Sunteți pe pagina 1din 2

Termeni si conditii:

NORME SI PROCEDURI DE UTILIZARE SI SECURITATE ALE SISTEMULUI ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE

Sistemul electronic de achizitii publice(SEAP) este sistemul informatic de utilitate publica, accesib internet la o adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice.

www.e-licitatie.ro (incluzand subdomeniile sale) este site-ul oficial al Sistemului electronic de ac publice (SEAP) operat de catre Centrul National de Management pentru Societatea Informationala (CNMSI).

CNMSI in calitate de operator al sistemului electronic este persoana juridica de drept public c conditiile stabilite de autoritatea contractanta si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, asigura su tehnic in vederea atribuirii de catre autoritatile contractante a contractelor de achizitie publica prin pro electronica, stabilind in acest sens cadrul de operare specific.

Utilizarea si functionarea SEAP se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in materia achi publice prin licitatii electronice si in conformitate cu dispozitiile legale in materia achizitiilor publice.

Materialele disponibile prin intermediul SEAP sunt furnizate fara nici un fel de garantii din partea CNM conditiile in care dispozitiile legale in vigoare nu dispun altfel sau CNMSI nu mentioneaza in mod expres ex unor garantii. CNMSI va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii materialelor puse la dis utilizatorilor SEAP.

CNMSI isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea SEAP din cauze independente de vo si isi asuma obligatia de a depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situatii in cond promptitudine si impartialitate.

CNMSI isi rezerva dreptul de a modifica orice material si/sau informatie aferente utilizarii SEAP, cu ad respectivelor modificari la cunostinta utilizatorilor, in timp util, prin publicare in sistemul electronic de ac publice.

Prezentele norme si proceduri de utilizare si securitate ale SEAP pot fi modificate prin decizia cond CNMSI care va fi adusa la cunostinta utilizatorilor prin publicare in sistemul electronic de achizitii publice.
Cerinte tehnice minimale Pentru accesarea in bune conditii a site-ului www.e-licitatie.ro este necesar sa dispuneti de un sistem cu urmatoarele configuratii minimale: Cerinte hardware Procesor: Pentium III, 450 MHz Memorie RAM: 256 MB Hard-disk: 250 MB spatiu liber

Cerinte software Sistem de operare: Windows 2000 SP4 sau versiuni ulterioare, Windows XP SP3 sau versiuni ulterioare, Linux, Mac OS Browser: Windows - IE6.0 sau versiuni ulterioare; Linux - Mozilla 2.0, Konqueror; Mac OS - Safari, Firefox Alte produse software instalate: - J2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 sau versiuni ulterioare (cu setarile initiale) - Acrobat Reader 6.0 sau versiuni ulterioare Alte cerinte: - Instalarea certificatelor digitale ale Autoritatii de Certificare a IGCTI - Instalarea certificatului utilizator (certificatul trebuie sa fie valid) - Rezolutie grafica: 800X600 pixeli Instalare librarii necesare rularii appletului de criptare pe Linux: - descarcare librarii - se identifica versiunea de masina virtuala java instalata in sistem (java -version) - se dezarhiveaza libs.tar.gz - fisierele cu extensia .jar se copiaza in /lib/ext; unde "jre-home" este directorul unde este instalata masina virtuala In cazul in care aplicatia nu ruleaza corect pe Mozilla, se verifica faptul ca in directorul "plugins" din (folderul unde e instalat Mozilla) se afla un simbolic link pentru versiunea corecta a jre-ului (instructiunule sunt detaliate pe situl SUN): Pentru Mozilla 1.4 sau mai recent: - cd /plugins - in dir curent se creeaza un symbolic link pentru fisierul ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so, din JRE: ln -s /plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so Se restarteaza mozilla, apoi din meniul: edit -> preferences, la advanced category, se bifeaza "Enable Java". Se poate verifica faptul ca JRE-ul este instalat corect accesand acest site

Instalare librarii necesare rularii appletului de criptare pe Mac OS: - descarcare librarii - se dezarhiveaza jars.zip - fisierele cu extensia .jar se copiaza in /lib/ext, unde "jre-home" este directorul unde este instalata masina virtuala Java

Cerinte de comunicatie Firewall-ul folosit sa permita accesarea porturilor: 80(http), 443(https) si 8881(https) Viteza de comunicare: 128kbps