Sunteți pe pagina 1din 13

HOTRRE privind procedura de eliberare, verificare i control a certificatului de produc tor n temeiul art.

108 din Constitu ia Romniei, republicat, n baza art. 63 alin. (5), lit. g din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art.1 -(1) Certificatul de productor constituie actul doveditor al provenienei/apartenenei produselor agroalimentare, pe baza cruia acestea pot fi comercializate n piee, trguri, oboare sau n alte locuri stabilite de consiliile locale. (2) Lista produselor agroalimentare pentru care poate fi solicitat eliberarea certificatului de productor este prevzut n anexa nr.1. (3) Certificatul de productor se elibereaz doar productorilor agricoli persoane fizice, definii n conformitate cu prevederile art. 2 lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune i de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. (4) Certificatul de productor trebuie s cuprind informaii i date privind: a) temeiul eliberrii certificatului;. b) numele i prenumele productorului; c) denumirea produselor i suprafaa de teren exploatat, respectiv animalele deinute produciile estimate i cantitile destinate comercializrii; d) viza emis de ctre o structur asociativ profesional/patronal/sindical de profil; e) adeverin emis de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur cu suprafaa exploatat i culturile, dup caz. (5) Modelul certificatului de productor este prevzut n anexa nr. 2. (6) Certificatele de productor se tip resc de ctre Compania Naional Imprimeria Naional - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevzut n anexa nr. 2, cu elemente mpotriva falsificrii, i se distribuie n carnete de cte 100 de exemplare, cu contramatc. Distinciile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o band tricolor n dreapta sus i stema rii n stnga sus. Tiprirea se va efectua prin grija consiliilor judeene care le vor difuza primarilor. n municipiul Bucureti certificatele de productor se tipresc prin grija primarilor de sector. (7) Contravaloarea certificatelor de productor se achit de consiliile locale comunale, oreneti, municipale, precum i ale sectoarelor municipiului Bucureti, din sumele rezultate potrivit prevederilor art. 8. Art. 2-(1) Certificatul de productor se elibereaz persoanelor fizice prevzute la art. 1 alin.(3) de ctre primarii comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor municipiului Bucureti, numai n baza vizei emise de ctre o structur asociativ profesional/patronal/sindical de profil la nivel local/zonal, n cel mult 15 zile lucrtoare de la data solicitrii, celor care ndeplinesc condi iile prevzute de lege. (2) Primarii i secretarii unitilor administrativ-teritoriale rspund de asigurarea necesarului de certificate de productor, de corecta ntocmire i eliberare a acestora i au obligaia s in evidena lor. (3) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale care au avizat cererile au obligaia de a ine evidena productorilor, produsele vegetale/zootehnice, suprafaa cultivat, efectivele, pe sortimente, i cantitile de produse estimate destinate comercializrii. (4) Certificatul de productor este nsoit de o anex care se ntocmete i se completeaz de ctre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal i se certific de primriile din raza teritorial unde sunt nregistrate exploataiile conform modelului prevzut n anexa nr. 3.

Art.3-(1) Pentru obinerea certificatului de productor, solicitanii ntocmesc cereri conform modelului prevzut n anexa nr.4, i le depun la primriile unit ilor administrativ-teritoriale la care sunt nregistrate exploataiile. (2) Cererile prevzute la alin (1) trebuie s fie vizate n prealabil, de ctre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil din agricultur la nivel local/zonal, n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la data solicitrii. La cerere se va anexa i adeverina emis de APIA cu suprafaa exploatat i culturile, dup caz. (3) Structurile prevzute la art.2 alin (1) trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) sunt membre n cadrul unor organizaii/federaii/confederaii reprezentative la nivel naional; b) fac dovada c sunt funcionale; c) au cel puin un angajat specialist n domeniul agricol. (4) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal, legal constituite, trebuie s dein urmtoarele documente: a) certificatul de nregistrare fiscal (CUI); b) hotrrea judectoreasc de constituire; c) statutul i completrile la statut, dup caz; d) bilanul contabil anual, depus i nregistrat la administraia financiar, cu excepia celor nfiinate n anul 2012; e) documentul care atest afilierea la o organizaie/federaie/confederaie reprezentativ la nivel naional; f) adeverin anual emis de o organizaie/federaie/confederaie reprezentativ la nivel naional din care s rezulte meninerea calitii de membru; (5) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal vizeaz cererile solicitanilor de certificate de productor, n concordan cu produsele vegetale/zootehnice, suprafaa cultivat , efectivele de animale, pe sortimente, i cantitile estimate, urmare a verificrilor efectuate. (6) Structurile prevzute la art.2 alin. (1) consemneaz rezultatul verificrilor faptice efectuate n vederea emiterii avizului ntr-un proces-verbal ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr.5a pe baza cruia se acord sau nu viza. Verificarea trebuie s stabileasc categoria produselor, estimarea produciilor i a cantitilor destinate comercializrii pentru care se solicit eliberarea certificatului de productor. (7) Conducerea structurilor prevzute la art.2 alin. (1) rspunde contravenional i/sau penal, alturi de solicitant, de veridicitatea datelor cuprinse n cererea avizat. (8) Lipsa vizei atrage dup sine neeligibilitatea solicitantului la soluionarea cererii de acordare a certificatului de productor. (9) Pentru acordarea vizei, care st la baza emiterii certificatului de productor, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal, ndeplinesc urmtorele activiti: - analizeaz cererile de eliberare a certificatelor de productor; - verific n teren producia estimat ; - in evidena vizelor productorilor, produsele vegetale/zootehnice, suprafaa cultivat, efectivele de animale, pe sortimente i cantitile estimate destinate comercializrii. (10) Pentru activitile desfurate, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal pot percepe o tax al crei nivel i mod de aplicare se stabilete prin ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale cu consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil reprezentative la nivel naional. Art.4-(1) Organizaiile/federaiile/confederaiile reprezentative la nivel naional, transmit lunar Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale lista structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, membre ale acestora, pentru fiecare jude n parte. (2) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale public, pe site-ul oficial, lista structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, pentru fiecare jude n parte, care pot aviza cererile pentru certificatele de productor, i o actualizeaz trimestrial.

(3) Primriile vor publica semestrial pe site-urile proprii sau sub form de afiaj, lista structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, membre ale acestora, pentru fiecare jude n parte. Art.5-(1) Datele cuprinse n cererea productorului agricol, verificate de structurile prevzute la art. 2 alin. (1), sunt certificate de ctre primriile n raza teritorial unde solicitantul deine exploataia pentru a atesta deinerea suprafeelor de teren ori a animalelor, pe baza datelor din registrul agricol, registrul fermierilor, registrul naional al exploataiilor. (2) Primriile, prin mputernicii, certific verificrile efectuate de ctre structurile prevzute la art. 2 alin. (1) conform anexei nr.5b, aprob sau resping cererea i nregistreaz certificatele de productor emise ntr-un registru special, care se completeaz conform modelului prevzut n anexa nr.6. (3) Completarea certificatului de productor se face cu tu negru, cu nominalizarea expres a produselor. (4) n vederea ntocmirii unei baze de date la nivel judeean i naional privind certificatele de productor emise, primriile transmit structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil locale/zonale, structurilor teritoriale din subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, respectiv ale Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, o copie a registrului special prevzut la anexa nr.6. (5) Metodologia i procedurile de punere n aplicare a prevederilor alin (4) se aprob prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale. Art. 6-(1) Certificatul de productor prezint un sistem de securizare i va conine un sistem de codificare pentru identificarea productorului corelat cu certificatul. (2) Certificatul de productor se elibereaz pe serii corespunztoare unui an de pia, care ncepe la 1 iulie i se sfrete la 30 iunie i se identific prin seria, care reprezint indicativul judeului/sectorului municipiului Bucureti, precum i prin numrul de ordine, care ncepe cu 0001 n cadrul fiecrei serii. Art.7-(1) Certificatele de productor se elibereaz anual conform procedurii prevzute la art. 2 i art. 3. (2) n cazul n care condiiile iniiale privind emiterea certificatului de productor s-au modificat, productorul poate solicita emiterea unui nou certificat de productor cu titlu gratuit cu respectarea procedurii prevzute la art.2 i art.3. (3) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, au obligaia de a verifica trimestrial ndeplinirea condiiilor iniiale privind emiterea certificatului de productor n vederea acordrii vizei prevzut n anexa nr. 3 privind vnzrile realizate n raport cu producia estimat destinat comercializrii. (4) Viza trimestrial emis n conformitate cu alin. (3) se elibereaz n cel mult 48 de ore de la solicitarea titularului certificatului de productor i va fi cu titlu gratuit. Art. 8 Pentru asigurarea publicitii necesare, titularii certificatelor de productor i produsele pentru care s-a eliberat certificatul de productor, sunt nscrii ntr-un tabel nominal afiat la sediile primriilor, prin grija secretarilor de primrii. Art. 9 Pentru eliberarea certificatului de productor se percepe o tax stabilit de consiliul local n condiiile legii. Art. 10-(1) Accesul productorilor n pia, nchirierea de mese i cntare se fac numai n baza certificatului de productor n original, eliberat n conformitate cu prevederile prezentei hotrri, actul de identitate al productorului, iar la produsele vegetale i o copie a titlului de proprietate/adeverinei de proprietate sau a actului de vnzare-cump rare a terenului, sau alte asemenea acte care s dovedeasc dreptul la proprietate i/sau de expolatare asupra terenului, copie certificat de primrie conform cu originalul. (2) La data nchirierii locului de vnzare, administratorul pieei este obligat s nscrie n registrul de eviden special nfiinat, datele de identificare a persoanelor fizice care au nchiriat locul de vnzare, cantitatea estimat a fi comercializat, precum i data, seria i numrul chitanei care atest plata chiriei, conform modelului prevzut n Legea nr. 365/2006 pentru reglementarea unor msuri privind exercitarea comerului n unele zone publice

(3) La data nchirierii locului de vnzare, administratorul pieei afieaz n mod vizibil, la fiecare punct de vnzare, talonul de identificare a productorului agricol; (4) Talonul de identificare, al crui model este prevzut n anexa nr.7, cuprinde urmtoarele date: a) numele i prenumele productorului agricol; b) seria i numrul certificatului de productor; c) denumirea produselor i localitatea de origine a acestora. (5) Administratorii pieelor, mpreun cu personalul din subordine i reprezentani mputernicii ai Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i a structurilor subordonate, organizeaz aciuni de control pe ntreaga durat a activitii din piee, cu privire la existena i valabilitatea certificatului de productor i la concordana dintre coninutul acestuia i produsele care se comercializeaz i iau msuri pentru ndeprtarea din piee a productorilor care nu posed certificat de productor. (6) Organele de poliie i jandarmii sunt obligai s acorde sprijin pentru realizarea aciunilor de control la cererea administratorului pieei. Art.11 Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infraciuni: a) eliberarea de ctre primar a certificatului de productor fr existena vizei structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil locale/zonale i a procesului-verbal de verificare; b) nchirierea de mese i cntare, fr verificarea existenei i valabilit ii certificatului de productor; c) neorganizarea aciunilor de control de ctre administratorul pieei i neluarea de ctre acesta a msurilor pentru ndeprtarea din pia a persoanelor fizice care nu posed certificat de productor; d) comercializarea produselor agroalimentare n piee, trguri, oboare sau n alte locuri stabilite de consiliile locale, de ctre persoane fizice care nu au certificat de productor eliberat n condiiile prezentei hotrri; e) comercializarea produselor agroalimentare de ctre persoane fizice care au certificatul de productor emis fr respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), precum i neconcordana dintre datele nscrise n certificatul de productor i Registrul de eviden a productorilor individuali i a comercianilor; f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane fizice dect titularul certificatului de productor; g) comercializarea altor produse dect cele menionate n certificatul de productor; h) nerespectarea condiiilor i a criteriilor n baza crora s-a eliberat certificatul de productor; i) cumprarea, de ctre productorii agricoli, de produse agroalimentare n scopul revnzrii acestora; j) necompletarea la zi de ctre administratorul pieei a Registrului de eviden a productorilor individuali i a comercianilor; k) comercializarea de ctre deintorii de certificate de productor a produselor agricole i alimentare de provenien din import; l) emiterea vizei prevzute la art. 3 alin. (2), de ctre structurile asociative cu nclcarea obligaiilor prevzute la art.3 alin. (5), (6) i (7); m) neacordarea certificatului de productor n mod nejustificat de ctre primar; n) neemiterea vizei din partea structurilor asociative prevzute la art. 2 alin. (3) n termenul prevzut la art. 3 alin. (2). Art.12-(1) Contraveniile prevzute la art. 11 se sancioneaz dup cum urmeaz: a) faptele prevzut la lit. a) i m) cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei; b) faptele prevzute la lit. b), c) j) i n), cu amend de la 2.000 lei la 5.000 lei; c) faptele prevzute la lit. d),e), f), g), h), i), k) i l), cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei. d) fapta prevzut la lit. l) cu amend de la 500 lei la 1.000 lei. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la alin (1), agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal.

Art.13-(1) Contraveniile prevzute la art. 11 se constat i sanciunile se aplic dup cum urmeaz: a) de ctre mputerniciii prefectului i ai preedintelui consiliului judeean, precum i de ctre poliiti din cadrul Poliiei Romne i structurile subordonate, n cazul prevzut la lit. a); b) de ctre mputerniciii primarului, ai prefectului, ai preedintelui consiliului judeean, poliiti din cadrul Poliiei Romne i structurile subordonate, precum i de ctre poliitii din cadrul Poliiei Locale n cazurile prevzute la lit. b), c), j)-l); c) de ctre reprezentani ai Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i ai structurilor subordonate special mputernicii n acest sens, precum i de ctre mputerniciii ai poliitilor din cadrul Poliiei Romne i structurile subordonate, n cazurile prevzute la lit. d), e), f) i g), l). (2) Pentru contraveniile prevzute la art. 11 lit. d), lit. e), lit.f), lit.g), lit.h), lit. i), se va dispune, ca msur complementar confiscarea produselor, n condiiile legii. (3) Pentru contravenia prevzut la art.11 lit.l) se va dispune ridicarea dreptului de acorda viz pentru emiterea certificatului de productor pe o perioad de trei ani. Art. 14 Anexele nr. 1-7 fac parte integrant din prezenta hotrre. Art. 15-(1) La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, prevederile Hotrrii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de productor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 436 din 3 august 2001 i orice alte dispoziii contrare, se abrog. (2) Prevederile prezentei hotrri nu sunt aplicabile persoanelor juridice. (3) Prezenta hotrre i produce efectele de ndat n unitile administrativ teritoriale unde sunt deja constituite structuri asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal, iar, n situaia unde nu sunt constituite produce efecte dup 180 de zile perioad n care se vor lua msuri n vederea constituirii acestora.

PRIM MINISTRU Victor Viorel PONTA

Anexa nr. 1

Lista produselor pentru care se poate solicita emiterea certificatului de produc tor

Produsul vegetal Gru Porumb Alte cereale Cartofi Legume din care: Tomate Varz Ardei Ceap alte legume Pepeni Struguri Fructe din care: Mere Pere Prune Caise Piersici alte fructe Flori (buc) Alte produse vegetale

Produsul zootehnic Bovine Porcine Ovine i caprine Cabaline Psri Ou (buc) Lactate Miere Carne Alte produse animale

Anexa nr. 2 Poz ROMNIA seria ................... nr. ......................

Judeul ................. Primarul* ........................... emite urm torul CERTIFICAT DE PRODUCTOR nr. ........ din ............. anul ........... n temeiul prevederilor art. 63 alin. (5), lit. g) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului .. privind procedura de eliberare a certificatului de productor" Analiznd cererea dlui(dnei) ..................... ca titular(a), domicilat(a) n judeul .................. localitatea ............... str. ........., nr. ...... legitimat(a) cu cartea de identitate/BI seria ......., nr. ......... cod numeric personal (CNP) ......................., SE CERTIFIC c titularul Certificatului de Produc tor, domnul/doamna.......................... CI/BI seria ......., nr. ........... CNP ...................... este productor, persoan fizic i poate comercializa n pieele, trgurile, oboarele sau alte locuri stabilite de consiliile locale, potrivit prevederilor legale, urmtoarele produse agro-alimentare: Suprafaa Producia Din care pt. Producia Din care pt. estimat comercializare Produsul*** Numr estimat comercializare ha ari (kg) (kg) (kg) (kg)

Produsul**

* Se specific: comuna, ora ul, municipiul, sectorul municipiului Bucureti. ** Se va completa prin nscrierea tuturor produselor vegetale pentru care se solicit emiterea certificatului. ***Se va completea prin nscrierea tuturor produselor zootehnice pentru care se solicit emiterea certificatului. PRIMAR ..................... SECRETAR ...........................

Nu este transmisibil i nu se admit modificri

Anexa nr. 3

ANEXA CERTIFICAT PRODUCTOR nr. ........ din ............. anul ...........


ANUL...... Vnzri estimate (cf certificat de productor) (kg) Vnzri realizate *** (kg) Tr.III
iul aug sep oct

PRODUSUL

Suprafaa*

Numr**

Tr.IV
noi dec ian

Tr.I
feb mar apr

Tr.II
mai iun

Ha

Ari

* Se va completa pentru produsele vegetale ** Se va completa pentru produsele zootehnice cu capete, kg, litri, buc, dup caz *** Se completeaz trimestrial i se prezint mpreun cu certificatul de productor pentru viz ntocmit Nume ..Prenume.

Nu este transmisibil i nu se admit modificri

Anexa nr. 4

Vizat. Structura asociativ profesional/patronal /sindical de profil la nivel local/zonal Nr. nregistrare .............. C tre Primarul ........................*) Avizat: data ................... CERERE Subsemnatul ................, domiciliat n localitatea .............., str. .......... nr. ......, judeul ............ posesor al crii de identitate/BI seria ....... nr. ........, cod numeric personal (CNP) ................., eliberat de Poliia ................., membru al structurii asociative../nemembru, v rog s-mi aprobai avizarea cererii privind eliberarea certificatului de productor pentru vnzarea urm toarelor produse i cantiti ............................................................... declarnd pe propria rspundere, sub sanciunile prevzute de Codul penal**), c produsele, produciile estimate i cantitile destinate comercializ rii pentru care am solicitat eliberarea certificatului de productor sunt obinute n gospod ria mea, de pe terenurile ori de la animalele, dup caz, pe care le am nregistrate n Registrul agricol. Certificatul de productor este netransmisibil i va fi folosit exclusiv de subsemnatul/subsemnata..................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ............ CNP (data) (semntura) *) Se specific: comuna, ora ul, municipiul, sectorul municipiului Bucureti. **) Potrivit art. 292 din Codul penal.

Anexa nr. 5 a PROCES-VERBAL ncheiat astzi ............ anul .......... Subsemnaii: 1.............................................., reprezentantul asociaiei/organiza iei nregistrat la Primria. cu competene n verificarea faptic a datelor nscrise n cererea de emitere a Certificatului de Productor; 2................................................, solicitantul emiterii Certificatului de Productor Urmare a verificrii suprafeelor de teren, precum i a existenei produselor, produciilor estimate i cantitile destinate comercializrii, pentru care domnul/doamna ............ a solicitat eliberarea certificatului de productor, Constat m c dup verificarea n teren se emite aviz favorabil/nefavorabil pentru soluionarea cererii pentru emiterea certificatului de productor. Conform estim rilor se pot nscrie n certificatul de productor a urm toarelor produse, producii estimate i cantiti destinate comercializ rii: Producia Din care pt. Suprafaa Producia Din care pt. Produsul* estimat comercializare Produsul** Numr estimat comercializare ha ari (kg) (kg) (kg) (kg)

* Se va completa prin nscrierea tuturor produselor vegetale pentru care se solicit emiterea certificatului. ** Se va completea prin nscrierea tuturor produselor zootehnice pentru care se solicit emiterea certificatului.

Anexa 5b PROCES-VERBAL De certificare a verific rilor efectuate de structura asociativ profesional/patronal/sindical de profilde profil din agricultur . ncheiat astzi ............ anul .......... Subsemnaii: 1...................., primar (viceprimar - mputernicit al primarului localitii) 2.................... avnd competen n completarea Registrului agricol, 3.....................funcionar, Urmare a verific rii deinerii folosinei suprafeelor de teren sau a efectivului de animale, dup caz, precum i a existenei produselor, produciilor estimate i cantitile destinate comercializrii, verificate de ctre structura asociativ .. conform anexei 5a, conform avizului nr.. emis de structura asociativ. pentru care productorul .................... a solicitat eliberarea certificatului de produc tor, Constat m c figureaz nscris/nscris n vol. ....... nr. crt. ........ cu urmtoarele produse: fapt pentru care propunem, nscrierea n certificatul de productor a urmtoarelor produse, producii estimate i cantiti destinate comercializ rii: Suprafaa Producia Din care pt. Producia Din care pt. Produsul* estimat comercializare Produsul** Numr estimat comercializare ha ari (kg) (kg) (kg) (kg)

* Se va completa prin nscrierea tuturor produselor vegetale pentru care se solicit emiterea certificatului. ** Se va completea prin nscrierea tuturor produselor zootehnice pentru care se solicit emiterea certificatului. Certificatul de productor este netransmisibil i se emite anual. Primar (Viceprimar), Secretar, Funcionar, ............................. ........................... ........................ S-a eliberat certificatul de produc tor nr. .............

Anexa nr.6

(model)

Registrul special de eviden a dein torilor de certificate de produc tor

Nr. crt./ data

Productor agricol (Numele si prenumele, denumire,CNP, localitatea) (1)

Cerere pentru acordarea certificatului de productor (nr./data) (2)

Seria i numrul certificatului de productor

Valabilitatea certificatului de productor

(0) 1 2 3 4 ..

(3)

(4)

ntocmit, ................................... Nume, prenume, funcia, semntura, tampila

Anexa nr. 7 TALON DE IDENTIFICARE nr. ..... 1.Numele i prenumele productorului agricol .......................... 2.Seria ............. numrul ............... Certificatului de productor 3.Denumirea produselor care fac obiectul vnzrii i localitatea de origine a acestora a)produsul ......................., localitatea de origine ............................. b)produsul ......................., localitatea de origine ............................. c)produsul ......................., localitatea de origine ............................. 4.Perioada de nchiriere a punctului de vnzare .................. eliberat la data de .................... (semntura i parafa administratorului pieei)