Sunteți pe pagina 1din 34

1.

Reglementari legale din domeniul impozitului pe salarii

1. 2.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004. Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 1 iunie 2005. Hotararea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 18 februarie 2005. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 12 ianuarie 2005. Rectificare nr. 19/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 26 ianuarie 2005.

3.

4.

5.

6.

7.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005. 8. 9. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale,publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 414 din 17 mai 2005. Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004.

10. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004. 11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004. 12. Legea Codul muncii nr. 53/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003. 13. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005. 14. Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003.

15. Ordinul ministerului muncii si solidaritatii sociale nr. 76/2003 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003. 16. Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2005 2006, incheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 20.01/31.01.2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, nr. 1 din 22 februarie 2005. 17. Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003. 18. Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001. 19. Legea nr. 194/2005 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 8 iulie 2005. 20. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001. 21. Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998. 22. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 33/2005 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2005 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005. 23. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 542/2005 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2005 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 din 1 august 2005. 24. Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 250/180/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004. 25. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003. 26. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002. 27. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. 28. Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 848/1.687/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 7 ianuarie 2005. 29. Hotararea Guvernului nr. 2.269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2005

30. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002. 31. Legea nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 19 aprilie 2004. 32. Legea nr. 580/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004. 33. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002. 34. Ordonanta Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 30 august 2004. 35. Legea nr. 583/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004. 36. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 19 mai 2005. 37. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005. 38. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000. 39. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004. 40. Ordonanta Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004. 41. Legea asigurarilor private de sanatate nr. 212/2004 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004. 42. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse in acte normative din domeniul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004. 43. Legea nr. 376/2004 privind bursele private , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004. 44. Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 1.759/5.371/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a

Legii nr. 376/2004 privind bursele private , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.151 din 6 decembrie 2004. 45. Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004. 46. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005. 47. Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004. 48. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005. 49. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 978/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 22 iulie 2005. 50. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2005 privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005. 51. Legea bugetului de stat pe anul 2006, nr. 379/2005 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005. 52. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, nr. 380/2005 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005. 53. Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 89/2006 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2006. 54. Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 145/2006 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 02 martie 2006. 55. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 969 din 01 noiembrie 2005. 56. Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005. 57. Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 269/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.

58. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 02 februarie 2004. 59. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 36/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005. 60. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.017 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006. 61. Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006. 62. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 425/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 03 aprilie 2006 63. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.017/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006. 64. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006. 65. Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006. 66. Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006. 67. Act aditional nr. 710 din 3 aprilie 2006 la Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2005-2006, inregistrat la Ministerul Muncii, Sanatatii si Familiei sub nr. 20/01/31.01.2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, nr. 7 din 02 mai 2006. 68. Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006.

2. Venituri neincluse in sfera de impozitare

Codul fiscal nu distinge intre venituri neimpozabile si venituri scutite, toate veniturile care nu sunt incluse in sfera de impozitare fiind considerate venituri neimpozabile. Veniturile neimpozabile cu caracter general se regasesc in art. 42 din Titlul III Impozit pe venit din Codul fiscal, iar cele specifice generate in cadrul raporturilor de munca, in cuprinsul art. 55 alin. (4) din acelasi act normativ.

In calitate de angajatori si platitori de venituri de natura salariala, nu veti cuprinde in veniturile supuse impozitarii urmatoarele venituri: 1 Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Prin notiunea de alte persoane se intelege: -casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;

-organizatiile umanitare, sindicale, de crucea rosie, unitati de cult recunoscute in Romania si diferite alte entitati care acorda ajutoare cu destinatie umanitara sau sociala. Va prezentam in continuare un exemplu privind acordarea unor ajutoare de catre un sindicat din fondurile sale: Exemplu: Sindicatul Unit al Soferilor profesionisti din Romania acorda din fondurile constituite din cotizatiile membrilor sume fixe pentru ajutorarea unora din membrii sai aflati in situatii speciale, cum ar fi, de exemplu, realizarea de venituri insuficiente pentru asigurarea unui nivel de viata situat peste nivelul salariului minim brut pe economie, sau aparitia unui handicap sau invaliditate ca urmare a unui accident, sau orice alta situatie considerata de sindicat ca fiind deosebita. In opinia noastra, ajutoarele acordate de sindicat membrilor sai avandu-si sursa in fondul creat din cotizatiile membilor sunt venituri neimpozabile, fiind venituri cu destinatie speciala acordate de sindicat din cotizatiile celorlalti membri. Nu sunt venituri impozabile urmatoarele venituri: 1. 2. 3. 4. 5. indemnizatia de maternitate; indemnizatia pentru cresterea copilului; indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav; indemnizatia pentru risc maternal; stimulentul lunar acordat familiei in vederea cresterii copilului.

Exceptie de la prevederea de neimpozitare face indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, care este venit de natura salariala. Sunt de asemenea neimpozabile: -Ajutorul de deces acordat din bugetul asigurarilor sociale de stat, in cuantumul ajutorul stabilit anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat este un ajutor cu de deces destinatie speciala suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, si prin urmare un venit neimpozabil. Cuantumul ajutorului de deces acordat din bugetul asigurarilor sociale de stat in anul 2007, nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, in cuantum de 1.270 lei. Prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat se stabileste cuantumul ajutorului de deces pentru asigurat sau pensionar si pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului. -Potrivit art. 21 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, nr. 487/2006, cuantumul ajutorului de deces este stabilit in cuantum de:

1.270 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului; 635 lei, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Dupa efectuarea platii ajutorului de deces veti inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea ACHITAT, data, semnatura si stampila. Ajutorul de inmormantare sau de deces reprezinta un venit neimpozabil la nivelul persoanei fizice, fie ca este acordat din bugetul asigurarilor sociale de stat, in cuantumul stabilit anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, fie ca este acordat potrivit contractelor de munca. -Ajutoare primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cum ar fi: prima de incadrare neimpozabila acordata potrivit art. 74 din Legea nr. 76/2002, persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil; este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii; prima de instalare acordata potrivit art. 75 din Legea nr. 76/2002 si primita de persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intro alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul; este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii; suma lunara neimpozabila de completare a veniturilor salariale ale angajatilor acordata potrivit art. 72 din Legea nr. 76/2002 si primita de persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj; este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si reprezinta 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite si, dupa caz, reactualizate conform legii. Alte asemenea ajutoare sau indemnizatii cu destinatie speciala acordate din bugetele mentionate mai sus.

Sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, (rascumpari partiale in contul persoanei asigurate, plati esalonate, rente, venituri din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurare) despagubirile in bani sau in natura primite de catreo persoana fizica, ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale. Fac exceptie urmatoarele venituri care sunt impozabile: castigurile primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurareincheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare care reprezinta venituri impozabilesi se impoziteaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri prin aplicarea uneicote de impozit final de 16%; primele de asigurari suportate de societatea comerciala (sau de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate care desfasoara o activitate) pentru o persoana fizicain legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii suntconsiderate, din punct de vedere fiscal, venituri ale acestei persoane fizice.

Platitorul care suporta primele de asigurare calculeaza impozitul aplicand cota de 16% asupra venitului reprezentand primele de asigurare si il vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare realizarii acestuia. Impozitul calculat reprezinta impozit final; primele de asigurari (altele decat cele obligatorii) suportate de un angajator pentrusalariatii proprii sau pentru alti beneficiari de venituri din salarii, reprezinta venituriimpozabile la nivelul

salaratului.Aceste venituri se cumuleaza cu veniturile salariale ale lunii in care sunt platite primelerespective; cota de impozit este 16%. Veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor diplomatilor unor acorduri speciale la care Romania este parte. Veniturile nete in valuta platite personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare, institutelor culturale ale Romaniei si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale. Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in in misiune strainatate se stabilesc in raport cu nivelul salariului functiei de portar, luat ca baza permanenta de calcul in cuantum net, tinand seama de costul vietii, precum si de conditiile de munca din fiecare tara in care acesta isi desfasoara activitatea. Actul normativ il reprezinta Hotararea Guvernului nr. 837/1995. Cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitati-cazare/chirie lor publice, a angajatilor consulari si diplomatici lucrand in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. publicealti oficiali 6.Veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale ca urmare a activitatii desfasurate in Romania in cadrul acestor organisme. Sunt organisme internationale, Banca Mondiala, F.M.I., O.E.C.D., O.N.U. s.a. aseme-nea organizatii. Pentru a putea acorda scutirea de impozit pentru veniturile rea-lizate, organismele respective vor trebui sa solicite confirmarea calitatii de oficiali a persoanelor implicate de catre Ministerul Afacerilor Externe pentru a putea benefi-cia de scutirea de impozit. 7.Veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale. Memorandumurile de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana cu privire la diferite programe sunt ratificate prin ordonante ale Guvernului ale caror traduceri din limba engleza sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Anexa A Conditii generale privind memorandumurile de finantare, titlul I Finantarea proiectelor, la art. 1 Obligatia Comunitatii, stipuleaza ca orice cheltuieli ce depasesc finantarea gratuita a C.E.E. vor fi suportate de Beneficiar, termenul Beneficiar fiind inteles ca referitor la Guvernul Romaniei. Art. 13 Impozitare si vama ale aceleiasi anexe la Memorandumul de finantare prevede ca plata impozitelor nu va fi finantata din finantarea gratuita a C.E.E. (pct. 1) si ca persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in statul Beneficiarului (pct. 4). Prin aceasta dispozitie sunt vizate de scutirea de la plata impozitului pe venit in Romania numai persoanele fizice din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a C.E.E. 8. Veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite, in temeiul legi-lor speciale care le reglementeaza, de: persoanele cu handicap; veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat; persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, persoanele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;

persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945.

Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind: contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne; contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; contravaloarea protezelor acordate gratuit marilor mutilati si persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca; contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; contravaloarea calatoriilor gratuite la clasa I pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata; contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 si ale reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si altele asemenea, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata si modificata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare.

9.Veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat,incadrate cu contract individual de munca numai la locul unde se afla functia de baza. Potrivit art. 55 lit. k1) alin. (4) din Codul fiscal aplicabil pentru anul 2007, vor fi neimpozabile numai veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza. Veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat, incadrate cu contract individual de munca deveneau venituri neimpozabile cu data de 1 mai 2005. Aceasta categorie de persoane a beneficiat in perioada 20002004 de deduceri personale suplimentare acordate in functie de gradul de handicap sau de invaliditate.

Exonerarea de la impozit a veniturilor din salarii realizate de aceste persoane s-a vrut a fi elementul de echilibrare a eliminarii deducerilor suplimentare acordate acestora. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sfera scutirilor este restransa, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor plati impozit pe salarii pentru salariile realizate in afara functiei de baza. 10. Premii si orice alte avantaje in bani si/sau in natura (drepturi sub forma de cazare, masa, transport si alte asemenea) obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania, cum sunt: premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, culturalstiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale; contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport; alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari; altele asemenea.

11. Venituri astfel cum sunt prevazute in contractul de munca, cum sunt: ajutoarele de inmormantare, acordate salariatilor, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale, indiferent de sursa din care sunt acordate; ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale; ajutoarele pentru bolile grave si incurabile; ajutoarele pentru nastere; veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor si cadourile oferite salariatelor.

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei. Pentru un asemenea cadou in cuantum de 200 lei, diferenta peste plafonul de venit neimpozabil de 50 lei va reprezenta venit impozabil. Angajatorii pot acorda daruri neimpozabile sub forma de bunuri sau de bani, cu ocazia zilei de 8 martie, salariatelor, la nivelul sumei de 1.500.000 lei pentru fiecare persoana. Sotiile angajatilor nu pot beneficia de aceasta facilitate. Aceste venituri sunt neimpozabile la nivelul persoanelor care le primesc si se includ in fondul de salarii. Veniturile primite de salariati sub forma primelor de sarbatori se cumuleaza cu veniturile de natura salariala ale lunii in care se platesc aceste prime, cu exceptia veniturilor sub forma cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, in limita a 150 lei pe copil, cu conditia sa existe o prevedere in acest sens in contractul de munca.
Calculul si retinerea impozitului lunar

Se efectueaza de catre angajator, la data ultimei plati a veniturilor din salarii aferente fiecarei luni, conform prevederilor art. 57 din Codul fiscal, indiferent daca veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare. In situatia in care plata primei de sarbatori se efectueaza in cursul unei luni, acestea vor reprezenta din punctul de vedere al metodologiei de calcul a impozitului plati intermediare. Astfel, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin aplicarea cotei de 16% asupra platilor intermediare diminuate cu contributiile obligatorii, dupa caz.

La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni, impozitul se calculeaza asupra veniturilor totale din luna respectiva, prin cumularea drepturilor salariale respective cu platile intermediare. Impozitul de retinut la aceasta data reprezinta diferenta dintre impozitul calculat asupra veniturilor totale si suma impozitelor retinute la platile intermediare. Potrivit pct. 19 lit. e) si g) din Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca asupra carora se calculeaza contributia individuala de asigurari sociale de 9,5% sunt incluse premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit, sumele platite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase etc.). Prin urmare, veti calcula contributia individuala de asigurari sociale a asiguratilor asupra primelor de aceasta natura.
Contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Asadar veti datora contributia de 6,5% asupra sumelor respective, temeiul il reprezinta art. 257 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

Nu veti datora contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra sumelor respective, intrucat potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala in cota de 1%, aplicata numai asupra salariului de baza lunar brut. Nu veti datora contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra sumelor respective, intrucat potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala in cota de 1%, aplicata numai asupra salariului de baza lunar brut. In ceea ce priveste contributiile datorate de angajator, baza de calcul a acestora se identifica in mare parte cu fondul de salarii care include din punctul nostru de vedere si primele acordate salariatilor. Din punctul de vedere al tratamentului fiscal la nivelul persoanei fizice, potrivit art. 55 alin. (4) lit. a), veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane nu depaseste 150 lei. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase se aplica atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani, in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca. Un caz special il reprezinta acordarea de tichete cadou. Veniturile primite de salariati de la angajatorii acestora sub forma tichetelor cadou sunt impozitate prin cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de asigurare. Aceste tichete cadou pot fi acordate drept premii pentru rezultate obtinute in munca, pentru evenimente deosebite. Avantajele primite de salariati sub forma de tichete cadou reprezinta venituri neimpozabile conform art. 56 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2004 privind Codul fiscal, numai daca acestea sunt acordate sub forma de cadouri oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia s...t Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase s...t, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru cheltuieli sociale. In situatia folosirii sistemului de acordare a tichetelor cadou pentru rezultatele deosebite obtinute, drept stimulent in schemele de motivare a salariatilor, pentru tichete sarbatorirea unor evenimente speciale din viata personala si profesionala a salariatului cadou sunt asimilate din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si impozitate potrivit art. 58 din Codul fiscal. Angajatii persoane fizice care desfasoara o activitate intr-o relatie de angajare, in baza unui raport de munca reglementat de Codul muncii sau de o lege speciala, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinatiile sau evenimentele care se incadreaza in cheltuielile sociale. Daca aceste tichete cadou sunt oferite persoanelor fizice in afara unei relatii contractuale de munca sau generatoare de venituri din salarii, se vor impozita prin retinere la sursa numai cu cota de 16% in temeiul art. 78 din Codul fiscal. In ceea ce priveste tratamentul fiscal la nivelul persoanei juridice, potrivit art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, cheltuielile reprezentand cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor sunt deductibile in masura in care se incadreaza in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Dorim sa mentionam ca prin Legea nr. 343/2006, sfera de cuprindere a cheltuielilor pe aceste destinatii se largeste permitand angajatorului includerea in cadrul acestei limite a cadourilor in bani sau in natura oferite atat copiilor minori, cat si salariatilor; contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, intemeiul art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, astfel cum este prevazut in contractul de munca. De asemenea, nu este impozabila:

distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca parcurs de salariat cu vehiculul din patrimoniul angajatorului cu folosinta mixta, pus la dispozitia salariatului; nefiind cuprinsa la evaluarea avantajului folosirii in scop personal,potrivit pct. 79 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 55 alin. (4) din Codul fiscal, reprezinta element de venit neimpozabil; contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al aces-tora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau in situatiile in care nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii (art. 55 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal); contravaloarea abonamentelor sau permiselor de calatorie pe mijloacele de trans-port in comun pentru angajatii a caror activitate presupune deplasarea in interiorullocalitatii. Acestea nu reprezinta avantaje, temeiul reprezentandu-l pct. 77 liniuta 1din Normele metodologice pentru aplicarea art. 55 alin. (3) din Codul fiscal). Daca permisele de calatorie pe orice mijloace de transport sunt folosite in scoppersonal, acestea vor reprezenta venituri impozabile in temeiul art. 55 alin. (3) lit. f)din Codul fiscal; costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru sa-prestatii lariatii proprii sau alte persoane. pentru Aceste venituri, cu exceptia celor limitate la cuantumul de 150 lei, sunt neimpozabile indiferent de cuantumul in care sunt acordate si daca sunt acordate potrivit si odihna prevederilor contractului de munca.

12. Tichetele de cresa, acordate in temeiul Legii nr. 193/2006 Tichetele de cresa pot fi utilizate de catre salariati numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul salariatului, in situatia in care nu beneficiaza de conce-diul si de indemnizatia acordate

pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap. Valoarea nominala a tichetelor de cresa se indexeaza semestrial cu indicele inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica, fiind, incepand cu data de 1 iunie 2006, in cuantum de 300 lei.
Tichetele de cresa vor fi distribuite salariatilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei sau dat in plasament, precum si pentru cei carora li s-a instituit tutela, cu exceptia celor dati in plasament la asistentul maternal profesionist si a celor pentru care s-a dispus masura plasamentului de urgenta, pe baza urmatoarelor documente:

cerere pentru acordarea tichetului de cresa; actul doveditor eliberat de cresa sau, dupa caz, unitatea educationala la care este inscris copilul; declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte sau, dupa caz, tutorele nu beneficiaza de tichete de cresa; declaratie pe propria raspundere ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediul si indemnizatia care se acorda pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare; livretul de familie eliberat potrivit Hotararii Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificarile ulterioare.

In situatia in care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi insotita de copia certificatului de nastere al copilului sau a extrasului de nastere. In cazul in care salariatul v-a prezentat extrasul de nastere, el va avea obligatia ca in termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere sa va prezinte copia acestuia;

alte elemente solicitate de angajator, potrivit regulamentului intern, cum ar fi precizarea unitatii emitente a tichetelor de cresa, criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete, criterii si perioade pentru care salariatii nu primesc tichete de cresa.

13. Tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare

alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acorarea tichetelor de masa.

Salariatii din cadrul societatilor comerciale care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.

Actele normative care reglementeaza acest domeniu sunt: Legea nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998; Hotararea Guvernului nr. 5 din 14 ianuarie 1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, prin care sunt stabilite si conditiile de acordare.

IMPORTANT:

Potrivit art. 55 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, tichetelede masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare sunt venituri neimpozabile. Incepand cu luna septembrie 2006, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa este de 7,41 lei si a fost stabilita prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 586 din 31 iulie 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006. Legislatia stabileste, in mod special, valori diferite ale alocatiei de hrana pentru diferite ramuri de activitate, cum ar fi:

alocatia pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; reglementarea in materie este Hotararea Guvernului nr. 185/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 4 mai 1994, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 217/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 30 martie 2005; pentru aceasta categorie de persoane, alocatia este cuprinsa intre 18,5 si 20 lei RON, in functie de categoria de personal si de nave pe care este imbarcat; alocatia pentru personalul din sistemul administratiei penitenciarelor; actul normativ care reglementeaza alocarea unei cote zilnice de hrana este Hotararea Guvernului nr. 1848/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004; personalul apartinand sistemului administratiei penitenciare beneficiaza, pentru perioada in care se afla in activitate, de o alocatie de hrana zilnica; alocatia pentru personalul minier; plafonul valoric al mesei calde zilnice este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 969/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000 s.a.; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si dinregiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea; alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si alocatii internationala, diferentiata pe categorii de actiuni; contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asi-gurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire; drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de apararenationala, ordine publica si siguranta nationala.

14. Contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate. Locuintele acordate ca urmare a specificitatii activitatii sunt acele locuinte asigurate angajatilor cand activitatea se desfasoara in locuri izolate, precum statiile meteo, statiile pentru controlul miscarilor seismice, sau in conditiile in care este solicitata prezenta permanenta pentru supravegherea unor instalatii, utilaje si altele asemenea. In opinia noastra, repartitia de serviciu prin care se acorda folosinta unei locuinte in interesul cerut de activitatea desfasurata, data de o societate comerciala se poate incadra in conditiile impuse de legiuitor. Locuintele de serviciu fac parte din patrimoniul angajatorului si se administreaza in interesul acestora prin inchiriere salariatilor proprii, contractul de inchiriere fiind accesoriu la contractul individual de munca. Conditiile de inchiriere a acestor locuinte se stabilesc de catre conducerea societatii comerciale. 15 Contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, alte drepturi de

protectie a muncii, precum si uniformele obligatorii si drepturile de echipament ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare, cum ar fi:

contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii; contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc; contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea; contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare; contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita; personalul navigant si alte categorii de personal, potrivit legii; contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate, sportivi, contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou, primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii; altele asemenea.

Sumele, indiferent de cuantum, acordate salariatilor de persoanele juridice16 platitoare de impozit pe profit, pentru acoperirea:

cheltuielilor de transport si cazare, a indemnizatiei sau diurnei acordate pe perioada delegarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului.

La nivelul persoanei juridice, suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate este deductibila in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Cheltuielile de transport, cazare si indemnizatia acordata salariatilor, in cazul angajatorului care realizeaza pierdere in exercitiul curent si/sau din anii precedenti, sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Societatea comerciala Marchiza S.R.L., platitoare de impozit pe profit, stabileste in contractele de munca incheiate clauze diverse privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. Astfel, in mod special, contractul de munca al domnului Marinescu care are drept sarcina de serviciu si incheierea de contracte in strainatate, cuprinde clauze speciale privind acordarea diurnei de deplasare, al carei cuantum stabilit prin negociere depaseste nivelul minim al diurnei stabilit prin actele normative ce se aplica in institutiile publice. Nu veti cuprinde in baza impozabila la nivelul persoanei fizice sumele reprezentand diurna pe perioada deplasarii si delegarii in strainatate in cuantumul acordat salariatului, astfel cum a fost negociat in contractul de munca. Temeiul legal il reprezinta art. 55 alin. (4) lit. g) din Titlul III Impozit pe venit al Codului fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003. Potrivit reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste determinarea impozitului pe profit, cheltuielile cu diurna care depasesc de maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Nu veti trata diurna ca un venit impozabil la nivelul persoanei fizice, aceasta fiind neimpozabila in cuantu-mul integral acordat de angajator. Prin urmare, partea care depaseste plafonul admis ca deductibil la calculul profitului impozabil se impoziteaza numai la nivelul persoanei juridice. In cazul personalor juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, care acorda indemnizatii pe perioada delegarii, sumele acordate peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia acor-data pe perioada delegarii si detasarii in alta

localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, reprezinta venituri asimilate salariilor. Veti distinge intre urmatoarele probleme:

acordati salariatilor pe perioada delegarii in alta localitate, in interesul serviciului, pentru compensarea cheltuielilor personale si al carei cuantum este actualizat periodic, suma denumita indemnizatie zilnica de delegare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1860/2006, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului.

Important: Valoarea indemnizatiei zilnice de delegare stabilit pentru institutii publice este, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, 13 lei zilnic.
Veti considera fiecare 24 de ore cate o zi de delegare. Numarul zilelor calendaristice in care salariatul se afla in delegare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca.

Important: Pentru delegare cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore. acordati salariatilor trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; aceasta are rolul de acoperire a cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea salariatul, indemnizatie zilnica in valuta, denumita diurna. Diurna in valuta se diferentiaza pe doua categorii si se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea.

Diurna in valuta se acorda astfel:

1. in cazul in care se foloseste ca mijloc de transport avionul, diurna se va acorda pe perioada cuprinsa intre momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, si de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei; 2. in cazul in care se foloseste ca mijloc de transport trenul sau mijloacele auto, diurna se va acorda pe perioada cuprinsa intre momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.
Important: Va atragem atentia ca pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel:

in cuantum reprezentand 50% pentru o perioada de pana la 12 ore; in cuantum reprezentand 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

16. Sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului astfel cum este explicat in Sectiunea S 11 Salarii si venituri asimilate. Cheltuielile de mutare in interesul serviciului sunt acele cheltuieli cu transportul personal si al membrilor de familie ai angajatului, precum si al bunurilor din gospodarie, cu ocazia mutarii salariatului intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in situatia in care, potrivit dispozitiilor

legale, se suporta sau se deconteaza deangajator. Pentru a fi neimpozabile, aceste cheltuieli trebuie sa reflecte vointa unei legi speciale. 18. Indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intro alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, acordate potrivit legii. 20. Indemnizatiile de instalare si mutare acordate potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca. Sumele reprezentand platile compensatorii:

calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective; calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii; calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, inclusiv:

1. ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestora la trecerea in rezerva
sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie; 2. ajutoarele sau platile compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie.
21.Veniturile din salarii realizate ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator Angajatorii vor considera venituri neimpozabile veniturile din salariile realizate ca urmare a unei activitati de creare de programe pentru calculator. In randul angajatorilor care acorda salariatilor sai facilitatea stabilita de prevederile Codului fiscal intra urmatoarele persoane juridice:

persoanele juridice romane de drept public; societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in Romania conform legislatiei romane in vigoare si care au in obiectul de activitate crearea de programe pentru calculator, conform codurilor C.A.E.N. 7221 Editarea de programe si 7222 Consultanta si furnizare de alte produse software.

Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, a fost actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601 din 26 noiembrie 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002. Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre persoanele fizice pentru a putea beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii vizeaza pregatirea salariatilor si modul de desfasurare a activitatii in cadrul angajatorului, cuantumul veniturilor realizate de angajator din activitatea salariatilor respectivi. Conditiile legate de pregatirea salariatilor si modul de desfasurare a activitatii acestora sunt: a) posturile pe care sunt angajate persoanele fizice corespund ocupatiilor de analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, administrator baze de date, inginer software sau manager de proiect informatic; b) presteaza in mod efectiv urmatoarele activitati de:

analist acesta are in sarcina activitati de realizare a analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor; programator acesta are in sarcina activitati de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile; proiectant de sistem informatic acesta are in sarcina activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe cunostinte de specialitate, cu cunostinte in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, in vederea producerii si implementarii unor solutii functionale care sa cores-punda cerintelor predefinite sau unor necesitati organizationale; inginer sau programator de sistem informatic acesta are in sarcina activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si hardware in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca principala componenta; administrator al bazei de date acesta are in sarcina activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a asistentei practice in managementul sistemelor de baze de date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite; inginer de software acesta are in sarcina activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor hardware, software si a sistemelor de operare si ale apli-catiilor existente sau proiectate la necesitatile reale sau estimate ale utilizato-rilor, in ideea indeplinirii cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de raspuns); manager de proiect informatic acesta are in sarcina activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date necesare programare, analiza). Managerii de proiect dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile aferente componentelor ce urmeaza sa fie realizate, stabilesc fazele si termenele de executie ale proiectelor; conditii pentru acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii

Va atragem atentia ca, in calitate de angajator, puteti acorda scutirea de impozit pe veniturile din salarii numai salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca, la locul unde acestia au functia de baza. c) postul ocupat face parte dintr-un compartiment specializat de informatica,evidentiat in organigrama angajatorului; prin compartiment specializat de infor-matica se intelege centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou,compartimente sau altele asemenea; d) sunt absolventi ai unor institute de invatamant superior de lunga durata acredi-tate; pe diploma de absolvire este inscrisa una din specializarile: automatica,calculatoare, informatica, cibernetica, matematica sau electronica. Lista specializarilor este:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Automatica si informatica industriala Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii Matematica, Matematica informatica Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.

Pentru indeplinirea acestei conditii, salariatii vor prezenta angajatorului diploma de absolvire in copie legalizata sau adeverinta eliberata de facultatea de profil care atesta absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata avand inscrisa una dintre specializarile admise. Diplomele de absolvire trebuie sa fie ale unei forme de invatamant superior de lunga durata, avand inscrisa una dintre specializarile mentionate;

e) pe langa primele conditii care sunt in puterea salariatului de a le indeplini, legiuitorul a mai impus o alta conditie ce trebuie indeplinita alaturi de celelalte. Pentru a putea acorda scutirea de impozit pe veniturile din salarii, angajatorul va trebui sa realizeze in anul fiscal prece-dent din activitatea de creare de programe de calculator, destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin 10.000 dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea respectiva. Daca o persoana juridica a realizat pe anul precedent (sau o fractiune din anul precedent) 400.000 USD, ea poate acorda scutirea de impozit pe venitul obtinut din activitatea de programe pentru calculator unui numar de maximum 40 de programatori (400.000 USD : 10.000 USD), in situatia in care si celelalte conditii cumulative sunt indeplinite; f) transformarea in lei a venitului de 10.000 dolari se face pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul. Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii si neimpozitarea veniturilor din salarii pentru aceasta categorie de salariati constituie responsabilitatea angajatorului.

Exemplu:
Societatea comerciala Programex S.R.L. a realizat din activitatea de creare de programe, in anul 2006, un venit anual de 200.000 dolari S.U.A. (10.000 dolari S.U.A. x 20 salariati) cu o echipa formata din 15 programatori. Acestia, precum si alti 5 pe care societatea ii poate angaja in 2007, vor putea beneficia, de neimpozitarea salariului. Conditia prevede ca cei 10.000 dolari S.U.A. reprezinta venitul angajatorului, iar incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit constituie responsabilitatea angajatorului. In calitate de angajator veti constitui un dosar care se va pastra la sediu in vederea controlului, cu urmatoarele documente justificative:

actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale; organigrama angajatorului; fisa postului; copie legalizata de pe diploma de absolvire; carnetul de munca sau copie de pe carnetul de munca; statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutire, care se depune lunar la inspectoratele teritoriale de munca; comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator; balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Exemplu:
Societatea comerciala Softex S.R.L., infiintata in luna ianuarie 2007, nu va putea acorda salariatilor sai care indeplinesc conditiile legate de pregatirea profeionala si modul de desfasurare a activitatii scutirea de impozit pe salarii in anul 2007, intrucat conditia privind realizarea unui venit de 10.000 dolari S.U.A. in anul precedent nu este indeplinita. 22. Sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile, indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate.

Veti impozita, in calitate de angajator, in Romania veniturile din salarii platite din Romania de catre dumneavoastra, pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate. Acesta este cazul, de exemplu, al salariatilor romani trimisi de un angajator roman sa execute anumite contracte in strainatate.

Important:
Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre angajatorul roman, se impun in Romania pentru veniturile realizate din activitatea salariala desfasurata in strainatate. In situatia in care persoanele in cauza desfasoara o activitate salariala in strainatate ce depaseste o perioada de 183 de zile in cursul anului fiscal vizat, venitul respectiv se va impune si in statul in care se desfasoara activitatea. In aceasta situatie, la impunerea veniturilor realizate din desfasurarea unei activitati dependente in strainatate de persoana fizica romana se va tine cont de prevederile conventiei privind evitarea dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain. Pentru aplicarea prevederilor conventiei, persoana fizica romana trebuie sa prezinte, in original, organelor fiscale din strainatate, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de organele noastre fiscale si totodata sa ceara acestora, la sfarsitul perioadei de lucru, certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate. 23. Cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator. In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta. Daca participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionala presupune scoaterea integrala din activitate, contractul individual de munca al salariatului respectiv se suspenda, acesta beneficiind de o indemnizatie platita de angajator, prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz. Indemnizatia platita de angajator, prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz, pe perioada participarii salariatilor la cursurile sau la stagiul de formare profesionala care presupune scoaterea integrala din activitate, potrivit art. 194 alin. (3) din Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, reprezinta venit de natura salariala care se supune impozitarii in conformitate cu prevederile art. 58 din Codul fiscal. Costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii.
3. Impozitul lunar pe salarii

Cota de impozit pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii, realizate incepand cu 1 ianuarie 2006, este de 16%, aplicata la venitul baza de calcul determinat potrivit art. 57 alin. (2) lit. a) si b). Temeiul il reprezinta art. 43 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 57 alin. (2) lit. a) si b). Prin venituri din salarii realizate incepand cu luna ianuarie 2006 se intelege orice suma primita sub forma de salarii incepand cu data de 1 ianuarie 2006, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna decembrie 2005 sau venitul din salarii pentru luna decembrie 2005 care se plateste o singura

data pe luna in luna urmatoare si care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii decembrie 2005. Deducerea personala lunara folosita in cursul anului 2006 este de cel putin 250 lei RON, potrivit Sectiunii S 14 Acordarea deducerilor personale. Suma neimpozabila reprezentand contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor Craciunului sau a altor sarbatori similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, pentru fiecare persoana si eveniment este de 150 lei RON. ATENTIE! Va atragem atentia ca venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani.

Aplicand aceeasi regula se rotunjesc si contributiile individuale in cote de 1%, 6,5% si 9,5%
3.1 Impozite ale caror calcul, retinere si virare cad in sarcina platitorilor de venituri

ATENTIE! Din cuprinsul Titlului III Impozit pe venit al Codului fiscal rezulta o serie de obligatii privind calculul, retinerea la sursa si plata impozitului, in sarcina platitorilor anumitor venituri ale persoanelor fizice . Cotele de impozit al caror calcul, retinere si virare cad in sarcina platitorilor de asemenea venituri sunt urmatoarele: -pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, 10% aplicat la venitul brut, potrivit art. 52 alin. (2) lit. a); -pentru veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, 10% aplicat la venitul brut, potrivit art. 52 alin. (2) lit. a); -pentru veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, 10% aplicat la venitul brut, potrivit art. 52 alin. (2) lit. a);

ATENTIE! Impozitul calculat si retinut la sursa de catre platitorii acestora reprezinta plata anticipata in contul impozitului pe venitul anual impozabil determinat pe fiecare sursa de venit. -pentru veniturile primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale, 16% aplicat la venitul brut, potrivit art. 78 alin. (81) lit. c). ATENTIE!

Impozitul calculat, retinut si virat de catre platitorii de astfel de venituri reprezinta impozit final.
4. Procedura de depunere a fiselor fiscale

Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz. Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, inregistrate ca platitori de impozit pe venitul din salarii, depun fisele fiscale ale angajatilor proprii la organul fiscal in a carui raza teritoriala sunt inregistrate sediile secundare respective. In cazul in care, la data depunerii fiselor fiscale, sediul secundar este desfiintat, depunerea fiselor fiscale se va face de catre persoana juridica de care a apartinut sediul secundar la organul fiscal in a carui raza teritoriala este inregistrata persoana juridica. In situatia in care un angajat a lucrat in cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiasi angajator persoana juridica, se va intocmi o singura fisa fiscala care va fi depusa de sediul secundar in evidentele caruia figureaza la data de 31 decembrie a anului de raportare. ATENTIE! Depunerea fiselor fiscale pentru veniturile platite in anul 2005 se face de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor pana in in data de 28 februarie 2006 inclusiv.

Fisele fiscale se depun in format electronic (discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS), insotite de un borderou listat privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii, pe care vi-l prezentam in continuare: Pentru fisele fiscale din exemplul de mai sus, borderoul de insotire listat folosind programul de asistenta*) se prezinta astfel: *) Desi prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 raportate la dispozitiile din Codul fiscal privind fisele fiscale nu mai amintesc de notiunile de fise fiscale 1(la functia de baza) si fise fiscale 2 (in afara functiei de baza), programul de asistenta distribuit gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau care poate fi descarcat de pe serverul Ministerului Finantelor Publice la adresa www.mfinante.ro, face aceasta diferentiere, nerespectand macheta aprobata. 224 DECLARATIE PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE FIZICE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA SI DE CATRE PERSOANELE FIZICE ROMANE ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE SI POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE IN ROMANIA cod 14.13.01.13/5 Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice rezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania. Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind

calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. In acest sens, vor completa fisa fiscala, iar persoana fizica nu va mai avea obligatia completarii formularului 224. Termen de depunere al acestui formular este: -lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul; -ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie X in casuta special prevazuta in acest scop. Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de cont rol fiscal privind perioada la care se refera. Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare: -originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isiare domiciliul fiscal; -copia se pastreaza de catre contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia. A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI -Adresa se completeaza adresa domiciliului fiscal. - Cod numeric personal/Nr. de identificare fiscala se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre MinisterulFinantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. - Documentul care reglementeaza raportul de munca se inscriu numarul si data documentului incheiat cu angajatorul, in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea. -Perioada de activitate se inscrie perioada de activitate prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca. B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ITI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL -Cod de identificare fiscala se completeaza, dupa caz, daca persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul este inregistrata fiscal si are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislatiei romane. -Adresa se completeaza adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfasoara activitatea. C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE -randul 1. Venit brut se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura, reali-zate de contribuabil in luna de raportare. -randul 2 . Contributii sociale datorate potrivit legii se inscrie suma totala a contributiilor obligatorii, datorate de contribuabil in luna de raportare, potrivit legii, si platite (randul 2a + randul 2b + randul 2c):

-2a) contributia pentru asigurari sociale se inscrie suma reprezentand contributia individuala de asigurari sociale, datorata potrivit prevederilor legale; -2b) contributia pentru asigurarile de somaj se inscrie suma reprezentand contributia pentru protectia sociala a somerilor, datorata potrivit prevederilor legale; -2c) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit prevederilor legale. -randul 3. Venit net se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si suma totala a contributiilor sociale datorate, potrivit legii (randul 1 randul 2). -randul 4. Deduceri personale se inscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului in luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere. Se completeaza numai de catre persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale. -randul 5. Cotizatia sindicala platita: se inscrie suma reprezentand cotizatia sindicala platita in luna de raportare. -randul. 6 . Contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale: se inscrie suma reprezentand contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 de euro. -randul. 7. Venit baza de calcul : -pentru functia de baza: se inscrie suma calculata prin scaderea deducerilor personale (randul 4), a cotizatiei sindicale platite (randul 5) si a contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale (randul 6) din venitul net (randul 3); -in celelalte cazuri: se preia suma inscrisa la randul. 3. -randul 8. Impozit lunar datorat se inscrie suma impozitului calculat prin apli-carea cotei de 16% asupra venitului baza de calcul (randul 7). D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil. -Adresa se inscrie adresa domiciliului fiscal. -Cod de identificare fiscala se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

03

2006

PRISACARU MARIE JEANNE

2820514300917

BUCURE{TI

COZIA

1 1B 1 2 10

041322

323 01 01 2006

01 01 2006

01 01 2007

INSTITUTUL CULTURAL XX

BUCURE{TI

MAGHERU

10 2 1

011301

3.200

544

304

32

208

2.656

2.656

425

X123BSR

24 04 2006

Prisacaru 25.04.06 225 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND INCEPEREA/INCETAREA ACTIVITATII PERSOANELOR FIZICE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN ROMANIA SI CARE OBTIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE Cod 14.13.01.13/5i Declaratia se completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. ATENTIE! In categoria persoanelor care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc., dar si persoane juridice romane la care isi desfasoara activitatea persoane fizice angajate ale unor persoane juridice straine cu care au incheiat contracte. Acesta poate fi cazul unui angajat al unei persoane juridice straine, detasat in Romania, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei de maximum un an de zile la un interval de minimum 5 ani, in urmatoarele situatii:

-isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei pe o perioada de pana la un an de zile, la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre persoana juridica din Romania si angajatorul strain al lucratorului detasat; -isi desfasoara activitatea, ca urmare a deciziei de schimbare temporara a locului de munca emise de catre o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei; -isi desfasoara activitatea la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina, cu acelasi obiect de activitate, daca nu este in raporturi de munca cu o alta persoana juridica romana. In aceste cazuri, va atragem atentia ca este necesara obtinerea unui permis de munca de tip B pentru lucratori detasati, in temeiul Legii nr. 203/1999, care da dreptul titularului sa presteze munca in baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, pentru o perioada de cel mult 12 luni.

La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii straini angajati ai persoanelor juridice stabilite intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European vor putea fi detasati in Romania fara a fi necesara obtinerea permisului de munca. Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare persoana fizica ce obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania, se completeaza si se depune cate o declaratie. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora. Declaratia se intocmeste in doua exemplare de persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea persoana fizica: -originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii contribuabilului; -copia se pastreaza de catre persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul. A. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ITI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL -Cod de identificare fiscala se completeaza, dupa caz, daca persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul este inregistrata fiscal si are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislatiei romane. -Adresa se completeaza adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfasoara activitatea. B. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI -Adresa se completeaza adresa domiciliului fiscal. -Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. C. DATE PRIVIND SITUATIA CONTRIBUABILULUI -randul 1 . Documentul care reglementeaza raportul de munca se inscrie numarul si data documentului in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activi-tatea. -randul 2 . Data inceperii activitatii se completeaza in cazul unui raport de munca nou, inscriinduse data inceperii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca. -randul 3. Data incetarii activitatii se completeaza in cazul incetarii raportului de munca, inscriindu-se data incetarii activitatii prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

205 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE CU REGIM DE RETINERE LA SURSA, PE BENEFICIARI DE VENIT cod 14.13.01.13/l Declaratia informativa se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa. ATENTIE! Potrivit art. 93 din Codul fiscal, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor sunt obligati sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul retinut la sursa si sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru anul expirat. Desi sunt venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, veniturile din salarii nu fac obiectul completarii acestei declaratii, pentru aceste venituri completandu-se formularul fisei fiscale. Declaratia se depune dupa cum urmeaza:

-pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile platite in anul fiscal expirat; -ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie X in casuta prevazuta in acest scop. Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera. Declaratia se completeaza in doua exemplare: -originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz; -copia se pastreaza de catre platitorul de venit. A. NATURA VENITULUI In functie de venitul platit pentru care ati retinut si virat impozit pe venit in anul 2005, veti bifa casuta corespunzatoare naturii venitului platit in sectiunea A, astfel:

1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 2. venituri din vnzarea bunurilor in regim de consignatie; 3. venituri obtinute in baza unui contract de agent; 4. venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial; 5. venituri din activitatile de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; 6. venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; 7. venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica; 8. venituri din dividende; 9. venituri din dobanzi; 10. venituri din premii si din jocuri de noroc; 11. castiguri din transferul titlurilor de valoare; 12. venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;

13. castiguri din transferul titlurilor de valoare pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii castigului net/pierderii; 14. venituri din pensii; 15. venituri din lichidare/dizolvare 16. alte venituri;

Daca doriti sa depuneti o declaratie rectificativa, va trebui sa bifati casuta din dreapta corespunzatoare fiecarui tip de venit. ATENTIE! Veti depune cate o declaratie informativa pentru fiecare categorie de venit evidentiata pe codurile distincte mentionate mai sus. B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT -Adresa veti inscrie adresa domiciliului fiscal al dumneavoastra in calitate de platitor de venit. -Cod de identificare fiscala veti inscrie codul de identificare fiscala. In cazul in care acesta sunteti platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de litera R. C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT -Coloana 1 veti completa aceasta coloana pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriind numele si prenumele persoanelor fizice carora li s-au efectuat plati in cursul anului fiscal; -Coloana 2 veti completa aceasta coloana pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriind codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui beneficiar de venit sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. -Coloana 3 veti inscrie suma reprezentand totalul venitului impozabil/castigu-rilor realizate de fiecare beneficiar de venit, intr-un an fiscal. Daca bifati calcul automat al impozitului, programul va determina automat impozitul aplicand cota prevazuta de lege. Baza de calcul a impozitului a fost determinata de dumneavoastra in calitate de platitor de venit, la momentul calculului si retinerii impozitului, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. -Coloana 4 se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut cu ocazia platilor efectuate in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. ATENTIE! Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hartie al declaratiei pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
4.4 210Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 425/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 3 aprilie 2006, sunt aduse modificari formularului 210 ,Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii, initial aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale. ATENTIE! Modificarea consta in adaptarea formularului initial, prezentat in paginile S 16/001-S 16/007, la situatia aplicabila anului 2006, nemaifiind necesara, in prezent, exprimarea sumelor in lei ROL si lei RON, ci numai in lei RON. Formularul prezentat in continuare se completeaza de angajatori/platitori pentru veniturile lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate incepand cu luna ianuarie 2006. Acest formular este folosit pentru a reflecta: veniturile din salarii lunare nete, care reprezinta venit baza de calcul a impozitului pe salarii la locul unde se afla functia de baza sau in afara functiei de baza, potrivit metodologiei proprii fiecarei situatii; impozitul lunar pe veniturile din salarii;

deducerile personale lunare si celelalte deduceri de care beneficiaza salariatii la locul unde au functia de baza. Angajatorii/platitorii vor completa rubricile formularului in functie de situatia persoanelor platite: salariati cu functia de baza sau salariati in afara functiei de baza sau persoane care primesc venituri asimilate salariilor in vederea impunerii. IMPORTANT: Aveti obligatia editarii fiselor fiscale in format hartie in 2 exemplare: -un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastreaza de catre angajator/platitorul de venit; -un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se inmaneaza angajatului. Pentru persoanele fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilatesalariilor in timpul anului, platitorii vor inmana persoanei respective un exemplar al fisei fiscale, odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza. Fisele fiscale pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca. Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea. Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la

deducerea personal` la care este indrept`tit fiecare salariat, precum si eventualele modific`ri ale acesteia ap`rute in cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unit`tii de la care au fost detasati informatii privind venitul net si impozitul retinut pentru fiecare angajat, in scopul completarii fisei fiscale. In Fisa fiscala prezentata veti inscrie sumele cuprinse in statele de salarii/plata aferente perioadei impozabile 2006 si platite salariatilor/angajatilor/persoanelor beneficiare de venituri asimilate salariilor, pana la data-limita de depunere a fiselor fiscale ( 28 februarie 2007). Sumele inscrise in Fisa fiscala se exprima in lei (RON). Fisa fiscala se completeaza, inscriind cu majuscule, citet si corect, fara prescurtari, datele prevazute de formular, dupa cum urmeaza: In situatia in care persoana fizica realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit unui contract individual de munca sau unui statut special prevazut de lege, angajatorul va inscrie X in casuta nr. 1, aflata pe prima pagina a formularului. In situatia in care persoana fizica realizeaza venituri din salarii in afara functiei de baza, angajatorul va inscrie X in casuta nr. 2, aflata pe prima pagina a formularului. Fisa fiscala 1 poate fi corectata de catre angajator, din proprie initiativa, prin depunerea unei Fise fiscale rectificative. Aceasta va fi intocmita pe acelasi formular ca si Fisa fiscala care se corecteaza, bifandu-se casuta nr. 3 Fisa fiscala rectificativa, aflata pe prima pagina a formularului. De depunerea unei fise fiscale rectificative trebuie instiintat si salariatul care va primi de indata copia care-i revine, pentru a lua la cunostinta de modificarile efectuate. In cazul in care un salariat primeste o fisa fiscala rectificativa dupa data de 15 mai 2007, data pana la care isi poate manifesta dreptul de a redirectiona 2% din impozitul sau pe salarii catre o organizatie non profit, aceasta nu permite acestuia sa depuna o noua Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual. In situatia in care angajatul a fost trimis in cursul anului in misiune permanenta in strainatate, se inscrie X in casuta nr. 4, aflata pe prima pagina a formularului.

Capitolul I Date de identificare a angajatorului Veti completa acest capitol inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, astfel: -Caseta Cod de identificare fiscala se completeaza astfel: angajatorii persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; angajatorii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz. Inscrierea cifrelor in caseta Cod de identificare fiscala se face aliniindu-se cifrele la dreapta. Codul de identificare fiscala se inscrie fara atributul fiscal R, care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata. -In rubrica Denumire/Nume si Prenume se inscrie denumirea exacta a angaja-torului, respectiv numele si prenumele angajatorului. -In rubricile destinate adresei veti inscrie datele privind domiciliul fiscal al angajatorului. In eventualele casute ramase libere din fata codului nu veti inscrie 0 sau alt semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-; x; / etc.), spatiul ramanand gol.

Capitolul II Date de identificare a angajatului veti completa inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, pe baza docu-mentelor (buletin de identitate, carnet de identitate, pasaport etc.) prezentate de angajat. -In caseta CNP/NIF veti completa codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala al angajatului atribuit de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz. -Inscrierea cifrelor in caseta CNP/NIF se face aliniindu-se cifrele la dreapta. In eventualele casute ramase libere nu se va inscrie 0 sau alt semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-; x; / etc.), spatiul ramanand gol. -In rubrica Nume si Prenume veti completa numele si prenumele angajatului. In cazul in care angajatul isi schimba numele in timpul anului, in rubrica Nume se trece, alaturi de vechiul nume, introdus intre paranteze, si noul nume. -In rubricile privind adresa, veti completa datele referitoare la domiciliul fiscal al angajatului. -In cazul modificarii in cursul anului a datelor de identificare, veti inscrie datele de identificare valabile la data completarii fisei fiscale, cu exceptia rubricii Nume in care se trec ambele nume. Capitolul III Date privind perioada angajarii -rubricile Data angajarii si Data incetarii activitatii Veti completa aceste rubrici, la functia de baza, numai atunci cand aceste situatii se produc in cursul anului fiscal de referinta. In functie de aceste informatii, administratia fiscala poate verifica daca au fost acordate corect deducerile personale aferent perioadei in care salariatul a fost angajat. Capitolul IV Deduceri personale Veti completa aceasta sectiune numai pentru salariatii angajati cu contract individual de munca la locul unde acestia au functia de baza. Doar acestia au dreptul la deduceri personale. -Rubrica Persoane aflate in intretinere Veti completa cate un rand distinct pentru fiecare persoana aflata in intretinerea salariatului in functie de care acesta beneficiaza de o deducere mai mare si pentru fiecare luna a perioadei impozabile. In acest sens, veti indica numarul de identificare fiscala sau codul numeric personal, dupa caz. Veti inscrie X in casuta corespunzatoare fiecarei luni pentru care angajatul beneficiaza de deducere personala pentru persoanele aflate in intretinere. Capitolul V Calculul impozitului pe veniturile din salarii : -A. Tabelul A. Veti completa pentru fiecare luna cu datele din statul de salarii referitoare la angajatul respectiv, astfel: coloana 1 Deduceri personale pe randurile 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 si 12.1 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie suma reprezentand deducerile personale acordate salariatului; coloana 1 nu se completeaza decat pentru salariatii cu functie de baza; coloana 2 Alte deduceri, pe randurile 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 si 12.2 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie suma rezultata prin cumularea cotizatiei sindicale platite si a contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale retinute in luna respectiva; coloana 2 nu se completeaza decat pentru salariatii cu functie de baza;

coloana 3 Venit baza de calcul, pe randurile 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3 si 12.3 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie venitul baza de calcul din salarii, cuvenit salariatului conform statului de salarii din luna respectiva, determinat potrivit metodologiei prezentate in Sectiunea S 13 Determinarea impozitului pe salarii, diferentiat pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza, de veniturile obtinute in afara functiei de baza; coloana 4 Impozit lunar calculat si retinut, pe randurile 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.4 si 12.4 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie impozitul retinut lunar, conform statului de salarii, calculat prin aplicarea cotei de impozitare de 16% asupra bazei de calcul; daca bifati casuta calcul automat impozit care va aparea in prelucrarea datelor prin programul de asistenta pentru completarea fiselor fiscale 2006 FF2006.exe, veti obtine automat sumele calculate corect aplicand cota de 16%. In situatia in care un angajat realizeaza la functia de baza, in cursul aceleiasi luni, atat venituri salariale conform contractului de munca, cat si in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, stabilirea impozitului aferent drepturilor respective se efectueaza potrivit prevederilor lit. a) si, respectiv, lit. b) de la pct. 111 din Hotararea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, dat in aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; randul 13 Impozit anual programul de asistenta FF2006.exe pentru completarea fiselor fiscale 2006 va completa automat suma rezultata prin cumularea impozitului lunar, calculat si retinut in cursul anului, pe randurile 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.4 si 12.4. Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii se face de catre angajator, pentru fiecare angajat, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni in care angajatul a realizat venituri din salarii de la acesta. In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului lunar, recalcularea drep-turilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera, iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. -B. Bursa privata conform Legii nr. 376/2004 Veti completa aceasta sectiune in cazul angajatilor care au efectuat in cursul anului cheltuieli cu bursele private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, si care solicita restituirea acestora. rubrica B1. Suma platita in cursul anului de raportare veti inscrie suma platita de angajat in cursul anului de raportare, pentru bursa privata, conform documentatiei depuse; rubrica B2. Suma admisa la restituire veti inscrie suma admisa la restituire, conform legii. Suma nu poate depasi 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii determinat conform legii. Contractul privind acordarea bursei private, precum si documentele de plata se prezinta angajatorului in original si in copie. Copiile certificate se pastreaza de catre angajator. Salariatul are obligatia, pentru a beneficia de aceasta facilitate, de a prezenta angajatorului contractele privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse, in original si in copie, acesta din urma pastrand copiile acestora. Documentul justificativ de plata a bursei private in cazul platitorilor persoane fizice poate fi si un inscris intre acesta si beneficiarul bursei si va cuprinde obligatoriu si elementele de identificare a partilor din contract: numele si prenumele,codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma si data platii. -Rubrica Tip venit Veti completa aceasta parte a formularului numai pentru veniturile din salarii obtinute in afara functiei de baza, bifandu-se cu X casuta corespunzatoare naturii veniturilor realizate de angajati, astfel:

venituri din salarii realizate, in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, in afara functiei de baza; indemnizatia lunara bruta, suma din profitul net si alte drepturi cuvenite admi nistratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale, regii autonome, in baza contractului de administrare; sume primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica; sume primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii; sume platite reprezentantilor in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori; indemnizatia lunara a asociatului unic; alte drepturi de natura salariala. Exemplu: Va prezentam modul de completare al fiselor fiscale aferente veniturilor din salarii platite in anul 2006, pe care angajatorul S.C. Avena S.R.L. va trebui sa le depuna pana la data de 28 februarie 2007, pentru salariatii sai. Acestia sunt: Alina Marcu, angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, avand un salariu brut de 550 lei lunar, si Laurentiu Oancea, angajat cu contract individual de munca cu timp partial in afara functiei de baza, avand un salariu de 150 lei. Aceste fise fiscale cuprind veniturile din salarii aferente perioadei ianuarie decembrie a anului fiscal 2006, in ipoteza in care veniturile celor doi salariati sunt cele mentionate mai sus.