Sunteți pe pagina 1din 31

Curent alternativ

Curentul alternativ (CA).


Reprezentarea fazorilor
Generatorul de curent alternativ
Generator + rezistor in CA. Legea lui Ohm
Energia disipata in CA. Intensitatea efectiva
Inductanta bobinei. Autoinductia
Generator + bobina in CA
Generator + condensator in CA
Circuit RLC serie in curent alternativ
Impedanta si rezonanta tensiunilor
Puterea activa si reactiva in CA
Circuit RLC paralel in curent alternativ
Impedanta si rezonanta intensitatilor
Factorul de calitate al unui circuit
Motorul electric de curent continuu
Transformatorul de tensiune

Spira din campul magnetic se roteste cu viteza unghiulara constanta,
deci unghiul creste linear functie de timp
e e o
o
e + = = =
}
t dt t
dt
d
) (
: faza initiala la timpul t=0

Perioada de oscilatie T: timpul in care se face o rotatie completa
T
t
e
2
= : pulsatie (=viteza unghiulara a miscarii de rotatie)
Curentul alternativ (CA)
Unghiul se masoara in radiani = lungimea arcului / raza
Fazor = vector de lungime A = amplitudine,
care se roteste cu viteza unghiulara constanta ,
Tensiunea instantanee este proiectia fazorului
pe axa y (consideram faza initiala =0)
t U t u
m
e sin ) ( =
Reprezentarea fazorilor
Generatorul de curent alternativ

Produce o tensiune alternativa prin inducerea unei tensiuni
intr-o spira (bobina) care se roteste in campul magnetic al unui magnet
Tensiunea electrica produsa de generatorul electric
) ( sin ) ( t U t u
m
o =
Variatia unghiului intre inductia B si suprafata S
induce o tensiune sinusoidala (alternativa)
t
t BS BS
dt
d
BS
t
BS U
e o
e e o
o o
=
= =
A
A
= sin sin
cos cos
Circuite de curent alternativ

Elemente pasive (impedante electrice):
rezistorul, bobina si condensatorul

Generator + rezistor in curent alternativ
Legea lui Ohm
Ri u
R
=
Conform legii a II-a a lui Kirkhoff (care semnifica conservarea
energiei unei sarcini pe parcursul unei bucle de circuit)
tensiunea produsa de generator este disipata pe rezistor.
Ri u u
R
= =
Deci:
t I t
R
U
R
u
i
m
m
e e sin sin = = =
Intensitatea este in faza cu tensiunea
I
m
U
m
=RI
m

Georg Simon Ohm (1789-1854)
Fizician german
Gustav Robert Kirkhoff (1824-1887)
Fizician german
Energia disipata pe rezistor este pe durata unei perioade este:
deoarece integrala functiei periodice
cos(2t)
pe o perioada este nula.
Am introdus intensitatea efectiva:
m
m
I
I
I 707 . 0
2
~ =
UIT T RI T
I
R
dt
t
RI dt t RI dt i R udq W
m
T
m
T T
m
T
= = =

= = = =
} } } }
2
2
0
2
0 0
2 2 2
0
2
2
) 2 cos( 1
) ( sin
e
e
Puterea disipata (activa) este data de relatia:
UI RI
T
W
P = = =
2
Energia disipata in curent alternativ
Intensitatea efectiva
Inductanta
Inductia bobinei: nI I
l
N
B = =
Fluxul magnetic creat de
curentul de intensitate I este:
LI
l
IS N
NBS = = = u
2

L = inductanta (a nu se confunda cu lungimea! )Autoinductia

Tensiunea instantanee autoindusa intr-o bobina este proportionala
cu derivata curentului dupa timp
dt
di
L
t
i
L
t
u
L

A
A

A
Au
=
Energia acumulata in bobina este:
} } }
= = = =
2
2
Li
idi L idt
dt
di
L dq u W
L
Generator + bobina in curent alternativ
Conform legii a II-a a lui Kirkhoof
suma tensiunilor instantanee pe o bucla de circuit este nula:

0 = +
L
u u
Intrucat tensiunea autoindusa pe bobina are semn opus se obtine:
0 =
dt
di
L u
deci intensitatea curentului este data de:
) 2 / sin( cos
cos ) ( ) sin( sin ) (
1
) (
t e e
e
e
e e
e
e
= =
= = = =
} } }
t I t I
t
L
U
t d t
L
U
tdt
L
U
dt t u
L
t i
m m
m m m
Intensitatea este defazata cu /2 in urma tensiunii

Sistemul de fazori din figura de mai jos se roteste cu viteza
unghiulara iar proiectia pe axa y da valorile instantanee
I
m

U
Lm

U
m

/2
Impedanta inductiva este definita
de relatia similara legii lui Ohm:
L X
X I U
L
L m Lm
e =
=
Generator + condensator in curent alternativ
Capacitatea condensatorului este definita astfel:
u
q
C =
Unitatea de masura SI pentru capacitate:
[C] = [q] / [u] = C / V (coulomb / volt) = F (farad)

In practica se folosesc subunitati:
F = 10
-6
F (microfarad)
nF = 10
-9
F (nanofarad)
pF = 10
-12
F (picofarad)
Energia acumulata in condensator este:
C
q
dq
C
q
dq u W
C
2
2
= = =
} }
Intensitatea instantanee in condensator este:
) 2 / sin(
cos
) (
) sin( sin
t e
e e
e
e
e
e
+ =
= = = = =
t I
t CU
t d
t d
CU
dt
t d
CU
dt
du
C
dt
dq
i
m
m m m
Intensitatea este defazata cu /2 in fata tensiunii
Sistemul de fazori din figura de mai jos se roteste cu viteza
unghiulara iar proiectia pe axa y da valorile instantanee
I
m

U
Cm

-/2
Impedanta capacitiva este definita de relatia similara legii lui Ohm:
C
X
X I U
C
C m Cm
e
1
=
=
Circuitul RLC serie
Conform legii a II-a a lui Kirkhoff tensiunea generate
este egala cu suma caderilor tensiunilor pe impedantele legate in serie

Intrucat intensitatea este comuna, fazorii care reprezinta
tensiunile maxime se aduna vectorial conform diagramei de mai jos:
I
m

U
Cmm

U
Lm

U
Lm
-U
Cm

U
m

U
Rm


( ) ( ) Z I R X X I U U U U
m C L m Rm Cm Lm m
= + = + =
2
2
2
2
Impedanta circuitului RLC serie este:
2
2
1
R
C
L Z +
|
.
|

\
|
=
e
e
Tensiunea rezultanta are forma:

) sin( e + = t U u
m
unde defazajul circuitului este dat de:

R
X X
tg
C L

=
Puterea activa se disipa
numai pe rezistor (U=0.707 U
m
)
cos
2
UI RI P
R
= =
Se defineste puterea reactiva prin:
sin UI P
X
=
astfel incat puterea totala aparenta este data de relatia:
2 2
X R
P P P + =
Rezonanta tensiunilor se obtine pentru: tg = 0, pentru pulsatia
LC
r
1
= e
si perioada/frecventa:
r r
r
f
T
e
t 2 1
= =
In acest caz impedanta este minima Z=R si tensiunea este maxima
Factorul de calitate
al circuitului este definit de raportul intre
tensiunea pe bobina (egala cu cea de pe condensator) si tensiunea
totala, calculat la frecventa de rezonanta:

C
L
R RC U
U
Q
r m
Lm
1 1
= = =
e
Circuitul RLC paralel
Conform legii I-a a lui Kirkhoff intensitatea curentului intr-un nod
este este egala cu suma intensitatilor pe ramurile legate in paralel
Intrucat tensiunea este comuna, fazorii care reprezinta intensitatile maxime
se aduna vectorial conform diagramei de mai jos:
U
m

I
Lmm

I
Cm

I
Cm
-I
Lm

I
m

I
Rm


( )
Z
U
R X X
U I I I I
m
L C
m Rm Lm Cm m
= +
|
|
.
|

\
|
= + =
2
2
2
2
1 1 1
Inversul impedantei
circuitului RLC paralel este:

2
2
1 1 1 1
R X X Z
L C
+
|
|
.
|

\
|
=
Intensitatea rezultanta are forma:

) sin( e + = t I i
m
unde defazajul circuitului este dat de:
|
|
.
|

\
|
=
L C
X X
R tg
1 1

Frecventa de rezonanta pentru tg = 0 are aceeasi expresie:


LC
r
1
= e
Motorul electric de curent continuu
Un cadru prin care circula curentul electric continuu intr-un camp
magnetic este supus unui cuplu de forte :
F =IL x B
La fiecare semirotatie polaritatea este schimbata prin contactul cu o
perie formata din doua parti
Transformatorul de tensiune
Circuitul primar Circuitul secundar
Tensiunile de autoinductie
in cele doua circuite sunt:
dt
d
N e
dt
d
N e
u
=
u
=
2 2
1 1
Deci raportul lor este:
2
1
2
1
N
N
e
e
=
Conform legii a II-a a lui Kirkhoff suma dintre tensiunea de alimentare
Si cea de autoinductie este cadrea de tensiune pe fiecare circuit:
2 2 2 2
1 1 1 1
i R e u
i R e u
= +
= +
Intrucat rezistentele
sunt neglijabile:
k
N
N
e
e
u
u
= = ~
2
1
2
1
2
1
Aceeasi relatie se pastreaza intre marimile efective k
N
N
E
E
U
U
= = ~
2
1
2
1
2
1