Sunteți pe pagina 1din 4
Acatistul Dragostei Dumnezeieşti Rugăciunile începătoare Condac 1 Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să

Acatistul Dragostei Dumnezeieşti

Rugăciunile începătoare

Condac 1 Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis că va trimite un Mântuitor, Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă se va sălăşlui în pântecele unei Fecioare cu nume Împărătesc Maria. Smerindu-ne să spunem aşa: Iisuse, fie ca

Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne, şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Icos 1 Mântuitorul promis de Dumnezeu Tatăl, a venit în persoana Fiului Cel Minunat şi Binecuvântat, că scris a fost: Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiul! Aducând bunavestire, Sfântul Arhanghel Gavriil a spus Numele Fiului Ceresc. Cu Iubire Sfântă, să spunem aşa:

Iisuse, Dragoste Sfântă a Tatălui Ceresc, Cel Minunat! Iisuse, Dragoste şi Milă pentru neamul omenesc! Iisuse, Mântuitor drag şi Multlăudat! Iisuse, Fiu Iubit, Care în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit! Iisuse, Fiu Ceresc şi Minunat, Care din veac ai fost Binecuvântat! Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, Curat şi Prealuminat! Iisuse, prin Naşterea Ta, cu Dragoste Sfântă pe Maica Ta ai Binecuvântat-O! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 2 Părinţii Sfintei Fecioare Maria, Drepţii Ioachim şi Ana, dorindu-şi din toată inima un copil, se rugau şi cu lacrimi cereau un prunc curat şi binecuvântat, care să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Bunul Dumnezeu, văzând credinţa Drepţilor Ioachim şi Ana, l-a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavriil, să le ducă vestea că li se va naşte o fecioară minunată, binecuvântată, de Dumnezeu aleasă. Cu toţii să spunem:

Iisuse, Dragostea Desăvârşită, cu care ai acoperit Cerul şi Pământul! Iisuse, Dragostea Minunată, cu care îi iubeşti pe oameni! Iisuse, Dragostea Sfinţilor Tăi Arhangheli, care Te slujesc minunat! Iisuse, Dragostea de adevăr, de cinste şi de dreptate! Iisuse, Dragostea Sfântă a Maicii Tale Preacurate! Iisuse, Dragostea Cerească deschisă spre toată creaţia Ta cea vie! Iisuse, Dragostea Tainică pentru toţi cei care Te iubesc pe Tine şi pe Maica Ta Preacurată! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 3 La vârsta de trei ani, Sfânta Fecioară a fost dusă de părinţii Săi la Templul din Ierusalim şi a fost afierosită Domnului. Cu glas de rugăciune să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Îngerii cu slavă priveau intrarea Sfintei Fecioare Maria în Sfânta Sfintelor din Templu, iar Sfântul Prooroc Zaharia a primit-O cu cinste şi a binecuvântat-O. Sfinţii Părinţi, Ioachim şi Ana, s-au întors multumiţi acasă, slăvindu-L pe Dumnezeu, Care le-a primit darul, iar noi Îţi spunem, Doamne, aşa:

Iisuse, Dragostea Sfântă care a rânduit naşterea Preacuratei Tale Maici! Iisuse, Dragostea Sfântă care a binecuvântat intrarea în Templu a Sfintei Fecioare! Iisuse, Dragostea Sfântă pentru Maica Ta Cea Minunată! Iisuse, Dragostea Sfântă şi Binecuvântarea Cerească a Celor de Sus! Iisuse, Dragostea Sfântă a marelui Prooroc Moise care Te-a prevestit! Iisuse, Dragostea Sfântă a Împăratului David, care Te-a cântat în Psalmi! Iisuse, Dragostea Sfântă a proorocilor, care au vestit venirea Ta pe Pământ! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 4

1

Fecioara Sfântă, aleasă de Dumnezeu, a fost hrănită cu mană cerească 12 ani în Templul de la Ierusalim, de către Sfântul Arhanghel Gavriil, împreună cu Sfinţii săi Îngeri aducători de daruri, care Îi

cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4 După trecerea timpului, la vârsta de 15 ani, Sfânta Fecioară Maria a fost logodită cu Dreptul Iosif, Protectorul, care a îngenuncheat văzând sfinţenia Ei; iar noi smerindu-ne să spunem aşa:

Iisuse, cu Dragoste Sfântă ai pregătit-O pe Sfânta Maică a Ta! Iisuse, cu Dragoste Sfântă Te-ai pogorât şi Ţi-ai pregătit Sfânta Întrupare a Ta! Iisuse, cu Dragoste Sfântă plan bun de mântuire ai întocmit! Iisuse, cu Dragoste Sfântă chibzuinţă în mintea multora ai dat! Iisuse, cu Dragoste Sfântă l-ai dus pe Sfântul Iosif, Protectorul, lângă Preacurata Maică a Ta! Iisuse, cu Dragoste Sfântă şi de nezdruncinat ai întărit legătura dintre ei! Iisuse, cu Dragoste Sfântă învaţă-ne să Te iubim în inimile noastre! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 5 Dumnezeu l-a trimis iar pe Sfântul Arhanghel Gavriil, la Sfânta Fecioară Maria, să-I zică: Bucură-

Te Marie! Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău!

Cu smerenie şi cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5

Uimită, Sfânta Fecioară, a spus: Cum poate să-Mi fie Mie aceasta, că Eu nu ştiu de bărbat? Trimisul Domnului I-a zis: Duhul Sfânt se va coborî peste Tine, şi-I vei naşte Fiu, şi-I vei pune Numele Iisus! Atunci

Sfânta Maria cu smerenie a spus: Iată roaba Domnului, fie Mie după Cuvântul Lui! Cu bucurie să zicem:

Iisuse, Dragoste Dumnezeiască cu care ne chemi la viaţă! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască cu care împlineşti Tainele Sfinte! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Adevărată, Nefăţarnică, vino şi în inimile noastre! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască aplicată la nivel pământesc! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască pentru neamul nostru creştinesc! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască cu care ne chemi la Şcoala Cerească! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască pentru Preacurata Maică a Ta! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 6 După vestea Întrupării Domnului Iisus, Sfânta Fecioară a plecat la ruda Sa Elisabeta, care a primit-

O cu dragoste, iar noi cu mulţumire Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6

Foarte mirată Sfânta Elisabeta a zis: De unde cinstea aceasta să vină Maica Domnului Meu la mine,

căci cum Te-am văzut a săltat pruncul în pântecele meu? Înţelegând că Sfântul Ioan Botezătorul a dat cinstire deosebită Domnului Iisus Hristos, noi să spunem cu bucurie aşa:

Iisuse, Dragostea Sfântă cu care ai fost primit împreună cu Maica Ta, de Sfânta Elisabeta! Iisuse, Dragostea Minunată cu care Te-a îngrijit Preasfânta Fecioară! Iisuse, Dragostea şi cinstirea deosebită a Maicii Tale! Iisuse, Dragostea, cinstirea şi respectul celor care Te aşteptau! Iisuse, Dragostea şi cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul, care din pântecele maicii sale Te-a salutat! Iisuse, Dragostea, cinstirea şi respectul, celor care Te-au iubit, în toate veacurile! Iisuse, Dragostea Dumnezeiască nelimitată în Cer şi pe Pământ! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 7 Iosif Protectorul, luând-O la sine pe Sfânta Fecioară şi văzând că are Prunc în pântece, s-a gândit că

a fost furată de nuntă şi că ar trebui să O părăsească fără să-I mai cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia!

Aliluia!

Icos 7 Auzindu-se în Cer gândul Dreptului Iosif, şi vrând să-l lumineze, Dumnezeu a trimis un Sfânt Înger, să-i spună că ceea ce este în pântecele Sfintei Fecioare Maria de la Duhul Sfânt este. Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Călăuzitorul dragostei din familiile noastre!

2

Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Călăuzitorul dragostei celor care Te iubesc pe Tine acum! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Fiu Ceresc şi Minunat, Care din veac ai fost Binecuvântat! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, ai descoperit Sfântului Iosif, Protectorul, Taina Întrupării Tale! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască ce ne descoperi tainele necesare nouă acum şi în viitor! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască cu care ai protejat-O pe Sfânta Fecioară, protejează-ne şi pe noi! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască cu care întăreşti credinţa creştină! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 8 Naşterea Domnului a fost însoţită de apariţia unei Stele strălucitoare pe Cer, pe care au văzut-o şi au urmat-o cei trei magi, care I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Îngerii s-au arătat pe Cer cântând: Slavă întru Cei de Sus Lui Dumnezeu, pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! iar magii, venind în faţa Domnului Iisus Hristos, au îngenuncheat oferind aur, tămâie şi smirnă. Îngenunchind inimile noastre, cu iubire să spunem aşa:

Iisuse, Dragostea celor din Noul Testament! Iisuse, Dragostea celor care Te-au vestit! Iisuse, Dragostea celor care Te-au căutat şi Te-au găsit! Iisuse, Dragostea celor care Ţi s-au închinat! Iisuse, Dragostea celor care Te-au văzut! Iisuse, Dragostea celor care Te-au cunoscut! Iisuse, Dragostea magilor credincioşi şi a păstorilor evlavioşi! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 9 După ce Te-au văzut, magii s-au întors în ţara lor pe altă cale, fiind îndemnaţi de un Sfânt Înger trimis de Dumnezeu special pentru acest lucru. La opt zile Pruncul Iisus a fost tăiat împrejur. Slăvindu-L pe Dumnezeu, cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Irod şi-a pus în gând să omoare Pruncul Sfânt, dar un Sfânt Înger Vestitor i-a spus Protectorului: Iosife,

ia Fecioara şi Pruncul şi fugi în Egipt, că Împăratul Irod I-a pus gând rău Pruncului! Sculându-se în grabă, Iosif

a făcut ce i s-a spus şi s-a văzut clar că planul unui împărat netrebnic a fost zădărnicit de un Sfânt Înger, în colaborare cu două persoane omeneşti. Iisuse, Dragostea Sfântă, apărată de Sus şi îmbrăţişată pe Pământ! Iisuse, Dragostea Sfântă şi Binecuvântată, care ne călăuzeşte şi pe noi acum! Iisuse, Dragostea Desăvârşită! Iisuse, Dragostea creştinilor! Iisuse, Dragostea celor care au propăvăduit Cuvântul Tău! Iisuse, Dragostea celor care Te-au apărat! Iisuse, Dragostea Sfântă şi minunată, cu care i-ai călăuzit pe cei buni! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 10 După moartea tiranului prigonitor, Doamne, ai fost chemat din Egipt în pământul lui Israel, să se împlinească profeţia care zice: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu! Văzând că domneşte Arhelau, v-aţi depărtat de el ducându-vă în Nazaret. Cu iubire sfântă să-i cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 La vârsta de 12 ani, Doamne Iisuse Te-ai dus în Templul din Ierusalim. După ce ai dus jertfa, ai stat de vorbă cu învăţaţii Templului, cu bătrânii, cu preoţii şi cu cărturarii, uimindu-i pe toţi cu Înţelepciunea Ta Dumnezeiască, iar noi smerindu-ne să spunem aşa:

Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care prin Înţelepciunea Ta i-ai uimit pe cărturari! Iisuse, Fiul Iubit Unic Întrupat, Preasfânt şi Preabinecuvântat! Iisuse, Fiul Iubit, Preasfânt şi Preacurat, împlinitor de profeţie! Iisuse, Fiul Iubit, Cel mai Drept dintre toţi care au trăit vreodată pe Pământ! Iisuse, Fiul Iubit, Smerit, Fiul Dreptăţii Dumnezeieşti şi al admiraţiei omeneşti! Iisuse, Fiul Iubirilor Înalte, al Smereniei şi al Adevărului Absolut!

3

Iisuse, Fiul Iubit, Adorat de cei Drepţi, iar de ceilalţi depărtat! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 11 Vorbitorii din toată lumea nu pot spune cum a fost tinereţea Ta pe Pământ, Doamne Iisuse. Ştim că Maica Preacurată cu dragoste Te-a îngrijit şi Te-a urmat, cât ai trăit pe Pământ, iar noi urmând Învăţătura Ta, Te slăvim cântându-Ţi, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 La 30 de ani ai plecat să împlineşti Misiunea Ta Sfântă. Sfântul Ioan Botezătorul Te-a Botezat în apa Iordanului zicând: Iată Mielul Lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii! Ai postit 40 de zile în deşert, ai fost ispitit, dar ai alungat ispititorul, apoi ai ales 12 Apostoli, apoi alţi 70 de Apostoli. Iisuse, Iubirea celor care Te cunosc şi Te îndrăgesc! Iisuse, Iubirea fecioarelor curate, care o fericesc pe Preasfânta Maică a Ta! Iisuse, Iubirea celor evlavioşi! Iisuse, Iubirea slujitorilor Tăi! Iisuse, Iubirea preoţilor devotaţi! Iisuse, Iubirea Apostolilor! Iisuse, Iubirea celor cu inimă curată! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 12 După alegerea minunată a Sfinţilor Apostoli, Doamne Iisuse Hristoase, ai propăvăduit la evrei Sfânta Evanghelie, ai botezat cu botezul pocăinţei, iar noi cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Ai propăvăduit cu dragoste Cuvântul Lui Dumnezeu, i-ai tămăduit pe cei bolnavi, ai înviat morţii, i-ai îndreptat pe cei gârboviţi, ai izgonit duhurile rele, i-ai întărit pe cei slăbănogiţi, iar pe cei aleşi i-ai învăţat în mod deosebit, mai desluşit, Tainele Împărăţiei Cerurilor. Iisuse, Dragostea celor smeriţi şi supuşi! Iisuse, Dragostea celor pe care i-ai ales! Iisuse, Dragostea celor care s-au botezat cu botezul pocăinţei! Iisuse, Dragostea celor care au ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu! Iisuse, Dragostea celor care în toate fac Voia Ta, Doamne! Iisuse, Dragostea celor care Ţi-au cântat Osana! Iisuse, Dragostea celor spre care Te-ai milostivit! Iisuse, Dragoste Dumnezeiască, Te rugăm umple inimile noastre cu Iubire, Lumină şi Pace!

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să sfinţească şi inimile noastre!

Condac 13

(de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Doamne Iisuse Hristoase ai propăvăduit Sfânta Evanghelie şi ai continuat binefacerile Divine, dar oamenii răi, sfătuiţi de duhurile rele, Te-au prins, Te-au batjocorit, Te-au bătut, Te-au supus la chinuri grele, Te-au încununat cu spini, apoi Te-au răstignit pe cruce împreună cu făcătorii de rele. Având Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai prăpădit, ci Te-ai rugat Tatălui Ceresc: Iartă-le lor aceasta Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce fac! Văzând marea Ta Dragoste pentru oameni, noi Îţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul român şi de noi păcătoşii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, care Te iubeşte nespus de mult. Doamne întăreşte iubirea sfântă din inimile noastre, din familiile noastre, dintre noi toţi oamenii de pe Pământ. Nu ne lăsa în patimi sau pe căile pierzaniei, ci îndreaptă-ne pe calea cea bună şi ocroteşte-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, din inimile noastre plecate, cu toată dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta, Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire pentru toţi oamenii, pentru toate darurile Tale preasfinte şi pentru milostivirea Ta! Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt, Multrăbdător,

Multîndurător, Multiertător şi Preaplin de iubire! Amin!

4