Sunteți pe pagina 1din 1

Catre, Judecatoria Oradea Subsemnatul Gicu popa, domiciliat in Oradea, str. General Magheru nr. 13 ap.

1, Bihor avand CNP 12345678910112, posesor al CI seria XH nr. 123456 formulez urmatoarea:

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA a paratei Administratia Nationala a Drumurilor, cu sediul in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. Prin cererea de chemare in judecata solicit obligarea