Sunteți pe pagina 1din 3

Avansul acordat furnizorului de catre un client Regularizarea facturilor emise pentru avansuri incasate se realizeaza prin stornarea facturii

de avans, la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal art. 134 2alin. 2 lit. b defineste avansul astfel: Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora''. Sfatul nostru! Din practica va putem spune ca este recomandabil sa faceti stornarea pe factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri sau prestari de servicii. Exemplu Conform contractului , clientul A acorda furnizorului B un avans cu ordin de plata in suma de 238 lei , iar in termen de trei zile furnizorul emite si factura aferenta avansului primit. Ulterior, furnizorul livreaza clientului marfuri, respectiv materiale pentru ambalat in valoare de 600 lei plus TVA. Pretul de inregistrare la furnizor al marfurilor este de 400 lei. Decontarea facturii se face prin banca, tinandu-se seama de avansul acordat anterior. a) Inregistarile din contabilitatea clientului : Acordarea avansului 409 Furnizori debitori = 5121 Conturi la banci in lei 238 lei

Primirea facturii privind avansul acordat si inregistrarea TVA aferenta avansului : 4426
TVA deductibila

409 Furnizori debitori

38 lei

(238*19:119) De stiut! Daca factura se intocmeste in momentul avansului : 409 Furnizori debitori 4426 TVA deductibila = = 5121 Conturi la banci in lei 5121 Conturi la banci in lei 200 lei 38 lei

Achizitionarea materialelor pentru ambalat: 3023 = Materiale pentru ambalat 4426


TVA deductibila

401 Furnizori 401 Furnizori

600 lei

114 lei

Regularizarea avansului acordat anterior , conform facturii de stornare: 401 Furnizori 401 Furnizori 401 Furnizori = = = 409 Furnizori - debitori 4426
TVA deductibila

200 lei 38 lei 200 lei

409 Furnizori - debitori

4426
TVA deductibila

= = =

409 Furnizori - debitori 401 Furnizori 401 Furnizori

38 lei 200 lei 38 lei

409 Furnizori - debitori 4426


TVA deductibila

Achitarea datoriei, mai putin avansul acordat anterior: (714 - 238 = 476 lei) 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 476 lei

b) Inregistrarile din contabilitatea furnizorului B : Incasarea avansului de la client : 5121 Conturi la banci in lei = 419 Clienti creditori 238 lei

De stiut! Legea 571/2003 privind Codul Fiscal la art 134 2 face urmatoarea precizare: (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibiliztatea taxei intervine: a) la data emiterii facturii, inainte de data la care intervine faptul generator; b) la data la care se incaseaza avansul , pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului , precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Emiterea facturii privind avansul primit si inregistrarea TVA aferenta avansului : 419 Clienti creditori = 4427
TVA colectata

38 lei

De stiut! Daca factura se intocmeste in momentul primirii avansului: 5121 Conturi la banci in lei 5121 = = 419 Clienti creditori 4427 200 lei 38 lei

Livrarea marfurilor pe baza de factura: 411 Clienti 411 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 371 Marfuri 600 lei

114 lei

Descarcarea gestiunii de marfurile vandut 607 = Cheltuieli privind marfurile

400 lei

Regularizarea avansului primit anterior , conform facturii de stornare:

419 Clienti creditori 4427


TVA colectata

= =

4111 Clienti 4111 Clienti

200 lei 38 lei

Sau 419 Clienti creditori 419 Clienti creditori = = 4111 Clienti 4427
TVA colectata

238 lei 38 lei

Incasarea creantei , mai putin avansul primit anterior (714 238 = 476) 5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti 476 lei