Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE EXAMINARE NEDISTRUCTIVA

1.Identificarea produsului Produ s Cod Mate Prod rial . Benefi Dime Tehn.d ciari nsiun e i fabrica tie Trata ment termic Cerinte speciale Sta nda rde

2.Schita produsului

3.Conditii tehnice de examinare Met.de examin are VT US Lot Esantio n Examin are END 100% 100% Proceduri Standard PL-DEFVT PL-DEFUS Cerinte Nu se admit defecte Nu se admit defecte

LT

100%

PL-DEFLT

Nu se admit defecte