Sunteți pe pagina 1din 3

Venituri din dobanzi, redevente si dividende Pentru recunoasterea veniturilor din dobanzi, redevente si dividende obtinute din utilizarea

de catre terti a activelor entitatii sunt valabile aceleasi criterii prezentate anterior: sa fie probabila intrarea in cadrul entitatii a unor beneficii economice asociate tranzactiei; nivelul veniturilor sa poata fi determinat in mod credibil.

In cazul dobanzilor, baza recunoasterii o va reprezenta distributia proportionala in timp a rentabilitatii efective a activului respectiv (se utilizeaza metoda dobanzii efective, asa cum este prezentata in continutul IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare). In cazul redeventelor, venitul va fi recunoscut pe baza contabilitatii de angajamente, reflectand substanta economica a contractului. Dividendele vor fi recunoscute atunci cand dreptul actionarului de a le primi este stabilit (prin decizii adoptate conform statutelor entitatii in care s-a investit). Pentru investitiile purtatoare de dobanda, se impune efectuarea unei alocari intre dobanda acumulata inainte de achizitie (in perioada preachizitie) si cea acumulata dupa momentul achizitiei (in perioada postachizitie). Astfel, veti recunoaste ca venit numai dobanda acumulata dupa dobandirea activului. Dobanda aferenta perioadei preachizitie va diminua valoarea de inregistrare a investitiei purtatoare de dobanda. Exemplu La data de 31 martie 2007, entitatea ABC a cumparat 5.000 de obligatiuni cu valoarea nominala de 20 lei la pretul de cumparare unitar de 27 lei. La data de 31 decembrie 2007, societatea incaseaza cuponul anual de dobanda, in conditiile in care rata dobanzii este de 20%. La achizitia obligatiunilor, entitatea ABC a efectuat urmatoarea inregistrare contabila: 506 Obligatiuni 5121 Conturi la banci in lei 135.000 lei 135.000 lei

Venit din dobanzi pe perioada 01.04 31.12 = 5.000 oblig x 20 lei x 20% x 9 = 15.000 lei 12 Dobanda aferenta perioadei 01.01 31.03 va diminua valoarea contabila a obligatiunilor. 506 Obligatiuni 5121 Conturi la banci in lei 135.000 lei 135.000 lei

Venit din dobanzi pe perioada 01.04 31.12 = 5.000 oblig x 20 lei x 20% x 9 = 15.000 lei 12 Dobanda aferenta perioadei 01.01 31.03 va diminua valoarea contabila a obligatiunilor.

506 Obligatiuni

5121 Conturi la banci in lei

135.000 lei

135.000 lei

Venit din dobanzi pe perioada 01.04 31.12 = 5.000 oblig x 20 lei x 20% x 9 = 15.000 lei 12 Dobanda aferenta perioadei 01.01 31.03 va diminua valoarea contabila a obligatiunilor.

Dobanda aferenta 01.01 31.03 = 5.000 oblig x 20 lei x 20% x 3 = 5.000 lei 12 La incasarea dobanzii, inregistrarea contabila va fi: 5121 Conturi la banci in lei 766 Venituri din dobanzi 506 Obligatiuni 15.000 lei 20.000 lei 5.000 lei

In situatia in care dividendele pentru actiunile detinute sunt declarate din profitul preachizitie, atunci aceste dividende trebuie sa fie deduse din costul titlurilor de valori. Daca intampinati dificultati in efectuarea unei asemenea alocari, veti recunoaste dividendele ca venit, cu exceptia cazului in care ele reprezinta in mod evident o recuperare a unei parti din costul titlurilor de valoare. Exemplu La data de 01 septembrie 2006, entitatea ABC a achizitionat tiluri de participare la entitatea XYZ la nivelul sumei de 20.000 lei. La data de 01 mai 2007, entitatea ABC a incasat suma de 6.000 lei, reprezentand dividendele aferente exercitiului financiar 2006. La achizitia titlurilor de participare, entitatea ABC a efectuat urmatoarea inregistrare contabila: 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate 5121 Conturi la banci in lei

20.000 lei

20.000 lei

Venit din dobanzi pe perioada 01.09 31.12 = 6.000 x 4 = 2.000 lei 12 Dividendele perioadei preachizitie sunt deduse din costul titlurilor de participare. Dividende aferente perioadei 01.01 31.08 = 6.000 x 8 = 4.000 lei 12 La incasarea dividendelor, inregistrarea contabila va fi: 5121 Conturi la banci in lei 7611 Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate
contract

2.000 lei 6.000 lei 4.000 lei

Redeventele se colecteaza conform termenilor prevazuti in de regula, pe aceasta baza.

si se recunosc,

La data de 1 aprilie 2007, entitatea ABC a semnat cu entitatea XYZ un contract de concesiune a unui teren pentru o perioada de 8 ani. Contractul genereaza venituri totale la nivelul sumei de 160.000 lei. Veniturile sunt repartizate in mod uniform (liniar) pe durata contractului si sunt incasate anual la data de 31 martie. Veniturile aferente exercitiului 2007 sunt de 15.000 lei ( 160.000 x 9 ) si se contabilizeaza astfel: 8 2

4111 Clienti

706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

15.000 lei

15.000 lei