Sunteți pe pagina 1din 27

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider Ocazia de a conduce apare î

Ocazia de a conduce apare în fiecare zi, astfel încât până şi cei mai receptivi indizivi se află uneori în situaţia de a-şi asuma răspunderea pentru ceva. Cu cât aceştia sunt mai bine pregătiţi pentru a răspunde acestor provocări de a ocupa poziţia de lider, cu atat mai repede îşi dezvoltă noi deprinderi, încrederea în sine şi intuiţia personală. Arta de a fi lider se dobândeşte prin exercitiu şi efort, chiar dacă pregătirea inadecvată, modestia, lipsa încrederii sau lipsa de experienţă te fac să te îndoieşti de tine. Acest proces începe adesea în momentul în care indivizii descoperă că au calităţi şi puncte tari asociate de obicei cu postura de lider. Atunci descoperirea propriilor resurse îi surprinde. Dupa ce se dezvăluie aceasta forţă interioară, existenţa ei nu este uitată uşor. Exploatarea noilor calităţi descoperite determină perfecţionarea acestora şi creează un sentiment de împlinire, astfel încât creşterea conduce la creştere. Fiecare situaţie este diferită de celelalte. Deşi ocaziile importante sunt seducătoare şi atrag atenţia, mai mult evenimentele de rutină facilitează dezvoltarea calităţilor de lider. Fiecare şansă de a conduce asigură practica necesară şi adaugă o experienţă valoroasă. Este pregătirea pentru evenimentele importante ce urmează în viitor. Liderii potenţiali trebuie să recunoască, de asemenea, că poziţia privilegiată implică şi responsabilitate. Asumarea răspunderii de a fi lider nu este niciodată simplă, iar arta de a conduce eficient necesită depunerea unui efort

de a fi lider nu este niciodat ă simpl ă , iar arta de a conduce
de a fi lider nu este niciodat ă simpl ă , iar arta de a conduce

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider considerabil. Acest lucru î nseamn ă

considerabil. Acest lucru înseamnă presiune, stres şi provocare, dar şi imense satisfacţii după îndeplinirea cu succes a unei sarcini. Deoarece majoritatea oamenilor sunt în cea mai mare parte a timpului subordonaţi, o parte din efortul de a vă dezvolta calităţile de lider ar trebui să vizeze şi dezvoltarea calităţilor de subaltern. Cele două seturi de deprideri sunt complementare. Un subaltern îndemânatic ştie cum să contribuie la succesul liderului, pe când un lider satisface necesităţile subalternilor, în avantajul reciproc al tuturor. Pentru a fi un lider de succes sunt esenţiale 7

aspecte:

1)

conştientizarea propriei pozitii

2)

înţelegerea celorlalţi oameni

3)

puterea şi autoritatea

4)

comunicarea

5)

luarea deciziilor

6)

crearea unei viziuni

7)

asumarea răspunderii

Conştientizarea propriei poziţii Primul pas pe drumul succesului ca lider este conştientizarea propriei pozitii. Liderii trebuie să-şi rezerve timp pentru a reflecta asupra punctelor tari, respectiv asupra celor slabe ale comportamentului lor. Aceasta asigura baza creşterii performanţei, precum şi a încrederii în sine şi a înţelegerii celorlalţi oameni. Liderii care nu se gândesc la propria lor

ncrederii î n sine ş i a î n ţ elegerii celorlal ţ i oameni. Liderii
ncrederii î n sine ş i a î n ţ elegerii celorlal ţ i oameni. Liderii

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider condi ţ ie sunt ca muzicienii

condiţie sunt ca muzicienii afoni. Chiar daca ating ca tehnică acurateţea necesară, prin munca şi exercitiu, încep fiecare acţiune având un dezavantaj evident. Aceştia trebuie să aibă simţ artistic şi capacitatea de a recunoaşte când greşesc. Există patru aspecte legate de conştientizarea propriei valori:

- regulile de bază în arta de a conduce

- autoanaliza

- urmarea liderului

- dezvoltarea personala

Regulile de bază în arta de a conduce- de obicei exista trei convingeri unanim acceptate în ceea ce priveşte arta de a conduce:

1)

Liderii se nasc pentru a fi lideri

2)

Un lider este caracterizat de anumite calităţi, cum ar

fi ambiţia, farmecul personal, încrederea, iniţiativa, creativitatea, simţul răspunderii 3) Situaţiile creează lideri care işi adaptează comportamentul pentru a răspunde cerinţelor specifice unui anumit grup, loc sau timp. Liderii ştiu că respectul se câştigă. Atitudinea liderului faţă de cei ce-l urmează inspiră loialitate. Acest lucru este mult mai important decât dreptul dobândit prin moştenire, calităţile personale, o anumită situaţie sau o combinaţie între toate acestea. A fi lider înseamnă a prezenta o viziune astfel încât ceilalţi să dorească să o materializeze. Este nevoie de calităţile ce

viziune astfel î nc â t ceilal ţ i s ă doreasc ă s ă o
viziune astfel î nc â t ceilal ţ i s ă doreasc ă s ă o

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider ţ in de cultivarea rela ţ

ţin de cultivarea relaţiilor cu ceilalţi oameni şi de organizarea eficientă a resurselor. Oricine poate dobândi aptitudinile necesare unui lider. Sarcinile liderului sunt: concentrarea atenţiei asupra unui scop, influenţarea evenimentelor şi organizarea activităţii. Cooperarea între colegi este inspirată de încurajarea unui sentiment de slujire a unei cauze comune şi de conştientizarea importanţei sarcinii de îndeplinit. Este nevoie de încredere în sine pentru a-i încuraja pe alţii să îndeplinească sarcinile trasate şi pentru a monitoriza progresul, evidenţiind în permanenţă o viziune comună. O sursă importantă a acestei încrederi este respectul pe care îl au liderii pentru ei înşişi şi pentru alţi oameni. În mod ironic, cei care îşi cunosc deja valoarea câştigă în mod natural respect şi recunoaştere din partea altora, pe când cei care trebuie să-şi dezvolte acest sentiment nu se bucură de aceeaşi recunoaştere din partea celorlalţi. Aceştia trebuie să înceapă singuri procesul de dobândire a conştiinţei propriei valori. Procesul de câştigare a respectului de sine poate începe în viaţa de zi cu zi, când liderii potenţiali fac eforturi pentru a înţelege dificultăţile cu care se confruntă alţi oameni. Când problemele colegilor sunt recunoscute sincer, apare şi aprecierea reciprocă. Aceasta este bază pentru a oferi şi inevitabil pentru a inspira respect.

Există lideri care câştigă putere prin lăudăroşenie sau manipulare. Istoria şi articolele din ziare care ţin de domeniile politic şi comercial arată în mod repetat că acest comportament are efect doar pe termen scurt. Acei lideri care

i comercial arat ă î n mod repetat c ă acest comportament are efect doar pe
i comercial arat ă î n mod repetat c ă acest comportament are efect doar pe

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider inspir ă , formeaz ă ,

inspiră, formează, modelează şi-şi încurajeaza colegii au succes pe termen lung si rămân în memoria subalternilor vreme

îndelungată. Cei care subminează, distrug, insaltă sau îi umilesc

pe alţii sunt evitaţi de îndată ce puterea lor începe să scadă- lucru

care se întamplă întotdeauna la un moment dat.

Autoanaliza O sursă de informaţii privind eficienţa în

postura de lider este reacţia celorlalţi. Este un exerciţiu bun să descoperiţi impactul comportamentului de lider asupra colegilor. Totuşi, uneori observaţiile altora sunt părtinitoare, imprecise sau lipsite de discernământ. Cum poate distinge o persoana comentariile utile de cele inutile? Această întrebare este deosebit

de incitantă pentru că este atât de tentant să ignorăm comentariile

negative sau să adoptăm o atitudine defensivă găsind explicaţii.

O soluţie la această problemă este ca liderii să îşi evalueze mai

întâi performanţele. Acestea reprezintă un reper faţă de care ei pot raporta comentariile colegiilor, după o atentă deliberare. O părere bună despre sine, scopuri clare ale dezvoltării personale şi standarde înalte ale performanţelor îl ajută pe lider să aprecieze dacă un comentariu este util, adecvat sau semnalează necesitatea

unei schimbari de comportament. Autoanaliza impune o sinceritate absolută faţă de propria persoană. Este o pierdure de timp să vă creaţi o imagine ireala despre dumneavoastră. De asemenea, în acest proces trebuie să faceţi distincţia între enunţarea calităţilor curente de lider şi speranţele de viitor privind îmbunătăţirea

ntre enun ţ area calit ăţ ilor curente de lider ş i speran ţ ele de
ntre enun ţ area calit ăţ ilor curente de lider ş i speran ţ ele de

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider propriilor performan ţ e. Recunosc â

propriilor performanţe. Recunoscând diferenţa dintre „cine sunt acum” si „cine doresc să fiu”, liderii pot întocmi un plan de acţiune pentru a- şi atinge scopurile dezvoltării personale. Urmarea liderului La o autoanaliză vă vin în minte tot felul de

întrebări:

- sunt corect?

- îmi asum responsabilitatea?

- îi ascult pe ceilalti?

- sunt sincer?

- sunt dispus să discut problemele?

- au colegii încredere în minte?

Prima provocare o reprezintă întrebarea „conduc astfel încât dacă aş fi subalternul meu m- aş urma?” , pe care trebuie să v- o puneti. Îmbunătăţirea acţiunilor unui lider se bazează pe studiul atent al comportamentului actual. Este de ajutor să vă gândiţi la o experienţă pe care aţi avut- o recent în calitate de lider, după care să vă concentraţi pe detalii. Examinarea unei seamenea prestaţii faciliteaza analiza măiestriei de lider manifestata cu acea ocazie. Dezvoltarea personala Analiza comportamentului adecvat si inadecvat in calitate de lider asigura baza imbunatatirii performantelor. Chiar si asa, orice schimbare de comportament este cel mai bine sa se bazeze pe calitatile pe care liderul le are deja, imbunatatind astfel personalitatea nativa. Fiecare poseda ocombinatie unica de

pe care liderul le are deja, imbunatatind astfel personalitatea nativa. Fiecare poseda ocombinatie unica de Pagina
pe care liderul le are deja, imbunatatind astfel personalitatea nativa. Fiecare poseda ocombinatie unica de Pagina

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider calitati, cum ar fi curajul, rabdarea,

calitati, cum ar fi curajul, rabdarea, ambitia, onestitatea si altele, iar aceste calitati fundamentale reprezinta adevarata sursa a succesului in postura de lider. Cand aceste calitati sunt recunoscute, un lider le poate exploata cu mai multa incredere. Aceasta conduce de asemenea la descoperirea calitatilor care- i lipsesc unui lider. Cu aceste informatii, un lider poate decide ce calitati trebuie sa- si dezvolte si astfel poate stabili cum poate fi imbunatatita prestatia sa de viitor.

De exemplu, incapacitatea de a da indrumari clare reprezinta un comportament inadecvat din partea unui lider, care poate avea la baza diferite cauze. Examinandu- si structura propriei personalitati, indivizii pot descoperi sursa dificultatilor cu care se confrunta. Trebuie oare sa se pregateasca mai bine, trebuie sa fie mai calmi, sa aiba o gandire mai organizata sau o judecata mai buna? Aceeasi problema ar putea necesita o alta solutie, in functie de combinatia de calitati si de structura personalitatii fiecaruia. Comportamentul adecvat- in primul rand trebuie sa identificati acest grup de calitati individuale pe care le detineti. Celor doua liste de comportamente adecvate, intocmite pe baza punctelor dumneavoastra de vedere si ale colegilor, va vor ajuta in acest proces. Fiecare exemplu de pe lista va poate conduce la adentificarea unei calitati personale. Comportamentul inadecvat- comentariile negatie ofera o ocazie in plus de a va dezvolta. Daca se supun in

Comportamentul inadecvat- comentariile negatie ofera o ocazie in plus de a va dezvolta. Daca se supun
Comportamentul inadecvat- comentariile negatie ofera o ocazie in plus de a va dezvolta. Daca se supun

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider mod frecvent autoanalizei, liderii se pot

mod frecvent autoanalizei, liderii se pot decide sa- si schimbe comportamentul. De exemplu, daca un lider este criticat pentru faptu ca foloseste umorul cand prezinta afaceri oficiale ale firmei, acesta ii permite liderului sa faca o alegere. Printre optiuni se numara urmatoarele reactii: simtul umorului nu este o calitate potrivita pentru un lider; revolta impotriva criticilor si accentuarea trasaturii criticate este cea mai buna reactie; se poate invata din comentariile altora, descoperind semnificatia axacta a acestora. In loc sa reactioneze orbeste, aceasta persoana poate alege analiza si evolutia. Imbunatatirea comportamentului- liderii care- si controleaza comportamentul eficient isi imbunatatesc calitatile atunci cand ii conduc pe ceilalti. Atat reactiile pozitive, cat si reactiile negative ofera informatii valoroase si permit o mai buna intelegere a impactului comportamentului propriu asupra subalternilor. Listele de comportamente adecvate si inadecvate ajuta la identificarea calitatilor personale. Exemplele privind comportamentul inadecvat ofera si alte avantaje, pentru ca atrag atentia asupra uni anumit comportament care trebuie imbunatatit.

Înţelegerea celorlalţi oameni Al doilea pas pentru devenirea unui lider de succes este intelegerea celorlalti oameni. Trebuie sa recunoastem diferentele dintre indivizi, din punctul de vedere al motivatiei, al visurilor si al ambitiei fiecaruia. Este periculos sa credem ca toti sunt la fel. Nu sunt si nu este democratic sa insistati pe ideea ca

fiecaruia. Este periculos sa credem ca toti sunt la fel. Nu sunt si nu este democratic
fiecaruia. Este periculos sa credem ca toti sunt la fel. Nu sunt si nu este democratic

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider ar fi. Diferentele, nu asemanarile fac

ar fi. Diferentele, nu asemanarile fac munca grupurilor sa fie eficienta si viata sa fie interesanta. Cand indivizii sunt evaluati la gramada ca fiind identici, ei sunt lipsiti de independenta si de individualitate.

Cele mai importante aspecte privind intelegerea celorlalti oameni sunt: motivatia, recompensele si valorile, inspiratia.

Motivatia Inainte ca in secolul trecut studiul psihologiei sa fie acceptat de societate, in general liderii au pastrat tacerea in legatura cu sentimentele de indoiala asupra propriei persoane. In schimb, acestia prezentau lumii o imagine de oameni puternici si hotarati, lasand impresia de totala incredere in sine, indiferent de starea lor interioara. Sarcina liderului era sa- i motiveze pe altii prin exemplul personal. Autoanaliza era perceputa ca fiind un obicei exclusiv al celor slabi. Daca isi puneau intrebari, acest lucru era considerat chiar ca o manifestare a lipsei de loialitate si de angajament fata de postura lor de lider. Puterea, determinarea si increderea in sine continua sa fie calitati apreciate de lideri. Totusi, este general acceptat faptul ca liderii trec de asemenea printr- o gama variata de emotii, unele dintre acestea fiind pozitive, iar altele negative. In realitate, acum se considera un semn de slabiciune sa pozati in rolul de lider perfect si atotcunoscator. De exemplu, admiterea faptului ca, uneori, liderului ii este teama este privita in prezent ca un mod de a recunoaste si a depasi teama.

faptului ca, uneori, liderului ii este teama este privita in prezent ca un mod de a
faptului ca, uneori, liderului ii este teama este privita in prezent ca un mod de a

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider Pentru a controla sentimentele negative, dar

Pentru a controla sentimentele negative, dar si pe cele pozitive, este necesar sa intelegem motivatia umana. Oastfel de abordare a acestui subiect sugereaza faptul ca indivizii sunt motivati sa- si satisfaca necesitati diferite in momente diferite. Prima lor prioritate o constituie necesitatile legate de supravietuire. Doar dupa ce acestea sunt satisfacute, pot incerca sa se dezvolte si sa dea vietii lor un sens. Dorinta de a- si satisface necesitatile legate de supravietuire si de dezvoltare ii ajuta sa depaseasca sentimentele de teama si de limite. Recompensele si valorile In timpul copilariei, indivizii isi dezvolta modele comportamentale care le asigura supraietuirea. De exemplu, unii bebelusi tipa, plang pentru a cere hrana si alte lucruri esentiale. Altii ganguresc, uguiesc si- si incanta parintii pentru a le da ceea ce trebuie. Oalta categorie de bebelusi pur si simplu invata ca sunt pe cont propriu si ca trebuie sa se astepte sa primeasca minimum din partea celorlalti. Desi comportamentul se schimba in urma maturizarii, tiparele comportamentale de baza se pastreaza. Aceste modele comportamentale se impart in 3 categorii: ambitios si insistent, atent si sprijinitor, analitic si prudent

AMBITIOS SI INSISTENT

Trasaturi pozitice

Trasaturi negative

- increzator

arogant

- dinamic

insistent

SI INSISTENT Trasaturi pozitice Trasaturi negative - increzator arogant - dinamic insistent Pagina 10
SI INSISTENT Trasaturi pozitice Trasaturi negative - increzator arogant - dinamic insistent Pagina 10

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider - isi asuma riscuri aventurier -

-

isi asuma riscuri

aventurier

-

spontan

impulsiv

-

conducator

dictatorial

-

intreprinzator

necooperant

-

descurcaret

calculat

ATENT SI SPRIJINITOR

Trasaturi pozitive

Trasaturi negative

- sensibil

- foarte incordat

- devotat

- pres de sters picioarele

- idealist

- frustrat

- prietenos

- naiv

- tolerant

- orb

- rabdator

- pasiv

- intelegator

- supus

ANALITIC SI PRUDENT

Trasaturi pozitive

Trasaturi negative

- practic

- ingust in vederi

- independent

- egoist

- corect

- impersonal

- meticulos

- chitibusar

- rezervat

- izolat

- metodic

- greoi

- cu convingeri

- rigid

- meticulos - chitibusar - rezervat - izolat - metodic - greoi - cu convingeri -
- meticulos - chitibusar - rezervat - izolat - metodic - greoi - cu convingeri -

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider Inspiratia Intelegerea pentru ceilalti si senzatia

Inspiratia Intelegerea pentru ceilalti si senzatia ca se lucreaza pentru un scop comun asigura o baza pentru construirea unor relatii puternice, liderii incurajand respectul reciproc intre ei si subalterni. Totusi, exista in continuare lideri care cred ca este necesar sa se distanteze de subalternii lor. Ei cred ca au nevoie de

o aura care se bazeaza pe faptul ca sunt diferiti, mai stralucitori sau mai buni decat colegii lor. Ei considera aceasta o sursa de putere.

Chiar si in urma cu 50 de ani un asemenea comportament ar fi fost considerat nefiresc din partea unui lider, iar in prezent este considerat in general inadecat. Progresul tehnologic care vizeaza accesul la informatie prin Internet, retele intranet si telecomunicatii modifica intr- o maniera subtila relatiile dintre indiizi. In plus, oamenii sunt in medie mai bine pregatiti si mai sofisticati decat majoritatea celor care fac parte din generatiile precedente. Prin urmare, liderilor li se cere in

prezent sa conduca si sa gestioneze informatii cu o flexibilitate si

o indemanare mai mari decat pana acum. Conducerea cu succes a depins intotdeauna de capacitatea de comunicare, de a asculta si a vorbi. Acum este nevoie in plus de utilizarea acestor deprinderi pentru a construi relatii interdependente intre membrii grupului si intre lider si grup. Astfel nu se diminueaza rolul liderului; apar in schimb noi provocari.

membrii grupului si intre lider si grup. Astfel nu se diminueaza rolul liderului; apar in schimb
membrii grupului si intre lider si grup. Astfel nu se diminueaza rolul liderului; apar in schimb

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider In realitate, a fost intotdeauna o

In realitate, a fost intotdeauna o cerinta fundamentala ca liderii sa coopereze bine cu subalternii. Cei mai mari lideri ai lumii s- au dovedit a fi constienti de aceasta cerinta, recunoscand faptul ca isi bazau autoritatea si puterea pe subalternii lor.

Respectl pe care l- au acordat colegilor lor a condus direct la exprimarea loialitatii si devotamentului din partea acestora. O sursa importanta a capacitatii lor de a fi un model pentru ceilalti se datora construirii unor relatii bune si existentei respectului reciproc.

Puterea si autoritatea Al treilea pas catre postura de lider de succes

priveste intelegerea problemelor legate de putere si autoritate. Cand indivizii accepta responsabilitatea posturii de lider, acestia iau in calcul si provocarea de a- si exercita cu intelepciune puterea in beneficiul intregului grup. Elementele care contribuie la exercitarea corecta a puterii si autoritatii sunt:

- exercitarea puterii

- stilurile de conducere

- adaptarea la evenimente

- delegarea atributiilor

Exercitarea puterii Titulatura de „ lider” nu creaza lideri. Este cunoscut faptul ca inaintea provocarii ar trebui sa existe deja o

de „ lider” nu creaza lideri. Este cunoscut faptul ca inaintea provocarii ar trebui sa existe
de „ lider” nu creaza lideri. Este cunoscut faptul ca inaintea provocarii ar trebui sa existe

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider relatie buna intre viitorul lider si

relatie buna intre viitorul lider si cei condusi. Discutiile, reactiile si dazbaterile sunt esentiale pentru ca un lider sa poata invata de la alti membrii ai grupului. Reprimarea, ignorarea sau descurajarea diferitelor puncte de vedere din cadrul unui grup este un semn de slabiciune sau de teama din partea liderului care se ascunde in spatele unui rol pentru a controla grupul.

Stilurile de conducere Puterea si autoritatea se manifesta prin stilul de

conducere, iar unii autori sunt de parere ca exista 3 stiluri fundamentale ale conducerii:

a) democratic

b) autocratic

c) permisiv

Stilul democratic- un stil de conducere democratic se bazeaza pe respectul reciproc intre colegi, indiferent de functia detinuta de fiecare. Cand acesti lideri descopera ca unora dintre colegi le lipsesc diverse competente si aptitudini, ei creeaza ocazii ca acestia sa evolueze si sa invete. Puterea acestui stil consta in atmosfera de discutii si dezbateri pe

care o incurajeaza. Stilul autocratic- acest stil de conducere se dovedeste adesea cel mai folositor ori de cate ori apar controverse. Oamenii confunzi simt nevoia existentei unui „ sef puternic”, a unui lider care le va spune ce sa faca. Cu siguranta, exista suficiente exemple in istorie de dictatori autocrati care au

care le va spune ce sa faca. Cu siguranta, exista suficiente exemple in istorie de dictatori
care le va spune ce sa faca. Cu siguranta, exista suficiente exemple in istorie de dictatori

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider fost invitati sa preia puterea aratand

fost invitati sa preia puterea aratand ca unii oameni apreciaza foarte mult acest stil de conducere. Stilul permisiv- este adesea o incercare de democratie gresit orientata. Individul care exercita acest stil de conducere este adeseori bine- intentionat si are reticente in a- si impune vointa in fata altor oameni. Din pacate, aceste virtuti ii pot infuria pe cei a caror munca necesita coordonare, sustinere activa si indrumare.

Adaptarea la evenimente Liderii aficienti sunt flexibili atunci cand trebuie sa decida ce stil de conducere este optim pentru grupul lor intr- un anumit moment. Acestia determina stilul de conducere avand

in vedere etapa de dezvoltare a grupului lor. Doua personalitati in

domeniul managementului, Paul Hersey si Ken Blanchard, afirma ca exista 4 etape distincte in dezvoltarea fiecarui grup.Prima etapa incepe odata cu formarea grupului. Rolul liderului in aceasta faza ar trebui sa fie acela de indrumator, pentru ca proiectul sa demareze. Dupa ce membrii grupului invata fiecare ce are de facut si primesc indrumari clare, liderul ii

incurajeaza sa se cunoasca mai bine intre ei. Aceasta determina

stabilirea unor puternice relatii de grup si reprezinta a doua etapa

a dezvoltarii grupului. In cea de- a treia etapa, liderul pune

accentul pe importanta bunei colaborari intre membri, impartindu- le acestora responsabilitatile si discutand cerintele proiectului. In a patra etapa, liderul are in principal rolul de

responsabilitatile si discutand cerintele proiectului. In a patra etapa, liderul are in principal rolul de Pagina
responsabilitatile si discutand cerintele proiectului. In a patra etapa, liderul are in principal rolul de Pagina

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider indrumator si de supervizor al echipei

indrumator si de supervizor al echipei care incepe sa desfasoare singura proiectul. Dupa ce au fost parcurse toate cele 4 etape, se poate spune ca grupul a ajuns la faza de maturitate.

Delegarea atributiilor

Problema legata de maturitatea grupului este rezolvata in parte daca liderii invata sa dezlege atributiile. Si acest proces cuprinde 4 etape, respectiv:

- definirea sarcinii

- explicarea motivului pentru care sarcina e

importanta

- explicarea asteptarilor in urma delegarii

- evaluarea si discutarea rezultatelor

Definirea sarcinii- acesta este un pas caruia i se

acorda de obicei putina importanta

desemnat sa se ocupe de ceva si i se cere acestuia sa se descurce. Liderii care doresc sa obtina rezultate mai sigure isi rezerva timp pentru a discuta sarcina detaliat, intrebandu- l mai intai pe colegul in cauza daca doreste sa faca acest lucru. Explicarea motivului pentru care sarcina este importanta- adultii obtin performante maxime cand sesizeaza importanta a ceea ce fac. Au nevoie de un context mai amplu in care sa incadreze o sarcina sau un proiect. Aceasta potenteaza sentimentul ca li s- a incredintat ceva. Cand cunosc importanta sarcinii pe care li s- a cerut sa o indeplineasca, ei pot lua decizii

In schimb, un coleg este

cunosc importanta sarcinii pe care li s- a cerut sa o indeplineasca, ei pot lua decizii
cunosc importanta sarcinii pe care li s- a cerut sa o indeplineasca, ei pot lua decizii

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider mai bune in privinta indeplinirii acesteia

mai bune in privinta indeplinirii acesteia si pot reduce numarul de greseli.

Explicarea asteptarilor in urma delegarii- in cazul in care colegii nu stiu ce se asteapta de la ei, se confrunta cu o proocare serioasa incercand sa corespunda asteptarilor liderului. Cand delegati atribuie, este esential sa explicati cand si cum vor fi evaluate rezultatele. Liderii care spun ca dau mana libera in indeplinirea sarcinii nu trebuie sa fie surprinsi daca aceasta oferta este acceptata. Evaluarea si discutarea rezultatelor- acest pas este urmarea celui precedent. Cand se explica din start care sunt asteptarile, oamenii au obiectiva clare de atins si pentru care muncesc. Cand un lider dezvaluie criteriile de performanta doar dupa ce o sarcina a fost indeplinita, acest fapt provoaca suparare si o dezamagire inutila. In plus, este practic imposibil sa atingi obiective invizibile sau secrete.

Comunicarea Toate interactiunile profesionale si sociale se bazeaza pe comunicare. Acesta este mijlocul prin care se transmit idei si sentimente si se impart resurse. Cand comunicarea se intrerupe, apar imediat dezacordurile si neintelegerile. Chiar si asa se considera ca majoritatea oamenilor au abilitati de comunicare.

dezacordurile si neintelegerile. Chiar si asa se considera ca majoritatea oamenilor au abilitati de comunicare. Pagina
dezacordurile si neintelegerile. Chiar si asa se considera ca majoritatea oamenilor au abilitati de comunicare. Pagina

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider Se presupune ca toti colegii care

Se presupune ca toti colegii care vorbesc aceeasi limba au nevoie doar de timp, efort si sinceritate pentru a comunica cu succes. Aceasta viziune optimista ignora impactul emotiilor, motivatiei, inteligentei, asumarii riscului si competitiei- printre multe alte aspecte- asupra comunicarii. Din acest motiv, comunicarea este al patrulea pas catre formarea unui lider de succes si include urmatoarele elemente de baza:

- capacitatea de a vorbi si de a asculta

- abilitati sociale

- crearea unui climat de intelegere

Capacitatea de a vorbi si de a asculta Comunicarea se bazeaza pe oferirea si primirea informatiilor. In forma sa cea mai simpla, comunicarea consta din 2 actiuni: ascultarea si vorbirea. De fapt, ambele necesita un comportament foarte complex si se bazeaza pe gradul de experienta al individului. Pana si la o scurta intalnire la care se rosteste doar un salut oficial este consecinta anilor de exercitiu. Prin incercari succesive oamenii isi dezvolta un stil personal de salut si ajung sa fie atat de abili, incat reusesc sa adapteze acest salut astfel incat sa corespunda fiecarei situatii. Ascultarea presupune ca un lider sa fie constient de 3 lucruri esntiale: prejudecati, semnale vizuale si sunetul vocii.

Vorbirea- de la cea mai lejera conversatie intre 2 prieteni pana la cea mai solicitanta negociere de afaceri,

Vorbirea- de la cea mai lejera conversatie intre 2 prieteni pana la cea mai solicitanta negociere
Vorbirea- de la cea mai lejera conversatie intre 2 prieteni pana la cea mai solicitanta negociere

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider vorbirea necesita o prezentare ordonata si

vorbirea necesita o prezentare ordonata si logica a ideilor. Desi vorbirea este considerata adeseori drept ceva natural, aceasta este perfectionata prin pregatire. In multe cazuri, pregatirea este realizata atat de rapid, incat persoana respectiva vorbeste in timp ce isi planifica tot ce are de spus. Acest stil se numeste „ pregatirea din zbor”, „pregatirea pe loc” sau „ improvizatie” . Foarte multe aspecte raman la voia intamplarii cand vorbitorii folosesc exclusiv aceasta abordare. Cei mai eficienti vorbitori utilizeaza tehnici care fac din ascultarea lor o experienta lejera si placuta. Printre aceste tehnici se numara: enuntarea ideilor principale, imprimarea unui anumit ritm si rezumarea.

Abilitati sociale

reprezinta baza

comunicarii. Ambele contribuie in egala masura la dezvoltarea

schimbului

Cercetatorii evidentiaza cini trasaturi esentiale ale comunicarii clare si eficiente si le numesc in ansamblu abilitati sociale. O asemenea comunicare este:

pe abilitati sociale.

Ascultarea

informatii

si

vorbirea

de

intemeiat

- orientata spre un obiectiv

- coerenta

- adecvata unei anumite situatii

- controlata

- usor de invatat

- orientata spre un obiectiv - coerenta - adecvata unei anumite situatii - controlata - usor
- orientata spre un obiectiv - coerenta - adecvata unei anumite situatii - controlata - usor

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider Crearea unui climat de intelegere Este

Crearea unui climat de intelegere Este responsabilitatea liderului sa deschida o discutie, sa incurajeze participarea colegilor si sa indrume dazbaterea astfel incat in cadrul grupului sa se ajunga la un acord comun. Aceasta intelegere da grupului impresia ca este util si contribuie la sentimentul de unitate al membrilor acestuia. Deschidera unei discutii consacrata problemelor complicate prezinta o enorma provocare. Unii lideri renunta la primul semn de dezacord sau de confuzie. Ei incep sa dea ordine si incheie discutia din teama de a pierde controlul. Totusi, daca si- ar putea dezvolta curajul de a persevera, ar culege recompense enorme. Cand liderii sunt preocupati sa asigure intelegerea, ei arata acest lucru ascultand atent si stabilind un ton de discutie tolerant in cadrul grupului. Acesti lideri nu numai ca au de castigat de pe urma ideilor colegilor lor, ci incurajeaza loialitatea si dedicarea grupului. Liderul are puterea de a incepe construirea acestei spirale pozitive a aprecierii reciproce.

Sarcina cea mai importanta este atingerea unui echilibru intre contributia creatoare si exprimarea libera a opiniei tuturor atunci cand vocile cele mai puternice se aud cel mai mult. Pentru a evita anarhia, incurajand in acelasi timp discutiile, liderul trebuie sa stabileasca si sa urmeze cateva reguli de baza in cadrul discutiei. Aceasta garanteaza ca ideile tuturor sunt ascultate in egala masura. Liderul isi asuma rolul de moderator al

Aceasta garanteaza ca ideile tuturor sunt ascultate in egala masura. Liderul isi asuma rolul de moderator
Aceasta garanteaza ca ideile tuturor sunt ascultate in egala masura. Liderul isi asuma rolul de moderator

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider discutiei. Aceasta este o sarcina dificila,

discutiei. Aceasta este o sarcina dificila, desi practicienii cu experienta fac sa para medierea un lucru usor. Scopul este de a incuraja liberul schimb de idei intre toti membrii unui grup si de a evita ca discutiile sa fie dominate de numai cativa participsnti. Printre abilitatile de coordonare a discutiilor se

numara:

- instruirea

- parafrazarea

- interventia

Luarea deciziilor Al cincilea pas in formarea unui lider de succes il reprezinta luarea deciziilor.Indiferent daca liderii fac acest lucru singuri sau in grup, este esntial sa actioneze cu incredere.

Mai mult, dupa ce s- a incheiat discutarea unei decizii, liderul da semnalul ca a sosit timpul sa se treaca la actiune. Va puteti imbunatati abilitatile legate de luarea deciziilor daca va concentrati pe urmatoarele probleme?

- care sunt prioritatile?

- Stabilirea unor scopuri clare

- Abordarea sistematica

Care sunt prioritatile? Adeseori, liderilor li se cere sa ia mai multe decizii in acelasi timp. Deoarece nu pot acorda atentie deplina

Adeseori, liderilor li se cere sa ia mai multe decizii in acelasi timp. Deoarece nu pot
Adeseori, liderilor li se cere sa ia mai multe decizii in acelasi timp. Deoarece nu pot

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider tuturor problemelor in acelasi timp, liderii

tuturor problemelor in acelasi timp, liderii trebuie sa coordoneze si sa gestioneze informatiile cu o indemanare deosebita. Pot interveni si confuzii suplimentare, pentru ca multe dintre deciziile lor au un impact neprevazut asupra altor probleme. Cei care iau decizii trebuie sa determine gradul de interdependenta dintre mai multe aspecte chiar atunci cand estimeaza importanta acestora.

Astfel, este necesara identificarea prioritatilor si luarea deciziilor legate mai intai de cele mai presante probleme. Este nevoie de multa disciplina, deoarece anumite decizii par sa necesite atentie imediata, nefiind insa atat de urgente sau de importante pe termen lung. In asemenea situatii, unele probleme cu adevarat importante ar putea fi amanate sau chiar neglijate, deoarece le lipseste stralucirea sau un numar suficient de sustinatori pentru a atrage atentia asupra lor. Doua criterii stau la baza stabilirii prioritatilor:

urgenta si importanta. Sarcina liderului este sa le identifice si sa actioneze in functie de acestea.

Stabilirea unor obiective clare Identificarea prioritatilor le permite liderilor sa se concentreze mai intai pe deciziile urgente si importante. Rezultatul pozitiv al acestor decizii depinde atunci de stabilirea unor scopuri clare. Acesta poate parea un lucru evident, deoarece prioritatea in sine va asigura atingerea scopului. Totusi, la inceputul procesului de luare a deciziilor obiectivele sunt adesea

va asigura atingerea scopului. Totusi, la inceputul procesului de luare a deciziilor obiectivele sunt adesea Pagina
va asigura atingerea scopului. Totusi, la inceputul procesului de luare a deciziilor obiectivele sunt adesea Pagina

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider prea vagi si generale pentru a

prea vagi si generale pentru a oferi suficiente indicatii. Un obiectiv este un scop general si realist care se doreste a fi atins. In luarea deciziilor, acesta face explicite cerintele si rezultatul final dorit, pentru decizia care va fi luata. Definirea obiectivelor- iata cateva exemple de probleme profesionale care necesita luarea unor decizii:

- imbunatatirea imaginii firmei in

comunitate

- reducerea plangerilor clientilor cu 10 la

suta

- cumpararea unui teren de doi acri langa sediul central al firmei

Abordarea sistematica Luarea deciziilor implica intotdeauna riscuri. Cel mai vizibil este alegerea solutiei gresite. Forte ascunse si circumstante neprevazute pot submina cele mai bune decizii. Chiar si asa, un studiu atent al tuturor informatiilor disponibile conduce la decizii mai eficiente.

Crearea unei viziuni Viziunea este luminita de la capatul tunelului, care indica directia oricarui efort depus. Cand aceasta este clara si stralucitoare, atrage atentia si stimuleaza curiozitatea si interesul. Chiar daca detaliile sunt vagi sau nu foarte distincte,

atrage atentia si stimuleaza curiozitatea si interesul. Chiar daca detaliile sunt vagi sau nu foarte distincte,
atrage atentia si stimuleaza curiozitatea si interesul. Chiar daca detaliile sunt vagi sau nu foarte distincte,

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider acestea servesc drept indiciu ca in

acestea servesc drept indiciu ca in viata exista mai mult decat rutina si banalitatea. Liderii care ofera o viziune colegilor inspira cel putin la fel de multa dorinta de actiune ca si cei care promit bani, un statut social si influenta. Cand liderii isi prezinta viziunea intr- un mod care ii impresioneaza pe subalternii acestora, ei inspira un angajament serios. Viziunea furnizeaza obiectivul comun care conduce la actiunea concertata. Crearea unei viziuni este cel de- al saselea pas catre formarea unui lider de succes si reprezinta un pas extrem de important. Elementele care contribuie la intelegerea acestei teme sunt:

- viziunea si scopul

- imaginea de ansamblu

- incadrarea si reincadrarea in context

Viziunea si scopul In general, vizionarii nu sunt cel mai comod gen de persoane pe care ati dori sa le aveti in apropiere. In special daca vederile lor difera complet din punctul de vedere conventional, ei sunt considerati ciudati, fanatici sau excentrici de catre restul oamenilor. Extremele par adesea prea neobisnuite pentru a fi acceptate de catre publicul larg. Vizionarul hotarat contribuie uneori la aceasta reactie negativa, comportandu- se intr- un mod excentric. Totusi, viziunea, nu comportamentul vizionarului transforma un manager sau un administrator obisnuit

excentric. Totusi, viziunea, nu comportamentul vizionarului transforma un manager sau un administrator obisnuit Pagina 24
excentric. Totusi, viziunea, nu comportamentul vizionarului transforma un manager sau un administrator obisnuit Pagina 24

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider intr- un lider. Viziunea sugereaza ca

intr- un lider. Viziunea sugereaza ca este posibil ca lucrurile sa fie facute mai bine, iar acest lucru este incurajator. Afi lider inseamna a prezenta o viziune astfel incat ceilalti sa doreasca sa o materializeze. Enevoie de calitati ce tin de cultivarea relatiilor cu alti oameni si de organizarea eficienta a resurselor. Oricine poate dobandi aptitudinile necesare unui lider Liderii au viziuni, isi asuma riscuri, prezinta vise, exploreaza posibilitati si in general ii invita pe colegi sa li se alature intr- o calatorie spre necunoscut. Managerii alcatuiesc rapoarte, analizeaza date si le cer colegilor sa se stranga in sala de sedinte dupa pranz. Chiar daca liderii se incadreaza perfect in mediul organizatiei, acestia au intotdeauna ceva ce ii face sa fie putin diferiti. La o examinare atenta, acest „ceva” este adesea „viziunea”.

Imaginea de ansamblu Curajul in fata adversitatii este una dintre cele mai insufletitoare calitati ale unui lider. Ca si eroul unui film de actiune, in situatii de criza un lider trebuie sa creada in posibilitatea de a ajunge la o rezolvare a conflictului, a problemei sau provocarii. Mai mult decat oricine, liderii sunt raspunzatori de inspirarea convingerii ca se va ajunge la un final fericit, chiar daca acesta pare sa fie foarte indepartat. Analiza imaginii de ansamblu le permite sa fie credibili. Este vorba despre capacitatea de a abate atentia de la detaliile unei situatii imediate pentru a vedea cum se imbina

vorba despre capacitatea de a abate atentia de la detaliile unei situatii imediate pentru a vedea
vorba despre capacitatea de a abate atentia de la detaliile unei situatii imediate pentru a vedea

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider acestea in imaginea de ansamblu. Astfel,

acestea in imaginea de ansamblu. Astfel, liderii privesc lucrurile dintr- o noua perspectiva si gasesc adesea noi solutii la problemele sacaitoare. Gandirea in termeni de imagine de ansamblu pune accentul pe relatii, astfel incat apare o noua imagine. Aceasta le permite adesea liderilor sa inteleaga diferit situatia si le ofera capacitatea de a gasi noi solutii.

Incadrarea si reincadrarea in context Incadrarea intr- un model de gandire se refera la „o ordine sau un sistem stabilit, sau la modul in care poate fi construit, organizat sau format cava”. Acesta este de asemenea un termen folosit pentru a descrie tiparele de gandire pe care si le formeaza oamenii pentru a vedea si interpreta lumea. Fiecare persoana incadreaza lumea intr- un mod unic, astfel incat 2 persoane care sunt martore la aceleasi evenimente le pot interpreta diferit. Tiparele se bazeaza pe valori personale, formatie culturala si mod de a intelege. La fel ca alte obiceiuri, modelele de gandire se pot schimba; totusi, aceasta necesita efort si dedicare. Imaginea de ansamblu este un exemplu de provocare pentru un model de gandire.

Asumarea raspunderii Al saptelea pas catre formarea unui lider de succces se bazeaza pe competente, cunostintele si experienta dobandite din celelalte 6 etape. Fiecare etapa a procesului s- a

pe competente, cunostintele si experienta dobandite din celelalte 6 etape. Fiecare etapa a procesului s- a
pe competente, cunostintele si experienta dobandite din celelalte 6 etape. Fiecare etapa a procesului s- a

Secretul Succesului în carieră

CARTEA CONDUCERII Tehnici de a fi lider

în carieră CARTEA CONDUCERII – Tehnici de a fi lider concentrat pe o parte esentiala din

concentrat pe o parte esentiala din arta de a conduce. Printre acestea se numara dezvoltarea personala si autoanaliza, relatiile cu colegii si substratul motivatiei, utilizarea corecta a puterii, abilitatile de comunicare, luarea deciziilor si crearea unei viziuni.

motivatiei, utilizarea corecta a puterii, abilitatile de comunicare, luarea deciziilor si crearea unei viziuni. Pagina 27
motivatiei, utilizarea corecta a puterii, abilitatile de comunicare, luarea deciziilor si crearea unei viziuni. Pagina 27