Sunteți pe pagina 1din 1

FAZELE CICLULUI DE VIATA A PROIECTULUI

Faza de iniţiere

Faza de planificare

Faza de Executie

Faza de Control

Faza de închidere

Identificarea nevoii Studiu de Fezabilitate Evaluarea Investiţiei Definirea ariei de cuprindere (scope) Project Charter

Proiectul si planurile desenate Planificarea Timpului Planificarea Resurselor Planificarea Costurilor si bugetarea Planificarea Communicarii Planificarea Calitatii Planificarea Organizationala Planificarea Managementului Riscului Planificarea Contractelor de Procurement si Achiziţii

Organizarea site-ului Proiectului Mobilizarea resurselor Organizarea ariei de cuprindere a asigurarii calităţii Dezvoltarea echipei Distribuţia informatiilor Administrarea Contractelor Managementul siguranţei

Controlul global al schimbarii ariei de cuprindere a proiectului Controlul Resurselor Controlul Programarii Controlul Costurilor Controlul Calitatii Controlul Raspunsului la Risc Performanţa Raportarii

Inchiderea Administrativa Inchiderea Contractului Lecţiile învăţate