Sunteți pe pagina 1din 2

TVA la sume prescrise

Tags: TVA, exercitii financiare anterioare

Sumele reprezentand datorii aferente exercitiilor financiare anterioare, neachitate furnizorilor, dar prescrise, se anuleaza din evidenta contabila prin inregistrarea acestora in creditul contului 117 Rezultat reportat, analitic distinct, prin formula contabila 401 = 1174.

Aceasta inregistrare contabila este reglementata prin O.M.F.P. nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, modificat si completat prin O.M.E.F. nr. 2.374 din 12 decembrie 2007 si anexa privind monografia contabila, publicata in M.Of. nr. 25 bis din 14 ianuarie 2008. Atentie! Venitul aferent prescrierii intra in baza de calcul a impozitului pe profit si a impozitului pe venit, dar nu intra in baza de impozitare a TVA. De ce? Stingerea datoriei fata de un furnizor de bunuri sau prestator de servicii nu reprezinta operatiune impozabila, in sfera taxei, deoarece nu este o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuata cu plata, chiar daca anularea datoriei este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare.

Retineti acest detaliu referitor la TVA! Nu se taxeaza datoriile aferente exercitiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate! Pentru astfel de sume nu se colecteaza TVA, deoarece operatiunea de stingere a datoriilor nu are caracter economic. Retineti acest detaliu referitor la impozitul pe profit! In anul si in luna inregistrarii acestei operatiuni, se depune o declaratie rectificativa privind impozitul pe profit, cod 101. Important pentru profitul realizat! Este interzisa repartizarea profitului din veniturile inregistrate in contul 1174. Veniturile cu aceasta natura pot fi utilizate doar pentru: acoperirea pierderilor contabile din corectarea erorilor in minus, erori provenite din anii anteriori; acoperirea pierderii contabile rezultate din desfasurarea activitatii propriu-zise. Exemplu La data de 31 decembrie 2007, ca urmare a inventarierii contului de furnizori, firma Salban constata faptul ca furnizorul Fistiprod figureaza cu un sold creditor in suma de 239 lei. Prin verificarea efectuata in istoric, s-a stabilit ca suma provine din anul 2004 si indeplineste conditiile pentru a fi considerata prescrisa. Din acest motiv, in vederea inchiderii soldului creditor al contului 401, decide stingerea datoriei fata de furnizor. Din inregistrarea efectuata rezulta o diferenta suplimentara de plata impozit pe profit in suma de 59,75 lei, aferent anului fiscal 2004.

Cum procedeaza firma Salban? 1. inregistreaza operatiunea in evidenta contabila a lunii decembrie 2007: Asa da! Practic, stingerea datoriilor se efectueaza prin formula contabila: 401 Furnizori = 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 239,00

Asa nu! Deoarece pentru sumele prescrise nu se datoreaza TVA, nu este corecta urmatoarea inregistrare contabila, regasita in mod frecvent in practica: 401 Furnizori = % 7588 ,,Alte venituri din exploatare 4427 ,,TVA colectata 239,00 199,85 38,15

2. intocmeste si depune la organul fiscal teritorial declaratie rectificativa privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2004; 3. achita la bugetul general consolidat suma de 59,75 reprezentand impozit pe profit.