Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicare UNCJR www.uncjr.org

Fisa redactata de catre Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Titlul apelului: Facilitate pentru societatea civila prin politica de vecinatate - Ucraina

Programe: INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE SI PARTENERIAT SI ACTORI NON-STATALI SI AUTORITATI LOCALE IN DEZVOLTARE

Referinta: EuropeAid/134433/L/ACT/UA

Domenii: ocupare, afaceri sociale, turism, dezvoltare locala, tineret, servicii, cultura, urbanism, agricultura, transport, educatie si formare, sanatate, energie, mediu, inovare, cetatenie, cooperare si dezvoltare, etc.

Buget/Suma acordata pe proiect

Data de depunere

Eligibilitate

 

Tari/Regiuni

(pentru România)

 

3.044. 000 ; pâna la 400.000 /proiect, cu un maximum de 90% cofinantare din totalul costurilor eligibile

17 iunie 2013

autoritati locale si regionale, scoli, ong- uri, universitati, asociatii, federatii, etc.

state membre UE, Ucraina

Obiective

Informatii

suplimentare:

Programul tematic "Actori non-statali si autoritati locale în dezvoltare" (“Non-State Actors and Local Authorities in Development” - NSA & LA) este un program "orientat" catre anumiti actori si vizeaza consolidarea capacitatii organizatiilor societatii civile si autoritatilor locale ca o pre-conditie pentru o societate mai echitabila, deschisa si democratica, prin sprijinirea "initiativelor proprii" ale acestora. Acesta a fost introdus pentru prima data în Ucraina în 2011. Pe baza “Instrumentului de finantare a cooperarii pentru dezvoltare (ICD), Comisia Europeana a adoptat o strategie multianuala care sta la baza punerii în aplicare a programului NSA & LA.

criteriile de eligibilitate depind de lot;

procentul de

cofinantare depinde

Obiectivul global al acestei cereri de propuneri este de a promova o societate incluziva si puternica în Ucraina, prin consolidarea capacitatilor societatii civile de a promova reforma nationala si cresterea responsabilitatii publice si prin sprijinirea autoritatilor locale pentru consolidarea guvernantei și îmbunatatirea accesului cetatenilor la serviciile publice.

 

de lot;

întrebarile pot fi

adresate la:

delegation-ukraine-

 

tenders@eeas.euro

Cererea este împartita în 3 loturi:

 

pa.eu

Lotul 1: Facilitatea vecinatatii pentru societatea civila Intarirea capacitatii organizatiilor societatii civile pentru promovarea reformelor si întarirea responsabilitatii publice, în particular prin monitorizarea gestiunii finantelor publice si prin sensibilizarea publicului fata de procesul de aprobare a bugetului de stat si a cheltuielilor.

 

Promovarea angajamentului actorilor societatii civile în dialogul politic cu puterile publice privind implementarea strategiilor sectoriale în domeniile: mediu, energie, transport, gestiunea finantelor publice, reforma administratiei publice, etc.

Lotul 2 & Lotul 3: Actori non-statali si autoritati locale în dezvoltare

 

facilitarea participarii si parteneriatelor egale si transparente între actorii societatii civile si autoritatile locale;

-

întarirea capacitatii organizatiilor societatii civile pentru a-si reprezenta grupurile lor tinta (inclusiv consumatorii);

-

-

întarirea capacitatii cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea locala prin intermediul

 

Comunicare UNCJR www.uncjr.org

Fisa redactata de catre Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

sensibilizarii, educatiei civice, mobilizarii comunitare. - dezvoltarea capacitatilor autoritatilor locale pentru toate aspectele dezvoltarii participative sustenabile si îmbunatatirea disponibilitatii, accesului, si calitatii serviciilor sociale pentru cetateni/non-cetateni, pentru conditii mai bune de viata în comunitatea din care fac parte.

Printre actiunile finantate

◘ consiliere politica, activitati de întarire a capacitatii organizatiilor societatii civile, actiuni de sensibilizare si difuzare a informatiei, asistenta la schimbul de bune practici si competente între autoritatile locale, etc.

Sursa de informare si documente

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1367483106954&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538

%2C36539&ccnt=7573876&debpub=02%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubli

List=15&page=1&aoref=134433

Site-ul Delegatiei Comisiei Europene în Ucraina:

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/funding_opportunities/grants/index_en.htm

Institutie responsabila

Comisia europeana Delegatia în Ucraina

Dl. Holger ROMMEN Head of Contracts and Finance Section 101 Volodymyrska Street Kyiv, 01033 UKRAINE Tel: 00 380 (44) 390 8010