P. 1
Istoria catedrei

Istoria catedrei

|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Павел Галадюк on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

Vitalie I.

OJOVANU

TORŢĂ A ÎNŢELEPCIUNII CATERDRA FILOSOFIE ŞI BIOETICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” LA ANIVERSAREA CELOR 45 ANI DE ACTIVITATE ŞI 65 ANI DE LA NAŞTEREA ŞEFULUI CATEDREI, ACADEMICIAN, D.H.Ş.F., PROFESOR UNIVERSITAR TEODOR N.ŢÎRDEA

CHIŞINĂU * 2002

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA Catedra Filosofie şi Bioetică Vitalie I.OJOVANU

TORŢĂ A ÎNŢELEPCIUNII

CATERDRA FILOSOFIE ŞI BIOETICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” LA ANIVERSAREA CELOR 45 ANI DE ACTIVITATE ŞI 65 ANI DE LA NAŞTEREA ŞEFULUI CATEDREI, ACADEMICIAN, D.H.Ş.F., PROFESOR UNIVERSITAR TEODOR N.ŢÎRDEA

CHIŞINĂU * 2002 CZU O Vitalie I.Ojovanu. Torţă a înţelepciunii. Caterdra Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la aniversarea celor 45 ani de activitate şi 65 ani de la naşterea şefului catedrei, academician, d.h.ş.f., profesor universitar Teodor N.Ţţrdea. - Chişinău: UASM, 2002, ..... p.

Lucrarea dezvăluie activitatea catedrei de Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu” din RM din momentul fondării ei şi pînă în prezent. Autorul, utilizînd un bogat material izvoristic, de asemenea şi practica sa de cieca 15 ani de lucru în componenţa catedrei, purcede la o analiză profundă a direcţiilor şi formelor de activitate întreprinse în cadrul ei. O atenţie deosebită se acordă lucrului ştiinţific, atît a colaboratorilor, cît şi a studenţilor, practicii de instruire filosofică, implimentării reformatoare a noilor cursuri ca Bioetica, Noosferologia, Informatica socială, Filosofia ştiinţei şi tehnicii. Se analizează amplu activitatea renovatoare a şefului catedrei acad., d.h.ş.f., prof.univ. Teodor N.Ţîrdea şi a altor membri ce activează în prezent. Pentru studenţi, doctorazi, istoricii ştiinţei, pentru alte categorii de specialişti, precum şi publicului larg.

Redactor responsabil Petru V.Berlinschi doctor în filosofie

Recenzent Didina U.Nistreanu doctor în filosofie

Aprobată la şedinţa catedrei de Filosofie şi Bioetică 26 martie 2002 Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii: “ Torţă a înţelepciunii. Caterdra Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” la aniversarea celor 45 ani de activitate şi 65 ani de la naşterea şefului catedrei, academician, d.h.ş.f., profesor universitar Teodor N.Ţţrdea” / autor dr.ş.f. Vitalie Ojovanu.- Chişinău: UASM, 2002, .....p. Antit: Univ. de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Rep.Moldova.

2

ISBN 200 ex. ISBN ........

© Vitalie Ojovanu

Chişinău - 2002

CUPRINS

I. Succintă retrospectivă istorică ....................................... II. Eminenţa personalităţii: între cugetare şi responsabilitate..... (Activitatea reformatoare a acad., d.h.ş.f., prof.univ. Teodor N.Ţîrdea) III. Noi timpuri - noi preocupări........................................ (Catedra în prezent) IV. Catedră de personalităţi............................................. V. Viaţa catedrei (din a.1987)........................................ (Realizări, foruri ştiinţifice şi culturale, cronică etc.) VI. Opinii despre activitatea noastră................................ VII. Note.................................................................... VIII. Surse utilizate......................................................

Omagiu celor ce în valurile vitrege ale vremii nu se pierd ci pot din răsputeri exista, crea şi altoi altora cunoştinţe despre misterul înţelepciunii

3

Apariţia catedrei a fost stimulată. laborant. Nu constituie o excepţie. Drept ilustraţie vom demonstra componenţa acestor catedre în ajunul deciziei şi după.. Nu întîmplător în cele două monografii dedicate Universităţii de Medicină şi Farmacie: “Кишиневский государственный медицинский институт” (1984) şi “Universitatea de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (1995) este indicat acest an 6. a apărut o necesitate obiectivă dictată de imperativele timpului.S. Filosofia a fost şi este un obiect de prestigiu al şcolii superioare din toate ţările civilizate. Dacă vom privi îtrucîtva înapoi şi vom reconstitui preludiul şi momentul apariţiei catedrei de Filosofie. În 1951 cu drept de catedră a fost întrodus cursul de economie politică3. 8) Cemberji T. SUCCINTĂ RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ Filosofia totdeauna a constituit nu numai domeniul de predilecţie a specialiştilor abilitaţi ci şi o instimabilă sursă de inspiraţie creatoare. Un deoasebit interes se acordă instruirii filosofice în cadrul facultăţilor de medicină ori a instituţiilor universitare medicale. Cunoştinţele de filosofie (fie şi excesiv ideologizată) lipseau complet... 2) Hriunova B. exepţie n-a fost nici secolul XIX nici perioada interbelică.A. În septembrie 1948 mai apar catedrele cum ar fi istoria medicinei.. lecror. lipsa specialiştilor în filosofie fiind certă. Mai devreme sau mai tîrziu conducerea statală a fostei Republici Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM) din anii cincizeci. magistrii.. lector. şi de mărirea crescîndă a numărului de studenţi la Institutul de Medicină (de atunci). Totodată era necesară o delimitare strictă a cadrelor didactice pe perioada disciplinelor concrete. Tot în acest an catedrele de istorie a medicinei şi de organizare a ocrotirii sănătăţii s-au unit într-o singură catedră. ulteior transformat în catedră de economie politică în septembrie 1954 4. lector superior. Pe lîngă conştientizarea rolului filosofiei în formarea unor deprinderi metodologice şi anumitor viziuni ajustate într-o anumită poziţie ideologică a timpului de atunci.. lector superior. lector superior.. laborant superior.. într-o măsură oarecare. trebuie să accepte o poziţie serioasă în privinţa predării filosofiei. 7) Miacicov V. 4) Bajin M. 6) Pravovscaia O. 5) Piscariov M. Apariţia catedrei de filosofie în Univesitatea noastră a avut premizele ei. copleşită de schimbările benefice din viaţa poliltică internă. adică la 5 aprilie 1946 din cele 30 catedre . În vara anului 1956 catedrei bazelor marxism-leninismului i s-a schimbat denumirea în “Catedra istoriei PCUS”. tabloul existent atunci va fi mai veridic. însoţită totodată de permutări în componenţa acestor subdiviziuni.F. Din dările de seamă şi din alte documente ale susnumitelor catedre din prima jumătate a anilor ′50 (mai cu seamă intervalul 1952-1956) reiese că n-a fost vre-o activitate legată cu filosofia predomină aproape exclusiv tematica din domeniul istoriei PCUS şi cel al comunismului ştiinţific.C. docent. Pînă la aprariţia catedrei specializate de filosofie studenţilor s-a predat cursurile: “Bazele marxismleninismului” şi “Economia politică” (de la catedrele corespunzătoare). competitorii şi chiar cadrele didactice cu experienţă ce se pregătesc să devină specialişti ori activează deja în domeniul medicinii. docent. 3) Pancenco A. Am utilizat cursivul s-a schimbat denumirea fiindcă o reorganizare adecvată s-a desfăşurat începînd cu vara anului 1957. Aşadar.S. iar catedrei de economie politică în catedra de “Economie politică şi filosofie” 5. nici studenţii. lector.socio-umanistice erau 2: Catedra Bazele marxism-leninismului şi catedra de Limbi străine 2.. Această disciplină începînd cu Evul mediu european permanent şi pretutindeni a fost studiată în instituţiile universitare. şeful catedrei. 4 .A. istoria organizării ocrotirii sănătăţii şi cursul de educaţie fizică şi gimnastică curativă (transformat în catedră în 1952). E greu de conceput şi nivelul corespunzător al pregătirii teoretice şi pedagogice a catedrelor didactice din acest domeniu.Autorul I. Catedra economie politică: 1) Sidorov V. iar activitatea ştiinţifică (la aceste discipline era aproape) “la pămînt” 1. fapt după care se poate spune că anume acest an (1957) se consideră anul fondării catedrei de Filosofie.M. şeful catedrei. de viziuni conceptuale şi calităţi morale profunde pentru tineretul studios din cele mai diverse domenii. 2) Subbotin A. în urma unei decizii s-a purces la schimbarea denumirilor catedrelor.D.P. în acest sens.I.. În timpul fondării Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. doctoranţii. Iată componenţa nominală de la 4 iunie 1956 7: Catedra bazelor marxism-leninismului: 1) Onuliciuc F.

5 unităţi).VII.O. 2) catedra istorie a PCUS: 1 docent (şeful catedrei).1958 (1946-1947 . A considera necesar ca totodată (aceştia. 1956 era prezentă Iu.P. lector superior din X. 2. 2 lectori superiori. 5 . Corşunova.3) Fiodorova T. născut la 14. Între 1963 şi 1966 face aspirantura la Academie agricolă din Kiev. 0. 1 laborant (total 2 unităţi). A studiat la: Universitatea populară serală din Vladivostoc (1919-1921). personalul instructiv-auxeliar. M. S-a decis următoarele: “Luînd în consideraţie că cursul de materialism dialectic şi istoric se va duce la anul III începînd cu semestrul II (adică din 1957-V. şeful catedrei.V.VIII. 1 preparator superior. (la 31. Corşunova Iulia Alexei.G.O.Suhodolischii (la cursul de economie politică) 12.1966.Bajin şi Iu. Altă întrebare examinată la aceeaşi şedinţă a fost aprobarea proiectului programei analitice la materialismul dialectic şi istoric conform planului tranzitoriu pentru anul III. doar articole de ziar. Activează în ISMC între 31 august 1956 şi 30 iunie 1989. Activează în ISMC între VI. Kirsanov regiunea Tambov Rusia. Rusia.P. Pravovscaia O. 1935-1936 şeful catedrei de ştiinţe social-economice a Institutului agricol. rus.1957 şeful catedrei de economie politică. după. 11.Pavlov”. nr.IV. Conform aceleiaşi despoziţii noua distribuire a statelor la aceste catedre o pune în acţiune de la 1 septembrie 1956.IX.IX.Şeful cabinetului instructiv-metodic (fost lector de la catedra “bazele marxism-leninismului”). Feodorova T. Dispoziţia e semnată de directorul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău H.1948 şef interimar.O. ucrainean.lector superior la şcoala de tancuri din Stalingrad. La şedinţă s-a stabilit că la anul III la economia politică revin în total 38 ore: 32 prelegeri şi 6 seminare.). Activează în cadrul ISMC între 1. iar la a 7-a (8 octombrie 1956) V. Ucraina provine din ţărani. născută la 25 noiembrie 1929. A susţinut teza de doctor în filosofie la 1 aprilie 1968 pe tema: “Principiul determinismului în teoria fiziologică a lui I. născut la 2. Bajin M. (ambii de la fosta catedră de “bazele marxismleninismului”).) 13.5 unităţi). Se vor ocupa cu aspiranţii F. 1 laborant.1911.5 de la 13 martie 1954.5 lectori (total 3. (total 3 unităţi). sus-nominalizaţi . din XII . Bajin Mihail Pavel. 1937-1941-şeful catedrei al marxismleninism în Institutul Pedagogic din Tiraspol.1958 (cînd iese la pensie) lucrează ca lector superior tot aici. Semnează şeful catedrei Omelciuc F. Pînă la 6 mai 1946 publicaţii ştiinţifice n-a avut. apoi ca lector din 22 noiembrie 1952.1360 aprobat de Ministerul învăţămîntului superior al URSS.VIII. originar din satul Şapieva regiunea Kiev. docent din V.1946 şi 9. e necesar ca în primul semestru să se ocupe mai intens cu aspiranţii care se predătesc să dee examenul de minimum de candidat”. Peste două zile la 30 august are loc cea de-a doua şedinţa a catedrei la care s-a stabilit sarcina pedagogocă la cursul de materialism dialectic şi istoric .1956 pînă la 30. Corşunova (care începe activitatea de la 31 august 1956-V.1974). Pînă a trece la alte momente e necesar de a ne face cunoscut pe scurt cu componenţa cadrului didactic al catedrei (cei numiţi să predee din 1957 filosofia): Omelciuc Filip Semion. La numai 3 zile 28 august 1956 are loc prima şedinţă a nounominalizatei catedrei cu următoarea componenţă: Omelciuc F.M.docent la catedra de marxism-leninism. să se anuleze.1952 şi 26 august 1957 (iniţial ca asistent interimar al catedrei marxism-leninismului. (de la catedra “economie politică”). La şedinţa a 3-a din 3. lector al catedrei de economie politică şi filosofie cu predarea filosofiei din 31 august 1956) 14.C. Ca rezultat apare o nouă distribuire a statelor la două catedre cu o nouă denumire 9: 1) catedra economie politică şi filosofie: 1 docent (şeful catedrei). 1 lector superior.T. să elaboreze cursul de lecţii de materialism dialectic şi istoric. lector. 4) Gabdullina L.130 care aproba statul de personal în conformitate cu cel de la 3 iunie 1956 nr. Starostenco10.. S-au planificat 16 ore de prelegeri şi 14 ore seminare.). şcoala sovietică de partid din Kiev (1923-1925).C. paralel predă la Institutul Pedagogic de aici. “Komvuzu-l” din Harcov (1928-1931) şi tot aici aspirantura (19311933) după care a primit dreptul de a preda materialismul dialectic şi istoric. pînă la 9.X. cea anterioară. născut în satul Novo-Troevka gubernia Ufa.VIII. Între 1941-1946 .1896. . lector superior de la 1 septembrie 1953. Între 1933-1934 lucrează instructor în sectorul politic în Tiraspol (RASSM). Aceste catedre sunt două din cele 35 catedre existente la acel moment în Institutul de Stat de Medicină din Chişinău 8. personalul instructiv auxziliar .D. din 27. La 25 august 1956 conducerea Institutului de Medicină a emis renumita dispoziţie nr.un şef de cabinet instructiv-metodic. După absolvire a fost repartizată la Universitatea de Stat din Chişinău.M. rusoaică.1956 e admisă în funcţie de lector al catedrei).). A absolvit Facultatea de istorie a Universităţii Asiei Medii din Taşchent (1939-1944). În 1947 studiind aproape un an în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale pe lîngă CC al PCUS (b) a susţinut teza “Lupta bolşevicilor pentru revoluţia culturală în Moldova Sovietică“. originară din or.5 lectori (total 4. laborant. Omeliciuc.. apoi şef al aceiaşi catedre. totodată. 1 şef de cabinet instructiv-metodic.IV. A absolvit Facultatea de filosofie a Universităţii de Stat din Moscova (1947-1952). Aici la catedra de filosofie lucrază ca laborant superior apoi ca asistent.

laborant . Putem constata că situaţia catedrei nu era chiar favorabilă. A se compara cu catedra de istorie a PCUS care dispunea de respectiv I . 9) şeful catedrei face o informaţie despre “Scrisoarea instructivă a Ministerului învăţămîntului superior al URSS de la 15.începînd de la cadrele didactice şi terminînd cu personalul auxiliar (cabinetul instructiv-metodic).2546 ore. Începînd cu şedinţa catedrei din 4 iulie 1957 (proces verbal nr. XX) e optimal a considera anul 1957 dată reală a apariţiei catedrei de filosofie. şef de cabinet . În darea de seamă s-a mai remarcat că în anul universitar 1956/57 componenţa catedrei a fost de 7 persoane (în paranteze se indică stajul de lucru în instituţiile universitare): docent F. 6 . 2.Smelîh fiind aleasă prin concurs se admite în funcţia de şef al catedrei Filosofie şi Economie politică începînd cu 26 august 1957. adică cu ianuarie 1957. consultaţii 334. seminare 1784. dar studenţii anilor III şi IV vor studia economia politică şi filosofia după programe tranzitorii 21.L. V. fapt ce se practica şi la alte catedre 19. reface (treptat) componenţa catedrei . timp care a devenit pentru ziua de azi istorie. poate cu un exces de ilustrări factologice. III (activ. Considerăm un elocvent fapt ilustrativ reproducerea unui crîmpei din planul general al sarcinii pedagogice pentru toate catedrele ISMC pe anul 1956-1957. La catedră era doar un singur lector ce poseda o pregătire filosofică adecvată . Fiodorova (7 ani. II . Alt neajuns serios era considerat scăderea interesului studenţilor pentru ştiinţele sociale.31 iulie 2000) moldoveancă.La şedinţa catedrei din 12 noiembrie 1956 (proces verbal nr.O.114 din 21 august 1957 au fost stabilite statele catedrei Filosofie şi Economie politică (a se observa punerea ca cuvînt iniţial “Filosofie” . cît şi din tradiţia bine statornicită la catedra (incă din anii '70 ai sec. pînă acum reflectă o perioadă de tranziţie de la schimbarea denumirii catedrei (vara anului 1956) şi pînă la formarea respectivă a catedrei (august 1957). La începutul anului 1910 întreaga familie pleacă din Chişinău şi se aşează cu traiul în satul Ploscoe unde tatăl lucrează conţopist de voloste.sup. În 1915 se stabilesc în or.21).5 salariu). lector Iu.12) s-a aprobat planurile activităţii ideologico-politică de lucru cu studenţii catedrei 16. în total 462 ore. Aici denumirea catedrei e indicată “economia politică“ şi conţine următoarele componente: I. examene 610. Prin dispoziţia directorului ISMC nr. În total pe catedră 2518.Iu. II. Desigur. toate cele menţionate mai sus reflectau nivelul şi clişeele ideologice ale timpului de atunci. Acest lucru este curios deoarece activitatea ei la ISMC conform dispoziţiei de admitere în funcţie de şef de catedră era de la 26 august 1957.5 unităţi de state 25. unităţi de state 3.) în următoarea componenţă: 1 docent (şeful catedrei). econ. cu mari dificultăţi teoretice şi organizatorice.5 unităţi de lector. elaborarea documentaţiei instructive 54.908 ore. Ea personal insistă la o rectificare radicală a planurilor de studii şi celor calendarice. III. La 3 ianuarie 1957 (proces verbal nr. Dar predarea filosofiei. Activitatea instructiv-metodică: pregătirea materialelor metodice 136 ore. începe în semestrul al II-lea. S-a propus pentru ameliorarea situaţiei divizarea grupelor academice în subgrupe.5.Bajin (10 ani). E de remarcat un moment interesant în activitatea cotidiană a catedrei: în timpul sesiunii de iarnă a anului universitar 1956-1957 cabinetul instructiv-metodic lucra zilic pînă la orele 23 00-2400 18. 1 lector superior. s-a născut în Chişinău în familia lui Mihail Kutskii.sup. în total la catedră 4. Unităţi de state 4. econ. care a fost considerat neajunsul principal. Slobozia.Corşunova (1 an). Odată cu venirea V. Trebuie să menţionăm că pînă atunci nu se cerea în scris asemenea planuri în şcoala superioară în general. Nicolaev. Activitatea ştiinţifică 0 ore.M. Acest fapt a precedat dispoziţiei nr.V. apoi locuiesc în s. Cele spuse. media de ore la un cadru didactic 1680 17. În darea de seamă despre activitatea catedrei în anul universitar 1956-1957 s-a menţionat că atmosfera lucrului la catedră s-a complicat din cauza că sa lucrat după planuri de tranziţie 20.IX. În anul 1956 încă nu era nici o experienţă cîtuşi de cît în privinţa predării filosofiei. VIII-XX. începe o cotitură pronunţată în activitatea acesteia. optimizează activitatea obştească şi ştiinţifică a colectivului. 124 de la 5 septembrie 1957 prin care candidatul în ştiinţe filosofice V. Reieşind atît din analiza întregului anturaj al evenimentelor derulate şi din baza factologica accesibilă. ultima din anul universitar ce s-a scurs.O. în total 2056 ore. adică odată cu începutul studierii cursului de materialism dialectic la anul III. ele vor fi în următorul an de studii (1957/58). M.2345 (!) ore. La un cadru didactic revine în mediu 580 ore.Pravovscaia.remarcabil savant şi filosof-materialist” 22. În semestrul de primăvară studenţii anului III au trecut cursul de filosofie însă examene n-au dat. Cercul se ocupa cu studierea filosofiei materialiste ruseşti din sec. ameliorează activitatea ştiinţifică a studenţilor şi aspiranţilor prin participarea la şedinţele cercului filosofic. Corşunova.5. Au avut loc trei şedinţe cu tema: “Lomonosov . lect. Cercul ştiinţific la filosofie (materialismul dialectic) a fost organizat în semestrul II (1957).polit.10” şi sa decis ca pînă la 15 noiembrie tot cadrul didactic al catedrei în mod obligator să prezinte în manuscris planul anual de activitate didactico-ştiinţifică şi obştească 15. prelegeri şi ore facultative 172. În anul universitar 1956-1957 se remarca o foarte slabă activitate a cercului ştiinţific studenţesc la catedră. apare ca prezentă cu o informaţie despre consfătuirea unională a şefilor de catedră din domeniul ştiinţelor sociale Vera Smelîh 24. Omeliciuc (26 ani).polit. Smelîh Vera Mihail (17 octombrie 1909 .Suhodolischii (6 ani.1956 nr. Şi în anul 1958/59 după programă stabilă vor studia la anul II economia politică.ştiinţifică) . pe 0.Gabidulina 23. lect.). T.Smelîh în fruntea catedrei. În total pe catedră 5889 ore.O. lect. Activitatea didactică: prelegeri 342 ore.

Toncovidov Vasile Andrei n.5 salariu pînă la 30 august 1988 cînd iese la pensie. Кончепцииле философисе але луй Амфилохие Хотиняну // Дин история гыидирий сочиал-политиче ши философиче ын Молдова.Кишинэу: Картя Молдовеняскэ. În 1926 se sabilesc în or. Lucrează apoi ca învăţătoare în şcoală. Acest curs a funcţionat în cadrul catedrei pînă în martie 1965 cînd la catedra de istorie a PCUS a fost organizată secţia de comunism ştiinţific29.Крянгэ. La 5 iulie 1967 la Institul de filosofie a AŞ a URSS a susţinut teza de dodctor în filosofie cu tema: “Concepţiile social-politice şi sociologice ale lui M.Кишинев: Штиинца. Aici a scris.Smelîh absolveşte Facultatea de fizică şi matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol. pe un timp nu prea îndelungat. Просветительство в Молдавии// Вопросы философии. “Despre întroducerea în instituţiile de învăţămînt superior din RSSM a cursului bazelor comunismului ştiinţific”) 28. unde tatăl lucrează secretar al Comitetului executiv raional.сб. În 1931 V. apoi pe 0. apoi ca lector superior din 1960. Totodată. Drept rezultat unii angajaţi au părăsit catedra. .. Ulterior s-a angajat la catedra filosofie şi economie politică a Institutului de Medicină din Chişinău iniţial în funcţie de lector. al XX-lea la catedră au activat o serie de cadre didactice experimentate dar. al XX-lea catedra a atins unele performanţe viziabile. la 26 august 1957 să fie aleasă şef al catedrei filosofie şi economie politică de la ISMC unde a activat ca şef pînă la 1 iulie 1970. Revine iaraşi la aceeaşi catedră în septembrie 1952.apoi în 1921 revin iaraşi în Slobozia. 1968. În 1968 la Institutul de filoofie a AŞ a URSS susţine teza de doctor cu titlul “Esenţa reacţionară a credinţei şi activităţii secţei creştinilor evanghelişti baptişti”. Tiraspol tatăl lucrînd respectiv în Comitetul executiv orăşănesc apoi în Comisariatul învăţămîntului al RASSM. acordată la catedră la 15 aprilie 1960. № 3. Între anii 1954-1955 studiază la Institutul şi perfecţionare a cadrelor didactice din domeniul ştiinţelor sociale din Kiev. . . Chişinău. Din septembrie 1952 lucrează ca lector la catedră de economie politică şi filosofie a Institutului pedagogic din Chişinău pe specialitatea “filosofia”. către mijlocul deceniului nominalizat între şeful catedrei şi unii membri se stabilesc relaţii tensionante 27. Общественно-политические и философские возрения Михаила Эминеску//Из истории общественно-политической и философской мысли 7 . 6 iunie 1931 în localitatea Panovo .Eminescu” Selecţiuni din opere: Михаил Эминеску//Очерки истории общественно-политической и философской мысли Молдавии. Т. Lucrează la catedra filosofie şi economie politică a Institutului de Medicină din Chişinău între 26 august 1957 şi 26 august 1967. În vara anului 1974 a fost organizată catedra de economie politică şi astfel a fost schimbată denumirea catedrei din “filosofie şi economie politică” în “filosofie”30. 1967.Хыждеу //Диалектика интернационального и национального в развитии общественной мысли. După absolvirea facultăţii de filologie a Universităţii de Stat din Chişinău în 1956. О философских воззрениях А. Эминеску//Сборник сектора философии АН МССР. (şi în varianta rusă în 1983).И. . 1970.Кишинев. Nepătrunzînd în unele detalii putem remarca că în anii '60 ai sec. Selecţiuni din opere: A. apoi în 1953-1956 a urmat aici doctorantura..Kustî regiunea Tambov. moldovean. Sociologie şi Drept al AŞ a Moldovei.Кишинев. Cvasova Ina Ivanovna n. În anul 1963 începînd cu 1 septembrie 1963 a fost inclus în cadrul catedrei filosofie şi economie politică cursul de comunism ştiinţific (conform ordinului ministrului învăţămîntului nr. № 3. филос.232 din 5 august 1963. Межвуз. iniţial ca lector.Кишинэу: Картя Молдовеняскэ.Кишинев: Картя Молд. Funcţia ştiinţifică de docent primeşte la 17 februarie 1960.Стомати //Некоторые вопросы философии. 1984 26. 1978. 29 noiembrie 1930 în satul Lăpuşna judeţul Lăpuşna. din iulie 1974 docent. Константин Стамати. . VIII. . rusoaică. К вопросу об общественно-политических воззрениях К. din anumite motive. În perioada anilor 1957-1963 şi-a făcut studiile la facultatea de Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova. Tabacaru Dumitru Nicolae n.Донич . Социологические взгляды М. În anii 1951-1952 studiază la Moscova la cursurile de pregătire a lectorilor în domeniul ştiinţelor sociale şi din 1952 capătă dreptul de a preda filosofia în şcoala superioară. Din 30 august 1963 şi pînă la 28 octombrie 1968 activează în funcţia de lector superior la catedra filosofie şi economie politică a Institutului de Medicină din Chişinău.молдавский просветитель XIX века //Ученные записки КГПИ им. ca apoi peste un an.1958. moldovean. După 1968 şi pînă în prezent activează fructuos la Institutul de Filosofie. apoi a susţinut (în ianuarie 1952) la Universitatea din Kiev teza de candidat în ştiinţe filosofice “Dezvoltarea gîndirii social-politice progresiste din Moldova în al doilea sfert al secolului XIX”. În anii '60 ai se. 20 aprilei 1931 în or. În timpul războiului deţine funcţii de director de şcoală în teritorii evacuante. a lucrat apoi colaborator ştiinţific la Institutul de Istorie a AŞ din Moldova. A absolvit facultatea de filosofie a Universităţii din Mascova în 1953. Ulterior i s-e acordat titlul “Om emerit în ştiinţă“. 1977. 1963. Nu este exclus ca spiritul acid cu care au fost trataţi unii membri ai corpului profesoral a fost piedica în calea constituirii unei discipline reale şi a unui colectiv unit. din martie 1967 lector superior.

De la 23 august 1971 pînă la 1 iulie 1986 catedra este condusă de către profesorul universitar d. .“piloni” importanţi în activitatea ulterioară a catedrei. Средства массовой информации и духовная культура // Духовная культура и развитие личности в современном обществе. 1988. О противоречиях советского общества. iar la 14 noiembrie 1969 susţine teza de doctor habilitat.ş. rusoaică. D.etica şi estetica medicală.Кишинев: Штиинца. Развитие духовной культуры социалистической личности. apoi şef al Catedrei de Filosofie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (1971-1986). V. În anul 1964 se transferă cu traiul la Chişinău şi este ales în funcţie de şef al catedrei de Filosofie la Universitatea de Stat din Chişinău (ulterior US Moldova). Ulterior în anul 1933 revine la Moskova şi desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. De la 1 iulie 1986 pînă la 30 iunie 1989 este consultant la aceiaşi catedră apoi se retrage la pensie. al XX-lea au început activitatea la caterdră trei personalităţi cu un stagiu de durată.Lomonosov” din Moscova Facultatea de filosofie (1963-1968). Развитие духовных потребностей личности на современном этапе социализма // Проблемы социалистического образа жизни. Общесациологические взгляды Михаила Эминеску// Некоторые вопросы истории. . D. la aceasta din urmă ar trebui inclus şi cursul de comunism ştiinţific (de 70 ore aflat în cadrul catedrei de istorie a PCUS)32. O.Кишинев: Штиинца. didactică şi popularizatoare. practic dedicîndu-se întru totul profesiei de pedagog şi cercetător al şcolii superioare: P. Cotina (Lobzova) Ludmila Grigore n. În 1935 susţine teza de doctor în filosofie “Борьба Ленина против богдановской ревизии Маркса”. 1970. Între 1 iulie 1970 şi 22 august 1971 funcţia de şef interimar al catedrei a fost exercitată de docentul Vasile Toncovidov.Scutniţcaia. Философские дискуссии 20-х . Platonov. Молдавское просвещение первой половины XIX века//Из истории общественно-политической и философской мысли Молдавии первой половины XIX векаю . 8 . 1977. cu grave consecinţe morale şi de sănătate revine la activitatea profesorală şi ştiinţifică. Activează ca şef de catedră la Universitatea de Stat din Permi (1959-1964). 1980.Кишинев: Штиинца. Provine dintr-o familie de învăţători ruşi.Nistreanu . În anii 1933-1939 activează consecutiv ca colaborator ştiinţific. Totodată în 1933-1940 este redactor al secţiei de filosofie. Материализм Дж. 1972.5 salariu pînă la 30 august 1988 cînd se va retrage complet din activitatea de muncă.2 mai 1996 Chişinău).Braga. secretar ştiinţific. Un timp a exercitat funcţia de şef al catedrei de filosofie a AŞ a URSS. În perioada anilor 1940-1948 a fost represat.Cotina.f. Între 1927-1930 îşi face studiile la Facultatea de pedagogie a Universităţii din Rostov-pe-Don calificîndu-se la specialitatea: lector de ştiinţe sociale. secretar ştiinţific.Cobeţ.Кишинев: Тимпул. Дезволтаря спириуалэ а персоналитэции сочиалисте. Susţine teza de doctor în filosofie la 14 nov. ea va activa ca docent pe 0. Între 1930 şi 1933 devine şeful catedrei de filosofie a Institutului petrolului din Grozn`i. La 8 august 1968 şeful catedrei docentul Vera Smelîh scrie rectorului Instititului de Stat de Medicină din Chişinău un memoriu în care se cere ca pe lîngă cursul de profil filosofic al catedrei Filosofie şi Economie politică (materialismul dialectic.h. O activitate relativ scurtă (de cîţiva ani la catedră au avut-o I. Noghinsk regiunea Moscova. şef al Secţiei de presă la Comisariatul de Externe (1939-1940). Selecţiuni din opere: Духовная культура и средства массовой информации // Духовная культура и развитие личности в современном обществе. 1974. Din 1916 pînă în 1918 a locuit la Moskova apoi activează în sudul Rusiei.Молдавиию. aflîndu-se în lagărele de detenţie staliniste şi reabilitare. Îşi face studiile la Tehnicum medical din Noghinsk (1958-1960) apoi la Universitatea de Stat “M.Smelîh se retrage din funcţia de şef al catedrei. Alexei Şceglov. L. Общественно-политические взгляды В.. Selecţiuni din opere: Краткий курс истории философии. În ultimii ani ai deceniului şase al sec. 22 mai 1940 în or. bazele ateismului ştiinţific) să se dee posibilitatea de a se duce un curs nou necesitatea căruia a apărut de mult şi anume . membru al redacţiei principale la “Большая Советскеая Энциклопедия” (“Enciclopedia mare sovietică“). materialismul istoric. 16 martie 1905 Warşovia .Berlinschi. Şceglov Alexei Vasile (n. etc.Кишинев: Картя Молдовеняскэ.Кишиев: Картя Молд.Кишинев: Штиинца. Datorită ieşirii la pensie de la 1 iulie 1970 V. Tot aici se duc argumente că este necesar de a separa cursul de economie (care atunci avea 100 ore) şi să fie retras din cadrul catedrei şi de creat o catedră separată de economie politică. 1986 31. 1977.начала 30-х годов. . Ulterior.Александри//Там же. studiind concomitent la “Institutul Krasnoi Professuri” secţia Filosofie. . cel de-al doilea şef al catedrei din momentul constituirii ei. Толанда//Под знаменем марксизма. . Din 1970 lector superior iar de la 1 ianuarie 1988 conferenţiar. Activează în cadrul catedrei filosofie a Universităţii noastre de la 20 august 1968 pînă la 30 iunie 1996.

se transferă aici cu lucrul 37. Şi-a făcut studiile la facultatea de filosofie a Universităţii de Stat din Ural din or.Кишинев: Штиинца.Lozovanu.Şceglov şi-a exercitat funcţia de şef al catedrei pînă la 1 iulie 1986. Cu toate că acest gen de angajaţi este cel mai dedat fluctuaţiei de cadre. După terminarea studiilor la Facultatea de filosofie a Universităţi de Stat din Ural (19731978). apoi lector superior. moldovean. Ulterior s-a transferat la catedra interuniversitară de etică şi estetică de la Institutul de Arte36.Caraman Doraş Victor Nicolae n. îşi continuă activitatea la catedră pe 0. 8 august 1947 în or. Stupniţcaia Ludmila Vitalie şi alţii. Selecţiuni din opere: Человек.Кишинев: Картя Молд. Profesorul universitar A. munca cărora care parcă stă “după cadru” este indiscutabil de importantă. Buşman Alexandru Vasile n. ar fi cazul să menţionăm pe cei cu o activitate mai îndelungată. . Pînă în 1981 a ocupat funcţia de lector.Лениным марксистской социологии в борьбе с вульгарным материализмом.5 salariu pînă la 30 iunie 1992. общество. Pînă în 1976 a exercitat funcţia de lector. Кишинев: Штиинца. Rusia (1973-1978). 1980. odată cu venirea în fruntea catedrei a dlui Teodor N.Lozovanu şi Iu. 4 august 1947 în or. C. Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. cînd s-a pensionat. Dubăsari.9 februarie 1988. Moscova. În perioada anilor 1982-1985 face doctorantura la Catedra de estetică a Universităţii de Stat din Leningrad.И. pînă în 1982 îşi începe cariera ca lector la Catedra de filosofie la Institutul zooveterinar din or. Canicovsci Valeriu Ion n.Ţîrdea au fost angajate în serviciu permanent desfăşurîndu-şi activitatea pedagogică V. S. V. A. Развитие В. C.Frolov.Şceglov în fruntea catedrei şi-au început activitatea de muncă încă cinci cadre didactice: V. Din această pleadă au avut o activitate epizodică V.Ojovanu.Seu. A absolvit: Şcoala superioară de partid din Moscova (1957-1961) şi Facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Chişinău (1961-1967). ales anterior prin concurs de către Consiliul ştiinţific al USMF din Chişinău (5 octombrie 1987).Doraş. 198334. ar fi nedrept dacă n-am menţiona membrii cabinetului instructiv metodic care constă din laboranţi. cum ar fi Boxan Valentina Petru. fiind admis în doctorantură la Institutul de Filosofie. 1991 este angajat ca lector la Catedra filosodie a USMF “N. Provine dintr-o familie de pedagogi letoni. rus. Pînă în 1982 a activat ca lector apoi ca lector superior. Minsk. Saratov. Testemiţanu”.Carpov. Susţine teza de doctor în filosofie la 8 ianuarie 1981. 1982 35. Anisimova Lidia Mihail n. Selecţiuni din opere: Эстетическая культура личности в развитом социалистическом обществе.Berlinschi. 10 ianuarie 1952 în localitatea Barancinsk. Activează în cadrul catedrei noastre între 1 august 1978 . Carpov Serghei Dumitru n. Antonova Maria Gavril. Iu.Gramma. În anii 1984-1989 îşi face studiile la Secţia filosofie a Universităţii de Stat Bieloruse din or.Doraş. Caraman.Anisimova.9 martie 1962 în Chişinău. Analizînd într-o manieră mai meticuloasă activitatea cadrelor didactice. Ulterior între 25 august 1989 . Testemiţanu”. iar din 1984 docent.Sverdlovsk.Canicovschi. 7 aprilie 1959 în satul Lozova Străşeni.24 septembrie 1987. moldovean.Pe parcursul aflării profesorului A. I. La sfîrşitul anilor '80 ai sec. окружающая Среда // Человек и природа.3 septembrie 1990 a fost angajat ca lector la Catedra filosofie a USMF “N.30 iunie 1994. 9 . După absolvirea Facultăţii de istorie a Universităţii de Stat din Chişinău a activat ca lector la catedra de filosofie al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău între 12 octombrie 1977 . Activează în cadrul catedrei noastre în perioada 2 septembrie 1974 . A activat la catedră în răstimpul 15 august 1974 .În 1974 a absolvit Facultatea de filosofie a Universităţii de Stat din Leningrad. De la 9 noiembrie 1987 în funcţie de şef al catedrei a fost numit conferenţiarului Teodor N. R. S. La catedra noastră lucrează ca lector între 7 februarie 1986 . După alegerea prin concurs în funcţia de docent la catedra de filosofie a Institutului Politehnic din Chişinău. rusoaica.. Ulterior s-a transferat cu lucrul la Catedra de filosofie a Universităţii de Stat din Moldova38.9 februarie 1987.15 nov. La 7 mai 1992 susţine teza de doctor în filosofie cu temă: “ Natura socio-culturală a operelor de artă“. L. Între 1984 şi 1987 a activat în Afganistan.Ţîrdea. apoi de lector superior. La 19 mai 1983 susţine teza de doctor în filosofie. raionul Kuşvinsk regiunea Sverdlovsk Rusia.Buşman. . Lozovanu Constantin Nicolae n. Ulterior. D. 21 decembrie 1933 în localitatea Bakinsk regiunea Krasnodar. moldovean. Ulterior funcţia de şef al catedrei a fost încredinţată conferenţiarului Petru V. După terminarea studiilor la Facultatea de filosofie a Universităţii de Stat din Leningrad (1983-1988) în perioada 3 august 1988 . serviciu 39. 11 august 1948 în localitatea Pigarevca regiunea Suma din Ukraina. Ulterior a trecut la alt.Sprincean. al XX-lea. rus. În prezent activează la Catedra filosofie a Universităţii Tehnice din Moldova40. Frolov Igor Ion n.15 ianuarie 1998.

. orientarea rapidă în situaţii.Venirea în fruntea catedrei a dlui Teodor N. Pe parcursul acestor ani acest rol s-a manifestat în mai multe aspecte.munca riguroasă cu colectivul catedrei. firea sociabilă etc alăturate unei bogate experienţe de lucru în instituţiile de stat. apoi transformarea ei în una “de elită“ cu rezonanţe binemeritate în plan republican şi chiar internaţional.h. academician.perfecţionarea radicală şi intensificarea activităţii ştiinţifice. universitar. noul şef chiar din primele zile a trasat un plan dificil de realizat dar extrem de necesar în privinţa restructurării întregii activităţi a catedrei.univ.atingerea unor performanţe evidente în activitatea didactico-metodică. Catedra a evoluat de la o catedră ordinară la una elitară. ..ş. Eminent al învăţămîntului public din RSSM. printr-o fericită coincidenţă se împlinesc 15 ani de activitate ca şef al acestei catedre şi 65 ani de la naştere a ilustrului savant cercetător ştiinţific Teodor N. municipal ori republican. cavaler al ordinului Gloria muncii din Republica Moldova.activismul multilateral. Este evident faptul că succesele atinse de către colectivul catedrei în ultimii 15 ani argumentează încă o dată în plus rolul unei gestionări reuşite. doctor habilitat în ştiinţe filosofice.Ţîrdea) În acest an jubiliar al catedrei Filosofie şi Bioetică (2002). Posedînd o serie de calităţi individuale cum ar fi ingeniozitatea. d. s-au realizat multe lucruri importanţe. inclusiv îndeplinirea sarcinilor obşteşti de nivel catedral. specific de altfel unei catedre devenită ulterior în rang de instituţie . II. 10 .elaborarea unei strategii de coordonare armonioasă a activităţii instructiv-metodice şi celei ştiinţifice. -”scoaterea în lume” a catedrei dintr-o stare ordinară. Ulterior acest plan a fost pus în funcţiune şi înfruntînd diverse austerităţi. Teodor N.catedră universitară elitară: .Ţîrdea. prof. profesor universitar. influenţei benefice asupra întregii activităţi de la catedră a personalităţii dlui Teodor N. . obşteşti şi cele universitare.Ţîrdea. inclusiv selecţionarea optimă a cadrelor didactice şi a personalului cabinetului instructiv-metodic. un reveriment în viaţa catedrei cu evidente consecinţe benefice. tenacitatea. EMINENŢA PERSONALITĂŢII (Activitatea reformatoare a acad. .f.Ţîrdea a constituit un moment de cotitură radicală. capacitatea imensă de muncă..

Şi cei ce deja activau de mai mulţi ani. Soroca şi îşi continuă studiile la facultatea de fizică şi matematică a Universităţii (Institutului) de Stat Pedagogice “Ion Creangă” din Chişinău (1954-1958). Următoarea etapă. Aici obţine meseriile de şofer de categoria I-a şi de maistru în instruirea conducerii automobilului. ciberneticii. Restructurarea activităţii ştiinţifice la catedră a fost cel mai dificil lucru deoarece a fost necesar nu doar un efort organizaţional. care de fapt poate fi numită direcţie în activitatea prof. cît şisubiective.afirmă permanent prof. de asemenea în analiza sociometodologică şi filosofică a fenomenelor informatizare. în acel timp. axiologizare. o perlă a individului ce ţine nu doar de voinţa celui din urmă. o armonizare a intereselor ştiinţifice proprii fiecării cadru didactic ci şi o nouă. conţinutul căreia a fost restructurat şi înnoit radical.Ţîrdea tezele de doctor Corneliu I. A “lupta cu sine însuşi”. obţinînduse o performanţă în acestora privinţă atît în privinţa conţinutului cît şi a numărului de ore. Sobari judeţul Soroca. univ. Rodica V. intelectualizare. În acest sens putem evidenţia cîteva etape evident strategice în contribuţia sa la evoluarea cu succes a catedrei.univ.Popovici. în fine la doctorantură (aspirantură) în domeniul filosofiei (1972-1975). deţinînd titlu de inginer-electric. O fructuoasă activitate întreprinde în consiliile redacţionale a publicaţiilor ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. atît din motive obiective. profesor universitar (1991). Putem menţiona cu certitudine că prin eforturi mari toate lacunele au fost depăşite. ea a continuat şi ulterior. strategia lurcului cu cadrele. Iniţial accentul s-a pus pe selecţiunea cadrelor didactice. Mai mult ca atît s-au atins succese considerabile în pregătirea continuă profesională a membrilor catedrei.este o mare cucerire sufletească. Meritul domniei sale a fost vădit într-o reuşită ajustare a componenţei catedrei la imperativele timpului: păstrîndu-se continuitatea generaţiilor s-a pus problema înnoirii contingentului cu cadre tinere. scientizare. informaticii. 2) trăsături individuale optime pentru conlucrare. (Mai detaliat despre activitatea ştiinţifică vezi în cap. informaticii. era orientat spre declin. . D-l Teodor N.Hîncu.Paladi. apoi la facultatea de automatică şi construcţie de aparate a Universităţii tehnice (Institutului politehnic) din Harkov (1964-1969). Aceste succese remarcabile. Ulterior s-a constatat că nu toţi au putut face faţă acestor exigenţe. Acest fapt impunea un efort asiduu orientat spre calitatea predării şi intensificării lucrului ştiinţific. supravieţuirii omenirii.Ţîrdea activează în sistemul preuniversitar în calitate de învăţător de fizică şi matematică în şcolile din satele Valea-Trestieni. În faza iniţială lucrul acesta era dificil şi din cauza dominării tiparelor ideologice din societatea sovietică. ecologiei. bioeticii. Teodor N. Cu toate că ajustarea cadrelor a predominat în activitatea iniţială. Teodor N. La AŞM au susţinut tezele deasemenea Vitalie I. S-a născut la 26 august 1937 într-o familie de rezeşi din s. ecologizare. după absolvirea Universităţii pedagogice. dar şi de alte caracteristici umane şi reprezintă pilonul de bază în realizarea diverselor scopuri vitale omeneşti. Permanent dar mai evident către mijlocul anulor '90 atenţia şefului catedrei s-a concentrat asupra perfecţionării radicale a programei analitice la filosofie. Adriana L. . activitatea în cadrul consiliilor ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat de la USM şi Academia de ştiinţe a Moldovei. Teodor N. deoarece ea a persistat totdeauna. A urmat un timp în care s-a ”plămădit” metodologia.Ţîrdea a marcat întreaga activitate la catedră de la 1987 încoace. sociocognitologiei.Ojovanu. obţinînd profesia de învăţător de fizică şi matematică a şcolii medii. actuală şi de perspectivă orientare a investigaţiilor în domeniul filosofiei. Şendreni şi Grozeşti raionul Nisporeni (1958-1959). depăşirea unor dificultăţi şi revigorarea procesului didactic. În 1954 absolveşte şcoala medie № 1 din or. Au susţinut sub conducerea ştiinţifică a dlui Teodor N. Teodor N.Ţîrdea a fost cea ştiinţifică. mediatizarea rezultatelor ştiinţifice obţinute mai ales din domeniul bioeticii. Republica Moldova.Ţîrdea.Personalitatea dlui acad. doctor habilitat în ştiinţe filosofice (1992).noi preocupări”). artă pe care o 11 . Ulterior căutările au continuat şi astăzi putem afirma cu certitudine succesele obţinute într-un timp oarecum record. Ţîrdea Teodor Nicolae este specialist în domeniul filosofiei ştiinţei şi tehnicii. noosferizare. Serghei D. Din 1958. în special pe problemele filosofice ale informaţiei. predomina o atmosferă nelucrătoare în general. Lucrul acesta nu este surprinzător dacă facem o succintă privire în biografia şi cariera sa profesională marcată de o imensă activitate în orice postură s-ar fi aflat şi o permanentă “luptă cu sine” (după spusele domniei sale). deoarece prosperarea unei atare instituţii depinde în mod direct de componenţa adecvată a personalului didactic. Lozovanu.Ţîrdea a întreprins şi întreprinde personal o fructuoasă activitate ştiinţifică extracatedrală manifestată prin participarea la numeroase foruri ştiinţifice autohtone şi internaţionale. dar şi eficace în privinţa lucrului cu cadrele didactice a impus problema perfecţionării profesionale a corpului profesoral existent. Deaceea etapa urmatoare a accentuat perfecţionarea activităţii instructive ce includea în mod deosebit înlăturarea unor neajunsuri. În prezent catedra are cel mai mare număr de ore la filosofie în comparaţie cu celelalte catedre de filosofie ale universităţilor din republică.Teodor N. Efectuarea unei strategii concrete. III ”Noi timpuri . Cadrul didactic a asimilat şi a pus în aplicare noi şi efective metode de predare a materialului de curs. noosferologiei ş. În 1987 componenţa catedrei era destul de multicoloră în mai multe privinţe. care. şi cei ce se angajau trebuiau să facă faţă la două criterii esenţiale: 1) competenţă profesională. după cum s-a mai menţionat mai sus.Carpov şi Constantin N.Ţîrdea. s-au datorat capacităţilor personale ale eminenţei personalităţi .a. În perioada imediat următoare îşi face serviciul militar în Armata Sovietică (1959-1962).

inclusiv peste 20 monografii.. de informatică socială. predă cursul de bioetică studenţilor. apoi de decan (1977). a 3-a în activitatea sa) manuale de filosofie. Ukraina). simpozioane atît în ţară. apoi în anii '80 ''90 ai sec.Ţîrdea. cercul filosofic pentru studenţi. Din 1995 tot mai insistent se manifestă ca organizator al conferinţelor ştiinţifice internaţionale ce ţin de examenarea problemei strategiei de supravieţuire a omenirii. Peisajul intelectual în care şi-a început. Dacă primele lui scrieri se axau pe natura informaţiei. înglobează în sine filosofia informaţională. în opinia lui. universitar Teodor N. Chişinău.Ţîrdea .N.Ţîrdea. Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. ecologice. El este ales (1987) şeful catedrei de Filosofie .D. cognitologie. manuale şi broşuri. informatică. al XX-lea şi la începutul sec. de intelect şi intelectualizare. iar în 1985 este numit în postul de şef al Secţiei de Instruire în domeniul ştiinţelor sociale al Ministerului de Învăţămînt superior şi Mediu de Specialitate al RSSM. Harkov. şi deci de o elaborare (şi constituire) a unei direcţii specifice a filosofiei contemporane .N. doctoranzilor etc. filosofie socială. cursurile pentru examenul de doctorat la filosofia ştiinţei şi tehnicii. Ursul (Moscova-Chişinău) şi Iu. desenul liniar şi economia politică în şcoala profesională tehnică № 4 din or. Kanîghin (Kiev. broşuri. cît şi în mediile extrauniversitare ale oraşului Chişinău.Ţîrdea consideră că este nevoie de o reflexie filosofică a cunoştinţelor informatice. a noilor organoane şi mijlocace de realizare a acesteia (a teoriei). magistratura.filosofia supravieţuirii. noosferologice etc. noosferologie. socicosmonautica şi în cea mai mare parte noosferologia. Fondează în 2001 Asociaţia de Bioetică din Republica Moldova. În 1969 Teodor N. În această ordine de idei prof. unde activează în decursul a trei ani în cadrul aparatului Comitetului Central al Comsomolului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM). Publică circa 40 de scrieri în presa republicană şi unională ce ţin de problematica educaţiei tineretului studios. De menţionat e faptul că pe parcursul acestor ani în activitatea universitară a lui Teodor N. În decursul anilor 1975-1977 el execută funcţiile de prorector în activitatea cu studenţii de peste hotare al Universităţii de Stat din Moldova (USM). de pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în sistemele de instruire universitar şi diverselor organe de conducere a RSSM. Concomitent din 1974 ţine lecţii de filosofie pentru studenţii USM (în limba rusă). Între anii 1977-1985 este ales secretar al Comitetului de Partid al USM. de noosferizare.Ţîrdea era să fie stabilit şi marcat în mare parte de operele academicienilor A. bioetică. sinergetice.perioada administrativ-obştească şi ştiinţifico-didactică universitară. cît şi peste hotare. monografii. de istorie a gîndirii filosofice. a fenomenelor de informatizare.Ţîrdea activează rezultativ în domeniul ştiinţific. În această perioadă el se manifestă ca un coordonator talentat al cercetărilor ştiinţifice şi ca un organizator dotat al instruirii filosofice a tineretului studios. El argumentează necesitatea elaborării teoriei universale de supravieţuire a civilizaţiei.f.Ţîrdea publică circa 200 lucrări ştiinţifico-metodice. prof. asumîndu-şi totodată rolul de redactor responsabil al materialelor publicate (7 culegeri către 2002). 12 . psihologie şi sociologie). Colaboratorii catedrei sub conducerea d. de asemenea la Institutul Ştiinţelor Reale. pentru cei ai Universităţii de Stat din Moldova (facultatea de filosofie. universitar Teodor N. noosferologie şi bioetică pentru studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. orăşeneşti) de partid din RSSM. creează în 1999 prima catedră de Bioetică şi Filosofie în spaţiul postsocialist. La catedră graţie activităţii dlui Teodor N. Acest mod de filosofare. care şi va deveni de facto o filosofie a existenţei umane. filosofie atît între studenţi şi doctoranzi. profesional propagă cunoştinţe de bioetică. o au aşa domenii ale ştiinţei contemporane cum ar fi informatica socială. în special pe esenţa informaţiei sociale.h. şi-a desfăşurat şi şi-a determinat cariera filosofică prof. El vine cu aportul său concret în elaborarea compartimentelor acestui gen de gîndire filosofică. scrie manualul Filosofie şi Bioetică. pe cea ecologică. Pînă în prezent academicianul Teodor N. al XXI-lea cercetările se orientează spre analiza filosofică a cunoştinţelor cibernetice şi informatice. universitar Teodor N. articole ştiinţifice şi elaborări metodice. Aici s-ar încheia perioada pedagogică preuniversitară în domeniul ştiinţelor reale a lui Teodor N. noosferologie. sinergetica. participă cu referate şi comunicări la zeci de conferinţe. Pe lîngă activitatea universitară T. afiliat de USM. cognitologice. Ţine lecţii de filosofie. tehnologia metalelor. inclusiv şi în cele de peste hotare. universitar Teodor N.Ţîrdea se consacră pe deplin activităţii ştiinţifico-pedagogice univeresitare. iar din 1999 şeful catedrei de Filosofie şi Bioetică a Universităţii (Institutului) de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.Ţîrdea se retrage cu traiul în Republica Moldova. ecologia socială. de asemenea membru al diverselor organe (raionale. Îndată după absolvirea doctoranturii (aspiranturii) şi susţinerea tezei de doctor în ştiinţe filosofice (1975) începe o nouă etapă în activitatea profesională a lui Teodor N. Începînd cu a doua jumătate a anului 1987 prof. universitar T. în viziunea prof. unde activează pînă în prezent. La acest capitol o importanţă majoră.ş. sociocognitologie.Ţîrdea e încadrat şi în viaţa social-politică a Republicii.Ţîrdea predomină momentul administrativ-obştesc. Între anii 1962-1969 predă matematica şi fizica în şcoala medie tehnică de industrie de produse lactate din or.practică ulterior în şcolile militare din Umani (Ukraina) şi Harkov (Ukraina).Ţîrdea funcţionează doctorantura. sinergetică. ale altor localităţi. Universităţii de Stat a artelor din Moldova. de filosofie a ştiinţei şi tehnicii (pentru doctoranzi şi competitori).M. El este ales deputat al Consiliului orăşenesc de deputaţi ai poporului din Chişinău (1980-1987). Concomitent cu studiile în doctorantură între anii 1972-1975 Dumnealui predă electrotehnica. cosmică şi în fine filosofia noosferică. cognitologie. către examenarea noilor paradigme de existenţă umană. El publică în perioada nominalizată (din 1987.

modurile de abordare şi categoriile de bază ale acestui domeniu de cunoştiinţe. Tehnica.Ţîrdea oferă o atenţie deosebită elaborării concepţiei de informatizare. a principiilor şi legităţilor unor astfel de domenii ale ştiinţei cum ar fi socioinformatica. Informatizarea. acad. luînd în consideraţie aici noţiunile de infosferă (logosferă) şi de intelect social. Становление информатики как общенаучной дисциплины // Соотношение философского и общенаучного уровней знания. 1984. a intelectualizării.î Кишинёв. Chişinău. universitar Teodor N. Prof. De asemenea se propune o cercetare profundă şi complexă a categoriilor de bază. drept şi tehnico-organizaţionale privind informatizarea societăţii . 1989. Omul. modelele. proprietăţile şi rolul ei în desfăşurarea dezvoltării inofensive a societăţii. teza de doctor habilitat în ştiinţe filosofice-Informatizarea. a conexiunelor celei din urmă cu axiologizarea şi scientizarea activităţii umane. interpretată de pe poziţiile abordarii sistemice de activitate într-o interconexiune dialectică cu procesele de cunoaştere şi administrare socială. Teodor N.Ленина “Материализм и эмпириокритицизм ”. 1999. Selecţiuni din opere: Информация. Filosofie. de problemele filosofice ale sinergeticii. Кишинёв. Filosofia în concepţii şi personalităţi. bioetica şi medicina: probleme de existenţă umană. sănătatea: aspecte socio-filosofice şi etico-medicale. Chişinău. Кишинёв. социальное управление.Ţîrdea Chişinău. rolul şi importanţa acestuia în asigurarea securităţii biosferei. Informatizarea. 1975. Кишинёв. acad. nr. Red. 1992 (Ediţia a 2-a în limba rom`nă . Este membru al Consiliilor ştiinţifice pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniile filosofiei. 1981. ecologiei.1994). 1981. ştiinţific acad. 1978.//Revista de filosofie şi drept.a informaţiei sociale. 1989. Teza de doctor în ştiinţe filosofice . medicinei. Filosofia ecologică şi în fine Filosofia noosferică.Ţîrdea are o participare prodigioasă în activitatea organizaţionalştiinţifică a Republicii Moldova. Творческое развитие философии в работе В. de etică. În operele lui Teodor N. medicină. Filosofie - 13 . 2002. (În colabor. Философский очерк.)// Ленинская теория отражения в свете развития науки и практики. 1997. membru Consiliului Asociaţiei filosofilor din Republica Moldova. Кишинев. Методологические вопросы кибернетики// Некоторые философские вопросы современного естествознания. În lucrările lui Teodor N. ecologie: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omenirii. 1995. titlului de Eminent al învăţămîntului public din RSSM (1987). La acest capitol se analizează temeliile unei noi direcţii a filosofiei sociale-sociocognitologia.И. Medicina şi Bioetica în strategia de existenţă umană: probleme de interacţiune şi interconexiune . системы. Кишинёв. 2000. Ştiinţa. şÎn colabor. 2001. Sociologie şi Politologie al AŞM şi al USM.Ţîrdea se propune o concepţie originară despre esenţa şi natura bioeticii ca direcţie ştiinţifică interdisciplinară nouă ce examenează relaţiile dintre om şi biosferă de pe poziţiile eticii tradiţionale. 1995.Problema informaţiei sociale (1975). Bioetică. Партийный комитет и партийная информация . omenirii în genere. sociologiei şi politologiei pe lîngă Institutul şi Filosofie. Axiologizarea intelectualizării şi scientizării sistemelor sociale ca condiţie necesară a supravieţuirii omenirii//Omul. Problema supravieţuirii omenirii: aspecte socio-filosofice şi etico-medicale. София. ce ţine de informatizarea contemporană în proporţii mari şi de tranziţia evoluţionistă către o civilizaţie informaţional-ecologică nouă. noosferologia. Sub redacţia ştiinţifică a profesorului universitar Teodor N. Informatica şi progresul social. Gramotei de Onoare a Prezidiului Sovetului Suprem al RSSM (1972). Информатика на службе ускорения. Социальная информация и управление социалистическим обществом. filosofie. Информатизация. 1998. şÎn colabor. Cognitologia şi unele probleme ale filosofiei sociale şÎn colabor. este membru al Consiliului Redacţional al Revistei de Filosofie şi Drept. Кишинёв. preşedinte al Asociaţiei de Bioetică din Republica Moldova etc. de constituire a concepţiei noosferice despre lume şi a democraţiei noosferice. Profesorul universitar Teodor N.2. Социальное познание и система социальной информации //Проблемы социального познания. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale. Т. El sugerează un mod nestandard de interpretare a conţinutului şi procesului de cunoaştere. Problema informatizării şi compiuterizării în sfera medicală. a fenomenelor subtil-vibratile în socium. Progresul tehnico-ştiinţific. Кишинев. 1990. Chişinău. Chişinău. al Academiei Internaţionale de Informatizare de pe lîngă ONU (1996). Chişinău. 1988. Chişinău. 1990. de analiza metodologică a tendinţelor integrative şi general-ştiinţifice ale cunoaşterii contemporane. universitar Teodor N. Chişinău. sinergetica.Ţîrdea ţin de asemenea de noosferoloogie. al Academiei Internaţionale de Noosferă (1998). În ultimul timp prof. 27-28 aprilie 1997. Философские очерки.universitar Teodor N. Chişinău. Chişinău.î. Profesorul universitar Teodor N.Ţîrdea formulează pentru prima oară postulatul despre filosofia supravieţuirii şi argumentează necesitatea evidenţierii părţilor ei componente cum ar fi Filosofia informaţională. cunoaşterea şi dirijarea socială: probleme filosfico-metodologice şi sociale (1992). В 2-х т. Социальная информация.Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice ale prof.1. познание. Кишинёв. medicină practică: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului. управление.Ţîrdea au văzut lumina tiparului materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale cu genericele: Probleme filosofice. 1996. Membru titular (academician) al Academiei de Informatică a Ukrainei (1992).Ţîrdea este deţinătorul ordinului Gloria muncii din Republica Moldova (1999). 1982. Se formulează principiile.Ţîrdea destinate problemei informaţiei se efectuiază o analiză amplă a celui mai superior gen al acesteia .îChişinău. examenîndu-se detaliat tipurile. Sănătatea : aspecte socio-filosofice şi etico-medicale. 1997.

2. Academia Ecologică din Rom`nia. 2001.) Кишинев. paradigme.Etică . aliniaritate. personalităţi. Series: Social and Humonistic Sciences. Materialele conferinţei a IV-a ştiinţifice internaţionale 7-8 aprilie 1999. Ediţia II. Noosfenrizarea şi problema existenţei umane // Buletin ştiinţific. Chişinău 2001. 14 . 1999. Философия (С курсом биоэтики). Teodor N. perspective şi probleme // Scientific and Technical Bulletin. autoorganizare. Filosofia contemporană . 5.важное требование ноосферноэкологической революции // Илиадиевские чтения. 2001. 1997.ştiinţific d. Iaşi.calea spre dezvoltarea durabilă a civilizaţiei (În colabor. №1. 2002. Курск.h. Расширение границ этического знания . Тезисы докладов и выступлений Международной научной конференции. Ţîrdea. şÎn colabor. 2001. Учебник (În colabor.îChişinău. Chişinău. Курск. Elemente de informatică socială. Probleme de sănătate publică (igienice.). 2001. Chişinău. Medicină. Noosferizarea proceselor demografice . Medicină. nr. Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad. nr. 2001.ş.// Filosofie. Chişinău. Sinergetică. Ecologie: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului. Devenirea civilizaţiei noosferice: tendinţe şi perspective //Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 1998. 1999. Securitatea demografică şi dezvoltarea noosferică: aspecte socio-metodologice // Buletin ştiinţific. sociocognitologie şi noosferologie. 2000. 5. 3-5 марта 1998. Filosofie şi Bioetică: istorie. Academia Ecologică din Rom`nia. Red. Chişinău. Civilizaţia noosferică: tendinţe. Filosofie socială şi sociocognitologie. Ecologie: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului. Vol. Calea spre ştiinţa postneclasică. epidemiologice şi management).filosofie a supravieţuirii // Filosofie. Chişinău.Medicină. 1998.f. Iaşi. Chişinău.

b) Etapa leninistă în filosofie. Problema: “Rolul principiilor leniniste în analiza ştiinţifică pentru cercetarea teoriilor istorico-filosofice şi social-politice”. inclusiv monografia “Informatizarea. schimbării sensului filosofic al acestui fenomen. T. Ţîrdea.(1992 în limba rusă. de informatizarea medicinii şi ocrotirii sănătăţii. o a treia fază şi anume cristalizarea unei şcoli ştiinţifice originale sub egida şefului catedrei dlui Teodor N. Problema: “Probleme filosofice actuale ale ştiinţelor naturale şi sociale contemporane”.Ţîrdea). Tema 1 : “Asigurarea conceptuală şi metodologică a accelerării progresului social şi ştiinţifico-tehnic în condiţiile contemporane” (împreună cu catedra filosofie a USM şi secţia filosofie a AŞ din Moldova). pînă la sfîrşitul anului 1987 la catedră erau trei teme pentru lucrul de cercetare ştiinţifică: a) Probleme filosofice ale biologiei şi medicinei. În anul 1989 se începînd unele modificări esenţiale. deasemenea el susţine teza de doctor habilitat în filosofie (1992). În anul 1990 catedra a lucrat sub tema comună pentru toate catedrele de filosofie din republică: “Asigurarea conceptuală şi metodologică a accelerării progresului ştiinţifico-tehnic şi social”. 1994 în limba rom`nă) . dirijarea socială. În prezent se “coagulează”. 2) din 1991.88 ea era formulată astfel: “Asigurarea conceptuală şi metodologică a accelerării progresului ştiinţifico-tehnic şi social ” Totodată colectivul catedrei fiind antrenat în lucrul asupra monografiei “Conceptul accelerării şi factorul uman (aspectul social-filosofic)”. ştiinţific Teodor N. încît pentru următorii cinci ani se consideră necesar de a continua investigaţiile la această temă în cadrul problemei principale: Problema omului în condiţiile informatizării şi mediatizării globale a societăţii (Din darea de seamă a activităţii ştiinţifice a catedrei pe perioada ultimilor cinci ani (1986-1990) 30. esenţa omului etc. în concordanţă cu nivelul atins în desfăşurarea elaborărilor şi al orientărilor ştiinţifice se fac anumite redactări în formulările acestei scheme investigaţionale. de ce nu. Performanţele atinse au istoria lor începînd din anul de cotitură . însă.III. În planul tematic ştiinţific pe următorii cinci ani (1991-1995) au fost deja întroduse modificări radicale. Odată cu începerea activităţii la catedră a dlui Teodor N.activitatea didactică şi cea ştiinţifică. ecologizării şi mediatizării globale a societăţii”.Ţîrdea s-a schimbat tema generală a investigaţiilor catedrei. Tema : “Problema omului în condiţiile informatizării.1995-1996 susţin tezele de doctor în economie dna Hîncu Rodica (cond. Tema 2 : “Istoria concepţiilor filosofice şi social-politice în Moldova şi contemporaneitatea” (în colaborare cu catedra filosofie a USM). Problema: “Rolul ştiinţei şi filosofiei în cercetarea problemei interacţiunii omului. Pentru un timp de aproape un an această temă devine tema generală a preocupărilor ştiinţifice de la catedră. ştiinţific Teodor N.N. La 29. Începînd cu anul 1995. prof. c) Activitatea ideologică în lumina hotărîrilor Congresului al XXVII al PCUS. La 7 aprilie 1988 la şedinţa catedrei a fost aprobat planul investigaţiilor ştiinţifice pentru perioada 1988-1990.1987 şi coincid cu activitatea şefului catedrei . naturii şi societăţii”.X. credem. în rezultatul cărora tema de bază a investigaţiilor ştiinţifice la catedră rămîne una: “Asigurarea metodologică şi conceptuală a restructurării şi accelerării proceselor social-economice şi spirituale din societatea socialistă“. Direcţia: “Dezvoltarea creatoare şi utilizarea teoriei filosofice în cercetarea problemelor practicii sociale şi ştiinţei”. El avea următoarea structură: Direcţia principală de investigare: “Etapa leninistă în dezvoltarea marxismului”.univ. adică de la 27 august 1991 cînd Rep. NOI TIMPURI . a face o privire la procesul evoluării orientării activităţii ştiinţifice la catedră pentru a reconstitui tabloul existent în prezent.acad. Eseuri filosofice”. cunoaşterea. Ele au fost produsul orientări adecvate a şefului catedrei dlui Teodor N. Cel mai dificil şi subtil a fost lucrul de restructurate a activităţii ştiinţifice care a trecut două perioade principale: 1) 1987-1990. naturii şi societăţii”. Moldova îşi capătă idependenţa şi dispar exigenţele ce provocau orientările spre stereotipurile ideologice ori limitările cauzate de presiunile administrative.Ţîrdea. Aceste elaborări sau dovedit a fi atît de actuale. Se preconiza ca finalul lucrărilor să fie anul 1990. ecologizării şi mediatizării globale a societăţii” încadrată în problema: “Probleme filosofice actuale ale interacţiunii omului. În perioada anilor 1986-1990 au fost realizate şi publicate de către de Teodor N. Aşadar pentru perioada anilor 1991-1995 s-a preconizat tema catedrei: “Problema omului în condiţiile informatizării.autor Teodor N. Aşadar. În a.Ţîrdea. În rezultatul realizării acestui program ştiinţific (1991-1995) au fost publicate cicra 20 lucrări. cu o mare doză de curaj.NOI PREOCUPĂRI (Catedra în prezent) În prezent catedra Filosofie şi Bioetică satisface cu succes “dualismul” universitar . În 1992 avem o structură investigaţională la catedrăă bine definită (cu aceeaşi temă).90). Catedra a fost încadrată în elaborarea culegerii comune (împreună cu catedra filosofie a USM): “Conceptul accelerării şi factorul uman (aspectul social-filosofic)”. pentru acele timpuri.Ţîrdea) şi dl Popovici Cornel teza de doctor în filosofie (cond. în concordanţă cu realităţile ştiinţifice şi ale vieţii sociale.Ţîrdea în situaţia de moment şi a măsurilor sale hotărîte şi.01.Ţîrdea o serie de lucrări ştiinţifice consacrate problemelor ce ţin de progresul social şi informatică. Iniţial e necesar. iar dnii Carpov Serghei (1992) şi Ojovanu Vitalie (1994) susţin tezele de doctor în filosofie. 15 .

După cum s-a menţionat mai sus.II. ecologizării şi mediatizării globale a societăţii”. existenţei omului în condiţiile crizei ecologice planetare. potenţial evident.Buc. enciclopedic. artistică etc. cristalizarea unei paradigme teoretice respective. Sunt prezente şi criteriile unei şcoli ştiinţifice : continuitate şi consecutivitate. lector superior Axiologia medicală şi probleme ale bioeticii Globalizarea şi problemele sănătăţii somatice şi spirituale a omului doctor în filosofie. ecologizării şi noosferizării sociumului: aspecte socio-filosofice şi bioetice” care va fi finisată în anul 2007 (a doua etapă). De asemenea corespunde situaţiei şi sensul definiţiei şcolii ştiinţifice: “Curent. tehnicii şi filosofiei în cercetarea problemei interacţiunii omului.* (Dicţionar explicativ al limbii rom`ne. baza teoretică a acestei mişcări”. În 2000 se publică de către Teodor N. mişcare ştiinţifică. 1998. mediatizării şi noosferizării sociumului: aspecte socio-filosofice”. . ecologizării şi noosferizării sociumului: aspecte socio-filosofice şi bioetice academician. În 1995 se iniţiază de dl Ţîrdea Teodor pe această temă organizarea conferinţelor ştiinţifice internaţionale. formarea discipolilor.2002). docror în filosofie Problema omului şi supravieţuirii omenirii în condiţiile informatizării. originalitate. lector Problema imaginarul ui prefilosofi c competitor. Antropologia: implicaţii biologice. personalităţi. literară. Probleme filosofice Bioetica şi problemele ale medicinii.1053) La situaţia momentului de faţă ea se prezintă a fi în următoarea siluietă: bioetica şi existenţa Adriala Paladi umană dortor în filosofie. Tema : “Problema omului în condiţiile informatizării. care grupează în jurul ei numeroşi adepţi.pe problema supravieţuirii omenirii. care se execută pînă în prezent (a VII-a în a. societăţii şi naturii”. Aici se pun accentele pe un nou moment al contemporaneităţii . în prezent asistăm la procesul constituirii unei şcoli ştiinţifice la catedră. profesor universitar. în 1999 “Problema omului: aspecte filosofice şi socio-politice”. paradigme”.doctor habilitat în Tehnologiile scien-toface (intelectuale) şi economia informaţională: analiză 16 filosoficoeconomică doctor în ştiinţe Conducător ştiinţific general- Rolul intelectului social şi noosferic în supravieţuire a omenirii doctorand Viorica Leanca doctor în filosofie.Ţîrdea manualul “Filosofie şi Bioetică: istorie. a ştiinţei şi tehnicii”. În 1998 tema devine mai vastă “Problema omului în condiţiile informatizării. conferenţiar . p. Ed. activitate intensă. În 2000 se include stabil în tema principală a catedrei şi bioetica: “Problema omului în condiţiile informatizării.: Univers.Direcţia: “Dezvoltarea creatoare şi utilizarea metodelor (teoriei) filosofice în cercetarea problemelor practicii sociale. filosofice şi bioetice ei teoretico-medicale doctor în filosofie. Problema: “Rolul ştiinţei. lector Rodica Gramma magistru în filosofie.

Au loc conferinţa a VI-a ştiinţifică internaţională cu genericul: “Progresul tehnico-ştiinţific.02. În anul următor.12. T. magiştri. Tot în acest an apare primul manual de bioetică “Filosofie şi Bioetică: istorie.621-PS) catedra Filosofie se reorganizează în catedra Filosofie şi Bioetică prima catedră de acest gen din spaţiul ex-sovietic şi chiar din Europa de Răsărit. conferirea titlului de “Doctor honoris causa” la 29 noiembrie lui Pietro Cavasin de către Senatul USMF.02.Ţîrdea).Probleme filosofice ale medicinei şi bioeica dortor în filosofie. paradigme” (autor acad. conferenţiar Didina ReieşindNistreanu din imperativele stringente ale timpului prezent şi exigenţelor ştiinţifice contemporane o mare lector importanţă la catedră se acordă predării şi elaborării investigaţiilor ştiinţifice consacrate bioeticii. La catedră de către dl Teodor N.Ţîrdea prin a. “Informatica socială”. Teodor N. Teodor N. Ion Ababii şi de prim vice-rector prof. rezidenţi. îndrumări bibliografice.Ţîrdea au fost elaborate cursuri speciale atît pentru studenţii medicinişti. de la 1 septembrie 1997 (prin ordinul Nr. Acest curs a fost elaborat în prof. bioeticii. univ. tehnica. T. filosofie.o cale spre supravieţuirea omenirii” de către d-na Rodica Gramma (conducător ştiinţific acad. Teodor N.Cartofeanu şi Sava A. filosofice şi bioetice stringente din medicina contemporană. În prezent strategia catedrei în ceea ce priveşte eficacitatea instruirii studenţilor. În această privinţă trebui menţionat faptul că la catedră mai mult de un deceniu activează cu succes cercul ştiinţific studenţesc. Între timp perspectiva afirmării bioeticii în spaţiul nostru se conturează tot mai mult. Cei mai activi studenţi participă la diverse conferinţe ştiinţifice studenţeşti republicane şi chiar internaţionale. Aceste prelegeri (pe care dl Cavasin le ţine anual pînă în prezent) au trezit un viu interes şi.implicarea cît mai largă a studenţilor în activitatea ştiinţifică prin participarea lor activă la cercul filosofic.Ţîrdea şi de conducerea USMF. prof. doctoranzilor include trei momente esenţiale. personalităţi. medicina şi bioetica în strategia de existenţă umană“ (2002). competitori. 2001. Deja au fost elaborate serioase cercetări ştiinţifice. al doilea . mai ales în cel ştiinţific şi didactic. Drept rezultat al căutărilor şi eforturelor depuse de acad. Primul îl constituie cizelarea măiestriei şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice. El este unul dintre primii organizatori a institutelor de bioetică din Europa şi organizatorul primului Institut de Bioetică din Italia. cu sediul la Veneţia. rezidenţilor şi doctoranzilor stă biblioteca catedrei care include în Procese şi instituţii socio-politice în condi-ţiile informatizării 17 . “Noosferologia”.1997) în componenţa caterei a fost inclus cursul de politologie predat în prezent de către conferenţiarii Manole D. cît şi pentru studenţii altor universităţi: “Bioetica”. Anterior acest curs era dus la catedra Istorie. Despre importanţa şi amploarea implimentării cu succes al bioeticii ne vorbesc multe evenimente importante în viaţa catedrei: La 19-20 aprilie 2000 îşi ţine lucrările Conferinţa V ştiinţifică internaţională cu tema “Bioetică. datorită eforturilor acad. implimentării didactice. care fiind încă studenţi au fost membri activi ai cercului.Ţîrdea.univ Teodor N. Cele mai interesante sunt prezentate la şedinţele cercului. Unele rezultate au fost mediatizate. O mare activitate se desfăşoară la catedră pregătirii viitoarelor cadre ştiinţifice medicale. inclusiv la USMF “Nicolae Testemiţanu” de către profesorul italian Pietro Cavasin (n. Aici sunt ţinute cursuri de pregătire pentru examenul de doctorat la “Filosofia ştiinţei şi tehnicii” unde se ţine cont de profilul pregătirii profesionale şi se examinează o serie de probleme teoretice. au loc trei evenimente notorii: constituirea “Asociaţiei de Bioetică din Republica Moldova” (la 16 martie). Tematica abordată înglobează diverse probleme filosofice ale medicinii. prif.Balan.Ţîrdea s-a pus o bază reală de implimentare a bioeticii în diverse planuri de activitate.elaborarea unui conţinut optim al programei de studii şi al treilea . susţinerea primei teze de magistru în bioetică pe tema “Bioetica . progresului tehnico-ştiinţific etc. se face un mare pas în afirmarea Bioeticii: din 12 iulie 1999 (prin ordinul nr. La ele asistă 50-60 studenţi. alături de stăruinţa studenţilor. 1930) începînd cu anul 1995. Cele mai performante prezentări sunt incluse la şedinţa anuală a secţiei (organizată pe baza catedrei) în cadrul Conferinţei ştiinţifice anuale ale corpului didactic şi studenţilor din luna octombrie. “Cognitologia socială”. În prezent ea include mai multe componente ce determină. Acest lucru a fost iniţiat de prof. univ. La dispoziţia studenţilor.1992-1993 Însă primele prelegeri dedicate Bioeticii au fost ţinute în Republica Moldova în aulele universitare. Aceste şedinţe au loc de 1-2 ori pe lună.univ. succesul reuşitei şi activităţii academice şi ştiinţifice: literatură didactică achiziţionată sau elaborată de membrii catedrei. biologiei. univ.Ţîrdea). Anual studenţii pregătesc circa 200-300 referate teoretice care se discut la seminare.. rector acad.N. doctoranzi şi chiar medici. Pentru realizarea cu succes a potenţialului ştiinţific şi didactic mai este necesară şi o bază metodicodidactică corespunzătoare. Constituind un serios suport de realizare a sarcinilor didactice şi ştiinţifice.127-PS din 18. modele de alcătuire a referatelor etc. meicină practică”. în mod special de dl. Petru Galeţchi. Bioetica şi Medicina” (2001) şi conferenţa a VII-a cu tema: “Stiinţa. materiale metodice şi didactice elaborate la catedră.

În prezent catedra este compusă din 15 persoane în următoarea componenţă: 1) şeful catedrei.). materiale metodice şi didactice. sala de lectură (care împreună cu biblioteca funcţionează zilnic fără întrerupere de la 8 00 pînă la 1800). Atît cadrul didactic. 18 . chiar şi jertfirii de sine în condiţiile austere ale timpului prezent a cadrelor didactice ce activează în subdiviziune. CATEDRĂ DE PERSONALITĂŢI Realizările marcante ale catedrei au fost posibile datorită unei munci asiduie. 3 cabinete pentru cadrul didactic. academician. Baza materială a catedrei include: un amplasament corespunzător de încăperi şi utilaje ce satisfac. Tot spaţiul este mobilat corespunzător şi are în sălile de studii materiale ilustrative . 1 sală de lectură. prosperarea ştiinţei şi a culturii naţionale.a. IV. 194 A) avînd o suprafaţă totală de 430 m2. necesităţile de desfăşurare a procesului didactic. Încă un moment esenţial e necesar de evidenţiat în activitatea catedrei: propagarea cunoştinţelor filosofico-bioetice în cadrul populaţiei din ţară prin intermediul mass-media.4 (cu adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt. În prezent catedra e amplasată la etajul III (ocupă tot etajul) a blocului de studii nr.prezent circa 8 mii de volume (manuale. reviste ş. monografii. panouri ori vitrite). profesori de serviciu care oferă zilnic conform orarului consultaţii la cererea studenţilor ori doctoranzilor. cît şi membrii cabinetului metodic al catedrei zilnic îşi depun străduinţa spre realizarea cu succes a angajamentelor preconizate întru instruirea şi educarea tinerii generaţii de specialişti practicieni şi cercetători în medicină. televiziune organizate de membrii catedrei. au devenit tradiţionale emisiunile la radio. în general. 1 cabinet pentru şeful catedrei. profesionaliste. Aşa. publicarea articolelor şi altor materiale în ziare mai ales pe tematica bioeticii. de exemplu. 2 slaidoscoape şi 1 codoscop. inclusiv a sălilor de studii de 200 m 2. 2 încăperi sanitare. conştiente. La dispoziţia profesorilor şi a personalului cabinetului metodic stau 2 compiutere.didactice (planşete. biblioteca. Încăperile catedrei includ: 7 săli de studii.

7) asistent. OJOVANU – doctor în ştiinţe filosofice. Chişinău. Informatica în medicină şi ocrotirea sănătăţii (în colab.5. Chişinău. DIDINA U. umană”. internaţ. 1998. VI şt. 5) lector superior. lector superior la Catedra Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. 2000. Коллективный подряд важный фактор воспитания тружеников села // Обновление воспитательного процесса: опыт и проблемы. Mediatizarea şi unele probleme axiologice contemporane // Materialele conf. 13) Angela Mihailova. 1997. necesitatea metodologiei filosofice pentru rezolvarea problemelor teoretice ale medicinei. Studierea evaluării medicinii: aspecte metodologice // Probleme actuale ale sănătăţii populaţiei şi reformei asistenţei medicale. Bioetica şi filosofia: probleme de interconexiune şi interacţiune // ibidem. Mărianiovca de Sus raionul Căuşeni. internaţ.) // Здравоохранение Молдавии. Chişinău. “Problema supravieţuirii omenirii”. Chişinău. 15) Sava Balan. conferenţiar la Catedra Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. a USMF “Nicolae Testemiţanu”. 1990. 1982. eticii şi bioeticii. ecologie”. Unele publicaţii sunt consacrate istoriei filosofiei. După absolvirea facultăţii şi pînă în prezent activează la USMF “Nicolae Testemiţanu”. Axiologia medicală // Materialele conf. Fenomenul bioetică: aspectele socio-filosofic. 9) asistent Daniela Seu (pe 0. În anii 1961-1967 este student la Facultatea de Medicină a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Pirogov” din Moscova. În 1994 susţine teza de doctor în filosofie consacrată problemelor filosofiei sociale. 6) asistent. Критика некоторых методологических основ генетической психологии Жана Пиаже // там же. 4) Antatol Eşanu. Unele probleme ale bioeticii în condiţiile informatizării sănătăţii // ibidem. Selecţiuni din publicaţii: Основа успеха // Трибуна.) // Materialele conferinţei a IV-a ştiinţifice internaţionale “Filosofie. 12) Olga Criucova. doctor în ştiinţe filosofice Adriana Paladi. În investigaţiile ştiinţifice abordează teme ce ţin de filosofia socială. de exist. Unele aspecte teoretice ale axiologiei medicale // Conf. S-a născut în satul Pivniceni sectorul Donduşeni judeţul Edineţ la 12 noiembrie 1958. În publicaţiile sale abordează problema interconexiunii filosofiei şi medicinei. necesitatea informatizării medicinei ca consecinţă a progresului tehnico-ştiinţific. Inevitabilitatea extinderii sferei cunoştinţelor etice în strategia contemporană a supravieţuirii omenirii // Materialele conferinţei a III-a ştiinţifice internaţionale “Problema supravieţuirii omenirii”. 1998. Chişinău. BERLINSCHI – doctor în ştiinţe filosofice.5 salariu).4. N. Filosofie-etică-medicină. doctor habilitat în ştiinţe filosofice Teodor N. între anii 1977 şi 1982 îşi face studiile la Universitatea de Stat din Moldova.a. N. preponderend problemele interacţiunii mentalităţii şi mediului social. Eliade în Moldova // Luminătorul. III şt. moralei şi bioeticii. 19 . 2000. Critica bazelor metodologice ale psihologiei genetice franceze // Здравоохранение Молдавии. Chişinău. Sinergetica şi ştiinţele medico-biologice (în colab. În anii 1969-1972 este doctorand la catedra de filosofie a Institutul de Medicină “N. Organizarea muncii şi dezvoltarea spirituală a omului în perioada de tranziţie la economia de piaţă // Probleme social-juridice ale tranziţiei la economia de piaţă. Кишинев. filosofiei şi teoriei medicale. Este specialist în probleme filosofice ale medicinei. Spiritualitatea ca factor determinant al supravieţuirii naţionale // Materialele conf. IV şt.şt. 1996. laboranţi: 11) Inna Graur. 1997. Chişinău. După absolvirea facultăţii de Medicină activiază la catedra de filosofie ca asistent. VITALIE I. medicină. juridic şi medical // Materialele conferinţei a V-a ştiinţifice internaţionale. 1989. “Progresul tehnico-ştiinţific. Problema sacrului în medicină // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 1993. NISTREANU – doctor în ştiinţe filosofice. Chişinău. № 2. Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova.şt. internaţ. conferenţiarii cursului de politologie: 14) Manole Cartofeanu. Previziunea ştiinţifică // Enciclopedia Moldovenească. axiologic. 1994.Ţîrdea. vol. 2001. Chişinău. 1999. magistru în ştiinţe filosofice Rodica Gramma. Facultatea Istorie. Susţine teza de doctor în filosofie în 1972 pe tema “Analiza critică a bazelor filosofice a psihologiei genetice franceze”. După absolvirea şcolii medii. În anii 1958-1961 activează în armata sovietică.1. 8) asistent Serghei Sprincean.profesor universitar. conferenţiar la catedra Filosofie şi Bioetică. nr. Chişinău. axiologiei. Кишинев. 1972. 1997. Vol. Selecţiuni din publicaţii: Проблема развития психики человека в трудах французских психологов. religiei ş. ecologie”. Sistemele cognitiv-artificiale în activitatea medicală: aspectul socialfilosofic (în colab. 2000. Paralel cu activitatea la catedră urmează doctorantura la Institutul de Filosofie. 1975. 1995.3. 3) Didina Nistreanu. bioetica şi medicina: prob. Medicina şi educaţia morală. Chişinău.) // Revistă de filosofie şi drept a AŞ RM. // Некоторые вопросы истории философии. №17. 1992. “Filosofie. sănătatea”. 1999. 1973. doctor în ştiinţe filosofice Vitalie Ojovanu. Chişinău. educaţiei. S-a născut la 1 mai 1939 în comuna Tănătari judeţul Tighina În 1956 a absolvit colegiul de medicină din Tighina şi a activat ca felcer în c. Chişinău. Moralitatea şi bioetica în cadrul problemei axiologice contemporane // Materialele conf. anuale. Chişinău. doctorii în ştiinţe filosofice: 2) Petru Berlinschi. lector superior şi conferenţiar. 10) laborant superior Ludmila Stupniţcaia. USMF. informatizarea. Ed. PETRU V. Se subliniază importanţa principiilor morale şi bioetice pentru perfecţionarea medicinei şi ocrotirii sănătăţii.1. medicină. Axiologizarea intelectualizării şi scientizării sistemelor sociale ca condiţie necesară a supravieţuirii omenirii // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale “Omul.I. conferenţiarii.

Paladi susţine consiliului ştiinţific specializat al A.M. Analiza filosofica a problemei paternalismului în medicina contemporană// Materialele conferinţei ştiinţifice anuale (19-20 octombrie 1995).Eşanu analizează teme referitor la istoria filosofiei.Didina U. перестройка”. iar la absolvirea clasei a opta a şcolii din aceeaşi localitate. 20 . Chişinău 2001. Marea paradigmă a libertăţii în societatea postindustrială // Materialele conferinţei ştiinţifice a USMF Chişinău 1999.Testemiţanu”. În vara anului 1990 susţine examenele de admitere la facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Chişinău pentru ca in toamna aceluiaşi an să realizeze transferul la facultatea de filosofie a Universităţii din Bucureşti. 1998. filosofie. Orhei. Publicaţiile sale sunt consacrate analizei evoluţiei materialismului naturalist-ştiinţific în Moldova sec. Vlăduţescu.Nistreanu este specialist în problemele filosofice ale istoriei filosofiei şi medicinii. susţinând licenţa în 1978. educaţiei. Chişinău 1998. regiune Cernăuţi Ucraina. raionul Nouasoliţa. 1996. apoi lector superior şi conferenţiar. Rolul filosofiei în integrarea generaţiei tinere în socieate // Integrarea socială a copiilor cu cerinţe speciale. anuale a colabor.În de cursul unui an de zile dînsă îşi testează în practică cunoştinţele pedagogice. 1999. Didina U. человек. raionul Orhei. Новая книга о Георге Асаки. Chişinău. Zamfirescu ş. Chişinău. culturologiei.S. În anii 1985-1988 este doctorand al Facultăţii de filosofie a Universităţii de Stat “Lomonosof” din Moscova.// Здравоохранение. şi stud. ANATOL I.Nistreanu s-a născut la 18 noiembrie 1946 în satul Nesvoia.XVIII-XIX. eticii şi bioeticii. Кишинев. Кишинев. Bioetica şi concepţia dezvoltării// Materialele conferinţei a V-a ştiinţifice internaţionale “Bioetică. Пловдив. lucrînd ca învăţătoare în şcoala nr.Chişinău. Chişinău. Facultatea Istorie. 2000. Dimensiunea bioetică a fecundării artificiale // Progresul tehnico-ştiinţific bioetica şi medicina: probleme de existenţă umană.Вырнова.N. sub influenţa disputelor speculative purtate în familie. conferenţiar la Catedra Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Ţîrdea. Abordarea sistemică a societăţii şi elementele sistemului social // T. Globalizarea şi statutul existenţei al personalităţii.Pleşu. facultatea Medicină Generală. Естественнонаучный материализм в работах Е. specificului categoriilor şi principiilor eticii medicale în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice etc. Evoluţia unor categorii fundamentale ale eticii medicale în condiţiile informatizării// Materialele conf. Chisinau 2001 (în colab. Chişinău 1998. Din anul 1981 şi pînă în prezent activează în cadrul USMF “N. 12 din or. În a. Impactul democraţie şi strategia supravieţuirii.secretar ştiinţific al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. ecologie”. Problema ritmului în biologie şi medicină// Materialele conferinţei a IV-a ştiinţifice internaţionale “Filosofie.// Кодры. EŞANU – doctor în ştiinţe filosofice. importanţei metologice a filosofiei în rezolvarea problemelor teoretice şi practice ale medicinii.şt.Testemiţanu”. ADRIANA L. Некоторые вопросы здоровья человека в условиях научно-технического прогресса// Здоровый образ жизни. 1984. Chişinău. dar şi în cadrul discuţiilor cu profesorii şcolii pedagogice. În unele publicaţii A. Susţine teza de doctor în filosofie în 1989 consacrată problemelor filosofiei politice. Philosophic of histore de la pensee philosophique: objet dietude of leur problematique. Filosofie socială şi cognitologie. S-a născut în comuna Zăicani judeţul Edineţ la 7 februarie 1956.ХХ вв. Civilizaţiile contemporane: conflict sau dialog? // Analele ştiinţifice a USMF Chişinău 2000.anuale (17-18 octombrie 1996). În decursul a cinci ani de facultate dna A. 1999.Dem. //Analele ştiinţifice ale USMF vol. Mediul universitar şi cultural bucureştean îi va deschide darnic orizontul fascinant al filosofiei.. Chişinău. Штиинца. psihologie şi demogafie ale familiei.Еихака и К. În anul 1980 susţine teza de doctor în filosofie pe tema: “Originea şi dezvoltarea materialismului naturalist-ştiinţific în Moldova în secolele XVIIIXIX”. Îar în 1996 obţine o bursă de doctorat de trei ani în cadrul aceleiaşi instituţii. Selecţiuni din publicaţii: Теоретические проблемы в трудах медиков Молдавии (ХIХ-нач.G.2001 A. Chişinău 1998. eticii şi bioeticii.Liceanu. 1980.Paladi are marele noroc de a frecventa prelegerile unor personalităţi eminente ca A. V.конф. II. 1991. 1991. problemei bioritmurilor în filosofie şi medicină. Chişinău. semnificaţiei şi consecinţelor informatizării sociumului şi medicinii. 1995. 1979.научн. medicină practică: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului”. După absolvirea şcolii din satul natal în 1973 îşi continuă studiile la Universitatea de Stat din Moldova. Informatizarea şi cultura sănătăţii// Materialele conf. Chişinău 2001. O философских взглядах Амфилохия Хотинского// Очерки по истории философии. teza de doctor cu genericul: “Cultura şi psihanaliză: aspecte social-spirituale în antropologia freusiană” şi obţine titlul de doctor în filosofie. În investigaţiile sale abordează probleme ce ţin de filosofie politică. Здоровье человека как ценность// Тезисы докл. susţine probleme de admitere la şcoală pedagogică din or. PALADI este născută în 1970 într-o familie de intelectuali din satul Jora de sus. Gh.a. pe care o va termina în 1989 cu menţiune. Cu privire la originea bioeticii medicale// Materialele conferinţei ştiinţifice a colaborat.Copilăreşte pe malurile pitoreşti ale Nistrului.// ХХVI Международный конгресс по истории Медицины.şi stud. Кишинёв. Din 1970 şi pînă în prezent activează la început în calitate de asistent. aspecte ce vizează interacţiunea filosofiei şi medicini. medicină. Chişinău. În anii 1978-1980 activează în calitate de lector la catedra de ştiinţe socio-umane a facultăţii de pregătire a studenţilor străini a USM. Кишинев. fenomenului globalizării. În anul 1970 a absolvit Institutul de Stat de Medicină din or. Revenită la Chişinău dînsa este angajată în funcţie de asistenţă la USMF “Nicolae Testemiţanu”.). Selecţiuni din publicaţii: Bioetica şi dialogul public în statul de drept vizînd problema avortului // Probleme actuale medico-sociale.). Кишинев.”Философия.şt. 1978. Chişinău 2000.

Partea XII. Din septembrie 1993 pînă în iunie 1999 face studiile la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” facultatea Medicină Generală. Între 1992 şi 1993 lucrează după îndreptare în calitate de farmacist în satul Horeşti raionul Ialoveni.Selecţiuni din opere: Conceptul de moarte: agresivitate şi autodistrugere în viziune freudiană// Revista de filosofie şi drept. 2001.ş. facultatea de Filosofie. Protecţia Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe în ţara noastră. Similitudinile structurale între reverie şi creaţia literară // Analele USM. în astfel de domenii ca protecţia Mediului Ambiant. România. SERGHEI L. pe specialitatea Drept Economic. În prezent face doctorantura la specialitatea Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii la aceeaşi catedră şi angajată tot aici în funcţie de lector universitar ducînd seminare la filosofie şi bioetică.Nr. lansîndu-se cu încredere în mai multe proiecte ale societăţii civile din Republica Moldova. Resentimentul .o cale spre supravieţuire”. (coautor).Chişinău. morala/Materialele simpoziunului ştiinţific internaţ.. Către Cong. Ţîrdea. Ioan Cuza” din Iaşi. După absolvire. org. Integritatea moralei şi ştiinţei în lumea contemporană// Ecologia.h. 1999.o premiză subterană a devenirii valorilor morale // Analele USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. Vol.Chişinău. 24 oct. la Universitatea “Al.magistru la catedra Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu”.f. Chişinău.Chişinău. 2000. RODICA C. .2001 . II. specific şi metode de influenţare). 1999.2. univ. N2-3. Ulterior a fost admis în doctorantură la Institutul de Teorie Socială al Academiei Rom`ne. 1999. (coautor).Abordări funcţional-sistemice ale problematicii influenţării deciziilor politice de grupurile teroriste // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 1. iar mai apoi la Catedra de Sociologie a Universităţii din Bucureşti. Teodor N. Chişinău. prof. cu şeful catedrei Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Începînd cu anul 1999. cu ocaz. .Partea XII. specialiatea Sociologie – Politologie. 1998 (în colab.GRAMMA. În anul 1989 absolveşte şcoala medie incompletă Căpriana cu atestat cu menţiune şi din septembrie 1989 pînă în iunie 1992 face studiile la Şcoala Medicală de Bază din oraşul Chişinău specialitatea Farmacie. şi istoria şi filosofia culturii. unde a continuat lucrul de cercetare asupra temei. I al filos. din Moldiova. Selecţiuni din opere: Factorii de influenţă în procesul elaborării deciziei politice // Revista de Filosofie şi Drept . 21 . 2000. La 10 octombrie 2001 susţine teza de magistru cu tema “Bioetica . născută la 8 octombrie 1974 în satul Căpriana raionul Străşeni. Între timp a absolvit în anul 2000 Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova. Zilei biodiversităţii. susţinînd cu succes teza de licenţă. Grupuri de interese şi grupuri de presiune din Republica Moldova (Condiţii de activitate.. pe care a absolvit-o cu succes în iulie 1996. începînd din februarie 2001. Sociologie şi Drept. etica. colaborează în vederea finalizării tezei de doctorat pe tematica grupurilor de influenţă şi de presiune politică în contextul informatizării contemporane a societăţii. 22 dec. 2001. a fost admis în august 1991. 61 din municipiu. al doilea copil în familia lui Rusu Constantin Ion şi Rusu Zinaida Ion. pedagogi de profesie. d. etc. Selecţiuni din opere: Incompetenţa moralei tradiţionale drept premisă de apariţie a bioeticii//Probleme globale contemporane şi filosofia dezvoltării locale şi regionale/Materialele sesiunii ştiinţifice. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). După absolvirea şcolii medii nr.).Domenii de activitate ale grupurilor de presiune din Republica Moldova. î-şi începe cariera sa universitară în cadrul catedrei Filosofie şi Bioetică a USMF în calitate de lector-asistent. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). 2001.. 2001. USM . D-l academician. În decembrie 2001 a fost admis ca doctorand (specialitatea Politologie) al Academiei de Ştiinţe a RM la Institutul de Filosofie. USM . în Chişinău la de 14 decembrie 1973. din septembrie 1999 pînă în noiembrie 2001 .SPRINCEAN – n.

/Materialele conferinţei şIIî ştiinţifice internaţionale. Philosophie et histore de la pensee philosophique: objet d 'etude et leur problematique. sociocognitologie şi noosferologie (Culegere de articole ştiinţifice publicate în anii '90 ai sec. Elemente de informatică socială.N. 11. . 308p. 1995.N. cunoaşterea. . Ţîrdea T. 1997. . . ş. sociocognitologie şi noosferologie (Culegere de articole ştiinţifice publicate în anii '90 ai sec. Problema supravieţuirii omenirii: aspecte socio-filosofice. 25-26 aprilie 2001.110 п.Etică . acad. Ţîrdea T. 2001.Chişinău. Medicină practică: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului. Probleme filosofice.Chişinău. / Materialele conferinţei a IV-a ştiinţifice internaţionale. aliniaritate. . Цырдя Ф.90 p. 2. Monografii. Информатика ши прогресул сочиал.Кишинев.N. 178 p.23p. foruri ştiinţifice şi culturale. acad. politico-informaţionale şi etico-medicale .145p.Sinergetică.N. manuale. paradigme. 2001.214 p. Popuşoi E.272 p. 5. 1999. 1999. acad. Sub red.Ţîrdea. Berlinschi P. 24-25 octombrie 1995. .N. Sub red. Chişinău.25 p.Н. 9. cronică etc. Teodor N. Filosofie şi Bioetică: istorie. 1990. . Ţîrdea T. Teodor N. 15-16 aprilie 1998. Ţîrdea T. economico-juridice.Кишинев: Штиинца. 6.58 p.V. acad . Ţîrdea T. Calea spre ştiinţa postneclasică. . Progresul tehnico-ştiinţific. . .Chişinău. Informatizarea. Numeroase publicaţii ale membrilor catedrei pe teme ştiinţifice actuale vezi mai sus în materialele celor 7 conferinţe ştiinţifice internaţionale.Ţîrdea.. Берлинский П. 1994. Философские очерки.N. 1995.Chişinău. Chişinău.1987) (Realizări. .Ţîrdea. 3. 7. 2000.95p. broşuri 1.. . 2001.V.P.Chişinău: Ştiinţa. Ecologie: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului.Н. Teodor N. al XX-lea).308p. Filosofie. Teodor N.Chişinău. Elemente de informatică socială. Filosofie..N. Цырдя Ф.Кишинэу: Картя Молдовеняскэ. . .N. / Materialele conferinţei a V-a ştiinţifice internaţionale. социальное управление. 1998. personalităţi.Chişinău.В.Ţîrdea. 7-8 aprilie 1999. autoorganizare.N. Sănătatea: aspecte socio-filosofice şi etico-medicale.a. Sub red.Chişinău. 1989. dirijarea socială. materiale ale forurilor ştiinţifice * Ţîrdea T. .Chişinău. 2001.182 п. acad. Ţîrdea T. (Conferinţă ştiinţifico-practică) ş1î //Tezele referatelor şi comunicărilor.. Filosofia în concepţii şi personalităţi. . . Bioetică. 19-20 aprilie 2000. Bioetica şi Medicina: probleme de existenţă umană. / Materialele conferinţei a VI-a ştiinţifice internaţionale.Н. . Filosofie . .39p. acad. .) 1. Sub red. Информатизация. Culegere de articole. л.Filosofie socială şi sociocognitolohie./ Materialele confeinţei a III-a ştiinţifice internaţionale.Ţîrdea.I. drept şi tehnico-organizaţionale privind informatizarea societăţii .Chişinău. Chişinău.Chişinău. Sub red. al XX-lea). познание.N. 2001. Programa analitică pentru examenul de doctorat la Filosofia ştiinţei şi tehnicii.N. Sub red. 8. . 13.215 p.Medicină. 2000. 1997. 4. VIAŢA CATEDREI (din a. . 12. Ţîrdea F.Ţîrdea.. * 22 .Chişinău... . 2002. Ţîrdea T. . 1998.272 p.. Informatizarea. Eşanu A. Problema informatizării şi compiuterizării în sfera medicală (Recomandări metodice) Chişinău. Medicină. . 2. . 27-28 martie 1997. Цырдя Ф. Teodor N. 20p. Ţîrdea T. 224p. de etică. Eseuri filosofice. Chişinău. Teodor N. Ţîrdea T. Omul. . 2002. . Философия (с курсом биоэтики).168p. 10. .

Conceptul de moarte: agresivitate şi autodistrugere în viziune freudiană// Revista de 23 . .N. 24 oct. Contribuţii teoretice privind axiologia medicală // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”.II.Chişinău. Ojovanu V.Nr.Chişinău. VI şt. 24 octombrie 2001.2. sesiunii şt.И. Ţîrdea T. Sprincean S. .I. . . 1998. Ed. Сталий розвиток суспiльства як об'экт фiлософського аналiзу//Духовне вiдроження основа стратегiÎ сталого розвитку УкраÎни/Maт.1.I. 2001.1994. .II.N. Resentimentul . 2000. . Ноосферизация науки и образования . Vol. 13-14 грудня 1999.calea spre supravieţuirea omenirii // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol. I al filos. Berlinschi P. 5 мая 1999г. Ed. 2000. 1999. 2000.o premiză subterană a devenirii valorilor morale // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol. Ojovanu V.I.4. 2000. Abordarea liberal-radicală a avortului în bioetică // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol. научн. .II.важнейшая предпосылка устойчивого развития//Вторые Илиадиевские чтения /Тезисы докладов и выступлений междун.nr. (в соавт.Ţîrdea. Ed.1 (în colab.Н. 2000. Civilizaţiile contemporane: conflict sau dialog? Conf.. Securitatea demografică şi dezvoltarea noosferică: aspecte socio-metodologice//Buletin ştiinţific Nr. 2000. . Ed. 5.2. acad. Курск. Tehnica. . Нистряну Д.2. Ojovanu V. Berlinschi P Berlinschi P. Ed. Unele aspecte socio-filosofice ale fenomenului natalităţii //Probleme actuale medicosociale. . Academia Ecologică din Romînia. . 2002. 2000.Chişinău.Chişinău. internaţ. Ojovanu V. conf.I.I. 2001. Ed. Ţîrdea T.I. 5 Academia Ecologică din Romînia . Noosferizarea şi problema existenţei umane//Buletin ştiinţific Nr.) Sistemele cognitiv-artificiale (expert) în activitatea medicală: aspectul social-filosofic // Revista de filosofie şi drept. . . 2001.1. Medicina şi Bioetica în strategia de existenţă umană: probleme de interacţiune şi interconexiune / Materialele conferinţei a VII-a ştiinţifice internaţionale. 2001. Ed. . . Informatica în medicină şi ocrotirea sănătăţii // Ocrotirea sănătăţii. мÎжнар.1989.Кишинев: Штиинца. filosofie. . Sesiunii ştiinţ.Chişinău. 24 aprilie 2002. 1991.Кишинев: Штиинца.1. 1991.I. Цирдя Т.N. . .. . Ed.Chişinău.Курск. Sub red.1.1. Ţîrdea T. Некоторые социально-психологические аспекты здоровья // Актуальные вопросы клинической и теоретической медицины.Iaşi. Здоровье человека как ценность //Философия.Chişinău. Noosferogeneza şi dezvoltarea durabilă: consideraţii generale// Probleme globale contemporane şi filosofia dezvoltării locale şi regionale / Mat. ştiinţifică a USM.H. 1999.Iaşi. Ţîrdea T. 2001.ЛьвÎв. перестройка. Selecţiuni de articole Цырдя Ф.nr.1.) Bioetica şi filosofia: probleme de interconexiune şi interacţiune // Bioetică. Eşanu A. 3. 1991.1.Chişinău. Eşanu A.N. medicină.1.1. Către Congresul I al filosofilor din Moldova .II. конф. 2001.Chişinău. Eşanu T. 2001. Globalizarea şi statutul existenţii al personalităţii // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol. конф. Chişinău.p. intrenaţ. ecologie: Mat. Eşanu A. Ocrotirea sănătăţii . . Problema sacrului în medicină // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol.1995. . .Chişinău. din Moldova. Vol. psihologice şi demografice ale familiei.I. Devenirea civilizaţiei noosferice: tendinţe şi perspective// Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol. .Кишинев. Некоторые вопросы здоровья человека в условиях научно-технического прогресса // Здоровый образ жизни.Chişinău. Problema ritmului în biologie şi medicină // Filosofie. medicină practică: Mat. наук. Abordări funcţional-sistemice ale problematicii influenţării deciziilor politice de grupurile teroriste // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” Vol.3 (în colab. .. 2000. Seria ştiinţe socio-umane. De la intelectul social la cel noosferic . Paladi A. 2001. львÎв. . Paladi A.И. Teodor N.Chişinău. Нистряну Д.Chişinău. Nistreanu D.).N. человек. Către Congr. Berlinschi P. Ţîrdea T. . V şt. Нистряну Д.2. .И.I. Studierea evoluării medicinii: aspecte metodologice // Probleme actuale ale sănătăţii populaţiei şi reformei asistenţei medicale. 2001. conf.Chişinău.Ştiinţa.problemă globală // Probleme globale contemporane şi filosofia dezvoltării locale şi regionale / Mat. Eşanu A.Chişinău. Eliade în Moldova // Luminătorul.

.Chişinău. 2000. . .Chişinău. . . . 1996. Berlinschi P. Tipurile istorice de filosofie. 5. Mijloacele de informare în masă şi rolul lor în societate / Materiale didactice.I. Cişinău. . Alegerile . . Chişinău. filosofie şi drept. Evoluţia gîndirii filosofice în Moldova în secolul al XX-lea / Materiale didactice. 2001. Gîndirea filosofică şi socială în Moldova în prima jumătate a secolului XX / Materiale didactice. Gramma R.1998.31p. . Etica şi deontologia / Materiale didactice. 1995. . 24 oct.A. Nistreanu D. simpoz. Tezele de doctor habilitat şi doctor în ştiinţă elaborate la catedră Smelîh V. 1997. Chişinău. Ţîrdea T.institut de bază al sistemului politic / Materiale didactice. . .Chişinău. Ţîrdea T. etapele de bază şi legităţile dezvoltării ştiinţei / Materiale didactice.A.19p. 1999.25p.D. Problema liderismului în diversitatea ramuriloer de ştiinţă. Ojovanu V.Chişinău. Filosofia Renaşterii / Materiale didactice.Chişinău. 1996.V.14p.I.20p. 1998.18p. Problema omului în filosofie: Crestomatie / Materiale didactice. Noosferizarea . 2000. Eşanu A.Chişinău.Chişinău.Chişinău.A. . .I. Ţîrdea T.10p.Chişinău.16p. Filosofia occidentală contemporană / Materiale didactice.10p.N. 1995.15p. 2000.M. Către Congr. Filosofia modernă / Materiale didactice. Filosofia marxistă şi locul ei în cultura filosofică universală / Materiale didactice.Chişinău. 4. . . .8p. Ţîrdea T. Ţîrdea T. 18p. din Moldova. . .1995) Berlinschi P. . Societatea noosferică: esenţa şi conţinutul ei / Materiale didactice. internaţ. N2-3. 22 dec. . Bioetica şi clonarea / Materiale didactice. 28p. Eşanu A. Toncovidov V.. Eşanu A.20p. 14p. . Nistreanu D. .V. 2001. 2000. 1956 Развитие прогрессивной общественно-политической мысли в Молдавии во второй четверти XIX века. Nistreanu D.Chişinău. Obiectul istoriei filosofiei / Materiale didactice. . 2000.I.I.N. . 1999. .14p.Chişinău. . 1998.U. 2001. . 2001. Ojovanu V.Chişinău.12p. .Chişinău.C. Balan S.N. 15p. .U. 1999.forma contemporană a democraţiei directe / Materiale didactice. Temeliile ştiinţei / Materiale didactice. Berlinschi P. 1997.Chişinău. Obiectul şi problematica filosofiei ştiinţei / Materiale didactice. Balan S.Chişinău.14p.I.V. Ţîrdea T.Chişinău. . . 2001 Integritatea moralei şi ştiinţei în lumea contemporană // Ecologie. Bioetica şi aplicaţiile ei în medicina practică / Materiale didactice. etică.22p. I al filos.20p. 2001. ştiinţ. .N. 2001. 1999 Incompetenţa moralei tradiţionale drept premisă de apariţie a bioeticii // Probleme globale contemporane şi filosofia dezvoltării locale şi regionale / Mat.N. 2001.V. .23p. Logica şi activitatea medical.Chişinău.12p. Ojovanu V.Eminescu) 1968 24 . .7p.9p. . (Concepţiile social-politice şi sociologice ale lui M. Apariţia. . Similitudinile structurale între reverie şi creaţia literară // Analele USM.U. Regimul politic (recomandări metodice) / Materiale didactice. Statul . 1995. Balan S. . . Fecundarea artificială şi implicaţiile ei bioetice / Materiale didactice.Chişinău. (Dezvoltarea gîndirii în Moldova în al doilea sfert al secolului XIX) 1967 Общественно-политические и социологические взгляды М. Ojovanu V. Chişinău. . Concepţia ştiinţei / Materiale didactice.Еминеску. . Cartofeanu M. Bioetica şi umanismul / Materiale didactice.15p. Filosofia creştină în Occident / Materiale didactice.A. .Chişinău. 2001.Paladi A. morală / Mat. . Berlinschi P.Chişinău.calea spre supravieţuirea umanităţii / Materiale didactice. Chişinău. Materiale didactice multiplicate (din a. Gramma R.N. . Gramma R. 1998. 1995. Sesiunii ştiinţ. 1999..N./ Materiale didactice. 2000.Chişinău. .Chişinău. Ţîrdea T.I.

V. Eşanu A.П.Lenin a materialismului istoric în lupta cu materialismul vulgar) 1980 Становление и развитие естественнонаучного материализма в Молдавии XVIII-XIX веков. (Constituirea şi dezvoltarea materialismului naturalist ştiinţific în Moldova secolelor XVIII-XIX) Развитие духовной культуры личности в условиях развитого социализма (вопросы методологии) (Dezvoltarea culturii spirituale a personalităţii în condiţiile socialismului dezvoltat: probleme metodologice) 1981 Эстетическая культура развитого социализма. Cvasova N. (Cultura estetică a socialismului dezvoltat) 1983 Партийность исторического материализма (Partinitatea materialismului istoric) 1989 Формирование социально-активной личности в процессе развития социалистической демократии.1967) Teză de doctor habilitat în filosofie 25 . (Informatizarea.V. (Natura socio-culturală a operei de artă) 1994 Efectele socio-umane ale diversificării formelor de organizare a muncii şi gospodărire în mediul rural 1995 Bazele informaţionale şi organizatorice de pregătire a antreprenorilor în Republica Moldova 1997 Spiritualitatea tracilor septentrionali şi orfismul timpuriu. cunoaşterea şi dirijarea socială: probleme filosofico-metodologice şi sociale) * Социокультурная природа произведения искусства.L. Canicovschi V.catedră 27 aug. познание и социальное управление: философскометодологические и социальные проблемы.30 iun.1956 .26 aug.I. Buşman A. Принцип детерминизма в физиологическом учении И.Павлова. Ojovanu V. (Formarea personalităţii social-active în procesul evoluării democraţiei socialiste) 1992 Информатизация. Paladi A. Nistreanu D.U.M.1957 .N. Corşunova Iu.(Т.Corşunova Iu.1956 .1956 .)Н. 1972 Критический анализ философских основ французской генетической психологии (Analiza critică a bazelor filosofice a psihologiei genetice franceze) 1975 Проблема социальной информации (Problema informaţiei sociale) 1978 Развитие В. * (27 aug.1957) (31 aug.V. Hîncu R.I.1958).1956 . Şceglov A. (Dezvoltarea de către V.N.G.(Principiul determinismului în conceptul lui I.25 aug. Cadre didactice cu activitatea permanentă la catedră Omeliciuc F.I.9 apr. Carpov S.P.И.1990) (31 aug.A. Bajin M.I. Ţîrdea T. Cotina L. Tabacaru D.1957) (26 auf. (şef.P. Anisimova L. Цырдя Ф. Popovici C.N.26 aug.V.Лениным исторического материализма в борьбе с вульгарным материализмом.S.D.I. Aspecte ontologice 2001 Psihanaliză şi cultură: aspecte social-spirituale în antropologia freudiană“ 6.A.Pavlov) Реакционная сущность вероучения и деятельности секты евангельских христиан баптистов (Esenţa reacţionară a credinţei şi activităţii sectei creştinilor evanghelişti baptişti) 1969 Berlinschi P.

1990) (25 aug. (15 aug. Cotina L.26 aug.30 aug.1988 .1989 .1993 . Şceglov A.1968 .25 aug.1 iulie 1986) apoi consultant pînă la 30 iunie 1989.1968) (1 oct.N.1964 .1 iulie 1970) apoi pe 0. Sprincean S.8 iunie 1995) (din 1 sept. Buşman A. Cobeţ V.M.M.N.30 iunie 1994) (12 oct.28 oct.V.L. de etică. 2001) (din 1 sept.catedră: 26 aug.C.N.N.5 salariu pînă la 30 iunie 1992 (din 15 nov.1990) ( 9febr.V.1977 .I.V.1968 . drept şi tehnico-organizaţionale privind informatizarea societăţii” 26 .Ţîrdea 1995 Începerea ciclului de conferinţe ştiinţifice internaţionale organizate la catedră sub egida şefului cat.U.9 noiembrie 1987) 1987 În funcţia de şef al catedrei este numit T.I.A. Bîscu T.V.1972) (16 sept.N.Ţîrdea (conform deciziei Consiliului ştiinţific de la 5 octombrie 1987) 1990 Instituirea temei comune noi pentru investigaţiile ştiinţifice ale catedrei propusă de şeful catedrei T. Şceglov În continuare funcţia de şef al catedrei a fost exercitată de P. Evenimente importante în activitatea catedrei • august .Ţîrdea: ”Problema omului în condiţiile informatizării şi mediatizării globale a societăţii” ulterior dezvoltată şi concretizată în concordanţă cu necesităţile şi rezultatele respective 1992 Susţinerea primei teze de doctor habilitat în filosofie de către şeful catedrei Teodor N.univ T. Canicovschi V.1968 .1988).L.30 iunie 1996) (26 aug. Anisimova L. Platonov D.I.15 ian.1963 .I.1988) (2 sept.1986 .24 sept.M. Ţîrdea T. Tabacaru D.20 nov. Braga I.1978 . (şef.1972) (17 iulie 1970 .1987) (7 febr.1974 .Smelîh În continuare suplinirea funcţiei de şef al catedrei a fost exercitată de V. Doraş V.D.1974) (din 26 aug.C.9 febr.V.1 sept.1957 . Carpov S.3 sept. Berlinschi P.Smelîh 1970 Încetarea activităţii ca şef de catedră a V.9 febr. Nistreanu D.1957 .G.15 nov.V.M.V. 2001) (din 1 febr.1974) (26 aug. 1995) (din 1 sept.1974 .Toncovidov (de la 1 iulie 1970 pînă la 22 august 1971) 1971 Începe activitatea ca şef de catedră A.5 salariu (30 aug.M.1963 -16 mart.1967) (20 aug.1988) (3 aug. 1968) (din 6 dec.1976) (24 mart.1991) apoi pe 0. Caraman Iu.1998) (din 9 nov.G. Seu D. Frolov I.1987) (1 aug.A.1971 .N. prof.1 febr. Eşanu A.1968 . Lozovanu C. Scutniţcaia O.Smelîh V.N.septembrie • 1 iulie • • 23 august 1971 • 1 iulie 1986 - • 9 noiembrie • 30 octombrie • 16 martie • 24-25 octombrie - 1957 Constituirea propriu-zisă a catedrei în frunte cu V. Gramma R.A.1987) (din 27 aug. Toncovidov V. (26 aug. Paladi A. Şceglov 1986 Încetează activitatea ca şef de catedră A.Berlinschi (30 septembrie 1986 .Ţîrdea Desfăşurarea lucrărilor I Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu genericul “Probleme filosofice. Ojovanu V.I. 2001) 7.1970) (23 aug.

• 27-28 martie - • 15-16 aprilie - • 7-8 aprilie • 12 iulie • 19-20 aprilie • septembrie • 16 martie • 25-26 aprilie • 10 octombrie - • 29 noiembrie 10 ianuarie • 24 aprilie • septembrie - 1997 Desfăşurarea lucrărilor celei de a II Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu tema: “Omul..N. Ecologie: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului” Catedra obţine o denumire nouă .univ. Filosofie. Medicina şi Bioetica în strategia de existenţă umană: probleme de interacţiune şi interconexiune“ Apariţia manualului “Filosofie” (cu cursul de bioetică) (autori T.ş.N.ştiinţific acad.V.lucrare fundamentală de amploare ştiinţifică Conferinţa a VII-a ştiinţifice internaţionale cu tema: “Ştiinţa.c.“Filosofie şi Bioetică“ 2000 Lucrarile Conferinţei V ştiinţifice internaţionale “Bioetică.Ţîrdea) 2001 Constituirea “Asociaţiei de Bioetică din Republica Moldova” (înregistrată de Ministerul justiţiei la 31 mai a. Tehnica. bioetica şi medicina: probleme de existenţă umană” Susţinerea primei teze de magistru în bioetică (în USMF “Nicolae Testemiţanu” şi în republică) de către Rodica Gramma ”Bioetica .) în baza catedrei Conferinţa VI ştiinţifică internaţională cu tema:”Progresul tehnicoştiinţific.Ţîrdea) Conferirea titlului de “Doctor honoris cauza” lui Pietro Cavasin (Italia) 2002 Finalizarea intervenţiei redacţionale asupra textului “Dicţionarului de filosofie şi bioetică“ . Medicină.h.Berlinschi) în limba rusă VI. Teodor N. politico-informaţionale şi etico-medicale” 1999 Conferinţa IV ştiinţifică internaţională “Filosofie..o cale spre supravieţuirea omenirii” (cond. economico-juridice.Ţîrdea şi P. d. informatizarea. sănătatea: aspecte socio-filosofice şi eticomedicale” 1998 Lucrările conferinţei a III ştiinţifice internaţionale “Problema supravieţuirii omenirii: aspecte socio-filosofice. prof. Medicină practică: probleme de existenţă şi de supravieţuire ale omului“ Apariţia manualului “Filosofie şi Bioetică” (autor T.f. OPINII DESPRE ACTIVITATEA CATEDREI ŞI COLABORATORILOR ACESTEIA 27 .

avort. însă după alte principii. El este incomodat pînă şi de copii cu handicap. profesor universitar. de asemenea. şeful Catedrei Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Asociaţia bioeticienilor îşi propune o schimbare a atitudinii medicului faţă de pacient. Nu-i greu de a “scăpa” de ei. iar fără ele e greu să vindeci o rană ce sîngerează. comportînd un pericol real pentru specia umană. Cu părere de rău. plămînii artificiali exercită funcţii similare cu funcţiile plămînilor umani. făcîndu-ne să ne întrebăm: este oare avortul o crimă? Nemaivorbind de ingineria genetică. profesor universitar la Catedra Ginecologie şi Obstetrică a USMF “Nicolae Testemiţanu”. cînd cele mai principale organe din corp au o origine artificială? Cum pot fi toate aceste întrebări corelate cu normele morale şi principiile bioetice? Omul s-a obişniut ca tot ce-l încurcă să distrugă.Ostrofeţ. numărul cărora creşte în ţară simţitor. El întreţine relaţii de colaborare cu membrii organizaţiilor de bioetică din alte ţări. care este o gravă problemă de ordin bioetic. problemele teoretico-cognitive referitoare la transmiterea funcţiilor umane diferitor structuri artificiale. prorector didactic a USM. biologi. biologie şi medicină şi apare ca o reacţie de răspuns la noile probleme ce ţin de viaţă. fapt care ne pune în gardă. Dacă înţelegem natura omului într-un sens îngust ca ceva biologic sau într-un sens larg. Constantin P. profesor universitar. doctor habilitat în filosofie. Însă deseori la această încredere se răspunde cu brutalitate şi indiferenţă. Este. poate salva o viaţă.2000. Aşa. toţi aceşti indivizi ne incomodează. strategiile a materiei vii. filosofi). Asociaţia va elabora norme de comportament etic şi va promova aceste norme pe căi legale în cadrul structurilor private. neagă.Paladi. asistent la Catedra Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu”. alături de medic lucrează şi bioeticianul. Bioetica . În acelaşi scop savantul a scos recent de sub tipar şi un manual intitulat “Filosofie şi Bioetică: probleme. Dar voi fi oare banii în stare să ne tămăduiască şi rănile sufleteşti? Agnesa ROŞCA Studentă Ziarul “Făclia” din 19. jurist. atunci. este primul om în Moldova care a înţeles esenţa bioeticii. doctor habilitat în ştiinţe medicale. bătrîni care rămîn a fi pentru mulţi o povară. totuşi. doctor habilitat în ştiinţe biologice. Ca problemă comună putem numi problema limitelor dintre viaţă şi moarte. iar mizeria ce persistă deja ani în şir în această ţară ne împietreşte sufletele.12.02. Cele mai complicate sînt. chiar dacă viaţa lor e în pericol. Management şi Psihopedagogie în Medicină a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Deseori medicul este pus în situaţia de a alege între jurămîntul depus şi dreptul. însă riscă să fie dat în judecată de către pacient sau rudele acestuia. în cadrul altor organizaţii sociale. Gheorghe V. în procesul transplantării organelor artificiale are loc şi schimbarea naturii umane. sînt scumpe. Un curs special de bioetică va fi introdus la instituţiile de învăţămînt . e vorba despre euthanasie. magistru în bioetică. Dacă pe urma unei erori chirurgicale suferea un singur pacient. Nu zic.Ţîrdea . deciziile. personalităţi”. de poziţia societăţii vis-a-vis de pericolul ce ameninţă viaţa de pe Terra. doctor habilitat în ştiinţe medicale. orice tratament ce presupune transfuzii sau alte preparate din sînge. academician. organizează conferinţe ştiinţifice pe teme bioetice şi de noosferologie. Martorii lui Iehova.Eţco. trăim greu. bioetica e o orientare ştiinţifică interdisciplinară situată la hotarele dintre filosofie. aşa e. predă cursuri de bioetică studenţilor de la instituţiile de învăţămînt superior din Chişinău (medici. asistent la Catedra Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu”.Ziarul “Făclia” din 5. Scopul ei de a preveni acţiumile. Specialiştii consideră că aceste două discipline se completează reciproc. doctor habilitat în ştiinţe medicale. purtatori unor boli incurabile.Crivoi. Da. din convingeri religioase. În opinia Rodicăi Gramma. Teodor N. Medicamentele – lucru ştiut. doleanţele pacientului. Gheorghe A. şeful Catedrei Economie. importanţa ei în instruirea tinerei generaţii. din vina unui genetician poate suferi întreaga umanitate. Sergiu L.2001. transplantul de organe. de sporirea interesului oamenilor faţă de drepturile lor. sănătate şi moarte. medicii nu prea ştiu să comunice cu pacienţii şi deseori suferă de insuficienţă de răbdare pentru a asculta bolnavul pînă la capăt. la care sînt invitaţi şi oaspeţi de peste hotare. de exemplu. clonare etc. Dar vom putea oare astfel să construim o societate mai perfectă? În această ordine de idei trebuie spus că majoritatea spitalelor din ţările civilizate. academician. Din rîndul membrilor fondatori mai fac parte: Aurelia P. El este identificat chiar cu un “făcător de minuni”.primii paşi în Moldova În Moldova a fost constituită Asociaţia de Bioetica. ca fenomen calitativ specific. 28 . paradigme. Pentru bolnavul chinuit de durere şi disperare medicul constituie ultima speranţă. spre exemplu. Se poate oare considera un aşa mod de existenţă drept uman. preşedintele Asociaţiei de Bioetică. Asociaţia va organiza conferinţe ştiinţifice locale şi internaţionale.Sprincean . şeful Catedrei Igienă Generală a USMF “Nicolae Testemiţanu”. bolnavi psihici. Astfel. cunoscută realitatea crudă a avorturilor. dacă medicul respinge această doleanţă şi îşi face datoria din convingere.

la Chisinau Nicăieri în ex-URSS. nu lasă să-i treacă cu vederea nimic nou.biosferă”. la ultima avîndu-l în calitate de coautor pe medicul. Medicină. Pentru început. îi indică diagnoza şi îi prescrie tratamentul. iar pe de altă parte. rolul profesorului fiind preluat aici de studenţi. Sănătatea” (1997). În asemenea spitale nu există practic nici un medic. bunăoară.”.“obicei. acordul sau dezacordul Consiliului avînd ponderea decisivă în fiecare din aceste cazuri. Pornind de la ideea că în mîinile medicului se află atîtea şi atîtea vieţi. iar un medic este neapărat şi un filosof. articole pe aceeaşi temă: “Filosofie. om . profesor. Ţîrdea. Medicină. Pînă la urmă bioetica a furat şi somnul lui Ţîrdea. adică omenirea înseşi. la Catedră a fost elaborat un program complex care prevedea predarea nu doar a filosofiei pure.” Dl Ţîrdea era specialistul nr. Medicină. Cum se intenţionează. această interdependenţă a unui filosof cu tehnica nefiind deloc întîmplătoare – a absolvit o facultate de matematică şi una de electronică. bunăoară. “Principiile şi modurile de abordare ale bioeticii”. Omul îi poate încredinţa calculatorului electronic diverse operaţii de calcul. pe lîngă fiecare spital clinic este afiliat cîte un Consiliu de bioetică. totalmente informatizate.Şi filosofii pot salva omenirea La timpul său. Teodor Ţîrdea. a tehnologiilor informaţionale intelectuale.pacient. pe Pămînt. A descoperit că acest domeniu al ştiinţei a fost fondat încă în 1969 de către renumitul biolog american Potter. Dl.. sînt gata să ofere consultaţii medicale prin intermediului calculatorului. Problemele abordate sînt selectate din tematica prelegerilor deja audiate. în cadrul căruia este studiat fiecare caz de eventuală intervenţie chirurgicală. Cu timpul cursul “Informatizarea sferei medicale” a fost reorganizat în unul de Medicină Informatică. nu şi în cazul în care se face abuz de mijloacele tehnice sau. e un zeu. dodctor habilitat în filosofie. Nu e de mirare că aceştia nu pot atrage un număr prea mare de pacienţi – doar un singur procent din cele cinci îşi îndreptăţesc existenţa. în aprilie 2000 urmînd să aibă loc şi conferinţa cu genericul “Bioetică. “Sinergetica şi bioetica”. eventual. ci la…maşină. s-a convenit inaugurarea în cadrul universităţii a unui cerc filosofic care convoacă în şedinţa în fiecare lună (de 1-2 ori). căreia i se plînge de problemele sale de sănătate. afirma că medicul-filosof aici. caracter moral”. Încă în anii ’80. în cadrul catedrei se predă un curs special de bioetică. Dostoevschi vedea salvarea omenirii în frumuseţe. Ce-o fi însemnînd acest termen? De unde s-a luat el pe frontispiciul Catedrei lui Teodor Ţîrdea? Filosof fiind. mai înainte. Astfel a fost elaborat primul curs din istoria ex-URSS cu genericul “Informatizarea sferei medicale. E un pericol eludabil. A editat şi cîteva broşuri. doar asistenţi medicali. “Supravieţuirea omenirii” (1998). nu şi propria viaţă. Pe de o parte. el trebuie să se încredinţeze că materia predată l-a interesat pe student. practic. ne spune dl Teodor Ţîrdea. este de părerea că profesorul nu poate pune punct la finele prelegerilor sale. Prima Catedra de Filosofie si Bioetica din ex-URSS . influenţaţi fiind de o conservaţie de suflet cu dl. informatizarea. ci a anumitor elemente ale ei care au tangenţe directe cu medicina.Testemiţanu” din Republica Moldova. a cursului de bioetică? Întîi şi-ntîi. Care este menirea acestei ştiinţe şi. tehnica are menirea să-l orienteze pe medic în stabilirea diagnosticului corect. Hipocrate. scolastice. peste cîtva timp. problema care îl obseda putea fi reprezentată în felul următor: sistemul dual medic-pacient se transformă în unul triplu: medic-calculator. Şi pentru că discuţiile filosofice depăşesc mereu limitele operelor de studii. nu există o Catedră universitară cu un asemenea profil – filosofie şi bioetică. “Filosofie. cînd medicul permite să fie substituit de tehnică. în S.. A găsit şi aici tangenţe directe cu medicina.A. căruia îi aparţine ideea creării acestuia.U. Ecologie” (1999). pacientul vine în vizită nu la medic. ne-am permis parafrazarea din titlu. în învăţămîntul superior. obţinută nu demult.1 în tema dată. iar maşina. dar şi în ceea ce se exprimă prin raportul “om – natură vie. reliefîndu-se atitudinea umană a omului faţă de tot 29 . aici se pune accentul pe necesitatea extinderii cunoştinţelor etice ale fiecăruia dintre noi doar în aspectul relaţiilor “om-om”. A încercat să-l descifreze. la care şi-au anunţat deja participarea savanţi din diferite ţări. Schematic. Filosofie”. contactul cu robotul îi poate prejudicia pacientului grave leziuni morale şi psihologice. unde circa 5 la sută din spitale. “Bio” înseamnă “viaţă”. Acum 5-6 ani întîlnit într-o revistă un cuvînt nou – “bioetica” . s-a filosofat în jurul implimentării în medicină a noilor tehnologii. şi mai rău. Pe parcursul ultimilor ani a organizat deja cîteva conferinţe ştiinţifice internaţionale în probleme de informatizare şi bioetică: “Omul. Pe timpuri a susţinut teza de doctor habilitat anume în problema informatizării. Adică. logică etc. iar “etos” . pe 12 iulie 1999. Astăzi în Italia. că el o asimilează. Ce este bioetica? Pornind de la noua sa denumire. academician. profesorul. fondatorul Institutului de bioetică din Italia – Pietro Cavasin. şeful Catedrei “Filosofie şi Bioetică” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Etică.

Uman si inuman Demne de abordări etico-filosofice sînt şi experimentele inumane în SUA asupra maimuţelor. problema demografică şi bioetica etc. Bunăoară. deci. obţinîndu-se concomitent cîte patru “exemplare” (pui de maimuţe) absolut 30 . Transplantologia: ître umanism şi intrese de buzunar Foarte actuală este şi problema transplantologiei. Mulţi copii dintre aceştia sînt deja de vîrstă şcolară şi adolescentă. Experimentele demonstrează că. dar şi viitorilor pedagogi. principiile fundametale ale culturii tratamentului în condiţiile informatizării societăţii. Potrivit statisticii. cînd reputatul filosof englez Frensis Becon şi-a scris renumitul tratat “Nou organon”? O problemă frecvent discutată de către studenţi este şi fecundare în vitro – un domeniu la fel puţin explorat la noi. Deocamdată acesta este doar un experiment aplicat asupra maimuţelor. e deja un atentat direct la viaţă. opinează D-sa. fără apă şi fără alimente – nişte imagini de-a dreptul îngrozitoare! Descoperirile în urma efectuării acestor experimente care. ci întreaga biosferă. precum am şi făcut. un rinichi pentru transplant în Rusia poate fi cumpărat cu aproximativ 5 mii de dolari. XVI. De aceea îl interesează în special problemele practice. îşi spun cuvîntul şi contradicţiile dintre concepţiile religioase şi cele ştiinţifice asupra survenirii morţii.ce-i viu. limitele vieţii şi sănătăţii – paradigmele ştiinţifică şi religioasă a noţiunii “moarte”. embrionul uman – avortul şi fecundarea artificială. Aici nu se ştie de întîrzieri la ore. urmărindu-se cum vor supravieţui de sine stătător. dar în primul rînd şi ale celor umane. axiologice şi juridice ale bioeticii. Viitorii medici invata a filosofa Studenţii manifestă un deosebit interes faţă de aceste lecţii. ziarişti. chipurile. agronomi. Ţîrdea a găsit prin filosofia sa cheia spre inimile studenţilor. pur umană? Simplu – pentru că sîntem analfabeţi la capitolul bioetică. jurişti. unele dintre maimuţe supravieţuind. Sînt salutare meditaţiile filosofice ale viitorilor medici asupra mentalităţii existente în societatea contemporană. mai cu seamă de absenţe. Cum de se admit asemenea confruntări de conştiinţă socială. aveau drept scop să admită nişte ipoteze cu privire la comportamentul în condiţii cosmice a mamei şi fătului uman. în condiţii de laborator ajustate la cele cosmice. să zicem. pe cînd ştiinţa afirmă că viaţa se curmă odată cu ieşirea din funcţie a creierului. religia considerînd că acest lucru se întîmplă atunci cînd încetează să bată inima (dar cine are nevoie de organe deja moarte?). supravieţuiesc 3 din 100 de nou-născuţi pe această cale. Apoi. ceea ce denotă că experimentele în acest domeniu se practică de mult timp. diplomaţi… Altfel nu vom putea produce o răsturnare de conştiinţă în societatea noastră. legislativă. Bioetica este ştiinţa care promovează trecerea de la principiul antropocentrist la cel biosferocentrist. aspectele medicale. a apărut prima carte de meditaţii filosofice pe tema: “Bioetica – o punte spre viitor” – o temă aparte şi a prelegerilor profesorului Ţîrdea. mai primitivi chiar decît în sec. de regulă. Dincolo de scopul ei generos de longevitate a vieţii unora se poate ascunde subiectul morţii altora – al donatorilor propriu-zişi. la fel de “spectaculos” al medicinei – clonarea – s-a ajuns pînă la împărţirea embrionului în patru părţi egale. Clonarea: un “spectacol” de împărţire a embrionului în patru Într-un alt domeniu. pe cînd în lume. clonarea. dar şi ai celor de la Facultăţile de Filosofie a USM şi de Ecologie a Institutului de Ştiinţe Reale din cadrul aceleiaşi USM. Puii de cimpanzeu nou-născuţi erau rupţi de la sinul mamei şi plasaţi în încăperi separate. Circa o treime din studenţii de al Medicină au absolvit anterior Colegii de Medicină şi au deja o anumită iniţiere în viitoarea profesie. ei meditează serios în cadrul cursului asupra mentalităţii existente în societate în diverse probleme. două. Un curs de bioetică este extrem de necesar nu doar viitorilor biologi. cu cap străin. În pofida acestor contradicţii transplantologia se transformă într-un domeniu al businessului extrem de profitabil. iar noi sîntem abia la nivelul descifrării noţiunii propriuzise. Dar transplantul de rinichi şi de alte organe interne este o nimica toată pe lîngă ceea ce practică un chirurg american-transplantul de cap. problema eutanasiei. la cel mai precoce termen. probleme dreptului la moarte şi eutanasia în condiţiile evoluţiei informaţional-tehnologice. educată pînă mai ieri în stilul anti biohomos-civitas a lui Miciurin – să luăm de la natură tot ce putem. dar autorul acestor experimente a avansat serios în domeniu. în centrul ştiinţei de astăzi şi în special al bioeticii plasîndu-se nu doar omul. au zguduit umanitatea. Auditoriul însă urmează să fie extins. bunăoară. De ce în unele ţări au fost elaborate legi speciale în problema dată. tot în SUA. spre cugetul viitorilor medici. cîte 5 ani şi mai mult – o practică de-a dreptul înfiorătoare. astăzi trăiesc peste 14 mii de copii născuţi pe această cale. în anii ‘60-’70. În rezultat. iar dreptul la viaţă e consfinţit prin lege. bioetica şi transplantologia. ţinute nu numai în faţa studenţilor de la Medicină. pe cînd în Turcia preţul variază în limitele a 90 de mii de dolari. bioetica – domeniu al ştiinţei şi institut social. În virtutea intereselor lor profesionale. opt de viaţă intrauterină? Chiuretajul. paternalism şi hermeneutică în bioetică. adică tot ce-i viu – dovada unei veritabile evoluţii de conştiinţă. socio-filosofice. De exemplu. faţă de embrionul uman: cînd el ar putea fi considerat deja o personalitate – la o săptămînă.

bine dispus. De altfel. Prima staţie a fost satul Sobari. Noosferologia. Marina ROMANCIUC Ziarul “Florile Dalbe” din 7iunie 2001 Un filosof cu suflet de copil În sala de lectură se face linişte. cît viziunile lui asupra lumii. absolventă a Facultăţii de Medicină Generală. Observ că a fi profesor bun e o artă. prof. şeful Catedrei de Filosofie şi Bioetică de la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “N. Teodor Ţîrdea predă şi nişte discipline noi. întotdeauna vesel. Ţîrdea a fost invinuit de maltuzianism. Teodor Ţîrdea. Pentru asemenea declaraţii. 21-22 31 . în special a părţii ei feminine. Un pic intimidat. Nu li se oferă posibilitatea să se pronunţe pe marginea problemei nici locuitorilor Terrei: vor ei sau nu o (re) intruchipare a cuiva (să zicem. pur moral. doctorantură. de prof. deşi cursul şi a început. Dar ştie d-lui cum să ne captiveze şi atunci. politică. împreună. ne înveseleşte cu cîte o glumă culeasă din proprie experienţă. cum poţi întreba embrionul (fie şi uman. Încă de la prima lecţie de informatică socială mi-am dorit să întreţin un dialog cu acest profesor-model. Dar mă trezesc repede. unde prof. La finele celui de-al doilea an ei susţin un examen general. profesor universitar. mi-am stimat părinţii şi învăţătorii. Dincolo de problema sănătăţii. autor al multor articole şi cărţi de specialitate. cum ar fi. Cognitologia socială. M-a întîmpinat cu acelaşi zîmbet blînd şi copilăresc şi. prezenţa sa mă face să visez şi să le ţin companie strengarilor din poveştile sfătosului bunic din Humuleşti. legitaţile referitoare la faptul ce ar trebui să facă omenirea ca să supravieţuiască. multe dintre ele negăsîndu-şi răspunsul. În joc e pusă soarta Planetei. pînă a fi înţeles. bunăoară. altfel ea ar fi lipsită de sens. urmînd să fie d-a Rodica Gramma. mai interesantă. “geie” . catedra Filosofie şi Bioetică. doctor habilitat în ştiinţe filosofice. numărul populaţiei Terrei s-a majorat de 6 ori – cîte 2% anual. a supravieţuirii fiinţelor venite pe lume această cale apar numeroase întrebări de ordin etic. Ţîrdea mai are peste o sută de audienţi. unde a crescut şi a copilărit domnul Teodor Ţîrdea. generatoare de viaţă. În ultimul secol. domeniu căruia i s-a dăruit total şi în care va susţinut două teze – de doctor şi de doctor habilitat. principiile. uiţi de orice problemă şi viaţa ţi se pare mai frumoasă. astfel încît peste 15 ani vom fi 12 mlrd. sincer şi amical. am pornit o fascinantă călătorie în timp. *** Fiecare om trebuie să fie în sinea lui un filosof. etc. afirmînd că filosofia contemporană trebuie să fie o ştiinţă despre şi pentru sprijinirea supravieţuirii omenirii. supravieţuirea omenirii. alimentară şi terminînd cu cea demografică. “Ce mai fac fetele mele?” Vocea sa răsună domol şi emană în jur un soi de căldură sufletească. Domnul Teodor Ţîrdea.Eram un copil disciplinat şi ascultător. Contează nu atît studiile filosofice ca atare. Totul e cît se poate de complicat. prof. Am iubit întotdeauna şcoala. matematician şi tehnician de specialitate (a absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a USP “Ion Creangă din Moldova şi Facultatea de Automatizare şi Construcţii de aparate a Universităţii Politehnice din Harkov). Noua lui disciplină – Noosferologia. descoperind zi de zi noi probleme ale ştiinţei filosofice contemporane. reflectează d-sa. decorat cu ordinul “Gloria muncii…” Cum de le reuşeşte pe toate? Pentru a găsi răspuns la această întrebare m-am deplasat la Universitatea de Medicină şi Farmaceutică. începînd cu cea economică. De aici – necesitatea examinării problemei revoluţiei ecogeice (“În familie-doar un copil”) (“eco” – casă. d-lui a devenit filosof prin convingere . cînd observă că frunţile ni s-au încreţit. Anul acesta. studierea filosofiei este reluată deja la rezidentură. Soroca. neordinare. În acest sens sînt abordate problemele de securitate. mai plină de sens.5 ani – trei semestre începînd cu a doua jumătate a anului întîi de studii. ne întîlneşte ca de obicei cu un zîmbet dulce. De fiecare dată.identice.demn) – o revoluţie demnă de atenţia şi contribuiţia umanităţii. în cadrul căruia sînt aprofundate problemele filosofice studiate anterior. Ascultîndu-l. studiază noţiunile. este extrem de solicitat de studenţi. la USMF au fost inaugurate şi studii de magistratură în filosofie. căci nu pot rămîne indiferentă faţă de problemele general-umane şi globale pe care le expune filosoful. cărora le predă un curs de Filosofie a ştiinţei şi tehnicii . Bunăoară. L-am rugat să-şi amintească ce pozne făcea pe cînd era copil. la USMF. Nr. cu o ţinută de invidiat. Primul curs de Masterat în filosofie – o punte spre primul doctor în bioetică Viitorii medici studiază filosofia doar 1. pe care nu întîrzie să le aducă la cunoştinţa auditoriului studenţesc. doamne fereşte!) dacă este sau nu de acord să fie “înmulţit” la patru? Mai mult. d-lui a început să răscolească nostalgic trecutul: . a unei personalităţi cu renume mondial) în tocmai patru “exemplare” odată? Noosferologia –ştiinţa despre supravieţuire Paralel cu filosofia. Fizician. Ţîrdea a atacat în repetate rînduri problema dată şi în articole sale publicistice. încă peste 10 – 24 de mlrd. dar mai cu seamă în ultimul timp.Testemiţanu ”. primul magistru de bioetică “crescut ” la Chişinău. Apoi. Informatica socială. din iniţiativa d-sale. Teodor Ţîrdea este un viu exemplu în acest sens. Ineditul lor constă în faptul că în cadrul acestor ore abordate fiind multiplele probleme ale supravieţuirii omenirii..

Ce le-aţi dori copiilor. ori să le ţii companie în bazaconiile de zi cu zi. orice s-ar întîmpla. să-şi iubească părinţii. Gh. munca şi iar munca. anii de studenţie au înscris în tabelul său biografic cele mai frumoase poeme ale vieţii. alegîndu-şi din start Facultatea de Fizică şi Matematică. Vieru. chiar de-ar fi cazul să joci fotbal. să fii aproape de interesele şi preocupările lor. 3 Ibidem.Am fost chiar un elev eminent. tînărul matematician a fost mereu ademenit de vraja cuvîntului scris. Duceam o viaţă extraşcolară activă. fidelilor cititori ai ziarului “Florile Dalbe”? . Vangheli. Aici şi-a continuat studiile ilustrul academician. mapa registrului nr.1 al fondului R-3059. să ţină cont de sfaturile lor înţelepte şi apoi să înveţe sistematic. obţinînd de fiecare dată întîietatea… Desigur. Dar trenul nostru îşi continuă cursul şi următorul popas va fi chiar în inima capitalei. 1 32 . filele 42-53. pag. trebuie mai întîi să păstrezi copilul din tine. Deşi anevoioşi. dosar 219.Munca. unde a lucrat în calitate de profesor de fizică şi matematică.3.2. participam regulat la Olimpiade şcolare şi concursuri pe obiecte. căci nu există nimic mai de preţ în viaţă decît cunoştinţele acumulate în şcoală. După absolvirea facultăţii. În scurt timp dumnealui a înţeles că lucrul cu copii e o adevărată măiestrie: . adolescent sau matur. la Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”. Sp. În timpul liber citeam sau jucam şah. Valea Trestieni (Nisporeni). pag. .Nu orice profesor competent este şi un bun pedagog. romanticii săi camarazi n-au reuşit să preschimbe ambiţiosul matematician într-un poet visător şi sentimental. registru 1. s-a stabilit provizoriu cu traiul în s. sînt nemaipomenit de frumoase clipele ce-au ţesut copilăria filosofului. Gloria MIRESCU VII. . fond R-3059. Aceasta trebuie să devină principiul de bază al fiecărui copil. dosar 220. Vodă. Obiectul meu preferat era matematica. NOTE Vezi spre exemplu: Arhiva Naţională a Republicii Moldova (mai departe . să rămîi copil în adîncul sufletului şi.AN RM). Numai prin muncă te poţi ridica deasupra cumplitelor dificultăţi ale vremii şi simţi gustul succesului. Dacă vrei să te bucuri de stima şi admiraţia elevilor.Dar nu ne-aţi spus principalul – care este secretul reuşitei în viaţă? . Cu toate acestea.În primul rînd. filele 38-47. Avîndu-i în preajmă pe viitorii scriitori Gr. 2 Vezi: AN RM.

15 AN RM.69. fond 2. fond R-3059. Dicţionar istorico-biografic. c. 19 Ibidem. dosar 238. registru 1.06. 27. 34 Arhiva USMF. 10 Ibidem. с.71. 36 Ibidem.. 25 Arhiva USMF.. 1995.57. 12 Ibidem. 28 AN RM. dosar 929. dosar 141156. fila 15. 40 Ibidem. Arhiva Naţională a Republicii Moldova: Fondul R . 6 Кишиневский государственный медицинский институт. fila 24. Rusnac Gh. fila 256. dosar 238. dosar 457. с. fila 16 verso. . 21. dosar 141396.Кишинев: Штиинца. filele 1-3. dosar 14136 33 Ibidem. registru 2. 17 Ibidem. 30 Ibidem. p. 16 Ibidem. Fondul 4 “Dispoziţii referitoare la activitatea de bază şi la personal”. 8 Ibidem. 2001. dosar 141116. Cozma V. dosar 509. fond 2. fond 2. registru 2. fila 16.Кишинев: Штиинца. fila 19. 38 Ibidem.193-194.67. 1984.09. .. 26 Ibidem. fond R-3059. dosar dispoziţii 04. fila 566. filele 26 verso. 20 Ibidem. filele 9-14.Ibidem. Grossu Iu. . fila 14.Chişinău: INCONCOM. Ibidem. dosar 50. 18 Ibidem. dosarele 1158 şi 14102. fond 2. dosar 141275. 33 . SURSE UTILIZATE: Arhiva curentă a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”: Fondul 2 “Dosare personale” (1946-2002). dosar 246. fila 17 verso. filele 96. dosar 141360.3059 “Institutul de Stat de Medicină din Chişinău” (1943-1972).71. fila 329. 22 Ibidem. fila 128. 29 Кишиневский государственный медицинский институт . pag. 4 5 VIII.. 1946-2001. filele 564-566. dosar 1457. 97. 23 Ibidem. 13 Arhiva USMF. registru 1.88. 7 Arhiva curentă a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (mai departe . 31 Ibidem.Arhiva USMF). 21 Ibidem. p. dosar 1483. fila 190. 39 Ibidem. Кишиневский государственный медицинский институт. registru 4. 37 Ibidem. 14 Ibidem.57-06. fila 12. .Chişinău. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Profesorii Universităţii de Stat din Moldova. 27 Vezi spre exemplu: Arhiva USMF. 9 Ibidem. dosar 14136. 24 Ibidem. 11 AN RM. 35 Ibidem. fond R-3059. fila 14. dosar 141383 32 Ibidem. dosar 238. dosar 243. registru 2. fond 2. 2541. registru 4. registru 2. 1984.. c. dosar 99.4. registru 2.

Profesorii Universităţii de Stat din Moldova. Cozma V.319с. 1946-2001.Buc. 1995. . Попушой. .511p. . .. 1998.F.369p.1192 p.. Dicţionarul explicativ al limbii rom`ne. : Univers enciclopedic.Ojovanu Ediţie ştiinţifico-metodică TORŢĂ A ÎNŢELEPCIUNII CATERDRA FILOSOFIE ŞI BIOETICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” LA ANIVERSAREA CELOR 45 ANI DE ACTIVITATE ŞI 65 ANI DE LA NAŞTEREA ŞEFULUI CATEDREI. ACADEMICIAN. Ецко и др. I.Chişinău. PROFESOR UNIVERSITAR TEODOR N.Ş. Grossu Iu.H.Pîrlog Dat la cules 28 martie 2002 Formatul hîrtiei 60x80 1/16 Comanda Bun pentru tipar Coli de tipar Tiraj 200 34 .ŢÎRDEA Redactor E. Vitalie I. Dicţionar istorico-biografic.Baza documentară a catedrei Filosofie şi Bioetică a USMF “Nicolae Testemiţanu” (colecţia anilor 1985-2002). Ed. Е.Ababii. . Кишинев: Штиинца.: Н. . Rusnac Gh. Red. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. К. D. 2001. Тестемицану. . Кишиневский государственный медицинский институт / Сост.Chişinău: INCONCOM. 1984. II.

Chişinău. 8 35 .Tipografia UASM. str. or.Sfatul Ţării.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->