Sunteți pe pagina 1din 2

1

Colind glas

T, de Anton Pann

S

3

sla

a

ai

ă

ne

e

sfâ

âr

şi

i

ă dum

ne

ze

e

i

i

rea’n tre

i

i

ă

u

ni

mea a

ne

e

des pă

ă

ăr

ţi

T 3

a

tăl

A

to

o

o

ot

ţi

i

i

i

to

o

ru

ul

şi

Fi

u

ul

I

iz

ie

e

e

to

rul

vi

to

o

ru

ul

şi

Du

hu

ul Mâ ân

U 3

u

nul

fi

i

i

i

ind

î

în tre

ei

Fe

e

ţe

e

S-a

po

go

o

ât

ne’n

ve

e

ţe

e

ne-a

ra

a

te

e

cu

S

blâ

â ân de

ţe

3

ă

pri

ce

pe

e

e

em

ă’n ţe

e

le

e

ge em să

cu

noa aş

te em

nu

u

u mer

gem

a

le

e

ge

em la

iad

î

în mu unci

www.stavropoleos.ro

2

3

în

cer

su

u

u

unt

mu

ul

te

e

ca

a

se

e

îm

C ă

po

do

o

bi

i

te

fru

moa

a

se

e

tot

cu

ra

lu

mi

i

i noa

se

a

ze

e

3

de

drep

ţi

i

i

ii

se

e

a

a

du

u

ă

cu

U n

toţi

sfi

in

ţi

ii

îm

pre

u

u

ă

şi

îşi

fa

ac

to

ot

vo

Ş

ie

e

e

bu

3

i

cân tând c’o

o

o

o

glă

ă

su

u

i

i

re

e dăn

ţu

ie

esc î

în

tr-o

zeu

ă

ă

ri

re

u

ni

i

re

e dând

lui

Du um ne

e

www.stavropoleos.ro