Sunteți pe pagina 1din 254

COLECŢIA

Clubul Puterii Soarelui

COLECŢIA Clubul Puterii Soarelui

Constantina Dumitrescu

Jurnalul

Vieţii

Constantina Dumitrescu Jurnalul Vieţii Editura Liana Dumitrescu Bucureşti, 2012

Editura Liana Dumitrescu Bucureşti, 2012

DUMITRESCU, CONSTANTINA Jurnalul vieţii/ Constantina Dumitrescu Constantina - Bucureşti : Liana Dumitrescu, 2012 2 vol. ISBN 978-606-93264-2-8 Vol. 1. - 2012 - ISBN 978-606-93264-8-0

2

Tipar: „Monitorul Oficial“ R.A.

Volumul I

Puterea Gândului

Motto:

„Pământul, astru puternic purtat de Soare, bunăstare pentru omenire”

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Prefaţă

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Prefaţă Există, în general, din punctul de vedere al multiplicităţii ideilor

Există, în general, din punctul de vedere al multiplicităţii ideilor abordate, două categorii de autori. Sunt aceia care, din diverse motive, experimentează cu fiecare nouă lucrare, fiecare operă care le iese de sub pană reprezintă o pătrundere într-un alt univers, un raport diferit cu viaţa şi creaţia. Această atitudine prezintă avantajul de a-ţi oferi o operă de largă respiraţie, multifaţetată, acoperind o mare diversitate de acţiuni şi tipologii umane. Există, bineînţeles, şi dezavantaje – nu poţi pătrunde foarte profund în inima niciunui subiect. Toate sunt abordate, în cele din urmă, la suprafaţă, sau, ca să nu părem critici, într-o profunzime orizontală, pentru a ne permite şi noi o mică licenţă poetică. A doua categorie este a autorilor care se



i 

Constantina Dumitrescu fixează, pentru întreaga lor viaţă literară, sau, în orice caz, pentru o mare

Constantina Dumitrescu

fixează, pentru întreaga lor viaţă literară, sau, în orice caz, pentru o mare parte a acesteia, asupra unei singure teme, pe care o sondează până în abis, pe care o cunosc şi o fac cunoscută/explică şi altora. Este un efort didactic în aceeaşi măsură în care este şi beletristic. Avantajul este evident: profunzimea analizei. Nu există aspect al temei abordate de care scriitorul să nu se ocupe, în acest caz. Iar dificultăţile întâmpinate sunt destul de greu de surmontat, deoarece presupun un mare efort de inventivitate. Chiar mai mare decât în situaţia primilor autori menţionaţi. Pentru că este mult mai greu să te păstrezi proaspăt şi interesant, să te reinventezi permanent sub aceeaşi temă. Este ceea ce noi credem că reuşeşte Constantina Dumitrescu şi ceea ce ne confirmă o dată cu apariţia acestui volum, Jurnalul vieţii.

Autoarea abordează cunoaşterea ezoterică asupra lumii, continuând, în proză, un efort pe care îl susţinuse în volumele anterioare de poezii (şi confirmându-ne nouă, cititorilor, că vocaţia pentru un subiect nu se lasă încorsetată într-o singură modalitate de exprimare literară), întrerupt doar de un sufleteşte generos volum dedicat copiilor. Într-un vocabular modern, foarte accesibil cititorului contemporan, Constantina Dumitrescu relevă lucruri



ii 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului care sunt şi, în acelaşi timp, nu sunt la îndemâna şi

care sunt şi, în acelaşi timp, nu sunt la îndemâna şi posibilitatea de înţelegere a tuturor. Un asemenea oximoron este simplu de explicat, în cazul literaturii ezoterice. Cuvintele simple, asemănătoare celor din parabolele biblice, oferă tuturor accesul către cunoaştere şi înţelegere. Dar este nevoie de cunoştinţe ezoterice şi de o înţelegere mai profundă asupra lumii şi a universului, pentru a trece dincolo de aceste cuvinte şi a pătrunde sensurile adânci ale scriiturii, demne de profunzimea şi capacitatea de cuprindere a titlului. Este avantajul lucrurilor simple să aibă sensuri adânci. Jurnalul vieţii abordează o viziune holistică a acesteia. Prozatoarea (iată un aspect al capacităţilor literare ale doamnei Dumitrescu în faţa căruia ne-am manifestat deja surprinderea) încearcă să abordeze viaţa la nivel galactic, chiar universal, apropiindu-se de înţelegerea totală, navigând printre galaxii, civilizaţii extraterestre, tehnologie futuristică şi transformări uluitoare, cu o uşurinţă debordantă, demnă mai degrabă de un autor SF. Am putea spune că nu doar nimic din ceea ce este omenesc, ci nimic din ceea ce este universal nu-i este străin. Nivelurile cunoaşterii sunt în mod clar marcate, lucrarea vrea să fie o încercare literară de pătrundere în acele adevăruri superioare ale vieţii accesibile doar celor



iii 

Constantina Dumitrescu iniţiaţi. O dorinţă foarte generoasă şi o capacitatea de efort holistic aproape

Constantina Dumitrescu

iniţiaţi. O dorinţă foarte generoasă şi o capacitatea de efort holistic aproape înspăimântătoare, dacă putem să-i spunem astfel. Cu toate că abordează un registru al

exprimării literare complet diferit de cel cu care ne obişnuise, autoarea nu uită o clipă că este poetă, până-ntr-atât pătrunsă de fibra lirică, încât chiar şi amănunte care ar trebui să fie reci şi tehnice ne sunt prezentate sub fiorul poetic. Navigaţia prin univers se face la bordul unei fantastice nave, reprezentantă

a Pământului şi, până la urmă, citind dincolo de

nivelul superficial, Pământul însuşi (nu este planeta noastră, oare, o imensă navă spaţială care ne poartă

pe toţi prin Universul infinit?). Vehiculul cosmic se va numi Auri Bulbus şi iată cum este el descris, chiar

la început:

Vehiculul nostru se va numi Auri Bulbus şi este tare frumos! Acest mijloc de transport cosmic este o sferă aurie, transparentă, cu scaune plimbăreţe, cu simboluri ce veghează la bunul său mers, parcurgând distanţe uluitoare, izbind puternic planetele care mai au vreme să sălăşluiască ca resturi în Univers. Auri Bulbus se rostogoleşte consumând doar Lumina transmisă de prea superbul Soare, Lumină ce întreţine viaţa, împrăştiind iubirea şi strălucirea sa iniţiaţilor. Este nava spaţială cea



iv 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului mai confortabilă având rostogoliri verticale şi orizontale, apropiindu-se şi

mai confortabilă având rostogoliri verticale şi orizontale, apropiindu-se şi îndepărtându-se permanent de planeta mamă, primind nume noi printre iniţiaţi şi făcând priză cu timpurile foarte bine. Supremaţia şi-o dispută printre plimbăreţii care vin din alte galaxii. Turbinele din interiorul maşinii împrăştie bucuria vieţii printre borangicul rânduielilor vremii. Ni se prezintă, într-un limbaj poetic, o modalitate de deplasare care are de-a face chiar cu cele mai moderne teorii din fizică, o deplasare care apropie foarte mult vehiculul de mult visatul în trecut perpetuum mobile, piatra filosofală a fizicienilor. Iar vehiculele care folosesc drept combustibil energia solară reprezintă nu numai o realitate pe cale de a se realiza, dar şi un vis SF foarte des frământat în cărţi şi filme. Finalul paragrafului, ultima propoziţie, redă combinaţia perfectă între lirism şi tehnică, între fiorul metaforic şi tehnologia de ultimă oră. Cu alte cuvinte, cum poţi scrie poezii despre motoare Denumirea navei trimite, de asemenea, la ezoterism, întotdeauna asociat cu limba latină. Este o navă ultra-modernă, cu o caroserie formată din aer (ne putem gândi la principiul peliculei atmosferice al lui Justin Capră), cu interfaţă neurolingvistică, prin intermediul căreia pasagerii pot comunica fără



v 

Constantina Dumitrescu probleme cu vehicului, cerându-i să creeze diverse forme necesare confortului lor, de la

Constantina Dumitrescu

probleme cu vehicului, cerându-i să creeze diverse forme necesare confortului lor, de la fotolii până la paturi. Un rol important îl au scaunele zburătoare, un fel de capsule care pot părăsi interiorul navei, permiţând, în continuare, comunicarea cu aceasta. Ni se oferă date şi despre păstrarea alimentelor, duşuri şi alte elemente de strictă necesitate la bordul unei nave construite pentru călătorii atât de îndelungate. Cu alte cuvinte, se creează cadrul tehnic pentru cunoaşterea ezoterică. Autoarea nu lasă la o parte nici sistemul central al navei, pupitrul de comandă, alcătuit din paisprezece (cifră magică, întrucât este un multiplu de şapte – aceste cifre cu valoare magică abundă în carte) butoane, împodobite cu pietre preţioase şi capabile de cele mai complexe operaţii, aflate dincolo de limita de înţelegere a unui om obişnuit. Avem aici o trimitere la celebrele vorbe ale lui Arthur C. Clarke: „Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic” („Orice tehnologie suficient de avansată este imposibil de distins de magie” ). Unele elemente din construcţia navei nu au niciun aspect tehnic, sunt completamente ezoterice, precum cele patru cercuri din peretele său, colorate în auriu, argintiu, violaceu şi bordo, care permit răspândirea vieţii şi fericirii peste tot spaţiul străbătut de navă. Însă elementul cel mai important



vi 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului îl reprezintă capacitatea navei de a simţi spiritul, fiindcă toate aceste

îl reprezintă capacitatea navei de a simţi spiritul, fiindcă toate aceste facilităţi nu sunt disponibile decât iniţiaţilor, celor capabili a stăpâni acele energii nebănuite pe care le declanşează strabăterea tuturor ritualurilor necesare. O dovadă a coeziunii ideatice în cadrul operei Constantinei Dumitrescu o constituie chiar motto-ul prezentei proze:

Pământul, astru puternic purtat de Soare, bunăstare pentru omenire. Este unul dintre versurile centrale ale efortului său liric, care marchează doi dintre polii preocupării auctoriale: Soarele şi Pământul. Astrul nostru este un element central în mitologia poporului de origine al autoarei, pe care Domnia Sa l-a pus în centrul artei sale lirice. Într-un mod foarte metaforic, însă. Jurnalul vieţii ne oferă un prilej în plus de a vedea foarte clar acest lucru. Soarele nu este aici doar o stea, el reprezintă principiul Luminii, elementul dătător de viaţă, în absenţa căruia Universul nu şi-ar avea rostul şi, poate, nici nu ar exista. Privit în acest registru, înţelegem de ce prozatoarea îl aşează în centrul Universului. Ştim din astronomie că soarele este o stea de mărime medie, una dintre cele aproximativ 200 de miliarde de stele din galaxia Calea Lactee, deci, strict fizic vorbind, acesta nu



vii 

Constantina Dumitrescu poate guverna un întreg univers. Dacă ducem, însă, lectura în sensul ezoteric dorit

Constantina Dumitrescu

poate guverna un întreg univers. Dacă ducem, însă, lectura în sensul ezoteric dorit de autoare şi metaforizăm Soarele în principiul Luminii, înţelegem cu uşurinţă intenţia doamnei Dumitrescu de a se aşeza sub acest simbol, de a-l marca drept ax al scrierii sale. Jurnalul vieţii s-ar fi putut oricând numi Jurnalul luminii, fără a-i fi afectat în absolut niciun fel înţelesul. Un alt element de originalitate îl reprezintă inventarea de către autoare a unui sistem ezoteric (greu definibil, deci dificil de analizat), care să cuprindă şi să atragă toate fiinţele vii din Univers:

Zarjiglasoch. Format pe un radical care aminteşte unul dintre cuvintele slavone legate de vorbire, această noţiune este prezentată ca un fel de esperanto spiritual, ca o materie diafană şi difuză, o materie a spiritului, dacă ne putem permite un astfel de oximoron, care face posibilă comunicarea nu numai în cadrul unei aceleiaşi specii, ci şi între regnuri şi între oameni şi extratereştri. Navigatorii de pe Auri Bulbus se vor folosi permanent de Zarjiglasoch pentru a stabili contacte cu alte civilizaţii, mai ales că acest sistem prezintă avantajul de a fi un limbaj pur, benefic, care elimină din start pe cei neiniţiaţi sau pe cei răi. Aceştia sunt incapabili să-l folosească, pentru că le este imposibil să-l asimileze.



viii 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Este foarte dificil să discutăm despre „acţiunea” acestei proze, deoarece o

Este foarte dificil să discutăm despre „acţiunea” acestei proze, deoarece o scriere ezoterică exclude, în general, acţiunea în favoarea cugetării. Vom prezenta, însă, paragraful în care autoarea prezintă începutul acestui simulacru de acţiune, care doar îi serveşte la crearea legăturii cu infinitul:

Pe Pământ, în ziua în care se lansează nava noastră, pe o suprafaţă cu o rază de 700 km, nu se mai cunosc sentimentele tristeţii şi durerii. Timpul reprezintă pentru vehicul coordonatele parcurgerii traiectoriilor bine stabilite. Spectrul astral păzeşte destinaţiile precizate, parcurgând traseele necon- tenit. Vremea este împlinită datorită plimbărilor acestor globuri aurii. Creatorul acestei maşinării este om, prieten cu Răsăritul! Observăm aceleaşi recurenţe în trimiterile la fizica modernă, referitoare la teoriile despre timp şi spaţiu şi, mai ales, repetarea motivului luminii, transmis în metafora din final. Jurnalul (să-i spunem astfel, în absenţa unei categorizări mai precise) începe o dată cu crearea vieţii pe Pământ. Autoarea reuşeşte din nou să transforme ştiinţa în poezie, prin cuvinte simple şi pe înţelesul tuturor. Există pasaje care seamănă cu o popularizare poetică a ştiinţei. Ca acesta:

Întrebarea este cum s-au transformat ozonul



ix 

Constantina Dumitrescu şi razele Soarelui în apă, dând viaţă pe Pământ. Pentru formarea apei, atomii

Constantina Dumitrescu

şi razele Soarelui în apă, dând viaţă pe Pământ. Pentru formarea apei, atomii de oxigen s-au înfrăţit cu lumina în atmosferă unde există hidrogen, au produs prima descărcare de apă şi Planeta Mamă i-a permis să pătrundă până în pântecele ei. Aşa s-a stabilit relaţia Soare – Pământ şi s-a perfecţionat viaţa. Această explicaţie s-a făcut pentru a stabili relaţia apei cu Soarele, Pământul şi atmosfera şi a arăta de ce aceasta este parte din Lumină. Ni se prezintă o scară ierarhică în lumea divină. Soarele este divin pentru că a fost creat de Dumnezeu însuşi şi aşezat, ca mii şi mii de alte stele, în centrul unui sistem pe care îl guvernează. Iată dovada spuselor noastre de mai devreme. Autoarea este perfect conştientă de poziţia soarelui nostru în galaxie, de limitările sale de corp ceresc, deci deplasarea sa alături de nava Auri Bulbus nu reprezintă altceva decât o metaforă a atotprezenţei Luminii în Univers. Auri Bulbus aparţine Luminii. Este suverană prin Univers, fiind dorinţa Soarelui. Am vorbit mai devreme despre descrierea navei. Dar ea nu reprezintă partea principală a corpus-ului de text. Elementul central îl reprezintă descrierea ocupanţilor ei, aflaţi într-un efort



x 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului permanent de îmbunătăţire şi iluminare a rasei umane, iniţiaţii în

permanent de îmbunătăţire şi iluminare a rasei umane, iniţiaţii în Zarjiglasoch sau cei aflaţi pe cale să se iniţieze, prezentarea eforturilor şi ritualurilor extrem de complexe (cu durate legate, într-un fel sau altul, de cifre magice) pe care sunt nevoiţi să le îndeplinească. Aceştia sunt numiţi de autoare „castelani” şi sunt conduşi şi coordonaţi de un Mare Maestru, aflat pe a treia treaptă a divinităţii, după Dumnezeu şi Soare, plin de atribute aparţinând luminii. El nu se ocupă decât de ultimele trepte ale devenirii iniţiaţilor şi este descris de prozatoare în felul următor:

Să trecem la Marele Maestru rupt din Soare care coordonează misiunile navetei Auri Bulbus şi a Zarjiglasochilor. Acesta este nemuritor, chiar dacă poartă trup de om. Locuieşte permanent pe Terra, cu plimbări în astral şi pe Pământ. Participă la pregătirea iniţiaţilor, premiind doar pe cei care au putut primi gradul optzeci şi opt. Tratează posibilităţile iluminării întregului Univers. Este primenit permanent cu putere din Soare, mărind bucuria peste Maica Pământ şi realizând stabilitate, semn mare pentru nemurire. Marele Iniţiat stabileşte regulile celor instruiţi în Zarjiglasoch pentru a putea parcurge cele optzeci şi opt de grade. Începerea lecţiilor şi parcurgerea primului grad se face după



xi 

Constantina Dumitrescu stabilirea posibilităţilor cursanţilor de a putea participa sau nu la continuarea cunoşterii.

Constantina Dumitrescu

stabilirea posibilităţilor cursanţilor de a putea participa sau nu la continuarea cunoşterii. Conform tiparelor şi cutumelor pregătirii iniţiatice din toate culturile lumii, aceasta se desfăşoară în etape, în trepte, cărora autoarea le spune, în mod alternativ, „grade” sau „praguri”. De fapt, în aceasta constă marea încercare a lucrării. Prezentul volum conţine, de aici încolo, o lungă, foarte interesantă şi foarte nuanţată descriere a celor 88 de grade (altă cifră divină) pe care trebuie să le parcurgă iniţiaţii, pentru a ajunge de la starea de simplu om la cea de fiinţă superioară, candidată la apropierea de elementul divin. Constantina Dumitrescu dă dovadă, în aceste (multe şi folositoare, de altfel) pagini de o uluitoare capacitate de pătrundere a elementului ezoteric, de o imaginaţie debordantă (ni se prezintă de la cele mai simple acţiuni parapsi, cum ar fi deplasarea unor obiecte cu puterea gândului, deci telekinezie, până la telepatie şi cele mai complexe decorporalizări, trecând de la călătoriile spaţiale în corp fizic şi în costum de astronaut la o stăpânire perfectă a spaţiului şi timpului, în funcţie de nivelul la care se află învăţăceii), de un spirit aproape didactic. Autoarea se transformă într-un observator extrem de atent şi chiar sever, în anumite momente, al progreselor



xii 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului învăţăceilor. Fiecare dintre grade este descris în detaliu, specificându-se

învăţăceilor. Fiecare dintre grade este descris în detaliu, specificându-se durata sa (întotdeauna o cifră magică), gradul de dificultate sau de pericol, signaletica specifică, rezultatele obţinute de discipol după atingerea acelui prag, mantrele şi formulele care trebuie rostite, precum şi ordinea lor, obiectele care pot şi trebuie să fie influenţate, călătoriile spaţiale de făcut, mijloacele de locomoţie, mergându-se până acolo încât să ni se specifice chiar şi durata perioadei de odihnă şi relaxare dintre două grade, foarte necesar unui trup şi, mai ales, unui spirit supuse la o tensiune extreme în timpul intensei pregătiri. În aceste condiţii, nava Auri Bulbus devine un imens câmp de antrenament, o zonă de purificare spirituală, un loc pentru crearea unei omeniri mai bune, rupte de cotidianul presant şi înălţate în sferele înalte ale cerurilor sublime. Aşa cum am menţionat mai sus, nivelul de detaliere a acestor trepte iniţiatice este extrem de ridicat şi nu poate fi acoperit într-o simplă prefaţă. El solicită un efort exegetic care ar trebui făcut, având în vedere, mai ales, secretele iniţiatice de o mare putere, pe care le conţine. Poate că această analiză a fiecărui grad va fi făcută, în viitor, mai ales după apariţia celui de-al doilea volum şi accesul la o



xiii 

Constantina Dumitrescu imagine completă asupra gândirii ezoterice a autoarei. În acest prim volum ni se

Constantina Dumitrescu

imagine completă asupra gândirii ezoterice a autoarei. În acest prim volum ni se prezintă în detaliu jumătate dintre cele 88 de grade posibile, ceea ce ne facem să aşteptăm cu interes şi speranţă apariţia celui de-al doilea. Cantitatea de detalii cu care suntem copleşiţi în primele 44 de trepte şi profunzimea lor ideatică ne face să ne întrebăm simplu: oare cât de departe va putea merge imaginaţia? Răspunsul îl ştim şi Constantina Dumitrescu ni-l confirmă: fără limite!



Valeriu Diţuleasa

xiv 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Jurnalul vieţii sau lungul drum al împlinirii spirituale Davian Vlad “Câte

Jurnalul vieţii sau lungul drum al împlinirii spirituale

Davian Vlad

“Câte drumuri trebuie să străbată un om pentru a putea fi numit Om?” se întreabă retoric Bob Dylan, poetul rockului, şi un posibil răspuns este propus în cartea pe care o ţinem acum în mâini. Constantina Dumitrescu expune un program iniţiatic de 88 de drumuri/etape/grade prin care nu doar omul evoluează spectaculos, ci şi omenirea însăşi, prin eforturile supranaturale ale câtorva aleşi, aceia care au vocaţia autodepăşirii şi a transfigurării sinelui în vederea accederii la nivelurile superioare ale cunoaşterii. Romanul de faţă poate fi decodificat



xv 

Constantina Dumitrescu diferit de către fiecare cititor, o receptare multi-level care nu-i dăunează nicidecum, ba

Constantina Dumitrescu

diferit de către fiecare cititor, o receptare multi-level care nu-i dăunează nicidecum, ba dimpotrivă, şi astfel vom putea accepta fără a simţi nevoia contrazicerii că “Jurnalul vieţii” este un roman S.F., un manuscris ezoteric sau, teză la care aderăm fără ezitare, o naraţiune-parabolă care descrie lungul drum al sublimării spirituale a omului sub călăuzirea forţelor fundamentale ale Universului. Această alegorie epică, pe care autoarea ne-o pune la dispoziţie (şi) ca pe un ghid de bune practici în procesul de evoluţie intelectual-spirituală, se dezvoltă ca un bildungsroman colectiv în care oamenii sunt deliberat prezentaţi într-o tuşă clarobscură ce nu permite identificarea lor vizuală, avem de-a face cu discipoli iniţial nediferenţiaţi, uniformizaţi, personaje mute, fără chip şi fără nume, cu o personalitate total camuflată, de vreme ce nu ni se oferă indicii evidente în acest sens. Sub îndrumarea Marilor Maeştri Zarjiglasochi şi prin monitorizarea atentă a forţelor primordiale care guvernează infinitul şi eternitatea, învăţăceii încep, în urma unei selecţii riguroase, să iasă încet din anonimat şi, deşi nu ni se relevă nici acum caracteristicile definitorii ale fiecăruia în parte, intuim resorturile care i-au îndemnat să se înhame la acest complex istovitor de activităţi (meta)fizice, ca



xvi 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului şi calităţile comune care îi vor ajuta să îl ducă la

şi calităţile comune care îi vor ajuta să îl ducă la bun sfârşit, indiferent de obstacole. Procesul de iniţiere filosofică a celor care vor să înţeleagă legile universale şi să îşi (re)cunoască ego-ul profund constă în 88 de încercări care readuc în memorie truda supraomenească a lui Sisif şi muncile imposibile ale lui Hercule, fără însă caracterul coercitiv şi/sau punitiv al acestora, apărând şi aici etape în care dificultatea creşte gradual, triind astfel semnificativ lotul de aspiranţi la libertatea deplină a percepţiei. Esenţial în această aventură a cunoşterii ne pare a fi nu neapărat ajungerea la destinaţia cognitivă propusă, o performanţă care nu este decât la îndemâna câtorva dintre cursanţi, ci faptul că, deşi ai fost exclus într-o fază timpurie a procesului iniţiatic, vei fi rămas cu un bagaj spiritual consistent, o comoară raţională, psihologică şi filosofică la care, în alte condiţii, ţi-ar fi fost imposibil să ajungi. Participanţii la această pregătire intelectuală intensivă primesc de la cele două forţe universale supreme, Mândrul Soarele şi Măritul Părinte, prin intermedierea Iluminaţilor Zarjiglasochi, formulele lingvistice prin care se pot atinge acele înălţimi spirituale care, în mod normal, le sunt interzise muritorilor de rând. Explozia cognitivă este



xvii 

Constantina Dumitrescu dezlănţuită de nişte incantaţii (mantre) pe care învăţăceii le rostesc asiduu, cu o

Constantina Dumitrescu

dezlănţuită de nişte incantaţii (mantre) pe care învăţăceii le rostesc asiduu, cu o religiozitate pe care solemnitatea momentului o cere necontenit, realizându-se astfel o solidarizare spirituală organică a experimentatorilor, o uniformizare dezirabilă, la un nivel superior:

„Descopăr puterea bucuriei în inima mea!” „Primesc Lumina bucuriei peste sufletul meu!” „Primenesc gândul cu dorinţa iniţierii!” „Speranţa nemuririi este în lucrarea gândului!” „Să plece lucrarea diavolească din straturile rodirii!” „Te rog, Mărite Părinte, să primeşti sufletul meu precum Soarele înnobilează nemurirea!” „Inconştienţa mea pământeană pune-o la poarta uitării şi păstrează-mi gândul iubirii!” „Soarele luminează râul până îl face să primească bucuria vieţii!”.

Cursanţii recepţionează astfel, încă din primele etape, nu doar formule de liniştire sufletească sau care să le permită deplasări transcendentale, ci un adevărat îndrumar de etică şi



xviii 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului de filosofie a cunoaşterii la care se pot raporta în orice

de filosofie a cunoaşterii la care se pot raporta în orice moment din viaţa lor post-experimentală. Parte esenţială a acestei construcţii alegorice, mijlocul de locomoţie galactică Auri Bulbus are şi el

o valoare simbolică remarcabilă, fiind un fel de Arcă

a lui Noe prin intermediul căreia se salvează

informaţiile profunde ale omenirii, un soi de perpetuum mobile al cunoaşterii care transferă date fundamentale doar celor iniţiaţi sau în curs de iniţiere. Prin acest vehicul miraculos, de o complexitate care depăşeşte limitele imaginaţiei

umane, discipolii fac deplasări nu doar pe axe fizice,

ci şi temporale sau (supra-)senzoriale, o călătorie ce

frizează nu doar infinitul spaţial, ci şi pe cel cognitiv.

O aventură extraordinară la care, prin intermediul

scriiturii limpezi a Constantinei Dumitrescu, participă fascinaţi şi cititorii, nu doar aceste personaje aflate, înainte de toate, în căutarea absolutului şi a Luminii ca simbol suprem al cunoaşterii.



xix 

Jurnalul

Vieţii

Jurnalul Vieţii Volumul I Puterea Gândului

Volumul I

Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Pământul, parte din Răsărit Aşa începe Jurnalul vieţii, privind cerul şi

Pământul, parte din Răsărit

Aşa începe Jurnalul vieţii, privind cerul şi pământul într-o seară cuprinsă de Soare când acesta îşi lua la revedere doar pentru câteva ore, pentru ca apoi să apară din nou dimineaţa cu razele-i calde, patul să mi-l netezească, sufletul să-mi fericească cu mângâierile lui pline de tandreţe. Parcurg urcuşul planetei Pământ, opresc surprizele Răsăritului pentru planeta mamă, pomenind lumina Divinităţii neobosite. Arborele pământului, sudoarea morţii curmată de vrednicia dobitoacelor care păstrează bucuria divină. Apariţia trecerii timpului a participat la Jurnalul vieţii, pretinzând lucrare mare parcursă de jumătate din Pământ. Astrele din inima cerului se destăinuie Terrei primind noi învăţăminte de la cea



1 

Constantina Dumitrescu care trudeşte din greu pentru omenire. Parcurg planetele toate purtate de Soare Răsare,

Constantina Dumitrescu

care trudeşte din greu pentru omenire. Parcurg planetele toate purtate de Soare Răsare, vorbesc cu extratereştri, ascult cerul care îmi vorbeşte despre stelele din care vin, sfătuindu-mă cum să scriu aceste rânduri. Aprecierea pentru Pământ este dictată din Soare, putere fără de care nu am exista nici noi, nici ei, şi aşteaptă prietenia pentru vizite reciproce, apreciază aura iubirii nestemate şi o păstrează ca pe un dar trimis galaxiei. Surpriza este specială când povestesc cum păşesc ei, extratereştrii, pe Pământ, aproape nevăzuţi, şi cum folosesc diverse energii să finalizeze lucrarea prieteniei dintre Pământ şi ei. Apar traversând planeta, oprindu-se în state diferite, transformându-se în plante, animale sau chiar oameni, ca să poată duce mesajul lor din alte spaţii ale aceleiaşi galaxii, să vorbească cu persoane iniţiate în Zarjiglasoch. Acest jurnal îndrumă iniţierea pentru pământenii care parcurg drumul, începând cu iubirea şi ajungând să oprească vieţuitoarele nedorite în acest Univers. Aura cunoaşterii o primesc doar iniţiaţii şi răspuns la toate găsiţi doar în Jurnalul vieţii. Surpriza pentru voi este mare când începem să



2 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului desfăşurăm acţiunile petrecute între Univers şi planeta Pământ. Pline de

desfăşurăm acţiunile petrecute între Univers şi planeta Pământ. Pline de suspans, acestea se desfăşoară în două lumi pământene şi două fracţiuni de secundă terestră în Univers pe parcursul traseului urmat de nava noastră spaţială aurie. Arborele planetei Pământ e primenit, dar are ambiţii, răutăţi, sfidări, rodind doar pentru cei ce pier. Arborele este partea care smulge seva Pământului prin rădăcini pline de noduri, cu pretenţii aproape de Nostradamus cu care s-a întreţinut, spunându-i ce pune la cale ca să ducă omenirea la pierzanie. Supărată, Lumina a apărut în jurul Arborelui ca să-l oprească să-şi desfăşoare acţiunea dezastroasă. O plimbare printre astre se pregăteşte pentru numeroasele prietenii care doresc să călătorească prin lumină, să colinde Universul alături de cei iniţiaţi în Zarjiglasoch, să cunoască păsările cerului, răsăritul Soarelui, austeritatea pentru arborele planetei Pământ, să venereze creaţia şi câmpiile nesfârşite ale galaxiilor. Vehiculul cu care parcurgem distanţa dintre Pământ şi Univers se roteşte permanent printre stele, efectuând rotaţii în frecvenţele Luminii, hotărând



3 

Constantina Dumitrescu horoscopurile terestre, crescând navigaţia şi impunându-se în Galaxii, protestând împotriva

Constantina Dumitrescu

horoscopurile terestre, crescând navigaţia şi impunându-se în Galaxii, protestând împotriva împrăştierii falşilor iluminaţi plini de numeroase răspunsuri perfide, el plimbându-se printre straturile neîntâlnit de frumoase şi pline de imagini fermecătoare. Rezistenţa privirii interioare este puternic ghidată după dorinţa Soarelui şi uite aşa maşina se învârte printre frumuseţile nevăzute de tine, omule, ducându-te printre zorii ce veghează peste această viaţă.

Vehiculul nostru se va numi Auri Bulbus şi este tare frumos! Acest mijloc de transport cosmic este o sferă aurie, transparentă, cu scaune plimbăreţe, cu simboluri ce veghează la bunul său mers, parcurgând distanţe uluitoare, izbind puternic planetele care mai au vreme să sălăşluiască ca resturi în Univers. Auri Bulbus se rostogoleşte consumând doar Lumina transmisă de prea superbul Soare, Lumină ce întreţine viaţa, împrăştiind iubirea şi strălucirea sa iniţiaţilor. Este nava spaţială cea mai confortabilă având rostogoliri verticale şi orizontale, apropiindu- se şi îndepărtându-se permanent de planeta mamă, primind nume noi printre iniţiaţi şi făcând priză cu



4 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului timpurile foarte bine. Supremaţia şi-o dispută printre plimbăreţii care vin din

timpurile foarte bine. Supremaţia şi-o dispută printre plimbăreţii care vin din alte galaxii. Turbinele din interiorul maşinii împrăştie bucuria vieţii printre borangicul rânduielilor vremii. Se roteşte printre oameni, printre cei ce poartă viaţa în Univers, pe Pământ printre extratereştri, cei care iau diverse forme şi se întâlnesc în zborurile lor lucrătoare. Pasagerii acestor nave sunt purtaţi ca să respecte bucuria, să iubească Divinitatea, să vegheze la bunul mers al planetei. Straturile bucuriei conduc Universul şi zborurile efectuate de Auri Bulbus sunt întreţinute şi pregătite de Soare, coordonator peste preamăreaţa bucurie. Nava este destinaţie simplă, armonioasă, sigură pentru pasagerii acestor ieşiri în spaţiu şi care îi plimbă printre milioane de vieţuitoare extraterestre. Normalitatea aparatului nostru de zbor constă în mersul său în rotaţii, în toate direcţiile în care i se comandă. Opreşte pe frecvenţele razelor Soarelui şi pe cele ale Pământului. Poate să staţioneze patru veacuri omeneşti în atmosferă, cu precizarea faptului că pasagerii săi rămân la aceeaşi vârstă la care au pornit în călătorie. Deplasările printre stele se fac respectând



5 

Constantina Dumitrescu traseele, normele de veghere şi lăsând prietenii să păzească Universul. Băştinaşii

Constantina Dumitrescu

traseele, normele de veghere şi lăsând prietenii să păzească Universul. Băştinaşii neamului omenesc opresc bestiile să nu meargă în călătorii spaţiale, iar dacă se strecoară vreun intrus în straturile bucuriei îl veghează, destrămând lucrările lui răuvoitoare şi nepermiţându-i să deranjeze restul pasagerilor şi al extratereştrilor. Bulgărele nostru de aur zboară, rotindu-se, lăsând în urma sa doar fericire, linişte şi pace, alungând durerile şi tristeţile. Pe Pământ, în ziua în care se lansează nava noastră, pe o suprafaţă cu o rază de 700 km, nu se mai cunosc sentimentele tristeţii şi durerii. Timpul reprezintă pentru vehicul coordonatele parcurgerii traiectoriilor bine stabilite. Spectrul astral păzeşte destinaţiile precizate, parcurgând traseele necontenit. Vremea este împlinită datorită plimbărilor acestor globuri aurii. Creatorul acestei maşinării este om, prieten cu Răsăritul! Transmisiile din spaţiu se fac în frecvenţe luminoase, prin cristale şi particule răspândite de Soare în Univers, care sunt active şi au puterea de a emite coordonatele traseelor din spaţiu. Destinaţiile supralocuite din astral rămân aparatele noastre de



6 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului zbor, Auri Bulbus, ce îşi pot schimba dimensiunea după necesităţi. Mersul

zbor, Auri Bulbus, ce îşi pot schimba dimensiunea după necesităţi. Mersul vehiculului este realizarea şi reuşita planetei mame Pământ. Cosmosul a primit-o cum nu a fost primită nicio altă navă spaţială. Consiliul format din Zarjiglasochi a luat hotărârea ca nava Auri Bulbus să fie construită în state de el hotărâte şi zborurile să fie lansate din zone precizate de el. Tot Universul este de acord cu acestă mare realizare pământeană. În faţa Pământului se închină multe planete pentru faptul că primesc şi ele bucuria vieţii de a fi mame. Perpetuarea prin fiinţele extraterestre, benefice ale Universului, aduce răspândirea vieţii nemuritoare şi stabilizarea energiilor pozitive peste vremile care vor urma. Lucrarea aceasta stabileşte urmaşii Universului din care venim, e prima mare înfăptuire în spaţiu a dorinţei Divine de a implementa doar binele. Auri Bulbus nu este doar o maşinărie de transport, ci este o parte din planeta mamă pe care o părăseşte pentru a răspândi doar aleşii în Cosmos şi a schimba starea de spirit a nemuririi. Partenerul maşinii noastre este chiar Soarele, creaţie ca simbol al Divinităţii, care a grăbit aceste investiţii peste vremi



7 

Constantina Dumitrescu şi care a inspirat omenirea la realizarea acestui mare proiect, cunoscut din palma

Constantina Dumitrescu

şi care a inspirat omenirea la realizarea acestui mare proiect, cunoscut din palma sorţii sale, aleasa Universului. Apa vieţii trece, galaxiile au vremea să parcurgă palma sorţii ca parteneră de drum. Contribuţia apei la apariţia vieţii reprezintă sursa ce provine din particulele de lumină realizate prin intensificarea simbiozei dintre razele Soarelui şi ozon, astfel s-a născut apa şi pământul a prelucrat-o. Întrebarea este cum s-au transformat ozonul şi razele Soarelui în apă, dând viaţă pe Pământ. Pentru formarea apei, atomii de oxigen s-au înfrăţit cu lumina în atmosferă unde există hidrogen, au produs prima descărcare de apă şi Planeta Mamă i-a permis să pătrundă până în pântecele ei. Aşa s-a stabilit relaţia Soare – Pământ şi s-a perfecţionat viaţa. Această explicaţie s-a făcut pentru a stabili relaţia apei cu Soarele, Pământul şi atmosfera şi a arăta de ce aceasta este parte din Lumină. Răspunsul primit este suprema relaţie dintre Terra şi Divinitate. Vă întrebaţi: Soarele este Divin? Da. În Universul nostru Soarele este divinitatea condusă de Măritul Părinte, Dumnezeu, uimitoare energie ce creează perfect universuri la infinit,



8 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului reprezentând supremaţia. Peste toate creaţiile Sale a lăsat planete şi Sori,

reprezentând supremaţia. Peste toate creaţiile Sale a lăsat planete şi Sori, dar speranţa de viaţă nu este doar în Universul nostru ci şi în alte numeroase universuri ce duc o viaţă paralelă cu a noastră. Pământul a primit apa din ceruri, s-a dilatat ca să poată fi penetrat de apa Lumină astfel formând viaţa pe Planeta Mamă. Surprinzător de repede rodeşte viaţa pentru aceasta. Privirirea vieţii a contemplat în Univers ca primă mare zeiţă la împlinirea destinului său, a parcurs vremi surprinzătoare, plăcute realizări, împrăştiind viaţa peste suprafaţa sa. Aprecierea planetelor surori este permanentă bucurie pentru galaxia noastră ce cuprinde măreţia Pământului, planetă dătătoare de viaţă.

Auri Bulbus aparţine Luminii. Este suverană prin Univers, fiind dorinţa Soarelui. Naveta noastră spaţială parcurge drumurile prin atmosferă trezind bucuria prin timp, reprezentând supremaţia la ferestrele răsăritului. Nava noastră este special pregătită să primească lucrare mare pentru Universul nostru. Superbul vehicul al Luminii este mereu supravegheat de îndrumătorul ei, protector al



9 

Constantina Dumitrescu Universului nostru, Soarele, pomenirea bucuriei este supremaţia Soarelui, pregătită să conducă

Constantina Dumitrescu

Universului nostru, Soarele, pomenirea bucuriei este supremaţia Soarelui, pregătită să conducă viaţa în astral.

Imaginea aparatului nostru zburător este simplă, dar impresionant de competitivă, neimaginat de puternică, superdotată, cooperantă cu toate straturile, guvernatoarea Cosmosului reprezentând planeta mamă, irumpând peste coordonatele stabilite, Universurile fiind surprinse de lupta acestuia de a veghea numele nostru pământean pentru timpul care va urma, plin de energie ca să ocrotească Terra de dezastre, să asigure întinerirea planetei Pământ şi repararea greşelilor ce au dus la formarea noduroasă a rădăcinilor Arborelui Pământului, deranjând odraslele pure ale zorilor răsăritului ce au suportat vreme îndelungată supărările pricinuite de ei. Pentru aceasta a fost necesar să se cunoască scopul deplasării navei noastre printre astre şi recunoaşterea acesteia ca rod al Soarelui şi al Pământului ce va inunda Universul. Auri Bulbus, aşa cum am mai spus, este o sferă aurie, transparentă, dotată cu porţi nevăzute ce se deschid doar la cererea iniţiaţilor. Aruncând o privire la aspectul navei constatăm că reprezintă



10 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului incandescenta Lumină şi este formată din aliaje, fiind despărţită de interior

incandescenta Lumină şi este formată din aliaje, fiind despărţită de interior şi exterior doar prin aerul ce formează protecţia vehiculului. Interiorul este amenajat cu scaune speciale care plutesc, pupitre care îşi schimbă poziţia după necesităţi, restul fiind alte obiecte necesare călătoriei. Să începem cu scaunele speciale. Sunt confecţionate dintr-un aliaj alcătuit din materialul folosit la construirea navei şi din plante frumos mirositoare cu fibre moi şi catifelate, cu nervuri astrale, perfect netezite ca să asigure confortul pasagerilor, stimulîndu-i cu energia necesară ce-i primeneşte necontenit. Aceste scaune-sferă se pot transforma în scaune de birou, fotolii confortabile, pat pentru odihnă sau saltele pentru războinicii rătăciţi. Toate aceste schimbări se fac doar la gândul iniţiaţilor Zarjiglasoch. Fiecare iniţiat răspunde de propriul scaun-sferă şi îl transformă cu gândul după necesităţi. De exemplu, pentru a-l transforma în pat este necesar doar să gândească acest lucru care se realizează rapid, fără să incomodeze pasagerul, şi din interiorul lui ies aşternuturi dintre cele mai fine, plăcut mirositoare, realizate din fibrele plantelor care



11 

Constantina Dumitrescu s-au folosit şi în aliajul mobilierului din interiorul navei, şi pentru zidurile despărţitoare

Constantina Dumitrescu

s-au folosit şi în aliajul mobilierului din interiorul navei, şi pentru zidurile despărţitoare care la comandă devin opace sau se deschid pentru a putea comunica Zarjiglasochii în voie, după cerinţele personale sau ale misiunii. Odihna este foarte importantă pentru iniţiaţi, precum este şi munca. Condiţiile sunt create pentru toţi iniţiaţii care au acces să plutească cu scopuri nobile în mirificul Univers. Păstrarea alimentelor se face în recipiente din pelicule subţiri de Lumină ce menţin temperatura constantă. Alimentele sunt din fibre descompuse din plante, cu precizarea că iau gustul dorit de fiecare călător. Această hrană e extrem de revigoratoare şi plină de energii care echilibrează sistemul viu şi îl ţin în perfectă stare de sănătate şi vigoare. Impresionantele alimente sunt realizare mare pentru pământeni. Cabinele pentru duşuri sunt deosebite, au culori astrale şi se schimbă după starea celui ce le foloseşte. Băile şi duşurile se fac cu apă-lumină ce în atmosferă se transformă în apa cea mai pură care are rolul de a purifica toate vietăţile şi a scoate la iveală persoanele care ascund ceva nedorit, neplăcut pentru



12 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului călătoriile pe care le parcurg. În urma acestor depistări se iau

călătoriile pe care le parcurg. În urma acestor depistări se iau măsuri urgente, după gravitatea încărcăturii negative a celui ce a fost descoperit. Vasele pentru toaletă sunt vase incandescente ce imediat transformă resturile în apă şi le împrăştie în atmosferă. Băi şi duşuri se mai fac cu lumină şi aer pentru a întreţine puterea primită a iniţiaţilor, după gradele pe care le-au obţinut în iniţierile pământene deloc uşoare. Dar o să descriem aceste iniţieri atunci când le va veni rândul. Trebuie specificat că aceste scaune preiau comenzile gândurilor care vin de la iniţiaţii perfect sănătoşi ce au gânduri care nu se abat de la conduita stabilită de către Consiliul Zarjiglasoch. Toate aceste minuni confortabile în formă de sferă ies fiecare cu pasagerul său în spaţiu pentru a-şi îndeplini misiunile. Dar o să vă întrebaţi cum pot să iasă în spaţiu? Se transformă la comandă şi devin mici sfere cu maxim de confort ce răspund la comenzile gândului celui ce le locuieşte. Ele au rolul de a investiga atmosfera şi de a ţine la curent baza cu evenimentele petrecute în Univers. Pot pleca mai multe deodată sau numai una. Aceste scaune, fotolii



13 

Constantina Dumitrescu sau sfere, cum vreţi aşa le spuneţi, merg în linie dreaptă şi verticală,

Constantina Dumitrescu

sau sfere, cum vreţi aşa le spuneţi, merg în linie dreaptă şi verticală, iar la nevoie doar se rostogolesc. Pasagerul ţine mereu legătura cu ceilalţi călători şi îi informează de ceea ce sesizează în călătoria sa. În misiunile lor prin spaţiu se întâlnesc cu extratereştri sau cu alte entităţi cu care comunică. Dacă apar evenimente neplăcute, părăsesc zona agresantă şi se retrag în interiorul navei Auri Bulbus, unde se stabilesc regulile de comunicare cu straturile pline de tristeţe. Scaunul-sferă pozează şi transmite imagini pe toată perioada deplasării sale prin atmosferă. Nimeni dintre cei care poartă tristeţea nu se pot ascunde de nava noastră şi de scaunul-sferă. Aceste minunate scaune zburătoare pornesc din naveta spaţială prin porţile acesteia la 3 secunde distanţă unul după altul. Ele pot fi în spaţiu în număr mare, comunică permanent, se sfătuiesc şi se ajută. Scaunele plimbăreţe reprezintă în Univers prietenia dintre Lumină şi Bucurie. Pasagerii acestor scaune au spaţiu suficient pentru a locui şi toate condiţiile de întreţinere la scară mică. Imposibilitatea de a se putea rătăci prin spaţiu le păstrează iniţiaţilor gândurile în cea mai bună şi mai precisă coordonare,



14 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului aşa cum s-a stabilit înainte de a decola naveta spaţială de

aşa cum s-a stabilit înainte de a decola naveta spaţială de pe Pământ. Superviteza de zbor este uluitoare şi face să zornăie Bucuria când se plimbă în Univers şi Soarele îi conduce la destinaţii precise. În interiorul scaunelor-sferă temperatura este stabilită de dorinţa fiecărui pasager prin gând care o schimbă numai dacă este necesar. Hrana acestora este suficientă pentru cât stau departe de nava mamă. Testele prin care trec aceste scaune-sfere înainte de deplasarea prin spaţiu sunt efectuate de marele iniţiat, comandorul acestei nave speciale. Acestea duc în spaţiu bucuria pe care o vor înmâna vrăjitoarei nemuririi. Auri Bulbus este o surpriză pentru toate Universurile şi toate entităţile. Coordonatele sale respectă prieteniile primite şi resping energiile nemiloase, pregătindu-le daruri pe măsură. Planetele din Univers acceptă să colaboreze cu reprezentaţii Pământului din dorinţa de a primi viaţă şi nemurire. Reprezentarea pasagerilor este comandată de şeful iniţiaţilor, care priveşte de pe Terra tot ce se petrece în Cosmos şi chiar în alte Universuri şi ce fac Sorii din acestea. Acest comandant este unic, puternic şi



15 

Constantina Dumitrescu iluminat, este apărat de Lumină şi chiar comenzile pe care le poate da

Constantina Dumitrescu

iluminat, este apărat de Lumină şi chiar comenzile pe care le poate da sunt comandate prin el de Soare. Acest emisar al măreţului Soare frecventează cu uşurinţă deplasările în Cosmos şi are ieşiri în alte Universuri. Frecvenţele de comunicare sunt prin Lumină şi Marele Iluminat al Pământului, originar din Soare, s-a născut aici pe Terra, punând baze noi peste veacurile ce vor urma. Salvatorul nostru se va numi Marele Iluminat. Răsună Universul pentru această mare realizare. Originea celorlalţi iniţiaţi este pământeană. Pentru a ajunge la aceste grade de iluminare, ei parcurg învăţăturile speciale de a putea să-şi stăpânească gândul în plimbările extraterestre. Iniţiaţii au grade de la 1 la 88 care îi poziţionează în ierarhia iniţierilor, astfel doar cei cu grade superioare pot survola Cosmosul. Aceste grade rămân baza învăţăturii parcurgerii timpului în atmosfera celestă. Credinţa este pârghia principală pentru aceste călătorii. Dar să ne întoarcem la nava noastră spaţială, cea care este bucuria Universului. În interiorul ei pupitrul este special. Este echipat cu paisprezece butoane. Două sunt pentru răspândirea Luminii



16 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului peste omenire, ele pot fi folosite după ce primeşte comandorul puterea

peste omenire, ele pot fi folosite după ce primeşte comandorul puterea de a o transmite. Culoarea acestora este roşie. Ordinea descrierii pupitrului de comandă este corespunzătoare operaţiilor stabilite pe Pământ. Pentru ierarhia micuţelor noastre sfere care- l împodobesc, materialele şi culorile din acestea diferă. Primele două sunt roşii, tratate şi formate din ametiste şi rubine. Precizez că această tratare se face doar prelucrând energia din pietre, după care se stochează în rămăşiţele din cristalele amestecate şi se prelucrează patruzeci de zile cu fragmente din mătase roşie formând pietre veritabile. Acestea sunt pregătite să cunoască freamătul gândului acelui ce trebuie să folosească acest mic strat de Lumină roşie, neomenească, dar reuşită. Restul de douăsprezece butoane sunt fosforescente, realizate prin tratarea diamantelor cu particule de Lumină şi praf stelar. Aceste butoane transmit permanent Lumina şi realizările călătoriei, făcând operaţii de primire a strălucirii solare, corectând ca frecvenţele luminoase să rămână la bord. Au sensibilitate maximă de a menţine legătura cu toate planetele şi cu Soarele din Universul nostru. Aceste douăsprezece butoane aparţin pasagerilor



17 

Constantina Dumitrescu doar când doresc să plece în misiune. Separat de aceste paisprezece mici sfere

Constantina Dumitrescu

doar când doresc să plece în misiune. Separat de aceste paisprezece mici sfere care se află la comanda pupitrului, există în peretele navei patru cercuri colorate diferit: auriu, argintiu, violaceu şi bordo. Cercul auriu este pentru a răspândi bucuria din belşug acolo unde locuiesc energiile speciale care doresc să primească nemurirea. Se precipită toate formele de viaţă din Cosmos să dobândească mângâierea ce le aduce viaţă veşnică şi fericire. Acest cerc auriu se declanşează singur acolo unde pluteşte dorinţa de a respecta puterile divine. El coordonează relaţiile dintre pasageri şi razele luminoase. Să trecem la cercul argintiu, el măreşte posibilitatea de a veghea la poarta infinitului, perfectând intrările şi ieşirile din perimetrul navetei Auri Bulbus. Poate fi manevrat de pasageri strict pentru ce a fost programat. Nu răspunde la nicio comandă pe care nu o cunoaşte. Acesta este supraveghetorul straturilor ce înconjoară nava. Cel de-al treilea cerc, violaceu, coordonatorul Luminii peste Terra, nu poate fi manevrat de niciun călător, ci doar de comandorul vehiculului. Acesta este parte din ordinea supremă a Universului.



18 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Bordo este cercul care apreciază distanţele dintre planete şi coordonatele

Bordo este cercul care apreciază distanţele dintre planete şi coordonatele deplasării prin spaţiu. Acesta este veteranul curtezan al navetei noastre, cel care o veghează necontenit. În plimbările printre îngeri şi stele care aşteaptă împlinirea destinelor păşesc şi energii nedorite care mereu se ascund. Apar, dispar, rămân la straturile inferioare. Auri Bulbus rămâne naveta prieteniei dintre Terra şi Univers. Aceasta formează în jurul ei un lanţ din razele Soarelui cu care se ancorează de planeta mamă şi de restul planetelor din Cosmos. Aceste legături stabilesc parametrii călătoriei, implantând fraternitatea peste menestrelii care reprezintă lucrarea castelanilor, parteneri ai Răsăritului. Aceşti castelani sunt transparenţi şi fac parte din straturile dumnezeieşti. Osteneala lor este stabilită de surprinzătoarele răspunsuri raportate divinităţii. Aceste energii perfecte pregătesc permanent toate planetele şi controlează pe locuitorii acestora. Creşterea armoniei dintre planetele cerului ajută la îndeplinirea sarcinii stabilite a vehiculului nostru. Castelanii pregătesc sosirea energiilor care apar



19 

Constantina Dumitrescu după ce şi-au îndeplinit misiunea. Acestea sunt testate şi pregătite să răspundă de

Constantina Dumitrescu

după ce şi-au îndeplinit misiunea. Acestea sunt testate şi pregătite să răspundă de faptele lor peste destinaţiile parcurse ca fiinţe omeneşti, extratereştri sau entităţi cu sarcini precise pe anumite planete. Lucrarea lor este termen pentru inspiraţia vieţii în acest Univers. Doar setea celor lacomi le îngreunează participarea, respectarea şi executarea sarcinii pe care ar trebui să o ducă la nesfârşit. Din acest motiv, cu răufăcătorii se iau măsuri drastice pentru a le creşte purificarea. Se pun la temeinice munci energiile nepermise şi se încastrează în cordoanele ce impun păstrarea clară a energiilor născute din Soare. Castelanii tratează, resuscitează pacienţii, permiţăndu-le celor ce reuşesc să păstreze bucuria să rămână parteneri de lucru. Cei ce nu reuşesc să se stabilizeze rămân pradă craterului ce este fixat în pântecele planetei cu origine între Soare şi Pământ. Aceasta este rezidenţa creaturilor uscăcioase născute din tratamentele ce nu au respectat ordinea divină. Aceste creaturi au rolul de a transforma energiile fără speranţă, în teritoriul morţii rămânând flacăra vieţii pentru nemurire, implementată în răspunsurile imediate care tratează veşnicia. Terapia se aplică pe planeta uscăcioşilor şi



20 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului poartă numele de „arderea veştejiţilor” - „combustio ustulentum”. Să

poartă numele de „arderea veştejiţilor”- „combustio ustulentum”. Să trecem la Marele Maestru rupt din Soare care coordonează misiunile navetei Auri Bulbus şi a Zarjiglasochilor. Acesta este nemuritor, chiar dacă poartă trup de om. Locuieşte permanent pe Terra, cu plimbări în astral şi pe Pământ. Participă la pregătirea iniţiaţilor, premiind doar pe cei care au putut primi gradul optzeci şi opt. Tratează posibilităţile iluminării întregului Univers. Este primenit permanent cu putere din Soare, mărind bucuria peste Maica Pământ şi realizând stabilitate, semn mare pentru nemurire. Marele Iniţiat stabileşte regulile celor instruiţi în Zarjiglasoch pentru a putea parcurge cele optzeci şi opt de grade. Începerea lecţiilor şi parcurgerea primului grad se face după stabilirea posibilităţilor cursanţilor de a putea participa sau nu la continuarea cunoşterii. Cunoscătorii absolvenţi ai gradelor şaptezeci participă la formarea primei grupe de oameni, pregătindu-i pentru iluminare. Gradul unu are mare importanţă, separând participanţii şi posibilitatea lor indirectă de a putea ajuta omenirea la reuşita răspândirii nemuririi pe Pământ. Învăţătura



21 

Constantina Dumitrescu gradului este tratată cu mare responsabilitate şi se fac primii paşi în implementarea

Constantina Dumitrescu

gradului este tratată cu mare responsabilitate şi se fac primii paşi în implementarea iniţierii în stăpânirea gândului. Să stabilim clar, puterea gândului este mai mare decât puterea faptei, stăpâneşte şi dirijează omenirea. Din acest motiv este mare nevoie de aceste iniţieri. Hotărârea iluminaţilor, aprecierea vremilor ce vor urma. Gradele de la unu la cinci sunt împărţite în mai multe grupe. Fiecare participant din acestea primeşte să-şi desfăşoare activitatea după volumul puterii de recepţie a gândului fiecăruia. La gradul unu sunt instruiţi cum să-şi ordoneze gândurile. Zarjiglasochi doar conduc aceste cursuri, participă la prezentarea documentaţiei, precizând că pot recupera doar prin exerciţii coordonarea gândului. Rămân cursanţi doar cei puternici. Zarjiglasochi apreciază potenţialul omenirii de a putea pătrunde în substraturile pline de energii incompatibile cu nemurirea şi de a le stopa să continue în parcurgerea nemiloasă de a nu păstra Lumina. Printre altele, gradul unu este formatorul şi selectorul persoanelor capabile să treacă la gradul



22 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

doi.

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului doi. Sublimul răsărit participă, iluminează, supraveghează şi urmăreşte

Sublimul răsărit participă, iluminează, supraveghează şi urmăreşte desfăşurarea participanţilor la gradele de perfecţionare a gândirii. De aceea gradul unu este vrednic pentru a trezi instinctul gândirii şi a-l dezvolta neobosit pentru participarea cunoaşterii vieţilor din Univers. Prezentarea Răsăritului vesteşte puterea Soarelui susţinută de Măritul Părinte pentru a veghea supremaţia nemuririi. Castelanii s-au străduit să-i ajute pe cei ce participau la gradul unu, rămânând să îi îndrume la primele iniţieri în Zarjiglasoch. Primul grad începe prin a stăpâni gândirea proporţional cu bucuria din sufletul participanţilor. Păstrând trăirile omeneşti prezente, respectând dorinţa de iubire. Cursanţii repetă permanent trei mantre:

„Puterea gândului este mai mare decât dorinţele trupeşti” „Fereşte-te de ordonatorii care-ţi verifică gândurile” „Impreviziunile rămân la poarta durerii” Fiecare mantră se rosteşte de şaptezeci de ori, primul grad se desfăşoară pe o perioadă de şaptezeci de zile,



23 

Constantina Dumitrescu separând la sfârşit pe cei care au reuşit să absolve acest prim grad

Constantina Dumitrescu

separând la sfârşit pe cei care au reuşit să absolve acest prim grad de iniţiere. În medie, rămân trei- patru sute de cursanţi care pot trece la gradul doi. Aceste iniţieri încep şi se desfăşoară concomitent în şapte părţi ale Pământului, rezultatele fiind comunicate permanent Zarjiglasochilor. Primii iniţiaţi au fost şapte, având gradele şaptezeci, doi gradul optzeci şi unul optzeci şi opt, aceştia fiind aleşi şi iniţiaţi de partenerul direct, Soarele. După terminarea primului grad, cursanţii primesc doar un cerc, care reprezintă începerea drumului spre putere, pe care este inscripţionat Zarjiglasoch, iar apoi se face o pauză de treizeci şi trei de zile. Gradul doi începe prin testarea potenţialului de stăpânire a gândului. Şi aici se mai pierd câţiva care nu au reuşit să-şi ordoneze gândurile. Acest grad se desfăşoară prin participarea a trei iniţiaţi în Zarjiglasoch cu grade superioare de iluminare, diferite, care urmăresc cum se desfăşoară puterea gândului cursanţilor. Se tratează dorinţa de a venera Universul ca să-i primească în spaţiul său. Poziţiile



24 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului cursanţilor pentru venerare rămân verticale, cu braţele ridicate precum un

cursanţilor pentru venerare rămân verticale, cu

braţele ridicate precum un evantai,

douăsprezece rugăciuni:

spunând

„Rămân precum Soarele şi Dumnezeu, hotărăsc!” „Descopăr puterea bucuriei în inima mea!” „Primesc Lumina bucuriei peste sufletul meu!” „Primenesc gândul cu dorinţa iniţierii!” „Supremaţia inimii rămâne condusă de gând!” „Ordonarea gândurilor se deosebeşte de vorbe!”

„Speranţa nemuririi este în lucrarea gândului!” „Osteneala mea este pentru nemurire!” „Lucrarea gândului participă la bucuria de a trăi!” „Participarea gândului păstrează planeta nemuritoare!” „Nemurirea rămâne pentru Univers!” „Răsună bucuria peste Soare!” Aceste mantre se spun de trei ori pe zi cu toată deschiderea şi concentrarea participanţilor. Cei ce nu pot să se concentreze, se retrag. Prima rugă se face odată cu răsăritul Soarelui, a doua la amiază şi a



25 

Constantina Dumitrescu treia la apus. Gradul doi se termină după patruzeci şi patru de zile,

Constantina Dumitrescu

treia la apus. Gradul doi se termină după patruzeci şi patru de zile, cursanţii finalişti primind două cercuri întrepătrunse care stabilesc relaţia dintre învăţăcei şi partenerii de studiu din restul lumii. Un cerc primeşte inscripţionarea Zarjiglasoch şi unirea celor două dovedeşte acumularea acestor învăţături. Se face o pauză de treizeci şi trei de zile până începe următorul curs, perioadă în care cursanţii îşi desfăşoară viaţa terestră normal, după dorinţa lor. Gradul trei este special, de aceea are trei seminare cu trei grupe. Cursanţii pentru acest grad se împart după posibilitatea lor de coordonare a gândului. Primul seminar este pentru cei avansaţi, al doilea pentru cei mediu avansaţi şi al treilea pentru cei ce doresc să mai aibă o şansă. Prima grupă de discipoli începe să fie statornică, răspunzătoare pentru gândurile lor şi îşi desfăşoară activitatea enunţând trei mantre:

„Să pornesc fericirea din loc!” „Participarea gândului meu să rămână coordonat perfect pentru stabilirea bucuriei în Univers!”



26 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Rămâi cu mine, Lumină binecuvântată!” Acestea se spun de şapte ore

„Rămâi cu mine, Lumină binecuvântată!” Acestea se spun de şapte ore pe zi privind cerul,

treizeci şi trei de zile fără pauză, urmând cele treizeci

şi trei de zile de odihnă.

A doua grupă pronunţă cu glas tare şapte ore pe zi la

răsăritul Soarelui spunând:

„Rămân puternic în gândire ca să pot termina

lucrarea!”

„Să pornesc fericirea din loc!” „Participarea gândului meu să rămână coordonat perfect pentru stabilirea bucuriei în Univers!”

„Rămâi cu mine, Lumină binecuvântată!”

A treia grupă repetă rugăciunile celor două grupe şi

are în plus următoarea mantră:

„Păstrez vrednicia de a rămâne statornic bucuriei!” Gradul trei este prins în trei cercuri unite între ele, stabilind relaţia dintre participanţi şi respectul pentru moarte care are rolul de a purifica şi a ajuta Lumina să inunde Universul. Ucenicii ce au trecut pragul acestor cursuri primesc simbolul cu trei cercuri la sfârşitul acestei etape. Pe cercul din mijloc este inscripţionat Zarjiglasoch. La terminarea acestui



27 

Constantina Dumitrescu grad se ia o pauză binemeritată de treizeci şi trei de zile. Gradul

Constantina Dumitrescu

grad se ia o pauză binemeritată de treizeci şi trei de zile.

Gradul patru începe cu cei ce au reuşit să păstreze bucuria vieţii în gând fără să fie tulburaţi de alte nepermise gândiri. Acesta se deosebeşte de celelalte doar prin faptul că participanţii repetă douăsprezece ore pe zi începând cu răsăritul, parcurgând traseul Universului prin gând cu cele trei mantre pline de răscumpărare pentru Pământ:

„Te rog, Mărite Părinte, să primeşti sufletul meu precum Soarele înnobilează nemurirea!” „Inconştienţa mea pământeană pune-o la poarta uitării şi păstrează-mi gândul iubirii!” „Puterea bucuriei rămână veşnic peste Universuri şi pământeni!” Acest grad este primul pas spre iluminare, fiind în strânsă relaţie cu iubirea şi iertarea. De aici se termină cu intruşii şi nereuşita lor este totală. Păşesc cu paşi mărunţi cei ce simt chemarea. Gradul patru rămâne doar pentru surprizele pline de hotărâri şi primesc patru cercuri legate între ele cei ce reuşesc să treacă cu succes acest prag. Inscripţionarea se face pe primul cerc din partea de sus a simbolului. La sfârşit au satisfacţia reuşitei şi beneficiază de cele



28 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului treizeci şi trei de zile de odihnă. Terminarea gradului patru rămâne

treizeci şi trei de zile de odihnă. Terminarea gradului patru rămâne cu bucuria celor care au reuşit să parcurgă primii paşi spre iluminare. Neputincioşii sunt descurajaţi să continue ceea ce nu pot primi, de aceea este bine să rămână oameni normali, locuitori ai planetei Pământ, şi să aducă bucuria peste aceasta. A participa la aceste cursuri nu înseamnă că eşti pintre cei aleşi. Ele aduc cunoaştere pentru suflet şi supremaţie Măritului Părinte prin lucrarea cursanţilor, pregătindu-i să privească viitorul luminos cu perspective măreţe pentru cunoaşterea bucuriei Sistemului nostru Solar. Bucuria vieţii apare odată cu vestea răspândită peste Maica Pământ, speriind răufăcătorii, operând tristeţea, rămânând doar strălucirea Soarelui care conduce Universul, rodind vieţi.

Rămâne să trecem la gradul cinci, cel ce selectează Lumina peste cursanţi şi îi separă în grupe, respectând ordinea dictată de coordonatorul şi colaboratorul iluminaţilor, Soarele. Separarea se face pe patru grupe, păstrând doar discipolii plini de maturitate în perceperea cunoaşterii stăpânirii



29 

Constantina Dumitrescu gândului şi dorinţei pătrunzătoare ca lucrarea lor să slujească supremaţiei bucuriei şi

Constantina Dumitrescu

gândului şi dorinţei pătrunzătoare ca lucrarea lor să slujească supremaţiei bucuriei şi perpetuării vieţii în Univers. Al cincelea grad implementează participarea

Terrei, Soarelui, Galaxiei Nemuririi, vremilor care vin

şi austerităţii la pedepsirea celor perverşi. Acestea

stabilesc structurile parcurgerii acestui grad. Din prima grupă a gradului cinci fac parte Temerarii Luminii; grupa a doua din gradul cinci se constituie

din Plimbăreţii printre straturile Răsăritului; grupa

a treia este formată din participanţii ce primesc

vizitele extratereştrilor şi grupa a patra are sarcina de răspândire, rodire şi perpetuare a coordonatelor ce separă şi alungă tot ce este necurat. Să începem cu prima grupă a gradului cinci care se împrieteneşte cu primele raze de Soare, parcurgându-le şi lăsându-se penetrată de Ordinea Divină. Temerarii parcurg aceste căi luminoase invocând doar o rugăciune „Osteneala mea aduce bucuria peste Univers!” Cu acest gând rămân pătrunşi, neschimbându-l, deoarece la pierderea mantrei părăsesc calea razelor Soarelui. Acest curs durează patruzeci de zile petrecute permanent cu gândul la împlinirea misiunii. Cei ce nu au reuşit să-



30 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului şi stăpânească gândul se retrag pentru o nouă încercare. Au permisiunea

şi stăpânească gândul se retrag pentru o nouă încercare. Au permisiunea să încerce de trei ori. Plimbarea Temerarilor este plăcută zorilor. Grupa doi din gradul cinci rămâne prietenia dintre Răsărit şi Plimbăreţi, iar aceştia, surprinzător de zâmbitori, petrec patruzeci de zile spunând permanent:

„Osteneala mea aduce bucuria peste Univers!” „Răsăritul, destin peste galaxii!” Prietenii Răsăritului zburdă printre raze, se alintă cu ele. Cei ce nu reuşesec mai au şansa la două încercări. Grupa trei din gradul cinci parcurge trasee scurte unde participă la întâlnirea fiinţelor extraterestre, punând baze de prietenie şi legături cu aceştia. Ei sunt conduşi de gândurile:

„Osteneala mea aduce bucuria peste Univers” „Răsăritul, destin peste galaxii!” „Bucuria vieţii este Soarele!” Aceste plimbări alături de fiinţe nepământene aduc şi stochează un plus de cunoaştere a vieţii în afara Pământului. Partenerul nostru, Soarele, veghează



31 

Constantina Dumitrescu iluminarea straturilor extraterestre pentru desfăşurarea întâlnirilor, impresionând dorinţa

Constantina Dumitrescu

iluminarea straturilor extraterestre pentru desfăşurarea întâlnirilor, impresionând dorinţa primirii bucuriei eterne. Cursanţii rămân în contact cu extratereştrii patruzeci de zile. Cei ce nu reuşesc, mai pot încerca o dată.

Grupa a patra din gradul cinci are munca plină de satisfacţii. Strecurându-se printre straturile răufăcătoare, perpetuează şi răspândesc cunoaşterea bucuriei nemuritoare, stopând răutăţile schimonosite să participe la destrămarea luminii peste Univers. Aceştia spun patru mantre:

„Osteneala mea aduce bucuria peste Univers” „Răsăritul, destin peste galaxii!” „Bucuria vieţii este Soarele!” „Soarele luminează râul până îl face să primească bucuria vieţii!” Plimbarea acestora printre straturile usturătoare rămâne izbânda puterii. Karma răului se epuizează odată cu stabilirea bucuriei în Univers. Participanţii acestei grupe rămân statornici dorinţei lor de a perpetua bucuria vieţii. Nu au voie să eşueze. Cei ce nu au reuşit nu mai pot continua gradul cinci, deoarece este pragul de trecere ce vesteşte pe cei care



32 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului primesc iluminarea după posibilitatea de a-şi putea stăpâni gândul. Cei care

primesc iluminarea după posibilitatea de a-şi putea stăpâni gândul. Cei care trec acest prag primesc prima stea cu cinci colţuri, recunoaşterea reuşitei lor. Steaua reprezintă primii paşi spre iluminare, lucrare dictată din Soare, hotărâtă de Marele Părinte. Acest prag al gradului cinci este pârghia izbânzii. Trecerea primului prag este reuşita pământeană. Gradul cinci rămâne cel ce duce ucenicii pe drumul iluminării. Steaua cu cinci raze, descoperire mare pentru fraternitate, stabileşte drumul spre iluminare. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Participanţii acestui grad păşesc peste râuri de culte, zidind prima lucrare pentru iluminare. Terminarea acestui grad cinci duce discipolii pe drumul stelei cu şase raze pline de cunoaştere şi rodire pentru planeta Pământ. Ordinea gradelor se desfăşoară normal până la gradul optzeci şi opt. Cursanţii participanţi vor continua gradul şase, desfăşurat odată cu răsăritul. Aceştia duc stema rodirii, răspândind ordinea mondială să cunoască Lumina. Rămâne steaua cu şase raze, simbolul rodirii, plină de Lumina castelanilor. În mijlocul stelei este inscripţionat



33 

Constantina Dumitrescu cuvântul iluminat Zarjiglasoch Rămâne o singură grupă începând cu acest grad. Cursanţii

Constantina Dumitrescu

cuvântul iluminat Zarjiglasoch Rămâne o singură grupă începând cu acest grad. Cursanţii lucrează necontenit patruzeci de zile, parcurgând şase rugăciuni în şase ore pe zi:

„Să petrec ordinea mondială alături de Lumină!” „Pornesc pe drumul Luminii, terminând lucrarea începută!” „Rodirea pământului , belşug pentru viaţă!” „Prietenia cu Soarele aduce supremaţia Terrei!” „Soarele primeşte respect pentru supremaţia sa!”

„Lumina păstrează steaua prieteniei cu bucurie!” Gradul şase este gradul prieteniei. Când se trece de el urmează gradul şapte, după o pauză de treizeci şi trei de zile. Gradul şapte este plin de coordonate exacte pentru respectarea Măritului Părinte. Acesta este o stea cu şapte raze. Fiecare rază ce există corespunde bucuriei vieţii şi se consultă cu Soarele având o răbdare impresionantă. Porneşte cu bucuria spre noi



34 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului termene, ordonând discipolii şi pregătindu-i pentru drumul iubirii pământeşti.

termene, ordonând discipolii şi pregătindu-i pentru drumul iubirii pământeşti. Aceştia participă şapte ore pe zi în patruzeci de zile, stând în picioare cu ochii spre cer şi cu mâinile sub subsuori şi spunând şapte temerare rugăciuni:

„S-a terminat cu răutăţile strecurate în vremile ce vin!”

„Iubirea rămâne a lui Dumnezeu!” „Răsăritul, puterea Pământului!” „Termin cu lucrarea zugrăvelilor, particip cu gândul curat pentru primirea iluminării!” „Gândul să primească putere şi să rămână statornic credinţei Divine!” „Rodirea gândului să primească Lumina!” „Lumina, sursa care distruge supărările!” Această măreaţă stea cu şapte raze stabileşte legătura dintre cursanţi şi Zarjiglasoch, răscumpărând termene precise pentru respectarea lucrării Soarelui, coordonator direct în iniţierea Zarjiglasochilor. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. După depăşirea acestui prag şi trecerea celor treizeci şi trei de zile de odihnă se începe gradul opt



35 

Constantina Dumitrescu cu cei ce au reuşit să rămână pe drumul iluminării, iar restul se

Constantina Dumitrescu

cu cei ce au reuşit să rămână pe drumul iluminării, iar restul se retrag. Acest grad este cunoscut prin steaua cu opt raze, cea mai puternică stea ce reprezintă viaţa peste Univers, coordonatoarea Sistemului Solar. Este supusă Soarelui, dornică de îndeplinirea tuturor misiunilor. Rodeşte doar precizie şi exactitate, de aceea învăţăceii gradului opt respectă cu stricteţe ordinea şi rămân timp de opt ore întinşi cu privirea spre cer, ţinând mâinile şi picioarele deschise, cu vârful degetelor de la mâini îndreptate spre vârful degetelor de la picioare. Semn respectat pentru puterea Răsăritului, rodind doar fericire pentru cursanţi. În această poziţie rostesc cu glas tare toţi o dată opt mantre:

„Răsăritul păstrează viaţa!” „Părintele Universurilor rămâne Dumnezeu!” „Părintele iubirii este Răsăritul!” „Termenele Luminii opresc răutatea!” „Dragostea zideşte gândul pentru bucurie!” „Constelaţiile divine desăvârşesc zorile” „Gândul este temerar pentru păstrarea bucuriei!” „Răscumpărarea vieţii rămâne durerea



36 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului sufletului!” Aşa se termină gradul opt parcurs de către cei ce

sufletului!” Aşa se termină gradul opt parcurs de către cei ce au rezistat acestui ritual. Absolvenţii sunt vrednici de stocare a vremilor care vin. Rămân prinşi de steaua cu opt raze, în mijlocul căreia este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch ca să ducă precizia mai departe, şi primesc la sfârşitul acestui grad cele treizeci şi trei de zile de pauză pentru ca apoi să înceapă gradul nouă. Gradul nouă este zornăitor, răscoleşte peste toate straturile, păstrând destinele pregătite să primească iluminarea gradului nouă. Se trezeşte răscolind prin Soare pentru a rămâne în timp, separând ura de iubire, sepărând dragostea de tristeţe, durerea de iubire şi prostia de tristeţe. Gradul se desfăşoară pe o perioadă de treizeci şi trei de zile, spunându-se în ritual douăzeci şi şapte de rugăciuni strigate cu voce tare în cor:

„Să plece prostia!” „Osteneala luptă pentru Răsărit!” „Pasagerii nedoriţi să plece!” „Stelele să lumineze nevoiaşii!” „Soarele să trateze omenirea!” „Iubirea să rămână statornică!”



37 

Constantina Dumitrescu „Sufletul rămâne pentru Răsărit!” „Bucuria este pentru Univers!” „Tristeţea este

Constantina Dumitrescu

„Sufletul rămâne pentru Răsărit!” „Bucuria este pentru Univers!” „Tristeţea este pentru foc!” „Zorile, sufletul pioşilor!” „Răscumpărarea este pentru sluţi!” „Răscoliţii pierd Lumina!” „Vrednicia adoră Soarele!” „Plângăcioşii să părăsească Pământul!” „Moartea este vrednicia Luminii!” „Osteneala provine din răsfăţ!” „Aprecierea rămâne termen pentru rodire!” „Răstirea este pentru ordinea Divină!” „Ignorarea Soarelui este prostie!” „Participarea vremilor rămâne doar în relaţia cu omul!”

„Prietenia cuprinde Soarele!” „Noaptea este jurnal pentru cei vrednici!” „Zborul păsărilor, lumină pătrunsă!” „Replierea vorbeşte despre termene!” „Participarea zorilor rămâne obişnuinţă pentru iubire!” „Soarele luminează peste soarta iubirii!” „Soarele rămâne iubitor pentru omenire!”



38 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Aceste mantre se rostesc cu glas tare, poziţia cursanţilor este aceea

Aceste mantre se rostesc cu glas tare, poziţia cursanţilor este aceea de a rămâne în picioare ţinându-se de mâini, pe care le ridică spre cer odată cu privirea, formând un cerc şi rostind cele douăzeci şi şapte de mantre timp de nouă ore în treizeci şi trei de zile. Cei ce au reuşit să treacă de această mare etapă primesc steaua cu nouă raze aducătoare a puterii pentru stăpânirea gândului. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Aceasta este steaua priceperii şi a eliminării straturilor usturătoare. Această stea are rol măreţ pentru păstrarea iureşului bucuriei vieţii. Rămâne steaua cu nouă raze plină de respect pentru Soare. După treizeci şi trei de zile de pauză, ucenicii încep sub coordonatele Soarelui şi a iniţiaţilor în Zarjiglasoch cursurile gradului zece. Acest grad este plin de bucurie, răspândind veşti bune pentru nemurire. Steaua cu zece raze este pregătită pentru cei ce reuşesc să absolvească acest grad, ducându-i peste primele straturi pline de lumină. Ei rostesc în gând zece mantre în poziţie îngenunchiată, cu mâinile către cer, unite, vârfurile degetelor formând o piramidă deasupra capului.



39 

Constantina Dumitrescu Rostirea rugăciunilor stăpâneşte gândul, parcurgând puternici paşi spre iluminare:

Constantina Dumitrescu

Rostirea rugăciunilor stăpâneşte gândul, parcurgând puternici paşi spre iluminare:

„Soarele, bunăstare pentru omenire!” „Regina Soarelui, bucuria Universului!” „Prietenia cu Soarele, fericirea Pământului!” „Puterea Soarelui, strălucire Divină!” „Răsăritul domneşte peste poala iubirii!” „Zarjiglasochii primesc ordinea plecării în Univers!” „Ordinea plecării navei Auri Bulbus este dirijată de Soare” „Răsăritul veghează Pământul!” „Armonia pătrunde în sufletul ucenicilor!” „Gândul rămâne peste bucurie!” Doar cei ce au reuşit să treacă această încercare rămân să petreacă treizeci şi trei de zile de pauză. La terminarea gradului zece rămân două sute cinzeci de cursanţi. Steaua cu zece raze o primesc absolvenţii şi o pot folosi ca pe Roata Vieţii, păstrând-o cu sfinţenie. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Gradul unsprezece este trecerea în a doua decadă a viitorilor iluminaţi. Această nouă poartă



40 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului este specială, aduce cu ea râsetul zglobiu al rodirii Luminii peste

este specială, aduce cu ea râsetul zglobiu al rodirii Luminii peste veşnicie. Al unsprezecelea grad este

pregătit să primească veselia partenerilor care conduc bucuria spre o nouă viaţă. Steaua cu unsprezece raze este puternică, stăpână pe sine, şi rămâne luminoasă. Cursul ţine patruzeci de zile câte opt ore pe zi. Cursanţii acestui grad parcurg trasee speciale, supravegheaţi de Zarjiglasochi, ei stau în poziţie degajată şi merg în acelaşi timp, spunând rugăciunile Luminii:

„Rog Lumina să rămână veşnic lângă noi!” „Soarele să strălucească păstrând veselia!” „Zorii Răsăritului să mobilizeze viaţa!” „Bucuria Răsăritului să dăinuie!” „Puterea vieţii să stăpânească Universul!” „Lumina rămâne iubire nemuritoare!” „Dogoarea Soarelui pătrunde viitorul!” „Soarele străluceşte peste vânt!” „Lumina se strecoară râzând peste tristeţe!” „Roua dimineţii spală durerea!” „Dragostea pătrunde veşnicia!”

Reuşita

cursanţilor

de

a

termina

gradul

unsprezece este acela de a primi steaua cu unsprezece



41 

Constantina Dumitrescu raze ce le călăuzeşte paşii spre iluminare. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul

Constantina Dumitrescu

raze ce le călăuzeşte paşii spre iluminare. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Obţinerea acesteia îi duce cu paşi grăbiţi către gradul doisprezece, puternic iluminat de Soare.

Acest nou grad este pătrunzător prin steaua lui cu douăsprezece raze ce este neobosită să conducă lumea prin nobleţea iubirii. Ea este formată din raze divine ce răspândesc Lumina, păstrând zilele vesele. Învăţătura ţine patruzeci de zile, câte opt ore pe zi. Se roagă necontenit, păstrând ritualul nemuririi. Cu mâinile puse peste ceafă, aplecându-şi corpul în faţă, realizând prin mişcare un unghi de nouăzeci de grade, ei spun cu glas tare următoarele mantre:

„Urnesc rodirea nemuririi!” „Păşesc peste veacuri cu Lumina în piept!” „Gândul răsună lângă Lumină!” „Gândul rămâne cu Lumina!” „Puterea Luminii, călăuza gândului!” „Pământul răsună pentru Viaţă!” „Soarele veghează la păstrarea zilelor pământene!” „Răsăritul plimbă Lumina peste noi!” „Nobleţea Soarelui, putere nemărginită a



42 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Luminii!” „Jurământul îngerilor, puterea inimilor!” „Jumătate dintre

Luminii!” „Jurământul îngerilor, puterea inimilor!” „Jumătate dintre stele primesc Viaţa!” „Toate stelele doresc să aibă Viaţă!” Aceste ritualuri, spuse cu voce tare de cursanţii conduşi de Zarjiglasochi, aduc doar iluminarea peste cei care reuşesc să termine acest prag şi steaua ce le măreşte puterea şi cunoaşterea. Aceast simbol cu douăsprezece raze este suprem prin forţa lui de a păstra viaţa veşnică, în mijlocul stelei fiind inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Primirea acestei stele este o mare reuşită ce conduce ucenicii la următorul grad întru continuarea iluminării, respectând pauza de odihnă a celor treizeci şi trei de zile. Gradul treisprezece e plin de armonie şi apreciere mare pentru roua dimineţii. Acesta pune baze peste gând, armonizându-l cu răspunsurile la întrebările asupra gândirii ce le petrec cu lumina şi rămân dornice de a stabili parametrii bucuriei. Acestea sunt parcurse de nenumărate hotărâri privind supremaţia bucuriei peste Univers. Cooperarea dintre armonie şi participanţi măreşte formarea gândirii, apropiindu-i pe aceştia de primii



43 

Constantina Dumitrescu paşi ce ii conduc spre gândul bucuriei. Lucrarea Jurnalului Vieţii vorbeşte despre ucenicii

Constantina Dumitrescu

paşi ce ii conduc spre gândul bucuriei. Lucrarea Jurnalului Vieţii vorbeşte despre ucenicii care încep cursurile în iniţierea Zarjiglasoch, pregătindu-i să stabilească relaţii în Univers cu partenerii extratereştri şi să pună baze noi peste galaxie, oferindu-i acesteia doar bucuria nemuririi, rodind hotărâri, aprecieri mănoase pentru reuşita aceasta. Pătrundem adânc în gradul treisprezece, unde se petrec lucruri minunate ce se desfăşoară pe o perioadă de patruzeci de zile. Precizăm că jumătate dintre aceşti cursanţi au puterea de a trece peste acesta. Jumătate rămân pentru a începe, dacă doresc, cursurile iniţierii în Zarjiglasoch de la primul grad. Participanţii acestui grad rămân de obicei pregătiţi pentru a respecta ordinea Luminii pe Terra. Lumina păşeşte cu ucenicii conduşi de Soare şi ei parcurg acest grad pregătind treisprezece mantre pline de austeritate pentru cei otrăviţi:

„Ordonăm prostiei să părăsească Pământul!” „Cei răi primească opăreala nostră!” „Veninoşii să ardă în gura prostiei, zidindu-i pe amândoi!” „Urâcioşii rămân la poarta răsăritului ca să ceară milă!”



44 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Pornim furnalele lucrătoare pentru cei nechibzuiţi să primească focul

„Pornim furnalele lucrătoare pentru cei nechibzuiţi să primească focul Luminii!” „Pământul să se cureţe de zugrăviţii plini de păcate!” „Să plece lucrarea diavolească din straturile rodirii!” „Să termine crescătorii de venin cu lucrarea lor, îi punem pe jar!” „Fala proştilor să rămână la poarta tăcerii!” „Răzvrătiţii primească doar apărarea domnească!” „Puterea monştrilor să fie pătrunsă cu arsura dragostei!” „Împerecherea răului să fie stârpită cu paloşul iubirii!” „Puterea lăcomiei să fie pedepsită cu termene noi de sărăcie!” Puterea gradului treisprezece este marcată prin prietenia dintre Soare şi partenerii săi de drum ce păşesc cu înverşunare pe drumul luminii pentru a primi iluminarea. Ostaşii acestui grad armonios desfăşoară activităţi respectând dorinţa Soarelui de a pătrunde în veşnicie. Puterea gradului treisprezece



45 

Constantina Dumitrescu descoperă pornirile cursanţilor, separând Lumina de straturile perfide. Ritualul gradului

Constantina Dumitrescu

descoperă pornirile cursanţilor, separând Lumina de straturile perfide. Ritualul gradului acesta, când se spun rugăciunile, este acela de a plimba mâinile cu degetele deschise deasupra pântecului rămânând pe piept trei secunde, în aşa fel vârful degetelor să se unească, apoi cu o deschidere spre exteriorul corpului se aruncă conţinutul palmelor şi se suflă peste ele. Acest ritual elimină putregaiul care s-a strecurat căutându-şi locul pentru a domina trupul şi sufletul, nelăsând gândului puterea de a se concentra asupra normalităţii de a se bucura de răspunsurile şi dorinţele lucrării divine. La gradul treisprezece se primeşte steaua cu treisprezece raze dătătoare de speranţă pentru nemurire a celor ce reuşesc să treacă această înaltă poartă. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Trecerea la următorul grad rămâne pârghia dintre iubire şi armonie. Al paisprezecelea grad răsună prin depistarea care ascunde doar plăcerea plimbării, creând în viitor mici neînţelegeri. Ei au trecut gradele precedente cu multă măestrie şi stăpânire de sine. Dar cum trebuie să rămână potenţiali iluminaţi în Zarjiglasoch, mereu se vor găsi până la gradul optzeci şi opt dornici de



46 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului iluminare, dar nu au încă puterea de stăpânire a gândului. Gradul

iluminare, dar nu au încă puterea de stăpânire a gândului. Gradul paisprezece este vrednic să stabilească ierarhia iubirii, răscumpărând cu puterea măreţiei nemuriri. Astrele privesc lucrarea Soarelui cu dorinţa de a se realiza bucuria nemuririi în Univers. De aceea acest grad porneşte după o pauză de treizeci şi trei de zile a ucenicilor petrecută cu iluminaţii care au terminat gradul anterior prin toate cele patru zări ale Pământului. Acest grad se desfăşoară cu bucurie pe creştete, stabilind relaţii noi pentru a parcurge drumul bucuriei şi al nemuririi purtând steaua cu treisprezece raze. Cursurile începute veghează la păstrarea bucuriei pe creştet şi nepermiterea de a se strecura nici cea mai mică posibilitate ca răufăcătorii să aibă acces să pătrundă în intimitatea cursanţilor. Acest grad are puterea de a îndepărta cu uşurinţă răutăţile, prefăcătoriile, ostenelile aduse din partea celor nepoftiţi. Stabileşte relaţii cu oratorii acestui program care se desfăşoară parcurgând treizeci şi trei de zile, repliind puterea gândului apreciată de către maeştrii Zarjiglasoch. În aceste zile de curs parcurse, câte opt ore pe



47 

Constantina Dumitrescu zi, ritualul este puterea ajutată de mantre să desfăşoare acest grad. Parcurgerea acestora

Constantina Dumitrescu

zi, ritualul este puterea ajutată de mantre să desfăşoare acest grad. Parcurgerea acestora se începe odată cu apariţia primelor raze ale Soarelui care îi conduce bucuros spre iluminare. Ritualul se porneşte din partea dreaptă a zonei unde se ţine acesta spre stânga, cursanţii, unul în spatele celuilalt, dau trei rotaţii cu mâinile prinse încrucişat sub subţiori. Apoi rămân pe loc, se rotesc în acelaşi sens spre dreapta, îşi dau mânile cu degetele întrepătrunse şi ridică mâinile sub formă de piramidă spre Soare, rostind cele paisprezece incantaţii:

„Soare, primeşte sufletul nostru precum noi primim razele tale!” „Soare, trezeşte puterea gândului de a păstra bucuria nemuririi!” „Soare, opreşte veninoşii şi curăţă-ne de păcate!” „Soare, păstrează-ne sufletele curate!” „Roua dimineţii rodeşte pentru nemurire!” „Prin zările răsăritului ne vorbeşte Soarele!” „Puterea zilei este prin Soare!” „Adormirea straturilor perfide rămâne la poarta Soarelui!” „Osteneala noastră să rămână în veşnicie!”



48 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Parcurgerea traseului razelor Soarelui aduce pacea!” „Ordinea razelor este

„Parcurgerea traseului razelor Soarelui aduce pacea!” „Ordinea razelor este stabilită de Soare!” „Respectul Soarelui este pentru viaţă!” „Puterea Soarelui stăpâneşte Universul!” „Aura primită este din Soare!” Ritualul continuă timp de opt ore fără întrerupere stabilind rodirea Soarelui printre discipoli. Acest grad este măreţ, plin de Lumină, aducând doar pacea peste Pământ. Aprecierea Zarjiglasochilor este plină de răsunet pentru Soare şi coordonatele lui. Aceştia se închină necontenit, neobosiţi, astrului mirific plin de bucuria de a păstra viaţă veşnică în Univers. Steaua cu paisprezece raze este primită în dar de ucenici pentru purtarea ce reprezintă demersurile pentru superioritatea acestui grad. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Participanţii care au reuşit să termine gradul paisprezece parcurg treizeci şi trei de zile pământene stabilind relaţii permanente cu Soarele. Supremaţia acestui grad este aceea de a rămâne iluminat precum s-a stabilit de către Zarjiglasochi în relaţia lor cu Soarele. De asemenea, şi înţelegerea dintre măreţul



49 

Constantina Dumitrescu Soare şi Măritul Părinte a fost aceeaşi. Printre cursanţii acestui grad participă şi

Constantina Dumitrescu

Soare şi Măritul Părinte a fost aceeaşi. Printre cursanţii acestui grad participă şi castelanii, susţinându-i în ritualul lor. Pornirea gradului cinsprezece este pentru perfectarea păstrării Luminii primite prin practicarea precedentelor cursuri. Rodirea Luminii reprezintă puterea iluminaţilor în Zarjiglasoch. Superbul grad cincisprezece aduce urmaşilor bucuria de a trăi în vremi pline de Lumină ce umplu cu razele Soarelui terminarea vărsăturilor pline de semeţie, răufăcătoare, ale smoliţilor. Puterea gradului cincisprezece sporeşte răspunsurile pentru învăţăceii care izbutesc să termine aceste cursuri. Ei încep printr-un ritual plin de simboluri cum ar fi:

stau câte şapte persoane aşezate în semicerc pe podea şi îşi întâlnesc vârful degetelor mari de la picioare. Mâinile rămân prinse de coapse, trăgându-le spre spate, apoi revenind cu ele la loc. Picioarele rămân neclintite timp de şapte ore pe zi în treizeci şi trei de zile, spunând cincisprezece iluminări ale perfecţiunii şi ale rodirii acesteia:

„Opresc, Doamne, supărările, punându-le la poarta Soarelui!” „Deschide, Doamne, Răsăritul, să primesc Lumina Perfecţiunii!”



50 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Rămân, Doamne, supărările mele numărate zero!” „Credinţa mea păşeşte

„Rămân, Doamne, supărările mele numărate zero!” „Credinţa mea păşeşte cu Lumina odată!” „Soarele străluceşte peste supuşii săi!” „Lucrarea vremilor pune perfecţiunea peste mine!” „Dragostea stabileşte Răsăritului bucuria nemuririi!” „Apa vieţii este Lumina Soarelui!” „Puterea morţii rodeşte perfecţiunea!” „Torente de Lumină să primească planetele Universului!” „Zarjiglasochii rămân termene pentru Univers!” „Aprecierea simbolurilor se desfăşoară sub semnul Soarelui!” „Limpezimea sufletelor provine din tratarea cu Lumină!” „Numele Zarjiglasoch este torent de iubire şi Lumină!”

„Este vremea puterii Soarelui şi a perfecţiunii!” După terminarea acestui grad iniţiator al perfecţiunii şi Luminii, absolvenţii rămân trei



51 

Constantina Dumitrescu săptămâni şi stau permanent parcurgând Lumina gândului, fiind testaţi de iluminaţii

Constantina Dumitrescu

săptămâni şi stau permanent parcurgând Lumina gândului, fiind testaţi de iluminaţii Zarjiglasoch, care le înmânează diplome cu aprecieri ce stabilesc posibilitatea de a gândi corect în ceea ce sunt iniţiaţi. Hotărâre mare la acest nivel pentru urmarea iniţierii în Zarjiglasoch. Steaua cu cincisprezece raze este primită de cursanţii care reuşesc să-şi însuşească supremaţia acestui grad ce reprezintă despărţirea de restul lucrărilor, în afară de Zarjiglasoch. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Straturile care au obţinut perfecţiunea urmează gradul şaisprezece, sunt pline de vârtejuri, punându-i pe cursanţi la mare încercare. În perioada studiului care durează treizeci şi trei de zile, Zarjiglasochii transmit prin gând cursanţilor coordonate de recepţie dându-le posibilitatea acestora să dovedescă ce capacităţi au dobândit în perioada desfăşurării Luminii peste ei. Să pornim a transmite prin gând mantrele pentru acest nivel:

„Vestea bună aduce gând bun!” „Aprecierea bucuriei nemuririi aduce doar fericirea!”



52 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Răspunsul gândului tău este precum l-ai lucrat!” „Ordinea gândirii

„Răspunsul gândului tău este precum l-ai lucrat!” „Ordinea gândirii transmite-o prin Lumină!” „Primesc să moară cei ce nu doresc viaţa!” „Reprezentarea ta în Univers trebuie să aducă perpetuarea veşnică!” „Privirea să primească doar Lumina!” „Prisosinţa gândului ce nu poartă „Lumina descarc-o peste vremile trecute!” „Sudoarea ta, imaginea perfecţiunii!” „Armonia să-ţi sălăşluiască gândul!” „Apariţia pierzaniei dă-o peste flăcările care stăpânesc răul!” „Amărăciunea pune-o şi pe ea peste foc!”

„Reperul gândului este doar Lumina!” „Răspunsul gândului doar Lumină este!” „Puterea gândului vibrează pentru Lumină!” „Ordonarea gândului las-o coordonată de Soare!” Toate aceste luminoase rugăciuni se transmit



53 

Constantina Dumitrescu de către iluminaţii Zarjiglasoch cursanţilor prin gând, stabilind relaţia dintre ucenic şi

Constantina Dumitrescu

de către iluminaţii Zarjiglasoch cursanţilor prin gând, stabilind relaţia dintre ucenic şi iluminat. Cei ce nu au putut să primească peste şapte din cele şaisprezece mantre transmise prin gând, părăsesc acest grad, rămânând doar şaptezeci de persoane apte pentru urmarea iluminării conduse de Soare. Aceşti participanţi, când au primit transmiterea gândurilor, au stat şezând în poziţie de concentrare şi relaxare. Steaua cu şaisprezece raze reprezintă stăpânirea şi puterea gândului doar pentru nemurire. Aceasta este primită de toţi cei ce reuşesc să parcurgă acest minunat imperiu al cunoaşterii. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Primesc cei ce urmează gradul şaptesprezece cele treizeci şi trei de zile de odihnă ca să se pregătească pentru a începe o nouă rundă în iniţierea Zarjiglasoch. Parcurgerea gradului şaptesprezece este uşoară deoarece se reiau primele transmiteri prin gând din gradul şaisprezece, adâugându-se doar un gând, acela fiind:

„Ca să rămâi iluminat, trebuie să urmezi Soarele!”



54 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Participanţii care rămân la acest grad sunt doar 63 şi primesc

Participanţii care rămân la acest grad sunt doar 63 şi primesc steaua cu şaptesprezece raze care reprezintă unirea bucuriei cu puterea de a dobândi privirea castelanilor. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Aceştia pot continua gradul optsprezece după o pauză de treizeci şi trei de zile. Lucrarea gradului optsprezece este potenţialul gândului de a putea realiza repere pentru urmaşii Planetei Mame şi supremaţia printre alte planete. Bucuria acestui grad este speranţa participanţilor de a obţine la sfârşitul cursurilor steaua cu optsprezece raze. Dar pentru a parcurge acest grad reperele se studiază cu mare grijă, coordonatele specifice pentru acestea pornesc prin a parcurge patruzeci şi patru de zile de ritualuri speciale, pregătind optsprezece mantre pline de răspunsuri pentru participarea Soarelui în mod special la acest grad. Primesc Zarjiglasochii să asiste şi să îndrume discipolii la partea practică, pregătindu-i pentru păstrarea gândului în această iniţiere. La acest curs participă opt iniţiaţi în Zarjiglasoch. Primul iniţiat are gradul şaptezeci, al



55 

Constantina Dumitrescu doilea are gradul şaptezeci şi trei, al treilea şi al patrulea au gradul

Constantina Dumitrescu

doilea are gradul şaptezeci şi trei, al treilea şi al patrulea au gradul şaptezeci şi patru, al cincilea şi al şaselea au gradul şaptezeci şi opt, al şaptelea are gradul optzeci şi al optulea are gradul optzeci şi unu. Sunt atât de puternici că răsună Lumina şi vibrează în jurul lor aerul. Soarele participă printre iniţiaţii Zarjiglasoch, stabilind respect pentru reuşita lor. Resursa de propagare a gândului este puterea cursanţilor de a parcurge acest curs. Realizarea ritualului se efectuează în această perioadă de către ucenici prin trecerea mâinilor peste partea dorsală, alunecând de-a lungul spatelui cu degetele orientate spre cap, rămânând în picioare şi efectuând mişcări regulate în sus şi în jos doar de opt ori. După aceasta se retrag şi se aşază pe partea stângă a corpului cu privirea spre răsărit, punând mâinile peste umeri spre spate şi picioarele uşor desfăcute şi încrucişate. În această poziţie se spun mantrele, apoi se ridică şi se repetă ritualul. Păstrarea mâinilor peste umeri, pe spate, corespunde cu dorinţa Luminii de a se plimba pe acesta. Ritualul se realizează cu privirea spre Răsărit, precum Răsăritul îi plimbă printre reperele coordonatelor parcurse de gând. Primesc să spună cu glas tare rugăciunile pe



56 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului care le-au recepţionat prin puterea gândului. Mantrele acestui grad sunt:

care le-au recepţionat prin puterea gândului. Mantrele acestui grad sunt:

„Rodeşte Răsăritul pentru mine!” „Dragostea nemărginită a Soarelui rămâne veşnică!” „Răspunsul Luminii este parcurs de gând!” „Surpriza rămâne pentru nemurire!” „Ordinea Luminii neobosită este!” „Ostenesc pentru zbor!” „Răspunsul gândurilor este Lumina!” „Suplimentarea Luminii, păstrarea gândului bucuriei!” „Participarea trecerii Luminii prin gând păstrează reperele coordonatelor!” „Purtarea nemuririi este pentru iluminaţi!” „Dogoarea pământului poartă nemurirea!” „Purtarea monştrilor rămâne la poarta disperării!” „Respectul pentru iubire este dragostea pură!” „Puterea rămâne condusă doar de nemurire!” „Hotărârea Soarelui este plină de înţelepciune!” „Rodirea bucuriei nemuririi aduce supremaţia gândului!”



57 

Constantina Dumitrescu „Prietenia morţii cu Răsăritul este plină de răspunsuri fericite!” „Zornăitul razelor

Constantina Dumitrescu

„Prietenia morţii cu Răsăritul este plină de răspunsuri fericite!” „Zornăitul razelor Soarelui aparţine doar iureşului de Lumină!” Cei ce reuşesc să parcurgă aceste învăţături primesc răsplata cuvenită, patruzeci şi patru de zile de pauză. Steaua cu optsprezece raze o primesc cei ce au reuşit să se desprindă de straturile pământene şi care, traversând lumi noi, să poată cuprinde Soarele. Aceasta este oferită celor ce au avut harul de a pătrunde în adâncul Universului. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Apoi începe gradul nouăsprezece, purtat de nemurire, plin de prospeţimea răscumpărării vremilor ce vin.

Desfăşurarea acestui imens pas spre iluminare

se realizează timp de patruzeci şi patru de zile cu ritualuri pregătitoare pentru a urma cu uşurinţă transmiterile purtate de gând şi recepţionarea mesajelor.

Gradul

nouăsprezece

pregăteşte

gândul

discipolilor pentru dobândirea nemuririi. Această pregătire se desfăşoară prin ritualuri şi mantre care



58 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului definesc acest grad. De asemenea rolul acestora este acela de a

definesc acest grad. De asemenea rolul acestora este acela de a uşura transmiterea şi recepţionarea gândului permanent dintre Soare şi cursant. Ritualurile se desfăşoară în prezenţa Zarjiglasochilor ce au grade peste şaptezeci, şi care păstrează amestecurile de apartenenţă pământeană şi Lumină pregătitoare pentru comunicarea cu Universul. Se lasă suprafaţa corpului dezgolită în dreptul inimii, matricea inimii este transferată către Soare prin două mişcări:

Camera auricolă a inimii se găseşte în partea stângă, se masează cu vârful degetelor mâinii stângi această zonă cu patru mişcări spre stânga, apoi se trece pe ventriculul drept şi se procedează tot aşa, dar totul se realizează cu mâna dreaptă şi în partea dreaptă a inimii. Prima oară când degetele masează această zonă se lucrează fizic pe straturile sufletului. Acest ritual se realizează de şapte ori dimineaţa, la răsăritul Soarelui, de opt ori la prânz în perioada cea mai fierbinte şi de nouă ori la apusul Soarelui. Precizarea este următoarea: să nu se greşească numărătoarea ritualului pe inimă, nici în plus şi nici în minus, deoarece rezultatele vor fi nefaste. În



59 

Constantina Dumitrescu timpul acestui ritual şi după, se spun nouăsprezece mantre: „Inima mea este puterea

Constantina Dumitrescu

timpul acestui ritual şi după, se spun nouăsprezece mantre:

„Inima mea este puterea sufletului!” „Inima mea respectă sufletul primit de la Dumnezeu! ” „Primeşte inima mea puterea statorniciei! ” „Respectă termenele inima mea!” „Inima mea se trezeşte primenită cu lumină!” „Inima se pregăteşte pentru suprema nemurire!” „Rog să primească inima mea steaua cu nouăsprezece raze!” „Printre camerele inimii mele sufletul să fie nemuritor!” „Răspunsul inimii rămâne fericirea veşniciei!” „Păstrează inima puterea nemuririi!” „Camerele mele din inimă să primească austeritatea nefericirii !” „Aprecierea sufletului este comoara inimii!” „Lumina sălăşluieşte în inimă, pregătind-o pentru iubire!” „Noaptea Soarele este în inima mea!” „Puterea fericirii este sufletul pregătit pentru nemurire!”



60 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Păstrarea sufletului este dorinţa inimii!” „Supremaţia sufletului este

„Păstrarea sufletului este dorinţa inimii!” „Supremaţia sufletului este inima plină de bucurie!” „Purtarea sufletului în inimă opreşte durerea să-şi facă loc!” „Sufletul trebuie păstrat curat, aşa cum îl primeşti!” După terminarea acestor ritualuri şi mantre care se parcurg timp de treizeci şi trei de zile, se face

o pauză de alte treizeci şi trei de zile pentru recreerea

şi stabilirea relaţiei inimii cu sufletul.

Acest grad impune multă pregătire şi atenţie nemărginită, deoarece se pot petrece situaţii grave cu

sufletul vostru. Cei ce au reuşit să treacă acest uriaş semn primesc steaua cu nouăsprezece raze ca reuşită

a inimii şi a sufletului care rămân complet legate de

Lumină. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Această stea cu nouăsprezece raze este simbolul sufletului păstrat într-o inimă luminoasă care descoperă nemurirea. Gradul douăzeci este special, tratează statornicia şi dragostea pentru puterea divină. Iniţierea în aceste strălucitoare cursuri aduce participanţilor idealuri noi şi dorinţa de a putea să-



61 

Constantina Dumitrescu şi lustruiască puterea gândului prin cunoaşterea răspunsurilor dictate din împărăţia

Constantina Dumitrescu

şi lustruiască puterea gândului prin cunoaşterea răspunsurilor dictate din împărăţia Soarelui, petrecând patruzeci şi patru de zile din Răsărit până în Asfinţit, venerând statornicia pentru divinul Pământ şi Soare. Aici se petrec numeroase hotărâri cu parteneri, discipoli şi Zarjiglasochi conduşi de Prea Măritul Soare.

Timpul în care se desfăşoară această iniţiere impune să nu se mănânce după răsăritul Soarelui, ci doar după apus. Aşa începe acest ritual ce aduce doar bucurie pentru viitorii Zarjiglasochi. Petrec surprinzător de lejer aceste cursuri deoarece stau câte trei ore în poziţia fătului, concentrându-se doar la supremaţia dumnezeiască şi rostind rugăciuni pline de trăiri neclintite. Primii douăzeci de cursanţi care reuşesc să prindă cu gândul mantrele trimise le spun cu glas tare, una câte una, urmăriţi de toţi participanţii. Primul spune rugăciunea următoare:

„Deznodământul statorniciei să fie pretutindeni păstrat de suflet, de gând şi trup pentru Tatăl Universurilor şi bucuria statorniciei să pătrundă în pântecele iluminaţilor!”



62 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Al doilea se porneşte spunând:

Vieţii - Puterea Gândului Al doilea se porneşte spunând: „Dispreţul pentru statornicie să piară din omenire,

„Dispreţul pentru statornicie să piară din omenire, făcând mai mult loc puterii divine pe Pământ!” Cel de-al treilea rosteşte scurt:

„Statornicia şi puterea nemuririi să ne ocrotească!” Cursantul patru spune:

„Porneşte statornicie să stai la pieptul neamului ales” Împărtăşeşte cel de-al cincilea următoarele:

„Stai statornicie pe vecie la neamul Părintelui Cerurilor, aducând doar veşti bune!” Pentru cel de-al şaselea rostirea rugăciunii este plină de înţelepciune:

„Terminăm pentru totdeauna cu resturile şi rămânem statornici pe vecie pentru Soare şi Măritul Părinte!” Următorul, cel de-al şaptelea, rosteşte:

„Lumina Soarelui să coboare peste noi, să oprească neîmplinirile şi să pătrundă statornicia în vene traversând tot corpul, stabilindu-se în Suflet!” Rosteşte rapid cel de al optulea:

„Statornicie, jur să te păstrez veşnic pentru



63 

divinitate!” Al nouălea transmite: Constantina Dumitrescu „Transpiraţia noastră rămâne la răscrucea timpului,

divinitate!” Al nouălea transmite:

Constantina Dumitrescu

„Transpiraţia noastră rămâne la răscrucea timpului, aprinzând statornicia pentru Măritul Părinte şi Soare în vecie!” Cursantul zece enunţă:

„Este vremea statorniciei să rămână peste noi, speriind trecutul plin de durere!” Unsprezece se poartă bucuros exclamând:

„Ce scumpă este statornicia când o primeşti, slujind puterea Soarelui şi a Divinului Părinte!” „Surpriza primită de la statornicia pe care o păstrez cu sfinţenie este sublimă şi aduce doar fericire!”, aşa suspină rugându-se cel de-al doisprezecelea ucenic. Aşa începe ce-l de-al treisprezecelea:

„Puterea statorniciei să fie rang domnesc pentru cei păstrători de Lumină!” Vine vremea celui de-al paisprezecelea:

„Să primim statornicia, ea este puterea Luminii ce revarsă dogorind doar pace şi nemurire!” Următorul, cel de-al cinsprezecelea, se roagă:

„Rugămintea noastră este să te stabileşti, statornicie, în gândurile pe care le vom petrece alături



64 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului de puterea iluminării!” Al şaisprezecelea invocă: „Te rog, statornicie,

de puterea iluminării!” Al şaisprezecelea invocă:

„Te rog, statornicie, poposeşte în puterea inimilor noastre ca să putem păstra doar Lumina Divină!” Cel de-al şaptesprezecelea se transpune imediat în timp rostind:

„Rodeşte, Statornicie, peste noi, veghind la nemurire!” Al optsprezecelea cursant invocă statornicia, rugând-o: „Te rugăm, statornicie, să veghezi la poarta împlinirilor şi să ne aduci bucuria vieţii împlinite!” Nouăsprezece izbucneşte strigând:

„Statornicie, măreşte puterea noastră prin

tine!”

Celui de-al douăzecilea ucenic i se aude ruga:

„Supremaţia statorniciei rămâne pururea răspunsul puterii gândului!” După ce au transmis cele douăzeci de Lumini ale statorniciei, ei repetă timp de trei ore cu glas tare şi dăruire rugile, apoi schimbă poziţia pentru încă trei ore, rostind mantrele mai sus enumerate. Această poziţie este în genunchi, ghemuit, cu braţele întinse spre cer, plimbându-le peste cap spre spate şi rostind



65 

Constantina Dumitrescu cele douăzeci de invocări. Şi aşa se repetă ritualul până la asfinţitul Soarelui,

Constantina Dumitrescu

cele douăzeci de invocări. Şi aşa se repetă ritualul până la asfinţitul Soarelui, păstrănd puterea vremilor ce vin. Cei ce reuşesc să treacă peste acest grad care este urmărit cu mare atenţie de către iluminaţii Zarjiglasoch primesc steaua cu douăzeci de raze. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Pentru prima oară aceştia primesc o rază de Lumină care îi călăuzeşte pretutindeni. Este supremaţia Soarelui ce-i luminează pe cei care au reuşit.

După aceea primesc patruzeci şi patru de zile libere ca să poată parcurge cu gândul toate cursurile prin care au trecut. Cei ce au stabilitate în gândire pot continua cea de-a douăzeci şi una iniţiere în Zarjiglasoch. Primirea acestui grad este bucuria de a răscumpăra puterea statorniciei, stabilind-o pentru veşnicie în sufletul şi gândirea Zarjiglasochilor şi a urmaşilor lor. Păstratrea gândirii statornice rămâne ordine desăvârşită pentru iluminarea celor ce reuşesc să înţeleagă pentru ce este pregătită aceasta.



66 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Deprinderea de a înţelege răspunsurile prin gând şi nu prin viu

Deprinderea de a înţelege răspunsurile prin gând şi nu prin viu grai rămâne permanentă. Revenind la gradul douăzeci, urna acestuia este descoperire mare pentru cunoscătorii Zarjiglasoch care termină acest curs şi au înţelepciunea de a stabili relaţii separând puterea primită de la Soare şi puterea dobândită prin mijloace perfide. Gradul douăzeci este steaua cu douăzeci de raze personificată prin statornicia şi reuşita gândului de a nu se prinde printre rămăşiţele trecătoare care se desfată dorind să încolţească şi ele. Gândul este definit după terminarea acestui prag ca putere strict purtătoare a informaţiilor din Soare. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Începutul gradului douăzeci şi unu este parcurs de ucenici respectând dorinţa Soarelui de a surprinde purtarea acestora în joaca lor cu norii, separând curtea nemuririi de cea a veşniciei, păstrând zorile în suflet ca partenere ale Luminii. Astfel începe dogoarea Soarelui să pătrundă peste ferestrele nemuririi, purtând surprize pentru cei ce au pornit pe acest drum, ataşamentul lor pentru



67 

Constantina Dumitrescu Răsărit fiind primordial. Cursanţii se pregătesc aşezându-se pe o pajişte cu picioarele

Constantina Dumitrescu

Răsărit fiind primordial. Cursanţii se pregătesc aşezându-se pe o pajişte cu picioarele strânse sub ei, cu privirea spre cer, cu mâinile pline de Lumină ce le răsucesc în sensul invers al ceasornicului, invocând cu voce tare versuri primite prin gând ce se răspândesc peste norii care se învrednicesc să asculte şi să primească ordinea pregătită. „Răsunetul muzicii noastre să vă poarte, norilor, după gândul nostru!” „Să vă duceţi, să vă întoarceţi, Soarele să-l ascultaţi, cerul să ni-l luminaţi!” „Să plutiţi în lung şi-n lat, Soarele să-l veneraţi, dragoste să-mprăştiaţi” „Purtaţi veşti strălucitoare, cerul să fie plin de petale şi cu rouă primenite, apărându-ne de cei răi!” „Răscoliţi, nori, printre astre, zâne bune să ne aduceţi, semn de pace peste Terra!” „Să prind norii ca să ne plimbe peste cerul plin de daruri!” „Prinde-ne, noruţ senin, poartă-ne peste zări şi mări alungând ispitele!” „Răsăritul prinde norii, să petrecem împreună, hotare să nu avem, drumurile să le



68 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului crestăm, Lumina să o înconjurăm!” „Apari, norule zglobiu, fior de timp

crestăm, Lumina să o înconjurăm!” „Apari, norule zglobiu, fior de timp în zbor, să cunoşti puterea noastră pregătită să se nască!” „Nori, răspundeţi la comandă, nu aşteptaţi să treacă vremea noastră!” Aşa se termină incantaţiile, după care se schimbă poziţia, cursanţii se întind cu faţa în sus, cu genunchii ridicaţi, cu mâinile pe genunchi, cu palmele către cer şi repetă incantaţia. Aceste două ritualuri se repetă din zori de zi până la asfinţitul Soarelui. Se primesc patruzeci şi patru de zile de pauză şi în acestea se intonează incantaţiile în gând zi şi noapte. Cei ce au reuşit să stăpânească norii primesc steaua cu douăzeci şi una de raze ce reprezintă puterea peste nori. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Această stea are puteri miraculoase, răspândind Lumină peste Zarjiglasoch. Acest grad este unul dintre cele mai importante deoarece începe legătura cu cerul şi Universul care se deschid pentru viitorii Zarjiglasoch. Începerea următorului curs, adică gradul



69 

Constantina Dumitrescu douăzeci şi doi, răspunde dorinţelor nemuririi, tratând cooperarea dintre cursanţi şi astre.

Constantina Dumitrescu

douăzeci şi doi, răspunde dorinţelor nemuririi, tratând cooperarea dintre cursanţi şi astre. Supremaţia stelelor aduce răspunsuri la multe întrebări ale discipolilor. La aceste cursuri participă Zarjiglasochii cu grade superioare care pot coordona împreună cu Soarele aceste iniţieri. După o pauză de bucurii se apropie începerea gradului douăzeci şi doi. Timpul petrecut pentru acest curs este nelimitat. Mantrele sunt speciale, ritualurile sunt impresionant de puternice şi durează treizeci şi trei de zile. Discipolii rămân zi şi noapte împreună pentru a putea stăpâni gândul după dorinţa Soarelui. Primul ritual începe cu descărcarea gândurilor şi receptarea Luminii din Univers. Poziţia Fericirii se numeşte aceasta. Jumătate din şezut stă pe scaun, jumătate atârnă în aer, mâinile rămân pe lângă corp, picioarele se sprijină pe marginea scaunului din faţă şi capul se roteşte în patru direcţii: Prima oară se roteşte spre spate de şapte ori, a doua oară se roteşte spre stânga de opt ori, a treia oară se roteşte spre dreapta de nouă ori, a patra oară se roteşte spre faţă de douăsprezece ori. Când se termină rotirile, se rostesc cu glas tare cele douăzeci şi două de mantre, poziţia rămânând



70 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului aceeaşi. După terminarea rugăciunilor, se priveşte cerul separând puterea

aceeaşi. După terminarea rugăciunilor, se priveşte cerul separând puterea gândului de resturile omenirii. Deprinderea acestor practici şi coordonate măreşte puterea gândului şi delimitarea surplusului de gânduri omeneşti. Repetarea acestor exerciţii din gradul douăzeci şi doi se face zi şi noapte, cu mici pauze de odihnă şi hrană. Mantrele se primesc mental de la Zarjiglasochi cu grad superior şi se repetă cu glas tare în cor:

„Rămână puterea gândului la mine pentru veşnicie!” „Păstrarea puterii gândului să fie lege pentru mine!” „Păstrez doar gândurile primite de la Soare!” „Răcoreşte-ţi inima plină de cunoaşteri pentru Puterea Divină!” „Rezistenţa gândului dovedeşte credinţa mea!” „Cunoaşterea resurselor gândurilor să fie condusă de Lumină!” „Să nu pierd gândul transmis de Lumină niciodată!” „Semn mare este puterea Luminii!” „Dogoarea Soarelui, sănătatea minţii!” „Prietenia Luminii cu zilele opreşte straturile



71 

Constantina Dumitrescu rele!” „Simplitatea gândului, dorinţă a puterii!” „Imensitatea Luminii, stabilirea

Constantina Dumitrescu

rele!” „Simplitatea gândului, dorinţă a puterii!” „Imensitatea Luminii, stabilirea nemuririi!” „Isteţimea gândirii provine din aura purtată!” „Cunoaşterea viclenilor, puterea minţii!” „Averea ta este sufletul!” „Urmele pline de Lumină aduc statornicia!” „Ziua plină de nori, ploaie aduce!” „Ploaia hrăneşte viaţa!” „Ploaia spală nesimţirea!” „Lumina stabileşte puterea gândului!” „Gândul rămâne proprietatea fiecărui om!” „Când gândul rămâne fidel omenirii, omul este fericit!” După efectuarea celor treizeci şi trei de zile, cei ce reuşesc să termine această iniţiere primesc steaua cu douăzeci şi două de raze, ca simbol al delimitării gândului Lumină de restul de gânduri şi stabilirea puterii acestuia. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Are mare importanţă acest grad deoarece cursanţii pot să-şi ordoneze priorităţile gândului fără să se lase furaţi de nimicuri. Repartizarea gândului rămâne pentru gradul



72 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului următor, care va începe după o pauză de treizeci şi trei

următor, care va începe după o pauză de treizeci şi trei de zile, perioadă în care fiecare cursant repetă ritualurile învăţate şi mantrele. Gradul douăzeci şi trei este foarte special pentru Zarjiglasochii care îl predau discipolilor, puterea acestuia începe printr-o incantaţie care slăveşte puterea gândului condusă de puterea Răsăritului de Soare:

„Printre veacuri, printre rouă, Stau şi eu cu gândul meu, Să petrec a mea Lumină Răspândită-n infinit, Cu o dorinţă de iubire Ce-i păstrată în Răsărit. Şi smerenia trădează, Doar gândirea mea rămâne Parte neclintită din Soare Ce-i condusă şi purtată De iubirea timpului, Dusă mereu spre infinit De lumina ce-o transmite Mândrul Soare cel iubit. Şi condus de scumpul tată, Părinte dumnezeiesc,



73 

Constantina Dumitrescu Stăpân peste Univers Şi peste toate cele Dincolo de galaxii, Ce cuprinde lumina

Constantina Dumitrescu

Stăpân peste Univers

Şi peste toate cele

Dincolo de galaxii, Ce cuprinde lumina pură,

Dăruită de infinit. Să trezească în gândul meu Dragostea spre veşnicie

Şi puterea nemuririi,

Rămânând perfect şi pur Să pot duce viaţa nouă Acolo în galaxii Unde rodul să dea viaţă

Peste soarta cea dictată De lumina cea sfinţită

A Măritului Părinte

Ce pe Soare l-a sortit, Ca pe fiu l-a sorocit Viaţa să o conducă, Pământul să-l fecundeze, Nemurirea s-o planteze

Printre stele în Univers.

E precum vorbesc cu tine,

Omule plin de virtuţi, Prevesteşte viaţa nouă



74 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Peste gândul ce-l educi, Mare este pilda mea Ce gândul ţi-l

Peste gândul ce-l educi, Mare este pilda mea Ce gândul ţi-l conducea, Păstrează gândul pentru nemurire, Să-l conduc spre viaţă nouă Luminată doar de mine, Soarele din Univers.„ Această incantaţie specială este recitată în ritm melodios împlinindu-se dorinţele gândului de a se lăsa coordonat de Soare prin Zarjiglasochii aleşi şi invitaţii nemuritori ai celui ce munceşte în acest Univers ca să fie viaţă pe Pământ, nemurire în Univers şi să se perpetueze viaţa şi pe alte planete dornice de nemurire. Interpretarea incantaţiilor se face de două ori pe zi, odată la Răsăritul şi a doua oară la apusul Soarelui. Între cele două incantaţii au loc ritualuri şi intonaţii ale mantrelor. Ritualul este practicat astfel:

mâna dreaptă se roteşte lin spre piept, cu mâna stângă se procedează la fel şi apoi se unesc, ridicându-le spre cer, rămânând deasupra capului cu vârful degetelor orientate spre infinit. Piciorul drept se roteşte încet spre spate cât poate fi dus şi revine în



75 

Constantina Dumitrescu poziţia iniţială, la fel se procedează şi cu piciorul stâng, atingându-se unul de

Constantina Dumitrescu

poziţia iniţială, la fel se procedează şi cu piciorul stâng, atingându-se unul de altul. În clipa în care

picioarele se ating, mâinile revin la poziţia pe lângă corp şi se reîncepe ritualul până se epuizează rugăciunile. Aceste mantre păstoresc gândul pentru reuşita de a putea suporta influenţele extratereştrilor ce se află pe Pământ şi în alte Universuri. Prima rugă este

:

„Puterea monştrilor este permisă doar acelora ce o poartă!” „Puterea vieţii şi a nemuririi este permisă doar acelora ce o poartă!” „Printre lucrătorii veşniciei stă destinul nemuririi!” „Răbdarea vrednicilor, supremaţia nemuririi!” „Lucrătura morţii, bucuria duhului!” „Zidirea monştrilor alungă tristeţea!” „Vopsirea monştrilor ascude doar tristeţea!” „Pământenii să înveţe să primească iubirea necondiţionată!” „Normele vremilor, stavilă pentru nepoftiţi!” „Zorile se trezesc neobosite, sunt doar



76 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului iubitoare!” „Privirea monştrilor, sabia proştilor ce brăzdează Lumina!”

iubitoare!” „Privirea monştrilor, sabia proştilor ce brăzdează Lumina!” „Sabia proştilor rămâne potrivnică Luminii!” „Cinstea răpune sabia monştrilor!” „Durerea trece cu o mângâiere a Luminii!” „Nedoriţii rămân privitori la poarta gândului!” „Prin Lumină răsare eternitatea!” „Perpetuarea nemuririi se pregăteşte în Soare!” „Rămân sclavul Luminii!” „Gândul este creatorul iubirii!” „Gândul rămâne statornic perpetuării vieţii în Universuri!” „Soarele trimite iubire puterii gândului!” După terminarea ritualurilor şi mantrelor, absolvenţii cursurilor primesc steaua cu douăzeci şi trei de raze. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Această stea reprezintă puterea peste vieţile posibile sau existente în Univers şi anihilarea monştrilor. Primirea acesteia se face la poale de munte unde apele curg, Soarele străluceşte şi le transmite discipolilor „gând perseverent în nemurire



77 

Constantina Dumitrescu şi perpetuarea vieţii acolo unde nu există”. Printre cursanţi, Zarjiglasochii răspândesc

Constantina Dumitrescu

şi perpetuarea vieţii acolo unde nu există”. Printre cursanţi, Zarjiglasochii răspândesc puterea şi bucuria veşnică a nemuririi. În perioada celor optzeci şi opt de etape, iniţiaţii Zarjiglasoch rămân permanent printre învăţăcei pentru a păstra liniştea de care au mare nevoie în eventualitatea atacurilor venite din direcţii nedorite. Acestea nu ar face altceva decât să strice liniştea de care este mare nevoie pentru a reuşi la lucrarea stăpânirii gândului. De la un anumit grad superior se creează situaţii neplăcute pentru a verifica puterea de stăpânire a gândului cursanţilor, dar toate acestea la momentul potrivit, cu foarte multe detalii. Aceşti discipoli ce au reuşit să treacă importantul grad douăzeci şi trei primesc o pauză de treizeci şi trei de zile, aceeaşi perioadă ca şi cea a cursurilor. Osteneala acestora este reuşita vieţii pe Pământ şi în Universul nostru solar. În pauza pe care au luat-o, ei repetă prin puterea gândului tot ce au învăţat de la începutul cursurilor până la ultima iniţiere în Zarjiglasoch. Trecerea la următorul grad este motiv de mare bucurie, deoarece este temeiul luminii şi al iubirii.



78 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Surpriza nemuririi pătrunde în gândul discipolilor ca şi perpetuarea în Galaxii.

Surpriza nemuririi pătrunde în gândul discipolilor ca şi perpetuarea în Galaxii. Supremaţia gândului este dovedită atunci când îl poţi stăpâni şi el poate să primească doar ce

este important în desfăşurarea misiunii pe care o ai de îndeplinit. Preţiosul timp trece printre aleşii care au puterea stăpânirii gândului şi parcurg toate etapele evoluţiei Zarjiglasoch. Surprizele sunt nemărginite, deoarece ei traversează cu nava spaţială Auri Bulbus Universul şi trăiesc clipe nemuritoare printre galaxii, unde-şi duc misiunea cu responsabi-litate, perpetuând viaţa veşnică. Despre nenumă-ratele aventuri ce le întâlnesc printre stele vă vom povesti când discipolii vor termina mai multe grade superioare şi vor face primele incursiuni alături de iluminaţii Zarjiglasoch în Univers. Primii care vor pune piciorul în nava spaţială Auri Bulbus vor fi cei

ce vor termina gradul treizeci şi trei şi vor primi

steaua cu treizeci şi trei de raze. Aceştia vor fi fiinţe

vii şi vor primi botezul Universului şi posibilitatea de

a-şi verifica puterea gândului direct sub cupola Soarelui. Dar să ne întoarcem la discipolii noştri care



79 

Constantina Dumitrescu vor trece următorul prag. În pauza dintre grade, cursanţii încep să cunoască extratereştrii

Constantina Dumitrescu

vor trece următorul prag. În pauza dintre grade, cursanţii încep să cunoască extratereştrii care locuiesc pe Pământ printre animale. Astfel discipolii se întrec în a descoperi fiinţele extraterestre care-şi petrec viaţa luând diverse înfăţişări: plante, animale, oameni sau sub forma diferitelor obiecte pe care le aleg atunci când sunt forţaţi de împrejurări. De aici începe aventura discipolilor, care sunt permanent supravegheaţi şi îndrumaţi de iluminaţii Zarjigla- soch, cunoscători ai dorinţei Soarelui şi al Părintelui tuturor Universurilor. Prima constatare pe care au consemnat-o a fost aceea de a înţelege metodele extratereştrilor (indiferent de ce formă au aceştia) de comunicare şi transmitere de informaţii în afara dotărilor tehnice pământeşti. Toate acestea rămân un mister pentru eroii noştri care răscolesc posibilităţile de a înţelege tehnica de transmisie a fiinţelor şi energiilor din alte Galaxii şi Universuri. Mileniul trei este foarte apreciat de hotărârea luată de a stabili relaţii puternice între Soare, Pământ şi om, astfel realizând împlinirea hotărârii luate de Iluminatul Suprem al Universurilor. Perioada aceasta este plină de respectabile reuşite,



80 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului plină de soluţii premergătoare stabilirii nemuririi în Universul nostru şi

plină de soluţii premergătoare stabilirii nemuririi în Universul nostru şi perpetuării vieţii pe astrele dornice să primească fecundarea din ordinea divină. De aceea Soarele a trimis primul iluminat Zarjiglasoch pe Pământ să iniţieze oameni puternici, aleşi de către acesta să primească iluminarea şi puterea de a stăpâni gândul, să poată duce nemurirea în Univers precum este dorinţa Măritului Părinte Iluminat. Pentru acestea toate, Mileniul trei a fost ales să conducă peste nemurire şi născutele vieţi la hotarele acestuia. După nenumărate încercări de a descopri extratereştrii, cursanţii noştri intră în normal şi se pregătesc pentru începerea gradului douăzeci şi patru. Ei raportează iluminaţilor Zarjiglasoch informaţiile culese din activitatea de depistare a fiinţelor extraterestre pentru a se putea stabili puterea de percepţie parcursă în aceste demersuri de către aceştia. Iluminaţii Zarjiglasoch selectează doar trei lucrări ale cursanţilor în care este descrisă reuşita depistării existenţei fiinţelor extraterestre energetice pe Pământ. Cele trei lucrări sunt spectaculoase, descriu prin percepţie cum au luat legătura cu



81 

Constantina Dumitrescu extratereştrii care se află pe toată planeta noastră. Determinarea gândului, stabilirea

Constantina Dumitrescu

extratereştrii care se află pe toată planeta noastră. Determinarea gândului, stabilirea percepţiei şi concentrarea energiei primite de la Soare le-a dat posibilitatea să vadă şi să comunice cu aceste fiinţe venite din alte sisteme ale Universurilor.

În prima lucrare se descrie cum un pom uriaş se

mişca prin pădure căutând razele Soarelui, deoarece

avea nevoie de energie (pierduse multă energie şi risca să rămână fără posibilitatea de comunicare şi întoarcere în Universul lui) şi s-a lăsat uşor identificat. Acesta, simţind puterea lucrării gândului şi a Soarelui, s-a simţit obligat să mărturisească cine este şi de ce a dorit să fie pom. A luat această înfăţişare deoarece fotosinteza îl ajută să-şi menţină energia şi crengile sunt cele prin care poate transmite şi comunica în Universul din care a venit. Ele îi dau posibilitatea să ia legătura cu fiinţele extraterestre venite din galaxia lui pe acest Pământ. A doua lucrare descria întâlnirea cu un extraterestru ce luase chip de om. Acesta era un mare plimbăreţ pe Terra, era destul de palid, deoarece se transforma mereu în tot felul de vietăţi. O entitate zurbagie cu subţiorile pline de antene şi cipuri.

A treia lucrare prezenta o fiinţă ce se perpelea



82 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului pe plaja însorită printre firele de nisip, ea fiind un cristal

pe plaja însorită printre firele de nisip, ea fiind un cristal mai mare care se alimenta cu energie din Soare şi transmitea informaţii partenerilor săi şi superiorilor din straturile din care a venit. Aceşti extratereştri sunt pe Pământ doar pentru a supraveghea şi a ţine sub control energia solară şi a Terrei din care se alimentează. Dar pe Pământ se mai află şi entităţi care sunt din sistemul nostru solar. Aceştia au energia cu care au venit din straturile de unde au fost trimise cu misiuni bine stabilite de la care nu se abat. După prezentarea pe scurt a celor trei lucrări, învăţăceii încep să se concentreze pentru trecerea unuia dintre pragurile cele mai importante care va ţine treizeci şi trei de zile. În acest grad se începe studierea navei spaţiale, Auri Bulbus, nu în totalitate, ci doar atât cât pot ei să înţeleagă la acest nivel. Se începe cursul cu un ritual pregătitor pentru fiecare etapă şi cu mantrele care sunt extrem de necesare şi de eficiente. Bucuria de a trăi veşnic i-a purtat pe numeroşii iubitori ai Soarelui printre iluminaţii Zarjiglasoch, străbătând cunoaşterea gândului şi stăpânirea acestuia. Ei sunt pregătiţi să vegheze



83 

Constantina Dumitrescu permanent peste inaugurarea nemuririi pentru a îndeplini dorinţa strălucitorului Soare. Aşa s-a

Constantina Dumitrescu

permanent peste inaugurarea nemuririi pentru a îndeplini dorinţa strălucitorului Soare. Aşa s-a petrecut şi în incursiunea de descoperire a fiinţelor extraterestre, unde învăţăceii au putut să îşi controleze gândul pentru a reuşi în iniţierea Zarjiglasoch şi au văzut ce importanţă are acel gând care stă în puterea Luminii, putere nemărginită. Se pregăteşte începerea următorului pas pentru deschiderea lucrărilor cursanţilor prin cel de-al douăzeci şi patrulea curs. Se pregătesc Iluminaţii Zarjiglasoch să le vorbească despre nava spaţială Auri Bulbus şi să le descrie cele mai uşoare posibilităţi de a putea să pătrundă în ea şi modul cum trebuie folosită de către pasageri. Primul pas: se trece pragul acestui strălucitor şi imens vehicul spaţial de către toţi discipolii care au absolvit gradul anterior. Aşa cum ştiţi, nu există uşi care să se deschidă la această navă. La semnul Iluminaţilor Zarjiglasoch care conduc această expediţie, s-a retras o parte din peretele obiectului zburător şi au putut pătrunde în interiorul acestuia şapte Iluminaţi Zarjiglasoch şi cei patruzeci şi unu de cursanţi care sunt pregătiţi să studieze pragul



84 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului douăzeci şi patru. La un semn discret al Iluminaţilor, nava s-a

douăzeci şi patru. La un semn discret al Iluminaţilor, nava s-a închis ermetic. Iluminaţii, îndrumătorii acestei prime iniţieri pentru pregătirea şi folosirea acestei frumoase şi nepreţuite Lumini a Nemuririi coordonate de Soare, vehiculul spaţial Bulgărul Auriu, stabilesc în interiorul ei regulile celor treizeci şi trei de zile pe care le vor petrece alături de discipoli studiind o parte din obiectele pe care trebuie să le folosească în lungile călătorii din Univers. Prima etapă a pregătirii a început cu trasarea responsabilităţilor pasagerilor. Paisprezece ore pe zi îşi orânduiesc gândul şi se pregătesc cum să folosească fotoliul pe care îl primesc spre studiu. Li s-a explicat cum, prin puterea gândului, pot să transforme acest obiect în scaun şi birou pentru studiu. Fasciculele de lumină primenite prin puterea gândului modifică compoziţia materialului din care este format, transformându-l în diverse forme necesare şi confortabile pentru pasagerii ce se pregătesc să perpetueze viaţa şi nemurirea în Universuri. Zilnic erau experimentate diferite forme ale fotoliului şi era cronometrat timpul reuşitei transformării acestuia în diferite modele. Realizarea



85 

Constantina Dumitrescu acestei schimbări fireşti se pregătea în timp record. Cât ai clipi, transformarea acestui

Constantina Dumitrescu

acestei schimbări fireşti se pregătea în timp record. Cât ai clipi, transformarea acestui obiect în diferite forme trebuia să se împlinească după dorinţa gândului pe care îl propaga acestuia discipolul şi viitorul pasager al navei. Discipolii sunt coordonaţi cu mare grijă de către Iluminaţii Zarjiglasoch pentru reuşita acestei importante misiuni. Se execută numai prin gândul discipolilor schimbarea atât de necesară şi rapidă a fotoliului. Prima seară petrecută în navă de cei ce nu au reuşit să penetreze cu gândul schimbarea din fotoliu în pat de dormit nu le oferă acestora posibilitatea de a se odihni suficient şi confortabil folosind doar ce au la îndemână. Aceasta datorită formelor transmise prin stăpânirea defectuasă a gândului, forme care nu le permit totuşi să se relaxeze. Cei mai dornici să reuşească exersau până la epuizare pentru a obţine ceea ce îşi doreau. Până trecea timpul de odihnă, aproape toţi reuşeau să obţină prin puterea gândului patul atât de confortabil cât să se odihnească bine. Rar rămânea trist câte un ucenic ce nu reuşea din prima perioadă să primească ceea ce îşi dorea. După treizeci şi trei de zile toţi reuşeau să



86 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului schimbe după dorinţa şi necesitatea lor în forme diverse fotoliul. S-a

schimbe după dorinţa şi necesitatea lor în forme diverse fotoliul. S-a studiat cu mare atenţie fenomenul schimbării prin gând a obiectelor şi structurii acestora. În perioada de relaş cât au locuit în Auri Bulbus, învăţăceii au practicat ritualuri stabilite prin gând şi transmise de coordonatorul suprem, Soarele. Ritualul se desfăşura astfel: se stătea în poziţie de drepţi, cu picioarele fixe, se răsucea corpul spre dreapta, se revenea la poziţia iniţială, apoi se răsucea corpul la stânga cu mişcări scurte şi puternice. În timpul mişcărilor rituale se rosteau patru cuvinte: „Domin puterea gândului Lumină”. Acest ritual se desfăşura timp de patru ore în care se repeta mantra de mai sus. La terminarea exersării gândului în interiorul navei şi cunoaşterea acesteia, după ce s-au parcurs cele treizeci şi trei de zile, cursanţii au primit steaua cu douăzeci şi patru de raze ce reprezintă instaurarea Luminii peste gândurile lor. În mijlocul stelei este inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Absolvenţii primesc o pauză de treizeci şi trei de zile, după care se întorc în interiorul navei pentru a descifra tainele şi misterele acestei perfecte nave spaţiale coordonate de Soare prin Iluminaţii



87 

Constantina Dumitrescu Zarjiglasoch. Se aşteaptă trecerea pragului gradului douăzeci şi cinci, care este dorit de

Constantina Dumitrescu

Zarjiglasoch. Se aşteaptă trecerea pragului gradului douăzeci şi cinci, care este dorit de cursanţi deoarece se pregătesc pentru a studia cele mai performante şi neobişnuite realizări pământene. Cursanţii, în perioada lor liberă, se sfătuiesc şi se pregătesc să primească învăţături noi şi să dea roade nelimitate Universului. Să precizăm, Universul este plin de energii (spirite), doar Pământul este prima planetă din galaxia noastră în care energiile stau în corpul uman, dând viaţă omenirii. Spiritele se situează într-o ierarhie precis stabilită de Măritul Părinte şi de Soare. Purificarea galaxiei se face prin distrugerea spiritelor care se situează pe nivelul cel mai de jos, astfel creându-se loc pentru a evolua energiile pure şi dornice de a perpetua nemurirea pe planetele în care locuiesc. Supremaţia morţii este aceea de a purifica Universul şi a veghea permanent pentru nemurire. Moartea este supusă divinităţii, impresionează omenirea, înlăcrimând inimile oamenilor. Ea este prima Lumină ce locuieşte în Universul nostru solar, trudeşte din greu să purifice şi să pregătească galaxia



88 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului pentru nemurire şi perpetuarea vieţii în materie a planetelor din Univers.

pentru nemurire şi perpetuarea vieţii în materie a planetelor din Univers. Speranţa morţii este aceea de a primi odihnă în vremurile nemuritoare. Toate acestea au o mare legătură cu ucenicii noştrii care ard de nerăbdare să treacă nivelul douăzeci şi cinci şi să primească noi instrucţiuni cum să folosească nava noastră Auri Bulbus, condusă de marii maeştri Zarjiglasoch. Curiozitatea îi îndeamnă să solicite restrângerea zilelor de odihnă, dar programa este stabilită de Mândrul Soare şi transmisă maeştrilor Zarjiglasoch ca aceştia s-o pună în practică aşa cum au primit-o, fără să se abată de la ordinea dictată. Marii maeştrii respectă ordinea divină. Încet, încet s-au scurs cele treizeci şi trei de zile şi discipolii s-au prezentat la datorie cu piepturile pline de dorinţa de a primi steaua cu douăzeci şi cinci de raze în mijlocul cărei scrie Zarjiglasoch. Primesc instrucţiunile şi sunt ajutaţi să pătrundă în naveta spaţială Auri Bulbus. Se aşază în scaunele lor minune şi încearcă să-şi folosească gândurile de a transmite fotoliului ordine ca să se transforme în ceea ce doresc. Dar nu sunt lăsaţi să-şi irosească energiile prin a pune în practică



89 

Constantina Dumitrescu ceea ce era obligatoriu să poată face prin puterea gândului decât atunci când

Constantina Dumitrescu

ceea ce era obligatoriu să poată face prin puterea gândului decât atunci când era strict necesar. Prima lecţie este aceea de a folosi baia şi toaleta prin propria lor forţă, cea a gândului. Vă întrebaţi în perioada în care au locuit în misionara Auri Bulbus cum au folosit baia şi toaleta atât de necesare fiinţei umane? Totul a fost foarte simplu:

maeştrii Zarjiglasoch preluau gîndurile elevilor şi le creau toate posibilităţile de a utiliza tot confortul acestor locuri unde învăţăceii îşi purificau corpul. S-au aşezat în minunatele scaune şi aşteaptă să primească prin gând ceea ce va urma. Primul îndemn a fost acela de a începe să-şi transforme fotoliul prin puterea gândului în diversele forme de care luaseră cunoştinţă în gradul anterior. La un semn toţi fac aceeaşi mişcare de reuşită. Toate acestea denotă că şi-au însuşit tot ce au primit prin învăţăturile transmise de Soare pentru ei. Verificarea dacă aceştia stăpânesc gândul s-a efectuat, urmând să transforme în baie obiectele pentru a le putea folosi după necesităţile fiecăruia. S-au străduit primele două zile să facă transformările obiectelor, rămânând doar să înveţe cum să folosească Apa- Lumină.



90 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Aici totul este miraculos, la un singur gând puternic primeşti apa

Aici totul este miraculos, la un singur gând puternic primeşti apa la temperatura pe care o doreşti. Toată această practică pentru folosirea Apei- Lumină prin puterea gândului le-a luat elevilor şapte zile de exerciţii şi iluminare. După cele şapte zile parcurse, toţi au reuşit să folosească Apa-Lumină. În această perioadă au spus zece mantre pline de recunoştiinţă faţă de Lumină:

„Rămâi, Soare, pururea cu Lumina peste noi!” „Strălucirea ta, Soare, să lumineze veşnic Universul!” „Puterea ta, Soare, să crească şi să împlinească infinitul!” „Pământul este fericirea ta, Soare!” „Pământul este mereu supus ţie, Soare!” „Planetele din Univers primesc puterea Soarelui!” „Să rămână Răsăritul hrană pentru Zarjiglasochi!” „Puterea Soarelui să-i poarte pe iluminaţii Zarjiglasoch!” „De noi fie-ţi milă, Soare, şi ajută-ne!” „Lumina ta să strălucească pururea în veşnicie!”



91 

Constantina Dumitrescu Ritualul practicat în timpul rugăciunilor a fost simplu: s-a stat în picioare cu

Constantina Dumitrescu

Ritualul practicat în timpul rugăciunilor a fost simplu: s-a stat în picioare cu mâinile şi privirea spre Soare. Dar ceea ce a fost foarte greu pentru învăţăceii noştri a fost cum să înveţe să facă baie cu Lumină. Invocarea Luminii ca să-i purifice, să-i hrănească, a fost examenul primordial şi tratament pentru tot corpul uman şi spiritual. O rugăciune s-a spus stând în picioare cu mâna stângă la piept şi mâna dreaptă întinsă către Soare, toţi rostind astfel:

„Mare este puterea ta Soare, dată de Dumnezeu, zorile tale strălucesc şi roua dimineţii spală Pământul pentru a nu rămâne osteneala noastră fără reuşită.” Acum ştiu cum să folosească baia şi toaleta, scaunul minune care se transformă în tot ceea ce îşi doresc, dar ceea ce nu ştiu este faptul că acest mic fotoliu se transformă într-o mică navă spaţială care asigură tot confortul pasagerului ei. Discipolii rămân în nava Auri Bulbus treizeci şi trei de zile pentru perfecţionare, loc unde sunt ajutaţi şi sprijiniţi de către marii maeştri Zarjiglasoch însoţitori. De la distanţă, iluminatul Zarjiglasoch transmite prin puterea gândului maeştrilor



92 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Zarjiglasoch ceea ce el primeşte direct de la mândrul Soare. La

Zarjiglasoch ceea ce el primeşte direct de la mândrul Soare.

La terminarea cursurilor primesc steaua cu douăzeci şi cinci de raze inscripţionată cu Zarjiglasoch în mijloc. Aceasta reprezintă puterea Zarjiglasochilor de a primi lumina pentru purificare. Au primit cele treizeci şi trei de zile de pauză care sunt obligatorii. În această perioadă, ucenicii aşteaptă cu mare nerăbdare să primească următorul pas care este cel de-al douăzeci şi şaselea. Însă precizez că această lucrare rămâne puterea Planetei Pământ. Ucenicii s-au perfecţionat în stăpânirea gândului de a putea folosi scaunele şi locurile pentru stări fiziologice. În aşteptarea trecerii celor treizeci şi trei de zile de relaş, sunt nerăbdători să treacă cel de- al douăzeci şi şaselea prag al iniţierilor care-i urcă în ierarhia Zarjiglasoch. Dar acest urcuş nu este deloc uşor deoarece se simulează zborul cu o durată de patruzeci şi patru de zile în care învăţăceii primesc doar strictul necesar. Rămâne să treacă această mare încercare ce trezeşte în ei numeroase răscoliri. La bordul navei Auri Bulbus se află nouă Maeştri Zarjiglasoch care urmăresc cu maximum de atenţie



93 

Constantina Dumitrescu gândurile şi comportamentul discipolilor. În această perioadă se determină trecerea

Constantina Dumitrescu

gândurile şi comportamentul discipolilor. În această perioadă se determină trecerea numeroaselor obstacole pe care le-ar putea întâlni discipolii în numeroasele călătorii prin Univers. Doar nerăbdarea acestor neînfricaţi îi face să nu prea stăpânească gândul şi dorinţa de a aştepta termenul precizat, tulburând ordinea în gândurile lor nerăbdătoare. Aceste fapte determină respingerea mai multor elevi de la acest curs. Prima zi, primul eşec. După ce au pătruns în navă, ei au aşteptat noile mesaje transmise prin puterea gândului. Mare le-a fost nelămurirea când li s-a spus că trebuie să răspundă la câteva întrebări: „Cum şi-au petrecut cele treizeci şi trei de zile de repaus?, Cum îşi explică starea de nerăbdare din perioada de relaş? Cum au reacţionat la primirea informaţiilor solare? În compania cui şi-au petrecut vacanţa cel mai mult?”. Răspunsurile ar fi trebuit să fie scurte şi precise şi ar fi fost următoarele: „-Am petrecut respectând normele transmise de Maeştrii Zarjiglasoch!, – Am respectat normele Zarjiglasoch care erau informaţii dictate din Soare!, - Am respectat normele Maeştrilor Zarjiglasoch!, - Am rămas coordonaţi de normele Maeştrilor



94 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Zarjiglasoch!”. Dintre cei patruzeci şi unu de cursanţi care au parcurs

Zarjiglasoch!”. Dintre cei patruzeci şi unu de cursanţi care au parcurs etapele până la cea de-a douăzeci şi şasea au răspuns corect doar treizeci şi trei. Restul de opt discipoli au părăsit nava spaţială rămânănd cu steaua care are douăzeci şi cinci de raze, mare ajutor pentru ei ca simpli pământeni. Toate acestea s-au întâmplat în prima zi de când au păşit în Auri Bulbus. Răspunsul celor opt a fost total diferit de ceea ce le impunea regula Zarjiglasoch. Ceilalţi au pregătit nava pentru a se relaxa aşa cum se instruiseră în anteriorele vizite în acest spaţiu mirific al navei Auri Bulbus. A doua zi, Maeştrii Zarjiglasoch le-au prezentat mişcările la care vor fi supuşi prin lansarea navei şi cum pot stăpâni gravitaţia prin puterea gândului. Miracol Dumnezeiesc este să stăpâneşti gravitaţia doar prin gând.

Dar să nu uităm, totul este coordonat de către Soare prin Iluminatul Zarjiglasoch trimis special pe Pământ să ajute la instruirea omenirii ca să poată deveni nemuritoare. Toate acestea s-au făcut cu acordul Măritului Părinte, coordonatorul tuturor Universurilor şi sistemelor solare.



95 

Constantina Dumitrescu Discipolii seara şi-au curăţat gândurile şi noaptea s-au odihnit pentru că-i aştepta o

Constantina Dumitrescu

Discipolii seara şi-au curăţat gândurile şi noaptea s-au odihnit pentru că-i aştepta o zi lungă şi dificilă. Ei trebuia să stăpânească ceea ce ştiinţa pământeană nu reuşise. Toate forţele implicate în această misiune au fost invocate să-i ajute în acest mare scop. Dimineaţa au primit primele iniţieri scurte, să rămână nemişcaţi în fotoliile lor localizând punctul G şi spunând:

„Lumina să stăpânească gravitaţia prin gândul meu!” „Puterea scaunului confecţionat cu Lumină să rămână în poziţia iniţială fără să fie afectat de gravitaţie!” „Precizia Luminii stăpâneşte puterea gândului meu!” În prima zi au repetat aceste mantre de treizeci şi trei de ori. Noaptea s-au odihnit, aşteptând venirea celei de-a doua zi când au început primele mişcări ale navei şi pregătirea simulării pentru lansarea ei în Cosmos. Nu le rămânea decât ca prin puterea gândului să stăpânească fotoliul, pentru că restul se realiza de la sine. Prima zi au petrecut-o mai pe jos, mai pe sus, în mişcările navei spaţiale Auri Bulbus, creaţie a Luminii prin Zarjiglasochi. Mai



96 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului aveau treizeci şi una de zile la dispoziţie să poată stăpâni

aveau treizeci şi una de zile la dispoziţie să poată stăpâni acest fenomen ceresc, gravitaţia. Să nu uităm, totul era simulat, nu erau în spaţiu. S-au străduit din răsputeri să-şi îndeplinească misiunea grea, dătătoare de viaţă şi nemurire. Au reuşit până la ultimul în douăzeci şi patru de zile să fie puternici în gând şi să primească Lumina ajutătoare cu mare bucurie şi ajutorul Maeştrilor Zarjiglasoch pentu a îndeplini această încercare. Le-au mai rămas nouă zile pentru a se experimenta. Plimbarea simulată era identică cu cea din spaţiul nostru solar. Fotoliile trebuia să rămână în aceeaşi poziţie în care erau aşezate, indiferent de mişcările navei Auri Bulbus. Să ne amintim că nava noastră parcurgea distanţele prin mişcări de rotaţie în faţă, spate şi laterale, deoarece fotoliilor li se fixa un punct faţă de care, indiferent de rotaţiile navei, ele rămâneau în poziţia stabilită, coordonată de puterea gândului celui care îl ocupa. Nimic în navă nu se mişca haotic, datorită Maeştrilor Zarjiglasoch care stăpâneau totul prin puterea gândului şi a Luminii radiate din Soare. Această mişcare este destul de uşoară faţă de ce va urma în următorii paşi pe care îi vor urca ucenicii Zarjiglasoch până la a putea primi steaua iluminării



97 

Constantina Dumitrescu cu optzeci şi opt de raze. Sărbătorind reuşita lor de treizeci şi trei

Constantina Dumitrescu

cu optzeci şi opt de raze. Sărbătorind reuşita lor de treizeci şi trei de zile, aceea de a putea stăpâni gravitaţia prin puterea gândului, ucenicii au primit distinsa stea cu douăzeci şi şase de raze în mijlocul căreia scrie Zarjiglasoch. Această stea reprezintă valoarea gândului condus de lumină de a putea stăpâni ceea ce Divinitatea hotărăşte. Au primit meritatele zile de odihnă în număr treizeci şi trei în care să se odihnească şi să se hrănească cu multă Lumină Divină. Marea realizare a acestor paşi pe care i-au făcut îi duce cu gândul la următoarea etapă, cea de-a douăzeci şi şaptea. Îşi stăpânesc curiozitatea prin gând ca să nu aibă eşecuri. Este greu de stăpânit gravitaţia, dar se poate. Însuşi mediul creat în nava spaţială Auri Bulbus ajută învăţăceii să stăpânească mai uşor mişcările gravitaţionale. Puterea gândului pătruns de Soare păstrează complet stăpânirea destinaţiilor stabilite cu exactitate pentru bucuria de a duce viaţa şi pe alte planete, răspândind nemurirea în sistemul nostru solar. Soarele pregăteşte speranţa eternă pentru a cunoaşte Universul nostru, pentru a face turism



98 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului extraterestru şi a răspândi bucuria de a trăi. Privirea altor Universuri

extraterestru şi a răspândi bucuria de a trăi. Privirea altor Universuri spre al nostru reprezintă naşterea unor noi colaborări între Sori. Mătasea naturală este un material pretenţios ce răspândeşte trări şi puteri prin care se alimentează mintea. Mătasea naturală este prezentă în construcţia navelor, în pupitrele de comandă, în mobilier şi în aşternuturi. Ea trezeşte puterea în spirit, stăpânind usturătoarele replici pe care le întâlnesc în lungile călătorii prin Univers. Speranţa celor răi rămâne pierdută în faţa învăţăturilor Zarjiglasoch. Astfel pregătiţi pentru pragul douăzeci şi şapte, discipolii trec pragul minunatei noastre nave pregătindu-se să cunoască materialele din care este construită speciala maşinărie astrală ce are misiunea de a perpetua viaţa şi de a ajuta pe Zarjiglasoch să- şi îndeplinească neosteniţi rolul de vestitori ai zborurilor astrale ce poartă strălucirea Soarelui în

piept. În vehiculul astral, coordonatele sunt stabilite. Cursanţii se pregătesc să stăpânească gândul şi să exerseze tot ce au deprins până acum de la maeştrii Zarjiglasoch. În prima zi au survolat curajoşi Lumina Soarelui, stabilind recorduri pline de succes.



99 

Constantina Dumitrescu Maeştrii Zarjiglasoch le trimiteau prin gând diverse posibilităţi de a modela fotoliul după

Constantina Dumitrescu

Maeştrii Zarjiglasoch le trimiteau prin gând diverse posibilităţi de a modela fotoliul după dorinţa lor. S-a stabilit cum reuşita era clară şi erau numai buni învăţăceii să încerce următoarea verificare, aceea de a face baie cu Apă Lumină. Acest subiect era puţin mai dificil, deoarece era stabilit total de Mândrul Soare. După această curăţire cu Apă Lumină puteau să încerce să se lupte cu gravitaţia. Pentru aceasta primeau sarcini precise: dimineaţa se trezeau puternici când se ridicau din cearşafurile din mătase naturală plină de lumină şi energie care stăpâneau gravitaţia. Maeştrii iluminaţi Zarjiglasochi le-au prezentat mătasea naturală care în ţesătură conţinea Lumina Divină şi era stropită cu praf de safire şi diamante. Praful de perle era folosit la baia de Apă Lumină ca să cureţe corpurile şi sufletele pasagerilor acestei nave. Combinaţia de pietre preţioase, mătase naturală şi Lumină dădeau puteri nebănuite de mintea celor mai mari savanţi ai acestui Pământ. Structura prafului de perle emană energii necunoscute şi cu puteri pline de trăiri, trasând drumul spre infinit şi puterea de a răscumpăra nemurirea. Frecarea corpurilor de mătăsurile luminate şi prafurile din pietre scumpe stabilea



100 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului comunicarea dintre gravitaţie şi gândul fiecărui pasager. Astfel puteau să nu

comunicarea dintre gravitaţie şi gândul fiecărui pasager. Astfel puteau să nu fie afectaţi în nici un fel şi se purtau normal, ca şi când câmpul gravitaţional nu exista. Examenul acesta a presupus un mare ritual mental şi fizic: privirea se contopeşte cu Lumina, gândul cu puterea, sufletul cu setea zorilor, bucuria cu timpul, Răsăritul cu gândul şi corpul se lasă cuprins de replica energiilor pozitive transmise din Soare ce le dă putere de sine stătoare ca să poată stăpâni puterea gravitaţiei. Se spune o singură mantră: „Venerăm puterea Luminii care nu este învinsă de nicio forţă din Univers!”. Această rugă se spune continuu în timpul ritualului. Practicanţii realizează una dintre cele mai grele misiuni şi privesc cu uimire cum se trece de la o culoare la alta fără să înţeleagă ce se întâmplă. Explicarea schimbării culorilor se va face în sala cu pupitrele de comandă atunci când vor fi pregătiţi pentru această etapă. Spre surprinderea noastră, toţi cursanţii au reuşit să stabilească relaţii prin puterea gândului cu câmpul gravitaţional şi să poată să-şi îndeplinească misiunea, aceea de a perpetua Universul pentru nemurire. Aceştia au rolul de a ajuta spiritele din Univers, de a le purifica şi de a le aduce pe cele



101 

Constantina Dumitrescu rătăcite ca să poată fi repartizate pe planetele în care aveau sarcină să

Constantina Dumitrescu

rătăcite ca să poată fi repartizate pe planetele în care aveau sarcină să stea. Astrele primesc straturi nenumărate de entităţi care au nevoie de ajutor. Lucrarea Iluminaţilor Zarjiglasoch rămâne nemurirea şi puterea de a perpetua viaţa materială în Univers. S-au scurs repede cele treizeci şi trei de zile pentru discipoli şi maeştrii Zarjiglasoch. Cursanţii au primit steaua cu douăzeci şi şapte de raze care reprezintă colaborarea dintre om, Lumină şi gravitaţie. În mijlocul stelei este scris iluminat Zarjiglasoch. Cei care au terminat acest grad au reuşit să primească cu bucurie cele treizeci şi trei de zile de pauză. În această perioadă de repaus, ucenicii îşi aduceau aminte de învăţăturile şi practicile parcurse cu atât de multă plăcere şi devotament pentru Soare şi Mărita Putere Divină. Aşa s-au apropiat şi treptele celei de-a douăzeci şi opta pregătiri alături de Iluminaţii Maeştri Zarjiglasoch şi strălucitoarea navă Auri Bulbus. Cuvintele pentru ei sunt doar vorbe omeneşti, pentru că de acum deţin puterea de a citi gândurile şi comunica prin puterea acestora cu cunoscuţii.



102 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Au trecut cu succes peste cel de-al douăzeci şi şaptelea prag

Au trecut cu succes peste cel de-al douăzeci şi şaptelea prag şi vor merge cu paşi mari către perioada care-i va învăţa cum pot deschide porţile celei mai ingenioase maşinării, răspânditoare a nemuririi, construită de Iluminaţii Zarjiglasoch şi coordonată de Sfântul Soare. Păşesc cu mare grijă în capodopera Luminii, comoara nemuririi ce va perpetua materia vie pe alte planete, pe nava Auri Bulbus. Paşii lor, a viitorilor Maeştri Zarjiglasoch, răspândesc precizie şi respect pentru credinţa Atotputernicului, Măritului Părinte ce stăpâneşte cu mare bucurie toate sistemele solare din infiniturile Universurilor. Auri Bulbus dechide intrările pe unde puterea gândului transmite, deschide intrări uriaşe sau limitate după interesul avut al celui ce dă comandă. Zidurile navei au aliaje încă necunoscute de omenire. Precizăm că materialele au în componenţă Lumină, crom, praf de perle, mătase naturală, fibre din plante (paltin), aur pur, peliculă de uraniu peste partea exterioară sub care s-a pus un strat de plumb foarte fin şi transparent. Sub fiecare strat tronează Lumina care nu permite să se producă treceri şi schimbări între câmpurile straturilor materiale. Aliajul rămâne baza navei noastre Auri Bulbus din care nu lipsesc



103 

Constantina Dumitrescu prafurile din pietre preţioase: safir, smaralde şi diamante. Creşterea şi micşorarea navei se

Constantina Dumitrescu

prafurile din pietre preţioase: safir, smaralde şi diamante. Creşterea şi micşorarea navei se datorează acestor aliaje care au proprietăţi spectaculoase. Peste puterea materialelor folosite, nobleţea straturilor luminoase conferă această mare posibilitate răspândind putere, siguranţă şi stimul pentru puterea gândului de a comunica temeinic, permanent şi corect. Auri Bulbus străluceşte ca Soarele, este transparentă ca razele şi rotundă ca o sferă. Stă nemişcată în Univers cât timp primeşte comandă, trece peste obstacole cu precizie şi are puterea rostogolirii în toate direcţiile, sfidând gravitaţia şi alte necunoscute energii care rătăcesc prin tot Universul. Rămâne doar ca ucenicii să primească învestitura de a putea deschide porţile după ce au cunoscut toate detaliile din care este confecţionată această fantastică navă spaţială. În prima perioadă primesc şapte mantre ca să poată recepţiona informaţiile utile specifice materialelor folosite:

„Primesc aceste informaţii subtile şi le păstrez cu sfinţenie!” „Transmiterile acestea rămân până la moarte secrete!”



104 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Apoi rostesc ore în şir :

Vieţii - Puterea Gândului Apoi rostesc ore în şir : „Lumina să rămână stăpâna mea!” „Partenerul

„Lumina să rămână stăpâna mea!” „Partenerul zborurilor rămân până la sfârşit!” „Arcul vieţii rămâne nemurirea!” „Răspunsul puterii este credinţa în Lumină!” „Puterea Soarelui răspândeşte Lumină pentru nemurire!” Ritualul practicat pentru aceste mantre este acela de a rămâne cu privirea spre Soare cât spun aceste jurăminte care se repetă de şapte ori pe zi timp de treizeci şi trei de zile pe care le petrec în vehiculul purtător de viaţă. Dar această perioadă a pragului douăzeci şi opt nu este suficientă pentru a deprinde în totalitate metodele şi manevrele de a putea deschide acest obiect luminos spaţial. De aceea, fără să primescă steaua cu douăzeci şi opt de raze, ei termină aceste cursuri urmând să le reia după o pauză de treizeci şi trei de zile de relaş. La terminarea cursurilor efectuate în pasul douăzeci şi nouă, cei ce au reuşit vor primi două stele, una cu douăzeci şi opt de raze şi una cu douăzeci şi nouă de raze, în mijlocul cărora scrie Zarjiglasoch. Vine şi ziua cea mare, aceea când se trece din



105 

Constantina Dumitrescu nou pragul luminoasei maşinării peste care s-a răspândit lucrarea Divină. Continuă ce au

Constantina Dumitrescu

nou pragul luminoasei maşinării peste care s-a răspândit lucrarea Divină. Continuă ce au început în perioada anterioară, dar de această dată cu mai multă practică şi stăpânire a gândului de a reuşi să deschidă anumite porţiuni din pereţii navei spaţiale în anumite perioade. Ordine şi învăţătură primesc de la Maeştrii Iluminaţi Zarjiglasoch care îi iniţiază cum pot proceda prin puterea gândului să obţină rezultate perfecte şi rapide. Dar înainte de a pune în practică toate învăţăturile prin puterea gândului, discipolii primesc numeroase instrucţiuni care privesc direct comportamentul acestora. Ca de exemplu starea de sănătate sau cum comunică cu Maeştrii Zarjiglasoch, cum se lasă pătrunşi de puterea acestora şi de Lumină pentru a identifica problemele de sănătate. Cei ce prezintă stări confuze primesc steaua cu douăzeci şi opt de raze şi părăsesc cursurile. Din fericire doar două persoane au părăsit interiorul special al vehiculului spaţial, restul de treizeci şi unul continuând specializarea. Se spun trei rugăciuni şi jurăminte:

„S-a terminat cu plimbările haotice!” „Avertizările stării de sănătate sunt ca să rămân sănătos perfect!”



106 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului „Practica noastră să fie o reuşită!” Toate acestea se spun cu

„Practica noastră să fie o reuşită!” Toate acestea se spun cu ochii închişi, în stare de transă, în poziţiile alese de cursanţi. Toţi reuşesc cu mare succes în primele şapte zile să deschidă şi să închidă pereţii spectaculoasei noastre nave Auri Bulbus şi totul este ca o vrajă condusă de lumina Soarelui. Trecerea celor treizeci şi trei de zile în vehicul pentru discipolii asistaţi de Iluminaţii Zarjiglasoch a fost revelatoare. Aceştia au respectat tot ce au învăţat fără să greşească, fiind dovada că pot să-şi stăpâneacă gândul aşa cum doreşte Marele Învăţat Iluminat Zarjiglasoch. Sărbătoarea la sfârşitul acestor mari probe a culminat cu primirea celor două stele, prima cu douăzeci şi opt de raze în mijlocul căreia scria iluminat Zarjiglasoch şi cea de a doua cu douăzeci şi nouă de raze, care de asemenea în mijloc are inscripţionat cuvântul iluminat Zarjiglasoch. Aceste stele prezintă puterea şi dorinţa de a-şi stăpâni gândul. De asemenea, trebuie ştiut că Maeştrii Zarjiglasoch ar fi putut vindeca elevii de măruntele lor boli, dar aceştia au datoria să-şi ţină corpul sub control şi să ceară ajutor. Cei ce nu îndeplinesc



107 

Constantina Dumitrescu misiunea cu exactitate părăsesc această iniţiere în Zarjiglasoch coordonată de Lumina

Constantina Dumitrescu

misiunea cu exactitate părăsesc această iniţiere în Zarjiglasoch coordonată de Lumina Soarelui. Permanent se stabilesc reguli precise care trebuie duse la îndeplinire, altfel rămân pe dinafară din cauza comportamentului pe care îl adoptă. Călătoriile în spaţiu alături de Maeştrii Zarjiglasoch determină perfecţiunea nemuririi. Mai ales că, după acestea, vor conduce în diverse situaţii navele şi pasagerii care sunt iniţiaţi în Zarjiglasoch. Atribuţia lor este aceea ca prin puterea gândului să-i stăpânească pe pasagerii invitaţi. Li se acordă absolvenţilor treizeci şi trei de zile binemeritate de vacanţă şi repaus după care încep incursiunea porţilor treizeci, care stabilesc posibilitatea de a simula mişcarea în spaţiu, punând în practică tot ce au învăţat. Coordonarea navei spaţiale este supravegheată de Maeştrii Iluminaţi Zarjiglasoch care stabilesc coordonatele călătoriei imaginare. Specificăm că mişcările navei nu se deosebesc de cele din spaţiu, sunt identice. Este prima oară când mişcările navei dau emoţii cursanţilor, verificându-i cum pot să-şi stăpânească puterea gândului în astfel de situaţii. Steaua cu treizeci de raze stăpâneşte dorinţa



108 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului viitorilor Zarjiglasoch de a urma pregătirea pentru iluminare precum cunoaşterea

viitorilor Zarjiglasoch de a urma pregătirea pentru iluminare precum cunoaşterea acestei superbe iniţieri în interiorul navei Auri Bulbus şi de a primi instruirea de pornire a acesteia. Realizarea simulării mişcărilor navei, identice cu cele din atmosferă, dau mari fiori şi emoţii cursanţilor în perioada practicii şi trebuie concentrare maximă pentru a avea puterea să-şi stăpânească gândul. Există posibilitatea de a eşua din pricina emoţiilor şi a nu putea controla gândurile din cauza cărora ar rămâne la această treaptă fără a putea trece la următoarea. Este o încercare foarte grea, deoarece şi emoţiile trebuiesc controlate, nelăsând loc posibităţilor de a pierde de sub control stăpânirea gândului. Din cauza acestor încercări s-au pierdut trei discipoli, deoarece nu au fost atenţi, strecurându-se, între emoţii şi gând, dorinţe necontrolate. Deci au rămas douăzeci şi opt de viitori Zarziglasochi care pot trece acest prag de unde vor primi o experienţă de neînlocuit. Surprinşi de nereuşita lor, cei trei părăsesc nava cu regrete profunde, deoarece credeau că perceperea gândului este deja o reuşită. Supăraţi şi speriaţi, ei se retrag rămânând cu o mare învăţătură,



109 

Constantina Dumitrescu aceea de a nu te lăsa condus de instinct în astfel de situaţii.

Constantina Dumitrescu

aceea de a nu te lăsa condus de instinct în astfel de situaţii. Instinctul va vorbi doar atunci când puterea gândului este de sine stătătoare. Au deja experienţă cursanţii, au intrat în navă, încep pregătirile supravegheaţi de Maeştrii Zarziglasoch ce sunt coordonaţi de Soare. În această manevră a navei spaţiale se surprinde pentru prima oară puterea, dăruirea viitorilor Zarziglasoch în pregătirea penru misiunile pe care le vor avea în viitor pentru a perpetua viaţa în Univers. Trec foarte repede la practică doarece spun continuu o singură mantră în gând şi această rugăciune se va menţine pe parcursul mai multor etape ale învăţăturii lor. „Stăpânesc puterea gândului şi respect coordonatele Soarelui prin Iluminaţii Zarziglasoch!”. Se relaxează ucenicii contabilizându-şi puterea mentală prin reuşitele pe care le-au deprins în practica efectuată în această navă spaţială. Li se transmite prin gând că au la dispoziţie doar şapte minute pentru pregătire şi relaxare. Începând cu această misiune, orice eşec al învăţăceilor duce la părăsirea navei şi a cursurilor. Vor rămâne doar aceia care îşi pot stăpâni şi controla gândul.



110 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Cursurile pentru viitorii Zarziglasochi vor fi foarte multe şi foarte dese

Cursurile pentru viitorii Zarziglasochi vor fi foarte multe şi foarte dese pentru a se putea înmulţi Iluminaţii pe Pământul care are atâta nevoie de aceştia. Ei vor perpetua viaţa în sistemul nostru solar şi în alte sisteme. Vor lupta pentru păstrarea entităţilor pure în straturile astrale, păstrând eternitatea Luminii peste toate Universurile. Puterea Răsăritului trezeşte dorinţe profunde pentru cei ce sunt sortiţi să perpetueze viaţa şi nemurirea, pregătind alte planete pentru a da viaţă. În Auri Bulbus totul este pregătit. Învăţăceii au reuşit să respecte termenul şi să primească prima instruire. La acest curs participă patru Maeştri Zarziglasochi. Pupitrul de comandă este pregătit şi Iluminatul Comandor prin puterea gândului porneşte nava. Mişcările sunt foarte precise şi se exersează doar rotirea în faţă a navei. În această perioadă sunt pregătiţi permanent viitorii Zarziglasoschi cum să stea în fotolii şi să rămână în poziţia în care s-au aşezat. Maşina noastră merge prin rotire şi poziţiile celor din interior trebuie să rămână la poziţia dorită, doar prin puterea gândului. Rotirea navei nu controlează fotoliile şi restul de obiecte din interiorul



111 

Constantina Dumitrescu ei, toate rămân suspendate în aceeaşi poziţie, fără să se rotească odată cu

Constantina Dumitrescu

ei, toate rămân suspendate în aceeaşi poziţie, fără să se rotească odată cu Auri Bulbus. Aceasta este una dintre cele mai mari reuşite a acelor ce au realizat această maşinărie fiind pregătiţi de mândrul Soare. Rotirea şi mersul înainte al navei nu destabilizează cu nimic atmosfera din interiorul ei. Aici se stabilesc coordonatele deplasării, precum şi eventualele tulburări atmosferice şi atacuri de la entităţi purtătoare de triste supărări ale întunericului, sau de extratereştri care sunt veniţi din alte galaxii cu misiuni urâte de a distruge viaţa. Printre cei patru Iluminaţi Zarziglasoch, unul este Comandorul navei, al doilea este cunoscătorul undelor magnetice care pot tulbura bunul mers al navei şi poartă puterea gândului de a le stăpâni pe acestea şi a le ordona să se retragă. Cel de-al treilea este soldat pregătit să stăpânească şi să stopeze prin puterea gândului toate entităţile care doresc să atace nava Auri Bulbus. Cel de-al patrulea stăpâneşte gândul de a putea manipula şi coordona extratereştrii. Toţi patru Iluminaţii Zarziglasoch stăpânesc, prin coordonatele Soarelui, Universul, şi pot opri orice încercare pornită de la răuvoitori. Pentru această putere toţi au gradul optzeci şi opt.



112 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Printre Oştenii Nemuririi se află surprinzătoarea Lumină pe care Soarele o

Printre Oştenii Nemuririi se află surprinzătoarea Lumină pe care Soarele o pregăteşte să conducă Terra. Ucenicii, pregătiţi fiind, încep desfăşurarea activităţii în incinta luminoasei noastre sfere. În interiorul navei totul este liniştit iar ucenicii se străduiesc să-şi menţină fotoliile în poziţiile pregătite şi urmăresc mişcările navei. În exteriorul navei este proiectat Universul pentru a putea crea atmosfera de zbor cosmic. Pentru început, sunt simulate atacuri mărunte ale fiinţelor extraterestre şi tot felul de eventuale evenimente care ar putea să apară într-o călătorie adevărată. Tot ce au învăţat cursanţii pun în practică în cele douăzeci şi patru de zile pe care le stau în nava ce este mereu în funcţiune. Pregătirea este temeinică, cu rezultate bune. Temerarii noştri discipoli trec cu succes această probă, stabilind noi recorduri în această călătorie pe care şi-ar fi dorit-o mai lungă. Surpriza imediat apare, primesc steaua cu treizeci de raze în mijlocul căreia scrie iluminat Zarziglasoch ce le dă stabilitatea pregătirii pentru zborurile spaţiale. Această stea este supusă puterii Luminii.



113 

Constantina Dumitrescu Imediat după absolvire, ei primesc douăzeci şi patru de zile de odihnă şi

Constantina Dumitrescu

Imediat după absolvire, ei primesc douăzeci şi patru de zile de odihnă şi încep pregătirea pentru următoarea treaptă, a treizeci şi una. Scopul acesteia este acela de simulare în spaţiu a navei care merge prin rotire în faţă şi în spate. Treapta treizeci şi unu este una uşoară, plină de surprize, care-i ţine pe cursanţi într-o stare relaxată. Dar toate acestea nu sunt întâmplătoare, sunt bine stabilite şi coordonate de Soare prin Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch care verifică puterea de stăpânire a gândului în diferite împrejurări. Pericolul mare există atunci când nu au situaţii dificile şi lasă gândul nesupravegheat. Aceasta este chiar o problemă, deoarece fiinţa omenească multe lucruri şi fapte nu bagă în seamă şi le ignoră. Aşa se întâmplă că mulţi pierd în această perioadă pe care o cred uşoară. Printre învăţăcei se află cei patru iluminaţi Zarziglasoch care urmăresc cu mare atenţie pe viitorii Maeştri Iluminaţi. În această experienţă au fost simulate şi atacuri de la entităţi care au fost create artificial de căte Iluminaţi. Şi uite aşa au trecut şi pragul treizeci şi unu, după douăzeci şi patru de zile, primind steaua cu treizeci şi una de raze în mijlocul căreia scrie iluminat Zarziglasoch.



114 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Aceasta reprezintă nemărginita dorinţă de a putea urma, prin puterea gândului,

Aceasta reprezintă nemărginita dorinţă de a putea urma, prin puterea gândului, coordonatele Soarelui. Absolvenţii primesc douăzeci şi patru de zile de relaş, după care încep următoarele cursuri, pragul treizeci şi doi, unde procedurile sunt aproximativ asemănătoare cu cele din anterioara serie. Cursurile încep prin noile mişcări ale navei, care sunt prin rotire în faţă, spate şi lateral, aceasta îi va pune în dificultate pe elevii care nu-şi pot stăpâni gândul. Primesc atacuri de la undele magnetice în această călătorie. Iluminaţii Zarziglasoch le fac o adevărată demonstraţie de eliminare a acestor unde magnetice atacatoare. Printre participanţi Lumina străbate, verificând permanent puterea Iluminaţilor. S-au scurs cele douăzeci şi patru de zile petrecute în interiorul navei, de unde au ieşit victorioşi învăţăceii. Au primit steaua cu treizeci şi două de raze în mijlocul căreia scrie iluminat Zarziglasoch şi douăzeci şi patru de zile libere. Steaua cu treizeci şi două de raze este simbolul pregătirii pentru călătorii în spaţiu, cinstind puterea gândului. Următoarea putere, cea de-a treizeci şi treia,



115 

Constantina Dumitrescu este călătoria adevărată în spaţiu, efectuată de Auri Bulbus împreună cu Iluminaţii

Constantina Dumitrescu

este călătoria adevărată în spaţiu, efectuată de Auri Bulbus împreună cu Iluminaţii Zarziglasoch şi viitorii Maeştri. Iată că se primeşte botezul pornirii în spaţiul cosmic a celor ce vor fi Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Aceştia au datoria de a menţine viaţa veşnică şi de a o perpetua în galaxia noastră şi în alte extra-galaxii. Rolul este semnificativ legat de puterea Soarelui şi de bucuria planetei Pământ care este apreciată atât de straturile energetice din universuri, cât şi de toate planetele care doresc să fie mame. Pământul este considerat mama planetelor dătătoare de viaţă şi Soarele este Lumina şi puterea Universului care îşi cresc plozii cu responsabilitate şi dragoste pentru a-i dărui Universului. Straturile energetice se supun dorinţei Soarelui, de altfel şi timpul execută ordinele Soarelui şi se supune acestuia. Gravitaţia este controlată frecvent şi stăpânită de acesta. Speranţa pentru iluminarea discipolilor Zarziglasoch este pururea dorinţa de a putea stabili perioadele trecerii dintre viaţa de pe Pământ şi perpetuarea acesteia în Univers. Pregătirea este stabilită de timpul pentru aceste călătorii care este coordonat de Soare.



116 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului În perioada pregătirii supremei perpetuări, supremaţia Luminii dezvăluie taine

În perioada pregătirii supremei perpetuări, supremaţia Luminii dezvăluie taine mirifice. Hotărârea puterii divine rămâne statornică pentru nemurire. Pregătirea trecerii pragului treizeci şi trei stabileşte relaţiile dintre Zarziglasoch şi puterea gândului viitorilor Iluminaţi, pătrunzând printre subiecţi şi colaborând cu aceştia la acest mare experiment. Gândul tuturor este coordonat de puterea Soarelui, care este transmisă Iluminaţilor şi aceştia stabilesc termenele pregătitoare pentru efectuarea acestei misiuni alături de timp. Parcurgerea surprizelor care apar în această călătorie va stabili puterea de a rămâne complet stăpâni pe gândul pe care îl poartă viitorii Iluminaţi. Plimbările astrale trezesc spiritul aventurilor în temerarii noştri viitori Iluminaţi. Printre Maeştrii Zarziglasoch se află Comandorul care supraveghează şi patronează coordonatele navei, respectiv şi pe cele ale discipolilor care au pătruns în nava noastră Auri Bulbus aşa cum au deprins, prin puterea gândului. Primesc informaţiile necesare pentru acest zbor galactic şi se pregătesc să pornească la drum. Reprezentanţii Luminii poartă costume



117 

Constantina Dumitrescu speciale care sunt formate din straturi pline de substanţe incolore ce sunt ventilate

Constantina Dumitrescu

speciale care sunt formate din straturi pline de substanţe incolore ce sunt ventilate printr-un mecanism special pentru a menţine temperatura corpului omenesc normală atunci când părăsesc nava şi se folosesc doar de costumaţia care este o salopetă legată de încălţăminte, de mănuşi şi o cască protectoare purtată peste cap. În această misiune, costumaţia este purtată doar de către Iluminaţi, doarece restul pasagerilor nu au voie să părăsescă nava pentru că nu au pregătirea şi experienţa necesară. Substanţa dintre straturile costumului este lichidă şi este formată din particule vii. Costumaţia are paisprezece straturi de materiale speciale, confecţionate din fibră de aur în amestec cu mătase naturală, răşină şi soluţie din in topit şi raze de Lumină. Între aceste straturi se află partea lichidă ventilată care asigură confortul necesar pentru a ieşi din navă. Realmente ea stabileşte şi menţine temperatura corpului indiferent de gradele ce se află în atmosferă, fie cu minus sau cu plus. Acest costum mai are şi alte beneficii. Poartă implementat în el Lumina pentru a putea fi stabilite coordonatele zborului, indiferent de situaţiile în care se află Iluminaţii. Pentru a fi compatibil costumul cu fiinţa



118 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului umană este folosit gândul, care este coordonat de Lumina ce face

umană este folosit gândul, care este coordonat de Lumina ce face posibilă această relaţie. Plimbările în atmosferă au responsabilităţi majore, stabilind regulile bucuriei de a perpetua nemurirea în galaxia noastră şi în extra-galaxii. Prima călătorie rămâne printre cele care nu se uită niciodată, experienţa este unică, spectaculoasă, plină de suspans şi aventură. Imaginile pe care le văd pasagerii navei Auri Bulbus sunt fascinante şi muzica celestă, alături de Lumină, le aduce învăţăceilor puterea pregătitoare de a face ca jurnalul vieţii să rămână destinaţia omenirii. Viitori Iluminaţi Zarziglasoch s-au aşezat în pupitrele lor, pregătiţi pentru ca acest zbor să nu aibă vreo dificultate. Îşi stabilesc regulile prin gând, aşteptând primele indicaţii. Când apar Iluminaţii Zarziglasoch, le prezintă discipolilor costumele pe care le vor purta, ca să se obişnuiască cu acestea, separând puterea gândului de îmbrăcăminte. Rolul îmbrăcăminţii nu poate fi îndeplinit dacă gândurile nu pot fi stăpânite prin puterea Luminii. Se pregătesc pentru zbor. Este linişte. Numai nava Auri Bulbus îşi ia zborul prin mişcări de rotaţie uluitoare, cu o viteză neobişnuită



119 

Constantina Dumitrescu pentru orice altă navă construită pe Terra. Se stabilesc traseele şi se identifică

Constantina Dumitrescu

pentru orice altă navă construită pe Terra. Se stabilesc traseele şi se identifică eventualele mici necazuri care dispar instantaneu prin folosirea puterii gândului. Aici în Cosmos trebuie să ţinteşti cu gândul ca şi cu glonţul, în punctul sensibil. Această experienţă este cu adevărat senzaţională, dar şi foarte periculoasă pentru cei ce nu reuşesc să găsească în timp util punctele sensibile ale adversarilor. Neexperimentaţii pasageri rămân statornici rugăciunilor învăţate, repetându-le în gând pentru a fi siguri că-şi păstrează echilibrul şi legăturile cu Iluminaţii. Puterea supremă se bucură, susţine şi uşurează această experienţă alături de Lumina Soarelui. La primul zbor au fost şi mici accidente, deoarece discipolii nu au stăpânit cu desăvârşire fotoliile în care se aflau şi acestea i-au pedepsit prin diferite mişcări necontrolate care le-au dat mari bătăi de cap. Dar Iluminaţii Zarziglasoch interveneau şi totul era exact cum învăţaseră în cele treizeci şi două de stagii de instruire. Acest zbor a fost destul de instructiv şi au putut să comunice cu extratereştrii care sunt sub formă de energii sau poartă forme



120 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului materiale neuniforme. Aceştia au fost ţinuţi la distanţă de către Iluminaţi.

materiale neuniforme. Aceştia au fost ţinuţi la distanţă de către Iluminaţi. S-a stat în spaţiu şaizeci de zile omeneşti ce s-au scurs vizitând o parte din marele nostru sistem solar. Printre straturile Luminii stătea Părintele Universurilor, apreciind dorinţa pământenilor de a stabili, împreună cu Soarele, coordonatele perpetuării vieţii nemuritoare în toată Galaxia. Plecările în atmosferă vor fi din ce în ce mai lungi, în primele zboruri totul este controlat de către Iluminaţii Zarziglasoch, coordonaţi de Soare. Se simulează diverse situaţii în care pasagerii, prin puterea gândului, trebuie să reuşească să stăpânească evenimentele. Discipolii noştri veghează la bunul mers al acestor expediţii. Primul Comandor stabileşte plecările Iluminaţilor în atmosfera cerească, printre astre, demonstrând elevilor cum pot să execute şi ei toate aceste experienţe atunci când li se va cere. Stelele vibrează de bucurie şi de dorinţa de a reuşi să dăruiască vieţi noi acolo unde nu există. Această călătorie a fost un spectacol pentru învăţăceii Zarziglasoch, cu prea puţine evenimente pentru această primă experienţă. Dar spectacolul Universului le-a rămas pentru prima oară implantat



121 

Constantina Dumitrescu ca o nemărginită bucurie plină de fericire în toate structurile lor omeneşti. Aterizarea

Constantina Dumitrescu

ca o nemărginită bucurie plină de fericire în toate structurile lor omeneşti. Aterizarea navei Auri Bulbus a fost efectuată cu mare succes, de altfel ca şi decolarea. Viitorii Zarziglasoch au primit steaua cu treizeci şi trei de raze care semnifică puterea vieţii peste Univers. Pauzele dintre zboruri rămân la aprecierea Comandorului. Elevii merg pe la casele lor, dar când vor primi prin puterea gândului ordinul de a se îmbarca, toţi trebuie să fie prezenţi în maxim douăzeci şi patru de ore, indiferent de locul în care se află. Pauzele pot fi de zile, de săptămâni sau luni, aşa cum este programarea stabilită de coordonarea transmisă de Soare către Iluminatul Comandor şi Iluminaţii Zarziglasoch. Surprinzător de repede au trecut opt săptămâni terestre pentru viitorii Zarziglasochi. Venerând puterea Soarelui, pasagerii navei Auri Bulbus s-au prezentat pregătiţi pentru a doua lor călătorie în spaţiul cosmic. Dinspre Soare misterele curg râu prin Lumina care corectează timpul, retuşând infinitul, descoperind comori şi vestigii spectaculoase printre toate evenimentele



122 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului constelaţiilor din Universul nostru solar. Cerul este deschis pentru a începe

constelaţiilor din Universul nostru solar. Cerul este deschis pentru a începe această călătorie şi evenimentele prind contur, răscolind stările necunoscute printre neînfricaţii viitori Iluminaţi Zarziglasochi. Nava este prezentată permanent ca o puternică lucrare care este mereu în stare perfectă de funcţionare, stăpânită de Preamăritul Părinte şi Preafericitul Soare. Aceasta este o mare misiune de a menţine viaţa şi de a o perpetua în infinitul plin de nemurire şi de Lumină. Plimbarea aceasta stabileşte prietenii şi schimburi de impresii între pasageri şi Iluminaţii Zarziglasochi, împrăştiind puternice unde, creând stări diferite. Această situaţie permite Maeştrilor Zarziglasoch să controleze posibilităţile cursanţilor, modul cum reuşesc să îşi stăpânescă puterea gândului şi care este hotărârea lor în parcurgerea acestei răsunătoare împliniri a hotărârii divine. Aceasta se face stabilind reuşita relaţiei cu simbioza astrală, separând bucuria nemuririi şi perpetuând viaţa în spaţiul cosmic, întărind posibilitatea omenirii de a rămâne supremă în Univers. Plimbarea aceasta gestionează destinele, separând golurile pline de întuneric de speranţa vieţii pentru nemurire.



123 

Constantina Dumitrescu Traiectoria navei este stabilită cu exactitate, rămânând doar să decoleze când totul este

Constantina Dumitrescu

Traiectoria navei este stabilită cu exactitate, rămânând doar să decoleze când totul este bine pregătit şi când există responsabilitate din partea celor care vor călători. Gustul zborului a fost repede deprins de către ucenici, participând intens la reuşita acestei decolări. Toţi aşteptau cu nerăbdare să rămână în Cosmos cât li se cerea, deoarece programul nu era cunoscut de către aceştia. Simbolistica călătoriei era subiectul stabilirii relaţionării dintre Iluminaţii Zarziglasoch şi viitorii Iluminaţi Zarziglasoch. Această stabilire a comunicaţiilor dintre conducători şi pasageri punea bazele puterii supreme a reuşitei în Universul plin de cunoscute şi necunoscute. Totul era coordonat de mândrul Soare, ce lăsa posibilitatea călătorilor misionari să-şi găsească încrederea şi stăpânirea de sine pentru a-şi coordona puterea gândului. Decolarea s-a desfăşurat normal, rostogolindu-se Auri Bulbus în dreapta şi în stânga, în faţă şi în spate, cu viteza strălucirii Soarelui printre stelele nemuritoare, cunoscătoare de viaţă pământeană sau nu. Astrele incandescente prieteneşte răspundeau Iluminaţilor Zarziglasoch, suportând numeroase transformări pentru a obţine



124 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului veşnicia vieţii infinite. Supliciul Soarelui le pregătea termene nedefinite şi

veşnicia vieţii infinite. Supliciul Soarelui le pregătea termene nedefinite şi hotărâri imprevizibile care le apăreau învăţăceilor tocmai pentru a le pregăti gândul şi instinctul de a rămâne mereu în concordanţă. Suprapunerea gândului perfect cu instinctul stabileşte relaţia cu Lumina pentru viitorii Iluminaţi Zarziglasochi. Astfel s-a petrecut călătoria aceasta, cuprinzând pregătirea coroborării instinctului cu gândul. Învăţăceii au avut posibilitatea să se întâlnească, în anumite zone ale Universului, cu fiinţe extraterestre care nu s-au deranjat de prezenţa lor. Cunoştinţele avute nu erau suficiente pentru a face faţă acestor situaţii. Li s-au făcut cunoscute perioadele ce stabilesc trecerea supremaţiei lucrării divine, care va stabili cunoaşterea întregului Univers. Pământul aparţine sistemului solar precum toate planetele din acesta. Lumina privirii stelelor te obligă să stabileşti teritorii ale acestora şi să determini energiile care le aparţin. Grupuri de planete formează eterne forţe dirijate de către energiile care le stăpânesc sau de entităţile pregătite să primească noi informaţii pe care să le folosească în diverse scopuri. Se împarte cerul, li se explică surprizele plăcute sau neplăcute pe care le pot



125 

Constantina Dumitrescu avea şi modul de comunicare şi apărare. Parcelele cerului sunt separate precum cartierele

Constantina Dumitrescu

avea şi modul de comunicare şi apărare. Parcelele cerului sunt separate precum cartierele pământene şi au denumiri stranii pentru oameni. Păstrarea navigării navei se face de către Comandorul Mare Iluminat Zarziglasoch pentru a stăpâni eventualele neînţelegeri şi evitarea acestora, deoarece învăţăceii nu sunt suficienţi de pregătiţi pentru astfel de evenimente. Prezentarea traseelor care rămân să fie parcurse în următoare ieşiri în spaţiul extraterestru este pentru a li se face cunoscut numele acestor imense drumuri marcate de energii necunoscute de către omenire. Printre creaturile extraterestre care stăpânesc Universul şi Pământul, omul are suprema speranţă de a stabili, alături de divinitate, marea perpetuare a vieţii şi nemuririi în Univers, acolo unde ea nu există. Materia primă a nemuririi este bucuria venerată de puterea gândului, iluminând iubirea. Pentru zborul efectuat, toţi călătorii au purtat costumele special confecţionate ca acestea să poată pătrunde în interiorul trupului purtătorilor, apreciind puterea compatibilităţii dintre ei. Costumele au viaţă şi, împreună cu viitori Iluminaţi Zarziglasochi, doresc sincronizarea perfectă a



126 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului colaborării lor. Învăţăceii, înainte de folosirea şi îmbrăcarea

colaborării lor. Învăţăceii, înainte de folosirea şi îmbrăcarea protectoarelor costume, se îmbăiază cu Apă Lumină, purificând trupul perfect. Costumaţia respinge pe cel ce nu corespunde cerinţelor sale şi aşa s-ar putea să rămână în afara navei, fără să părăsească Pământul. Toate acestea sunt foarte importante pentru cosmonauţii noştri, a căror datorie rămâne prioritară în faţa Soarelui. Zborul se desfăşoară precum s-a stabilit. Priveliştea rămâne imaginea surprizelor pline de impresionante spectacole astrale şi de muzica aşezată în trupul lor precum inima în piept. Rotaţiile navei Auri Bulbus ajută la reducerea gravitaţiei în interiorul său. Timpul pregătit pentru această călătorie s-a scurs prin cele paisprezece săptămâni petrecute în Univers. Întoarcerea şi aterizarea navei spaţiale pe Pământ a decurs în cele mai sigure condiţii. Odată ajunşi pe Pământ, ucenicii au primit de la Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch steaua cu treizeci şi patru de raze ce are în mijloc însemnul iluminat Zarziglasoch pentru coordonarea şi sincronizarea gândului, formând putere incontestabilă. Ucenicii rămaşi la sol pe Terra se pregătesc



127 

Constantina Dumitrescu pentru următoarea decolare. Păşesc pragurile terestre printre familiile şi prietenii lor,

Constantina Dumitrescu

pentru următoarea decolare. Păşesc pragurile terestre printre familiile şi prietenii lor, aceşti reprezentanţi ai perpetuării vieţii şi nemuririi în Univers, aşteptând decolarea navei şi începerea pragului treizeci şi cinci, deoarece nu mai cunoşteau detalii privind viitoarele decolări şi aterizări, totul fiind la latitudinea Marilor Maeştri Iluminaţi Zarziglasochi, coordonaţi de mândrul Soare şi Măritul Părinte. De aceea ei erau veşnic pregătiţi pentru îmbarcare şi pentru decolarea navei Auri Bulbus. În perioada de relaş, printre impresiile pasagerilor, a viitorilor Iluminaţi Zarziglasoch, care aşteptă să primească prin puterea gândului comanda de îmbarcare, aceştia reuşesc să parcurgă toată perioada de la început până la pasul pe care doresc să-l realizeze, palpitând de bucuria învăţăturilor însuşite. Aşa că într-o zi, ca la comandă, toţi ucenicii s-au ridicat şi într-un glas au anunţat informaţiile primite de la Maeştrii Zarziglasoch prin puterea gândului. Se întâlniseră în perioada de relaş pentru a dezbate amintirile din călătorii. Şi gândul lor îi făcea să spună că va veni momentul îmbarcării în comoara de navă spaţială Auri Bulbus peste



128 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului patruzeci şi opt de ore, păşind cu încredere peste pragul treizeci

patruzeci şi opt de ore, păşind cu încredere peste pragul treizeci şi cinci. Această călătorie stabileşte determinarea surprizelor dorite şi nedorite, precum şi soluţii pentru anihilarea celor necorespunzătoare. S-a păstrat obiceiul acela de a ajunge toţi la data şi ora stabilite, conform regulamentului. Începerea pregătirilor pentru zbor se desfăşoară precum s-a hotărât în anterioarele călătorii, precizând că ei participă în acest zbor alături de Maeştrii Zarziglasoch care veghează la buna desfăşurare a acestei impresionante misiuni. În această ieşire în spaţiu li se aduce la cunoştinţă şi li se precizează, pentru fiecare în parte, responsabilităţile pe care le au, astfel cunosc cum pot folosi singuri toate spaţiile din navă, precizându-li- se cum că la prima încercare nereuşită vor părăsi necondiţionat cursurile. Cunoscătorii Luminaţi Zarziglasoch îi tratează pe învăţăcei ca pe egalii lor, acordându-le toate oportunităţile desfăşurării acestei călătorii. Odată îmbrăcaţi în costumele de astronauţi, sunt gata pentru decolare. Aceasta este fantastică pentru călătorii noştri care s-au obişnuit deja cu intensele zboruri în Univers, conduşi şi iniţiaţi de



129 

Constantina Dumitrescu Preamăreţul Soare. În spaţiu sunt pregătite tot felul de surprize temătoare sau complet

Constantina Dumitrescu

Preamăreţul Soare. În spaţiu sunt pregătite tot felul de surprize temătoare sau complet neaşteptate pentru cosmonauţii noştri. În drumul lor s-a stabilit ca fiecare dintre viitorii Zarziglasochi să observe cum au depistat surprizele nedorite şi cum le-au anihilat (prezentarea metodei de către fiecare) şi să povestească cum au realizat şi cum au procedat la apariţia surprizelor pline de speranţe pentru ei. Aceştia trebuie să numească cele două segmente dorite şi nedorite, iar denumirile pregătite de către ei trebuie să poarte acelaşi nume emanate într-un glas, fără să greşească vreunul, ei având puterea gândului. Astfel s-a strigat în cor: „Pentru surprizele plăcute să le spunem SEVALUMINII, iar pentru cele nedorite SEVAPUSTIEI”. Astfel au reuşit cu toţii să treacă de acestă încercare care le-a adus numai înţelepciune. În această călătorie i-a apărut fiecăruia din viitorii Zarziglasochi câte o situaţie dintre cele două tipuri de surprize. Astfel s-a stabilit, atunci când toţi şi-au terminat misiunile, să pregătească în scris modul de determinare şi de folosire a ceea ce au realizat şi recunoscut prin propria lor forţă. Menţionez că Iluminaţii Zarziglasoch aduşi din Univers, sunt câte unul la fiecare trei ucenici în



130 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Auri Bulbus, aceştia doar supraveghează bunul mers al navei şi raportând

Auri Bulbus, aceştia doar supraveghează bunul mers al navei şi raportând pe Terra superiorilor şi Soarelui cum se desfăşoară această călătorie şi cum practicanţii s-au deprins cu zborul. Acest zbor le-a dat posibilitatea să înveţe noi elemente întâlnite în atmosferă şi modalitatea de a nu uita tot ce au deprins în perioada de când au început să-şi folosească puterea gândului. Plimbăreţii deosebesc uşor situaţiile întâmpinate şi natura acestora. Parcurg tot ceea ce primesc prin intermediul puterii gândului, stabilind relaţii exacte, creând stabilitate în demersurile pe care le execută. La mijlocul călătoriei toţi reuşesc să termine lucrările avute şi se aşază la scris. Iluminaţii Zarziglasoch urmăresc gândurile acestora şi le verifică puterea şi răspunsurile date. Pentru surprizele nedorite s-a practicat împrăştierea luminii colorate în portocaliu, astfel determinându-se SEVAPUSTIEI. Diferenţele de culori stabileau traseele acestora. Procedeul anihilărilor este realizat prin trecerea fastuosului vehicul peste nedoritele surprize. Să nu uităm că nava Auri Bulbus are puteri nemărginite şi pasagerii săi nu au uitat acest fenomen. La acest prim examen



131 

Constantina Dumitrescu toţi au răspuns la fel, gândurile lor au fost bine stăpânite. Pentru determinarea

Constantina Dumitrescu

toţi au răspuns la fel, gândurile lor au fost bine stăpânite. Pentru determinarea surprizelor SEVALUMINII au folosit undele emanate de costumul pe care îl purtau. Aceste costume au viaţă şi sunt compatibile cu tot ce este iubit de Soare şi de Măritul Părinte. Această ultimă determinare a fost uşoară doar dacă aveau puterea gândului bine stăpânită, altfel putea să fie mai dificil decât prima determinare unde Lumina le era alături. Surprinşi de reuşita lor, au pregătit toată călătoria pentru următoarea mare încercare, cea a pasului treizeci şi şase. În spaţiu s-a stat douăzeci şi opt de zile după care s-a aterizat pe Pământ la locul bine stabilit de către Iluminaţii Zarziglasoch ce sunt coordonaţi de Soare în această mare şi grea misiune de perpetuare a vieţii în Univers. Întorşi la bază, gânditorii primesc steaua cu treizeci şi cinci de raze în mijlocul căreia sunt scrise cuvintele Iluminat Zarziglasoch. În această călătorie au avut posibilitatea să lucreze direct cu Lumina, pregătindu-i pentru drumuri noi, complicate, astfel s-a stabilit relaţia dintre viitorii Zarziglasochi şi Soare. Festivitatea s-a desfăşurat cu fast şi apoi toţi într-un gând au plecat pe la casele lor. Distanţa nu



132 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului îi împiedică să nu fie aproape. Gândurile lor stăteau la şuete

îi împiedică să nu fie aproape. Gândurile lor stăteau la şuete şi stabileau diverse întâlniri, dându-şi ajutoare pământene unul altuia. Toate acestea se întâmplau datorită puterii gândului care era coordonat de Soare. La un gând toţi porneau la drum din diversele colţuri ale Pământului şi se prezentau la baza de zbor pentru a pregăti următoarea călătorie, pentru începerea drumului cu poarta treizeci şi şase şi, prin puterea gândului, primesc sfaturi utile de la Iluminaţii Zarziglasoch privind îmbarcarea în nava spaţială şi ce aventuri vor avea în acest zbor. Unul dintre Iluminaţii Zarziglasoch cu gradul optzeci şi şapte îi anunţă verbal: „În această călătorie veţi parcurge numeroase drumuri ale aerului pe care le veţi identifica şi le veţi pune nume celor ce nu au”. Se pregătesc, discută despre această nobilă misiune şi stabilesc cum lucrarea lor să fie bine coordonată şi să nu dea greş. Se concentrează la maxim pentru această încercare ce le-ar aduce doar puterea de a urma experimentele până la gradul optezi şi opt. Dar situaţia nu rămâne neschimbată pentru toţi viitorii Zarziglasochi. La primul mic semn de nesiguranţă al unui cursant, acesta părăseşte



133 

Constantina Dumitrescu nava şi nu poate parcurge următoarele praguri pentru a ajunge la cea de

Constantina Dumitrescu

nava şi nu poate parcurge următoarele praguri pentru a ajunge la cea de a optzeci şi opta poartă pentru Iluminare. Primesc să se îmbarce, iar de acum ei ştiau să folosească tot ce se afla în interiorul silenţioasei nave. Pentru aceştia era de nedorit să se grăbească şi să nu-şi poată stăpâni gândul, făcând greşeli care ar putea duce la eşuarea expediţiei şi eliminarea celor ce nu pot deţine această putere. Îmbrăcarea costumului viu era o necesitate, deoarece acesta le uşura puterea de concentrare şi de păstrare a gândului numai în direcţia aceea de unde le venea comanda prin Lumina Soarelui. Pregătiţi fiind, ei au decolat de pe Pământ cu destinaţia spaţiu în căutare de drumuri şi poteci astrale. Determinarea drumurilor se face cu o rază de lumină X care stabileşte traseul, precum şi lăţimea acestuia. Primul drum a fost determinat şi deliminat de Maeştrii Zarziglasoch care se aflau la pupitrul navei spaţiale Auri Bulbus, ca experiment pentru învăţăcei. Acest drum a primit numele de BUCURIAN de la Iluminaţi. Fiecare pasager are de depistat câte şapte drumuri. Pasagerii s-au pregătit pentru a depista şi determina perimetrele şoselelor aeriene pentru a putea preveni eventualele accidente



134 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului astrale. La nivelul Pământului se pun în practică multe instruiri în

astrale. La nivelul Pământului se pun în practică multe instruiri în vederea pregătirii Maeştrilor Zarziglasoch, doarece sunt fundamentale drumurile şi stabilirea coordonatelor acestora în călătoriile spaţiale. La fiecare călătorie astrală au misiunea de a urmări şi depista şoselele aeriene atât de necesare tuturor navelor spaţiale, indiferent din ce colţ al galaxiei sau alte galaxii vin. Această călătorie a durat şapte săptămâni, viitorii Zarziglasochi au pornit la identificarea drumurilor şi potecilor astrale folosind razele X. Dar sublima navă nu putea să parcurgă toate drumurile stabilite de fiecare gând în parte, deoarece erau douăzeci şi opt de învăţăcei. Aşa s-a ajuns la înţelegerea să parcurgă pentru fiecare în parte şapte căutări unde aveau posibilitatea să întâlnească aceste nesfârşite căi. Prin puterea gândului, ajutaţi de navă şi de razele X, identificarea acestora era o misiune uşoară. Toţi ucenicii şi-au măsurat puterea de concentrare ajutându-şi colegii care începeau primele depistări şi determinări. Tot ce era mai greu era să pună nume la tot ce depistau. Toate numele potecilor, drumurilor, erau scrise într- un catalog şi clasate după dimensiuni. Navele spaţiale parcurgeau drumurile cele mai



135 

Constantina Dumitrescu largi şi lungi, dar necesare erau şi cele scurte şi înguste pentru cosmonauţii

Constantina Dumitrescu

largi şi lungi, dar necesare erau şi cele scurte şi înguste pentru cosmonauţii care plecau din nava Auri Bulbus împreună cu fotoliul lor minune care se transforma într-o mică navă. Acestea puteau călători prin toate spaţiile înguste pentru a-şi duce misiunea la bun sfârşit. Depistările şi determinările erau trasate pe hărţi care indicau cu precizie unde se aflau şi coordonatele acestora. De aceea era strict necesară denumirea fiecărei cărări şi poteci ca şi a şoselelor aeriene. Nu o să se înceapă enumerarea tuturor acestor denumiri, deoarece pe parcursul desfăşurării acţiunii o să apară o parte dintre acestea. Aici o să enumăr doar câteva care au dimensiunile triple ale unei autostrăzi mari pământene. Drumurile sunt trecute în catalogul Zarziglasochilor după ce au fost descoperite, după cum ar fi: SOARGA, SOPRAGHIR, XAPRA, ZIVINGAL, toate drumurile acestea sunt foarte mari şi vor fi indicate pe hartă cu litera A. Petrecând cele şapte săptămâni, misionarii viitori Zarziglasochi au terminat cu brio această importantă misiune care la va aduce mari beneficii când vor călători în spaţiu ca Iluminaţi Zarziglasoch. Aterizarea pe Pământ a fost în cele



136 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului mai bune condiţii, iar absolvenţii pragului treizeci şi şase au primit

mai bune condiţii, iar absolvenţii pragului treizeci şi şase au primit steaua cu treizeci şi şase de raze în mijlocul căreia erau incripţionate cuvintele Iluminat Zarziglasoch. Această stea le-a conferit puterea de stabilire a relaţiilor umane cu atmosfera astrală care stă sub supremaţia Soarelui. Fiecare navă spaţială care are la bord Iluminaţii Zarziglasoch are datoria de a depista, determina şi numi drumurile necunoscute pe care le întâlneşte. Toate aceste drumuri apar pe harta cerului sub numele pe care l-au primit. Misiunea fiind împlinită pentru ucenicii noştri, aceştia se retrag fiecare pe la casele lor, fiind mereu pregătiţi pentru următoarea călătorie, în acest caz a treizeci şi şaptea care-i consiliază cu mare grijă pentru a fi viitori Iluminaţi Zarziglasoch. Marea aşteptare ca timpul să se scurgă pentru toţi viitorii Zarziglasochi îi făcea pe aceştia să comunice prin puterea gândului, fiind totodată atenţi la semnul pe care-l aşteptau pentru a porni să înceapă pregătirile în cursa cu numărul treizeci şi şapte. Treburile pe Pământ ale acestor puternici oameni le rezolvau ca toţi pământenii, fără să lase să se cunoască cum ei se pregătesc în orice clipă



137 

Constantina Dumitrescu pentru eventualele plecări care pot interveni pe neaşteptate. Tocmai aceste aspecte îi

Constantina Dumitrescu

pentru eventualele plecări care pot interveni pe neaşteptate. Tocmai aceste aspecte îi diferenţiază de toţi oamenii de pe Pământ. Aşteptarea lor a luat sfârşit printr-un gând care-i anunţa că în patruzeci şi opt de ore toţi ce se iniţiau trebuia să se prezinte la bază pentru a porni în călătoriile lor şi a deveni Iluminaţi Zarziglasoch. De data aceasta porneau într-o lungă şi aventuroasă călătorie printre stelele din apropierea Soarelui, cel ce era marele sprijin şi coordonatorul acestei mari misiuni de a perpetua viaţa şi nemurirea în tot sistemul nostru solar. Toţi membrii acestui echipaj s-au prezentat fără întârziere pentru a începe o nouă învăţătură şi noua aventură care-i stimula pentru a-şi perfecţiona stăpânirea gândului şi metodele de întreţinere a energiilor creatoare, vestitoare ale puterii Soarelui şi dorinţelor acestuia. În această călătorie se perfecţionau în realizarea depistării energiilor care frecventează turismul nepermis de Creaţia Divină şi de Soare, de altfel o misiune foarte dificilă şi plină de numeroase capcane periculoase pe care trebuia, prin puterea gândului, să le stăpânească. Ritualul plecării în Cosmos a navei spaţiale Auri Bulbus, cu pasagerii pe care îi purta, s-a



138 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului desfăşurat în cele mai bune condiţii. În această călătorie totul s-a

desfăşurat în cele mai bune condiţii. În această călătorie totul s-a petrecut în interiorul navei, deoarece abia la următorul drum puteau viitorii Iluminaţi Zarziglasoch să părăsească nava purtaţi de fotoliile lor zburătoare şi să intre în contact direct cu tot felul de unde şi de energii rătăcite, sau cu misiuni importante în imensul Univers ce se află sub coordonarea Soarelui. Atmosfera în navă era cea mai caldă şi preţioasă pentru misiunea pe care o aveau de îndeplinit pasagerii acesteia sub supravegherea Iluminaţilor Zarziglasoch. Descoperirile energiilor rătăcite se realizau prin detectarea concentraţiei straturilor subtile încastrate în partea superioară a privirii, posibil şi cu ochiul liber, prin gând şi prin ochiul senzorial coordonat de puterea gândului. Corpul uman în astral începe să perceapă senzorial la alte nivele, superioare celor întâlnite pe Terra. Descoperirea energiilor rătăcitoare prin ochiul superior se efectua prin cunoaşterea imaginilor studiate prin puterea gândului transmis de către Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch care se aflau în această captivantă misiune spaţială. Începând cu acest curs, pregătirile lecţiilor se desfăşurau odată cu practica, dând posibilitate



139 

Constantina Dumitrescu învăţăceilor să-şi exerseze puterea gândului şi instinctul de acţionare în situaţiile

Constantina Dumitrescu

învăţăceilor să-şi exerseze puterea gândului şi instinctul de acţionare în situaţiile care se creau. Aceste depistări erau unele dintre cele mai simple, dar spectaculoase. Energiile rătăcite care traversează Universul dintr-o parte în alta se numesc energii turistice şi ele se hotărăsc să rămână pe o planetă, dar consistenţa şi culoarea pe care o poartă nu le ajută să fie statornice. În turismul lor astral, aceste energii au posibilitatea de a participa la vegherea stopării dezordinii create chiar de suratele lor, dacă doresc schimbarea. Energiile rătăcite care reuşesc să- şi îndeplinească misiunile se stabilesc pe o planetă unde sunt dirijate de puterea Soarelui şi au posibilitatea să avanseze, trecând peste undele care le ţineau mereu neliniştite. Iar acele energii rătăcite ce nu reuşesc să se stabilizeze sunt eliminate de către Zarziglasochi pentru a putea desfăşura perpetuarea şi pe alte planete din Universul nostru solar. Năstruşnicii noştri elevi stăpânesc puterea gândului cu multă dăruire şi descoperă uşor straturile rătăcite. Se trezesc printre aceste energii pe care le descoperă cu mare uşurinţă, stabilind elementele de depistare, acestea fiind trei: unu – starea lor agitată creează tensiuni care pătează galaxia cu pete



140 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului perforate, colorate în portocaliu prăfuit, doi – scăparea tensiunilor energetice

perforate, colorate în portocaliu prăfuit, doi – scăparea tensiunilor energetice de sub control şi divizarea lor în bucăţi de culoarea cărămizie, trei – pierderea propriei tensiuni energetice şi scurgerea acesteia sub forma unei pete incandescente. Printre straturile energetice rătăcite se opresc şi alte imagini de care nu au luat încă cunoştinţă pricepuţii noştri viitori Zarziglasochi. Pentru ei această călătorie a fost foarte uşoară şi plină de spectacol, dar va veni şi momentul în care vor da piept cu aceste energii şi va trebui să se descurce fără ajutorul Maeştrilor Iluminaţi Zarziglasoch. După zece zile petrecute în atmosfera cerească, se întorc pe Pământ temerarii noştri. Misiunea acestui zbor a fost îndeplinită cu cel mai mare grad de responsabilitate. Ca de fiecare dată la terminarea unei misiuni, viitorii Iluminaţi Zarziglasoch primesc steaua pe care o merită, în acest caz steaua cu treizeci şi şapte de raze în mijlocul căreia este scris cuvântul Iluminat Zarziglasoch. Această stea reprezintă puterea stăpânirii imaginii şi depistarea prin aceasta a creaturilor astrale. Privirea este foarte importantă când se coordonează perfect cu puterea gândului şi cu instinctul. Fiecare membru al acestei călătorii s-a retras către locurile de



141 

Constantina Dumitrescu unde a venit de pe Terra, aşteptând cu mare nerăbdare următoarea călătorie care-i

Constantina Dumitrescu

unde a venit de pe Terra, aşteptând cu mare nerăbdare următoarea călătorie care-i va purta prin Cosmos separaţi, călătorind cu faimoasele lor fotolii zburătoare care se transformă într-o mică navă spaţială. Această a treizeci şi opta călătorie este plină de adrenalină şi risc, dar Lumina Soarelui îi coordonează şi îi veghează prin Iluminaţii Zarziglasoch. Şi uite aşa se apropie cel de al treizeci şi optulea zbor al echipei care le măreşte curiozitatea la maxim şi îi pune la noi încercări. Şapte superbe şi misterioase nave Auri Bulbus ce aparţin Universului îi aşteaptă pe cutezătorii navigatori să înceapă o nouă aventură printre astre şi diverse creaţii care stăpânesc Universul. Au primit vestea telepatic să se prezinte la datorie pentru echipare şi îmbarcare în nava spaţială, ca să poată decola la data stabilită de către Iluminaţii Zarziglasoch. Peste percepţia creaturilor din Univers, fie ele în formă materială, energetică, fluidă, gazoasă, sau pur şi simplu materie, navele sunt compuse din straturi care încorporează Lumina Soarelui cu trei mari puteri: gravitaţia, Lumina şi materia invizibilă din Cosmos, care este prima formă de viaţă pe care a



142 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului cunoscut-o Universul. Toate acestea sunt puterea Universului născută din

cunoscut-o Universul. Toate acestea sunt puterea Universului născută din simplitatea văzduhului contopit cu puterea Luminii. Văzduhul este cel care conţine numeroase particule secundare care se desprind din creaţia materială construită în Univers de puterea supremă. Măritul Părinte este puterea şi Creatorul Universurilor conduse de sorii lor ce aparţine fiecăruia dintre aceste părţi ale infinitului şi care împreună crează Marele Infinit. O să vă întrebaţi cine este Măritul Părinte, răspunsul este exact: este creatorul vieţii, al nemărginitei Lumini şi cunoscătorul nemuririi. Dar cine l-a creat pe Măritul Părinte? Puterea Luminii şi a întunericului şi setea descompunerii creaţiei întunericului. Dar cine a creat Lumina şi întunericul? Simplu, infinitul cel care nu începe şi nu se sfârşeşte niciodată. Şi infinitul este sudoarea nebuloasei împrăştiindu-se şi descărcându- se, formând prin creaţia sa eternitatea. Ce este eternitatea? Este perpetuarea vieţii creaţiei infinitului. De aceea exploratorii noştri cosmici au marea datorie să perpetueze viaţa în sistemul nostru solar şi pe alte planete. Toată această acţiune este



143 

Constantina Dumitrescu desfăşurată sub conducerea Soarelui prin Marele Maestru Iluminat Zarziglasoch pregătit de

Constantina Dumitrescu

desfăşurată sub conducerea Soarelui prin Marele Maestru Iluminat Zarziglasoch pregătit de către Mândrul Soare. Printre viitorii Iluminaţi Zarziglasoch, percepţiile telepatice şi senzoriale au mare importanţă pentru reuşita misiunii la care au purces. Atmosfera îmbarcării este ca de obicei aşteptată cu mare bucurie şi începe desfăşurarea decolării navei noastre unde se află patru Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch şi învăţăceii pentru a deprinde zborul cu fotoliul în această călătorie şi a- şi însuşi puterea de a conduce acest mic vehicul spaţial. Acesta le conferă toate posibilităţile unei călătorii cu o mare reuşită prin pragul pe care îl poartă la bord, dar nu numai aceasta, ci şi puterea gândului Maeştrilor Iluminaţi Zarziglasoch care îi conduc cu gândul prin galaxie pe viitorii Iluminaţi Zarziglasoch la prima lor încercare de a se desprinde de mama navă Auri Bulbus. Decolarea s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii şi pasagerii aşteptau cu mare nerăbdare clipa când erau anunţaţi că trebuie să plece în călătorie prin Univers, individual. Dar pentru acest demers, mai întâi li s-a făcut instructajul. Maeştrii Iluminaţi Zarziglasochi le-au ţinut o lecţie de folosinţă a acestor minunate mini-vehicule



144 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului spaţiale. Pentru început li s-a atras atenţia că funcţionarea perfectă a

spaţiale. Pentru început li s-a atras atenţia că funcţionarea perfectă a acestei maşinării depinde de puterea gândului pe care trebuie să-l stăpânească cu desăvârşire pentru a putea duce misiunea la bun sfârşit, să ţină legătura permanent cu Maeştrii Zarziglasoch şi cu colegii lor de zbor, indiferent de poziţia pe care o au în mişcarea lor prin Univers. Li s-a făcut o demonstraţie de către Iluminaţi prin puterea gândului şi fotoliul a luat forma asemănătoare cu a navei Auri Bulbus, ieşind prin peretele acesteia în afara ei. Cu rostogoliri în faţă şi în spate, la dreapta şi la stânga, făceau demonstraţii în apropierea navei mamă pentru a putea fi urmărite de către cei ce urmau să se afle ulterior în această postură. De data aceasta totul era destul de simplu pentru că toate mişcările erau verificate de către iniţiaţii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. În navă, toţi cursanţii s-au pregătit, fiind gata pentru decolare. Şi au luat startul după ordinele primite mental, pentru a evita vreun accident. De data aceasta, pauzele dintre decolări erau mari, lăsând timp să se pregătească următorul. În această încercare nu aveau voie să depăşească un anumit perimetru din jurul minunatei noastre nave, Auri



145 

Constantina Dumitrescu Bulbus. Odată toţi cursanţii ieşiţi în afara navei cu micuţele lor navete spaţiale,

Constantina Dumitrescu

Bulbus. Odată toţi cursanţii ieşiţi în afara navei cu micuţele lor navete spaţiale, colaborau şi îşi desfăşurau cu atenţie mărită misiunea mult prea dificilă pentru început. În spaţiul extraterestru era nevoie să stea fiecare timpul care le era alocat prin puterea gândului de la Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch coordonaţi de Mândrul Soare. Erau retraşi cei ce dădeau semne de aventură, de staţionare mai îndelungată decât li se acordase timp, sau cei ce doreau să se depărteze mai mult decât le era permis. Cei ce aveau pusă la punct puterea gândului şi respectau cu stricteţe ordinele au fost retraşi ultimii de pe orbită, după treisprezece zile pământene. În interiorul navei mamă s-a dezbătut activitatea desfăşurată şi s-au punctat cu exactitate micile scăpări ale fiecăruia. Această misiune s-a desfăşurat bine, lăsând posibilitatea tuturor cursanţilor să primească steaua cu treizeci şi opt de raze în mijlocul căreia era scris Iluminat Zarziglasoch, după ce au aterizat pe Pământ. Steaua cu treizeci şi opt de raze semnifică trecerea peste piramida bucuriei, semn măreţ care stabileşte relaţiile dintre numărul treizeci şi opt, sistemul solar şi bucurie. Termen puternic precum colaborarea



146 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului priceperii cu fericirea. Odată ajunsă nava Auri Bulbus pe Pământ, au

priceperii cu fericirea. Odată ajunsă nava Auri Bulbus pe Pământ, au fost desfăşurate toate cele mai sus menţionate şi misiunea îndeplinită de către toţi membrii acestei mirifice călătorii a dus la sărbătorirea şi primirea celei de a treizeci şi opta stea. Dar toţi erau cu gândul deja la următoarea acţiune şi aşteptau cu nerăbdare să vadă ce le oferă cea de-a treizeci şi noua posibilitate de a zbura în veşnic creatorul nostru Univers. Lumina Soarelui se plimbă printre plimbăreţii noştri, măsurându-i şi şlefuindu-i, pregătindu-i pentru hoinăreala specială până la trecerea nestematelor, incandescentelor evenimente care vor apărea din senin printre viitorii Iluminaţi Zarziglasoch care ar trebui acum să-şi stăpânească cu desăvârşire puterea gândului, aceasta determinându-i să acţioneze în diverse situaţii deloc uşoare pentru ei. Printre veteranii Iluminaţi Zarziglasoch străbate puterea Răsăritului, resetând trecerea peste timp, venerând intensitatea întineririi, descoperind energiile fericirii. Aceste energii ale fericirii se pregătesc să iasă printre vizitatori, lăsându-se văzute doar de marii Iluminaţi Zarziglasoch. În Universuri totul este sub formă de



147 

Constantina Dumitrescu energie, toate trăirile şi sentimentele omenirii şi ale tuturor plantelor şi vieţuitoarelor de

Constantina Dumitrescu

energie, toate trăirile şi sentimentele omenirii şi ale tuturor plantelor şi vieţuitoarelor de pe Pământ cât şi de pe alte planete care deţin viaţă în materie, iar subtilitatea bucuriei este nemărginită şi nemiloasă cu tristeţea. Energiile păşesc alături prin Universuri, doar petrec schimburi de obstacole pentru a stabili echilibrul şi perpetuarea nemuririi în Universuri. Toate schimburile de energii pentru păstrarea echilibrului se fac sub observaţiile stăpânilor fiecărui Univers, adică de către Sori. Realmente supremaţia stabileşte cu precizie termenele schimbărilor în Universuri. Misterele Răsăritului sunt pregătite permanent a răspunde chemării Supremului Părinte ce conduce toate Universurile. Puterea Luminii construieşte numeroase stări de ordine printre energiile transportate dinspre Pământ spre sistemul nostru solar. Aceste energii sunt pregătite pentru schimbări imediate când apare Lumina şi le aşază pe straturi, dându-le posibilitatea schimbării şi menţinerii echilibrului Universului nostru. Pe parcursul călătoriei vom întâlni numeroase şi diferite energii care ne vor arunca în aventuri pline de suspans şi adrenalină. De aceea este timpul să pregătim pe cei ce experimentează şi învaţă să devină



148 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului mari Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Conducătorii acestei misiuni le transmit prin

mari Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Conducătorii acestei misiuni le transmit prin puterea gândului data şi ora de îmbarcare pentru decolare şi misiunea pe care o au de îndeplinit. La primirea mesajului, toţi participanţii care au depăşit pragul treizeci şi opt îşi fac apariţia pentru îmbarcare în fascinanta navă spaţială Auri Bulbus. Odată îmbarcaţi, toţi învăţăceii îşi pregătesc fotoliile pupitru sau micile nave, după cerinţele necesităţilor. Misiunea acestei călătorii a fost primită cu mult entuziasm şi bucurie. S-a stabilit relaţia cu acest termen al treizeci şi nouălea ca fiind puterea venerării intesităţii privirii prin care pot determina şi delimita subtilitatea straturilor energetice, precum identificarea lor prin intensitate, culoare, puterea de iradiere şi pericolele la care sunt supuse sau la care supun alte mistere ale Universului. Decolarea navei a decurs cu multă precizie şi s-a desfăşurat perfect. Ajunşi printre astre, în sistemul nostru solar, viitorii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch se pregătesc să părăsească nava mamă în micuţele lor fotolii transformate în mini-nave spaţiale foarte confortabile. Privirea Soarelui străbătea gândurile aventurierilor, pregătindu-i



149 

Constantina Dumitrescu pentru această misiune care era vegheată de şapte Mari Maeştri Iluminaţi Zarziglasochi cu

Constantina Dumitrescu

pentru această misiune care era vegheată de şapte Mari Maeştri Iluminaţi Zarziglasochi cu grade peste optzeci. Străbătând locuri diferite, printre jocurile necunoscute ale sistemului nostru solar, ei erau impresionaţi de culorile întâlnite, greu de diferenţiat, ce luau forme diferite, unele chiar năpustindu-se asupra lor. Dar tinerii noştri cosmonauţi ţineau legătura între ei şi se lăsau conduşi prin puterea gândului de Marii Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch. Misiunea este una destul de dificilă şi este necesar să determine şi să descrie o energie scăpată dintre energiile Pământului. Ştiau denumirea acesteia, era energia sistemului nervos al vieţuitoarelor de pe Pământ. Marii Maeştrii Zarziglasoch cunoşteau că aceasta nu avea culoare, ci era cu o intensitate densă a neuronilor iradianţi ce stau sub semnul fericirii. Dacă această energie a sistemului nervos are aspectul prevăzut şi cerut de către fericire, când se aşază pe trupul unui nou născut, acesta poate să cunoască fericirea, dacă vine din părinţi care cunosc iubirea adevărată. Formulele acestei energii sunt diferite, după forţa densităţii, cu cât este mai densă, cu atât radiază mai multă fericire. O să vă întrebaţi de ce această energie aducătoare de fericire este printre



150 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului primele teste şi răspunsul ar fi următorul: stabileşte relaţii ferme între

primele teste şi răspunsul ar fi următorul: stabileşte relaţii ferme între căutători şi Soare.

Pătrunşi de spiritul acestei aventuri, eminenţii noştri discipoli rătăcesc prin Univers treizeci şi trei

de zile pământene, încercând să determine poziţiile

energiilor şi să le descopere pe cele căutate şi care trebuiesc identificate. Dar începând cu această

călătorie, ei au parte şi de evenimente neprevăzute

care îi pun la grele încercări. Imediat ce apar aceste situaţii, prin puterea gândului ei solicită ajutor de la colegi şi de la Marii Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch care sunt mai mulţi în această călătorie şi care au şi scopul de a-i pune la diverse încercări, pregătindu-i pentru misiuni foarte importante după ce reuşesc determinarea unui anumit număr de energii din sistemul nostru solar. Scopul acestei misiuni este acela de a se obişnui cu misterele Universului şi de a depista energiile corespunzătoare sistemului nervos. Această a doua parte era foarte dificilă, de aceea li s-

a acordat posibilitatea de a recunoaşte această

energie în două etape, în două misiuni. S-a luat măsura să se descrie prin sondaj depistările şi determinările ce se vor face în gradul patruzeci. După termenul parcurs în micile nave spaţiale, se adună



151 

Constantina Dumitrescu toţi în jurul navei Auri Bulbus pentru îmbarcare, pregătindu-se să se întoarcă pe

Constantina Dumitrescu

toţi în jurul navei Auri Bulbus pentru îmbarcare, pregătindu-se să se întoarcă pe planeta mamă Pământ. Instalându-se în interiorul puternicei maşinării, încep să depene aventurile fiecare în parte, cum au luat contact cu energiile fericirii care-şi lăsaseră amprenta asupra lor. A fost un motiv de a începe cu energiile fericirii, deoarece fiecare energie în parte doreşte să-şi lase amprenta asupra celor ce le identifică. Ai noştri ucenici trebuie să înveţe să oprească aceste numeroase amprente cu care intră în contact. Până acum toţi sunt apăraţi continuu de Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch, dar va veni o perioadă în care vor fi lăsaţi singuri să-şi facă treburile, doar pentru aceasta sunt instruiţi. Ajunşi acasă, ei au primit steaua cu treizeci şi nouă de raze în mijlocul căreia scria cuvântul Iluminat Zarziglasoch. Această stea poartă puterea fericirii peste Pământ. Surprizele acestei aventuri curg lanţ de acum inainte, suspansul este la maxim şi pregătirea stă pe primul stâlp al Luminii acestor viitori Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Soarele trimite puterea sa pregătind oamenii să îndeplinească lucrarea pentru menţinerea nemuririi, atât pe Pământ cât şi în



152 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Univers. Urmează ca ucenicii să primească informaţiile prin gând când să

Univers. Urmează ca ucenicii să primească informaţiile prin gând când să se prezinte pentru următoarea călătorie, a patruzecea, care este extrem de importantă deoarece au început să cunoască o parte dintre dorinţele care vor fi îndeplinite cu succes. În clipa în care au fost anunţaţi prin puterea gândului, viitorii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch au început pregătirile şi au pornit spre locul întâlnirii, acolo unde se îmbarcau în spaţioasa navă Auri Bulbus pentru cea de-a patruzecea misiune dificilă, dar şi plină de bucuria fericirii. Ei ştiau că pot rămâne cu amprentele fericirii care îi vor ocroti, în viitoarele lor călătorii, de tot felul de necazuri şi amprente nedorite care ar dori să se aşeze pe subconştientul lor. Acolo unde există fermitatea fericirii şi s-a pus stavilă, greu pot pătrunde nişte nedorite evenimente şi energii negative. Este un mare spectacol pentru suflete când primesc fericirea, lucru pe care îl pot păstra doar purtând mereu puterea cu sine. Pentru aceasta SISTEMUL NERVOS UMAN poartă impresionante misiuni, acelea fiind să transmită sufletului puterea fericirii prin energiile primite la naşterea noului născut, când i se repartizează, pentru fiecare sistem din corpul uman,



153 

Constantina Dumitrescu un spirit energetic care să dirijeze ce i-a fost încredinţat, dând raport sufletului

Constantina Dumitrescu

un spirit energetic care să dirijeze ce i-a fost încredinţat, dând raport sufletului care este hotărâtor în ceea ce primeşte sau refuză. La data precisă, la secunda exactă, nava a decolat cu viitorii Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch care sunt însoţiţi de mai Marii Maeştri Iluminaţi coordonatori Zarziglasoch, care primesc direct din Soare informaţiile pe care trebuie să le transmită şi să le execute toţi cei ce vor perpetua nemurirea în Univers. Îmbarcaţi în faimoasa şi misterioasa navă Auri Bulbus, viitorii Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch o cunosc în amănunt şi ştiu a folosi toate echipamentele pe care le au la dispoziţie, folosind doar puterea minţii. Apar primele teste referitoare la misiunea lor, aceea de a depista structurile entităţilor care protejează sistemul nervos al omului, ajutându-l să primească fericirea. Aceste entităţi subtile petrec mult timp pe lângă noul spirit care va da viaţă corpului uman, al noului născut din rodul perpetuării vieţii a doi părinţi în trup de om. Viitorul cooperează cu destinul noului născut, pregătindu-i energiile compatibile cu acesta pentru sistemul nervos al



154 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului corpului. Încorsetarea imaginară prin puterea gândului acestui spirit, al

corpului. Încorsetarea imaginară prin puterea gândului acestui spirit, al neuronilor sistemului nervos uman, se retrage, lăsând loc diverselor situaţii plăcute sau neplăcute. În astfel de situaţii se află foarte mulţi pământeni, acestea fiind obstacole de a nu cunoaşte fericirea în grandoarea ei. Pregătiţi, neosteniţi veghează Marii Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch la epurarea gândurilor nefaste care pot îndepărta energiile aducătoare de fericire ale celor ce trăiesc în corp uman şi perpetuează viaţa. Astfel încep iniţierile viitorilor Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch de a depista şi proteja aceste energii eminente şi elevate, pline de subtilităţi greu de înţeles. Pregătirea iniţierii începe înainte de a părăsi nava Auri Bulbus, ieşind în spaţiul astral din sistemul nostru solar, de unde Soarele coordonează cu mare precizie reuşitele echipajului şi sprijină toate activităţile din dorinţa sa astrală, potentă de a perpetua nemurirea pe mai multe planete din Univers. Şi dorinţa Soarelui este aceea de a face lumea pe Pământ mult mai plină de energii vitale care să împrospăteze şi să întinerească planeta şi fiinţele care o locuiesc. Pregătirea este precisă, exactă



155 

Constantina Dumitrescu până în cele mai mici detalii. Şi totul se transmite prin puterea gândului

Constantina Dumitrescu

până în cele mai mici detalii. Şi totul se transmite prin puterea gândului de la Soare către Marii Maeştri Iliminaţi Zarziglasoch şi de la aceştia către Iluminaţii Zarziglasoch. Prima lecţie a fost aceea de a stabili posibilitatea de identificare a energiilor sistemului nervos ce poartă fericirea. Aşa cum ştiţi din primele lor instruiri, aceste energii nu au culoare pentru a fi mai uşor identificate, au numai densitatea mai mare a neuronilor iradianţi ce stau sub semnul fericirii. Se organizează schimburi de informaţii eterice pentru a înţelege repartizarea în spaţiu a cursanţilor în micile lor nave spaţiale confortabile ce le asigură viaţa şi chiar îi sprijină în anumite situaţii nedorite. Odată stabilite regulile, se deschide marea navă spaţială Auri Bulbus, prin puterea gândului de către Mai Marii Iluminaţi Zarziglasoch, şi pornesc la interval de trei secunde micile şi elegantele nave care poartă doar o persoană. Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch ţin legătura continuu cu învăţăceii şi comunică cu aceştia prin puterea gândului. Ceea ce au mai învăţat cursanţii este cum pot şti să se teleporteze cu mica lor navă în caz de pericol în interiorul navei mamă Auri Bulbus. Teleportarea este



156 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului simplă, deoarece nava posedă tot mecanismul pentru această misiune, numai cel

simplă, deoarece nava posedă tot mecanismul pentru această misiune, numai cel ce o dirijează să nu facă vreo greşeală majoră, mai ales aceea de a nu îşi putea folosi puterea gândului în situaţii dificile, în caz contrar totul devenind dramatic. Şi uite aşa ajunşi toţi în spaţiu pe un perimetru nedeterminat, ei testează energii diferite pentru a putea identifica energiile solicitate de Mai Marii Maeştri Iluminaţi. Pentru situaţii dificile, ucenicii sunt mereu supravegheaţi şi ocrotiţi de Mai Marii Maeştri coordonaţi de mândrul Soare. Şi au stat treizeci de zile printre aştri, culegând date şi măsurând potenţialul spiritelor dintre astre. În această călătorie nu au întâlnit doar spiritele căutate de ei şi au avut diverse surprize plăcute sau neplăcute. Pentru identificarea energiilor sistemului nervos omenesc, aveau patru posibilităţi de determinare. Prima era prin limpezirea energiei până devenea invizibilă, aceasta fiind starea perfectă a acestei entităţi energetice a sistemului nervos uman, iar a doua era împrăştierea de iubire peste toate entităţile, rămânând doar entităţile fericirii complet transformate în energii invizibile, dar cu efecte majore pentru omenire. Al treilea sistem de depistare



157 

Constantina Dumitrescu pe care şi l-au însuşit ar fi acela de identificare a energiilor sistemului

Constantina Dumitrescu

pe care şi l-au însuşit ar fi acela de identificare a

energiilor sistemului nervos dătătoare de fericire, deschizându-şi sufletul, invocând fericirea să facă preaplinul inimii, reglând tot sistemul nervos, astfel

energiile devin invizibile, dar cu datoria îndeplinită.

A patra situaţie rămâne determinarea credinţei

pentru restabilirea ordinii astrale şi perpetuarea vieţii

în Univers, secondată de energiile sistemului nervos

purtătoare ale fericirii. Toţi Iniţiaţii cunoşteau aceste posibilităţi de identificare şi le-au pus în practică în sistemul astral sub comanda Marilor Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch coordonaţi de sfântul Soare. În treizeci

de zile au cules date suficiente pentru a coopera cu

aceste subtile energii ale sistemului nervos purtător al fericirii. La un semn, prin puterea minţii, toţi cei ce se aflau prin spaţiu în micile lor nave s-au îndreptat spre marea navă Auri Bulbus. În această misiune nu au întâmpinat dificultăţi, deoarece totul a fost rezolvat de către mai marii supraveghetori. După instalarea la locul iniţial în nava spaţială Auri Bulbus, ucenicii pluteau de fericire şi emanau cantităţi mari din surplusul de amprente ale fericirii care se depuseseră pe toate structurile lor de oameni.



158 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Excesul de fericire stimulează multă linişte şi putere de cooncentrare pentru

Excesul de fericire stimulează multă linişte şi putere de cooncentrare pentru a putea folosi puterea gândului şi de aceea toţi cursanţii au fost învăţaţi să oprească o cantitate din fericire pe care o pot controla, dând dovadă astfel că pot să fie destul de înţelepţi. Perioada de iniţiere pentru sistemul neurovegetativ va fi la următorul prag de iniţiere, al patruzeci şi unulea. Astfel cosmonauţii-elevi au ajuns pe Pământ unde au primit steaua cu patruzeci de raze, inscripţionată în mijloc cu cuvântul Iluminat Zarziglasoch, acesta reprezentând limpezirea relaţiilor pământene cu energiile spiritelor sistemului nervos producător de fericire. Această iniţiere va fi parcursă de milioane de misionari pentru a pregăti spaţiul astral când va începe perpetuarea nemuririi. Dar până atunci se stabilesc regulile după care se eliberează noxele din pântecele Universului, purificându-l şi eliberându-l de tot ceea ce stopează perpetuarea nemuririi în Univers. Ajunşi acasă, misionarii rămân în aşteptare până la următoarea chemare, prin puterea telepatică, pentru a se prezenta la misiunea următoare pentru a realiza cea de a patruzeci şi una învăţătură.



159 

Constantina Dumitrescu Privim peste cele patruzeci de grade parcurse cu mare perseverenţă de către discipolii

Constantina Dumitrescu

Privim peste cele patruzeci de grade parcurse cu mare perseverenţă de către discipolii pregătiţi de Mai Marii Iluminaţi Zarziglasoch coordonaţi de perfectul şi mândrul Soare, cu ajutorul Peamăritului Părinte al tuturor măreţiilor infinite. La baza acestor patruzeci de iniţieri stau eternitatea, perpetuarea, trecerea la prima mare bucurie populând Universul cu fericirea, zidind viaţa veşnică peste rigorile neaşteptate ale dumnezeirii, trăind greşelile cu bucuria de a trăi şi de a schimba energiile cosmice cu resurse pozitive dătătoare de continuitate şi de trecere peste veacurile rău usturătoare. Trecerile peste cele patruzeci de praguri ale viitorilor Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch le-a sintetizat acestora puterea structurii minţii, temeinic mister pentru cei ce nu au putut fi selectaţi din diferite motive, aceasta fiind o selecţie nemiloasă şi corectoare pentru cei bolnavi ce stau la porţile mileniului trei. Smerenia este doar o răsplată neobservată, dornică de schimbare, dar simplitatea puterii gândului nu permite concentrare suficientă pentru comunicări extrasenzoriale. Este reprezen- tativ pentru aceste cursuri trecerea peste lucrările pământeşti, dobândind corespondent energetic foarte



160 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului stimulativ pentru percepţia gândirilor ce aparţin altor cunoscători. Este bucurie

stimulativ pentru percepţia gândirilor ce aparţin altor cunoscători. Este bucurie mare peste învăţăceii noştri care au primit vestea de a se prezenta să se îmbarce pentru minunata călătorie a descoperirii entităţilor energetice ce se ocupă de sistemul neurovegetativ al oamenilor. Desigur, îmbarcarea se desfăşoară cu mare exactitate şi satisfacţii de fericire pluteau deasupra călătorilor astrali. S-au pregătit perfect pentru a eterniza cu aceste entităţi energetice ale sistemului neurovegetativ care poartă steaua puterii precum cunoaşterea entităţii. Odată ce au parcurs drumul care-i ducea printre astre, Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch încep instructajul viitorilor cunos- cători, acela de a putea determina şi identifica aceste energii. Ele apar imediat ce sunt chemate, prezenţa lor este remarcabilă prin lumina verzuie ce străluceşte peste simbolul trecerii întineririi formelor eterice care se preling şi stau pe lângă energiile fericirii ale sistemului nervos. Aceste energii străbat eternitatea, contribuind spectaculos la regenerarea materiei pământene. Cei ce s-au prezentat la cursuri au înţeles şi învăţat că nu le rămâne doar ieşirea din nava mamă, ci şi misiunea de a găsi puterea în spaţiu şi de



161 

Constantina Dumitrescu a fraterniza cu aceste miraculoase entităţi energetice dătătoare de putere şi neînfricare. Ei

Constantina Dumitrescu

a fraterniza cu aceste miraculoase entităţi energetice dătătoare de putere şi neînfricare. Ei ştiu că aceste energii se lasă uşor cunoscute, stând alături de suratele lor care împrăştie fericirea atât de mult dorită de pământeni. Sub cupola privirii Soarelui, ei primesc imagini mirifice supradimensionate ce luminează supremaţia nemuririi prin tolerarea neînsemnată a minusculelor energii rătăcite. Misiunea pentru a trece această poartă a patruzeci şi una este una mirifică, spectaculoasă, care pregăteşte învăţăceii pentru felul cum se stabileşte relaţia om - entitate energetică, dătătoare de putere, care rămâne hotar semeţ pentru eternitate şi perpetuare. Privind printre astre, se zăresc micile nave care aleargă de colo-colo ca nişte copii cuprinşi de fericirea bucuriei şi cu puterile neînfricate pline de energiile tinereţii, păstrătoare a numeroaselor descoperiri pregătite de către energiile sistemului sanguin ce urmează a fi descoperite în următoarea călătorie, cea a pasului patruzeci şi doi ce se va desfăşura după o scurtă perioadă de odihnă, odată ce au terminat misiunea şi au aterizat pe Pământ. Dar temerarii noştri elevi sunt fermecaţi de straturile care-i înconjoară, pline de fericirea puterii, căci cu greu s-au despărţit de ele



162 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului la semnul primit de la Mai Marii Iluminaţi Zarziglasoch prin puterea

la semnul primit de la Mai Marii Iluminaţi Zarziglasoch prin puterea gândului, acela de a se retrage în interiorul navei mame, Auri Bulbus. Misiunea este împlinită şi plină de trăiri intense sub puterea fericirii prin maxima putere obţinută de la entităţile energetice dornice să-i ajute pe începători şi să-i sprijine la perpetuarea vieţii şi nemuririi în Univers. Prima mare problemă, după aceste două ieşiri astrale, ar fi pentru viitorii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch aceea de a rămâne conectaţi la sistemele energetice intuitive în aceste călătorii, împrăştiind putere şi fericire peste pământeni. Situaţia trebuie controlată şi ar fi doar pentru puţin timp pierdută de sub control, ceea ce ar rămâne o iluzie neconfirmată, spre disperarea pământenilor. Aşa că li s-a transmis prin puterea gândului să primească protecţii pentru a stopa scurgerea acestor minunate şi fermecate dorinţe omeneşti, cele ale fericirii şi puterii. Aceste folositoare energii vor fi răspândite când planeta Pământ va fi total pregătită pentru o aşa mare victorie. Până la urmă, ucenicii au aterizat pe Terra cu mare succes şi cu misiunea împlinită. Au primit steaua cu patruzeci şi una de raze, simbol al



163 

Constantina Dumitrescu puterii astrale şi terestre care are inscripţionat în mijloc cuvântul Iluminat Zarziglasoch.

Constantina Dumitrescu

puterii astrale şi terestre care are inscripţionat în mijloc cuvântul Iluminat Zarziglasoch. Discipolii s-au răspândit pe la casele lor, dar sunt mereu în aşteptarea gândului aceluia de a porni pentru o nouă misiune în Cosmos. Ei sunt în mare formă, pentru că în această perioadă, până la al patruzeci şi optulea grad de cunoaştere, au doar misiuni pregătitoare care-i stabilizează şi îi pregăteşte pentru viitoarele călătorii care vor fi pline de aventuri şi surprize neînchipuite de către om. Imediat ce au fost anunţaţi prin puterea gândului, aventuroşii noştri elevi s-au prezentat pentru îmbarcare şi decolare alături de Mai Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Ca de obicei, decolarea a fost executată cu mare precizie şi învăţăceii erau plini de entuziasm, pentru că în această călătorie se încarcă cu cele mai bune şi mai eficiente energii care îşi lasă amprentele pe structura lor omenească şi spirituală. În această călătorie, ucenicii află despre entităţile care coordonează sitemul sanguin pământean şi care le oferă posibilităţi enorme de cunoaştere la care nici nu visau. Aceste energii eterice care supraveghează sistemul sanguin aduc şi dăruiesc



164 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului tinereţea veşnică, miracol pentru cei ce pot să-şi controleze această mare

tinereţea veşnică, miracol pentru cei ce pot să-şi controleze această mare putere. Pregătirea pentru a recunoaşte aceste entităţi energetice se face pe parcursul călătoriei de către Mai Mari Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch, coordonaţi şi supravegheaţi de sfântul Soare. Mai întâi se recuperează tot ce au învăţat începând cu pragul patruzeci. Este extrem de importantă reacţia cursanţilor, starea lor fizică şi spirituală, doarece energiile întâlnite, chiar cele foarte benefice, îi pot afecta atunci când nu pot să-şi stăpânească sentimentele, prin comportament imprevizibil şi extrem de visător. Cu toate că au răspuns cu exactitate la chemarea şi prezentarea pentru îmbarcare prin puterea minţii, ei pot să aibă comportamente imprevizibile. Aspectele de care v-am vorbit pot să se ascundă şi de aceea este mare nevoie şi de o amplă verificare a stocărilor energetice pe care le deţin cursanţii, ca să nu apară surprize în aceste interesante călătorii cosmice. Astfel s-au echilibrat stocările de energii acumulate în ultimele două călătorii, cele care-i pot influenţa pe purtători. Ei au primit explicaţii cum să determine şi să recunoască structura energiilor care sunt mereu în activitate pentru a supraveghea sitemul sanguin omenesc.



165 

Constantina Dumitrescu Aceste energii se pot deosebi de celelalte prin incandescenţa purpurie care le caracterizează.

Constantina Dumitrescu

Aceste energii se pot deosebi de celelalte prin incandescenţa purpurie care le caracterizează. În astral sunt multe energii asemănătoare cu acestea, dar se face deosebirea prin faptul că stau mereu pe lângă energiile dătătoare de fericire şi putere. Totul este pregătit pentru a ieşi din nava mamă spre o mare aventură cu urmări fantastice pentru începători. De câte ori ies în cosmos, aventurierii noştri elevi îmbracă costumul lor viu, care îi ajută să poată primi energii doar din partea celor pe care le identifică la cerinţele instructajului pe care îl primesc la începerea fiecărei mari misiuni. Au stat printre astre, au drumeţit prin toată galaxia, bine supravegheaţi de către Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Identificarea şi determi- narea entităţilor energetice coordonatoare ale sistemului sanguin s-a produs destul de uşor, deoarece reperele erau clare şi erau şi ele sub supravegherea şi coordonarea Soarelui. Aşa că posibilităţile de eşuare ar fi fost foarte puţine şi fără probabilitatea de a lăsa vreun cosmonaut fără misiunea neîndeplinită. S-au încărcat cu mirifica tinereţe şi şi-au însuşit toate datele şi coordonatele pentru a le folosi la perpetuarea vieţii şi a nemuririi în Univers. Aşa cum



166 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului aţi remarcat, nava mamă, navele fotolii, Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch şi

aţi remarcat, nava mamă, navele fotolii, Maeştrii Iluminaţi Zarziglasoch şi puternicul Soare îi sprijină în această misiune pentru determinarea şi încărcarea cu energii care pot salva oricând Universul din cele mai grele şi urâte posibilităţi de distrugere apărute din neant. Ceea ce este important este cerinţa de a rămâne în subconştientul ucenicilor cele mai importante elemente de care vor avea nevoie pe parcursul tuturor ieşirilor în spaţiu. Toate aceste amprente pe care le acumulează în aceste ieşiri şi descoperiri le vor fi de mare folos atunci când vor pleca cu misiuni sigure, nesupravegheate şi în care ar trebui să se descurce în orice fel de situaţii, indiferent cât de periculoase şi dificile ar fi acestea. Şi pentru asta beneficiază de ajutorul micuţei nave spaţiale, a costumului viu şi a acestor inegalabile energii care formează scut în jurul celui aflat în pericol. Acum tinerii, fericiţii, puternicii noştri aventurieri se întorc la bază după o lungă călătorie de şaizeci de zile pământene. Sunt plini de trăiri intense cărora cu greu le găseau explicaţii. Astfel au primit steaua cu patruzeci şi două de raze care simbolizează eterna tinereţe pentru cei ce cunosc cu adevărat puterea fericirii. În mijlocul stelei



167 

Constantina Dumitrescu este scris cuvântul Iluminat Zarziglasoch. Ei ştiu că, după o anumită perioadă, va

Constantina Dumitrescu

este scris cuvântul Iluminat Zarziglasoch. Ei ştiu că, după o anumită perioadă, va începe instructajul pentru pragul patruzeci şi trei, care le oferă posibilitatea de a descoperi energiile sistemului limfatic. Acest curs, al patruzeci şi treilea, are foarte mare importanţă printre toate sistemele omeneşti care sunt coordonate de către entităţile energetice. Precizăm, sistemul limfatic este traseul permanent al trecerii perioadei de percepţie şi înmagazinare a paisprezece sentimente răspunzătoare pentru chemarea tuturor celorlalte sisteme din corpul uman. Supremaţia aparţine sistemului limfatic, precum şi celor paisprezece neobişnuite simţuri ale acestui sistem. Toate cele patru sisteme, adică sistemul nervos, neurovegetativ, sanguin şi cel limfatic fac parte din sistemele percepute uşor de către entităţile energetice ce deţin stima şi supremaţia tinereţii fără bătrâneţe şi care stau în aceste patru sisteme enumerate mai sus. Sistemul limfatic personalizează şi cimentează puterea esenţială a credinţei, jumătate din corpul omenesc este coordonat de acest sistem limfatic care drenează lichidul dintre ţesuturi. Se dezvoltă şaisprezece puncte esenţiale prin sistemul



168 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului limfatic, puncte atât de necesare corpului omenesc cum ar fi: culorea

limfatic, puncte atât de necesare corpului omenesc cum ar fi: culorea pielii purtată de către oamenii pe Pământ, cantitatea de păr de pe piele este de şapte feluri pe corpul omenesc - păr pe mâini, firav şi mai deschis la culoare, părul de pe picioare, puţin mai aspru şi uşor mai închis la culoare, păr în jurul ochilor (gene), fire puternice, arcuite, primele care ocrotesc ochiul de situaţii neplăcute, sprâncele, estetice şi protectoare pentru ten şi ochi, părul de la subraţ are rolul de percepţie senzorială a trecerii timpului, fir de păr inghinal care are rol de protecţie specială, transformând ermetic intuiţia în momente de bucurie sau pline de tristeţe şi părul din cap care are rolul eminent de a fi receptor al energiilor astrale şi etern simbol al tinereţii. Superba capodoperă capilară este receptoare sensibilă la naştere, e foarte sensibilă la stres şi boală, de aceea este extrem de necesar să fie îngrijită şi respectată, deoarece ea uşurează posibilitatea de a comunica cu Universul. Părul mâinilor şi al picioarelor, noduri de transmiteri telurice, răspândesc şi captează energii. Părul de pe piept şi mameloane aparţin bucuriei de a stimula puterea iubirii. Aureola dorsală transpune pierderile zilnice, prefăcând trecutul în viitor. Poarta



169 

Constantina Dumitrescu ombilicală trezeşte puterea dorinţei, făcându-se responsabilă de trecerea rapidă a timpului.

Constantina Dumitrescu

ombilicală trezeşte puterea dorinţei, făcându-se responsabilă de trecerea rapidă a timpului. Unghiile sunt complet alimentate din sistemul limfatic, supreme pentru uşurinţa de a recepta energiile triste. Astfel situat prin Univers, sistemul limfatic primeşte mereu perioade ale vieţii alături de patru entităţi energetice care stimulează neîncetat sistemul limfatic, atât cât le permite misiunea. Această prezentare a produs mari curiozităţi printre elevi, care primesc informaţii mentale de a se prezenta şi îmbarca, primind învăţături extrem de preţioase de la Mai Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch. Se stabilesc reguli de recunoaştere a entităţilor energetice care se ocupă de sitemul limfatic al oamenilor pe Pământ. Depistarea acestor energii se face prin sublima Lumină care se reflectă în timp, păstrând spectrul astral în compoziţie. Având toate datele şi detaliile de recunoaştere şi identificare a sitemului limfatic, cursanţii se pregătesc să părăsească nava Auri Bulbus cu micile lor nave spaţiale de care sunt fascinaţi, fiind îmbrăcaţi în costumele lor vii şi încărcaţi cu energii pline de fericire şi putere, urmând să primească tinereţea fără bătrâneţe. Toate aceste energii primite îi protejează



170 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului pe cursanţi şi îi scot din diferite situaţii neprevăzute. Se pregătesc

pe cursanţi şi îi scot din diferite situaţii neprevăzute. Se pregătesc să stea în Cosmos şaptezeci de zile, urmărind cele patru sisteme: nervos, neurovegetativ, sanguin şi limfatic, cele care le stabilizează echilibrul puterii de sine alături de puterea gândului. Puterea de sine şi puterea gândului organizează trecerea peste gradele superioare. Timpul s-a scurs, cele şaptezeci de zile pământene, şi ei se îndreaptă să aterizeze pe locurile natale, terestre. Îndată ce au ajuns, discipolii s-au adunat, au dezbătut cele văzute şi întâmplate şi au primit steaua cu patruzeci şi trei de raze în mijlocul căreia scrie cuvântul Iluminat Zarziglasoch ce reprezintă puterea tinereţii şi a armonizării celor patru sisteme studiate până la această dată. Obosiţi de atâtea întâmplări, ucenicii se retrag pe la casele lor, sunt mereu în stand-by pentru a recepţiona, prin puterea gândului, perioada de îmbarcare pentru următorul pas, al patruzeci şi patrulea. Plecarea în cea de a patruzeci şi patra călătorie care era aşteptată de viitorii Iluminaţi Zarziglasoch cu mare entuziasm şi bucurie, s-a împlinit când ei au primit prin puterea minţii data, minutul şi secunda



171 

Constantina Dumitrescu când trebuie să se prezinte pentru decolare împreună cu nava Aurii Bulbus şi

Constantina Dumitrescu

când trebuie să se prezinte pentru decolare împreună cu nava Aurii Bulbus şi cu îndrumătorii lor Marii Iluminaţi Zarziglasoch conduşi de Mândul şi Puternicul Soare. Energiile sistemelor umane vii au foarte mare importanţă. Ele trebuie să fie cunoscute de către cursanţii noştri în această călătorie. Tot atât de important ar fi şi pentru pământeni dacă ar avea posibilitatea acestei cunoaşteri. Pentru Univers energiile sistemului corporal uman sunt entităţi care au misiunea de a se alătura spiritului misionar iniţiat pentru a participa să dea viaţă materiei pe Pământ, când apare un făt născut din pântecele unei mame, perpetuînd viaţa materială terestră. Entităţile sistemului viu trebuie să fie cât mai pure sau foarte pure pentru a nu crea probleme materiei din corpul viu uman când dau viaţă acestuia. Dacă aceste energii vitale sunt într-o stare alterată din diferite motive nu-şi mai pot duce misiunea la bun sfârşit şi apar diverse handicapuri astfel în sistemele vii, umane. De aceea este strict necesar ca în mileniul trei să se facă purificarea Universului nostru solar dar şi o pregătire educaţională a omului pentru a putea stopa



172 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului avansarea degradării spirituale. Energiile cu handicap rămân în anumite locuri pe

avansarea degradării spirituale. Energiile cu handicap rămân în anumite locuri pe Terra, îngreunând evoluţia entităţilor aducătoare de pace interioară a omului cât şi a întregului sistem viu. La nivel terestru se vorbeşte foarte mult de amprentele negative care domină anumite zone fie ele locuinţe, spaţii libere sau închise. Aceste energii crează mari probleme asupra sistemelor vii, pământene, datorită lipsei de credinţă şi de educaţie a minţii acestora care nu deţin puterea gândului, pozitivă. Puterea gândului, pozitivă, de ar putea fii stăpânită de peste 60% dintre pământeni, nu ar mai exista posibilitatea pericolelor emanate de energiile rămase care rătăcesc la nivelul Terrei. La nivelul terestru actual, oamenii nu pot să aibă posibilitatea unei inteligenţe pozitive atâta timp cât raţiunea domină. Spiritul benefic poate purifica gândul, educaţia poate să-l stăpânească iar raţiunea împreună cu inteligenţa spirituală îl pot întregi pentru nemurire. Definiţia aceasta ar fi valabilă numai atunci când oamenii de ştiinţă s-ar putea numi binefăcătorii acestei planete însuşinduşi-o, dar atâta timp cât aceştia sunt dominaţi numai de gândul raţiunii şi gânduri negative ei vor duce la dispariţia



173 

Constantina Dumitrescu vieţii de pe planeta Pământ. În primele clase de şcoală, pământene, ar trebui

Constantina Dumitrescu

vieţii de pe planeta Pământ. În primele clase de şcoală, pământene, ar trebui să se instaureze regula puterii gândului dominată de beneficiile Luminii, apoi descoperite geniile care deţin puterea gândului benefic, inteligenţa raţională şi spirituală pe planeta noastră mamă, Pământul, pentru a fi salvată viaţa pe ea. Toate acestea ar trebui să fie cunoscute de către oameni pentru a putea înţelege de ce puterea gândului este mai mare decât puterea faptei. Punându-se în practică puterea gândului prin educaţie benefică, pământenii ar şti cum să se ferească de tot ce este nefast în jurul lor şi ar fi mereu sprijiniţi de Lumină şi entităţile benefice. Persoanele cărora li se acordă această mare încredere şi-şi pot continua învăţătura de la Mai Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasosh au misiunea de a distruge, delimita şi limita tot ce ar putea duce la distrugerea sistemului nostru solar. Educaţia umană are mare responsabilitate nu numai la nivel terestru cât şi universal. Punându-se baze pe educaţia gândului benefic pe Terra la nivelul întregii populaţii ar aduce mari avantaje tuturor Universurilor şi sitemelor lor solare dăruite de infinit şi stăpânite de Marele Părinte Divin. Puterea gândului este drumul către victoria dumnezeirii.



174 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului Purificarea prin puterea gândului ar duce la nivel astral spiritul şi

Purificarea prin puterea gândului ar duce la nivel astral spiritul şi materia dătătoare de pace şi Lumină. Orice spirit din sistemul nostru solar care sălăşluieşte în corpul uman are corespondenţă în astral. Astrul căruia îi aparţine spiritul poartă amprenta acestuia benefică sau malefică. La purificarea Universului, pentru perpetuarea nemuririi toate aceste energii nedorite împreună cu partea materială care le găzduieşte vor fi desfinţate de către învăţăcei cu puterea gândului, conduşi fiind de Mai Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasosh şi Soare sub tutela Măritului Părinte. Această măsură a purificării este necesară pentru a putea beneficia atât Universul nostru solar cât şi restul Universurilor de veşnicia vieţii, dorinţă a Măritului Părinte şi a infinitului care prin mai mare măreţia lor au lăsat viaţa la îndemâna tuturor celor ce nu au respectat dorinţa şi iubirea divină. Putrea gândului omului pământean condus de către sfântul Soare prin aleşii săi Zarziglasoch salvează Universul populându-l cu viaţă materială după dorinţa Măritului Părinte, viaţă nemuritoare, plină de bucurii pentru toate sitemele solare. Viaţa pe Pământ, creaţie dorită de Măritul Părinte şi infinit, prin puterea Soarelui şi a Pământului a luat fiinţă în diverse forme, Divinitatea acordând mare încredere



175 

Constantina Dumitrescu oamenilor, care nu a reuşit să ducă la bun sfârşit misiunea încredinţată lor

Constantina Dumitrescu

oamenilor, care nu a reuşit să ducă la bun sfârşit misiunea încredinţată lor cu atâta dragoste. Oamenii se fac vinovaţi de neîncredere deoarece au acceptat evoluţia energiilor negative fără să se opună prea mult, lăsându-se mereu ispitiţi de acestea. Sunt necesare aceste măsuri de educare a gândului, perpetuarea purităţii şi vieţii în astral pentru a duce la bun sfârşit misiunea încredinţată de Puterea Divină oamenilor de pe Pământ. Astfel Soarele la îndemnul Divinităţii şi-a luat angajamentul ca prin Mai Marii Maeştri Iluminaţi Zarziglasoch să purifice Universul său şi să-l populeze. Întâlnirea şi plecarea în spaţiu cu Auri Bulbus pe viitorii Iluminaţi Zarziglasoch i-a urcat pe culmile fericirii cunoscând misiunea pe care o aveau de îndeplinit în Univers, aceea de a descoperi noi entităţi ale sistemului uman. Corpul uman terestru păstrează entităţile trimise din astral precum stabileşte relaţia cu apa şi cu Soarele. Cursanţii Zarziglasoch primesc prin puterea gândului data, ora, secunda şi locaţia prezentării pentru decolare. Odată ajunşi la locul decolării, cursanţilor li se stabilesc coordonatele şi li se vorbeşte despre corpul uman şi necesitatea purificării entităţilor din destinul acestora. Mai Marii Maeştri Zarziglasoch le aduc aminte discipolilor cât de



176 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului importantă este pentru mileniul trei purificarea entităţilor, educarea puterii

importantă este pentru mileniul trei purificarea entităţilor, educarea puterii gândului şi necesitatea de a perpetua viaţa în Universul nostru solar şi de a întreţine relaţii armonizatoare cu toate sistemele solare din Infinit. Perpetuarea vieţii în sistemul nostru solar ar pune supremaţia Soarelui necondiţionat peste nemurire. Condiţionarea vieţii în Universul nostru stabileşte relaţiile puterii bucuriei şi a fericirii, precum şi purificarea energiilor, suport pentru puterea vieţii şi stabilizarea relaţiilor cu alte vietăţi din infinit. Stabilite toate coordonatele, viitorii Zarziglasoch primesc informaţiile care privesc această aventuroasă călătorie în spaţiul extraterestru, coordonaţi fiind de Soare şi de Mai Marii Maeştri Zarziglasoch. În această călătorie vor fi descoperite energiile care răspund de sistemul respirator, care este legat de sistemul central energetic, răspunzător de toate sistemele corpului uman. Energiile sistemului respirator vor fi descoperite prin imagini, mirosul acestora, care au culoare violet-aurie, sidefie şi miros de iasomie. Stabilite toate acestea şi cunoscute, nava Auri Bulbus împreună cu tot echipajul părăseşte Pământul, îndreptându-se în mare viteză spre centrul Universului nostru solar. În nava Auri Bulbus se



177 

Constantina Dumitrescu continuă discuţia care priveşte coordonatele părăsirii navei mamă de către cursanţi şi

Constantina Dumitrescu

continuă discuţia care priveşte coordonatele părăsirii navei mamă de către cursanţi şi identificarea energiilor corespunzătoare sistemului respirator. Elevii au înţeles cu precizie cum trebuie să identifice aceste energii prin culoarea şi mirosul lor. Energia care răspunde de sistemul respirator nu este chiar aşa de uşor de depistat, aşa cum au crezut discipolii. Acestea nu se lasă uşor depistate, de aceea în această incursiune prin Univers vor avea parte de evenimente pe care nu le-au avut până acum. Odată ajunşi la destinaţie, au purces la părăsirea navei mamă Auri Bulbus, aventurându-se în spaţiul Universului nostru solar. Această misiune este controlată şi supravegheată de către Mai Marii Maeştri Zarziglasoch şi de însuşi Soarele. Ea va fi uşor dificilă şi cursanţii nu au fost avertizaţi, ci doar surprinşi de avalanşa aventurii din care trebuie să iasă fără a fi afectaţi. În această călătorie, cei ce nu vor face faţă imprevizibilelor acţiuni vor părăsi nava Auri Bulbus şi nu vor mai putea continua următoarele grade care îi vor duce spre marea împlinire, aceea de a deveni Mari Maeştri Zarziglasoch cu puteri nemărginite care sunt mereu sub controlul Soarelui. Sistemul respirator este apărat necondiţionat de energia răspunzătoare de



178 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului acesta, supradimensionată de puterea energiilor sistemului nervos şi

acesta, supradimensionată de puterea energiilor sistemului nervos şi neuro-vegetativ. Graba cursanţilor poate să le determine incapacitatea de a putea stabili şi identifica energia răspunzătoare de respiraţia omului pe Pământ. Energiile răspunzătoare de sistemul respirator se pot transforma şi îşi pot schimba nuanţele şi mirosul, nepermiţându-le cursanţilor să le descopere cu uşurinţă. Strategia privind imperioasa pregătire începe să devină din ce în ce mai dificilă. Trei cursanţi din această grupă vor părăsi nava Auri Bulbus deoarece nu au putut să identifice nicio energie a sistemului respirator. Universul i-a primit pe învăţăcei cu multă dragoste, dar priceperea aparţine inteligenţei puterii gândului, stăpânirii de sine şi stăpânirii emoţiilor. Această energie a sistemului respirator poate fi identificată cel mai uşor prin puterea inimii. Dar aceasta nu s-a discutat cu cursanţii până acum şi nici nu s-a evidenţiat valoarea puterii inimii. Puterea inimii este dominatoare peste răspunsurile primite din sinceritatea puterii glasului inimii. Atracţia puterii gândului pricinuieşte deja mari probleme discipolilor. Ei s-au identificat prin puterea gândului, ignorând celelalte puteri de care se vor lovi în această călătorie, şi vor avea mari



179 

Constantina Dumitrescu probleme dacă nu vor şti şi nu vor încerca să le armonizeze pentru

Constantina Dumitrescu

probleme dacă nu vor şti şi nu vor încerca să le armonizeze pentru a putea să ajungă Mari Maeştri Zarziglasoch. Privind peste Poarta Soarelui, veţi remarca că şi el are o inimă imensă din care năpustesc razele iubirii ce se răspândesc peste Universul său. Cei trei cursanţi care părăsesc această iniţiere nu au ştiut să- şi stăpânească puterea inimii şi nici să o armonizeze cu restul puterilor gândului pentru a putea identifica energiile sistemului respirator. Restul elevilor au determinat grupuri de energii ale sistemului respirator uşor doar pentru că au reuşit să armonizeze puterile. Puterea gândului, puterea inimii şi celelalte puteri pe care le vor descoperi în viitor au foarte mare importanţă asupra activităţilor ce vor urma în aceste călătorii. Prin puterea gândului pe care-l stăpânesc bine, discipolii s-au întors victorioşi la nava Auri Bulbus, mai puţin cei trei dintre ei care nu şi-au armonizat puterile, aceştia au ajuns la navă foarte trişti, ei cunoscându-şi greşelile din timpul misiunii. Au părăsit Universul cu destinaţia Pământ, unde au rămas pentru optzeci de zile, timp pentru meditaţie şi relaş. Pe Pământ, odată ajunşi cursanţii, cei care au reuşit să identifice corect energia sistemului respirator au primit steaua cu patruzeci şi patru de



180 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului raze în mijlocul căreia scria iluminatul cuvânt Zarziglasoch. Această stea a

raze în mijlocul căreia scria iluminatul cuvânt Zarziglasoch. Această stea a patruzeci şi patra reprezintă prima mare victorie a Universului născută din dorinţa Soarelui şi a Terrei. Steaua cu patruzeci şi patru de raze este Puterea Vieţii. Următoarea călătorie, a patruzeci şi cincea, vă va fi povestită în volumul doi, dacă Soarele, Măritul Părinte şi Infinitul doresc să o continuăm împreună. Puterea gândului şi puterea inimii să trăiască în armonia vieţii dumneavoastră. Păstraţi- vă curată puterea gândului, numai aşa se creează armonie cu puterea inimii şi cu viaţa, binecuvântând nemurirea.

Va urma



181 

 Constantina Dumitrescu 182 



Constantina Dumitrescu

182 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului GRADELE, STELELE ŞI PUTEREA NUMERELOR  183 

GRADELE, STELELE ŞI PUTEREA NUMERELOR



183 

 Constantina Dumitrescu 184 



Constantina Dumitrescu

184 

Jurnalul Vieţii - Puterea Gândului