Sunteți pe pagina 1din 31

Activitatea de practica s-a desfasurat in SOCIETATEA COMERCIALA HASHA S.A. situata in Bucuresti, strada Rasaritului nr.

59
Pe parcursul perioadei de practica s-a intocmit un proiect in cadrul caruia s-au abordat urmatoarele probleme: 1. CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI 1.1. DENUMIREA SI STATUTUL JURIDIC; 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE; 1.3. COOPERARE SI RELATII APARTENENTA SECTORIALA CU ALTE FIRME;

1.4. CARACTERISTICI ALE PROCESELOR PRODUCTIE SI VANZARE. 2. INTRARILE DE RESURSE MATERIALE 3. STRUCTURA PERSONALULUI

DE

APROVIZIONARE,

3.1. STRUCTURA PERSONAL (executie, conducere, administrativ); 3.2. MESERII PRINCIPALE SI STRUCTURA PE MESERII; 3.3. MODUL DE EVIDENTA A PREZENTEI PERSONALULUI ACTIVITATII EFECTIVE A ACESTUIA, DOCUMENTE PRIMARE; 3.4. SISTEMUL DE SALARIZARE; 3.5. ALTE ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. 4. CALCULATIA COSTURILOR 4.1. STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI; 4.2. STRUCTURA CHELTUIELILOR; 4.3. METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR; 4.4. EXEMPLU DE CALCULATIE A COSTURILOR DE PRODUCTIE. 5. ACTIVITATEA STATISTICA A FIRMEI 5.1. DOCUMENTE STATISTICE SI CONTABILE; SI A

5.2. CUANTIFICAREA MATERIAL

STATISTICA

POTENTIALULUI

TEHNICO-

5.3. CUANTIFICAREA STATISTICA A POTENTIALULUI UMAN 5.4. CUANTIFICAREA ECONOMICE 6. ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE STATISTICA A REZULTATELOR ACTIVITATII

ECONOMICE

IN

DEZVOLTAREA

ACTIVITATII

6.1. IMPOZIT PE PROFIT 6.2. CREDITE 6.3. PROFITUL 6.4. SALARIILE 6.5. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 6.6. ALTE IMLPOZITE. 7. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI 7.1. SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE; 7.2. SISTEMUL DECIZIONAL; 7.3. SISTEMUL INFORMATIONAL; 7.4. SISTEMUL ORGANIZATORIC. 8. ANALIZA ACTIVITATII DE BIROTICA SI SECRETARIAT A FIRMEI 8.1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SECRETARIAT A FIRMEI; 8.2. PROCEDURI DE PRELUCRARE, STOCARE A DOCUMENTELOR SI CORESPONDENTEI; 8.3. ECHIPAMENTE SI PROGRAME DE BIROTICA UTILIZATE IN CADRUL FIRMEI; 8.4. APLICATII DE BIROTICA.

1. CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI


1.1. Denumirea si statutul juridic

Societatea comerciala HASHA SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul societatii.
Scopul si obiectul de activitate al societatii

Scopul S.C. HASHA SA este obtinerea de profit prin desfasurarea activitatii.


Conform obiectului de activitate cu respectarea prevederilor prezentului statut, ale Contractului de Societate si ale normelor legale in vigoare.

Obiectul de activitate al firmei: Cercetare, proiectare, engeneering si prestari de servicii pentru echipamente energetice si pentru protectia mediului, pentru obiective noi si retehnologizare Contractare si procurare de utilaje, instalatii si servicii Producerea de componente si instalatii, comercializarea prestarilor si produselor realizate, inclusiv asistenta tehnica Efectuarea operatiilor de comert exterior, colaborarea directa cu banci comerciale, banci cu activitati de comert exterior, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putand participa si conveni la operatiuni de credit Cercetare, proiectare, prestari servicii si furnizori de utilaje instalatii industriale constructii industriale sau civile Activitati de furnizor general si antreprenoriat pentru lucrari in domeniul termoenergetic, industrial, constructii civile si industriale, precum si in alte activitati comerciale indeplinite conform obiectului de activitate Activitati de reprezentanta si comercializare produse din specificul societatii pentru terte firme din tara sau din strainatate, pe baza de comision sau in alte forme reciproc avantajoase Operatiuni de comert, inclusiv comert exterior, avand ca obiect componente, echipamente si instalatii tehnologice si industriale, materiale, materii prime sau semifabricate, prestatii ca asistenta tehnica, teste, masuratori pentru omologari, consultanta, scolarizare, expertizare tehnico-contabila Valorificarea, comercializarea produselor, materiilor prime, materialelor, semifabricatelor - si altele obtinute prin sistem barter din export sau intern, precum si a celor mai sus mentionate, rezultate din activitatea proprie ca si a stocurilor supranormative sau disponibile Participarea la licitatii interne si internationale pentru adjudacarea de contracte din domeniile specificate in obiectul de activitate al societatii Realizarea in comun cu firme agreate din tara sau strainatate de lucrari si produse din domeniul de activitate al societatii Comert intern si extern cu ridicata sau cu amanuntul pentru orice fel de marfuri si produse Servicii de alimentatie publica, servicii hoteliere, de turism, servicii multiplicari de orice fel, servicii pentru intretinerea, repararea, reconditionarea moto-auto precum si a obiectelor electrice, electronice, electrotehnice de uz industrial si casnic Obiectul de activitate al societatii poate fi completat sau detaliat in conditiile legii. Capitalul social al societatii este de 5.349.650.000 impartit in 213.986 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, fiecare subscris si varsat integral de actionari. Capitalul social este constituit integral ca aport de mijloace fixe si circulante, reevaluat conform HG 500/1994

Aporturile actionarilor la capitalul social este conform Programului de alocare a actiunilor, aprobat de Adunarea Generala a Asociatiei "Programul Actiunii Salariatilor din HASHA S.A.". 1.2. Ministerul coordonator Ministerul coordonator al S.C. HASHA S.A. este Ministerul Cercetarii si Tehnologiei. S.C. HASHA S.A. isi are indreptata activitatea in special in realizare unor proiecte pentru echipamente termoenergetice. Pe langa majoritatea atelierelor de cercetare-proiectare, societatea are de asemenea si sectii de productie propriuzisa. Aici putem aminti: 1. 2. 3. Atelier R.E.H. (regulator electro-hidraulic) Atelier microproductie Atelier automatizari

1.3. Cooperare cu alte firme In prezent societatea are relatii de colaborare atat cu firme din tara cat si din strainatate din care amintim: - firme din tara: ABB Energoreparatii - Romania, General Turbo, Vulcan, Uzina de pompe ISPE

Deasemeni o colaborare importanta exista intre societate si RENEL in ceea ce priveste centralele termoelectrice Turceni, Rovinari, Craiova, Deva centrala atomoelectrica de la Cernavoda

- firme din strainatate: -GEC Alsthom - Franta - ABB Meinheim - Germania - General Electric - S.U.A. O alta colaborare importanta exista intre HASHA S.A. si Romenergo S.A. in ceea ce priveste exportul de echipamente termoenergetice. Majoritatea proiectelor ce se elaboreaza sunt realizate in cadrul societatii prin cele trei ateliere de productie Produsele finite realizate sunt destinate cu preponderenta: - Industriei energiei electrice si termice - Industriei chimice - Industriei metalurgice Activitatea propriu-zisa de practica s-a desfasurat in cadrul atelierului REH care are ca scop activitatea de productie. Atelierul REH face parte din Divizia Cercetare-Proiectare, sectia Turbomasini. Principalul produs finit al atelierului REH o constituie INSTALATIA DE REGLARE ELECTROHIDRAULICA PENTRU TURBINE CU ABUR si se caracterizeaza prin faptul ca este o instalatie electrica ce are rol de reglare a puterii turbinei precum si de mentinere a turatiei turbinei cu abur. Deasemenea instalatia este cea care porneste si opreste turbina.

Atelierul REH are ca scop atat furnizarea intregii instalatii dar si posibilitatea furnizarii numai a unor componente din instalatie, cum ar fi: - traductoare de turatie - traductoare de pozitie ventil Alte produse finite care caracterizeaza activitatea atelierului sunt: - traductoare de deplasare axiala - traductoare de dilatare relativa - turometre digitale - convertoare electrohidraulice - instalatie de protectie la supraturare pentru turbine cu abur Toate aceste instalatii prezentate mai sus sunt folosite in reglarea parametrilor turbinei cu abur. In ceea ce priveste modul de transport atat al materiilor prime, materialelor cat si a produselor finite, acesta se realizeaza prin intermediul unui autoturism echipat cu remorca. Atelierul REH are in componenta sase sectii: 5 sectii productive 1 sectie administrativa Cele cinci sectii productive sunt: Atelier Prelucrari Mecanice Atelier Electronic Atelier Lacatuserie Atelier Montaj-Verificari Finale Atelier Incercari Hidraulice Pentru realizarea produselor finite cele sase sectii sunt echipate cu doua tipuri de echipamente: Mecanice Electronice Echipamentele mecanice sunt structurate astfel: Strunguri SN Freze FUS 92 Masini de rectificat Masina de gaurit in coordonata Echipamentele electronice sunt structurate astfel: 5 bucati 3 bucati 1 bucata 1 bucata

Osciloscoape in doua spoturi Tranzistometre

5 bucati 2 bucati

Dispozitiv de testare circuite integrate 3 bucati Punti RLC Autotransformatoare Sursa de tensiune stabilizata Multimetre digitale Multimetre portabile 1 bucata 5 bucati 4 bucati 5 bucati 5 bucati

Osciloscoape cu 2 spoturi si memorie 2 bucati Osciloscoape portabile 3 bucati

2. INTRARILE DE RESURSE MATERIALE


Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face pe baza contractelor de proiectare si executie incheiate intre societate si diversi beneficiari. Materialele si materiile prime sunt procurate pe baza comenzilor date de ateliere si sunt trecute prin magazie unde li se intocmesc fise si preluate prin bonuri de consum de atelierele care au lansat comenzile Conform Balantei de verificare incheiata pe luna iunie 1999 cheltuielile cu energia, materiile prime si materiale ale atelierului REH pe primele 6 luni ale anului sunt: Mii lei Materii prime si materiale consumabile 122.062

Energie si apa TOTAL

10.755 132.817

Resursele materiale folosite in cadrul atelierului sunt de doua tipuri: Materiale mecanice Materiale electronice Materiale mecanice: - placi - table - bare laminate - bare din otel - bare din otel special - bare din duraluminiu

- bare din aluminiu - bare din cupru Materiale electronice: - tranzistoare - diode - rezistoare - circuite integrate Principalii furnizori de materiale si materii prime pentru Atelierul REH sunt: Materiale mecanice: SIDEX SA Galati ALROM Slatina FAUR SA Bucuresti Materiale electronice: IPRS Baneasa ICEE Bucuresti CONEX Bucuresti SIEMENS Germania Materialele si materiile prime intra in magazia Atelierului REH cu NIR conform facturii emise de furnizor si se scot pe baza bonurilor de materiale in functie de contractele in derulare. In operatiile de prelucrare a materiilor prime sau a materialelor se utilizeaza ca forme de energie energia electrica si energia termica. Contorizarea energiei electrice se face pe fiecare loc de munca. Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face cu mijloace auto aflate in dotarea atelierului.

3. PROCESELE DE EXECUTIE DESFASURATE IN INTREPRINDERE


In cadrul Atelierului REH se desfasoara urmatoarele activitati: Activitatea de cercetare - intocmeste teme si lucrari pentru solutii moderne si executa prototipuri de utilaje Activitatea de asistenta tehnica - se desfasoara in uzinele ce executa utilaje dupa proiecte HASHA si pe santiere, in centrale electrice, pentru punerea in functiune a utilajelor proiectate. Activitatea de expertizare se desfasoara in cadrul centralelor existente si in diverse intreprinderi pentru gasirea celor mai bune solutii de reparatii, in vederea cresterii fiabilitatii si randamentului unitatii. Activitatea de microproductie se executa produse finite pentru centralele electrice cum ar fi: regulatoare elctrohidraulice, traductoare Vom analiza in acest sens procesul de executie pentru:

CONVERTOR- REGULATOR ELECTRO HIDRAULIC

Produsul analizat va echipa turbina cu abur F1C-330 MW din termocentrala Turceni. In perioada de practica efectuata produsul se afla in faza de montaj final. FLUXUL INFORMATONAL IN CADRUL ATELIERULUI REH

PROCESUL DE EXECUTIE CONVERTOR REH

4. STRUCTURA PERSONALULUI
4.1. Structura personal Atelierul REH are in structura sa un numar de 30 salariati din care: 1 sef atelier inginer

5 salariati - personal administrativ + aprovizionare 1 inginer tehnolog 4 tehnicieni 24 salariati - personal executie 3 maistri 2 tehnicieni 19 muncitori 4.2. Meserii principale si structura pe meserii Principalele meserii din Atelierul REH: - strungari - frezori - rectificatori - electronisti - lacatusi mecanici - reglori - operatori stand incercare - sudori 4.3. Modul de evidentiere a prezentei personalului si a activitatii efective a acestuia, documente primare Prezenta personalului in cadrul atelierului se face pe baza de pontaj lunar, conform prezentei salariatilor din condica de prezente. Activitatea efectiva a personalului este urmarita de catre maistrul coordonator al fiecarui loc de munca, pe baza normelor tehnologice pe fiecare produs. 4.4. Sistemul de salarizare: Sistemul de salarizare al fiecarui salariat se stabileste in functie de aportul fiecarui salariat la realizarea contractelor in derulare. Salariile se platesc in doua transe lunare iar peste salariul de baza in functie de realizarea sarcinilor de plan si a contractelor in derulare salariatii pot primi si un acord lunar care este in medie de circa 20% din salariul de baza.

5.CALCULATIA COSTURILOR

5.1. Structura Bugetului de venituri si cheltuieli BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE
VENITURI TOTALE - venituri din vanzarea de lucrari executate si servicii prestate - venituri financiare CHELTUIELI TOTALE - Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: a) cheltuieli materiale b) cheltuieli de personal, din care: - salarii brute - asigurari sociale si protectie sociala c) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele - cheltuieli financiare - cheltuieli exceptionale Impozit pe profit REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
BUGETUL ACTIVITATII DE PRODUCTIE

EXERCITIUL FINANCIAR

TOTAL (mii lei)


642.943 642.102 4.841 520.600 435.296 71.311 337.797 281.024 56.773 9.951 2.194 3.478 79.632 126.343

SPECIFICATIE PRODUCTIE MARFA total din care: COSTUL DE PRODUCTIE total, din care: - materii prime si materiale - combustibil, energie si apa - amortizarea imobilizarilor corporale - lucrari si servicii executate de terti - salarii personal - asigurari si protectie sociala - alte costuri REZULTAT PROFIT
5.2. Metode de calculatie a costurilor

MII LEI 642.102 434.370 60.555 10.756 9.951 11.727 281.024 56.773 3.586 207.732

Costurile de productie in cadrul atelierului REH se stabilesc pe baza calculului de pret pe fiecare produs in parte. 5.3. Structura cheltuielilor directe si indirecte Cheltuielile directe in cadrul Atelierului REH sunt rezultatul exclusiv al valorii materialelor utilizate pentru realizarea produselor finite precum si a manoperei directe normate pe fiecare produs in parte. Cheltuielile indirecte sunt ilustrate in documente si sub denumirea de "Regie de sectie", iar dintre ele putem aminti aici: salariul personalului de conducere care include salariul sefului de atelier precum si cel al personalului administrativ, cheltuieli cu energia electrica, termica, cheltuieli privind apa, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniu, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, cheltuieli cu alte impozite si taxe, cheltuieli de protocol, reclama, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile etc. CHELTUIELI - FARA T.V.A.

Nr. DENUMIRE INDICATORI crt.

VALOAREA mii lei (fara zecimale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Materii prime si materiale consumabile Energie si apa Cheltuieli cu deplasari si detasari Salarii brute Cheltuieli cu tertii Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala - contributia societatii pentru asigurarile sociale - contributia societatii pt. plata ajutor somaj Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Total cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Total cheltuieli din operatiuni curente TVA deductibila

60.555 10.756 3.053 281.024 1.214 56.773 47.301 9.472 3.584 38 9.951 435.296 2.194 3.384 12.427

5.4. Exemplu de calculatie a costurilor pe produs si productie CALCULATIE DE PRET PENTRU PRODUSUL CONVERTOR ELECTROHIDRAULIC 1. MATERIALE 2. MANOPERA DIRECTA 3. CONTRIBUTIA PENTRU A.S. 4. COTA PROTECTIE SOCIALA 5. TOTAL MANOPERA DIRECTA 6. REGIE SECTIE 100% 7. TOTAL COST SECTIE 8.TOTAL 9. BENEFICIU 10. TOTAL 11. COLABORATORI 12. TOTAL PRET 13. TVA 14. TOTAL 2.110.845 lei 379. 952 lei 2.490.797 lei 210.500 lei 590.000 lei 147.500 lei 29.500 lei 767.000 lei 767.000 lei 1.774.500 lei 1.918.000 lei 191.895 lei 2.110.845 lei -

6. ACTIVITATEA STATISTICA A FIRMEI


6.1. Documente statistice si contabile In fiecare luna, pe baza datelor transmise de catre seful Atelierului REH catre serviciul de contabilitate se intocmeste Balanta de verificare sintetica avand la baza Balanta de verificare analitica ce se realizeaza pe baza balantei de materiale si a obiectelor de inventar precum si pe baza jurnalelor de furnizori, clienti, salarii. Pe baza Balantei de verificare se intocmeste Declaratia lunara pentru impozitul pe profit si, deasemenea tot lunar se intocmeste Decontul de TVA ce se realizeaza pe baza jurnalului de vanzari si a celui de cumparari. Cele doua documente se depun pana la 25 ale lunii urmatoare la Administratia Financiara. Deasemeni, tot pe baza Balantei de verificare se intocmeste si Declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Semestrial, serviciul de contabilitate al societatii intocmeste Formulare de raportare semestriala pe care este obligat sa le depuna la Administratia Financiara. Tot semestrial serviciul de contabilitate intocmeste si o balanta de verificare. La sfarsitul anului se intocmeste pe baza documentelor existente Bilantul si totodata se face si o inventariere a patrimoniului. Serviciile de statistica publica au dreptul sa solicite si sa primeasca date si informatii de la persoanele fizice si juridice. Persoana juridica este obligata sa furnizeze servicii de statistica publica, date si informatii la termene si in forma solicitata. Serviciul de statistica publica asigura atat confidentialitatea datelor si informatiilor individuale primite, cat si utilizar ea lor in scopuri statistice. Documentele principale ale firmei evidentiaza: realizarea productiei fizice realizarea indicatorilor economico-financiari realizarea studiilor si proiectelor de organizare situatia costurilor cu calitatea dezvoltari, modernizari, investitii situatia tehnologiilor noi si modernizate document cumulativ pentru situatia indicatorilor - intocmit lunar bilantul contabil - intocmit trimestrial si anual Ancheta Statistica Anuala - Chestionar General - intocmit anual

6.2. Cuantificarea statistica a potentialului tehnico-material document cumulativ pentru situatia indicatorilor pe luna martie 1999:

Nr. ATELIER crt.

Productia Marfa

Productia Venituri neterminata Cheltuieli

Profit Brut

Impozit profit

1
Profit net

REH

489.534
TVA

Impozit profit

492.465
Furnizori

294.649
Salarii+ obligatii

197.756
Credite

76.458
dividende

Facturi de incasat

121.298

505.329

79.461

20.559

8.949

22.781

107.780

Investitii realizate pe primul semestru al anului 1999 pe elemente de structura, repartizate pe activitati de destinatie fara TVA (mii lei, fara zecimale).

Investitii realizate 291.333

Cladiri, constructii speciale, amenajari 185.113

Utilaje (cu sau fara montaj) 98.682

Lucrari Mijloace de geologice transport de foraj 7.320 -

Mijloace Alte fixe puse investitii in functiune 218 291.333

Stocuri - fara TVA (mii lei, fara zecimale)

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si baracamente Productia in curs de executie Produse finite Semifabricate Animale Marfuri Total stocuri TVA neexigibila

Valoarea exercitiului in curs 84.550 84.550

6.3. Cuantificarea statistica a potentialului uman In ceea ce priveste atelierul REH este de remarcat faptul ca in ultimii 2 ani nici un angajat al acestui atelier nu a fost disponibilizat, lucru valabil si in primul semestru al acestui an. In acest sens este bine sa facem o comparatie cu datele referitoare la intreaga societate. Date privind personalul societatii HASHA S.A. Efectivul de personal la 31 decembrie 1998

Specificatie

Total Total personal salariat

Personal salariat Salariati in timp complet 679 Lucratori neremunerati Salariati in timp partial 11 familiali Colaboratori 9 Salariati pentru protectia mediului 59

Numar de persoane Total nesalariat 9 personal

699

690

Patroni si asociati -

Efectivul de salariati la sfarsitul semestrului:

Trim. IV Specificatie 1997

Trim. I 1998

Trim. II 1998

Trim. III 1998

Trim. IV 1998

Numar de persoane

726

706

709

701

684

Numarul mediu de salariati in anul 1998: 711 persoane

7. ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE IN DEZVOLTAREA SOCIETATII


7.1. Impozit pe profit Pe primul semestru al anului in curs impozitul pe profit a fost de 79.632 mii lei 7.2. Credite

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Sursa de creditare Banci Persoane juridice cu capital romanesc Persoane juridice cu capital strain Persoane juridice cu capital romanesc+strain Persoane fizice romanesti Persoane fizice straine Total

Valoare (mii lei, fara zecimale) Total din care: pentru investitii 48.010 48.010 48.010 48.010

7.3. Profitul Profitul net pe primul semestru este de 126.943 mii lei care a fost repartizat conform prevederilor: 7.4. Salariile Salariile si obligatiile reprezinta in primul semestru al anului 1999: 56.836 mii lei. 7.5. Taxa pe valoarea adaugata Valoarea adaugata: TVA : 102.281 mii lei

Din analiza indicatorilor mai sus prezentati, se observa lipsa de lichiditati, care afecteaza achitarea la timp a obligatiilor financiare, ceea ce conduce de multe ori la plata acestora cu penalizari. Situatia la zi se prezinta usor imbunatatita, dar se mentin la cote ridicate facturile neincasate (466.372 mii lei), ceea ce va atrage dupa sine intarzieri la plata obligatiilor catre stat, furnizori si probabil salariati.

8. REPROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT


8.1. Diagnosticarea unei functiuni a firmei In continuare vom analiza activitatea de productie in cadrul atelierului REH:

EXERCITIUL FINANCIAR SPECIFICATIE TOTAL PRODUCTIA MARFA - venituri COSTUL DE PRODUCTIE - materii prime si materiale, combustibil, energie si apa - amortizarea imobilizarilor corporale - lucrari si servicii executate de terti - salarii personal - asigurari si protectie sociala - alte costuri REZULTATE - profit 642.102 71.311 9.951 11.727 281.024 56.773 3.584 3.584

- pierdere RECAPITULATIA COSTURILOR Cost de productie din care: - cheltuieli materiale - cheltuieli cu munca vie - alte cheltuieli

In total, veniturile din productie au fost tot de 642.102 mii lei, cheltuielile totale cifrandu-se la 434.370 mii lei. Din analiza indicatorilor se observa o lipsa de lichiditati care afecteaza procesul de productie. Totusi activitatea productiva s-a ridicat la cote destul de ridicate. Recomandarile in ceea ce priveste activitatea productiva sunt enuntate in continuare in capitolul de reproiectare a sistemului decizional si organizatoric.

8.2. Elaborarea strategiei firmei 8.2.1. Conceptul de strategie Conceptul de strategie In conceperea si fundamentarea activitatilor firmei un rol important il au strategiile si politicile elaborate de catre organismele manageriale. In lucrarea de fata, prin strategie de firma intelegem ansamblul obiectivelor majore ale firmei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate. Componentele principale ale strategiei sunt: a. Obiectivele - se refera la ansamblul activitatilor societatii sau la compartimentele majore ale acesteia, avandu-se in vedere orizonturi indelungate de timp de 3-5 ani.

b. Modalitatile de realizare a obiectivelor - se concretizeaza in privatizarea, retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, diversificarea productiei, patrunderea pe noi piete, specializarea in productie, profilarea si reprofilarea firmei, combinarea productiei, modernizarea organizarii, organizarea informatizarii si altele. c. Resursele sunt prevazute sub forma fondurilor de investitii, cu precizarea partii ce revine resurselor umane si materiale. Deasemenea trebuie indicata provenienta resurselor. d. Termenele incorporate in strategiile firmei se refera la data declansarii aplicarii strategiei, termene intermediare ce marcheaza evolutii semnificative precum si termenul final cand se prevede incheierea implementarii strategiei respective. 8.2.2. Etape ale procesului strategic 8.2.2.1. Stabilirea precisa a locului pe care firma il ocupa in mediul ambiant si a oportunitatilor accesibile. Cu toate ca exista societati cu acelasi profil , apar anumite diferente care se refera la specializarea productiei. Concurenta fiind formata din unitati foarte mari, cu mii de salariati fiecare, au sectii specializate pe proiectarea si executarea anumitor produse, dotate corespunzator cu utilaje, fapt ce conduce la realizarea unor produse cu nivel calitativ mai ridicat, cu costuri mai mici. De aceea accentul trebuie pus in continuare pe imbunatatirea productiei, cresterea productivitatii si pe exportul in strainatate unde preturile produselor romanesti din industria energetica sunt inca mici in comparatie cu cele din strainatate, datorita fortei de munca ieftine. Categoriile principale de clienti: Produsele si serviciile executate sunt adresate clientilor cu putere mare de cumparare, fabrici, uzine, societati industriale: centrale termoelectrice Craiova, Deva, firme cu aceeasi specializare ca Vulcan, General Turbo, firme din strainatate: ABB Meinheim - Germania, General Electric - SUA. In ceea ce priveste exportul: se lucreaza cu beneficiari traditionali care cunosc si apreciaza caracteristicile proiectelor create, efectuate si materializate in diferite produse destinate industriei energetice si care manifesta seriozitate in relatiile contractuale. 8.2.2.2. Misiunea firmei Misiunea societatii cuprinde o enuntare cuprinzatoare a scopurilor fundamentale si conceptiei, filozofiei privind evolutia si desfasurarea activitatilor firmei, prin care se diferentiaza de intreprinderile similare, din care decurge sfera de activitate si piata deservita. MISIUNEA S.C. HASHA S.A.

PREAMBUL Noi, managementul firmei HASHA S.A. prezentam convingerea noastra referitoare la scopul pentru care firma a fost in fiintata si principiile pe baza carora isi desfasoara

activitatea. SCOPUL PRINCIPAL Scopul principal al firmei noastre este sa ofere pe piata o gama de produse energetice, straduindu-se sa obtina o calitate superioara atat din punct de vedere al produselor, cat si al serviciilor puse la dispozitie. Deasemenea avem convingerea ca aceste produse si servicii sunt necesare, satisfac clientii si asigura pentru firma noastra castiguri optime si profituri pe termen lung. CE FACEM NOI Domeniul principal de activitate al societatii este sa asigure o productie cat mai diversificata si moderna de obiecte energetice care sa satisfaca nevoile consumatorilor finali Pentru a realiza acest scop fundamental si a dispune de atuuri puternice firma se va angaja in activitati conexe cum ar fi colaborarea cu societati cu profil asemanator dintara si strainatate, cu statul, cu societatile de transport Toate activitatile firmei vor fi in concordanta cu responsabilitatile sale, vis--vis de investitori, clienti, salariati, opinia publica si preocuparile sale pentru dezvoltarea societatii UNDE ACTIONAM Activitatile firmei se vor derula pe teritoriul tarii in ceea ce priveste productia si proiectarea, cercetarea facandu-se in cadrul societatii sau la locul desfasurarii activitatii de productie. Nu se stabilesc limitari geografice referitoare la achizitionarea si transportul produselor. Societatea se va angaja in astfel de activitati, in orice zone, unde o minutioasa examinare determina ca activitatile sa corespunda celor mai importante interese ale actionarilor. Servicii vor fi oferite la nivelul cel mai bun cu putinta in concordanta cu scopul si principiile de functionare ale societatii
8.2.2.3. Stabilirea abordarilor strategice Abordarile sau modalitatile strategice care ne intereseaza sunt: specializarea in productie, profilarea si reprofilarea firmei, combinarea productiei, modernizarea organizarii, privatizarea, retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, asimilarea de noi resurse, patrunderea pe noi piete, informatizarea activitatilor. Pentru a facilita alegerea optiunilor strategice se ia in considerare:

TEHNOLOGIE MODERNIZATA Reformulare in sensul stabilirii unui nou PIATA echilibru intre pret si NESCHIMBATA calitate - cazul automatizarii anumitor utilaje Recomercializare - se Produs modernizat va schimba modul de vanzarile catre clientii prezentare al produ- din strainatate trebuie PIATA selor sa creasca, de aceea AMPLIFICATA este necesara o modernizare a produselor cum ar fi turbinele de 50 MW

TEHNOLOGIE NESCHIMBATA

TEHNOLOGIE NOUA Inlocuire - noua tehnologie o inlocuieste pe cea veche - cazul achizitionarii de computere Extinderea liniei de productie - achizitionarea de noi utilaje si masini

PIATA NOUA

Utilizare noua - van- Produs modernizat - Diversificare zarea produselor noi clientii noi cer in contiva atrage noi clienti nuare modernizarea produsului

Din acest tabel se pot contura concret optiunile strategice: 1. Specializarea in productie: S.C. HASHA SA. ar obtine o productivitate mare daca se pune accentul pe specializarea productiei. Astfel se preconizeaza restrangerea gamei de produse fabricate, a temelor proiectelor de cercetare si proceselor tehnologice. Se urmareste o crestere a omogenitatii tehnologiilor si produselor finale, o amplificare a calitatii, o reducere a costurilor de productie si, in final, o crestere a profitului. Premisa principala a specializarii productiei o reprezinta extinderea standardizarii productiei la nivelul industriei energetice nationale si atingerea parametrilor internationali. In domeniul energetic, atat precizia cat si siguranta procesului sunt esentiale, de aceea se introduc tehnici automate de comandare si supraveghere a proceselor din productie. Se vor stabili anumite caracteristici calitative pentru obiectul standardizat, ce permit identificarea lui. In acelasi timp se vor stabili anumite caracteristici ale produselor. Deoarece in acest domeniu service-ul si mai ales actionarea operativa sunt foarte importante, se vor cauta procedee care usureaza service-ul. Se vor elimina produsele inutile sau cele foarte apropiate intre ele, utilizandu-se analiza valorii. Pentru a mari sansele se va apela la strategia calitatii. 2. Cooperarea in productie Optarea pentru specializarea in productie amplifica necesitatea cooperarii. HASHA S.A. realizeaza produse complexe, care impun existenta unor furnizori de ansambluri, piese, subansambluri. Se vor stabili in mod planificat legaturi de productie de lunga durata cu societati comerciale care produc subansambluri, piese si repere necesare obtinerii produsului final. Se vor intari legaturi cu firmele din strainatate: GEC Alsthom, ABB Meinheim, General Electric si din tara: General Turbo, Vulcan, ISPE In ceea ce priveste Atelierul REH un punct slab il constituie tocmai slaba calitate a materialelor, mai ales cele electronice pe care atelierul le primeste din tara. In acest sens, seful de atelier impreuna cu managerii au decis ca majoritatea materialelor (80%) in viitor sa fie achizitionate din strainatate de la firme cunoscute chiar daca aceasta masura va determina cresterea pretului produsului finit, pentru ca aceasta va fi compensata cu cresterea calitatii produselor, deci reducerea costurilor cu asigurarea garantiei. Un alt punct slab existent in cadrul atelierului il reprezinta faptul ca dupa punerea in functiune la beneficiar a instalatiei ce a fost produsa in cadrul atelierului, nu se mai obtin practic nici un fel de informatii despre aceasta. Tocmai de aceea seful de atelier a luat masura ca odata cu furnizarea instalatiei sa le fie dat si un chestionar care sa fie completat periodic si retrimis atelierului. Insa nici aceasta masura nu a dat rezultate, beneficiarii netrimitand chestionarul inapoi. HASHA executa subansamble pe baza carora uzinele realizeaza produse finale energetice destinate centralelor electrice. Aceste societati sunt principalii beneficiari, de aceea aceasta colaborare trebuie intarita. Proiectele pentru productie sunt realizate de departamentul de cercetare dezvoltare din cadrul intreprinderii, deci pe acest plan nu este necesara o colaborare. 3. Privatizarea Firma recurge la emisia de actiuni si obligatiuni pentru a mari valoarea numerica a fondurilor de investitii. Se au in vedere prevederile legislatiei privind realizarea acestor emisiuni ca si viziunea managerilor si executantilor din cadrul firmei. 4. Restructurare Activitatea firmei se redimensioneaza partial prin micsorarea numarului de produse realizate pentru centralele termice si marirea numarului de produse pentru centralele nucleare.

5. Retehnologizarea intreprinderii Procesul de retehnologizare si reabilitare este finantat de Banca Mondiala cu conditia ca produsele realizate sa aiba o garantie de minim doi ani. Deasemenea este sprijinit si de FPP care a acordat credite pentru utilari. Se achizitioneaza masini automatizate: - strunguri performante pentru Atelierul REH - cate doua computere pentru fiecare atelier - cate un plotter pentru trasarea operativa a proiectelor - achizitionare de aparatura de incercare si testare a produselor 8.3. Reproiectarea sistemului metodologic a) Structura organizatorica In viitor se incearca o reprofilare a unor angajati de pe unele posturi neperformante spre unele necesare precum si angajarea de personal in unele functii din compartimentele de cercetare-dezvoltare si informatizare. 1) Identificarea si prezentarea subsistemului organizatoric, structura organizatorica operationala si structura organizatorica de management - numarul si denumirea compartimentelor, ponderea ierarhica medie, numarul nivelelor ierarhice, incadrarea cu personal. 2) Analiza critica Posibilitatile de realizare a obiectivelor fundamentale si derivate. Obiectivele fundamentale si derivate se pot realiza avandu-se in vedere faptul ca pentru anul 1997 societatea are acoperita capacitatea in proportie de 70% existand premise de acoperire integrala prin contractarea si finalizarea unor lucrari ca: - proiecte si executie de sisteme noi de excitatie - solutionarea problemelor aparute pe santier la montarea grupurilor nr.1 si 2 - 330 MW - executie de compensatori, filtre de ulei, instalatii de ardere, indicatoare, de nivel, injectoare - executie elemente speciale pentru motoare electrice - executie percutor mecanic de supraturatie pentru CET Braila - executie detentor deversor pentru FE Braila 3) Perfectionarea sistemului organizatoric Se actioneaza pe urmatoarele directii principale: Infiintarea de posturi Repartizarea echilibrata a sarcinilor, responsabilitatii si competentelor la nivelul managerilor Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale (sarcini, atributii, compartimente) Imbunatatirea dotarii cu personal

In conditiile amplelor transformari macro si microeconomice din perioada actuala, rolul aparatului de conducere din intreprindere se amplifica. Tinand cont de faptul ca intreprinderea nu are o productie de serie mare pe comenzi aparatul de conducere al intreprinderii este relativ mic, echipa manageriala va fi formata din: - manager general - un manager care se va ocupa cu probleme economice - un manager cu productia - un manager cu activitatea de cercetare-dezvoltare - un responsabil cu resursele umane - un manager comercial - un responsabil cu calitatea produselor Oamenii constituie "bunul cel mai de pret al unei organizatii". Dezvoltarea resurselor umane ale firmei (DRU) reprezinta setul de activitati sistematice, planificate, special concepute de o organizatie, in contextul strategiei sale pe termen lung, pentru a asigura membrilor ei cunostintele si abilitatile necesare pentru a face fata cerintelor prezente si viitoare ale posturilor. In realizarea acestei functii se vor urmari trei etape: 1) Activitatea de training si dezvoltare: Se concretizeaza asupra imbunatatirii cunostintelor si abilitatilor indivizilor. Trainingul are ca scop furnizarea acelor cunostinte si abilitati necesare pentru a face fata cerintelor unui post dat. Acest program se aplica tuturor noilor angajati ai firmei pentru a se familiariza si specializa cu metodele de productie ale firmei. Necunoasterea folosirii noilor utilaje de catre muncitori necesita trimiterea acestora la specializare. Pentru departamentul de marketing: - insuficienta cunoastere a metodelor moderne de marketing pentru investigarea pietei. Nu in ultimul rand va avea loc trainingul si dezvoltarea managerilor prin programe de leadership, seminarii si cursuri universitare. - activitatea de dezvoltare pregateste angajatul pentru a face fata responsabilitatilor viitoare, in cadrul organizatiei. In acest scop vor beneficia de activitatea de dezvoltare doi economisti care se vor specializa in eficienta economica, specializare necesara pentru a evalua eficienta investitiilor. 2) Dezvoltarea organizationala reprezinta un proces de interventii planificate in organizatie in scopul imbunatatirii eficacitatii organizatiei. 3) Dezvoltarea carierei reprezinta procesul continuu prin care individul progreseaza de-a lungul unui sir de stadii profesionale, fiecare stadiu avand particularitatile lui. b) Sistemul informational

- va avea un rol esential in dezvoltarea firmei si mentinerea acesteia la standardele si cerintele pe plan mondial de aceea se preconizeaza alocarea unor fonduri importante pentru acest domeniu. - fluxurile si circuitele informationale vor trebui refacute pentru a nu permite fenomenele de redundanta, filtraj sau distorsiunea.

Elementele metodologice specifice reproiectarii sistemului informational se reflecta in figura urmatoare:

Declansarea studiului de rationalizare va cuprinde urmatoarele etape: 1) restructurarea firmei - elaborarea strategiei pe urmatorii ani - introducerea unor metode manageriale economice si echipamente moderne - schimbari in legislatie privind reglementarea desfasurarii activitatilor firmei - frecventarea de catre manageri a unor programe de pregatire manageriala. 2) Sfera de cuprindere a studiului informational - globala 3) Dimensionarea resurselor materiale, financiare, temporale si umane c) Sistemul decizional Intrucat se vor introduce produse noi, atat functiile managementului - previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare cat si functiunile firmei: cercetare-dezvoltare, productie, financiar-contabila, comerciala, de personal vor fi revizuite. In detaliu: I. Identificarea elementelor subsistemului decizional existent in societate: Operatiile implicate in aceasta etapa sunt:

a) Intocmirea listei deciziilor b) Incadrarea tipologica a acestora. c) Incadrarea deciziilor pe functii manageriale si functiuni ale firmei. d) Parametrii calitativi ai deciziilor: fundamentarea stiintifica, imputernicirea, oportunitatea, integrarea in ansamblul deciziilor. e) Alte aspecte privind sistemul decizional. Pentru aceasta vom considera urmatorul tabel:

Constituirea societatii pe actiuni

Implicatii Esalonul mana-gerial Frecventa Posibilitatea Functii ale anticiparii firmei Sfera decizi-onala Sfera de cuprindere a decidentului Firma in Strategica an-samblu Superior Unica Integrala

Functii mana-geriale

Previziunedezvoltare

Management in ansamblu

Participativa Stabilirea obiectului de activitate al Strategica Firma in societatii: proiectarea, producerea si an-samblu comercializarea produselor Superior energetice. Unica Integrala Participativa Stabilirea cicIului de fabricatie: Tactica Productie sezon (existand anumite lucrari care nu se pot efectua iarna din cauza Superior conditiilor meteorologice aspre), axandu-se pe o productie de serie Unica mare pe comenzi.

Previziunedezvoltare Management in ansamblu

Previziunedezvoltare Management in ansamblu

Anticipat Integrala Participativa Firma in Previziune Strategica an-samblu dezvoltare Superior Management in ansamblu Unica Anticipat Integrala Participativa Aprovizionarea se efectueaza pe Strategica Comerciala Previziunepiete interne dezvoltare Superior Unica Anticipat Integrala Participativa Piata de desfacere Turceni, Rovinari Tactica Comerciala Previziune, CET Bucuresti-Sud, Deva, Isalnita. dezvoltare Superior Colaborare cu ABB-Babcock, GEC ALSTHOM , ISPE. Unica Anticipat Integrala Participativa Mentinerea numarului personal Tactica Personal informatica si scaderea numarului personal cercetare. Superior Unica Anticipat Integrala

Reorientarea activitatii de cercetare-proiectare: documentatii pentru conversii de combustibil la diferite cazane, documentatii de executie subansamble, cazane, documentatie pentru modernizarea unitatilor de desprafuire electrica

Previziunecoordonare Management in ansamblu

Participativa Desfasurarea activitatilor cu Curenta Personal caracter social in favoarea salariatilor Mediu Periodica Anticipat Avizata Individuala Efectuarea operatiunilor de comert Tactica exterior, efectuarea operatiilor de fond valutar putand participa Superior deasmeni Ia operatiunile de credit Periodica Anticipat Integrala Participativ Tactica Superior Unica Anticipat Integrala Participativa Introducerea masinilor Tactica Cercetare automatizate si a tehnicii noi de dezvoltare calcul Superior Unica Anticipat Integrala Participativa Existenta operatiilor strict manuale Tactica Cercetare in proiectare, operatii care pot fi dezvoltare automatizate prin folosirea unor

Antrenare

10

Comerciala Previziune

11

Scaderea numarului de angajati

Personal

Coordonare Management in ansamblu

12

Coordonare Management in ansamblu

13

Coordonare Management

computere si plottere

Superior Unica Anticipat Integrala Participativa

in ansamblu

II. Analiza sistemului decizional In aceasta etapa se va avea in vedere: 1) analiza incadrarii tipologice a deciziilor adoptate urmarindu-se corespondenta dintre diversele tipuri de decizii si pozitia ierarhica a decidentului 2) examinarea deciziilor pe functii ale managementului si functiuni ale firmei 3) studierea instrumentului decizional 4) analiza calitatii deciziilor in raport cu cerintele de rationalitate Departamentul de productie: Se constata o structurare insuficient de judicioasa in cadrul procesului de productie. Acest departament trebuia sa urmareasca dezvoltarea capacitatii de productie si utilizarea unor metode moderne de structurare si organizare a activitatii productive. Din cauza existentei operatiilor manuale procesul productiv este incetinit si nu se inregistreaza o crestere din punct de vedere cantitativ a ansamblului de produse furnizate de societate. Acest departament trebuia sa aiba in vedere o tehnica de folosire mai rationala a utilajelor si suprafetelor de productie si tehnici de optimizare a structurii de fabricatie si de diversificare a nomenclatorului de produse fabricate. Managementul firmei avea datoria sa formeze un colectiv de specialisti care sa decida momentul schimbarii documentatiilor, tehnologiilor care trebuie adaptate pietei in mod continuu.

Departamentul comercial: Calculandu-se ponderea cheltuielilor de aprovizionare in totalul cheltuielilor se constata ca acestea detin o cota semnificativa (10 %) care s-ar fi putut diminua prin adoptarea unor decizii luate de aparatul decizional cum ar fi: - revizuirea surselor de aprovizionare alegandu-se cu precadere surse din interiorul tarii - efectuarea unui studiu de marketing pe piata interna - reducerea treptata a lungimii rutelor de aprovizionare cu materii prime Pentru aceasta trebuie sa se cunoasca metode economico-matematice de solutionare a problemelor de transport.

Nu s-a avut in vedere participarea la targuri, expozitii unde pot aparea posibile surse de aprovizionare pe piata interna, efectuarea unui studiu de marketing pe piata interna, adoptarea unor masuri moderne in cadrul aprovizionarii cum ar fi urmarirea rutelor de aprovizionare, productie si distributie cu ajutorul calculatorului. Departamentul de personal: Punctul slab al acestui departament consta in neindeplinirea unor sarcini ca: imbunatatirea modalitatilor de perfectionare si promovare a salariatior, cresterea cointeresarii in bunul mers al intreprinderii deoarece in unele cazuri nu exista motivatie pentru a determina salariatul sa lucreze in aceasta societate comerciala. Nu s-au luat masuri in ceea ce priveste ridicarea calificarii muncitorilor, perfectionarea pregatirii cadrelor. IlI. Solutii de perfectionare - Reproiectarea sistemului decizional Solutiile se refera la: - structurarea competentelor decizionale pe niveluri ierarhice - definirea listei deciziilor ce urmeaza a fi luate de catre managerii individuali si de grup - imbogatirea si modernizarea instrumentului decizional - abordarea decizionala echilibrata a functiilor managementului si functiilor firmei. - imbunatatirea parametrilor calitativi ai deciziilor. Se va avea in vedere strategia investitionala Denumire post: director productie

Tip de decizie 1 Specializarea productiei, restrangerea gamei de sortimente de produse finale Cresterea productiei fizice prin lucrarile: numai daca se -executie de compensatori, filtre de ulei, tubulaturi gaze si aer, instalatii de ardere, indicatoare de nivel, injectoare. 2 -executie elemente speciale pentru motoare electrice - executie percutor mecanic de supraturatie pentru CET Braila. -executie detentor deversor pentru FE Braila
Denumire post :Director tehnic

Periodicitat e 12 luni

Observatii Aceste decizii se pun in practica numai daca se aproba de catre management ul firmei

Inzestrarea cu utilaje perfectionate si adoptarea de noi procedee tehnologice moderne care sa permita modernizari si retehnologizari: -retehnologizarea Turboagregat si Turbopompa. -retehnologizare cazan- Bucuresti-Sud -modernizari IDE pentru filiale Renel

24 luni

Denumire functie : director comercial - serviciul de import -aprovizionare

Revizuirea surselor de aprovizionare alegandu-se cu precadere surse din interiorul tarii. Dezvoltarea pe piata interna - livrare de produse pe piata interna.

12 luni

Denumire post: Responsabil cu personalul

Stabilirea nominala salariatilor care urmeaza sa faca cursuri de specializare

6 luni

Denumire post: Responsabil cu calitatea produselor


Controlul calitatii. 6 luni

Imbunatatirea calitatii tuturor produselor.

12 luni

Denumire post: Director economic - departamentul de marketing

Se aloca sume importante pentru noi cercetari de marketing.

Insusirea unui semn distinct al firmei, marca ce o va reprezenta

Denumire post: Director economic - oficiul de calcul

Se vor aloca sume semnificative pentru achizitionarea de calculatoare. Recalificarea personalului.

6 luni

d) Sistemul metodologic Se recomanda a se folosi tehnicile manageriale moderne: managementul prin obiective, managementul pe produs, managementul prin proiecte, managementul prin exceptii, tabloul de bord, managementul prin bugete, cat si metodele si tehnicile clasice de management: analiza-diagnostic, sedinta.

9. ANALIZA ACTIVITATII DE BIROTICA SI SECRETARIAT A FIRMEI


9.1. Organizarea activitatii de secretariat a firmei Activitatea de secretariat a firmei nu este inca in exclusivitate computerizata, astfel exista doua modalitati de desfasurare a secretariatului: 1) activitate manuala: masina de dactilografiat, masina de calcul manual masina de contabilizat si facturat, instrumente clasice (stilou, creion) 2)activitate automatizata: computere 9.2. Proceduri de prelucrare, stocare a documentelor si corespondentei Prelucrarea documentelor se face atat cu ajutorul calculatoarelor cat si manual. Se preconizeaza prelucrarea si stocarea acestora pe calculatoare. Prelucrarea manuala a documentelor precum si stocarea acestora in forma fizica in filete incetineste fluxul si circuitele informationale, dand nastere unor fenomene nedorite ca redundanta, distorsiune, filtraj. 9.3. Echipamente si programe de birotica utilizate in cadrul firmei In iarna '98-'99 s-au achizitionat computere si plottere necesare atat activitatii de cercetare-proiectare cat si activitatilor administrative si de secretariat. Se foloseste programul Windows '95 - MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS ACCESS, MS FOXPRO, MS OFFICE. Deasemenea in proiectare se folosesc o serie de programe ca: AUTOCAD, EL-CAD, MATHCAD, ORCAD, P-SPICE, MATLAB si altele. In cadrul Atelierului REH se foloseste in acest moment programul WINDOWS '95 pentru corespondenta, deasemeni se folosesc si programele EAGLE-folosit in executarea si proiectarea de cablari imprimate. 9.4. Aplicatii de birotica in MS WORD, MS EXCEL S-au achizitionat ultimele versiuni ale programelor de birotica enumerate Ia punctul anterior.