Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt (16) CHIRURGIE TORACICA

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C) Ob Numrul de credite 24 Total ore pe semestru

E2 1 16

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Total ore din planul de nvmnt Titularul disciplinei 16 Total ore de studiu individual

Sef lucrari dr. Cristina Grigorescu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Facultatea Departament Profilul Specializarea Medicina Total Chirurgie Medicina Medicina ** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice Obiectivele disciplinei
Instruirea studentilor cu privire la cele mai frecvente entitati patologice ale Chirurgiei toracice (Traumatisme toracice, Cancer Bronho-pulmonar, Pleurezii de diferite etiologii,pneumotorax sponta, Abces pulmonar). Se insista in mod deosebit asupra insusirii metodelor moderne de diagnostic si tratament in afectiunile luate in discutie. Din punct de vedere practic se insista asupra principalelor manevre de tratament in urgentele chirurgiei toracice : Punctia pleurala, drenajul pleural, metodele de aspiratie pleurala, metode de tratament in voletele toracice, etc...)

C** 6

S 10

L -

P -

16

Coninutul cursului-Programa analitica


1. Curs Cancerul Bronho-pulmonar : etiopatogenie, anatomie patologica, semiologie, investigatii paraclinice, diagnostic, stadializare, evolutie si prognostic, tratament medical si chirurgical 2. Curs Traumatismele Toracice : semiologie, investigatii paraclinice, diagnostic, tratament 3. Curs Patologia pleurala: etiopatogenie, semiologie, investigatii paraclinice, diagnostic, evolutie si prognostic, tratament medical si chirurgical

Coninutul seminarului / laboratorului

Examenul clinic al bolnavului de chirurgie toracica Intocmirea foii de observatie Pneumotoraxul Dreanajul cavitatii pleurale: tehnica, ingrijirea bolnavului cu dren toracic , urmarirea drenajului pleural, suprimarea drenului toracic. Toracotomia Monitorizarea postoperatorie a pacientului de chirurgie toracica Tehnici chirurgicale minim invazive

Bibliografie
Compendiu de chirurgie toracica Prof. Dr. A. Aldea si colaboratorii , Ed. U.M.F Iasi , 2006 Curs de chirurgie toracica Prof. Dr. A. Aldea si colaboratorii, Ed. Alfa Iasi, 2001. Tratat de patologie chirurgicala Redactor N. Anghelescu, Ed. Medicala, Bucuresti, 2001. Cancerul bronhopulmonar Prof. Dr. T. Horvat si colaboratorii, Ed. Universul, Bucuresti, 2000. Chirurgie toracica - R. Cotulbea, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Competene
tehnica punciei pleurale tehnica pleurotomiei minima a Bulau tehnica pleurotomiei cu rezecie de coast tip Konig ci de abord n chirurgia toracic - toracotomie anterolaterala - toracotomie axilara - toracotomie posterolaterala - sternotomie - toracoscopii videoasistate tehnica suprimrii drenajului pleural tipuri de drenaj pleural - drenaj pleural pasiv tip Beclere - drenaj pleural activ

La stabilirea notei finale se iau n considerare - rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final): Scris, 4 subiecte selectate din bibliografie - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului

Ponderea n notare exprimat n procente (Total = 100%) 100%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activiti (PRECIZAI) ................................................................ Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i

/ sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.) - teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 4 8. Pregtire prezentri orale curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 0 5 0 3 0 2 9. Pregtire examinare final 10. Consultaii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activiti .... 14. Alte activiti ....

0 6 4 0 0 0 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 24 Data completrii: 2012 Semntura titularului: