Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu IV RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA Semestrul * I Tipul de evaluare final (E / V / C) Ob 63 Numrul de credite

Total ore pe semestru E1 5 52

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ) Total ore din planul 52 Total ore de studiu individual de nvmnt Titularul disciplinei Prof.dr. Dragos Negru

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total 52 C** 26 S 26 L P -

Facultatea Departament Profilul Specializarea

Medicina Chirurgie Medicina Medicina

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice Obiective educaionale ale disciplinei
Prezentarea metodelor de explorare imagistica (principii, indicatii) si a principalelor aspecte imagistice in patologia cardio-vasculara, pulmonara, digestiva, uro-genitala si musculo-scheletala; Cunoasterea locului metodelor imagistice in algoritmul de explorare; Interpretarea aspectelor semiologice de baza;

Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor Notiuni de anatomie si anatomie sectionala; Notiuni de semiologie medicala si chirurgicala Coninutul cursului - programa analitic
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Metode radio-imagistice. Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor aparatului respirator; Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor mediastinului; Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor cordului; Diagnosticul radio-imagistic in patologia vasculara; Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilortubului digestiv; Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor ficatului si cailor biliare; Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor pancreasului si splinei; 9. Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor aparatului urinar; 10. Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor sistemului osteo-articular

Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica Bibliografie


1. D.Negru (ed.) Radiologie i imagistic medical. Ed. Gr.T.Popa UMF Iai, 2007

Abiliti practice (Skills) Alcatuirea unui algoritm de explorare radio-imagistica

Interpretarea sistematica a imaginilor obtinute in urma investigatiilor radio-imagistice Redactarea unui raport de explorare radio-imagistica Competene
Diagnosticul radio-imagistic in patologia cardio-vasculara, pulmonara, digestiva, uro-genitala si musculoscheletala, etc.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test 50% grila; 40% practic grila, proba orala si practica - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activiti (PRECIZAI) ................................................................ Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.) - teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator Examen practic + Test grila Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu 0 activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 15 8. Pregtire prezentri orale 0 curs 10 2. Studiu dup manual, suport de 9. Pregtire examinare final 12 curs 3. Studiul bibliografiei minimale 8 10. Consultaii indicate 4. Documentare suplimentar n 6 11. Documentare pe teren bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i / sau 12. Documentare pe Internet 6 LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, 13. Alte activiti .... traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 6 14. Alte activiti .... 10%

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 63 Data completrii: Semntura titularului: