Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65, et.

1, Galai, 800003, tel. 0336 130164, fax 0236 321307 www.ugal.ro., www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

P R O G R A M A N AL I T I C Disciplina: Metodologia cercetrii educaionale


I. Obiective:
1. Cunoaterea problematicii cercetrii psiho-pedagogice i a rolului inovaiei n nvmnt; 2. Dezvoltarea capacitii de a identifica diferite aspecte ale procesului instructiv-educativ susceptibile de perfecionare; 3. Stimularea interesului pentru investigarea demersului educativ n scopul ameliorrii colare; 4. Dezvoltarea capacitii de proiectare , organizare si desfurare a unei cercetri psihopedagogice; 5. Cunoaterea metodelor de cercetare pedagogic si aplicarea lor in investigarea diferitelor aspecte ale procesului instructiv-educativ; 6. Formarea unei atitudini de receptivitate fa de inovaie n practica educaional.

II. Metode de predare-nvaare :


Prelegerea, conversaia, explicaia, dezbaterea, studiul de caz, metoda proiectului, lucrri practice, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gndirii critice, portofoliul .

III. Forme de examinare si evaluare


Evaluare continu - aprecierea rspunsurilor orale, a referatelor/recenziilor realizate pe baza studierii bibliografiei precum i a lucrarilor practice / proiectelor de cercetare Evaluare sumativa * examen oral sau scris -70% * calitatea portofoliului de cercetare 30%

IV. Coninutul cursurilor


Cap.I. Cercetarea pedagogic . Delimitri conceptuale n cercetarea pedagogic. Scopul i specificul cercetrii pedagogice. Cunoaterea realitii socioumane prin cercetri pedagogice. Cap.II. Tipuri de cercetare pedagogic: cercetri calitative i cantitative ; cercetri observaionale i cercetri experimentale ; cercetri teoretico-fundamentale si cercetri practic-aplicative. Interdependena tipurilor de cercetri. Cap.III. Etapele cercetrii pedagogice: a) Etapa pregatitoare: definirea problemei, documentarea, formularea ipotezei si a obiectivelor cercetrii, stabilirea metodologiei, elaborarea proiectului de cercetare; b) Etapa desfurrii cercetrii: aplicarea proiectului anterior conceput, nregistrarea i acumularea datelor cercetrii; c) Finalizarea, elaborarea concluziilor, valorificarea rezultatelor: prelucrarea si interpretarea datelor, elaborarea concluziilor cercetrii, valorificarea cercetrii prin elaborarea unor lucrri tiinifico-metodice i prin implementarea inovaiilor n coal.

Cap.IV. Ipotez i obiective n cercetarea pedagogic. Definirea i caracteristicile ipotezei . Formularea obiectivelor intr-o cercetare pedagogic. Cap.V. Eantionarea n cercetarea pedagogic. Reprezentativitatea unui eantion .Tipuri de eantioane. Proceduri clasice de eantionare. Aspecte statistico-matematice ale eantionrii . Avantajele i limitele cercetrilor bazate pe eantion. Cap.VI. Sistemul metodelor de cercetare pedagogic a) Metode de colectare a datelor: observatia, experimentul pedagogic, ancheta prin chestionar i prin interviu , metoda scarilor de opinii si atitudini, metoda analizei documentelor scolare, metoda analizei produselor activitatii scolare, testele psiho-pedagogice, metoda interevaluarii elevilor, studiul de caz, tehnici sociometrice; b) Metode actionale sau de intervenie : experimentul pedagogic; c) Metode de prelucrare, interpretare si prezentare a datelor cercetrii . Specificul msurrii in cercetarea pedagogica. Tabelul de rezultate. Reprezentari grafice: ogiva lui Galton, poligonul frecventelor, histograma, diagrama areolara. Indici statistici: - indici ce exprima tendinta centrala (media aritmetica, mediana, modulul); - indicii variabilitatii (abateri de la tendinta centrala); - indici de corelatie. Cap.VII. Redactarea i prezentarea unei cercetri pedagogice.

V. Coninutul seminariilor
1. Specificul inovaiei n nvmnt. Factori care determin / impun / favorizeaz inovaia n coal. Cadrul didactic cercettor tiinific. Domenii de inovaie educaional. 2. Tipuri de cercetare pedagogic ; cercetri integrative studiu de caz . Etapele unei cercetri psihopedagogice. Aplicaii. 3. Formularea ipotezelor in cercetarea psiho-pedagogic (exemple si aplicatii). Avantajele i limitele eantionrii n cercetarea psiho-pedagogic (exemple i aplicaii). 4. Demersuri ale investigaiei psiho-pedagogice. Avantajele si limitele metodelor de colectare a datelor, a metodelor acional-experimentale si a celor de prelucrare, interpretare si prezentare a datelor. Studii de caz . Aplicaii. 5. Tehnici i standarde de elaborare i prezentare a unei cercetri pedagogice .
**************

Bibliografie:
Chelcea, S., Muster, Dumitru, Dragan Ion, Nicola I. Planchard, Emile, Vlasceanu, L., Ionescu, M.,(coord) Ilu,Petru Rotariu, T. , Ilu,P Francois de Singly, .a. Chestionarul in investigatia sociologica, EDP., Buc., 1975; Metodologia cercetarii in educatie si invatamint, Ed. Litera, Buc., 1985 Cercetarea psihopedagogica, Ed. Timopur, Tirgu Mures, 1983 Cercetarea in pedagogie, E.D.P., Bucuresti, 1972 Metodologia cercetarii sociologice, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Buc.,1982 Educatia si dinamica ei, Ed. Tribuna Invatamintului, Buc., 1998 Abordarea calitativ a socioumanului, Ed. Polirom, Iai, 1997 Ancheta sociologic i sondajul de opinie, Ed. Polirom ,Iai, 1998 Ancheta i metodele ei Ed. Polirom , Iai, 1998

Elaborat de conf. univ. dr. Simona Marin