Sunteți pe pagina 1din 2

1. Desf si preluarea UP, ordonanta de reluare.Punerea sub invinuire, ordonanta 2. Skimb si completarea acuzarii.Scoaterea de sub UP temeiuri 3.

Inaintarea UP,incet up pe temei de reabilitare vs scoaterea de sub up, ordonanta de incetare, prezentarea materialelor de UP, cerere present mater dosar. 4. Rekizitoriul partile, vs ordon de pun sub invin,controlul procurer ierarhic in cauzele pu confirmarea rekizit,restituie rekizitoriul procurer 5. Trimiterea cauzei in jud, procedura suspendarii conditionate a UP cu liber de rasp 6. Proced de urm si judecare a infr flagrante.Recursul in anulare(termen,procedura..) 7. Jurisprud rec in anulare inadmis2004, Sedinta preliminara,examin cereri demers si recuz, prezentarea si examin listei probelor 8. Refuzul incep UP,] ordonanta, 9. Cerere de incet proc de liber de rs pen.Cauzele privind minorii. 10. Ultimul cuv al inculp,particip inculp la jud cauzei si neprezentarea.Prezentarea listei prob din perspective dr la aparare contradict si egalit armelor 11. Suspendarea si reluarea jud cauzei 12. Suspend UP temeiuri ordonanta.Remitarea cauzei procurer cu propunerea de termin UP. Sit cind procurer remite cauza OUP 13. Trimiterea cauzei inst jud competente,suspend si reluarea proc pen,incet pr pen.CLasarea cauzei pen, ordonanta 14. Termenii revizuirii,proced de jud a revizuire 15. Recurs in anul, temeiuri, proiect o decizie de respingere a rec in an 16. Continuare la 15 + Controlul jud al proced prejudiciare, Legea MD vs CEDO in privinta atribut jud de instructie 17. Not Control judiciar.Incheiere a jud de instructie priv effect unei act de up. 18. Proced in cauzele priv minorii,conditiile,cerintele de aud, statut pedagog.CEDO 1999 19. Continuarea la 18 20. Minorii CEDO Regatul Unit 2004 21. Skimb si complet acuzarii.Rol OUP si procure in modific acuz.Proced de repar a prejud cauzat prin act ilicite al oup.cerere 22. Acord de recun a vinov. 24. Continu 22 + Avantaj accord de recun a vinov,Refuz accord de recun a vinov 25. Contin 23 + Import circum de care treb sa tina cont procure la accord de recun 26. Clasific accord de recun a vinov.Riscurile in accord de recun a vinov.Particip[ p.vatam la jud accord de recun.Necesit infiint unor colegii c ear solution cauzele cu iresponsabilii 27. Proced aplic masur de constr cu character medical.Proced generala vs proced de sav a infr in stare de iresponsab.Particularit proced in cauzele cu iresponsabili 28. Obiectul probatoriu in proced aplic masur de constr medic.Ordon de incet art 495 29. Contin la 28 + Termenii revizuirii,proced de jud a reviz. 30. Repar prejud cazut prin act oup.Repartizarea aleatorie a cauzelor pen. 31. Sed preliminara,Punerea pe rol a cauzei pen.Repartiz cauzei parvenit pu judecare. 32. Contin 31 + Trimiterea cauzei in inst compet, suspend si reluarea proc pen, incet proc pen.Chestiunile examin in sed prelimin.Examin cereri demrs recuz. 33. SUpunerea torturii CEDO 34. Garantarea respect dr si libert pers.Infr flagranta Not cazuri de aplicare 35. Difuzarea secretului pers.Dr nepatrimon.Apararea onoarei demnit reput. 36. Hot de reparare a prejud cauzat prin act illicit ale oup 37. Cerere de kem in jude act ilicite al oup 39. Proced de restab a doc jur disparate. 40. Reapararea prejud cauzat. 41. Judecata in lipsa inculp.Obligativit particip inculp la judecarea in fond si apel-aud inculp,citirea decl inculp.rezolv kestiuni priv masura preventive. 42. Atribut procurer.Sit de renunt la probe si prezenarea prob suplimentare.

43. Limitele judecarii cauzei.Judecarea in sensul atenuarii si agravarii sit. 44. Acti procuror in cadrul infr flagrante 45. Flagrant delict.Constatarea infractiunii.