Sunteți pe pagina 1din 9

INTRODUCERE Definitia Asigurarii Asigurarea este o modalitate de compensare a pierderilor cauzate de evenimente negative, pentru a permite continuarea activitatii

i sau prin care se diminueaza suferinta psihica. Asiguratul incheie un contract de asigurare (polita) cu o companie de asigurari (asigurator) prin care aceasta se obliga ca, in schimbul unor plati periodice din partea asiguratului (prime), sa-l despagubeasca in cazul in care acesta este afectat de producerea unuia din riscurile asigurate. Desigur, plata despagubirilor poate fi conditionata de respectarea anumitor conditii impuse de asigurator: anuntarea producerii evenimentului asigurat intr-un interval de timp precizat sau dovada faptului ca s-au luat masuri de prevenire suficiente. Conform legii 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, activitatea de asigurare este definita ca fiind activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata. Aceeasi lege defineste asigurarea ca fiind operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate. Tipurile de Asigurari Activitatea de asigurare se grupeaza, conform legislatiei in vigoare, in asigurari de viata si asigurari generale. Asigurarile de viata si asigurarile generale se pot clasifica si altfel in functie de diferite criterii. Astfel luand in considerare caracteristica legala, exista asigurari obligatorii si asigurari facultative. Asigurarile obligatorii sunt stabilite prin lege si se aplica pentru acele riscuri care afecteaza un numar mare de personae fizice sau juridice. Aceste asigurari vizeaza in principal anumite tipuri de bunuri cum sunt cladirile, terenurile, autoturismele, culturile agricole etc. Asigurarile facultative sunt bazate numai pe contractul de asigurare semnat de cele doua parti contractante, de exemplu asigurarile de viata, asigurarile impotriva accidentelor etc. O alta clasificare importanta este cea care ia in considerare aria de aplicare a asigurarii, mai exact obiectul politei de asigurare. Principalele tipuri de asigurari din acest punct de vedere sunt asigurarile de bunuri, asigurarile de persoane si asigurarile de raspundere civila. Bineinteles exista si o a patra categorie de asigurari care cuprinde asigurarea impotriva acelor riscuri ce nu se pot incadra in cele trei categorii principale enumerate mai sus. Asigurarile de bunuri au ca obiect bunurile materiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care sunt supuse riscurilor efectelor negative cauzate de fortele naturii sau accidente. Bunurile materiale incluse in acest tip de sigurare sunt: echipamente de productie, masini, vase maritime, avioane, cladiri, culturi si recolte agricole, constructii de diferite tipuri, aparate electrocasnice etc. Asigurarile de persoane au ca obiect persoanele fizice. Asfel de polite asigura fie compensarea efectelor negative ale anumitor evenimente (calamitati naturale, accidente, boala) fie plata sumei asigurate in cazul producerii unui anumit eveniment (moarte, incapacitatea de a muncii etc.). Asigurarile de persoane sau personale, cum mai sunt numite, se pot impartii la randul lor in asigurari de viata si asigurari personale altele decat cele de viata (non-viata). Asigurarile de raspundere civila sunt acele asigurari in cadrul carora asiguratorul este raspunzator de plata despagubirilor pierderilor cauzate de asigurat unei terte parti. 1

Principalele tipuri de asigurari oferite pe piata romaneasca sunt asigurarile de bunuri (impotriva furtului, incendiului, a dezastrelor naturale etc.), de persoane (de viata si nonviata), asigurarile de raspundere civila (raspundere profesionala, raspundere contractuala etc.), asigurarile financiare (asigurarea profitului), asigurarile de transport s.a. Gama asigurarilor este foarte mare si mai poate cuprinde asigurari spatiale (pentru sateliti), dar si unele asigurari neobisnuite. De exemplu, unii asiguratori pot oferi polite pentru asigurarea impotriva riscului de a naste gemeni. In felul acesta, parintii se acopera impotriva riscului de a avea cheltuieli neasteptate ocazionate de aparitia mai multor copii dintr-o singura sarcina. Contractul de Asigurare Legea nr. 172 din 14 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania prevede ca prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare incheiat. In contractul de asigurare se vor specifica cel putin detaliile de identificare a partilor contractante si numele beneficiarului asigurarii, daca acesta nu este parte la contract. Partile unui contract de asigurare sunt asiguratul si asiguratorul. Asiguratul, conform legii 32/2000, este persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul, iar asiguratorul este persoana juridica romana sau straina ori societate mutuala autorizata in conditiile Legii 32/2000 sa exercite activitati de asigurare. Beneficiarul asigurarii este persoana desemnata in contract sa incaseze indemnizatia de asigurare. Contractul de asigurare va cuprinde: numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante; obiectul asigurarii: bunuri, persoane si raspundere civila; in general in prima parte a unui contract de asigurare se fac declaratii referitoare la proprieatea sau activitatea asigurata; riscurile ce se asigura; partea esentila a unui contract de asigurare este intelegerea de asigurare propriu ziza care cuprinde principalele obligatii ale asiguratorului; in majoritatea contractelor de asigurare exista niste parti speciale (excluderile) in care se prevad riscurile neasigurabile si precizate ca atare intr-o polita de asigurare. De exemplu, in asigurarile de viata se exclud, de regula, sinuciderea si situatiile in care asiguratul practica sporturi periculoase (alpinism, parasutism etc.); momentul nceperii si cel al ncetarii raspunderii asiguratorului; primele de asigurare; prima de asigurare reprezinta suma pe care asiguratul o plateste, anticipat sau in rate, dupa cum s-a convenit in polita/contractul de asigurare, asiguratorului pentru preluarea riscului de catre acesta si care reflecta un pret al riscului; sumele asigurate; suma asigurata este suma prevazuta in polita de asigurare, platibila la producerea evenimentului asigurat sau valoarea maxima a despagubirii la asigurarile generale, de exemplu: valoarea bunurilor, suma declarata la asigurarea de accidente persoane, limitele raspunderii civile etc.; alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor; in majoritatea contractelor de asigurare exista niste parti speciale (conditii) in care se prevad anumite limite asupra obligatiilor asiguratorului, precum si niste dispozitii/prevederi diverse referitoare la anularea contractului, subrogare, inmanarea politei de asigurare etc.

PIATA ROMANEASCA Legislatie In legislatia romaneasca activitatea de asigurare este vazuta ca o activitate comerciala. Legislatia in vigoare cuprinde in principal legea privind asigurarile si reasigurarile in Romania, legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 modificata si completata prin legea nr. 172 din 14 mai 2004 si legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, modificata si completata prin legea nr. 76 din 12 martie 2003. In 2004 a fost emis un ordin guvernamental, ordinul nr. 3111 din 16 decembrie 2004 pentru punerea n aplicare a normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor. Prevederile privind contractul de asigurare sunt stabilite in Capitolul 2 al Legii nr. 136/1995, intitulat ,,Contractul de asigurare, care include 6 sectiuni: ,,Incheierea contractului. Drepturi si obligatii, ,,Asigurarea de bunuri, ,,Asigurarea de personae, ,,Asigurarea de raspundere civila, ,,Alte asigurari, ,,Reasigurarea. Incheierea contractului de asigurare se probeaza cu polita de asigurare sau certificatul de asigurare emise si semnate de asigurator sau cu nota de acoperire emisa si semnata de brokerul de asigurare. Documentele care atesta ncheierea unei asigurari pot fi semnate si prin mijloace electronice, in conditiile legii (art.11). Persoana care ncheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator si, de asemenea, sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care sunt, in mod obiectiv, esentiale pentru evaluarea riscului (art.13). Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite in conditiile de asigurare. Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate platibile la termenele scadente prevazute in contract, conform negocierii partilor, la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai, in lipsa unei clauze diferite stabilite in contractul de asigurare de catre parti (art. 15). Daca nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaza in cazul in care sumele datorate de asigurat, cu titlu de prima, nu sunt platite in termenul prevazut in contractul de asigurare (art. 17) Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului (art. 18). In limitele indemnizatiei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.Asiguratorul poate renunta, in totalitate sau in parte, la exercitarea dreptului mentionat mai sus, cu exceptia cazului cand paguba a fost produsa cu intentie (art. 21). Diferentele dintre contractele de asigurare prevazute in lege legate de tipurile de asigurari care stau la baza acestora iau in considerare factori precum riscul asigurat, managementul riscului, posibilitatile de co-asigurare, acoperirea geografica precum si alte careacteristici ale fiecarei categorii. Evolutie In Romania adevarata crestere a veniturilor obtinute in domeniul asigurarilor din primele brute a inceput in 2001, principala cauza fiind scaderea ratei inflatiei.

Potrivit raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), veniturile subscrise din prime de cele 45 de societati care au activat in 2002 au totalizat 604,67 de milioane de euro (18.899,35 miliarde de lei). Volumul total al primelor brute de asigurare subscrise in anul 2003 a crescut cu peste 120 de milioane de euro, pana la 728,2 milioane de euro (27.347,6 miliarde de lei), primele zece companii controland peste 80% din piata, reiese din analiza datelor comunicate de asiguratori. Analiza pentru anul 2003 a luat in calcul rezultatele comunicate de 40 dintre cele 42 de societati ce activau pe piata asigurarilor. In domeniul asigurarilor generale si de viata, cel mai important jucator a fost Asirom, cu subcrieri in valoare de 5408,05 miliarde de lei (putin peste 144 de milioane de euro), comparativ cu 3064,32 miliarde de lei in 2002 si cu o cota de piata de 19,78%, fata de 16,21% cu un an in urma. Compania Allianz-Tiriac Asigurari s-a clasat a doua, veniturile din subscrieri ridicandu-se la 5102,34 miliarde de lei (135,86 de milioane de euro), iar cota de piata - la 18,66%, cu peste un procent mai mare decat in 2002. Urmatoarele pozitii sunt ocupate de ING Nederlanden - 2748,85 miliarde de lei (73,19 de milioane de euro), Omniasig - 2232,532 miliarde de lei (59,45 de milioane de euro) si Asiban - 1515 miliarde de lei (40,34 de milioane de euro). Primele cinci companii detin 62,187% din piata asigurarilor generale si de viata, procent aproape identic celui inregistrat in anul 2002 - 62,19%. Urmatoarele cinci companii sunt Unita, care a subscris prime in valoare de 1317,47 miliarde de lei, Astra - 1305 miliarde de lei, Ardaf Cluj-Napoca - 1090,1 miliarde de lei, Generali - 816,1 miliarde de lei si BCR Asigurari - 777,8 miliarde de lei. Comparativ cu 2002, BCR Asigurari a inregistrat, anul trecut, cea mai importanta crestere a primelor subscrise in randul primilor zece asiguratori din Romania - 287,9%, urmata de Asiban - 95,12% si Unita Timisoara - 93,55%. Ritmuri de crestere cuprinse intre 40 si 80% au consemnat companiile Asirom - 76,48%, Allianz-Tiriac Asigurari - 56,6% si Astra - 41,1%. ASIGURAREA MEDICALA PENTRU CALATORII IN STRAINATATE Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr.144/25.10.2001 prevede ca fiecare cetatean roman care doreste sa calatoreasca in statele membre ale Uniunii Europene sau alte state trebuie sa prezinte la iesirea din tara o asigurare medicala. Pe baza acestei asigurari putem beneficia de servicii de asistenta medicala (consultatie, diagnostic, tratament) in caz de urgenta. Si persoanele straine pot incheia asigurari de asistenta medicala in strainatate care sunt valabile mai putin in tara de rezidenta. Asigurarea de asistenta medicala pentru calatorii in strainatate este valabila si necesara numai in afara teritoriului tarii de rezidenta. Principalele tipuri de asigurari medicale pentru calatorii in strainatate sunt: asigurarea de asistenta medicala pentru turisti; asigurarea de asistenta medicala pentru oameni de afaceri si soferi profesionisti. Pentru deplasari in scop turistic (cu invitatie sau nu) se va opta pentru o asigurare de asistenta medicala pentru turisti. Oamenii de afaceri care fac deplasari in strainatate in scop de afaceri sau cetatenii care au o invitatie din partea unei institutii, organizatii, etc., pentru participarea la simpozioane, conferinte sau manifestari cultural-artistice vor opta pentru o asigurare de om de afaceri; de asemenea soferii profesionisti ai firmelor de transport marfa / persoane vor opta pentru aceeasi asigurare. Un caz particular este cel al deplasari in tarile limitrofe Romaniei (Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Iugoslavia si Republica Moldova) sau in Turcia sau Grecia. Atat asigurarea pentru oameni de afaceri cat si asigurarea pentru deplasari in tarile limitrofe, Turcia si Grecia sunt mai ieftine decat asigurarea pentru turisti.

Studiu de Caz Studiul de caz prezentat se bazeaza pe studierea ofertelor de asigurari medicale pentru calatorii in strainatate ale urmatoarelor companii de asigurari: Asirom, Omniasig, Asimed, Allianz Tiriac, Interamerican, Garanta si Generali Asigurari. Analizand ofertele acestor companii se pot desprinde urmatoarele concluzii privind elementele esentiale ale unui contract de asigurare in cazul de asigurarii medicale pentru calatorii in strainatate. Obiectul politei de asigurare este reprezentat de: ,,persoane fizice si juridice care au domiciliul/rezidenta, respectiv sediul permanent in Romania (oferta Allianz Tiriac Asigurari S.A.), ,,de persoane fizice sau juridice care au domiciliul stabil, respectiv sediul permanent n Romnia (oferta Asimed S.A.). Scopul asigurarii o Allianz-Tiriac Ofera acoperirea cheltuielilor efectuate ca urmare a imbolnavirii in timpul calatoriei in strainatate sau a unui accident survenit in aceasta perioada, prin polita de asigurare medicala pentru calatorii in strainatate. o Asirom Prin asigurare sunt acoperite, 24 de ore din 24, oriunde in lume, cheltuielile medicale ocazionate de tratarea imbolnavirii sau accidentarii asiguratilor, cele legate de repatrierea asiguratilor aflati in imposibilitatea continuarii calatoriei datorita imbolnavirii sau accidentarii, precum si alte cheltuieli, mergand pana la cazul total nefericit de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului in caz de deces, toate acestea in functie de programul si suma alese de fiecare asigurat. o Garanta Asigurarea medicala de calatorie in strainatate este o asigurare pentru persoanele care calatoresc in afara granitelor Romaniei, prin care se acopera cheltuielile pentru asistenta medicala si cheltuielile suplimentare de transport in caz de imbolnavire sau accident. o Generali Asigurari Ofera persoanelor rezidente in Romania protectie financiara si asistenta medicala in caz de accident sau boala survenite in timpul calatoriei in afara granitelor tarii. o Interamerican Scopul acestui tip de asigurare il reprezinta asigurarea unor despagubiri medicale in perioada de valabilitate a politei, pentru tratament medical sau orice alt tip de asistenta medicala suportata in strainatate in cazul survenirii unor daune prin vatamare sau imbolnavire, in limita sumei asigurate alese de client. o Omniasig Asigurarea de asistenta medicala pentru calatorii in strainatate este destinata persoanelor fizice care calatoresc in strainatate, in scop turistic sau in interes de afaceri si are ca obiect acoperirea cheltuielilor medicale implicate de un accident sau de o boala cu caracter de urgenta survenite in strainatate si, daca este cazul, a cheltuielilor de repatriere a bolnavului sau a corpului neinsufletit al asiguratului. Asiguratul In cadrul ofertei Asirom asigurarea se incheie cu persoane care calatoresc in strainatate care au domiciliul stabil in Romania si varsta minima de 1 an.Se adreseaza cetatenilor romani care calatoresc in afara granitelor Romaniei in scop turistic, pentru participarea la competitii sportive, pentru prestarea unei munci fizice sau ca oameni de afaceri. Asigurarea se adreseaza: 5

- persoanelor care calatoresc individual; - familiilor cu copii (pentru care sunt prevazute reduceri de prime); - grupurilor organizate, caz in care se acorda importante reduceri de prime; - persoanelor care se deplaseaza pentru a munci in strainatate; - persoanelor care calatoresc in strainatate in calitate de soferi profesionisti; - sportivilor, profesionisti sau amatori, care participa in strainatate la competitii sau antrenamente Serviciul oferit de Garanta este disponibil in 5 variante (in functie de scopul calatoriei) pentru: turisti, muncitori, sportivi, oameni de afaceri si soferi profesionisti Durata Indiferent de compania de asigurare, aceasta se incheie pe o perioada determinata, de la 2 zile minim, la un an de zile maxim, nu mai putin de durata calatoriei cuprinsa intre data parasirii Romaniei si data intrarii (revenirii) in tara. Atat turistii cat si oamenii de afaceri / soferii profesionisti care calatoresc frecvent pot incheia asigurari pe perioade mai lungi in cadrul carora au mai multe iesiri / intrari din / in tara. Acoperire teritoriala In general asigurarea este valabila pe teritoriul oricarei tari din lume, cu exceptia Romaniei. Unele companii insa fac o diferentiere intre tarile europene si celelalte tari ale lumii iar altele diferentiaza doar anumite tari considerate cu grad ridicat de risc. De exemplu la Asimed asigurarea poate fi ncheiata cu valabilitate: a) pentru zona I, reprezentnd teritoriul Europei inclusiv tarile spatiului Schengen, cu exceptia Romniei; b) pentru zona II, reprezentnd teritoriul tuturor tarilor lumii, cu exceptia Romniei. Asigurarea oferita de Omniasig face o diferentiere in ceea ce priveste tarifele in cazul tarilor S.U.A. si Israel. Riscurile asigurate Riscurile asigurate prin asigurarea medicala pentru calatoriile in strainatate sunt in general riscul de imbolnavire si riscul de accidentare pe timpul calatoriei. Unele companii asigura chiar si riscul de deces pe perioada contractului. Accidentele care fac obiectul asigurarii sunt evenimentele datorate unei cauze fortuite, violente si exterioare, care produc vatamari corporale ce pot fi stabilite in mod obiectiv si care pericliteaza viata sau efectuarea normala a calatoriei ori au ca rezultat decesul. Bolile care fac obiectul asigurarii sunt imbolnaviri survenite neasteptat si imprevizibil, constatate de o autoritate medicala competenta, si care impiedica continuarea normala a calatoriei. Asimed incheie contracte de asigurare cu persoanele care calatoresc in strainatate pentru acoperirea cheltuielilor in caz de: a) imbolnavire (boala) neasteptata si imprevizibila care ameninta sanatatea si/sau viata persoanei respective; b) prejudiciere corporala ca urmare a unui accident. c) deces ca urmare a imbolnavirii neasteptate si imprevizibile sau a unui accident. Garanta riscurile asigurate sunt definite astfel: - Spitalizare; - Tratament ambulatoriu; - Transport cu serviciile de salvare; - Transport la domiciliu; - In caz de deces, transportul la domiciliu al corpului neinsufletit sau inmormantarea la locul de deces.

Sumele asigurate si primele de asigurare In cazul asigurarilor medicale pentru calatorii in strainatate suma sau valoarea asigurata se stabileste de catre compania de asigurari luand in considerare mai multi factori cum ar fi durata si scopul calatoriei, zona geografica si varsta asiguratului. Fiecare companie de asigurari are propriile programme de asigurare in care se specifica clar ce despagubiri se acorda si in ce conditii, adica toate cheltuielile pe care polita de asigurare le acopera. Pentru mai multe detalii privind programele de asigurare si conditiile specifice oferite de companiile de asigurare analizate vezi ANEXA 1. Prima de asigurare se plateste de obicei integral, anticipat odata cu eliberarea politei si se stabileste in functie de programul ales de asigurat, durata asigurarii si suma asigurata. Luand in considerare toate aceste considerente se poate spune ca ofertele sunt foate diversificate iar preturile propriu zise sunt personalizate. Cu toate acestea sunt anumite sume sau intervale valorice utilizate de majoritatea companiilor de asigurari. Astfel, in ceea ce priveste sumele asiguarate, acestea variaza intre 5.000 EUR si 50.000 EUR, cele mai vehiculate sume fiind 5.000 EUR, 10.000 EUR, 30.000 EUR si 50.000 EUR. Exemplu Pentru o mai clara exemplificare a modului de prezenatre a unui anumit produs de asigurare medicala pentru calatoriile in strainatate, este prezentat in continuare produsul MEDICAS PERFECT al companiei de asigurari Omniasig. Preturi asigurari medicale OMNIASIG MEDICAS PERFECT pentru calatorii in strainatate (Europa si tarile din afara Europei, cu exceptia S.U.A. si Israel*) Tarife pentru sejururi 3 zile 4-7 zile 8-11 zile 12-15 zile 28-32 zile 63-92 zile 9 luni 1 an Valoare asigurata 10.000 EUR 30.000 EUR 116.000 lei 158.000 lei 149.000 lei 222.000 lei 171.000 lei 280.000 lei 220.000 lei 356.000 lei 325.000 lei 504.000 lei 650.000 lei 1.053.000 lei 1.700.000 lei 2.610.000 lei 2.200.000 lei 3.150.000 lei

5.000 EUR 105.000 lei 135.000 lei 155.000 lei 200.000 lei 295.000 lei 600.000 lei 1.530.000 lei 2.100.000 lei

50.000 EUR 219.000 lei 308.000 lei 389.000 lei 455.000 lei 701.000 lei 1.463.000 lei 3.625.000 lei 4.375.000 lei

* Pentru S.U.A. si Israel pentru fiecare program de asigurare se aplica o majorare de 1.50 Asigurarea de asistenta medicala OMNIASIG pentru calatorii in strainatate MEDICAS: Este destinata persoanelor fizice care calatoresc in strainatate, in scop turistic sau in interes de afaceri; Are ca obiect acoperirea cheltuielilor medicale implicate de un accident sau de o boala cu caracter de urgenta survenite in strainatate si, daca este cazul, a cheltuielilor de repatriere a bolnavului sau a corpului neinsufletit al asiguratului. OMNIASIG ofera o familie de produse avand urmatoarele caracteristici principale: varianta MEDICAS STANDARD se adreseaza in principal turistilor si este valabila pe toata perioada calatoriei; varianta MEDICAS PERFECT este destinata persoanelor care efectueaza calatorii multiple in decursul unui an. Acest tip de polita de asigurare se adreseaza, de

asemenea, categoriilor profesionale speciale: oameni de afaceri, conducatori auto profesionisti; varianta MEDICAS WORKERS are un specific anume, fiind destinata muncitorilor romani care lucreaza in strainatate pe baza de contract de munca.

OMNIASIG acopera urmatoarele costuri medicale: consultatie (onorariile medicale si chirurgicale); medicatie; spitalizare; transport cu ambulanta; tratament dentar de urgenta; diagnosticare si tratament cu raze Roentgen. Pentru asistenta impusa de evenimentele asigurate survenite in strainatate, functioneaza 24 de ore din 24, centrul operativ de urgenta OMNIASIG ASSISTANCE, care: acorda servicii prompte, de calitate, la standarde internationale; poate fi apelat in limbile romana, maghiara, engleza, franceza, germana. Facilitati: copiii si studentii beneficiaza de reduceri de pana la 10%; la grupurile mai mari de 10 persoane se aplica tarife speciale; familiile peste 3 membri beneficiaza de reduceri de 10%; oamenii de afaceri si soferii profesionisti pot fi asigurati la tarife speciale. Conditii speciale de tarifare: persoanele intre 65 si 79 de ani inclusiv platesc majorari la tarifele prezentate; persoanele peste 80 de ani au clauze speciale de asigurare; sportivii profesionisti sau semiprofesionisti platesc tarife speciale. CONCLUZII SI RECOMANDARI In afara de criteriile pretului asigurarii si soliditatii companiei de asigurari, atunci cand alegeti un contract de asigurare medicala pentru calatoriile in strainatate mai trebuie sa aveti in vedere urmatoarele: situatiile in care se acorda despagubiri si serviciile oferite; situatiile in care compania de asigurari nu acorda despagubiri (excluderile); contractul trebuie sa cuprinda datele de identificare ale asiguratului (nume, prenume, CNP, adresa, telefon), perioada asigurata solicitata, tara / zona geografica unde se va efectua calatoria, notificatii in legatura cu scopul calatoriei (turistic, afaceri, etc.); contractul trebuie sa cuprinda explicit limita de despagubire (ex: pentru tarile Uniunii Europene limita despagubirii este de 50.000.EURO); contractul de asigurare trebuie sa indice un numar de telefon al oficiului extern de asistenta medicala care trebuie apelat in caz de urgenta sau pentru informatii. Cea mai importanta parte a contractul este cea care cuprinde situatiile in care se acorda despagubiri si excluderile.Prin despagubiri se intelege acordarea unui serviciu medical fara ca asiguratul sa cheltuie o suma de bani. Serviciile medicale trebuie sa fie cel putin urmatoarele: consultatie, diagnosticare, tratament, medicatie, interventie chirurgicala, transport cu ambulanta, tratament dentar. Alte servicii care mai pot fi oferite sunt repatrierea asiguratului bolnav, repatrierea ramasitelor pamantesti ale asiguratului in caz de deces, etc. Excluderile sunt cazurile in care nu se beneficiaza de servicii de asistenta medicala. De obicei acestea sunt: consum de droguri, alcool, sinucidere, accidente nucleare, radiatii, razboi, revolutie, tratamente estetice, boli mintale, SIDA, boli venerice, etc. 8

S-ar putea să vă placă și