MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DIZERTAŢIE 2007/2008

Disciplina ECONOMIE MONDIALA Prof. univ.dr. Rodica ZAHARIA Contact: Email: milena_zaharia@yahoo.com; Tel: 0722 179 201 1. Globalizare si regionalizare. Studiu de caz 2. Economii in dezvoltare: prezent si perspective. Studii de caz 3. Corporatiile transnationale in contextul globalizarii. Studii de caz 4. Obiectivele mileniului, intre deziderat si realizare. Studiu de caz 5. Romania si locul ei in economia globala 6. Migratia internationala. Studiu de caz 7. Globalizarea culturala. Studiu de caz 8. Organizatii internationale sau organizatii globale? Controverse. Studiu de caz 9. Raporturi de forte in economia mondiala. Cazul... Disciplina STATISTICA MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE AFACERI Profesor. dr. Mihai KORKA Contact: korka_mihai@yahoo.com 1. Analiza conjuncturala a pieţei internaţionale (Studiu de caz corelat cu poziţia pe piaţă a unei societăţi comerciale reale) 2. Analiza poziţiei competitive a unei ţări pe piaţa internaţională (Analiza poate fi eventual dezvoltată şi la nivel de societate comercială) 3. Organizarea sistemului informaţional pentru managementul competitiv al unei societăţi comerciale cu activitate internaţională 4. Particularităţi ale utilizării indicatorilor raportului de schimb la nivelul unei societăţi comerciale cu activitate de export-import Disciplina COMUNICARE ÎN AFACERI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL Profesor dr. Dan POPESCU Contact: Email: danpv@ase.ro; 1. Posibilităţi de perfecţionare a comunicării interne în cadrul … 2. Efecte ale diagnosticării procesului de comunicare în cadrul … 3. Efecte ale implementării unor strategii ale reuşitei pe exemplul… 4. Efecte ale aplicării analizei tranzacţionale în cadrul … 5. Efecte ale aplicării programării neurolingvistice în cadrul … 6. Efecte ale perfecţionării activităţii de negociere în cadrul… 7. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii … apelând tehnicile de formare outdoor 8. Elaborarea strategiei de comunicare a …

1

The costs and benefits of monetary integration – lessons for Romania. The major changes of competitions issues in Romania after 2007 9. 23. Elaborarea planului de afaceri al S. The financing opportunities for Romania as EU member. Competition policy in Romania in vue of accession 2 . Alina DIMA Contact: alinamihaeladima@yahoo. Modalităţi de perfecţionare a comunicării în cadrul… 12. Poland – the major achievements as EU member 17. Perfecţionarea activităţii de negociere a contractelor în cadrul… 16. Negocierea în cadrul… 14. 8. Romania and Maastricht Criteria – lessons from Greece 19. national authorities 11. Competition policy in the EU – challenges and opportunities in the new context 3. Public debt : major implications for euro adoption 22. Modalităţi de perfecţionare a comunicării cu clientul în organizaţiile internaţionale 11. Germany and France – success and failure of SGP implementation 20.com 1. The Euro and the CEE countries – a long way ahead? 4. 2. 7. The Maastricht criteria and their fulfillment by Romania: strenght points and weaknessess 6. Free movement of goods and services – major implications for Romania 12. Efecte ale perfecţionării procesului de comunicare în cadrul … 10. The future of PAC in the new enlarged Europe. The role of the Commission in competition cases vs. Corelaţii între negociere şi recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul… 15. … Disciplina FUNDAMENTELE UNIUNII EUROPENE Lector dr. UK – a new member of Euroland? 21. Free movement of capital – perspectives of Romanian financial market 13. Before and after euro – the case of Germany (financial implications) 16. European Central Bank – the model of central banking 5.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 9. Free movement of labour vs. Elaborarea planului de comunicare al Departamentului … din cadrul … 13. restrictions: causes and effects 14. Fiscal policy in the EU – harmonization and contradictions 15. Hungary vs. Stability and Growth Pact – the need of the reform in the new context 18. Cost and benefits of common currency in Portugal and Spain.C. The new institutional structure of EU after enlargement: positive and negative points 10.

Analiza pieţei produsului / serviciului . Influenţe etnice asupra comportamentului consumatorului . Studii de caz privind evaluarea. Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri ..MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina CERCETĂRI DE MARKETING INTERNŢIONAL Conferenţiar dr... Studiu de caz privind elaborarea contului de profit şi pierdere şi analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 3.ro 1.. – studiu aplicativ 3 ..com 1. Studiu de caz privind elaborarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 4.. Influenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane asupra performanţelor organizaţiei – studiu aplicativ la … 2..com 1. 7... în ţara . ionel... 2.Studiu de caz privind aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale IAS şi IFRS 5. 3. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor corporale conform referenţialului contabil internaţional 6.dumitru@ase. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul. 5. dvranceanu@ase.. Reconcilierea dintre realitatea economică şi interesul fiscal – tehnica impozitelor amânate (IAS 12) 10. Particularităţi ale managementului carierei în cadrul .. Ionel Dumitru. dr. Analiza critică a rezultatelor actualei etape de reformă a sistemului contabil românesc concretizate în OMFP 1752/2005 9. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor conform referenţialului contabil internaţional 7. Disciplina CONTABILITATE INTERNAŢIONALĂ Lect. 4.. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane – studiu aplicativ la . Diana Vrânceanu. Analiza mediului de marketing al organizaţiei . Etica activităţii de cercetare de marketing.. Influenţe religioase asupra comportamentului consumatorului . Influenţele culturale asupra comportamentului consumatorilor.. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii.. Ştefan BUNEA Contact: stbunea@yahoo. contabilizarea şi valorificarea în planul analizei financiare a informaţiilor privind contractele de leasing financiar (IAS 17) 8. în rândul consumatorilor 8.. 10.deaconu@yahoo. Analiza rezultatelor procesului de convergenţă contabilă internaţională şi a efectului acestora asupra dezvoltării sistemelor contabile naţionale – Cazul României Disciplina RESURSE UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL Profesor dr.... Modalităţi de îmbunătăţire a motivării resurselor umane 4.. 6.. 4. Studiul imaginii mărcii / organizaţiei / ţării ... 3. Studiu de caz privind elaborarea bilanţului contabil şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii 2.ro Lector dr. Alecsandrina DEACONU Contact: alex. 9.

Metodologii utilizate în managementul proiectelor internaţionale 5. Perfecţionarea sistemului organizatoric la …. consultaţii marti 16. Studiu de caz 5.. Influenta mediului (pe elementele sale) asupra strategiilor de marketing international. Politica de distributie la nivel international. 5.. Which environmental influences affect international strategy at the present time? Over the next few years? 3. Industry map of organization 4....... Perfectionarea sistemului decizional la. 4 . 4.ro 1. Disciplina STRATEGIA FIRMEI INTERNAŢIONALE Conf.. 2. 7. Proiecte cu finanţare internaţională 4. dr.. Managementul prin proiecte într-o companie internaţională 2. Fundamentarea si elaborarea strategiei la . Raporturi de forte in economia mondiala. Politica de produs la nivel international . Disciplina MANAGEMENTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE Asist. Managerul de proiect in proiectele internaţionale 6. Dezvoltarea resurselor umane şi efectele sale economice. Politica de pret la nivel international. Ion POPA Contact: popaion_2000@yahoo.. Politica de promovare la nivel international. Utilizarea managementului prin proiecte la ..com 1......30-18 sala 1203 1. Studiu de caz. Lansarea produsului X pe piata Y. Proiecte cu finanţare europeană. dr. Selectarea pietelor externe pentru produslul X 3. 6. Luminita NICOLESCU Contact: nicolesculumi@yahoo.. Perfectionarea sistemului informational la …… Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale la ….. Perfectionarea procesului motivational la .. Studiu aplicativ la . 7.. 7. Strategic position of organization 5. Strategy outline in organization 2.. Studiu de caz 3. 3. Studiu de caz 4.. Eficienţă şi eficacitate în managementul proiectelor internaţionale Disciplina MANAGEMENT ÎNTREPRENORIAL INTERNAŢIONAL Conf. Cazul. 2. Florin ANGHEL Contact: florin.com 1..anghel@ase. Valentin COJANU Contact: competitionstrategy@yahoo. Job list for Competitive Intelligence Officer Disciplina MARKETING INTERNATIONAL SI EURO-MARKETING Profesor dr... Studiu de caz..MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 5.. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane – studiu aplicativ în cadrul … 6.. 6.

– cu studiu de caz. Rolul instituţiilor financiare internaţionale (BIRD. Tehnici speciale de finanţare internaţională a afacerilor (leasing. Finanţarea prin credite internaţionale. 4. Cristian PĂUN Contact: cpaun@ase. Aplicarea unui model. Modelarea ratelor de dobândă de pe pieţele financiare internaţionale. Analiza evoluţiei resurselor umane dintr-o firmă românească inovativă.ro 1. Repere majore în perfecţionarea şi creşterea eficienţei manageriale într-o firmă bazată pe cunoştinţe (străinătate sau România). 6. 9. 2. Disciplina MANAGEMENTUL BAZAT PE CUNOŞTINŢE Prof. factoring) 6. din perspectiva managementului bazat pe cunoştinţe. 7. Proiectarea unei strategii bazate pe cunoştinţe pentru o companie IT din România. 4. 8. 5. Stadiul evoluţiei managerilor din firmele româneşti spre managementul bazat pe cunoştinţe. Analiza ciclului tratării cunoştinţelor într-o companie românească. Stadiul evoluţiei firmelor româneşti spre economia bazată pe cunoştinţe cu studiu de caz. Elemente noi în teoria şi practica managementului bazat pe cunoştinţe. Abordare comparativa a managementului din tarile din UE si Romania 5. Analiza culturii si managementului din doua (sau mai multe) tari pe baza modelului Hofstede 4. Implicarea fondurilor europene (PHARE. 10. Ovidiu Nicolescu 1. Abordare comparativa a managementului din Japonia si Romania 6. Metodologia studiilor de management comparat – studiu de caz 3. Managementul riscurilor specifice finanţării internaţionale. Impactul revoluţiei bazate pe cunoştinţe asupra evoluţiei firmelor româneşti din ramura (subramura) _________________. 3. BEI) în finanţarea afacerilor. 8. Marian NĂSTASE Contact: nnastasen@yahoo.com 1. – cu studiu de caz. 5. obligaţiuni). 9. cu exemplificări din firmă. Tehnici de plată folosite în afacerile internaţionale.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL Conf dr. – cu studiu de caz sau cercetare pe bază de chestionar. BERD. 7. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii. Abordare comparativa a managementului din SUA si Romania 7. Finanţarea pe pieţele internaţionale de capital (acţiuni. Abordare comparativa a managementului din doua organizatii ce functioneaza in culturi nationale diferite Disciplina FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Lector dr. Modelarea cursului de schimb valutar. 10. 2. sistem sau a unei metode specifice managementului bazat pe cunoştinţe într-o firmă din România. 3. Abordări ale managementului bazat pe cunoştinţe care se regăsesc în firme din România. cu aplicaţie. univ. 5 . – cu studiu de caz. Studiu de caz. Influenta culturii asupra managementului – studiu de caz 2. ISPA şi SAPARD) în finanţarea afacerilor. dr.

Dr. Doing business in the global market – communication strategies and tactics 6.ase. Political correctness – policies of correctness – how adapted is the discourse of Romanian companies to an international audience ? 2. The impact of culture on business Elaborarea de teme inter-disiciplinare este încurajată.nicolae@rei. Challenges of international communication – is there a Romanian model of communication? 3. International communication – the language of international organizations 5. 6 . Contact: mariana.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina ENGLEZA DE AFACERI Conf. Mariana Nicolae . Univ.ro 1. Internet patterns of communication – living in the world wide web 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful