MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DIZERTAŢIE 2007/2008

Disciplina ECONOMIE MONDIALA Prof. univ.dr. Rodica ZAHARIA Contact: Email: milena_zaharia@yahoo.com; Tel: 0722 179 201 1. Globalizare si regionalizare. Studiu de caz 2. Economii in dezvoltare: prezent si perspective. Studii de caz 3. Corporatiile transnationale in contextul globalizarii. Studii de caz 4. Obiectivele mileniului, intre deziderat si realizare. Studiu de caz 5. Romania si locul ei in economia globala 6. Migratia internationala. Studiu de caz 7. Globalizarea culturala. Studiu de caz 8. Organizatii internationale sau organizatii globale? Controverse. Studiu de caz 9. Raporturi de forte in economia mondiala. Cazul... Disciplina STATISTICA MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE AFACERI Profesor. dr. Mihai KORKA Contact: korka_mihai@yahoo.com 1. Analiza conjuncturala a pieţei internaţionale (Studiu de caz corelat cu poziţia pe piaţă a unei societăţi comerciale reale) 2. Analiza poziţiei competitive a unei ţări pe piaţa internaţională (Analiza poate fi eventual dezvoltată şi la nivel de societate comercială) 3. Organizarea sistemului informaţional pentru managementul competitiv al unei societăţi comerciale cu activitate internaţională 4. Particularităţi ale utilizării indicatorilor raportului de schimb la nivelul unei societăţi comerciale cu activitate de export-import Disciplina COMUNICARE ÎN AFACERI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL Profesor dr. Dan POPESCU Contact: Email: danpv@ase.ro; 1. Posibilităţi de perfecţionare a comunicării interne în cadrul … 2. Efecte ale diagnosticării procesului de comunicare în cadrul … 3. Efecte ale implementării unor strategii ale reuşitei pe exemplul… 4. Efecte ale aplicării analizei tranzacţionale în cadrul … 5. Efecte ale aplicării programării neurolingvistice în cadrul … 6. Efecte ale perfecţionării activităţii de negociere în cadrul… 7. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii … apelând tehnicile de formare outdoor 8. Elaborarea strategiei de comunicare a …

1

The role of the Commission in competition cases vs. Before and after euro – the case of Germany (financial implications) 16. The financing opportunities for Romania as EU member. … Disciplina FUNDAMENTELE UNIUNII EUROPENE Lector dr. Corelaţii între negociere şi recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul… 15. Public debt : major implications for euro adoption 22. Competition policy in Romania in vue of accession 2 .C. The future of PAC in the new enlarged Europe. Negocierea în cadrul… 14. 8. The new institutional structure of EU after enlargement: positive and negative points 10. Romania and Maastricht Criteria – lessons from Greece 19.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 9. Free movement of goods and services – major implications for Romania 12. The Maastricht criteria and their fulfillment by Romania: strenght points and weaknessess 6. 7. Hungary vs. national authorities 11. Elaborarea planului de comunicare al Departamentului … din cadrul … 13. Elaborarea planului de afaceri al S. Fiscal policy in the EU – harmonization and contradictions 15. Modalităţi de perfecţionare a comunicării în cadrul… 12. 2. Cost and benefits of common currency in Portugal and Spain. Competition policy in the EU – challenges and opportunities in the new context 3. The Euro and the CEE countries – a long way ahead? 4.com 1. 23. The major changes of competitions issues in Romania after 2007 9. Free movement of capital – perspectives of Romanian financial market 13. Efecte ale perfecţionării procesului de comunicare în cadrul … 10. Modalităţi de perfecţionare a comunicării cu clientul în organizaţiile internaţionale 11. European Central Bank – the model of central banking 5. Germany and France – success and failure of SGP implementation 20. Alina DIMA Contact: alinamihaeladima@yahoo. Free movement of labour vs. Perfecţionarea activităţii de negociere a contractelor în cadrul… 16. UK – a new member of Euroland? 21. Stability and Growth Pact – the need of the reform in the new context 18. restrictions: causes and effects 14. The costs and benefits of monetary integration – lessons for Romania. Poland – the major achievements as EU member 17.

Studiu de caz privind aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale IAS şi IFRS 5.ro 1. Studiu de caz privind elaborarea contului de profit şi pierdere şi analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 3. în ţara . – studiu aplicativ 3 .. Analiza mediului de marketing al organizaţiei . 4..com 1... Modalităţi de îmbunătăţire a motivării resurselor umane 4. Ionel Dumitru. Disciplina CONTABILITATE INTERNAŢIONALĂ Lect. Analiza critică a rezultatelor actualei etape de reformă a sistemului contabil românesc concretizate în OMFP 1752/2005 9. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul..MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina CERCETĂRI DE MARKETING INTERNŢIONAL Conferenţiar dr.. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii. în rândul consumatorilor 8.. Influenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane asupra performanţelor organizaţiei – studiu aplicativ la … 2. ionel. Studiu de caz privind elaborarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 4. Influenţe etnice asupra comportamentului consumatorului .. Influenţele culturale asupra comportamentului consumatorilor. Studiul imaginii mărcii / organizaţiei / ţării . Analiza pieţei produsului / serviciului . 9. 6. Studii de caz privind evaluarea. 2.. Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri . Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor corporale conform referenţialului contabil internaţional 6.. 5.. Ştefan BUNEA Contact: stbunea@yahoo. Diana Vrânceanu..deaconu@yahoo.com 1.. dvranceanu@ase. 10...... 4. dr. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor conform referenţialului contabil internaţional 7. Particularităţi ale managementului carierei în cadrul ... Analiza rezultatelor procesului de convergenţă contabilă internaţională şi a efectului acestora asupra dezvoltării sistemelor contabile naţionale – Cazul României Disciplina RESURSE UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL Profesor dr. Influenţe religioase asupra comportamentului consumatorului . 7..dumitru@ase... Etica activităţii de cercetare de marketing. 3. 3. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane – studiu aplicativ la . contabilizarea şi valorificarea în planul analizei financiare a informaţiilor privind contractele de leasing financiar (IAS 17) 8.ro Lector dr.. Alecsandrina DEACONU Contact: alex. Studiu de caz privind elaborarea bilanţului contabil şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii 2. Reconcilierea dintre realitatea economică şi interesul fiscal – tehnica impozitelor amânate (IAS 12) 10..

.. 4 .. 5. Which environmental influences affect international strategy at the present time? Over the next few years? 3. Managementul prin proiecte într-o companie internaţională 2... Selectarea pietelor externe pentru produslul X 3. Proiecte cu finanţare internaţională 4.anghel@ase.. Strategy outline in organization 2. 6.. Cazul. Raporturi de forte in economia mondiala. Utilizarea managementului prin proiecte la . 3.. Ion POPA Contact: popaion_2000@yahoo. Politica de distributie la nivel international. 2. Fundamentarea si elaborarea strategiei la .. Valentin COJANU Contact: competitionstrategy@yahoo. Perfecţionarea sistemului organizatoric la …. Studiu de caz 4. 7. Industry map of organization 4.. Eficienţă şi eficacitate în managementul proiectelor internaţionale Disciplina MANAGEMENT ÎNTREPRENORIAL INTERNAŢIONAL Conf.ro 1. Influenta mediului (pe elementele sale) asupra strategiilor de marketing international. dr.. Disciplina MANAGEMENTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE Asist.. Florin ANGHEL Contact: florin.com 1. Managerul de proiect in proiectele internaţionale 6.. 4.. Disciplina STRATEGIA FIRMEI INTERNAŢIONALE Conf... Metodologii utilizate în managementul proiectelor internaţionale 5. Studiu aplicativ la ... 2. Politica de produs la nivel international . Lansarea produsului X pe piata Y. 7. Strategic position of organization 5. 6. 7.. Studiu de caz. Job list for Competitive Intelligence Officer Disciplina MARKETING INTERNATIONAL SI EURO-MARKETING Profesor dr. Studiu de caz 5. Perfectionarea sistemului decizional la. Luminita NICOLESCU Contact: nicolesculumi@yahoo.com 1. Politica de promovare la nivel international. Proiecte cu finanţare europeană.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 5.. Perfectionarea procesului motivational la . dr. Studiu de caz. Perfectionarea sistemului informational la …… Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale la …. consultaţii marti 16. Studiu de caz 3. Politica de pret la nivel international...30-18 sala 1203 1..... Dezvoltarea resurselor umane şi efectele sale economice.. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane – studiu aplicativ în cadrul … 6...

BERD. – cu studiu de caz. Rolul instituţiilor financiare internaţionale (BIRD.com 1. Modelarea cursului de schimb valutar. 3. – cu studiu de caz. 7. Managementul riscurilor specifice finanţării internaţionale. Proiectarea unei strategii bazate pe cunoştinţe pentru o companie IT din România. factoring) 6. Cristian PĂUN Contact: cpaun@ase. Elemente noi în teoria şi practica managementului bazat pe cunoştinţe. Analiza evoluţiei resurselor umane dintr-o firmă românească inovativă.ro 1. Tehnici speciale de finanţare internaţională a afacerilor (leasing. dr. 4. 5 . Aplicarea unui model. 2. 9. Abordare comparativa a managementului din Japonia si Romania 6. cu exemplificări din firmă. sistem sau a unei metode specifice managementului bazat pe cunoştinţe într-o firmă din România. Analiza culturii si managementului din doua (sau mai multe) tari pe baza modelului Hofstede 4. Abordare comparativa a managementului din tarile din UE si Romania 5. Analiza ciclului tratării cunoştinţelor într-o companie românească. Abordări ale managementului bazat pe cunoştinţe care se regăsesc în firme din România. Disciplina MANAGEMENTUL BAZAT PE CUNOŞTINŢE Prof. Studiu de caz. 5. 3. Abordare comparativa a managementului din doua organizatii ce functioneaza in culturi nationale diferite Disciplina FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Lector dr. 2. Implicarea fondurilor europene (PHARE. 10. – cu studiu de caz. 8. BEI) în finanţarea afacerilor. Modelarea ratelor de dobândă de pe pieţele financiare internaţionale. Stadiul evoluţiei managerilor din firmele româneşti spre managementul bazat pe cunoştinţe. cu aplicaţie. ISPA şi SAPARD) în finanţarea afacerilor. Abordare comparativa a managementului din SUA si Romania 7. – cu studiu de caz sau cercetare pe bază de chestionar. univ. Marian NĂSTASE Contact: nnastasen@yahoo. din perspectiva managementului bazat pe cunoştinţe. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii. 6. Metodologia studiilor de management comparat – studiu de caz 3. Finanţarea prin credite internaţionale. Repere majore în perfecţionarea şi creşterea eficienţei manageriale într-o firmă bazată pe cunoştinţe (străinătate sau România). 5. Finanţarea pe pieţele internaţionale de capital (acţiuni. 9.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL Conf dr. 4. obligaţiuni). Ovidiu Nicolescu 1. Impactul revoluţiei bazate pe cunoştinţe asupra evoluţiei firmelor româneşti din ramura (subramura) _________________. 8. Tehnici de plată folosite în afacerile internaţionale. 7. Influenta culturii asupra managementului – studiu de caz 2. Stadiul evoluţiei firmelor româneşti spre economia bazată pe cunoştinţe cu studiu de caz. 10.

ro 1. Challenges of international communication – is there a Romanian model of communication? 3.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina ENGLEZA DE AFACERI Conf. The impact of culture on business Elaborarea de teme inter-disiciplinare este încurajată. Mariana Nicolae . 6 . Internet patterns of communication – living in the world wide web 4.ase. Political correctness – policies of correctness – how adapted is the discourse of Romanian companies to an international audience ? 2.Dr. Doing business in the global market – communication strategies and tactics 6. Contact: mariana. Univ.nicolae@rei. International communication – the language of international organizations 5.