MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DIZERTAŢIE 2007/2008

Disciplina ECONOMIE MONDIALA Prof. univ.dr. Rodica ZAHARIA Contact: Email: milena_zaharia@yahoo.com; Tel: 0722 179 201 1. Globalizare si regionalizare. Studiu de caz 2. Economii in dezvoltare: prezent si perspective. Studii de caz 3. Corporatiile transnationale in contextul globalizarii. Studii de caz 4. Obiectivele mileniului, intre deziderat si realizare. Studiu de caz 5. Romania si locul ei in economia globala 6. Migratia internationala. Studiu de caz 7. Globalizarea culturala. Studiu de caz 8. Organizatii internationale sau organizatii globale? Controverse. Studiu de caz 9. Raporturi de forte in economia mondiala. Cazul... Disciplina STATISTICA MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE AFACERI Profesor. dr. Mihai KORKA Contact: korka_mihai@yahoo.com 1. Analiza conjuncturala a pieţei internaţionale (Studiu de caz corelat cu poziţia pe piaţă a unei societăţi comerciale reale) 2. Analiza poziţiei competitive a unei ţări pe piaţa internaţională (Analiza poate fi eventual dezvoltată şi la nivel de societate comercială) 3. Organizarea sistemului informaţional pentru managementul competitiv al unei societăţi comerciale cu activitate internaţională 4. Particularităţi ale utilizării indicatorilor raportului de schimb la nivelul unei societăţi comerciale cu activitate de export-import Disciplina COMUNICARE ÎN AFACERI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL Profesor dr. Dan POPESCU Contact: Email: danpv@ase.ro; 1. Posibilităţi de perfecţionare a comunicării interne în cadrul … 2. Efecte ale diagnosticării procesului de comunicare în cadrul … 3. Efecte ale implementării unor strategii ale reuşitei pe exemplul… 4. Efecte ale aplicării analizei tranzacţionale în cadrul … 5. Efecte ale aplicării programării neurolingvistice în cadrul … 6. Efecte ale perfecţionării activităţii de negociere în cadrul… 7. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii … apelând tehnicile de formare outdoor 8. Elaborarea strategiei de comunicare a …

1

Competition policy in Romania in vue of accession 2 . Negocierea în cadrul… 14. The new institutional structure of EU after enlargement: positive and negative points 10. 2. The role of the Commission in competition cases vs. Free movement of capital – perspectives of Romanian financial market 13. Competition policy in the EU – challenges and opportunities in the new context 3. The financing opportunities for Romania as EU member. Stability and Growth Pact – the need of the reform in the new context 18. Free movement of goods and services – major implications for Romania 12. Public debt : major implications for euro adoption 22. Germany and France – success and failure of SGP implementation 20. Efecte ale perfecţionării procesului de comunicare în cadrul … 10. Corelaţii între negociere şi recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul… 15. 7. Alina DIMA Contact: alinamihaeladima@yahoo. Fiscal policy in the EU – harmonization and contradictions 15. Free movement of labour vs. … Disciplina FUNDAMENTELE UNIUNII EUROPENE Lector dr. Elaborarea planului de afaceri al S.C. Romania and Maastricht Criteria – lessons from Greece 19. The Maastricht criteria and their fulfillment by Romania: strenght points and weaknessess 6. national authorities 11. UK – a new member of Euroland? 21. Before and after euro – the case of Germany (financial implications) 16. Perfecţionarea activităţii de negociere a contractelor în cadrul… 16. Elaborarea planului de comunicare al Departamentului … din cadrul … 13.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 9. restrictions: causes and effects 14. 8. The costs and benefits of monetary integration – lessons for Romania. 23. European Central Bank – the model of central banking 5. The major changes of competitions issues in Romania after 2007 9. Cost and benefits of common currency in Portugal and Spain. Hungary vs. The future of PAC in the new enlarged Europe. Modalităţi de perfecţionare a comunicării în cadrul… 12. Poland – the major achievements as EU member 17.com 1. Modalităţi de perfecţionare a comunicării cu clientul în organizaţiile internaţionale 11. The Euro and the CEE countries – a long way ahead? 4.

dvranceanu@ase.deaconu@yahoo. Influenţele culturale asupra comportamentului consumatorilor.. 10.ro 1. Influenţe etnice asupra comportamentului consumatorului .. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane – studiu aplicativ la . Etica activităţii de cercetare de marketing... Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor corporale conform referenţialului contabil internaţional 6. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor conform referenţialului contabil internaţional 7. Modalităţi de îmbunătăţire a motivării resurselor umane 4..MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina CERCETĂRI DE MARKETING INTERNŢIONAL Conferenţiar dr.. Studii de caz privind evaluarea. Studiu de caz privind elaborarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 4. 4.. Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri . – studiu aplicativ 3 . Ştefan BUNEA Contact: stbunea@yahoo. Influenţe religioase asupra comportamentului consumatorului . 3. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul. Studiu de caz privind elaborarea contului de profit şi pierdere şi analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 3. Studiu de caz privind elaborarea bilanţului contabil şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii 2. în ţara . 4... 9. Influenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane asupra performanţelor organizaţiei – studiu aplicativ la … 2.dumitru@ase... Analiza mediului de marketing al organizaţiei ...com 1.ro Lector dr.. Reconcilierea dintre realitatea economică şi interesul fiscal – tehnica impozitelor amânate (IAS 12) 10. Alecsandrina DEACONU Contact: alex.. 6. în rândul consumatorilor 8... 3. Analiza pieţei produsului / serviciului .. Analiza rezultatelor procesului de convergenţă contabilă internaţională şi a efectului acestora asupra dezvoltării sistemelor contabile naţionale – Cazul României Disciplina RESURSE UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL Profesor dr. Diana Vrânceanu. Analiza critică a rezultatelor actualei etape de reformă a sistemului contabil românesc concretizate în OMFP 1752/2005 9. 2. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii.. Disciplina CONTABILITATE INTERNAŢIONALĂ Lect. contabilizarea şi valorificarea în planul analizei financiare a informaţiilor privind contractele de leasing financiar (IAS 17) 8... Ionel Dumitru.. 5.. 7.. Particularităţi ale managementului carierei în cadrul ..Studiu de caz privind aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale IAS şi IFRS 5. dr. ionel. Studiul imaginii mărcii / organizaţiei / ţării .com 1.

7. dr. 2.. Studiu aplicativ la ... Perfectionarea sistemului decizional la.. Studiu de caz. Studiu de caz.. Fundamentarea si elaborarea strategiei la . Raporturi de forte in economia mondiala. Which environmental influences affect international strategy at the present time? Over the next few years? 3. 3.... Proiecte cu finanţare internaţională 4. Lansarea produsului X pe piata Y.. 7. Luminita NICOLESCU Contact: nicolesculumi@yahoo. Metodologii utilizate în managementul proiectelor internaţionale 5. Disciplina MANAGEMENTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE Asist.anghel@ase...MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 5... Politica de promovare la nivel international. Proiecte cu finanţare europeană. Studiu de caz 5.. Managementul prin proiecte într-o companie internaţională 2. Industry map of organization 4.. Politica de produs la nivel international . Perfecţionarea sistemului organizatoric la ….. Strategic position of organization 5. Eficienţă şi eficacitate în managementul proiectelor internaţionale Disciplina MANAGEMENT ÎNTREPRENORIAL INTERNAŢIONAL Conf. Managerul de proiect in proiectele internaţionale 6. Perfectionarea sistemului informational la …… Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale la …... 6. 7. Dezvoltarea resurselor umane şi efectele sale economice. Ion POPA Contact: popaion_2000@yahoo. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane – studiu aplicativ în cadrul … 6... Studiu de caz 4... Utilizarea managementului prin proiecte la .com 1. 4 . Strategy outline in organization 2.com 1. Influenta mediului (pe elementele sale) asupra strategiilor de marketing international. Politica de pret la nivel international.. Disciplina STRATEGIA FIRMEI INTERNAŢIONALE Conf. 4. Cazul. 6.30-18 sala 1203 1..ro 1. Studiu de caz 3. Job list for Competitive Intelligence Officer Disciplina MARKETING INTERNATIONAL SI EURO-MARKETING Profesor dr. dr. Florin ANGHEL Contact: florin. Valentin COJANU Contact: competitionstrategy@yahoo.. 5. Politica de distributie la nivel international..... consultaţii marti 16. Perfectionarea procesului motivational la . 2. Selectarea pietelor externe pentru produslul X 3.

Tehnici de plată folosite în afacerile internaţionale. – cu studiu de caz sau cercetare pe bază de chestionar. Modelarea cursului de schimb valutar. Implicarea fondurilor europene (PHARE. cu exemplificări din firmă. din perspectiva managementului bazat pe cunoştinţe. cu aplicaţie. BERD. – cu studiu de caz. Aplicarea unui model. 10. univ. Analiza ciclului tratării cunoştinţelor într-o companie românească. 8. factoring) 6. 5. 5 . 9. – cu studiu de caz. Modelarea ratelor de dobândă de pe pieţele financiare internaţionale. sistem sau a unei metode specifice managementului bazat pe cunoştinţe într-o firmă din România. Rolul instituţiilor financiare internaţionale (BIRD. Metodologia studiilor de management comparat – studiu de caz 3. Repere majore în perfecţionarea şi creşterea eficienţei manageriale într-o firmă bazată pe cunoştinţe (străinătate sau România). Elemente noi în teoria şi practica managementului bazat pe cunoştinţe. 7. ISPA şi SAPARD) în finanţarea afacerilor. 4. 3. Cristian PĂUN Contact: cpaun@ase. Influenta culturii asupra managementului – studiu de caz 2. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii. Abordare comparativa a managementului din tarile din UE si Romania 5. 8. 10.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL Conf dr. 7. Stadiul evoluţiei firmelor româneşti spre economia bazată pe cunoştinţe cu studiu de caz. BEI) în finanţarea afacerilor. 2. obligaţiuni). Stadiul evoluţiei managerilor din firmele româneşti spre managementul bazat pe cunoştinţe. Finanţarea pe pieţele internaţionale de capital (acţiuni. dr.ro 1. Proiectarea unei strategii bazate pe cunoştinţe pentru o companie IT din România. 2. Analiza culturii si managementului din doua (sau mai multe) tari pe baza modelului Hofstede 4. Analiza evoluţiei resurselor umane dintr-o firmă românească inovativă. – cu studiu de caz. Studiu de caz. Abordare comparativa a managementului din SUA si Romania 7. 3. 9. 6. Abordare comparativa a managementului din doua organizatii ce functioneaza in culturi nationale diferite Disciplina FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Lector dr. Impactul revoluţiei bazate pe cunoştinţe asupra evoluţiei firmelor româneşti din ramura (subramura) _________________. Marian NĂSTASE Contact: nnastasen@yahoo. 5. Finanţarea prin credite internaţionale. Ovidiu Nicolescu 1.com 1. Abordare comparativa a managementului din Japonia si Romania 6. Disciplina MANAGEMENTUL BAZAT PE CUNOŞTINŢE Prof. Abordări ale managementului bazat pe cunoştinţe care se regăsesc în firme din România. Managementul riscurilor specifice finanţării internaţionale. 4. Tehnici speciale de finanţare internaţională a afacerilor (leasing.

6 .Dr. Doing business in the global market – communication strategies and tactics 6.nicolae@rei.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina ENGLEZA DE AFACERI Conf. Political correctness – policies of correctness – how adapted is the discourse of Romanian companies to an international audience ? 2. International communication – the language of international organizations 5. Internet patterns of communication – living in the world wide web 4. Contact: mariana. Univ.ase. Mariana Nicolae . Challenges of international communication – is there a Romanian model of communication? 3. The impact of culture on business Elaborarea de teme inter-disiciplinare este încurajată.ro 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful