MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DIZERTAŢIE 2007/2008

Disciplina ECONOMIE MONDIALA Prof. univ.dr. Rodica ZAHARIA Contact: Email: milena_zaharia@yahoo.com; Tel: 0722 179 201 1. Globalizare si regionalizare. Studiu de caz 2. Economii in dezvoltare: prezent si perspective. Studii de caz 3. Corporatiile transnationale in contextul globalizarii. Studii de caz 4. Obiectivele mileniului, intre deziderat si realizare. Studiu de caz 5. Romania si locul ei in economia globala 6. Migratia internationala. Studiu de caz 7. Globalizarea culturala. Studiu de caz 8. Organizatii internationale sau organizatii globale? Controverse. Studiu de caz 9. Raporturi de forte in economia mondiala. Cazul... Disciplina STATISTICA MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE AFACERI Profesor. dr. Mihai KORKA Contact: korka_mihai@yahoo.com 1. Analiza conjuncturala a pieţei internaţionale (Studiu de caz corelat cu poziţia pe piaţă a unei societăţi comerciale reale) 2. Analiza poziţiei competitive a unei ţări pe piaţa internaţională (Analiza poate fi eventual dezvoltată şi la nivel de societate comercială) 3. Organizarea sistemului informaţional pentru managementul competitiv al unei societăţi comerciale cu activitate internaţională 4. Particularităţi ale utilizării indicatorilor raportului de schimb la nivelul unei societăţi comerciale cu activitate de export-import Disciplina COMUNICARE ÎN AFACERI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL Profesor dr. Dan POPESCU Contact: Email: danpv@ase.ro; 1. Posibilităţi de perfecţionare a comunicării interne în cadrul … 2. Efecte ale diagnosticării procesului de comunicare în cadrul … 3. Efecte ale implementării unor strategii ale reuşitei pe exemplul… 4. Efecte ale aplicării analizei tranzacţionale în cadrul … 5. Efecte ale aplicării programării neurolingvistice în cadrul … 6. Efecte ale perfecţionării activităţii de negociere în cadrul… 7. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii … apelând tehnicile de formare outdoor 8. Elaborarea strategiei de comunicare a …

1

Elaborarea planului de comunicare al Departamentului … din cadrul … 13. Free movement of labour vs. Negocierea în cadrul… 14.com 1. The Maastricht criteria and their fulfillment by Romania: strenght points and weaknessess 6. Elaborarea planului de afaceri al S. 7. European Central Bank – the model of central banking 5. restrictions: causes and effects 14. Hungary vs. The Euro and the CEE countries – a long way ahead? 4. Stability and Growth Pact – the need of the reform in the new context 18. Competition policy in Romania in vue of accession 2 . … Disciplina FUNDAMENTELE UNIUNII EUROPENE Lector dr. Corelaţii între negociere şi recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul… 15. Germany and France – success and failure of SGP implementation 20. national authorities 11. The future of PAC in the new enlarged Europe. Poland – the major achievements as EU member 17. Free movement of capital – perspectives of Romanian financial market 13. UK – a new member of Euroland? 21. The role of the Commission in competition cases vs. Perfecţionarea activităţii de negociere a contractelor în cadrul… 16. Before and after euro – the case of Germany (financial implications) 16. The major changes of competitions issues in Romania after 2007 9. Public debt : major implications for euro adoption 22. Competition policy in the EU – challenges and opportunities in the new context 3. Alina DIMA Contact: alinamihaeladima@yahoo.C. 2. Fiscal policy in the EU – harmonization and contradictions 15. Modalităţi de perfecţionare a comunicării cu clientul în organizaţiile internaţionale 11. 8. Cost and benefits of common currency in Portugal and Spain. The new institutional structure of EU after enlargement: positive and negative points 10. The costs and benefits of monetary integration – lessons for Romania. Romania and Maastricht Criteria – lessons from Greece 19. 23.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 9. Free movement of goods and services – major implications for Romania 12. Modalităţi de perfecţionare a comunicării în cadrul… 12. Efecte ale perfecţionării procesului de comunicare în cadrul … 10. The financing opportunities for Romania as EU member.

. Influenţele culturale asupra comportamentului consumatorilor.. 9. Ionel Dumitru.. Studiul imaginii mărcii / organizaţiei / ţării . ionel.. Ştefan BUNEA Contact: stbunea@yahoo.com 1.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina CERCETĂRI DE MARKETING INTERNŢIONAL Conferenţiar dr.. 10. Analiza mediului de marketing al organizaţiei . în rândul consumatorilor 8. 2. Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri .. Studiu de caz privind elaborarea bilanţului contabil şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii 2.ro Lector dr... Influenţe etnice asupra comportamentului consumatorului .. Modalităţi de îmbunătăţire a motivării resurselor umane 4. Disciplina CONTABILITATE INTERNAŢIONALĂ Lect. 7. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii. Diana Vrânceanu.. Reconcilierea dintre realitatea economică şi interesul fiscal – tehnica impozitelor amânate (IAS 12) 10. Particularităţi ale managementului carierei în cadrul . 3... Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor corporale conform referenţialului contabil internaţional 6.com 1..... Influenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane asupra performanţelor organizaţiei – studiu aplicativ la … 2. Etica activităţii de cercetare de marketing. dr. 3. Studiu de caz privind elaborarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 4.. Analiza rezultatelor procesului de convergenţă contabilă internaţională şi a efectului acestora asupra dezvoltării sistemelor contabile naţionale – Cazul României Disciplina RESURSE UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL Profesor dr... Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane – studiu aplicativ la .ro 1. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor conform referenţialului contabil internaţional 7. Influenţe religioase asupra comportamentului consumatorului . Studiu de caz privind elaborarea contului de profit şi pierdere şi analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 3. contabilizarea şi valorificarea în planul analizei financiare a informaţiilor privind contractele de leasing financiar (IAS 17) 8.... în ţara .Studiu de caz privind aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale IAS şi IFRS 5. Studii de caz privind evaluarea. dvranceanu@ase. 4.dumitru@ase.. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul. 6..deaconu@yahoo. – studiu aplicativ 3 .. Analiza pieţei produsului / serviciului . Alecsandrina DEACONU Contact: alex. 5. 4. Analiza critică a rezultatelor actualei etape de reformă a sistemului contabil românesc concretizate în OMFP 1752/2005 9.

consultaţii marti 16. Proiecte cu finanţare europeană. Perfectionarea sistemului decizional la.. Studiu de caz 4. Studiu de caz 5. Florin ANGHEL Contact: florin.. Eficienţă şi eficacitate în managementul proiectelor internaţionale Disciplina MANAGEMENT ÎNTREPRENORIAL INTERNAŢIONAL Conf.. Cazul. Managementul prin proiecte într-o companie internaţională 2. 2..anghel@ase... Industry map of organization 4. Influenta mediului (pe elementele sale) asupra strategiilor de marketing international.. Disciplina MANAGEMENTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE Asist. Studiu de caz.30-18 sala 1203 1. Politica de promovare la nivel international.. Disciplina STRATEGIA FIRMEI INTERNAŢIONALE Conf. Perfectionarea sistemului informational la …… Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale la ….ro 1.... Strategic position of organization 5....MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 5. Proiecte cu finanţare internaţională 4. Lansarea produsului X pe piata Y. Dezvoltarea resurselor umane şi efectele sale economice. Fundamentarea si elaborarea strategiei la . 7. 6. Politica de pret la nivel international. 7. Studiu de caz. dr.com 1.. 6.. Selectarea pietelor externe pentru produslul X 3. Luminita NICOLESCU Contact: nicolesculumi@yahoo. Raporturi de forte in economia mondiala.. Politica de produs la nivel international .. Metodologii utilizate în managementul proiectelor internaţionale 5. Ion POPA Contact: popaion_2000@yahoo.. 2.com 1. Which environmental influences affect international strategy at the present time? Over the next few years? 3.... 4 . 3. dr.. 7. Studiu de caz 3. Managerul de proiect in proiectele internaţionale 6.. Strategy outline in organization 2. Valentin COJANU Contact: competitionstrategy@yahoo. Perfecţionarea sistemului organizatoric la …. Job list for Competitive Intelligence Officer Disciplina MARKETING INTERNATIONAL SI EURO-MARKETING Profesor dr. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane – studiu aplicativ în cadrul … 6.. Perfectionarea procesului motivational la . Studiu aplicativ la . Utilizarea managementului prin proiecte la . Politica de distributie la nivel international.... 4. 5..

10. 5. Studiu de caz. Managementul riscurilor specifice finanţării internaţionale.ro 1. factoring) 6. 4. Modelarea ratelor de dobândă de pe pieţele financiare internaţionale. Rolul instituţiilor financiare internaţionale (BIRD. Stadiul evoluţiei managerilor din firmele româneşti spre managementul bazat pe cunoştinţe. Tehnici speciale de finanţare internaţională a afacerilor (leasing.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL Conf dr. Abordare comparativa a managementului din SUA si Romania 7. 8. 7. 2. obligaţiuni). Abordări ale managementului bazat pe cunoştinţe care se regăsesc în firme din România. dr. 3. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii. Metodologia studiilor de management comparat – studiu de caz 3. ISPA şi SAPARD) în finanţarea afacerilor. 5. 4. Aplicarea unui model. Proiectarea unei strategii bazate pe cunoştinţe pentru o companie IT din România. Stadiul evoluţiei firmelor româneşti spre economia bazată pe cunoştinţe cu studiu de caz. Abordare comparativa a managementului din tarile din UE si Romania 5. Cristian PĂUN Contact: cpaun@ase. Abordare comparativa a managementului din doua organizatii ce functioneaza in culturi nationale diferite Disciplina FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Lector dr. Elemente noi în teoria şi practica managementului bazat pe cunoştinţe. Analiza ciclului tratării cunoştinţelor într-o companie românească. Ovidiu Nicolescu 1. Abordare comparativa a managementului din Japonia si Romania 6. Modelarea cursului de schimb valutar. sistem sau a unei metode specifice managementului bazat pe cunoştinţe într-o firmă din România. 2. cu aplicaţie. BERD. – cu studiu de caz. – cu studiu de caz sau cercetare pe bază de chestionar. Repere majore în perfecţionarea şi creşterea eficienţei manageriale într-o firmă bazată pe cunoştinţe (străinătate sau România). Finanţarea prin credite internaţionale. 7. 9. 8. Analiza culturii si managementului din doua (sau mai multe) tari pe baza modelului Hofstede 4. cu exemplificări din firmă. Impactul revoluţiei bazate pe cunoştinţe asupra evoluţiei firmelor româneşti din ramura (subramura) _________________. Disciplina MANAGEMENTUL BAZAT PE CUNOŞTINŢE Prof. Analiza evoluţiei resurselor umane dintr-o firmă românească inovativă.com 1. BEI) în finanţarea afacerilor. Influenta culturii asupra managementului – studiu de caz 2. Implicarea fondurilor europene (PHARE. Finanţarea pe pieţele internaţionale de capital (acţiuni. – cu studiu de caz. univ. 6. Marian NĂSTASE Contact: nnastasen@yahoo. Tehnici de plată folosite în afacerile internaţionale. 10. din perspectiva managementului bazat pe cunoştinţe. 3. 5 . – cu studiu de caz. 9.

International communication – the language of international organizations 5. Mariana Nicolae .ase.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina ENGLEZA DE AFACERI Conf. Contact: mariana. The impact of culture on business Elaborarea de teme inter-disiciplinare este încurajată. Challenges of international communication – is there a Romanian model of communication? 3. Univ. Internet patterns of communication – living in the world wide web 4. Political correctness – policies of correctness – how adapted is the discourse of Romanian companies to an international audience ? 2.Dr. Doing business in the global market – communication strategies and tactics 6. 6 .ro 1.nicolae@rei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful