MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DIZERTAŢIE 2007/2008

Disciplina ECONOMIE MONDIALA Prof. univ.dr. Rodica ZAHARIA Contact: Email: milena_zaharia@yahoo.com; Tel: 0722 179 201 1. Globalizare si regionalizare. Studiu de caz 2. Economii in dezvoltare: prezent si perspective. Studii de caz 3. Corporatiile transnationale in contextul globalizarii. Studii de caz 4. Obiectivele mileniului, intre deziderat si realizare. Studiu de caz 5. Romania si locul ei in economia globala 6. Migratia internationala. Studiu de caz 7. Globalizarea culturala. Studiu de caz 8. Organizatii internationale sau organizatii globale? Controverse. Studiu de caz 9. Raporturi de forte in economia mondiala. Cazul... Disciplina STATISTICA MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE AFACERI Profesor. dr. Mihai KORKA Contact: korka_mihai@yahoo.com 1. Analiza conjuncturala a pieţei internaţionale (Studiu de caz corelat cu poziţia pe piaţă a unei societăţi comerciale reale) 2. Analiza poziţiei competitive a unei ţări pe piaţa internaţională (Analiza poate fi eventual dezvoltată şi la nivel de societate comercială) 3. Organizarea sistemului informaţional pentru managementul competitiv al unei societăţi comerciale cu activitate internaţională 4. Particularităţi ale utilizării indicatorilor raportului de schimb la nivelul unei societăţi comerciale cu activitate de export-import Disciplina COMUNICARE ÎN AFACERI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL Profesor dr. Dan POPESCU Contact: Email: danpv@ase.ro; 1. Posibilităţi de perfecţionare a comunicării interne în cadrul … 2. Efecte ale diagnosticării procesului de comunicare în cadrul … 3. Efecte ale implementării unor strategii ale reuşitei pe exemplul… 4. Efecte ale aplicării analizei tranzacţionale în cadrul … 5. Efecte ale aplicării programării neurolingvistice în cadrul … 6. Efecte ale perfecţionării activităţii de negociere în cadrul… 7. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii … apelând tehnicile de formare outdoor 8. Elaborarea strategiei de comunicare a …

1

The Euro and the CEE countries – a long way ahead? 4. Cost and benefits of common currency in Portugal and Spain. Perfecţionarea activităţii de negociere a contractelor în cadrul… 16. restrictions: causes and effects 14. The future of PAC in the new enlarged Europe. Competition policy in the EU – challenges and opportunities in the new context 3. 8. Modalităţi de perfecţionare a comunicării cu clientul în organizaţiile internaţionale 11. Germany and France – success and failure of SGP implementation 20. Before and after euro – the case of Germany (financial implications) 16. Public debt : major implications for euro adoption 22. The costs and benefits of monetary integration – lessons for Romania.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 9. Elaborarea planului de afaceri al S. Efecte ale perfecţionării procesului de comunicare în cadrul … 10. Competition policy in Romania in vue of accession 2 . Free movement of capital – perspectives of Romanian financial market 13. Stability and Growth Pact – the need of the reform in the new context 18.com 1. Elaborarea planului de comunicare al Departamentului … din cadrul … 13. UK – a new member of Euroland? 21. European Central Bank – the model of central banking 5. Alina DIMA Contact: alinamihaeladima@yahoo. Free movement of labour vs. 23. 7. 2. national authorities 11. Modalităţi de perfecţionare a comunicării în cadrul… 12. Hungary vs. The role of the Commission in competition cases vs. Romania and Maastricht Criteria – lessons from Greece 19.C. The Maastricht criteria and their fulfillment by Romania: strenght points and weaknessess 6. Poland – the major achievements as EU member 17. The new institutional structure of EU after enlargement: positive and negative points 10. Corelaţii între negociere şi recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul… 15. Negocierea în cadrul… 14. Free movement of goods and services – major implications for Romania 12. The major changes of competitions issues in Romania after 2007 9. Fiscal policy in the EU – harmonization and contradictions 15. The financing opportunities for Romania as EU member. … Disciplina FUNDAMENTELE UNIUNII EUROPENE Lector dr.

Studiul imaginii mărcii / organizaţiei / ţării .. 4..com 1.... Influenţele culturale asupra comportamentului consumatorilor.. 9. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor corporale conform referenţialului contabil internaţional 6. – studiu aplicativ 3 . Influenţe religioase asupra comportamentului consumatorului . Analiza pieţei produsului / serviciului . Modalităţi de îmbunătăţire a motivării resurselor umane 4. 2.deaconu@yahoo. Disciplina CONTABILITATE INTERNAŢIONALĂ Lect. în ţara .... Analiza critică a rezultatelor actualei etape de reformă a sistemului contabil românesc concretizate în OMFP 1752/2005 9.. Etica activităţii de cercetare de marketing. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii.. Influenţe etnice asupra comportamentului consumatorului .ro Lector dr. dr. Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri .com 1. Ştefan BUNEA Contact: stbunea@yahoo. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor conform referenţialului contabil internaţional 7..... Analiza mediului de marketing al organizaţiei . Reconcilierea dintre realitatea economică şi interesul fiscal – tehnica impozitelor amânate (IAS 12) 10... în rândul consumatorilor 8. Studiu de caz privind elaborarea contului de profit şi pierdere şi analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 3.. Studii de caz privind evaluarea.. 3.dumitru@ase. 7... Influenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane asupra performanţelor organizaţiei – studiu aplicativ la … 2. dvranceanu@ase.. Studiu de caz privind elaborarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 4. 6.. 10. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane – studiu aplicativ la . Particularităţi ale managementului carierei în cadrul . contabilizarea şi valorificarea în planul analizei financiare a informaţiilor privind contractele de leasing financiar (IAS 17) 8. Diana Vrânceanu. Ionel Dumitru.Studiu de caz privind aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale IAS şi IFRS 5.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina CERCETĂRI DE MARKETING INTERNŢIONAL Conferenţiar dr. Alecsandrina DEACONU Contact: alex. Studiu de caz privind elaborarea bilanţului contabil şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii 2.. 3. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul. Analiza rezultatelor procesului de convergenţă contabilă internaţională şi a efectului acestora asupra dezvoltării sistemelor contabile naţionale – Cazul României Disciplina RESURSE UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL Profesor dr.. 4. 5.ro 1. ionel.

Perfectionarea procesului motivational la . 2. Fundamentarea si elaborarea strategiei la . Politica de produs la nivel international . Utilizarea managementului prin proiecte la .... Strategic position of organization 5. Studiu de caz..ro 1.. Proiecte cu finanţare europeană. Ion POPA Contact: popaion_2000@yahoo. 5.. Managerul de proiect in proiectele internaţionale 6. Lansarea produsului X pe piata Y.. 6. 2. Luminita NICOLESCU Contact: nicolesculumi@yahoo.. Which environmental influences affect international strategy at the present time? Over the next few years? 3. Politica de promovare la nivel international. Studiu de caz 3. Perfecţionarea sistemului organizatoric la …. 7. 7. Cazul. Eficienţă şi eficacitate în managementul proiectelor internaţionale Disciplina MANAGEMENT ÎNTREPRENORIAL INTERNAŢIONAL Conf. 6. Perfectionarea sistemului informational la …… Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale la …. Raporturi de forte in economia mondiala.. Studiu de caz. Influenta mediului (pe elementele sale) asupra strategiilor de marketing international. Studiu aplicativ la . Politica de pret la nivel international. Dezvoltarea resurselor umane şi efectele sale economice....... Studiu de caz 4... 4 . Industry map of organization 4. 4.. Perfectionarea sistemului decizional la.. 7. Florin ANGHEL Contact: florin. Managementul prin proiecte într-o companie internaţională 2.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 5. Job list for Competitive Intelligence Officer Disciplina MARKETING INTERNATIONAL SI EURO-MARKETING Profesor dr. Selectarea pietelor externe pentru produslul X 3. Proiecte cu finanţare internaţională 4.. 3. dr. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane – studiu aplicativ în cadrul … 6....com 1.30-18 sala 1203 1. Disciplina MANAGEMENTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE Asist.... Valentin COJANU Contact: competitionstrategy@yahoo.anghel@ase. Politica de distributie la nivel international.. Metodologii utilizate în managementul proiectelor internaţionale 5.com 1.. Disciplina STRATEGIA FIRMEI INTERNAŢIONALE Conf. dr. Strategy outline in organization 2.. consultaţii marti 16. Studiu de caz 5.

4. Elemente noi în teoria şi practica managementului bazat pe cunoştinţe. din perspectiva managementului bazat pe cunoştinţe. Cristian PĂUN Contact: cpaun@ase. Influenta culturii asupra managementului – studiu de caz 2. – cu studiu de caz. Stadiul evoluţiei firmelor româneşti spre economia bazată pe cunoştinţe cu studiu de caz. 10. 2. Tehnici de plată folosite în afacerile internaţionale.com 1. 5. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii. – cu studiu de caz. Finanţarea prin credite internaţionale. Abordare comparativa a managementului din SUA si Romania 7. dr. Aplicarea unui model. factoring) 6. 8. ISPA şi SAPARD) în finanţarea afacerilor. Abordare comparativa a managementului din Japonia si Romania 6. 5. 9. 8. 10. Disciplina MANAGEMENTUL BAZAT PE CUNOŞTINŢE Prof. Analiza evoluţiei resurselor umane dintr-o firmă românească inovativă. Studiu de caz. cu exemplificări din firmă. univ. Stadiul evoluţiei managerilor din firmele româneşti spre managementul bazat pe cunoştinţe. 9. 2. Implicarea fondurilor europene (PHARE. 6. cu aplicaţie. Repere majore în perfecţionarea şi creşterea eficienţei manageriale într-o firmă bazată pe cunoştinţe (străinătate sau România). Modelarea ratelor de dobândă de pe pieţele financiare internaţionale. Impactul revoluţiei bazate pe cunoştinţe asupra evoluţiei firmelor româneşti din ramura (subramura) _________________. Managementul riscurilor specifice finanţării internaţionale. – cu studiu de caz sau cercetare pe bază de chestionar. Rolul instituţiilor financiare internaţionale (BIRD. – cu studiu de caz. Proiectarea unei strategii bazate pe cunoştinţe pentru o companie IT din România. Tehnici speciale de finanţare internaţională a afacerilor (leasing. Metodologia studiilor de management comparat – studiu de caz 3.ro 1. Analiza culturii si managementului din doua (sau mai multe) tari pe baza modelului Hofstede 4. 7. Abordare comparativa a managementului din tarile din UE si Romania 5. 7. 3. BEI) în finanţarea afacerilor. 3. Analiza ciclului tratării cunoştinţelor într-o companie românească. sistem sau a unei metode specifice managementului bazat pe cunoştinţe într-o firmă din România. Modelarea cursului de schimb valutar.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL Conf dr. Abordare comparativa a managementului din doua organizatii ce functioneaza in culturi nationale diferite Disciplina FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Lector dr. Abordări ale managementului bazat pe cunoştinţe care se regăsesc în firme din România. obligaţiuni). BERD. Finanţarea pe pieţele internaţionale de capital (acţiuni. Marian NĂSTASE Contact: nnastasen@yahoo. Ovidiu Nicolescu 1. 4. 5 .

Political correctness – policies of correctness – how adapted is the discourse of Romanian companies to an international audience ? 2.Dr.ase. Mariana Nicolae . The impact of culture on business Elaborarea de teme inter-disiciplinare este încurajată. International communication – the language of international organizations 5.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina ENGLEZA DE AFACERI Conf. Challenges of international communication – is there a Romanian model of communication? 3. Univ. Internet patterns of communication – living in the world wide web 4. 6 . Contact: mariana.ro 1. Doing business in the global market – communication strategies and tactics 6.nicolae@rei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful