MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DIZERTAŢIE 2007/2008

Disciplina ECONOMIE MONDIALA Prof. univ.dr. Rodica ZAHARIA Contact: Email: milena_zaharia@yahoo.com; Tel: 0722 179 201 1. Globalizare si regionalizare. Studiu de caz 2. Economii in dezvoltare: prezent si perspective. Studii de caz 3. Corporatiile transnationale in contextul globalizarii. Studii de caz 4. Obiectivele mileniului, intre deziderat si realizare. Studiu de caz 5. Romania si locul ei in economia globala 6. Migratia internationala. Studiu de caz 7. Globalizarea culturala. Studiu de caz 8. Organizatii internationale sau organizatii globale? Controverse. Studiu de caz 9. Raporturi de forte in economia mondiala. Cazul... Disciplina STATISTICA MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE AFACERI Profesor. dr. Mihai KORKA Contact: korka_mihai@yahoo.com 1. Analiza conjuncturala a pieţei internaţionale (Studiu de caz corelat cu poziţia pe piaţă a unei societăţi comerciale reale) 2. Analiza poziţiei competitive a unei ţări pe piaţa internaţională (Analiza poate fi eventual dezvoltată şi la nivel de societate comercială) 3. Organizarea sistemului informaţional pentru managementul competitiv al unei societăţi comerciale cu activitate internaţională 4. Particularităţi ale utilizării indicatorilor raportului de schimb la nivelul unei societăţi comerciale cu activitate de export-import Disciplina COMUNICARE ÎN AFACERI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL Profesor dr. Dan POPESCU Contact: Email: danpv@ase.ro; 1. Posibilităţi de perfecţionare a comunicării interne în cadrul … 2. Efecte ale diagnosticării procesului de comunicare în cadrul … 3. Efecte ale implementării unor strategii ale reuşitei pe exemplul… 4. Efecte ale aplicării analizei tranzacţionale în cadrul … 5. Efecte ale aplicării programării neurolingvistice în cadrul … 6. Efecte ale perfecţionării activităţii de negociere în cadrul… 7. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii … apelând tehnicile de formare outdoor 8. Elaborarea strategiei de comunicare a …

1

… Disciplina FUNDAMENTELE UNIUNII EUROPENE Lector dr. Negocierea în cadrul… 14. Elaborarea planului de comunicare al Departamentului … din cadrul … 13. The financing opportunities for Romania as EU member. Elaborarea planului de afaceri al S. 23. restrictions: causes and effects 14. Perfecţionarea activităţii de negociere a contractelor în cadrul… 16. Free movement of capital – perspectives of Romanian financial market 13. Before and after euro – the case of Germany (financial implications) 16.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 9. The costs and benefits of monetary integration – lessons for Romania. Germany and France – success and failure of SGP implementation 20. Hungary vs.C. The new institutional structure of EU after enlargement: positive and negative points 10. Fiscal policy in the EU – harmonization and contradictions 15. Cost and benefits of common currency in Portugal and Spain. Public debt : major implications for euro adoption 22. European Central Bank – the model of central banking 5. The Euro and the CEE countries – a long way ahead? 4. 2. The future of PAC in the new enlarged Europe. Stability and Growth Pact – the need of the reform in the new context 18. Competition policy in Romania in vue of accession 2 . UK – a new member of Euroland? 21. Poland – the major achievements as EU member 17. Modalităţi de perfecţionare a comunicării în cadrul… 12. Free movement of labour vs. Romania and Maastricht Criteria – lessons from Greece 19. Alina DIMA Contact: alinamihaeladima@yahoo. Free movement of goods and services – major implications for Romania 12.com 1. Competition policy in the EU – challenges and opportunities in the new context 3. The major changes of competitions issues in Romania after 2007 9. 8. Modalităţi de perfecţionare a comunicării cu clientul în organizaţiile internaţionale 11. Efecte ale perfecţionării procesului de comunicare în cadrul … 10. Corelaţii între negociere şi recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul… 15. The Maastricht criteria and their fulfillment by Romania: strenght points and weaknessess 6. national authorities 11. 7. The role of the Commission in competition cases vs.

. 4.... 4.ro Lector dr... Studiu de caz privind elaborarea bilanţului contabil şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii 2.deaconu@yahoo. 2. Reconcilierea dintre realitatea economică şi interesul fiscal – tehnica impozitelor amânate (IAS 12) 10. Ştefan BUNEA Contact: stbunea@yahoo.. Disciplina CONTABILITATE INTERNAŢIONALĂ Lect. Studiul imaginii mărcii / organizaţiei / ţării . Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa mărfuri ... 10. Analiza critică a rezultatelor actualei etape de reformă a sistemului contabil românesc concretizate în OMFP 1752/2005 9. 9. 5.. Ionel Dumitru. dvranceanu@ase. Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul / serviciul. Etica activităţii de cercetare de marketing. 7. Studiu de caz privind elaborarea contului de profit şi pierdere şi analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 3.. – studiu aplicativ 3 .com 1. 3..ro 1. Studii de caz privind evaluarea.. în ţara .. Analiza mediului de marketing al organizaţiei . Influenţele culturale asupra comportamentului consumatorilor. Alecsandrina DEACONU Contact: alex. Studiu de caz privind elaborarea şi analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 4. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor conform referenţialului contabil internaţional 7.. 6... 3. contabilizarea şi valorificarea în planul analizei financiare a informaţiilor privind contractele de leasing financiar (IAS 17) 8. Modalităţi de îmbunătăţire a motivării resurselor umane 4..Studiu de caz privind aplicarea pentru prima dată a standardelor internaţionale IAS şi IFRS 5. Studii de caz privind evaluarea şi contabilizarea imobilizărilor corporale conform referenţialului contabil internaţional 6. Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse / servicii. Analiza rezultatelor procesului de convergenţă contabilă internaţională şi a efectului acestora asupra dezvoltării sistemelor contabile naţionale – Cazul României Disciplina RESURSE UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL Profesor dr. Diana Vrânceanu.. în rândul consumatorilor 8. Particularităţi ale managementului carierei în cadrul . Analiza pieţei produsului / serviciului ...dumitru@ase.. Influenţe etnice asupra comportamentului consumatorului ..com 1. ionel... dr. Influenţa procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane asupra performanţelor organizaţiei – studiu aplicativ la … 2. Influenţe religioase asupra comportamentului consumatorului . Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane – studiu aplicativ la .MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina CERCETĂRI DE MARKETING INTERNŢIONAL Conferenţiar dr.

Studiu aplicativ la .... Selectarea pietelor externe pentru produslul X 3. 2. 4. Ion POPA Contact: popaion_2000@yahoo. Eficienţă şi eficacitate în managementul proiectelor internaţionale Disciplina MANAGEMENT ÎNTREPRENORIAL INTERNAŢIONAL Conf. 6. Perfectionarea sistemului decizional la. Perfecţionarea sistemului organizatoric la ….. Metodologii utilizate în managementul proiectelor internaţionale 5. 7. 5.. Politica de distributie la nivel international...MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL 5. 3.anghel@ase.. Proiecte cu finanţare internaţională 4..30-18 sala 1203 1. dr. Cazul. 4 .com 1. Studiu de caz.. Perfectionarea procesului motivational la . Disciplina STRATEGIA FIRMEI INTERNAŢIONALE Conf. Managementul prin proiecte într-o companie internaţională 2.. Valentin COJANU Contact: competitionstrategy@yahoo. Strategic position of organization 5. Influenta mediului (pe elementele sale) asupra strategiilor de marketing international. Dezvoltarea resurselor umane şi efectele sale economice.. Fundamentarea si elaborarea strategiei la . Lansarea produsului X pe piata Y. Florin ANGHEL Contact: florin..ro 1. Studiu de caz 3. Politica de produs la nivel international .. Disciplina MANAGEMENTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE Asist. dr. Which environmental influences affect international strategy at the present time? Over the next few years? 3. Perfectionarea sistemului informational la …… Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale la …. consultaţii marti 16. Politica de promovare la nivel international.. Job list for Competitive Intelligence Officer Disciplina MARKETING INTERNATIONAL SI EURO-MARKETING Profesor dr. 2. Managerul de proiect in proiectele internaţionale 6. Studiu de caz 5... 7.. Proiecte cu finanţare europeană.. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane – studiu aplicativ în cadrul … 6. Politica de pret la nivel international.. Industry map of organization 4.com 1. 7. Utilizarea managementului prin proiecte la . Raporturi de forte in economia mondiala..... 6. Strategy outline in organization 2..... Studiu de caz 4. Studiu de caz. Luminita NICOLESCU Contact: nicolesculumi@yahoo..

5. Elemente noi în teoria şi practica managementului bazat pe cunoştinţe. Stadiul evoluţiei firmelor româneşti spre economia bazată pe cunoştinţe cu studiu de caz. – cu studiu de caz sau cercetare pe bază de chestionar. Cristian PĂUN Contact: cpaun@ase. 4. Modelarea ratelor de dobândă de pe pieţele financiare internaţionale. 7. Analiza culturii si managementului din doua (sau mai multe) tari pe baza modelului Hofstede 4. Tehnici speciale de finanţare internaţională a afacerilor (leasing. Impactul revoluţiei bazate pe cunoştinţe asupra evoluţiei firmelor româneşti din ramura (subramura) _________________. 6. Managementul riscurilor specifice finanţării internaţionale. 2. Metodologia studiilor de management comparat – studiu de caz 3.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL Conf dr. din perspectiva managementului bazat pe cunoştinţe. Rolul instituţiilor financiare internaţionale (BIRD. Abordare comparativa a managementului din Japonia si Romania 6. – cu studiu de caz. Disciplina MANAGEMENTUL BAZAT PE CUNOŞTINŢE Prof. factoring) 6. cu aplicaţie. 4. 7. sistem sau a unei metode specifice managementului bazat pe cunoştinţe într-o firmă din România. dr. Abordare comparativa a managementului din tarile din UE si Romania 5. BERD. 10. – cu studiu de caz. Analiza evoluţiei resurselor umane dintr-o firmă românească inovativă. Influenta culturii asupra managementului – studiu de caz 2. Implicarea fondurilor europene (PHARE.ro 1. Tehnici de plată folosite în afacerile internaţionale. Ovidiu Nicolescu 1. 10. Finanţarea prin credite internaţionale. Abordare comparativa a managementului din doua organizatii ce functioneaza in culturi nationale diferite Disciplina FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Lector dr. Aplicarea unui model. Stadiul evoluţiei managerilor din firmele româneşti spre managementul bazat pe cunoştinţe. Abordare comparativa a managementului din SUA si Romania 7. Repere majore în perfecţionarea şi creşterea eficienţei manageriale într-o firmă bazată pe cunoştinţe (străinătate sau România). 5. 3. 9. Modelarea cursului de schimb valutar. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii. obligaţiuni). – cu studiu de caz. 8. ISPA şi SAPARD) în finanţarea afacerilor. Finanţarea pe pieţele internaţionale de capital (acţiuni. 5 . Abordări ale managementului bazat pe cunoştinţe care se regăsesc în firme din România. Analiza ciclului tratării cunoştinţelor într-o companie românească. 8. 9. BEI) în finanţarea afacerilor. cu exemplificări din firmă.com 1. 3. Proiectarea unei strategii bazate pe cunoştinţe pentru o companie IT din România. 2. Marian NĂSTASE Contact: nnastasen@yahoo. univ. Studiu de caz.

6 . The impact of culture on business Elaborarea de teme inter-disiciplinare este încurajată.MASTER ÎN MANAGEMENT ŞI MARKETING INTERNAŢIONAL Disciplina ENGLEZA DE AFACERI Conf. Mariana Nicolae .ro 1.Dr. Challenges of international communication – is there a Romanian model of communication? 3.ase. International communication – the language of international organizations 5.nicolae@rei. Internet patterns of communication – living in the world wide web 4. Univ. Political correctness – policies of correctness – how adapted is the discourse of Romanian companies to an international audience ? 2. Contact: mariana. Doing business in the global market – communication strategies and tactics 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful