Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZA PE BAZA BILANTULUI FINANCIAR

NEVOI PERMANENTE CAPITALURI PERMANENTE

NEVOI (ACTIV) ACTIV IMOBILIZAT NET (durata mai mare de un an)

ACTIV CIRCULANT NET (cu durata mai mica de un an) - stocuri - creante - clienti - disponibilitati

RESURSE (PASIV) CAPITALURI PROPRII - capital social - rezerve - profit net nerepartizat - subventii de la stat - provizioane reglementate - alte fonduri - datorii cu scadenta mai mare de un an DATORII CU SCADENTA MAI MICA DE UN AN - furnizori - salarii - taxe - datorii bancare cu scadenta sub un an

NEVOI TEMPORARE

RESURSE TEMPORARE

Evident ca, nevoile permanente trebuie acoperite din resurse permanente iar nevoile temporare trebuie finantate din resurse temporare. Trecerea de la bilantul contabil la cel financiar necesita evaluarea creantelor si datoriilor in functie de scadente mai mici sau mai mari de un an. In bilantul financiar notiunea de activ genereaza posibilitatea calculului activului net ca diferenta intre total activ si datorii.

Pentru a efectua analiza, se calculeaza indicatorii: 1. Situatia Neta SN releva capitalurile proprii (capitalurile permanente), adica TOTAL RESURSE (PASIV) MINUS RESURSELE TEMPORARE 2. Fondul de Rulment Financiar FRF FRF= FR Propriu +FR Imprumutat Evident FR Imprumutat =FRF-FR Propriu Determinarea FR se poate face in doua moduri; - pe elemente permanente FRF = CAPITAL PERMANENT NEVOI PERMANENTE (analiza financiara). - pe elemente temporare: FRF = ACTIV CIRCULANT NET RESURSE TEMPORARE (analiza de conjuctura) 3. Nevoia de Fond de Rulment NFR NFR = NEVOI TEMPORARE RESURSE TEMPORARE (exclusiv disponibilitatile) (exclusiv datoriile cu scadenta mai mica de un an) 4. Trezoreria Neta TN TN = FRF NFR 5. Cash Flow CF Situatia disponibilitatilor banesti CF = TN 1 TN 0 Interpretari: un FR net pozitiv garanteaza rezistenta firmei in fata riscurilor pe termen scurt un FR negativ presupune ca firma sa incerce sa mentina echilibrul financiar utilizand active circulante foarte lichide, iar datoriile pe termen scurt sa fie putin exigibile Formula care utilizeaza partea de sus a bilantului pune in evidenta influenta struturii finantarii firmei asupra FR net Formula care utilizeaza partea de jos a bilantului pune in evidenta problema solvabilitatii viitoare a firmei APLICATIE Determinati indicatorii de echilibru financiari patrimoniali la inceputul si sfarsitul exercitiului si interpretati variatia rezultatelor obtinute.

ACTIV ACTIV IMOBILIZAT NET STOCURI CREANTE CLIENTI DISPONIBILITATI

N-I 3200 1100 200 400 300

N 300 0 100 0 300 700 400

TOTAL

5200 540 0

Mii lei PASIV N-1 Capital social 3300 Rezerve 200 Profit net nerepartizat Subventii 100 Provizioane 200 Datorii financiare mai 50 mari de un an Datorii mai mici de un 300 an Furnizori 200 Salarii 300 Credite bancare 200 curente 350 5200

N 3300 300 200 300 50 400 100 200 300 250 5400

1. SITUTIA NETA SN(N-1)= 5200 (200+300+200+350)= 4150 SN(N)= 5400 (100+200+300+250)= 4550 Diferenta dintre SN: Delta SN = 4550-4150 = 400 2. FONDUL DE RULMENT FINANCIAR pe elemente permanente: FRF (N-1) = (3300+200+100+200+50+300) -3200= 4150-3200=950 FRF (N) = (3300+300+200+300+50+400) -3000= 1550 Delta FRF 1550-950 = 600 Pe elemente temporare FRF (N-1) = (1100+200+400+300) (20+300+2000+350)= 2000-1050=950 FRF (N) = (1000+300+700+400) (100+200+300+250)= 2400-1850=1550 Delta FRF 1550-950 =600 3. NEVOIA DE FOND DE RULMENT NFR(N-1) = (1100+200+400)-(300+200) = 1700-500=1200 NFR(N) = (1000+300+700)-(200+300) = 2000-500=1500 Delta NFR=1500-1200=300 4. TREZORERIA NETA TN(N-1) = 950-1200=-300 TN (N)= 1550-1500=50

5. CASH FLOW situatia disponibilitatilor banesti CF=50-(-300)=50+300=350 INTERPRETARI: - cresterea SN situatiei nete - cu 120. Rezulta o crestere a capitalurilor proprii relevata de imbogatirea patrimoniului, respectiv cresterea valorii intreprinderii pe seama realizarii de profit, respectiv al reinvestirii unei parti din profitul net. Analiza FRF propriu FRF propriu = capital propriu activ imobilizat net FRF Propriu(N-1) 4150 -3200=950 FRF Propriu (N) = 4550-3000= 1550 Analiza FRF imprumutat FRF Imprumutat = FRF FRF propriu FRF Imprumutat (N-1) = 950-950=0 FRF Imprumutat (N) = 1550-1550=0 Valorile pozitive ale lui FRF , adica FRF Propriu mai mare decat FRF mprumutat, adica FRF mai mare decat zero. Rezulta echilibru financiar pe termen lung. Surplusul de capital permanent va putea acoperi nevoile de finantare din partea de jos, asigurand marja de securitate financiara care va permite intreprinderii sa faca fata fara dificultate riscurilor diverse pe termen scurt. Totodata, avand in vedere ca FRF Propriu detine o mare pondere din FRF, rezulta deci un grad sporti de autonomie si un risc de insolvabilitate mic. Pe de alta parte, analiza FRF pozitiv ne evidentiza faptul ca activele circulante transformabile in lichiditati vor putea permite nu numai rambursarea integrala a datroriilor pe termen sucrt dar si degajarea lichiditatilor excedentare, situatie favorabila sub aspectul solvabilitatii. Se realizeaza practic echilibrul pe termen scurt. Cresterea FRF se reflecta in cresterea activelor circulante (cu 1200), din care 850 pe seama FRF iar diferenta pe seama cresterii datoriilor pe termen scurt (furnizori 300, credite 50). La randul sau, cresterea FRF este generata de - amortizari (200), rezerve(100), profit (20(, datorii financiare mai mari de un an (530). NFR mai mare decat zero. Rezulta ca exista un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat, ceea ce se poate interpreta pozitiv, daca se datoreaza unei politici de investitii ce a generat cresterea NFRa ciclului de exploatare.

Cresterea NFR (730) se regaseste in cresterea stocurilor si a clientilor (1030), diferenta provine din cresterea furnizorilor cu 300. TN mai mare decat zero este rezultatul intregului echilibru financiar. Inseamna ca intreprinderea are o activitate eficienta. Exista disponibilitati in conturi. Deci, avem autonomie pe termen scurt. Cresterea TN cumulata cu o crestere a CF reprezinta o imbogatire a posibilitatii intreprinderii, a activului net real, deci o crestere a capacitatii de finantare a investitiilor.