Sunteți pe pagina 1din 5

Eteri

Clasificare -2 radicali organici legati de un oxigen -simetrici R-O-R -nesimetrici Ar-O-Ar -alifatici aromatici Ar-O-R Denumire: Consideram eterul ca o hidrocarbura substituita a grupei alcoxil sau ariloxil Ex: CH3-O-CH2-CH3 metoxietan CH3-O-C6H5 metoxibenzen Numerosi eteri care se regasesc in natura au denumiri uzuale.
O-CH3 | O-CH2-CH3 | OH | --O-CH3 CH=O |

--O-CH3 anisol fenetol guaiacol | OH vanilina

Structura -atomul de oxigen este hibridizat sp3 si are doua perechi de electroni neparticipanti care ofera grupei un caracter slab bazic. -momentul electric este diferit de 0 Obtinere 1) Din alcoxizi sau fenoxizi si compusi halogenati sau alti agenti de alchilare Metoda Willianson CH3-O-Na+ + CH3-CH2-Cl ----> CH3-O-CH2-CH3 CH3-O-Na+ + (CH3)2 SO4 ---> CH3-O-CH3 + CH3-O-SO3O-Na+ 2)Eterii aromatici se obtin prin metoda Ullmann ce consta in incalzirea fenoxizilor cu derivati aromatici in prezenta de Cu la 200C.

O-Na+ | + +NaBr

Br |

Cu, 200C

3) Din alcooli primari prin cataliza acida se obtin eteri simetrici t 2 CH3-CH2-OH --------------> CH3-CH2-O- CH2-CH3 + H2O
H2SO4(cat.omogena) Al 2O3 (cat. eterogena)

4) Obtinerea eterilor metilici ai fenolului


OH | OCH3 |

+ CH2N2 ---->

+ N2

Surse naturale -in plante eteri fenolici, de obicei metil-eter -aceste substante sunt uleiuri volatile distilabile cu vapori de apa cu miros de flori (se folosesc in parfumerie)
OH | --OCH3 OH | --OCH3

---->
| CH2-CH=CH2 eugenol | CH=CH-CH3 izoeugenol

Proprietati fizice -dimetileterul este gaz -termenii superiori sunt lichizi -sunt putini solubili, chiar insolubili in apa -nu formeaza legaturi de hidrogen -spectru UV eterii inferiori nu absorb in UV fiind folositi ca solventi

Proprietati chimice -substante stabile fata de majoritatea reactivilor organici -de aceea, se utilizeaza ca dizolvanti in numeroase reactii chimice -reactiile caracteristice sunt date de atomul de O si de ______________________ 1) Formarea sarurilor de oniu (oxoniu) -prin acidoliza eterilor -sarurile de oxoniu sunt substante stabile numai la temperatura joasa -la temperatura disociaza in eter si hidracid -incalzirea eterului cu HI duce la obtinerea alcoolului si iododerivatului R-O-R + HX <-----> R-O+-R] X|

H (CH3-CH2)2O + HI -----> CH3-CH2-OH + CH3-CH2-I 2)Reactii ale pozitiei alfa -atomul de H din pozitia alfa este acidifiat de O a) autooxidarea eterilor reactii homolitice aer R-CH2-O-R + O2 -------> R-CH-O-R | O-O-H b)halogenarea eterilor R-CH2-O-R + Cl2 ----> R-CH-O-R | Cl -reactii homolitice -violente se realizeaza cu precautii speciale 3)Reactii ale eterilor fenolici a) substitutia electrofila OR
OR | |

OR |

+ E ---->

--E

+
| E

E+= Cl+, Br+, NO2+, SO3, R+, R-C

O //
+

b) Reducerea cu Na si NH3 lichid -reducere Birch -compusul obtinut, eter de ciclohexadiena prin hidroliza bazica __________________________________________________________________ _
OR | OR | OR | H2O/H O ||

+ Na ---->
NH3 2[O]

---------->

------------>

enol

c) transpozitia orto-alchilfenolilor OR
OR | | --R

-------->

- R-alchil secundar, tertiar, grupare benzilica - catalizatorii utilizati sunt AlCl3,BF3,H2SO4


OH | OH |

OR |

---->

--R

+
| R

d) Transpozitia Clauss (o-alilfenol)


O-CH2-CH-CH3 | 200 OH | --CH2-CH=CH2

--------->

-cel mai bine se observa daca nu se efectueaza cu aril reactia


O-CH2-CH=CHCH3 200 | OH | --CH-CH=CH2 ---------> | CH3

-mecanism concertat (ciclic) Daca pozitiile orto sunt ocupate, reactia are in pozitia para a nucleului aromatic