Sunteți pe pagina 1din 226

Culori armonioase

In stratul compus din flori de aceeqi culoare i plan te cu frunze ornamentale, formele varia te se valorifica' excelent.
*hi-.

, .?

...p

9Impresie cromatic2 surprinzitoare E


fnt;imPinafi-va' oaspeF CIJ rur covor de Bori vsiratice de cdoare ropie!
Aspectul gddinii de h p d l se poate diversifica prin schimbarea @iei de iarbP monotone cu un strat de bordud de culoare intenG.U n alt avantaj a1 plantelor anuale este d ele uantribuie la hpiedicarea rikpiindirii buruienilor. Aleggi pentru a m t suat un loc in care soarele nu bate de dimineafli pan3 seata. Printre florile rogii plantqi flori f o r m h d pete cromatice albasuu-violet, pentru ca imptesia vizuall sP fie gi mai variad.

PLANTAI
JALE$ ROSU sau SALVIE (Salvia splendens) f: 30 cm; distan~a de antare: 20-30 cm; plant5 doas& ciorchini de flori odte ro~ii, portocalii, violete; rqte ih mai-septembrie; rit soarele sau penumbra; andii
Plivifi stratul. Aflnafi solul 2 1 pans la adlncimea de c m
40

si incorporafi in sol un strat de


7-8

JALES A N l J f i ,,OXFORD BLUE'

w &~ p p o s t .

Agternefi pe sol hdrtie de ziar in mai multe straturi, pe care presarafi un strat de scoaflb marunfit2 de copac, pentru a combate buruienile.

violet, iubitoare de

tuafi orificii in stra Yrtie. Aantafi in fundal, la distanle de 25-30 c m unicufele


~i jale~ulrap.

Plantafi in partea anterioara a stratului balsaminele pitice si jalesii. Dupa plantare udafi bine plantele, apoi udafi-le saptimlnal.

URZICUTA

I -.

plantare: 20 cm; flori albe, rogii, roz, portocalii, rogu-somon sau violete; nu r o l e r d dedt doar dteva ore de soare pe zi; anualit

(Coleus blumei) f: 20-60 cm; distant de plantare: 30 cm;' plant5 cu frunze ornamentale 7 aspectuoase, ovoide, complet ro~ii sau ornate cu desene ro~ii; tolereaz?i soarele, dar frunzele sunt rnai frumoase la umbrii; tiiiaji continuu florile sale

+
.

1: 26-25 cm; distanp de plantare: 30 cm; Pnflorin octombrie; flori albe si Pn diverse nuanre de rap; D
SO;

"

k5

lndepartafiflorile urzicutelor - pentru a le stimula cresterea tufoasa - si florile .jalelilor - pentru a dezvolta noi muauri. .

Toamna, scoatefi plantele din sol ~i compostafi-le. hternefi pe sol un strat de compost de 5 cm. Primavara nu sapati terenul.

*?' I

.-

PLANTARE

.I-

F . intrep'nut plantat cu flori de prima'vara"fi plan te cu fiunze

( . * ) t: 25-40 cm; flori dbe, venui, roz sau purpurii; tnflorqte f n kbmieaprilie; v+c verde; peren& toxid

-S P ~ Z
Marcafi cu pari locul stratului, iar pe acela al aleii cu un ~nur. Sapati fundafia aleii la adincimea de 30 cm.

b d

f
F
4

W r n e f i ca fundafie WJ strat de pietri~ grosier de 20 cm, apoi cite 5 cm de pietrit fin, respectiv nisip. Compactaple. Depunefi plicile de piatri.

t
Tndepirtafi gazonul de-a lungul aleii. Afinati solul pin2 la adincimea de 30 cm. 'Incorporatiin sol compost ~i ingra~amht lichid.

Plantare: primivarb Neteziti solul cu grebla $i Cndepilrtafi pietrele. in fundal, la distanp de cAte 45 cm, plantafi spanzi.

PANA-ZBUR~TORULUI
(Lunaria annuai) i: 40-100 cm; flori roz, ro~ii sau albe; hflorqte P n maiiunie; d p i n i l e florale sunt arginrii; bienals
' \

HIACINTOIDES
(Hyacin rhoides hispanica) i: 20-30 cm; flori albastre in form8 de dopopi, dispuse h ciorchini; inflorqte tn mai, rezistene plan6 cu bulbi
-

NU-MA-UITA
(Myosoris sylvarica) i: 1540 cm; flori albastre, roz sau albe; infloreste din aprilie p h iP n iunie; se ^mulyeste prin dsphdirea serninfelor; bienalii

Plantafi de-a lungul aleii rasaduri de pana-zburatorului ~i de nu-mi-uita. Udati abundent plantele.

In iunie seminati flori de numa-uita ~i de pana-zburatorului. Toamna plantati bulbii de hiacintoides la adincimea d s 5-10 cm.

Tulip ,,Angeliquen;flori invoalre, roz, 'inflorqre in mai; mai mulre flori pe o tulpinli; E: 40 cm
Cyclamen mum; flori m , rqii sau albe; 'Mlorqte fn manie-aprilie; t: 10 un
Hyacinthus orient&; flor~ in multe culori; infloregte In aprilie-mai; t: 20-30 cm

Rododendron
GALBEN

Rhododendron x praeo~; flori m-violet; hfloqte In martie-aprilie; 1 : max. 1 m FnriIbula irnperiallis; flori p o n d i i , ro~ii, galbene; hflorqte P n april~e; i: 60-100 cm Doranicum orientale; flori gdben-iitens, tnflorqre ?n aprilie-maii t: 40-60 cm Narcissus pscudonarcisus; Aori gatben-altrui; lhfloqte in martie- apdie; E: 40-60 cm

Lalea pestriri
fsbga)

Cujdi (dreapta) Narcisi


Erantis

Eraorhis hyemalis; flori galben-aprins; Conorqte tn februarie-manie; t: 10 an


Primula jdiae; flori violete, purpurii, albe; intloqte in martie-mai; 1: 5-15 cm

Ciubofica-cucuIui (sthga)

C m u s .Pickwick"; flori violre; fnfloqte tn martie-aprilie; 1: 10-15 cm


Cyddais am flori purpuni, albe; hflorqre $ aprilie-&, 1: 15-25 cm

Larhps vernus; flori alhrru-qiaric; I n f l q

Mm'annenlaaun; flori albam-azur; hfloqte tn aprilie-mai; t: 15-25 cm

Sdlla k b h ; flori srelare albasae; Mlorqfe f n marde-roli; E 10-15 an

O IMP

.. .

RO-P-02-10-015

wqrun uad ur v 3p.q

Verde fn penumbrii

plan te cu frunze decorative

!I(
-, '

GRUPA2

Mahonia aquifolum; frunze dlnpte, luc~oas~ vqnic verde; f: 80- 150 cm

hrilbe, frunze %B-100cm

., ) ,

7
1 -

Cimi&jy mcemoa; fmnze compuse, verdt !"chis; f: i50-200 ctn

tllll

EII

H e d m heh .GoldheartD; oete; planti &@toare; i:


m u sd b a \rgenteomarginatd';

trum verde-

&&

M margine 46;

fe 2 m

f i c a major .Vaiegatan; hum m i cu margine

albk 1: 10-20 cdn


Ajuga repcans ,,Atropurpurean;hum rnaro-rqcat; 1: 15-20 cm

1 1 1

Arp japonez (%@)

Epimediurn

Epimedium x rubrum; frunze cu suprafap r-6;

O IMP AWMP SRL

:'

-1.

Straturi de flori de vara ,,,,

Alte plan te fi stra turi de flori


PLANTA
I de Narbome 6t$nga)

lm r?
- -

PLANTE S

DESCRIERE
Lirlum & n e w florile de culoarea lavandei *dorescin mai-iunie; 1:30-100 cm Gazania; flori galbene, rofii, m sau de culoarea bronwlui; t: 15-30 un Mimuluus, floriie cu centru galben ~ipet: rogu-brun idoresc vara; i: 20-30 cm

Gazania

@reap4
vlimulus .Royal Velvetn

WI

lnda ensifolia ,,Compactan; florile &be c vara; 1 : 30 cm

~Jerina bowdenii
(shga)

Nerina bowdenii; floriile roz f n r ~ r t na; 1: 60 an;nu r&ti iernii

Crocosmii x d o & ~ o r i t portocalii e

r .
-I

PLANTE ~NALTE

"ufe de trandatlr~ Rosa; multe soiuri, cu Bori tn diverse arlori; i: cel puyin 150 cm
it&p)

i
d

Weigela

(d-4

1
.-.

Weigdadorida; floriie albm tnflorerc in mai-iunie; $1-2.451 ,,


Rheum alexandrae: Floriie dben-rosiar

Rubarba tibetans

h e n m e japonica; Borile m sau dbe tnflonse vara $rziu; k 8D-150 cm

1 r
. 0 1

PLANTE ACOPERITOARE DE SOL

'iperul lupului srhga)

h m europaeum; floriie brune htlorerc p r i i1 : 15 un: p l m i toxic3 .


m,,,,,

EL

id

- - ,

O IMP ABIIMP SRL

2 '

Plan te pe terasa'
AlegeG un c o f sau ~ un perete adipostit. La ampfasarea vaselor cu flori acordafi atenge armoniei dintre forme ji cculori.
Toamna, plantele anuale mor. Tinure fns5 in loc

cERFiCELUSII
In de penduli sau erecyi; florile roz, rogii sau albe, simple sau invoke a t h s

hncGe

Sadiyi pe [eras5 in ghivece sau E n coguri de chmensiuni diferite flori anuale, neraistente iernii. Majoritarea platelor prezentate aici infloresc toat5 vara.

i: 10-25 cm; P n funcrie de

CONDURA!jII

sunt in funqie de soi [hitori sau @@tori; flori galbe, portocalii ~i ro~ii viu colorate; plant3fbT' ..- L. anuala .w , .f

albastre, unicolore fructele sale bace s&t otdvitoare sits udare cu ap3 mode; ierndP n locuinja. involte; ierneaz5 In locuinp

Sdf@bqwiiE, m m a p r fumate 8i de @ d n BI nIS& multe ghlvetcb mici, $ urnplqi cu acestes spatiits goale din aranjamenu1 floral. G I ' ,: .- J i , - - ~ ~ y : .: ~ : ~ A -

am

?L $K e sV a c.c a

' I " , .

4 pa

PEB"LC

i3,a @.-.F :
P ,

c. z.2
n

12.
a-

n ~

a, e : S %

.; g- g.'I",. 5 9 T. E e . , L n g -s .
CP

B SO - SS ~E :E .

2.8

w e aa B @ c . ' & ~ j . ~

S c D 2 0

g S F gB c: 5. 3 3 zfig.~ 5ep.5 3 gf
:1

$.ES

n-

gz.gg ' pi

3E.g

B.E$

aa.. ;8$
,

Arbori in podoaba' de toamna'

1 I

Z~WKI

& R I

m t a ; h m y autumnal gdbcniu s9u

{
Nisa

nyiatic; t: 20-30 m

I I apoi N p qhan'a; fhuifa u t u d mai h& gdben, t max. 30


rap;

nzig autumnal r q u sau potto-

mutptii au-a1 caliu;t&I3m

re+~-ports

Sorbusserorina; fmds autumnal t 7-9 m


Pamrtia per&; mutptii a u m d mai &B gdben, apoi ~ ~ j i t 4-10 u m ;
! I

fructe q i i ; t 3-1L

. :

Hamamelis; ~

U I

0 .

. ! -

Fatergla

Foche@ia major; fruruf a u t u d variind de lo m d i u la roru: l: 1,5-2 m


Aronia arburiblia;
mzn~nte ro$; f: 1,5-2
m

ronia

autumnal fi fructe

O IMP ABIIMP SRL

R@P-02-1M)12

m ~ iparadis c terestru
-,
b

rh7,;-

; ;
,

Culori virat~ce la lac

I : $2:

Plan te acvatice, de mlqtini i alte plan te ce prefers umezeafa vor crea fn gr;idina' un mic ~aradis terestru.

Un loc pentru relaxare


+
Lacul de este cu ad&t minunat &d mafurile sale debordeaz2 de vegew0e. .r

Apa are o influen* benefis asupra s e i i sufletqti ~i de spirit a oamenilor, oferindu-ne o ocazie de relaxare si reverie. Probabil tocmai din aceast5 c a d mulfi fgi doresc s?i amenajeze in griidini un mic lac. Ordinea ~i armonia vor fi perkcte d a d reu~iji s5 integra~i lacul in ansamblul g ~ d i n i i , ceea ce se poate realiza prin cultivarea pe maluri a multor plante mdtilaterale ~i diverse.

(Srrariotes aloides) adbcimea apei: min. 20 un flori albe; infloreste fn mai-iulie inaritg p~;titoare; pereni, ' I (Phylostachis viridiglaucescens) i: 6-10 m; frunze verzi, lucitoare; l&t&qte abundent; tulpini usor pendenre; vesnic verde
-tu

:,'

8..

r.

ii
7

(Viburnum opulus ,,Roseumn) i: 1-4 m; flori albe; infloreste in mai-iunie; bace rop-aprins din septembrie

Spati pmtm Carml arWicial o groapfi de 1 m ad9wime. Ciiptu~iri-o cu nisip gi folie. Fixati folia de malul lacului. Amplasa$ pietre pe mal.

Plantag un fundal din arbufli: plantaji dWnlrl aproape de mal, ceva mi departe filostahis.

w
Umpt@i iacul c w api. Us+-l cel p e n o s S @ m h i is& se Indlzeasdi. PlantdtiT n tquri de plantare tn*i n W .

(Nymphaea ,Pink Sensation") adbcimea apei: 40-70 cm; flori parfumate, roz-argintiu, de o tonalitate mai intunecad spre

-3

(Heradeum lanarum) i: max. 2,5 cm; flori mari, Pnflorqte in iunie-iulie; frunze a&nc lobate; in contact cu pielea

Plawi h apg In apropierea malului mai mufte plante de f@arf~~~&qA plutind liber. [n fa@, p l a w i papuri h cquri.

LISIMACHIA (Lysimachia puncrara) i: 60- 100 cm; inflorest iunie-august; dmolta

ST~JENEL DE BALTX (Iris ensa ra)

P e malul mBIa plantati mai rnubi st6njenei. Protejati-i larna cu frunzi~ uscat sau paie,

Plantati lisimachia~i creti~oarele putin rnai departe de mal. Plantati talpaursului In fat& T n cos de plantare.

de, cu nerva~iuni preg-

Stra turi de flori colorate


w
.L

,
- I I'

Pfanta$ flori de vari scmde pi rezistente pi amenajap* ..- -. -asdid stratmi pestrife. - - 7 ',' :-.

.-

'
.

.
+

SP~LKCIOS~~

Lr*,-~- ,
,,,-I

Cei ce doresc sii cultive straturi din flori variate pot alege dintra numeroase flori anuale simplu de Pngrijit. Aceste plante acoped suprafefe mari P n scurt timp, t o l e r d transplantarea chiar ' Pperioada de idorire, astfel sunt plante idealele in straturile pestrife. Putefi arnenaja un a d e v h wvor floral din specii sau soiuri scunde ~i fndesate, care pot fi admirate la sosirea primului ger. Conditiile hfloririi Pndelungate sunt doar locurile expuse la soare $ solul bogat i n substanp nutritive.

(Senecio bicolor) 1: 20-40 cm; foarte aspect u o e f i w gri-argintiu, f r u m fin penate, p3roase; rarwri h sepsembrie flori galbeae, nesemnifiotive

CjiRcIUM;4REASA (Zinnia elegans) P: 40-60 cm; flori rogii, galbene ~iroz cu petale invoalte; fnflorqte P n iunie-octombrie; frunze ovale, cu suprafap d u d

I
.

Afanafi solul unui &at de aprax. 1,5 x 2 in. &Len-@ un strat de compost de 5 cm gi amestecap-1 h padnt.

h@nd de la mijloatl lui mai planmi lenga bordura din faM a stratului c K i begonii @ ducuyoare.

h c@ntrul stratului plantafi O n grupuri mid, situate la distan@ mai mari sp&kha&

Umple fundalul stratului cu d r c i e . Flam$i Ontotdeauna mai mulie 4lwi & aceeqi cubogre (d'itanp: 30 a n ) .

PENSTEMON (Penstemon) i : 15-90 cm; flori albe, roz, ro,sii sau mov P n form5 de clopot, deseori cu interiorul alb; se aseamhl foarte mult cu gura-leului; Inflorqte In iulie-octombrie; frunze lanceolate verde-fnchis

C.

t: 45-60 cm; flori galbene sau portocalii cu petale Pnvoalte; Inflorqte P n mai-octombrie; fmnze penate, parfumate,
verde-Pnchis

Udap abundent. P$na ce phtele nu crex foarte hdesat, pe timp uxat udati regulat ~iextirpatl lauruienile.

?nde@rtgtipiiqile ofilite sau taiali des f orl pentru buchete pentnr a stirnula dervdtarea Iroboclloc.

CIUCUSOARA (Lobularia maritimd t: 5-15 cm; inflorescenje bogate formare din flori m h n t e albe, roz sau mov; tnflorqte fn mai-octombrie; frun7~

BEGONE (Begonia semperfo~ns) 2: 20-30 cm; flori albe sau ro~ii; M o r q t e fn iunie-septembrie; h n z e &noase rotunde sau reniforme, veni sau purpurii

miri. Pnmusrc fnrmead cnvnr Fndeqar

Un in treg spectru de culorr


D d din fiecare soi de planti tbrmaji grupuri mici, culorife dau impresia ca'at f i fast m a t e ferm cu UIIpenef.
SALVIA VIOLETA (Salvia hrinacea) i: 60-80 crn; adesea este nurnit5 8i salvie f"ainoas5; flori violete, albe sau albastre, tn forms de spice; distanja dintre tulpini: 25 crn

PLANTARE51INGRIJIRE

CUTA Cu FLORI MARI (Tageres erecra) i: 60- 120 crn (soiuri inalte); flori galben-auriu sau porrocalii, cu perale bkute; se preteazii ca floare t5iatZ; distanga dinrre rulpini: 40-50 crr

R-

Florile plantelor anude pot oferi in fiecare an cornbina~ii co~oristice diferite. CumpHdnd serninrle ~i cultivttnd plantele personal, costul arnenajgrii straturilor de flori, chiar in cazul unor grHdini rnai mari, poate fi foarte redus. Plantele anuale cu Enflorire PndelungatH necesit; fertilizare regulatH, la intervale de cttte 2-3 s P p t h i n i , ~i sol cu urniditate constant5, in care ins2 apa nu stagn*.

m a w
k max. 30 crn; multe variante scunde, cu flori involre; distanp dintre tulpini: 25 crn

3
(Impatiens d e r i a n a ) P: mzx. 30 cm; exisd mulrc soiuri, In culori diferite; distanfa dintre tulpini: 20 crn

Intre criip plantali 2 tulpini de salvie purpurie $i 4 begonii. ?npartea frontali a stratului plantali inca o begonie.

T n partea din f a p a stratului plantali cdteva tulpini de C&P ciurnarese de nuat@ rqiatid sau galbena. Ca pat2 de culoare, plantali un grup de s5lcioam.

BEGONIA CERATA
(Salvia splenda) P: 20-30 C M ; flori de un ropu-aprins; dintre tulpini: 20-30 cm (Begonia semperflorens) i: 15-40 crn; exist5 nenurn5rate soiuri in diverse culori: distan~a dinrrt tulpini: 15-25 crn

aum mmouod-mre% amorr !srmilf)r~~o eppuam


UJ

OS-OZ :i :al~qua~das uj wed arpr


anpcqf

up J W O ~ UaJ~ ~ s e q allro~ p !txnze

a~eur einp!,q (e~d~a~p) yppS ap alalrjo~e3 (dvs,,

09-0~ : I b!iqu!m y m d alp! u!p

6 !!h 'aqle Jl!JOkI !meqJ9


!!tor !S

~ylutlCI

~ p ~ l a opd t f :my@e w y d u q

d nun! q ~ ~ O B U I ! ~ e~p~qJq J w 3 <I-s:J:a!un! ui ~u;d a![ude u!p


:! %&e UJetqd a?! u p ~ O Q U wseqp al!io~ !wuedm elnuedurq
J

!III

1 I;' ji11ellaqq
1

'~

(p+%~s)

m i o p i aioloqntu a[!io~ !selnqns xolyd


I

alahymrp~

(adw~p) !!alodol~
enoSnm!3

un SI-L:J ruqwouo ui e y d a!un! UIJI XJI


- O U U ~"04

!9 aqp a[!io~ !eu!l!xtu e ; x p q q

11.

Aleea din imagine este ademenitoare datorita'pfanteforde cuforie ji &me diferite.


Aleea din imagine ofed surprize E n toate anotirnpurile. Arnenajqi drumul sinuos, astfel ca la prima vedere sii nu par5 foarre organizat pi sii trezeasd curiozitarea tredtorilor. Elemenrul principal al compozitiei de mai jos este planra Phormium renax de culoarea bronzului, ~ l a n t a in a ciubb si h t r e celelalte * asezata = planre. Un efect asemhiitor se poare obiine ~i plantihd Iris barbara cu frunze firoase sau mei.

LOBELlA (Lobdia hlgens) i : 60-100 cm; ciorchini florali rogii; fmnze de culoarea bronzului; sensibill la " crer: necesit; iernare t n cas?
1'1

m * a

y-

~ m d & ztogu86ha) 1 : 30-80 cm; siice violete, p&ace

-.

RUJI GALBENE ,,GOLDSTUM" (Rudbeckia Mgida ,,Goldscurm") 4: 60-80 cm; flori compozite cu petale galbene ~im i n rnaro; Pnflorege din iunie p b f T n septembrie
ECHINACEA (Echinaceapurpu i: 70-100 cm; centrul florilor purpurii este rnaro-@buj Pnflorqte din iulie p&nl in septembrie

HIBRIZI DE GRIN (Lilim x) t: 120-150 cm; flori parfumate, de culori variate; plante cu hdbi

dbe; ingrijire simplg

-/

GALTONIA (Galtonia m n d i m s )
i: 100-120 cm; fmnze lanceolate verde-albktrui; ciorchini florali mari, abi; Pdorege din iulie p h ? fn septernbrie

IARB ~ ~ ~ f i DE

A W Z QD

~ ~

sl'maoasii
(Senecio grey13 "1:O un;f r u n z e ovale, gri-argintiu; flori galben-auriu; necesita protejare Impotriva gerului; poate fi Enlacuiti3 cu samolina r k t e n d la 4&q

(Erica carnea) 1: 40 cm; frunze aciculare; flori roz sau ropii; Pdorqte din decembrie p h i i ln aprilie

(Sedum aue ,Yellow Queen") 4: 5 cm; fiunze a n o a s e verdegdbui; form& covor, flori galben-auriu; lnAoregte ?n iunie-idie

"3

oz :I!a&e-apn!
! ~ w p uJj O

A ~

uj ahopt 3 m q p pog ~ u u o!e.mdm j WWJ

! 1
eume01 ap u ! ~

: XWLu "

fl

.-?-OE-OZ :I fleur+!FJh

pt hH 4ps
-9

nl~

~ O F I

-le%

!Jog

* ~ s a ~ darmdurn -as t n n ~ u r ap ~ dJ O ~ J a Op ~ o p p u p purut . d, 1 . q ap gurpi y a au?ppm3 '. RD p u p y w ~ j


n .

aji~~sa 1.10~ d uip (3i z v~ s


T

A t e plan te in stra tul de flori de primivari trirzie


PLANTA DESCRIERE
Pmm mda;flori de culoare ra; f: 0,s-1m; serninfe mxice

D l ANTE 1

+um

saxarile; flori galbene;i

PLANTE CU BULB1

Bdbd de halon
'*&F'

n- PLANTE ACOPERITOARE DE S

M i u m chn'smphii; flori

un ad&t

covor deasupra solului; 1 : 5-20 r;m .

c ~ p e ~ p1&2069-, a ; ~

Floarea h e i
Struna cocosului
Q IMP ABIIMP SRL

Epimadium p d i A o ~ m b; p i albe;
1: 20-30 un

Cemtium biebmreinii; flori albe, h n z e argintii; 1: 10-25 un


ISBN 978-963-86092-8-1

u rqasoap a w o d
Z VdntlE)

Elegan t i fermeca toare


I

Datoriti ierburilor ornamentale gra'dinaproduce o impresie naturda' tot timpd andui.

MOLINIA
('Molnia werulea ,,Rotschopf') 1: 40-70 un;frunzele verdernediu toamna devin roscate; perena; fnflorqte tn iulieseptembrie

PENISETUM
(Penniserum alopecuroides) i: 40- 100 cm; frunzele verzi toamna devin galben-auriu; peren2 spicele brun-ropte sunt vizibile P n septembrie-oaornbrie; tulpinile florale orneazii pin5 in iarni

I
S&ap stratul la adancimea 30 cm ~i hcorporali In sol un drat de compost de 5-10 cm ~i d t e o c e a ~ de d solaie nutritivii pe metrul pitrat.

Pentru mulji oameni iarba nu inseamnz d e d t un gazon frumos tuns, d g i in realitate exist5 mai multe sute de feluri de ierburi, interesance si simplu de ingrijit si care sunt deosebit de aspectuoase in orice gradins. Cele cinci specii din imaginea de mai jos sunt repraentative prin bo@jia lor de forme, culori ~i dimensiuni. Alegerea nu este usoar%. Plantaji in @din5 numai s~eciile de ierburi &ora le putefi asigura condijiile corespunzikoare. Ierburile praentate mai jos necesid mult soare si sol afbat, permeabil. fngrijirea lor este extrem de simpli. Pe timp de secet5 udati-le abundent,

Plantali trei plante de mi* cantus la marginea posterioari a stratului ~i pe cele dour! laturi ale sale, la distanfe de 80-100 cm.

Plantag alIturi patru plmte de penisetum, la 60 cm una de alta gi la 80 cm de miscantus,

plantati douisprezece plante de rogaz (40cm), ?nmod neregulat, pentru a aea o impresie de naturalete.

' /
(Festuca valesiaca ,,Glaucantha") i: 10 cm; frunze verde-albhriu; inflorqte in iunie-iulie; tiiagi planta vara tarziu, dupa ofilirea inflorescen~elor (paniculelor).
iiiug. Plantati molinia T n fundal. Primivara imprigiati compost ~i

(Miscan th us sinensis ,,Variegatus7') i: 200 cm; frunze verzi, lungi asembiitoare frunzelor de bambus, cu margini albe; culori autumnale minunate; spicele purpurii arati cel mai frumos in septembrie-octombrie

eerie de culori p h i toamna

PLANTARE $1 ~NCRIJIRE

Florifeanuale de culori 9i firme &rite sunt ideale pentru amenajarea unor strami lo&t;itoare.

R~~
(wUJ1CXUEME)

De-a lungul verii, plantele de grgdina oferg o scal5 variad de culori. Bog5gia n ~ a n ~ e l este o r caracteristica stratului de var5 din imagine. Pentru hndalul stratului se recomandP de obicei plante inalte, in cazul de fa@ins5 crinul galben din imagine nu acoperz gardul scund. Fundalul constant al compoziriei prezentate se compune din crin galben peren, in faga d i u i a in fiecare an pot fi amenajate compozi~ii de plante anuale fn diferite culori.

( R U Mhirm)

CR&V SCUNDE I (Tagetapa tufa) P: 15-60 m; plant3 a n d 5 cu crqtere rapid% flori galbenauriu, ~orrocalii, maronii sau rogii; distanp de plantare: "-'Ocm

E 60-8f3 ~im; flori compozita gdC CWIN W E D bene, porn& s9u W Q - ~ - & , (Hemds) cu m i d rnaro-Inchis; f: 60-90 cm; culari h a u ; f n iulie-se~tem~e; hm flori parFumate, f n hrnG de h p s r e , hirsute (wow); pdnie; *dorcpte f nmidistanp de plantare: 39-59 c ~ l r august; frunze a s e a d a r e ierbii; peren& d i s m p de plantare: 30 cm

SBpa$i un strat cu IaJimeade In fundal p l a n w crin 1 m. indepartati buruienile ~i gdben, la distanp de dte amestecqi tn sol un strat de 30 cm, apoi In faB acestora 5 cm de compost. craip ?nab.

mc-

( T a g e r eerecta) : 30-120 cm; frunze mate; form& tufe; flori sferice gdben-auriu sau portocalii; anualI; disranp de plantare: 30 crr

In fala craifelor ~i printre acestea plantali R numar egal drciumare ~i rudbechia.

Petunia $i craiple scunde pot fi aranjate mai ugor da& prima data le apzafi cu ghivece cu tot pe locul destinat.

(Zinnia elegms, soiuri scunde) P: 20-30 an;flori compozite albe, galbene, portocalii, rqu-rozuliu, rogii sau violet, inflorqte h iulie-seprembrie; raistend la boli; a n d & & i m p de plantare: 15 cm

q \

'

PETUNIA

(petunia) P: 15-30 cm; culori variate; flori ?n forms de pdnie; florile unor soiuri au dungi sau pew; anual%distanga de plantare 20-30 crr.
fn p i m plawl &atuiui grupwri 6 ciuqom%. Distanw de plantan: 3 0 4 B em.

roz cu parfum de miere; frunze lanceoalte verdecenugiu; anual& distanp de planrare: 15 cm

kr timp de aqifa ~i secetr? udqi plantele o dgta la dwB zib. Adaugati lunar T n apa de wdawbstante nutritive. Wati

CARTEA

,
8,
~

,'

'1'.
,'

,
,
'

,,8

!TI :I:#

a;.

, ,

. ,

-~

, I
.

, ,1

I 8)

"1; " . ' I 1'' ,

,,I! 1

,'I

TmpaeoIum rnpjur; flori gakne, portodi, q i i PnAorepw h iulie-octornbrie; E %NO cm

-1 w W . l l - l -

flori &, galbene sau I-,.,

InRorqte in mai-septembrie; T: 15-30an

, . . n o r p h o t h e @ l ~ s a u porto~,., Intloqte In lunie-septembrie; i: 25-50 cm

Intloqte ln iunie-septembrie; I: 25-80 cm

Daci plantap' unefelhgi afteleflori de mkimi pi culori identice, gridina va pkea colorati de trbituri succesive de ene el.

5
I

i
!

~
un Toamna plantqi lalelele la distante de 15 cm. Sadig bulbii la adftncimea de 20 cm. ,

Farrnecul acestui strat de flori este conferit de faptul c5 multe plante in culori intense sunr plancate ca un covor, unele l2ng5 altele. Florile trebuie plantate in grupuri, rnai strhns ca de obicei, pentru a forma o suprafa@ ornogen5. fn stratul din imagine florile in culori intense pi plantate in ordine strict5 f o r r n e a motiv crornatic orizontal. Datoritii fQiei de lalele din fundal, inalte de 50-60 crn, srratul face irnpresia c H ar fi plantat in trepte. Cu dt mai lung este stratul, cu a d t efectul este rnai puternic. fn faga lalelelor plantafi pansele galbene pi violete. Printre acestea, se pot planta in grupuri mici pansele albe, ca Pete crornatice. Toate florile de acestui strat se dezvoltP optirn la soare sau in penurnbra, in toate solurile tradi~ionde griiding. Punctul culrninant al infloririi plantelor din imagine este intervalul aprilie-mai. Dup5 aceasca, lbafi lalelele s5 se retrag5 8i composta~i panselele. Astfel stratul de flori se poate replanta cu flori v5ratice multicolore.

'

'

'

I abu*mk,q&&

F
7

'
1
I

PANSELE ,JOKER"

PANSELE ,SCXWEIZER RIESEK7

fwnk@
bu-lbflor. w h n p nu

PANSELE ,,FRU'HE DEUTSCHE lUESENy7 Wola wittrodciana ,,Friihe deutsche Riesen") ?: 15-20 cm; flori mari, albe fir5 desen; se &qte ~i P n alte nuanfe; tnflorqte In martie-mai; biendg

$1 ,G0LDGELBn (Viola wiruockiana ,,Schweizer Riesen", ,,Goldgelbn) P: 15-20 cm; petale albe sdipitoare, f k t pete, compacte; plant5 ampl% Pnflorqte
i n martie-mai; bienala

Mola wirtroddana Joker") i: 15-20 cm; petale rotunde, netede, violete, in centru cu o pat%galbenii, m i d , respectiv cu un desen semkind cu o fafa urnan% Pnflorqte in martie-mai; bienalii

Alte plan te in s t r t~ r I l de prim rivari


1

PLANTA
Hiacintoic

DESCRIERE
-

ALBASTRU $1VIOLET

Hyac~~~thordes III

~I

mai; 1: 30 cm
h s ,Queen of the Blua"; flori albastre; I n b rqte teln martie-apiie; 1: 10-15 cm

f d

Scilla sib@& fled &dbastre; i n f l a d s - m &R 1 5 % an flori violete pitate cu p o n d u ; telnflo~qte in martieapidie; i: 20 cm
"k

)I

ROSU SI ROZ

Tulip .Orange Wondern;Aori top-stacojiu;


h b r e g t e Inaprilie; i 30 cm

GALBEN $1 PORTOCALIU

r
ALB
VlMP SRL

F n ' t h i a imperialis &urea Maxima"; flori galbeae: ! d o m e fn q d e ; t 90 cm

Muscari

Muscari boayoides ,fibam;flori albe; h'lorege tn


~ ' c u s flori ; albe cu mntru* Mqea+&k%@m

2: 40-50 cm

p~

imduri~ om 1a.u
.?

ad pip ualds JEJJS


n .
I
I
I

:aFn c1iqcJnp absn u r n q L_-1 8,


P, i

6%

2 wnll9

INndWIlONV

15 INOlfl3

' I

~ m n4snfansp d UJ abobul !aqp nes (unlq q uaq$ ap sduenu ! i o ! ~ s ; p t r r a ~I

uaqp U!J'J

CARTEA

Strat verde pi ropu cu ericacee

GRUPA 2

21

d t e plan te in stra tul


.
I , -

e r i c a q
1,

1 . 7 ,

I-A
' 7 9

-----

m -

PLANTA
-

ESCRIERE
iunie-septembrie; i: 10-15 cm

t t

PERENE

h b & ~ a h s l l u e e $

Anranaria dioica;flori dbe, roz sau q i i ; hfl q t e $ mi-iunie; 1.5-20 cm

ie-octombrie; 1: 10-80 cm

Erica cinerea; flori albe, roz sau ro~ii; in iunie-august; i: 15-35 cm


I

+:
-.

.:

Specii de Genista; flori papilionate galbene; inflorqte in iunie-august; i: 30-100 cm; toxic

Mesteadn pitic @rapfa)

B e d a nana; mifigori verde-flbeniu; inflorqte in apriiie; Frunzig autumnal; i: 20-100 cm Betula pendula; mlriprii apar in aprilie; frunzig autumnaI;i:3-10m ,?.is w.;~ r,

Mesteadn comun
Pieris
+..
I

Pieris floribunda; flori albe; lnflorqte h martiemai; f : 1-2 m

CONIFERE

Ienupiir
(stdnga)

Juniperus communis .Hibernican; frunze aciculare, cenufiu-albltriu; i: 4-5 m

Pin
(dreapra)

--

Pinus paNiAora; frum aciculare lungi; conuri brun-rqiatice; i: 2-5 m

w VE :J!a!ln! 9auy 'a!un! -pwul a ~ h o p u!aqxl@ l pop ! @ I U srunqmj

m p-c :J ! p u m n e S p ~ y !a!pde

-..___

uSnm

I
t

11
1:

'

=091
UJJ
l h ! U~ O ~

1nFlq=-!p!

!EKI

!Job !E.W

001-09 'I !T!-:m! UJ

JOJ J uns e q u m g~afa~d a3 a~ y

*asro~nptd ~ o. ~. i u ' p f ~ 3 apuamuJo rnpm p d w d a ~ .ip f ali3i~ad ..

i.

Loc iini$tit $1 racoros


Banca Inconjurati de arbori fi &rig.vi inviti la odihnii Zn zilele fierb* de var;i.
Contrar opiniei generale, numeroase plante decorative se d a volt2 corespunziitor Si In locuri umbroase. Pe primul loc pot fi amintite ferigile, . i n s exists ~i multe plante perene cu flori, arbqti sau plante acoperitoare de sol ce prefers umbra Si cu ajutorul drora pot fi amenajate straruri exuberante. Cele mai potrivite in acest scop sunt locurile semiumbroase de sub arborii volumino~i.fn umbr2 deplinz se dezvolt?i doar plantele decorative prin frunze, cele cu flori nu vor supraviepi. Plantele ce prefer2 umbra se dezvolr2 corespunziitor in sol umed, permeabil, bogat in substanje organice. &myi o b a n d in grgdina cu ferigi. fn zilele fierbingi de v a d v e ~ avea i parte de odihn2 pl2cut2.

PLANTARE $1wm-

ONCI
Arnestemi solwl ar coqm# ~ifrunzis cizut. Face$ gmpi pentru rododendron la 90-1Mah in spatele arborelui.

RODODENDRON (Rhododendron schlippenbachi/


i: 1,2-2 m; florile in forms de c e ~ droz, , infloresc in maiiunie; frunze verde-deschis ce apar concomirenr cu florile, toamna devin rosu-inchis si galben; foarre raistents la ger
\

OSMUNDA (Osmunda cinnamomea) i: 50- 150 cm; frunzele multipenate, compuse, lucio; verde-inchis sunt situate in form3 de pdnie; la baza frunpsmkuf maro, p2ros; frunzele purriiroare de spori sunt situate in centru ~isunt pu~in mai scurre decar celelalte frunze, iar in mai-iunie pe acestea apar frunzuli5e penate, de

-1

Pentru o mai buna luminazitate tiiati toate ramurile CWkare ale arborilor. !nde@rtali o poqiune de 3 x 3 m de .gazon $i aflnali solul-

OSMUNDA (Osmunda regalis) i: 75-200 cm, frunzele lungi,


elegante, paripenate, secrate, toamna devin galben-auriu; incephd din iunie d m o l d Frunze cu spori maro, decorarivd inalte; perer

, , IP$

Plantafi Osmunda cinnamomea ~i Osmunda regalis in jurul trunchiului (distanta: 80 cm). Plantali vinefit3 in partea din fala a stratului.

Neteziti solul sub band pentru ca aceasta sa stea fix. Plantafi S n ambele pa@ ale bincii, la d t e 30 cm Polystichwn acrosticlioidas.

(Ajugareprans) i : 15-20 cm; plant5 acoperitoare de sol; florile

mici, in form2 de lumhare, albastru-lavandl apar din aprilie in mai; frunzele verdernaroniu sunt fin lobate; vqnic verde; perens
'-..

POLISTIHUM (Polysrichurn acrosrichoides) i: 50 cm; frunze simplu-penate, sectate, verde-inchis form& buchete mari; vqnic verde; perens

UdaP plantele abundent. Acoperiti solul cu un strat de . 7,5-10 cm de frunzis cizut.

Swatefi Osmunda cinnammea ~i Osmunda regalis d a d au cremt exagerat. Replantei

Afte k i g i fn straturile umbroase


FERIGA
SCUNDE (mag. 30 cm)

I
1

DESCRIERE
Polypodium vulgare; verde-mediu, frunze lanceoktc senate cs s c h M colonei unui pegre; vqnic verde

Polipodium

I I

I
Vodsia

, .
IL-

AspIenium (dreap4
Unghia-ciurei

.T,'

Cererad! offiunarum;frunze verde-albuuia rotunjii, situate dternant; semi-vqnic verde

-.

P *

,TE (60-100 cm)

'

IT?'
mum LhiopteriS (hap&

Dryopteris &nis; frunze dublu-penate cu solzi


maro-auriu: semi-vesnicverde

(stlinga)

arocuodzswthia* h m d e pate, verdc al~~~form~deoglnir,~cadu

Driopteris (dreapta)

C 3 IMP ABIIMP SRL

RO-P-02-10-029

ISBN 9784&86092-&l

Lovor pestrit de
I

PLANTARE$1 ~ N G R I J I R E
I .%A

~ u l b ide i p r i m h d se dezvolti sub protecfia arboriforcu coroana' amplii, la umbra lor moderat& c

searnZn;i cu soiul , , A u r o d ~ dar are flori galben-aprin*

C
-

"

1
I

Tamna MpfI la adfih~irna dsi 20 ern ~ l um l ~ l u din i JuwI arbwelui, dar a * grij%d RU-iIta@i &&clna. 9rrcorpw~i CWipoDt ro $ 0 1 .

W C 2 FLat3t@ Uwbm, 1~ I;II& l a


75 CMd~ ur@eTn fa@, drtqzta~

"

Siidite ?n penumbs, lalelele, ldelele pestrige, narcisele ri alre plante cu bulbi rairtente l a tnghel fnfloresc prirniivara fn culori intense, t h p de mai rnulte s ~ p t i t m b i Se . d a v o l d cel rnai bine sub arborii cu frunzig bogat, deoarece, pentru a putea inflori abundent, au nevoie de razele soarelui numai prim% vara. Cand arborii Encep sii-gi davolte h n z ~ u lplantele , cu bulbi intrP in perioada de repaw. ;La plantare avefi grijP sP nu rPni5i ' d&cinile arborilor. Ferigile gi crin de toamnii plantafi printre flori oft.o priveligte p1;icutP tot tirnpul vefi. PrirnPvara de-abia se viid, astfel florile de prirnavarii pot i q i bine in eviden@, vara hsZ acoper5 cu frunzigul lor verde solulhe sub porni.

--

ANEMONE ,,WHITE SPLENDOUR" (Anemone blanda ,White Splendour") P: 15-30 cm; flori mari, asemhiitoare margaretelor, flori alb-imaculat, cu centrul galben; Infloresc In aprilie-mai

fld
I

{Tdipafosm'

'L

- # -

LALEA TIGRATA ,,PINOCCHIO" m i p a greigii ,,Pinocchion) 9 :25 crn; flori mgii cu margini albe 8i centrul auriu; frdoregte E n martie-aprilie

--

. , R e dEmpei , 2: 30-50 cm; flori roguaprins pe fond galben; More?te P n martie-aprilie;


hunze drepte, verde-cenuriu

,JBfi abundent dupi3 plantare. Apternefi pe sol un strat sublire de ingra$im&nt maturizat sau compost.

zip uscat sau scaalfl de copac

M&i# suprafa@ ptarh?t%Eu un strat de 5-73 cm de *Wn-

-.,..

I ,

'

lte plan te
PLANTA
GALBEN
Erantis .
'
I '

DESCRIERE

(dreapta)

Emthis hyemalic; flori galben-intens, parfumate; ' infloqte februaric-manie; f: 10 crn

Sthienel

is Liudi21k flori gdIh-SOlaI, p h t e ; Infloqe in februarie-martie; i: 10-15cm

ulipa danvi~ flori rqu-pormcaliu; inflongte E aprilie-mai; i: 60 cm

Ciclamen

(drea~ta)

Eritronilm sau

Eqvthronium dens-canis; flori roz; inflorqte In

Ghiocel Crocus

G&thus ma& Hori dbe, prfiunate;

(hpta)

C m u s Jeanne $Ad; flosi albe; -ark-apiili; t 5-10 un

Narcisa

1 1 1 ,
I

,
(stings)
Crocus

Nnnissuspoctik flori alb-gdben; fnbrqte tn 99rilie-mai; i: 30-50 cm

~%t&

ytk,

"lie;t: 8ctn

b'h"""""".aFT-#:
$ .

(dreapta)
Hiacintoides Viorele
I

CIWCUF .Queen of the Blues"; '&rep aprilie; 2: 10-15 cm

En martie-

I &illla

sibirk; flori albrstre, srelate; Inflorqte fn martie-mai;I: 10-15 cm


ISBN 978-963-86092-8-1

O IMP ABIIMP SRL

I -

T'

t
6

1.:

r:

*~u~.uoisa~dwi g EA p3yg *idyimd .. . t.ano~idips . . t.anop3 rqp 1 . ~ 0 n3 ~sv d uip

..
f

e a
-' a .
ke*

'-"t"-'."t
.

&

q V-=$ib *., w. '? ~:+-?~;fi , ; , s


I

, : *

.LL

FIori albe la inflnit


Horde albe pi F i e c w rnargini albe wnfera' o notii de eleganp h a ' gr&hi.
Stratul monowlor constituie fn fiecare @din% o imagine deosebid, accentuatz de forma plantelor ~i de wnturul frunzelor. ,,Grgdina albii* a r e aspectuoasi gi ziua, dar florile stducesc cu a d h a t tn&t%tor In lumin5 artificial5 sau sub clar de l u n i

c 3 m m m

MUSCARI (Muscari armeniacum Jlba")


culmea fildqdui; b

fibroase; plant5 bulbod

(Arrenuiia stellerana) 1 : 30-60an;flori galbene; tnflorgte In iulie-august; frunze parfumate, arginrii, pairoase; perens

h a rn&ai ondJnreJ & -

m o bw i d - ) 1 : 15-25 an;QoriaIhe ca neaw gl mia fsabcn; f i u e c-fvoide;hied

1 : 15-30cm; inflorwcenge cu flori mlirunte, albe; Pnflorqte In aprilie-iunie; frwm lance-

. .
3
8

. - - ,

1HS d W m W dWI O

!p-aq!de ue a i b ~ o ! p! ~, p ~ ~ r q n . y m m ~

m l+-ga :IEW-

J:~UNJ

nnar

u n u

a m IS Mom

Hlte plan te in straturlle expuse la soare


PLANTA
IESCRIER"

TranMr-Nf"a L;lcde-E]enei Cnifofia


I

Rosa; flori galbene, mz sau quhchis; *-floqte in iunie-iulie; f: 1-3 m


H$enium; b r i & , ro@sau brune; Inflorgteh iun&septemb& f: 1-1,4 m

"

Kniphofia; flori gabene, q i i sau p n o d i i , inflorqte C n iulie-septembrie; 2: 80-120 cm

PLANTE SEMI~NALTE

Cenaantus

G n m t b u smba; flori m-t* iunic-iulie; t 50-80 cm

I d o q tn

Crin galben (drew4 Ruji gdbene

Hemerodis cirrina; flori galbene; inflorqte in iunie-august; i: IOO cm

Rudfxck I I & flori galbmdu; Mbrqrs iuliemmbde; f: %SO an


Safvia ncmorosa; floi albastru-violet; inflorqte l mai-august; i: 60-80 cm
Hdisaubcmum; Bori J b e , I$lbene sau W l o q tn mai-august; k 1E-28an

2
PLANTE scuh

IdcSde dmp
Iarba d u i
(@@ad)

*,

Verbena @reapfa)
Vanilie

erbena;flori abe, m sau aIbastru-violet; Inflorqte ln iunic-septembrie; 1:20-30 cm Heliotropium arborescens; flod dbat~~~vi9k Inflorgo fn i tNun '

PLANTE ACOPERITOAREDE SOL

'

FIoare-pi* mFuldaglut'' (d,)

d u r n spurium .Fuldaglutn; flori rqii; intloql in iulie-septembrie; f: 10-15 cm

~liantbus ddmides; flori db, mz sau rqii;

hilorire din aprilie p2nZ in ma


B
L L

PLANTARE 51 TNGRIJIRE
AUBRlETA
(Aubriera) 9: 10-15 an;fbri d k e ,V~Ql e r e s a u i v i s ~ ~ h ~ ~ mai; k m 4 cover q e d ; percng

Ompozi$a este aspectuoasa' datoriti nrmniei cromatice a doxilor diyesse bilorind simultan.
dor

VALDSTEINIA

maiS &a

qmptryi fns5 d &rile & nu-mil-uim dupil api& casslar m i & vor avea un aspect sillbatic. Dad 1$ and p r & x ap s&at 1 $ orrat idhid (Caendula A , ofichdis) sau p a f e (Dianthus LA barbam), acesrea vor crqte treptat peste florile de nu-mluim ~ivor fncepe 1fnfloreasd Plantele f i g h d in imaginea de mai jos se dQvoltH optim inu-un loc insorit sau P n penumbd, in sol &at a&c, bogat P n substan nutritive.

frunw& + ; d o t

( B Z u gmides); kB l ? f D cm; flori gdbenark% M w e ~JI aprilieaseraiinhr cu peren3

Toamna afdnati solul stratului. incorporati-icompost ~i ingrasamdnt chimic. A,sezati placile de pavaj pe patul de pietri~ sau beton.

in fundal &pati o p a p s addnca destigwiulrti ornamental. Plantajl-I la niwlul' salului. Alaturi de gutuiul ornamental sMi$i m m n e w . '

WTUI ORNAMENTAL' (Chaenomeles) i: 1-1,5 m; flori rogii; infloregte Pn martie-aprilie; din august fructe mici, parfumate

LALEA ,,LEEN VAN DER MARK"


4

Formati patru grupe de k1230ua~f%ari lalele. infigefi bulbii la addncimea de 10-15 cm, la dis~ m q tf n e tanje de 15-20 cm. Marcafi cu betisoare locul plantarii.

Plantati 'in grupuri aubrleta, valdrteinia ~i lilicelele. Distanta de plantare: 40-50 tin.

brdnd

(Tulipa ,Leen van der Mark") P: 40-50 cm; hibrid Darwin, flori qu-carmin, cu margini albe.; fnfloqte fn aprilie-mai; plant5/ cu bulbi

F0 2 : :
1 : 15-25 cm; &xi
Plantati butbii florilar de mwcarii ififap acqeritoarelor &

LALEA

rWLDEN PARADE"
(Tulip ,Golden Parade")
f: 4 - 5 0 a; hibrid DaPwin;

fhi *-pur;

tnflorqte in

extinde tn forma de tufi; pland cu bulbi; torria

VM plan@cu bulbi

1 : 15-30 crn; flori azurii; lnAorrgte in aprilioiunie; se l n r n u l p prin r;gspgndciea &fdor,

LALEA ,,DIPLOMAAT" (Tulipa ,,Diplomaat") 1 : 40-50 m ; hibrid Darwin; flori m p a p kE m r B a w h spdb& plaad

,k rt&aqads 8-10m,Marcati
f;etI&ar~Ilocklt pbnt8rii-

cu h&

I..

&

Completati locurile ramase libere cu flori nu-dulta, plantate la distanfe de M e 20 cm. lnainte de venirea inghefului, acoperi9 L a x rwdurile cu frunze. - -

p!S3JU

.a~eln>!d u!~d alepn .$epnap ede el an!ly$nu !!$nlos ap nes aun!uadse ap uap!s !nun !$e6nepe'Jeunl .!ou J~!J!JOUU~ elnw!~ e n~wad a a ! ~ ~ e ul ea~eseldue u!~d JI!JOI& D!wav!s !let,ledapy

epnue rareos p!samu !3!u -ramd w y n d un eueura aleqol >ypza p m . i j rapquro13o -pzur uj a~faroguj r!!pol~od nas a u a q p '!reur !rob Iur3 52-5 I :E

Epnue ranos lJ!JqUOIJO-~Uq 3 1 b l o v ~ ~ raqp 'amnrgur you run SZ-02:I (wnsopnpd surura~souaurX~)

:anos p!mau !apquro~m-+apm; a~Sarobul !arlsr?qpnzs alaloy ! 'S o l '201 'aq@ SE-02
U !

:amos g~!saaurs!rpul-apran 'a~sr&rj azuny :a!~quro~~o-!eur q r n b ~ o ~raqp u l nes z o 'a~alo!~ ~ 'ar~seqp 'alunqur !JOB !ur3 02 :j (snu!~a e![aqo7)

\
Ppue :os p m a u !a!rqurol3o-pur UJ J I ~ J O U U J rarolm!q nes alo~cnouour !JOU lur3 0s :l funla lad) w m a d

'u 8'1 ap !lo$n$!ltu


el '~o!la~od $da~p ~n$lo:, ub !!lep ap !vmaqna !lea -ueld '!ew !nl ~nml!au gdna

- m u a d nes areos p!samu r v a nes ~ !!uoreur azuny !$aod~o>ul .w>0s ap eawpugpe el 'w x p ap g$e$e~dns o ad p p s !$edgsl r y l w p d -owl ! ! ! # o r nes zol 'aqp 'rnunnp !IOU rur3 0s-oz : i ( m a ~ o ~ ~ a yu&g) dms
1 #um301 ul !-wed! 9 !pmqru ! & x a m m o :anos ~ p!s I -a :sIy3u&-apra~ azunrj ra!Iqmouo -a?Un! U.J ~ l k o p210lm!q l !# rj lad aqp nes auaq$ c ! p ~ o czar d '~!h '!vd~nd c a ~ p p ap l a d IU a u o n 'WJo p ~ a :t g ,
1

.'

'~ 3 ~ u - n u p rol J O I ! J O ~ ~plom3ads ap a d WAE !ian e u m c u 19 la3 -I= 'axn3an a p o =~euxa~s!s ~ a l - ~ -PA z ~ ap ~ p r o 1 qm!-rad luapunqe al-!im~~!lraj 15 a~-!$apn <aiasnwnyu!p qw!u w ,- w e ~-re!d ~ ~ !#-nu p ala e3 nnuad . a p ap !unl ap durn a l e ! ~ ~ ? ~ 301 a1aiuenu ap e~n3nq !ja~nd FA ~ajlse 'aura~nap eren~\eur!rd @ a~m!rouJ O P I W ~ ~w~e~!lobyy - ,>a, - - - -. A ' F ~ I X J I ~ U a p a j o augqo a ~ z o d as (x P!Wa, IN~IH a I w a ~ p e ~iia !$i ~ ~ ~ ~ u pu!~o"u( n ~ ap~ ~ ap u a~uald ~ !i a!ug ar!lopl n:, auarad pu!posr! 'p!snx! amm!ord o - ~ ~ u p d

.q~ &y,qpw
I

A-

-,8,,-:. .. -. ' ir....


- ..

- r

1;

'

; ,; . : &mpaqnunr

pup$ps !JOB ap JOAOD rm

o p u Furj-d ~ q $-

a p o p 3 awo~ q lopluows p?@s q a v u j

Frunze decorative
Fnmzele de forma' ji sstsvcturi diferite constituie o privefiftei nteresanti de prima'vara p h i toamna.
d
M A ,,mtEmIrnrn (Canna inda 9i~eBircf''J E 80-100an, h z e late,

TRES~ . I E

&&mbmawl&
flori queramjio, pe Pephi

9 a 9 1M ~

o mh

iuniwmmbrie; iama pk+ i h Iocuin@ r h m i i sensibili

.-

Plantele sunt selectionate deseori doar pe baza florilor lor, desi ansamblurile in care elementul principal este constituit de culoarea si forma frunzelor nu sunt deloc mai pugin aspectuoase. In exem~lul de mai ios accenrul se pune pe fmnze, iar petele de culoare vii ale florilor nu fac d e d t s3 completeze cornpozi~ia. Toate plantele din stratul prezentat prefed soarele ii solul bogat in substanfe nutritive,-permeabil. Se mul5umesc cu o ingrijire simp12 constiind in tunsul p$n3 la nivelul solului.

&tat &a 4%$Wrn.

I-

,,KARL FOERSTER" (Calamagrosris x acuriflora ,,Karl Foerster") i: 60-120 crn; iarba decorativa rigid erecd, tufoasa; frunze inguste, verzi; inflorescen~e galben-ocru-intens sau brun-auriu: Pnflorqte E n iulie-august; nu o r%iagi dedt prirngvara; peren5

d h he@q gj TmxwpW-Jb s r n l h a$&rricimaa&a 30 cm.

MISCANTUS ,,SILBERFEDER" ( M i s mrh us sinensis ,,Silberfedern) i : 160-180 crn; frunzele arcuite, fibroase cresc in forms de tu&; inflorescen~e alb-argintiu, asemrIn5toare penelor; inflorqte in august-octombrie; frunzi~ autumnal rogcat; peren5

1"'

'

CANA ,,WYOMING"

PENISETUM (Penniserumseraceum) P: 70 cm; rnhunchiuri de h n z e fibroase, verdecenqiu a&n5 elegant; h n d e se m l o d roamna P n violet-purpuriu; inflorescen~ roz; m o n q t e in augwt-octombrie; peren%neces i h d &ur& la noi, de reg&,

( -

L7
-$?',
/
YU

h a n~ d%
1
mF . -

- ' , a srmerm

'
de am. Thiei Ii-rii $ uscaji rizomii. Piis@a$-l fn tuM u p r umed8, la temperaturn d
10 'C.

CROCOSMIA ,,LUCIFER" (Crowsmia x crocosmiiflora ,Lucifern) i: 50-80 crn; frunze pendante, In form5 de sabie; inflorescenre parfumate, rogu-stacojiu; inflorqte in iulie-septembrie; in regiunile cu dim5 aspr5 toarnna saateri bulbii din sol ~ip k e - i in locuing

(Fesma unerea ,&uricf)) de fire albastruy.ofund, iarna cu iridri verzi, vqnic verzi, asernh5tori acelor ariciului; flori albastruarginciu; Pnfloreste 3 n rnai-iulie; perena

(Irisp&da ,Variegatan) P: 60-90 cm; fiunze rigide, P n form5 de panglicii, ornate c u motive albe; flori p a r h a t e , violete; inflorqte In iunie; necesit5 &dud; prefed solul m e k t raVg,; prmi5
_ . -

Tolmm e h ~ p a plm1e $

~ u m ah l

WJ

09 :$ :SU!l&

-n!mdmd nes s ! p p - n h ~amny : r g ~ a q ap11


-

15ipb~h!lol%x

%waq@% lxop3!ljnw anrmf !!ac[m\q snalq3

an Gna~ nes aqp % m o q p 9 a a i o rn ~ aZUNj !mua~o EJ?SSEJ~


m3 0s :I !!njnzuoiq
,,,,.,-9-.

anop

ap a z u y 12ldrnda ~ d eym3!w " e~ay3"a~

.-

~~9~ epqF .mao?D!~opnl

nrj

08 ",e-~hu-a

mng
eISIurauly

pp n~ %aqy a z u y !~w)~uaw/y m n ~

rn w
LuJ

I .

r way3na~ %[ad
*JS)

""

1i n LULVLJ

c g l i i l l LC,

. -

-T

- ..

--.

-. . .

Plan tqi in pWdina' flori rofii, gdbene pi dbastre.

- . ..

D i s p w culorile I ns m t conform unui plan prestabilit. Amcia$ &ri de a&xi$e kw.4 pure 9au flori v k u i c e bicolore, perene sau a r b q 6 Pennu ca ~ m d Ehfloratxii tot and, alegepi p h t e cu periaade de Inflorire W t g .S U l i plantele gruphdu-le du* culori o@d o sup&@ mai Indnsii. fn stcatul tricolor prezmtat m i jos dupg fnflorira plantelor cu b&i UM~& &~~~ ce lhfloresc coat5 wra. Toate p b t e l e menfionate necesi6 sol permeabigi bogat f n s;baan$e nutriuve. PrimPvara au n m i e de soare, dar P n r e d anului s u p o d ~ipenumbra.

I,.

IMIDQDEPJDlltON (Rhoddendron wiLhmia,w) t: 80-360un;flosi tn form% de dopot, albsagalbene, porto&, roz, rqZ, sau violcce; tnfloqce In apriBe-rtwi; h n z e mhmte> o d e , verde-albaswi; arbust cu cqrere ampk vagnic verde

LALEA ,,ANGELIQUE" (Tulipa ,,Angeliquen) P: 40-60 cm; flori elegante, roz-pal eu margini roz, Pnvoalte, asem%n?itoarebujorului; hflowte P n mai; pe o mlpid se d ~ o l t a mai multe flori; h n z e late, lanceolate, verde-albktrui; plantZ cu bulbi

BUJOR ,,BURMARUBY" (Paeonia .Burma Rubyn)


k 80 cm; flori simple, ro~u-aprins, P n formg de ceq&, lnflowte tn mai-iunic, h n z e decorative, verde-tnchis; peren2

,
I

a~sw a ~ uuim n . i~opg ap a ~ i ~ o ~ d


,

i a s~ ~ i urp y E~EUJ~ t.uipt.13 A

rn

- plad
s m r d urnJJed ! n 'aseoq
,

--

:n!md~nd-zar ;nunrl;ur ap ap~el-'!@ 0s-OI 7 ( u h 3 =T!su

parad !GWJ~OW ap P m urnpd ~.RISTIWF! UJ a * ~ o m apiuopl tqnmp B m&5da n - qaq !npq@-apn~'a-mq ~ ~ a q u m jmqdapuj @.mqp-apra anmy @so& aluarrsarogu! run 05-0s :I ap a p p w y n d ! ~ q r n O U O - ~ r u~ n (S.'R:OmT P Y W r ) ~ ~ ~ o u!=POA% U J 'qP !Job 09-Sf :J ~ 0 6 L f X l I 3 ( P O ! C l 3-f" m@yd* ~PVCT)

a m
SIJ3VLS

mod I@ un ampun- n . n

ap *uy UJ~-Io=J?qw
UJ 'IOS

guaid run 55 :l 3 ~ n ! - p ui a ~ h o p ~ :aqp w q p uob :umapuaw um!~ounlod wn!uowa[od

afmduzp A

ap was

GRUPA 2

Efect distins

Culori reci intr-un strat

fn tr-un loc.insor florile de culoare albastri, purpurie ji violeta' asociate cu nuanje de verde, produc o impresie de ekga.nja' deosebiti.

CARTEA

Culori reci fn tr-un strat

GRUPA 2

34

1
I

PLANTA

1
Crocus; Bori albe, violete, albastre; 1 : 5-10 cm;pereni

numieta

nobriera; b r i ori, abastre, violete; 1 : 5-15 m;pertni

Rhododendron; Rori In multiple culori; verdei E: 60-250 cm; arbust I vesnic

IULIE-AUGUST

B a d d y $avidii; R M dbej purpurii, violere; 1:2 . 4m;arbua

Verben2 uri*

Verbena bonariensis flori violere;


f: 70-120 cm; a n d l

(dmfJtd
Ochiul-boului

c h i m s i s ;Bori ~nd r i multiple; 1 : 20-90 an;muah


Eria cunea; flori albe, mz,violet-qiatic; 2: 15-25 an;arbus

us

GRUPA 2

Priveli'~ te roman tic3


a a

Albastru j~v~olet fn tr-un strat

Plan tele de n uanje dbastru $ mov oferi o atmosfera' vie, proaspita' chiar ji in cele mai I toride zile de vari.

m.,
,

' i , ' : 7";T!lr-'z-

-1111

, #,,

, #I1 ,
1

: -'Y=-,n ' .

,, F

. , I :

CARTEA

7. nll:r ,id.:;!.. . . .,,' . . . Nbastru jsi violet intr-un strat

GRUPA 2

35

Nte plan te perene albastre ji mov


-

PLANTA
br~eta

ACOPERITOARE DE SOL (5-30 cm)

-T K

DESCRIERE
Aubn* sWssPr,mov, rqii pi rm; tnflorqte in apri~ie-mai, q n i c wnie n o minor; flari dbastre, albe 6 q i i ; nflorqte Inaprilie-mai; vqnic vede; toxid

( *

&qte ! n mai-iunie

SCUNDE (10-50 cm)

I . .
Platlcodon

NW

dumosus; flon albe, rnov, mfi~ ? g i albastre,

Platycodon grandiflorus;flori albe, albastre, mov gi

Scabiosa aumrim; flori albe, albastre ~i mov,


mrpnri invoalte; E~flnr.-yte in

iunie-septembrie

Ciocd bemi
~NALTE (peste 60 cm)

G m ' u m prarense; flori albe ~ialbastre, rareori 'nvoalte; infloqte in iunie-iulie c~&hae/;i; flori albastre,

Om* m d -m * .n i (stings,

nflor*

h septembrie-octombrie;toxid

Andtusa azurea; flori albastre; inflorqte in 'unie-septembrie;indrigiti de albine Delphinium; flori albastre, mov, roz ~ialbe; fnf]cmpFniunie-august;toxid

Limbs bodui (deapra)


Nemji~
4

fl,
-

Stelu$i
O IMP ABilMP SRL

m F h g i i ; flori albastre, mov, rqii i albe; Cnfloqte fn septembrie-noiembrie


ISBN 978-963-86092-8-1

ROP-02-10-032

CULORI $1 ANOTlMPURl

GRUPA 2

Boem $ parfumat

Strat de culoare roz

Stratul format din flori ji arbuftiinflorindin diverse nuanje de roz produce o a tmosfera'romanti&.

Pizngul aleii vraja stratului fnflorindin


n u q e de roz este totdeauna irezi'stib%.
HORTENSIE AREUSTIFOWd

tinu5 de la Tnceputul verii

PENSTEMON
1: 40-88 cm; flori erect& raz-pal sau rw-tnchis, rosii,

,
5

PLANTARE
--

SALVE~ L & i,,BARNSW l TRANDAFIR DE STRAT,,BOMCA"


3: 90 cm; flori tnvoalte, de

septembri~ frunze palmat-lobate; - viguroasii; mnsrituge rufo&;

Plantare: primgvara. Afrinati solul. lncadrali stratul cu bugteni. Tngropali intr-un pat de nisip pang la trei sferturi buflenii impregnati.

Plantatt trandagcul ,l@ml) la margin6 aS%l ca I&mtii s5 poaa cregte pes@ bueni. Plantati ,BonicaU h culf,ulm g .

diferite nuanye de roz,

octombrie; frunze & v fnchis; p h t i i rezisrena toleread Pnghqul

I
I

I
I

inflorescenp umbeli plate, rqii, rm, dbe: crem; Pnflorqte Pn iunieaugust; fmnze penare, verde-cenqiu; perens

Plantati hortensia in colturile din spate, apoi salvia albi 5i coada-~oricelului printre ~i i n spatele trandafirilor, la distanfe de 30 crn.

De la rnijlocul lui mai plantati haconechloa ~i schizantus. In centrul stratului, plantali pensternon.

HIBRID DE SCHIZANTUS (Schizanthus wisetonensis) k 2040 cm; flori cu @k kleseori diferit, albe, galbene, roz, ro~ii sau violete; linflorqte fn iulie-septembrie; frunzk asem5nZror kri* ,
/

,SIN i~ ,,MRATOy'
(Rosa,Miratow)
HACONECHLOA i , ,,AUREOLAn (Hakonechluarnacra ,,Aureolan) i: 20-30 cm; iarbli decorarivri; inflorescenge dben-auriu; inflorqte In august-septembrie; ilr&&en, dungate; necesitli proretjWcontfa Inghegului; peren3
3: 40 cm; flori semifnvoalte, rozaprins, grupate i n mlinunchiuri;
Ud@ rggulat, phha d n d

andP

--

Am.-v

.-

-.. &

Pnfloregte In iunie-octombrie; pland rezisrenr2 ,si shinltoas~ crqtere tufoas5; plant5 acoperimare de sol

plantele se fortifid. Mulciti suprafea stratului pentru a-i conserva umiditatea.

Taiafi sau sprijinBi cu t u t i ~ ~ i plantefe Inclinate. Taia$i florile trecute penau a stimula a&-

fel aparitia bobocilor noi.

Strat de cdoare roz

/tepbteistrandroi
, I

PLANTA

'-

DESCRIERE

1
IS

1 :

hflorqte tn mai-iunie; 1: 2-3 m

n
.

t .-

l r r
$&a .s a 6
a ,

rd u k 2 3 ? &.iifj&

= .,= -s= x k E T
-3
a !

= - t" 7 $ tX &
.%%

. f % w a

e
L
I

E 6 n-, a.ec 3 A . . - a g ~
' 4

g ~

g a

.g .E :E .-

9 b,

PL

E c Q ig s Er2n ~
ro . E u $ ; g,:; m .= ag

2
.g

8
C

=
cr 1
%o

w
*SF
m

23 5 .g

.3 C 3 3
b C
7

gz 7283 3 o m : 4 'E : ' p$ ' G . <G


g E

gg

z at e;w Eg t; E

C W

Z.ZL

4 5 ESE

Strat de toamna'

'- /I

-I1

/I

Alte plan te roju-a uriu, de varZ drzie


PLANTA DESCRIERE
h - w t a ~ ~

v
WALE

w
Tiahonia romdifolia;Aori ponoanlii; august-octombrie;1: 75- 150 un

- - --

Sedum telephium; flori bmn-rqcat; Inflorqte fn aueust-septembrie 1: 45 an

PLANTE CU BULB1

Tigridia pawnia; flori galbene sal


I
tnflnrqe In iulie-septembri. A'1

b i

1 I

.d

I
LEMNOM

de gridin;

Canna indie flori de multe culori; tnflore~te tn iunie-octombrie;1 : 50-150 cm

CI
PW-

cu WINA

w
-

'' M=mpl-oegnaa$ ,

* tI-7m

Amelaachier la&; frunzif a u d ar;imiusau portocaliu;f: 2-4 m


O IMP AWMP SRL

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE
Plant& flori de cele mai diferite culori pe panta
iason'tii

-Pm
MUSCATA OBISNUITA

e~-)
Tc-~

Pantele din @ d i n & greu de cosit, se pot transforma fnu-o mare de Rori ce InhtiS privirea. Divizafi panta Pn terase gi amenaja6 pe ele suaturi. Pentru fixarea solului folosiji pietre, d r h i z i sau pari de lemn impregnat. Pe pantele nu prea abrupte amplasaji straturile pe trei niveluri: la Inceputul pantei, la rnijloc gi in vikfd acesteia. Alegegi plante anuale cu fnflorire indelun* gi flori perene. Plantele scunde au avantajul d nu necesitii tutori. Deoarece sunt qezate pe mai multe niveluri florile se vor evidenjia rnai bine. Plantele prezentate mai jos prefed soarele dogoritor ~i solul permeabil, bogat in substan~e nutritive.

,,KARDINAL" (Pelapnium wnale ,Kardinalm) i : 35 cm; flori rogu-aprins; fnflorqce & mai-octombrie; frunze rotunde; anuall

P: 15- 120 cm; flori Pndesate, Pnvodte, &rice, w e , portod i i sau qu-maroniu; hilor q e & nui-octombrie; h m e penate, cu parfum puternic; mu&

* .-.

:1

indepilrtag iarba 2i pietrelt lrnpalfiti panta h trei terare &ongolidafi-le ru pietre fixate in

AfAna$iadanc solul. Fertilizali-l cu humus ~i compost. Plantati rnyrcatele pe terasa de sus (distanfa dintre plante: as m).

(Ageratum houstonianum) i : 10-70 cm; inflorescenge tndesate, formate din flori sferice, violet-albastrui, plroase; inflorqte Pn maioctombrie; frunze ovale, verde-fraged; anuale

m Plantati pe terasa din rnijloc criite, la marginile ei pini, iar tratul de jos jaleri ~i pufulej' cm).

In bordura stratului de jos plantafi stahis, iar in favda acestuia iarbi-grasi (distanfa dintre plante: 30 cm). Mulcifi SOIUI pentru a nu se usca.

4'

\
JALE$ ROSU-STACOJIU ,LADY IN RED" ( W a coccinea "lady in Redn) i : 30 cm; ciorchini fndesaji de flori rogu-intens; Pnflorqte in mai-octombrie; f m z e verdefnchis, ovale; anualii

IARBA-GRASA

'ingr-hnt

PIN PITIC ,,MOPSm (Pinus mugo ,Mopsn) 1 :30-80 cm; h n z e aciculare verde-fnchis; formii r o w & , compad; arbust vqnic verde

STAHIS (Srachys byzantina) i: 10-30 cm; inflorescen~e cu flori m&unte, roz; inflorqte P n iunie-august; h n z e arginuu-cenugiu aspecruoase, lh~ase-~&sloase; vqnic verde; perenii

.WEIHENSTEPHANER GO~.B~(Sedum flor~ferum "Weihenstephaner Gold") P: 10-15 crn; flori galbene; fnflorqte Pn iulie-septembrie; h z e &noase, vqnic verzi, acoperitoare de sol rezistend la d; peren5

organo-mineral am-

TerasaY de flori colorata'

Alte plan te cu flori in culori in tense


PLANTA
DESCRIERE

Cosmos sulphureus; inflorqte in august-septembrie; i: 60 cm; anuall Coreopsis verticillara; infloqte in iunie-septembrie; f: 40-60 cm, pereni

Iarbi-mare %ada-jOrice]ului ,araumLese ,sra^nga)

I
1 1 1 1

InuIa ensrEoIra ,,Compacts", innoregre in ~uIreaugust; i 20-30 cm, pereni

Achillea filrpendulrna. *-"regre in iulie-septembne; i. 70-130 crn, pc


sra ,,uasner nea ;inflorqte In ltulembr~e, i 30 cm; anuall

1,

Dimthus dinemis;tnfloqte in mai-septembnia;


&'30 cm; andi LobeIia hlgem; inflorqte in iul~e-septembrie;

Garoaf3 (dreapta) Lobelia

1I
I

i: 60-80 cm; anual2

Stelup
t: 30 un: pwii

I
J
Q IMP ABIIMP SRL

Panselu~i (shga)

i: 10-25 cm; perenl

Sdv~a nemorosa; inflorqte in mai-septembrr i: 40-80 cm; peren2


n pdi~oruff $flonpte in iulicaugust; h &Tern-

Platicodon

Leucanthemum miaimurn; lnnoqte in iunie-sep tembrie; i: 50-90 crn; pereni

Nierembergia
Cheapta)

[ infloqte dm iunie; 1: 20 m; a n d

~ierembagia hippornmica,

Senecio bicolor; frunze alb-argintiu; pe meleagurile noastre nu infloregte; 1: 15-40 m; anu&


Amnisi8 dmidtiana; hm bgede, pkl-

flori r n h n e t e ; k 15-25 an;pw6


ISBN 970-9634

Privelijte in vioritoare

Plan te de borduri colorate

Plan taji floriorile in f+ii potrivit hdjirnii ji astfel veji objine un strat aspectuos din toate p;ir~iIe ji ujor de intregn ut.

Florile de difkrite cdori, 6rme p i h;ilfimiwnfera' o mare diversitate stratului.

REGINA-NOW SANDER

Acest stat are o structud simplP, t o t q i are un efect minunat. Cdijele, regina-nopyii ,Sandern ~i alte flori, mai ales anuale, sunt plantate in strat in @ii dispuse potrivit culorii lor. Aranjamentul are in vedere ~i iniilgmea florilor: in partea din fa@ a stratului se afk plantele scunde, iar in h n d a l cele inalte. Culorile se pun in valoare cel mai bine in fafa gardurilor vii vqnic verzi, e m a n h d o atmosferz de calm. SPditi plante care infloresc toad vara. Acestea necesitii un loc insorit Si un sol cu humus, b g a t in substanje nutritive.
r

, , N I ' m DEEP ROSErn (Nimtianax d e m e ,Nicki Deep Rawn) i: 30-40 cm; florile ra,In f o r d de tromp&, noaptea sunr parb t e ; fnfloqte In iunieoctombrie; h z e ovale, ascufite in G , a n d

FLUTURA$ DE GRADINA ,SENSATION PRACHTMISCHUNG"

\
I: 20-30 un;flori mari, ?n form5 de tromped, violet-albuui-h&; bdloregte h mai-octombrie;

,,DISCOVERY YELLOW'

c m T E

6
tin
tat

(Cosmos bipinnarus ,Sensation Prachunischungn) I: 60-120 cm; flori roz, q i i , albe; hflorqte tn iiulie-octombrie; frunze fin penate,
cu ~ & f ascufit; d anu&

frunae orale; a n d a

(Tagetes erecta ,Discovery Yellow") P: 15-25 cm; flori sferice, invoalte, galben-deschis; inflorqte in mai-octombrie; frunze penate, verdemediu; crestere compact5; anuali?

UdaP sistematic rssadurile. Siupiti varfurile craiteior ~i petuniilor d n d plantele ating TnSltimea de 10 em.

**

Mare de flori In cdmi VZI_--

4
B B -

Cub& & gd4.m gi s a p mag llbinele gi flunrrg Pn d deosebit, fn imagine 1 6 p m m & m o &1 Be cornbinage & flori a n d & pmne. Phude perene b @ v e r e ~ r a h c ibam i mtuId, + d e ande p & d fi aranjaw fn fiecare an 2n dt M. P & cromtice viohdW& widen+& p i mai tine Bar& Pn tondidfi dde. Florile m d u inecesid sol cu humus, bogat In s u h p nutritive, pi mult soare.

'I
(

RUDrnCHIA

i
I

preg&tifl matul. Mar* cu furtunul de stropit, apoi cu f21inB f m a aratului.

-- . .

"ra,

Decupafi gazonul ~i afana sdul la adAndmea de 30-40 cm. inc0rporaf.i in sd compost.

,GOIJ~S~UM~
(Rudbecka Mgi& var. sullivantij ,Goldstrum") 1 : 50-80 un;flori portodii cu cenuul brun-Pnchis; hflorq in iulie-septembrie; fiunze 1; lanceolare, verde-hchis; pen

(PWw panidam) 1 : 50-150 em; flori tip u m b d albe, r o z ,rogii gi violet-pal; i n f l o r w fn iunie-sepdrie; exiszii $ soimi bicolore; b lunguiefe, ovale, verde-mediu; peren8

1, /

exiszii gi soiuri bicolore; h z e in f o r d de scur, verde-mediu; plan& peren5 & I& ruberculii sunt dagropafi in octombrie fi p5stra~i in 'nocuinp8

(Zinnia elegans) 1: 30-90 crn; flori semitnvoalte sau hvoalte, in culori diverse; Inflorqe in iulie-octornbrie;
b. h z e ovale, verde-inchis;

r
i
I
I

mud5

VERONICA ,,BUUPUCHSn
(Veronica spicata ss spicata ,,Blaufuchsn) 1 : 30-40 cm; inflorescen,, subfiri, albastru-fnchis; i d o r q t e In iunie-august; frunze Pnguste, verdecenqiu; peren5

!
.-

33

In mai plantafi rudbechia ~i

brurnirele b partea poserioara a stratului, iar in fata lor tuberculii de gladiole. Semanafi

in bordura din fata saditi hMw inia.

in fafa plantafli & i @ saudm

/
PETUNIA (Petunia) I: 20-30 cm; flori in form8 de
tromped, h culori diverse; hflorqre h mai-octombrie; fiunze pkloase, lipicioase; a n d 5 1: 15-30 m; flori albe; f a impirfifi veronica in trei-

CR&'JX SCUNDE (Tagere ptula) P: 20-50 crn: flori simple, semiPnvoalte sau Invoalte, galbene, p o d i i , brun-qcat; i d o repe in mai-ommbrie; frunze h&uste, verde-cenqiu; anual~

toamna cu t o n d i q ~ i a t i c e ; acoperitoare de sol cu necesar

selor c~ndating inalfimea de 815 cm.

0 dati la patru &pt&m&ni fertilizafi cu solufie nutritivi. hdepartafi sistematic piflile trecute, pe vreme uscata udafi stratul.

& 2:

Strat galben pi ropu

I',, i Alte plan te in stra tul galben ji roju


,
"

'

1'

PLANTA

DESCRIERE

Begonia

!&qn

flori wiind de la alb la y; Segonia in maiwmbrie; 1 : 15 cm

Luminifl
~lslrnacnla

Oenotbera htiwsa; flori galbene; iunie-septembrie; i: 70-80 un


&fiiia&a
ppuac~cl; uori &me;

mnorqe lii

I
Campsis * ; flori

I
)IMP W M P SRL

iutie-septembrie;1: 5-1PL
R @ & ? & I W
ISBN 97&06%860@-&1

Strducejte de vara plni toamna


I

0-

~$8

Strat pestrit de plante anuale


I

Plan taji flori an uafepen tru a pu tea admira fieria lor de culori de la sfhjitul primiverii p;ina la sosirea primelor fnghejuri.

3trat acoperrtor de sol in culori compacte


Obpine~ t y e mari coforatepfan&~dsau semhi.nd florile des,

h gmpuri mari.

Florile anuale fnfloresc foarte abundent pi indelungat. Din aceste plante putegi amenaja simplu stratul ce s t d u q t e indelungat, in culori minunate. Studiag din timp oferta de seminge de flori. Multe servicii ofed semingele florilor anuale preferate ambalate pe b d de culoare pi soi. Cu ajutorul acestora tqele mari de culori pot fi amenajate simplu. D a d doriji ca florile din strat s5 infloreasd abundent si p2n5 toamna, - viguros alegegi locuri expuse la soare ,si cu sol permeabil, _ , bogat in substange nutritive pi pktragi p5mhtul uniform umed.

URZICU'J'A

Pm
(Ageranunhoustonianum) 1 : 20-80 cm; flori hcrqite albe, roz, mov sau albasue; fnflorqte
?n mai-octombrie; fiunze cordiforme; anuala
--.2
~

'
!

,,PETERPAN SCARLET"
(Zinnia elegans

Toamma W i h d b p m f florile. A%n@ sd8ul gi Wlizqi-l cu compost. Acoperw stretul cu frun*,

(Coleus blumei) i: 20-60 cm, plant2 decorativa prin frunze; frunze aseman3toare urzicii, in culori galbene, verde-4bui, roz sau ropii; flori nesernnificative movdeschis; inflorepte in iunieseptembrie; anuala

C R ~ P ,,YELLOWBOY' (Tageres patula ,Yellow Boy) T: 15-20 cm; flori cu petale invoalte galben-deschis; inflorqte P n rnaioctombrie; frunze penate cu parfum d c i u ; anuala
. - ' <

,Peter Pan Scarlet") ?: 30-40 cm; flori stacojii cu petale Invoalte; fnfloqte tn iulie-septembrie; fiunze lance-

ohre; anuab

.-'

.. - - , . i- -- .

. * -

Strat pestrif de plante anuale


I
+<

PLANTX
atana

DESCRIERE
h m amuq flori h culori variate; inflorgtc'in
mai-oaombrie; E 30-50 an
GatPnia;b r i in &v+ P B f o lr wh m a i ~ tembriqkl5-3Om 1

(shgaj

Gazania ( h P q )

li&& mtun* flori powah; Inffoqte h avgm.octodrie; k 80-150 cm

GIarkia ungwmkw flori albe, mz sau qii; intloregc h iulicseptunbric;1: 40-60 an

Didiscw caedem; flori a l k - d d i s , d o


n '

" ~ ~ i m b r it: e k" ;T

pdkioasi

Sene& bb10r; hm p a t e , pgroase, gri-argindu;t: 20-40 em '7


I

I
Q IMP AWIMP SRL
RO-P-02-10441

rOp,-3n&~m~u:f:2wan
- -

~ # '

ISBN 978-9E3-86092-3-7

*kseomn.yWEOJ n J. i p,~ i ~ o ~fm.rn3is d n g auiqo i f a ( aut~eda ~ rep rudnd i q JEJJS uj pup uqd
n

.r-7.- r:: . ~

' ~ c .=.

..

1
SLY

'JJeOl4 U? aiueld ap !ie!>!yauaqgs e~e~gur!~d e:, n~~ua JS!3JeU d Jp J O ~ ! J ~ ~ I U ~ - a ~ne-s i !!YWa3 gdnp we/( !!cilnq !imue~d '!!J~A a ~ a uel !~

falepluep 'ap!o~o azunq :apqwo -!ern uj alh~ogug :pop asxaA!p uj poN !IUD li
EUJIJ~

c d y

-. .

.A?.,.

'syxq-apnn lmng ssfi%e-!ew uJ*ourg PQ-p nes uomos-nh~ ~ I Q I ~ ~ - n h %xu 'aqp W p ~ q nes a ~ d pop q fnn 09-0s :I

F
I
w >OE ap aium!p el ' ! B e e 6(sqeqJeq .a 'mum -!lodouqt$e~6 .a) a~eoleg @ a
'SP(WS !leiueld glnploq g6ug

parad !II~D!~ O 'n!huw-ap~a~ mmy


U . J J I ~ J O U ! -~

"IJTl!-!ElU

- n h nes zor 'aqp ' a ~ p nes ~ u ~ q d y s ' a l e q e d !JOB $n!hua - a p A S p y ru 10sap area -uxIme p a l a d ' ~ 1 3 OZ-01:E ( s n m r ~ o d o usncpue?a) ~~~r~~

P
I

.ur,OE ap aiuas!p el 21np40 ueldlwxa 5 a l p !~ndn~6


FOP
UJ

YWom

!$e~ueld ! x u aqul

PF01 @3~Jd.haSrInmyU~ -go Mnp tap!-wm y a * & u pmum n3 'aq@ nes zor *nornos-nSo1' ~ 8 0 ~ 'p0110d '!IOU IUI3 06-09 11 ( a p uapo J ~ A E ~ E J ) lVmRi0 3 m

'

-om

gpto1 fgua~ad trueqol c ~ e u r p d azung tap!-apn! uj a x b ~ o ?a-rolm!q ~ u ~ poasap nes a q o ! ~ 'auaq* 'aqp ! '! S o l 'zo1 !log fIU3 001-08 :j ( ~ I I X Y C ~ I Omsnurdnz) ~

~h=

CARTEA

Strat clasic de flori perene

GRUPA 2

A2

Ute plan te perene aspectuoase a , - - . -

.,

RO$U $1 ROZ

a 3

Nern*r (shgai

Delphinium &nun; Bori albe, gbene, dbasae s violcte; t d o q t e t n iunie-iulie;3: 1,5 m

tis~;hridloe,~abssnessuviol~a

asais;

i l n a wh d i & E SQ-180an
Stelufl
Amr novi-belgu; flori albe, violete, m sau q i i ; M o q t e in septunbriiombrie; 1: 120 an

a#

Veronica ( s * )

q t e tn iulie-awr, t: 90 cm

vmia * I

~&esin';

~ o rdbe; i 2 d 0i

C
7

Erigeron; flori dbe, roz, albgsue s w violete;

a?.
RO-P-02-1(W142

tWMP SRL

ISBN 978-W%6tB?

Alte plan te pen tru insulk Lie flori


PLANTA
Nalb3 mare

DESCRIERE
Alara~florisIbe,~
iulie-scptembrie;1: 1,62 m

Campanda p i d i flori albastre sau albe; inflowre in iunieaugust; f: 50-100 un

SCUNDE
i

Cretisoare

A l c h d modis; flori galben-verzui;idorqte !I iunie-august;1: 45 cna, ~#"7'!~~~~l

I hfloqte h iulie-octombrie;1: 20 an

A g e a m houstonianum;flori albastre, albe sau r

Iberis mpirens; flori dbe; hflorqte E n apriie

mi;1 : 15-30 un

I .

O IMP ABIIMP SRL

F K W m 1 -

.'

~ O A ~O J U~~ J as U Ja m qns

q n:,

pSnqx n3 . i.i ~ ~ ~ g u Er ~J iI~ SO d S .d~uidu~puj .

Culori vesele de primivari


Stratuf &mat

PIANTARE

51~NCR~JIRE

din arb@ fi flon' este deosebit de decorativ a' j d terasei sau

- A &

AZALEE
,DIAMANT LACHSyy

4f

lnd~p&a$ $ I N U & H & $ s6i~W @ sdul cu ~ t x n p ~ ~

Stratul cu arbqti cu flori oferii o imagine fermeetoare la sfiirsitul primiiverii. Sold a t e acoperit de &a, iar cornul ornamental ocmtqt{ griidina de privirile indiscrete. Plantele prmntate se dezvold corespunziitor fn lumina ce se suecoarii prinue frunzipl arborilor inal~i, fnsii umbra mai mare Jlj *mpiedid dezvoltarea florilor. Perioada de inflorire poat, fi prelungitii plandnd acoperitoare de sol, arbusti sau plante cu bulbi care infloresc mai devreme sau mai )&ziu. PlantaG arbusti de indyirne diferid, astfel stratul devine mai variat. Florile prezenrate in continuare, de forme ~i culori diverse, hnbogiiyesc aspectul stratului.

(Rhododendron ,Diamant Lachs") f: 40-60 cm: flori rozsomon; inflorqte ?n maiiunie; frunze verde-mediu; semi-vqnic verde sau cu - frunze caduce; necesitii protejare impouiva gerului
,

CORN
(Cornus k o w ) i: 5-7 m; flori alb-imaculat sau roz; inflorqte ?n mai-iunie; fiunze ovale; din august dezvol& bace rap-vioi; frunzele toamna devin roscate
Punefi azaleele !n fafa $i fn spatele cornului la distanfe de 1,5 m. Udafi plantele ~i mulcifi solul cu compost de frunze.

Plantafi bulbii de lalele de-a lungul marginii din fafa a stratului, la adencimea de 10-15 crn $i distanfe de 15-20 cm.

/ a

,DIAMANT ROSA

\
LALEA,HORIJSS

ww,

m;fistl

I ,I

(Rhododendron 4 "Diamant Rosa") 9: 50-60 un;flori roz cu creioniki de culoare d d a ; Pnflorqte 2n mai-iunie; plant8 doas5 cu flori abundente; fiunze verde-inchis; semiq n i c vercle sau cu frunze d u w , necesid protejare 2mp&va&ui

(Tdipa "Hokus Pokus") i : 60-80 cm; flori lunguiep, grarioase, ascugite, galben-auriu; Inflow t n mai; frunze verde-albasrrui; plant3 cu bulbi

hododendron ,,Rubineman) 1 : 40-50 cm; flori roz-fnchis vioi; inflorqte In mai-iunie; frunze ucrde-inchis, iuna de culoarea bronzului; semivqnic verde sau cu frunze caduce; necesi& protejare iinpomiva gerului

&*. -g -z---z='q

I
I

-L -

CARTEA

Arbupti decorativi prima'vara

GRUPAZ

48
,
# -

-,-. ,

.iii,,6.,, i i
"

Alte plan te fn stratul de primivari .8,:

=.=_-*_P

;,

''11'"

c
: i r e s

,, ,

ornamental

Pmus s e r r d a r a ; flori m s a u dbe; hfbrqt&

u~n MICI

111~1.11

R!

&a& ?rnamenc1

--

&-8arimsu-$ctuo;*$
& l i m ~s: : 1-2 m -

Cud P p b m

G w M a B a i LnuqZqk M o r e p t n
m r & p g &

I,
:'<

Epimcdium x rubrum; flori roz-Cnchis;Enfloqte h ipiiedium (;hp) aprilie-mai; i: 30-40 c-m

9 1-7 m

ChpMda w n 8 ;fltMi albo sau albasne;

I eaaoqte Inmard+e;
Vine+

k 10-20 ur

Ajuga reptans; flori albe, albastre sau rw Wloqte In apriiic-iunie; f:

wid&&& p i & flori ; gdbene;f d l q c c i apdbiunit+k 20-24 chi; fktncaimfe

PERENE $1 PLANTE CU BULB1

hemone

Anemone blanda; flori albastrc sau albe; Enfiorqte

h aprilie-rnai;1: 15-30 crn

NmiSus; flori dbe, galbene, p o d sau rm; hfloqte h rnartie-mai; 2: 4-60 an

I
I

~ucojum

Leuwjum vernum; flori albe, parfumate; tdlore$tc In februarie-aprilie;I: 20-60 un

--

Brebenel

WP-02-10041

I!

~ o f l sc a w flori yu&& SBW dbe; hfloqte In martie-aprilie; 1: 10-30 un


ISBN 978-963-86092-8-1

Pen tru primrivara trirziu

"*I!,:a

Stra t de borduri violet

Bordura E n trepte de nuanje aibasrre i violete a stratul de flori situat E n penumbri impresioneaza'prin originaiitate fi prospejim e.

a d -

&
/

Strat de bordura' violet

I
SCUNDEI~N UMBRA

PLANTA
Viorele Ciubojica-cucul
(dreapta)

DESCRIERE
4

&a sibin@;floji al+.rrptia;&&%

Primula denticdata;flori violet-ddi sau violetfnchis; Infloqte ~n aprilie-mai;t: 15-25 u n

Omfalodes

f NALTIME MEDIEIPENUMBRA
Brebenei

(dreap ta)

II
.

Brunen

Elmnnera macrophyll~ flori albasm-aprins;Idlo-

S C U N D E I L O C ~NSORIT

Globularia Aubden
I I

mtha; flori albastre;fnfloqte In


)n , ,

i, I
,

Aubn'm;flori alburru-violes Mloryte in aptdiemai; 6 u ~ v e p i c v e n i ; L 5-15 un ,,:! !~~~

4l~

Iarba-rn2tei

Nepeta x W i ; flori albastru-le~i~tid; Mo-

Meconopsismdis; flori dbastm-azuriu-aprins;


8 IMP AWIMP SRL
ISBN 978-963-86092-

(ni.rn~-nSo~ aj'u~n u uj p u r r m ~ n ~ a u m d i n p y [ n p u gd puy U E [ ~

Cultivap'pe malul lacului cu efect natural pfante h o a s e in fiecare


Cultivafi cel putj, pe unul din malurile lacului de gddinz plante inalte, deoarece amtea confed un caracter natural grzdinii. Arbugtii, ierburile fnalte pi plantele perene cu colorit autumnal form& un fundal minunat oglinzii apei. Ale& plante s u p o d n d bine umezeala solului gi a aerului. Diferitele ,,elemente ornamentale" constituie tot adtea tente mmatice de efect.

CORN
(Cornusmas) k 3-7 m; inflorescenre galbene umbelifbrme aspeccuoase; tnflorqte fn martie-aprilie, hainte de a hhunzi; din aupst h c t e rogu-hchii, ovale, comestibile; frunze lunguiep, lucioase; h% autumnal galben

P: 80-150 cm; ciorchini de flori albe, q o r pendente; Pnflorqte fn iunie; frunze mari, palmate, in form5 de scut; plant5 peren5

r)rlmgVara, On p~ma post@rioar4 a l m l u l separai In semicerc o suprafa@ cu o IZ$me de 3 m. APbaJi wlul, hcorpora$i-i comport.

uJuL

siberiwn.

DE PAMAPAS (Cortaderia selloana) P: 80-300 an;inflorescenple alb-argintii de cel mult 50 cm lungime se ridid cu 1 m deasupra frunzelor; Pnflorqce In septembrie-octombrie; mbunchiuri de frunze verdecenugiu, w n i c verzi; necesid protec~ie de iarn& plant5

Unga marginezl din drsapta a laeului plantafi astiiboides, iar Ilnga cea din stlnga cinci filipendule (40 cm).

O n pDqIm dB m n t l b cs malului plan* trei fiaMi de acorns (di&nta T t ? l k % K t l @ d t 1 m). Purtati mcinwd, dc?damm rldacina irk3 pielea.

CORN SIBERIAN ,,SIBIRICA"

(Cornus alba ,,Sibirican) 51: 2-3 m; flori nefnsemnate albd b u i , fnflorqte In mai-iunie; fmnze verde-deschis. ovale. lunguie~e; Ibtari rogu-viu

FILIPEND'ULB

/
f: 60-120 cm; flori veni nehemnate, m a i - i d i h n z e i&g,hp&; planti de *tin& sup or ti^ o ad&ncime a apei de cel mult 20 un; pland p e r e ~

'

(1;ilipdula ulmaria) 1: 50-200 un; ciorchini de flori albe,

du-se 2x1 rnaroniu; hflorqte P n iunieaugust; fiunze a d h c lobate; supord o adkcime a apei de cel mult 3 m; phm% perens

NUFAR (Nymphaea x) P: 20-200 cm; flori albe, galbene, ponocalii, roz ~i ropii, tn hncde se soi; fnflorqte in iunie-septembrie; h n z e plutit o A , rotunde; a&imea tolerat3 a apei v a r i d P n funcrie de soi; pland peren2

CAptu&i cu foliu! m c q hnpl&. UmplM q q u 1 lc;u p~rn&mt $ pianw la supra%@ nuferli. Amperf#i paim&ntulcu ~ h I=. 1

togmm t@ziilEcq@

zele ierbil de pmpen Hias@ h n z e On jurul p i a d , a w W cu frunzb f ~ ramuri i u9c~te-

pietrigpi scufwndati c

a~Sr/a~i.rd . . o euni, ,it pajo a~msa~a~ ui apm.19$ a~m~ el33 i. ~ o uj p a ~ a ~'inan t y 31uSa~ alazuny 'rumpu'i~ouuj ala~uqd

If'

-- . -- -- . -

--

p p

Alte plan te in stra tul de iarni


PLANTA

~
~

I FRUCTE ORNAME1

DESCRIERE

lippophae rhamnoides; h c d e ponocaliu, )matibide, apar din iulie; t: 2-5 m

Alun

I
PLANTE CU PLORI

C h
--

&ipenrs commonis;frunze acicula 'erde-albistrui wu galbene; i: 1-5 m

'

&11~rm4. flori gabme; Ydoqreh manie-api


-

h @ $ @reap4

f r u a c M h m q a u d p e s a i t ; t 3-6m -- -

s*

I
C

Ghid

fe

rn
O IMP ABIIMP SRL RO-P-02-10-070

P
H B

Culori !fi-pen urnbra'


Plnnde din stratu~' d a t e Zn penumbra' trebuie alese cu mare

gria

@ =

p: 7#-'1B w ; &&
a & & de &&

r
(

Plancele timpurii cu bulbi se d a v o l d acelent In penumbra de la poalele arborilor cu coroan5 d&. C h d fn& arborii Ahfhnzesc, ~i umbra lor crqte, doar p u f i e plante cu flori re vor dezvolta corespunziitor. AlegeFi plante specifice lizierelor puurilor &om le priqte mediul W r o s pi urned de sub arbori, ba unele dintre ele chiar hfloresc pi In umbril deas5. Complethd s t r a d cu ferigi pi flori viiratice, care s u p o d bine umbra, v q i objine f n d de la hceputul verii un peisaj captivant, multicolor. fn aceas6 compozifie toate plantele necesit5 un sol fertil, reavh, cu bun5 permeabilitate.

DRACILA (Berberis rhunbergi) P: 1-1,8 rn; flori r n h n t e , albastru-pal; fnflorqte fn mai; d i m seprembrie apar bace rapaprins; arbust cu gfiirnpi; frunix o d e , care toarnna fmnzi$ cu variind de portocaliy la E ~ \ U

fiuIlzeiln&

I1

Perioada de plantare: toamna sau primivara. Marcafi Intr-un loc cu penumbri o suprafa@de 2,5 x 2.5 m. lndepirtati ramurile ce produc umbra prea deag.

L a 1,2 rn de Mnjenei plantali o dracili japonez2I. Completati stratul cu fennedtoare nopticoaw gi crini-galbeni (60 cm).

sl ' m J m E L

mr
I

(Iris sds ' i :1 & 0d 0 ,cC am ; Bro$rermI & , d ~ ~

CERCEII-DOAMNEI

in rnai-iunie; f k d e f o r m d tuf;e k j he demdCg bine $ I nsol u r n 4 p h & peren5

I
1I Tas 5
. B nivelul solului fw.. zele ofilite de cerceii-doamnei. In locurile rimase goale

@'No5~%huiara)

1 : 30-45 cnz,inflorescenp-umb&forme fsmmte din flori cu 5 @e, dbasrre sau violetabgsen$k Pnfloresc Sn mai-iunie; bde forme h t e , o d e sau ~anceolaze;
P ~W S

(Djcenrra spectabilis) P: 60-90 cm; flori roz, cordiforme, situate elegant pe lgstari aplecaji; hfloregre P n mai-iunie; frunzele aripate, veni-albbuui, dupl hflorire se reaag; plant5 peren& toxic5

1, plantali plante anuale.

Pentru ca plantele s% prirneasci rnai mult6 Iurninl._ lndepartafi ramurile foatte apkate. Acoperifi stratul cu comp de frunze.

Ffori de v d timpurie

PLANTA

DESCRIERE
inflorqte din iunie phl in august: i: 80-140 cm

Sporul-~asei
idrrlptl)

lrnpatiens Neu-Guinea; flori diferit colorate; fnfloqte in mai-octombrie; i: 15-30 cm

I Fuchsia; flori rqii, albe ji violet; hfloqte in mai-octombrie; 1: 25-30 cm

EERIGI

Ferid (dreapta)

Phfiris scolopendrium; f k m cu lamina

ACOPERITOARE DE SOL

b&&al

( h i m e ) G&m odonnun;floti &,pafimate; ttifkwqte th apriip.mai:fi 15-22 cm


Larnium macdatum;flori mov-mpt;
b8aqrin~~e;il54Ocm
T s 4 mrd&ia; flori albe, patbate; ihrqp.&d-iunie; I: 45-30 up
-1
I
;ll;.ii

ufzid-m0d
(dreaprr) '

-7

lare]

A/cbemiUa moltis; flori verdegilbui; infloqa in iunie-august; k 30-50 cm

Cdor.pastel ate, recl, de vara'


Culorilepalide accentueazawe f e d Borilor in cculri vii, ohrind toto& fi o impresie de calm fi t i h i
SALW

ALBK , B B B
h w g % g

Florile albe se potrivesc cu florile de toate culorile. Asociate cu florile in nuanje de roz, srratul va avea un efect lejer, aerian. In suaturile bicolore se pot crea, de asemenea, p q i cu accente deosebite, de exemplu prin repetarea sistematicii a unor grupuri de flori de culori inchise. In imaginea de mai jos un asemenea rol este dejinut de brumiirele. Plantele din stratul din imagine se d a v o l d fmmos in sol cu bung permeabilitate, cu humus ~i in soare deplin.

SALME ALBA nR05EAy" (Lavatera olbk ,Ram$"' 1: 1,5-1,8 m; flori nin f E 3 n n i i de c e a & , roz; fdlorgte In iulie-mtcmbrie; b lobate, phase, +tii; d u s t sensibB l a hghq; fn mgiunile cu d m 5 asp15 plan* mai degrabs t r a n a - t &

" )

1: cel mult 1,5 m; f l d %rm& de w e , roz-palid&cu pere roz-fnchis; h f l o w i n iulieseptembrie; fiunze pdmatlobare; crepere t&ms& plant5 pereni

GLADIOLE ,,P=MISCHUNGn (Gladiolus,,Pastell-Mischungn) f: 1-13 m, inflorescenfe de o t d j i m e impresionand de culoare roz-pdid gi de culoarea untului; en8oqte h ivien septembrie; frunze t f o r d de sabie; p k m ~ i - i iarna tubembdbii fn locuing asdid planta
va deVeni perens

MARGARETE DE GRKDII%% ,,BEETHOVEN"


(Leucanthemum maximum ,Beethovenn) f: 80 cm; flori mari albe, cu mijloc galben; 2nflore.p t n ie-septembrie; frunze iere; p h n d perens

CERCELU$ RO$U-APRINS

/
,DORFnwUDE" F B I o x p-njulan .Dorffieuden) 1: 90-120 cm; flori violettrandafiriu, pete ropii; inflorqte f n iulie-septembrie; frunze tnguste, ovoide; plantii perens
lungi. VdwIrtati m a q d e gi bnmi8rele.let m w .

(Fuchsia magclania) t: 1 m; flori m h n t e , lunguiefc, rotii; h i l o r e p in mai-septernbrie; &unze hgusre, verdemediu; semiarbust raistent la Przghq, care iarna tngheap, a p i &are din nou; plant5 peren3

(Achifleaptarmia ,Schneebalim) 1 : 70 un;inflorescenfedbe, dense, umbeliforme; tnflorqte P n iunieseptembrie; bPnguste, verde-palid; plans buiac& plant5 peredi

-ii~ui3re .. . azuny is aqp I J ~ U n3 ~ o ~ , m pp ~io ~q o ~ ;e Jp d a ~ amcy a iS rep '-E.~ .~ U . reumu E J nu a u ~ a gurpg.13 p urp a r e q t~dwis

Parada florifor albe


h..,--

..

. :-.. --. -

. - -.

.-.

l i

.
.

F d e albastru-verzui sau argintii pi florile albe stducesc


.-7.r
,'=a,

zi pi noapte.
b. ,

.+f.

~+

. \-r

..:.-, ::

- ,

.I

.-

, . .

BOLTONIA ,SNOWBANI("

Florile albe ce se lnalga dintre frunzele verzi stducesc at2t la lumina soarelui dt ~i tn cea a lunii. Imaginea este ~i mai h m o a s P datorira plantelor cu frunze verde-inchis, argintii, albgtrui ~i albe. AmplasaG in grzdina, printre flori, o b a n d alba potrivid mediului, v e ~pute~i i astfel admira indelung imaginea lor feerid. Plantele din imagine necesita mult soare Si sol permeabil, bogat in substanfe nutritive.

b
Lz

L ,

1: 1-2 m; inflorescenrq umbelate dese ~ialbe; \ PnfloregteP n iunie-

verde-deschis

m h t e , roz; inflorqte Zn iulie-august; fmnze pikoase db-argintiu; vgnic verde;

albe; Pnflorqte P n iunieoctombrie; frunze verdePnchis; anudri

,,mite Lionn

aprilie; i: 40-60an;toxid

Regina-nopfi

Nimnigna +ms;
8 8 ,

flori parfumate; idlorqre

In iunie-septembrie; i: 1-1,5 m; toxid

~NFLORIRE DE TOAMNA

fin hie-iulie; 1: 150-180 cm; toxic3


-&rnari;

ueha?

'

x ]ouhana; nod pahmate, abastru-dbui: infloqte in iulie-septembrie; i: 2 m 8


~imicihga r a c e m ; flori uem; inflorqte in septembrie-octombrie;i: 2 m

' "

Cimicihga
(dreaota)

Budleia ,,White Profusion"

tluddleja davidix .White ~~rofusion,'; tlori parfumate: idloreste in iulie-octombrie: 1: 2 4m


A

\"

PLANTE CU FRU
I
a

n, de

Salba .~racii?
(dreapta)

Euonymus fbrmnei,,Gncilisn; frunze alb-verde; 'I _ c - l 5 O cm; toxic2

M & a a h m. h Moon"; . fillwe argia- 1

2
_ r .

Iarbialbi
,,PictaS

Phdaris arundinacea ,,Picra"; frunze cu dungi --7rde-alb;i: 5" '"3 cm

eeuureo~ eqd e ~ e ~ e u rap r ~ hour d n a qp


n .

Flori i n culori reci

AIte

flori d

I,

I*

,,
,

II,~;I

ri reci , 1 DESCRIE&/I i "i ,


.
n

I!'
II

1; , ; I
1

ffyacint60ide.s bspaoica; florialbasse, dbe, nn; I .inflorqte E n mai-iunie; i: 25.40 cm : 7 L


I

Anemone blanda; flori albe, m sau albastre; Infloqte E n martie-mai; i: 20 cm

VARA
Niuvoberga hippornmica; flori albe, rm MU albas-

Nierembergia (&pa)

ue; infloqtc in iunie-septunbrie; 1: 20 cm

Ciocd- be^
,
,

Geranium

x mapificwn; flori dbastru-violet!

'!jd
1I

, hfloreste in iunie-iulie i: 40-60 cm

h sep

Stelu~e
(keapta)
fnflorcgreIn august-scptembrie; f: 60-80 cm

Sdup

Aster dumcnsus; flori albe, roz sau albastre; *bfloqte in septembrieoaombrie; 1: 20-50 cm
-l+.~l+~lrl-.l
I*"1lll.'L.l1l,,,.1-.-

<.,n-.

,-

lfm x rardiana .Halycon"; flori mov; ininfrqte i illlie-august; h n z e albasmverzui; C; 30 cm

PGq @reap4
Arternisia

Fesruca cinerea; flori gri-venui; inflorep E n I iunie-iulie; h n z e albastru-argintiu;i: 20-50 cm


' h m & lact8oq flori $bene; inflorqtein tembrie-octombrie, h m i S argintiu: k 160 un

' b

Scachys byraatina; flori ndnsemnau; h n z e argintii, @row i: 10-30 cm


.

IMP AB IMP

Acest strat, prin florde cu tonalita'ji calde gdben-auriu, ofera' o privelpte ferme&toare de vara M u pihi la mijlocuf toamnei.

Putegi amenaja un strat de flori decorativ 8i printr-o compozipie cromatid simpla. fn compozipia de mai jos domina nuanjele de galben-auriu 8i portocaliu. Tonalitatea aurie este subliniata de dteva flori roz. Formele diferite ale florilor diversificii aspectul stratului. Aldtuirea stratului este usoar& deoarece majoritatea florilop anuale se pot semana direct in strat. Pentru stimularea germinarii amelioraji solul cu compost 8i men~inegi-1 reavk.
l m t i in sol un strat de m m & 5 em. Webla$ oupreW-

DuM rniJtwullwnii ml, p k tafi ~olwile de ruji fn grgp de &e @eir-auti


mlj

I
RUJI (RUDBECKIA) ,,GOLDSTURM" (Rudbeckia Mgida

\i
sernanat.i c b m fj fisrr;ee m pttea p a t e r i d a SmsWlarl, ier &@eie $ d l @ fn perm anmrioar8 (c8amt-a

,,Goldsturmn) 2: 60-80 cm, flori galbenauriu, cu centrul brunnegricios, inflorepe in august-septembrie; frun7verde-inchis, lanceolatl plant5 perenii

ar

'Intmdmb: Z I cmj.

vwB s b rbidwihr, r h&J$imm $e%@i m de 30 m f m t w d

i: 25 cm; flori mari, i'nvolrate, cu form5 aproape sferia de culoare galbed sau portocalie, Infloregte h mai-mombrie; frunze parfumare, m e m ~ c o a r fkrigilor; e p l a t 5 anuali

(Rudbeckia hirra ,,Rusticn) j.: 50-60 cm; flori simple, galbene sau brun-rogcat; hflorqte in iulie-octombrie; Frunze inguste, lanceolate; plant5 anual?i

Flori galbene toamna

PLANTA
Cr;iifescunde
(st@d

DESCRIERE
Tagerespatula .Disco Mix"; inflorejre In mai octombrie; 1: 25 cm; planti anuali
Cosmos sldPhum,Ladybiidn; tdorqte tn august. sep~mbite; i ? 440 a; plan@a n d

Mririye (8utuq) (dreap~)

Iarba-fetei v . , Tanaccmm parrhenium .Goldball"; inflorqtp in


iunie-septembrie; i: 25 cm; plant5 anuali

Heliopsis (sdnga)

:s~;-

xprembrie; i: 1,3 m; pland peren?

R r r W a laEieiae .Goldball"; Morejte tn iulieseptembiie;f: 1,62 m; pknr;i

----"

Hernerdis Jurumn Minaret"; septembrie;I: 1,4 m; p h n d pcren

rejte fn mai

bpeis aipreri; 4nRoqte fn iunie-octombrie;


, <

,IS AsrEcTuos

Grin de toamna

H m Fortunei Jurea"; d n d r b r frunadeau culoare galbene; i: 40-60 cm; plant5 pet&

BerBerb chunbergii Jum*; hnze galbenauriu; t 75 cm; tulpini l e m n ~


Thymus dtriodorus; frunx cu margini galbene; 1: 20 cm; protejati iarna, devine peren2

Amaranthus tricolor; flori galbene, d b e sau cu pete

q i i ; t 1,2 m; plant5 a n d 5
ISBN 978-sW66OS2-8-1

I
I

Pomp' de culori tot an ul


Prin p p e de plante Morind lo perioade diferite se poste amenaja un strat de aliniament divers.
CMFOFIA

Acest minunat strat de aliniament, iubitor de soare este caracterizat prin plante perene inflorind deosebit de indelungat. Plantate in grupuri mari, ele formea6 blocuri florale specifice, in culori vii. Plantagi m d t e flori, pentru ca in strat s l nu rimins spa~ii goale. Un strat mai redus a t e aspectuos gi atunci &d din fiecare plants nu cultivaG d e d t un exemplar. Plantele stratului de aliniament necesits mult soare ~i un sol bogat in substange nutritive, cu buns perrneabilitate. Putegi prelungi inflorirea plantelor prin udare gi cur5gire sistematid.

(Kniphofia x) P: 60-140 cm; inflorescen~e galbene, portocalii ~irogii; inflorqte P n iulie-septembrie; frunze Pnguste, asernhitoare ierbii; plant2 pereni

L 2PtantaZ nh
1
fi ruji

perteha iMm& a

a r w l u i cate Wei platrtie de &-f&da, cmda-gdddui

(60) . I n

mijloc

DALLA ,BISHOP OF LLANDAFFYy

COADA-$ORICELULuI I MIROSITOARE I ,CORONATION GOLD" , (Achilles f i l p d u l i n a ' ,Coronation Gold") P: 80 an;inflorescenge mari, galben-auriu, umbeliforme, parhrnate; fiunze verde-cenqiu, fin aripate; khm&aw titi* .unsegment 62,4 x 3 , 6 m din s~rprafap plant5 pereng ~azonrplui $ prelucriqi 3n el c m p a , Ldlsati lor:p e m o &are RUJI ~NAW PngW T n spatele eatului.

p l a w i trei n a b .

(Dahlia x ,,Bishop of Llandaff") P: 60-80 cm; flori sernibstute portdu-aprins; Pnflorqte \ tn iunie-octombrie; frunze rqu-inchis; d a d bulbii i e r n d P n locuin* planta devine perenl

(Rudbeckia lanciniara) P: 80-200 an; inflorescengein cuib, flori galbene, mari, cu centru de o nuanG mai inchis8 inflorkte in iulie-septembrie; frunze cu trei, patru, respectiv
#mi lobi; plant5 peren5

T4
I
I
Planta$i ddte dupa mijlocul lunii rnai (30 cn$. l k ~ p e ~ i f i bulbii cu un &at de phmbnt de nurnai 5 an.

CROCOSMIA / ,FIREBIRD"

' I

(Crocosma x crocosmiiflora ,Firebirdn) P: 60-80 crn; flori portocaliu. aprins; Pnflorqte P n iulieseptembrie; frunze inguste, aplecate; fn vederea iernirii bulbii trebuie +ufi in locuin@

(Malva moschara) P: 50-70 cm; flori roz, parfumate; inflorqte fn iunie-septernbrie; I frunze rotunde: plant5 pereni

IARBX-MARE ,,MOERHEIM BEAUTY" ,HERBSTFREUDE" PELIN-ALB ,LAMBROOK SILVER"


(Arremisia absinthium) P: 50 crn; flori rnirunte, albe; hflorqte in iulie-august; fmnze aspectuoase, argintii, cu parfum pkicut; pland peren5
-

Acoperifi stratul $i cararea. Qrarea facilitaaeii lngrijirea plantetor din partea posterioar3

(Helenium x ,,Moerheirn Beauty") 2: 70-80 cm; flori catifelate de culoarea aramei, cu centru de nuan* rnai inchis3 inflorqte in iulie-octornbrie; fmnze rniirunte, lanceolate;

(Sedum telephium ,,Herbstfreuden) i: 40-60 cm; flori q o r arcuite, rogu-carmin; infloregte in augustoccombrie; frunze drnoase, verdecenqiu; plant5 pereni

(Gypsophila x ,,Rosenschleiern) f: 30-40 cm; flori mirunte Pnvoalte, de culoare roz-~al, inflorescenfe in mhunchiuri laxe; h n z e msunte, lanceolate; plant5 perenH

a rtratului.

La Tnalgrnea de 20-35 an a iehii-mari,aia@-ola jumC tate, pentru a o face mai rezistent&

plant5 peren5

PLANTA

!m

!iN!#bBB/
Dioenna spectabifis; h r i m $ albe, cordifom; i d o ~ t In e aprilie-iunie; i: 70 an
Naruklislr Qorugsimo"; flori galben-portoclli I n f l o ~& e mrue-mai; 1.4060un

wJ&
Narcisi

krceii-damnei

(drea~ta)
I

'

IdeaD h
'

Tulip x Jpeidoorn"; flori w u - p o d i u ; rqte inapriiiomd; E 58-70 tm

Iarba-ciutei VARA TIMPIJRI

C I

Dom~cum orient& flori galbene; f d o q t e in apdie-mai; I: 25-50 un

hi-..

I-. .-;.

Papaver orienclle;flori albe, roz si . wii; . lnflorqre#' &-iuliz k 50-1 10 cm;plant5 toxici
~>.~i&;yjyP. . . . - a-:
.I< . . A _ . L . .

+_a . . . .

nai-iu

u
MIJLOCUL $1 SFARSITUL VERII

Bujor prfumat

Paeonia lactiflorax .Sarah Bernhardt"; flori roz; / Edorqte in mai-iunie: 1: 1 m

tn iunie-iulie; i: 120 un;plant5 toxid


Mooanla x; flori albe, rqii +iviolet; I n f o lwh iunie-septembrie;i: 100-150 cm

onombrie; i: 120-200 un

S d d a g oxS * .e n ; flori galbe; I n f l o w E n august-septembrie; k 50-60


" , a ,
4
8 8 8,

Dahlia x; flari multiwlore; fnflo iulie-holembrie:i :75-150 cm D e a u n a &Born x; flori mulhlore; I d o q t e In august-noiembrie; E: 40-100 cm

s~tembrie-octombric; 1: 100 an;plant5 toxid

Aster (stelup)

Asterdumausx; flori multiwlore; infloqte t a ~ - o c t o m b r i et ; 20-50 cm

1.10~ n EJ n E n~ E 1 ~. y UEJJ ~ ~ I ~ EI AJ \ ~
ZVdnU3
, ,'lil

IUndWIlONV 15 IUOln2

. _7
(Rosa ,Qad.Wnn)

Boiti de-&i--.-I
.
A

PLANTARE51INGRIJIRE

Petgola cu trandafiri c o n W o atmosfera' r~mm t;c9,giYkii


d s e p a a k t o - k cu a a v pi p-

TRANDAFIRUL C A T M T O R ,,CORALDAWN"
1 : 2,5-3
nt;

b d mk& u~r&

TRANDAFIRUL

CATARATOR

(Rosa ,LawiniaOP) P, 2.5-3

us, Qi un&m

*
AFIRUL C~STARATOR
La 60 cm de alee amplasafi la distante de 1,s m arcade fixate in fundamente de beton cu irdancimea de 60 cm.

TRANDAFIRUL C A T M T O R ,BLAZE SUPERIOR"

LIhatl betoml s91 re usucw, Afanaji strahtl la o adancime de 50 cm. 'lnmwati In sol compost $ tngr~irrdnt complex.

(Rosa ,Blaze Superior") P: 3-4 m; flori semiinvolte, ro~u-strducitor, adunate in grupuri mici; inflorqte in iunie-octombrie; frunze verde-inchis; crqtere impetuoass

crqtere VigUroaG, ramuri

Y
I-

I
5-,-

ST~JENELUL SIBERIAN ,,cAEsAR3S BROTHER"

'

ondvlslte, wu-aprins cu centrul db; Tnfloqte f a iunie-octombrie; f r w

de-fnchis; rrdsmc h

In dreptul arcadelor sipaji gropi de 50 x 50 x SO cm. PIantati tmdafirii astfel ca Iocul altoirii sa fie cu 3 degete sub pamlnt.

Udati radicinile ~i muguroifile. Plantafi printre trandafiri stAnjenei*coada~rlcelului $ jal* iar in spatiile goale gilbenele.

(Iris sibirica ,,Caesar's Brother") i: 90-100 cm; flori violet-profund; inflorqte in maiiunie; fiunze adto verde-gri, in forms de sabie; plant5 perens

yMvia &imcea) I: 6680 cm;

Dupi hflorirea de vari, taiati lastarii laterali ai trandafirilor cataratori. Legati lastarii princi-

Tiiati flon~e uecure aeasupra primei frunze complet dezvoltate. hde~artafi sistematic parfile ofilite.

UI$-z:l!m

nes n h p p n, a p o azuny .qrno~oq ~pupy

lua3sp.2~ py

-a~~~a~sz!d I J O ap ~ a p ~ u a m u azunrj ~ o n j a ~ m [ id i aumd 1 . ~ uip 0,~ ~ .in~pp . ~.o t ~ o 3ERA a p ap JWJSun . i i. rl"ua~ ri(i~Uu~ ... ap n[dmis

Culori modeste, forme nobile


Prin selectarea unor p h t e coresputmitoare, mi v e ~ bucura toati vara de stratul dewrativ.
=VIE ALBA ,,~QRNSW (Lavatera rhuringiaca ,BarnsleyP) P: max. 1,5 m; flori din petale roz cu pere inchise; lnfloreste din iulie pfnl In septembrie; frunze rotunjite,

PLANTARE 51 ~NGRIJIRE

Culorile de bazii ale stratului elegant prezentat aici sunt asigurate de florile roz, albe ,si albastre. Culorile modeste devin mai impozante d a d plantaji grupuri compuse din cel pujin trei plante. bezaji florile in ordine cresdnda conform indjimii acestora. Compozijiile de culori deschise arati humos in faja unui fond inchis, de exernplu in fara wniferelor. Teancurile de frunze albastru-verzui ale plantei vqnic-verzi helictotricon confed toad vara o culoare aparte stratului. Aceste plante se dezvold ideal in locuri cu soare deplin ~i sol permeabil, bogat in substanje nutritive.

Plantare: primlvara. IndepartaJi gazonul pe o suprafa@ de 1,s x 2,4 m. Amestecafi solul afanat cu compost.

Greblafi suprafa@stratuluisf plantaJi h fundal, Tn mijlar salvie alW, iar in fafa acesteia trei radacini de penstemon.

OP-A
(Lychnis wronaria ,,AIban) P: 70 cm; idorescenje rhuroase compuse din flori

4""

Plantali cele trei rldlcini de opaiM la 75 cm de bordura din fa#, iar la 50 cm de acestea helictotricon ve~nic verde.

h prim plan, la dreapta, plantafi cinci plante de limba-boului. Udafi plantele, Acoperiti solul cu rumegus de scoafli.

/ HELICTOTRICON ,.,-;

*,
P
i: 80-100 an; inflorescenFePnalte wmpuse din flori roz; tnfloreste din iulie pan5 P n septembrie; frunze lanceolate, gri-verzui; iarna necesitii mulcire; peren5

LIMBA-BOULUI
(Anchusa azurea "Royal Blue") 1 : 40-50 cm; inflorescenje laxe formate din flori albastre; Pnflorqte In iunie-septembrie; tulpini p i fnuue foarte pboase; biend& dar se cultivli mai ales

(Helictoaichonsempetvirens) t: 30-50 a n ; inflorescenle tip panicul de culoarea paiului, rididndu-se tnalt deasupra fiunzelor; M o r q t e din iunie p h i tn august; fiunze dese, albastru-verzui, v q n i c - 4 ; peren5

'InlH~ati flde de opai# pentru a stlrnula .ormare9 noilor flori.

Pregltiti vara b w de wlvk alba gi penstemon, In d iarna plantele ar hgh-.

me h

cutori pastel

GRUPA 2

PERENE SCUNDE
Floarea-miresei
(hpta)
Gypphila ~ p .Rosean; s flori mdbui; * d o r y eS n mai-iunie; 1: 10-25 cm

PERENE DE ~

NX

biag audc$' flori albastre,viol, influrepdiniurlic p$nZ In septembrr


Hemerocallis ,,Catherine Woodbury";

I flori rmpal; lnflorqte 2ncepin(r A- iulie,

PERENE INALTE

nkIe

. d. ,.
I

rp

Crep@ ($is)
Glopf'ei
Anemona (floara-p;yte]ui)

Filpendula mbra .Venusta"; flori stufoase w M o q t e in iunie-iuk i: 1,s m

Anemonejaponica ,Konigin Charlotten; flori roz;fnfloqte E n q h d din august; 1: 1 m

-- . - = __ CU FRUNZE ORNAMENTALE

Pliiu,

.;"\ r?:
8

L @ @ l

' I

I 1
I

Penisetum

P&mm alopmides .Hamel<; h m e bentoase; 1 : 60 cm

E U ~ On ~ J

n 3 ds a ~ v 33 p

n w

Cascadi buiaci de flori


Cele mai multe plante Mtoare nu d e p w c In3IMea de 30 cm ~i formeazii un vioi ~icolorat covor floral. Pot fi astfel decorate t n mod deosebir &rile construite din cuburi neuniforme de pia&i brut& unde hdplituri pi tisuri este spa@uPndeajuns de plantare. Plantele au nevoie de mult soare i sol penneabil. Se vor dezvolm cel mai bine pe sdri mai purin utilizate.

. .-- .

OORIDALISsatl B m m ( a d s luaea) t: 20-40 cm; flori galbaviai; htlmqte din rmi


pad fi gtprembrie; fiund ee s a faigilor,~giP,~ul ieraii,*dke;

2:

(Mm-ann-j 15-25 a; flori aIbasne;W o -

'

GAROHTA ,$YDAN( b & w m b o p h ~ , E * r i " l P: 10-15 un; flori simple roz-hchis; fnflorcgv & mai-iunie; h z e gria l W ce alciituiesc uwoare lndesate; perenij

b
I

PHUlXru

BRU~W~~RELE

m=sJg
(Th~nru "

frun~e acidare

(Phlox subulam x) 4: 5-15 un; flori mihunted stelate, albe, roz sau violet; . lnflor- fn aprilie-mai, 2 ce d d t u i 5 covoare hdesat~ pereni-

- ) ~ fy l~

CIUCU$3OARA (Alyssum -tile) t: 20-40 a; multe flori m u n t e gaben-auriu; Pnflorve Pn apriliemai, s&bust cu frun~e gri-venui a d u e s l : c o ~ a ~pee; r d

t: 5-10 cm; plan& medicinal5 t f t d t ~ ~ flori lab&, albe sau ragucarmin; I


mirm codhentar; comesdbi; fiunm vqnic veni; peren%
1

fi 7

Plan te pe 1hg-Z scar5


,
I

-=

- - - A

- I , I l

I
I

Alte plan te iring2 --- scara' -IP;I#?FI LAN~ I DESCRIERE


1

I!

GALBEN $1 PORTOCALIU

P
Norocel

(dreapta)

Scdum florikim .Weihenstephaner GoLd"; Bani g bene; Mloqte din iunie piInseptembrie: i: 15

Floare de pai

Hdichrysum thianshmiurm; flori galbene;

,, inflormeIn iunie-iulie; i: 20 cm
Sedum w ' w l a ; flori r&&;

RO$U $I ROZ

' I

lnsoqte ?n

Iarbi-grasii fdqta)

august-septembrie; 1 : 20 un

"

>

.'

.-

-TRU $1 PURPURIU

da wchidfblia; flori dbuui-viola, n st;!: 1 '

Aquilegia flabdlata Yinistai"; flori alblrrui-dbe, infloqte P n mai; C : 10 un

Veronica

ALB
Floarea-miresei (dreapca)
,

.-

Gpsophla r e p s flori albe, mz;infloqte E nm iunie; i: 10-25 cm Cnfl n auguar, i:


--

IFloare de colj

I--

Arginjid
O IMP ABllMP SRL

Dryaf x suendemmnii; flori cm;lnflorqte In maC iunie; y n i c verde; 1: 15 cm

Flori ce in c4n tiprivirea

Strat de vari insorit

Amenajaji in partea insoriti a gridnii un strat in culori seduca'toare format din plan te anuale inflorind vara, plan te peren e, plan te cu bulbi ji trandafiri.

Frumusetea florilor de vari


I

PLANTARE 51 ~NGRIJIRE
CLEOME ,,ROSAKC)NIGIN (Cleome spinosa ,,Rosakonigin7) i: 90 cm; flori roz, aeriene, asembztoare pkzei de MENTA ORNAMENTALA ptianjen; inflorqte In iulie,,CAMBRIDGE SCARLF,T" octombrie; frunze compuse, palmate; plant5 a n d 5

Asociafi diferite flori de yafaW i crea+ o mare pestrip de flori.

--

In acest strat liniar cresc impreunii flori de diferite forme pi culori, culorile dominante fiind ropul pi galbenul. Plantafi florile in grupuri de d t e douii sau trei plante, pentru a crea impresia unei combinatii cromatice naturale. Imaginea de ansarnblu este delimitatii in partea anterioas a stratului de repetarea culorilor ropu pi auriu. Plantele din acest strat necesiCi un sol bogat in substanp nutritive pi cu bung permeabilitate. Plantele infloresc cel mai abundent d n d ,, sunt expuse intens la soare.

,rogu-inchis, parfimate; q t e in iunie-septembrie; nze piroase, lanceolate; P n regiunile cu dims bllndii

oamna, 'indepartafi iarba de pe o suprafafa de 1.2 x 1,8 m. AfAnaJi profund solul ~i fncorporati 'in el comaost.

Plantati i'n mijlocul stratului, la addncimea de 15 cm bulbii de crin, la distante de 20 cm fntre ei. Avei grija s a nu le rupeti frunzele solzoase.

OAIE ,,LICHTSTADn
(Coreopsis grandiflorn

,Lichtstad) i: 30 cm; flori in capitule terminale, galben-auriu, cu

Pnflorqte de la mijlocul lui iunie p h s fn octombrie frunze lanceolatr

(Lilium x ,Enchantmentn) i: 80-100 cm; flori erecte, In culori vii ropu-portocaliu, forms de stea; inflorqte
+-

h n z e lanceolate; planti pereni

Pr~ma~al.,plantafi trandatlni pitici la nivelul solului, la 30 cm de marginea stratului, ~i menta ornamental&'in partea posterioar3 (distanta fntre tulpini: 60 cm).

P e cele doua laturi ale stratului, plantafi lipsdnariele. Seminai colfunag In partea anterioara a stratului, iar cleomele in parte sterioara

TRANDAFIR PITIC ,ZWERGKC)NIGIN 82" (Rosa x ,Zwergkiinigin 82") -1 I: 40-50 cm, inflorescenfe roz dense, umbeliforme, lax Pnvoalte, cu parfum discret; Inflorqte h iunieoctombrie; frunze lucioase, verd inchis; pland peren2
/

5
,Illulqrc: u1l u l l l c gust; fiunze lanceoate; p peen
I d -

- RZLrifi .--distante ce le-au de 30 cm ( :rescut patru-gasefrunze. Inde~artali sistematic buruienele.

culoarea untului, galben-auriu crqtere In forms de tufi; frun pland anual2

-..d 'inilgmt sadu , atinge 15-20 I ~copt stratul cu compost, dar nu plna la tulpini, ca nu cumva sa putrezeax8.

-3
...

CARTEA

PLANT

FLORI ANUALE

1
1

ELORI PERENE
Leucanrttemum maximum;flori dbe; M a p & de i n * Cn iunie-sepnmbrie; P 50-90 @hni(&q~)

-8'

eckia (ruji)
Crin galben

Id& &!@fa ,Gokistutmn; flori galben Morqte F n iulie-septcpltrri&1: 60-100 cm

.d

, InAorqe in mai-seprembrie; 1:30-120 un


Tign'dapvonia; flori de d i v m culori $florc+te In iulie-septembrie; f 404b
AudanPhera bicolor; flori albe, cu pete maro-Inchi

H e d x ; flori multidore;

PLANTE CU BULB1

ia

infloryte Cn iulie-septembrie; 1:40-60 cm

ole

Gladiolusx; flori in multi

TRANDAFIRI DE STRAT

..Bonita 8"

-"

' ' i

bw)
L

,&ber Queer
@reapfa)

f r
Z *

hrc;Borim,kaxZo~oa!te;~qtehi& noiembii R. 6040cm


Rosa x; flori galbenc, hvollte, cu parfurn discret; tnflorqte tn iunie-noiembrie; fi 40-70 cm

Magaret,MerriP; c&2 xzflori alk,semitndtt, cuparfurn p u t n n i ~ :A - m.t=tt ' &lorqte tn iunie-noiembrie; 1:60 cm
:1

,,DuftwolkeU

Rosa x; h i rqii, invoalte, cu parfum puternic; infloqe Cn iunie-noiembrie; E 60-80 un

urp JEW^ ' p ~ n~~3 ~ 3 n3 3 u '3om w o JEJJS ~ . r i.~ ( ~ u a v

CARTEA

Flori vikatice de c h p
-

GRUPA 2

65

PLANTA
\LBASTRE $1 VIOLET
Veronica ,$hieinn ( s )

DESCRIERE

- ,. - < V m * 10&lia ,BbU&m"; C i'*I~ o r c q tL e idu~ugust 2: 80 an;p e m i


I

-*dmiunitB$Bti$w

k 0,&2 na;germlt; m x i d
ocrombri~; k 6040 an;a n d

I q
ROSII $1 PORTOCALII

HJrmp&m. iulie ph3 Zn ULS&~;

m ;p e E B g

lkm M W ,Bori Z n & hBor$a: din iuaie pki2n s e p d r i e ; t: 75 an;arbus


Veronica vighica; hfloqte din iulie p h i hseptembrk; t: 1-2 m;pm11

CIume9pb; lnaoqtc din i& p&nJ In o c t o m b r i e ; t: 1 m;a n d

OR1 $1 ANOTlMPURl

GRUPAZ

..I

3nife1yy i~p;-qfim ~
'ra

uante armonizante

Puteu crea o privelijte special2 plan t h d fn stratd din grain2 plan te anuale ji plan te perene ale cliror flori strducesc in roju aprins.

Paradz de flori rojii de varii F ---,-- ,


J

L~

P A

=.

--

PI - N T - R E ~ I T N G R I J I R E

Pfanthd flori rosii de nuanfe$ h;il#mi diferite, smtul va produce o impresie aparte.

-/
b-

r
1

Un strat plantat cu flori fn culori armonioase este totdeauna deosebit. Acest fapt a t e ad&at P n special f n n u 1 straturilor de nuanp sdp5rZroare intre rogu c afocul gi bordo. Planwi flori anuale ~iperene de t d g i m i diferite treptat, Pnrotdeauna P n grupuri farmate de cel pugm trei tipuri de flori. Au efect special florile perene sau anuale tnalte plantate Pn fundal, de exemplu daliile. Plantele prezentate prefer5 locurile Pnsorire i solul permeabil, bine ktilizat. Y

REGINA-NOPTII (Nicotiana x sanderne ,Crimson Rock*) C 60 cm; flori ro~ii, parfumate; inflorqte fn iunie-septembrie; frunze ovale; a n d

SALVE (Salvia coccinea) P: 60 cm; spice formate din flori mici, ro~ii, tubulare; Pnflorqte in iunieseptembrie; frunze ovale verde-tnchis; anuaki

2 W W f l m d h M r
(dis&n@: o,ar,2 nt).

T n apn'lle, tn

rams-

'

T d w m 1 gi m p w titi o se@iune de gazan. &f$na$i d u l p adSlugapi WnPcjd

mu! gat- @antap WUI l In pnea pa&a& a sw&iM

3-

In fata daliilor, in grupuri de

,,NOVALIS cate trei sau cinci, plantafi ~ ~ d A R L A C H 7 ' salvie, regina- noptii ~i cate o ferbena ,,Novalis planti4 de amarant (distanfa: Leuchrscharlach") 30 cm). : 20-30 cm: inflorescente nate din flori mici, stacoii; inflorqte tn iunie-septembrie; frunze dantelate verde-fnchis; anuals

h prim plan plantati penstemon, gura-leului ~i verbena (distanfa: 20-30 cm). Udafi plantele abundent.

--

%w'c';l-

- --- --

DALIA a %: (Dahlia ,,Babylonn) 1: 80- 100 cm; flori rogii, Pnvoalte; PENSTEMON inflorqte ?n idie-octombrie; (Pensremon hamvegii) frunee verde-inchis; scoategi i: 60-80 cm; flori rogii P n form5 toamna tuberculii din sol, de tromped; Pnflorqte in iuniepuneyi-i la iernar fn loc ferit august; frunze lanceolate; de ger, plantele devenind perens, ins3 tr&iqe pu~in din asdel peren@ . c a w sensibilidgii sale la ger
r4- -

GURA-LEULUI (Antirrhinum majus) i: 10-100 cm; ciorchini d q i cu flori albe, galbene, rofii, rw, culoarea somonului sau ropinchis; inflorqte in maioctombrie; diierite soiuri; frunze lanceolate; anualSi

AMARANT ,PYGMY TORCH" (Amaranthus cruen tus ,,Pygmy Torchn) i: 30 cm; spice drepte formate din flori rogu-inchis; inflorqte in iunie-septembrie; frunze mari, oval-lunguiere; anual3

a n d daliile 15stfiresc. punqi cu grijti, fir5 a rani tuberculii, Ian92 fiecare plant5 un arac de 1 m.

Legafi dal'rltsde amC kb pcirtati regul* florili8 &fir&

CARTEA

Strat cu flori r o e

GRUPAZ

66

PERENE SCUNDE

hflorqte h mai-iulie; 2: 80 un

. $

" a '

*-A4

i
I

C4rciumkeasa

Zinnia elegans .Dahlienbliitige Riesen"; flori in nulte cdori; a o r q t e P n iulieoctombrie; k 90 un LoMa &gens ,,KonigiiVitorian; flori qii; ftdorqte h iunie-septembrie; 1 : 60-80 cm

&a ,lady in Red"; flori rqii; htloqce I LS&ia n iunicammbrie L 5060


(B IMP AEVIMP

SRL

RGP-02-10-058

ISBN 9 7 8 - W ~ f B M I - ~

Duo a1 culorilor de bazbt*+-:


-

Rstrat in dbastru ~igdben

Amenajaji un strat in culori contrastante format din grupuri man' de plante iubitoare de soare in nuanje de dbastru ji galben.

Compozitie bicolorii w
I

?+ =

- PLANTARE $1
LUMANARICA ,,GAINSBOROUGH" (Verbascum ,Gainsborough") i: 80-120 cm; inflorescenfe inalte, r%firate, cu flori simple, galben-deschis; tnflorqte In mai-august; frunze ovale; plant3 bienalg mu

~NG

pe toata' durata sezonului stratul colorat h alhastru pi galben.


Stratul praentat mai jos se distinge prin diferitele nuange de albastru gi galben, nuange variind de la galben-IgrnLiie ~i violetdmchis piin5 la portocaliu-aprins si bleumarin-viu. Un accent dsosebit a t e acordat formelor florale. Ghirlandele lumiiniirelel c o m o l e t a armonios blocurile de flori de mgciuca-ciobanului. Aceste flori plantate i h grupuri mari se dezvol& opum tntr-un srrat expus deplin la soare, pe u r en1 -* h-lmus gi cu bun8,perrr-bilitate.

COADA-SORICELULUT ( A c h i k filipenddna~ P: 60-120 cm; inflorescenge c i d a r e , plate, compuse din flori galben-h&e sau galben-auriu; hflorqte ?n iunie-septembrie, h n z e verde-cenqiu, asemkgtoare firigilor; plant. peren%

Prirntivara, sapati un strat de 2'5 x 3,75 m. fncorporafi-i compost. ?nspatele stratului acoperiti o fagie de pamint pentru a asigura accesul.

Marcafi locurile diferitelor grupuri de plante. fn partea posterioarii a stratului, la cate 30 cm, plantafi plante de lurnanlrid.

MACIUCA-CIOBANULUI

"TAPLOW BLUE" (Echnops bannaticus ,,Taplow Bluew) 1: 80-100 a; flori rotunde, violetalbltrui; hfloreste in iulie-septembrie; frunze a d h c lobate, cu margini spinoase; plandperenl -

Plantali tn grupuri de cite trei-cinci exemplare coada$oricelului, rnaciuca-ciobanului, iarba-rnfijei ~iheleniurn (distanta dintre plante: 60 cm).

Completali partea din fat2 a stratului cu grupuri de cdte cinci-gapte exemplare de reginanoptii ~i didiscus (distanta dintre plante: 60 cm).

1 : 80-100 cm;flori ben-intens, In form5

'

2 n iulie-septembrie; frunze lanceolate;

I
1

, , S I XHILLS (Nepm x fkmenii ,Six Hills Giant") P: 40-60 c q flori violet-alktrui, cu coral% bilabiat& fnflorqtr an mai-septembrie; frunze verde-cenqiu, cu padurn m d ;f o r m e d covor vegetal; plant5 peren5

%m

x-

DIL,,,, J (Didiscus caerdeeus)1 : 50-70 cm; flori umbeliforme, plate, albastru-deschis; i'nflorgte I n iulie-octornbrie; frunze wrnpuse cu pozijie variabill; plant3 anuah

REGINA-NOVI ,,NICKY LIME" (Nicotiana x sanderae ,,Nicky Lime") 1 : 40 cm; flori palide, verde-gdbui; inflorqte in iunieoctombrie; frunze mar oval-lunguie~e; plant5 anua

b 6 5
tnfigeji Tn 501 nuiele de c&e 90 cm Tnilfime, pentru ca plantele perene inalte, dezvoltlndu-se, s& nu se aplece

Dupa prima Tnfiorire, ah, plantele de didiscus, iarb* mitei, caada~oricelului $1 hele- nium, pentru a le stimula Tnflc?. ririle ulxerioare.

CARTEA

Strat ln albastru ti gdben


r

,
8

.-

Alte plan te de culoare albastri ; ; igalbeni

Nar~iisl

(dreapta)

N a r ~ p s n r d o m c i ~ ~flori u s ;galben-viu; M o r y e fn mde-aprilie; t: 40-60 cm

f e b d e k , i: 10 &
XTA

nA

'PrlKnrT RIC

Salt%pratensis ssp. piaten&; flori dbastre, v~olete; fnfloqte fn iunie-august;1: 50-80 rrn

Ai de
Polemonium

Asphoddine lutea; flori galbene; Wlorqte h mai-iunir fnlmasem5nltoare ierbii; I: 80-100 c Pofemonium aerufeum; flori albastru-violcg Intli
n o (
I

, rege fn mai-iunie; 1: 30-80 un

MITLOCUL VERI
Cnifofia

i
(hpta)
i s

Platycodon grandifforus; flori albastru-violet; fnflorqte F n iulie-august; i: 20-70 cn

11111

Kniphofia .Canary"; flori galbenddis; infloqte fn iunie-septembrie;f: 60 cm Phlomis mmlian,; flori g d b m In iunie-august;f: 60-80 cm

i : fnf

.:

Salvia nemoIosa; flori albastre, violete; inflorqte In iunie-august; 2: 50-80 cm Ceratostigma plumbaginoides; flori albastre; hflo rqte in septembrie-octombrie;1: 30 cm

I _

TOAMNA

ratostigma

Hdimtbus decapetalus,Solei1 d'Orn; flori galbene; fdoregte in mai-octombrie; i: 120 cm Sternbergia lutea; flori galben-auriu;Inflorqte Z n septembrie-octombrie;f: 10-30 cm Guyopcerisx dandonensis; flori albastre; "hfl in august-septembrie; f: 100 cm Q IMP ABAMP SRL I$BM

Multime veseli de flori viratice


)

. Pdnplylwea ... ixti de plan te perene ji flori a & '


'V

7'

- -,
1
%

dchdjimi diferite, se poate asigura o fnflorire


.-,

i fndehgad

Vraja'cromatica in timp de vari


Cultivihd plante perene fi m a d e de diferite culori In acelqi strat de flori, se poate obfine o privefifte de neuitat.
I . I

u n

W P E
(Malope rrifida) 1: 60-120 cm; flori "in formii de pdnie, de culoare albg, roz sau rosie; inflorqte din iulie p h i h octombrie; frunze palmate;

HELIOPSIS
(Heliopsis helianrhoides) 1: 80-1 50 cm; flori simple sau tnvoalte, galben-auriu; frunze ovale, verde-inchis; plant5 perenii

Acest fermedtor strat de botdurs este format din plante perene si anuale cu inflorire indelungats, plantate succesiv, conform indfimii lor, in ordine cresdtoare. jntr-un astfel de aranjament este bine pus2 in valoare, iar impresia de ansarnblu fiecare este aceea a unui zid compact si multicolor. Structura stratului este data de plantele perene, care se completeazii de la un an la altul cu noi ~i noi plante anuale. Plantele din imagine necesitii soare plin sau umbrg parriala, precurn ~i sol permeabil, bogat in substanje nutritive.

Toamna tndepartafi iarba pe o suprafap de 2,5 x 1,5 m. Afdn4i salul. 4terneji un strat de compost 5i prelucraji-l rn sol.

i n partea posterioara a stratului plantafi heliopsis la dis tante de 60 cm. I n fata lor plantali jalegi $1 llrnoniurn la cdte 80 cm intre plante.

RUDBECIUA sau RUJI


(Rudbedria hirra) E: 50-80 un;flori aurii, rosuruginiu sau adrnii, cu centrul maroniu; inflorqte din iunie p h i in octombrie, deseori si P n variant5 bicolod; frunze acoperite de peri fini, lanceolate; anudi

VETRICEA

1 I

(Chrysanrhemwn E: 50-60 cm; inflorescenfe de culoare galben-auriu, situ pe tije inalte; Pnflorqte din i phiE n octombrie; frunze pu nic zim~ate; planti anuall

Pe latura anteioarii a stratului plantaji nuwta-dracului ~i ciocul-berzei la distanfe de 60 cm. SpaJiile dintre plante completafi-le cu miqunele.

i aprilie seminati i n fundal nalbe, iar la mijloc vetricea. Dupa ce au germinat, rariti plantele la distanje de 40-50 cm.

CIOCUL-BERZEI

(Geranium cinereum) i: 10-30 cm; flori variind de la roz-deschis la roz-lnchis, inflorqte din iunie p h i i n septembrie, fiunze palmate, puternic lobate; plant5 pereni

SCABIOSA
(Scabiofagraminitblia) P: 35 cm; flori cu petale ondulate, de culoare violet-deschis; "inflore~te din iunie p h i in septembrie, frunze ca de iarbi; plant5 pereni

M I C S ,,WHITE SUPERIOR"

(Viola wrnura ,White Superior") P: 10-25 cm; flori albe asemiininatoare toporqilor; inflorqte din mai p h s fn iulie; frunze ovale, verde-Enchis; piant5 perenii

J w

(Salvia nemorosa) i: 40-80 cm; inflorescen~e in forms de spic variind de la albastru la violet-inchis; frunze parfumate; plant5 perenii

(Limonium lariblium) 1: 60 cm; inflorescenre violete; infloreste din mai phiP n iunie; frunze pieloase, se usud esreric; plant5 peren5

hcepdnd de la inceputul lui mai plantafi In mijlocul stratului rudbeckia la distanfe de 25-30 crn. Udafi ~i fertilizafi cu

legafi fn vreme utilg plantele perene cu tulpina inatti4 de tutori. Tnainte de forrnarea seminfelo, Tndepartafi toate florile ofilite.

Alte plan te in stra tul de flori vira tice ---- - -

PLAN~DESCRIERE
J & l

IN

FUNDAL

pa)

Enfloqte E n iulie; 2: 13-2m; plant3 cu bulbi

C&fe s c d e

Tagetesparulax; Bori gdbui-rqiatic; Zntloqre din

Helianehmum x; flori h culori diferite; EnAoqte din mai phi Z n septembrie; t: 20 un;semiarbust

PLANTE INTERCALATE

hd~h

Crambe corditblia;flori dbe; infloqte dm iunie

Penstemon

Penstemon K; flori In culori variind de la g a l h la rogl

I
Crefigoari

" d o q t c din iunie In octombrie; t: 60 un; pland pere

ISBN 978-963-86092-8

0 culoare in n uan te m ultiple


I

'

Strat de vari, de culoare roz

Din plan te perene p i viratice, cu flori in diferiten uanje de roz, 6

Nostim 8i vesel
fn stratul de bordura' de culoare roz, florifealbastre pi crem contkra' diversitate,
CIOCUL-BElEEI DE HIMkLAYA
( G k m i mh a l a p m e J o W s Blue") P: 40-60 cm; flori cu &mipemle albasue, st-tom; frunzoevanmi ad$nc despicate; peren&-.
,
.I
I

PLANTARE SI ~NGRIIIRE

Combinariile in culori asortate sunt extrern de spectaculoase ~i arrnonice. fn exernplul de rnai jos nuanjele de roz sunt asociate cu flori albastre 8i crern. Frunzele gi florile de diferite forrne confer2 stratului o not5 8i rnai interesantz. Alegegi plante cu inflorire de duratz, astfel v2 puteji bucura de priveligtea lor tirnp indelungat. Toate plantele stratului din irnaginea aldturad se dezvoltz frurnos intr-un sol bine fertilizat, cu bun2 perrneabilitate, P n . p h i 5 biitaie a soarelui.
,

rr'l

1 /

. LOBELIA (Lobelia fulgens) & 45-90 cm; florile de &are ropu-aprins infloresc In iunie-septernbrie; frunze verde-inchis lanceolate; plants anuala

Afanafi addnc o suprafala de pamdnt de 4 x 1.2 rn. Amestecei in sol un strat de 5 c m

Trasei cu un bIif o h i e oaa, desernndnd ascfel locul plantelor. Rujii se vor planta k to distanp de 90 crn fntre ei.

- COADA-SORICELULUI
R~CHI~CA
(Adrillea)
1: 30- 100; inflaresen* umbelifowl, florile rqii, roz, crem C. sau Inflomc tn iunieurmmtoare cu

(Physoscegia viqibiana) f: 60-120 inflorescenp cu flori mbinte, involte. de culoare ra;1nflorqte ? I iunie-septembrie; b lucioase, lancealate; p h t i l peren5

$hen bw; fiunx

k. ,cele ale ferigii, parfirm' amiirui; plant% peren5

Plantati alaturi dml-berzei (distanja dintre plante: 45 cm), iar O n fati iaN-mare $i

Plantali rachitica pe lama din spate a stratului, iar alSturi de aceasta, la o distan* de 40 crn, lobelia rqu-intens 9 coada-pricelului.

P: 60-90 cm; florile grupate In i&m p mmi, tip capitul, cu petale dc c u l w e mz gi ~ e n t r u pomcaliub m hhrwe fa &lie-septembrie; W t r : ~ ;

' I 3 t A D m (Trad-ria a n d a h a ,Rosi3B'40-50 a; florile roz se d d d pmuv o zi; fnflorire princip&: iunie-idie dup3 taiere W l o q t e a b u n h r din nou h seprembrie; h n c ca de iarbg;

1 : 50-60 cm;infloresixn* capid, cu cenvd rowmahagon, In forma de nasnue; i*nnoreg~e In iulie-septunbrie;

15 a dezvolta noi frunze gi flori.

Du@?nflorirea din iulie $i august Tradescantia se va taia la nivelul solului pentru a

0 dati la trei ani scoateji rujii, richitica, Tradescantia gi coadagoricelului gi divizati-le tulpinile.

PW

~ hw &

II

a r h o p q :DIS ap l w ~ oqns j

!IOU t

y p sa

Veselie m ulticolori

Culor~ VII m tr-un strat

e r

Un strat confinh d grupuri de flori de diferite d o r i vii n u imp& nicidecum un surplus de efort, efectd objinut, hsi, este totdeauna de-a dreptul senzqional.

Alegihd plante perene cu perioada de Morire 2a anotimpuri diferite, v v a ' vej5 d e l e cu privefijtea unui strat Morind hdelungat, de primivara pha' toamna.

rn

O P A P sau AR$INIC (Lychnis chalcedonica)


P: 0,8-1 m; flori umbeliforme ropu-scarlat, inflorqte in iunie-iulie; frunze ovale, lucioase; plant5 perens

COADA-SORICELULUI MIROSITOARE

Stratul de flori in galben, violet, portocaliu, albastru ~i rosu ofeG un spectacol senzarional. Plantasi din fiecare culoare, in diferitele p k f i ale stratului, d t e un grup de plante. Contrastul strident se poate atenua prin flori perene albe ~i soiuri pastel. Pentru ca stratul ss r b h l multicolor tot sezonul, cultivari algturi de perene plante cu bulbi ~i flori anuale. Aceste plante reclams sol cu humus 8i soare plin.

(Achilles filipendulina) 1 : 0,7-1,3 m; flori galben-auriu, umbeliforme; inflorqte in iulieseptembrie; frunze aripate, verde-cenusiu; necesitH sprijinire cu tutore; plant5 perenH

I
.

rioada de plantare: toamL na. AfSnafi solul gi Tncorporqi O n acesta un strat de 5 cm de compost.

Plantati T n fundal albiwele coada~ricelului gi aqMc On formatiuni de d t e 3-5 plante, la distante de 60 cm intre grupuri.

CENTRANTUS (Cenmrhus ruber) 1 : 60-70 cm; flori albe, roz-inchis gi rqu-carmin in inflorescenfe ramificate; h f l o r q e in iunieseptembrie; h n z e verdecenupiu, late, lanceolate; plant5 perenl

, ,

stratului, la d~stante de d t e 40 cm, amplasafi In diagonals grupuri de centrantus, iarba-mapi fl albistrele.

3"1

.
4

lnceplnd din mai putai semana sau planta rasaduri de vetricea. Udali din bel~ug. Mulcifi solul cu scoafli de copac.

(Chpmrhemum s e g e w )
t: 50-60 cm; flori galbene; inflorc . in iulie-octombrie; frunze verzi, aripate; plant%anualH

IARBA-MA'JEI

Wepeta x h s e n i i ,Six Hills Giant") 1.: 40-60 an;inflorescenpe laxe compuse din flori violet; tnflorqte in mai-septembrie; fiunzeparfumate, cenqiu-venui; plant5 perenl

ALB;~STRELE sau M N E F (Centaurea dealbara)


4: 60 cm; flori roz-purpuriu; inflorqte in iunie-iulie; frunze aripate, acoperite de peri fini, cu rwersul db;plant5 peren5

2: 1,2-2 m; flori albe, violet sau albastre, in form5 de lumhare; hflorqte in iunie-iulie; f;unze palmate; necesitl sprijinire cu tutore; tZiagi-i florile dupP inflorire; planr3 perenl

Sprijinifi din timp nemjiprii ~i coada~oricelului cu araci sau tulpini de bambus. in funoie de caz, legati plantele de tutori mai arziu.

. prima inflorire tiiati florile trecute ale nempgo1 rilor, centrantusului $i vetriceii.

Muscari (ponun- M m i meniacum; flori albasne; infloqte In bei) (dreapa) aprilie-mai; I: 20 un


L&a ,TriumF
soiuri de Tulipa;ij~tid inflorqte in aprilie; !>i

I
I
1

Ciubo$a-cucului
scundi

Primula vulgans Bori dbe, galbene, roz, rqii. yiolct: , lnflogte h febmarie-aprilie; 1 : 10 un I '

--

VARA TIMPURIU

I
(~hgaa)

La

is m i ;r i dbasrre, violet: Znfloqte F n mai; 1: 50 cm

I
:
1

Papaver orientale; flori q i i , roz, albe; inflorqte h mai-iunie; t: 60-90 un

soiuri de Geum; flori gdbene, infloqte tn mai-iulie; i: 20-40 q$

:
i

H e m d s ; flori galbene, portocalii, q i i ; infloq t e tn mai-iulie; f: 50-90 un

h s m i a x crocosmiifora; flori qu-portocaliu; inflogte In iulie-septembrie; I: 70 un


.-rn

141

..,--., " "?,,

,L

TOAMNA
I

belgii; flori db6@&&, dl n septembde-oct@bik* 100cm

I
I

Rudbeckia

R u d b d a Mgida .Goldsrum"; flori galbene;

(hpta)

I hfloqte In august-seprembrie; 1:70 un

.&&edd&Uori de mutriple
k,~,

1
I
I

-.

, , *,

"fdrlfGkin iulieoctombrie; 1: 30-150


Canna i n d i a ;flori tn nuanfe de galben $i qu;

I,,

?a, ,

Wig)

I Infloqte In iunie-octombrie;t: 50-150 un

Asociind pfante perene cu Aori fiumoase fi plante 2u ciub*, Morind abundent, pU&a interioara"va r i m h e mult timp hbietoare.

NALBA

Deoarece griidina interioari a t e folositi frecvent, ingrijiji-vi ca aceasta s i fie frumoasi in fiecare anotimp. Alegiind in mod corespundtor plantele, de primivara devreme p h i toamna veji avea piante in floare. Alegefi plante perene cu flori in cdori pastelate gi plante P n ciubk. D a d dori~i s i kkafi afar5 plantele cultivate P n vase, folosiG ciubere sau ghivece raistente la tngheg. soarele intens gi solul afhat, cu Plantele din imagine humus. Au o talie scundi ~i necesiti puling ingrijire. Stratul de pietrig agternut printre flori impiedid apari~ia buruienelor gi este aspectuos gi iarna.

(Anisodon tea capensis) i: 70-150 cm; flori roz, rotunde, mirunce, cu nerva5iuni rogii; inflorqte in iunie-septembrie; frunze trilobate, verde-inchis; iarna trebuie tinut5 in locuinjg; plants pentru ciub&r / /

(Rosmarin us officinalis) i: 30-160 cm; flori mirunte, violet-dbistrui, roz sau albe; hfloreste In martie-iunie; frunze verde-fnchis, simiiare frunzelor acicdare; crqtere tufoasg pland condimentarz P n regiunile cu d i a rece, plantaji-o in ciubar gi fine@o iarna In locuing, astfel va

Perioada de plantare: prim& vara. lndepartap gazonul de pe suprafafa destinati stratului. AfinaJi bine solul g i incorporati-i compost.

PlantaJitn partea posterioar& a stratului clopofeil(60 cm). Plantafi garoafele .Dorisw pi ciocul-berzei tn grupuri, la distanp de 20-30 cm.

- 7
panicul; inflorqce fn iunie-august; frunze inguste, ovde; pland asemk5toare

C
(Dian rh us plumarius 3 ,,Dorisn) f: 25-30 a; flori parfum invoalte, de culoare somon-p; cu pete rogii; fnflorqte in A mai-iunie; frunze " mtioase, , . vqnic-verzi; pland perens

i
I
I

ndafirului sabatic; Pnflorqte P n iuniectombrie; frunze a d h c bbate; arbust de m&rime

hnul fl nalbde, iar g a r d d e ,,Dorisg pi ,Pink Jew# tn


ghiwce.

) micz plants pereni

CIOCULBERZEI ,,ENDRESS"
(Geranium endressii) I: 20-40 cm; flori simple, roz-palid, in forma de c w d ; tnflorqte P n mai-septembrie;
I

GAROAFA ,,PINK JEWELn


(Dianthus gratianopoliranus,Pink Jewel") f: 10-15 cm; flori Pnvoalte, roz-palid; inflorqte in mai-iunie; fiunze verde-albastrui, vqnic ve f o r m d covor vegetal; plant5 peren5

DE SOL ,,THE FAIRY'

frunze a d h c lobate; plane peren3

(Rosa ,The Fairyn) i: 60 cm; flori m&runte,fnvoalte, roz-palid, grupate In m h u n m&nte, lucio*; pland perens

e bWk d~ t4W1 ciWe neJim~d~pEetrbg~de 2,Sm.

5"

w8

Nor1 la trecerea din tre anotimpun


Cultidnd plante m r e s p ~ " t o a r e @a , poate
CINCI-DEGETE (Potentilla fruricosa) i: 30-120 cm; flori galbene; inflorqte in iulie-octornbrie; frunze verde-cenugiu, cu cinci lobi a&nci ; arbust

fi b o a & pi in perioada dintre prima'vara"pi vat&

Straturile gi bordurile Enflorind prirniivara gi vara sunt y o r de arnenajat. Dar in perioada dintre cele douii anotirnpuri infloresc pugine flori. Din aceastl cauG, alegeri plante cu bulbi, arbugti gi acoperitoare de sol, care asigurii de primiivara t2ziu pln5 vara o fnflorire continua. Florile din imagine necesitii rnult soare gi sol cu bung perrneabilitate. Puteri prelungi p h i i la rnijlocul verii Enflorirea rnultor plante, prin tiiierea lor dupii prima inflorire.

(Polemonium caeruleum var. himalaymum) i : 30-80 crn; flori albastre P n forrni de clopogei; Pnfloregte E n rnai-iunie; dupd [%eresubstanjiali infloregte pentru a doua oar5 in septernbrie; frunze aripate, verde-rnediu; plant5 perend

s~JPuN;~RI'J'A (Saponaria ocymoides) i: 10-20 cm; flori stelare rndrunte gi parfurnate; Enflorqte in mai-iulie; dup5 t%ere hflorqte pentru a doua oad in septernbrie; frunze ovale, verde-irkhis; f o r m e d o pdturi vegetali: planti pereni

cornpuse din *unatim m h l r UalicrJ (60 cm). in mijlocul straw

3h

fap sdrii-domnuhi plan^ tati formajiuni de plante

lui plant@$ Iba-caprelm.

(45txn) y a m (1 5-20. menjinqi-l W I ~ I T ~

ARMERIA sau LIMBA-PQTELUI

LANA-CAPRELOR

-PQ% DE C&kfF ,YiUQIR" (Armeria maritima ssp. maririma) @bb #ieIk&b ,Wa~npir*) i : 5-30 crn; flori pe tije sub+ in f: 15-20 m; fitxi n e n p.rtl.fuculori variind de la roz la violet, math m p d ; hflorqte t n mdinflorescenje sferice; inflorqte in ~ ~ ~ & E N g z e ~ C a S ; c mai-iunie; frunze vqnic velzi aserndniltoare ierbii f o r h d o plur5 vegetal% pland peren5

(Cerastiwn tomentosum var. columnae) P: 10-20 cm; flori foarte nurneroase, albe, rnkunte, stelare; Pnflorqte E n rnai-iunie; frunze lunguieje, phloase, de culoare cenqiu-argintiu; f o m d o p5tud vegetal%plant5 pereni

scara-cbrnnutut

PLANTE CU BULB1

Shjmel ol&

IrisBhsb'aX; flori d b e , galben~ albasae gi viola bhrqab mai-imie; k 48-60 cm


Paeonia x; flori in culori variind de la alb la rqu; lnfloqte C n mi-iunie; 1: 50-1 10 un

PLANTE PERENr

Bujor

Iarba-mijei

N p r a x hssenii; flori de albasd l e v b u d ; inflorqte in mai-septembrie; 1 : 2540 un

Kalmia

Kdma iarifolia Janh"; flori roz; inflorqte ~n maiiunie; tdpinl rqie; i: 2-3 m

7 bhgsl

Cidsus Idrap&)

a -

Cy*u mywim i ; b r i nil& gallsene, i q i l ;


~ m $ r! n e mai-iunie; t 1-2 la

Viburnum

Viburnum car1esiii;Aori albrm, parfume inflorqte E n aprilie-mai; E cel mult 1,5 rn

&OW t&s@e

R h d a d p n h x; flori fn t w a d ~ r i l tn e dad d~ h mi-iunie;k 1-5 rn

PLANTEACO

LITOARE DE SOL

Gdbioar2 '
(sthgd

Lysimada nummularia; flori galbene; fdoresre in mi-idie; I: 5 cm

Geranium renardii; flori albe; 1nfloqte in maiiulie; I: 20-30 m

m
Q IMP AWlMP SRL

Vine@
m

Ajuga repfad$; flori dbastre;I d o r h i ~ aprilis-mil 1 : 15-Bcm


ISBN 978-963-86092-8-1

IOP-02-10-056

uozas ap

~nd23ul
V

eure!

y u 4 ahrogu~ :npwqfl

$ a p ~ run a ~ oy-0~ :I +qrmldx u o .%an/ ~ srpbq


I -

01-5 3

Covor de flori m ulticolor pe pan ti


&tr-un loc Insorit, In sol cu buna' permeabilitate se poate amenaja o gr;idina' alpina' cu minunate flori de prima'vark
SAXIFRAGA sau OCHII-!jORICELULUI

PLANTARE SI ~ N G R I J I I
I

LEVANTC~
(Lavandula angusrifolia) i: 30-80 cm; inflorescenre dense in forma de ciorchini, compuse din flori parfumate, in culori variind de la violet la violetalbktrui; frunze verde-cenugiu, vegnic verzi; plant5 perenii
/

(Saxifraga x arendsii) i: 5-20 cm; flori marunte, in form5 de ceagci, roz, rogii, galben-pal g i albe; infloregte in mai-iunie; planti peren5 vegnic verde, asem5ngtoare mugchiului, cu frunze reunindr in st-at compact

--

Prin cultivarea de plance perene inflorind primiivara gi de planre bulboase se poate amenaja o grading alpin5 in culori multiple. Cele mai multe plante ale gradinii alpine dezvolta lastar; scunzi gi formeazii kraturi de frunze ce se reunesc inrr-un covor vegetal compact. Luagi in considerare culoarea ~lantelor, in vederea evitarii combinatiilor stridence. Amenajagi gradina alpins intr-un loc insorit. Ameliora~i cu compost solul profund fertil gi bine permeabil al stratului. Acoperiji cu pietrig suprafaga stratului pentr a imbuniitagi permeabiliratea solului gi a impiedica fenomenele de putrezire.

-a

PRIMmAspa NBO~CA-CUClJLUI (Primula verk)

Perlaahde plmm. prim&wra. Afr9nqi o suprafa@ de 2 x 1,5 m. Prelucrajj h'l ea cornpost. Formati mu~roaie din p&m&nt.

alpi
tei ienepiir ~il e v & @ &

i: 15-20 cm; ori parfumate, galbene, ornate cu pete ~nflorejsie tn aprilie-mai; fllln7.elungi, ovale; p ~ a n tperenii i~

( M m iamz4mm)
i : 10-30 cm; infhesceng fn hrmZ de c i o r c h i ~ , formas&din Bori v i o l e r - a l b ~ pahmate, , n-drunte; f d o r e pf n aprilie-&, hunae fqpsre, asema;tl&toare firelor de i a & pIa~t5 bulbcmd ce f o r m e d cu timpd un m a tmmpa

f: 10 un;flori m h t e , fn f o d & stea, albe, roz,q i i , violete ~i violet-alb&uui f o d n d un strat cornmLnze vepic verzi, asemgn%mare fiunzelor acicularc; plant5 peren31

Gra'dina' alpina' prima'vara

plan te
PLANTA

Narcikusx Tete- &The; flori galben-aunu; 'fnfloreste hmartie-mai: I: 15-20 cm

Lew1s~a x; !lor1 van~nd de la ab la q u , respectlv ealbene: tnflowte hmai-iunie;1: 15-49 crp


I
I,,

,lll~'~i

Antenaria
II

Diandusplrwnarius;flori variind de la alb la rap;


-YM(,-s,",,,

ALBASTRU
1

l s f t q t e ln manie-rr-'
-

Myosoris alpestris; flori albastre, roz ji " 15-40 cm


1 J '

_ . -n--

Iu

Aquilegh flabellam .Ministarn; flori albasttu-alb; tdorqte In mai-iunie; 1 : 20 un;toxic' Gentiana acaulis; flori albastre; tn80qte ?n aprilie-iunie;i:M ma

E L
ALB

Pqchinia

Pu&a doidesvar, libanorica; flori albasue; tnflorqte In martie-apiiie; i: 10-15 un

:le
1

I k ks e m p i m ; flori a6r;&Ooreg ..-'


iunk 1 : 15-30 &#
4

'
'

p a

il

L , m m ! ! " O IMP ABIlMP SRL

Arginfid

Dym oc+j flori albe; tnflorqn tn 1~tkhkk5-15~n

CULORI $1 ANOTlMPURl
.. . I I
'-7

GRUPA2
.

t9

p.
.

+'

..

T.ir-x
. ?

Ffori roz i;iviolete

In trare ospitaliera'

k!$ i

Cultivau de-a lungul aleii princijxde plan te perene inflorind indelungat i;iplan te an uale cu flori in n uanje ricoroae

.-

M ' m u

K.G. e x

E L L oc

91

d m -

.;iif

""
E p j i

$dp+ g w c u . nXUE2 2 '5 .g $ - 8-0

mezjm

. m + c '5

GRUPA 2

Din pr~mivara' phi-n toamna'

Ffori perene, de un ton rece

Daca' doriji sa' amenajaFi un strat de bordura' elegant, asociaji flori de tonuri reci, albastre, mov sau roz, cu plan te ale &or

*~&unpp UJ P U ! J O ~ J
apnm a ~ v urp d . . IS; lep (auwda~uqd mp nop nu nq3p mod as td'w ap J ~ ~ 'nast!qv U J ;d n d o 'gp ~ UJ ~ J O H ap ~ E J J S

Abunden t i de flori dbe, rofii ji albastre


I

Florife anuale sunt succesoare excelente ale plantelor bulboace de

JALQ ,,WHITE PORCELAIh


(Salvia farinacea ,,White Porcelain") 1 : 40-50 cm; ghirlande de flori
Prirnhara, semanati h locuinja seminjele jale~ului, lipitoarelor ~icarcium~reselor. Menjineli-le solul reavan. Transplantali plantulele.

In stratul de plante bulboase de prim5vad, de exemplu cu narcise ~i lalele, plantagi la inceputul verii flori anuale. Acestea m a s c h e d frunzele Pngdbenite ale plantelor bulboase pi in scurta vreme se transform5 intr-un covor floral dens, Pnflorind continuu, de la inceputul verii pin5 toamna. Plantafi-le cu grijg printre bulboase, f " a d a le vZt5rna frunzele in uscate, altminteri anul urmator bulboasele vor inflori mai modest, fndep%tafi-le frunzele i n s b e nite doar dupa ce s-au uscat complet. Pentru un efect mai intens al celor trei culori, plantagi sau semgnagi plantele v b t i c e P n grupuri mari, formand astfel Pete cromatice marcante. Plantele stratului prezentat in imagine prefer5 locurile insorite, cu sol af'anat ~i cu humus.

Afanati cu sap81iga rolul T n jurul plantelor ?nstraw1 b d boaselor. Incorpora$ compost T n stratul superior al solului,

,
~ u M ~ ' R E N ,,mUCH A (Gomphrena haageana
,Leuchthnkn) i : 30 cm; flori minuscule, sferice, situate In & A 1 tulpinilor rarnilicate de culoare rqu-stacojiu; Pnflorqte In iunieoctombrie; frunze lunguie5e, ovale; plants

(Zinnia elegans
,Dasher Scarlet")

Y: JU an;flori mari, fnvodte,

die-octombrie; frunze o d e ;

h mai, cumparali rasadurile de petunii Si gomfrene. Caliti plantele seminate in locuin@sau cumparate ducandu-le afar&

in fundalul stratului plantag alternativ jalesi si gornfrene. Alaturi de acestea, plantali un grup de drciurnarese ,,Dasher Scarlet".

(Zinnia angusuhLia ,,Star White1, i: 25-30 cm; flori tip capitul cu centrul galben pi petale albe; Inflorqte h iulie-octombrie; frunze fnguste, plant5 acoperitoare de sol cu crqtere tufoas&plant5 anudH

C~~RCIUM~ESE ,,STAR WHITEy'

PETUNIA ,ROTER TRAUM" (Petunia-Grandiflora,,Rater Traum") I: 20-30 cm; flori imense, P n formi de panic, de culoare ro~u-stacojiu;hflorqte tn maioctombrie; frunze ascuyite, ovale; plants mud5

1 : 20-30 cm; flori mari, In form; de pdnie; Pnflore~te tn mai-octombrie; frunze ascuyite, ovde; plant5 anuaI5

Plantati tn mijlocul stratului in mod strbns, la distanle de 20 cm, cate un grup de drciumarese ,,Star White" gi lipitoare.

In fa$%, plantari T n grupuri petuniile r o ~ i~i i albe (distanp dintre plante: 20 cm). Fertilizatisolul o data la patru saptamani.

I'

I,

Va'ratice

M u h a , &cu@ (dreapd

Mularia mariuma Snow Crystals", M o q t e in a p b o m b r i e ; 1 : 10 cm

Mdia.piti&
Himenosterna

b&ii &nus@neeblJP; ~ ~iir mai-aetermbrie;-fs t e ID &?

fW!

Hymeno5temmapdudosum $nowland"; "mflorqreIn mai-octombrie; 1: U] cm

'P
:(

.TOCALIU

Wbenele

c1540~ Dianthus chinis .Crimson Charm"; I-floqte P n mai-septembrie; k 20 cm

I .

4,

RO$% $1 ROZ

i F 1 -

Garo& ($&nga)

--

iwtiana x sanderae.Nicki Red"; florqte In iunie-octombrie; i: 40 cm;

---

Phlox dmmmondii .Dolly Red"; inflorqte hiulie-seprembrie; 1: 10 cm


O IMP ABIIMP SRL
ROP-02-10-085

ISBN 978-963-86092-8-1

fJlantetrainice fi simplu d e i n g r y ~ ~ y - 7 i

A-I---

Cu pla&care previza'toare p i selectarea c 0 r e s p ~ " t o a ra eplantelor vefi adhim tot and acest strat.

, ,-;
-

1''-

r
: ,

Pentru scheletul stratului alegefi arbqti vegnic verzi de forme $i culori diferite, ale &or nuanfe variate de verde asigurH o priveli~te pl~cuG gi iarna. Ca stratul s H fie cat mai indelungat colorat, plantapi alPturi flori anuale ~i perene, care infloresc P n perioade diferite. Plantand toamna printre ei bulbii florilor de prirngvax5, vepi admira minunatele plante tot anul. Plantele prezentate prefer5 locurile expuse la soare ~i solul permeabil, cu humus.

MOLID ~NTEPXTOR / ,,GLAUCA GLOBOSA" ( P i c e apungens , G l a m Globosa") P: rnax. 1 m; molid mare, de fbrm5 conid Intins& h n z e aciculare albastruargintiu

Perioada de plantare: prirnivara. Afinati un strat de 4,5 rn x 2,5 r n la addncirnea de 50 cm. Ameliorati solul cu compost.

Plantafi chiparosuljapan= ca fundal, iar m o l i u l ~ ~ r de 2.5 rn de acesta, la 90 cm 6 bordura posterioari a dratului.

CHIPAROSUL.JAPONEZ ,FILIFERA AUREA NANA" (Chaolaqparis pis& ,Filifesa Aurea Nana") jl: 1-3 m; conifer scund cu crengi a&n&toare, f'ilamemaase sau flexibil ampwire cu fiunze

TOPORA$I

(Pinus m u p ,Mopsn) 1 P: 0,3-1,2 m; f o r d s f & & turtitil, bogata: Pn ramifiwi; fiunze aciculare fng&&&re, de '1 5 un lungime, verdehchis

/ (Viola cornuta) i : 15-30 cm; flori mici, plate, asemiiniiroare , panselu5elor; albe, bene, rogii, purpurii, mov, albastre, de o culoare sau bicolore; inflorqte h x rnai-octombrie; frunze ovale; peren5

Punefi intre cele doul plante jneapanul, la de 60 crn de bordura din fa@ a stratului, iar ienuparul in partea central2 a stratului.

Umpleti partea din spate a stratului cu toporasi (distanta: 30 crn). in f 4 l formati bordura din verbene (distanta: 30 cm).

VERBENA
Verbena) : E 20-30 an;inflorescenferotunjii formate din flori albastre, mov, rqu-scarlat, rop-purpuriu, roz sau albe; inflorqte In iunie-octornbrie; frunze verdc In& a n d 5

ORIZONATAL mmu ,GLAUCAY' Uuniperus horiwnralis ,,Glaucan) P: max. 30 cm; molid @5%tor, pe crengile dese frunzele verde-albktrui sunt situate solziform

La trei saptirnani dupa plantare ciupiti varfurile verbenelor. La tnceputul verii tiiati topora~ii ofiliti.

Pe timp cald molizii ~i verbena pot fi atami de acarieni. Distrugeti diunitorii spaland plantele cu un jet de api.

1-8-26098-96-8L6 NBSI

7T

,<-.

YP 1 AOW %3Sq@ !IOU :W,mflW EWIS

--36-05 :; 9qma'das-apn! q a & ~ 1v "

1HS dWI/BV dWI O

* ~. a . r ~aw~3app od EA a ii~a~aurird a@ a p p aliz alauri~d uip . n ~ 3vu~3 i ~ J uad J (ai~ndurr~ ~J;JO~UJ n3 1 . ~ . iS 0~ .i~Snqre .. iiuipr~3 . @ JE!~Jo ~ ilo3 d un-.u u~$EJ
n n . . n .

v d

A venit primivara!
Luafi-va' h a s bun de la iarna' cu un ansamblu variat de h i
PRUN DECORATIV ,,ACCOLADE" (Prunus ,+4ccoladen) F: 3-4 m; flori in miinunchi, roz, semiinvoalte; inflorqte in aprilie, inainte de infrunzire; culoarea frunzelor rotunde se transform5 toamna in portocaliu

ckLnv

Arbu~tii cu inflorire timpurie se potrivesc excelent intr-un loc protejat al grsdinii in completarea stratului de flori, dar pot fi plantagi ~i alaturi de teras5 sau zidul casei. V5 pute~i delecta cel mai bine in inflorirea lor timpurie, d a d arbu~tii se pot vedea ~i de pe fereastrii. Aldtuifi covorul vegetal de acoperire al stratului din perene cu inflorire timpurie, cum ar fi de exemplu sphnzul, iedera sau erica. Plantele prezentate mai jos necesiG un sol cu bung permeabilitate ~i reav5n.

'
)

(Viburnum rinus) i: 2-2,5 m; din boboci roz se deschid flori albe; inflorqte h martie-aprilie; fmnze lunguige; h c t e negru-medic; puGn raistenc la hghe~, nu se p a t e c u l e a &t 2n zone cu climii =

.:,

,,SILBERM~"
2: 9 m; frunzele cenu~iuargintiu sunt ornate de

raistent3 la ger

\ ERICA ,,PINK SPANGLES"


i: 1-1,5 m; flori m5runte, galbene in rnhunchi; inflorqte in mai; frunze mHrunte, rotunde, de culoare brun-rosiatic ce se transformi toamna in rop-aprins

(Erica m e a ,Springwood White) 1 : 15-30 cm; multitudine de flori m b t e , roz-pal; tnfloqte de la mijlocul lui februarie p W In mai; fhnze aurii, aciculare, vqnic verzi

i: 15-30 an;multitudine de flori m h n t e , roz-pal; inflorqte de la mijlocul lui februarie piinii la mijlocul lui mai; frunze aurii, aciculare, ve~nic verzi

DESCRIERE
-~

~\RBORI SCUNZI

Magnol~asoulangjana; flor~ roz-alb; inflorefte in apr~l~e-mai; i 3-5 m Cercis siliquasuum; flori roz-purpuriu sau violete; tnflorqte aprilie-mak i: 4-6 m

Magnolie cu flc mari (stJngd

#
*

lullunardrii; flori albe; infloqu $aprilie-mpi;fnrcrecommibille;t: 6-8 r


'
88

run japona

'L

Pmus triloba; flori roz, hvoalte;a inflorqte in martie-apiiie; i: 1-2 rn

'

1
I

'
"

ARBUSTI ~NALTI

Hamamelis
"

I
1

Kerriajapnia; flori galbene; tnflorqte tn mai-id


,

! $i septembrie-actombrie;1: 1-2 m
. , ~ ~ n uxm buinwwdii; flori roz, mai LdlLLrlm@ A d o q t ein marticaptidie; i: 2-3 m

'

Qlin de pl,,,,d-

Al~n
-

w'ylw aveUana; llori grupate !n &&are gbui; TnAoreste in martieaptdie; tiucte comestibiir, l: 3-5 m

\RBUSTI SCUNZ

* *

c (drear" ahia

fahon~a de

Mahonta aqu

Daphnemezereum; flori roz; inflorqte in februanc Tulchini (piperul-lup~l$$~ a p h iilA a taxici

PLANTE CU BULB1
Jarcise '

N~&sFus;M& +WI
lnfloqte in maitie-m"

1
~

(~tdng'
Leucojum

% & l a

(dreapta)

teuwjum vemum; flori albe; infloqte In martie-aprilie; i: 10-30 cm

Q IMP AWMP sRL


. ' A r d

7 .e

j?,
Po, 'Z
= n
e2

w 0

'$

.-.
UI $-I :J

B?VLNBWNXO aZNflXrI fl3

fn!ine-uaqp m p p e azu

:n~ne-uaqp pog : ! ~ a r * * ~ n m r i ~ n q ,

.".......

m 2-1 :E : I O ~ ~ IIN~OS I ~~ !i u ~A apu!lxa as :awn!

(eldta~p)

~ F O rw I 2-1 :J r p 0 1 1 0

ZISVONNa? XI,NV?d
7-I
T

I
UD 001-08 P U I

:4 :euie! ap a + ~ o ~ d p

UJ akuogu!
-

p u faun! !auq@ !10g !mn/au!ppoydsv

au!laP03V
3NaXad 3LNVId

'

on 09-06 a %q=&rnn! y ;esun~-UJq@ uov .wBm g a p w

Gard viu infloritor


I

Terasi estivala' cu vegetatie

TRANDAFIR-TUFA
,,PINK ROBUSTA"
(Rosa ,Pink Robusta")

P: 1,8-2 rn; flori rnari, serniin-

- -':scret parfumate, de culoare


,BOBBY JAMES"

voalte, in forms de q d ,

(- roz; inflorqte fn iunieoctombrie; Ihtarii vigurogi, cu spini d q i cresc rigid tn sus; paravan contra privirilor indiscrete
nt@ k f@ tnstb. T n fap ndafirului urzihr, la

(Rosa ,Bobby James") i: 4-6 m; flori mlirunte, simple sau semifnvoalte, alb-crem, parfumate; inflorqte P n iunie-iulie; lhtarii lungi, flevibili pot

srob la o dis-tan@i de
,

fi urcafi pe trunchiul
arborilor

In fundalul stratului, pe partea dreaptd, forma$ un grup de cinci nemwri. OblFc, planmi in fap acestora doi ttrandefiri-tuf& (1 mL

CRE'JI!jOARE
opdWdk&.
bine tcm@ plarr+t&- MtlkJfi d ~ 1 Plan%% pW@ P B mg ~ u r i cu c a m p s de i h ~ z e . de h W & nar&e.

TRANDAF'IR ACOPERITOR DE SOL ,HEIDEK~NIGIN"


(Rosa ,,Heidekoniginn)i: 0,8-1 m; flori puternic invoalre, roz, cu mijlocul deschis, discret parfumate;

@G
,

x aw& ,&I Foersoerm) am, x%mnWroare M b q t ei h iunie-iulic; toamna,

ffisn%9%E

inflorqte in iunie-octornbrie; I'istarii moi arcuindu-~~w@~ea;&t%m se unul peste altul pot crqte p9n3 la de 2 m

calmh gdben-

(Alchemilla mollis) i: 30-60 cm; flori discret parhmate, verde-giilbui; infloregte in iunie-iulie; frunze lobate aspectuoase; pland peren5

-_

- .

CARTEA

Terasa' estivala' cu vegetafie

GRUPAZ

84

Alte plan te in jurul terasei


PLANTA
Nevada'

DESCRIERE

'ga)

, . . a Oori ;portocaliu-arimiu; Inflorqte in iunieoctombrie; pvfumar; P 1,5-2 m

IERBURI INAT

r7

~
(ahgay

Cmdmia dmna; frum v d e - d b t r i u vqnic verzi; t Q,8-2,5 m

Crin re a1 BrurnZrele

Lilium regde; florl dbe ornate cu roz; i n f l l X

, . -*.2-.-. -

+-

Phloxpaniculatz; flori dbe, rqii 8i violete; inflol :--:e-septembrie, i: 0,6-1,2 m

Asrer novi-belgii; flori albe, rogii ;;i v&m lorqte in septembrie-noiemb ir O,&l+6 m

Mend ornamen.
,I,Y

Monarda;flori dbe, roii ~iviolete; Inflorepe

PERENE SCUNDE

(iarba-osujui)
O IMP ABIIMP SRL RO-P-02-10-091

Nepeo x faassenn, flori v~olet-albktru~; i'nflorqte in ma-septernbr~e; i. 25-60 cm He!ianhemm; Bori h cdori variate: inflorqte tn mai-ocrombrie; f: 20-30 cm
ISBN 978-963-8609;

q~s 1.10~ a~eos q asndxa a ~ i m l ur ~ v put3 ~ ~ v u s ~ld if a@nvt. aliqisuas . . 3\33 rqd E[ p@un u a ~ rriind EUI Ennl i h

*a3 uas1zaJ '3313E

lmpresie na turdi, culori vii


fn #iie naturale sunt h o a s e stratwile cu flori sdbatice perene, plan tate h p p u r i mari.
2: 50-100 em; i n B u m n f e dbe, rip urn&&, cu diameuul de max. 8 cm; fdlorqte 2n mai-wt; h dtipenate, asemhbare cu

PLANTARE 51 ~NCRIJIRE

i: 80-140 cm; ciordrine cu b r i rogu-violet; Wlorqce tn iulie-septembrie; b z e lancedm


tI-

C
PW~WJZI de-p priw v m . Recup@ gmnul pe o po$~neL 1,s x 3 m. AQPnati eolul gi a&u@-i wmpw.

Florile sdbatice Derene se deosebesc de olantele ornamentale perene gi de plantele de strat prin faptul d forrnele ameliorate se asearning forte mult cu speciile pure. Aceste perene au pktrat nu doar as~ectul exterior a 1 i~eciiloi sdbatice din care pro&, ci si rezistenta acestora. Deoarece florile lor nu sunt intotdeauna decorative, se recomandatii plantarea acestora in grupuri. Alegeti plante ce prefer%aceleqi condifii de luminii gi sol. Perenele praentate se davolta optim i'n sol af'anat gi necesit2 mult soare, se extind asem%n%tor florilor sidbatice gi for me^ grupuri mixte decorative.

- \

& : -."

,
A

purpur4 i: 70-100 cm; florid compozite, roz- 1 purpuriu, cu m i a portocaliu-maroniu i'nfloreste tn iulieseptembrie; fiunze lanceolate, cu cenfli asp6

/
cam-

'
I

asigura hranSl
tul taamnei G

(Solidago x ) 1 : 50-80 cm;pani~ul compus din flori m h t e , galbene; M.orqt.e ?n iulieseprembrie; tiunze lanceolate

i : 90 cm; flori rnari, albe, dispuse tn ciorchini i'ndeqi;

perenele se vor d n d e inrrvt stratul. In anii urmirtarise v a plivi

Flori sabatice la finele verii

Alte flori sdbatice la fin el^ v ~ r i i

I--

GALBENE

--I

--PLANTA -

IESCRIERE -. . . .

- -- . -. -

Luminiri

3cnothera terragona; flori galbene; inflorqte ?I nie-septembrie i: 30-60 cm

septembrie; 1:60-100 cm
Air
Y U L . . I Y Y L

,-,

,.-

. _ i _

h _ I _

nfloqte in i u l i e - s q d x i q k 43-90 m

Binuti albi (dreapra) Guga-porumbeluluix .

ranaceturn argmbmum.flori d b e ; nfloqte h iunioaugust,1: 50-100 cm

Decor pestrit de primivara'


I

%oIN

Gridini alpini cu arbujti

YF

Redizaji un covor vegetdpestrij format din arbujti scunzi, Inklorind primivara, specii perene cu infhire timpurie i plan te cu 6 ulbi.

!ua~-:,pb~ azuny !$ouu?a~ !I!r\!ld 'eJer\gur!~d E!zuny nes gyjun~gtu n:,edon:, ap &eon:,$nn:, nes !!Sol 'zor 'aqp 'a1mu8rd uog :nldwe 's:,eduro:, smqn tur 5' I -E'O ti ( u o ~ p u a p o p o ~ )

a ~ a l d !mum e ad qqm~-apran azuny :=?I al:,mj a~npord wn8ne u!p ta!un!-Fur u$ alhogu$ 201 'a~unq 9-06 :& ( s ~ p u a l ~ ~ao n~ 9~0.703)

.!nlnuo~puapopo~ ale al!l!$o~ I ! J .og !&dntf 'a~nma 'a~!!aafa~

~vmwg

~oamaaoaoa

]~uarad p q d r p rind- an e l pap!p a!nqas e u ! w p!a!qm ap p q U.J '!~%~@-J+UA azui 1.13 : ~ - q . t d ' q c asb~oljul :asa~op nes w m q p . z o ~ *!for '!fl"wod 'auaqp 'aqp asum&~d ! r o ~ ~UFJ 06-s 1 : . $(EUZU EJEqJ2.q S!JI)

!ar~mq@ nes asalo!~ %or 'u!u~m-nSo~ 'aq@!JOU tpa%A ro~m p u p r o j vun>s uarad p u q d fw:, 4 1-4 :I (Q~Pqns xom) T l m N 8

\ apJaA ' :,!ub~ <palady u q d :xel pa%^ ro un .ezeawroj n!Snuzo-apra~alaz


-AO~
'

'!~a~!y6 u? ylasasnj el eawpugpe el apoy ! i ~ e l d ' W J !% ~!iewawe lucupuep -0po.4 !all ~ola> lnlueurgd uj

.podwon:, la ui !$en:,waure E ! Jola~$a!d ~ n ~ u! n! lnjos n:,ugpe!$eugv .alaua!nJnq !iwgdapul .n!~ndw!p eu -wee$ :weweld ap epeopad

~ u a ~p ad q d 7. rapra~ ~!uSah:s!q:,ul-apra~ azunJj :!em-a!lpde ul a s b r o ~ u:aqp l laldwo:, !JOU :paSa~ 10~03 PU~IJOJ ssnqre!was fur:, 0s-51 :I (sua~!uaduras s!~aq~)

-uny t!eur-a!pde uj mbroljuj tn!n -uaq@ 'uryred ap pou p u g m a !JOU :UFJ 09-SZ :I ( q n ~ m umsdjy) s

pvoSn~nx=,

" T I "
~ @ Uq Jp u a s s p m q p q p u q d :aseo~qrj 'assn%q azunq :a!un!-pur uj a s h o p l :anseqp nm zor <aqp'sodop ap r:nr~oj ul * J S ~ O ! ~ U ~ J J A ~ ' Ja y !5"q3un~nr ui !log 5 x 1 ~O ~ S :IZ ( w . m d 9 ~ P ! OT F~ H )

-as!rosuj nes pqnrnuad ut pn:,oI u~ ur!~do plonzap a s .m!u&o afue~sqns u~s&oq !S a~n!l!qmursad Eunq n:, p s un ~ r a j a ~ d asnuazard gu!dp g ap ala~ueld . ~ n ~ g ap y e ~p d o efuapunqe ~ palm IOU n:, :,saig2oqml !pads n p u x n ! < p u e10s p l a n s :,saqopodw~ !waA 3ph~ aIasue!nA .!ilpq ~ u nrh q n ap alpndnfi a r l p eseoru +ad= a g p z n o peposos pu!za~dav Osn~dar ap a m s y ~ u n s ~ q p n3 q ap~ue~ S ! d apuarad p u p purue ropmsans ~ m r m r s S ! s !amof t?aran%d pfa!se ala t u n 1 .pmproq ap ~ o l a ~ yS q rolpns d - ~ J I Sa p a s e o r o p ~A!INFSUO~ aluawap suns !zum !!sSnqw

SaaIomvm

*awwqmn p! aposq a p w s p!nodoap

2. CSOPORT

Alte plan te pen tru gridina alpini


I

PLANTA

DESCRIERE
Genists Ha;flori gdlbene, fdoregte h mai-iuhe; E: 30-50 u n ; tavid

1
Afin, (dreapta)
I

.'

I I

111

81.1

- / - '

, I

!I!

Tulichini

v q m e worn; dwi roz W i o q t e In a P r u e - ~ k w n i e verde; h10-30 un;toxic5

'

(stinga)

Tulichini ldreaora

udphne UIW, lnnoregre in m

46-1

?n n y & b

JhamPi
I '

60p g
l l

: " 1 . '
DE ACOMPANIERE

Aubrieta; flon roz, rqu-mrmin, nolete, albastru; inflorqte in aprilie-ma]; i: 5-15 cm tri tn c
re;

L
G;isdri;i
I

Arabis caucasica; flori albe; infloqte in aprilie-m frunze cenusiu-verwi; i: 15-30 rn

I
PLANTE CU BULB1

Dedilel en-

Pd,& vulgaris; flori albasmviolet, hfloqteln martie-aprilie; 2: 15-25 cm; toxic3

Alllum chrisrophii; flori purpurii; inflorqte in mai-iulie; fmnze verde-albbtrui; i: 40-60 cm

r
RO-P-02-10.087

C r o c u s chrpsanthus; flori in culori diverse; bflorqce fn febmarie-mertie; k 5-10 cm


Iris rericulara; flori albasrm-violet; inflorqte in martie-apr~l~e; frunix inguste; i: 10-20 un

Cbionodoxa gigantea;flori albastre; fnfloryn b martie-aprilie;f r u m 6broase; l: I5 a


BBN 978-963-86092-8-1

>IMPAFMMP SRL

cur OBI 51ANOTIMPURI

GRUPA 2

Plantele viratice ji perene cu flori ji frunze roju-aprin5, de diferte forme ~im;irimi conferi gridinii o tent i coloristici min unati.

'3'J

'

1'''

''I1

'

miritice
Difkritele forme de h n z i pi culorile variate se armonizeaza' fiumos i n nuanJe de ropu.
(Dahlia x) f: 1 m; petale cu v2rf ascurit, flori Invoalte; inflorqte din iunie p h i la primul inghep; frunze verde inchis; d a d tuberculii sunt pktra~i in loc ferit de ger

Florile rogu-aprins fac foarte aspectuos stratul din imagine. La aceastg impresie contribuie ~i forrna specifid a plantelor. Pocale de flori miitiisoase, rotunde stau alaturi de ciorchini inalpi bruncastaniu; frunze ornamentale, o d e sunt dHturate frunzelor inguste, lanceolate. Repetarea nuangelor de roSu in fiunzele gtirului gi ale ricinului k c gi rnai aspectuos stratul de flori. Plantele din stratul din imagine necesi6i multa luminl si un sol bogat in substange nutritive ~i cu bung permeabilitate. Udafi gi fertilizagi stratul, pentru ca plantele s5 infloreasd dt mai Indelungat.

(Crocosmia x aoulsmiiflora ,Lucifern) P: 80cm; ciorchini rarnifica~ de flori portocaliurogu fn f o r d de pdnie; hflorqte in iulie-septembrie; frunze in f o r d de scur; biend2, d a e iarna bulbii sunt pgtrayi in locuind
/

Wmlhram, aanati un strat de o Iwme de 1,5 m gi o Iungime de 2 m. Tncorporaji-i compost ~ineteziti-l cu grehla.

hcephnd din apfl1ie, p l a w i bulbii de cmmmEa In partea posterioara a stratului, la o adhncime de 7-10 cm, la distage de 10 cm.

RICIN (Ricin us comm unls~ P: 1,5-3m; ciorchini rogu-giilbeniu; inflorqte in iulieoctombrie; fructe rogii, cu spini; frunze palmate, rogu-inchis; la noi se cultiva ca plants anualz toxic5

(Nicorjana x sanded ,,Crimson Rock") , i : 60 cm; padimate, compus din flori rogu-apr? infloreste in .' iunie-septembrid frunze ovoide;

Planwi tuberculii a trei plante de dalia la distan$e de 28-40 cm, d l ca mugurii hcoltifi 1se dtueze la 5 cm sub pamant

De la mijlacul lui mai, plantati gum-leului, petuniile, flrul, verbena ~i regimnomii (distanfa: 20-25 cm).

,,Sonnet Dunkelrot")

i : 60- 100 cm; ciorchini de

(Petunia x ,,Primetime Rot") 1 : 20-30 cm; flori rogu-inchis, in form5 de panic; inflorqte in

(Verbena x ,,Gartenparty") i: 20 cm; flori rogu-stau dispuse in umbele; inflorqte

)distang de crocomia, in ' partea stanga. Udafi plantele regulat ~i Tndep%rtati buruienele.

CiupS* varful petuniilor ~i plantelor de gura-leului pentru a crege mai ramificat. ?n&partali florile trecute, pentru a se forma noi flori.

7'

Fmme srducit0af.e
ornaM I S m S

. '.

.-

P h d e cu iEuazeargiiatii a p w e & I mod mmp-r menstratal de flm* t o & vaca.

,VAIWGATUSU
(-thus sinensis ,VaiegatusU) i : 1,2-1,5 m; iar& omamen cufo&, Erume cu dun@ alb-

Dadi dorifi & eviden~iafi plande cu fiu* atgintiu, plantele asociate trebuie alese cu grijc7, Se asor& cu fiunzi~ul argintiu florile albastru-vioi, pplben-liimflie gi stacojii, dar se obpin compozifli monotong ilsociind plante argintii cu flori porrsmlii. Au e k pugn maculat plantele cu flori crem sau fildqii, iar cele pur albe par mai scdueitoare. Folosind plantele cu frunzig a@a u m element de evidenflere sau ca p h t e intercalate cu efect linigtitor, phtafi-le hgrupuri, P n special dad au fmnze de forrng deosebia. Plantele prezentate se dezvoltg optirn fn lo soare In sol perrneabil.

Toamna sapafi un strat de 2 x

\
CHIMEN DULCE (PENICUL) (Foeniculum vulgare vr dulce)
1: 1,5-1,8 m; umbelele

fngwte#gi-argintiu; pereni

start de 5 crn de compost.

Plantati in fundalul stratului miscantus gi pelin alb la distanta de 60 c m de marginea din spate, la 1,2 m intre plante.

3 i i 4
Punai trandafirul-tufa la 90 c m Tn fata pelinului iar perovxhia in fafa miscantusului, iar intre ele penstemon (30 cm). Formati in fap o bordura levanti& (distanta: 60 cm). L a stAnga ei plantati un fir de chimen dulce.

I
penate sunt

comestibile; bienal

JAMBROOK SILVER"

-. .
PENSTEMON

f: 60-80 cm; flori parfumate, albasrru-violet, tnfloregtePn iunie-august; frunze vefnic veni,

(Penstunon) f: 60-83cm;ciorchini florali d d r u i ~din i flori roz, ro$i sau viola, In fad de pglnie, fnfloqre fn mai-septembrie; frunze lanceolate; pereni, dar are via* s c d

in august tgiati buta~i de lavanda ~i punai-i la inridkinare In ghiveci, lernati plantele in casa, la lumina ~i racoare.

Tundeli perovghia, miscantus ~i pelinul alb doar la sfhpitul iernii, iar trandafirultufa la inceputul primiverii.

m :t m : e aiuenu ap mny !anmyy~d W!I a - P * ! s ~ ~ a ~qp ~ . n~ ~ d "A P !

oz

'EUUlEOJ ESU3J U1 1EUl E33

a m in~nfizunq Eanoln3 o a . ~ .i ~ po j . a uir J if i~oln3 ap azunq n3


J O ~ utld J
v
n

..

.. iiui~~uri . pay ui mu03 azauodel~oliuip~~3 . . LnJipa ul

',
I

J E JnJ E ~ ~ P U InJuairg I uip ~ ~ a f s o u r ~ v

. .
7

z wnus

landw ILONV

IS woln3

Gra'dina'iaponeza' toamna

41te plante in gridina japonezi


PLANTA
LEMNOASE CU FRUNZlS COI.ORAT

1 DESCRIERE

Rododendron

(stbgal

3pmi&
1

eioblasm

;m

tn hnqie

ARE

Maneumia smrhiopnris;hm compuse paripenate; 1:60- 140 cm

*bMism~~thus sinensis; frunze b a s e , in Funcfie de Miscantus (iarba-elefantului) soi,colorate toamna ?: I-2,7m

ARBUSTI CU FLORI

I
7"-

----

uJ3

06% ? :J!P!-'W! 'B a 2'"9@!rculf!-danll

*sI

i m ! ,

S-ar putea să vă placă și