Sunteți pe pagina 1din 1074

www.cimec.

ro

www.cimec.ro

PREEDINIA

CONSlLlULUI DE MINISTRI

INSTITUTUL CENTRAL DE STATISTIC


Director Dr. SABIN .%ANUILA

INDICATORUL
LOCALIT ILOR DIN ROMNIA

Da!ele rtet6.mtJntului generar rllrr. 6

Aprll~

1941

llli'III\H:nJA

1:-iSTII t:'fl:LLI

:>'J"A'fi>:.TIG

1943

www.cimec.ro

www.cimec.ro

SUMARUL
Pag.

CUV'NT

... . .. . .. .. ... .. .. . .. . ... . .. ... .. VD-XVII rezultatelor recens4mADtulul . . . . . . . . . . . . . . . . XIX-XXII Populaia Romniei iD anul 1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII-XXV Munlclplul Bucur-eti.. ................................ XXVTI-XXVTII Populaia rural i urban!l"a Romniei peproviDell..... XXX-XLVIII

INAINE..

Ulmurtrea

INDICATORUL LOCALITILOR PE JUDEE .............. 1-738 Alba........................................................... 3--10 Alad .......................................................... 11-19 Arge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-44 Badlu ......................................................... 4$~ Bala.......................................................... 66-74 11ltl .......................................................... 75--Bihor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00-99 ..................................................... 100-110 Braov ........................................................ 111-116 Brila ......................................................... 117-125 Buzu ......................................................... 126-156 Cabul ......................................................... 157-166 Cara .................................... , .................... 167-172 Cdmpulung ................................................... 173-175 Cernauti ...................................................... 176-181 Cetatea-Alb .................................................. 182-190 Chilia ......................................................... 195-195 Cluj-Turd a .................................................... 196-212
Botoani.

Constanta ..................................................... 2U-:126 Covurlul ...................................................... 227-231 "Dmbovlja ................. , .................................. 232-249 Dolj ........................................................... 250-268

www.cimec.ro

Dorohol. ........................... o. o.. o o. o. o.... 269- 279 Fllgllra ......... o. o..... o....... o....... o. o.. o o. o. o. o.. 28<1- 283; Flllclu .. o........ , ....................... o. o.. o .... o. 28-1-290 Gorj ... o...... o. o...... o................ o.. o. o. oo... o.!91-3lOo Hot!n ...................................... o.. o . o.. o. olll-m Hunedoara ........ oo.. o. o................ o. o.. o o.. o. ol:!l-3.1& Ialomlta ............... o..... o............... o. o. o. o.. o. o.. o331-346 lai. ......... o. o.. o......... o.......... o. o. o.. o o.... o34i1-35QI Ilfov .................. o.............. o.. o. o.. o. o o.... 360-392 Jsmall ............... o.................... o... o. o. o o.... 0 ~-396 Lpuna . o....... o.. o. o............... o... o.. o. o. o o.... o3!r.-406 Mehedinti. ............ o............ o....... o.. o. o. o . o..... 401--128Muscel. o.. o............................... o.. o. o. o o.. o. .&29-09Neamt ............ o. o......... o.. oooo. oo. o.. o. o. o.. o...... o-"'D-h2 Olt ...................................... o.. o. o.... o.... o. o. .453-ttiS. Orhel o... o... o....... o...... o........... o. o.. o. o.. o. . o.. o. o469-4TI Prahova .................................. o. oo.. o.... o.. o. .61.8-49& Putna ..................................... o. oooo .... "99-516 Rdu(i. ................................... o. oo. o. oo .. o .. o. o.. 517-5:!" RAm ni cu-SArat. .............................. o... o. o.... o. o.. 525- 538 Roman ......... o...... o............... o.. o. o...... o.... o. 539- ;;o Romanatl ............ o................. o.. o.. o. o. o.... o.. o. 0551-560 Severin ................................. o. o.. o. o. o.. o. o. o. o.. 561-570Siblu ........ oo.... o... o.................... o.. o. o. o. o. o. o.. o .Sit-575Sc roca. o.. o............................... o. o.... o... o.... o. o5""t6-:iliS Storojlnet ... o................................ o. o. o. o. o. o. o.... 58&-5Q.I Suceava ..... o.......... o................ o.... o... o.. o... o. o .595-599 TAmavaMare ........................... o. o.. o.. o. o. o. o. o. o.. 600-605 TArnavaMidl ... o... oo............... o.... o. o.. o... o. o....... ~-611 Tecuci . o.. o.. o......... o.............. o...... o. o. o.. 012-62~ Teleorman ................................. o. o. o. o.. o o.... 6216-(!3.8 Tlghlna .... o............... o.............. o. oo. o. o. o. o. o. o.... 639-653 TimisTorontal. ........................... o. o.......... o.... o. 654-66-1 Tulcea .. o....... o......... o.. o............ o.. o. o. o.. o. o. o.... 665-671 Tutova. oo....................... o. o......... o.... o. o . o. o. o.. o. 67:2:~84 Vaslui ... o................................... o...... o... o.. o. o.685-tiGS V Aleea ... o................................ o. oo..... o. o.. o.... f96-7~7 Vlaca. o. o............. o.. o. o.. o.o .. o. o. o. o... 72:8-738
0 0 0 o 00

REPERTORIUL ALFABETIC AL LOC.I\LITlLOR.o .. o. o.. 739-1020


ERAT o...........................

........ o. o. o......... !821-1021

www.cimec.ro

CUVNT INAINTE
Rea:n.>mntul general ~a efectuat la inceputul

al Romniei din 1941 lunei Aprilie 1941 !i al


locuinelor

-a1Utme .1. 1 c ccmmntul .=: Aprilie;

cldirilor i

la

!!. rccemmntul exploatrilor agricole la 2 Aprihf'; .1. ncensmntul populaiei la 6 Aprilie; 4. recensmntul exploatrilor agricole mijloci-i' mari i specializate, la 9 Aprilie; .5. rccen.~mntul n"tniprinderilor, la .9 i 12 Aprilie, l) ruensamntul refuglailor la Il z 12 A prilic .7. recensmntul populaiei de ong~ne etnic ~vreiasc, la 11 i 12 Aprilie 1941. lntentiunea Institutului Central de Statistic .de a efectua 1ecensmntul general al Romniei in primele zile ale anului 1940 a fost zdrnicit de situaia intem dela sfritul anului 1939 i
VII

www.cimec.ro

inceputul anului 1940. Din cauza Pvenimeuldor externe recensiimtul general nu a putut fi efectuat nici la sfritul anului 19-10, adidi la IO ani dela recensmntul general din 19'JG' Abia n ziua de 14 Ianuarie 1941 a aprut Decretul-Lege N1. 67, pentru executarea recclu mntului genaal din 1941 Pentruca operaiunile pe teren s se poat~l cfrclua la nceputul lunei Aprilie 1941, adic naiult:: ca populaia satelor, s fi intrat n toiul numci!nr agricole, a fost 1wvoie ca lucrrile de fnc~t,iitirr: s se execute intr'un timp de 2 luni, Intocmirea fnrmularelor, tip1<irea lor inpachetarea i expedierea lor n toate judeele rii i distribui1 el. intregului material, rz fost o lucrare de ;;aste proporii, cr? a reclamat cfortur'i din partea organdor lnstilutului Central de Statistic, nsrci nate cu exrutarea lor. Intregul material de aproximativ 20.000.0Gb formulare diferite, reprezentnd 17 vagoane ,l jumtate, a trecut prin 20 de operaiuni diferite. Toale aceste ofJtraiuni, inclusiv del imilar!'rt sectoarelor de recensmnt, au trebuit s fie terminate n mai puin de 2 luni, pentruca formularele bine clasate, potrivit dozate i inpachrtalc in 29.0()0 de mdfm s poat fi la timp in posesiunea celor 29.000 de recensori care, au fcut wul practic sub conducerea celor J(J(J() controlori i dup indic:aiunile primite dela organele tehnice ale /nstitutuui Centml de Statisl'ic: ,imJJ(:rlori regionali, delegai judeteni i de! egati mu-

Tlicipali . .
VIII

www.cimec.ro

de pregtire s poal cel mai trziu la ].) Martie, cnd materialul ntreg de recensmnt, lribuia s fie npachetat i expediat, am mobili;:at personalul ntreg al Institutului Central rh Pentruca toate

lucrrile

fi terminate la timp,

adic

Stati{tic.

Comitetul de recensmnt, ntrunindu-se apwafre zilnic, a lucrat n permanen n interesul pcrfectr'ii lucrrilor pregtitoare i a operatiuuilor de pe teren, prin ndrumilri i instructiuni adaptate inpre jurrilor, esenial deosebite de timpur'tll: normale, n care s'au efectuat rccens minte{e din anii 1912 i 1930. Dac ne gndim numai la greutile nepTcv :;lte, pe car-i ni le-a impus recemarea tuturor refugiatilor care la data recensmntului nu erau 1u: toti definitiv stabilii', ne putem da seama de grija mare ce a trebuit s o depun recensnrii i m ganele noastre Lehnice, pentruca nici un cet ll'an s nu scapl neTecensal. Guvernul r,ii a ar/al o perf!!ct nelegrc ~; nu a precupeit nici sprijinul material i nici concursul moral att de necesare pentru ducerea la bun sfrit a lucrrilor de recensmnt. }le!ncrederea pnpulaie fa de opera recensmnntfl1 u i a fost compleei risipit, ncl cu ocaziunen lucrtilm pe teren 1w s'au ivit cazuri ca recensorii sii nlmpine greuti. Operatiunile fJe teren s'au fcut n cele mni bune condiiuni n zilele de 2-12 Aprilie 1941. In continuare s'a procedat la o verificare sumar a tuturor operaiunilor de nregistrare f cute de recensor'i, de ctre controlori sub supralX

www.cimec.ro

vcgherea ~i dup directivele date de delegaii. tehnici ai institutului Central de Statistic. 7 oate mapele au fost apoi mpachetate ,~i expediate Institutulu-i. In August am fost chemari s procedm imediat, la o numrtoare a populaiei i o inventariere a bunurilor din Bucovina de Nord i din Basarabia, intrebuinnd metode i formulare adaptate mpr~jurrilor. Pe lng formulard.7 obinuite pentru inregistrarea datelm privitoare la cldiri i locuinte la populaie, la gospodriile ag'iicole ,~i la ~ntr-e prinderi, ni s'au introtbts i urmtoarele formulare speciale: 1. Lista avuiilor publice. 2. Lista exprofrrierilor i a atribuirilor de bliuun. 3. l;ista averii repatriailor germani. 4. Lista de bunuri ai cror stpni nu sunt prezeni, refugiai, disprui, etc. 5. Lista bunurilor evreeti i G. Lista bunurilor mobile fr stpn. In vreme ce, la recemmntul din Aprilie 1941, complectarea formularelor speciale pentru refugiai i evrei s'a putut face cu uwina, avnd n vede1 e c pcr.wanele la care se refer datele nregistrate erau prezente .ri puteau da luate lmuri1ile cerute, in Bucovina de Nord ,~i n Basarabia, o parte din formularele speciale au trebuit s fie complectate n absena persoanelor pe care le vizeaz, ca de pild lisiele care cuprind averiile repatriailor germani, listele de
X

www.cimec.ro

bmwri ale refugiatilor, dispruilor etc., o parte din listele bunurilor evreeti. lnformaiunile primite deltl vecini aszipra persoanelor absente i a br.rmrilor lor a reclamat minutioase verificri la faa loculU1, deoarece ni reprezentanii autoriti.t{ilor admini!drative. abia instalai n posturi i in foarte multe cazuri necunosctori ai mprejura 1ilor focale, nu erau n msur s dea relaiuni precise comisiunilor de inventariere i delegailor tr?hnici G lnstitutufui. Eforturile depuse n cursz.l anului 1941, de cire ftmctionmii Institutului Central de Stati.~ tic. ni-au dat posibilitatea s adunm un mate1 ia/ foarte pre(ios pentru cunoaterea realitil(;ilm di,1 tara noastr. Acest material cuprinde. pe lrlng reGlitatea demoguJ}tc, social, cultural I ectmomlc a rii, asa cum se presenta in anul 1941. ,,i numeroase elemente ce vor constitlll pentru 1sloricul de mine, lot altea documente.

Indicatorul Statistic al localitilor din Romnia e numai o prefa a viitoarelor publ1:caii care vor fi puse la ndemn ca rezultate defini tive dup prelucrarea materialului recensmn tului din Aprilie i a inventarierii din lunile Auf~ust, Septembrie i Octombrie 1941. Prelucrarea mecanic, clasificarea i controlul tururor datelor nregistrate de recensori i de membrii comi.siunilor- de inventariere cer timp. Materialul adunat la recensmntul din anul Jr}30 a formut obiectul a 10 volume mari. Acel din anul 1941 1 care cuprinde si recensmntul exXI

www.cimec.ro

agricole. precum ,~i mai multe receninventarieri spec-iale, va forma materialul unui numr de publica-ilmi i mai mare. i, J~n la apariia acestora. Indicatorul Statist-ic va fi o bun cluz n minile tuturor acelrmz fN' care i intereseaz realitile din ara noastr. Prin loptul c mbrieaz n mod sumar un materia( bogat, Indicatorul Statistic va servi i dup afw,.itia publicatiunilor GU rezultatele defhtitive (l(e ri'Censmntului i invenlarierii din anul 1941, ca un ghid uor de rnnui.t i de comultat. Indicatorul Statistic nfieaz distribuia popul~:iei pe judee pe orae i pe sate, aa cum a fost inf'regi5tral n anul, 1941 n comparaiP cu cifra populaiei acelorari uniti administrafi<x, stabilit la recesmntul din anul 1930. Punnd fa n fa rezultatele a dou recensminte fwte la dou epoci diferite i dup criterii diferi.te, am fost nevoii s recurgem la rt :.eam de note explicative, spre a lmuri deosebirile rezultate dela un recensmnt la altul. Iar pentru a nlesni lucrrile compamtive dintre rezultatele recensminlelor din anii 1941 i 1930 n raport i cu rezultatele recensmntului din tmul 1912, (pentru Ardeal i Bucovina: IY/0) tltim un nsemnat munr rfp note explicative la localitf.ile care i-au scliimbat structura Pe care uu avut-o la acea epoc. Foarte multe localiti ~-i-au ~chimbat i numt:le, unele chiar de mai multe ori - nct a trebuit s recurgem, si in aceste cazuri . la note explicative, spre a nlesil~ ~dentitatea lor.
sminte i

pluata-iilor

XII

www.cimec.ro

Numrul mare al locaiitilor, n dreptul c mra apar diferente mari ntre numrul locuitorifor din 1941 ~i 1930, se datorete nu numai faptu~ui c cele dou recensminte s'au fcut dup cri~en"i diferite, dar, n Vechiul Regat, aceste deosebiri provin mai ales n urma deselor modificri administrative. Frecventele modificri administrat-ive nu vizeaz numai delimitarea nou a unui jude 5au a uuei pli, ci n nenumrate ca::<.Jri i'nsi structura comunei, prin trecerea unui 5at dela o comun la alta, i chiar i structura unitii soale a satului, prin trecerea unui ctun sau a unei po1iuni de sat dela o unitate la alta, dela un wt la altul. N econtenitele treceri ale unor ae zi'i gospodreti dela o unitate la alta fac ca sarul cutare s aib a alt delimitare n 1912, o alta in 1930 $i cu totul alt nfiare n anul 1941. Un numr de gosPodrii, nregistrate la data recensmntului din 1912 n satul A, le gsim n 1930 n satul B, iar in 1941 n satul C, sau chiar revenite o parte 7a satul A, iar altele trecute la saiele C i D, n vreme ce satul E dispare cu toiul i grupurile de case, din care a fost compus, trec la satele F i G ~i eventual chiar la satele A, B, C i D. care n interval au mai suferit o modificare. Urmrirea trecerii acestor aezri gospodrct dela o unitate la alta implic operaiun'i de birou nespus de grele i migloase, precum i repetate corespondene pe care sectiile Institutului au fost nevoite s le angajeze Cit administraiile locale .~i cu mganele Serviciului nostm exterior, nct a trebuit s treac mai bine de un an de tile, pn s se poat /mur't toate nedumeririle.

Xllt

www.cimec.ro

Dificultile identificri i localiti/ar au. fost >Porite i din cauza schimbrilo1 dese de nume, la care au fost supuse dela 1912 pn la 194.1 nu numai plile si comunele, ci i un numr foarte m.are de sate. Localitile cu aceeai denumire pe iailoriul aceluia,~i judet -- 8 sate cu numele ,,PoJit'li" n judeul Arge . a. m. d. - deasemeni 01.1 contribuit la sporirea greutilor de identificare. Pentru a nlesni identificarea lo-r n viitor, om introdus n parantez, n dreptul satelor cu tJce/a nume de Pt teritoriul aceluiai jude, numefe comunei de care finea la data recensmn iului (inventarierii) din anul 1941. Dac ns )(n la viitorul recensmnt, satul va fi trecut la afl comun. sau dac n interval acel sat, sau comuna de care t.in i va schimfJa numele, 'identificarea lui va deveni din nou o problemii. Spre deosebire dP Indicatorul Statistic din 1930, aaast lucrare mai cuprinde, lot n notele expli<arive, i ctunele si alte aezri gospodreti cu nume propriu din hotarul satelor, apoi suburbiile, wloniile muncitoreti etc., din hotarul oraelor. lnovaiunea aceasta are o deosebit nsemntatt mai ales penlru cercettorii problemelor sociale din viaa satelor si a oraelor. Foarte multe din aceste aezri rt,ospodreti sunt nuclee ale unor localiti cu vw social proprie, sunt sate n devenire, sau viitoare comune suburbane, sau lhiar viitoare cartiere de orae. Alt inovaie este introducerea unui numr de cod pentru fiecare localitate - sat sau ora care va nle~ni ntocmirea fielor personale cu

XIV

www.cimec.ro

cifru propriu pentru fiecare locuitor al rii, prevzut n viitoarea organizare a birourilor de populaie.

Ca i Indicatorul Statistic din 1930, i acesta cuprinde la urm un Repertoriu alfabetic al localittilor din Romnia cu numele lor oficial din 1941, care face posibil aflarea fr greutate a oricrei localiti din 7 ar. Una din viitoarele publicauni ale Institutului Central de Statistic i anume Dicionarul Statistic al Romniei va cuprinde, n ordine alfahrtic, toate aez:n'le omeneti din ar, adic nu numai oraele i satele ci i suburbiile i ctunele i orice fel de grupuri de case cu nume propriu, din hotarul oraelor i al satelor, cum sunt : coloniile muncitoreti, m nstirile, localiti climaterice i balneare, colonii de igani, colonii forestiere i alte aezri gospodreti rslee, a cror viat soCial se integTeaz n viaa social a unei localiti apropiate. Toale aceste aezri gospodreti vor aprea n acea puhlicaiune, ca i oraele i satele, tof n ordine alfabetic si nu numai cu numele lo1 de astzi, ci i Cll denumirile vechi oficiale i nco/iciale, romne i strine, pentru ca orice ae;;are omeneasc din ar, ce se ntlnete in publicatiunile i n actele oficiale romne i strine din a doua jumtate a secolului treetti i din prima jumtate a celui de fat, s poat fi identificat cu nlesnire. Indicatorul Statistic al localittilor din Romnia deastmeni urmreste i scopul de a inlesni identi!icaua oricrei aezri din ar. Din
XV

www.cimec.ro

formatului su redus de cluz porIndicatorul Statistic: a trebuit s se limiteze la denumirile romneti dela ultimele trei 1rcensminte; 1941, 1930 i 1912 {1910). Dar i n acest cadru limitat. lucrarea de fa wprinde indicaiuni asupra structurii oraelo1' i satelor noastre, nlesnind totodl1t i o mai just nelegere a notiunilor de sat i ctun. In felul acesta, Indicatorul Statiltic al Romniei va putea servi ca auxiliar i ndreptar i organelor adminishaiilor locale, la delimitarea unitilor administrative,la numerotarea caselor n sate i ctt..nc i mai ales la evitarea confuziunuOJ ntre sat i comun, confuziune att de frecventii n trecut. cnd s'au numerotat in continuare casele din 3-4 i mai multe sate care fmrnau o comun, cm.siderndu-se toate ace.5te sale ca o singttr aezare OllteJ.easc, ca o singuri$ unitate social, adic ca un singur sat. Din cauza 'confuzhnilor ntre no:iur.ea de sat i comun au aprut o serie de greeli nu numai n publicaiunile oficitile i neo/iCiale, ci i n hrile ntocmite pe temeiul acestor publicatiuni. Gsim n aceste hri denumiri mprumutate din istoria i din viaa politic a ;ii nume de domnitori, de eroi naionali i de brbai de llat - n dreptul unor vechi aezri omeneh, a unor sate cu veche tradiie, cu iolul altul dect numele vechiu, care e cel adevrat Numele vechiu al statului dat de populaie a disprut de pc hart i locul acestui' nume l-a luat numele nou oficial, care ns n realitate nu este numele satului n dreptul cruia wuza
taliv,

XVI

www.cimec.ro

i gsim, ci al comunei compuse din mai multe .sate, care toate sunt indicate pe hart cu numele lor cel adev1at, n afar de satul reedin care apare cu numele mprltmutat. lndicatorul Statiltic al localittilor din Rom&nia va servi ca ndemn celor inustrati cu spirif de cercettor, s nceap studii comparative .m11pra evoluiei unor localiti sau regiuni care-t lnterseaz mai de aproape In sfrit, lucrare va fi i un pretios auxiliar n mna tuturora - autoriti, instituiuni, parI ieu laii - can au n permanent nevoie de l muriri i orientri privitoare la sitt.aia localiJtilor . .Apreciind la justa lor valoare foloasele pe care hdictor11l Statistic al localitilor din Romnia le aduce tutuora, am hotrt editarea lui chiar rtcum n toiul rsbo-iului, d_ei sacrificiile ce se cer sunt cu mult mai mari astzi dect n timpuri 1iJrmale.
Indicatorul Statistic al localitilor din Romuia din 1941 este redactat de d. Gheorghe Bir c_.cu. D-sa a fost ajutat de i Prof. Gh. lorgulescu, d-nil Cezara ,1gopa i d-oarele Georgeta Mlrinr:scu, Angela Vasilescu i Georgeta Dncescu f tmcionare ale Institutului C rntral de Statistic. Dr. SABJN MANU/LA

XVII

www.cimec.ro

www.cimec.ro

LMUJUREA

REZULTATELOR RECENSMNTULUI
Ca i la recens3mntul din 198[1, organele nsrcinate cu dc:ctuar~a pc teren a lucrrilo, de rcc~mmnt (Aprilie 1941) i de inventariere (n Eurovina de Nord ~i n iu Basarabia [n lunile August, Septembrie ii Octombrie 1941). au primit instruciuni preci~e. c:i obi~dul recens:imntului i al inventarieri1 populaiei ~i <J bunuril->r din mediul rural l formeaz popuLaia ii bunurile <.uprinse in hotarele unu1 sat. iar nu in ale une1 comune Unitatea soc,ial oore e satul, aro: c<~ractrr d mai mult ~tabilita:e tl !d.t ur:<at a adimistrativ. comuna care e supus la continue fluctuaiuni. In vreme ce comuna e o creaiune artificial a autoritilor adimis!rative, ae;r.rile omeneti natumle, adic satele, au luat fiin n majoritatea cazurilor n mod spontan i s'au desvoltat ~au au deczut dup oameni i mprejurri. de cele mai multe ori w totul independent de voina crmuitorilor. Puinele sate, nfiinate de c.lrmuitori sau chiar de parlicuJ,ari prin colonizri, se desvolt i ele, ca ~i cele de da-t veche, n aceleai condiiuni de total sau aproape ldal independen de voina crmuitorilor, care cel mult n primii ani dela nfiinarea lor, le poart o grije d~osebit, sprijnindu-le la ridicarea primelor instituiuni i la excutarea primelor i celor mai necesare lucrri. edilitare. Acest sprijin, pe care autoritile l acord de altfd ~i satelor mai vechi din cuprinsul comunelor care nu dispun de suficiente mijloace proprii contribue la nflorirea satului i la ridioorea 9trii :sociale, culturale i economice a locuitorilor, dar nu-i schimb ntru nimic structura pr()priu zis.

XIX

www.cimec.ro

Vatra satului i hotarul lui,

adlc trupul de moie, se

prezint i azi, n majortatea covritoare a cazurilor. ca i cu 100-200 de ani n urm, n vreme ce num,rul comunelor din Muntenia i Moldova cu aceeai slrudur astzi ca i acum 20 i 30 de ani, c cu mult mai redus dect al acelora care n acest interval i-au schimbat comp.lect structura, fiind compuse dintr'un numr mai mare sau mai mic .de sate, dect cum erau cu 20-30 de ani n urm. Conduct'rea recensmntului din 1941 s'a strduit, prin urmare, s recenseze peste tot realitile vii gsite pe teren,
adic satele, via social

care constitue fiecare n parte o unitate cu proprie. In Muntenia i 1n Moldova, din cauza, confuziunii ntre noiunea de sat i ntre aceea de comun, s'au numerotat n 1930 n continuare i n devlmie, casele din toate satele care formau o singur comun, 'n vreme ce la recensmntul din 1941. am cutat "S separm toate satele, intervenind la autoritile adiminislrative s procedeze la numerotarea caselor pentru fiecare sat n parte. Felul greit de numerotare a caselor l-am ntlnit n 1930 n nenumrate cazuri, n care apoi unitile adiministrativc apar ca sate. In chipul acesta, numrul satelor apare n 1930 cu mult mai mic dect e n realitate. Pe de alt parte ns n ultimi 10 at,i, oficialitatea a deLI"elat ca .~at.e o mulime de ctune, colonii muncitoreti, mnstiri posturi pescreti i alte aezri de acest fd cu num.: propriu din hotarul satelor. De aceea, la recensmntul din 1941, apare un numr mai mare de sate dect cMe sunt n realitate. Am mai redus din acest numr acolo unde n urma unor an<.hete locale, sau a unor informaiui precise, primite dela organele Serviciului nostru exterior - con!rolori i censori statistici - am constatat c nu e vorba dect de simple ctune lipsite de orice instituiuni public<.> i de orice via social proprie. Numele acestor aezri gospodreti lt:-am trelUt n notele explicative, iar clr:lirile i puina lor populaie se gsesc nglobate la satul, n al crui hotar sunt situate i n a crui via wciala se intregreaz viaa de toate zilele a locuitorilor care le .populeaz. In unele cazuri, n aceste aezri gospodreti declarate ca sate, nu s'au mai gsit pe teren nici cldiri i nici populaie. Doar locul dac mai arat existena lor efemer de civa ani. E vorba mai aks de aa Lisele puncte pesdrcti i trle

XX

www.cimec.ro

penl! u adpostirea vitelor din Delta Dunrii, ,lin care abia au mai rmas cteva urme, restul fiind acoperit de ap i de Rluf. Sperm c, pn la viitorul recensm:1t, .10m putea face '' separare ootcgoric a ctunelor, dup 'i c-.: vnm reui, cu a_jutorul organelor Serviciului nostru extcr111r i prin anchete localt, :; tr,..cem prin si ta unui ,),Kcrnm.int s< rios lo<1le .i:,itrile gospJ,J.lr;~ti cu nume propriu de pe ltrituriu 'i.rii. Ahia atur::ci vom ~~~ cu prec;~I'JJ<:, r;"tc s;lt<" se ~asesc pe teritoriul rii, al unui jude, al unei pli sau al unei comune. i p:n atunci, vom ntrebuina to-ate .nijloacele ptntru a lmuri pe cei n drept i, n deosebi, pe viitorii recensori, asupra noiunilor de sat, do: ctun i de alte aezri gospodreti i mici grupuri de case - ferme, conace, cantoane, posturi pescreti, cherhanale, colonii forestiere, cariere de piatr, sau alte cxploatai1111i. care atrag populaie flotant i care nu sunt nici mcar ctune, ci tot atatea aezri gospodreti vremelnice, fr via soc.ial proprie i fr stabilitate, existena lor efemer fiind legat de multe ori nu de satul nvecinat ci de o instituiune sau de stpnul exploataiunei, care asigur populaiunei de muncitori traiul de toate zilele, printr'un adpost vremelnic i prin aprovizionare cu alimente pe timpul lucrrilor de exploatare. Deosebirile de cifre pentru populaia Soatclor n 1930 ntre publicaiunile noastre de pn acum i ntre acelea artate n volumul de fa le-am explicat n note scurte. Deosebirile ntre cifrele populaiei judelor i provinciilor, aa cum au aprut n publicaiunile noastre care cu prind rezultatele recensmntului din 1930 i n:lre cele cuprinse in volumul LJe fa. provin din modificrile ce s'au fcut dela 1930 pn la 19~ 1 n structure judeelor i a provinciilor rii. Avnd in vedere multele i frecventele modificri, ce s'au fcut n structura i la denumirea plilor, am renunat la mprirea judeelor pe pli, iar numele comunt>i l-am dat numai n repertoriul alfabetic. A'm trecut aici, n dreptul satului. numele judeului n care se gsea satul la data recensmntului (inventarierii) i numele cQ munei de care inea la aceea dat.

J;a

pescntllra

cifrelor, ~M<; i'Ti\t~ re~Qltatelc: r~cc;ns!l.

www.cimec.ro

mntului pentru 1930, s'a tinut seama de structura unit ilor - orae, nte, judee, provincii - din anul 194 i, adic de delimitarea gsit la data recensmntului i a inventarierii din anul 1941,

XXII
www.cimec.ro

POPULAIA

ROMANIEI IN ANUL 1941

Popula\ia ~tatornic*) a Romniei, aa cum apare din publicaiunea de fa, Lare cuprinde n mo'i sumar rezultatele recensmntului dela 6 Aprilie 1941, pentru provinl iile oa"rc la aceea dat constituiau teritoriul rii, i ale invenlarierii efectua,te in lunile August-Octombrie 1941 n Bucovina de Nord i Basarabia, s'a ridicat n anul 1941 la cifra de16.769.584 locuitori, a cror reparaie pe proviincii istorice se presint n felul urmtor n 1941: n cifre absolute, Muntenia are populaia cea mai numeroas 4.905.351 locuitori reprezentnd 29.3% din totalul rii. Urmeaz apoi Moldova cu 2.797.693 locuitori sau 16.7% Basarabia cu 2.746.232 locuitori sau 16.4%. Transilvania cu 1.731 038 locuitori sau 10.3%, Oltenia cu 1.673.255 locuitori sau 10.0%, Banatul cu 957.957 locuitori sau 5.7%, Bucovina cu 794.858 locuitori sau 4.7%, Criana cu 6-43.903 locuitori sau 3.8% i Dobrogea cu 519.297 locuitori sau 3,1%. Fa de recensmntul din anul 1930, cnd pe aceleai teritorii au fost mrnr,ai 15.294:.,8,1'8. locuitori, se constat un spor de 1.474.766 suflete, adic 96%. In f ronticrile din anul 1930. Romnia cuprindea un loIal de 18.057.028 locuitori, din care asupra Munteniei reveneau 4.029.008 locuitori sau 22.3%' asupra Transilvaniei care 1a acea dat era a doua provincie a rii, dup m rime, reveneau 3.217.988 locuitori sau 17.8%, asupra Basarabiei 2.864.402 locuitori sau 15.9% asupra Moldovei 2.-433,596 locuitori ~au 13.5%, asupra Olteniei 1.513.175 locuitori sau 8.4%, asupra provinciilor Criana-Maramu re~ 1.390.417 locuitori sau 7.7%, asupra Banatului 9.99.958 locuitori sau 52%, asupra Bucovinei 853,009 locuitori sau 4.7% i asupra Dobrog~i 815.-475 locuitori sau 4.5%. Pe terito1'iile ocupate qe Ungaria pe baza dictatului dela Viena i de Bulgaria n /urma celui dela Craiova triau
) Prin populaie statornic ~e Inteleg toi locuitorii care au doml cillul obinuit in localitate, fie ca erou prezeni la data recensamantnlui (lnveniarlerll), fie ca lipseau pentru scurta vreme din locolltatf! Populaia statornica cuprinde i pe iganii nomazi i pe vagabonzi! rara domiciliu stabil, care au fost Inregistrati la listele locuitorilor localitati unde se gaseau tn ziua recensllmllntulul

XXIU
www.cimec.ro

sfritul anLJiui 1930, adic la 29 Decembrie 1930, data recensmntului general, 2. 762.100 locuitori. Cu sporul natural al populaiei, cifra locuitorilor din teritoriile ocupate s'ar fi ridicat de &igur La cel puin 3.000.000 locuitori pn la sfritul anului 1940, adic ntr'o perioad rle 10 ani de zile, Adugnd i pe locuitorii Basarabiei i ai Bucovinei de Nord repatriai n Germania, ca i pc cetenii evacuai de organe1e militare i administrative ale U. R. S. S. constatm c, n preajma recensmntului general al Romniei populaia dinluntrul frontierelor sta-

la

bilite prin tratatul dela Trianon, a ntrecut cifra ck 20.000,000 de locuitori. cifr de altfel fusese depit. chiar n cursul anului 1939. Dup calculele lm;titutului Central de Statistic, populaia probabil a Romniei la 1 Ianuarie 1940 era de 20.058.378 de locuitori . Din populaia de 16.769.584 locuitori. nregistrai la reccnsmntul deJ.a 6 Aprilie 1941 i la inventarierea din lunile August, Septembrie i Octombrie 1941, satele contribuesc cu 13.133,591 locuitori sau 78 ..~%. iar oraele cu :t635.993 locuitori sau 21.7%.
La 100 locuitori Populatie urbana Populaie rural a

Banatul Basarabia Bucovina


Criana

Dobrog<:a Moldova Muntenia Oltenia Ttansilvania Total

2o.4c;;c 8.0% 22.0% 14.7% 29 6% 22.3/n 32.4% 13.7% 20.5% 21.7%

79.6% 92.0% 78.0%, 8!. ..'3% 70.4% 77.7% 67.6% 86.3% 79,5% 78.3%

Populaia urban este mai numeroas n Muntenia, Dobrogea, Moldova i Bucovina i mai rar n Basarabia, Oltenia i Criana. In Muntenia, proporia populaiei urbane fa de ~c;a

r11

XlQV
www.cimec.ro

rai a S!lorit dela 27.1% (1930) la !12.4% (1941). adic in zece ani ~i ceva populaia urban a Munteniei a sporit de la un sfert i ceva la aproape o treime din totalul populaiei ace:.tei provincii. In accla timp proporia populaiei urbane a Bucovinei a sczut dela 26.6r~. la :22.0%, iar a Basarabiei dela 12.9% la8.0%. Cauzele sporului mare de populaie n capitala rii i n multe alte orae .ale Munteniei, Olteniei, Dobrogei, Moldovei, Transilvaniei i Banatului, precum i ale scderii ex traordinare a populaiei urbane din Basarabia i Bucovina vor fi artate prntru fiecare ora n parte ntr'un studiu separat. Cu ace>t prilej s'a repatriat n Germania apr)ape intreaga populaie rural de origine etnic.i german din lluwvina, Basarabia i Dobrogea. Prin ac!astii rcpatrkn:., popula1ia rural a Bucovinei, Basarabiei i Dobrogfi a sczut cu peste 100.000 de suflete, iar cea urban cu aproximativ 30.000 de suflete. Scderea populaiei, a fost mai simitoare n Bucovina i n judeele sudice a,le Basarabiei, adic n regiunile, n care populaia german lra mai numeros.

XXV
www.cimec.ro

www.cimec.ro

MUNICIPIUL
Soctorul

EUCURETI
Locuilori

Cldiri

1941

{Populalie otalorDic o) 1941 1930

1. Il. III. IV.

Galben Negru Albastru Verde

15.853 21.742 19.836 14.108

176.207 238.055 213.473 177.266


805.001 187.555

111:1.578 163.914 157.017 131.372


570.881 fi6.06i

n.ssg Total: 81.591 Comune suburbane: --TOTAL GENERAL: 103.130


~55.588

991.536

---

636.948

Dela 1930 pn la 1941, populaia Capitalei a sporit cu locuitori sau 55.8%. Populaia din cele 4 1ectoarc administrative ale municipiului, adic din oraul propriu zis, a 1porit cu 234.120 locuitori sau 41.0%, iar populaia comunelor suburbane cu 121.468 locuitori sau 183.1:1%, ceeace in1camn c numrul locuitorilor din comunele suburbane ale Capitalei aproape s'a intreit in 10 ani 1i cteva luni. In vreme ce numrul cldirilor din oraul propriu zi1 a 1porit in actst intervral dela 58.310 la 71.539, adic cu 13.229 cldiri, in comunele suburbane numrul cldirilor a 1porit n proporie cu mult mai mare : dela 12.197 la 31,591, adic cu 19.394 cldiri. Majoritatea acestora din urm o formeaz casele mici cu 11-4 apartamente modcatc ti chiar case familiare cu o singur locuin, in Yr'eme ce cele 111.229 cldiri, cu ct au 1porit construciunile imobiliare din oraul propriu zis, unt in majoritate cldiri mari, sau blocuri cu zeci i chiar sute de locuine. Apartamentele din aceste blocuri, chiar i c~le compu1e din !-11 camere i dependine, fiind extraordinar de 1cumpe

XXVII

www.cimec.ro

i absolut inaccesibile cetenilor <'U mijloace mai reduse : hmrionari, pensionari, muncitori, etc., foartt muli dintre aceti ccttni ai Capitalei i-au ciutat i ~i-au gsit ad

pwst mai convenabil n casele 1n,ai mHlcstc din comunele ale oraului, legate toate de centru prin tramvaie i autobuze. Din tabela comparativ ce urmeaz mai jos se vede < al doilea ora al Romniei n 1941 era capitala Moldovei : Ini cu 111.669 locuitori, al treil~a 1'/ocli cu 111.18.'~ locuitori, iar al patrulea 'Jimioara cu Il 0.840 locuitori. In toate celelalte municipii ale trii populaia este ~ub 100.000 ele suflete. Cu mult mai putin de 100.000 locuitori au r municipiile Chiinu i Cernui, care n 19311 ocupau lorul al doilea i al treilea n ordinea mrimii. Municipiul Brila, care are aproape 100.000 de suflete, ocup locul Galatilor. a crui populai'e a sczut cu aproape 4.000 de suflete, n vreme ce populatia portului nvecinat Brila a 'porit cu aproape 1:3.000 ele suflete. Ordinea dup mrime a oraelor s'a modificat foarte mult. mai ales din cauza evenimentelor din anii 1940 i 1941.
~nburbane

XXVIll

www.cimec.ro

POPULAIA RURAL I URBAN

A ROMNIEI PE PROVINCII

www.cimec.ro

>< >: >:

1) POPULA. IA RURAL I URBAN A ROMNIEI PE PROVINCII


Nr. de ord. Numele provinciei Nr. jude te lor Nr.
oraelor

ClAdiri 1941

Locuitori (Populajie otatornic] 19l1 1930

TOTAL GENERAL
1
2 3 4 5

60
5

151

3.703.811

16.769.584

15..294.818

6 7
8 9

Oltenia Muntenia Dobrogea Moldova Basarabia Bucovina Transilvania Banatul


Criana

12 2 13 10 5 8
!\

16 go
14

31 16 15 20
7

2 2 2) POPULAIA RURAL I URBAN A


Nr. de ord Numele judetului

1513175 4029008 447810 2431010 2863913 854237 1587873 939672 628120 ROMNIEI PE PROVINCII I JUDEE 395282 960142 103177 600707 695706 203572 370640 220418 154167
Cldiri

1673255 4905351 519297 2797693 2746232 794858 1731038 95795'7 643903

19U

Locuitori (Populalie tatornic) 1941 1930

TOT AL GENERAL
1. 1 2
3

3.703.811

16.769.584

15..294.818

T (1/al Oltenia Dj Dolj G Gorj Mehedini Me

www.cimec.ro

395282 117855 60968 81516

167.'3255 538493 228256 327633

1513175 485149 206642 303575

4 5

Romaoai

Vl

Vlcea

65120 69823
960142 71172 46051 80280 82939 71559 190613 41720 48646 124831 45976 85611 70744 108177 58167 45010 600707 69271 39616 53461 43587

302749 276124
4905351 295450 256045 363762 3:52141 3:50.'388 1407935 166332 208800 568639 218129 392663 325067 519297 316276 203021 2797693 309153 182746 249904 226431 239986

271096 246713
402.90'08 257378 219831 312902 309071 293352 1000167 149797 183595 477750 181459 353491 290215 447810 263772 184038 2481010 261019 157801 218258 210006 208683

II
1 2
3

4
5

6 7 8
!1

10 Il

12 1 2

Total Muntenia Arge Ag Brila Brl Buzu Bz Dmbovia Dt Ialomi.a Ial Ilfov lf Mus Muscel Olt Olt Prahova Pr Rmnicu-Srat RS Teleorman TI Vlaca VIa
Cta Tul Constanta Tulcea

III. Total Dobrogea

>: >: >:

IV. Total 1 Bc 2 Ba .'1 Bo 4 Cv 5 Dh

Moldova
Bacu

Baia
Botoani

Covurlui Dorohoi

www.cimec.ro

52005

X X

Nr de ord. Numele judetului

Cldiri

H41

Locuitori (Popula1ie statornic) 1930 1941

FI
l

7
H
1)

Flciu lai

10
Il

,.,
l:l
V.

Ne Pu Ro Tt 'fut Vas

Neamt l'utna Roman Tecuci Tutova Vaslui

29910 58687 51770 51274 38741 39576 36932


35877

1281;95 3;22870 23.3787


223~1.'31

Il

:'iO:i:'i

2771l37 198223 194105


1S1.3~:i

179'ii7 1814ql) 16:Wl4 157179

15640:) 144821 1.37 4(i;:!


.'!8()89!:)

2
~

4 r;

fi 7
8
1)

Total Bt Cah CA C.h Ho Ism


L Or Sor

Basarabia
Bli

Ca hul
C.ctatca-:\lh

C.hilia Hot in Ismail


Lpuua

10

Tg

Orhci Soroca Tighina

fi95i0() 103.%0 47189 4fi212 36555 !)8'12:i 4751.:! 92699 697.30


84011

VI. Total llrtcoviua 1 CI Cmpu-Lun(

www.cimec.ro

fi9506 203572 2.'i0fi4

2i4()232 410248 2!).;260 17ll6il) 1.36469 36o:i4fi 206921 367390 2i69H 314HO ' 291183'i i948:i8 871i4b

386721
IIJ:):!;U

111ili 11 162987 :192HO


~~)~il :J(j

'i241l6:l 279292 ') 1fi3fiN 29947:? 8542$7 1)3373

Ct
.'! Rd

4
:,

Suceava VII. Total 7 raTtsilvania 1 Al Alba 2 Bv Braov 3 Cj Cluj-Turda 4 Fg Fgra !i Hu Hunedoara {i Si Sibiu '7 TM Tiirnava-1\hrc 5 Tm Tiirnava-Mic

St Su

Cernui Rdui Storojinc

6279!J
.~9309

44467 31433 370640 51110 38819 66951 21634 76321 43017 37666 35122 220418 48124 56996 115298 154167 105442 48725

267486 152403 158199 128924 1731088 224.'355 210887 32.3479 89669 339)62 215570 164546 163370 957957 197967 243405
516585

.30Gl94 160778 169W4 123998 1587873 213456 176478 281808 86039 332118 194619 155282 148073 939(i72 200929 2J95SU 4991:57 628120 423935 204185

<! VIU 7 otal Banat 1 /Car Cara


2
.~

Sev TT

Severin

Timi- Torontal

IX. Total Criaua 1 Ad Arad 2 Bi Bihor

648903 426009 2171194

X X X

www.cimec.ro

<

~ ~

~
Nr. de ord.

3. POPULATIA RURAL A ROMNIEI PE PROVINCII


Numele provinc_iei

Nr. jude
elor

Nr.
satelor

Cldiri

Locuitori
(Populaie statornic)

1941

11141

11130

TOTAL GENERAL 1 Olteo.ia Muntenia 2 Dobroge,a 3 4 Moldova 5 Basarabia Bucovina 6 7 Transilvania 8 Banatul 9 Criana 4. POPULA TIA RURAL
Nr. de ord. Codul Numele judejul11i

13.429 3.131.013 13.133.591 12.135.367 353008 1319466 2006 1444694 2890509 3737 748445 3314915 12 !321434 337 75546 365585 2 1852407 2854 493988 217::1213 13 10 1996 633H8 2526671 2477020 640782 358 168259 620146 5 8 1100 322881 1376353 1312122 194717 3 599 762613 774981 2 442 140721 549401 546646 A ROMNIEI PE PROVINCII I JUDETE
5
Cldiri

60

Locuilori
(Populaie statornic)

1941

1941

1930

1. 1
~

TOTAL GENERAL Total Oltenia Dolj Gorj

3.131.013
SS!JOOB

99110 58695
74~23

lde

Mehedil:~i

13.133.591 1444694 432103 213821 288394

www.cimec.ro

\_

12.135.367 1319466 394316 195411 273137

' Vl

RC:anai

v cea

58304 62676 748445 65775 30755 71613 76000 62666 85556 38259 46297 94489 42681 71085 63269 75546 40778 34768 493988 60235 34712 43542 28539 41781

269745 240631 3314915 260800 156534 311983 315926 303677 404253 149460 194882 406060 197507 326110 287723 !165585 205414 16QI71 2173213 249572 157137 201014 130886 192553

241788 2H8H 28905(J9 231037 132850 270775 277436 256242 346348 135929 172744 349147 166452 292350 259199 321434 179028 142406 1852407 212409 135021 167938 110401 164267

Il. Total Muntenia 1 Ag Arge Brila 2 Brl 3 Rz Bu2u Dmbovia .4 Dt 5 lai lalomia 6 lf Ilfov 7 Mus Mu,cel 8 Olt Olt 9 Pr Prahova 10 RS Rmnicu-Srat TI 11 Teleorman 12 VIa Vlaca

III. Total Dobrorea


1 2
Ca

Comtana

Tul Bc Ba Bo Cv Dh

Tulcea
Bacu

IV. Total Moldova

<

X X X

1 2 3 4
5

Baia
Botoani

Covurlui Dorohoi

www.cimec.ro

><: ><: ><: < ......

Nr. de ord. Cedul Nuaele

jud~tului

Cldiri

1941

.,. Locuilri [ Popu ta tie otatoraici) 193) 1941

ti

7
8

9 10 Il 12 13 V. 1 2 3 4
5

FI I, Ne Pu Ro Te Tut Vas
Total Bt Cah CA Ch Ho lam L Or Sor Tg

Flciu lai

Neamt Putna Roman Tecuci Tutova Vaslui

Bas11r11bi
Bli

Cahul
Cetatea-Alb

6 7 8 9

Chilia Hot in lama il


Lpu,na

!O

Orhei Soroc a Tighina Total Bucovina r:I Cmpu-Lung

www.cimec.ro

2-4607 42829 -41935 39629 .5503.5 .55798 .51799 .535-48 6.53448 96961 43788 43609 314?.8 93392 37524 78800 64791 81172 61991 /682YI 17866

10-4590 :!U3l95 180013 161196 l5,H3() 159950 l362H5


14,~292

9342-4 168881 148554 139880 130242 L39233 118617 12,3540 !477020 .551961 180324 174704 138328 36-4953 157535 298,H9 25,3742 301367 255757 640i82 63919

!526671 392012 192266 162913 115.,58 353030


17063~

30SU4 261325 3u6398 263817 h20/41j 59037

2 3
4 5

Ct . Rd St Su

Cernui Rdui Storojine

Suceava

VII. Total 'J rtmsilvania Alba 1 Al Braov 2 Bv 3 Cj Cluj-Turda 4 Fg Fgra Hu Hunedoara 5 6 Si Sibiu 7 TM T rna va-Mare 8 Tm ' Trnava-Mic VIII Total Banat 1 Car Cara 2 Sev Severin 3 TT Timi- Toronta.l IX. Total CrilllTUI 1 Ad Arad 2 Bi Bihor X X X

47895 33901 39945 2&652 322881 44448 29907 62897 20.'358 65720 36225 31123 .3220& 194717 43130 49232 102355 140721 92781 47940

177391 127567 Il :2'J7.3 1876353 186S'2ll 12tJ330 292811 79187 270074 15Pl05 127303 14202'3 762613 165912 196994 399707 5494(}/ .3393.'35 2100g6
14:Hi~

11\(Ji 4.1

134085 151064 II09G9 1:312122


1~0091

117246 261785 78198 272.3.30 145274 124377 132821 i74981 174274 199130 401577 546646 346754 199892

< ::;

www.cimec.ro

~ ~

5. POPULAIA ORAELOR ROMNIEI PE PROVINCII


Nr. de ard.
Numele provinciei

< .... ....

Nr.
oraelor

Cldiri

....

1941

Locuilori (Populajie atatoriilc) 1041 193)

1 2 3 4
5

6 7
8 9

TOTAL GENERAL Oltenia Muntenia Dobrogea Moldova Basarabia . Bucovina Transilvania Banatul
Criana

572.798 3.635.993 42274 228561 211697 1590436 153712 27631 106719 624480 219561 62258 35313 174712 47759 354685 195344 25701 13446 94502 6. POPULAIA ORAELOR ROMNIEI
Cldiri

151 16 30 14 31 16 15 20 7 2

3.159.451 193709 ll38499 126376 578603 386893 213455 275751 164691 81474

Nr. de ard.

Codul

Oraul

1941

Locuitori [Populalie stalornic) 1941 1930

1.

1 2

TOTAL GENERAL Total Oltenia Total jud. Doij Craiova Dj Bileti Dj

www.cimec.ro

M. O.

572.798 42274 18745 11932 3043

3.635.993 228561 106390 77051 13825

3.159.451 193709 90833 63106 13169

"
4 1
~

Calafat Dj Plenia Dj Total jud, Gorj Trgu-Jiu G Total jud. Mehedini Me Turnu -Severin

o. o.

c. c. o.
O.

Me

Baia-de-Arcrm

Me Total jrtd.
R

Strehaia
Romanai

1 2

Caracal
Bal

"
1 2 3 4
5

II.

:>< X

X X

1 2
1

R Corabia Total jud, Vlcea Vl Rmnicu-Vlcea Vl Bile-Govora Vl Climneti Vl Drgani Vl Ocnele-Mari Total Muntenia Total jud. Arge Ag Piteti Ag Curtea-de-Arge Total jud. Brila Brl BriLa

Rt

c. o. o. c. o. o. o. o. c. o. c.

www.cimec.ro

169-1 2076 2273 2273 7233 -1731 -131 2131 6816 3394 1394 2028 7147 2553 372 1024 1712 1486 211697 5397 3736 1661 15296 15296

806-1 7450 14435 39t.J9 30475 7305


3.~004

144~

1-159

17634 .5763 9607 35493 15653 1581


3449

8496 6314 1590436 34650 26551 8099


99.511 995ll

7633 6925 11231 11231 30-138 21107 1461 7870 29308 14950 5501 8857 31899 15648 910 2876 7002 5463 1138499 26341 19532 6809 86981 86981

t"'

Nr. de ard.

Codul

6rau'l

Cldiri

1941

Locuitori (Populalie statornic) f93'o 1941

2 1 2
3

Total jud. Bz Bz Total jud. Dt


D

Buzu
Buzu

Mizil
Dmbovia Trgovite Geti

1 2 3
4

Dt Total lai lai lai lai Total B lf Total Mus Toi al Olt T ota/
p

Pucioasa jud. lalomi(a


Clrai Feteti

Slobozia Urziceni jud. Ilfov Bucurtoti


Oltenia

c. o. c. o. o. c. o. o. o.
M.

jud. Musrel
Cmpulug

jud. OI t
Slatina jud. Prahova
Plocti

o. c. c.

www.cimec.ro

\1..

8667 7!70 1497 6989 4562 1209 ll68 8893 4336 20.23 1588 946 /05057 102559 2498 3461 3461 2349 2349 SOS-12 19189

51779 445ll 7268 862/5


~6144

5903 4161! 46711 24345 10'141 7453 4572 1003682 992536 11146 1687:! 16872 18918 1391S 162579 111183

42127 35687 6440 3/635 20535 5328 5772 37/JO 18053 8315 6781 3961 653819 643430 10389 18868 i.'J868 10851 10851 128603 84140

3 4

5
6 7 8

1 2 3 4 1

Cmpina Pr Pr Filipeti-Trg Pr Predeal Pr Sinaia Pr Slnic Urlai Pr Pr Vlenii-l:le-Munte T ota/ Jud. Rmnicu-Srat RS Rmnicu-Srat 'Total jud. 'f e/eorman TI - Turnu-Mgurele TI Alexandria TI Roi<rii-de-Vede TI Zimnicea Total jud. V la ca Via Giurgiu

O.

o.
O. O. O.
C.

4483 466 637


li OI

O.

c.

o.
C.

O.

1785 1458 1223 3295 3295 14526 3780 49S8 3115 2643 7475 7475
276~1

22i:i2 2219 2i64\ G038 6.514


6:i.55

20022 1915 2H3 4012 6306


5798

4554 20622
20622 66553 19242 22099 12856 12356
~7344

42.17

III.

t:

'T ota[ Dobrogea 'T o/al jud. Constanta Ca 1 Constanta Ca Carmen-Sylva 2 Ca .'l Cerna-Vod 4 Ca Eforia 5 cta Hrova 6 Ca Mangalia Med,idia 7 Ca

M.

o. o. o.
O.

O. O.

www.cimec.ro

17389 11252 .380 1165 234 909 771 1358

37344 153712 110852


:l002!S

835 9933 2.13 3441


3374

15007 15007 61141 16950 21859 11453 10879 31016 31016 126376 84744 59164 872 6744
3665 2764 6466

7740

>< t:

Nr. de orei.

Codul

Oraul

Cldiri

Locuitori

(Populatie sta\ornici)
1941 1939

!9H

8 9
1

2
3

4
5

IV.
1

4
1 2 1 2 5

Ostrov Techirghiol Total jud. Tulcea Tul Tulcea Tul Babadag Tul Isaccea Tul Mcin Tul Sulina Total Moldova Total jud. Bacu Bc Bacu Bc Bile-Slnic Moineti Bc Bc Trgu-Ocna Total jud, Baia Ba Flticeni Ba Pacani Total jud, Boto1arai Bo Botoani Bo Hirlu
Bo
tefneti

Ca Ca

o.
O.

c. o. o. o. o. c. o. o. o. c. o. c. o. o.

www.cimec.ro

810 510 10242 4869 1177 1283 1591 1322 106719 9035 4720 676 1515 2124 4904 2345 2559 9919 5617 2107 2195

3351 1')27 42550 21993 4007 5442 6356 5052 624480 59581 38965 2354 6690 11572 25609 12607 13002 48890 29599 9527 9764

3113 1956 41632 20403 4626 4576 5628 6399 578603 48610 31138 1761 6616 9095 22780 11533 11247 50320 32355 9074 8891

Total jud. Covurlui


G
Galai

M.

Total jud. Dorohoi


1 2 3
4

5
1 1

Dh Dh Dh Dh Dh

Dorohoi Darabani
Hera Mihileni S veni

o. o. o. o.
c. o.
M. O.

C.

Total jud.
FI FI

Flciu
Hui

Flciu

Total jud. 1.
2 1 2 3 1
2
l

lai
lai

Trgu-Frumos
Ne.1m Piatra-Neam Buhui Tqu-Ncam Focani

Total jud.

Ne

Ne Ne

c. o. o. c. o. O. o.

Total jud. Putna

X r-' ...... ....

3
4

Pu Pu Pu Pu riJ

Adjud
Mreti Odobe~ti

ranciu

www.cimec.ro

o.

15048 15048 10224 2942 2896 1329 1394 1663 5SOS 4145 1158 15858 14407 1451 983.5 5754 1760 2321 11645 6506 865 1114 1638 1522

95545---/ 95545 47433 15555 12951 5741 5615 7571 24005 18906 5099 ]]9375 111669 7706 5.3774 34896 8669 10209 62735 37653 4174 5753
745~

7697

99605 99605 44416 15866 10902 5723 5470 6455 21631 17130 4501 108956 102872 6084 49669 31539 8655 9475 54225 32481 4059 4532 6337 6816

<

t""'

Nr. de ord.

Codul

Oraul

Cldiri

Locuitori [Populalie statornic)


1941 1939

1941

V.

Total jud. Roman Ro Roman Total jud, Tecuci Tecuci Te Total jud. T utova Birlad Tut Total jud. Vaslui Vaslui Vas Total Basarabia Total jud. Bli
B

c. c. c. c.
C.

Bli

Total jud. Cahul Cah Ca hul Cah Leova Total jud, Cetatea-Alb CA Cetatea-Alb 7 ota[ jud. Chilia Ch Chilia-Nou Ch Vlcov

c.
O.

8708 3708 3778 3778 5138 5133 2329 2329 6225.8 6399 6399 3401 2096 130:) 2608 2603
513:)

26347 26347 21480 21480 25819 25819 13887 13887 219561


182.36

21098 21093
17172

17172 26204 26204 18922 13922 386893 3-1760 34760 li909 11370 6:i39 2090i 2090i 24659 17245 7414

182-'6 10994
i3i.'i Mii<J 7766 iititi

c.
www.cimec.ro

c. o.

20611
l.'i:i3ti

40i0
1065

!iOi:i

>< r
<

Total jud, Hotln Ho Hot in Sulia 2 H Total juti. 1smail 1 Ism Ismail Ism Bolgrad 2 ~ lsm Reni T otl juti, Lpuna K Chiinu Clrai % L Tot/ jud. Orhei '1 Or Orhei 2 Or Rezina-Trc T otBl j111i. Soroc a Sor Soroca Total jud. T ighina 1 Tig Tighina 2 Tig Comrat VI Total Bucovina . Total jud. Cmpulung CI CmpulungulMoldovenesc CI Gura-Humorului 2 3 CI Vama 4 CI Vatra-Domei
1

c.
C.

.H88

/.HlfJ -

O.

-'069 2464 9994


5050

7579 7937 "'28.1


1756~)

o.
O.

2851
209.~

10713
)jfllll

2747i '15334 12143 51201 249911 14280


1192~

M.
O.

O.

c.

c. c. o.
C. O. O.

H899 11641 2258 4939 3547 1392 2840 2840 7515 48'i::J 2636 !35813 7198 2502
1.~3.'3

j.Q4ili

52962 6514 156 !,'J 11550 4069


81J.I2

12.5714 114896 10818 25550 18034


i516

8042 27018 IS07S 11913 174712 28809 10703


56)l,'3

/.)()() 1 15001
4.3i/5

31384 12331 !18455 29454 10071 6309 5315 775!)

www.cimec.ro

o.

1419 1944

4206 i217

<

}< 1:""

Nr. ord.

de

Codul

Oraul

Cldiri

Locuitori
(Populaie statornic)
19~1

1041

1930

Total jud. C.

Cernui Cernui

M.

2 3
4

C C C

Cozmeni Sadagura Zastavna

Total jud. Rdui Rdui Rd Siret Rd Total jud. Storojine Storojine 1 St Vcui 2 St Vijnia 3 St Total jud. Suceava Suceava 1 Su Solca 2 Su VII. Total Transilvania Total jud. Alba Alba-Iulia 1 Al . Abrud 2 Al Ai ud 3 Al Sebe Al

1 2

o. o. o. c. o.
c.

O. O.

c. o. c. o. o. o.

14904 11725 1172 744 1263 .5908 3647 2261 4.522 1992 1895 635 2781 1983 798 47759
6667

9009;) 78825 3855 2415 5000 24836 13537 11299 1.5021 6610 5916 2495 15.951
13744

www.cimec.ro

2370 544 1681) 2073

2207 3.54685 . 8753.5 15489 2847 9810 9389

125449 112427 4918 2988 5116 26698 16788 9905 18830 8695 6336 3799 18029 10207 2822 275751 38865 12282 2468 9478 9137

___./

Total jud.
Bv Trd

Braov
Braov

M.

Total jud. Cluj-T urda


Turda.
Fgra
Fgra.t

Total jud.
Fg
l

Total jud. Hunedoara


2
3 4 5

6 7

Hu Hu Hu Hu Hu Hu

DeTa Brad
Haeg

Hunedoara Lupeni
Ortie Petroeni

Ha Total jud. Sibiu

c. . o. o. o. o. o. o.
M.

c. c.

Sibiu

Total jud. T rnava-Mare


1 2
Sighioara TM Media TM Total jud. T mava-Mic Blaj Tm Dumbrveni Tm Trnveni Tm

O.

c.

... t"'

>< <

1 2 11

c. o. o. www.cimec.ro

8912 8912 4054 4054 1276 1276 10601 2019 1096 771 1280 1521 1606 2.308 6792 6792 6543 3445 3098 2914 918 858
1138

84)57

84557 30668 30668 10482 10482 68988


15585

5978 4035 6024 12595 9751 15020 68765 63765 87343 17436 19907 21347 9036 4262 8049

59232 59232 20023 20023 7841 7841 59788 10509 4308 3383 4600 14246 7337 15405 49845 49345 30905 15400 15505 15252 4618 4067 6567

>< t""' <

Nr. de ord.

Cedul

Oraul

Cldiri

f Populalie
194t

Locuitori
statornic 1

19H

1938

VIII.
1 2

2
3

IX.

Total Banat 'f otal jud. Cara Ora via Car Reia Car '[o tai j~d. Severin Lugoj Sev Caransebc Sev Orova Sev '[utai jud. 'fimi-'Toroutal T Timioara Lipova TT 'f otai Criww 'f otal jud. Amd . A. Arad 'I ot11l jud. Bihor Bi Beiu~

c.
O.

25701 4994 1768


3~26

195344
:J2!J5.j

164691
26655

o. o.
M. O.

c.

M.

C.

7764 4197 1894 167.3 12943 11294 1649 13446 12661 12661 785 7i5

6993 25062 41iJll 26.321) 11()3'2 9051


1 }()878

6787 19868 40456


~3593

li704 8159
97.i80

110840 60311 r/4:;02

suo74
1Gb74 7828 7828

91580 6000 8/474 77181 77181 4293 4293

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA
(Populaie

~e

od

Numele

localftllli

CUidlrl IY41

Locuitori statornlcllJ I!IU ~30

TOTAL GENERAL 51.110 6.667 Total orae


l Al Alba-Iulia (capitala) 2.370 544 2 Al Abrud 1.680 S Al Ai ud 2.073 4 Al Sebe 44.443 Total rural 425 31 Al Abrud-Sat 1) 254 32 Al Acrnariu 457 33 Al Aiudul-de-Sus 205 34 Al Alccu 150 35 Al Alrnaul-dc-Mijloc 344 36 Al Alrnaul- Mare 2) 37 Al Alrnaul-Mic-de-Munte 125 228 38 Al Ampoia .'39 Al Asinip 158 40 Al Bgu 171 41 Al Brban 374 42 Al Beldiu 88 219 43 Al Benic 454 44 Al Berghin 45 Al B1:a 175 233 46 Al Blandiana 47 Al Bucerdca- Vinoas 331 125 48 Al Bucium-Cerbul 3)

224.355 37.535 15.489 2.847 9.810 9.389


186.820 1.941 1.106 1.958 1.013 537 1.331 534 1.001 637 691 1.543 422 834 1.859 705 916 1.529 595

213.456 33.365 12.282 2.468 9.478 9.137


180.091 4.654 l.lll5 1.862 881 522 1.265 555 913 597 674 1.420 413 878 1.874 643 935 1.482

1) Satul Abrud-Sat, inel. ctunele : 1. Cernia, 2. Cristea, 3. Macea i 4 Selitea ; in 1930 inel. satele : 1. Abrud-SatBuninginea, 2. A brud-Sat-Ciuruleasa i .3. Abrud-Sat-Sobaru, declarate ca sate in 1939 i rec. separat in 1941. 2) Almaul-Mare, inel. ctunul Brdet. !1) Bucium-Cerbul. in 1931) rec. la Bucium.

www.cimec.ro

JUDETUL ALBA Locuitori sta torn lea 1


19.:0

Nr. de cod 49 50 51 52 53 54

Nume!~

Jocalltalil

Cladiri
19U

(Populaie

IYql

.?5
56

17
58 59 li O lil f9 ' li:l li4 li!i (i(i li7

Al Bucium-Izbita 1) Al Bucium-Muntari G) Al 13ucium-Poeni 6) Al Bucium-Sat 7) Al Bucium-asa 8) Al BWJinginea \J) Al Cacova Al Cacovia Al Cplna Al Cptlan Al Cpud IO) Al Crpiui 11) Al Cini.: Al Cctca i\1 Cii> Al Cicu Al Cioara i\ l Ci~teiul-dc-Mure Al Ciuciu

115
173

312

457 715 1.133

140
177 :!38 267 82 226 163 156 255 462 339 250 150

572 647 1.164 1.178

3.491>
l.l ~)7 32.'i 1.001) 678 710 1.495
1.87~

325
1.051 764 745 l.l42 1.842 1.294

1.40!)

980 6!H
2.054

534 182 146

803
624

9 1!1 li24 1.981 78!) 541

4) Bucium-Izbita. n 1930 rec. la Bucium. 5) Bucium-.'vtzmlari, n 1930 rec. la Bucium. li) Bucium-Poeni, n 1930 rec. la Bucium. 7) Bucium-Sat, in 1930 rec. la Bucium. 8) Bucium-asa, satul de re~edin n 1941 al "comunei Bucium; n 1930 format din: Bucium-Cerbul, Bucium-Izbita, Bucium-Muntari, Bucium-Poeni, Bucium-Sat i Bucium-asa, rcc. toate separat n 1941 ca uniti distincte. 9) Buninginea (Abrud-Sat-Buninginea), in 1930 ctun rec. la Abrud-Sat. 10) Cpud, inel. satul Zrie ; n 1930 inel. ctunul Z rie, derlarat ca sat n 1939. Il) Crpini, inel. ctunul Gura-Roie; n 1930 inel. c tunul Vrtop declarat ca sat n 1939 i rec. separat n. 1941, ca unitate distinct, adic sat.

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

5 Locuitori (Populll,le stlltornlc4)


1941
1930

--------- - -
Nr.

de cod

Numele Joclllllllll

Cllcllrl 11141

(iR 6!l 7C 71
7:~

7.'l
71

75 7(i 77 78 79 80 Hl ll2 ll3 ll4 H5 R6 H7 88 119 !lll 91 !J2 911 94


9!i CJ(i

97 98

Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al ,, 1 Al Al Al

Ciugud Ciugudul- de-Jos Ciugudul-dc-Sus Ciuguzel Ciumbrud Ciung a Ciuruleasa 1 ~)


Col\eti

Copand Corn a
Colariu

Crai va
Cricu

Cut
Daia-Romn

Deal Dealul-Gcoagiului Dece a Ddmbar Dumitra


F ru Fcne Galai

Galda-de ..Jos Galda-de-Sus Galtiu


Gbud 13) Gureni

Gi'imba Gmbu

Grbova-de-Jos

168 160 168 183 266 288 286 263 100 188 127 114 420 501 696 269 185 225 272 120 506 275 165 380 296 141 189 86 146 169 174

791 720 706 1196 1.111 1.128 1.521 1.012 407


855

7!10 679 61i:l


ii'i

1.0111
1._25:1

1.019 361

501 532 1.665 2.103 2.925 979 571 897 1.284 494 1.348 1.299
675

"' 477 5!12 1.625


2.0fi:~

(jn ..

1.769 1.323 733 769 387 636 765 819

2.867 - 1.036 551 94!) 1.171l 575 1.239 1.294 664 1.717 1.211
62:~

707 371 5fi7 727 H67


ctun

12) Ciurulea5a (Abrud-Sat-Ciuruleasa), in 1930 rec. la Abrud-Sat. 13) Gbud, n 1930 fcea parte din jud. Turda.

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

---Nr de cod
!19

Numele localltltD

ClAdiri
1941

(Populaie

Locuitori statorDldl
1950

1941

1\1

G.rbova-de-Sus
Grbovia

lOII Al

101 ;\1 102 Al


10~1

104
IO!i
IlHi

107
101'

109 110 1\1 111 ,\1 112 Al


11~1 Al 114 .'\1 ll!i Al 1 Hi Al 117 Al 1111 Al 119 Al 1~0 Al
1~1 AI 122 Al
1

Al Al 1\l Al Al Al Al

Geoagcl14) Geoagiul-de-Sus Gt:omal Ghirbom Glod


Hpria

Henig Heria Hoprta lghiel lghiu Intregalde Inuri lzvoarde


Lancrm

Laz
Leorin

Limba Loman 115) Lopadea-Noul Lopadea-Veche


Mgina Medve

193 83 203 355 233 343 128 265 257 184 211 183 401 378 289 187 394 171 124 112 4i8 238 173
~23

660 327 882 1.430 900 1.461 491 1.01:!2 1.110 865
954

716 321 SOl


1.466 !1:12

12:1 Al

'24 1\l 12!i Al 126 Al 127 Al

Mesentea
Mecreac
!vlete Miceti

124 72 116 215 !108

978 1.564 1.814 1.204 821 1.232 666 560 498 1,31)0 989 782 863 568 224 527
981

1.348

1.376 477 1.127 1.157 797 7fl!i 910 1.552 1.57!1 1.208 114:1 1.271) 7411 561 475 1.320 1.048 742 1142 585 251 514 965 1.257

14) Geoagel, inel. ctunele: 1. Boeneti, 2. Ciocneti. 3. Crucitesti. 4. Faa-Mclrettilor, 5. Todosineti i 6. Valea-llucurului ; in 19!10: Valea-Geoagelului. 15) Loman, inel. cltunul Ple,.

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA
ClAdiri 11141

7
Locuitori (Popula!ie statornlcil) 1941 1930

'lllr

Numele Jocalitlllll

de cod

128 Al i29 Al 130 Al 131 Al 132 Al 133 Al 134 Al 135 Al 1116 Al 137 Al 138 Al 139 Al 140 Al 141 Al 142 Al 1411 Al 144 Al 145 Al

Micolaca Mihal Mirslu

Mogo-Brleti 16 ) Mogo-Cojocani 11) Mogo-Mmligani 18)


Mogo-Micleti 19) Mogo- Valea-Brnii 20)
Ndtia Nolac

Oarda-de-Jos Oarcla-de-Sus Obrcja


Ocna-Mureului

Odverem
Oiedea Ormeni Pgida

176 618 249 102 110 148 2111 2211 71 1112 192 S92 165 1.1102 112 2112 102 85

730 2.778 1.048 411 470 672 897 965 282 1.224 800 1.559 78.5 5.004
511

701 2.79!)
l.O.'l!)

3.181l

9511 421 342

303 1.2()<1 707 1.55() 720 5.322 4()5 918


4()'1

369

16) Mogo-Brleli, in 19.~0 rec. mpreun cu Mogo-Co jocani, Mogo-Mmligani, Mogo-Micleti i Mogo- Valea-Brnii, .>ub denumirea : Mogo. 17) Mogns-Cojocani, in 1930 rec. mpreun cu Mogo Brlcti, Mogo-Mmligani, Mogo-Mideti i Mogo- Valea-Brnii, sub denumirea : Mogo. 18) .Mogo-Mmligani, n 1930 rec. mpreun cu Mogo Brleti, Mogo-Cojocani, Mogo-Micleti i Mogo- ValeaBrnii, sub denumirea : Mogo. 19) l\1ogo-Micleti, satul de reedin al comunei Mogo ; n 1930 satul Mogo cuprindea i satele : l. 1\Jogo Brleti, 2. Mogo-Cojocani, 11. Mogo-Mmligani i 4. Mogo- Valea-Brnii, toate rec, aeparat in 1941. 20) Mogo-Valea-Brnii, n 1930 rec. mpreun cu Mogo-Brleti, Mogo-Cojocani, Mogo-Mmligani i Mogo-Micleti, sub denumirea : Moro.

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

Nr. de cod
146 147 148 149 150 151

Numele IOCIIJitlltll

CUldlrl
19U

fPopula~le

Locuitori statornlcl)
1930

1!141

Al Al Al Al
Al

Ptrngeni
Pdia Pele 22)

21)

Petreti

Al

1.'>2 Al l!l3 Al

154 Al .15!> Al
1 :ifi Al

l:i7 Al
\58

.<59 160 161 162 163 164 165 166 167

.\1 Al Al Rci tu Al Rchita Al Rdeti Al Rhu Al Rmei 28} Al Rimetea Al Roia-Montan Al Ssciori

Pctelca Pianul-de-Jos Pianul-rle-Sus Poiana 23) Poiana-Aiudului Poiana-Ampoiului Ponor 24) P resaca-A mpoiului Purcrei 9 5) Rachi,

287 285 141 604 135

417
513 200 187 125 267 178 122 53 100 128 232 498 506 378 673 361

1.302 1.107 813 2.703 689 1.440 2.021 1065 929 564 1.130 792
558

1.276 1.046 2.617 657 1.513 2.009


7R!l 524 1.050 765 552 213 513 51!8 1.02.<J 1.974 2.079 1.311 2.180 1.636

199 482 519 1.050 1.932 2.129 1.083 2.861 1.586

21) 22) 23) 24)

Ptrngeni, inel. ctunul Valea-Bulzului. Pe[P, n 1930 ctun rec. la Sohodol. Poiana, n 1930 ctun rec. la Sohodol. Ponor, compus din : 1. Ponor-Sat i ctunele 2. Ponor Buneti, 3. Ponor-Chirileti, 4. PonJr-Ci~Jrbeti, 5. Ponor-Cristeti, 6. Ponor-Grozeti i 7. Ponor-Valea-Rece. 25) Purcrei, inel. ctunul Purcrei-Plaiu. 26) - Rmei, compus din : 1. Rmei-Pleaa i ctunele '1 Rimei-Brdeti, S. Rmeti-Cheia, 4. Rmei-Cotoreti, 5. Rmei-Floreti, 6. Rmei-Olteni, 7. Rmei- Valea-lnzelului, 8. Rmei-Valea-Mnstirii, 9. Rmei-Valea-Poe nii, 10. R;mei- Valea-Uzii ti 1]. Rnmei- Vlideti.

www.cimec.ro

JUDETUL ALBA

Nr. de cod
168 Al 169 Al 170 Al 171 Al 172 Al 173 Al 174 Al 175 Al 176 Al 177 Al 178 Al 179 Al 180 Al 181 Al 182 Al 183 Al 184 Al 185 Al 186 Al i87 Al 188 Al 189 Al 190 Al 191 Al

Numele

localitilll

CllcUrl
IMI

Locuitori (Populatie statornic)


1941 1930

S;nbenedic Sncrai Sn timbru


Sebeel Siliva

Soharu 27) Sohodol28) Straja Stremt Strungari


ard eua oimu plnaca ugag 2D)
Trtria

Tut

Techereu
Teiu

Tibru Totoiu Trmpoele


Turda elna

230 168 179 276 121 125 388 320 423 73 454 199 52 319 750 249 193 80 1.058 207 231 236 158

2SS

951 822 S42 932 433 613 1.995 1.177 1.777 250 1.748 924 235 1.358 2.276 991 809 338 5.167 873 995 1.041 772 1.217

954 728 891 958 459 4.793 1.176 1.678 238 1.826 923 227 1.266 2.216 952 i64 334 4.856 944 979 1.040 705 1.1 71

27) Soharu (AbrudSat-Soharu), tn 1930 ctun rec. la Abrud-Sat. 28) Sohodol, in 193ll inel. ctunele: Pele, Poiana, Valea-Verde i V r, declarate ulterior sate i rec. separat in 1fl4l. 29) ugag, mclusiv ctunele : 1. ugag-Ari, 2. ugagBrsana, 3. upg-F1dotina, 4. ugag-Lu!ica, 5. ugagMartinic, 6. ugag Purcreni, 7. uga~-Tu i 8. ugagVrtoape.

www.cimec.ro

10

JUDEUL

ALBA

Nr. de cod
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Numele

localltlU

Clildlrl 19U

Locuitori (Populaie statornlcl)


J!jqJ 19.!)

---------

Al Uioara-de-Sus Al Valea-Dosului Al Valea-Verde 80) Al Vlioara Al Vr 31) Al Vrtop 32) Al Vingard Al Vin ul-de- Jos Al Zrie 33) Al Zlatna 34)

254 237 73 151 230 128 518 1.163

1.131 1.026 380 645 1.061 551 2.108 4.392 4.142

1.014 1.019 630

2.136 4.104 3.811

1.03i

30) Valea-Verde, n 19SO ctun rec. la Sohodol. 31) Vr, :n 1930 ctun rec. la Sohodol. 3:.!) Vrtop, in 1950 ctun rec. la Crpini. 33) Zrie, rec. la Cpud; in 1930 ctun inglobat
Cpud.

la

34) Zlntna. inel. ctunul Runc.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr.

ARAD
Locuitori Clldlrl (Populafle statornicA)
1941 1941 1930

de cod

Numele localltllfll

31

32 33
34 35
.~6

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

TOT AL GENERAL 105.442 Total orae 12.661 Arad 1 ) (capitala) A 12.661 Total rural 92.781 Ad Aciuta 1.'18 Ad :\dea 514 Ad Ag11 757 Ad Aldeti 199 Ad Alma 503 Ad Andrei-aguna 2) 203 Ad A pateu 725 Ad Aradui-Nou 1.466 Ad Arneag .'102 Ac! \vram-Iancu 3) 294 Ad Baia 122 Ad Bneti 118 Ad B:ttua 83 Ad Brsa .'197 Ad Brzava 418 Ad Berechiu 4) 540 Ad Berindia 94 Ad Bocsig 7.'14 Ad Bodeti 97

426.009 86.674
86.674 S.'J9.835 504 1.801 2.32!:1 670 1.9.'36 1.162 2.877 6.126 980 1.269 439 573 245 1.393 1.448 1.743 367 2.899 420

423.935 77.181
77.181 346.754 525 1.806 2.465 784 1.937
980

.'1.000 6.064 1.041 1.288 49$ 567 285 1.446

1.5.14
2.338 364 2.764 417

ulterior ca sat. sub denumirea : Moiori.

1. Municipiul Arad, inel. cartierul Miclaca, care n 1910 era comun! rural. precum ,i aezrile gospodreti: 1. Ciala i 2. Pepiniera-Ciala, care n 1910 ineau de comuna Rovine, apoi 3. Bujac i 4. Sub-Cetate (Locul-Pier1lrii), care tn 1910 fceau parte din comuna Mureel 2. Andrei aguna, tn 1910 ctun la Livada. 3. Avram-Iancu, tn 1910: Aciuva. 4. Berechiu, n 1930 inel. Colonia-Berechiu, declarat

www.cimec.ro

12

JUDEUL

ARAD

Nr. de cod

Numele I<Jcalltltll

Ciadlrl 1941

(Populaie

Locul! ori statornlcl)


1930

1!141

50 51 52 55 54 5:; 56

Ad Ad Ad Ad

Bodrogul-Nou G)
Bon\eti

Brusturi Buceava
Budeti

82 233 194

112
66

Arl

Ad Ad 57 Ad 58 Ad 59 Ad 60 Ad 61 Ad 62 Ad 63 Ad 64 Ad 65 Ad 66 Ad 67 Ad 68 Ad 69 Ad 70 Ad 71 Ad 72 Ad 73 Ad 74 Ad 7S Ad

Buhani Buteni Camna


Caporal-Al~xa Cprua

105 815
6)
90 480 194 896 607 602 486 1.281 261 226 430 202 1.242

Cermei 7)
Cherelu

Chier Chisindia
Chiineu-Cri'

8)

Cicir Cii Cintei Cladova


Comlu

226 802 1.085 482 295 414 2.835 326 1.703 627 3.047 2.068 2.095 1.773 6.124 836 740 1.683 690

286 790 1.091 506 301 416 2.983 346 1.788 701 3.672 2.409 1.895 1.835 5.349 873

752
1.668

729
5.197 1.065 566 3.128 220 1.004

5.295
966 559 3.079

Conop
Corbeti Covsin Cristeti Criana 9)

257 152
948 54 120 237

Crocna

225 519 . 955

.'i. Bodrogul-Nou, n 19110 fcea parte din judeul Timi- T orontal.

6. 7. 8, 1932 9.

(ctun). Chiineu-Cri, inel. localitatea Pdureni, alipit in i care in 1930 era unitate distinct, adic sat. Cri1ana, n 1930 ctun la lermata-Neagr.

Caporal-Alexa, n 1910 : Cherechiu. Cermei, inel. colonia Avram-Iancu

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

13
------

Nr. de co1

Numele JocalitAtll

Clildlrl lll'l

(Populaie

Locuitori slalornka)
t~ao

lllH

76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 f/.7 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Aci Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Cruceni Cui a Cu ied Curtici IO) Cuvin Dezna Dieci Donceui Do ro ban i 1 1)
Dru

Dud Dulcele 12) Dumbrava


Dumbrvia

260 46 449 1.915 576 268 305 78 555 504 120 81

82
255 360 111 900 600 989 794 53 175 261 81 562

Engelsbrunn
Feni Gal a

Ghioroc
Glogov\ Grniceri 13) Groi-Sat Groii-Noui Gurahon 14) Gura vii

zmo

838 192 1.385 8.050 1.803 936 1,.167 332 2.4!jl 1.851 1.483 325 341 792 1.373 411

Gur ha

1.811 4.651 2.887 270 640 960 336 2.380

807 190 1.483 8.199 1.772 1.006 1.150 313 2.452 1.952 1.414 239 353 893 1.721 410 2.163 1.900 4.463 3.117 211'1 720 1.112 363 2.431

ofronea, declarate 11. Doroban;, n

10. Curtici, n 1910 inel. ctunele: 1. Sfntu-Paul i 2. ulterior ca sate. 1910: Iratoui-Mic. 12. Dulule, inel. c tunul Brusturesc, rec. in 1930 la Zimbru, 13. G1niceri, in 1910: Otlaca. 14, G~rahon, inel. ctunul Bltele, care in 1910 era

.comun rural independent.

www.cimec.ro

14

JUDEUL

ARAI)

Nr. de cod
JOI 102 103 104 105 106 107 108 109 IlO III ll2 ll3 ll4 115 ll6 117 ll8 119 120 121 122 123 124

Numele Jocalltilfll

ClAdiri
19U

Locuitori (Populafle statornicA}


1Y41 1930

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Guttenbrunn
Hlli Hlmagiu Hlmgel Hodi

15)

741 84
306

Hodo-Bodrog Honio.r

Iacobeni
Iercoeni

Icrmata
lermata-Neagr Igneti

lG)

Ilteu Ineu 17) Ion eti


Iosa Iosel

I ratouJlB) Joia-Mare 111)


Juli~a 20)

Laz Lazuri Leasa


Letioara

279 158 118 126 144 ll4 226 474 93 206 1.384 77 119 135 574 !OI 270 131 194 ll9 49

2.857 268 l.l46 1.481


540

2.797 276 1.233 1.400


538

434 432 492 444 789 1.547 381


564

422
519

7.043 327 391 472 2.286 346 858 527 972 .546 219

533 463 825 2.348 399 647 6.483 34(} 415 538 2.238 380 935 501 947 585 226

15. Guttenbrzmn, inel. ctunul Zbrani, care n 1910 era comun .. rural independentii. 16. lermata-Neagr, n 1930 inel. ctunul Criana, decl

ulterior ca sat. 17. lneu, n l9SO inel. ctunul Traian, declarat ulterior ca sat. 18. /rato1ul, n 1910: lratoul-Mare. 19, Joia-Mare, in 1910: Ccru, 20. /ulia, n 19311: Giulita.

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

15
Locuitori (Populatie statornlc4) 1941 1930

Nr. de cod

Numele localltlltll

CJ4dlrl 19U

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 1S8 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Ad Livada 21) Ad Luguzu Ad Luncoara Ad Luntreni Ad Lupeti Ad Mac ca Ad Mderat Ad Mdrijeti Ad Mgulicea Ad Mndruloc Ad Mneru Ad Msca Ad Mermeti Ad Milo va Ad Minead Ad Mini Ad Miniel Ad Miuiul-de-Sus Ad Mica Ad Mocioni 22) Ad Mocrea Ad Moneasa Ad Monorotia Ad Moroda Ad Motiori 23) Ad Mureel "!4) Ad Musteti

246 133 198 141 203 1.054 1.036 136 112 352 223 429 66 187 62 383 230 320 432 174 467 202 101 439 122 428 106

982 437 1.171 568 729 4.317 1.789 577


511

1.2:'37 847 1.075 296 652 287 1.047 661 1.040 1.774 548 1.100 808 347 1.436 519 1.620 393

971 474 1.151 606 791 4.558 1.990 557 511 1.324 921 1.094 286 625 275 1.194 660 1.048 1.889 643 1.084 720 352 1.519 1.481 429

21. Lit~ada, n 1910 inel. ctunul Andrei-aguna, deci. ulterior a sat. 22. llfocinni, in 1910: Govodia. 23. Moiori, in 1930: Colonia-Berechiu, rec, la Berechiu, 24. Mureel, n 1930; Murel; n 1910 inel. aezrile gospodreti : l. Bujac i 2. Sub-Cetate (Locul-Pierzrii), trecute ulterior la Municipiul Arad.

www.cimec.ro

16

JUDEUL

ARAD

Nr. de cod 152 153 154 155 156 157 IS8 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1i3 174 175 176 177 17R 179 180
i

Numele loculllll!ll

ClAdiri
19111

(Popu'aie statornlcll~

Locul! ori

19111

1930

Ad Ad Ad Aci Ad .'\d Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Aci Ad Ad Arl Ad Ad Ad' Ad

Nad Ndab Nd5Jbeli Ndlac

884 535 71 3.469

Neagra
Ohria

92
95 89 113 248 535 146 254 431 672 83 1.667 145 2.654 364 494 53 165 310 557 136 98 97 92 227

Oci~or

Ociu
Odvo

Olari'") Paulian
Piiuc:ni Pnatul-Nou Puli
P:luli~ul-Nou

2.304 2.161 290 12.284 389 334 409 543 955 1.962 517 982

2.5Q.2 2.202 . 329 12.467 404 359 448 545 985 2.043

569
1.057 1.919 2.034 442 5.235 611 8.625 1.498 1.633 572 1.115 2.064 551 434 455 400 831

{952
2.009 331 5.224

Pf.ncota
Prneti Pecica ~O) P~rcgul-Mare

598
8.207 1.38.':1 1.550 160 567 971 2.023 507 448 477 372

Peregul-Mic Persicani 27) Pescan


Petri

Pilul
Pkcua

Poenari Poiana
Prj<"ti Pruuior 28)

825

25. Olari, format din localitile: 1. Vrandul- Vechiu. 2. Vrandul-Nou, cari n 1910 erau uniti distincte. 26. PPcica, n HllO: Pecica-Veche. 2i. Pe1sicani, in 1930 rec. la Radna, ca simplu ctun. 28, Pru1liur, inel. ctunul Toplia.

www.cimec.ro

JUDETUL AR.\D
-----

l7"

Nr
de rod

Numele locallt4jil

Cl4dlr1
1941

(Populati~

Locullori stalornlc4)
l!illO

-------3.424 702 455 1.245 748 287 60.'l 1.196 G.861 782 1.91.5 201 1.358 1.784 1.340 2.966 2.987 687 1.73ti 638 571 539 2.378 2.429 765 501 1.329 763 291 637 1.294 6.976 741 2.358 220 1.467 1.854 1,401 2.965 2.936 698 1.757 607 575 560 H96

1941

181 Ari Ad 183 Ad 1S4 Ad 185 Ad 186 Ad 187 Ad 188 Ad 189 Ad FlO Ad 191 Ad 192 Ad 193 :\.d 194 Ad 195 Ad 196 Ad 197 Ad 198 Ad 199 Ad 200 Ad 201 Ad 202 Ad 203 Ad
18~

Radna ~U) RJeti :>O)


RP..ua Rpsig :n) Reveti 32)

63:i

Ros toci Roi a


Roia-Nou Rovine 33)

Satu-}.1ic Satu-N,m
Saturu Svar~in ~4) Smbteni

Snleani S;nmartin Snnicolaul-Mic Srbi Schondorf


Seca

Sedrrhat Sclejani
Sdeu

35)

201 114 324 192 67 154 364 1.974 202 G32 65 369 561 320 649 757 147 508 177 153 121 1341

-----

29. Radna, n 1930 inel. ctum:il Persicani, declarat ulterior ca sat. 30. Rdeti, n 1910: Bozeti. 31. Rpsig, n 1930: Regele-Carol. 32. Reveti. inel. ctunul Cociuba, care n 1930 era. unitate distinct, adic sat. 33. Rovine, n 1910: Pecica-Ungureasc, inel. aezrile gospodreti : 1. Ciala i 2. Pepiniera-Ciala, trecute ulterior la Municipiul Arad. 34. Svrin, n 1910: Soborin. !l.'i. Sederhat, n 1910 ctun la Variaul.

www.cimec.ro

18

JUDEUL

ARAD

Nr. de cod
204 205 206 207 208 209 210 211 212 215 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 .231 232 .233

Numele locolit4jll

Cllldlrl
1941

(Populole

Locuitori statornlc4)
1930

1941

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Selite

Semlac Sfanta-Aua a6) Sfntul-PauJ37) Sintca-Mare


Sintea-Mic Slatina-dc-Cri
Slalina-dc-Mure

Soco dor
Somoche~

Stejar Susani
agul ebi eitin epreu iclu icula ilindia im<J.ndul-c:le- Jos imandul-dc-Sus hia

ofronea 3S)
oimoi Tlagiu Tu i

Trnova
Trnovia

emeeti

Ti sa

91 1.627 1.194 245 569 256 103 130 1.256 528 108 115 433 636 1.309 1.006 762 878 359 699 532 2.389 282 406 207 735 775 83 88 160

286 5.558 '>.838 9G6 2.010 928 447 494 4.636 1.669 385 516 1.602 2.314 4.485 3.712 2.652 3 .5.'~'2 1.231 2.728 1.854 5.R78 1.220 1.317 878 2.495 2.719 346 308 721

314 5.308 5.582 1.001 2.213 909 463 506 4.723 2.152 394 523 1.694 2.149 4.539 4.046 2.785 3.617 1.396 2.785 1.908 6.042 921 1.448 964 2.638 2.724 367 318 717

36. Sfnta-Ana, n 1910: Sntana. 37. Sfntu-Paul, n 1910 ctun la Curtici. 1!8. ofronea, n 1910 ctun la Curtici.

www.cimec.ro

JUDETUL ARAD

19-

Nr. de cod
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

Numele

Jocalltllll

Clildlrl
19111

(Populaie

Locuitori statornlclll
1930

1941

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

Toc Trai;m 39) Traunau


Tro~a

Turnu
rmure

Tipar
oheti

Valea-Mare
Variaul ~O)

Vrdia-dc-Mure Vrand

Vsoaia Vntori

Vrf urile Vidra


Vineti

Voivodeni Wiesenhaid
Zdrlac Zrand

195 206 290 177 546 94 648 82 74 316 278 662 205 588 266 146 1i5 86 241 473 808
51~

Zer ind Zimandcuz Zimandul-Nou Zimbru 41)

225 276 142

771 806 Ll20 641 1.883 432 2.664 346 2g.'J 1.194 897 2.211 717 2.142 1.276 635 387 285 937 1.740 3.012 2.071 855 1.136 6':.17

785 l.OS7 746 2.081 403 2.443 347 264 1.373 957 2.508 730 2.322 l.l31 678 399 318 927 1.727 3.481 2.355 969 1,154 812

39. Traian, n 1930 rec. la lneu, ca simplu ctun. 40. Variaul, n 1910 inel. ctunul Scderhat, declarat ulterior ca sat. 41. Zimbru, n 1930 inel. ct. Brusturesc rec. n 1941c .la Dulcele.

www.cimec.ro

20

JUDEUL ARGE
Nr.

--------------------Locuito 1
Numele localil!fll
ClAdiri 1941 (Populalfe statornic!) 1941 1930

de cod

1 2 31 32

33
34 85 36 37 .'38

39
40 41 42

TOTAL GENERAL 71.172 295.450 5.897 Tctal orae 84.650 3.736 26.551 Ag Piteti (capitala) 8.099 All" Curtea de Arge 1) 1.661 Total rural 65.775 260.800 128 Ag Albeasca:!) 32 889 218 A/l" Albeti-Pmfmtcni 1.489 Ag Albeti-Ungureni 3) 354 Ag Albota-dr-Jos 893 231 1144 Ag Alhota-de-Sus 4) 213 344 88 Ag Aldtti u) 33 14 Ag Aluni 6 ) 2-'H 63 Ag Anghineti 7) 1.5!19 384 Ag Arefu ") '!18 84 Ag Arge~ani O) 1511 40 Ag Arnota 1.112 272 Ag Babaroaga 10)

257.378
26.841 19.532 6,809 231.037
754 1.347 715 769

1.393 251 1.33

1. Oraul Curtea de Arge, inel. urmtoarele localiti; 1. Buaga, 2. Flmnzeti, .3. Groapele, 4. Mahalaua-Marioei, 5. Mahalaua-Potei, 6. Plopi, 7. Tarnia i 8. ValeaSasului, cari fac parte integrant din ora, ca suburbii. 2. AlbeaJCa, n 1Q30 rec. la Popeti (Valea-Mrului). 3 . .tllbeti-Ungureni, n 1912: lJngureni. 4. Albota-de-Sus, inel. ctunul Moteni, nglobat dup 1912 la satul Albota-de-Sus. 5. Aldeti, !l 1930 rec. la Blidari. 6. Aluni, n 1930 rec. la Brtieni. 7. Anghineti, n 1930 rec. la Valea-lui-Enache. 8. Arefu, n 19.30 inel. satul Cumpna. 9. Argeani, inel. ctunul Bicani, nglobat dup 1912 la
Argeani.

1O. Babaroaga, in 19.30 rec. la Mozceni.

www.cimec.ro

JUDETUL

ARGE

21
Locuitori stalornlcl)
1930

de

Nr. cod

Numele localltalll

Clldlrl
19U

(Populaie

19111

43 Ag Bal omireasa 11) .44 Ag Barangi 45 Ag Barza . 46 Ag Bbana 12) 47 Ag Bbueti 48 Ag Bceti 13) 49 Ag Bdeni 50 Ag Bdiceni 5t Ag Bdislava 52 Ag Bgeti 14) -~-~ Ag Biau 54 Ag Biculeti 55 Ag Hjene~tii-Mari 56 Ag Bjenetii-Mici 57 Ag Bloiu 16) 58 Ag Blteni 59 Ag Rlata 60 Ag Bnni 17) 61 Ag Bnreti 62 Ag Bneti 18 1

15)

54 31 255 51 7'1 50 52 290 6:] 68 91 108 37 16 82 61


.H

265 126 1.003 195 :.!90 174 18:! 1.087 229 258 365 356 140 83 401
20:1 114

120 816 194 286 178 170 981


'}.,7

242 329 441 117 71


:240 11!1

109 194 44

506
7!'1:~

193

672 587

11. Ralomireasa, inel. grupul de case Liliacul; in 1930 rec. la Popeti (Stoilt.ti). 12. Bbana, inel. ctunul Opreti, nglobat dup 1912 la satul Bbana. 13. Bceti, in 1930 inel. satul U rltoarea. 14. Biigeti, inel. ctunul Valea-Satului, nglobat dup 1912 la satul Bgeti. 15. Bjenetii-Mari, n 1912 rec. mpreun cu satele Bjenetii-Mici i Metofu, sub denumrea: Bjeneti. 16. Bloiu, n 193U rec. ia Geamna. J i. Dnni, n 1930 rec. la Prundu. 18. Bneti, inel. ctunul Gltofani; n 1930 inel. satul
Mzraru

www.cimec.ro

22

JUDETUL
Clildlrl 19QI

ARGE'"

-------

Nr. de cod

Numele

locaJIUll
..

(Populaie statornlcil)~

Locuitori

---------------
38 180 53 48 92 98 418 380 14!l 200 150
2(l

19QI

1930

63 64 65 66 67 68
69

Ag Ag Ag Ag .Ag Ag
A~r

Bniceti Brti Brhlani


Brblteti 19)

Brbteti Bsngeti R~eni

164 691 207 187 318


390

70 71 72 73 74 i5 76
77

Ag Brlo:;u Ag- 13rseti 20\ Ag Brsetii-de- jos

1..~06 1.627
577

804
604
9i

Ag
AgAg Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag
A~

Brsetii-de-~us 21)

172 729 186 254 211 40);" 1.39R 1.46.7 illl 732 510 229 343 721> 461 185 10&. i63 370 764

Brsoeni Bcleiu Bercioi u 22) Berindci 23)


Berindeti ~4)

Ag Bscovclu

58 89

212
360

78
79

80 1:>1 82
8!1

Berislveti

Blaju
Blnoiu

Blidari Bohari

2~)

84 85

Boereti

26)

86 Ag

Boioara

153 18 81 138 57 31 134 139 85 244

5')8
12.~

.'',) 7 512 206


11.~

565 497 391 917

Brblteti, in 1930 inel. satul Secturile. Brseti, inel. ctunul Episcopia; ~n 1930: Brseti-Budeti. 21. Brselti-de-Sus, inel. ctunul Tnseti.

19. 20.

22. Bercioiu, in 1930 inel. satul Ruda. 23. Beri11dei, n 1930 rec. la Popeti (Valea-Mrului). 24. Berindeti, n 1931) rec. la Corbeni. 25. Blidari, in 1930 inel satul Aldesti. 26. Boereti, in 1930 rec. la Suscni.

www.cimec.ro

JUDETUL

ARGE

23
CU!dfrl
19111

-------- ------

Nr. -ile cod

Numele localitatii

!Populaie

Locuitori statornic!)
1~30

1941

87 Ag Bojeti 27) ~8 Ag Bolculeti 89 Ag Bolovneti 28) 90 Ag Borleti 91 Ai! Borobneti 92 A,g- Borovineti 2D) 93 Ag Bradu-Cloeotiei 94 Ag Ilradu-de-Sus 30~
Bratia 97 Ag Bratia-din-Deal31) 9R Ag Bratia-din-Vale 32) 99 .'\g Dratoveti 100 Ag Brcldu 33) JOI Ag Dr;:,dior 102 Ag Brileni 10'3 Ar Drtr.asca J!l4 Ag Brteti 34) 10.': Ar. Brtieni 35) 2i. 28. 29.
95 Ag 96 Ag
Branitea

74
62 Il

137 121
77

87 319 75 43 101 122 120 267


C)"

288 248 32 538 483 334 363 1.493 279 1.35 441 483
4()0

253 422 473 452 28.' 294 1.26() 240 133 878 439 758 13t' 221 23l 874
!1).!15

-::>

68 62 122

76fi 109 286 229 49R


841

254

Bojeti, apare i cu denumirea: Bojeneti. Bolovneti, n 1930 ree. la Brteti. Borovineti, inel. ctunul Groapa-Rea; in roghire~ti.

1912: Bo-

30. Bradu-de-Sus, in 1912: Bradurile-de-Sus. 31. Bratia-din-Deal, inel. ctunul Casa lmprteasc, inglohat dup 1912 la Bratia-din-Deal; in 1930 rec. la Bratia-din-Vale. 32. Bratia-din-Vale, in 1930 mei. satde: Bratia-dinDeal i Flmamla (Cremenari) . .33 Brdetu, in 1930 inel. satul Sec1. 34. Brteti, in 1930 inel. satele: Bolovneti, Doblea, :Floricni-Schitu I Ruginoasa. 35. Bratieni, inel. ,tunui Roeti, rec. separat in 1!112; in 11.930 inel. satele: Aluni i Cosaci.

www.cimec.ro

24

JUDETUL
Cliidlrl
1941

ARGE"

Nr. de cod
106 Ag

Numele localltllfll

Locuitori (Popula pe sta torni eli}


1941 1930

to7 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Ar Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag
A.g

Broteni Buceneti 36) Budea~a-Mare Rudeasa-Mic Budeti 37)

269
2~3

1.010
1.0.~3

995 456 397


649' 164. 420 317 624 103 437 496 357 277 1.241

Bujoreni Bulagei 38) Bulimanu Bnmbueui


Bumbueti

141 105 187 51 68 122 82 162

Ag Ag Ag AK Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Bun eti
Burdeti 39) Bnrlui

34
70 182

500 430 707 177 3fl0 484 311 751 103 274

537
418 266

Buta
Buteti
Buzoeti 46)

95
56 175 139 44 80 124 18 244

753
494 177 296 531 79

Cacalei Cacaleii-de- Jos

435
251 80 681 1991.495 1.206

11)

Calote~ti

Cantacuzu 42) Capu-Piscului Catanf' Cataneh:


Ccrezeni Cpneni-Pmn-

955
277 U75 703

65
413 174

teni

43 )

36. Buceneti. in 1930 rcc. b Corbeni. 37. Budcti, inel. ctunul Br.induari. 38. JJulagek n 1!J~O r<:c la Geamna. 3!1. Burdc i, in 19~0 inel. satul tef.inejti. 40. Buzoest.i, in 1930 mei. satul Podeni. 41. Cacalcii-de-fo.<, in 19Ju rec. la Gruiu. 42. Cantacuzu, n 1930 rcc. la Ncgrai; in 1912: Cantacczu Adunai. 43. Cpneni-Pmdnteni, in 1930 inel. satul Cpneni-Ungurcni.

www.cimec.ro

JUDETUL

ARGE

25
Locuitori Popalatle statornlcil)
1941

Nr.

<1" cod
131

Numele Jocalltl'llll

Ciildirl
1941

1930

132 133 134 H5 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 !50 151 152

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag A.g Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag 15.~ Ag 154 Ag 155 Ag 156 Ag 44.

Cpncni-Ungureni 44) Cp~neti Crpenis Ctc:asca Ctunai


Czneti 45)

129 80 111 s_.;


!))

Cineni
Crc"ti
Ceaureti Ccaut'ti 46 )

Cepari
Cepari-Pm~nteni

41)

Cepari-Ungureni Cerbu Cerbureni Ce retu


Cerani 48) Chelbeti Chirict 41>)

Cicneti

Ci eti Ciobani
C.iohne,ti

68 188 84 69 227 67 150 118 195 157 193 .320 46 42 279 163 199
l!J8

Ciobotea
Ciocni Cioceti

32 100 49

523 322 494 344 333 294 744 383 269 879 249 .?88 499 660 ti65 774 1.278 181 173 l.I80 648 750 667 121 378 193

281 568 314 330 646 358 247 203 686 421 588 717 785 1.091 122 1.045 553 d26 529 147 327 154
Cptneni-

Cpaneni-Ungureni,

in 1930 rec. la

Pmnteni.

45. Czneti, in 1930 rec. la Ciuteti. 46. Ceaueti. in 1930 rec. la Oarja. 47. Cepari-Pamnteni, inel. satul Valea Mgurei. 48. Cerani. inel. ctunele : 1. Boblegi, 2. Predeti Vjeti, nglobate dup 1912 la Cerani. 49. Chiricti, iri 1930 rec. la Tutuleti.

.3.

www.cimec.ro

26
Nr. de cod

JUDETUL

ARGE.~

Numele

locaUtilli

Cliidlrl
19~1

-------- -------------------157 158 159 160 161 162 163 16-! 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ciofrngeni Ciorca
Circu Ciupa-Mnciulescu 50j Ciureti
Ciuteti 51)

Locuitori (Populaie statornlcil} 19U 11130

Coasta
Cochineti Cocoru 52)

Cocu
Colu Copceni Corbcni 5R)

Corbii-din-Vale

~4)

Cornel Cusaci 55) Costeti 56) Costeti (Brsoiu) 57) Cnsteti (Spunari) 58)

125 68 199 102 70 159 56 289 119 75 22.3 66 110 112 288 68 298 25 299

515 284 782 411 :180


597

192 I.I.S8 444


244

1:!88 232 461 456 1.202 203 1.109 83 1.160

430 252 654 352 275 790 19() 1.081 821 2.:i6 796 199 2.175 714 1.031 1.408 76 1.027

50. Ciupa-Mnciulescu, inel. ctunul Ciupa-Siliteanca;. n 1912 ambele fceau parte din jud. Dmbovia. 51. Ciuteti, n !9!30 inel. satul Czneti. 52. Cocoru, n 1930 inel. satul Flmnda (Galicea). 53. Corbeni. n 1930 inel. satele: Berindeti, Buceneti. Poenari i Turburea. 54. Corbii-din-Vale, n 1930 inel. satele: Popeti (Corbi). Schitu, ocariciu i ctunele : l. Ghermneti, 2. Ghiordunu i 3. Olreti; Ghermneti i Ghiordunu au fost nglobate dup 1912 la satul ocariciu, iar ctunul Olreti, nglobat dup 1912 la Corbii-din-Vale. 55. Cosaci, n 1930 rec. la Brtieni. 56. Costeti, n 1930 inel. satul Teleasca. 57. Costeti (Brsoiu), n 1930: Costeti-Uda. 58. Costeti (Spunari), n 1930: Costeti-Lunele.

www.cimec.ro

JUD ElUL ARGES

27
Locuitori statornlc::l
1930

Nr. .Se cod


I7G 177 178 li9 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Numele

localltlll

Clldlrl
1941

(Populaie

lil4l

Ag
Ag

Coste~tiYlsan 59) Coeriile

Ag Cotmeana Ag Cotmenia 60) Ag Cotroceni 61) Ag Cotu (Lunele) Ag Cotu (Uda) G2) Ag Crmpotani Ag Crivu 63) Ag Croitori 64) Ag Cuc a Ag Cucoiu Ag Cumpna 65) Ag Cungrea 66 ) Ag Curturile Ag Curteanca Ag Datcu Ag Deti 67)
"Ag

239 78 212

56
49
_j~

906 319 826 209

1.078 286 7.'38 220 207 535 708 143 475 333 258 145 453 168 86!> 441 1.846

235
204

128 201 37 54 140 105 30 83

522
731 159 194 577 416 54 359 140 482 91 1.044 518 644

37
121 22 286 12.3 150

Ag

Dngeti Deagu~de-Jos 68)

59.
60. 1912 61. 62. 1912 63.

Costeti-Vlsan, n 1930 ineL satul Valea-Muscelului. Cotmenia, inel. ctunul Encheti, nglobat dup la satul Cotmenia. Cotroceni, n 1930 rec. la Rotuleti. Cotu (Uda), ineL ctunul Lunguleti, nglobat dup

la satul Cotu (Uda). Crivu, n 1930: Griv. 64. Croitori, n 1930 rec. la Popeti (Valea-Mrului). 65. Cumpna, inel. ctunul Cumpna-Buda; n 1930 rec. 1a Arefu. 66. Cungren, inel. ctunul Dealu-Frcoaia. 67. -Deti, inel. ctunele: 1) Beril i 2) Fuereti. 68. Deagu-de-fos, n 1930 inel. satele: Deagu-de-Sus 'i Goleasca.

www.cimec.ro

28

JUDEUL ARGE.

Nr.
de cod

Numele localllilfll

Cldiri

Locuitori . (PopulaJle statornlcil)


1941 11130

1541

196 197 198 199

Ag Deagu-de-Sus 60) Ag Dcalu-Bisericii Ag Dcalu-Bogdanului 70) Ag Dealu-Boului (Bouleni) 71) 200 Ag Dealu-Boului (Cocu) 201 Ag Dealu-Bradului 202 Ag Dealu-Ctusii 203 Ag Dealu-Cotmcniei 204 Ag De:alu- Lunelc i 2) 205 Ag Dealul-Oraului 73) 206 Ag Dealu-Scheiu 207 Ag Dealu-Scroafei 7 4) 208 Ag Dealu-Viilor (Hineti) 209 Ag Dealu-Viilor (Smara) 75) 210 Ag Dedulcti 211 Ag De!urcni 212 Ag Dinculeti 213 Ag Doblea 76) 214 Ag Dobreti 215 Ab Dobrogostea 216 Ag Dobrotu

308 62 41 59 70 174 70 48 157 107 101 67


107

1.247 207 198 243 198 632


~?87

210
159

172 634 -U:3 .'399 265 427 573 H7 294 306 296 343 390 953

225 221 614 248 179 560 329 360 323 367 588.
37~~
~'1G

150 110 79 80 66 85 101 258

260 309 384 784

69. Deagu-de-Sus, n 1930 rec. la Deagu-de-Jos. 70. Dealu-Bogrlanului, n 1930: Bogdanul. 71. Dealu-Boului (Bouleni), n 1930: Dealu-Boului (Drgueti); n 1912: Bouleni. 72. Dealu-l.unele, format din Dealu-Lunele i DealuD.inicei, care s'au contopit formnd un singur sat. 73. Dealul-Oraului, inel. ctunele: 1. Dealu-Brei i 2.. Piscu-Popii, nglobate dup 1912 la Dealul-Oraului. 74. Dealu-Scroafei, n 1930 mprit n: 1. Dealu-Scroafei-de-Jos i 2. Dealu-Scroafei-de-Sus, inel. satul Mgura. 75. Dealu-Viilor (Smara), n 19110 inel. satul Zlapia. 76. Doblea, inel. ctunul Doblea-Cerbureni ; n 1930 rec..

la

Brtetti.

www.cimec.ro

JUDETUL

ARt;E

Nr. de cod

Numele localitatii

Cladiri
1941

(Populaie

Locuitori statornica}
lll.lU

1!<41

217 21':1 219 220 221 222 223 224 22:1 226 227 228 229 230 231 232 233
(~~34

Ag
Ag

Dosu-Rului 77) Ddganu-Olteni


Drgancti Drgneti-Vratecu Drgioiu Drgo!t:ti 7 9) Drguleti Drgue~ti-Dealu 80) Dumbrveni 81) Dumbrveti Durnitreti 61:) Faa-Crnpului Fcleeti

Ag
Ag .'\g

Ag Dr:>ghice$1i
Ag Ag Ag Ag Ag
Ag

Ag Ag
Ag

Flfani
Fdeleoiu Feeni 8:S)

Ag Ag Ag

108 179 145 78) 61 67 182 31 61 86 425 80 62 74 51 110 228 129

37.3 644 496 260 259 714 105 229 3ll 1.791 202 232 262 189 437 838 486 175 479 106

537 464 250 243 ()72 113 210 279 240 22'i 262 192 4G!i 709

48 235 Ag_ Flmnda (Galicea) 85) 106 24 2.'36 Ag Floarea 80)

nari)

Flmnda 84)

(Crerne-

77. Dosu-Rdului, n 1930 rec. la Predeti. 78. f)rgrll!fli-Vralecu, n 1930: Vrateru-Drgncti 79. Drgolefli, n 1912: Drgoeti. 80. Drgue1ti-Dealu, n 1930: Dealul. 81. Dumbrveni, n 1930 rec. la Mozceni. 82. Dumitre1ti, inel. ctunul Surdeti, ngloba! dup 1912
83. FPeni, rn 1930 fcea parte din jud. Vlcea, nglobal c-a suburbie la R.-Vlcea. 84. Flt"lmdnda (Cremenari), n 1930 rec. la Bratia-dinVale. 85. Flmnda (Galicea), in 1930 rec. la Cocoru. 86. Floarea, n 1930: Florea, rec. la Uiasca.

Ia

Dumitreti.

www.cimec.ro

3CJ

JUDETUL

ARGE

Nr. de cod

Numele

locallt4ll

ClAdiri
19tl
15

Locuitori (Populatie statornlc4)


1!141
1930

.237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
249

250 251 252 2S3 254 255 256 257 258 259

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Florieni-Schitu
:Freti 88) Furdueti Galcu

87)

55

Galicea 80) Galicicni


Ginua Glceti Glceanu Grdincti GuJani Gujani (Boioara) Gvana
Glceti 90)

Gn.i<.a 91)
Gcamna 02)

27 160 179 208 28 84 169 46 74 293 254 261 35 23 26i


114

Geamna

(Prundu)

Ghiobeti 93) G1beti

57
55

Giuclan D4j Giurgiuveni Giuroiu Glmbocu

108 78 35 93

126 673 639 855 100 320 698 185 305 1.099 1.053 1.212 162 80 1.175 504 202 229 367 268 14S 386

562 528 1.034 94 292 695 163 2!30 965 899 1.104 234 87 1.333 1.0119 209 200 275 255 140 341

87. Florieni-Schitu, n 1930 rec. la Brteti. 88. Freti, in 1930 rec. la Mare. 89. Galicea, n 1930 inel. satul Ostroveni. 90. Glceti, inel. ctunul Teiuu, nglobat
la
Glceti.

dup

1912

91. Grcica, n 1912: Grcea. 92. Geamna, n 1930 inel. satele : Bloiu, Bulagei i .Qbogeni. 93. GhiobPti, n 1912: Grobeti. 94. Giuclan, n 1912: Givolani.

www.cimec.ro

JUDETUL

ARGE

31
Locuitori (Populafle statornicA) 1941 1930

Nr. de cod

Numele

localltl!ll

Cll!dlrl 1941

260 261 262 263 264


-~o5

266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

Ag Gliganul-de-Jos Ag Gliganul-de-Sus Ag Goia 95) Ag Goleasca 90) Ag Gorani Ar Goranu ~ 7 ) Ag- Grajduri 98) Ag Grditea Ag Greabnu (Richiele) Ag Greabnu (Uda) Ag Greblesti Ag Gropeni Ag Gruiu 100) Ag Gruiu-Lupului Ag Gura-Crucilor Ag Gura-Vacii Ag Gura--Vii Ag Hardabei 101) Ag Harseti Ag Hcriani Ag Hincti Ag Humele 102)

215 338 60 44 75 124 133 1ll 99) 7l 61 288 59 206 67 28 81 55 lti6 840 68 121 290

9.33 1.495 254 1i6 316 519 534 481 256 280 1.255 235 865
'l52

777 1.245 263 468 406 290 262 982 194 922 226 105 317 235 709 2.886
192

103
9~" Jl,}

2~7

647
3.243 260 466 l.lll

520 1.220

95. Goia, n 1930 rec. la Humele. 96. Goleasca, n 1930 rec. la Deagu-de-Jos. 97. Goranu, n 1930 fcea parte din jud. Vil.lcea, nglobat ca suburbie la R. Vlcea. 9'!. Grajduri, ineL ctunele : l. Chioreti i 2. Snduleti. 99 Greabmt (Richiele), n 1930: 1. Greabnul-de-Jos i 2. Greabnu!-de-Sus. 100. Gruiu, n 1930 inel. satul Cacaleii-de- Jos. 101. Hardabei, inel. ctunul Tmplari, nglobat dup 191~ la Hardabei. 102. Humele, n 19.30 inel. satul Goia.

www.cimec.ro

32

JUDEUL

ARGE

Nr.
de cod

Nu mei e localltalll

Clild'rl
1941

Locuitori (Ponulalfe $1Btornlcil 19H IY3ll

282 Ag 283 Alf 284 AK


285

Ag

lanculeti 103) Ioaniceti !oneti lsbeti (Milcoiu) 104)

ll1
156 24 7

286 Ag 287 Ag 288 Ag

(Stolnici) lsvoru-de-Jos lsvoru-de-Sus

Isbeti

105)

115 118
216 610 143
.~25

455 653 1.000 460 455

.~7!

607
902 469 409

877
2.428 596 1.214 1.001

789
2.087 505 994 931 43!1

2!!9 Ag Jiblea-Nou 290 Ag J iblea-V .:che 291 Ag Lacurile 292 Ag Lag~r 29.') Ag Lceni 21)4 Ag Lngeti 2!J5 Ag Lunelc-dc- Jos 296 Ag Lunde-de-Sus 297 Ag Lzrcti 298 Ag Lespezi lOr.) z99 Ag Leile 300 Ag Linia 107) 301 Ag Linia-Hanului 108) 302 Ag Linia-Mare (Bbana) Sll:-i Ag Linia-Mare (Cocu) 3G4 Ag Linia-pe-Vale 110)
103. 104. 105, 106.

273 122 113 236 82 88 21 48

4H
4(;3

741 324
.~47

394 663 30!


.i2G

118
101 131
109)

59

91 201 483 428 -t'ill 220


572

71

437 !97
197
544 31!)

194

78

340

1anculeti, n 1930 : Enculeti. 1sbeti (Milcoiu), In 1930 : Isbeti. lsbeh (Stolnici), n 1930: Isbeti. Le.1pe:i, n 1930 fcea parte din jud. Vlcea, lnglobat ca suburbie la R. Vlcea. 107. Linia, n 1930 inel. satul Racovia (Budeti). 108. Linia-Hanuluz, n 1930 rec. la satul Rotreti (Bl

109. Linia-Mare (Bbana), inel ctunul Vruid, tnglohat dup 1912 Ia Linia-Mare (Bbana). 11 O. Lima-pe-Vale, inel. ctunul Vcreti, tnglobat dup :1912 la Linia-pe-Vale.

(eti).

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

33
Locuitori (Popula fie statornlcll)
19U 1930

Nr. de cod .105 Ag ~06 Ag :Jn7 Ag 308 Ag :J09 Ag 310 Ag 311 Ag 312 Ag 31.'3 Ag 314 Ag

Numele

Jocalltftll

Cllldlrl
1941

Linia-Richiele

Linia-Zisului
Linteti

Lipi a l,uminele Lunea-Corbului Lunga Lupueni Malu


Malu-Vnt Manoleti 111)
Mare 11~)

169 74 71 35 150 281:1


.58 55
.'JI:I 52

315 Af!
glfi Ag

'>i7 Ag
Ag 3i9 Ag .320 Ag 1:21 (\.g ;122 .Ag 323 Ag 3~1 Ag 325 Ag 326 ~\g 3:!7 Ag
--

.~18

Martalogi 11~) Mavrodolu 114)


Mci 115) Mgura HG)

41 129 243 1!6 43


2~

flfi2 308 236 145 516 1.036 1!.6 239 16'2 216 179 501 901 476 174
!)8

605

282 221 130 453 9m1 136 190 300 174 236
587

815 459 252 74.S 397 153 313 525

Mlureni Mncioiu Mneti (Cuca) Mneti (Drganu) Mneti .(Zrneti) 117) Mniceli
Mzra ru 118)

183 117 30

s:;

654 491 114


.'HO

72
119 S2

281
505

274

---

11 L lHanoleti, n 1930 rec. mpreun cu satul ValeaCaprii, sub denumirea : Manoleti- Valea-Caprii. 112. lHare, n 1930 inel. satul Freti, deci. ca sat n

19.:19. 113. Martalogi, n 1912 inel. ctunul Corbuleu, care o 1930 era nglobat la Corbu-Nou din Jud. Olt. 114. Mavrodolu, n 1930: Ciupa-Mavrodolu. ll5. Mci, n 1930 inel. satele: Stnicei i Vornigeasa. 116. Miigura, n 1930 rec. la Dealu-Scroafei. 117. Mciueti (Zrncti), n 1930 rec. la Zrneti. 118. iHiizararu, n 1930 rec. la Rneti.

www.cimec.ro

34

JUDEUL ARGE

Nr. de cod 328 329 3.30 331 1'32 333 334 335 33f 337 338 3'!.9
3~0

Numele localltiliU

Clildlrl
1941

Locuitori (Populalie statornlciJ


1941 1950
.~75

1141 342 343 344 345 346 1147 348 349

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Mangurcni llll) Mrghia-de- Jos Mrghia-dc-Sus


Mreti 120)

Meculeiti Metofu 121) Mica Miercani 122) Mijlocu Milcoiu 123)


Mmleti MlceP.i Morrcti

131.< 182 207 201 7d

368 672 766 831


302

46
87 98 22 115
j;!

Morti Mooeti

Mozacu
Mozceni 124J Muste~ti Mueteti 125)

122 191 169 56 176 205

19.'! 367 !381 100 488 132 575 711 577 225 621 894
28'/

56
240 43 52 251

Nege~ ti Negoeti
Negrai 126)

837 156 234 1.048

585 738 802 285 178 322 370 96 731 123 "478 660 389 2HI 576 3.884 113 1.688 140 190 1443

dup

119. Mngureni, inel. ctunul Doalu-Blceti. inglobat 1912 la Mngureni. 120 Mt!reti, in 1912 : Mreti-Morreti. 121. Metofu, n 1912 inglobat la Bjenetii-Mari. l22. Miercani, in 1::112 : Mercani. 123. Milcoiu, inel. ctunul Ginerica; in 1930 inel. satul

T<'penari.

1i4. Mozaceai, in i9.30 inel. satele: Babaroaga, Dumbraveni i Zidurile. 125. Mueteti, inel. ctunul Prosia; in 1930 inel. satele: Robaia i V:tlea-luiMa. 12li. Negrai, in 1930 inel, valul Cantacuzu.

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

N1. de cod

Numele localitAtii

Clildlrl
1!M1

Locuitori (Populatie slatorolcl)


1941 1930

350 Ag Negrea 351 Ag Neguleti (Bbana) 3!>2 Ag Ncguleti (Cocu) !'153 Ag Neeti 354 Ag Nicoleti 128) 355 Ag Niuleti 356 Ag Noapte 357 Ag Oarja 129) 358 Ag Obleti 130) 359 Ag Obogeni 131) 360 Ag Oe~ti-Pmnteni 361 Ag Oe5ti-Ungureni 362 Ag Optc:ti 132) .363 Ag Ostrovcni 133) 364 Ag Paltenul 365 Ag Pdurcni 134) 366 Ag Pdure i 367 Ag Pduroiu-din-Deal 368 Ag Paduroiu-din-Vale ,q69 Ag Pie~ti .370 Ag Pteti 371 Ag Ptuleni 372 Ag Puleasca 1311)

127)

112 29 60 48 55 159 113 250 81 5.'J 196 112 61 22 53 116 269 155 198 83 42 198 36

526 126 202 202 206 584 458 1.025 373 229 825 536 249 11!1 183 509 989 602 833 382 168 791 159

333 197 191 206 554 424 2.700

575 448
162 1.016 537 748 314 170 719 55
cu satul

U.'7 Neguleti (Bbana), n 1930 rec. mpr::una Spireti, sub denumirea: Spireti-Neguleti.

128. Nicoleti, n 1930 : Niculeti. 129. Oar ja, in 1930 inel. satele : Ceaucti
1.qo. Oble~ti, n 19::>0 rec. la Rotuleti.

i Stbislveti.

131. Obogeni, n 1:.130 rec. la Geamna. 1:l2. Opieti, in 1930 rec. ia Prodne5ti. 13!3. OstTOveni, n 1930 rec. la Galicea. 134. Pdureni, n 1930 rec. la uuleti. 135. fuleasca, n 1912 fcea parte din jud. Muscel.

www.cimec.ro

36
Nr. de cod C1ldlri
1941

JUDETUL ARGE Locuitori statornidll


19JO

Numele locallllifil

(Populaie

1941

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Ag Ag

Ag
Ag
A~

Puleni Pua Prvu-Rou

Peretul
Periani Piatra (Brticni) 136)

Ag

Ag Piatra (Ciofrngeni) Ag Picueti Ag Pieleti Ag PiqJLcti Ag Piscu-Moului 137)


;\g

47 63 209 156 70 34 131 82 76 34 197


35

Piscu-Radului
Pleeti (Bbana)
Pleeti (Richicle) 138)
Pleoiu l:!g)

Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Podeni Podeni

(Buzoetl) 140) (Periani) 141) Podu-Broteni

Ag

Ag Ag Ag 895 Ag

Poenari Poenari (Corbeni) 142)


Poenia

Poiana 143) Poiana-Lacului

144)

51 45 75 141 43 184 247 107 110 109 91

224 250 889 683 292 137 500 326 240 157 806 111 195 154
-~05

19.0 216 831 562 242 128 426 379 252 122 707
121

188 126 163 663 919 287 305


355

636 187 703 960 442 .'!27 485 374

Poenari (Corbeni), n 1930 rec. la Corbeni. Poiana, inel. ctunul Surdoiu, nglobat dup 1912 la Poiana. 144. Poiana-Lacului, inel. ctunul Pope~ti. nglobat dupl 1912 la Poiana-Lacului.

136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

Piatra (Brtieni), n 1930 : Piatra-Mueteti. Pzscu-Moului, n 1912: Piscu-Mooaia. Pleeti (Richiele), n 1930 : Pleeti-Bogdana. Pleoiu, n 1930 rec. la Predeti. Podeni (Buzoeti), n 1930 rec. la Buzoeti. Podcni (Periani), n 1930: Podeni.

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

37
Locuitori IPopuJaUe statornlcll
1941
1930

Nr. @cod
396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410

Numele locallt!tll

'Ch'ldJrl

19U

Ag i\g Ag i\g Ag Ag Ag Ag i\g Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Popeti Popeti Popeti

145:) (Cteasca) .{Cocu) 146) Popeti (Corbi) 147) Popeti (Smara)

(Blidari)

Popeti (Spata) Popeti (Stoile.ti) 148) Popeti (Valea-Mr1,1lui 149) Predeti 150)

143 111 61 44 64 113 68 102 154 55 51 31 92 151 140

596 454 201 112 258 462 311 411 567 247 191 140 318 627 502

419 180 266 458 877 973 1.766 197 179 119 1.062 1.066 471

Priba Prislopu-M.arc 151) Prislopu-Mic 162)


Prodneti 153)

Prundul154)
Racovia

Popeti (Cocu), inel. ctunul Valea-Cocului. Popeti (Corbi), in 1930 rec. la Corbii-din-Vale. Popeti (Stoileti), n 1930 inel. satele: Balomireasa ~i Stneti. 149r Popeti (Valea-Mrului), n 1930 inel. satele: Albeasca, Berindei, Croitori i Rogojina. 150. P1edeti, n 1930 inel. satele: Dosu-Rului, Pleoiu,

145. 146. 147. 148.

Popeli

( Blidari), n 1930 rec. la

Prodneti.

Valea-Viei. 151. Prislopu-Mare, n 1912 rec. mpreun cu PrislopuMic, sub denumirea : Prislop. ' 152. Prislopu-Mic, n 1912 rec. mpreun cu PrislopuMare, sub denumirea: Prislop. 153. Prodneti, n 1930 inel. satele : Opteti i Popeti (lllidari). 154. Prundul, in 1930 inel. satele: Bnni fi Zeama Rece.

erbneasa i

www.cimec.ro

38

JUDEUL ARGE-

Nr.

de cod

Numele Jocallllltll

Cllldlrl 1941

Locaftorl lPopaJatle etatornlcll)


11141

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

Ag Ag Ag Ag Ag Ag_ Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Racovia (Budeti) 111~) Rdcineti Rdeti Rdueti U8)

Rteti

Recea-de-Jos U7) Recea-de-Sus IBS) Robaia (Berislvefti) Robaia (Mueteti) UiD) Rociu Rogcijina 160) Rotreti (Bascov)
Rotreti {Blceti) 161) Rotuleti 162) Ruda 1G3)

Rudcni Ruginoasa 164) Runcu Satu-Nou Sl trucelu

90 234 138 39 122 378 317 97 181 305 65 97 64 186 110 192 Il 182 162 238

360 834 529 122 496 1.520 1.268 .'183 676 1..!140 268 439 202 807 470 746 46 616 651 874

706 441 474 2..'187 .'145 1,ll6 .'158 1.004 l4!l1 672 516 530 772

155. Racovia (Budeti), in 1930 rec. la Linia, 156. Rdueti, in 1930 inglobat ca simplu ctuo la Fedelcoiu-Ciomgeti,

157. 156, 159. 160. 1til.

jud. Olt. Recea-de-Jos, io 1930 rec. la Recea-de-Sus. Recea-de-Sus, io 1930 inel. Recea-de-Jos. Robaia (Mueteti), in 1930 rec. la Mueteti. Rogojina, in 1930 rec. la Popeti (Valea-Mrului). Rotreti (Blceti), in 1930 inel. satele : Linia-Ha-

nului

i Valea-Blceasc.

162. Rotuleti, n 1930 inel. satele: Cotroceni, Obleti, Toroveti i Tufeti; n 1912 rec. la Bradurile-de-Jos. 163. Ruda, o 1930 rec, la Bercioiu. 164. Ruginoasa, in 19.'10 rec. la Brteti.

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

39
Locuitori (Populatie statornlcl)
lg.tl
1~

de

Nr. cod Ag
fl.g

Numele

Jocallt!ill

CJ4dlrl
tg.tt

Ag A.g 4'35 Ag 436 Ag 437 Ag


438 Ag

431 432 433 434

Sltrucu-de- Jos 165) Sltrucu-de-Sus Sli~tea 106) Spunari

Smbotinul
Scueni

Schiau
Scheiu-Duculeti Schitu 167)

439 Ag 44ll Ag 441 Ag 442 Ag 443 Ag 444 Ag 445 Ag 446 Ag 447 Ag

Schi tu-Matei Soo.ca


Secturile 1G8) Seci 1611)
Silitea 170)

Siliteni
Sineti.

448 449 450 451 452 453

Ag
Ag Ag Ag

Slmneti Sltioarcl.:

Ag Ag

Slobozia-de-Jos 171) Slobozia-de-Sus 172) Smei Smeura-de-Jos Smeura-de-Sus


Sltrucu-de-fos, Slitea, n 1930

218 126 40 223 72 126 73 183 35 102 47 17 5 167 121 112 62 161 493 441 90 180 83

902 548 159 813 275 472 322 642 105 406 201 71 15 706 432 434 231 662 2.204 1.975 408 693 300

688 497 717 244 428 275 548 374 153 597 425 380 231 549 3.511 328 647 280
oraul

165. 166.
Vlcea,

inel. ctunul Bocnia. nglobat ca suburbie la

R,

167. Schitu, n 1930 rec. la Corbii-din-Vale. 168. Secturile, n 1930 rec. la Brblteti. 169. Seci, n 1930 rec. la Brdetu. 170. Silitea, n 1912 ; Cacaleii-de-Sus. 171, Slobozia-de-Jos, n 1930 forma un singur sat cu Slobozia-de-Sus, sub denumirea : Slobozia. 172. Slobozia-de-Sus, n 1930 forma un singur sat cu Slobozia-de-Jos. sub, denumirea : Slobozia.

www.cimec.ro

40

JUDEUL ARGE

Nr.

de cod 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 467 468 469 470 471 472 473 474 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Numele localltilfll

Clildlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlcil)


19U 1930

Snamna Spinu
Spireti
(Neguleti) 173)

Spiridoni
Stneti 174) Stnicei 175) StnisJ,eti 176)

Strcii-de-Jos 177) Strcii-dc-Sus 178)


Sticlria 179) Stoeneti Stoicneti

33 136 36 70 79 20 316 75

1i
142 46 138 538 158 358 213 63 76 83 45 102

465 Ag 466 Ag

Stolnici Strmbeni
Stroeti

180)

Sui ci Surdeni Suseni


Surpai 181)

~endruleti erbneasa 182)

114 687 149 292 344 92 1.233 289 268 533 190 :568 2.243 649 1.507 920 242 296 318 197 425

101 589 211 291

529 120 384 1.786 1.322 734 249 283 1.306 171

173. Spireti, n 1930 rec. impreun cu satul Neguleti, sub denumirea : Spireti-Neguleti. 174. StiJ.rwti, in 1930 rec. la Popeti (Stoileti). 175. St11icei, n 1930 rec. la Mci. 176. Stnislveti, in 1930 rec. la Oarja. 177. Strcii-de-fos, in 1930 inel. Strcii-de-Sus. 178. Strcii-de-Sus, in 1930 rec. la Strcii-de-Jos. 17~. Sticli1ria, in 1930 inglobat ca suburbie la oraul R. Vlcea. 180. Strmbeni, in 1930 rec. la Suseni. 181. Suseni, n 1930 inel. satele: Boereti i Strmbeni. 182. erbneasa, in 1930 rec. la Predeti.

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

41

Nr de cod

Numele

localltllll

Cllldlrl 1941

(Populdle

t9ql

Locuitori statornicA) 1!130

475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

erbneti

erbneti (Sltrucelu) erboeni183) etrari


ooariciu

184)

olea

optana
tefneti 185) tejeretu 186) uricaru 187) Trdeti

188)

. Teiu Teiu-din-Deal Teiu-din-Vale Teleasca 189) Tel eti


Teodoreti

Trlfti Treti

356 186 341 92 58 64 51 50 92 106 94 42 37 117 191 462 108 234

1.492 698 1,368 378 166 237 210 216 397 491 365 152 105 484 820 1.838 420 966
75 493 339

1.310 643 1,309 349 231 257 326 415 334 138 131 429 766 1.671 823 70 432

(Cremenari) 190)
494 Ag 495 Ag
Teodoreti (Lunele)
Tepenari 192)

21 191) 122 74

183. erboeni, in 1930 inel. satul Vldua. 184. ucariciu, inel. ctunele: 1. Ghermneti i 2. Ghiordunu; in 1930 rec. la Corbii-din-Vale. 185. tefneti, in 1930 rec. la Burdeti. 186. tejeretu, in 1930 : Stejeret. 187, uricaT!l, in 1930: oricaru. 188. Trdeti, in 1930.: rdeti, 189. T eleasca, in 1930 rec. la Costeti. 190. Teodoreti (Cremenari), in 1930: Teodoreti; in 1912: Tudoreti. 191. Teodoreti (Lunele), in 1930: Teodoreti; in 1912:
Tudoreti. 192. T epenari,

in 1930 rec. la Milcoiu.

www.cimec.ro

42

JUDETUL

ARGE

Nr.
de cod

Num~le

JocallUlfll

ClAdiri 19111

Locuitori (Popnlalle statornicA) 19111 1930 '

4!:16 497 498. 499 500 501 502 503 504 505 506 507
508

509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
519

520

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

243 142 Titeti 200 89 Tomanca 53 Toneti Toplia 167 Toroveti 193) 42 159 Trepteni Tufeti 194) 31 Tulei 195) 63 Turburea 196) 60 Turceti 53 323 Tutana 38 igane a uuleti 197) 345 78 Udreti Uiasca 198) 94 39 Uleni (Ulieni) 47.'3 Ungheni 40 ,Ungureni (Brtieni} Ungureni (Valea-Iaului} 63 Urltoarea 199) 16 155 Urlueti 93 Ursoaia 185 Valea-Babei
(Rteti)

Tigveni Tigveni

897 645 851 356 221 785 184 561 121 182 231 209 1.322 162 1.356 273 374 140 2.097 170 226 65 529 399 597

738 534 754 289 180 675 471 201 217 1.223 184 1.717 259 403 161 1.919 155 181 514 306 592

193, Toroveti, tn 1930 rec. la Rotuleti. 194. Tu/eti, n 1930 rec. la Rotuleti. 195. Tulei, inel. ctunul Cmpeni. 196, Turburea, in 1930 rec. la Corbeni. 197. 1uuleti, n 1930 inel, satele: Chirieti i Pdureni. 198. Uiasca, n 1930 inel. satul Florea (F!oarea); in 1912: Oiaaca. 199. Urltoarea, tn 1930 rec. la Bceti.

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

43
Locuitori sta torulcll
1930

Nr. de' eod 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 54.4 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag. Ag Ag Ag Ag

Numele localltlllll

CUidlrl
19111

(Populaie

l!Hl

Valea-Bijlceasc 200) Valea-Boereasc

Valea-Boului Valea-Brazilor Valea-Butiei Valea-Calului Valea-Caprii 201) Valea-Cucii 202) Valea-Faurului


Valea-Iaului

Valea-lui-Enache Valea-Mare

203)

1.!11 71 48 156 29 37 28 60 79 95 151


6.~

5!,
.''!03

Valea-lui-Ma 204).

Valea-Mgurei 20~) Valea-Moului


Valea-Mucelului 206)

Valea-Neagului 207) Valea-Porcului Valea-Rea (Biculeti) Valea-Rea (Gvana) Valea-Satului Valea-Scheiului Valea-Uleiului Valea-Ursului

179 32 26 72 84 124 79 81 121 47 46 70

210 637 98 148 99 234 222 361 612 258 783 145 97 316 326 544 34,$ 289 405 160 199 313

254 179 604 99 131 150 231 346 782 730 83 326 462 292 234 406 177 180 291

200. Valea-Blceasc, fn 1930 rec. la Rotreti (Blceti). 201. Valea-Caprii, n 1930 rec. mpreun cu satul Manoleti, sub denumirea: Manoleti-Valea-Caprii. 202. Valea-Cucii, n 1912: Valea-Crucii. 203. Valea-lui-Enache, n 1930 inel. satul Anghine~ti. 204. Valea-lui-Mal, n 1930 rec. la Mueteti. 205. Valea-Mgurei, n 1930 rec. la Ccpari-Pmnteni. 206. Valea-Muscelului, n 1930 rec. la Costeti- Vlsan. 207. Valea-.TVeagului, n 1912: Valea-Magului.

www.cimec.ro

44

JUDEUL ARGE.

Nr.

de cod

Numele

locolltlll

CUldlrL 1941

Locuitori !Popula!le statornic&


1941 1930

545 546 547 548 549 550


551

552 553
554 555 556 557

5.18
559

560 561 562 563 564


565 566

------

Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Valea-Viei Vleni

208)

Vratecu 209) Vrzari Viiteti

Vlcclele
Vlsneti

Vi!.rloveni
Verneti Vldeti Vlduleti
Vldua 210) Vli5cua 2 11) Vornigeasa 212) Vulpeti Zamfireti
Zrneti 213)

214) Zgaroeti 21~) Zidurile 216) Zigoneni 217)

Zeama-Rece

Zlapia

218)

100 159 80 81 74 154 264 46' 153 68 88 26 113 19 282 47 91 21 75 113 171 24

373 654 300 294 267 580 843 189 554 263 368 140 438 82 1.101 171 384 84 285 420 643 84

490 301 270 218 593 858 171 337 329 209 354 990 146
605

172 607

208. Valea-Viei, n 1930 rec. la Predeti. 209. Uralecu, n 1930 : Vratici, 210. Vldua, n 1930 rec. la erboeni. . 211. Ulcua, inel. ctunul Brgi, nglobat dup 1912la Vlcua. 212. Vornigeasa, n 1930 rec. la Mci. 213. Zrneti, n 1930 inel. satul Mneti. 214. Zeama-Rece, n 1930 rec. la Prundu. 215. Zgaroeti, n 1930: Sgaroeti. 216. Zidurile, n 1930 rec. la Mozceni. 217. Zigoneni, n 1912: Zigneni. 218. Zlapia, n 1930 rec. la Dealu-Viilor (Smara).

www.cimec.ro

JUDEUL BACU
Nr. de cod Numele localltallll ClAdiri 1941
-

---------------TOTAL GENERAL Total orae Bc Bacu (capitala) 1) Bc Bile-Slnic 2) Bc Moiaeti 3) Bc TrJ!u-Ocna 4) Localiti suburbane Bc Slnic-Cerdac 5)

Locuitori 1Populaie slalornlcalJ 1~41 1930

69.271
9.0!15

309.153 261.019
59.581 48.610

:.! ?

4.720 676
I..'il.'i

4
li

2.124 274

38.96.5 2.354 6.690 11.572 1.071

31.1.38

1.761
6.616 9.095

1. Oraul Bacu, inel. localitile : 1. Ghereti, 2. Podude-Fier i .3. erbncti; cari fac parte integrant din ora, ca suburbii; n 1930 inel. satul Lctea (Letea-Vechel. 2. Bile-Slnic, inel. localitatea Satu-Nou, care face parte integrant din ora, ca suburbie; n 1930: Slnic (sat), inel. localitile: l. Biserica i 2. Cerdacu, nglobate la Slnic; deslipindu-se n anul 19.34 de Bile-Slnic, satele Biserica i Cerdacu, formeaz mpreun comuna suburban:
Slnic-Cerdac.

3, Oraul Moineti, inel. localitile : 1. Climanu, 2. Dealu-Mare, 3. Hngani-Moineti, 4. Hngani-Vsieti, 5. Lunea, 6. Prul i 7. Vsicti, nglobate dup 1912 la oraul Moineti, ca suburbii. 4, Oraul 7 cirgu-Ocna, inel. localitile : 1. Mosoarele, 2. Pcurile, 3. Poenile i 4. Vlcelele, cari fac parte integrant din ora ca suburbii ; n 1930 inel. comuna suburban Trgu- Trotu, cu satele: a) Prul-Boghi, b) Prgreti, c) Tuta si d) Viioara. 5. S/1zic-Cerdac, comun suburban la Bilc-Slnic, format din contopirea satelor : 1) Biserica i 2) Cerdacu, cari n 1930 fceau parte integrant din Slnic ca simple ctune i deci nglobate la Slnic.

www.cimec.ro

JUDEUL

BACAU

~-

Nr. [de cod

Numele

JocallllU

Clldlrl
11141

(Populaie

Locuitori statornlcl
11130

---

JIIU

1 otal rural 31 Bc Ag 6) 32 Bc Albele


jJ Bc

60.236

,,4 35 36 37
38 39

40 41
42

43 44 45 i6 47 48

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

Albeni Alexandrina
Andrieeti
Antoheti 7) Apa-Asu 8)

Ardeoani Asu O) Bahna t)) Balcani-Marginea Bara i Barna 11) Bazga 12)
Bhneni 13) Bimac Blaia Baln.:asa

217 213 44 148 6l 101 192 271 422 105 54 167


11

249,572 959

212.409

106 185 133 99 158

861 182 558 309 393 934 1.112 1.891 472 200 733 44 380 916 580 375 619

1.050 571 171 542 207 361 930 3.608 190 498 54 345 562 582 381 593

Ag, n 1912: Agu. Antoheti, inel. ctunul Petreti, nglobat dup 1912 la Antoheti. 8. Apa-Asu, n 1930 rec. la Asu. 9. Asu, ;n 1930 inel, satele: Apa-Asu, Lunca-Asu, Pltiniu i Straja. 1O. JJahna, n 1930 rec. la Bogdneti. Il. Barna, n 1930: Brna; n 1912 fcea parte din ju-

6.

7.

dqul Tecuci. 12. Bazga, format prin contopirea satelor: l. Bzga-de-Jos i 2. Bzga-de-Sus, rec. separat in 1912 i anume Bzga-deSus ca sat, iar Bzga-de-Jos ctun. 13. Blmeni, se mai numete i Pleeti.

www.cimec.ro

JUDETUL BACAU

Nr. de cod 49 B<. 50 Bc .'>1 Bc 52 Bc 53 Bc 5-f De

Numele

localltlll

Clldlrl
1941

Locuitori (Populatie statornicA)


1941 1930

Blata Blua

14)

55 De 56 Bc
57 Hc !;S Bc 59 De 60 De 61 Bc ti2 De 63 lle 64 Bc 65 Bc 66 De 67 Bc

Brteti 111) Bsti B~rneti Barsneti Brzuleti

Bejghir Btleghct Babinceni 16) Bereti-Bistrita 17) Bere$ti- Tazlu 18)


Beriudeti Bibireti Blgeti

Blidari Bogata 1!1) Bogdana (Borzeti) Bugdana (erbeti)

2U) 21)

41 45 90 205 38 183 31 -'38 53 I13 346 331 45 132 528 218 94 104 30

149 200 300 761 143 704 154 1.369 276 471 1.531 1.272 186 487 2.165 812 400 .398 110

152 177

653
137 774
116

1.217 198 446 1.304 1.120 165 476 1.806 657 351

14. Bltata, :n 1912: 1. Blata-de-Sus, recensate

satul Blata-de- Jos i 2. etunul separat. 15. Brteti, inel. ctunul Iapa; n 1930 rec. la Viforeni mpreun cu ctunul Iapa, sub denumirea: Iapa; ctunul Iapa era format din bordee locuite de muncitori agricoli; n 1912 i ct. Iapa a fost rec. separat ca i satele :
B5.rteti i Buteti.

16. 17. 1S. 19. 20. 21.

Berbinceni, se numete i: Berbenceni. Beresti-BiJtria, n 1912: Bereti. Beresti-'Iazlu, n 1912: Bereti. Bogata, n 1930 rec. la Dofteana. Bogdanu (Borzeti), n 19.30: Bogdana. Bogdana (Serbeti), n 1930 rec. la erbeti.

www.cimec.ro

4.8

JUDEUL

BACAU

Nr. de cod

Numele

locall!lill

Cllldlrl 1941

(Populaie

Locuitori statornJcil)
l!J30

UU

68 Bc
6~

iO 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83

Bc Bc Bc Bc Bc Bc B<

Bogdan-Vod 22) Bogdneti 23) Bogdneti (Prjeti)24) Boitea-Boereasc Boitea-Galin lloitca-Rzei


Boia Boltu 25)

lk Borleanu 26)
Bc Borzcti 27) Bt: Borzeti (Bhneni) Bc Booteni Bc Bot a Bc Boteti 28) Bc Bradu Bc Brneti Bc Brtcti Bc Brtila-de- Jos Bc Brtila-dc-Mijloc Bc Brtila-de-Sus Bc Brusturoasa 29) Bc Buchila Bc Buciumi

.'37 401 103 79 8 31 13 4 12 80 74 89 31 162


75

171 1.625 447 .'367 28 116


56

152 3.041 370 301 25 100 57 248 237 328 96 246 444 753 430 473 526 1.065 398 1.520

39
69

84 85 86
87

88 89 90

118 213 134 132 206 303 107 467

290 272 387 116 676 296 520 930 554 528 845 1.137 453
1.655

22. Bogdan- Vod, sat nou inf. dup 1912. 23. Bogdneti, n 1930 inel. satele: Bahna,
coreti i

Filipeti,

Ni-

24.
de-Sus

Bogdneili (Prjeti),

Satu-Nou.

25. 26. Borleanu (Borleti i Burleti), n 1930 rec. la Fgeel. 27. Borzeti, n vechime: Borzeti-lui-Maris. 28. Boteti, n 1930 rec. la Viforeni. 29. Brusturoasa, n 1930 inel. satul Prul-Ursului.

n 1912: 1. satul Bogdnctiii 2. ctunul Bogdnetii-de- Jos, recensa te separat. Boltu, n 1930 : Bltu, rec. la Lucceti.

www.cimec.ro

jUDETuL BACAU

49

Nr. '11~; cod

Numele localltilfll

Cllldlrl
1941

Locuitori (Populatie statoroldi1


IS41 1930

91 92 93 94 95 '9G '97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 IOS 109 110 111 112 113 114

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

Buceti 30)

Buda (Berzuni) Buda (Blgeti) Buhocel Buhociu 33) Buleni 34) Burdugani 35)
Burueni

31) 32)

Butucari Buzdugan-Gheorghe Camnca Capta 37)


Caraclu Cain
Ciuti-Sat 38)

36)

Ciui-Trg Clciu Clugra-Mare 39) Cpna Csoasa Celeti Cel ua

Cmpcni (Bsti) Cmpeni (Secueni)

252 36 263 61 328 49 9 51 132 156 186 59 301 449 147 102 54 324 39 24 84 75 171 90

969 160 1.014 253 1.341 217 33 217 541 640 773 219 1.243 1,916 626 362 214 1.305 177 91 384 301 699 339

925 li4 880" 213 1.169 191 202 552 546 536 192 1.095 1.758 587 396 166 1.118 150 65 344 186 601 353

30. 31. 32. 33. 34. -35. 36. .!!7. 38. 39.

Buceti, 1912 inel. satul Cornelu. Buda (Berzuni), in 1930: Buda. Buda (Blgeti), n 1930: Buda. Buhociu, nfiinat n 1802, cnd s'a numit: Buleni. n 1930: Bleni. Burdugani, n 1930 rec. la Miletii-de-Sus.

Cerbu.

Buzdugan-Gheorghe, n 1930: Gheorghe-Buzdugan. Capta, in 1912: Capota. Ciui-Sat, n 1912: Ciui. Clugra-Mare, in 1930: Clugra.

www.cimec.ro

50

JUDEUL BACU

Nr. de cod

Numele

localitii

Cldiri

Locuitori
(Populaie statornic)

1941

1941

1930

115 116 ,117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 l :27 128 129 130 131 132 133 134

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 1.~5 Bc 136 Bc 137 Bc

Cerchezeti-Lahovary

40)

Cernu
Cetuia 41)

Chetri

Chetrosu Chilia-de-Benei ~2) Chiliile-de-Jos 43) Chiliile-de-Sus 44)


Chieta

Chiticeni Cimbala

4~)

Ciobnu 46)

Ciocani Cioperci Ciortea 47) Ciughe 48)


Ciumai

Cleja
Climeti

Coman
Comneti

Corbu 49) Cor han a

13 244 167 140 81 39 57 36 199 57 68 30 53 29 110 361 109 508 129 12 262 92 119

59

1.075 671 587 329 84 217 149 798 251 294 123 208 114 471 1.477 575 1.951 583 50 1.451 340 524

51 872 671 474 290 90

664 197 250 232 190 117 274 1.. 274 508 1.839 500 56 1.428 337 452

~0. Cercheze1ti-Lahovary, n 1q12 lnglobat la Negoeti. 41. Cetuia, n vechime: Orzatea. 4!. Chilia-de-Be11ei, in 1930: Chilia-Benei, sat nou nf. dup 1912. 43. Chiliile-de-fos, in 1930 rec. b Lucceti. 44. Chiliile-de-Sus, In 1930 rec. la Lucceti. 45. Chiticeni, n 1930 inel. satul Gura-Drumului. -46. Ciobntll, n 1930 inel. satul Gura-Ciobnu,. -47. Ciortea, se mai numete: Ciorta. -4K Ciughe1, n 1912: Cinghe. -49. Corbu, n vechime : Corbeni.

www.cimec.ro

JUDEUL

BACAU

51
Locuitori

Nr. de cod

Numele

localitlii

Cldiri

(Popula~ie statornic!

1941

1941

1930

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Bc Cornet Bc Corneelu 50) Bc Costeiu Bc Costineni Bc Costia Bc Coteni !H) Bc Cotu-lui-luracu Bc Cotumba Bc Cremenea 52) Bc Crihan Bc Crion 53)

Bc

Bc Bc Bc 15., Bc 154 Bc 155 Bc 156 Bc

Crucea-de-Piatr 54) Cuchiniu Cucuei

(Dofte.ana:
(Solon)

:;~)

Cucueti
Curia

Dmoc fiO) Drmneasca :17)

Drmneti 118)

92 6 28 4 75 82 24 102 197 64 36 43 37 185 279 179 14 46 1.268

318 19 132 16 288 375 124 427 985 261 157 165 170 828 1.163 817 .53 177 5.094

:!76 16 134 14 :!82 299 96 337 375 208 114 1.043 740 43 7.091

50. Cornelu. n 1912 nglobat la Buceti. 51. Coteni, inel. ctunul Coteni, contopit dup 1912 cu satul Coteni. 52. Creme11ea, se numete i: Cremina. Sporul extraordinar de populaie se datorete apropierii mari de oraul Bacu. Muli muncitori i funcionari mici din ora i-au construit case n satul apropiat Cremenea. 53, Criun, n 1930 rec. la Oneti. 54. Crucea-de-Piatr, n vechime: Borzeti-R.zei; n 1930 rec. la Oneti. 55. Cucuei (Dofteana), in 1930 rec. la Dofteana. 56. Dmoc, n 1912 ctunele: 1. Dmocu-din-Afar i 2. Dmocu-Dinuntru, din oari s'a format satul Dmof:, au fost rec. separat. .S 7. Drmneasca, n 1930 rcc. la Drmneti. 56. Drmneti, n 1930 inel. satele : Drmneaaca,

www.cimec.ro

52

JUDEUL

BACAU

Nr.
de cod

Numele

locallt4ll

CHidlrl

(Populaie

Locuitori

statornic)
1930

19111

1941

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 177 Bc 178 Bc
179 Bc 1110 Bc 181 Bc

Dcalu-Diene

Dealu-Nou Deleni
Diaconeti 1>9)

57 78 429 17
65 107 465 828 44 301 420 33 29 24 204 471 17 38

Dianca Dienet Dofteana

OO) Domnia-Maria Dospineti

Dragomir
Drgugeti

Dubasu Dumbrava (Ciumai) Dumbrava \Sccuenij Ench ('I i Faraoani


Fgt:eJ62)

61)

Fghieni

.. Ferestru (Mnstirea Cain) Ferestru (Oituz)

Fntneanu Fntnele Ferdinand 1 63)

30 75
325
277 160 23 138

222 2i0 1.519 90 218 4:23 1.819 4.213 166 1.108 1.516 147 135 92 7.?7 2.031 1115 16 135 307 1.362 1.366 698 100 557

191 259 1.353 101 317 4.789 3.096 178 948 1.291 128 89 780 1.785 129 159

IlO
257 1.129 1.526 591 107

Filipeni
Filipeti 04)

Lapo, Pgubeni,

Plopu, Poiana-Uzului i ctunul Pivniceri, rec. separat n 1912, iar apoi nglobat la Poiana-Uzului. 59. Diaconeti, n 1930 rec. la Preluci. 60. Dofteana, in 1930 inel. satele: Bogata, Cucuei, Hghiac, Larga, Seaca, Valea-Cmpului i Valea-Codrului. 61. Dumbrava (Ciumai), sat nou; n 1930 rec. la lteti. 62. Fgeel, :n 1930 inel. satul Borleanu. 63. Ferdinand 1, sat nou nf. dup 1912. 64. Filipeti, n 1930 rec. la Bogdneti.

www.cimec.ro

JUDEUL

BACAU

53'
Locuitori (Popula!le statornlcll~
1941
1~30

Nr. de cod

Numele localllillil

Cllldlrl
1941

--------------------

182 Bc Floceti 18.'~ Bc Floreti 184 Bc Frsinoaia 185 Bc Fruqteti 186 Bc Frunzeni 65) 137 Bc Fulgeri 188 Bc Fundeni 189 Bc Fundu-lui-Bogdan 190 Bc Fundu-Rcciuni 191 Bc Fundu-Vii 192 Bc Furnicari 66) 193 Bc Galbeni 194 Bc Galeri 67) 195 Bc Gidar 196 Bc Grbovana 68) 197 Bc Grlele-Gzriei 60) 198 Bc Grleni 199 Bc Gteni 200 Bc Geoseni 70) 201 Bc Ghidionu 202 Bc Ghilea 203 Bc Glodioarele 204 Bc Giodosu 71) 205 Bc Gioduri 72)

22 98 26 240 24

57
128 77 286 67 86 175

50
102 62 137 173 89 372

53
30 61 97

8() 371 94 903 88 123 498 357 954 274 326 702 230 482 268 486 801 382 1.678 239 113 248 428

68 372 111 882 171 473 301 854 244 263

577
213 37S: 238 635243 1.363 185 98. 219 302

95

355

65. Frtmzeni, n 1930 rec. la Trdeni. 66. Furnicari, inel. ctunul Furnicari, c.:ontopit dup 1912 cu satul Furnicari. 67. Ga/eri. se mai numete: Oteti. 68. Gdrbovana, se mai numete: Grbovanu. 69. Grle/e-Gzriei, in 1930 rec, la Lucceti. 70. Geoseni, se mai numete: Gioscni. 71. Glodosu, inel. ctunul Codreanu, nglobat dup 1912 la Glodosu. 72. Gloduri in 1930 rec. la Trgu-Gloduri, ca simplu
ctun.

www.cimec.ro

54

JUDEUL BACU

Nr.

de cod

Numele

localltlU

Clldlrl l!MI

Locullerl (Populatie statoralcl1 1!1111 1930

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 22.5 226 227

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Be Bc Bc Bc Bc Bc Bc

Gloduri (Comneti) Goioasa Grigoreni 73) Gropile

26 168 299 299 Grozeti 921 Gura-Cernului 90 Gura-Ciobnu 74) 31 Gura-Drumului n) 9 Gura-Rctu 62 Gura-Vii (Brsneti76) 136 Gura-Vii (Racova) 167 Gutina 171 Halo 45 Hghiac 77) 206 Hineala 126 Hlmcioaia 109 Hrja 78) 2R3 Helegiu 196 Heltiu 135 Herneeni 24 Hemeiu 168 Hertioana-Mnstire 79) 88

104 612 . 1.095 1.180 4.185 286 113 34 243 433 761 675 192 851 433 464 1.225 767 587 91 844 417

119

484 857 1.032 3.481 251 192 181 605 588 1.38 416 420 1.058 676 469 75 800

7.3. Grigoreni, inel. ctunul Poiana-Boului, inglobat dup 1912 la Grigoreni. 74. Gura-Ciobnu, in 1930 rec. la Ciobnu. 7'>. Cura-Drumului, in 1930 rec. la Chiticeni. 76. Gura-Vii (Brsneti), inel. aezrile gosp. rec. separat in 1930, sub denumiroa: Brtila-Gura- Vii. Sporul mare de populaie se mai datorete i numeroilor refugiai ardeleni stabilii aici. 77. Hghiac, in 1930 rec. la Dofteana. 78. Hrja, inel. ctunul Punctu-Oituz, inglobat dup 1912 la Hrja. 79. Hertioana-Mnstire, in 19!10: Hcrioana-Mnstire, rec. la Traian.

www.cimec.ro

JUDETUL BACU

55
Locuitori statornlcl)
1930

Nr. de cod 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

Numele locallliiJII

Clldlrl
1941

(Populaie

191lt

Hertioana-Rzei 80)

Hoit.
Horgeti 81)

Iazu
Iliei Ilieti

Isvoarele-de-Jos 82) Isvoarele-de-Sus 83)


lteti 84)

Jcvreni
Lapo 85)

36 216 371 121 73 102 20 98 238 94


4!1

168 961 1.472 43'3 .321 .396

768 1.316 391 278 334 472 1.255 345 139

95
496 1.077 394 199 968 901 2.456 181 550 620 906

Bc Jieni
Larga
86)
Lloaia Lrgua

Lecca-Ungureni
Leontineti

87)

Leorda Leorzeni Le reni

160 215 503 44 153 177 216 16 16

65
61

1.830 144 434 546 743 123 77

80. Hertioana-Rzei, n 1930: Herioana-Rzei, rec. la Traian. 81. 1/orgeti, n 1912 inel. satul Sohodol (Horgeti). 82. lsvoarele-de-fos, tn 1930 rec. mpreun cu Isvoareledc-Sus. sub denumirea : lsvoarele. 83. lsvoarele-de-Sus, n 1930 rec. imprean cu lsvoarelede-Jos, sub denumirea : lsvoarele. 84. Iteti, n 1930 inel. aezrile gospodreti Dumbrava, declarate lilterior ca ~at. 85. Lapo, n 1930 : Lapo,u, rec. la Drmineti. 86. Larga, in 1930 rec. la Dofteana. 87. Lecca-Ungureni, n 1912: Ungureni.

www.cimec.ro

56

JUDEUL

BACAU

Nr. de cod

Numele locaJI!IIIll

Cllldlrl 1941

Locuitori (Populatie statornlcll)


t941 1930

24S 249 250 251 252 25.3 254 255 256 257 258
25~

260 261 262 263 264


265

266 267 268

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc: Bc Br: Bc

Lespezi Letea-Veche Le cani Lilieci 89) Lingurari Li vada


Lucceti 90) Ludai

88)

Luizi-Clugra 91) Lunca-Asu 92)

Lunea-de-Jos Lunea (Filipen)) Lunea (Valea-Rea) Luncani Luncani-Marginea 93)


Lupetii-Crjei

Marginea
Martin-Berzuni

Matee~ti
Mgireti Mnstirea-Cain 94)

382 223 116 145 24 35 310 188 535 124 104 391 23 148 21 121 84 128 22
30.~

188

1.678 972 547 '606 87 142 1.366 603 2.203 554 7'15 1.610 103 506 83 508 386 511 101 1.172 763

1.314 339 357 104 121 3.992 536 1.879 441 1.517 87 516 152 454 328 351 88 1.128 659

88. Letea-Veche, n 1Q3() ngloba! la oraul Bacu, ca suburbie. 119. Lilieci, sat nou nf. dup 1912. 90. Lucceti, n 1930 inel. satele : Boltu (Bltu), Chiliile-de-Jos, Chilii le-de-Sus, Grlele-Gzriei, Tazlu i Valea-Arinilor. 91. Luizi-Clugra, inel. ctunul Nege), nglohat dup 1912 la Luizi-Clugra. 92. Lunca-Asu, n 1930 rec. la Asu. 93. Luncani-Marginea, n 1930: Marginea-Luncani. 94. Mnstirea-Cain, in 1912 : Desrobii-Mnstirea
Cain.

www.cimec.ro

JUDEUL

BACAU

57
Locuitori (Populatie statorulcil)
19U

Nr. de cod
~69

Numele localltilfll

CJ!dlrl
19111

b30

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
~85

286 21l7 288 289 290 291 292 293

Bc Mrscu Bc Mr ceti Bc Mrgineni-Munteni Bc Mrgineni-Rzei 9ri) Bc Mrzneti Bc Micluoaia Bc Milctii-de- Jos Bc Miletii-de-Sus 96) Bc Moara-lui-Conache Bc Moreni Bc M"otoc Bc Motoceti Bc Nadia Bc Nnqti Bc Nsoeti Bc Nstseni 97) Re Negocti 11 8) Bc Negreni Bc Nicoreti 99) Bc Obria Bc Odobeti Bc Oneti 100) Bc Ora Bc Ora-Avram Bc Osebii 101)

23 41 242 186 22 17 58

50
20

1i6
31

75
166 310 94 58 97 30 88 175 244 742 171

94 195 1.052 844 93 39 209 200 88 749 132 265

654
1.246 369

254
385 141 3.43 687 910 4.'i01

92 141 973 752. 7& 41 219 210 6& 602 105 239 616 1.133" 315 23& 342 112: 638 837 2.945 648 187 697

727
191 833

45
181

Mrgineni-Rzei, in 1912: Mrgineni-Unguri. 96. Miletii-de-Sus, in 1930 ind. satul Burdugani. 97. Nstseni, n 1912 fcea parte din judeul Tecuci. 98. Negoeti, n 1912 inel. satul Cerchezeti-Lahovari,. 99. Nicoreli, in 1930 rec. la Bogdneti. 100. Oneti, n 1930 inel. satele: Crion i Crucea-dePiatr. Sporul mare de populaie se datorete comerului. i industriei n plin nflorire, precum i numeroilor refugiai ardeleni stabilii aici. 101. Osebii, n 1~30 : O~ebii-Luizi-Clugra.

95.

www.cimec.ro

58

JUDEUL

BACAU.

Nr.

de cod

Numele localltllll

ClAdiri
1941

(Populatie statornlciJ 1941 1930

Locuitori

294 lk Osebii-Mrgineni 102) 295 Bc Oeleti ::!9ti De Palanc-a 297 Bc Pdureni (Bereti) 298 Bc Pdureni (Gloduri) 299 Bc Pgubeni 1U~) 300 Bc Pldeti 301 Bc Pltinata-de-Jos 104) 302 Bc Pltinata-de-Sus 105) 303 Bc Pltiniu 106) 304 Bc Pnceti 305 Bc Princea-Sat 107) 306 Bc Princea-Trg 108) 307 Bc Pscreni 303. Bc Ptrcani 309 Bc Prul-lloghi 109) 310 Bc Prul-Ursului 110) 311 Bc Prgreti 1 1 1) 102. 1D3. 104.

108 119 296 108 48


85

97 154 71 89 300 100 134 141 115 97 9 %24

422 437 1.248 515 206 352 356 669 268


.~52

309 463 1.059 448 212 316 277 479 1.092 809 488 379

1.268 416 378 513 451 382 36 917

Osebii-Mrgineni, n vechime: Cujbicu. Pgubeni, in 19.30 rt"c. la Drmneti. Pltinata-de-fos, inel. poriunea de sat Pltinata-de-Sus- Temelia, care n 1930 a fost rec. poriunea mit Pltinata-de-Sus-Teme!ia, trecut ulterior

la

numit Pl

tinata- de- Sus. 105. Pltinala-tle-Sus, n 1930 inel.

de sat nula Plti

nata-de-Jos. 106. Pltini1u, n 1930 rec."la Asu. 107. Princea-Sat, n 1930 rec. la Princea-Trg. 108. Princea-T rg, n 1930 inel. satul Princea-Sat. 109. Pdrul-Boghi, n 1930 rec. la Trgu-Trotu fost comun suburban la Trgu-Ocna. 110. Prul-Ursului, n 1930 rec. la Brusturoasa. 111. Prgreti, n 1930 rec. la Trgu- Trotu fost comun suburban la Trgu-Ocna.

www.cimec.ro

JUDEUL

BACAU

59
Locuitori statoralcl) 1941 1930

Nr. de cod

Mamele

localltllU

Clidlrl 1941

(Populaie

312 Bc 313 Bc
3 14

Prjol112) Prliturile
Prvuleti

137 17

596

Bc

104
52

315 Bc 316 Bc 317 Bc

Peletucii-de-Jos Peletucii-de-Sus
Petreti

65 480 229
354

74
197

318 Re 319 Bc 320 Bc 321 Bc 322 Bc 323 Bc 324 Bc 325 Bc 326 Bc 327 Bc 321> Bc 329 Bc 330 Bc 331 Bc 3J2 Bc 333 Bc 3.'J-l Bc 335 Bc 336 Bc

Petririca Plopu 113) Poarta


Pochia

190 217
26
44

794 847
909 95 196 373 113 366
455

514 72 447 222 282 634


713 197 176

Podeni Podenia

114) Podiu 110)

86 29 82
115 39 195 207

Poduri Poeni 110) Poiana Poiana-Negustorului Poiana-Uzului 117) Popeni Popoiu Pralea
Prjeti Prjeti (Mgireti) Prjoaia 118)

290 134 355 425


130
671

136 807
817 544 365

169 257
332 347 2.025

131 105
85

121 54.'3
144 159 154

384 449
2.271 530 642 69-i

Preluci

119)

465 540 682

112. Prjol, in 1912 inel. satul Solomoneti. 113. Plopu, in 1930 rec. la Drmneti.

114. Podenia, se numete i : ipoteni. 115. Podiu, in 1912: Podiu-Slobozia-Luncani. 116. Poeni, n 1912 fcea parte din judeul Tecuci. 117. Poiana-Uzului, inel. ctunul Pivniceri; n 1930 rec.
la
Drmneti.

118. Prjoaia. n 1912: Tazlu-Prjoaia. 119. Preluci, n 1930 inel. satul Diaconeti.

www.cimec.ro

JUDEUL BACU

Nr. <de cod

Numele

localltlll

Clldiri
1941

Locuitori <Populaie statornica) 1941 1930

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc 349 Bc 350 Bc 351 Bc 352 Bc 353 Bc 354 Bc 3.55 Bc 356 Bc 357 Bc 3!>8 Bc 859 Bc 360 Bc

Pri~aca

Prisaca- Vidracu
Prohozeti

Pustiana Racila Racova Racova (Tamai)


Radomiretii-de-Jos 120)
Radomiretii-de-Sus 121) Rcciuni 122) Rctu-Rzei Rcu(i Rchiti Rdeana Rstoaca

Rpa-Epei Rpile Recea 123)


Reeni 124)

Rujinca
Ruseti Rui-Ciutea

Satu-de-Jos Satu-Nou 126)

199 24 136 346 127 416 192 13 41 418 71 213 220 152 17 24 483 150 97 29 63 68 125 1.:"7-

737 69 529 1.316 547 1.863 747 50 188 1.664 274 758 888 593 74 94 1.664 578 441 120 280 276 524 721

371

78 488

I.I77
480 1.574 602 161 1.981 271 637 779 491 70 98 1.444 469

350
81 229 235 466

120. Radomiretii-de-Jos, n vechime : Alcazi; n 1930 rf'c. mpreun cu Radomiretii-de-Sus, sub denumirea : Radomireti.

121. Radomiretii-de-Sus, n 1930 rec. mpreun domiretii-de-]os, sub denumirea : Radomireti. 122. Rcilciuni, n 1930 inel, satul Silitea.

cu Ra-

1:!3. Recea, format din: 1) Recea-de-]os, 2) Recea-de:Sus i 3) Slobozia-Rctu, toate rec. separat n 1930. 124. Reeni, se numete i Reni . .125. Satu-Nou, in 1930 rec. la Bogdneti.

www.cimec.ro

JUDEUL

BACAU

61
Locuitori (Populatie st ... tornlcill
191U
1930

Nr. de cod .361 362 363 364 365 31l6 367 368 369 370 371 372 373 374 Bc Bc Bc Bc Bc Bc

Numele

JocalllllU

Cllldlrl
1\141

Snduleni Sra ta Srata (Bhncni) Suceti

Srbi
Scrir,a 126)

Bc Schineni

Bc Schitu-Frumoasa Re Schitu-Savu Bc Scor(cni Bc Seaca 1 27) Bc Sectura (Buceti) Bc Scctura (Mrgineni) Ee Secueni !!75 Bc Silite 128) 376 Bc Simbrea 377 Bc Slobozia (Filipeni) 37S Bc Slobozia (Lecca) 129) 379 Bc Slobozia-Mielului 380 Bc Soei 381 Bc Sohodol (Clugra' 382 Bc Sohodol-Crihan 130) 38.3 Bc Sohodol (Horgeti) 131) 384 Bc Solomoneti Ll2) 126.
Scriga,

117 88 103 350 120 104 210 113 15 440 98 10 67 132 122 117 30 66 219 178 108 66 52 13

648 406 460 1.496 455 .397 845 .370 89 1.644 354 45 286 524 456 681 139 251 778 742 429 269 206 55 contopit

318 312 437 1.337 387 335 798 305 126 1.534
45

251 466 364 108 246 635 647 351 221 183 4tl
dup

inel,

ctunul Scriga,

1912

cu satul S.:riga.

127. Seaca, n 1930 rec, la Dofteana. 128. Si/ite, sat nou nf. in 1941 n hotarul satului R dciuni; n 1930 rec. la Rcciuni. 129. Slobozia (Lecca), n 1930: Slobozia-Princea; in 1912 :Slobozia. 130. Sohodol-Crihan, n 1930: Crihan-Sohodolu. 131. Sohodol (Horgeti), n 1912 nglobat la Horgeti. 132. Solomoneti, n 1912 nglobat la Prjol.

www.cimec.ro

62

JUDETUL BACAU

Nr.
de cod

Numele localltlitU

Cllidlrl 1941

tPopulale

1941

Locuitori statornlciJ l!llll

385 386 38 388 389 390 391 392 393 394 3!J.'i

396
397 398

399 400 401 402 403 404 405 406

Bc Solon 133) Bc Somuca Bc Stneti Bc Straja 134) Bc Stroeti-Romneti Bc Strugari Bc Stufu Bc Sula Bc SuP.anu Bc Surdu Bc Surina Bc Suseni Bc erbeti 13:;) Bc erpeni Bc ::iesuri 136) Bc ipote Bc ipotcni Bc Talpa Bc Tamai Bc Tazlu 137) Bc Tra Bc Trgu-Gloduri 138)

456
258 183 152 64 125
85

1.760 Q43 706 730 227 494 363

1.749 907 677 196 419


311

123 309 78

556
1,360 362 121 819

35
192 131 29 74 253

573
116 312 1.025

45S 1.369 304 111 706 479

lOG
289 1.039 272

75
126 137 226 173 148

325 596
482 1.053 707

474
472
598

551

528

133. Solon, inel. ctunul Baia-de-Petrol, nglobat dup. 1IJ 12 la Solon. 1~4. Straja, n 1930 rec. la Asu. 135. erbe1ti, ln 1930 inel. satul Bogdana (erbeti). 136. esuri, inel. catunul Ctuna-eRuri, nglobat dup. 1912 la satul esuri. 137. T azlu, format din contopirea satelor : 1) Tazlul dc-Jos i 2) Tazlul-de-Sus; n 1930 rec. la Lucceti. 138. Trgu-Gloduri, n 1930: Trgu-Glodurilc:, inel. c tunul Gloduri nglobat dup 1912 la Trgu-Gloduri, 1ar ulterior ded. sat.

www.cimec.ro

JUDETUL BACAU

63
Locuitori (Populatie statornlcl1
1!141

Nr. de cod

Numele localltlfll

CUidlrl
1!141

1950

407 40o 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

Bc Bc Bc Bc Bc Bc llc Bc llc llc llc Bc Bc ~20 Bc 421 lk 422 Bc 423 Bc 424 Bc 425 Bc 426 Bc 427 Bc

Trgu-Trotu 139) Teiu Tescani 140)

Timreti

Ti sa
Tisa-Silveti

Toci] a Tociloasa Traian 141)


Trebi

Trestia Turluianu Tuta 1~~)


rdeni 143)

'figiinimca
igra

Ungureni Valea-Arinilor
Valea-Boului

144)

Valea-Budului Valea-Cmpului

Uri)

341 17 256 16 32 158 56 97 234 117 83 109 192 188 69 14 68 278 46 72 44

1.265 51 794 62 139 578 263 . 417 987 449 361 465 845 740 248 66 313 1.169 215 285 191

3.493 52 753 45 148 573 !08 354 1.658 425 249 368 799 217 62 252 190 226

139. T1gu-Trotu, n 1930 comun suburban la TrguOcna, ngl0bnd i satele: Prul-Boghi, Prgreti, Tuta
i Viioara.

140. Tescani, n 1912: Tecani. 141. 7 raian, n 1930 inel. satele : Hertioana-Mnstire, Hertioana-Rzei i Zapodia. 142. Tuta, n 1930 rec. la Trgu-Trotu, fost comun suburban la Trgu-Ocna. 143. Trdeni, jncl. ctunul Cotreana, rec. separat in 1912; in 1930 inel. satul Frunzeili; n 1912: 1) Trdeni (jud. Bacu) i 2) Trdeni (jud. Neam). 144. Valea-Arinilor, n 1930 rec. la Lucceti. 145. Valea-Cmpului, n 1930 rec. la Dofteana.

www.cimec.ro

64

JUDEUL BACU

Nr. de cod

Numele

localltiilt

Cliidlrl
1911

(Populaie

---Valea-Codrului (Valea Mare) 146) Valea-de-Jos 147) Valea-de-Sus

Locuitori statornfcll) 19111 1930

421i Bc 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
445

Bc Bc Bc Valea-Drag Bc Valea-lui-Drob Bc Valea-lui-Ion 148) Bc Valea-lui-Noe Bc Valea-Mrti 140) Bc Valea-Rea 150) Bc Valea-Rea-Sat Bc Valea-Rea-Trg Bc Valea-Seac Bc Valea-Seac
(Borzeti) liil)

71 134 127 155 32 259 15 149 77 138 100 251 150 330 Il 161 40 16
51

321
540

494 643 118 919 59 596 353 524 321 L017


588 L380 44 672 161 76 206 951 145

406 474 684 112 910 54 572 319 438 332 872

446 447 448

Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc

Valea-oei Varnia

Vleni (Princea) Vlcni (Secueni) Vrlneti 152)


Vermeti 153) Versetii-de-Jos Versetii-de-Sus

237 39

456 1.235 38 547 141 81 376 784 151

146. Valea-Codrului (Valea Mare), in 1930 rec. Ia Dof-. te: ana. 147. Valea-de-/os, se mai numete: Valea Schitului. 148. Valea-lui-Ion, n 1912 fcea parte din Jud. Neam_ 149. Valea-Mrti, n 1912: Valea. 150. Valea-Rea, n 1912: ]. Valea-Rea (Cleja) i 2. Valea-Rea (Rcciuni). 151. Valea-Seac (Borzeti), n 1912: Valea. 152. Vrlneti, n 1912 fcea parte din jud. Tecuci. 15.5. Vermeti, n 1912: Verneti.

www.cimec.ro

JUDETUL BACAU

65
Locuitori (Popu 'afle statornlcll)
1941 1930

Nr. de cod 449 450 -!51 452 453 454 455 Bc Bc

Numele locallh'llll

Cldiri

1941

Viforeni Vladnic
Vlaca

154)

Viioara 155)

Bc
Bc Bc Bc Bc

Vrnceni Zapodia Ifl6)


Zltari

185 28.3 . 196 84 60 69 70

749 1.185 844 343 244 344 251

1.585 730 312 202 223

154. Viforeni, inel. ctunul Brteti; in 1930 inel. Brteti cu ctunele Iapa i Boteti. 155. Viioara, in 19.~0 rec. la Trgu-Trotu fost mun suburban la Trgu-Ocna. 156. Zapodia, n 1930 rec. la Traian.

satul co-

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele localltlllll

BAIA
(Populaie

CUidlrl

Locuitori statornlcll)
1930

----------------TOTAL GENERAL

t9U

1941

Total orae

39.616
4.904

182.746 157.801
25.609 22.780

1 Ba Flticeni (capitala) I) 2.345 2.559 2 Ba Pacani 1 ) Total rural 34.712 31 Ba Antoceni 96 32 Ba Arghira :!) 187 33 Ba Baia 764 'l-1 Ba Balta-Porcului 21 3.J l'a Basarahi 299 36 Ba Biceni 4) 126 37 Ba Blueti 5) 289 38 Ba Brti (Boroaia) 120 89 Ba Brti (Ciumule~ti) 6) 165 40 Ba Bdilia 148

12.607
1.~.002

11.533 11 247
135.021

157.137

539 815 3.487 103 1.375 570


1.410

459
655

511 778 697

3.105 80 1.105 522 97<J 449 53'l

l. Oraul Flticeni, inel. localitile : 1. Buciumcni, 2. Opricni, 3. oldneti i 4. Tmpeti, care fac parte integrant din ora, ca suburbii; in 1930 inel. comuna suburban Rdcni i localitile : 1. Buciumeni, 2. Flticenii Vcchi, 3. Oprieni, 4. oldncti i 5. Tmpeti, inglobate dup 1912 la oraul Flticeni.

2. Oraul Facani, inel. localitile : 1. Blgeti, 2. Bo tcni, 3. Fntncle, 4. Lunea, 5. Pacanii-Gar, 6. Pacanii Vatra i 7. Sodomcni, inglobate dup 1912 la oraul Pa~ cani, ca suburbii ; in 1930 inel. comuna suburban Topilc (cu satele Gteti i Topile) .'3. A1ghim, n 1912 inel. satul Plea. 4. Biiiceni, in 1912: Laiu-Biceni. 5. Blues,li. in 1912 inel. satul Gura-Vladnic. 6. Brti (Ciumuleti), n 1930 rec. la Ciumuleti.

www.cimec.ro

JUDEUL

BAIA

6t
Cll!dlrl
19111
(Populaie 19~1

Nr, de cod 41 42 43 44 45 16 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56

Numele locollll!lll

Locuitori stotornlcl!)
1930

!17 5!1 .'59 60 u1 .Ba 62 Ba 63 Ba

Ba Beresiogi-Humosu 7) Ba Bogata Ba Bogdneti Ba Bold eti Ba Boroaia 8) Ba Boteti Ba Boura 9) . Ba Bou reni Ba Brdel Ba Brteti Ba Broteni Ba Brusturi Ba Buda 'Lespezi) Ba Buda (Rca) Ba Budi IU) Ba Budeni Ba Buneti-Bucovina 11) Ba Buneti-Rcgat 12) Ba Bursuc Ba Buzai 13)
Cpria

129 213 682 87 554 242 101 229 162 292 158 357 261 1:51

25
31."3 108 30 167 115 16 415 6

Ciohoreni Ciorsaci

f)09 *) 918 3.181 395 2.427 933 482 1.125 656 1.363 717 1.616 1.128 543 121 1.469 524 132 7511 498 81 1.805

371 851 2.694 293 2.252 895 370 963 582 1.101 597 1.361 895 451 1.290 531 677 404 47 1.513 20

39

7. Bereslogi-Tiu.mosu, inel, ctunul Corni, rec. separat in 1912; in 1912, satul Bere~logi-Humosu, fr ctunul Corni, era nglobat la Slobozia. 8. Bo1oaia, n 1912: Bor0aia-Rttca. 9. Boum, n 19!2 nglobat la Manolea. 10. Budi, n 1930 rec. la Silitea, 11. Bunr.ti-Bucuvina, n 1D30 rcc. mpreun cu satul rluncti-Regat, fiind contopitc sub denumirea: Buneti, 19.. Buneti-Regat, n 1930 rec. mpreun cu satul Buneti-Bucovina, sub denumirea: lluneti. 13. Buzai, n 1912 fcea parte din judeul Neam.

www.cimec.ro

68
---- - - - - - - - - - - - . , - Nr. de cod

JUDEUL

BAIA

Numele

Jocalltllll

Cl!ldlrl 1941

(Populaie

1941

Locuitori sta torn le!) H30

64 Ba 6!> Ba

Ciumuleti Coneti
lfi)

H)

ot:

Ba Corni

67 Ba

Cornileti

68 Ba Cornu-Luncii 69 Ba Costeti 70 Ba Cotu-Bii 71 Ba Cotu~ Juvil Hl)


72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Ba
Cozmcti

141 241 165 49 91 121


231 3

651

1.119
773

1.257 960 648


207

194
334 )

88
517 978 15 1.443 2.37& 417 62

515 1.156
8

387

1.604
2.548

Ba
Ba
Ba

Cristeti Criveti

598 99
12

510
59 :?OI 2.305 2.378 1.368 2.209 742
3.017

Ba DeleP.i 17)
Ba DilldiU Dolhasca

42

17.'3
2.081 2.032

Ba
Ba

Ba

18) Dolhetii-Mari Dolhetii-Mici Drceni


Drgueti

540 49'J
304 555 172

1.259
1.873

Ba li2 Ba 83 Ba 84 Ba 85 Ba 86 Ba 87 Ba 88 Ba
14.

In)

Drgucni

669
93 316 133
o

Dumbrava Dumbrvi ta
Dumbrvia-de~ Jos Dumbrvi ta-de-Sus

209
1.405 567

649 2.718 291 1.275

490
519.

117
24.~

Fntna-Mare
Forti

570 1.120
636
in

952
519

128
inrl
c~t nnnl f:m~rz,.ni;

Cimnulr'li.

1!l.'~O inel.

satul parat 15. mfmd 16. 17. 18. 19.

Brti

rec. se~ in 1912. Comi, n 1912 contopit cu Poiana-Rftivanului, forsatul: CorniPoian;~~Rftivanului. Cotu~fuvil, n 1912 nglobat la Litcni. Deleni, n 1912 nglobat la Valea-Glodului. Dolhasca, n 1912 inel. satul Silistea-Nou. Drgneti, n 1912 inel. satul Pnureti.

(Ciumuleti)

ctunul Cmr1.ani,

www.cimec.ro

JUDEUL

BAIA

69
Lncu tori IPoplllati' statornlcil)
191
1~3U

Nr. de cod

Numele loce.lltlll'l

Clildlrl 1941
123 74

89 Ba
YU Ba

Fotin-Enescu
Fundoaia~l)

20)

91 Ba 92 Ba 93 Ba 94 Ba 9~ Ba 96 97 98 99 100 101 102 103 101 105


106

Gintti 377 Gte5ti 22) 341 Giulcti 151 Giurgeti (Costeti) 112 Giur_g-eti (Valea-Glodu-

616 366 1.618 1.699 684

464 338
1.637

615
481

590 925
530
1.470

lui) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ra Ba Ra Ba Ba Ba
Groi

207

83(}

117
343

Gu!ia
Gura-Bdiliei

111
25 146 215 19.'J
272

Gura- Vlaclnici 23) 1-Irmncti i -Noui Hrmn<'tii- Vechi l-Drtoape H:'trtop Heci
Hereti Homia

535 78
689 945 9H
1.374

392 1.286 496


112

560
343

821 l.l65
1.775 776

456
233

2.103
1.023

l!H

790
1.612
1)33

710
1.455

107
108

Horodniccm
Hrcaca Hui

3i5
1313 145 129 156 61

545
57a 531 564
228

109 110 111 112 1 1.~ 114

loncasa 1orcani Jaco(:t Jahalia 24)


Lrneni

708 604 781


269

78
291

299
1.374

271 1116

~o Fotiu-Enescu, sat inf. dup 1912. 21. Fundoaia, in 1912 inglobat la Preueti. 22. Gtiteti, in 1931} rec. la Topile, fost comun suburban la oraul Pacani. 23. Gura-Vladnici, in 1912 inglobat la Blueti. 24. fahalia, in 1912: Jehalia.

www.cimec.ro

70

JUDEUL

BAIA

Nr. de cod 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba

Numele Iocalltltll

CUldlrl
19111

(Populaie

Locullorl statornlcl)
1!130

19U

Lespezi

21>)

Leucueti

Lingurari Liteni 26) Manolea 27)


Mlini

Mnstioara 28) Mereti

Ba Mesteceni
Ba Miheti Ba Miroslveti 29) Ba Moia 30) Ba Mo ca Ba Movileni Ba Nvrpeti 31) Ba Nemeni 32) Ba Nigoteti Ba Oniceni Ba Orti Ba Osoi Ba Piseni Ba Pnureti SS)

526 119 59 740 310 254 82 121 63 243 239 184 451

59
303 141 185 227 124 100 102 80

2.323 621 251 3.457 1.255 1.088 373 502 .300 l.l44 1.041 768 2.191 317 1.337 622 848 l.l37 498 447 437 380

2.351 550 219 3.035 1.207 1.004 286 457 260 861 916

758
1.836 231 1.171 601 773 964 443 402 411 369

25. Lespezi, inel. ctunul Brteni, care n 1912 a fost I"cc. separat ca sat. 26. Liteni, n 1912 inel. satul Cotu- Juvil. 27. Manolea, inel. ctunul iganca; n 1912 inel. satul Boura. 28. Mnstioara, n 1912 nglobat la Preueti. 9.q. Mimslilveti, n 1912 inel. satul Nvr):!eti. 3fl. Moia, in 1912 inel. satul Scua. 31. Nvrpeti, n 1912 ioglobat la Miroslveti. 32. Nemeui. n 1912: Boroaia-Neamtului. 33. Pnureti, n 1912 nglobat la Drgneti

www.cimec.ro

JUDEUL

BAIA

71

Nr. de cod

Numele

localltllll

Clldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornicA)

Bqt
---~-----

---------1.136 850 343 285 524 106 334 553 263 775 607 417 146 758 749
1.550

1930

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba 151 Ba 152 Ba 153 Ba 154 Ba 155 Ba 156 Ba 157 Ba

Praie Pe tia
Petriul-de- Jos Petriul-de-Sus
Pleu 34) Plea 35)

Pleeti-Centru Pleeti-Gane

Pocoleni Poiana 36)


Poiana-Mrului 37) Poiana-Rftivanului 88)

Praxia
Preueti 39)

Preueti

(Timieti)40)

Probota Racova
Rbftia Rdeni 41) Roa

282 217 86 72 132 13 80 144 91 163 173 110 33 191 179 440 85 124

1.252 957 409 363 643 65 382 609 412


75()

759 476 144 869 827 1.900 371


545

576
449 206

Rediu

2.791 2.001 1.042

310 485 2.563 1.635 82(}

-------- --
34. P/ilcit. n !!ll2 fcea parte din jud. Neam PlPa. n 191~ nglobat la Argbira. 31). Poiana, ind. c.'itunul Fodoreni. 37. Poiana-Mrului, n 1912 rec. la Vleni-Stnioara. S8. Poiana-Rftivanului, n 1912 contopit cu satul Corni, formnd satul Corni-Poiana-Rftivanului. 39. Preueti, in 1912 inel. satele: Fundoaia i Mns tioara. 40. Preueti, (Timieti), in 1912 fcea parte din jud.

35.

Nec\m.

41. Riidiwmi, n 1930 Fcllticeni.

coml:ln suburhan

la

oraul

"

www.cimec.ro

7'2

.JUDEUL

BAIA

Nr. de cod

Numele

localllilil

Cladiri
1941

Loc"itori ( Populsle stalornlcil)


1~41

19.30

158 Ba Rotopneti J.J9 Ba Rotunda lGO Ba Ruginoasa )()) Ba Ru~i 162 Ba Sase a-Mare 163 Ha Sasca-Mic 164 Ba Sasca-Nou 42) 16:J Ba Scua 4 3) Hi6 Ba S:ivqti IG7 Ba Sirbi J(i~ Ila Silitea 44) 169 Ba Sili~tea-Nou 4~) 170 Ba Si re el 171 lla Sltioara 172 Ba Slobozia 46) ! i'l Ba Soei li4 Ba Sptreti 175 Ba Stnileti 47) 176 Tia Stolniceni -Ghiescu I 77 Ba Stolniceni-Prjescu 1 7;: Ba Stroeti 17!l Ba Suha (Mlini) 48) lliO Ba Suha (Vleni) 49)

137 267
.n~

173 92 121 44 149 1.55 7.1 83 125 354


114 112

621 1.266 1.624 806 415

538
196 651 719 337 .'357 638 1.635 377 522 1.411 -102 253 l.ll45 1.299 468 821

------

308 102 93 204 295 108 194 151

511 977 1.338 708 390 473 91 561 635 288 364 488 1.265 398 378 1.169 348 300 76fs 1.140 364 l.l46

698

42. Sasca-.Nouii, sat nf. dup.ii. 1912. 43. Sm('l. n 1912 ng1obat la Moia. 44. Sdi~lca, n 1930 inel. satul BuJi, 45. Silitea-Nuu, n 1912 n~lobat la Dolhasca. 46. Slobozia, n 1912 inel. satul Bereslogi-Humosu fr .ctunul Corni, rec. separat. 47. Stnilefli, n 1930 i 1912 fcea parte din jud. Suceava. 48, Suha (Mlini), n 1930 rec. mpreun cu satul SuhaVleni, sub denumirea : Suha. 49. Suha (Vleni), n 1930 rec. impreun cu satul SuhaMlini, sub denumirea : Suha.

www.cimec.ro

JUDETUL R.\_1,\
--------

73
Locuitori ( Populalie sta torntca)
19 .t

Nr de cod
181

Numele

lotalllall

Cl!ldH
1941

-------- --- -inca

----

1~30

Ba

182 183 184 IR!> 186

Ba Ba Ba Ba Ba llii Ba 188 Ba lf:i9 Ba


I!JO Ba

oimreti Stirb Ttrui

T1rzia
Tirni~cti Todireli Ton i

:;o)

64 110 173 630 167 294


'94

TcJpi)er\l)
arna-lVIarc 52)

191 lfJ2 193 194 195 l9fi 197 198 !99


2tl0

Ba Ha Ba Ba Ha
Ba

Tin tirim
Toleti

Uda
Uidcti

Uncqti
Ungheni nB)

201 202 203 204

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba

Ur!ati Valca-Bourei Valea-Glodului.54) Valea-Poenii


Valea-Seac

Vascani
Vleni-Stfmioara Mi) Vmcni

42 32.3 105 99 182 308 60 159 75 42 178 195 110 260 136 155 4.5

265 571 706 2.696 803 1.355 375 178 1.569 523 493
~o

263 464 705


~-381

463 1.237 336 lli4


2.7~1

J..!l4 7

361 431 776 1.037


2:'i9

276 723
356

!77 796 993 593 1.222 618 623 194

572 248 197 681 795 348 1.024 549 651 182

50. Timieti, n 1912 fcea parte din jud. Neam. 51. Tof,ile. n 1'~':10 inel. satul Gteti, era comun suburban la oraul Pacani. 52. 7 arna-Mare, sat inf. dup 1912. 5.'!. l!ugheni, n 1912 fcea parte din jud. Neam. '54. Valea-Glodu/ui, n 1912 inel. satele: Deleni i Vultureti. 55. Vleni-Stnioara, in 1912 inel. satul PoianaMrului.

www.cimec.ro

74

JUDEUL

BAIA

Nr.
de cod

N uelme loc:alitiJll

Cllldlri
1941

Loculiorl Populatie statornlcil


19U 1930

205 :!06 2ll7 208 209

Ba Vercicani Ba Vereni Ba Vldnicu 116) Ba Vultureti 117) Ba Zvorneti 118)

34 223 27
11

46

170 ) 1.0:39 124 60 222

99 943 65 26 194

56. Vldnicu, sat inf. dup 1912. 57 Vu/tureti, n 1912 nglobat la Valea-Glodului 58. Zvorneti, n 1912 fcea parte din jud. Neam. ) Populaia a sporit prin noui aetri gosp. pe loturile de mproprietrire. **) Pepulaia a sporit prin coloniti adui din Bucovina dup 19.30.

www.cimec.ro

JUDEUL BLI
Nr. de cod Numele
localltlU

ClAdiri 19111

Locuitori (Populatie statornlcil 1941 1930

TOTAL GENERAL Total orae


1 31 32 33 34 35 86 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B
Bli

(capitala)

Total rural
Bt
B B B B

Agronomul 2) Ala cai


Albine Albineii-Noui

Bt Bt
B

Alexandreni .'\lexandrenii-Noui Alexandreni-Trg 8)


Alexandreti

Bt Bt
B B B B B

Alexandria Alexieni (Prlii) Alexieni (Zbriceni)


Aluni

Antoneni A vrmeni 4) Balotina 1>)

103.360 6.S99 6.399 96.961 201 40 34.6 99 63 285 335 113 124 261 339 451 42 225 643

410.248 18.2S6 18.236 392.012 987 173 1.435 44R 259 1.183 795 487 491 1122 1,089 1.852 177 970 2.845

386.721 S4.760 34.760 851.961 806 150 1.218 287 212 1.083 1.524 390 460 1.041 1.003 1.559 139 730 3.012

. 1. Oraul Bli, inel. localitile : 1, Blii-Noui, 2. Moldova, 3. Pmnteni, 4. Slobozia-Bli, 5. Slobozia-Nou, 6. Soroca-Nou, 7. Soroca-Veche, 8. Teioasa, care fac parte integrant din ora, ca suburbii ; in 1930 suburbia SloboziaNou rer. separat ca unitate distinct. 2. Agronomul, inel. ctunele: 1. CotrlJ, 2. Hrist>hru, 3. umanovco i 4. Vladimirovco. 3. Alexandreni-Trg, in 1930 inel. satul Grigoreti. 4. Avrmeni, p5.n la 1923 ctun la Branitea. 5. Balotina, inel. ctunul Tometi-Rzci ; n 1930: Balatina, inel. satul Clococenii-Noui cu ctunul Lipov.

www.cimec.ro

76

JUDEUL

BALTI

Nr. de cod

Num~le

locallttljll

Cllidlrl 1941

Lncultorl (Pc.p11'aPe stutornidl l>;l L3J

46 47 411 49 50 51 52 53
54

Bt Baraboi Bt Bct>ni Bt Blanu


B B Bleti Bercti

1.061 1S4
iO.t

4.151 580
2.3~C)

3.781
544 2.773 617 573

6)

271

139
553

55
56

57 .'58 .'59 60 61 B llogdneti 62 Bt Boghenii-Noui 8) 63 B Boghenii-Vechi 64 n, Bond5re~ti 65 Bi Boruenii-Noui 66 Bt Borolnii-Vechi 67 B Branitea 9) 68 ll Brtu~eni 69 B Brtuenii-Noui 70 B Brnzenii-Noui 71 B Brnzeni-Stroe,ti 72 H Brejeni

Bt Biliccni 7) Bt Bilicenii-Noui Bt Bilieni B l lliscricani Bt Blndqti Bt Bleteni B Bobletici B\ Bocancea-Schit B Bocanii B Boqa

107 140
161

137 278
15fi

127
!143

198
41

1.016 602 2.213 438 629 632 561 1.121 594 452 1.015 833
ISI

2.078
l:'iO

84
272 27
493

305 210 990 86 96

408 1.147 128 1.643 1.298 763 3.842 415

590 658 610 994 !i30 213 1.368 771 161 !340 966

102
1.476 981 866

3.411
269 339 1.583

407
1.623 434

434
91

350

6. Bleti, inel. ctunele: 1. Fretii-de- Jos, 2. Fre tii-de-Sus. i. Biliceni. n 19.30 inel. satul 1vneti. 8. Boghenii-Noui, inel. ctunul Fundu-Culei. 9. Branitea. inel. ctunele : 1. Rezeni i 2. Vasilui ; pn la 1923 inel. satul Avrmeni, considerat ctun.

www.cimec.ro

JUDETUL BALTI
-------------- ----------

77

------ - - - - - - - - - - - - - - Cllldlrl 19tll Locuitori (Populape tato:nicliJ


1~41

Nr . de cod

Numele

localitl!li

1930

7:1 B Buciumeni 74 B Bulhac 75 Bt Bumbota i6 B Burghelea-Soci


77

10)

78 7!J 80 81
~2

B B B ll

Bursuceni
Buila Buteti 11)

Bt
B
B

Buzdugan ii-de-Jos Buzduganii-cle-Sus Cajba


Camencua 12) Clineti

8:! B

84 86 8i 88 89 90 91 92 93 94 35 96 97 98 99

Catranc

85 Bt

Bt
B B

Clugr Cmreni Cla Cepria

Bt
B B B B B

Cetireni
Chetri 13) Chetroica-Nou Chetroica- Veche

Chirileni Chirileni
Chicreni

(Rdoaia)

Bt
B

14)

Bt
B

Chiurt Ciofu Ciolacu-Nou

16) 91 415 162 192 302 207 67 129 453 40 334 613 215 89 175 96 489 262 .'J52 125 381 69 897 215 23 274

fii~

394 1.677 682 754 1.232 877 263 600 1.980 213 1..373 2.821 1.018 420 748 383 1.885 1.171 1.407 493 1.552 302 3.626 995 54 l.i52

620 334 1.534 568 583 1.041 945 226 516 1.742 164 1.233 2.556 817 371 664 309 1.970 978 1.190 420 1.351 246 3,374 904 77 1.003
ctun.

10. Burghelea-Soci, pn la 1923 era considerat Il. Huteti, n 1930 inel. satul Moleti. 12. Catranc, inel. ctunul Tigi. 13. Chetri, inel. ctunul La Pogor. 14 Chicreni, n 1930 inel. satul Elena-Lazu.

www.cimec.ro

78

JUDEUL

BALTl

Nr. de cod

Numele localltilfll

CUldfrl 1941

(Populaie

1941

Locuitori slatornlcl) 1930

100 101 102 103 104 11)5 106 107 108 109 110 III 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Ciolacu-Vechiu 15) Cioropcanii-Noui Bt Cioropcanii-Vechi B Ciubara B Ciuciueni 16) B Ciuciulea B Ciuluc 17) B Ciulucan'i B C.lococenii-de-Jos H Clococenii-Noui 18) B Clococenii-Vechi Bt Coada-Iazului B Coiuceni
B
B B B Colonia-Rcani lfl) Comorofca 20) Condrteti

271 251 87 99 209 808 269 315 70


G4

B B B B B
Jl B B B

Copceanca Covceni Corneti-Sat Corneti- Trg

Corpaci
Costcti-Prut 21) Cocodeni Coeni

174 166 235 78 71 422 ,'309 399 566 263 678

44G
,'377 16,1 210

Cotiugenii-Mici

LI86 L028 374 406 779 3.581 Ll82 L300 322 304 812 730 961 231 324 ' 1.792 LI96 1,676 2.415 841 2,069 1.593 1.183 675 814

1.121 901 339 285 641


3.050

848 I.l28 227 567


633

*'

841 336
1.594 1.051 1.434 2.469 796 1.872 1.471 1.030 602 722

15. Ciolacu-Vechiu, n 1930 inel. satul Urziceni. 16. Ciuciueni, in 1930 ineL satul Comorofca, 17. Ciuluc, inel. ctunul Catranc-Gar. 18, Clococenii-Noui, inel. ctunul Lipov; in 19!10 rec. la Balotina. 19. Colo11ia-Rcani, in 1930 : Roani-Colonie. 20. Comorofca, in 1930 rec. h. Ciuciueni. 21. Costeti-P1ut, inel. ctunul Costetii-Noui.

www.cimec.ro

JUDEUL BLI

79
Locuitori (Populatie statornlciiJ 19U 1930

Nr. de cod

Numele localitfttll

Clildlrl
IY~l

: 25 126 127 ! 28 129 130 131 132 133 134 135 136 1 ~7 138 139 140 141 J 42 143 144 145 146 147 148 149 150

B1
B

Cotu-Sandagiu
Cozeti

Bt
B

Bt Cozrnenii-Noui
Cozmenii-Vechi Cubani Cubolta 22) Cucioaia
Cuconctii-Noui Cucont'tii-Vechi

Bt
B B B B B B B B B B B B B

Cucueli-Noui

Cucucii- Vechi Cuhneti 23) Cuhneti-Movileni 24)

Cupcina Curtoaia
Cuza-Vod Darn~cani

Danul-Nou Danul-Vechiu
Dnueni Dobrogea-Nou 25)

Bt
B B B B B

Doltu
Drgneti

Drujineni
Drua Dumbrvia

119 116 143 38 622 523 211! 404 324 112 166 .'309 252 299 81 126 52 '288 480 445 182 152 536 75 201 457

540 494 617 161 2.580 2.123 797


l.~31

1.252 429 656 1.356 949 1.228 365

424 390 491 161 2.327 1.961 662 1.325 1.113 391 580 1.960 1.086 297 281 281 1.156 1.946 1.736 669 365 2.023 301 635 1.711

49i
250 1.199 2.038 1.931 798 667 2.306 311 684 1.872

22. Cubolta, inel. ctunul Clicui. 23. Cuhneti, in 1930 inel. localitatea Cuhneti-Movileni, forrnnd un singur sat: Cuhneti. In 1941 s'a desprit in 2 sate : 1. Cuhneti i 2. Cuhneti-Movileni. 24. Cuhneti-Movileni, apare in 1941, n urma impririi satului Cuhneti in : 1. Cuhneti i 2. Cuhneti-Movileni. 2.5. Dobrogea-Nou, inel, ctunul Clicui.

www.cimec.ro

80

JUDEUL

BALTf

Nr. de cod

Numele localltllfll
-..

Clildlrl
1941

-----

----- - - - - - - 106 158

Locuitori (Populatie stato:nica) 19U 19!0

151 B 152 Bt
1:,.'! B

Durneni
Duruitoarea-Nou

427
659

361
567 688 1.658

Duruitoar&a-Veche
Dumani

216
455

l'i4 155 156

fi B B

717 1.9.%
54

1:)7 B Jj8 Bt. 159 ! 60 Bt Hil Bt 1o:! B

Bt

Elena-Lazu 26) Elisaheta (Alexandreni 27) Elisabcta (Ungheni) Eugenia 28) Ezcrcnii-Noui Ezcrenii-Vechi
Fgdu F5le$ti 20)

14 377

26
46 61 262 88

1.286
162 264 6 335 118 135 144 384
568

1.601 108 180 279 1.147 377 4.869


755

1.411
102

143
220

923
285 6.278 472 960

16!l

164

B B 165 B

F5lqtii-Noui
Fntna-Alb Flmnda

1.081 22
14()2

20
1 ~""

lhf Bt l6i H

Flmnzeni Floreti
Flo:ioaia-Nou

168 B 169 ll 170 B 171 B 172 B 173 B 174 fl 17 5 l.l 176 B 177 Bt

501 67:i

423

Florjoaia-Veche

Funduri-Noui Funduri-Vechi
Gara-Fleti

621 1.506
2.482

;25 588 Ll57 2.249 l.!i48 178 936 727 515-

:10)

Gapar Gavrileti Glcni

83 519 57

331
1.573

261
1.074

248
219 140

Chenrgheni Ghennan-Dumeni

1,060
575

27. 28. 29. 30

26. Elena-Lazu, n 1930 rec. la Chicreni. Elisabeta (Aiexandreni), in 1930: Lisabeta. Eugenia, n 1930: Ghineti.
Fleti, n 1930 Gara-Fleti, n

inel. satul Gara-Fleti. 1930 rec. la Fle,ti.

www.cimec.ro

'

JUDEUL BLI

Rf

Nt.. de cod

Numele

localllllll

Cllldlrl
19111

(Popnlale

Locuitori statoralcil)
1\130

19U

178 179 130 UH 1fl2 183 184 186 187 188 189 1'10 191 192 193 l94 .195 196 197 198 199 200 201 202 20.'J 204 205 206

Bt
B

Bt
B

Gherman- Tcleneti Ghihceni Glingeni 31) Glodeni 32)


Grenii-Noui Gr~enii-Vechi

102 466

429 1.828
-~-908

358
1.609 3.406 2.860 107

988
786 34 126 130 51 169 107

ll

Bt Bt
B B B B B

Grigoreni
Grigoreti Grinui

18.~ B

33)

3.250 127 500 520 221 G79


).j2

453 397
f.35
46:)

Grozeasca
Grubna-Nou

Gura-Oituz
Hancu\i

Bt
B B

Hreli
H:,nenii-Mari Hsncnii-Noui 34)

65 363 202
572

B_t
B

H!'tj(lieni
Hnceti-Niorcani

179 815 273

5fl3 300 1.0.30 896 2.229 i97 .H89

503

239 923
754

2.()35
425 3.0:'4 1.028 1.772 282 371
~.~~~

1.198
1.810

B B~ B B
B B B B B

Hrceti

280
69 114
3:iG

Hrtopu-Popii
Htreti

299
530

Heciu-Nou
Hiliui Hiliuii-Noui Horoditea Iablona-Nou

1.42ti
1.264 2.189 1.005 1.150 2.570 1.483 1.268

Bt Heciu- Vechiu

Iablona- Veche
Ilem1a

265 426 228 24i 659 368

1.221 1.949

720 921 2.439


l.194 1.049

Bt

275

31. Glingeni. inel. ctunele: l. Ion Duca i 2. lcalu. 32. (;[odeni, inel. ctunul Carol al II-lea. 33. Grigorcti, n 1930 rec. la Alexandreni-Trg. -~4. Hsnenii-Noui, sat nou nfiinat n 1923.

www.cimec.ro

82

JUDEUL

BALTI

Nr. de co:t 207 908 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 2.31 Bt
B B B

Numele localltllfll

CUldlrl
19111

Locuitori (Populatie sta torni cii)


19U 1930

lon-Brtianu Ion-Cn:ang

Ion-Duca a5)
!oneti lcalu ~ 6 ) lcalu- Vechiu 1vneti 37) lvnuca

B B B

75 176 788 39 197 22 27


.~20

Bt
B B

Bt
B B B B B H B B B

Izvoare (Balotina) Izvoarele (Sculeni) Limbenii-Noui Limben ii-Vechi Lipovanca Logofeteni


I.ucceni Lupria Manoileti Marineti 38)

Mgura Mgura-Nou Mgureanca Mgurele 311) Mleti 40) Mrndeni


Mndreti

Bt
B B B B

241 357 317 378 130 218 67 147 109 49 102 35 35 215 268 576 717

324 641 2.947 101 918 109 127 1.236 996 1.545 1.132 1.61l4 472 968 281 .548 494 251 427 150 153 954 1.128 2.555 2.587
Freti i i

186 691 2.784 110 764 63 1.114 886 1.345 1.138 1.453 429 821 276 474 406 .%8 83 139 823 1.056 2.145
?~22

35. Ion Duca, format din satele : 1.


-i

din ctunele : 1. Clicui, 2. Pepenii-Noui ,zia-Pepeni. 36. lcalu, inel. ctunul Braov. 37. lvneti, in 1930 rec. la Biliceni. 38. Marineti, in 1930 inglobat la Rdoaia. 39. Mgurele, inel. ctunul Cartofleanca. 40 Mleti, inel. ctunul Mrteni.

2. Pepeni 8. Slobo-

www.cimec.ro

JUDETUL BALTI

83
Locul!orl tPopula!le statornic il~
19H

Nr. de cod

Numele locallllllll

Cllldlrl 1941

1930

232 233 234 235 236 237 2'i8 239 240 241 242

B B B B B
B

Mndretii-Noui Mnzteti Mnztetii- Vechi

124 302

572
1.249

400 1.050

112
135

Medeleni
Miclueni
Mihileni

41)

B~ B B

Mihileti Mirceti Moara-de-Piatr 42)

B B

Moara-Domneasc

79 1.258 174 91 388 69

521 600 310 4.999

445
501 293 4.523 630 346 1.435 219
839

755
420 1.566 295 723 183
526

Moldovanca
(H5snenii-Noui) Moleti 4~)

262
52 117 175

243 Bt 244 n 245 Bt 246 B 247 B 248 B 249 B 250 B 251 B 252 Bt 253 B 254 B 255 B

Morenii-Noui Morenii-Vechi
Mocni Musteaa Npdenj Ntalia 44) Nvrne

664
829

191 295 633 112 471

451 56i 757


1.13:'1

1.321 2.650 489


2.105

Negureni 45) Negurenii-Noui Negurenii-Vechi


Nicoleni

464 67 122
63 213 428 1.039

256
257

B B

Nicoleanca Nicolina Nicoreni

1.952 252 !i21 312 929 1.614 4.100

2.449 423 I.76P. 1. 7 )(j 127 46:i 28:i 791 1.529


3.586

41. 42.
ctun

Mihileni, inel. ctunul Mihilenii-Noui (Stanciu). Moara-de-Piatr, pn la 1918 : Hsnenii-Mici~

la Hsnenii-Mari. 43. Moleli, n 1930 rei:. la Buteti. 44. Ntalio, in 1930 : Ntleni. 45. Negureni, in 1930: Negoreni.

www.cimec.ro

Btl

JUDETUL

BLI

Nr.
~ecod

1\umele localitlltll

Cldiri

19111

(Populatie sttornlc4} 1911 1!130

Locuitori

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 27 5 276

Bt Bt Bt
B B B B

Niculeni Niculenii-Noui Niculenii-Vechi Obre ja-l\ou Obreju-Veche O..:hiul-Alb


Oneti 47)

46)

Bt
B

Opinca Parcova
Plria
Pnzreni

100 39 112 323 456 710 459 129

394 150 392 1.276 1.850 3.070 2.406

349

ilO
993 1.604 2.538 1.271 349 2.009 304 926 1.585 1.763 1.487 2.07:! 5.002 2.297 184 763 130 1.030 526 942 !)52

605
2.113 359 1.186 1.926 2.175 1.670 646 5.693 219 2.613 223 835 179 1-332 1.058 1.091 994

605
76 285 405 513 390 342 1.354

B
B B B B B
B

Prjota Pr!itii-de-Sus 48)


Prlii-Sat

Bt
B B B B B
B B

Bt

Prli\i-Trg 4U) Pclinia GO) Pelin ia-Nou :>1) Pctreti 52)


Petreti (Copceni)

55
621 54 181 38 301 219 287 21)9

277
27!! 279 280 21!1 282

Petrosu Petrosu-Nou
Petroani

Petrunea Pociumbeni Pociumbenii-Mici 53)

46. Niculenii-Vechi, n 1930 rec. la Prlii- Trg. 47. Oneti, n 1930: Porciuleanca. 48. Prliii-d, -Sus, inel. ctunul Varava; n 1930: Pr li i. 49. Prlii-1rg, n 1930 inel. satul Nicidenii-Vechi. 50. Pelinia, n 1930 inel. satul Pelinia-Nou. 51. Pelinia-Nou, n 19.~0 nglobat la Pelinia. 52. Petreti, inel. ctunul Satul-Necununailor. 53. Pociumbe11ii-Mici. n 1930: Pociumbut.

www.cimec.ro

_jUDETUL BALTI

H.'J
.

---------- -Nr. de cod Numele

localltilil

Cladiri t9U

(Populaie

Locullorl stalornlcil)
1930

1941

"283 284 285 :286 2!!7 281:> 289 290

Bt
Bt
B

Rt

Bt
B

Bt Bt 2!Jl Bt

Poiana Pompa Pravila-de-Sus Prepelita 54) Procoave Proscureni Ramazani


Rcria
Rdcnii-Noui 55)

293 294 295 296 297 298 299 300

29~ 13 B B B

Rdcnii-Vechi Rdoaia 56) Rcani- Trg 5i) Rnel 58) Rzli Rzoaia Rteni 50)

Bt Bt Bt Bt
B

67 152 215 494 61 305 213 451 36 841 625 769 258 96 55 109
485

271
659

.~01 B

302 Bt 303 B 304 B\ 305 Bt 306 B

61) Screni Sra ta-Nou

Recea Rediu 60) Rezina Risipeni Romnca

S rata- Veche

93 113 245 82 87 144 457

931 1.928 269 1.178 862 1.898 145 3.523 2.542 1.239 1.303 400 227 473 1.836 365 542 1.046 378 395 694 1.990

235 289 835 1.644 212 1.076 720 1.625 130 3.244 2.244 3.117 870 327 207 435 1.610 297 483 848 368 314 569 1.646
i

54. Prepeli(a, inel. ctunele : 1. Odaia-Prepeliei Sis taci. 55. Rdenii-Noui, inel. ctunul Saghiana. 56. Riidoaia, n 1~.~0 inel. satul Marineti. 5i. Rcani-Trg, in 19.30 inel. satul Unirea. 58. Rue/, inel. ctunul Moldova. 5!1. Rteni, inel. ctunul Rteni-Vasiliut. tiO, Rediu. inel. ctunul Rediu-Deal. ~L Romnra, n 1930: Romneti.

2.

www.cimec.ro

86

JUDETUL BLTf
Locuitori statorllfcll)
1930

Nr. de cod

Numele localllilfll
-------

Cllldiri
19U

1Populatie

1941

!107 308 309 !IlO !111 312 !11.3 314 315 .'116 !117 318 319 820 .!121 322 .!123 .!124 325 !126 .!127 .!128 !129 330 331 332 333 334 335

B Sngerei 02) Bt Sngereii-Noui


ll

Srbeti

Srghieni Sculenii-Vechi Bt Sculcni-Trg R Scumpi a Bt Semeni B Sfrediac Bt Sindeni Rt Sin eti B Singureni
R B

1.024 399 134 34 208 717 508 159 195


113

Slvcanca

Slobozia-Bisericani
Slohozia-Chicreni Slobozia-Mgura

Bt

R U B B
B

490 257 129 34 387 207


149

4.541 2.0.30 382 145 878 2.181 2.318 600 886 517 1.798 1.148 495 132 1.612
840

.3.944 1.514 451 166 703 3.237 1.946 529


655

385 1.862
1.049

379 134 1.403 798


547

B~
B B

Slobozia-Recea Sodi-Noui Socii-Vechi 63) Sofia Soroceni Strcea Stolniceni


Stolniceni-Gar

B~
B B B B B

Strmba
Strmba-Nou

Sturzeni
Sturzeti 84)

apte-Bani

163 121 1.227 63 106 464 160 704 173 420 1.456 578

G96 667 525


:5.0i5

298 469 1.804


743

2.834 .S44*') l.fi12 5.374 2.096

583 465 4.489 2116 438 682 1.616 2.497 765 1.463 4.470 1.973

62. Sngerei, inel. ctunul Bruma. 63. Socii-Vedti, inel. ctunele: 1. pu-lui-Buciu i !J. Snigureoci. 64. StUI"ZCfli, inel. ctuoul Odaia.

Frumuica,

2. Hrto-

www.cimec.ro

JUDEUL BLI
---------- --~r.
~e

87
Locuitori statornidl)
1~30

-------336 B 337 Bt 338 B 339 B~ 340 Bt 3{1 ll 342 B 343 Bt 344 B 345 B 346 B 347 Bt 348 B 349 B 350 B 351 852 353 354 355
B B B B B

cod

Numele Jocallt4111

Clildlrl
1941

(Populaie

19U

erbeni ofrn<"ani-Larnbo 65) ofrncani-Radovici 66) oltoaia tefneti tubiem urnna

Taxobeni Terebna
Tecureni Teura-Nou

Teura-Veche
Todireti
Tonu:tii-Noui 67)

173 488 129 59 196 162 54 191 580 359 89 221 455 106 21 73 63 148 250 98

718 l.S19 527 195*) 838 740 200 772 1.919 1.331 419

869
2.013 485 58 268 291 614 1.068 370

642 1.540 451 306 844 396 172 644 1.890 1.259 300 801 1.816

Tometii-Rzei

(Mun-

tem)

68)

Tornetii- Vechi (Vale) 69)

TriHmetii-Noui ambula gra epeni

666 196 460 982 293

65. ofrncani-Lambo, format prin scindarea satului o fnincani n : 1. ofrncani-Lambo i 2. ofrncani-Ra dovici. 66. ofrncani-Rrulovici, format prin scindarea satului ofrncani n : 1. ofrncani-Lambo i 2. ofrncani Radovid. 6i. 1"ometii-Noui, n 1930 rec. la Tometii-Vechi. 68. Tometi-Rzeti (Munteni), n 1930 rec. la Tometii Vechi (Vale). Q9. Tometii-Vechi (Vale), 'n 1930 ineL satele: Tome1tii-Noui i Tometi-Rzei (Munteni).

www.cimec.ro

8.')

JUDEUL

BALTI

------------

Nr. de cod

Numele

localitilll

ClAdiri
1941

IPo~ulaie sLalomlc)

Locuitori

1941

1930

356 357 358 359 360 361 Efi2 363 36'! 365 366 S67 5fi8 369 370 371 3i2 373

B B

ip le ti Tiplite~ti

Bt
n

Bt

Uugheni-Sat 70) Ungheni-Targ 71) Unirea 72) Unteni


Un(eti-Carastarhc Unteti-Mazilt

Bt
B

Ht
B

Urziceni 7:;) Ustia


Uurei

Bt

Valea-lui-Vlad

Bt Valc;t-Mare B\ \' alca-Pii.nz3reni Bt \'alea-Rdoaiei


B B

214 182 1!J(j 685 70 66 262 148 17 428 222 263 207
31

9(.i3 818 782 1.889 297 240 1.007


i-.10

87.7 713 702 3.523 232 980 536 i.561. 683


1.355

Valea-Rusului
Vratec Viioara Vintil-Brtianu Vladimireti

Bt

374 Bt 375 B

74)

376 B 377 B 378 B 579 Bt 380 Bt

Volodeni
Vrneti Vrnetii-Noui Vulpt>ti Zbriceni

79 200 508 240 354 71 279 137 102 228 438

83 I.M23 914 263 849 147 340 872 1.966 l!l7fi 1.471 273 989 556
42.~

9!io

1.472

884 100 236 766 1.773 858 1.295 24.'3 948 476 296 914 ! .440o

70.
71. gheui 72. 73, 74.

Unghcni-~ut,

<n : 1. Ungheni-Sat

provenit din scindarea satului Ungheni i 2. Ungheni-Trg. Ungheni-'Irg, provenit din scindarea satului : Unin: 1. Ungheni-Sat i 2. Ungheni-Trg. Unirea, n 1930 rec. la R~cani-Trg. Urziceni, in 1930, rec, la Cioloacu-Vechiu. Vintil-Brtianu, in 1930: Camenca.

www.cimec.ro

JUDETUL BALI
--------------------

Nr. de cod

Numele localltillil

Clildl: 1 19H

(Populaie statornic!

Locuitori

19q1

1930

381 382 383 3o4 !185

B B B B B

Zgrancea Zicani Zzulcnii-Noui Zzulenii-Vechi Zgrdcti

186 937 163


113

.'!43

752 3.848 759 524 L'l57

668 3.408 704 431 1.286

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele localiiA!II

BIHOR
ClAdiri
19111
(Populaie

Locuitori statornicA}
1930

-------217;894

1941

TOTAL GENERAL 1"otal orae


Bi
j_q BI 34 fii
~o

48.725

(capitala) '1otal rural


A~Ti5
Albeti

.Seiu

785 7S5
47.940

'l.su
7.828

2M.185

4.298
4.293 330 561 1.068 577 1.695 1.878 779 340 317 301 769 365 1.511 2.194 377
344

210.066

199.892

42 43 48 50 53 54

Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi 55 Bi Sti lli 57 Bi 58 Bi 59 Bi 65 Bi 68 Bi 70 Bi 74 Bi 77 Bi 79 Bi 81 Bi 82 Bi 83 Bi 85 Bi 86 Bi

Aut
Archi Arpcll) Batr Bita 2) Bleni Bneti Brzeti Briudt:

78 138 269 137 436 493 208 76

372 o80 758 577 1.513 1.939


7i2

77
69 184 87 403 574
9S

Belejeni Bel fir Beliu


Biccel

Bach ia Doiu
Bora

Borz Botfeiu
Brdet

Briheni
Broate

Bucium Bucuroaia

g4 .1391 152 90 101 14!3 104 72 93 166

364 310 292 760 4().5 1.227 2.258 413 _qgo 1.388 692
395

4o'l 712 587 376 430 748

1.312 803 416 401 6!13 545 324 394 671

1. 2.

Arpel, in 1910: AEad. Bia, inel. ctunul gura-Bia.

www.cimec.ro

JUDEUL

BIHOR
Locuitori

91

Nr.
de cod

Numele localltillll.

Clildlrl 1941

(Populaie statorulcl1>

1941

1930

88 Bi
91 Bi

Budureasa 3)
Bunte.ti

92 Bi 98 Bi. 100 Di 101 Bi 102 Bi J 03 Bi 104 Bi 10.'i Bi 106 Bi 107 Bi 108 Bi 109 Bi IlO Bi 111 Bi 112 Bi l 13 Bi
114 ll5

Burda Calea"Mare
Cbcti
Clacea Clea Clugri Cplna Crand Crndeni Crnzel Crsu Crbunari Crpinet

286 157 100 185 261


275
~28

1.227 678
485

933 708

461
819 . 1.191

900
l.l61 1.042 l.lliO

939
1.108

256 23.8
220

Cud

1 1

83 58 320 93 144 247


122 165
112

1.21.7 876 917 359


246

.1.236
912

1.288 461
IJS:i 1.018

868 302 207 1.275 451 638


919 1.283

116 117
119

120

127 129 134 Bi

Cmp Cmpani Bi Cmpanii-de- Jos Bi Cmpanii-de-Sw Bi Crpetii-Mari Bi Crpetii-Mici , Bi Ceica Bi Ceioara Bi Chea 4) Bi Chigic Ciumeghiu'
Ciunteti

83
129
1

1.326 793 541.i 380 607


512

' 1!21
:389
~03

.1.687 .947
1.569

684 529 346 547 454 1.689 883


1.616

:436

136 Bi 143 Bi 144 Bi

Chicu Chilaca

172 219
277 558'.

632
1.185

656
'1'.046
1.153 2.44~ "
1

1.098 2.499
514
i

ti)

109

451::

3. Budureasa, inql. localitatea balnear Stna-de- Vale. ' 4 'Chea, in 1930 l Cheea. ' 5: Ciunteti, n. 1910: Ciunwhaza.

'' climaterk.
1

" ,,
.i III 1 ~ d J

www.cimec.ro

92

JUDETUL BIHOR

Nr.
de c-od

Numele
-------

loca:itpl

Cldiri
J,lj)

\PopuLl.c

Locuitori sLtcrl)lcit ,
1930

J,:J

146 Bi Clitli) 147 Bi Cociuba-Marc 7) 148 Bi Cociuba-Mic 8)


150 Bi

151 Bi 152 Bi 153 Bi


154 Bi
156 Bi

Coicti Comneti
Copcel

O)

Copceni Co1bcti

44 407 88 107 58 190 72 171


133

225 l,:i46 443 702 254 846


313

226 1.504 410747 243 1.082 :-325


714

818
1r13
~Jf.l2

CHoiu
Codcni

472
tHil

158 Bi
159 Bi
J(j()

Bi

Cohglct Craiova
Crnceti

161 Bi
163 Bi

164 Bi
165 Bi

Crcsuia Cri,tiorul-cle-Jos
Cur~cle Cusui
Dami
1

190 184 148 155 153


IO)

879

779

696 711
7!ill 550

119

631 G77 761 1.331


595

Criliorul-dc-Sus II)

168 Bi 1\i;) lli 171 Bi

~)

131 132 213 97

731
669

934 392

854

6. Clit, n 1910 ctun la Hma. 7. C.Jciuba-Mare, n 1910: Cociuba-de-Jos. S. Coriubn-Mic. n 1910: Cociuba-de-Sus. 9. Copcel, n 1930 inel. ctunul Poiana-Copcel, declarat ca sat n 1939, sub denumirea : Poiana- Tad (Poiana-Molilor).

10. Crili:Jrul-de-/os, n 19.~0 forma mpreun cu Cri tiorul-de-Sus, o singur unitate : Critior. ; 1. Critioml-de-Sus, inel. ctunele : 1. Bceti, 2. Blc. 3. Bogdneti, 4. Grozeti, 5. Marineti, 6. Neme~eti, 7_. Pculeti i 8. Tometi ; n 1930 forma, mpreun cu Critiorul-de-Jo&, o singur unitate : Critior. 12. Dami1. cuprinde numai g. upuri de case din hotarul; satului care, n urma arbitrajului dela Viena, a rmas la. UngtJl'i.

www.cimec.ro

JUDEUL

BIHOR

93
Locul ori statorntclll
1\130

w.
de

cod Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

Numele

locolltllll

CI Miri
19U

(Popu!ole

19U

ti2 175 178 180 181 182 184


l().:J

Dela ni
Dicneti Dobreti Drgneti

Drgeti Drgoteni

I::)

Dumhrvani
Dumhrvi(a

186 137 190 191 194 195 196 197 198 199 2011 201 204 209 210 ::!ll 213

Ui lli
Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

Dumbrvia-de-Codru Dueti Fna


F:,~ca 14)

Felchcriu
Fcneri

Ferice
Fini
F;zi

Fonu
Fl)ru 15)

Forosig
Gepi Ghighieni 16)

Ghiorac Cinta

17)

Giriul-Negru 18)

157 135 2i7 83 170 192 79 134 _q47 217 1.19 li4 173 185 203 539 105 163 285 118 232 255 497 527 3S1

678 623 1.350 409 767 898 !396 622 1.:141 933 65.'1 832 778 775 1.004 2.127 475 714 1.524 538 1.055 1.227 2.106 1.688 1.387

390 519 1.130 368 690 871 355

559
1.494 901 600 719 727 834 1.029 2.094 383 630 1.319 524 970 1.321 1.943 2.011 1.442

!3. Dumbrvia, n 1910: Dumbrvia-Mic. 14. Fca, n 1910: Fncica. LS. Foru. inel. ctunele: 1. Crpinet, 2. Fca, 3. In-culeti, 4. Peta i 5. Platini. 16. Ghighieni, inel. ctunul Cucuceni, rec. separat ca sat n 193(\. 17. Ghiurac, n 1910: Gherac. 18. Giriul-Negru, n 1910: Giri; i s'a dat numele ele Giriui-Negru pentru a se deosebi de Giriul-de-Cri,. rmas in Bihorul cedat.

www.cimec.ro

94

JUDEUL

BIHOR

Nr.

de cod 215 217 218 219 222 224 225 226 227 :!28 229 230 231 233 234 235 236 238 240 242 244 246 248 249 250 Ri Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Ri

Numele localltlllll

CJ4dlrl
19~1

(Populaie

Locuitori statornicll)
1930

IIIU

Groeni 10)

Gruilung Gurani Gurbediu


Hma 20) Hrzeti

256 103 217 466 171 82


114

1.123 474 1.051 2.059 808


38.~

1.118 474 1.081 1.959 724 372

Bi
Bi Bi Bi Bi Ri Bi Bi Bi Bi

Hidi Hidiel Hidielul-de- Jos Hidiclul-de-Sus Hinchiri Hodi Hodiel

563
788

537
772

177 125 260 277


114

651
1.272 1.224 413 599 785 1.636 1.457 376 1,755 2.410 747 600 1.199 1.079 539 789

Holod Homo rog Hotar


Iatloda In~eti Ioani

~1)

Hotrel Husasul-dc-Tinca

22)

127 165 439 313 74 382

559
150 132 229
223

B1
Bi Ei Bi Bi

Izbuc

23)

Josani-Gurbeti 24) Lazuri-de-Beiu 25) Lziireni 26)

623 1.249 1.181 457 592 774 1.807 1.227 327 1.676 2.220 660 590 1.265 993

126 171

558
708

19. Groeni, n 191 O : Groi. 20. Hma, n 1910 inel. ctunul Clit, deci. ulterior ca sat. 1 21. /iomorog, n 1910: Homorogul-Romn. 22. Hususul-de-Tinca, n 1910: Hususul-de-Bihor. 23. Izbuc, n 1930: Sohodol. 24. Jomni-Gurbeti, inel. ctunul Goila. 25. J..azuri-de-Beiu, n 1910 : Lazuri. 26. Lzreni, n 1910: Mido-Lazuri.

www.cimec.ro

JUDETUL BIHOR

95
Locuitori (Popqlstle stslornlcll
1911

Nr. de cod

Numele

localltl!ll

CHidirl
t9qt

193()

251 252 257 258 156 260 266 267 268 269 270 271
~73

27 5 276 '277 279 280 281


2~4

285
2~9

299 300 302 303 305 307 308 309

Bi Bi Bi Bi Cj Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi lli Bi Di Bi Bi

Leheccni Lei eti Lunea Lunc<J.sprie Lunea- Viagului Lupoaia


Mgura Mru

27)

Meziad Mierag
Mierln

Miersig Miheleu
Mi7ic

Moci ar Mocirla Negru


Nermi Nimeti

Ogeti

Olcea
Oand

Pctid Petrani Petrilcni Petroasa


Pociovelitc Poclua-de-Beliu

Pocola Poiana

127 120 212 115 88 163 69 124 458 76 190 249 149 159 219 220 117 77 231 7S 214 249 296 184 111 227 130 47 122 167
fcea

629 550 1.058 1.042 462 704 417 .561 1.983 !149 1.007 1.146 575 755 817 847 488 335 1.155 294 845 1.112 1.195 697 495 1.119 549 189 517 787

646 526 1.041 852 623 604 393 546 1.937 347 970 1.009 515 715 668 798 464 368 1.064 295 749 992 1.107 703 522 1.084 632 167 547 787
judeul

27. Lunea- Viagului, tn 1930 CI\ij ; tn 1910 ctun la Viag.

parte din

www.cimec.ro

96

JUDEUL

BIHOR

N.

de cod 311 Bi

Numele lcalltapl

Clildlri
11111

L:>euitol (Populatie statornlcll)


ll41
193J

-----Poiana- Tad
(Poiana-Moilor) 28)

312 Bi 313 Bi Sl4 Bi 318 Bi 319 Bi 320 Bi 322 Di 323 Bi 325 Bi 326 Bi 327 Bi 3211 ni 331 ili .333 lli 334 Bi .'!47 Bi '349 Bi 3.5ll Bi 351 Bi 352 Bi 3.J4 Bi

Poienii-de-Jos Poienii-de Sus Pomezen Prisaca 23)


Rbgani

Rpa Regina-Maria Rernetea


Remei-Poiana 30)

82 131 157 74 148 213 246 277


.~39

Rl
153 159 67

Rieni Rogoz
Rl~oz-de- Beliu

Roia
Saca

Rotreti Sldbagiul-Mic 31) Slite-de-Beiu Slite-dc- Vacu 32) Slite-Pomezeu Srand

586 IlO 66
288 99 130 67 220 192

400 546 706 %0 703 770 1.083 1.342 1.289 309 699 652 286 2.823 396 312 1.203

589
782 301 705 782 1.033 951 1.413 729 657
260

4i9 6R6
318 973 852

Sucani

2.574 394 324 1.137 454 661 323 919 783

2!-i. Puiana-Tsrul

fostul

ctun Copcel.

Poiana -

(Poiana-Moilor), Copcel, rec.

sat nou, format din n 1930 la comuna

29. Prisaca, n 1910: Presaca. 30. Remei-Pozana, sat format din ctunul Poiana i mai multe grupuri de case rmase pe teritoriul romnesc din satul Remei, cedat Ungariei n urma arbitrajului dela Viena ; n 1931), ctunul Poiana rec. la Remei. 31. Sldbagiul-Mic, n 1910: Sldbagiul-de-Beiu. 32. Slite-de-Vacu, n 191 O : Slite.

www.cimec.ro

JUDEUL

HIHOR

97
Locuitori ( Populalle statornlciJ 1941 t9lG

Nr. de cod

Numele localltillil

Clildlri 19U

355 356 357 361 ,362 366 .')68 371 372 375 376 377 Ji9 381 381 385 386 387 390 391 392 393 :J!J4 395

Bi Bi Bi Bi Bl Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi .~96 Bi 399 Bi 4JJO Bi 401 Bi

S ud Sc
Sambta 33)

Snmartin-de-Beiu Snnicolau-de-Beiu 34)

Sntelec
Srbeti

Secaciu
Seghite Seghitel

Sitani Sititelcc Sohodol-Lazuri


Spinu-Pomezeu 35)
Stoineti Straco Subpiatr 36)

Sudrigiu Suplacnl-de-Tine a Surduc Susag aua ieu


ehi erghi

37)

iarl oimi Soimu-Petreasa teiu

114 171 231 87 94 216 89 77 132 85 153 302 261 120 72 153 125 128 279 202 239 237 108 214 132 134
168

429

106

694 949 340 380 938 502 374 640 445 727 1.454 1.270 508 33!l 685 571 630 873 910 881 832 506 971 642 536 777 545

439 635 908 390 422 957 503 334 633 407 635 1.227 1.222 470 274 639 553 662 1.015 830 957 950 502 867 625 516 719 586

33. Smbta, n 1910: Smbag. 31. Snnicolaul-de-Beiu, n 1910: Snmiclu. 35. Spinu-Pomezeu, n 1910: Spinu. 36. Subpiatr, n 1910 : Piatra. 37. Suplacul-de-Tinca, n 1910 : Suplac.

www.cimec.ro

98

JUDEUL

BIHOR

Nr

de cod

Numele

localltllll

Clildlrl 194\

(Populaie atatornlcil)

Locuitori

1941

1930

402 403 405 407 408 409 4lll 411 413 414 416 417 421 424 426 428 430 431 432 433 435 437 439 440 443

Bi Bi Bi Bi Bi Bi lli Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

umugiu

uncui u~tiu Talpe 38) Talpo SD) Tgdu

224 226 109 80 579 183


71

Tahnaciu
Tmada Trcaia Trcia Tad
Tu

Teleac
Tilecu

Tinca 40) Tomnatic 41) Topa-de-jos Topa-de-Sus


Topeti

Totoreni Tuica
Tigneti-de-Beiu Ucuri 42) Uileacu-de-Beiu

Ursad

513 370 150 369 494 55 242 1.036 130 107 208 74 106 900 111 349 338 108

1.031 881 518 402 2.302 780 299 1.941 1.434 76!.i 1.724 1.814 285 1.170 4.100 614 451 945 395 416 3.785 513 1.282 1.2i7 479

984 983 494 395 2.153 810 299 1.962 1.430 728 1.459 1.769 282 1.076 3.830 471 864 314 385 3.673 525 1.270 1.347 495

38. T alpP, n 1910 : Talp. 39. Talpo, in 1910 fcea parte din judeul Arad. 40. 'Tine a, inel. Bile-Tinca. 41. Tomnatic, nfiinat n urma arbitrajului dela Viena din grupuri de case din hotarele altor sate, cedate Ungariei. 42. Ucuri, format din satel'e: 1. Ucuri i 2. Bodiu, cari n 1910 erau uniti distincte, avnd fiecare i primrie proprie

www.cimec.ro

JUDEUL

BIHOR

99
Locuitori 1Populatie slatornlcl)
19'11
1930

Nr.

de cod

Numele localltllfli

CUlllrl
1941

445 446 450 453 oi54 456 457 458 460 462 463 464

Bi Urvi-de-Beiu 43) Bi Urvi-de-Beliu Bi Valea-Mare-de-Codru Bi Valea-Neagr-de- Jo5 Bi Valea-Neagr"de-Sus Bi Vacu Bi Vlani 44) Bi Vlanii-de-Beiu Bi Vreni Bi Vrzarii-de- Jos Bi Vrzarii-de-Sus Bi Vrciorog 465 Bi Vintere 45) 467 Bi Zece-Hotare 46)

271 73 87 131 84 294 211 101 166 100 75 284 386 260

1.244 380 397 713 426


1.371

947 449 756 469 345 1.411 1.665 1.089

1.202 329 355 625 388 1.287 876 447 741 474 356 1.227 1.583

43. Urvi-de-Beiu, n 1930 : Urvi. 44. Vlani, n 1910: Pomezeu-Vlani. 45. Vintere, n 1910: Vintiri. 46. Zece-Hotare, sat nou, format tn urma arbitrajului
dela Viena, din grupuri de
cldiri ce au aparinut satelor : Gleni i Dobricioneti, rmase n Bihorul cedat Ungariei.

www.cimec.ro

JUDEUL BOTOANI
Nr.

de cod

Numele locailtillll

Clildlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlciH


19H
1930

TOTAL GENERAL Total orae

1 Bo 2 ilo 3 no
31 32 33 34 .'15 36 37 38

Bo llo ilo llo Bo Bo no llo

53.461 9.919 5.617 .I:Sotoani (capitala) 1) 2.107 Hrlu 2 ) 2.195 tefneti ) Total rural 43.542 174 Agafton Albeti 366 Bai sa 22 Balta-Ars 4) 76 Bbiceni 129 Biceni 217 Blueni 334 Blueni-Stamate 377

249.904 48.890 29.599 9.527 9.764 201.014 559 1.633 103 315 566 972 1.623 1.817

218.258 50.320 32.355 9.074 8.891


167.988

579 1.418 106 242 435 816 1.350 1.483

1. Oraul Botoani, inel. suburbia Luizoaia rec. separat n 1:Jl2; n J93l' inel. satele: 1. Cimea, 2. Curteti, 3. Luizoaia, 4. Rchii (n 1930: Rchiii-Topui), 5. Teascu i 6. Tulbureni, care fceau parte integrant din ora, ca suburbii; localitatea Teascu, considerat ca simplu ctun la Tulbureni, s'a contopit ulterior cu satul acesta. 2. Oraul 1/r!u, inel. localitile: 1. Delcni, 2. Maxut i 3. Prcovaci, care fac parte integrant Jin ora, ca suburbii; n 1912 aceste localiti au fost rec. separat ca sate. 3. Oraul tefneti, format prin contopirea satelor te fneti-Sat cu ctunul Coasta-Cucuteni i tefneti-Trg, rec. separat in 1912; din ora mai fac parte integrant ca suburbii localitile: 1. Bdiui, 2. Bobuleti, 3. Murgua i 4. Stnca; satul Murgua s'a nfiinat duQ. 1912, iar localitile: Badiui, Bobuleti i Stnca, in 1912 au fost recea uniti distincte, adic sate. - 4. balta-Ars. in 1912 nglobat la Corni.

www.cimec.ro

JUDEUL BOTOANI

101

Nr. de cod

Numele

localltilll

Clildlrl 1941

(Populaie statornlcil) 19H 1930

Locuitori

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55

Buhceni 56 57 Buimceni 112 Buneni 8) 58 108 Burla 59 1.326 Burleti O) 60 1.098 61 Bursuccni 566 62 Buzeni 378 6.5 Caraiman -----5. Bneti, n 19:31) inel. populaia gospodriilor din care s'a nfiinat ulterior satul Cotu-Dobei. 6. Berza, inel. ctunul Odaia-Berza, rec. separat in 1912. 7. Bogdneti, infiinat dup 1912. 8. Buneni, format prin contopirea ctunelor: 1. BuncniiFloroa i 2. Buncnii-Stihii. !1. Burleti, in 1930 inel. populaia aezrilor gospodrett, din care s'a infiinat ulterior satul Filipeti.

Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo llo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo llo Bo Bo

Bneti 5 ) Btrneti

224 137
65

Brsneti

Rznoasa Bel cea Berza O) Bivolari


Rlndeti Bogdneti

7)

Bosnceni Boscoteni Boscoteni


Brteni Drehueti Broteni

(Frumuica) (Romneti)

Bucecea-Sat Bucecea-Trg

228 28 52 51 160 80 310 40 106 315 436 77 445 366 186 106 29 28 292 268 152 105

1.074 598 3ll 1.208


J.'ll

242

270 815 346 1.619 181


504

1.336 1.809 276 1.776 1.274 9ll 581 1.'3!> 163 1.406 1.224 710 418

1.026 528 260 989 122 330 193 649 105 1.217 181 419 1.244 1.675 226 1.570 1.414 756 498

www.cimec.ro

102

JUDEUL BOTOANI

Nr.
de cod

Numele

Jocalltlll

Clldlrl
1941

(Populaie

Loculterl

l9U

sllltornJcl) 1931

64 Bo 65 Bo 66 Bo 67 Bo 68 Bo 69 Bo 70 Bo 71 Bo 72 Bo 73 Bo 74 Bo 75 Bo 76 Bo 77 Bo 7S Bo 79 Bo 80 Bo 81 Bo

Clrai Clineti Clugreni Ctmreti 10)

Ceir 11) Cerbu 12 ) Cerchejeni lS)


Cerneti Cerviceti

457 193 229 242


95

Chiscovata
Chioveni

Cinghine 14) Ciornohal


Cimneti Cimea lr;)

Cobiceni
Com.indre~tii- Vechi
Coplu 16)

46 252 133 249 193 117 40 200 128 119 120 78 516

2.124 864 1.116 1.136 425 211 1.199 618 1.099 935 599 183 900 591 569 529 .303 2.516

1.908 870 947 756 300 1.010 577 977 682 505 804 460 357 344 2.184

10. Ctamre1ti, compus din: 1. Ctmreti-Deal ,i :2. Ctmreti- Vale, care eate prelungirea satului Ctml
reti-Deal.

11. Ceir, nfiinat dup 1912, 12. Cerbu, nfiinat n 1935 din aezrile gospodreti cl <lite pe loturile de mproprietrire dela 1922, in hotarul satului Coplu. 13. Cerchejeni, inel. ctunul Cerchejenii-Noui, care este prelungirea satului Cerchejeni. 14. Cing"ine, sat infiintat tn 1932 din mai multe aezri gospodreti situate n hotarul satului Movila-Rupt. 15. Cimca, in 1930 tnrlobat la oraul Botoani, ca suburbie. 16. Coplau, n 19SO inel. populaia aezrilor gospod retti din care 1' a nfiinat ulterior satul Cerbu.

www.cimec.ro

JUDETUL

BOTOANI

103
Locuitori statornlc!i)
1930

Nr,
de cod

Numele

loc:alltlll

Clldlrl IMI

(Populai~

11141

82 Bo 83 Bo 84 Bo 85 Bo 86 Bo 87 Bo 88 Bo 89 Bo 90 Bo 91 Bo 92 Bo 93 Bo 94 Ro 95 Bo 96 Bo 97 Bo 98 Ro 99 Bo 100 Bo 101 Bo 102 Bo 103 Bo

Cord un C'Jrni 17)


Coroceti Costeti Costineti

S27
804
S59

Costiugeni 18)
Coula Co~uleni

Cotrgaci Cotu-Dnhei 19)


Cotu-Rui Crciuneni Cristeti

Cucorani
Cucuteni-Rzei

Cucuteni-Tufescu 20)
Curteli 21)

Dacia 22)
Dmideni

Dngeni Dobrceni Doina 2~)

358 130 141 419 88 164 29 145 54 482 262 104 105 1!16 29 152 206 232 113

1.713 8.645 l.702 1.788 507 672 1.930 387 768 151 704 275 2.148 1.198

1.384 3.220
U.11 1.490

456
493 1.582 296 642

544
!!62 1.898 949 380 376 63 532 764 1.002 355

504
497 623 140 685 895 1.217
:Jt)3

17. Ccrni, n 1912 inel. satul Balta-Ars. 18. Costiugeni, inel. ctunul Capu-Pdurii, care n 1912 a fost r<:.c. separat. ca unitate distinct. , 19. Cotu-Dobei, nf. n 1932 din aezrile gospodreti de pe laturile de mproprietrire, situate in hotarul satului B
ne,ti.

20. Cu,uieni-Tu/escu, inel. ctunul Coada-Cucuteni. 21. Curteti, n 1930 nglobat la oraul Botoani, ca suburbie. 22. Dacia, sat nfiinat dup 1912. 23. Doina, sat nfiinat dup 1912.

www.cimec.ro

104

JUDEUL BOTOANI

Nr. de cod

Numele localltltll

CUldlrl
191&1

(Populaie statornic!) 191&1 1950

Locuitori

104 105 106 107 108 109


IlO

111 112 113 114 115 116 117 IlS 119 120 121

Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Ro Bo Bo Bo Bo

Dolina
Dorobani

Dracsini
Dracani 24)

Dragalina 25) Drislea


Dumbrveni Durneti 26) Durneti (Clrai) 27) Durnrti (Ungureni) 28)

Epureni Fnt<nele Feredeeni


Feteti Filipeti 2 9 ) Flmnzi Floreti

226 396 426 396 52 307 1.080 217 53 76 165 183 182 120 39 371 14
57

969 1.937 1.943 1.907 232


1.553

Fotin-Enescu

30)

4.762 1.061 226 413 763 898 808 481 169 1.729 58 214

911 1.627 1.526 1.838 131 1.322 4.176 821


165

352 531 793 681 422 1.618 80

24. Dracrmi, inel. ctunul Novaci, desf. ca sat dup 1912 ; vatra satului prsit se afl in hotarul satului Drac.ani ; n 1930 inel. populaia aezrilor gospodreti din care s'a nfiinat ulterior (1932) satul Mneti. 25. Dragalina, sat inf. dup 1912. 26. Dumeti, n 1930 : Durneti (Trueti), com. Trueti, pl. Jijia. 27. Durneti (Clrai), in 1930: Durneti (Rnghileti), .comuna Rnghilcti pl. Jijia. 28. Durneti (Ungureni), in 1930 : Durneti, com. M nstireni pl. Botoani. 29. Filipeti. inf. in 1932, din aezrile gospodreti de pe loturil: de mproprietrire situate in hotarul satului Bur30. Fotin-Enescu, nf. n 19.'12 din aezrile gospodreti .le pe loturile de mproprietrire dela 1922, situate in hotarul satului Rnghileti ; n 19!10 rec. la Rnghileti.
leti.

www.cimec.ro

JUDETUL

BOTOANI

105
Locuitori statornica) 19H 1930

Nr.

de cod

Numele localltlfll

Clldlrl
1Mt

(Populaie

122 Bo 12.'J Bo 124 Bo


125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ISi

138

139 140 141 142 Ba 14:3 Bo 144 Bo 145 B,> 146 Bo 147 Bo 148 Bo

Bo Bo Gorbncti Bo Grigoreti Bo Guranda Bo Hancea Bo Hlipiceni Bo Hricani Bo Hulub 31) Bo Hutani Bo Iacobeni 32) Bo Icueni Bv Ilieni Bo loncni Bo 1potcti Bo 1ureti Bo Joldeti 33) Bo Jumteni
L:iti Lehncti

Frumuica-Trg Gureana Grbe~ti Ghilneti

26S 34 93 218

1.107 142 419 1.027

954
119

l.eorda Libertatea Lingurari Lunea


Manoleti :14)

305 147 179 73 363 69 254 124 293 108 83 381 124 144 305 49 86 150 276
95

1.490 678 889 311


1.601

386 858 1.338 577


728 267 1.582

315 l.l41 551 1.300 .'i09 354


1.92<1 538 710 1.479

300 1.006
452 1.097 450

330
1.707 439 597 1.160 160 355

202 455 711


1.231 425 681
589

662
1.078 376 583

147
114 83

475
225

336

31. Ilulub, format n 1932, prin contopirea satelor : l. Hulub-Nou i 2. Hulub-Vechiu. 32. lacobeni. inel. ctunul Coteni, rec. separat in 1912; in 1930 : 1. lacobenii-Noui i 2. lacobenii-Vechi. 33. Jolrlqti. inel. c tunul Mldreti. 34. Manoleti, inel. ctunul Botoanca, care in 1912 a fost rec. separat ca unitate distinct.

www.cimec.ro

106

JUDEUL BOTOANI

Nr. de cod
149 150 151 152 153 1-H 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Numele locaUtiJU

Clldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlcl)
1930

19U

Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo

Mldreti Sli) Mnstirea-Doamnei Mnstirea- Vorona 36) Mnstireni 87) Mneti 38) Mcteni Mndreti (Ungureni)

164 161 27 136 122 258 40 301 142 82 316 14 l.S 475 160 215

806 707 136 621 596 l.l82 190 1.327 729 387 1.551 38 69 2.053 792 989

660 26 673 541 505 1.021 224 1.090 696 314 1.337 97 79 1.766 641 811

Mndreti (Vldeni)

Mc:reni
Mihleni Movila-Rupt 8D) Nstase Niceni 40)

Odaia-Rnghile1ti U) Odaia-Veche 42) O neaga


Oreni-Deal 4S) Oreni- Vale

35. Mldreti, inglobat la satul Tudora, fiind o prelungire a acestuia. 36. Mnstirea-Vorona, ingl. La Vorona-Nou. 37. Mnstireni, n 19SO inel, satul Vultureni. 38. Mneti, nf. n 19.!12 din aezrile gospodreti de pe loturile de mproprietrire dela 1922, situate n hotarul satului Drac::ani, n 19.!10 rec. la Dracani. 39. MotJila-Rupt, in 19.!10 inel. populaia aezrilor gospodreti din care s'a tnfiinat ulterior satul Cinghine. 40. Niceni, n 19.!10 inel. populaia satului Mneti nfiinat n 1932, n hotarul satului Mnstireni. 41. Odaia-Rnghileti, in 19.!10 inel. ctunul Odaia-Rnghileti, nglobat ulterior la satul Principele-Mihai. 42. Odaia-Veche, sat nou inf. dup 1912. 43. Oreni-Deal, inel ctunul Raiu, care ln 1912 a fost rcc. separat.

www.cimec.ro

JYDEUL BOTOANI

107
Locuitori slatornlcli)
1930

Nr. de cod

Numele

localltliU

Clldlrl
1!141

(Populaie

l9Ql

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 1R4 185 1S6 187 188

Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo

Ostopceni-Bal 44) O~topceni-Rzei Psteni 45) Pun

Prli ta
Petreti Pleani

Plopeni Poenari

46)

Pogorti

Poiana Poiana (Deleni) 47) Poiana (Flmnzi) Popeni 48)


Prjeni

Prelipca 40) Principele-Mihai


Priscani

riO)

Protopopeni
Rchii 51)

Rdeni Rueni

167 59 .!19 97 86 72 20.!1 440 80 48 286 161 .!124 88 140 205 14.!1 98 190 2.!12 230 261

751 262 167 487 .!174 323 915 1.835 403 233 1.386 712 1,656 373 724 88:5 627
465

489 198 139 3i3 317 242 904 1.648 207 146 1.134 614 1.253 358 637
785

881 I.I51 1.11)2 1.250

389 383 774 872 l.ll3

44. Ostopceni-Bal, inel. ctunul Srata. 45. Ps?iteni, sat nou inf. dupl 1912. 46, Pocnari, sat nou inf. dupl 1912, 47. Poiana (Deleni), in 19.!10: Poiana (Frumuica). 48. Popeni, in 1912 fcea parte din jud. Dorohoi. 49. Prelipca, inel. ctunul Tiaui-Rate, care in 1912 a fost rec. separat, ca unitate di1tinctl. 50. Principele-Mihai, inel. ctunul Odaia-Rnghileti, rec. in 1930 la satul Odaia-Rnghileti. 51. Rchii, inel. ctunul Tamaslcu-Botoani ; in 1930 : Rchiii-Popui, inglobat la ora,ul Botoani, ca suburbie.

www.cimec.ro

108

JUDEUL BOTOANI

Nr. de co:l

Numele localltilfll

Clildlrl 1941

Locuitori (Populafle statornlcll


19qt 1930

189 190 i 91 192 193 194

Bo Bo

R:nghileti 52) Rnghileti-Fabrica 118) Rra

Bo
Bo

Bo
Bo Bo B0 Bo Bo Bu Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo llo Bo Bo

195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ::012 213

Ripiceni Ripiceni-Fabrica Roma-de-Jos Roma-de-Sus


Romneti !iri) Romneti- Vale

~4)

Roscani Roiori Salcea Sania-Maria Sapovcni


Sarafineti Slgeni Srata

Schit-Cozancea
Schit-Oreni
Silicani Silitea ::.6)

14.3 8 148 196 371 261 230 96 30 296 323 451 281 146 353 162 105 23

119
71
Il

Siminicca Slobozia (Deleni) Slobozia (Fntnele) Slobozia (Silicani) 117)

6ti7 156

116
131

728 13 731 902 1.679 1.313 1.150 431 13[; 1.370 1.550 1.825 1.300 707 1.592 658 477 37 512 344 62 2.829 749 586 519

758 38 584 924 1.302 1.060 973 453 137 1.148 1.177 1.749 1.105 547 1.286 565 408 18 422 273 36

2.692
715 532 513

52. Rdnghileti, inel. ctunul Botoani, care in 1912 a fost rec. separat; n 1930 inel satul Fotin-Enescu; n 1912 inel. satul Rfinghileti-Fabrica. 53. Rnghileti-Fabrica, in 1912 nglobat la Rnghileti. 54. Ripiceni Fabrica, inel. ctunul Ripicenii-Noui, o continuare a aezrilor Ripiceni-Fabrica. 5!J. Romneti, n 1930 : Ostopceni-Romneti. 56. Silitea, sat nou inf. dup 1912. 57. Slobozia (Silioani), inel. ctunul Slobozia-Moscovici, ~:are n 1912 a fost rec. separat ca unitate distinct.

www.cimec.ro

JUDETUL

BOTOANI

109
Locuitori Cilldirl (Populatie statornic!!)
1941 19q1 1930

Nr. de cod
214 Bo 215 Bo 2I6 Bo 2I7 Bo 21 S B J

Numele locallllllll

-----Socrujeni Soroceni
Starosila-Radu

117 91

497
432 272 258

Starosila-Stavri

Sttmqti
Stuceni 58) St111:eti Ston::ti 59)

62 50 83

394
1.656
I.177

470 348 284 216 293


1.374

219 Bo 2:!0 B<J 22I Bo 2:?2 Bo 223 Bo 25:4 Bo 22.!) Bo 226 Bo 227 Bo 228 Bo 229 lio 2.'30 Bo 23I Bo 232 Bo 233 Bo 234 Bo 235 Bo 231) Bo 237 Bo 238 Bo-.

Strahotin
Stroeti Sulia Sulioaia

368 263 202 97 296 5I4


IOI 88

1.166
770

932 436
1.389

370
1.182

2.361
439 42R

Strreni
~endreni oldneti upitca

Talpa
Teioara

Tocileni Todireni
Tometi-Ciolac Te~meti .Vrnav
Trueti

I6I l48 ISI 46 I20 223 4I2


II3 47

805

638
905
237 600

2.I86 412 30I 637 472 87I 187


504 759
1.779

967
2.005

558

346
929

251 1.549
4.777

Tudora 60) Tulbureni 61)

376 204 1.420 3.938

I92

1165

58. Stuceni, inel. ctunul Silitea. 59. Storeti, inel. ctunul Sticlria, desf. ca sat dup I9I2; vatra satului prsit se afl in hotarul satului Storeti. 60. Tudura, ind. satul Mldreti, care e in prelungirea satului fudora. 61. Tulbureni. inel. ctunul Teascu; in 1930 inglobat la oraul Botoani, ca suburbie.

www.cimec.ro

IlO
Nr. de cod 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo

JUDEUL BOTOANI

Numele localllilfll

Clildlrl
1!141

(Populaie

Locultoll statorafcll}
19.30

1941

Ungureni-Ciulei U ngureni-Iscescu Ungureni- jianu Unsa


Uneni

Uriceni Urla i Valea-Grajdului


Vratec Vantori V creti Victoria 62 )

Viforani
Vldeni 63) Vldeni-Deal 64)

Bo
Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Bo

Vorona-Dobrovolschi Vorona-Mare
Vorona-Nou 65)

Vorona-Teodoru Vultureni 66)


Ziceti Zltunoaia-Mare

48 107 79 93 281 410 84 28 236 158 203 194 43 389 .?56 79 196 239 75
li

205 497 .'345 420 1.349 2.041 371 115 981 721 914 926 222 1.692 1.684 346 912 1.167 352
68

175 404 314 369 1,069 1.686 337 82 871 639 820 509 199 1.495 1.383 254 842 939 294 566 1.798 186

Zltunoaia- Mic

159 439 47

662 1.9!0 218

62. Victoria, sat inf. dup 1912. 63. Vldeni, inel. ctunul Schitul-Bal, desf. ca sat dup 1912; vatra satului prsit se afl n hotarul satului Vl denl. 64. Vldeni-Deal, inel. ctunul Vldeni- Vale. rec. 65. Vorona-Nou, inel. satul Mnstirea- Vorona, separat n 1930. 66. Vultureni, nf. n 1940 din aezrile gospodreti de pe loturile de mproprietrire din 1922, situate in hotarul satului Mnstireni, din coloniti adui din satul Niceni.

www.cimec.ro

JUDEUL BRAOV
Nr. de cod Numele localltltll Clildlrl l!lqt
(Populaie

Locuitori stntornlcll)
1930

1941

TOT AL GENERAL 38.1119 8.912 Total orae


Bv .31 Bv 32 Hv
Braov
Acri

210.887 84.557

176.478 59.282

(capitala) l) Total rural


2)
Apaa

38 TS
40 41 33 34 43

TS TS Ariud 5 ) Bv Baciu 6) Bv Barcani 7) TS BcelB)

Araci 3) Arini 4)

8.912 29.907 129 481 378 153 177 634 444 202

84.557 126.880 584 2.123 1.426 507 639 2.716 1.951 745

S9.232 117.246 2.061 1.528 509 584 2.152 2.371 665

1. MuniCfJiul Braov, ind. localitile: 1. Astra (colonie munc.), 2. Drstc, 3. 1. A. R. (colonie munc.); 4. Mgurele, 5. Noua (local it. elim.), 6 Poiana (local it. elim.), 7. Predeal, 8. Stupini, 9. Timiul-de~Jos i 10. Timiul-de-Sus, cari fac parte integrant din ora, ca suburbii, colonii muncitoreti, localiti climaterice etc. 2. Acri, n 1930 rec. la Vama Buzului; in 1910 ctun la Teliu. 3. Araci, n 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune; n 1910 ctun la Hghig. 4. Arini, n 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune; n 1910. ctun la Hghig. 5. Ariud, n 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune. 6. Baciu, n 1910: Bacifalu. 7. Barcani, n 1930 inel ctunele: 1. Ldui i 2. Sr ma, deci. ulterior ca sate; n 1910 ctun la Zagon, jud. Trei-Scaune. . 8. Bcel, sat nou, inf. dup 1910 din ctunele: 1. Ba telec dela DoMrlu i 2. Chichi-Batelec dela Chichi; in 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune.

www.cimec.ro

112

JUDETUL BRAOV

Nr. de cod

Numele

lcealllilll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori stalornlcll)
1930

19111

35 Bv Bobocca 9)
36 37 38 39 40 41 42

221

43 44

45
46 47 72 48

Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv TS Bv

Bod Bran-Poarta 10) Brdet 11) Budila Ccrnatu Ciumernic 12) Cnd1ea 11) Colonia-Concordia Crasna 15) Cristian Crishav
Dobrlu

531
492 172

557
704 198 1.257 79 88 696

14)

16)

515
349 261 571

Dobolii-de-Jos Feldioara 1 S)

17)

1.007 2.538 1.913 878 2.020 2.532 1.098 6.214 392 426 3.304 1.857 1.261 758 2.601

2.533 1.883 2.057 2.518

5.354
2.873 1.835 1.187 918 2.505

9. Bobocea, inel. ctunul Cremenea; n !930 rec, la SitaBuzului.

10, Bran-Poarta, inel. ctunele: 1. Poarta, 2. Predeal i 3. Prcdclu~; in 1930: Bran, fr ctunul Predeal, care n 1930 a fost rec. separat, ca unitate distinct. Il. Brdet, n 1930 rcc. la lntorsura-Buzului. 12. Ciurnernic. n 1930 rec. Ia Sita-Buzului. 13. Cod lea, inel. Colonia- ig.anilor. 14. Colonia-Concordia, n 1930 rec. la Vulcan. 15. Crasna, inel. ctunul Chichiru; n !930 rec. la SitaBuzului.

16. Dobrliiu, inel. ctunul Valea-Dobrlului; n 1910 inel. ctunul Batelec, 17. Dobolii-de-/o5, n 1930 fcea parte din jud. TreiScaune; n 19:~1) J inel. ctunul Lunca-Calnicului, deci. ulterior ca sat; n 1910 inel. ctunul Podul-Oltului, trecut dup 1910 la Hrman i deci. ca sat dup 1930. 18. Feldioara, inel. Colonia-Bohn.

www.cimec.ro

JUDEUL BRAOV

113

Nr.

de cod

Numele localllllfll

CHidlrl
19"11

Locuitori (Populatie statornic ll)l


1!141 1930

49 Bv Floroaia 19) 50 Bv Fundata ~O) 51 Bv Ghirnbav 80 TS Hghig ~1) 53 Bv Hlchiu


54

Hv

Hrman 22)

82 TS Hetea 33) :>~ Bv Holbav 84 TS Iar '14) 56 Bv Intorsura-Buzului 21>) 57 Bv Ldui 26) 91 TS Lunra-Calnicului 27) 58 llv Lunca-Mrcuului 28)

285 245 408 430 528 568 60 472 130 409 129 214

1.399 1.143 1.893


1.445

2.775 2.519 259 1.639 459 2.012 514 1,109

958 1.723 1.517 2.902 2.968 1.435 403 3.444 619

19. Floroaia, sat nou, format din ctunele: 1. FloroaiaMare i :! . Plo1 o;;i<~-Mic; n 1930 ambele rcc. la IntorsuraBuzului.

20. Fundata, inel. ctunul Fundtica. 21. Hghig, n 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune; n 191 O inel. c tunul Iar, deci. ulterior ca sat, 22. Hrman, n 1930 inel. ctunele: 1. Podul-Oitului i 2. Stupini-Sui.Jobrej, deci. ulterior ca sate. 23. H etea, n 1931) ctun la Vlcele, jud. Trei-Scaune. 24. /ar, n 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune; n 191 O ctun la Hghig. 25. lntorsura-Ru::ului, n 1930 inel. ctunele: 1. Brdet, 2. Floroaia-Mare i 3. Floroaia-Mic, deci. ulterior ca sate i anume: 1. Brdet i 2. Floroaia; n 1910 inel. Sita-Bula Barcani. 27. Lunca-Ca/niwlui, inel. satul Lunca-Pre jmerului, care n 1930 era ctun; n 1930 fcea par.te din jud. Trei-Scaune; n 1910 ctun la Dobolii-de-Jos. , 28. Lunca-Mrcuului, rec. la Mrcu; in 1930 ctun la
Mrcu.

zului i Vama-Buzului. 26. !.dui, n 1930 ctun

www.cimec.ro

114

JUDEUL BRAOV

Nr. tie cod 92 TS 59 Bv 60 Bv 61 Bv 62 Bv 63 Bv 107 TS 64 Bv 65 Bv 66 Bv 67 Bv 68 Bv 69 Bv 70 Bv 71 Bv 72 Bv 73 Bv


ctun

Numele localltlfll

Clldlrl
1941

Locuitori <Populalle slatornlcl)


19U 1930

Lunca-Prejmerului
Meru Mgura 30) Mrcu 31)

29)

360 173 232


32)

Moeciul-de-Jos Moeciul-de-Sus
Ormcni 33)

567

Petera

34) Poiana-Mrului Prejmer 35) Purcreni Rnov

Podul-Oltului

Rotbav Satulung :IOJ Satu-Nou


Srma 37)

165 422 234 66 946 1.040 '489 1.364 269 1.642 273 111

1.715 722 978 2.451 794 1.604 1.115 344 2.834 4.491 1.803 5.732 957 6.237 1.057 573

1.626 622 840 2.148 678 1.610 899 2.558 5.085 1.815 5.347 967 5.895 1.092

29. Lunca-Prejmerului, rec. la Lunca-Calnicului; n 1930 la Lunca-Calnicului (jud. Trei-Scaune). 30. Mgura, n 1930 inel. ctunul Toanche deci. ulterior ca sat. 31. Mrcuf. inel. Lunca-Mrcuului, care n 1930 era ctun la Mrcu. 32. Moeciul-de-/os, inel. ctunul Cheia. 33. Ormenif, n 1930 fcea parte din jud. Trei-Scaune. 34. Podul-Oltului, n 1930 rec. la Hrman; in 1910 c tun la Dobolii-deJos. 35. Prejmer, inel. ctunul Crpini i satul StupiniiPrejmerului; n 1910 inel. ctunele: 1. Lunca-Prejmerului, trecut ulterior la Lunca-Calnicului i 2. Stupinii-Prejme.rului. 36. Satulung, inel. ctunele: 1. Grcin i 2. anu- Vechiu. 37. Srma, n 1930 rec. la Barcani; in 1910 ctun la Boroneul-Mic, jud. Trei-Scaune.

www.cimec.ro

JUDETUL

BRAOV

115Locuitori (Populafle atalornlc4)


1941 1930

Nr.

de cod
74 75 76 77 78 79 IlO 81 82 83 84 85 86 87 88 S9

Numele locallt4111

CJ4dlrl
1!141

Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv Bv

Snpetru
Sita-Buzului

38)
39)

Sohodol Stupinii-Prejmerului Stupini-Subobrej 40) imon 41)


irnea Trlungeni Teliu 4~) Toanche 43)

576 169 357 25 327 251 794 801 36 260 579 824 633 362 3.'l8

. 2.764 950 1.545 99 1.432 1.141 2.995 2.891 155 1.206 2.608 3.154 2.490 1.794 1.040

2.602 3.032 1.538. 1,316 1.026 3.021 3.725 1.067 1.771 3,005 2.416 1.954 1.101

Tohanul-Nou Tohanul-Vechiu 44)


Turche nari Vama-Buzului 45) Vldeni

-----

38. Sita-Buzului, n 1930 inel. ctunele: l. Bobocea, 2. Ciumernic, 3. Crasna i 4. Zbrtu, deci. ulterior ca sate; in 1910 rec. la fntorsura-Buzului. 39. Stupinii-Prejmcrului, rec. la Prcjmer; in 1910 ctun la Prejmer. 40. Stupini-Subobrej, in 1930 ctun la Hrman. 41. imon, in 19.'30: Simon. 42. Teliu, inel. ctunele: 1. Poiana-Florilor i 2. ValeaTeliului; n 191 O inel. c tunul Acri, declarat ulterior ca sat. 43. T oanche, n 1930 ctun la Mgura. 44. Tohanul-Vechiu, inel. Colonia Rogifer. 45. Vama-Buzului, inel. ctunul Buzelu (Buzul-Mic); n 1930 inel. ctunul Acri, deci. ulterior ca sat; in 191() rec. la Intorsura-Buzului,

www.cimec.ro

116

JUDETUL

BRAOV

Nr. de cod

Numele localllllfll

Cladiri 19H

Locuitori (Populatie statornlcll) 193Q 19111

90 91 92 93

Bv Vulcan 40) Bv Zbrtu 47) Bv Zrncti 48) Bv Zizin

580 63 1.036 376

2.389 317 5.1!90 1.317

2.582 5.153 1.253

46. Vulcan, in 1930 inel. Colonia-Concordia, deci. ulterior ca sat. 47. Zbrtu, n 1930 rec. la Sita-Buzului. 4S. Zrneti, inel. ctunul Rudria (colonie forestier).

www.cimec.ro

JUDEUL BRILA
de

--------

Nr. c;od

Numell!

localltllli

Cllldlrl
!941

(Populaie

Locuitori statornicll)
1930

19q1

TOTAL GENERAL 46.045 256.079 Total orae 15.296 99.581 Ilrl Brila (capitala) 1) 15.296 99.531
Il Brl
Localiti Brilia

2t.9.831 86.981 86.981


6.869

suburbane: 1.539 2.429 915 30.749 63 47 161 272 103 157 210 79 7.340 11.621 4.235 156.548 363 266 673 1.305 563 736 1.09!) 440 11.765
182.850

12 Brl Nedelcu P. Chcrcea 13 Tiri R;,du-Ncg:ru Total rural 31 Brl Agaua 2) -~2 Brl Avntul3) -~3 Br, Baldovineti 4) 34 Brl Batogu ti) 35 Brl Bndoiu 6 ) 36 Brl Berleti 37 Brl Bertetii-de- jos 38 Brl Bertetii-de-Sus

564 1.129 790 659 1.007 432

1. Brila, mumCip!U, inel. comunele suburbane: l. Brili a, 2. Nedelcu P. Chcrcea i 3. Radu-Negru; aceste trei localitii s'au format dup 1912 din satele : Islazu i Vatra Veche; in 1930, localitile Nedelcu P. Chercea i RaduNegru s'au recensa! mpreun, cu denumirea : Nedelcu-

Chercea, iar Brilia a fost rec. separat. 2. Agaua, n 1930 rec. la Mrau; n 1912 nglobat la
Stncu.a.

3. Avntul, n 1!l30 rec. la Rmnicelu.

4. Baldovineli, n 1912 5. Batogu, inel. ctunul 6. Bndoiu, n 1930 inel, !n 1912 inel. sattle: Bou i nglobat la Viziru.

rec. la Cazasu. Batogu-Nou (Satu-Nou). satele : Bou, Cojocaru i acu; acu; satul Cojocaru, n 1912

www.cimec.ro

118

JUDEUL BRILA

Nr. de cod 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Numele locallllfll

CJI!dirl
19U

(Populaie

Locullorl statornlcll)
1930

1941

Brl BJ.asova 7) Brl Bogdan-Vod 8) Brl Bordei-Verde Brl Bou 9) Brl Brateu- Vechiu 10) Brl Cazasu 11) Brl Cldrua 12) Brl Chioibeti 13) Brl Chiscani 14) llrl Cioara-DJiceti 15) Brl Cioara-Radu-Vod Brl Ciocile Brl Circu 17) Brl Ciucea 53 Brl Cojocaru 18)

22 335 7 70 334 42 135 428 541 189 532 333 77 8

64 1.724 46 338 1.762 254 70:) 2.092 2.737 944 2.819 1.700 413 51 1.427 405 1.577 231 622 2.300 2.180 1.135 2.342 1.393 350

JU)

7. Blasova, n 1930 rcc. la Chiscani. 8. Bogdan-Vod, cec. la General-Poeta; in 1930 nglobat la General Poeta. 9. Bou, n 1930 rec. la Bndoiu. 10. Brateu-Vechiu, inel. ctunul llrateu-Nou; n 1912:
Brateu.

Il. Cazasu, n 1912 inel. satul Baldovineti.


Cldrua, n 1912 rec. la Chioibeti, n 1912 rec, (Chichineu).

12. 13.

Urieasca. la Marele- Voevod-Mihai,


i

14. Chiscani, n 1930 inel. satele: Blasova, Titcov


Vrstura. 15, Cioara-Doiceti, n 1912 inel. ctunul Corcanu, fiinat dup 1912. 16. Cioara-Radu-Vod, inel. ctunul Vntori ; n inel. satul erban-Rducanu. J 7. Cireu, n 1912 : Slobozia-Cireu.

des19.30

18. Cojocaru, in 1930 rec. la Bandoiu; n 1912 nglobat la Viziru.

www.cimec.ro

JUDETUL BRILA

119
Locuitori (Populalle atatornlcll)
19111 1950

Nr. de cod

Numele localltlllll

Cllldlrl
19111

54 Brl
55 Brl 56 Brl 51 Brl 58 Brl 59 Brl 6() Brl 61 Brl 62 Brl 63 Brl 64 Brl 155 Brl 66 Brl 67 Brl 68 Brl 69 Brl 10 Brl 71 Brl 72 Brl 73 Brl 74 Brl 75 Brl 76 Brl

Colonei-AnastaseGrigorescu 19)
Colea

Comneasca 20) Constantineti

172 207. 71

9i
21)

Const.-Gabrielescu Cotu-Lung Cotu-Mihalea


Cuza-Vod 22) Deduleti Deirat

Dudescu Esna
Furei Filipeti

227 ll6 79 304 201 84 287

95
120 321 145 1G5 42 28 471 451 93 531 843

Filiu Florica
Frecei 23) Gvani 24)

Gemenele
Gener>al-Poeta 25)

General-Praporgescu
Colei

Gropeni

894 1.005 401 514 1.337 631 385 1.677 l.l28 45.'J 1.493 537 563 1.462 649 809 221 153 2.508 2.202 310 2.968 4.357

757

950
300 388 1.052 472 354 1.349 948 362 1.385 425 466 1.337 719 642

2.175 1.830 346 2.402 3.682

19, Colonel-Anastase-Grigorescu, inel. ctunul Satu-Nou; n 1912: Fleaca. 20. Comneasca, inel. ctunul Lutu-Alb, care in 1912 a fost rec. separat, ca sat. 21. Constantin-Gabrielescu, n 1912: Schcaua-Nou. 22. Cuza-Vod, in 1912: Prlita. 23. Frecei, n 1930 rec. Ia Mrau. 24. Gvani, 1981-1941: Regele Carol al Il-lea. 25, General-Poeta, inel. satul Bogdan- Vod; in 1912: Ulmu.

www.cimec.ro

120
Nr. de cod

JUDEUL BRILA.

Numele localltiljll

Clldirl 19U

(Populaie statornlc4)

Locuitori

1941

193J

77 78 79 80 81 82

ss

84 85 86 87 88 89 90 91 92 llrl

Brl Brl Brl Brl Brl Brl .Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl

Gura-Clmui Gura-Garluei 26) Gurguei

!anca Iapa 27) 1. 1. C.


Insurci Ioneti

Brtianu ~8)

Iuliu-Maniu Jugureanu Lacu-Rezi Latinu


Li~coteanca

~U)

Lacu-Srat ~O) Lacu-Srat-Bile 31)

:12)

116' 132 154 659 5 256 1.101 66 50 315 124 124 45 226 179 167

648 738 695 2.986 30 1.129 5.562 372 290 1.597 715 .1)97 ll5 1.141 939 913

499 556 714 2.673 801 4.668 336 232 1.309 446 643 994 952
811

l\larde-VocvodMihai 33)

26. Gura-Grluei, n 1930 inel. satul Nicoleti, care n 1912 a fost rec. separat sub denumirea: Nicolescu. 27. 1apa, n 1930 rcc. la Mrau. 28. /. /. C. Brtianu, n 1930 cuprindea i o parte din populaia satului Nisipurile, desfiinat dup 1912 din cauza inundaiilor; in 1912: Gara-Furei. 29. luliu-Maniu, n 1912 : Vameu. 30. Lacu-Siirat, n 1930 rcc. la Lacu-Srat-Bilc. 31. Lacu-Siirat-Bilc, in 19'30 ineL satul Lacu-Srat. 32. Liwteauca, n 1930: Licoteanca-Crmidari, inel. satele: Satnoeni i Pneti, acesta din urm nfiinat pe locul satului Giurgeni, care a fost desfiinat dup 1912. 33. Marele-Voevod-Mihai, n 1930: Regele Mihai 1, n 1912: Chichineu inel. satul Chioibeti.

www.cimec.ro

JUDEUL BRAILA

121
Locuitori (Populatie sta tornlcii) 1930 1941 469 282 1.877 371 2.483 1.677 380 3.531 396 57 908 116 18 894 1.613 210 1.639 1.822 1.526 376 3.273 757 781

Nr. ,-de cod


9:1 Brl

Numele localltltll

Clldirl
19"

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 IO!i 106

Marau :14) Brl Mrtceti Brl Mihai-Bravu Brl Mihail-Koglniceanu Brl Mircea-Vod 36) Brl Mohreanu Brl Moroteti Brl Movila-Miresii 37) Brl Muchca Brl Muchcni 3B) Brl Nazru 311) Brl Nedeicu 40) Bri Nic:oleti 41) Brl Nicoleti- Jianu 42)

35)

88 46 382 80 465 367 77 684 86 9 182 25 4 192

848

34. Mrau. n 1930 inel. satele: Agaua, Frecei, Iapa, Nedeicu, Salcia, Strmba, Zatna i Stoeneti; acesta din urm a fost desfiinat dup 1912, vatra satului fiind cuprins n Mrau. 35.Mihail-Koglniceanu, nfiinat dup 1912; n 1930 rec. la Sucti. 36. Mircea Vod, format dup 1912 prin contopirea satelor: Bagdat i Ncguleti, cuprinde i o parte din populaia satului Nisipurile, desfiinat dup 1912 din cauza 37. M&vila-Miresii, n 1930 inel. satul epe- Vod. 38. Mucheni, n 1930 rec. la Pietroiu; n 1912 ngl. la Nazru. 39. Nazru, ind. ctunul Nazru-Nou; n 1912 inel. satul Muchcni. 40. Nedeicu, n 1930 rec. la Mrau. 41. Nicoleti, n 1930 rec. La Gura-Grluei; n 1912 rec. :separat sub denumirea: .,Nicolescu". 42. Nicoleti-fianu, nf. dup 1912.
inundaiillur.

www.cimec.ro

122

JUDEUL

BRAILA

Nr.

de cod
107 108 109 110

Numele

localllillf

CUidfrf
1!141

Locuitori (Popula!le statornfcil)


1941 1!130

III 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Brl Brl Brl Drl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl

Ni~ipurile 43)

Oan<.ea
Oprieneti
Pneti

Osmanu 44) Pietroiu 4~) Piscu Plopu 46)


Polizeti

Perioru

Pribeagu 47) Rmnicelu 48) Romanu 49)


Roiori Rucu 50)

66 106 152 344 1 225 80 661 307 42 34 242 441 487

765

.305 649 780 1.731 46 1.147 404 3.225 1.653 222 185 1.293 2.277 2.594 4.278

23.3 4!11 680 1.568 1.104 371 2.511 1.178 198 145 1.239 1.948 2.178. 3.805

43. Nzsipurile, n 1912 aparinea judeului Ramnicu-~<i rat, iar dup 1912 a fost desfiinat din cauza inundaiilor; partea cea mai mare a populaiei s'a mutat n satele: 1. 1. C. Brtianu i Mircea-Vod, iar o mic parte n NisipurileNoui; n 1930: Nisipurilc-Noui, n hotarul satului desfiinat Nisipurile, dndu-i-se ulterior numele satului desfiinat: Nisipurile. 44. Pneti, sat nou nf. dup 1912 pe locul satului desf. Giurgeni; n 1930 rec. Ia Licoteanca (Crmidari
Licoteanca).

45. Pietroiu, n 1930 inel. satul Mucheni. 46. Plopu, n 1!:112: Plopu-Nou.

47. Fribeagu, se mai numea i Cinci-Nebuni. 48. Rdmnicelu, inel. Dep. de Remont; n 1930 inel, satele: Avntul i tefan-cel-Mare; n 1912 fcea parte din
judeul Rmnicu-Srat.

49. Romanu, inel. ctunul Silitea. 50. Rueu, inel. Hergheliile Naionale ale Statului i Domeniul-Coroanei; n 1930 inel. satul Sergent-Ionel-te fan, nf. dup 1912.

www.cimec.ro

JUDEUL BRILA

123
Locuitori 1Populaie statornic!!)
1941
1~30

Nr. de cod
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Numele localltlllll

ClAdiri
19tl

Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Bri Brl Brl Brl

Sale ia ~l) Satnoeni 52)


Scrlteti

Scorlaru-Nou Sroraru- V r.rh i u


Sergent-Ionel-tefan 63)

Sihle-anu Silistmru Spiru-Haret Stanca


Stncua 56)

54)

Strmba ::i6) Strmbu


Surdila-Giseanca ~7)

Surdila-Greci
Sueti 68)

erban -Rducanu 59)

2 21 207 168 329 65 124' 305 344 112 335 40 .'301 375 214 1:!89 .57

16
li O

l.l13 882 1.6.56 229 669 1..557 1.847 587 1.720 226 1.605 1.978 987 4.654 304

793 817 1.414 575 1.408 1.462 491 1.346 1.265 1.533 1.018 4.119

51. Sa/eia, n 1930 rec. la


cua.

Mrau;

n 1912 ngl. la

Sto

52. Satnoeni (Licoteanca-Satnoeni), n 1930 rec. la Li coteanca (Crmidari-Licoteanca). 53. Sergent-lon.el-tefan, nf. dup 1912; n 1930 rec. la
Rueu.

54. Spiru Haret, n 1912: Geormneasca. 55. Stncua, n 1912 inel. satele: Agaua i Salcia, care in 1930 au fost rec. la Mrau. 56. Strmba, n 1930 rec. la Mrau. 57. Surdila-Gisesnca, inel. ctunele: l. Mare i 2. Stravolca. 58. Sueti, n 1930 inel. aatul Mihail-Koglniceanu, iof. dvp 1912. 59, erban-Rducanu, n 1930 rec. la Cioara-Radu-Vocii.

www.cimec.ro

124

JUDETUL BRAILA Locuitori

Nr de cod
1.~9

Numele

localltilll

Clildlrl
l!l41

(PoPulaie statornica~

191U

1930

140 141 142 14.3 144 145 146 147 148 149
150 151

152 15.3 154 155

Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl Brl

erbanu

60)

tefan-cel-Mare GI)

20
63~

Ttaru

Trlele-Filiu
Tichileti

Titcov 62) Traian Tudor-Vlad imire5cu


Tufeti cu 63) epe-Vod

254 564 60 307


33~

61)

Tibneti 65 }

Udeasca 60) Valea-Cnepii


Vdeni 67)

592 60 62 576 264 406


~Il

Vrstura GS)

Victoria

48 543

10! 3.299 1.037 2.867 2:54 1.402 1.727 2.951 3.36 .'310 3.134 1.350 2.051 1.513 429 2.634

2.775 975 2 ..377 1.406 1.485 2.753 2.505 1.190 1.674 1.285 2.31.3

60. erbanu, la rec. din 1941 populaia satului a fost rec. la Vrstura, unde se rcfugiase din i:'auza inundaiilor; n 1930 nglobat la Vrstura. 61. tefan-cel-Mare, n 1930 rec. la Rmnicelu. 62. '] itcov, in 1930 rec. la Chiscani. 63. 7 cu, n 1930 rec. la Bndoiu. 64. 1efJe-Vod, nf. dup 1912: n 1930 rec. la MovilaMiresii. 6.3. '/'ibueti, inel. Ferma S. A. R. 66. Urleasca, n 1912 inel. satul Ciildru~. 67. Vdeni, inel. Ferma Fundaiei Universitare. 68. Vrstura, cuprinde i populaia satului erbanu, refugiati aci din cauza inundaiilor; n 1930 rec. mpreun cu satul erbanu la Chiscani.

www.cimec.ro

JUDEUL BRAILA

125

Nr. de cod 156 157 158 159 160 Brl Brl Brl Brl Brl

Numele

localltilli

ClAdiri
1941

Locuitori (Populalle statornicA),


19U 1930

Vizireni Viziru OO)


Voineti

Zatna ' 0 )

Zvoaia 71)

144 1.113 137 98 677

743 5.414 804 468 3.118

596 4.848 624

2.791

69. Viziru, inel. Ferma S. A. R.; n 1912 inel, satul Cojocaru. 70. Zatna, n 1930 rec. la Mrau. 71. Zvoaia, s'a format n 1912 prin contopirea ctunului Gherghieti cu satul Slujitorii-Aiboteti ; ctunul Gherghieti n 1912 a fost rec. separat.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. ode cod Numele localltlltll

BUZU
Cllldlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlcll)


19U 1930

TOTAL GENERAL
Total
orae

1 Bz 2 Bz 31 32 .'33 34 35 36 37 38 39 41) 41 42

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

80.280 363.762 8.667 51.779 44.511 7.170 Buzu (capitala) 7.268 Mizil 1) 1.497 71.613 311.983 Total rural Agudu 68 276 Albeti 238 1.244 Albeti (Trestioara) 2) 13 74 71 255 Albinari Aldeni 3) 478 ll1 Aliceni 4) 171 797 Aluniu li) 24 90 1..1)77 Amaru 6) 364 Andrei-Brbulescu 7) 188 39 Aninoasa 8) 170 749 Apostari 9) 56 234 Arcanu 126 585

312.902 42.127 35.687 6.440 270.775 260 1,097


208 451 796 1.325 127 217 512

1. Oraul Mizil, inel. localitile: 1. Fefelt'i i 2. Mr cini, care fac parte integrant din ora ca suburbii; in 1912 inel. satul Cireeanu. 2. Albeti (Trestioara), n 1930 rec. la Crivileti. 3. Aldeni, inel. ctunul Dscleti, inglobat dup 1912 la Aldeni. 4. Aliceni, n 1912 inel. satul Sudii (Aliceni). 5. Aluniu, n 1930 rec. la Paltenu. 6. Amaru, in 1930 inel. satul Scoroasa (Scoreanca). 7. Audrei-Brbulescu (Voevodul Mihai), in 1912: Br :bulescu. 8. Aninoasa, in 1930 rec. la Cislu. 9. Apostari, inel, ctunul Mneti; in 1930 era ctun :ta Crtnul-de- jos, jud, R. Srat.

www.cimec.ro

JUDEUL BUZU

l~T

Nr. de cod

Numele IocaliUIIII

Clldlri 19U

Locuitori (Populalle statornlc6) 1941 1~30

43 44 45 46 47 48 49
50

Bz
Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz

51 52

53
54

55
56 57 5S

Argsileti 10) 35 Arsele 11) 29 99 Atrna i (Clondiru) Atrna i (Gura-Srei) 250 Avrmeti 12) 3 Baba-Ana 314 13 Babeti 13) 108 Balta-Plopului Balta-Tocila H) 113 149 Bania Baroianu-Mlcile 15) 15 Bceni 16) 41 Ddrlegiul-Mare 17) 29 Bdrlegiul-Mic 18) Bdeni 19) Bdcni-Miluii 20)

129 117 461 1089 7 1.549 63 558 446 808 49 178

430 961 1.247 435 332 623 232 273 631 501 824 164

95
188 717 532 1.047 188

55
175 156

Bl

59 Bz
60 Bz 10.

Badila
Bdineti 21)

250
57
Argsleti, Nehoiau.

Argsi/eti,

n 1930:

rec. la Varlam.

Il. Arsele, n 1930 rec. la

12. Avriimeti, n 1930, rec. la Corbu. 13. Babei, n 1930: Bbeu, rec. la Pntu. 14, Balta-T ocila, n 1930 : Balta; in 1912: Tocila. 15. Baroianu-Mlcile, format din ctunele : 1. Baroianu i 2. Mlcile; n 1930 rec. la Sibiciul-de-Sus. . 16. Bceni, in 1930 inel. satul Botanu. 17. Bdrlegiul-Mare, n 1930 rec. mpreun cu B drlegiul Mic, sub denumirea: Bdrlegile. 18. Biidrlegiul-Mic, n !930 rec. mpreun cu Bdrlegiul-Mare, sub denumirea: Bdrlegile. 19. Bdeni, n 1930 inel. satul Pepiniera-Istria. 20. Rdeni-Miluii, n 1930 inel. satul Miluii. 21. Bdineti, n 19~0: Bodineti.

www.cimec.ro

128

JUDEUL

BUZAU

Nr. de cod

Num!le JocaHtllfll

Cladiri 19U

Locuitori (Populalie statornlclll 1941 1950

61 62 li3 64 65 66
6i

fiS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 7o 7!! 80 81 82 83

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Rz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Beti Bjani Blneti Bligo~i Bltrei 22) Blteni Bnceasca 23) B;;;rti Brbuceti 24)

Dlhacu Bsca 25)


Basca-Coli 26)

75 64 99 79 120 245 296 179 20 91 200 261 35 205 174 68 129 63 146 78 195 216

315 320 348 334 565 1.220 1.638 744 80 550 834 934 125 889 720 182 554
311

289 268 348 333 822 946 688 386 1.171 851 726 1.018 193 502 340 703 321 836 786

Dsca-Rozilei Bsceni 27) Bscenii-de-]os Bscenii-de-Sus Beceni Beciu Degu ~n) Beilicu Benga Bentu Berea

28)

732 333 1.007 787

22. 23. 24. 25. 26. 'tenu. 27. 28.

Satu-Nou (Clondiru). Simileasca. Brbuceti, n 1930: Brbunceti, rec. la Isvoranu. l:Jsca, in 1930 inel. satele: Bogzeni i Plescioara. Bsca-Coli, rec. la Paltcnu: n 1930 ctun la Pal-

Bltrei, n 1930 inel. satul Bnceasca, n 1930 rec. la

Bsceni, n 1930 rec. la Sreni. Bscenii-de-Sus, n 1930 inel. satele; Iorguleti i Valea-Seac (Bscenii-de-Sus). 29. Begu, n 1930 inel. satele: Boteti i Ghileti.

www.cimec.ro

JUDEUL BUZU

129 Locuitori statornlcil)


193.1

Nr.

de cod 84 b5 86 87 f>8 89 9U 91 92 !13 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Bz Bz Bz Hz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Numele localltlfll

ClAdiri
1!141

(Populaie

1941

Berceti
Belii

41i

Bljani

Boboc
Bodromireti Bognni 30) Bold eti
Bonu

al)

Bordoani-Coiteasea ilordoani- Tufele 32) Boru 33) Botanu 34)

28 470 383 50 52 265 70 97 103


60

Botele 31i)
Boteti

36)

Bozioru
Brdeanca 37) Brdeanu

Breti Brgreasa 38) Brtileti

17 13 8 19 7 47.5 222 180 173


511

151 127 2.219 1.521 164 225 1.290 280 469 400 233 74 46 36 97 25 2.005 799 869 581
2.19.'~

132 99 1.902 1.328 146 1.032 267 344 286

119 1.853 752 708 471 1.634 45

Breaza 30) Breheanea

20

85

30. Bogzeni, in 1930 ree. la Bsca. 31. Bonu, n 1930 inel. satul lnelata. 32. Bordoani- Tufele, sat nou nf. n 1!:126; n 193XY rec. la
Fineti.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Boru, n 1930 inel. satul Salcea, Botanu, n 1930 rec. la Beeni. Botele, n 1930 ree. la Fundu-Nehoiului. Boteti, n 1930 rec. la Begu. Brdeanca, n 1930 ree. la Clineiu. Brgreasa, n 1912: Valea-cu-Stuf. Breaza, n 1930 inel. satul Ologeni.

www.cimec.ro

130

JUDETUL BUZAU
Locuitori sta tornlcll) 19U 1930

Nr.

de cod
106 107 108 109 110 111 112 113 114 liS 116 117 118 119 120 121 122 12.'l 124 125 126

Numele JocalliAill

------Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Brcbu Broas,:a Buda


40)

Cllldlrl 19U

(Populaie

62
140 4
~0.3

Brusturau 41) (Crciuneti) 4~) Budeti Buditeni

Buduile 43)
Burueneti Butea 45)

44)

Calea-Chiojdului t6) Calvini Camburu 47) Capu-Satului Cara gel o! C. A. Rosetti 48) Casota
Caoca 49) Cldreti Cldrua

53 147 19 2 46 50 233 17 37 264


~43

Cldruanca
C! tuna

216 54 383 34 133 89

265 448 14 893 222 725 76 8 230 189 966 78 140 1.347 1.053 996 194 1.977 150 622 417

242 622 822 202 614 91 273 804 163 1.083 809 976 1.696 215 446 371

40. 41. 42. 1930 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Broasca, in 1930 inel. satul Caoca. Bru~turau, n 1930: Brusturiu, rec. la Mihlcefi. Buda (Crciuneti), inel. ctunul Crciuneti ; n inel. satul Pietricica (Petriceni). Buduile, in 1930 inel. satul Gornetu (Bozioru). Burucneti, in 1930 rec. la Ptrlagele. Butea, n 1930 inel. satul Trestioara (MnzletiCalea-Chiojdului, Camburu, n 1930 C. A. Rosetti, n Caoca, n 1930:

Mneti).

n 1930 rec. la Mihlceti. rec. la Muscelu-Crmneti. 1930 inel. Gara Rosetti. Casoca, rec. la Broasca.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

131
Locuitori statornlc:ll)
193U

Nr. de cod

Numele loc:allt4!11

Cl4dlrl
1941

(Populaie

tgu

1?.7 Bz 12c;: Bz 129 130 131 1.32 133 134 135 136 137 138 139 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Clugri (Cndeti) 50) Clugri (Pota-Clnu) 51) Clugriele 52) Cptneti 53) Crtnul-de-Jos 54) Crpinitea Ctiau Ctiau-Plecari 55) Ctina 56)
Ctunu 57)

2 80 34 216 74 77 137 31 66 48 50 144 370

7 355 106 1.031 294 340 692 131 236 168 216 609 1.580 262 434 221 302 577 609 162 1.853

Cleti Cndetii-de-.Jos 58) Cndetii-de-Sus 50)

50. Clugri ICndeti), sat nou nf. n 1926; n 1930 rec. la Cndeti. 51. Clugiiri (Pota-Clnu), n 1912 nglobat la Haimanalele. 52. Clugriele. n 19.~0 inel. satele: Figireti i lntre-Sibicii, 53. Cptneti, n 1930 rec. la Mrcineni. 54. Criitnul-de-fos, n 1930 ind. satul Apostari, fcea parte din jud. Rmnicu-Srat. 5'>. Ctia,nt-Plecari, n 1930: Ctiau, rec. la Curm tura. 56. Ctina, n 1930 inel. satele: Moara-Enic, Mordima
i Sticu. 5 7. Ctunu, n 1930 rcc. la Corbu. 58. Cndetii-de-jos, n 1930 rec. mpreun cu satul Cndetii-de-Sus, sub denumirea: Cndeti, cuprinzind i satul Clugri {Cndeti).

59. Cndetii-de-Sus, in 1930, rec. mpreun cu satul Cndetii-de- Jos, sub denumirea: Cndeti, cuprinznd i satul Clugri (Cndeti).

www.cimec.ro

132

JUDEUL BUZU

Nr. de cod

Numele locallliiJII

Cl4dlrl
I!IU

(Populaie

Locuitori statorn.k:l) l!ltt 1!J30

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
l.'iO

151 152 l:'i3 154 155 156 157 158 159 160

Bz Crligu-Mare Bz Crligu-Mic Bz Criomneti Bz Crlovoaia BO) Bz Cepturau 81) Bz Cernteti Bz Chiliile o2) Bz Chiojdu Bz Chirani 63) Bz Chirleti 64) Bz Cilibia 65) Bz Ciobnoaia Bz Ciocneti 66) Bz Ciocrlia Bz Cioranca Bz Cireanu 67) Bz Ciri:u Bz C" lu OS) Bz <;ruei urile Bz Ciuta Bz Clincin 69)

248 84 ll7 98 7 329


!)7

1.185 420 458 475 23


1.377

1.098 368 408 1.108 473 1.679 126 308 591 157 361 237 558 175 1.895 243 465 77

479 34 55 123 91 35 102 64 157 50 343


54

129 16

425 1.868 146 243 :i41 193 160 429 278 694 222 1.340 262 540 7.'i

----60. 61. 62. 63. 64. 65. 1926. 66. 67. urbie. G8. 69.
Crlovoaia, n 1930 rec. la Mrcineni. in 1930 rec. la Corbu. Chiliile, n 1930 inel. satul Ghiocari. Chirani, in 1912: Chiorti Cl!irleti, in 1930 inel. satul Valea-Rea (Mljet). Cilibia, n 1930 inel. Gara-Cilibia, deci. ca sat n
Cepturau, Ciocneti, Cireeanu,
Cislu,

n 1930 rec. la Trestia. in 1912 nglobat la oraul Mizil, ca sub-

n 1930 inel. satul Aninoasa, Clinciu, n 1930 inel. llltul Brdeanca.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

133
Locuitori (Populatie stato~nlcil)
1941 1950

Nr. de cod 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 1i9 180 Bz Dz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Rz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Numele localltillll

Clildlrl
1941

Cloci i Clondiru Clondiru-rle-Sus


Cc(.a-Antimireti

Cocrceni 70) Coconari 71) Colonia-Fabricei


Colneni Coleni 73) Colii-de- Jos Colii-de-Sus

72)

74)

Comarnici 75) Corbu 76) Corcoianu 77) Corneanu 78)


Costeti
Couri le 7 9)

Cotorca Cotu-Ciorii Cozieni

1.S8 244 105 107 94 127 48 105 4'1 82 16 15 184 73 15 267 7 339 273 138

771 1.034 404 444 !335 628 321 454 186 330 47 49 782 307 63 1.230 19 1.547 1.443 544

760 933 429 417 317 530 419 144 270

995

1.004 1.269 1.220 518 n 1912:

70. Cocrceni, n 1930 inel. satul


Urscheti.

Faa-lui-Nan;

Coconari, n 1912 era nglobat la Ziliteanca. Colonia-Fabricei, n 1930 rec. la Nehoiu. Coleni, n 1912 : Coleni-cu- Valea-Seac. Colii-de-Sus, n 1930 rec. la In-Poian. Comarnici, n 1930 rec. la Paltenu. Corbu, n 1930 inel. satele: Avrmeti, Ctunu, turau, Roma i Tronari (Corbu), 7i. Corcoianu, n 1930 rec. la Pntu. 78. Corneanu, n 1930 rec, la Posobeti. 7!J. Co1urile, sat nou nf. n 1926; n 1930 rec. la rica.
71, 72. 73. 74. 75. 76.

Cep~

Fto-

www.cimec.ro

134

JUDETUL

BUZU

Nr.
de cod

Numele localltlltll

Clldlrl 11141

Locuitori (Populatie statomlcil) 11141 1930


o

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Crngu 80) Cremenea


Crivileti 81)

Crivineni

82) Cueuleti 83)


Cureneti 84) Cu~mtura 81>)

Dara Dlma Dmb ro ea


Dieuleti 86) Dobrileti 8i) Dogari 88)

Dorobanti Dosu PO)


Drgiei

80)

Dulbanu
Dulceti OI)

124 106 46 Il 22 53 82 116 91 215 21 88 94 7 33 29 125 6

458 541 224 59 117 233 338 516 448 1.015 85 409 421 26 115 164 533 30

456 414 335

418 490 402

765
352 360

147 408

!10. Crdngu, n 1930 inel. satul Murturile. 81. Crivileti, n 1930 inel. satele: Albeti {Trestioara) Veghiurile. 82. Crivineni, n 1930 ree. la Ptrlagele. 83. Cuculeti, n 1930 ree. la Tega. 84. Curcneti, n 1930 ree. la Lunea-Frumoas. 85. Curmtura, n 1930 inel. satul Ctiau-Pleeari {C 86. Diculeti, in 1930 ree. la Sibieiul-de-Jos. 87. Dobrileti, inel. c tunul Cihoiu, ngloba! dup 1912

tiau).

la

Dobrileti.

88. Dogari, inel. etunul Coeiobeti inglobat dup 191.2 la Dog,ari. 89. Dorobani, in 1930 rec. la Greceanca. 90. Dosu, sat nou nf. in 1926; in 19.~0 rec. la Ruginoas.a. 91. Dulceti, in 1930 rec. la Posobeti.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

135

Nr. de cod 199 200 201 202 203 204 20& 20fi 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Numele localiUitll

Clldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlcll)
1g3Q

1941

Rz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Dup-Piatr 92)

Eneuleti
Faa-lui-Nan 93)

42 67 23
49

Fntnele
Figireli 04) Fineti 95)

Fis ici
Floreti

Florica 96)
Foenei Fr~inet

Fundata 97)
Fundtura Fundturilc

Funrieni
Fundu-Ctinei 98)

Fundu-Nehoiului Fundu-Papii 100)


Furtuneti 101)

99)

Gara-Cilibia

102)

24 329 41 108 500 132 50 64 42 66 432 .52 76 10 89 2'J

176 308 85 216 92 1.315 155 484 2.235 658 219 264 139 280 2.252 209 334 34 285 79

289 192 1.586 126 383 1.745 490 144 256 132 226 1.778 796 819

92. Dup'-Piatr, n 1930 ree. la Stnila. 93. faa-lui-Nan, n 1930 rce. la Coereeni. 94. Figire~ti, n 1930 rec, la Clugriele, 95. Fineti, n 1930 inel. satul Bordoani-Tufele. 96. Floriw, n 1930 inel. satul Courile. 97. Fundata, n 1930 inel satul Potecu. 98. Fuudu-Ctinei, n 1930 ree. la Valea-Ctinei. 99. Fundu-Nehoiului n 1930 inel. satele : Botele, Mueani i Pslari. 100. Fundu-Papii, n 1930 ree. la Lunea. 101. Furtuneti, n 1930 inel. satele: Piatra-Corbului i
Rocoiu.

102. Gara-Cilibia, sat nou nf. n 1926 ; n 1930 rec. la Cilibia.

www.cimec.ro

136

JUDEUL

BUZAU

Nr. de cod

Numele

locallllU

CUidlrl 1941

(Populaie

Locuitori sta tornlct) 1941 1930

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Gara-Rosetti
Ggeanu 104)

103)

Ggenii-de- Jos Ggenii-de-Sus Glbinai Gvanele Gvneti

9 393 43
58

210 63
388

Grboiu Grla

100)

Gcambau 106) Gherseni Ghileti 107)

36 44 73
506

108) Ghizdita-Mnzleti 109) Ghizdita-Zrneti Glodeanu-Srat 110) Glodeanu-Silitea

Ghiocari

Glodu 111) Glodu-Petcari Glod urile

14 29 29 235 721 602 42 153 74

26 2.145 199 213 1.098 198 2.071 131 254 266 2.728 61 134 144 1.139 3,582 2.958 185 404 267

1.727 171 158 872 202 1.893 174 254 2.365

1.173 3.177 2.606 364 210

10.3. Gara-Rosetti, sat nou inf. in 1926; in 1930 rec. la C. A. Rosetti. 104. Ggeanu, n 1930 fcea parte din jud. RmnicuSrat.

105. Grboiu, n 1930 rec. la Nehoiau. 106. Geambau, n 1930 inel. satul Gresia. 107. Ghileti, n 1930 rec. la Begu. 108. Ghiocari, n 1930 rec. la Chiliile. 109. Ghizdita (Mnzleti-Mneti), in 1930 rec.
Mnzleti. 110. Glodeanu-Srat,

la

in 1930 inel. satul Ileana. 111. Glodu. in 1930 rec. la Lapou.

www.cimec.ro

JUDETUL BUZAU

137
Locuitori Cllldlrl (PopulaJie statorulcill
1911 1!14.1 1930

Nr. de cod

Numele locallllllll

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 !51 252 253 254

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 2:55 Bz

Goetz (De-peste-pod)112) 23 Goicelu 113) 46 Goideti 47


Gomoeti Goneti

99 42
Il

143 208 177 528 153


35

220 120 450 167 359 760 587 992 567 1.842 264 205 387 342

Gorni 114) Gornetu (Bozioru) 11~) Gornetu (Sibiciu) 118) Grabicina-de-Jos Grabicina-de-Sus
Grditea Grjdana

Greceanca 117) Gresia 118) Groani 119) Grunji Gura-Aninoasei-Cojanu 120)

79 229 187 261 126 412 14 23 80 60 110 97 2.3

305 873 629 1.223 516 1.6811 60 124 318 183 394 394 84

256 Bz Gura-Bdicului 257 Bz Gura-Bscei !58 Bz Gura-Ctiaului 121)

112. Goetz (De-peste-pod), n 1930 rec. la Nehoiu. 113. Goicelu, n 1930 fcea parte din jud. RmnicuSrat.

114. Gorni, rec. la


la
Valea-tefanului.

Valea-tefanului

; n 1930

ctun

115. Gornetu (Bozioru), n 1930 rec. la Buduile. 116. Gornetu (Sibiciu), in 19.'!0 inel. satul Sila. 117. Greceanca, in 1930 rncl. satul Dorobani. 118. Gresia, n 1930 rec. la Geambau. 119. Gro1ani, in 1930 rec. la Pietrosu. 120. Gura-Aninoasei-Cojanu, n 1930: Cojanu, satele : Lotaii, Mucheni i Pe-Vale. 121. G14ra-Ctia1ului, in 1930 rec. la Pltineni.

inel.

www.cimec.ro

138

JUDEUL

BUZAU

Nr.

cod 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Numele localltAIII

Cllldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornicA)
1930

1941

Gura-Clnului

Guna-Dimienei 122) Gura-Ocii 123) Gura-Papii 124)


Gura-Pltiniului 12:1)

Gura-Srtei

Bz
Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Gura-Siriului 126) Gura-Trcovului 127) Gura-Teghii 128) Gura-Vadului


Gura-Vii

91 241 106 28 51 129 207 55 6.3 287


ll3

Haimanalele
Hale

129)

Hrboca Horjani Ileana 130) I nf rtirea 131)

1.39 189 113 48 77 15

4.31 979 .371 121 167 569 724 208 179 1.190 45.3 679 75.3 495 21.3 398 42

.301 987 440

585 549 198 801 1.0.38 414 553 623 428 190

bnai,

122. Gura-Dimienei, inel o parte din ctunul Schela-Arcare in 19.12 11'a rec. separat; in 19.30 etunul s'a

nglobat la satele Gura-Dimienei i Gura-Ocii. 123. Gura-Ocii, inel. ctunul Oileti, ree. separat in 1912 i o parte din ctunul Sehela-Arbnai, rec, separat in

Gura-Papii, n 19.30 ree. la Lunea. in 19.30 ree. la Pltiniu. Gura-Siriului, in 19.30: Siriu. Cura-T rcovului, se mai numete: Robeti. Gura-Teghii, inel. etunul Petriceni, n 19.30, inel. satele: Lunea Prciului, Nemertea i Tega. 129. Haimanalele.. n 1912 inel. satul Clugri (Pota
Gura-Pltiniului,

1912. 124. 125. 126. 127. 128.

Clnu).

130. Ileana. n 19.30 ree. la Glodeanu-Srat. 131. /nfrirea, sat nou nf. n 1941; in 19.30 ree. la
Tisu.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

139

Nr.
de

cod

Numele loc:ai!Ulfll

Loc:ullorl ClAdiri (Populatie statoraic:IJ 1941 1941 1930

276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

Dz

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

In-Poian 132) lnelata 133)

Intre-Sibieii 134)
Ionati 135) Iorguleti 138)

Istrita-de-jos Isvoranu 137) Isvoru 138) lsvoru-Boului lsvoru-Dulee {Crpi


nitea) {Sr eanca)

27 36 53 36 54 57 100 73 71 346 217 162 281 233 123 98 84 262 353 102

127 95 191 129 247 24.0 404 281 297 1.432 1.003 601 1.177

280

252 436 280 232 856 1.174 598 1.054 796 435 390 288 1.195 1.465 406
Lin-

286 Bz lsvoru-Dulee 287 288 289 290 291 292 293 294 295

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

I vneti 139) joseni Jugureni 140)


jurubeti

771
510 443 352 1.101 1.800 439

Laeu Laeu-eu-Anini
Lapou 141)

Largu
Lpoelul In-Poian.

1.32.
gureti,

in 1930 inel. satele:


i Mgdan.

Colii-de-Sus,

Lupoaia
lnelata,

133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. reni). 141.

in 1930 ree. la Bonu. lntre-Sibicii, in 1930 ree. la Clugriele. /onati, in 1930: !oneti, ree. la Varlam. lorguleti, n 190 ree. la Bd.seenii-de-Sus. hvoranu, n 1930 inel. satul Brbueeti (Brbuneeti) lsvoru, in 1912: Isvoru-eu-Valea-Draci. lvneti, n 1930: 1vneu. fugureni, n 1930 inel. satul Valea-Seheilor (JuguLapou,

n 1930 inel satul Glodu.

www.cimec.ro

140

JUDEUL BUZU

Nr. de eod

Numele loc:alltlltU

ClAdiri 1941

(Populaie statornlcll)

Locuitori

1941

1!1311

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 1111 312 313 314 315

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Hz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Leiculeti

Lera Licari H2)


Limpezi Lingureti 143)

Linia-Ciolanului
Lipnescu

Lipi a
Loptari Lotaii 144)

145) Lunea-Frumoas 148)

Luciu Lunea

67 128 18 258 6 84 101 489 167 9 346 130 216

265 613 72 1.116 29 343 500 2.081 597 39 1.731 501 939 128 747 489 128 366 853 60

287 500 875 306 465 1.923 583 1.334 801 1.564

Lunca-Prciului (Petriceni) 147) 42 l.unca .. Priporului 148) 214 96 Luncai Lunra-Vscului 140) 35 88 Lunceni 196 Lunci le Lungeti 150) 18

329 326 695

142. Licari, n 1930 rec. la Trestioara. 143. Lingureti, n 1930 rec. la In-Poian. 144. Lotaii. n 1930 rec. la Gura-Aninoasei-Cojanu (Cojanu}. 145. Lunea, n 1930 inel. satele: Fundu-Papii, GuraPapii i Smeeti. 146. Lunra-Frumoas, n 1930 inel. satele: Curcneti, Prjoleti, Tocileni i Valea-Purcarului. 14i. Lunca-Prciului (Petriceni), n 1930 rec. la GuraTeghii. 148. Lunca-PriJOrului, n 1930 rec. la Nehoiau. 149. l.unca-Vscul~ti, n 1930 rec. la Pltiniu. 1.?0. Lungeti, n 1930 rec. la Tei,u.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

141
Locuitori Clildirl (Populape statornlcil)
1941
1941

Nr. de cod

Numele JocalltAUI

1930

316 Bz Lupoaia Hl) 317 Bz Lupoiu Hi2) 318 Bz Malul-Alb 153) 319 Bz Ma nas ia 320 Bz Marginea-Pdurii 321 Bz M.axenu 322 Bz Mceu 154) 323 Bz Mgdan 155) 324 Bz Mgura 325 Bz Mguricea 326 Bz Mleti 3i7 Bz Manstirea 328 Bz Mrcineni 156) 329 Bz Mrculeti !1.30 Bz Mrgrii Hi7) 331 Bz Mrgineanu 332 Bz Mruniu 333 Bz Mteti 334 Bz Maru 158) 335 Bz Mnzleti 159) !136 B1. Mnzu

20 24 9 68 170 407 30 9 401 69 175 74 250 56 88 205 200 247 21 58 90

70 110
3{1

S23 685 1.949 139 .'J4 1.630 316 755 327 1.090 174 341 942 755 1.046 101 244 465

232 621 1.619 1.441 289 541 30!1 2.096 198 340 808 674 886 96 348 409

155. Mgdan, n 1930 rec. la In-Poian. 156. Mc1rcineni, n 1930 inel. satele : Cpneti i Crlovoaia. 157. Mrgrii, inel. ctunul Ocea, nglobat dup 1912 la
Mrgriti. 158. Maru, n 1930: Mara. 159. Mnzleti, inel. ctunul Valea-Porcului, ngloba! dup 1912 la Mnzleti ; n 1930 inel. satul Ghizdita.

15!, Lupoaia, n 1930 rec. la In-Poian. 152. Lupoiu, n 1930 rec. la Pntu, 153: Malul-Alb, n 1930 rec. la Mihlccti. 154. Miicert, n 1930 rec. la Muscelu (Valea-Muscelului)
Musrelu-Ptrlagele.

www.cimec.ro

142

JUDEUL BUZU.

Nr. de cod

Numele locallt4111

Locuitori Clildlrl (Populalle slatornlcilJ 1941 1941 1930

337 Bz Merei 338 Bz Merei (Niculeti) 339 Bz Mierea 340 Bz 341 Bz 342 Bz 343 Bz -~44 Bz 345 Bz 346 Bz 347 Bz 348 Bz 349 Bz 350 Bz 351 Bz 352 Bz
Mierea

222
160)

57

772 212 81 436 !H6 130 645 708 747 579 197 471 186 317 1.872 755

808 190

(Grla-Adneat) 161)
(Gura-Nieov) 162)
Mihileti 163)

19 112 196 33 179 151 178 131 45 101 45 67 385 150

Mihleeti 164) Miluii 165)

Mi roi Mitropolia
Mljet 166) Moara-Enie 167)

495 970 334 543 622 618 773 465 414 1.550 789

Moisiea Mordona 168) Motruna 169) Movila-Banului Movila-Oii

170)

160. Merei (Nieuleti), n 1930: Merei-Vintil-Vod. 161. Mierea (Grla-Adneat), sat nou nf. n 1932; n 1930 rce, la Mierea (Gura-Nieov). 162. Mierea (Gura-Nieov), in 1930 inel. satul Mierea
(Grla-Adneat). 163. Milzileti, inel. etunul Srata-Mrgineanoa, nglobal dup 1!112 la Mihileti; in 1930 inel. satul SaluNou (Mihileti). 164. Mihlceti, n 1930 inel. satele: Brusturau (Brusturi~u), Caloa-Chiojdului i Malul-Alb. 165, Miluii, n 1930 ree. la Bdeni-Miluii. 166. Mljet, in 1930 inel. satul Topilele,

167. Moara-Enic, n 1930 rec. la Ctina. 168. Mordonn, n 1930 ree. la Ctina. 169. Motruna, n 1930 inel. satul Psroiu. 170. Movila-Banului, inel, etunul Bugheni,

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

143

Nr. de cod

Numele Iocolltllfll

Locuitori ClAdiri (Populafle statornld)


19111 19U 1930

353 354 355 356 357

Bz Movilia Bz Mucheni 1il) Bz Murtoarea 172) Bz Murturile 173) Bz MusceluCrmneti 174)

13 41 14 93
50 145

50 40 146 52 380 269 637 165 325 240


7.H

43

358 Bz Muscelu (Plecoiu) 175) 359 Bz Muscelu- iganu .360 Bz Muscelu (Valea-Muscelului) t"7G) 361 Bz Muscelua 362 Bz Mucani 177) 363 Bz Neni
::!64 36'> Bz

407 249 634 263 218 639 626 1.473 1.068 104

40 86 62
187

nz

Negoina Nchoiau 178)

3G6 Bz Nehoiu 170) !J67 Bz Nemertea 130) 368 Bz Nenciu

144 39 192 116 32

624 311 781 437 94

171. Mucheni, n 1930 rec. la Gura-Aninoasei-Cojanu (Cojanu). 172. Murtoarea, n 1930 rec. la Sibiciul-de-Sus. 173. Mur/urile. n 1930 rec. la Crngu. 17 4. Muscelu (Crmneti), inclusiv ctunul Seciu; In 1930 inel. satul Camburu. 175. Muscelu (Plecoiu), n 1912: Muscelu-Plecoiu. 1i6. Muscf-lu (Valea-Muscelului), in 1930: Muscelu-P trlagele. inel. satul Mceu. 177. Muscani, n 1930 rec. la Fundu-Nehoiului. 178. Nehoiau, inel. ctunele: 1. Jau i 2. Prundu, tnglobate dup 19!2 la Nehoiau; in 1930 inel. satele: Arsele, Grboiu, Lunca-Priporului i Puricoasa. 179. Nehoiu, n 1930 inel. satele: Colonia-Fabricei, Goetz (De-peste-pod) i Piigoiu. 180. Nemerlea, n 1930 rec. la Gura-Teghii.

www.cimec.ro

144
Nr.

JUDETUL BUZAU
Locuitori (Populatie statornlcli) 19" 1\130

deeod
369 370 371 372 373 374 375 376

Numele localltl!lll

Cll!dlrl 1941

Bz Dz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 377 Bz 378 Bz 379 Bz 380 Bz 381 Bz 382 Bz 383 Bz 384 Bz 385 Bz 386 Bz 387 Rz 388 Bz 389 Bz 390 Bz

Nenciuleti Niculeti

Nisip181)
Nistoreti Nicov

182)

Nicov-peste-Grl

Nucu Ochiul-Boului Odaia-Banului


Oclile Odile (Lipia) Ogrzile

Olari
Oleeti

Ologeni 183) Padina Paltenu 184) Papuci 185) Picura 186) Pcurile 187)
Pliciu Pltineni

188)

212 98 72 20 90 81 49 149 94 .'18 55 257 87 54 16 1.159 49 7 71 49 187 142

903 442 274 1.'12 342 284


211

898 357 295 318 276 159 503 397 109 299 941 312 220 4.761 355

636 440 126 213 1,064 389 249


56

5 634 220 29 308 193 736 512

186 699 675

181. Nisip, in 1912: Nisipul. 182. Nistoreti, n 1930 rec. la Pietraru. 183. Ologeni, n 1930 rec. la Breaza. 184. Paltenu, inel. ctunul Strmbu, n 19!JO inel. satele; Aluniu, Bsca-Col i i Comarnici; n 1q 12: Pltineni. 185. Papuci, n 1930 rec. la Valea-Fntnei (Odile) Valea-Fntnei (Prscov}. 186. Pcura, n 1930 rec. la Valea-Sibiciului. 187. Pcurile, n 1912: Pcurile-Poenari. 188. Pltin.eni, n 1930 inel. satele: Gura-Ctiaului i Piatra (Pltineni).

www.cimec.ro

JUDETUL BUZAU

145

Nr. de cod 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405

Numele

localltAU

ClAdiri
1941

(Populaie

Locuitori statornicA)

1941

mo
638 789 920 391 340 2.094

Bz Pltiniu 189) Bz Pntu 190) Bz Psroiu 191) Bz Ptrlagele 102) Bz Pclele Bz Prjoleti 1 D3) Bz Prlita-Cneti 194) Bz Prscov 105) Bz Pslari 196) Bz Pepiniera-Istria 197) Bz Perunari Bz Pestriu 198) Bz Petrcheti Bz Pe-Vale 109) Bz Piatra-Alb

108 98 28 231 99 33 90
.~63

55 2 386 21 137 12 IlO

408 378 109 850 437 154 391 2.191 241 29 1.526 84 531 61 489

1.306 523 430

189. Pltiniu, n 1930 inel, satele: Gura-Pltiniului i Lunea-Vscului. 190. Pntu, n 1930 inel. satele: Babei (Bbeu), Coroianu i Lupoiu. 191. Psroiu, n 1930 rec. la Motruna. 192. Ptr!agele, n 1930 inel. satele: Burueneti i Crivineni. 193. Prjoleti, n 1930 rec. la Lunea-Frumoas. 194. Prlita-Cneti, inel. ctunul Cneti, nglobat dup 1912 la Prlita-Cneti; n 1930: Prlita. 195. Prscov, format prin contopirea satelor: Prscovde-Jos i Prscov-de-Sus, rec. separat n 1912. 196. Ptillnri, n 1930 rec. la Fundu-Nehoiului. i97. Pepiniera-lstria, sat nou nf, n 1926; n 1930 rec. la Bdeni. 198. Peslri11, n 1930 rec. la Plaiul-Nucului. 199. Pe-Vale, sat nou inf. n 1926; n 1930 rec. la GuraAninoasei-Cojanu (Cojanu).

www.cimec.ro

10

146

JUDEUL BUZU

Nr.
de IIOd

Numele localilillll

Clildlrl 1941

Locuitori (Popula!le statornlcill 1941 1930

406 407 408 409 410 4ll 412 413 414 415

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Piatra (Brcti) 200) Piatra-Corbului 201) Piatra (Pltineni) 202) Pietraru 203) PietriciC'a 204) Pietroasa-de-.Jos Pictroasa-de-Sus 20B) Pietrosu 200) Pinu
Pisculeni-Pn-in-Grl (Hale) 207) Pisculeni-Pn-in-Grl (Tisu) 20S) Pitulicea-Cufuritu 200) Piigoiu 210) Plaiui-Nucului 211) Plavu

6 90 21 97 17 341 2ll 229 152 33 66 171 13 .98 34

18 294 82 387 82 1.488 862 1.062 568 108 248 827 51 409 145

487 1.406 866 957 470

416 Bz 417 418 419 420 Bz Bz Bz Bz

406 638 413 120

200. Piatm (Breti), in 1930 rec. la Ruginoasa. ~OI. Piatra-Corbului. in 1930 rec. la Furtuneti. 202. Piatra (Pltineni), in 1930 rec. la Pltineni. 203. Pietraru, n 1930 inel. satul Nistoreti. ~04. Pietricica, n 1930 rec. la Buda (Crciuoeti), sub denumirea: Petriceni. 205. Pietroasa-de-Sus, n 1930 inel. satul Pota (Pietroasele). 206. Pietrosu, n 1930 inel. satul Groani. 207. Pisculeni-Pn-n-Grl (Hale)), n 1930 rec. la Ha le. 208. Pisculeni-Po-in-Grl (Tisu), in 1930 ioel. satul Sf. Gheorghe. 209. Pitulicea-Cu{ufitu, format prin contopirea satelor Pitulicea i Cufuritu, rec. separat n 1912. 210. Piigoiu, in 1930 rec. La Nehoiu. 211. Plaiul-Nucului, n 1930 ioel. satul Pestriu.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU
ClAdiri 1941

147
Locuitori (Populaie statornicA) 1941 1930

Nr
dec:.od

Numele loc:allt4111

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz 442 Bz 443 Bz 444 Bz

Plioru

Plescioara
Plecoi Pleeti

212)

Plopeasa-de-Jos Plopeasa-de-Sus
Plotina 213)

Podeni Podu-Muncii Podurile 214) Poenile


Poenielc

Pogoanele ~15) Pogon ele Poiana P() iana-Pletari Poiana-Vlcului Policiori


Poponei Posobeti 216) Porceti P~Jta-Cilibia 217) Pota (Pietroasele) 218) Pota (Pota-Clnu)

111 65 289 163 104 1.32 112 67 256 10 100 147 1.185 252 47 40 45 204 106 54 132 62 7 166

472 270 1.217 724 417 521 434 298 980 50 369 580 6,032 1.126 182 148 183 872 471 226 528 309 .'38 825

416 1.152 667 312 551 278 283 795 349 501 5,389 975 164 160 148 601 457 486 274 242 624

212. Plescioara, n 1930 rec. la Bsca. 213. Plojlina, n .1930 inel. satele Secuiu i Vadu-Oii ~i inel. pl'pulatia satului Mua-Mare desfiinat dup 1912. 214. Podurile, sat nou nf. n 1926; n 1930 rec. la Tega. 215. Pogoanele (intcti), n 1912: Tinteti-Pogoanele, 216. Posoheti, n 1930 inel. satele Corneanu i Dulceti. 217. Pota (Cilibia), n 1912: Potia. 218. Pota (Pietroa!ele), n 19'0 rec. la Pictroasa-de-

St..s.

www.cimec.ro

148

JUDEUL BUZU

Nr. de cod 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz

Numele locallllltll

Locuitori Cllldirl (Populatie statornlcll)


1941 19U 1930

Potrnicheti 210)

Potecu 220) Potocenii-de-Jos Potocenii-de-Sus


Predeti 221)

Principele-Carol 222)
Proca

Punga Puri coasa (Ruptura) Ras ti


Rteti

223)

Rpile Ru

2H)

Reghineti Robeti Roma 225)

Ruginoasa Runcu Rusa v tu

Rocoiu 220) 227)

69 12 133 90 148 221 193 98 42 30 195 83 54 39 72 8 92 62 27 213

311 49 600 434


577

255 445 363 692 756 334 161 708 188 172 303

904 816 357

14R
137 667 348 195 170 281 37 324 224 133 837

347 101 810

219. Potmicheti, n 1912 rec. mpreun cu satul SatuNou {fost Grbovi), sub denumirea: Grbovi-Gvanele. 220. Potecu, sat nou inf. in 1926; in 1930 rec. la Fundata. 221. Predeti, in 1930 rec. la Tronari (Vipereti). 222. Principele-Carol, in 1912 nglobat la Vadu-Paii. 223. Puricoasa (Ruptura), n 1930 rec. la Nehoiau. 224. Rpile, in 1930 rec. la Tega. 225. Roma, in 1930 rec. la Corbu. 226. Rocoiu, in 1930 rec. la Furtuneti. 227. Ruginoasa, n 1930 inel. satele Dosu i Piatra (Br
eti).

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

149
Locuitori Cllldlrl (Populatie statornlcll)
19111
19U 1930

Nr. de cod
465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481

Numele

locaHtllU

21 Bz Salcea 228) Bz Satu-Nou (Clondiru) 229) 77 Bz Satu-Nou (Mihileti)23C) 73 Bz Satu-Nou (PotaClnu) 231) 42 Bz Sgeata-ele-Jos 232) 230 Bz Sgeata-de-Sus 233) 218 Bz Shtenii-de- Jos 138 106 Bz Shtenii-rle-Sus 166 Bz Slcioal'a Bz Spoca 273 Bz Srata-Monteoru 234) 213 Bz S:trata-N cuciuleti 165 54 Bz Sreni 235) 69 Bz Sruleti 23C) Bz Sticu 237) 41 Bz Stucu 99 154 Bz Ssenii-Noui

96 345 321 217 1.177 1.141 692 483 778 1.371 763 662 216 304 168 430 589 171 1.955 511 378 699 1.075 768 602 334 208 392 598

228. Salcea, n 1930 rec. la Boru. 229. Satu-NCJu (Clondiru), n 1930 rec. la Bltrei. 230. Satu-Nou (Mihileti), sat nou nf. n 1926; n 1930

rec. la

Mihileti.

231. Satu-Nnu (Pota-Clnu), n 1912 rec. mpreun cu

satul Potrnicheti (fost Gvanele), sub denumirea : Grbovi-Gvanele. 232. Sgeata-de-Jos, n 1930 rec. mpreun cu satul S~ geata-de-Sus, sub denumirea : Sgeata. 233. Sgeata-de-Sus, n 1930 rec. mpreun cu satul Sgoata-de- Jos sub denumirea: Sgeata. 234. Srata-Monteoru, n 1912: Fundu-Srtei-Monteoru 235. Sreni, n 1930 inel. satul Bsceni. 236. Srrtleti, n 1930 fcea parte din jud. R.-Srat.
237. Sticu, n 1930 rec. la Ctina.

www.cimec.ro

150

JUDETUL BUZAU Locuitori statornlc:ll)


1930

------1~3

Nr de cod

Numele localltiltll

Clildlrl
t!m
6:)

(Populaie

19U

482 Bz Bz 484 Bz 485 Bz 486 Hz 487 Bz 488 Bz 489 Bz 49G Bz 491 Bz 492 Bz 493 Bz 494 Bz 495 Bz 496 Bz 497 Bz 498 Bz 499 Bz 500 Bz 501 Bz

Ssenii-pe- Vale 238)

Ssenii- Vechi Srbeti &ccni


Scrioara Srrlteti

Scheiu Schi tu
Scoroeli
Scoroasa

(Amaru) 239) Scortoasa (Policiori)

Scurteti

Scutelnici Secuiu 2-lO) Sft. Gheorghe :!41) Sibiciul-de-Jos 242) Sibi<.iul-de-Sus 243) Sila 244) Similcasca 24~j Sinaia 246)

67 117 39 154 36 105 64 48 32 104 320 291 15 70 102 119 27 313 88

275 2.30 407 141 758 163 384 228 231 133 452 1.607 1.298 38 265 358 419 137 1.522 392

235 251 344 151 649 120 367 243 220 506 1.245 1.143 486 584 2,490 301

238. Ssenii-pe-Vale, in 1912: Valea-Sseni-Noui. 239. Scoroasa {Amaru), in 1930 Scoreanca, rec. la Amaru. 240. Secuiu, sat nou inf. in 1926; in 1930 rec. la Plotina, 241. S/. Gheorghe, in 1930 rec. la Pisculeni-Pn-in
Grl (Tisu).

242. Sibiciul-de- Jos, in 1930 inel. satul Diculeti. 245. Sibiciul-de-Sus, in 19.~0 inel. satele Baroianu, cile i Murtoarea. 244. Sila, in 1930 rec, la Gornetu (Sibiciu). 245. Simileasca, in 1930 inel. satul Bnceasca. 246. Sinaia, inel. ctunul Coada-Amarului, inglobat 1912 la Sinaia.

Ml-

dup

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

151

Nr.

-------------------------502 503 504 505 506 507 SOS 509

de cod

Numele

localltilll

Locuitori Clildlrl (Populaie sta tornJcil) 1941 1941 1930

Bz Slobozia 24 7) Bz Smrdan Bz Smeeni Bz Smeeti 248) Bz Soreti Bz Sptaru Bz Stnc-:ti Bz Stnila 240) 51 O Bz St:inilcti 511 Bz Stlpu .512 Bz Strchineti '!50) 513 Bz Strjeni 514 Bz Stroeti 515. Bz Suchea .516 Bz Sudii (Aiiceni) 251) 517 Bz Sudii (Voevodul-Mihai) 518 Bz arnga 519 Bz c-hiopoaia 520 Bz Seineasca 521 Bz ghiah 522 Bz Tbrtii-Noui 523 Bz Tbrtii-Vechi 524 Bz TarciJv :;25 B1. Trcov (Pn-la-lsvor) 52fi Bz Tega 252)
247. 248, 249. 250.

71 422 424 46

Il O
127 271 91 56 5Sfl .'i 96 49 103 310 132 476 60 21 71 114 147 42 4:l 135

302 1.730 2.241 2l:J 548

1.396 1.981! 480 481 1.146 460 236 2.3:55 215 152 367 969 643 l.S55 197 87 225 433 647 348 1.063

575
1.36'3
330

263 2.817 25 366 206 457 1.378 737 2.124 244 109 281 57S 741 19') 210 615

Slobozia, in 1930 rec. la Zeletin. Smeeti, n 1930 rec. la Lunea. Stnila, in 19O inel. satul Dup-Piatr, Strchineti, sat nou inf. in 1939; in 1930 rec. la

Corbu.
251. Sudii (Aliceni), in 1912 inglobat la Aliceni. 252. 1"ega, in 1930 inel satele: Cuculeti, Podurile i R-

pile.

www.cimec.ro

152

JUDEUL BUZAU

Nr. de cod 527 528 529 5.:10 531 532 .533 534 ,535 536 537

Numele localltiUI

Locuitori Clldlrl (Popuhsfle statorolcl)


19U 1941

1!130

Bz Tega (Gu~a-Teghii) Bz Teiu 2:;4) Bz Terca

2113)

B:. Tisu 255) Bl Tocileni 2~6)


Bz Bz Bz Bz Bz
B~

Tohani Topilele 257) Trestia 258) Trestieni Trestioara 2110) Trestioara (Mnzleti-

33 90 139 125 44 175 73 51 62

95

106 375 52fi 521 202 fi OO 281 175 252 393 125 141
5!~6

388 380 727 665 278 235 340

Mneti) 260) 30 538 Bz Tronari (Corbu) 261) 34 539 Bz Tronari (Vipercti) 262) 135 540 Bz Tudorcheti 89 541 Bz Tulburea 136 542 Bz Tinteti 143 543 Bz 'fiirligu 263) 47 .544 Bz urloeti 204) 114 545 Bz Udai-Lucieni 2611) 71

363 568 712 206 45'i 376

1.062 343 482 627 229 336 299

253. T ega (Gura-Teghii), n 1930 rec. la Gura-Teghii. 254. T eiu, n 1930 inel. satul Lungeti. 255. Tisu, n 1930 inel. satul Infrirea. 256. Tocileni, n 1930 rec. la Lunea-Frumoas. 257. Topilele, n 1930 rec. la Mljet. 258. Trestia, n '1930 inel. satul Ciocneti. 259. Trestioara, rn 1930 inel. satele: Licari i Valea Nucu1ui. 260. T restioara (Mnzleti-Mneti), n 1930 rec. la
Butea.

261. 262. 263. 264. 265.

Tronari (Corbu}, n 1930 rec. la Corbu. Tronari (Vipereti), n 1930 inel. satul Predeti. 1itirligu (rligu}, n 1930 inel. satul Viforta.
urloe~ti, n 1930 fcea parte din jud. R.-Srat.
Udai-Lucieni,

in 1930: Lucieni.

www.cimec.ro

-JUDETUL BUZAU

153
Locuitori Cl4dlrl (Populatie statorniclll
19tl 19111 1930

Nr. de cod

Numele localltiiU

546 547 548 549 55!1 551 552 553 554 555 556 557 :558 559 560 561 562

Bz Udai-Mnzu 266) Bz Ulmeni Bz Ulmetu Bz Unguriu Bz Urltori Bz Ursoaia Bz Vadu-Oii 2G7) Bz Vadu-Paii 268) Bz Vadu-Soreti Bz Valea-Banului Bz Valea-Botei Bz Valea-Boului Bz Valea-Caprei Bz Valea-Ctinei 1!011) Bz Valea-Ciomegei Bz Valea-Cotoarei 270) Bz Valea-Fntnei
(Odile) 211)

220 3.')6 57 443 233 144 18 197 179 R8 66 40


95

74 139 96 160 70 208 65 127

1.141 1.531 209 1.873 1.003 :583 66 895 778 364 236 184 34!1 266 563 415 609 290 878 258 561

857 1.353 227 1.549 920 459

657 669 330 254 168 319 403 499 353


517 231 820 228 439

563 564 565 566

Bz Bz Bz Bz

Valea-Fntnei(Pntu)

Valea-Ilotaru1ui Valea-lepei Valea -Larg-Sru1eti 272)

266. Udai'-Mnzu, inel. etunul Udaii-Noui. 267. Vadu-Oii, sat nou inf. in 1926; in 1930 ree. la Plotina, 268. Vaclu-Paii, n 1912 inel. satul Principele-Carol. 269. Valea-Ctinei, in 1930 inel, satul Fundu-Ctinei. 270. Valea-Cotoarei, n 1912: Valea-Cotari. 2i 1. Valea-Fntnei (Odile), in 1930: Valea-Fntnei (Plrscov), inel. satul Papuci. 272. Valea-Larg-Sruleti, in 19~0 fcea parte din jud. R. Srat.

www.cimec.ro

154

JUDEUL BU~AU

Nr. de cod

Numele localllllll

Clldlrl IY4l

Locuitori (Populatie statornlcil) 19U 1930

567 Bz Valea-lui-Dragomir 568 Bz Valea-Lupului 569 Bz Valea-Nucului 273) 57CJ Bz Valea-Prului 571 Bz Valea-Purcarului 274) 572 Bz Valea-Puului 573 Bz Valea-Puului-Lipia 574 Bz Val~a-Puului-Merei 575 Bz Valea-Rea (Hale) 576 Bz Valea-Rea (Mljet) 275) 5i7 Bz Valea-Roatei 270) 578 Bz Valea-Scheilor (Jugu-

80 119 8 183 29 110 64 80 117 17 52

330 458 17 797 1.'36 502 276 270 447


93

283 426 737 414 295 252 407 204 809

202 31 900 193 189 327 391

rt:ni) 277) 10 579 Bz Valea-Scheilor (Tohani) 238 580 Bz Valea-Seac-Bscenii de-Sus 278) 40 581 Bz Valea-Seac (Mruniu) 40 582 Bz Yalea-Sibiciului 279) 76 583 Bz Valea-St:lnei 2!!0) 86

153
560

346

273. Valea-Nucului, n 1930 rec. !a Trestioara. 274. Valea-Purcarului, sat nou nf. n 1926; n 1930 rec. la
Lunea-Frumoas. (Mljet), rec. la Chirleti.

275. Valea-Rea

sat nou nf. n 1926; n 1930

276. Valea-Roatci, inel. ctunul Pietrele, nglobat dup 1912 la Valea-Roatei. 277. Va/ea-Scheilor (Jugureni), sat nou, n 1930 rec. la
Jugureni.

278. Vaiea-Seac (Bscenii-de-Sus), n 1930 rec. la Bscenii-de-Sus. 279. Valea-Sibiciului, n 1930 inel. satul Pcura. 280. Valea-Stnei, n 1930 fcea parte din jud. R. Srat; n 1912 Valea:Stncii.

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

155
Locuitori statornlc41
1~30

Nr. de cod

Numele

localltilll

Clildlrl
19111

(Populaie

1941

584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 59!1 tlOO 601 602 l:i03 604 605

Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz Dz Bz Bz Bz Bz

ValtJa-tefanului 281)

Valea-Teancului Valea-Unghiului Valea-Verzei Valea-Viei Valea-Vistierului Varlam 283)


Vcreasca Vleanca Vvlucile

282)

68 139 113 58 118 81 176 274


143

Vlcelele Vrfu \t cgh iurile


Verneti

284)

Viforta 285)
Vilneti 286) Vineiu 287)

Vintil-Vod

Vintileanca
Vipereti Vispeti 28!1) Voineti

41 162 72 5 163 31 20 66 55 258 284 257 51

266 549 532 244 521 344 649 1.358 621 145 691 300 19 653 110 Si 211 202 1.112 1.099 1.034 255

285 503 450 190 444 307 '776 L127 604 158 627 250 555 331 227 926 1.033 910 198

281. Valea-te/anului, n 1930 inel. satul Gorni. 282. Valea-Vistierului, in 1912: Muscelul-Drei. 283. Var/am, n l930 inel. satele : Argsileti (Argleti) i lonati (!oneti).

284. Veghiurile, n 1930 rec. la Crivileti. 285. Viforta, n 1930 rec. la iirligu. 286. Vilneti, n 1930 rec. la Vispeti. 287. Vinei~u, inel. ctunul Ruptura, nglubat
la
Vineiu.

dup

1912

288.

Vispeti,

in 1930 inel. satul

Vilneti.

www.cimec.ro

156

JUDEUL

BUZAU

Nr. de cod

Numele localltlllll

Clldlrl 1!141

(Populaie

Locuitori slatornlcll 1941 1!130

606 607 608 609 610 611 612

Bz Zahareti Bz Zpodia Bz Zrneti Bz Zrnt:lii-de-Slnic Bz Zeletin 290) Bz Ziliteanca 291) Bz Zoreti

289)

98 45 315 154 50 149 178

362 173 1.528

115
174 1.172 688

349 170 1.186 547 483 620

571

289. Zrnetii-de-Slnic, n 1912: Zrneti. 290. Zeletin, n 1930 inel. satul Slobozia. 291. Ziliteanca, n 1912 iael. satul Coconari.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele locaJIUIJII

CAHUL
Cl4dlrl 1!141 Locuitori (Populatie statornic61 tiin 1930

1 2
11 12 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

TOTAL GENERAL 47.189 203.260 189.233 3.401 10.994 17.909 Total orae 2.096 Cah Cabul (capitala) 7.37.5 11.370 1.084 Cah Leova 1 ) 2.654 6.539 Localiti suburbane: Cah Srma 132 617 Cah Tighiceanca 89 348 48.788 192.266 180.324 7 otal rural Cah A cui -de-1os 72 326 241 Cah Acui-de-Mijloc 29 114 96 136 Cah Acui-de-Sus 29 121 199 ) Cah Albota 174 886 379 ) Cah Albota-de-1os 111 400 Cah Alexandreni 2) 35 159 111 Gah Alexandreti 3) 166 ) 144 718 Cah Alexandru-Cel-Bun 4) 109 23 ) 618 Cah Alexeeni 65 2.'J2 292 Cah Aluatu 236 1.114 1.013 Cah Andruu-de- Jos 1.005 180 855 Cah Andruu-de-Sus 195 995 848 Cah Antoneti 162 731 372 Cah Baimaclia 5) 573 2.020 2.639

1. Oraul Leova, compus din : 1. Trgul-Leova i 2. Mahalaua-Leova, inel. comunele suburbane : 1. Srma (Leova-Nou) i 2. Tighiceanca (Tighiceanu), care n 1930 erau nglobate la oraul Leova, ca suburbii. 2. Alexandreni, n 1930: Alexandreti; denumirea veche: Alexandra. 3. Alexandre1ti, n 1930 inel. satul Mihai-Viteazul 4. Alexandru-cel-Bun, inel. ctunul Netoi. 5. Baimaclia, n 1930 inel. ctunul Floricica, declarat ca sat n 1939.

www.cimec.ro

158

JUDEUL CAI-iUL

Nr. de cod 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5i 58
59

Numele JocaUtlllll

Cllldlrl
19U

(Populaie

Locuitori statornlcll)
1930

1941

60 61 62 63

Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah

Bairemcea
Baiu

Bala ban Ba urei Bdicu 6)


Bdicu-Nou
Bdicu- Vechiu Bealma Betemac B)

7)

Bisericuta 9) Borceag 10) Borogani 11) Brnza


Budi

Bulgari Burlacu
Burlcelu Burteti 12)

56 131 81 969 226 113 87 1.047 367 35 282 674 402 166 25 121! 115

257 228 634 699 274 ) 322 4.954 4.487 997 1.314 467 444 415 4,445 3.954 1.530 1.448 127 148 1 445 1.273 2.759 2.575 1.855 1.721 623 768 113 144 664 712 5!14 237 526
554

Caetu

13)

109

6. Bdicu, n 1930 inel. satul Bdicu- Vechiu (Bdicu Moldovenesc). 7. Bdicu-Vechiu, n 1930 rec. la Bdicu, sub denumirea:
Bdicu-Moldovenesc,

8. Betemac, inel. ctunul Hulubia; n 1930 inel. ctu nul Piteti, declarat ca sat n 1939. 9. Bisericua, format din: satul Bisericuta-de-Sus i ctunul Bisericuta-de-Jos. 10. Borceag, (Borceac i Borceacul), inel. Viile-Cealc. Il. Borogani, n 1930 inel. satul Deduleti. 12. Burteti (Burtovca), rec. la Manta; n 1930 nglobat la Manta. 13 Caetu, n 1930 inel. satul Telpiz

www.cimec.ro

JUDEUL CA HUL

159
Locuitori (Populatie statornlcl)
19111 19311

Nr;
de cod

Numele localitltll

Clldlrl
1941

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah

Cairaclia Calceva 14 ) Cania


Capaclia-Rzei

Carbalia 15)
Carbalia-Nou 16)

Cazaci ia Cazangic

17)

Clmui 1B)

C.impu-Drept Crlancni 111)


Cr_Peti 20)
Cla 21) Ccaclr 22)

579 902 178 .'J57 17:5 41 1.297 241 313 57 58

4R5
166 165 254 ll1 92 110

Chie;selia Chiqsclia-Marc
Chiosclia-Mic

2.263 4.442 689 1.592 622 221 5.788 1.105 1.219 116 *) 243 1.998 696 702 911

2.019 3.944 506 1.499 746 5.303 1.198 999 206 103 2.010 779 628 853 460 421

552
421 479

Chin.ani

23)

405

14. Calceva, in 1930 fcea parte din judeul Ismail. 15. Carbalia, n 193U inel. grupul de case CarbaliaNou, deci. ulterior ca sat. 16. Carbalia-Nou, in 1930 rec. la Carbalia, ca simplu
ctun.

li. Cazangic, n 1930 inc. satele: Hrtoape (Cazangic) Traian Il. . 18. Clmui, inel. ctunul Crngua (Tepicioasa). 19. Crlneni, se mai numete: Crlneti. :!0. Crpeti, mei. ctunele: l. Butuceni, 2. Mcreti i 3. Valea-Lrgci, care n 1930 au fost rcc. separat ca uniti distincte, adic sate. 21. Cla, inel. ctunul Hariclia-Tomov. 22. Ceadr, format din: satul Ceadr-Vechiu i ctunul Ccadr-Nou. 2.'3. Chircani, inel. ctunul Chircanii-Noui.

www.cimec.ro

160

JUDEUL

CAHUL

Nr. de cod
82 83 84 8.5 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Numele localltlfll

Clldlrl 19'11

Locuitori (Populalle atatorn.lcll


1941 1930.

Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah C.ah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Oah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah

Chirutnea Cioara 24) C:iobalaccia


Ciora

Ciucureni
Ciucureti

76Jj 429 217 14 53

73
~1

Ciumai 25) Cneazevca 1 Cneazevca II Cociulia 26) CocoC'eni 27) Co!ibabovca Coli bai Cougaz Congazul-Mic

65

3.800 1.776 820 75 219 347 335 -)

94 543 48 IlO 899 1.375 103 Constantinetii- Vechi 28) 89 Copcui 241 61 Coporani Cortinul-Nou 2~) 72 Cotangalia 217 106 Cotil1ana Covurlui 295 37 Crciun 498 Crihana

50 )
2.462 210

3.861 1.589 869 77 303 263 268 352. 425 2.20() 476 3.1!96 6.018 313 774 1.023. 293 79' 941 3!11 1.147 166 . 2.101

595
4.;J,82 5.911 484 385 1.000 285 115 1.001 489 1.289 182 9..553

24. Cioara, inel. ctunul Marcheta. 25. Ciumai, inel. Gara-Greceni cu 2 cantoane. 26. Cociulia, n 1930 inel. ctunul Oltea-Doamna, decl. ca sat n 1939. 27. Cococeni, sat nou, nfiinat n anul 1924 ; in 1930 rec. la Voinescu. 28. Constantinetii-Vechi, n 1930: Constantineti. 29. Cortinul-Nou, inel. ctunele: 1. lengherovca (Mo, canca) i 2. Uleanovca.

www.cimec.ro

JUDETUL CAHUL

161
Locuitori

Nr. de cod

Numele Jocolllilfll

Cllldlrl 19111

(Populaie statornlcil)

19111

1930

106 Cah 107 Cah 108 Cah 109 Cah Il O Cab !Il Cab 112 Cab 113 Cah 114 Cah 115 Cah 116 Cail 117 Cah 118 Cah 119 Cah 120 Cah 121 Cah 122 Cah i 23 Cah 124 Cah 125 Cah 126 Cah 127 Cah 128 Cah 129 Cah 130 Cah

Crihana-Nou

Cubei Cucoara Cuza- Vod Dancu 30)


Deduleti 31) Denevia

132 1.679 133 60


211 24

582 7.261 550 279


944

764

6.567 518 189 857 157 137 555 821


734

38
39

Derrnengi Eicbendorf
Encheti

108 51 *) 153
-)

95 188
!40 .H 143 499
32)
4.~

791
659

Epurt:ni
Fgdu Flmnda

130
596 2.243 143

155
'629

Fihpcni filipenii-Noui Flocoasa Floricica 33)

2.070 217
358 400

Focani 34) l'undu-Srici Gvnoasa General-Poeta

136 22 9

S13
96

59
328 *) 994 404

82
210 90 179 184

860
107 593 716 215 27

Gheltosu
Giglboaia 3G) Gotetii-Noui 36)

730
852

260
7

1.222
22

Granita-Veche

30. Dancu, inel. ctunul Dncua, 31. Deduleti (Satu-Nou), infiintat in anul 1924 ; in 1930 rcc. la Borogani. 32. Filipenii-Noui, inclusiv ctunul Tutovanu ; in 1930 rec. sub denumirea: Tutovanu. !l3. Floricica, sat nou; in 1930 ctun la &irnaclia. 34. Focani, in 1930 rec. la Rou. 35. Giglboaia, inel. ctunul Lopica. .. . 36. Gutetii-N oui, inel. c tunul Constantinetu-Noui.

11

www.cimec.ro

162

JUDEUL

CAHUL

Clldl 1 Locuitori Numele loc:alltltll r \Populaie statoralc:l _d_e_c:_od _______________________ l_~_l_____ l~l 1~

/lor.

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 117 148 149 150 151 1!i2 153 154

Cah Greccni Cah Gura-Lrgei 37) Cah Hagieti Cah Harag Cah Hnsenii-Noui Cah Hinseni1-de-Pdurc Cah Hrtoape (Cazangic) ~8) Cah Hrtoape (iganca) Cah Hrtopi <~U) Cah Horjeti Cah Huluboaia Cah Hutul Cah largara Cah I. G. Duca (Gotrti) 40) Cah llaceva 41) Cah Larga Cah Larga-Vcchc42) Cah Lrgua Cah Leca Cah Lingura 43) Cah Luccti Cah Manta Cah Manubeevra Cah Mtsaru 44)

30 57 49 14.3 186 167 58 62 61 91 186 133 257 244 17 16'2


11'~

165

132 227 570 750 537 219 221 381 822 511 613 1.224 661 641 1.992
551

238 231 643 !120 764 258 193 318 417 S88 532 979 1.058 79.

780
471 1.933 491 385 440 1.753 119

493 100 76 98 344 128 9S

323 391 1.492 607 364

37. Gura-Lrgei, ~at nou, n 1930 rec. la Larga-Veche. 38. llartoape (Cazangic). sat nou nfiinat n anul 1926; n 1!:130 rt:c. la Cazangic. 39. Hrtopi, inel. grupul de case Emanoii--Rughe. 40. /. G. Duca, n 1930 : Goteti. 41. /laccva, in 1930 rec. la Tartaul. 42. Larga-Veche n 1930 inel. satul Gura-Lrgei. 43. Lingura, n 1930 inel. satul Popovca. 44. Mtsaru, numele vechiu: Broscoeti.

www.cimec.ro

JUDETUL CA HUL

163
Locu:torl Cllcllrl (Populatie statornicA) 1141 t9U 1930

Nr de cod
155

Numele 1oca lltltll

156 157 158 1!.i9 !60 Hi1 162


Hi3

1j4 165 166 167 168 169 170 171 172 17.3 174

Cah Cah Cah Cah C:ah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah

Mrzeni 4r>)
Meeni

45 20
4G)

Mihai- Viteazul Mingir Moscovei


Moscovia

15

884 253
109

Moscovei-Rzei

Moscovei-Vechi Musai tu Nicolaeni


Nicoleti

47)

Noua-Troi\ 48)

Oituz Oltca-Doamna O rac Paicu ::.o)


Pacani Paveleti lH) Prueni Pelinei 52)

49)

72 132 216 120 27 91 65 22 164 86 513 30 64 345

203 169 14 *) 106 81 3.927 3.855 1.221 1.134 54i 424 'J30 332 707 744 1.057 855 618 556 133 127 .')07 458 259 219 113 757 647 417 4ll 169 2:56 122 141 10 *) 1.361 1.655

45. Mrzeni, inel. grupurile de case: 1. Uleanovca i 2. Slengherovca. 4b. Mihai-Viteazul, sat nou, nfiinat in anul 1925; n 1930 rec. la Alexandreti. 47. Nicolueni, ind. Plantaia-Flmnda. 48. Noua-Troi, n 1930: Troia-Nou. 49. 0/tea-Doamnu, sat nou, n 1930 rec. la Cociulia. 50. Paicu, inel. grupul de case Stoianovca. 51. Paveleti, sat nou, infiintat din aezrile gospod reti ale colonitilor rui adui din Crimeea in anul 1888; in 1Y30 rec. la Vladimireti. 52. Peli11ei, se mai numete : Pdineii-Moldoveni.

www.cimec.ro

164

JUDEUL

CA HUL

Nr.
de cod

Numele

Jocallt4ll

Cl4dlrl
1941

(Populaie

Locuitori statoralc4)
1930

19U

175 Cah 176 Cah 177 Cah 178 Cah 179 Cah 180 Cah 181 Cah 182 Cah 183 Cah 184 Cah 185 Cah 186 Cah 187 Cah 188 Cah 189 Cah 190 Cah 191 Cah 192 Cah 193 Cah 194 Cah 195 Cah 196 Cah

Pelincii-Noui

53) Piteti 54) Pleeni 55) Pogneti Popovca (Popeti) ri6) Porumbeti

Principele-Mihai
Rzei

Regina-Maria
Romneti

Romni
Rou 58) Rui

57)

Sadc Sarai 59)


Slitea Srata-Nou 1 Srata-Nou 11 Srteni Srtica-Nou Srtica- Veche

eo)

Sofieni

85 40 233 276 10 231 40 188 115 88 346 329 49 262 10 36 106 70 149 223 98 177

397 199 1.044 !.160 40 867 220 858 Il*) 1.704 1.4 77 228 1.235 32 149 104 *) 21 ''') 617 855 407 251 *')

812 1.1L'3 988 802 152 795 . 459 491 1.495 1.401 170 1.012 27 62 621 253

534
905 397 81()

Valea-Gvnoasei; n 1930 inel. satul Ursoaia. 54. Piteti, sat nou, n 1930 rec. la Betemac. 55. Pleseni, inel. ferma Ttreni. 56. Popovca (Popeti), n 1930 rec. la Lingura. 51. Romni, inel. ctunul Ghibanu, care ~n 1930 a fost rcc. sepamt ca unitate distinct, adic sat.

53. Pelineii-Jloui (Pelinei-Bulgari), inel. grupul de case:

58. Rou, n 1930 inel. ctunul Focani, derlarat ulterior ca sat. 59. Sarai, numele vechiu: Valea-Ceadrului. 60. Srata-Nou, numele vechiu: Gura-Copcuiului.

www.cimec.ro

JUDETUL CAHUL

165

Nr. de cod
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 113 214 215 216

Numele

locallUlll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori statoroicll)
l!IS)

1941

Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah

172 179 1.854 Taraclia 61 ) 96 Taraclia (Baimaclia) 218 Taraclia-de-Salcie 82 Taraclia-Nou 62) 224 Tartaul 63) 1.32 Tartaul-de-Salcie 1.309 Tatar-Copceac 248 Ttreti 47 Telpiz 6 4 ) 13 Teodoreti 65) 302 Tigheci 161 Toccni 212 Tochile-Rducani 42 Tomai Tomai (Srtica-Nou) 575 34 Traian 1 13 Traian Il 66 ) 158 Trifeti 67)

Stoeneti amalia

880 857 9.461 394 1.100 392 965 608 6.500 1.138 228 63 1.426 755 880 190 2.519 154 141 780

706 793 8.507 274 881 .337 878 485 5.901 1.005 1.352 75:i 807 143 2.434 U6 596

61. T araclia, inel. grupul de case Coloniti-Lrgeni i Gara-Taraclia. 62. T araclia-Nou, n 1930: Taraclia (Goteti), comuna
iganca.

63. T artaul, n 1930 inel. satul llaceva. 64. T elpiz, sat nou nfiinat n anul 1924; n 1930 rec. la Caetu. 65. T eodoreti, ind. ctunul Broasca; n 1930 rec. la
Trifeti.

66. T raion II, sat nou, nfiinat n anul 1926 ; in 1930 rec. la Cazangic. 67. Trifeti, inel. ctunele: 1. Broasca i 2. Moscovia; in 1930 inel. satul Teodoreti.

www.cimec.ro

1136

JUDEUL

CA HUL

Nr. de cod 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 2.34 Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah Cah

Numele

localltall

Locuitori Cladiri (Populalle statornlcl)


1941 1941 1930

Troia

T rubeti

68)

rncua iganca 69) iganca-Nou 70) Ursoaia 71) Usteni

Vadu-lui-Isac V.alea-Agop Valea-Jidanului


Vleni

47 85 132 329 34 83 34 438 6 20


677

Victoria
Viineti

Vladimircti 72)

Voinescu

73) Vosneeni Vulcneti Zrneti 74

167 308 76 249 126 1.45S 2i0

200 .46 58!i 1.412 146 512 162 2.189 37 90 2.864 759 515 ) 358 l.l29 669 7.401 1.151

170 312 361 1.406

115 1.816 43 85 2.630 504 U47 469 1.168 563 6.538 953

68. T rubeti, inel. c tunul Valea-Stejarului, 69. '{iganca, in 1930 inel. satul Tiganca-Nou (Sarai). 70. iganca-Nou, n 1930 ctun nglobat la iganca. 71. Ursoaia, sat nou, nfiinat n anul 1897; n 1930 rec. la Pelineii-Noui (Bulgari-Pelinei). 72. Vladimireti, n 1930 inel. satul Paveleti. 73. Uoinescu, n 1930 inel. satul Cococeni. 74. Zrneti, inel ctunele: l. Stoeneti i 2. Trteti. ) Scderea cifrei locuitorilor se explic prin repatrierea, n 1940, a populaiei germane,

www.cimec.ro

JUDEUL CARA
Nr. de cod Numele localltilfil Clildlrl
(Populaie

tgu

Locuitori statoralcll) 1941 1g3o

'fOTAL GENERAL

Car 2 Car 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car

48.124 4.994 Ora via (capitala) 1) 1.768 Reia 1) 3.226 'I otal rural 48.180 Agadici 181 Apadia 216 Bnia 597 Brbosu 188 Belobreca 238 Berlite 235 Berzasca 3) 494 Berzovia 4) 426 Bigr 138 Bini 353 Boca-Montan 5) 791

'I otal

orae

197.967 200.929 82.055 26.655 6.993 6.787 19,868 25.062 165.912 174.274 564 688 797 862 1.871 1.965 798 842 1.055 1.071 893 947 2.052 1'.939 1.829 1.735 530 503 1.346 1.527 3.300 3.202

1. Oravia cari in 1910 erau comune rurale independente ; n 1930. oraul avea i 2 comune suburbane : 1. Broteni i 2. Ciclova-Montan, rec. ca sate n 1941. 2. Oraul Reia, in 1910 comun rural format din: 1. Reia-Montan i 2. Reia-Romn, cari n 1900 erau uniti distincte. 3. Berzasca, inel. ctunele: 1. Cozla, 2. Drencova (port la Dunre) i 3. Sirinea. 4. Berzovia, n 1910: Jidovin. 5. Boca-Atontan, inel, ctunele: 1. Boca-Nou (Naiverc=Neu-Werk=Uzinele-Noui), colonie de muncitori industriali, 2. Buza-Turcului (Alverc=Alt-Werk=Uzinele Vechi), colonie de muncitori industriali i 3. Mgura, colonie de igani.

1. Oraul Oravia, s'a format din satele: Montan, 2. Oravita-Romn i 3, Rchitova,

www.cimec.ro

168

JUDEUL

CARA

Nr. de cod 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 .52 53 54 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car 55 Car 56 Car !i7 Car 58 Car 59 Car 60 Car 61 Car 62 Car 63 Car 64 Car 65 Car 66 Car 67 Car 68 Car 6. 7. 8. 9. 1O.
VIa.

Numele localltlltll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlciil
1930

1941

Boca-Romn Bogodin Borlovenii~Noui

Borlovenii-Vechi Bozovici 6) Brebu Brezon Broteni 7) Cacova Calin a


Caraova

8)

Carbunari Clnic Cmpia D) Crnecea


Ciclova-Montan 10) Ciclova-Romn

Ciortea Ciuchici
Ciudanovia

Clocotici
Comorite

Coronini Cuptoare-Secui
Dalboe Delineti

Diviei

779 171 230 239 1.005 276 76 327 398 112 723 435 450 315 201 451 670 139 365 118 258 288 232 254 636 296 145

3.132 702 728 900 3.431 1.301 278 1.235 1.473 404 2.875 1.536 2.095 1.343 838 1.161 2.557 523 1.516 405 1.058 1.167 969 1.231 2.107 1.055 638

3.005 768 698 912 3.644 1.282 311 1.380 1.565 470 2.940 1.673 2.081 1.402 915 1.418 2.800 602 1.665 478 1.074 1.277 1.039 1.038 2.180 1.045 650

Bozovici, inel. ctunul Poneasca. Broteni. in 1930 comun suburban la Ora via. Caraova, in 1910 : Craova. Cmpia, in 1910: Langenfeld i Langoft. Ciclova-Monlan, n 1930 comun suburban la Ora-

www.cimec.ro

JUDEUL CARA

169

Nr. de cod
69 70 71 72 73 74 75

Numele localltlfll

Clldfrl
1941

Locuitori (Populatie statornlcl)


19U

1930

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
H8

89 90 91 92 93 94 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car

Do elin Dognecea Doman


Dulu Ezeri Fize

11)

Forotic
Grbov Grlite

Grnic Giurgiova 12) Gornea 13) Goruia Greoni 14) Iabalcea lam Iersig lertof Ilidia 15) lzgar Jitin
Lescovia

Lpunicul-Mare

Liubcova Lupac

16)

Macovite

268 825 243 227 326 465 319 446 335 240 122 355 167 386 78 230 219 125 443 253 107 559 239 414 182 150

1.048 2.720 1.239 879 1.261 1.961 1.209 1.484 1.292 l.l40 502 993 612 1.301 332 861 875 502 1.511 1.099 461 2.214 976 1.644 898 593

1.064 2.838 1.038 889 1.318 1.816 1.267 1.549 1.467 l.ll9 528 983 661 1.422 339 911 851 594 1.610 1.071 503 2.155 1.015 1.642 826 666

Ezeri,

n 1910: Iezeri,. Giurgiova, n 1910: Jurjova. Gornea, in 1910: Gornea-Liubcova. Greoni, in 1910: Greovt i Ptrov. /lidia, n 1910: lladia. Liubcova, n 1910: Dolnia-Liubcova.

www.cimec.ro

170

JUDEUL

CARA

- - - - - ------Nr, de cod
95 96 97 98 99 100 101 102 10.3 104 105 106 107 108 109 110 III 112
liS

Numele localltltll

ClAdiri
l!IU

Locuitori (Populatie statornlc:l)


1941

1930

114 115 116 117 118 119 12(1 121 122

Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car

Maidan
Mceti 17)

Mercina Milcoveni
Moceri

18)

Moldova-Nou 19)

Moldova-Veche
Moldovia 20)

Moniom
Naida

Nermet
Nicolin

Ocna-de-Fier
Ohabia

Padina-Matei
Pta

Petrilova 21) Pojejena-de-jos Po jejena-de-Sus Potoc Prigor


Prilipei

267 170 350 242 347 923 511 108 117 587 132 258 305 71 219 286 177 204
155

Putna Rad imna Rafnic Ramna Revensca


R3.cjdia

331 480 441 151 203 157 528 9:5 620

764 749 1.314 961 1.141 .'3.412 2.012 491 499 2.155 646 936 953 302 9-12 1.052 771 962 655 1.161 1.460 1.483 318 861 648 2.064 402 2.322

975

764
1.~93

i.Ol51.182'. 3.982 2.1 J.'J 462 476 2.378 642' 1.093: 988 307 997 1.105 834 926 650 1.340 1.546 1.549 333 832 716 2.221 388 2.666

17. Miiceti, n 1910: Macevici. 18. Milcoveni, n 1910: Mircov. 19. Moldova-Nou, n 1910: Boneag. 20. Moldovia, n 1910 : taieru-Boneagului. 21. Petrilova, n 1910: Petrila.

www.cimec.ro

JUDEUL CARA

171

Nr.
~ecod

Numele

localltilll

ClAdiri
1941

(Populaie

Locuitori sta torni el)


1930

1941

123 124 125 i26 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car

Rudria Rusova-Nou

Rusova- Veche Sfnta-Elena


Sasca-Montan 22) Sasca-Romn 23) Seceni Sichevia 2-i)

Slatina-Nera 25) Soceni Soco! 26) Socolari Surducul-Mare


opotul-Nou 27 )
opotul- Vechiu

662 ll4 104 217 614 317 296 796 281 238 429 293 259 342 332

2410 402 400 1.024 1.027 1.079 1.124 2.889 1.130 1.011 1.792 1.091 961 1.506 1.302

2.359 408 400 943 1.461


1.21~

1.305 2.792 1.268 991 1.747 1.221 943 1.466 1.360

22. Sasca-Monlan, inel ctunul Vri. 23. Sasca-Romn, n 1930: Sasca. 24. Sichevia, inel. ctunele: l. Brcstalnic, 2. Cameoia. 3. Cria, 4. Cracu-Almjului, 5. Cruovia, 6. Curmtura, 7. Frsini, 8. Liuborajdia, 9. Lucav, 10. Martinovt, Il. Odi, 12. Orevia, 13. Plosca, 14. Polievi, 15. Prcsichevia, 16. Prisloape, 17. Ravensca, 18. ScaunuCruoviii, 19. Selitiu, 20. Smizi, 21. Strineac i 22. Zavleanca. 25. Slatina-Nera, n 1930 : Slatina. 26. Socol, inel. ctunul Bazia (port la Dunre); n 1910:
.Socolov.

27. opotul-Nou. inel ctunele: l. Cr'ia-Roie, 2. Dri ;tie. 3. Poenile-Bojni, 4. Rchita. 5. Stancilova, 6. Toma, 7. Urcu, 8. Valea-Rchitei i 9. Valea~Roie.

www.cimec.ro

172
-----------

JUDEUL

CARA

Nr. de cod 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car 155 Car 156 Car

Numele localltillll

Clildlrl
1~1

Locuitori (Popuiatle stalornlcil)


1941 1930

taierdorfanina 28)

tinpari uca

Trnova Ticvaniul-Mare Ticvaniul-Mic Ti rol


erova

Valeadeni Valeapai Vas iov a


Vliug
Vrdia 29)

2.035 222 174 638 340 301 334 183 219 258 356 496

8.811

10.080

759
701 3,427 1.262 1.002 1.175 870

837 665
3.603 1.452 1.204 1.223 806 1.022 1.125 1.392 1.618 2.231 2.125 489

963
1.105 1.443 1.506 1.878 2.109 444 1.402 1.108 1.390 2.673

557
465 100 346 285 323 600

Verme

Vodnic V rani
Vrniu Zlatia SO)

1.505
1.310 1.367 2.738

Zorlenul-Mare

28. teierdor/anina, inel. ctunele: 1. Celnic, colonie de muncitori minieri, 2. Sigismund (Sighismund), colonie de muncitori minieri i 3. Valea-Miniului (Cria, Chira), colonie de muncitori industriali. 29. Vrdia, in 1910 fcea parte din jud. Timi. 30. Zlati(a, inel. ctunul Prneaura.

www.cimec.ro

JUDEUL CMPULUNG
Nr. de cod NumC!Ie localitlltll Cllldlrl 19U
(Populaie statornlcll)

Locuitori

1941
87.8411

1930
9:\.373

2 3 4 31 32 3.'J 34 35 36 37 38 39 40

25.065 TOTAL GENERAL 7.196 Total orae CI Cmpulungul-Moldo2.502 veneac (capitala) 1.333 CI Gura-Humorulul 1) 1.419 CI Vama ) 1.944 CI Vatra-Dornei ') 17.867 Total rural Cl Argei 213 CI Breaza 4) 618 CI Bucoaia 332 450 CI Capu-Cmpului 510 CI Capu-Codrului li) CI Crlibaba 269 426 CI Ciocneti 142 CI Gumrna 40 CI Drmoxa 6) 180 CI De ia

28.809

29.454

10.70.'J 10.071 5.683 ) 6.309 4.206 *) 5.315 7.759 8.217 59.037 63.919 712 612 2.006 2.545 980 ) 1.246 1.924 1.688 2.320 2.072 650 ) 1.165 1.180 ) 1.281 415 428 167 113 769 703

l.Oraul Gura-Humorului, ind. suburbia Boureni, care n 1930 a fost rec. separat, ca unitate distinct, adic sat. 2. Oraul Vama, inel. localitile: l. Molid i 2. Prisa.ca, care fac parte integrant din ora, ca suburbii. 3. Oraul Vatra-Domei, n 1930 inel comuna suburban Dorna. 4. Breaza, inel ctunele: l. Benia i 2. Porescul, care n 1930 au fost rec. mpreun, sub denumirea: BeniaPorescul.

5. Capu-Codrului, n 1910 inel. satul Capu-Codrului. 6. Drmara, n 1912 : Darmosu, fcea parte din jud Suceava (Baia) din Moldova.

www.cimec.ro

174

JUDEUL

CMPULUNG Locuitori statornlcl)


1930

---------

Nr. de cod 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI

Numele loc:alltiltll

Cladiri
1941

(Populaie

1941

Dorna 7) Dorna-C:,ndrenilor 8) Dorotea Frasin Frumosul Fundul-Moldovei Gcmenea U) Glodul lacobeni


Mnstirea-Humorului

Miron

10) Moldova-Sulia Moldovia Neagra 12)

11)

Negrileasa Ostra Pana ci


Pltini

l:i)

Pltinoasa 14)

658 985 400 490 524 L257 289 97 804 553 160 510 811 405 219 284 394 82 446

2.425 3.008 ) 1.608 1.615 ) 2.057 3.604 ) 3.604 ) 381 l.l65 ) 1.902 620 1.695 2.682 ) 1.585 750 ) 910 ) 1.561 301 1.720

2.067 3.052 1.524 2.124 1.869 4.288 1.011 249 3.628 2.068" 573 1.103 3.219 1.268 950 1.017 1.240 21:!8 1.622

7. Dorna, n 1930 comun suburban la oraul VatraDomei. 8. Doma-Cndrenilor inel. ctunul Poiana-Negrii, care n 1930 a fost rec. ca unitate distinct, adic sat. 9. Gcmenea, inel. ctunul Trnicioara. 10. Miron, n 1910 nglobat la Valea-Seac. 11. Moldova-Sulita. n 1910 nglobat la ipotele Sucevei, jud. Rdui. 12. Neagra, n 1930: Neagra-Prului. 13. Pltini. format prin contopirea satelor: Catrinari. Chifeni i Drgoiasa, care n 1912 erau uniti dstincte n jud. Suceava (Baia) . din Moldova. 14. Pltinoasa, inel. ctunul Bucov, in 1910 rec. la Capu-Codrului.

www.cimec.ro

JUDEUL

CAMPULUNG

i75

Nr.

de cod
6(} CI CI CI CI CI 65 CI 66 CI 67 CI 68. CI 69 CI 70 CI 71 CI 72 CI 73 CI 74 CI

Numele localltiljll

ClAdiri
11141

Locuitori (Populatie etatornlcl)


1941

1930

Plea

61 62 63 64

Poiana-Micului Poiana-Stampii H>) Pojorta Sad o va


Srior

82 401 520

145
525

56
143 657 303 115 354 151 439 657 170

Sltioara

Stulpicani
arull6)

Vadul-Negrilesei Valea-Boului Valea- Putnei


Valea-Seac 17) V.atra-Moldoviei

Vorone

260 290 1.358 ) 1,636 1.543 1.704 1.919 ) 2,762 1.987 1.831 190 191 576 549 2.302 ) 2.610 1.063 919 373 ) 486 1.23!) 1.103 478 455 1,658 ) 1.687 1.628 ) 2.273 615 601

15. Poiana-Stampii, inel. ctunele: 1. Pilugani (n 1930): 16. aml, n 1930 : ar; in 1910 : arul-Dornii, fcea. parte din jud. Suceava (Baia). 17. Valea-Seac, n 1910 inel. satul Miron. ) Scderea cifrei locuitorilor se explic prin repatrierea, n 1940, a populaiei f:Crmane.

www.cimec.ro

JUDEUL CERNUI
Nr. de cod Numele localitAtii Clldlrl
19U

Locuitori !Populatie statornicA)


19/U 1930

TOTAL GENERAL
Total
orae

62.799 267.486
90.095 78.825 3.S55 2.415

14.904 1 C Cernui (capital) 1) 11.72.5 2 C Cozmeni l.l72 744 3 C Sadagara c) , 4 C Zastav~>a (TargulNistrului) 1.263

306.194 125.449 112.427 4.918 2.988


5.116 1.024 180.745 1.604 836 530 5.714 1.640 1.758 407 1.158

5.01JO 1.058 177..'191 1.459 780 470 5.806 1.71[, l.92.J 400 I.l!i7

Il

Localiti suburbane: eruii-de- Jos

281
47.895 420 218 123 1.283 460
444

"Total rural
31 C Babin 32 C Berhomet-pe-Prut 33 C Bila 34 C Boian 3) .35 C Boianc~ni .36 Ct Borui 37 C Bordei 4 ) 38 C Buda

104 .31)7

l. Ccrnu(i, mumclptu, inel. suburbiile: 1. Caliceanc-a. 2. Clocucica, 3. Horecea-Mnstire, 4. Horecea-Urban, 5. Mnstiritea i 6. Roa, care fac parte integrant din ora; suburbia Horecea-Mnstire 1n 1910 a fost rec. separat ca unitate distinct, adic sat. 2. Sada gura, inel. comuna suburban eruii-de- Jos cu grupul de case Vemu; n 1930 inel. comunele suburbane: 1. Jucica-Nou, 2. Rohozna i 3. eruii-de- Jos. 3. Boian, inel. ctunele: l. Hlinia, 2. Hucu, 3. Leh cenii-Mari, 4. Lehceni-Gara i 5. Vati'B; n 1930, Hlinia {pe Prut) rec-. separat ca unitate distinctl, adic sat. 4. Bordei, n 1910 nglobat la Revna-pe-Prut.

www.cimec.ro

JUDEUL CERNUI

177

Nr. de cod 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
C C
C C C C C C C C C C C

Numele

localltilll

ClildJrl
1!141

(Populaie
1~41

Locuitori statornlcil)
1930

Cadobeti

5) Camena Il) Ceahor Cernauca Chislu 7) Cincu B)


Cliveti

Clivodin Clocucica 9) Corovia Costrujeni (Schit) Cotul-Bainschi (Cotul


Baineului)
Cotul-Ostriei Cotul- Vntori Criceaic

749 789 754 696 777 521 312 569 110 471 157 124 452 5N 2.31! 2890 682 196 350

2.915
2.f>l'l3

2.i68 2.8.'i2 2.987 1.859 1.078 1.877 413 1.701 560 468 1.656 1,952 89'i 10.140 2.709 781
1.28~

2.893 2.407 2.643 2.589 2.680 1.834


1.171

2.002 418 1.708 824 410 1.670 1.886 938 10.286 2.599 715 1.272 1.728

C C C C C C C

Cuciurul-Mare 10) Ciucurul-Mic 11) Cu! eu i


Davideti Dobronui

159

1.557

.5. Cadobefti, inel. conacul Iosefufca. 6. Camena, inel. ctunul Criva. 7. Chislu, inel. grupul de case tefneti. S, Cincu, inel. ferma Odaia. 9. Clocucica, tn 1910 nglobat la Piedecui. 10. CuciUIul-Mare, inel. ctunele : 1. Adncai, 2. Banci, 3. Crivei, 4. Dumneti, 5. Hadilu, 6. Horaia-Slite, 7. Horaia-Tidui, 8. Horbi, 9. Osicica. 1O. Panteni, 11. Rachinschi, 12. Rutca-Stnca, 13. Slitea, 14. Sneci, 15, es, 16. Tisui i 17. Vascoye. 11. Cuciurul-Mic, inel. ferma Ana lacobici.

www.cimec.ro

12

178

JUDETUL CERNAUTI
Locuitori Clildlrl (Populatie statornica} 1!130 1941 1!.41

Nr. de cod
!J9 Ct

Numele

localltilll

Doroui Dubui

5S7
34:!
266

2.10~

m
68 69 70 71 72 73 74

60 61 62 63 64 65 66

1 361
~7i

Ct Ct
C

Gavrileti

Gogolina Isvor
Horoui 1 ~.' Iurcui

Ct Ct
C

137 476 6.3


1)38

:)!12

Ct
C C C C

lvncui Jucica-Nou 1~) Jucica-Veche 14) Jujine 15) Lachiuca-Nou 16) Lachmca-Veche 17) Lechcenii-Tutului Leneti 1 ~) Luca 19)

5.39 531 1.162


321!

75
76 77

C C C C
C
C

Luca via Lujeni Mahala

39.3 59 300 758 176 419 853 629

1.895 225 2.3q8 1.763 1.848 3.728 1.156 1.437 213 1.255 2.541

2.1:m 1 .'l7 1 9i\J . 640 1.156.

2.373 1.765 2181 4.643 1.211 1.741 l.l59 2.741 657 1.443 3 ..S92 2.416

705
1.452 2.923 1.999

12. lsvor, n 1930 ctun la Oehlib. 13. jucica-Noua, n 1930 con1un suburban la Sadaf(UN,

14. }ucica-Veche, inel. ctunele : l. Doleana, 2. DenesiuMoii-Istini i 4. Seredena. 15. jujine, in 1930: lujinei. 16. Lachiuca-Nou, n 1930 rec. mpreun cu satul La chiuca Veche, sub denumirea : Lachiuca. 17. Lachiuca-Veche, n 1930 rec. mpreun cu satul La chiuca-Nou, sub denumirea: Lachiuca. 18. Le11eti, in 1930: 1. Leneti-de- Jos i 2. Lene.ti de-Sus. 19. Lnw, inel. ctunul Vicov.

ca, 3.

www.cimec.ro

JUDEUL

CERNUI

Nr. -de cod 78 79


81 82 83 84
C

Numel~

JocaUtlllil

Cllcllrl
1941

Locuitori (Populatie statornlcli


1941 1910

----

Malatinei

so

C C C C C
C

(Malatinia) Mamornia Mmietii-Noui

85 C

86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

C C C C C
C

C C C C

320 164 746 Mmietii- Vechi 513 Mihalcea 20) 907 Mitcu 242 Mosoreni 21) 187 Nepolocuti 22) 405 508 Ocna (Martineti) 340 Onut Oreni 23) 739 Ostria S74 473 Oehlib (Deleni) 24) 317 Prul-Negru 225 Piedecui 25) 972 Plaiul-Cosminului :lU) SOI Pohorlui 280 Prelipcea Prcvoroche (Pridvoreni) 248

1.241 582 2.559 1.814 3.634 686 574 1.353 1.650 1.139 2.614 2.181
1.751

1.094 972
3.01~)

1.888 628 977

1.313 593 2.690 1.951 3.452 750 606 1.885 1.748 l.l5.'l 2.835 2.107 1.856 1.124 1.148 3.845 1.795 1.182

880

20. Mihalcea, inel. ctunele: 1. Dubova, 2. Maliovanca, 3. Spasca i 4. Zavoloca. 21. Mosoreni, inel. ferma Socolovschi. 22. Nepolocui, inel. clunul Grigore-Ghica-Vod (gar, vam. etc.) 23. Oreni, inel. ctunul Slobozia. 24. Oeh/ib, n 1930 inel. ctunul lsvor, declarat ulterior ca sat. 25. Fiedecuti, n 19IU inel. satul Clocucira. 26. Plaiul-Cosminului. inel. ctunul Cosmin-Coteni; in 19lll inel. satul Valea-Cosminului .i ctunul Codrui-Cosminului.

www.cimec.ro

180

JUDEUL CERNAUTI

Nr. de cod
97 98 99 100 101 102 103 104 105 !fJb 107 !08 109 110 111 112 113 114 115 116
C

Numele Jocalltillll

Cliidlrl
19U

(Populaie

Locuitori statornicA)
19.:10

1941

Ct
C

205 200 C Revna-pe-Prut 29) 276 876 Ct Rohozna 30) C Smueni 31) 224 C Selitea 32) 313 C Sloboz,a-Rarancea 33) 345 Ct Stuceni 637 C Subrneti (Subranei)34) 345 C Suhoverca (Suveica) 548 Ct eruii-de-Sus 551 C iprni\i Sl'i) 762 C ipenii-Lunca 36) 130 C icui 431 C Treni 345 527 C\ Tuteni J.l68 Ct Toporui 37) C Turem 209 C\

Rarancea 27) Rpugineti (Rpucni) Revcui Rcvcui !!g)

1.433

394

6.569 1.599 764 90G 1.012 3.148 729 1.215 1.165 2.306 1.344 2.049 2.405 2.947 517 1.610
1.344

4.828 1.615 893 735 1.047 3.799 746 1.053 1.419 2.395 1.210 2.013 2.153 3.560 1.631 1.210 2.056 5.093 698

2.01i3 4.295 784

27. Rarancea, inel, ctunul Buci. 28. Revcui, in 1910 fcea parte din Basarabia,

jud.

Hotin.

Revna-be-Prut, in 1910 inel. satul Bordei. Rohozn'a, n 1930 comun suburban la Sadagur~. Smueni, in 1930: Samueni. Selitea, inel. ctunul Arboreni. Slobozia-Rarancea, inel. Colonia--Arboreni. Subrneti, in 1930 : ubranei. Jpenii, in 1930 inel. satul ipenii-Lunca. 36. ipe11ii-Lunca, n 1930 ctun la ipenii. 37. 7 oporui, inel. Colonia-Nistoreni.
29. 30. 31. 52. 33. 34. 35,

www.cimec.ro

JUDEUL

CERNAUTI

181

Nr. de cod

Numele localll4fll

ChldJrJ
19U

LocuJlorJ (Populafle statornicA)


19111 1930

117 Ct Vadul-Nistrului ilS Ct Valea-Cosminului 38) 119 C V.aleva (Vleni) 120 C Vasilu 121 Ct Vslui 39) 122 C Verbuti 12!3 C Vintileanca 124 C Voloca-pe-Derelui 40) 125 C Vrnceni 41) 126 Ct Vrncenii-Nuui 42) 127 C Zadobreni 128 Ct Zviniace

357 3.S9 546 405 651 279 174 985 821 218 324 186

9S!i 1.100 *)

2.067 1.484 3.588 1.114 667 3.668 3.092 882 923 6:)8

1.045 1.386 2.103 1.594 2.469 1 056 649 3.589 4.066 983 753

.'38. Valea-Cosminului, inel. ctunul Codrul-Cosminului; in HJIO i satul i ctunul erau n~lobate la Plaiul-Cosminului. 39. Vslui, inel. grupul de case Sovia, fonr.at din fermele Irina-Roma$can i Ana-Diawnu. 40. Volova-pe-Derelui, inel. ctunele 1. Hruui i 2. Moacera. 41. Vrnceni, n 1930 inel. ctunul Vrncenii-Noui, declarat ulterior ca sat. 4':!. Vrncenii-Noui, in 1930 ctun la Vrnceni. ) Scderea numrului locuitorilor s'a produs n anul 1940, in urma repatrierii populaiei germane.

www.cimec.ro

JUDEUL CETATEA-ALB
Nr. de cod Numele localllllll ClAdiri
1!1!11.
(Populaie statornlcll 19qJ 1930

Locuitori

TOTAL GENERAL Total orae CA 31


Cetatea-Alb

46.212 2.603

170.679 7.766

195.611 20.907

32 33 34
35

36 37 38 39 40 41 42 43 44
45

(capitala) 1) Total rural CA Achembet CA Admeti CA Adncata CA Alcalia CA Alexandreni CA Amara 2) CA Andreeni CA Aninoasa a) CA Antoneti CA Aprodul-Purice 4) CA Babei CA Bairarncea 5) CA Bala banca CA Bala banca-Mare CA Balabanoa-Mic

2.603
43.609

7.766
162.918

20.907
174.704

178 83 7 70 37
14

645 350 33 85 ~') 42 ) 80 *)


50 *)

93 101! 458 103 178


610

650 2.006
585

168 148 115

735 1.628 48!! 773 59!1

7U 378 70 212 147 327 454 397 1.729 438 673 2.784 594 663 452

1. Cetatea-Alb, numele vechiu turcesc: Ackerrnan, inel. suburbiile : 1. Ceair-Cetate, 2. Salgani i 3. Vgon ; D 1930 inel. comunele suburbane : 1. PpuoJU, 2. aoa (~aba Colonie) i 3. Turlachi, cari n 1941 au fost inventariate separat ca uniti distincte, adic sate. 2. Amara. in 1930 inel. satul Gighir. 3. Anirwasa, inel. aez. gosp. Gutt-Heim. 4. Aprodul-Purice, inel. aez. gosp. Gheu. 5. Bairamcea, inel. ctunul . Bostan-Stoiano" i inel. satul Sirncke, care n 1930 era nglobat la Bairarncea.

www.cimec.ro

JUDEUL

CETATEA-ALBA

1H3

Nr. de cod
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Numele

Jocalltilll

cJadlrl
1941

<Popu,ale

Locuitori statornlcil)
----1930

19U

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Bazarianca O) Bile-Bugaz 7)
Bile-Serghievca Blcelu-Mare O) Blcelu-Mic 10)

8)

Bcoza 11) Blca Beni 12) Benchendorf Bezimenca-Mare


Bezimenca-Mic

89 204 90 38 6 113
119

45 )
10 50 22 474

477

216

422
251 4 *') 328 243 796 ) 601 301 'il') 475 768

450 451 303 . 230 2.585 798 238 739

64 128
liS

Borodino Britovca 13) Budachi 14) Budachi-Cordon Buduri 16)

11>)

61 487 169 151 197 186

6. Bazarianca, n 1930 inel. satele: Burnas i Luxemburgul-Nou, fost comun suburban la T111Zla. 7. Bile-Bugaz, populaia rec. la aba-Trg: n 1930 nglobal la aba-Trg. 8. Bile-Serghievca, n 1930 nglobat la Serghievca. 9. Blcelu-Mare, n 1930 rec. mpreun cu Blcelu-Mic. 5Ub denumirea: Blcelul. 10. Blcelu-Mic, n 1930 rec. impreun cu Blcelu Mare, sub denumirea: Blcelul. li. Bcoza, n 19.'10 rec. la Turlachi, fost comun suburban la Cetatea-Alb. 12. Beni, n 1930 rec. la Sofiental. 1.'1. Britovca, n 1930 rec. la Ppuoiu, fost comun subu~ban la Cetatea-Alb. 14. Budachi, n 1930 inel. satul Neufeld 15. Budachi-Cordon, n 1930: Dacia. 16. Buduri. inel. ctunul Buduru-Mic.

www.cimec.ro

18l

JUDEUL CETATEA-ALB

Nr. de cod
62 63 64 65 66 67 6S 69 7r. 71 72 73 74 75 76 77

Numele

localltllll

Cl!ldlrl
19111

(Populaie

Locuitori statornlcll l
1930

19111

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Burnas 17) Caiabeii-Mari 18) Caiabeii-Mici 19) Caira 20) Camceatca Cantemir 1 21) Cantemir II 22) Caplani Cara-Hasan
Capalat

Catlabug Catorga Cazaci Ceair-Ud 23) Celmeccia Cemcelu-Mare 24)

69 108 24 529 62 89 47 751 502 65 88 105 1.214 67 101 103

28 393 95 2.281 122 ) 215 ) 32 ) 3.238 2.347 21 ) 75 ) 457 3.729 279 305 4P)

436 2.013 279 450 3.064 2 069 288 382 380 4.184 331 749

17. Burnas, n 1930 rec. la Bazarianca, fost comun subla Tuzla. 18. Caiabeii-Mari, n 1930 rec. mpreun cu CaiabeiiM.ici, sub denumirea: Caiabei. 19. Caiabeii-Mici, n 1930 rec. mpreun cu CaiabeiiMari, sub denumirea: Caiabei. 20. Caira, n 1930: Cair. 21. Cantemir /, n 1930 rec. mpreun cu satul Cantemir II, sub denumirea: Cantemir. 22. Cantemir /1, n 1930 rec. mpreun cu satul Cantemir 1, sub denumirea: Cantemir. 23. Ceair-Ud, n 1930 rec. la Ppuoiu, fost comun suburban la Cetatea-Alb. 24. Cemcelu-Mare, n 1930 rec. mpreun cu CemceluMic, sub denumirea: Cercei.
urban

www.cimec.ro

JUDETUL CETATEA-ALB

185

Nr. de cod 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Numele localltllfll

Cllldlrl
1941

Locuitori (Populajle statornld)


1941
193D

Cemcelu-Mic 211) Cerchez Chebabcea 28) Chizil Ciobana


Cleatitz 27) Codeti Coglniceanu

Constantineti

Corcmaz
Corneti 28)

Culevcea 29)
Cuza-Vod

Daniensfeld 30) Davideni Delniceni Dimitrie-Cantemir 31) Divizia Eighenheim Faraoani 32)

63 90 641 54 44 622 118 124 110 639 303 1.062 98 39 76 106 75 981 142 572

262 388 2.936 12 ) 190 1.818 ) 609 649 450 2.675 1.180 4.824 364 167 296 434 249 3.547 218 ) 2.654

550 2.787 227 162 2.908 499 474 414 2.648 1.235 4.388 164 116 316 475 3.606 579 2.394

25. Cemcelu-Mic, in 1930 !'ee, mpreun cu CemccluMare, sub denumirea: Cercei. 26. Chebabcea, inel. grupul de case Bazarianoa-Veche i aez. gosp. Sultz. 27. Cleaftitz, inel. aez. gosp. Gottlied. 28. Cornefti, n 1930 inel. satul Mihail-Eminescu. 29. Culevcea, inel. aez. gosp. Catarinov. 30. Daniensfeld, n 1930: Liman. 31. Dimitrie-Cantemir, n 1930 rec. la Manzburg. 32. Faraoani, inel. aez. gosp. lsrileanu; n 1930 inel. satul Nicolae-Iorga.

www.cimec.ro

186

JUDEUL CETATEA-ALB

Nr. de cod
98 99 100 101 102 103 '104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .I14 115 116 117

Numele localltllll

Clldlrl
19111

(Populaie

Locuitori sta torni el)


1930

19111

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Friedensfeld 83)
Frumuica-Nou Frumuica- Veche 84)

Gighir 311) Gnadenfeld


Gura-Roie

Hadjider (Caira) Hadjider (Srria) Halle


Han-Cla

36)

Hofnungstal 87) laroslava


lvnceni

1vnetii- Vechi Lichtental Liuba 38) Luxemburg Luxemburgul-Nou Mana i Manjia

39)

162 427 371 65 142 626 149 82 53 529 393 452 58 813 444 43 82 21 343 181

157 *) 1.804 1.596 376 69 ) 2.473 .571 329 -) 2.261 116 *) 1.858 258 3.263 33 *) 190 144 *) 73 1.352 838

741 1.568 1.497 676 2.624 542 301 269 2.109 1.846 1.887 224 3.426 i.876 304 1.190 788

33. Friedensfeld (Moara-Roie), inel. satul Stangopca. rec. separat n 1931) i aez. gosp. lacobsfcla; n 196U mcL
~atu! Srica.

34. 35. 36. 37. satca 38.

inel. aez. gosp. Dnileti. Gighir, n 1930 rec. la Amara. Hadjidcr (Srria), n 1930: Hagi. Hofnrmgstal, inel. ctunele: 1. Pavlovoa i 2. Semii aez. gosp. Filipovca. Liuba, n 19.'10 rec. la Turlachi, fost comun suburban la Cetatea-Alb. 39. Luxemburgul-Nou, n 1930 rec. la Bazarianca, fost comun suburban la Tuzla.

Frumuita-Veche,

www.cimec.ro

JUDEUL

CETATEA-ALBA

187

Nr. de cod

Numele

Jocallt4ll

CJIIdlrl 1941

Locuitori (Populatie statornlcil) 1941 H30

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA: CA CA CA CA CA CA CA

Manzburg 40) Marazloveni Marazli Marianca-Mare


Marianca-Mic

Marienfeld Martaza 41)


Mreti 42)

Mihail-Eminescu Moldova Moldoveni Mologa 44) Moruzeni


Ndejdea

43)

Neagra Neufeld 4 1'l)


Nicolae-Blcescu

Nicolaeni Nicolae-Iorga 46) Noul-Caragaci 47)


Odesa-Nou 48)

217 245 195 166 161 91 229 61 28 575 240 125 97 156 66 56 117 264 7 416 23

155 *) 989 62 *) 732 694 425 1.014 253 103 2.492 90!1 610 44!1 94 *) 279 131 31:13
1.123

993 1.021 872 694 565 364 937 2.369 872 395 608 294 319 1.020 1.477

40 1.626 36

Manzburg, n 1930 inel. satul Dimitrie-Cantemir. Martaza inel. ctunul Martazaua-Mic. Mriiqti, n 1930 rec. la &atul Triceanca-Veche. Mihail-Eminescu, n 1930 rec. la Corneti. Mologa, n 1930 rec. la Turlachi, fost comun suburban la Cetatea-Alb. 45. Neu{eld, n 1930 rec. la Budachi. 46. Nicolae-Iorga, n 19.'JO rec. la Faraoani. 47. Noul-Caragaci, inel. aez. gosp,: 1. Cihan, 2. LaMohir i 3. La-igna. 48. Odesa-Nou, sat nou, n 1930 rec. la Volintiri.
40. 41. 42. 43. 44.

www.cimec.ro

188

JUDEUL

CETATEA-ALBA Locuitori statornlcll


1930

Nr. de cod 139 140 141 142 143 144 1 145 146 CA CA CA CA CA CA CA CA

Numele locallllllll

Cllldlrl
l!IU

(Populaie

l5U

Olneti

Ovidiu Palanca Paveleni


Ppuoiu 49) Puleni

942 74 532 47 817 626


27.~

Pietroasa Plahtcevca reti) 1'>0)

3.686 3.374 319 241 2.06~ 2.223 34 ) 194 2.968 4.167 2.924 2.697 1.021 1.060 8.503 144 13 ) 254 220 2.494 2.894 386 2.849 716 296 -) 1.003 80 ) 359 8.345 51fl 265 172 2.597 2.757

(Plt-

1.838 36 99 52 51 591 621 105 609 162 91 33 250 42 79

147 CA 148 149 150 '151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Plahtcevca-~ou (Pltretii-~oui) 51) Potal

Principele-Carol Principele-Mihai Purcari


Rileanca Rileni Rscei 112)

386
2.646 442 258 177 866 184 302

Regele-Ferdinand Regina-Maria
Romneti Roia-Cosa 54)

113)

Rozenfeld Sadova

Alb,

n 1930, comun suburban la Cetateainel. satele: Brilovca i Ceair-Ud. 50. Plahtcevca (Pltreti), n 1930 inel. satul Plaht49. rec. la

Ppuoiu,

cevca-~ou (Pltreti-~oui). 51. Plahtcevca-Nou (Pltretii-~oui), n 1930 Plahtcevca (Pitre~ti). 52. Rscei. inel. aez. gosp. Rsdeii-Noui. 53. Regele-Ferdinand, inel. ctunul Pohomovca. 'i4. Roia, inel. aez. gosp. La-Grdini.

www.cimec.ro

JUDEUL

CETATEA-ALBA

189
Locuitori (Populatie statoralciO
1!141 1930

Nr. de cod 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

Numele localitAtii

Cllldlrl
1941

CA Sari a CA Srria CA Sr~ca 55) CA Scandiba CA Seimeni 56) CA Seimenii-Noui CA Serghievca


(Sergheeti) 5 ')

63 462 5 284 110 25 631 12 685 97 47 187 158 132 1.107 162 433

286 1.723 2 1.060 62 ) 16 ) 2.596 2.773 81 ) 58 *') 924 85 *') 405 ) 3.736 1.065 1.754

280 1.913 934 593


10~

2.541 2.50!1. 399 275 851 787 557 4.479 971 1.512

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Simcke 1}8) Slobozia Sofiental 59) Stangopca 60) Strasburg Suiunduc


aba-Colonie 61)
aba-Lac 6:<)

aba- Trg 63) tetneti Triceanca-Nou

55. Srica, n 1930 rec. la satul Friedensfeld. 56. Seimeni, inel. aez. gosp.: 1. Galin, 2. Hutor-Saria ~i 3. Sultz. 57. Stn-ghievca, n 1930 inel. llile-Serghievla. 58. Simcke, populaia inventariat la llairamcea ; u 1930 inglobat la Bairamlea. 59. Sofiental, n 1930 inel. satul Ueni. 60. Stangopca, rec. la Friedensfeld; in 193Q rec. separat. 61. aba-Colonie, in 1930: aba, sat, fost comun suburban la Cetatea-Alb. 62. aba-Lac, in 1930 : abalac. 63. aba-T1g, inel. populaia localitii : Bile-Bugaz, care n 1930 era inglobat la aba-Trg.

www.cimec.ro

]90

JUDEUL

CETATEA-ALBA Locuitori (Pojlulafle statornicll) 1941 1930


3.806 183 2.237 7.592 2.433 2.894 598 1.999 235 327 6.225 1.506 1l!j 743 806 3.827 165 2.023 8.624 2.669' 2.729 296 2.038 220 294 6.370 1.359
:Hl3

Nr. de cod
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

Numele 1ocalltlltll

ClAdiri
1941

CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

Triceanca- Veche 64) Triceni

Tudora Turlachi 65) Tuzla 66) Uspenca Vasile-Stroescu


Vdeni

Veselia
Vladimireti Volintiri 67) Vozneeni

Zangherovca
Zbara

Zo'reni

895 46 545 1.803 663 733 123 505 56 71 1.421 323 68 171 182

648 708

64. Triceanca-Veche, in 1930 inel. satul Mreti. 65. '! urlachi, n 1930 ind. satele : Bacoza, Liuba i Mologa; era comun suburban la Cetatt'a A lb'i. 66. 7 uzla, n 1930 comun urban, inel. comuna suburban Bazarianca. 67. Volintiri, in 1930 inel. satul Odesa-Nou. ) Scderea numrului locuitorilor s'a produs n 1940, in urma repatrierii popula~iei germane.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. dec:od

CHILIA
ClAdiri
1941
(Populaie

Numele

loc:alltlll

Loc:ullorl statornlc:l)
1930

--------------------TOTAL GENERAL 36.555 5.135 Total orae


1 Ch 2 Ch
::~:

1941

136.469 20.611
1.5.53C

162.987 24.659
17.245 7.414

Chilia-Nou

(capitala) 1)

4.070
I.O!it;

Vlcov") Total rural

32
33 34 35
36 37

38

Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch

H-420 1\chmanghit 3) 1.:.!21 Aprodul-Purice 4) 561 Arciz \Arcizul- Vechiu) 5) 73.:; Arcizul-Nou 6) 181 Baccialia "1) 310 Berezina 8) 662 Boriovca 9) 361 Brienii-Noui 10) 41

5.0i5 115.858
4.317 2.388 587 ) 812 *) 1.203 1.160*) 1.688 119

138.328
4.441 2.267 2.951 879 1.160 2.888 1.504

1. Oraul Chilia-Nou, inel. localit\ile : 1. Damianovca, 2. Maiac, 3. Natigailovca i 4. Omarbia, care fac parte in tegrant din ora, ca suburbii; n 1930: n judeul Ismail; ia 1930 localitatea Damianovca, em unitate distinct, adic saL 2. Oraul Vlcov, n 1930 n jud. lsmail. 3. Achmanghit, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 4. Aprodul-Putice, format prin contopirea satelor : Potcovea i Vasilievca; n 1930: Aprodul-Purice, n jud. Is-

mail.

!1. Arciz (Arcizul-Vechiu), n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 6. Arcizul-Nou (Djalair), n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 7. Baccialia, n 1930 n jud. Ismail. S. Biirezina, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 9. Boriouca, inel. ctunul Galanovca, n 1930 n jud.

Ismail.

10. Brienii-Noui, inel. ferma agricol Ferma-de-StatBrienii; n 1930 rec. mpreun cu Brienii-Vechi, sub denumirea : Brieni, n jud. Cetatea-Alb.

www.cimec.ro

19~

JUDEUL

CHILIA

Nr. de cod
39 40 41 42 43 44 45 4& 47 48 49 50 51 52 53

Numele locaiiUIIil

Locuitori C14dlrl (Populatie statornle4)


1!141 1!141
1930

Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch

Brienii-Vechi 11) Burgugia 12) Carncic 13) Caramahmet 14) Cariacica 1:1) Catzbach 16)
Cimele

11)

Chitai 18) Ciuleni 19) Crasna 20) Culmea 21) Cuporani 22) Deleni 23) Deljiler 24) Dcmir-Hagi 25)

254 933 777 933 488 255 708 292 459 457 327 438 7fi0 1.052 45

56 *) 4.610 3.9.'H 4.528 2.018 1.448 2.649 1.217 2.580 138 "") 647 ) 2.296 4.106 6.937 69 *)

1.683 4.235 3.587 4.261 1.915 1.113 2.706 1.060 2.769 2.495 1.587 2.305 4.046 4.3.97 189

11. Brienii-Vechi, n 1930 rec. mpreun cu Brienii-Noui, sub denumirea : Brieni. n jud. Cetatea-Alb. 12. Burgugia, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 13. Camcic, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 14. Caramahmet, n 1930 n jud. lsmail. 15. Cariacica, n 1930 n jud. lsmail. 16. Catzbach, n 1930 in jud. Cetatea-Alb. 17. Cimele, n 1930 in jud. lsmail. 18. Chitai, n 1930 n jud. Ismail. 19. Ciuleni, in 1930 n jud. Cetatea-Alb. 20. Crasna, in 1930 n jud, Cetatea-Alb. 21. Culmea, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 22. Cuporani, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 23. Deleni, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 24. Deljiler, inel. ctunul Deljiler-Conduc; n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 25. Demir-Hagi, inel. ctunul Demir-Hagi-Con~uc; !n 1930 in j ut.l. Cetatea-Alb.

www.cimec.ro

JUDEUL

CHILIA

193

Nr. de cod 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch

Numele localltillll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori slatornlcil)
l!UIO

1911

Denevitz 26) Diulmeni 27) Draculea 2B)


Dumitreti 20)

Enichioi 30) Eschipolos :n)


Ferampenuazul-Mare 32) Ferampenuazul-Mic 33 )

119 429 581 611 624 539 201 315 381 22 489 !H4 712 230

250 *) 2.279 2.022 2.778 2.815 1.708 1.467 391 *) 782 ) 170 1.S31 3.534 3.545 67 )

709 2.351 2.111 2.524 2.640 1.470 1.410 906 1.938 1.798 3.315 3.385 1.280

Friedenstal (ValeaPcii) B4)

Friedenstalul-Nou Furmanca 3G)


Galileti 37)

3a)

Gnadental

Glvani 38) 31l)

26. Denevitz, in 1930 in jud. Cetatea-Alb. 2:t. Diulmeni, n 19.~0 in jud. Cetatea-Alb. 21\. Dracu/ea, n 1930 in jud. lsmail. 2Y. lJumitreti, inel. ferma 'agricol Ferma-de-Stat-Dumitreti i ctunul Malcea, in 1930 in jud. lsmail. .110. Bnichioi, n 1930 in jud. lsm'IJl 31. Eschipolos, n 1930 n jud. lsmail. 32. Ferampcnua.:ul-Mare, n .1930 n jud. Cetatea-Alb. 33. Ferampenuazul-Mic, in l 930 n jud. Cetatea-Alb. 34. Friedenstal (Valea--Pcii), n 1930 inel. satul Friedenstalul-Nou, in JUd. Cetatea-Alb. 35. Friedenstalul-Nuu, n 1930 rec. la Friedenstal, n jud. Cetatea-Alb. ?.6. Furntanr.a, n 1930 in jud lsmail. 37. Galileti, in 1930 in jud. Ismail. 38. Glcani, in 1930 n jud. Cetatea-Alb, 39. Gnadcntal, n 1930 n jud. Cetatea-Alb.

www.cimec.ro

194

JUDEUL

CHILIA

Nr. de cod

Numele localltlltll

Cllldlrl 1941

Locuitori (Populajie slatornlcil) 1941 193'l

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 i!:l 80 81

Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch ~>~ Ch S1 Ch

Hofnungsfeld 40) 1. G. Duca 41) Jibricni 42) Leipzig 43) Malu-Mic 44)
Mihileni 41'>)

Neruai 46) Niculeti 47)


Noua-Suli 4!j)

Parapora 49) Parisul-Nou 50) Parisul-V.:chiu :>1) Pavlovca 52) Plotzk (Plosca) 5:1) Pomazan r,4) Regele-Ferdinand 1 1'>5)

77 621 552 432 298 559 901 63 106 41 120 316 593 76 114 56

14 "") 2.49i 2.702 236 "") 161 "") 2.309 3.238

226
415 280 265 *) 648 *) 2.357 179 *) 393 219

355 2.457 2.459 2.522 1.569 2.379 3.234 211 34& 183 . 310 1.674 2.266 411. 184 171

40. llofmmgJ/eld, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 41. /. G. Duca, n 1930: Satu-Nou, n jud. Cetatea-Alb. 42. Jibrieni, n 1930 n jud. lsmail. 43. Leipzig, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 4-l.. Malu-Mic, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 45. Mihi/cni, n 1ll30 n jud. Cetatea-Alb . 46. Nl'r'!;ai, n l93U in jud. lsmail, 47. Nicu/eti, n 1930 n jud. Ismail. 48. Noua-Suli, n 1930: Sulia, n jud. Cetatea-Alb. 49. Parapora, n 1930 n jud. lsmail. 50. Parisul-Nou. n 1930: Decebal, n jud. Cetatea-Alb. 51. Parisul-Vechiu, n 1930: Paris, n jud. Cetatea-Alb. 52. Pavlovca, n 19311 n jud Cetatea-Alb. 53. Plotzk (Plosca), n 1930: Plosca, n jud. Cetatea-Alb. 54. Poma:an, n 1930 n jud. lsmail. 55. Regele-Ferdinand /, n 1930: Regele Ferdinand, in jud. lsmail.

www.cimec.ro

JUDEUL

CHILIA

195

--Nr.
de cod

Numele Iocallllltll

Cllldlrl
1541

(Popula~le

Locuitori statornicA)
15130

1941

84 85 86 87 88 89 90
~H

92 93 94 95

Cli Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch

Srata 56) Srata-Mic

:>7)

Selioglu l>S) Spasca ot')


agaui Talc

voi
&1)

Tarutino

62) Ttrti 63)


Teplia (Toplia) 04)

Trihatchi 6:>) Tropoclo 66) Zolocari 67)

544 101 883 380 675 768 1.215 1.658 417 74 474 896

294 *') 426 4.478 1.504 2.605 528 *') 4.67"2 6.250 356 ) 314 1.823 3.330

2.661 419 4.330 1.488 2.467 5.795 4.885 7.628 2.426 200 1.691 3.432

56. Srata, in 1930 in jud. Cetatea-Alb. 57.. Srata -Mic, inel. ctunul Dardanovca, n 19.~0 n jud. Cetatea-Alb. 58. Selioglu, n 1930 n jud. Cetatea-Alb. 59. Spasca, in 1930 in jud. lsmail. 60. agani, n 19~0 n jud. Cetatea-Alb. 61. Tamtino, n 1930 in jud. Cetatea-Alb. 62. T alc, in 1930 n jud. Cetatea-Alb. 63. Ttditi, in 1930: Tatar-Bunar, n jucl. CetateaAlb.

64. 65. 66. 6i. ) 1940,

1efJlia (Toplia), in 1930 n jud.. CetateaAli..c. Trihachi, n 1930: Trihat, n jud. Cetatea-Alb. Troporlo, n 1930 in jud. Cetah:a-Alb. Lo/ocmi, n 1930 in jud. C.:talea-Alb. Scc!.:rea numarului locuitorilor sa produs n anul

n urma 1epatricrii populatiei ge1mane.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele localltillll

CLUJ-TURDA
Clildlrl
(Populaie statornlcil)

Locuitori

~
4.054

~
323.479
30.668

~~
281.808
20.028

TOTAL GEHERAL 66.951


Total
1 Trd
orae

Tarda (capitala) 1)
Localiti Opriani

4.u.:i4 21l0
62.897

30.668 1.336
292.811

2ll.l!23 1.089
261.785

suburbane:

Il Trd
31 32 33 34 35

Total rural
Trti Agn Trd Ai ton Trd Albac ~) Trd Arada :l) Trd Arieeni 4)

197

500
67.5 781 383

929 2.413 3.528 4.138 2.352

838 2.289 3.099 3.460 2.020

1. Oraul Turda, inel. comuna suburban Opriani. 2. Albac, inel. ctunele : 1. Brti, 2. Cioneti, 3. Costeti, 4. Deve-Sohodol, 5. Dup-Plee, 6. Lmoaia, 7. Pltini i 8. Pleeti, precum i grupurile de case : 1. Faa Albacului, 2. Lunea i 3. Ruseti ; n 1910 inel. satul Arada, C"U toate ctunele. 3. Arada, inel. ctunele : 1. Capu-Dealului (Giurgiui), 2. Ferice!, 3. Mtieti, 4. Ptrueti, 5. Preluca i 6. Trifeti, precum i grupurile de case : l. Baba, 2. Borta, 3. Dealu-Filip, 4. Niculeti, 5. Oaa i 6. Teiu ; n 191 O, satul Arada, inel. ctunele i grupurile de case ce-i aparin, era inglobat la Albac. 4. Arieeni, inel. ctunele : 1. Casa de Piatr, 2. Coblei, 3. Galbna i 4. Hodoban, precum i grupurile de case: 1. Briceti, 2, .Bubeti, 3. Cpreti, 4. Dealu-Avr mctilor, 5. Dealu-Bajului, 6. Faa-Cristesii, 7. Faa-Pn tetilor, 8. Faa-Ptetilor, 9. Ponia, 10. Sturu i 11. teul; n 1910, satul Arieeni mpreun cu o parte din ctunele i grupurile de case ce-i aparin, era nglobat la Scrioara. Centrul satului, adic fostul ctun Lpuu (A-

www.cimec.ro

JUDETUL CLUJ-TURDA

197

Nr. de cod 39 36 37 3q 4!! 40 39 40 49 50 Cj Trd Tn.l Trd Cj Mur Trd Trd Cj Cj

Numele localltltll

Locuitori Clldlrl (Populatie statornlcl)


1941 1941 1930 l.OOZ

244 206 Avram-Iancu O) 902 Baia-de-Arie 7) 263 239 Balda Bandul-Romnesc 8~ 284 Bdeni D) 419 Bioara 1 &) 225 5S Blceti (Beli) 11) Blceti (1. G. Duca) 12) 46
Atinti

Aruncuta 5)

1.098

S85
4.111 1.219 1.118 1.339
1.555

881 3.880 968 995 1.400 958 258

1.096 246 217

rieeni), s'a desprins n anul 1925 dela ~~atul Scrioara i, unindu-se cu ctunul Galbna al satului Neagra, a format noul s~t Arieeni. 5. Aruncuta, n 1930 : Aruncata. 6. Avram-Iancu, inel. ctunele: 1. lnceti, 2. Trsa i 3. Vidrioara, precum i grupurile de case : l. Crti, 2. Dohrana,. 3. Plaiu i 4. Tomo ti; in 1910: Vidra-de-Sus. 7. Baia-de-Arie, n 1910: Ofenbaia. 8. Bandul-Romnesc, sat nou, format n urma arbitrajului dela Viena din ctunele i grupurile de case : 1, Dr culea, 2. Mreti i 3. Valea-Rece, ce ineau de satul Band, care a rmas la Unguri; in 1910, satul Band se numea : Bandul-de-Cmpie. 9. Bdeni, n 1910: Bagiu. 10. Bioara, inel. ctunele: 1. Cile-Bilor i 2. Valea-lerii.

11. Blceti (Beli), sat nou, in 1910 simplu ctun (vezi nota Nr. 14. 12. Blceti (1. G. Duca), in plasa Svdisla, n 1930 rec. la Cpuul-Mic, rmas la Unguri; n 1939 i se d numele 1. Gh. Duca, iar la 17 Ianuarie 1941 din nou :
Blceti.

www.cimec.ro

198

JUDEUL

CLUJ-TURDA

Nr. de cod
41 52 53 54 42

Numele localltltfl

Locuitori Cllldlrl (Populatie statornlcll


19U 1941

1930

57
43 44 45 58 46 47

Trd Brboi 13) 345 Beii~ 14) 257 Cj Berchieu 196 Cj Bica Ui) Cj 90 1,072 Trd Bistra 18) Bociu 184 Cj 99 Trd Boereti 17) 545 Trd Bogata 18) 212 Trd Boian 19) Boju 20) 286 Cj 139 Trd Boldu (Cipieni) 21) 178 Trd Borzeti 22)

1.678
1.175

1.317 978

940 386 . 5.044 691 462 2.709 1.096 1.495 758 653

764
378 4.501 661 408 2.391 856 1.146

il3

13. Brboi, n 1910: Slcalul-de-Cmpie. i4. Beli, ind, ctunele: 1. Poiana-Horea rec. separat in 1930, sub denumirea : Dealul-Calului i 2. Colonialoica (loicatelep), care in 1910 fceau parte din comuna loikafalva. Aceast comun desfiinat se compunea in 1910 din urmatoarele ctune: 1. Blceti, 2. Beli, 3. Dealu-Botii, 4. Giurcua-de- Jos, 5. Giurcua-de-Sus, declarate ulterior ca sate, 6. Colonia-loica i 7. Poiana-Horea (Dealu-Calului}. 15. Bica, inel. ctunul R1oca-de-Mijloc, trecut ulterior la comuna Rica; n 1910: Bica-Romn. 16. Bistra, inel. ctunele : 1. Blei (Dealu-Bletilor), 2. Dealu-Muntelui, .!1, GArda (Dealu-Grdelui), 4. Hudriceti (Dealu-Hudricetilor), 5. Vrii-Man i 6. Vrii Mici. 17. Boereti, n 1910: Cioara-de-Sus 18. Btlgata, inel. ctunul Ranta ; n 1910: Bog>ata-deMurc.

19. Boian, n 1910 : Beiu. 20. Boju, n 1910: Booo. 21. Boldu (Cipeni), n 19.!10 ctun la Ceanul-Mare. 22. Borzeti, inel. ctunul Podu-Burului care n 1930 inea de satul Buru ; tn 1910 : Berchi. '

www.cimec.ro

JUDETUL CLUJ-TURDA

199

--

Nr. de cod
62 48 49 66 50 67 51 69 70 52 71 72 6i 76

Numele IocalltftUI

Locuitori Clldlrl 1Populatie stalornlcft)


1Ml
1941 1930

---

Cj :rrd Trd Cj Trd Cj Trd Cj Cj Trd Cj Cj Mur Cj

Boteni Botez

23)

Brzeti

Budeti-Fnee Buru 25)

24)

Buteni 26) Cacova-lerii


Cianu 28) Clata 29) Clrai 30) Clele 31) Cmrau 32)

27)

Cpuul-de-Cmpie 33)
C tina

119 90 97 lll 97 146 278 285 282 494 851 296 348 504

528 412 453 598 355 591 1.116 1.048 1.077 2.043 1.571 1.J52 1.618 2.286

476 315 413 327 667 1.091 1.535 1.128


1.~H

1.138

1.230 1.308 2 028

-----23. Buteni, n 1910: Bothaza. 24. Budeti-Fnee, sat nou, format din grupuri de case tzlee, rmase pe teritoriul romnesc, n urma arbitrajului dela Viena, din satul Budefti, trecut la Unguri. 25. Buru, n 1930 inel. ctunul Podu-Burului, trecut ulterior la Borzeti. . 26, Buten, n 1910 : Butcne. 27. Cacuva-/erii, inel. ctudele: 1. Muntele Cacovei i 2. Valea-Vadului. 28. Ciiianu, n 1910: Clian. 29. Cilata, in 1910: Clata-Mare. 30. Cl1ai, inel. ctunul Clra,i-Ctun; n 1910: H
rsta.

31. satul 32. 33. deci.

Clele, inel. ctunul Varza, care n 1930 inea de

Ciuleni.

Cmrau,

n 1910: Clmratul-Deert. 1930 inel. ctunul Fnac. ulterior ca sat.


Cpuul-de-Cmpie, n

www.cimec.ro

200

JUDEUL

CLUJ-TURDA

Nr. de cod
53 54 55 56 51

Numele

localltlU

CUidlrl

Locuitori (Populatie stalornlcl)

1941" 19'-1 1930 - - - - - - - - - - - -

58
59 79 60 61 84 86 62 63

Trd Trd Trd Trd Trd Trd Trd Cj Trd Trd Cj Cj Trd Trd

Cmpeni 34) Cmpia-Turzii 81!) Ceanul-Mare 88) Ceanul-Mic 87)


Ceclaca

711
1.056 515 226 208 284 262 !63 304 367 94 142 149 287

Certege 88) Cheia 39)


Cl:esu 40) Cheani 41)

Ciuleni Ci uri la Cooc

Cipeni 42) 43) Cometi

44)

3.620 5.159 3.183 984 926 1.436 868 726 1.399 2.051 456 629 543 1.394

3.228 4.124 3.203 1.020 882 1,307 902 709 1.255 1.777 1.048 612 588 1.176

34. CtirnjJeni, inel. ctunele : 1. Boteti, 2. Dealu-Capsti, 3. Mihoieti i 4. Motr!ti, precum i grupurile de case : 1. Bonceti, 2. Floceti, !1. Sorlia i 4. Valea:Bistrei. 35. Campia Turzii; format dup 1 Dec. 1918 prin contopirea satelor Ghiri i Ghiri-Sfmcrai. 36. Ceanul-Mare, in 1930 inel. ctunul Boldu (Cipeni), declarat ulterior ca sat. 37. Ceanul-Mic, n 1910 : Ceanul-Deert. 38. Certege, inel. grupurile de case: 1. Borleti, 2. Ciupeti, 3. Coasta-Vscului, 4. Motoreti, 5. Tomoeti, 6. Valea-Caselor. 39. Cheia, n 1910: Mischiu. 40. Chesu. n 1910: Cheseu. 41. Che1ani, in 1910: Chea. 42. Cipeni, inel. ctunele: 1. Gloduri i 2. Pripoare; n 1910: Chimitelnicul-de-Cmpie. 43. Ciuleni, n 1930 inel. ctunl Varza, trecut n 1939 la Clele; n 1910: Ciula. 44. Cometi, n 1910: Comiig.

www.cimec.ro

JUDETUL CLUj-TURDA

201

Nr. de cod

Numele

loc:alltlU

Clldlrl

Loc:ultorl (Populafle statornlcil)


19tl 1930

1!141

65 66 94 67 6!1 101 10.3 104 106 107 108 69 97 98 99 70

64 Trd Trd Trd Cj Trd Trd Cj Cj Cj Cj Cj Cj Trd Mur Mur Mur Trd
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Co.pceni

45)

Corneti 40) Creti 47)


Crieni

48)

Cuci
Dteni49) D~mbu Dngul-Mare Dngul-Mic Dealu-Botii IlO)

Dealu-Mare 51) Dealu-Negru 5:!) Dclcni 53) Delureni 114) Dileul-Nou MI) Dileul-Vechiu 116) Dumbrava 117)

195 2!16 96 10!1 176 156 2!17 119 90 !17 84 100 178 226 94 181 221

1.008 856 466 462 803 842 1.172 621 397 188 439 507 778 965 374 889 903

1!09 910 394 408 733 762 1.047 657 373 172

3JO
710 1.054 386 774 805

Copceni, in 1910: Copan<!. Cometi, in 1910: omfalu. Creti, in 1!110: Pusta-Sncrai sau Sncraiul-Dcert. Crieni, in 1910: Tothaza. Dtseni, inel. ctunul Dup-Deal; n 1910: Date. Dealu-Botii, sat nou, n 1910 ctun (vezi nota Nr. 14).

Rica;

52.
C'ua,

53. 54. 55. 56. 57.

Dealu-Mare, sat nou, inf, in 1932; n 1930 rec. la n 1910: Rica-de-Sus, ctun la Mnstireni. Dealu-Negru, n 1930: Vleni-Sat; n 1910: Giurctun la Vleni (Vlcul-Unguresc). Delcni, in 1910: Indoi. Delureni, n 1910: Uilacul-de-Cmpie. Dileul-Nou, n 1910: Dileul-Unguresc. Dileul-Vechiu, in 1910: Dileul-Romn. Dumbrava, n 1910: Dumbru,

www.cimec.ro

202

JUDEUL CLUJ-TURDA

lllr. de cod
71 108 111 119 7'2 73 125 126 129 74 133 75 76 134 1.>5 138

Numele

localltlll

ClAdiri
11141

LDcultorl 1Populalle statornlcll)


1941

1930

Trd Mur Cj Cj Trd Trd Cj Cj Cj Trd Cj Trd Trd Cj Cj Cj

Fgetul-Ierii Fnae 59) Fntnia 60)

1'18)

Feleacu Filea-de-Jos 61). Filea-de-Sus Finciu


Finiel

Frata Grda-de-Sua 82) Geaca


Geamna 63)

Gheja Gheorgheoi 8')


Ghiriu 611 Giurcua-de-Jos 66)

156 347 165 576 150 88 100 164 642 S48 239 292 278 425 128 116

634 1.676 726 2.437 798 444 570 818 3.326 .3.067 1.103 1.326 1.264 1.767 649 568

593 887 2.343 743 406 481 670 2.720 991 1.284 2.180 1.871 576 441

58. Fgetul-Ierii, inel. ctunele: l. Lungeti i 2. Rt; n 191 O: Biclat. S9. Fnae, in 1930 rec. la Cpuul-de-Cmpie. 60. Fntnia, n 1910: Chibulcut. 61. Filea-de-fos, ioel. catunul La-Mori. 62. Grda-de-Sus, inel. ctunele: 1. Iarba-Rea i 2. Ocoale, precum i grupurile de case: 1. Coasta, 2. Dealu-Ordncuii, 3. Dobreti, 4. Flureti, 5. Gura-Garzii, 6. Huzreti, 7. Iapa. 8 Mgura, 9. Mununa i 10. Pliti; satul s'a format n anul 1933 din ctunul Grda-de-Sus, deslipit dela satul Scrioara i unit cu ctunul Iarba-Rea, desprins dela satul NeagN. 63. Geamna, in 1910 : Saaavioa, 64. Gheorgheni, in 1910: Giurfalu. 65. Ghiriu, in 1910: Ghiritul-Romn 66. Giurcua-de-/os, in 1910 ctun (vezi nota Nr. 14).

www.cimec.ro

JUDEUL

CLUJ-TURDA

203
Locuitori statornlcll)
1930

Nr. de cod

Numele localltltll

Clldlrl IMI

(Populaie

19U

139 77 123 78 79 80 81 82 88 134 135 84 85 149 151 152 153 Sfl 87

Cj Trd Mur Trd Trd Trd Trd Trd Trd Mur Mur Trd Trd Cj Cj Mur Cj Trd Trd

Giurcua-de-Sus 67) Gligoreti 68) Grebeniul-de-Cmpie

76 148
39~

Grindeni
Gura-Arieului 69) Hdreni 70)

71) lacobeni 72) Iara 73) lclandul-Mare


Iclnzel

Hjdat~

lnoc
ltihaza

Juriul-de-Cmpie
Lputeti Lechina 74 ) Legii 75)

Lita 76) Litenii-de-Sus T7)

858 180 221 206 282 441 835 226 95 111 820 70 815 141 168 152

352 659 2.096 1.680 677 1.047 1.066 1.181 1.634 1.748 1.129 402 436 1,700 326 1.451 612 779 564

285 609 l.6S9 1.550 584 961 921 964 1.954 1.478 961 382 513 1.417 287 1.267 527
744

1'11)

67. Giurcua-de-Sus, in 1910 ctun (vezi nota Nr. 14). 68. Gligoreti, n 1910: Snmrtinul-Srat. li9. Gura-Arieului, inel. ctunul Sub-Vii; n 1910: Vaidasil(. 70. !Idi:.reni, n !SilO: H:idru. 71. Ha,date, in 191P ind. ~atul Valea-lerii i ctunele: l. Cerc i 2. Dobrin. 72. lacflbcni, in 1910: Sniacob. 73. Iara, inel. ctunul Valea-Agriului; n 1930 inel. ctunul Maca, declarat ca sat in 1989, 74. Lechina, in 1910: Lechina-de-Mure. 75. Legii, in 1910: Legiu. 76. Lita, in 1910: Lita-Romn, 77. Litenii-de-Sus, n 1910: Lita-Ungureasc,

www.cimec.ro

204

JUDEUL

CLUJ-TURDA

Nr. de cod

Numele locaUtiJII

ClAdiri
t!IU

Locuitori (Populatie statornicA)


19U
193G

Trd Luna 78) Trd Lunea Trd Lunca-Mureului Trd Luncani Trd Ludu 80) Trd Lupa 81) Trd Maea 82) 95 Trd Mgura-lerii 88) 159 Cj Mguri 96 Trd Mhceni 84) Mnstireni 811) 160 Cj 161 Cj MnturulRomnesc 86) Mrgu 162 Cj Mrielu 163 Cj 97 Trd Mrtineti 87) 88 ii9 90 91 92 93 94

421

2.046

IlO
79)

500
1.720 1.408 6.275 2.232 282 292 1 736 970 1.554 723 2.002 2.768 466

442 310 1.318 508 69 72 457 236 404 178

1.791 442 1.778 1.348

5.085
2.S75 273 1.598 967

1.657
722 2.243 2.430 367

599 556
87

/IL Luna, n 1910: Luna-de-Arie. i9. Lunw-Mureului, inel. .:tunul Valea-Morilor; in i910: Cueerdea. 80. Ludu, inel. ctunele i .:oloniile: 1. Albissi, 2. Andrassy, 3. Ciorga, 4. Etzken i 5. Intern, SI. Luf,a, inel, ctunele: 1. Lupa-Hdru, 2. M nstire, 3. SuLmrgaia i 4. Valea-Ierii; n 1930 inel. satul Vo.lca-Lupei. 82. Maca (Maea-lerii), sat nou, n 1930 ctun la Iara. 83. Mgura-lerii, inel. ctunul Lunca-Mgurii; n 1910:
Mgura.

84. Mhceni, n 1910: Mhaciu. 85. Mnstireni, n 1910 inel. ctunul Riea-de-Sus, trecut ulterior la Riea, unde a fost rec. n 1930; in 1932 din acest ctun s'a infiintat noul sat Dealu-Mare. 86. Mnturul-Romnesc, n 1910 inel. ctunul Rica de-Jos, trecut ulterior la Rica. 87. M.rtineti, in 1910: Snmrtinul-Deert.

www.cimec.ro

JUDEUL

CLUJ-TURDA

205
Clldlrl Locuitori statornlc.IJ) 19U 1950

Nr. de cod

Numele Jocalltllll

tm
331 646 424 624 307 128 200 53 243 77 374 87 208 455

(Populaie

98 99 169 171 100 101 102 103 173 104 105 106 177 107

Trd Miceti 88) Trd Mihai- Viteazul 80) Cj Miheul-de-Cmpie Cj Mociu Trd Moldoveneti OO) Trd Muncel Trd Muntele-Biorii 91) Trd Muntele-Fiiii 92) Muntele-Rece Cj Trd Muntele-Scelului 03) Trd Muca Trd Nandra Cj Noiu Trd Neagra V4)

1.522 2.438 1.905 3.017 1.076 513 !.052 298 1.281 344 1.614 396 1.036 2.188

1.468 2.392 1.518 2.660 1.116 468 986 274 1.085 1.404 393 955 2.984

88. Miceti, In 1910: Micu. 89. Mihai-Viteazul, format din satele: 1. Cerc i 2. Snmihaiul-de-Sus, care n 1910 au fost rec. separat. 90. Moldoveneti, n 1910: Varfalu. 91. Muntele-Biorii, inel. ctunele: 1. Gera, 2. Hrculeti i 3. Vinceti; n 1910 inel. satul Muntele-Fiiii. 92. Muntele-Fi/ii, n 191 O rcc. la Muntele-Biorii. 93. Muntele-Scelului, n 1930 ctun la Scel. 94. Neagra, inel. ctunele:!. Morcneti i 2. Petelei, precum i grupurile de case: 1. Beleti, 2. C1rjeti, 3. Duducni, 4. Hneti, 5. Pteti, 6. Stneti i 7. Todireti; vechiul sat Neagra, avea n 1910 dou pri comp9nente: 1. Neagra-de-Jos cu ctunele i grupurile de c:ase respective, care este Neagra de astazi i II. Neagrade-Sus cu ctunele i grupurile de case ce-i aparineau la acea dat. Din Neagra-de-Sus s'a desprins n anul 1925 ctunul Galbna, care, unindu-se cu ctunul Arieeni (L puu), desprins dela Scrioara, a format mpreun cu acesta, noul sat Ar ieeni. In anul 1933 s'a desprins tot dela Neagra-de-Sus ctunul Iarba-Rea i, unindu-se cu

www.cimec.ro

206

JUDEUL

CLUJ-TURDA
Locuitori

Nr.

de cod
186 108 109 189 190 110 111 l!i2 112 199 113 114 115 116 117 118 119 120

Numele

locallllll

Cllldlrl
1941

!Populaie
1~41

statornlcll)
1930

Mur Trd Trd Mur Mur Trd Trei Cj Trd Mur Trd Trd Tdr Trd Trd Trd Trd Tnl

Oarba-de-Mure D5) Ocoli 96) Ocoliel 97)

Oroiu Oroiul-de-Cmpie O ros ia Papiu-Ilarion 98) Pata Pdureni VII) Petea-de-Cmpie Petretii-de- Jos.! OO)
Petretii-de-Mijloc 101) Petretii-de-Sus 10~)

166 218 96 101 65 71 419 239 91


ll~

868 842 408 490 337


~12
1.94~,

Petrilaca Pietroasa 103) Plaiuri 104)


Plcti 105 )

Podeni

!Ofl)

224 107 108 294 160 132 302 387

1.267 429 353 1.065 486 524 1.380 528 632 1.000 1.650

776 R28 384 515 301 343 1.629' 950 398 53:l 997 479 523 1.164 585 587 954 1.565-

ctunul Grda-de-Sus, desprins dela Scrioara, a format


mpreun cu acesta, noul sat Grda-de-Sus.

95. Oarba-de-Mure, n 1910: Oarba. 96. Ocoli, n 1910: Ocoliul-Mare. 97. Ocoliel, n 1910: Ocoliul-Mic. 9!L Papiu-llariau, n 1910: Budiul-de-Cmpie. 99 Pclureni, n 1910: Mueru. 100. Petretii-de-]us. n 1910: Petridul-de-Jos. 1(11. Petretii-de-Mijloc, n 1910: PetriduJ .. de-Mijloc. 102. Petretii-de-Sus. n 1910: Petridul-de-Sus. 103. Pietroasa, n 1910: Cegaz. 104. Plaiuri, n 1910: Hma. 105. Plieti, n 1910: Chend. 106. Podet~i, n 1910: Hidi.

www.cimec.ro

JUDETUL CLUJ-TURDA

207
Locullorl (Popula!le stutornlcli)
19U 1930

Nr.

- - - - - - - ----

de cod

Numele localillilll

Cllidlrl
19U

205 121 122 123 124 125 190 "126 192 127 193 195

Mur Trd Trd Trd Trd Trd Cj Trd Cj Trd Cj Cj

Pogceaua 107)

585

Poiana Ponorel

JOS)

Poaga-de- Jos
Poaga-de-Sus 100) Pruni 110) Rchiele 111) Rsbooni-Cetate 112) Rzoare 113) Rediu 114) Rica 115)

348 404 185 315 81 361 330 398 409

3GO
300

Rogojelu

2.843 1.502 2.230 794 1.472 399 1.588 1.479 1.789 2.172 1.726 1.525

2.288 1.405 1.976 744 1.373 357 1.512 1.439 1.592 1.843 1.526 1.442

107. Pogiiceaua, inel. ctunele: 1. Baia-Boloboaia, 2. Cosoaba, 3. Dumbrveni, 4. Fntna, 5. Gaura, 6. Jula, 7. Prul-Crucii, 8. Podirei, 9, Scoabe, 1O. Scurta, Il. Soei i 12. Tul-Iui-Gherman. 108. Ponorel, inel. ctunul Lumineti i grupurile de case: 1. Culdeti, 2. Dotina, 3. Lunea, 4. Plecua, .S. Runcu, 6. Valea-Morii i 7. Vrtneti. 109. Poaga-de-Sus, inel. ctunele: 1. Belioara, 2. Orti, 3. Sgaja i 1. Turceti. 110. Pruni, in 1910: Silvaul-Unguresc. 111. Rchiele, in 191 O : Retia, cuprinznd i ctunele : l. Scrind. i 2. Frsinet, care ulterior s'au unit formnd atul Scrind- Frsinet. 112. Rsboeni-Cetate, in 1910: Feldioara 113. Rzoare, in 1910: Velcherul .. dc-Cmpie. 114. Rediu, inel. ctunul Srdi. 115. Rica, sat format din ctunele : 1. Rica-de- Jos, 2. Rica-de-Mijloc i 3. Rica-de-Sus, care in 1910 apar~i neau satelor : 1. Bica, 2. Mnstireni i 3. Mnturul Romlnesc; in 1930 inel. a,ezrile gosp. din care s'a infiin at in 1932 noul sat Dealu-Mare.

www.cimec.ro

208

JUDEUL CLUJ-TURDA

Nr. de cod
128 129 130 1'31 199 132
13~

Numele localltillll

Clildlrl
1941

Locuitori (Popullllle sta.tornlcl)


1941 1!W

201 134 135 204 205 221

Trd Runc 116) Trd Sart Trd Setura 11 7) Trd Scelll8) Cj Scueu Trd Slciua-de- Jos 119) Trd Slciua-de-Sus 120) Cj Sli cea Trd Slite Tnl Snduleti 121) Cj Svdisla Smboleni 122) Cj Mur Sngeorgiu-deCmpie 123)

154 118 432 140 212 288 274 158 105 199 315 228 139

630 544 2.270 660 858 1.2119 I.l83 734 463 879 1.361 973 665

603 493 1.968 !186 894 1.238 1.199 735 430 767 1.611 843 551

116. Runc, inel. etunul Lunea-Larg. 117. Silctura, inel. c tunul Po jorta (Dealu-Frumos). i grupurile de case: 1. Albeti, 2. Bcueti, 3, Bodeti . 4. Burzeti, :5. Hristeti, 6. Joldeti, i. Lunea, 8. Neceti, 9, Tomueti, 10. Veti i Il, Vultori. 118. Scel, inel. grupul de case: Moara-de-Pdure; in 1930 inel. ctunul Muntele-Scelului, declarat ulterior ca sat. 119. Siilciua-de-Jos, inel, satul Subpiatr i ctunele: 1. Deleni i 2. Dumeti; in 1930 inel. ctunul Subpiatr; n 1910: Slciva-de- Jos. 120. Slciua-de-Sus, inel. ctunele: 1. Dealu-Caselor, 2. Ltureni, 3. Lun[eti i 4. Valea-Matrii; n 1910: Slciva de-Sus. 121. Snduleti, n 1910: Sind. 122. Sdmbol,mi, in 1910: Smbotelec. 123. Sngeorgiul-de-Cmpie, inel. grupurile de case: 1. Calea-Roie, 2. Comoara.

www.cimec.ro

JUDEUL

CLUJ-TURDA

209
------

Nr. de cod
136 137 225 214 138 210 218 220 221 222 139 225 228

Numele localltlfll

CUldlrl
19tt

Locuitori rPopulafle statornic&}


19t1
1930

Trd Snger 124) Trd Sniacob Mur Snmrghita Cj Snpetru-deCmpie 12:>) Trd Scrioara 126) Cj Scrind-Frsinet 127) Cj Silvaul-de-Cmpie Cj Someul-Cald Cj Someul- Rece Cj Soporul-de-Cmpie Trd Stejeri 128) Cj Stolna Suatu l29) Cj

523 120 90 398 738 104 404 169

2.497

2.290

597
402 1.798 4.126 522 2.005 777 1.310 1.210 868 .340 3.129

575
339

1.505
5.252 593 1.684 736 1.212 978 939 274 2.329

255
263 246

59 580

124. Snger, n 1910: Sngeru-de-Cmpie. 125. Snpetru-de-Cmpie, inel. ctunele: 1. Brlibaa i 2. Cosoaba. 126. Scrioara, inel. ctunele: 1. Faa-Lzeti, 2. Grdadc Jos, 13. Lzcti, 4. Potionci i 5. Sfortea, precum i grupuriie de oase: 1. Dosu, 2. Lespezea, 3. Preluca, 4. R dceti, 5. Runc i 6. tiule; n 1930 inel. ctunul Grdade-Sus, care se desprinde n anul 19.'13 i, uninduse cu ctunul Iarba-Rea, deslipit dela Neagra, formeaz noul sat Grdade-Sus; n 1910 inel. ctunul Arieeni (L puu), care se desprinde dela Scrioara in 1925 i, unindu-se cu ctunul Galbna, deslipit dela Neagra. formeaz mpreun cu acesta noul sat Arieeni. 127. Scrind-Frsinet, format din: 1. Scrind i 2. Frsi net, cari in 1910 erau ctune la Rchide. 128. Stejt!Ti$, in 1910: Crcedea. 129. Suatu, inel. ctunul Cojocna-Nou, format din grupurile de case rmase pe teritoriul Romniei din localitatea Cojocna (trecut la Unguri) i declarat ca sat dup data recensmntului din anul 1941.

www.cimec.ro

14

210

JUDEUL

CLUJ-TURDA Loculiorl statornlcll)


1930

Nr. de cod
140 141 233 234 247 248 142 .252 143 144 145 i4G 147 246 247

Numele localltiiJII

Cllldlrl
1941

!Populaie

1941

Trd Trd Cj

Subpiatr 130)

Surduc

131)

rmau 132)

Cj
Mur Mur Trd Mur Trd Trd Trd Trd Trd Cj Cj

rmelu ulia ua 133)

chiopi incai 134) uu Tu reni

Tritenii-de-Jos 135) Tritenii-de-Sus 136) Turcni 137)


Tuinu Til.gu 138)

118 659 289 511 147 203 172 107 319 360 299 392 251 191

519 3.126 1.363 2.523 710 801 811 495 1.528 1.977 1.439 1.566 1.124 919

539 2.943 1.194 2.143 609 801 490 1.351 1.769 1.317 1.450 1.03.S 774

130. Subpiatr, sat nou rec. la Slciua-de- Jos; n 1930 la Slciua-de- Jos. 131. Surduc, inel. ctunul Lungetii-Surducului. 132. rmau, inel. ctunele : l. Fundoaia, 2. Mrcani, .3, Prul-Filipii, 4. Prul-rmaului, 5, Platoneti i 6. Valea-Titieni; n 1910: rmau-Mare. 133. ua. format din localitile.: : 1. u~a-de-Cmpie i 2. ua - Scuiasc, cari n 1910 erau uniti distincte. 134. incai, sau incai-l<'nee, sat nou format, in .urma arbitrajului dela Viena, din ctunele : 1. Fanee i 2. Pu-sta ale satului incai, care a rmM la Unguri. 135. Tritcuii-de-/os, inel. ctunele: 1, Clapa, 2. Fntnele ~i 3. !rioara : in 1910 : Tritul-de- Jos. 136. Trittmii-de-Sus, inel. ctunele: 1. Coc i 2. Colo:nia; In 1910: Tritul-de-Sus. 137. T ur.mi, inel. c tunul Trei-Hanuri ; in 1910 : Tur. 138. 7 agu, inel. ctunul Fund tura.
.ctun

www.cimec.ro

JUDEUL

CLUJ-TURDA

211
Locuitori statornldl).
1930

Nr. de cod 248 26f 148 149 272 150 151 152 252 J53 253 154 155 156 157 Cj Mur Trd Trd Mur Trd Trd Trd Cj Trd Cj Trd Trd Trd Trd

Numeie localllAtJJ

Clildirl
1941

(Popuhlle

1941

Tgoru
Ulleu 139

Unirea 140) Urca Vaidei Valea-lerii 14l)


Valea-Larg 142) Valea-Lupei 14=>)

Vleni 144)
Vlenii-de-Arie Li~) Vlioara 146) Vlcele 147)

155 245 829 237 113 2J8 671 231 243 232
<.).')

i62 1.071 3.280 1.288 545


1.07~

n"

Vidolm Vidra 148)


Viioara 149)

345 80 595 819

.3.323 947 922 809 .'361 1.495 411 2.906 3.938

556 1.284 2.960 1.143 495 912 Vj78 1.070 815 41)6 1.447 363 2.707 3.530

139. Ulieu, inel. ctunele: 1. Dosu-lzvorului, 2. Fntna-Morarului, 3. Hidacut. 4. Pe-Dos i 5. Techeni ; n 1910: Ulieul-Mare. . 1~0. Unirea. format din satele: 1. Vintul-de-Sus ~i 2. Verqmort, care in 1910 era11 uniti distinclc. 141. Valea-lerii, inel. ctunele: 1. Cerc, 2. Plopi 'i 3. Snmihaiul-de-Jos; in 1910 rec. la Hjdate . . 142. Valea-l.arg, n 1910: igud. 14.'3. Valea-Lupei, n 1930 ctun la Lupa 144. Vleni, n 1910: Vlcul-Ungureic inel. ttunul Giurclla, din care s'a format noul sat Dealu-Negru (V leni-Sat). 145. Vlenii-de-Arie, n 1910: Rachi. 146. Vlioara, in 1910: Rchiul-Romn. 147. Vlcele, inel. ctunul Pruani; in 1910; Banabic~ 148. Vidm, ind. ctunele : 1. Gocti (Vidra-dc-Jos), 2. Poieni (Supra-pietrii) i .!1. Vidra-de-Mijloc. 149. Uiioam, "in 1910: Agrbiciu.

www.cimec.ro

212

JUDEUL

CLUJ-TURDA

Nr. de cod 257 258 "260 261 158 Cj Cj

Numele Jocalltiltll

Clildlrl
19U

Locuitori (Populatie statornlcil)


19U
U30

Viagu 150) Viinelu 1~1)

Cj
Cj Trd

Visuia Vlaha Zaul-de-Cmpie

1~2)

142 161 235 328 499

745 876 1.019 1.136 2.280

899 786 945 1.348 1.774

150. Viagu, n 1910 la jud. Bihor n anul Viena. 151. Viinelu, n 1910 15:2. Zaul-de-Ct1mpie,

inel. satul Lunea- Viagului, trecut 1940, n urma arbitrajului dela : Cistdec. n 1910 : Zau.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele
localltllll

CONSTAN A
Cllldlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlciJ


19H 1930

TOTAL GENER"-L 58.167 Total orae 17.389


Ca Constana

316.276 110.862 80.028


13.~5

263.772 54.744 59.164 872 6.744


3.665

2 3 4 5 6 7 8 9 31 32

Ca Ca Ca Ca Ca
Ca

(capitala 1) Carmen-Sylva )
Cernavoc'!

Hrova

Eforia 1 J 0
)

Ca Ca
Ca

Ca

Mangalia 1 J Medgidia Ostrov 1 ) Tecbirl!hiol Total rural Abrud B) Adam-Clisi

11.252 380 1.165 234 909 771 1.358 810 510


40.778

9.933 233 3.441 3.374 7.740 3.351 1.927


205.414

2.764 6.466 3.113 1.956


179.028

161 236

781 1.088

811 1.028

l. Oraul Constana, municipiu, inel. localitile: l. Anadalchioi, 2. 1. C. Brtianu i 3. Viile Noui, cari fac parte integl'ant din ora, ca suburbii; in 1912 aceste localiti au fost recente separat, cu sate. 2.. Oraul Carmen-Sylva, statiune balntar. 3. Oraul E/oria, staiune balnear 4. Oraul Hrova, inel. localitatea Vadul-Oii, care face parte din ora, ca suburbie, 5 Ora~ul Mangalia, staiune balnear:\. 6 Oraul Ostrot, inel. localitatea Buceac, inglobat la or.a, ca suburbie; in 1930 fcea parte din JUd. Durostor; in 1912, localitatea Bugeac, a fost rec. separat, ca uni;tate distinct. i. Oraul T echirghiol, statiune balnear'l. 8, Abrud, in 1912: Mulciova

www.cimec.ro

214

JUDETUL CONSTANT A
Locuitori statornicA)
1930

Nr. de cod
Ca Ca .~5 Ca

Numele locali tAii

Clldlrl
1941

Populale

1941

33 34

Adncata 9) Agigea
Albeti 10)

36 Ca 37 Ca 38 Cta 39 Ca 40 Ca 41 Ca 42 Ca 43 Ca 44 Ca 45 Cfa 46 Ca 47 Ca 48 Ca 49 Ca
!JO Ca

Albina Aliman
Almalu

Amzacea Arsa 11) Baia 12) Basarabi" 13) Blceanu 14)


Bltgeti Bneasa 15) Brganu!l6)

Beilic
Biruina 1 7) Brebeni 18)

98 98 190 39 272 469 76 119 315 327 94 124 348 288 338 91

480 525 947 167 1.166 2.019 458

566
1.957 1.888 469 586 1.698 1.427 1.634 427 304 1.415

55
320

Canlia

414 413 906 148 1.083 1.885 343 360 1.390 1.502 329 584 1.495 1.271 1.421 441 360 1.454

9, Adncata, n 1912: Polucci. J.O. A/beti, inel. ctunul Acbai, care n 1912 a fost rec. separat n 1912: Sarighiol. Il. Arsa, n 1930 inel. satul Bapunar, uarc n 1941 s'a rec. separat ca unitate distinct, cu denumirea: FntnaMare; n 1912: Capucci. 12. Baia, n 1912: Hamangia. 13. Basarabi, n 1912: Murfatlar. 14. Rlceanu, n 1912: Cadi-Cht, 15. Bneasa, n 1912: Parachioi. 16. Brganul, n 1912: Osmanfac. 17. Biruina, inel. ctunul Carlichioi; in 1912: Muratanu-Mic, 18. Brebeni. n 1912: Ciucurchioi.

www.cimec.ro

JUDETUL CONSTANTA

215

Nr.

dz cod

N11mele- localltil!il

CUidlrl 1941

Locuitori (P~pula!le stalornlcd) 19U 1930

:Jl 52 53 54
55 56 57 58 S9 60 61 62 63 64 65

C Ca Ca Ca Ca

Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

Capidava 19) Carairnan 20) Carol 1 Carvanu-Mare 21) Carvanu-Mic 22) Casian 23) Castelu 24) Cciulai :l5)
Clugreni 26) Crpiniul 27) Cscioarele 28)

Cerchezu 29) Cetatea 30) Cheia 31) Chirnogeni 32)

61 108 339 104 124 81 ll8 Il 109 125 75 271 201 98

4i4

269 496 1.609 342 519 345 611 56 485 639 483 1.276 752 390 2.353

227 552 1.605 467 525 279 528 101 402 605 386 1.221 917 478

2.159

19. Capidava, n 1912: Calachioi. 20. Caraiman, n 1912 nglobat la Ion Corvin (Cuzgun). 21. Cart,ar..u-Mare, n 1930: Carvan-Mare, n jud. Duroslor. 22. Carvanu-Mic, n 1!:130: Carvan-Mic, in jud. Durostor. 23. Casian, n 1912: Seremet. 24. CastelrJ, n 1912: Chiostel 25. Cciulai, n 1912: Cialmagea. 26. Clugreni, n 1912: Caceamac, in jud. Tulcea. 27. Crpinisul, n 1912: Giuvegca. 2!!. Cscioarele, n 1912: Mamuslia. 29. Cerrhezu, n 1912: Cerchezchioi. 30. Cetatea, in 1912: Asarlc. 31. Cheia, in 1912: Chirilic. 32. Chirnogeni, inel. ctunul Alibechi<Ji. desf. dup 1912: vatra ctunului prsit, e cuprins n hotarul satului Chirnogeni; n 1912: Giuvenlia.

www.cimec.ro

216

JUDEUL

CONST AN A

Nr. de cod 66 Ca 67 C.a 68 Ca 69 Ca 70 Ca 71 Ca 72 Ca 73 Ca 74 Ca 75 Ca 76 Cta 77 Ca 78 Ca 79 Ca

Numele Jocalltlfll

Locuitori Clldlrl (Poplllafle statornlclll


1941 19111 1930

Ciobanu
Ciobnia 33)

Ciocrlia-de-Jos 34) Ciocrlia-de-Sus 31">)


Cloca 36)

Cobadin Cocargea Cochirleni


Cocou 37)

so

c\a.

81 82

Ca Ca

Cogealc Colilia 38) Comana 30) Conacu 40) Corbu-de-Jos 41) Corbu-de-Sus 42) Coroana 43) Coslugea 44)

575 120 206 161 48 482 128 277 88 442 72 150 137 237 215 91

293

2.771 587 1.194 861 234 3.324 621 1.371 .?69 2.720 .'380 691 639 2.012 1.109 453 1.304

2.350 538 1.132 769 297 2.050 528 1.195 303 1.705 375 .?27 494 1.121 811 425 1.234

.!13. Ciobnia, inel. ctunul Cioban-lsa, rec. separat n. 1912; n 1912: Agemler. 34. Ciocdia-de-fos, in .1912: Biulbiul-Mic. 35. Ciocllia-de-Sus, n 1912: Biulbiul-Mare. 36. Cloca, n 1912: Muslu. 37. Cocou, n 1912: Horoslar. 38. Colilia, in 1912 fcea parte din jud. Tulcea . 39. Comana, in 1912: Mustafa-Aaci. 40. Conacu, in 1912: Beaul. 41. Corbu-de-fos, n 1912: Gargalc-Mic. 42. Corbu-de-Sus, n 1912: Gargalc-Mare. 43. Coroana, inel. ctunele: 1. Caceamac, 2. Hocadin i. 3. Papucci cari n 1912 au fost rcc. separat; in 1912: Cadichioi. 44. Coslugea, n 1930 n jud. Durostor.

www.cimec.ro

JUDEUL

CONST ANA

217

Nr. de cod

Numele localltllfll

CUidJrl 1941

(Populalle statornicA)
1911 1930

Locuitori

83 Ca Costineti 45) 84 Ca Cotul- Vii 46) 85 Ca Credina 47) 86 Ca Crian 4 8) q7 Ca Crucea 49) 88 Ca Cucuruz 50) 89 Cta Cuiungiuc-Fntnia 90 Ca Cumpna 52) 91 Ca Curcani 53) 92 Ca Cuza-Vod 54) 93 Ca Darabani 55) 94 Ca Dcleni 51l) 95 Ca Dobromir-Deal 96 Ca Dobromir-Vale 97 Ca Domnia-Elena 57)

104 343 47 137 198


:3~

51)

218 378
4.~

244 241 124 252 338 177

471 1.653 347 635 999 273 914 1.676 241 1.278 1.014 574 l.l81 1.390 816

344 1.406 232 657 921 235 1.037 1,345 255 1.139 1.038 518 1.214 1.561 885

45. Costineti, n 1912: Mangia-Punar. 46. Cotul-Vii, inel, populaia ctunului Casimcea, desf. dup 1912; vatra ctunului prsit se afl n hotarul satului Cotul-Vii; n 1912: Chiragi. 47. c,edina, n 1912: Sofular. 48. Criaz, in 1912: Capugi. 49. Cnuea, n 1912: Sati-Chioi. 50. Cucuruz, n 1912: Imuf-Punar. 51. Cuizmgiuc-Fntnia, in 193n fcea parte din jud. Durostor. 52. Cumpna, in 1912: Hasiduluc. 53. Curcani, in 1912: Chcrtic-Punar 54. Cu~n-Vodu, inel. populaia ctunului Agi-Cabul desf. dup 1912; vatra ctunului prsit se afl n hotarul satul Cuza-Vod; n 1912: Docuzol. 55. Darabaui, n 1912: Daulchioi. 56. Ddeni, n 1912: Enigea. 4i. Domnia-Elena, n 1912: Tatlageac-Mare.

www.cimec.ro

218

JUDETUL CONSTANTA

Nr. de cod

Numele localftillfl

CJildfrf
19U

rPopulafe

Locuilbrl statornicil)
1930

19'11

98 Ca Dorobanu 99 Ca Dou-Mai 100 C(la Dropia liS) 101 Ca Dulceti 50) 102 Ca Dulgheru 103 Ca Dumbrveni 60) 104 Ca Dunrea 61) 105 Ca Esechioi 62) 106 Ca Fclia lJ) 107 Ca Furei 64) 10S Ca Fntna-Mare G:;) 109 Ca Fntnele 66) 110 Ca Ferdinand 1 u;) 111 Ca Floriile 68) ll2 Ca Frasinu 69) ll3 Ca Furca 70) ll4 Ca Furnica 71 )

185 139 40 167 2S!) 243 278 268 132 120 102 266 546 45 20 20
6.~

1.015 613 190 886 1.218 1.053 1.294 1.258 l.ll1 632 498 1.')41 3.376 301 88 74 306

804 410 173 785 1.113 1.151 1.176 1.338 518 582 417 1.314
~.413

165 108 IlO 258

--------5S. Dropia, in 1912: Dcrinchioi. 59. Du/ceti, n 1912: f atlageac-Mic. tiO. Dumbrveni, in 1912: Haira1chioi. 61. Dunrea, in 1912: Boascic. 62. Esechioi. in 193u fcea parte din jud . Durostor. b3. Fclia, n 1912: Facria. 64. Furei, n 1912: Calaicea. 65. FntM-Mare, n 1930 rec. la. Arsa; in 1912: BaPunar. 66. Fntnele, in 1912: lnan-Cime. 67. Ferdinand 1, in 1912: Caramurat. 68. Floriile, In 1912: Bac-Cuius. li9. Frasinu, in 191~: Terzi-Veli. 70. Furca, n 1912. Recter. 71. Ftemica, n 1912: Scheoder.

www.cimec.ro

JUDEUL

CONSTANTA

219

Nr .. de cod
ll5 Ca 116 Ca 117 Ca 118 Cta 119 Ca 120 Ca 121 Ca 122 Ca 123 Ca 124 Ca 125 Ca 126 Ca 127 Ca 128 Ca 129 Ca 130 qa 72. 73. 74. 75. 76, 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. !!5. 86. satul

Numele iocallttll

Cllldirl
1941

(Populaie 19U

LOC:IIItorl statornl;ll)
1930

Galeu 72) Galia 73) Glbiori 74)

Grliciu 7r>) GeneralGrlia Scrioreanu 76)

120 134 82 490 268 283 42

628 682 425 2.433 1.329 1.309 217 1.869 914 327 368 325 573 866 1,777 1.066

597 549 367 1.945 1.284 773 210 1.522 827 407 321 442 579 768 1.823 1.013

Gherghina

77) Ghindreti 71!) Grdina 711) Grniceru 80) 81 J

385
204 76 68 71 136 171 35.'i 243

Gura-Dobrogei Hagieni 82)


Haeg 83)

Horia

84) Independena 81i) lon-Corvin 86)

Galeu,

Galia, u 1950 fcea parte din jud. Durostor,

n 1912: Nazarc.:a.

n 191::!: Saragca. Grli(a, n 1930 fcea parte din jud. Durostor. Gencral-SiriOIeanu, in 1912: l!;nghez Gherghina, n 1912: Defcea. Ghindrcti, n 1912: Ghizdreti. Grdina, n 1912: Toxof. Grniceru, n 1912: Canli-Cicur Gura-Dobrogei, n 1912: Cavargic Hagieni, n 1912: Hagilar, Haeg, n 1912: Arabagi. Horia, n 1012: Muslu-Bei. Independena, iu 1912: Bairamdede. lon-Corvin, n 1912: Cuzgun, comun urban, inel Caraiman, nglobat la oraul Cuzgun, ca suburbie

Glbio1i,

www.cimec.ro

220

JUDEUL

CONST ANA

Nr.
de cod

Numele JocalltiJll

Cllldlrl
1941

Locuitori (Populatie statornicA)


1941 1930

131 Ca Istria 87) 132 Ca Isvorul-Mare 88) 133 Ca lvrinezul-Mare. 134 Cta Ivrinezul-Mic 135 Ca Lanurile 1!9) 136 Ca Lazu 90) 137 Ca Lespezi 91) 138 Ca Limanul92) 139 Ca Lipnia 93) 140 Ca Luminia 94) 141 Ca Lungeni 95) 142 Ca Maior-Chiriacescu 143 Ca Mamaia 144 Ca Mgura 97) 145 Ca Mrleanu 146 Ca Mereni 98) 147 Ca Mihai-Viteazu 09) i48 C\a Mircea-Vod 10)

U6)

347 1911 148 105 212 66 160 334 339 21 143 129 74 116 416 121 347 200

2.300 1.053 718 515 952 266 731 1.672 1.294 61 653 660 305 546 1.845 638 2.598 1.036

1.842 941 579 397


85~

263 870 1.479 1.486 14S 591 561 41(} 527 1.777 66!> 1.720 816

1!7, Istria, n 1912: Caranasui. 8.-1. lsvC!ml-Mare, n U12: Mamut-Kuius. 89. Lanurile, in 1912: Ebichioi. 90. Lam, n 1912: Laz-Mahale. 91. Lespezi, in 1912: Techechioi. 92. Limanul, n 1912: Caracicula. 93. Lipnia, n 1930 fcea parte din jud. Durostor. 94. Luminia, n 1912: ahman. 95, Lungeni, in !::H2: Uzunlar. 96. Maior-ChiriacPJC!t. in 1912: Cassiccea. 97. Mgura, in 1912: Docuzaci. 98. Mereni, in 1912: Enghe-Mahalc. 99. Mihai-Vitea:u, n 1912. Casap-Chioi. 100. Mircea-Vod, n 1912 Celebichioi.

www.cimec.ro

JUDEUL

CONSTANTA

22!
Locuitori (Populafle statornlc:l)
1941 1930

Nr. dec:od
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Ca Ca

Numele loc:alltltU

Clldlrl
1941

Mirceti 101)

Mireasa

102)

Ca Ca

Miritea 103) Moneni 104)

Cta
Ca c~ Ca Ca Ca Ca

Movila-Verde Muratan 106) Nastradin


Nvodari 107)
Negreti 108)

101>)

Cta
Ca Ca Ca Ca

Negru-Vod 109) Negureni 110) Nisipari 111)


Nistoreti 112) Nuntai 113) Oituz 114) Olteni 1111)

:39 127 66 167 251 47 139 380 176 628 231 229 151 323 13 167

181 543 362 919 1.315 159 621 1.531 CJ46 3.154 1.088 1.021 661 2.095 84 950

158 780 312 849 1.149 221 552 1.152 847 2.525 994 986 658 1.461 89 795

n l91l!: Demircea. Mirea5a, !n 1:JI2: Ghelengic. Miritea, ~n 1912 Edilchioi. Mn~neni. n 11.11"!: Pertelia. Movila-Verde, m 1!ll2: Cazil-Murat. Muralan, n 1912: Muratanu-Mare. Nvodari, n 1912: Caracoium. Negr(!ti, inel. ctunul r..:avgagi, care n 1912 a fost rec. separat; n 1912: Carabac. 109. NerJ;ru-Vodii, n 1912: Cara-Omer. 110. Nt!gurcmi, n 1912: Caranlc. 111. Nisipari, n 1912: Caratai. 112. Nistoreti, n 1912: Cuciuc-Chioi, fcea parte din JUd. Tukea. 11.3. Nuntai, in 1912: Duingi. 114. Oituz, nf. dup:i 1!~1 '!. 115. Olteni, n 1912: Demircea.
101. 102. 103. 114. 105. 106. 107. 10'1.

Mirceli,

www.cimec.ro

'222

JUDETUL CONST AN A
Locuitori stalorn!Cll)
1930.

Nr. -de cod 165 Ca 166 Ca 167 Ca 168 Ci!. 169 Ca 170 Ca 171 Ca 172 Ca 173 Ca 174 Ca 175 ,Ca 176 Ca 177 Ca 178 Ca 179 Ca 180 Ca 181 Ca

Numel~

localll4tli

Cl4dlrl
19U

(1 'opulalle

l9ql

OI tina 614 Orzari 116) 72 Osmancea 223 Ovidiu 117) 244 269 Palazul-Mare 70 Palazul-Mic PanduruJ118) 261 100 Pantelimon-de--Jos Pantelimon-de-Sus 119) 226 Prjoaia 120) 80 Pecineaga 121) 452 49 Pelinu 122) Peri 123) 23 307 Petera 124)
Petroani 12~)
2~1

Piatra 126) Plopeni 127)

146 421

3.126 346 1.020 1.407 1.052 512 1.518 468 1.154 334 2.347 272 116 1.626 1.346 996 2.028

2.895 276 987 1.084 .942 222 1.354 404 1.077 377 2.132 171 93 1.420 1.222 565 1.514

1; fi. Orz!lri, n 1:112: Ercbiler.

Il 7. Ovidiu, n 1Y12 Can:ua. 11 !'l. Panr.iurul, n 1q12: Potur. lJY. Pantelimon-dcSns, in 1912: Pantclimonu-dc-Sus. 1\!0. PrJoaia, ~n 1q~o fcea parte din jud. Durostor. 121. Pecineaga, inel. ctunul Haidarchioi, care n 1912 a fost rec. separat; n 1912: Gherengic. 122, Pe/inu, n 1912: Carachioi. 123. Peri, In 1912 : Armutlia. 124. Petera, inel. ctunele: 1. Mircea-Vod i 2. Saidia, nglobate dup 1912 la ~atu! Petera. 12:5 PetrJYani, n 1912; Ch:oselcr. 12r.. Piatra, n 1912: Taaul. 127. PlofJeni. ind. populaia ::tunului Merdivcnli-Put.ar, des!. dup 1~12; vatra ctunului prsit se afl n hotarul satului Plop~ni; n 1912: Cavaclar.

www.cimec.ro

JUDEUL

CONST ANA

223
Locuitori 1Popu~u tie stutornlclll 1941 1930

Nr.
de cod
1~2 Ca

Numele loculiti!!ll

Cli!dlrl 1941

183 Ca 184 Ca 185 Ca 186 Ca 187 Ca 188 Ca 189 Ca 190 Ca 191 Ca 192 Ca
19!~ Ca

Poarta-Alb 128) Poenia 129)

Potrnichea
Raritea 131)

1>0)

Rasova
Rzoarele 13 2)

194 Ca 195 Ca 196 Ca 197 Ca 198 Ca

Rmnicu-de-]os n3) Rmnicu-de-Sus 134) Remus-Opreanu 1:1:;) Runcu 13G) Saligny 137) Saraiu Satu-Nou (Medgidia) Satu-Nou (Ostrov) 1~8)
Scele 139)

203 49 128 194 524 142 244 82

45
124 116 284 136 217 2.57 123 201

1.003 255 621 902 2.637 645 1.096 418 297 680 576 1.380

900 191 567 7962.20~

754
1,001 349 214 531 423 1.210 568 884 1.005 527 913

665
970 1.231 611 931

Schitu 140) Seimenii-Mari

128. Poarta-Alb, n 1912: Alacap. 1'l!J. l'oeni(a, n 1912 : lhrung,'a. ].~(1 Fotrnichi'l, n 191Z: Abciulah 1111 Raritea, n 19>2 Ba,ughian. 132. Rzoarele, n 1912: Guru-Orman, 133. Rmnicu-de-fos, n 1912 fcea parte din jud. Tulcea. 134. Rmnicu-de-Sus, n 1912 fcea parte din jud. Tulcea IJ5 Remus-OprNn:t, ;,1 1'll2 : ,\J,tei-Ceair. 136. Runcu, n 1912: Terzi-Chioi. 137. Saligny, n 1912: Azigia. 138 Salu-Nou (Ostrov), n 1930 fcea prte din jud. Du-rostor. 139. Scele, n 1912: Pelitlia 140. Schitu, n 1912: Mangea-Punar.

www.cimec.ro

224

JUDEUL

CONST ANA

Nr. -de cod 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

Numele

locallti!JI

Cllldlrl
1941

!Populaie

Locuitori statornlcll 1!141 1930 1.002 283 738 365 2.230 426 966 274 417 1.210 372 597 I.I04 988 920. 607. 2.326

Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

Seimenii-Mici Sibioara 141) Silitea 142) Siminoc 143) Sinoe 144) Stejarul145) Straja 146) Strunga 147) Stupina 148)
ipotele 140) i riu tefan-cel-Mare

229 77 150 102 457 98 217

55
82 271 80 1.39 276 190 236 136 582

Tariverde
Tichileti

150)

Ttarul151)

Trguor 15~)

Topalu

I.I30 358 778 484 2.621 464 I.I05 249 428 I.l74 438 623 1.768 1.033 1.189 731 2,647

Sibioara, n 1912 : Cicrcci. n 1912 Tapunar Siminoc, n 1312: Turc-Muriat Siuoe, n 1912: Casap-Chioi. Stejarul, in 1~12: Carapelit. Straja. in 1912 : Mahornctcea Strunga, n 1912 : Ci5la. Stupina, n 1912 Erehescr. ipotele, inel. populaia ctunului Sevendic, desf. dup 1912 ;, vatra etunului prsit se afl n hotarul satului $ipotele; n 1912; Ghiol-Punar. 150 Tariverde, n 1912: Dorotheia. 151 Ttaml, in 1912: Azaplar. 152 T rguor, inel. populaia ctunului Ester, desf. dup 1912 ; vatra satului prsit se afl in hotarul satului Tr.g:uor; n 1912: Pazarlid,
141 14:! 143 144 145 146 147 148 149
Silitr:a,

www.cimec.ro

JUDEUL

CONSTANA

225
Locuitori stalornlcl)
1930

Nr. de cod

Numele Iocalltillli

Clildlrl
1941

(Populaie

19U

216 Cta Topraisar 217 Ca Tortoman 21R Ca Traian 219 Ca TudorVladirnirescu 1113) 220 Ca Tufani 1~4) 221 Ca Tuzla 222 Ca epe-Vod 1fili) 223 Ca ibrinu 156) 224. Ca Urluia 925 Ca Vadul Hi7) 226 Ca Valea-Dacilor 158) 227 Ca Valea-Neagr 159) 228 Ca Valea-Rea 160) 229 Ca Valea-Seac 161) 230 Ca Valea- apului 162) 2.'ll ela Valul-lui-Traian 163) 232 Ca Vama-Veche 164) 233 Ca Vlcelele 16:i)

374 199 39 162 182 439 196 45 160 157 167 263 104 235 98 238 35 220

1.706 972 194 861 827 2.332 985 261 750 666 769 1.470 .369 1.278 463 1.234 119 l.l22

1.683 895 208 829 748 1.724 943 210 632 597 754 1.197 592 1.081 560 980 179 968

153 Tudor-Vladimirescu, in 1912: Regep-Cuius. 154 Tu/ani, in 1912: Caraaci. 155 '{epe-Vod, in 1912: Chior-Cirnt~a. 156 '{ibrinu, in 1912: Ceabacu. 1.57 Vadul, n 1912: Cara-Harman. l:i3 Valea-Dacilor, in 1912: Ende-Carachioi. !59 Valea-Neagr, in 1912: Cogealia. 160 Valea-Rea, n 1912: Enielia. 161 Valea-Seac, n 1912 : Ornurcea. 162 Valea-'{apului, in 1912: Dechederesi. 163 Valul-/ui-T raian, n 1912 : Hasancea. 164 Vama-Veche, n 1912: llanlc. 165 Vlcelele, in 1912: Valal.

www.cimec.ro

15

226
Nr. de cod
234 Cta
2.'~5 Ca

JUDETUL CONSTANTA Locuitori Cllldlrl (Populatie statoralcil)


1!141

Namele localltillll

19'11

1930

236 237 238 239 240 241 242 243

Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca

Vntori 106) Vrtop 16 7) Velichioi 168) Veteranu 169) Viioara 170) Viroaga Vlahii171) Voevodul-Mihai Vulturu 173) Zorile 174)

54 124 68 61! 296 245


llill
172)

111 268 220

249 571 332 352 1.437 1.0611 807 629 1.372 1.058

330 439 369 314 1.284 1.043 671 650 1.185 959

166. Vntori, n 1912 : Ascilar. 167 Vrtop, in 1912 : Deliorucci. 168 Velichioi, n 1930 fcea parte din jud. Durostor. 169 Veteranu, n 1912: ldri-Kuius. 170 Viioara, n 1912 : Caceamac. 171. Vlahii, n 1912: Vlahchioi. 172. Voevodul-Mihai, inel. ctunul Urluchioi, care . n 1912 a fost rec. separat; n 1930: Regele-Mihai l; n 1912: Musurat. 173 Vulturu, n 1912 : Cartal. 1H Zorile, n 1912: Cherim-Cuius.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele
JocaUUill

COVURLUI
CUidlrl
1941
(Populaie

Locuitori statornlcill
1930

1941

TOTAL GENERAL 4.3.587


Total
Galai
orae

(capitala) 1)

Total rural
31 Cv

32 Cv
.'!3 Cv 34 Cv 35 Cv 36 Cv 37 Cv 38 Cv 39 Cv 40 Cv 41 Cv 42 Cv -43 Cv

Aldeti Balinteti 2) Barboi 3) Bleni 4) Bneasa Bereti- Trg Branitea 6) Hrneti

5)

15.048 15,048 28.589 142 202 84 783 439 736 391) 21'1

Bujor-Trg Bursucani
Cavadineti
Ctua

205
7)
174 242 149 386

B)

Chiraftei

226.431 .9S.S4.5 95.545 130.886 510 778 380 3 ..Sfifi 1.806 2.962 1.832 1.078 849 760 1,099 502 1.926

210.006 99.605 q9.605 110.401 604 725 791 2,943 1.653 2.993 1.705 873 831 684 1.700 1.589

1. Municipiul Galai, inel. suburbia iglina i Cartierul Demobilizailor, care fac parte integrant din ora; n 1930, inel. comuna suburban Fileti. 2. Balinteti, n 1930 inel. satul Cioinagi. 3. Barboi, format din contopirea satelor: Barboi-Sat i Barboi-Gar, rec. separat n 1930. 4. Bleni, inel. satul Zgancea, rec. separat n 1912. 5. Bereti- Trg, format din satele: Bereti-Sat i Bereli-Trg, rec. separat n 1930; n 1912: Bereti. 6. Branitea, n 1930 ineL satul Lozova. 7. Cavadineti, n 1930 inel. aezri le gospoclreti, din cari s'a nfiinat n anul 1939: noul sat Posada. 8. Ctua. n 1930 rec. la Fileti.

www.cimec.ro

228

JUDEUL

COVURLUI

!'lr,

de coil

Numele localltlltll

Clldlrl
19111

Locuitori (Populatie statornlcl)


1941 1!130

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv C.v Cv Cv Cv Cv Cv

Cioinagi O)
Cimele

Comneti

Corni Costache-Negri Costi 10) Cotros


Creti Cristcti

11)

Cuca Cudalbi
Cuza-Vod

Drgueni 12)

Fntnele 13)
Frneti

Ferdinand Fileti 14)


Foltcti Frumuia Gneti 15) Ghibreni Ghingheti

12 174 158 245 398 211 50 390 133 268 1.515 375 439 262 648 210
27~

477
~72

Ghireasca

399 32 59 92

44 773 661 1.164 1.809 860 282 1.716 350 1.324 7.198 1.911 1.793 1.430 2.919 1.024 1.087 2.015 1.893 1.761
143

657 625 984 1.567 554 195 1.640 985 6.J4ll 1.363 1.737 1.125 2.401 693 1.006 1.806 1.491 2.017 166 204 364

265 369

9. 10. 11. 12. 1912. 13. 14. 1930, 15.

Cioinagi, n 1930 rec. la Balinteti. Costi, n ]930: Satul-Coste. Cristeti, n 1930 nglobat la Gneti. Drgueni, inel. ctunul Diochei, rec. separ;;tt n Fntnele, inel. ctunul Mogo. Fileti, n 1930 inel. satele: Ctua i oldana; n suburban la oraul Galai. Gneti, n 1930 inel. satul Cristeti.

www.cimec.ro

JUDEUL

COVURLUI

229
Locuitori statornlcll)
1930

Nr. de cod
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Numele

localltil~ll

Clildlrl
1941

(Populaie

1941

Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv

Golci Grpeni

ljdileni
Independena

lsvoarele
Jorti Lascr-Catargiu Lozova 16 )

Lunea Lupele

1 7)

Lupeti Mcieni Mluteni Mnstirea 18)


Mstcani 19)

325 61 171 1.011'! 166 480 383 22 81 24 20.3 269 28.3

85
534 165 162 74 318 106 160 625 340 217

Mnzteti

Meria
Mihail-Koglniceanu

Moscu Movilt:ni 20) Negrea 2 1 ) Oancea Oasele Odaia-Manolachi

1.570 263 782 4.615 816 2.050 1.933 101 388 142 780 1.262 1.112 370 2.482 731 652 320 1.456 465 869

1.301 276 644 3.998 632 1.948 1.644 324 718 1.038 1.0811 367 2.121 685 599 205 1.232 145
75~- o ~ ..590'-

2.796
1.540 1.150

22)

1.199 877

16. Lozova, n 1930 rec, la Branitea. 17. Lupele, in 1930 rec. la Pechea, 18. Mnstirea, n 1912: Mnstireni. 19. Mstcani, inel. ctunul Drculeti, rec. separat in 1912. 20. Movileni, n 1912: Movileni-Barboi. 21. Negrea, n 1912: Costache-Negri, 22. Odaia-Manolachi, inel, ctunul Slobozia-Movilei, rec . .!ll'parat n '1912.

www.cimec.ro

230

JUDEUL

COVURLUI
Locuitori

Nr,
de cod

Numele localltllfll

Clildlrl t!IU

(Populaie statornlcill

1941

1930

91 92 93 94 Q5 96 97 98 99 100 1O1 102 103 104 105 106 107 108 109

Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv IlO Cv III Cv ll3 Cv

Onciu Pechea Piscu Plevna

23)

Pochicani

Posada 24) Purioani


Puichioaia

28 1.075 679 101 64 191 88


277
2~)

89
5.825 3.381 497 255 853 403 1372 531 1.434 1.119 I.l38 34G l.l49 677 3.817 1.259 2.673 312 794 482 3.477 768

82 4.201 2,697 364 238 430 1.094 547 1.207 995' 1,059 32S 934 703. 1.619 1.281 2.251 278 567 276 3.359 653

Regele-Fcrdinand Rogojeni 26)


Rocani

Rugineni
Sseni Scnteeti

Sipeni
Sivia

Slivna Slobozia-Conachi Sfobozia-Oancea 27) Slobozia-Ventura Smrdan


Smuli 28)

112 Cv.

Stoicani

126 319 265 256 70 249 175 812 300 513 82 156 ll6 766 165

23. Pechea, n 1930 inel satul Lupele. 24. Posada, sat nou nf. n 1939 din aezri gospod reti situate pe teritoriul satului Cavadineti; n 1930 rec. la Cavadineti, ca simplu ctun. 25. Regele.:f erdinand, n 1930: Prodneti, 26. Rogojeni, n !912 inel. satul Suceveni, care n 1930 s'a rec. la Tudor-Vladimirescu. 27. Slobozia-Oancea, n 1912: Slobozia-Oneti. 28. Smuli, inel. ctunul Gorneti.

www.cimec.ro

JUDEUL

COVURLUI
Locuitori

231

Nr. de cod

Numele localltlfU

Clldlrl 19111

(Populaie statornlcll

19111

1930

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv Cv

Suceveni
endreni

29)

erbetii-Vechi ipote oldana 30) Trnoani

Ttarca Traian Tudor-Vladimirescu


Tuluceti ucani Urnbrreti Urleti Vame

31)

Vasile-Alecsandri
Vdeni Vntori

Vrlezi
Vldeti 32) Zgancea 33) Zrneti Zimbru 34)

9 167 67 32 56 166 161 62 508 508 337 225 143 121 110 252 216 518 333
83 23

104 794 320 145 174 748 826 291 2.257 2.559 1.502 1.03.':! 627 524 489 1.099 867 2.283 1.576 353 86

701 263 124 614 625 253 2.014 2.187 1.413 943 537 539 398 896 756 2.12fl 1.283 294 73

29. Suceveni, n 1930 rec. la Tudor-Vladimirescu; in 1912 nglobat la Rogojeni. 30. oldana, n 1930 rec. la Fileti. 31. T udor-Uladimirescu, in 1930 inel. satul Suceveni; in 1912: Chirileti. 32. Vldeti, inel. ctunul Pacani, rcc. separat in 1912. 33. Zgancea, sat nou nfiinat tn anul 1939 i rec. la Bleni; n 1930 nglobat la Bleni, ca simplu ctun; n 1912 rec. separat. 34. Zimbru, se numete i: Schitu-Zimbru.

www.cimec.ro

. JUDETUL DAMBOVI A
Nr. de cod Numele localltilfll Clldlrl
1941

Locuitori <Populatie statornlcl)


1941 1930

. TOTAL GENERAL Total orae


D

82.939 6.989 4.562 1.209 1.168 1.451 44 306 196

352.141 86.2!5 26.144


5.90.~

309.071 81.685 20.535 5.32& 5.772 5.473 811 1.04&

Trgovite

(capitala) 1) 2 3 Il 12 13
D Geti
D

Pucioasa~)

D D D

Total suburban Colanu 3) Matei-Voevod 4) Ulmi 5)

4.168 6.110 206 1.695 824

1. Oraul T rgovite, inel. comunele suburbane: a) Colanu. b) Matei-Voevod, c) Ulmi, d) Valea-Voevozilor i e) Viforta; n !930 inel.: suburbia Mahalaua-Srbi (n 1941: Matei- Voevod, comun suburban) si inel. comunele suburbane : a) Colanu, b) Priseaca, c) Teiu, d) Ulmi, e) Valoa-Voevozilor i f) Viforta; localitile Priseaca i Teiu, n 1941 rec. separat ca sate. 2. Oraul Pucioasa inel. localitile : 1. Biela, 2. Diawneti, 3. Miculeti, 4. Podurile-de-Jos i 5: erbneti, inglobate la ora ca suburbii ; n 1930 inel. suburlbiile: 1-5, 6. Glodeni, 7. Malurile, 8. Podurile-de-Jos, 9. ScrleHea i 10. Strmbu; localitile 6-10 au fost rcc. in 1941 separat, ca uniti distincte, adic sate. 3. Comuna suburban Colanu, inel. satele: 1. Dumbrava j 2. Udreti, nglobate dup 1912 la comuna suburban Colanu . . 4. .Comuna suburban Matei-Voevod, n 1930: Mahalaua-Srbi, suburbie la Trgovite. 5. Comuna suburban Ulmi, inel. satele : 1. Matracaua. 'i'2. Nisipurile, nglobate dup 1912 la comuna suburban Ulmi.

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

233
Locuitori atatornlcl)
1!130

---------

Nr. de cod 14 15

Numele loc:aiUIIII

CUidlrl
1941

(Populaie

1941

D D

Valea-Voevozi Viforta

449 456
76.000

1.593 1.792
'JI.'i.926

1.459 2.155
277.4!16

'[ otal rural


31 D 32 D 33 D 34 D 35 D 36 D .37 D 38 D 39 D 40 D 41 D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D Adnca
Adunai Aluniu 6)

Aninoasa 7)
Aninoani

Arsuri
Atrnai-Regie

B)

Baloteasca Bceti Il)


Bdneti 10) Bdeni Bduleti Bjeti Blneti Blenii-Romni

452 140 49 472 40 123 93 81 79 186 318 117 62 610 541 225 181 98 321

1.948 513 158 1.824 148 450 377 307 304 742 1.039 543 271 2.472 2.747 949 761 397 1.187

1.6.58 482 1.558 119 436 315 242 570 812 452 228 2.310 2.299 893 666 359 1.837

Blenii-Srbi Blteni Bltia Bneti Brbuleu 11)

6. Aluniu, n 1930 rec. la Pietrari. 7. Aninoasa, inel. c tunul Sub-Deleni, nglobat dup 1912 la Aninoasa. 8. Atrnai-Regie, in 1930 rec. la Principele-Mihai. 9. Bceti, n 1912 inel. satul erbneasa; in 1912 satul Bceti fcea parte din judeul Prahova. 10. Bdneti, rec. la Berevoeti; in 1930 inglobat la 11. Brbuleu, n 19.30 inel. satul Bseti (Brbuleu), n 1912 inel. satul Ghemlu, care in 1930 a fost recensat la Gura-Brbuleului.
Berevoeti.

www.cimec.ro

234

JUDEUL DAMBOVI A

Nr. de cod
51 Dt

Numele

localililll

Cladiri
1941

(Populaie

Lo cultori statornica)
193G

19111

Bseti (Brbuleu) 12)

52 Dt 53 Dt 54 Dt 55 Dt 56 Dt 57 Dt 58 Dt 59 Dt 60 Dt 61 Dt 62 Dt 63 D"t 64 Dt 65 Dt 66 Dt 67 Dt 68 D

Bseti

{Valea-Mare) Bldana
13)

Bntu

Brloiu

Becheneti 14) Berevoeti 15) Beteloaia

Bezdeadu-de-]os 10) Bezdeadu-de-Sus 17)


Bilciureti 18)

Blindari Boboci
Bogai 19)

Bolovani Boteni
Boeti Branitea

20)

185 140 130 104 7H 199 96 71 483 387 233 78 69 612 419 280 394 800

755 540 ,521 411 297 789 407 313 2.014 1.617 985 320 290 2.376 1.704 1.149 1.364 3.159

460 477 378 259 352 289 5.093 2.138 285 217 2.107 1.588 1.062 1.289 3.095

12. Bseti, (Brbuleu), in 1930 rec. la Brbuleu. 13. Brloiu, in 1912 inglobat la Bogai. 14. Becheneti, in 1930 rec. la Fin ta-Veche. 15. Berevoeti, inel. satul Bdneti. 16. Bezdeadu-de-fos, in 1930 rec. mpreun cu Bczdeadu-de-Sus, sub denumirea : Bezdeadu. 1i. Bezdeadu-de-Sus, n 1930 rec. mpreun cu Bezdeadu-de-]os sub denumirea: Bezdeadu ; in 1912 inel. satul Valea-Morii. 18. Bilciureti, inel. ctunul Cloaru-Frecei; in 1930 inel. satul Suseni (Socetu). 19. Bogai, n 1912 inel. satele: Brloiu i Bujoiu. 20. Bolovani, inel. ctunul Adunai, nglobat dup 1912 la Bolovani.

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

235
Locuitori (Populatie atatornlcl) 1941 1930

Nr. de cod

Numele localltlltli

Clldlrl 1941

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8(i 87 88 89 90 91

Brneti 21)

Dt
D

Brtetii-de- Jos 22)


Brtetii -de-Sus Brcoveanu 23)

703 125 83

Dt
D D D

177
102 204 190 101 152 46

Brebu
Brezoaiele-Briloiu Broteni-Deal 24)

Dt
D
D

Broteni (Mgura) Broteni (Produle) Broteni- Vale 25)

Dt Dt
D D

Buciumeni
Bucani

353
651 161 128 240 126 127 159

Bucuroaia Bujoiu 26) Dt Bujoreanca D Bumbuia Dt :Bungetu D Burduca D Butoiul-de-Jos D Butoiul-de-Sus D Buzoianu D Cacova 27) D Capu-Coastei

2.897 493 39.'3 822 429 843 807 464 700 199 1.301 2.956 724 476 969 469

2.180

557
319 703 347 815

771 357
606 154
1.114

570
724 618 89':1

2.181 644 490 839 394 451 598

150
227 62 142 161

555
781 256

307 583
638

519 593

21. Hrneti, inel. ctunul Lculec-Brneti, nglobat 1912 la Brueti. 22. Brtetii-de-fos, ind. ctunul Adunai, rcc. separat n 1930, ca sat. 23. Brncoveanu, n 1912: Voineti. 24. Broteni-Deal, n 1912: Brotenii-de-Sus. 25. Broteni-Vale, n 1912 : Brotenii-de- Jos. 26. Bujoiu, n 1912 nglobat la Bogai. 27. Cacova, inel. ctunul Drghieti.
dup

www.cimec.ro

236

JUDEUL DMBOVI A

Nr. de cod
!!~

Numele

localltllll

Clildlrl 19111

(Populaie

Locuitori statornlcih 1941 1930 331 1.305 176. 275 830 1.095 193 613 876 547

Dt
D
D D D D D

93 Dt 94.D

Catanele Cazaci 28)

92
(Stneti)

388 Clugreni (Cobia-de-Jos) 44


Clugreni
Clugria Cprioru Cpuna Crpeniu Ctunu Cndeti-Deal Cndeti-Vale Crciuma-lui- Vian Crlneti

95
96 97 98 99 100 JOI 102 105 104 105 106 107 108 109 110

77 220
312

50
18'1 237 178 3ii') 30 118 37 17 4 120 86 159 15

369 1.629 201 3'19 833 1.231 203 741 9!-15

Dt
D

629 l.l86
141

l.l59
121 483 . 155

D D D

489
151

<'::hirca
Chi~eti 29) Ciocoeti

D D

629
537

556 436
321 518 87 198 353 746 2.835 648 1.091

D D

Cioflec 30) Ciurari


Clocaru Sl)

D D 113 D 114 D ll5 D

III ll2

Coada-lsvorului Cojasca Cojocaru Cojoiu 32) Colacu

.51
819

Coboru 98 Cocou (Colentina-Nou) 183

358 694 56 232 450


739

3.241
714

169
61 264

ll6 li 7

243
l.l87

28. Cazaci, inel. ctunul Atrnai. 29. Chieti, in 1912 inel. satul Glmbocelu. !10. Cioflec, n 1912: Cioflegu, fcea parte din jud. Arge.

31. Clocaru (Ciocaru-Frecei), inel. ctunul Frecei. 32. Cojoiu, in 1930 rec. la satul Vrfuri.

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

237
Locuitori statorDicll)
1~

Nr. de cod

Numele localltllfll

Cllldlrl
1!11&1

tPopulal~i.

1!11&1

118 119 120 121 122 123 124 125

D D

D D D D D D

Colibai Comiani Conetii-de- Jos Conetii-de-Sus Cornelu 33) Corneti

Corni
Costeti Costetii-din-Deal Costetii-din- Vale Costiata Crciuneti Crngai

1~6 D 127 D 123 D 129 D 130 D

34)

205 592 174 261 121 547 145 153 220 122 68
89

862 2.717 804 1.087 465 2.244 629 624 1.01'7 491
295

131 1!32 133 134 13.5 136 137 138 1.'39 140

D D D D D
D D D D D

Crngurile-de-Jos ar;) Crngurile-de-Sus


Creuleti

106 195 130


115

Cristeasca 36) Crovu Cruceru 37) Cucuteni Cuparu


Cuza-Vod

6f. 298 .334 226 121 141 200 281 3!)

347 414 721 448 453 262 1.189 1.457 &i6 524 589 908 1.131 135

795 2.250 650 1.061 641 2.022 535 499 882 508 243 305 346 873 483 425 295 1.061 1.351 825 454 518 803 884 122

Dmbovicioara (Dobreasca) 141 Dt Decindeni 142 Dt Dimoiu

33. Cornelu, n 1930 inel. satul Vleni. 34. Costetii-din-Vale, n 1930: Costeti- V<itra. nglobat 35. Crngurile-de-/os, inel. c tunul Riteti, dup 1912 la Crngurile-de-Jos. 36. Cristeasca, n 1912: Crsteasca. 37. Cruccm. n 1912: Brezoaia-Ciuceru.

www.cimec.ro

238

JUDETUL DAME-OVI A

Nr. de cod

Numele

localltilll

Cl4dlrl
1941

(Populaie statornic!)

Locuitori

----------~----------------

1941

t!iliiO .

143 D 144 D 145 D 146 D 147 D 148 D 149 D 150 D 151 D 152 D 153 D 154 D 155 D 156 D 157 D 158 D 159 D 160 D 161 D 162 D 163 D 164 D 165 D

Dobra 38) Dogari


Doiceti

Dolani
Dospineti 39)

Dragodana
Dragodneti Dragomireti Drghineasa 40) Drgeti-Pmnteni 41) Drgeti-Ungureni 42) Dup-Deal 43) Fgetu 44) Fgeelu

nntnele Ferestrele
Feepi

Fieni Finta-Mare Finta-Veche Frasin-Deal Frasinu Fmsin-Vale

4~)

486 82 487 218 .'35 327 315 210 98 245 184 39 116 151 205 112 49 432 378 78 178 210 24

1.980 350 2.041


965

137 1.315 1.061 884 425 997 757 169 463 650
964

2.235 257 1.816 787 155 1.230 953 713 339 853 683 374 516 871 425 150 1.343 1.582 785 631 724 105

480 159 1.935 1.513 318 657 817 96

38. Dobra, n 1930 inel. satul Pslari . . 39. Dospineti, se mai numete: Puturosu-dc-Prahova. 40. Drghineasa, n 1930: Drghineasca. 41. Drgeti-Pmnteni inel. aezrile gospodreti Pilrvuleti ; n 1912: Pmnteni. 42. Drgeti-Ungureni, n 1912: Ungureni. 43. Dup-Deal, n 1930 rec. la Gura-Brbuleului. 44. Fgetu, n 1912: Fgeelu. 45. Finta-Veche, n 1930 inel. satul Becheneti

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

239
Locuitori (Populafle statornlcl) 1941 1930

Nr. de cod

Numele Jocallllfll

Cllidlrl 1941

166 D 167 D 168 D 169 D 170 D 171 D 172 D 175 D 174 D 175 D 176 D 177 D 178 D 179 D 180 D 181 D 189 Dt 183 D 184 D 185 D 186 D 187 D 188 D

Frsinei

Fundata Funduri Fusea


Gineti Gieni Gmneti

Grleni
Geangoeti Gernenea-Brtuleti 4G)

Gheboaia Gheboasa 47) Gheboeni 48)


Ghernlu 49) Gheorghieti

45 156 109 93 140 470 i7 77 74 228 445 91


304

Gherghani
Ghergheti Ghimpai Ghineti

Glmbocata 110) Glmbocelu 111) Giodeni Glodeni (Zrfoaia)

57 72 199 153 258 233 186 74


52)

566 168

198 647 493 448 520 1.872 298 290 ::!79 764 2,086 428 1.243 230 282 776 663 1.200 798 730 282 2.343 646

171 534 433 405 511 1.693 303 259 237 696 1.769 321 1.079 185 i16 531 952 845 660 266 2.121

46. Gemenea-Brtuleti, inel. ctunul Juguleti. 47. Gheboasa, in 1912 fcea parte din judeul Prahova. 48. Gheboeni, inel. ctunul Mrgineanca (colonie muncitoreasc).

49. Ghemlu, in 1930 rec. la Gur;l-Brbulcului; in 1912 nglobat la Brbuleu. 50. Glmbocata, inel. ctunul Cotu-Malului, inglobat dt1p 1912 la Glmbocata. 51. Glmbocelu, n 1912 nglobat la Chieti. 52. Glodeni (Zrfoaia), n 1930 nglobat la Pucioasa, ca suburbie.

www.cimec.ro

240

JUDETUL DAMBOVIA

Nr. de cod

Numele

JocalltlU

Clldlrl
19U

(Populaie

Locuitori statornlcll I!IU 1930

189 190 191 192 193 194


195

D
D

D D D D D

Goleasca Gorgota 53) Gorgotieni Greci


Gura-Brbuleului 54)

105

Gura-F..>ii
Gura-Ocniei

347 124 200 107 283


573

196 D 19i Dt 198 D 200 D 199 D 201 Dt 202 D 203 D 204 D 205 D 206 D 207 D 208 D
20~ D 210 D

Gura-Porcului
Gura-uii

55)

Gura-Vulcanei
Guoiu Gua i

Hagioaica
Hanu-lui-Pal Hbeni 56) Heleteul Hodrti
Hulubeti

lbrianu
!oneti

57)
58)

Izvoarele lzvoru

97 611 242 168 38 126 90 250 32 150 229 256 214 149 95

486 1.349 706 9tj7 422 1.110 2.928 387 2.756 992 744 179 567 371:1 1.195 132 633 873 1.014 907 548 384

887 1.213 460 829 .!160 1.115 2.439


456

2.402 841
594

131
r.LL

317 988 127 556


8!il

924 791 1_.246 357

53, Gorgota, se mai numete: Vaica-Lung-Gorgota. 51. Gura-Biirbuleului, n 1930 inel. satele: Dup-Deal, Chemlu i Valea-Glodului. 55. Gura-Porcului, inel. ctunul Burduani, inglobat <iup 1912 la Gura-Porcului. !J6. /Ibeni, inel. ctunul Hbeni-Bucani. nglobat dup 1912 la Hbeni. 57. lbrianu, n 1912: l. lbrianu (corn. Finta) i 2. lbrianu (corn. Frasinu), 2 sate omonime contopite dup 1912. !:8. lzv:Jarele, inel. ctunul Rudari; n 1930 inel. satul Sudulcni.

www.cimec.ro

JUDEUL DMBOVI A

241
Locuitori (Populalie statornlciJ
19U

Nr.

de cod 211 D 212 D 21!3 D 214 Dt 215 D 216 D 217 D 218 D 219 D 220 D 221 D 222 D 223 D 224 D 225 D 226 Dt 227 Dt 22!1 D 229 D 230 D

Numele loealltllfll

Cll!ldirl
1941

1!130

Jugureni Lazuri ~O)


Leulee

86 391
31~

Lueieni
Ludeti GO)

Lunea
Lunguleu

Malurile 61) Manga Matraeaua 62) Mavrodin Mgura (Bela)


Mnstioara Mnstirea 63) Mneti Mrceti Mruniu 64)
Mtsaru

Mnjina 65) Mereni (Slcua)

253 193 290 774 98 250 33 168 188 176 135 323 461 148 219 129
6'3)

361 1.556 1.426 1.027 75.'3 1.070 3.712 426 887 131 660 300 820 495 1.244 2.088 695 903 457

331 1.335 1.391 942 516 1.008 3.138 915 563 614 747 490 1.098 1.821 712 825 173 99

59. Lazuri, inel. aezrile gosp~dreti NisiP-uri. 60. Ludeti, inel. ctunul Moneni, ree. sepd.rat n 1930 ca sat; n 1912 inel. satele: Miloeti, Rudari-Ludeti, Rudari (Ptroaia-Deal), i Strmbu (Hulubeti) = Strmbu (din Teleti). 61. Malurile, n 1930 nglobat la Pucioasa, ca suburbie. 62. Matracaua, n 1930 rec. la Mruniu, 63. Mnstirea, inel. ctunul Cobia, nglobat dup 1912 la Mnstirea. 64. Mruniu, n 1930 inel. satul Matracaua. 65. Mnjina, inel. etunul Lunea. 66. Mereni, (Slcua) ree. la Sleua.

www.cimec.ro

16

242

JUDETUL DAMBOVIA

Nr. de cod

Numele locall14111

Cl4dlrl 1941

(Populaie stalornlc4)

Locuitori. .

1941

1930

231 232 233 ;.!34

D
D

Mereni (Stneti) Merii 67)


Meri
Miloeti 68)

87
138

D
D

75
68 241 142

367 635 359

255
962

235
236

D
D D D

Mircea-Vod

Mislea
Miuleti Mlcile 69)

578
370 378 95

237
2.18 23'.1 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

75
102 26 8 241 82 376 681 41 187 307 57 72 4.3 60 383

319 .')64 261 242 829 558 328 116 17 973 269 1.287 2.647 125

D D

Moara-Crovului
Moara-Nou

25
1.051 316

D Mogoani D Mogoeti D Moroeni 70) D Morteni D Moia-Mic 71)


D D D D D D D Moteni.-Greci 72) Moeni Movila 73)

1.557
2.849 190 728 1.261

720
1.064 194 166 296 1.773

230
217 17J 316 1.732

Muscel
Nicolaeti Nistoreti

25(1
251 252

Nucetu 74)

67. Merii, se mai numete: Merii-Cojocaru. 68. Miloeti, n 1912: Miloani, nglobat la Ludeti. 69. Mlci/e, n 1930 rec. la Pietrari. 70. Moroeni, inel. ctunul Dobreti (colonie munciton 1912 nglobat la Valea-Lung, j':ld. Prahova. 72. Moteni-Greci, in 1912 : Greci. 73. lHovi/a, n 19'1~1 rec, la Nu,etu. 74. Nu~etu, n 1!130 inel. satul Movila
reasc). 71. Moia-Mic,

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

243

Nr. de cod

Numele Iocalltiltll

CI4dlrl 194.1

Locuitori <Populalie statornlciJ 194.1 1930

253 D 254 D 255 D 256 D fl57 D 251> D 259 D 260 D 261 D 2(;2 Dt 263 D 264 D 265 D 266 D 26i Dt 268 D 269 D 2i0 D 271 D 2i2 D 273 D 27 4 C 27 5 D 27ti D 27 7 D 278 D

Ochiul-Boului Ochiuri 75)


Ocnia

161 36

838
247 536 262
45~

Odaia-Turcului
Odobeti

Ogrea Oiogeni Olteni (Jugureni) Olteni (Lucieni)


Onceti

681) 273 3.381 1.139 2.192 1.172

617

83
2.987 954 2.088 970 1.647 560 200 613 88 346 180 295 872 408 I.l69 163 1.765

1.729
612

Oreasca Palade
Pdureni Pneti Pstrnacu Ptroaia-Deal

150 50 203 25

219
725 105 :373 239

92
64 88 227 124 307 44 100 494 240 297 131 461 157 478

332 979
-145

PtrJaia-Vale
Punei

76)

1.188
190 408

77) Perinari Petreti Petreti-Croitori

Pslari

2.076
1.041 1.274 553 1 729 530

972
I.l47 537 1.552 1.700 1.691

Piatra-Epei Picior-de-Munte Pietrari 7 8)


Pietroia

1.799

75. Ochiuri, sat nou - colonie muncitoreasc petrolifer, nfiinat dup;i 1~1:! pe Lt"ritoriul comunei Rsvadu, 76. Ptroaia -Vllh, inel. Gara-Pietroaia. 77. Pslari, n 193::1 rec. la Dobra. 78. Pietrari, n 1930 inel. satele: Aluniu, Strmba i ipotu.
Mlcile,

www.cimec.ro

244

JUDEUL DAMBOVI A

Nr.
de cod

Numele localllllll

Clldlrl
19U

P.opulale

Lo,ultori statornlcl
19311

1911

279 Dt 280 Dt

281 284

282 Dt 283 D
D

285 D 286 Dt 287 Dt 288 D 289 D 290 D 291 D


2~2 D

Pitaru 7D) Plopu Podurile-de-Jos Podu-Rizi Poiana-de-Jos Poiana-de-Sus Poroinica

271

1.197

1:29
80)

200 201
469

530 843
897 1.848

1.058 565 768 1.825 2.027


9.~3

482

2.345
96.S

233
21 61

Pota-Lzrescu 81)

293 Dt Produleti
294 296
D D D D D

Potlogeni-Deal Potlogeni-Vale Potlogi Priboiu Principele-Mihai Priseaca 83) Pucheni Puntea-de-Greci


Puu-cu-Salcia

54
812 259 109 175 390 236 250

82)

77 219 198 3.481 1.014 510 687 1.788 1.2!31


1.185

81 187

202 3.322
900 805 722 1,545 801 1.067 605 490

295 Dt
297
29f'

163
132 229 83 530
95 252

Raciu
Racovia

299 Dt

Ragu
Rcari

30P

501 Dt 302 Dt 303 D

Riculeti Rscei 84) Roaia

649 518 942 !323 2.415 444

812 278
2.290

. 424
1.040

87

l.l34 3S5

324

:'9, Pitaru, n 1912: Vcretii-de-Rstoaca. 1!0. Podurile-de-/os, n 1930 nglobat la Pucioasa, ca suburbie. 81. Pota-Lzrescu, n 1912: Pota. 82, Principele-Mihai, n 1930 inel. satul Atrnai-Regie. 83. Priseaca, n 1930 corn. suburban Ia Trgovite. 84. Rscei, n 1912 fcea parte din judeul Arge,

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

245
Locuitori (Populalle sJatornlcll) 1941 l930

Nr. de cod

Numele

Iocalltilll

Clldlrl 1941

304 D 305 D 306 D 307 D 308 D 309 D 310 D 31! D 312 D 313 D 31-l Dt 31S D 316 Dt 317 D 31R D 319 D 320 D 321 D 322 Dt 323
D

Rsvadu-de-Jos Rsvadu-de-Sus

Rmata
Rncciov 85)

8S7 248 135


.~19

3.458

993
55!! 1.263 1.473 1.007 2.674 529 225 1.266 392
1.5.3<)

Rul-Alb-de-Jos 86) Rul-Alb-de-Sus 87)


Romneti 88)

Rudari Rudari Runcu Saru

(Ludeti) 81!) (Ptroaia-Deal)

403 '251 535 126 90) 47 302 97


339

3.012 1.217 437 1.022 2.168 2.230 570 192

965
368 1.222 547 1.419 641 267 1.133 627 137

Slcua 91)

Sbieti Scueni

Steni S veti
Scrlenea 92)

Scheiul-de-Jos Scheiul-de-Sus
(Moneni) 03)

145 400 176 70 58 289 201 34

723 1.659
7~:)

305
216

1.2.'19 794 11!2

Secturile

Rncciov, in 1930: Rncciovu. 86. Rul-Alb-de-Jos, in 1930 rec. impreun cu Rul-Albde-Sus, sub denumirea: Rul-Alb. 87. Rul-Alb-de-Sus, in 1930 rec. impreun cu RulAlb-de- Jos, sub denumirea: Rul-Alb. 88. Romneti, in 1912: Rumneti. 89. Rudari (Ludeti), in 1912 inglobat la Ludeti. 90. Rudari (Ptroaia-Deal), in 1912 inglobat la Ludeti. 91. Slcua, inel. satul Mereni. 92. Scrlenea, in 1930 inglobat la Pucioasa, ca sub urbie. 93. Scheiul-de-Sus, in 1930: Moneni.

85.

www.cimec.ro

246

JUDEUL DAMBOVIA

Nr.

de cod

Mamele localltltil

Locuitori Clildlrl (Populatie statornlciiJ


1941

19111

1930

324 D Serdanu 325 Dt Silitea 326 D Slobozia 327 D Slobozia-Moara 328 D Sperieeni 32!:1 D Stavropolea 330 D Stneti 331 D Stteti 94) 332 Dt Stratoneti 333 D Stroti 334 D Strmba 95) 335 D Strmbeanu 336 D Strmbu (Bogai) 337 D Strmbu (Hulubeti) 96) 338 D Strmbu (Valea-Lung) 339 D Strmbu (Vrfuri) 97) 340 D Sturzeni 341 D Suduleni 08) 342 D Sultanul 99) 343 D Suseni 344 D Suseni-Socetu lOO)

3Li 117 145 596 293 55 99 99 31 68 140 62 314 23 148 101 121 175 143 364 250

1.444 523 615 2.6-17 1.298 249 438 381 115 268 566 266 1.204 92 658 425 483 673 656 1.266 974

1.319 417 530 2.475 1.038 258 361 131 225 223 1.150 76 628 410 522 850

94. Stteti, n 1930 : rec. la uvia .. 95. Strmba, n 1930 rec. la Pietrari. 96. Strmbu-(Hulubeti), n 1930: Strmbu (din-Teleti); in 1912 nglobat la Ludeti . 97. Strmbu (Vrfuri), n 1930 nglobat la Pucioasa, ca suburbie. 98. Suduleni, inel. ctunul Lunea, nglobat dup 1912 la Suduleni; n 1930 rec. la Izvoarele. 99. Sultanul, n 1912 : Puturosu; n 1930 : PuturosuDmbovia.

100. Suseni, (Socetu}, n 1930 rec. la Bilciureti.

www.cimec.ro

JUDEUL DMBOVI A

247
Locuitori !Populatie statornlcll)
19Ql
~~

Nr. de cod

Numele locallta\ll

CUidlrl 1941

345 D 346 D 347 D 348 D 349 D 350 D 351 D 352 D .353 D 354 D 355 D 356 D 357 Dt 358 D 359 D 360 D 361 D 362 D 363 D 364 Dt

erbneasa 101)
ipotu 102)

otnga
tiubee 103) ua 104)

uvia 105) Ttr,ani 106)

Ttri Teiu 107)

Teiu-Nou 108)
Teleti
Tecoiu

Tisa (Colibai) Tisa (Valea-Lung) Titu-Trg


Tomani

98 97 495 144 160 106 350 185 264 32 159 200 45


109)

404 396 2.179 621 697 456 1.321 787 1.130 121 617 856 205 908 723 311 1.466 1.404 425

347 1.576 525 574 687 1.317 736 1.041

575
500 764 197 707 70& 294 1.300 1.153 150

Tunari
Ta epe- Vod 110) ignia 111)

214 176 79 361 308 108

1 O1. erbneasa, in 1912 rec. la Bceti. 102. ipotu, in 1930 rec. la Pietrari. 103. tiubee, inel. satul Tisa (Valea-Lung); in 1930, rec. mpreun cu satul Tisa (Valea-Lung), sub denumirea: tiubeele-Tisa. 104. ua, in 1930 ua-Seac. 105. uvia, in 1930 inel. satul Stteti. 106. Ttrani, inel. ctunul Rudari-Aninoasa. J(l7. Teiu, in 1930 comun suburban la Trgovite. 108. Teiul-Nou, in 1930: Satu-Nou. 109, Tisa (Valea-Lunug), rec. la tiubee; n 1930 rec. impreun~ cu satul tiubee, sub denumirea : tiubeele- Tisa. 110. 1 epe-Vod, in 1912: Priseaca. Il 1. ignia, se mai numete: Drumu-Mare.

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

Nr. de cod

Numele localitAIU

ClAdiri 1941

Locuitori (Populatie statornic-li) 1941 1930

365 366 36i 268 369


371 372 373

D
D

Ulieti-Dmbovia Ulieti- Vlaca

D D D 370 D
D

D D D
D D D

374 D

Ungureni U ngurcni-Corneti Urseiu Valea-Caselor 112 Va.lea-Dadei Valea-Glodului 113) Valea-Leorzii V.alea-lui-Dan 1 14)
Valea-Lung-Cricov 115) Valea-Lung-

375 376
377

90 73 1:59 206 291 172 37 56 322 155 98

352 291 636 809 1.197 623 154 250 1.331 678 428 1.113 9 525 279 390 374 643 1.552 179

343 260 654 634 1.044 613 163 1.152 613 403 987 551 248 299 517 1.310

378 3i9 38u 381 382 .383

D D

D D D 384 D

279 Gorgota 116) Valea- Lung-Vrf uri 117) 5 137 Valea-Mare 64 Valea-Mare (Boeti) 97 Valea-Morii 118) 93 Valea-Rea 1 11!) 182 Valea- ci 365 Vcreti-Merdeti 50 Vleni 120)

112. 113. 114. hova. 115.


fcea
Lung.

Valea-Caselor. n 1912: Intre-Valea-Caselor. Valea-Glodului, n 1930 rec. la Gura-Brbuh:ului. Valea-lui-Dan, n 1912 fcea parte din judeul PraValea-Lung-Cricov, n 1912 inel. satul Moia-Mic,

judeul Prahova. 116. Valea-Lung-Gorgota, n

parte din

1930:

Gorgota-Valea-

117. Valea-l,ung-Vduri, sat nou nfiinat n 1931; tn 1930 rec. la Vrfuri. 118. Valea-Morii, n 1912 nglobat la Bezdeadu. 119. Valea-Rea, n 1930 rec. la Vrfuri. 120. Vleni, n 1930 rec. la Cornelu.

www.cimec.ro

JUDEUL DAMBOVI A

249<
Locuitori statornlcil}
1930

Nr.

de cod
385 .%6 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398

Numele iocalltllfll

Cllldlrl
1941

(Populaie

1941

Dt
D D

Vrf uri 1 21)


Viioara Viina Viine~ti 122) Vizureti Vlsceni 123) Voineti 1 24)

Dt
D D

Dt
D D D D
D D

Vulcana lli Vulcana-de-Sus Vulcana-Pandele Vultureanca


Zvoiul-Orbului

Dt

Zidurile Zinca

12~)

220 182 861 328 175 420 387 .'383 281 278 55 203 231
Sll

82ti 771 3.394 1.453


11:\5

1.929 1.429 1.288 1.253 1.168 244 898 971 114

1.431 603 3.057 1.272 638 1.758. 1.321 1.085 1.055 956 167 765 902 122

121. Vrfuri, n 1930 inel. satele: Cojoiu, Valea-Lung Vrfuri i Valea-Rea. 122. Viineti, inel. ctunul Puturosu-Prahova, rec. separat in. 1930, ca sat. 123. Vlceni, inel. ctunul Podu, nglobat dup 1912 la Vlsceni. 124. Voineti, inel. ctunul Burlneti, inglobat dup 1912 la Voineti. 125. Zidurile, n 1912: Ziduri.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele
loclllll4ll

DOLJ
Locuitori (Populatie stlltornlcli)
19U 1930 1941

Cllidlrl

TOTAL GENERAL 117.855


Total orae 1 Dj Craiova (capitala) 1)
2 Dj 3 Dj 4 Dj Il 12 13 14 15 16 17 Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj
Bileti

Calafat
Plenia ~)

18.74S 11.932 3.043 1.694 2.076 406 148 315 402 176 173 242 99.110 64

538.493 106,890 i7.051 13.825 8.064 7.450 1.296 821 802 1.131 1.734 695 1.709 482,108 261

4R5.149 90.833 63.106 13.169 7.633 6.925 1.615 600 949 1.461 644 770 900 894,816 231

Localiti

wburbanl! ' Bariera-Vlcii 3) Bordeiul Craiovi~ 4)


Ghercetii-Noui

Lascar-Catargiu Mofleni'
Romneti

31 Dj

Total rural Adncata

1. Oraul Craiova, municipiu, inel. mahalaua Canalul i inel. comunele suburbane : 1. Bariera-Vlcii, 2. Bordeiul, 3. Craiovia, 4. Ghercetii-Noui, 5. Lascr-Catargiu, 6. Mofleni i 7. Romneti; n 1930 inel. Popoveni, trecut n 1931 ca sat la comuna Balta-Verde. 2. Oraul Plenia, inel. ctunul Poiana-Pleniei, lnglobat n 1922 la Plenia; n 1930 inel. Castrele-Traiane, fost comun suburban. 3. Bariera-Vlcii inel. satul Sirnnicu-de-.Jos, comun suburban; n 1912 populaia actualei comune suburbane Bariera-Vlcii a fost nglobat la satele : Mlecneti i Simnicu-de-jos, 4. Craiovia, inel. ctunul Poenari; ctunul Poenari a fost nglobat dup 1912 la Craiovia.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOLJ

251
Clildlrl
1941

Nr. de cod 32 Dj

Numele locali IA fii

(Populaie

1941

Locuitori statornicit) 1930 646 1.387 611 167 1.730 178 716 1.388 206 268 220 472 601

Adunai

5)

33 Dj
34 Dj Z5 Dj 36 Dj 37 Dj 38 Dj 39 Dj 4(' Dj 41 Dj 42 Dj 43 Dj 44 Dj 4:'i Dj 46 Dj 47 Dj 48 Dj 49 Dj 50 Dj 51 Dj

Afumai

Albeti Almjelu
Almju

6)

Amrti Amzuleti

147 Z87 168 41 176 63


1.~1

Argetoaia 7) Arpadia
Atrnai-Blceti

B)

Atrna i (Cernele) Balota-de-Jos Balota-de-Sus Balta-Verde 9) Bai ca nul Basarabi


Bacovu Bdoi (Geormane) Bloani Branu 10)

297 62 72 b2 150 146 101 86

68!1 1.428 703 171 660 265 740 1.177 252 277

2R5
555
598 387

550
382 1.494 461 707 802

355
1.555 486 828 917 144

359
120 194 221

38

-l. Adunai, in 19!10: Adunaii-de-Geormane. 6. Almju, in 1930: Almjiu; inel. satele: Bogia (Bogea)
i Moneni.

7. Argetoaia, inel. ctunele: 1. Argetoaia-de-Jos, 2. Ar3. Moara-Argetoaia i 4. MoaraCmpu-Crucii, nglobate dup 1912 la Argetoaia, care cuprinde i aezrile gospodreti Neaca. 8. Atrnai-Blceti, format prin contopirea satelor : 1. Atrnai i 2. Blceti. 9. Balta-Verde, in 1930 inel. satul Fci. 1O. Branu, in 1930 rec. la Novacu.
getoaia-Grdinreti,

www.cimec.ro

'252

JUDEUL

DOLJ

Nr.

de cod 52 Dj 53 Dj 54 Dj 55 Dj 56 Dj 57 Dj 58 Dj 59 Dj 60 Dj 61 Dj 62 Dj 63 Dj 64 Dj 65 Dj 66 Dj 67 Dj 68 Dj 6f Dj 70 Dj 71 Dj

Numele localltltll

ClAdiri
1941

(Populaie

Locuitori statornlcl)
1930

1!141

Blta 11) Brca Brza Bzdna Bechet Bechetu 12) Bechetu-Nou Beharca Belcinu

13)

245 1.145 332 69 38 434 171


115 151

971
5.315

1.645

300 173 1.8q1


624

Belou Berbeu-Iordcheti 1) Bistreu 15) Bistreu-Nou 16)

Boca
Bodeti

Bogia (Bogea) 17) Bojinu Botoeti Paia 18) Boul-de-Sus (Valea-Boului) Boureni

131 84 934 214 106 69 163 31


527 165

46!1 697 580


.'~26

988 4.632 1.484 284 161 2.086 296 477


570
544

4.349 945 448 232 662 12'3 1.9!17 618 1.873

281 3.996 687 477 240 126 1.941 574 1.671

424

11. Blta, in 1930 inel. ctunul Racovia, decl. ca sat in 1939 sub denumirea: Racovia-de- Jos. 12. Bechetu. n 1912 inel. satul Bcchetu-Nou. 13. Bechetu-Nou, in 1912 rec. la Bechetu. 14. Berbeu-/ordcheti, format prin contopirea satelor: 1. Berbeu i 2. lordcheti, cari n 1912 au fost rec. separat. 15. Bistreu, n 1912 inel. satul Bistreu-Nou. 16. Bistreu-Nou, in 1912 nglobat la Bistreu. 17. Bogia (Bogea), in 1930 rec. la Almju. 18. Botoeti-Paia, n 191% fcea parte din jud. Mehedini.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOLJ

253

Nr. de cod

Numele localltillll

Cliidlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlcii 1


1941 19.50

72 73 74 75 76 77 71:-

Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj

Bouoru

Bou veni
Brabei

Brabova

10)

Bralotia 20)

Branitea Branitea

111 106 :290 293 206 201 92 302 44 191 412 66 218 17 228 219 96 237 128

4.'31 543 1.463 1.092


8112

987 380 1.391 175 727 1.602 287 837 75 834 875 385 998 471

409 448 1.376 1.060 904 844 377 1.239 156 716 1.535 228 784 67 858 714 366 874 899

(Balta-Verde) 79 Dj 80 Dj ~1 Dj 82 Dj 83 Dj 84 Dj S5 Dj 86 Dj 87 Dj 88 Dj 89 Dj 90 Dj
Bratov:Jeti Brceni 21)
Brrletii-Btrni

Brdetii-din-F a 22)
Brteti

Breasta 2~) Bucicani 24)


Bucov

Bucovicioru Bujoru Bulbuceni


Bulzeti 25)

19. Brabova, n 1912 inel. satul Brceni. 20. Bralotia, inel. catunelc: 1. Cortu i 2. Faa-Racovi ei, nglobate dup 1912 La Racovia; n 1930 inel. satul
Ochioru.

21. Brceni, n 1912 rec. la Brabova. 22. Brdetii-din-Fa, format prin contopirea satelor: 1. Brdetii-de- Jos i 2. Brdetii-de-Sus, rec. sep.arat n 1912; n 1930: Brdeti. 23. Breasta, in 1930 inel. satul Mahalaua; n 1912 inel. satele: Creeti i Marioara. 24. Bucicani, n 1912 nglobat la Pleoiu. 25. Bulzeti, n 1930 inel. satul Gura-Racului.

www.cimec.ro

254

JUDEUL

DOLJ

Nr, de cod

Numele locaiiiiJII

Clldlrl 19111

Locuitori (Populalle statornicA)


19U 1930
65

91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj

Burtoiu
Buteni 26)

Calopru

Caraiman Caraula Carpenu Castrele-Traiane Catanele 28) Catanele-Noui (Satu-Nou) 29)


Cciulatu

27)

16 124 251 10 803 387 251 387 172 312 177

58 452 1.073 37 3.295 1.576 944 1.732

418 917 45 3.119 1.443 846 1.756

Cciulteti Clrau Clugrei Cprenii-de-Mijloc Cprenii-de-Sus


Cruia

Crcea Crcota 30) Crligei 31) Crna


Crtovani 32)

777 266 127 200 98 467 87 150 481 16

786 1.066 796 4:020


1.121

584 928 385 1.772 398 554 2.310 80

714 1.050 654 3.443 1.013" 490 759 408 1.754 334 576 2.087

77

26. Buteni, ,inel. ctunul Gura-Mijlociului. 27. Castrele-T raiane, in 1930: Castrele-Traian, com. sub1912 inel. satul Catanele-Noui. 29. Catanele-Noui, n 1912: Satu-Nou, ctun nglobat la Catanele. 30. Crcota, n 1912 inglohat la Plosca, 31. Crligei, inel. ctunul Dealu-Perilor. 32. Crstovani, n 1930: Cartovani; n 1912 nglobat la Pleoiu.
urban La Plenia. ~8. Catanele, in

www.cimec.ro

JUDEUL

DOLJ

255

Nr, de cod

Numele

localltilll

Clildlrl 1941

(Populaie

Locuitori statornlciJ 1941 1930

ll2 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 13.3 134 135 136 137

Dj Dj Dj Dj Dj Dj DJ Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj

657 351 Cernelele-de-Jos 98 Cernelele-de-Sus 79 Cetate 1.348 Cettuia (Bucovicioru) 11 Cetuia-Perioru 44 Chicioara 73 Ciocar.elc 57 Ciorari 121 Ciorobeti 33) .'!8 Cioroiau 262 Cioroiu 121 Cioroiu-Nou 245 Ciupercenii-Noui 887 593 Ciupercenii-Vechi 34) Ciutura 450 Cocorova 116 Comoteni 409 Constanta 138 163 Corlatele Cornetu (Cpreni) 87 Cornetu (Isvoru) 234 Comita . 134 Cornu 391 Coovenii-de- Jos 272

Certu Cernteti

3,151 1.283 415 296 5.819 55 197 328 2:12 440 149 1.241
471

1.128 4.051 2.770 1.784 477 1.862 580 696 345 1.032 426 1.519 1.084

2.8ll 1.219 393 314 5.474 48 181i 265 273 442 206 1.236 440 1.015 3.524 2.473 1.705 455 1.796 559 584 261 935 508 1.542 1.015

33. Ciorobeti, in 1930 inel. ctunul Crucile, rec. separat in 1912, iar in 1941 ingloba t la satul Crucile. 34. Ciupercenii-Vechi, in 1930 inel. ctunul Bogdana, inglobat dup 191! la Ciupercenii-Vechi; acest ctun a disprut in urma revrsrii apelor Dunrii, locuitorii mutndu-se in vatra satului Ciupercenii-Vechi,

www.cimec.ro

256

jUDETUL DOLJ
1 ocultari

Nr. de cod
138 Dj 139 Dj 140 Dj 141 Dj 142 Dj 14.l Dj 144 Dj 145 Dj 146 Dj 147 Dj 148 Dj 149 Dj 150 Dj 151 Dj 152 Dj 153 Dj 154 Dj 155 Dj 156 Dj 157 Dj 158 Dj

1\"umele

localltllll

Clldlrl
1!141

(Populaie statornic&~

19111

1930

Coovenii-de-Sus

Cotina

35)

Coofenii-din-Dos Coofenii-din-Fa 36)

Coveiu
Creeti 37)

Criva Crovna Crucile 38)


Crueelu Crueu 39) Curmtura 40)

627 27 346 208 280 129 208 39 72 31 108 20'l

2.432 127 1.399 797 1.2ns 527 857 188 302 142
37S

Damian
Dane Dnciuleti

397
923 74 179 685 43 41 113 399

Dlga Des sa
Diaconeti

Diea
Dobreti

Dobridor

1.021 1.842 4.465 298 842 3.530 212 205 487 1.552

2.336 223 1.322 1.399 1,309 620 835 127 205 112 378 93S 1.661 4.029 317 770 2.971 18.3 199 415 1.502

35, Cotina, n 1930 rec. mpreun cu satul Schitu, sub denumirea : .Cotina-Schitu. 36. Coofenii-din-Fa, n 1912: J. Coofenii-dc- Jos i 2. Coofenii-de-Sus; n 1930 inel. satul Teiani (Coofe
nii-din-Fa).

37. Creeti, in 1912 nglobat la Breasta. 38. Crucile, inel. ctunul Crucile, care n 1930 a fost rec. la Ciorobeti. 3~. Crueu, format din ctunele : 1. Crueu i 2. Drumu~ Mare. 40. Curmtura, n 1930 inel. satul Filaret,

www.cimec.ro

JUDEUL

DOLJ

257

Nr.
1le cod

_ Numele localltillll

Cllcllrl

(Populaie

1!141
258 175 88 505

19111

Locuitori statornlcil) 1930

159 Dj

160 161 162 163 164 165 166 167 161! 169 170 171 172 173 174 175 176 177 175 179 180 181

Dj Dj Dj Dj

Dobromira Domnul-Tudor
Drgoaia Drnicu

1.0:~6

704 408 2.289 201 483 415 298 43.5 341 1.511! 250 477 63 4.689
~82

997 613
338
~.114

Drumul-Mare
145

(Bodeti) 4 1) 41 Dj Dudovice}ti 110 102 Dj Duuleti 77 Dj Fci 42) 100 Dj Frcau Dj Frcanca 89 353 Dj Fntna-Banului 61 Dj Fntnele (Mileti) 108 Dj Fntnele (Radovan) 17 Dj Filaret 43) 1.171 Dj Filiai 82 Dj Floranu 448 Dj Floreti 44) Dj Floreti (Simnicu-de-Sus) 155 164 Dj Foioru 127 Dj Frasinu 499 Dj Fratotia 142 Dj Gabru 219 Dj Gaia

470 411 S7i 351


1.423

221
42~

4.322 254

1.932 636 719 480


2.053

574 837

1.687 656 608 479 1.877 546 727

41. Drumul-Mare (Bodeti), ind. o parte din ctunul Slmneti, cealalt parte trecnd ca sat la com. M.icreaBirnicii. 42. Fci, sat nou nf. n 1939; n 1930 rec. la BaltaVerde. 43. Filarel, n 1930 rec. la Curmtura. 44. Floreti, inel. ctunul Cpinteni, nglobat dup 1912 la Floreti. 17

www.cimec.ro

258

JUDEUL

DOLJ

Nr. de cod 182 Dj 183 Dj 184 Dj 185 Dj 186 Dj 187 Dj 188 Dj 189 Dj 190 Dj 191 Dj 192 Dj 193 Dj 194 Dj I!J5 Dj 196 Dj 197 Dj 198 Dj 199 Dj 200 Dj 201 Dj 202 Dj 203 Dj 204 Dj

Numele localll4tll

CUidJrl
19111

Locul bul (Popula!le statornicA~


I9ql

1930

Galicea-Mare Galiciuica
Ggiu

45)

Gngiova
Gebleti

46)

Grleti 47)

Georoeel Georoeu-Mare
Ghereeti

Ghidieiu 48) Ghindeni Gighera Giubega


Giurgia 49)

Glodu Godeni
Goeti Gogoia Gogou

1.258 519 66 694 116 132 115 169 248 510 623 463 787 502 223
8.~

5.850 2.432 294 3.362 493 499 444 i46 943 2.510 2.432 2.099 3.637 2.435 945 336

Goicea-Mare
Goieea-Mic Goleni

Golumbelu

127 26(j 481 439 550 252 67

559
1.005 1.427 2.007 2.421 1.108 291

5.377 2.299. 227 3.187 592. 480 371 640 732. 2.249 2.203. 1.865. 3.267 2.156, 811 315468. 988. 1.448. 1.852 2.300 !.153 335

45. Galicea-Mare, In 1930 inel. etunul Ndejdea-tir bei. deci. ca sat n 193!. 46. Gngiova, ineL poriunea de sat Satu-Nou. 47. Grleti, n 1912: !. Grletii-de-Jos i 2. Grletiide-Sus. 48. Ghidiciu, inel. etunul Picule, ngloba! dup 191Z (n 1922) la Ghidiciu. 49. Giurgia, inel. ctunul Cioromela, nglobat dup 1912 la Giurgia.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOLJ

259
Locuitori statnrnlclll
1930

Nr.
~ecod

Numele locaUtltll

Clldlrl
1941

(Populaie

1941

205 Dj 206 Dj 207 Dj 208 Dj 209 Dj 210 Dj 211 Dj 212 Dj 213 Dj 214 Dj 215 Dj 216 Dj 217 Dj 218 Dj 2H' Dj 220 Dj 221 Dj 222 Dj 223 Dj 224 Dj 225 Dj 226 Dj 227 Dj 228 Dj 229 Dj 230 Dj 50.
la

Golumbu Granolea
Greceti 50)

Grindeni Gubaucea Gura-Racului 5 1) Gura- Vii 52)


Hlngeti

Horezu-Poenari Hunia lntorsura Ionel ele lsvoru


lalnia

Italieni La1.u
Lcria-Mare Lcria-Mic

Lnga Leamna-de-Jos Leamna-de-Sus Leordeasa


Leile

Lipovu Lipovu-de-Sus
Litcava

170 26 303 232 265 150 75 152 526 649 619 103 129 755 45 225 192 47 103 72 132 126 19 626 77 354

657 116 1.466 1.110 1,105 609 340 626 2.596 2.890 2.910 493 573 3.374 192 i79 809 198 428 280 715 475
Sl

601 112 1.313 980 992 278 516 2.355 2.594 2.629 456 473 3.o,q5 167 730 750 169 382 210 586 415 65 2.686 341 1.513
dup

3.163 412 1.721

Greceti,

inel.

c tunul

Rebegi, nglobat

1912

51. Gura-Racului, inel. ctunele: l. Mtsoaia i 2 Nsteti; n 1930 rec. la Bulzeti. " 52.Gura-Vii, inel. ctunul Peretu, nglobat dupa 1912 la Gura- Vii.

Greceti.

www.cimec.ro

260

JUDEUL

DOLJ

Nr de cod

Numele

localltilll

Clil.dlrl
J9ql

(Populaie statornlcl, 19~1 1930

Lo:ultorl

231 232 233 234 23.'2.% 237 2.'i8 239 240 241 242 24.3 244 245 246 247 248 249 250 251 252

Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj 2.~3 Dj 254 Dj

Livezile Locusteni Maglavitu Mahalaua 1>3) Malaica Malu-Mare 54) Malu-Mic 115)
Marineti

Marioara

116) Mceu-de-Jo~

Mceu-de-Sus 1!7) Mleti Mnstiricea Mrcinele Mrani

Mrza
Melineti 118)

18.'> 182 1.112 37 98 205 93 81 62 484 628 172 109 160 1.309 173 157
73

784 823 5.669 168 470 867 433 327 236 2.274 2.925 605 383 737 6.368 734 646
271

659 713 5.196

579
1.083 276 244 2.149 3.282 623.

4o5

Meteu
Mieluei 119)

67
117

Mierea
Mierea-Moneni

Miericeaua
Mihia Mileti

41 41 247 216

279 509 157

20s
956

86.S

639 5.640 706 556 250 306 392_ 173 191 905 825

53. Mahalaua, n 1930 rec. la Breasla. 54. Malu-Mare, in 1930 i 1912 inel. satul Malu-Mic. 55. Malu-Mic, n 1930 i 1912 nglobat IL Malu-Mare. 56. Marioara, n 1912 ngloba! la Breasta. 57. Mceu-de-Sus, n 1930 inel. satul Satu-Nou. 58. Melineti, n 1930: Drumul-Mare (Melineti). 59. Mieluei, n 1930 rec. mpreun cu satul Ulmetu. sub denumirea: Mieluei-Ulmetu.

www.cimec.ro

JUDETUL DOLJ
Locuitori

26!

Nr. de cod

Numele localltillll

Clldlrl (Populatie statoralcA) llltl 19U 19110


88 191 190 !12 55 182 179 108 164 1.475 !Il 23 100 266 123 84 101 541 494 58.!1
363

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 '2 273 274

Dj Milovanu Dj Michii Dj Mlecneti 60) Dj Mofleti 61) Dj Mogoeti Dj Moreni Dj Mona Dj Moneni 62) Dj Motoci 63) Dj Moei Dj Muereni Dj Mneruu Dj Munteni Dj Murgau 6 4) Dj Murta Dj Ndejdea-tirbei Dj Nebuna Dj Nedeia Dj Negoeti 66 ) Dj Negoiu

8~)

759 7!15 112 222 808 691 435 666 7.560 109 95 434 986 53() 388 446 2.481 1.739 2.968

331 722 753 95 265 719 668. 680 6.363 129 83 405 961 482 300 2.33S 1.638 2,549

60. Mlecneti, n 1912 mei, o parte din populaia localittii Bariera-Vlcii, corn. suburban, cealalt parte fiind nglobat la Simnicu-de-Jos. 61. Mofleli, n 1912 nglobat la Tlpau. 62. Moneni, n 1930: Almjiu-Moneni, rec, la Almju (Almjiu). 6.!1. Motoci, inel. ctunul Corbu. 64. Murgau, inel. ctunul Gaia-de-Sus, nglobat dup 1912 la Murgau. 65. Ndejdea-tirbei, sat nou nf. in 1926; n 1930 rec. la Galicea-Mare. 66. Negoeti, inel. portiunea de sat numit Drumul-Mare, care in 1930 a fost rec. separat, ca sat.

www.cimec.ro

262

JUDEUL

DOLJ

l\r. ClildJ 1 Locuitori de cod Numele localltltU r !Populaie 1tatorolcl) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:.9:..:..:._ _.1941 1930

27 5 276 277 :t/8 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298

P j Nichitoaia
Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Nistoiu Novacu 67) Obedinu 68)
Ochioru 69)

Odoleni Ohaba
Orani

Orman 70) Orodelu Ostroveni Padea Palilula Panaghia


Piani Prani 71)

85 98 81 129 71 68 205 475 48 694

349 .'J84 299 518 269 312

303 360 442 499 294 688 2.285 2.703 1.896 1.671 1.050

765
2.300

211
2.736 2.128 1.840 1,129 843

411
394 292 201

741
431 1.276 319 75

118
330 86

517
1.332 363
81)

Prvuleti

Pcreni
Perioru

17
425 231 46

Perioru-Nou
Petr,cheti

Picturile

Pieleti 7 2)

Picu

65 88
381

1.859 940 186 263 373 1.305

1.711
819 121 263 317 1.180

G7. Novacu, n 1930 inel. satul Branu. 68. Oberlinu, inel. ctunele: 1. Cotul i 2 Morcni, 69. Ochioru, sat nou ~nf. n 1939; n 1930 rec. la Bralotia.

70. Orman, n 1930 rec. la Urzicua. 71. Prani, format prin contopirea satelor: 1. Pr anii-Noui i 2. Pranii- Vechi, rec. separat n 1930 . .72. Piele ti, inel. ctunul Plaiu- Vulcneti.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOLJ
Locuitori

263

Nr. de cod 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

Numel2 locelltltU

Clldlrl
IMI

(Populaie statorniciJ 19U 1930

310 311 312 313 314 315 :ll6 317 318 319 320 321 322 323

Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj

Pietroaia
Pioreti

104

87
85 803 304 441 419 212 118 42 52 315 600 326 2.327 123

Piscani Piscu Piscu-Nou Piscu-Vechiu 73) Ple~oiu 14)


Ploporu Plotina Plopu (Cpreni)

407 342 121 1.503 1.503

Plopu (Negoeti) Plosca 75) Podari Poiana-de-Sus 76) Poiana-Mare


Pometeti

Popeasa
Popeti

88
10 161 284 151 142 203

Popoveni 77) Popoviceni 78)


Portreti

2.131 1.692 960 406 187 224 1.551 2.382 1.336 11.431 510 334 44 696
1.S~9

348 351 101 1.355 1.304 1.907 1.588 856

622

Potmcltu-Ccttuia
Pr~ajba Predeti

504
!376 1.860 746

Principesa-Maria

70)

431 159

381 207 181 1.345 1.994 1.133 10.566 459 281 34 657 1.093 6S2 489814 1.715
6.~5

73. Pisw-Vechiu, inel. ctunul Piscu-de-Cftmp. 74. Pleoiu, n 1912 inel. satele: Bucicani i Crstovani .. 75. Plosca, n 1912 inel. satul Crcota. 76. Poiana-de-Sus, inel. ctunul Poiana-de-Jos. 77. Pojwueui, in 1930 corn. suburban la Craiova. 78. Popouiceni, n 1912: Satu-Nou. 79. PrincifJesa-Maria, n 1912 nglobat la Silitea-Crucii..

www.cimec.ro

264

JUDEUL

DOLJ

Nr. de cod
324 325 326 327 328 329 330 331 33::! 335 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

Numele localltltll

Clldlrl
1!1-11

(Populaie

Locuitori statornicit
1930

19111

Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj

Purcreti Pu~inei

Puturi Racovita
Racovia-de- joa 80)

Radovanu
Raei

Rasnicu-Btr!o

Rasnicu-Oghiao Ras tu Rcarii-de- joa


Rcarii-de-Sua Rchit::~-de- jos Rchita-de-Sus

Regele-Mihai 1 81)
Risipii Rojitea Romneti Rovine 82)

107 10 451 41 2H 230 195 68 141 879 170 260 327 152 47 1.279 328 45 14!1

425 .39 2.015 160 108 1073 1.018 27S 574 4.324 601 933 1.169 617 217 5.576 1.505 191

359 27 1.831 145 893 688 274 500 3,880 516 841 1.205 603 180 4.791 1.217 153 520 2.201

565
2.360 83 415 394 2.358 1.719 359

Rudari Runcu Ruptura Rupturile Sadova Salei a Satu-Nou (Mce,ude-Sus) 88)

535
23 101

65 393
361 2.055 1.619

95
530 491 73

80. Racovia-de-Jos, sat nou nf. n 1939; n 1930 rec. la Blta. 81. Regele-Mihai/, in 1930; Principele-Carol. 82. Rovine, n 1930 : Troaca. 83. Salu-Nou (Mcetu-de-Sus), n 1930 nglobat la Mccu-de-Sus.

www.cimec.ro

JUDETUL DOLJ

265
Locuitori statornlcllJ
1930

Nr. de cod
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 .'!73 .'!74 375

Numele

Iocalltilll

Cldlrl
IMI ISS 66 368 143 127 SOI 292 71 497 32 36 326

(Populaie

1941

Dj Satu-Nou (Veleni) Dj Slciile Dj Slcua Dj Slcua (Panaghia) Dj Spa ta Dj Sra ta Dj Srbtoarea Dj Srsca Dj Sccti Dj Schitu 84) Dj Scurtu Dj Seaca-de-Cmp Dj Seaca-de-Pdure Dj Secuiu Dj Seculeti Dj Segarcea Dj Segleu Dj Sfircea Dj Silitea-Crucii 811) Dj Simnicu-de-Sus 88) Dj Slmneti 87) Dj Slvua Dj Smrdan Dj Soceni Dj Socoteni Dj Spineni

S9S SS9
225 1.433 18 172 510 IS!I

71
238 322 203 lSS 81

520 219 1.536 648 647 1.524 1.098 326 1.952 134 165 1.537 1.475 1.524 794 7.090 65 653 2.402 547 290 422 1.629 765 544 347

474 203 1.492 569 551 1.145 941 287 1.852 120 1.406 1.390 1.383 750 6.406 57 626 2.396 581 251 899 1.419 700 474 330

84. Schitu, n 1930 rec. impreun cu Cotina, sub denumirea Cotina-Schitu. 85. Silitea-Crucii, in 1912 inel. 1atul Principesa-Maria. 86. Simnicu-de-Sus, inel. cltwlul Jieni. 87. Slmneti, o parte a 1atului trecut ca simplu ctun la Drumu-Mare (Bodetti),

www.cimec.ro

266

JUDEUL

DOLJ

Nr. de cod

Numele

locallllll

Clldlrl 1941

Locuitori (Populatie slatornlcl) 19U 1930

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398

Dj Stoina Dj Stoinita Dj Suharu Dj itoaia Dj opotu Dj tefnelele Dj tiubei Dj Tatomircti 88) Dj Talpau 89) Dj Tmbureti Dj Trnava Dj Teascu 90) Dj Teascu-din-Deal91) Dj Teiani
(Coofenii-din-Fa)

122 83 86 161 373 188 159 2'22 221 165 9.61 378 145

508 358 349 635 1.492 655 631 848 872

469 327 294 633 1.422 651 606

785
ili4 698 1.069 1.668 206 150 516 1.155 1.839 532 426 1.220 732 1.580

777
l.l72 1.818 553
506 167 552 1,207 2.004 660 440 1.188 831 1.704

92)

Dj Teiani (Gherceti) Dj Teiu Dj Tencnu Dj Terpezia Dj Toceni Dj Toiaga Dj Trocheti Dj Tunarii-Noui Dj Tunarii-Vechi

127 38 137 336 550 151 103 237 164 341

88. T alomireti, format prin contopirea satelor: 1. Tatomiretii-de- Jos i 2. Tatomiretii-de-Sus. 89. T lpau, n 1912 inel. satul Mofleti. 90. T eu seu, inel. ctunele: Miculeti (Gloduu) i Pescari, nglobate dup 1912 la Teascu. . 91. Teascu-din-Deal, inel. ctunul Teascu-dm-Vale. 92, T eiani (Coofenii-din-Fa), n 19.~0 nglobat la
~oof enii-din-Fa.

www.cimec.ro

JUDETUL DOLJ

267
Locuitori (Populaie statorniciJ 1941 1930

Nr. de cod

Numele

localltlU

ClldlrJ letl

399 Dj 400 Dj 401 Dj 402 Dj 403 Dj 404 Dj 405 Dj 406 Dj 407 Dj 408 Dj 409 Dj 410 Dj 411 Dj 412 Dj 413 Dj 414 Dj 415 Dj 416 Dj 417 Dj 418 Dj 419 Dj 420 Dj 421 Dj 422 Dj

andra Tnreni

Tiu
uglui ugureti Ulreasa

Ulmetu D3) Urda-de-Jos 04) Urda-de-Sus !15)


Urdinia Urecheti

46 380 396 347 292 63 25

188

1.760
1.259 1.521 1.377 246
111

177 1.656 1.290 1.333 1.270 199 361 381 946


610

95
105 237 160 177 546 221 51 63 99 68 80 519 73 133

Urzica-Mare Urzicua 9G)


Valea-lui-Ptru

Valea-lui-Stan Valea-Mare Valea-Muerii Valea-Muerii-de-Jos Valea-Muerii-de-Sw Valea-Stanciului 07)


Vluta-de-.Jos Vluta-de-Sus

414 452 979 6\4 865 2.547 941 198


244

766
2.550 848 211 239 350 217 276 2.339 243 491 396
2.323

368 266

277
2.515

278
545 455 2.513

Vrti Vrtopu

96
578

93. Ulmetu, n 1930 rcc. impreun cu satul Mieluei, sub denumirea: Mieluei-Ulmetu. 94. Urda-de-fos, n 1912: Urda (Valea-Boului). 95. Urda-de-Sus, n 1912: Urda tStoi,ana). 96. Urzicuta, n \930 inel. satul Orman. 9i. Valea-Stanciului, inel. poriunea de sat numit Nio eti, rec. separat n 1930, ca unitate distinct, adic sat aparte.

www.cimec.ro

268

jUDEUL

DOLJ

Nr. de cod

Numele loc:alltltf.l

Locuitori Clldlrl <Popula Jle statoralcl1 11130 1941 1!141

423 424 425 426 427 428 429

Dj Dj Dj Dj Dj Dj Dj 1.'~0 Dj 431 Dj 432 Dj

Vrvoru V ela Veleni 98)


Veleti 90)

Verbicioara
Verbia

Vladimir
Zvalu

Zeicoiu
Zltari

466 322 823 241 242 298 55 S86 90 67

1.954 1.102 1.213 1,110 898 1.096 231 1.783 342 272

1.803 1.148 1.109 916 838 990 235 1.741 338 229

98 Veleni, se numette ti Seaca-Btrn, po '!Jeleti, inel. ctunul Motoc.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. 'de cod

DOROHOI
Cllldlrl 19H
(Populaie

Numele localltllfll

Locuitori statornlciiJ 1941 1930

TOTAL GENERAL 51.987 239.986 208.683 44.416 47.488 10.224 Total orae 15.866 15.555 1 Dh Dorohoi (capitala) 1) 2.942 10.902 12.951 2.896 2 Dh Darabani 2) 1.329*~ 5.741 ** 5.723 3 Dh Hera *), 3)
1. Oraul Dorohoi, inel. localitile : 1. Loturi-Ungureanu i 2. Trestiana, care fac parte integrant din ora, ca suburbii. 2. Oraul Darabani, inel. localitile : 1. Bajura, 2. Conceti, 3. Corneti, 4. Eanca, .5. Silitea ~i 6. Teioasa, care fac parte integrant din ora, ca suburbii ; n 1930 inel. -suburbiile : 1. Bajura, 2. Conceti, 3. Corneti, 4. Eanca i 5. Teioasa. 3. Oraul Hero., inel. localitile: 1. Baranca, 2. Hodorogeni, 3. Fundu-Hera, 4. Mahala, S. Movila, 6. Poiana, 7. Slobozia i 8. Tinteni, care fac parte integrant din ora, oa suburbii. Localitile : Baranca cu 73 cldiri i 512 locuitori, Fundu-Hera cu 23.r. cldiri i 1.334 locuitori, Poiana cu 67 cldiri i 360 locuitori au fost recensate la 6 Aprilie 1941 ca uniti distincte, adic sate, dei fac parte integrant, ca suburbii, din oraul Hera, care la acea dat era ocupafl' de U. R. S S. mpreuni n1 celelalte ~uburbii ale sale : Hodorogeni, Mahala, Movila, Slobozia i inteni. Populaia i bunurile din oraul Hera i din aceste 5 suburbii ocupate J~ U. R. S. S. au fost iventariatc n luna August 1941 dupa eliberarea Bucovinei .le N'lrci i a Basarabiei. In 1930 inel. suburbiile : l. Baranca-lbneti, 2. Hodorogeni, 3. Fundu-Hera, 4. Mahala, 5. Movila, 6. Poiana-lbncti i 7. Slobo~ia (Movila) i inel. comuna suburban Trnauca.

www.cimec.ro

270

JUDETUL DOROHOI

Nr. de cod 4 Dh
5 Dh

Numele localitillll

CUIJirl 1941

Locuitori lPopulatle statornlciiJ


1941

-------

1930

MihiUeni4) Si veni~>) Total rural


Adeni

1.394':.,;.,~

1.663
41.763

:5.615*** 5.470 7.571 6.455


164.267

192.553

31 32 33 34 35 36 .37 38 39 10 41 42

Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh

Alba Arborea
Avrmeni

Badragi
Balini (Hucleti) Baeu Blineti 6) Bnceni *)

Baranca

Beceti ~-).

7)

Bereti

300 381 269 425 33 171 78 204 193 153 102 211

1.369 1.800 1.228 2.041


195

893 438 911 906 599 449 922

1.131 1.641 1.122 1.683 128 746 329 802. 943. 535 398 826.

4. Oraul Mihileni, inel. localitile : 1. Cndeti, 2. Prul-Negru, 3. Sinui i 4. Vldeni, care fac parte integrant din ora, ca suburbii. Localitatea Sinui, fiind ocupat de U. R. S. S. nu a putut fi rer.ensat la 6 Aprilie 1941 mpreun cu oraul Mihileni i celelalte suburbii ale acestuia. PopuLaia i bunurile localitii Sinui cu 225 cldiri i 864 locuitori au fost inventariate separat n luna August 1941, dup eliberarea Bucovinei de Nord i a Basarabiei; n 19.30 mburbia Sinui rec. separat, ca sat. 5. Oraul Sveni, inel. localitile: 1. A urei-Vlaicu, 2. Bodeasa, 3. Bozieni, 4. Chirreni, 5. Chicrenii-Noui i 6. Petricani, care fac parte integrant din ora, oa. subl urbii ; suburbiile Chicreni i Petricani, n 1930 rec. separat ca sate. ti. Biilineti, n 1930 inel. satul Verechea. 7. Beceti, inel. grupul de case Toloaca, care n 1930 s'a rec. la Hreaca, iar n 1912 era nglobat la Beceti.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOROHOI

271
Locuitori (Populafle statornlcilt 1941 1930

Nr. -de cod

Numele locallllllll

Cllldlrl 1941

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53

54
55

56 57
58

60 59
<61

62 63

Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh

Bivolu-Marc Bivolu-Mic Bahoghina Boldu Borolea


Borzeti

369 165 4!)


135

Bosia
Botoenia

Breti Broscui

Bucovineni 8) Buda Buda-Mare ) Buda-Mic ), 11) Buhai 10) . Busuiocenii-Popii l1) Buzdugani 13) Busuioceni-Vale 12) Ca rasa
Clineti Clugreni

143 130 22 92 426 801 13 261 214 145 356 21 32 73 120 59 107

1.732 724 239 630 760 631 111 421 1.783 3.879
56

1.531 597 170 492 619 534 101


351

1.237 903
603

1.652 80 156 309 589 280 486

1.761 3.234 50 1,052 822 538 1.564 63 235 444 256 393

8. Bucovineni, sat nou, inf. dup 1912. 9. Buda-Mic, inel. ctunul Slohozia-Rupt. 10. Buhai, n 1912 inel. &atu! Ezer. 11. Busuiocenii-Popii, n 1930 : Busuicenii-Popii ; n 1912 rcc. mpreun cu satul llusuioceni-Valt:, sub denumirea : Busniceni 12. Busuioceni-Vale, in 1930: Busuicenii-Vale; in 1912 1ec. mpreun cu satul Busuiocenii-Popii, sub denumirea : Busniceni. 13. Buzdugani, n 1930 rec. la Puureni, sub denumirea: Buzdugan.

www.cimec.ro

272

JUDEUL

DOR O HOl

Ar. de cod

Numele

focafftlll

Locuitori Cllldlrl ( Populalfe starorulcill


hll l9tl
tg&J

64 65 66 67 68 u9 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Dh Ciomrtan Dh Cobla 14) Dh Codreni Dh Cojocreni Dh Comneti Dh Cordrenii-Noui Dh Cordrenii- Vechi Dh Corjeui Dh Corlteni Dh Corp aci Dh Cotu-Boian *) Dh Cotu-Miculini Dh Couca 15 ) Dh Cracalia Dh Crasnaleuca Dh Criniceni Dh Cristineti Dh Culiceni *) Dh Cuza-Vod Dh Cuzlu Dh Davidoaia Dh Dmileni Dh De alu Dh Dealu-Cruci i t O) Dh Dealu-Mare 17) Dh Dersca Dh Dimchcni

57 120 143 51 275 80 326 177 235 36 82 182 347 67 262 287 440 141 197 125 47 204 187 48 40 7.34 336

245 553 667 255 1.225 370 1.508 905 1.104 171 387 728 1.681 280 1.245 1.160 2.146 578 934
511

204 933 81l8 221


158

295 563 511 262 1.013 334 1.302571 883 147 358 585 1.345 293 974 1.103 1.848 514 689 489 136 935 745 141 2.909 1.302

H38 1.545

14. Cobla, n 1930 inel. satul Dealu-Mare. 15. Couca, inel. ctunul Bodronu, nglobat
la
Couca.

dup

1912:

16. Dealu-Crucii, sat nou, nf. n 1919. 17. Dealu-M are, n 1930 rec. la Cobla.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOROHOI

273'
Locuitori statornicA)
19:50

Nr. de cod 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Numele

JocalltAll

Clildlrl
I!HI

(Populnle

1941

Dh Drag;alina 1 8) Dh Drgueni 19) Dh Dumbrvia 20) Dh Dumeni Dh Ezer 21) Dh Fcrdinand 22) Dh Flondora Dh Fundoaia ) Dh Galbeni 23) Dh Grbeni Dh Ghilia Dh Ghireni Dh Ghirenii-Curt Dh Ghitcui Dh Gudim:ti ) Dh Gorovei 24) Dh Grmeti Dh Gri via Dh Grivia-Nou 25) Dh Gri via- Veche 28)

148 381 196 222 109 55 128 34 27 85 .'!54 168 166 30 284 23 411 112 166 85

679 1.700 958 1.063 519 242 588 159 123 430 1.901 809 782 140 1. 1.33 118 1.887 51!Q____ S43 437

367 1.483 4.61 961 343 497 125 318 1.435 686 562 120 1.112 88 1.628 438 1.070

18. Dragalina, sat nou, nf. n 1920. 19. Drgueni, format prin contopirea satelor: Drgue mi-de-Jos i Drguenii-de-Sus, rec. separat n 1930 ca uniti distincte. 20. Dumbrvia, sat nou, nf. n 1920. 21. Ezer, n 1912 nglobat la Buhai. 22. Ferdinand, nf. dup 1912; n 1930 rec. la Nichiteni, 23. Galbeni, lnf. dup 1912; n 1930 rec. la Havrna. 24. Gorovei, n 1912: Gorovei-Schit. 25. Grioia-Nou, n 1930 rec. mpreun cu Grivia Veche, sub denumirea: Grivitele. 26. Grivia-Veche, n 1930 rec. mpreun cu Grivia Nou, sub denumirea : Griviele,

www.cimec.ro

18

:274

JUPETUL DOROHOI

Nr. de cod 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh

Numele localltlfll

ClAdiri
1941

(Populaie

Locuitori statornlciJ
1930

19U

Hapi 27)

Havrna 28)
Hneti 29)

Hneti Hi!iu-Curt Hiliu-Gafencu Hiliu-Vrnav

Hliboca Horbova *)
Horlceni
Horoditea Hreaca *), 30) Hrieni lbneasa
!bneti

139 750 393 604 295 318 253 64 439 174 174 315 9

575
3.651 1.979 2.776 1.464 1.497 1.261 312 1.758

805 695
1.201 43 118 3.590 179 215 285 !!48 130 1.297 1.365 1.047 223 490

527 2.969 1.662 2.393 1.412 1.233 1.034 250 1.609 631

588
1.270 89 90 .3.192 160 225 203 776 1.167 1.112 849 187 418

30
66b 41 44 60 180 32 307 288 228

lchimenii-Morun 3 1)

Ichimenii-Pisoschi lchimenii-Softa Iorga


Ioneni 32)

lvancui

Lisna Livenii-Noui Livenii-Sofian Livenii-Vrnav

45
103

27. Hapi, n 1912: Dobrnui-Hpi. 28. H avrna, n 1930 inel. satul Galbeni. 29 .. Hneti, inel. ctunul Dolniceni. 30. Hreaca, n 1930 inel. grupul de case Toloaca, care n 1912 oa i in 1941 era inglobat la Beceti. 31. Jchimenii-Morun, sat nou, nf. n 1922. 32 .. Iorga, n 1930 inglobat la Loturi-Enescu (LiveniiLoturi).

www.cimec.ro

JUDETUL DOROHOI

275

Clildl 1 Locuitori r (Populaie statornlcil) _d_e_c_o_d------------------~-=19~4~1____ 1~1 1~ Numele locaUiiljU

Nr.

136 Dh 137 Dh 138 Dh 139 Dh 140 Dh 141 Dh 142 Dh 143 Dh 144 Dh 145 Dh 146 Dh 147 Dh 148 Dh 149 Dh 150 Dh 151 Dh 152 Dh 153 Dh 154 Dh 155 Dh 156 Dh 157 Dh 158 Dh

Livenii-Vechi 33) Loturi-Enescu 34) Lozna Lucovia *) Lunea*) Lunea (Vrfu-Crnpului) Lupeni Maghera Marnornia *) Manoleasa-Prut Manoleasa- Volov 35) Masca Matieni
Mesteacn Miclueni

Mihai-Vitea?U 36) Mihoreni *) 37) Mileanca 38) Miningeni Miorcani Miron-Costin 30) Mi toc
Mlenui

61 37 301 139 199 120 402 150 64 49 133 38 93 108 118 71 295 486 133 798 39 466 207

273 188 1.300 558 891 541 1.810 776 203 214
540

235 260 1.078 549" 811


504' 1.554

174 460 458 548 389 1.290 2.217 625 3.522 188 2.157 948

663334 195 397 166 383 384 497 214 1.141 1.978 513 2.937 1.942 732

33. Liuenii-Vechi, in 1912 inel. satul Livenii-Loturi, rec. separat n 1930 i 1941 ; (n 1941 : Loturi Enescu). 34. Loturi-Enescu, n 19'30: Livenii-Loturi, inel. satul Iorga. 35. Manoleasa-Volou, n 1912: Manoleasa. 36. Mihai-Viteazu, n 1930 : Colonite. 37. Mihoreni, inel. ctunul Mihorcni-Stavrat. 38. Mi/eanca n 1930 inel. satul Niculcea. 1!9. Miron-C~stin, sat nou. n 1930 rec. la Srbi.

www.cimec.ro

'276

JUDETUL DOROHOI

Nr. -de cod

Numele localliAJII

ClAdiri 1941

Locuitori <Populalle statornicA) t9U 19:i0

159 Dh 160 Dh 161 Dh 162 Dh 163 Dh 164 Dh 165 Dh 166 Dh 167 Dh 168 Dh 169 Dh 170 Dh 171 Dh 172 Dh 173 Dh 174 Dh 175 Dh 176 Dh 177 Dh 178 Dh 179 Dh 180 Dh 181 Dh 182 Dh 183 Dh 184 Dh 185 Dh

Moara-J orei Mogoeti f<) Molnia ) Neg reni Nicani Nichiteni 4fl) Niculcca 4 1) Oroftiana-de-Jos Oroftian-a-de-Sus Panaitoaia Pasat )
Pltini

37
.~Il

179
1.2~2

) Plevna Plopenii-Mari Plopenii-Mici Pod riga Podu-Stamate Poiana (Breti) Poiana (Zvortea) Pomrla 42) Popeni Popenii-Curt Popenii-Herescu Prelipca Principele-Mihai 43) Prisaca (Frunza)

Pilipui

410 253 153 126 20 161 242 55 176 367 162 116 119 90 188 101 105 159 597 107 33 20 152 197 39

1.662 1.175 692 680 81 775 1.319 251 645 1.425 1.187 492 624 430 892 484 383 715 3.046 542 159 89 708 1.165 229

120 1.177 1.522 818 611 513 640 883 172 626 1.365 1.168 434 543 338 637 400 446 637 2.437 420 82 63 564 701 193

4C( Nichiteni, n 19.'10 inel. satul Ferdinand. 41. Nicu/cea, sat nou; in 19'30 rec. la Mileanca. 42. Pomrla, inel. ctunele: Gheorleni, Poiana i Vatra; n 1930 inel. satul Rocov-Palanca. 43. Principele-Mihai, sat nou, nf. dup 1912.

www.cimec.ro

JUDETUL DOROHOI

277
Locuitori (Populatie stalornlclll H41 1930

Nr. de cod

Numele localllllll

ClAdiri 1941

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh

Pristeti Proboteti

Pueni ) Pustoaia
Puureni 44) Rdui Rueni

Rediu
Rocov-Palanca 45) Rudeti Rui-Strteni 46) Sauceni.a Srata-Coloniti 4 7) Srata-Greac 48) Srbi 40)

Seu tari
Serpenia Sinihu )

Slobozia (Broscui) 50) Slobozia (Cordrcni} 51) Slobozia (Godineti) ) 52)

39 447 120 68 232 565 41 409 70 33 251 245 70 58 359 71 49 98 66 162

oii

181 1.862 436 337 1.057 2.454 187 2.021 417 157 1.129 1.097 346 271 l.61l7 315 194 402 281 745 339

186 2.025 436 271 869 2.236 151 1.692 151 977 999 203 158 1.512 217 266 410 218 656 327

44. Puureni, n 1930 inel. satul Buzdugani (n 1930: Buzdugan), nf. prin colonizare n 1929. 45. Rocov-Palanca, sat nou, n 1930 rec. la Pomrla. 46. Rui-Strteni, n 1912 : Rui. 47. Srata-Coloniti (Srata Basarab}, sat nou; n 1930: S rata. 48. Srata-Greac, sat nou, inf. dup 1912. 49. Srbi, in 1930 inel. satul Miron-Costin. 50. Slobozia (Broscui}, n 1930: Slobozia-Corlteni. 51. Slobozia (Cordreni), n 1930: Slobozia-Vorniceni. .')2. Slobozia (Godineti), n 1930: Slobozia-Mog'leti.

www.cimec.ro

278

JUDEUL

DOROHOI

Nr. de cod 207 208 2(19 210 2Jl 212 21!l 214 215 216 217 21f! 219 220 221 222 223 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh ~24 Dh 2:.!5 Dh 226 Dh 227 Dh 228 Dh 229 Dh 230 Dh 231 Dh 232 Dh

Numele localltltll

Clldlrl
19111

(Populaie statornlcl~

Locuitori

19111

1930

Slobozia (Hneti) 53) Slobozia (Horoditea 54) Slobozia (Zvortea) 55) Smrdan Stnca (Cracalia) 5<l) Stnca (Zvortea)
Stncua

Stracova Stroici
Suhru erbneti

ipoteni tiubeni treanga

*)

Talpa
Ttreni Tuteti (Borzeti)

Tuteti (Zamotea)

Trnauca *),
Timu

57)

Tureatca *)
Valea-Rchiei 58)

Vatra
Vculeti

Vlcni

*) Vrfu-Cmpului

48 117 187 297 91 178 54 50 132 473 236 142 546 68 98 164 3 62 733 68 504 43 389 574 95 335

268 503 912 1.469 495 863 239 230 487 2.345 1.154 634 2.596 324 446 659 18 278 2.933 349 1.969 193 1.765 2.348 410 1.688

157 430 804 1.220 311 702 209 172 472 2.003 952 611 1.999 255 351 1.048 32 230 3.096 24S 2.004 154 1.550 2.150 362 1.407

5!l. Slobo=ia (Bneti). n 1930: Slobozia-A vrmeti. 54. Slobozia (Horoditea), in 1930. Slobozia-Bivol. . 55. Slobozia (Zvortt:a). n 1930: Slobozia-Hneti. 56. Stnca (Cracalia), sat nou, nf. dup 1912; n 1930~ Stnca. 5 7. T rnauca, n 1930 comun suburban la Hera. 58. Valea-Rchitei. sat nou, inf. dup 1912.

www.cimec.ro

JUDEUL

DOROHOI

279
Locuitori sta tornlcA)
19aJ

Nr. de cod 233 234 23!1 236 2'37 238 239 240 241 242 243 244 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh

Numele locallt4fll

Cl4dlrl
1941

(Populaie

19U

Vrgolici Verechea 50) Vicolenii-Mari 60) Vicolenii-Mici 61)


Vicani Vldeni Vlsineti

Vorniceni Zahoreni
Zamotea Zoiani Zvortea

.'>5 42 116 16 112 181 473 914 117 491 103 296

23!) 212 463 89 532 1.050 2.392 4.194


558

164 495 443 911 1.996 3.460 453 1.782 437 1.176

2.017 536 1.263

59. Verechea, n 1930 rec. la Blineti. 60. Vicolenii-Mari, n 1930 rec. mpreun cu VicoleniiMici, sub denumirea : Vicoleni ; n 1912 satul Vicoleni fcea parte din jud. Botoani. 61. Vicolenii-Mici, n 1930 rec. mpreun cu VicoleniiMari, sub denumirea: Vicoleni; n 1912: Vicoleni, ctun rec. separat. *) Localiti ocupate la data recensmntului de U. R. S. S. i inventariate n luna August 1941. - ) Inel. cldirile i poputaia suburbiilor Bar anca (!b neti), Fundu-Hera i Poiana (!bneti), rec. ca uniti -distincte la 6 Aprilie 1941. ''') Inel. cldirile i populaia suburbiei Sinui inventariate separat n luna August 1941.

www.cimec.ro

JUDEUL FGRA
Nr. de cod ClAdiri 19il Locullorl IPopulotle statornlcil)1!130 1941

Numele localltAIII

TOTAL GENERAL 21.634


Total
orae

89.669
/0.482

86.039
7.841

1.276

Fg .'H Fg 32 Fg 33 Fg 34 Fg 35 Fg 36 Fg 37 Fg 38 Fg 39 Fg 40 Fg 41 Fg 42 Fg <13 Fg 44 Fg 45 Fg 46 Fg 47 Fg 48 Fg
19 Fg
!il Fg

F~irat (capitala)

1.276
20.8.58

Total rural
Arpaul-de- Jos Arpaul-de-Sus Brcut

Beclean Berivoii-Mari Berivoii-Mici Boholt Breaz~ Bruiu Bucium Calbor Cra ')
Cincor

329 425 249 265 136 172 196 230 292 126 205 256 217
fi'l2

10.482 79.187 1.301 1.548 1.217 1.131 605 751

7.841 78.198 1.179 1.542 1.162 1.102 614 802


7!ih

7S7
954 1.143 5.'32 733 1.044 861 2.573
854

Cincul 2) Cobor Co!un Comana-dc-Jos Corn ana -de-Sus


Copcel

50 Fg Corbi
Dejani
Drgu

52 Fg
53 Fg 1.

Dridif n 1910:

236 134 308 238 242 115 13f! 346 169

446 9.39

R56
1.095 400 518 1.531 646

994 1.026 523 fi72 959 881 2.449 ll54 420 1.186 849 1.067 367 548 1.511 623

-----
Cra,

2. Cincul, inclusiv colon ia

Cra-Sseasc. igneasc

Rora-CinculuL

www.cimec.ro

JUDEUL FGRA

281
Locullorl <Populatie statoraldll
1941 1930

Nr. de cod
54 Fg 5!i Fg 56 Fg

Numele Iocallta1fU

Clldlrl
19tl

Feldioara Felmer
Galai Ginari

148
~29

57 Fg
58 Fg 59 Fg

Gherdeal Grid
Hlmeag

60 61 62 63 64
65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg

Hrseni Hurez
lai

Ileni Lis a Lovnic


Ludior Lua Mrgineni

Mndra Merghindeal Netotu Noul-Romn O ha ba


Olte :~)

Oprea-Crioara Pru Perani

Pojorta Porurnbacu-de-Jos Porumbacu-dc-Sus


Ruor

265 71 95 294 293 171 145 124 260 331 188 127 74 185 331 304 169 222 169 151 270 313 272 89

529 1.367 1.056 251 386 1.006 1.019 691 675


589

375
471 145 154 180

Rodbav
nucr

!t4 Fg

1.082 1.393 805 488 268 731 1.212 1.282 693 856 514 494 948 950 1.017 374 1.388 1.636 680 622 632

541 1.396 1.007 224 349 1.078 1.050 699 599 570 1.067 1.391 763 473 297 747 1.148 1.258 673 857
569

532 952 1.076 997 392 1.421 1.658 622 596 683

3. Olte, in 1910: Beimbac.

www.cimec.ro

282

JUDEUL FAGARA

Nr. de cod

Numele localltillll

Clildlrl
1911

Locuitori (Populatie statoralcil)


1941 1930

85 Fg
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 IlO 111 Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg Fg

Sra ta
Ssciori Svstreni Sttmbta-de- Jos Smbta-de-Sus

4)

252 99 87 156 481


32~

Sc01eiu
Scbe Selitat Streza-Crioara

Sercaia
Sercia

Sinea-Nou

Sinea-Veche
Soar Somrtin

Sona Telechi-Recea Ticuul- Vechiu Toarcla


Toderia

Ucea-de- Jos Ucca-de-Sus Vad Vaida-Rccca


Vleni 0 ) Veneia-de-Jos

200 178 220 402 281 466 359 289 294 228 150 404 216 220 231 272 317 169
118

831 398 404 722 1.912 1.084 793 788 732 1.790 1.178 1.775 1.328 1.129 1.299 861 603 1.549 8(i0 843 966 1.050 1.053

826

405
372. 752 1.825 1.050 791 752 731 1.676 960 1.7891.304 1.137 1.215 873 688 1.522 784

835
868 1.024 1.195 670 497 1.262 653

755
449 1.230 673

Veneia-de-Sus

388 185

4. Smbta-de-Sus, sal format prin contopirea satelor Smbta-de-Sus-Apusean i Srnbta-dc-Sus-Rsritean, cari in 191 O erau 2 uniti distincte, avnd fiecare i pri1.11firie proprie. 5. Viileni, n 1910: Valendorl

www.cimec.ro

JUDEUL

F AGARA

283

Nr. de cod 112 U3 114 115 t lli

Numele

localltlll

CUidlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlcl 1
1930

1941

Fg Vitea-de-] os Fg Vitea-de-Sus 6) Fg Voila Fg Voivodenii-Mari Fg Voivodenii-Mici

287 300 212 128 76

1.106 1.209 728 611 409

1.098 1.164 719 600 390

6. Vitea-de-Sus, inclsuiv grupul de case Vitioara.

www.cimec.ro

JUDEUL F LCIU
Nr. de cod Numele Jocalltlltll Cllldlrl
19-11
(Populaie statornlcll) 1941 1930

Locultort

TOTAL GENERAL
Total
orae

FI Hui .(capitala) 1) 2 FI Fiilctu 2) Total rural 31 FI Albeti 3) 32 FI Albia 33 FI Armeni !14 FI Arsura .'i5 Fl Avert:ti 36 FI Barboi 37 FI Bazg.a 38 FI Bseti 39 FI Berezeni 4) 40 FI Boheti 41 FI Bohotin 42 FI Boeti 5) 43 FI Brdiceti 44 FI Broscoeti O) 45 Fl Budeti

29.910 5.803 4.145


LI 5!j 24.6Vi 439 30 12:l 2<H 99 136
~li!

128.595 24.005 11!.906


5.099
104.590

392 644 52 349 234 357

67
ll5

1.727 121 498 1.02.3 420 607 1.539 1.612 3.066 201 1.563 987 1.560 368 436

115.055 21.691 17.130 4.501 93.424 1.710 124 476 847 387 458. 1.394 1.417 2.420 155 1.355 933 1.447 357 459

l. Ora1ul Hui, inel. localitatea Corni, nglobat dup 1912 la ora, ca suburbie. 2. Orafu[ Flciu, format din localitile: l. Flciu-Trg, 2. Bogdneti, 3. Bozia, 4. Copceana i 5. Odaia-Bogdana, care n 1930 erau uniti distincte, adic sate. 3. Albeti, inel. ctunul Vladnicu . 4. Berezeni, inel. ctunul Horincea. 5. Boeti, inel. ctunul Mndrcti. 6. Broscoeti, inel. ctunul Rducani.

www.cimec.ro

JUDEUL

FALCIU

285-

Nr. de cod

Numele locaiiUlfll

CJ4dlrl
1941

Locuitori (Populaie statornlcll) 1941 1930

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5S 5!) 60 61
6~

63 64 65 66 67 68 69

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI Fl FI FI

Budu-Cantemir 7)
Bumbta

8)

Buneti Cpoteti Crligaii-Noui Crligaii-Vechi Cherscosu Colu-Cornii

Condrea Cordeni
Corni-Aibeti

Cozia

O) Crasna 10)
Crsneni

Cozmeti

56 90 442 60 119 10ti 50 142 17 195 473 287 440 89


118 212

269 467
1.765

256 524 492


175

1)34
95 720 1.896

231 360 1.563 256 413 457 128 539 85

634
1.596 1.184 1.761 338 440 817 1.080. 517 217 1.328 1.317 232 599 70

1.347
1.936 302 446 890 1.279 523 252 1.293 1.482 254 657 84

Creetii-de- Jos Creetii-de-Sus

Curteni
Davideti

304 146
56 305 316 59 163
2\J

Deleni 11)
Dodeti

Dolheni
Dolheti

Drnccni-Sat

7. Budu-Cantemir, n 1912: Cantemir. 8. Bumbta, inel. ctunul Blteanu. 9. Cozmeti, n 1912: Cosmcti. 10. Crama, n 1912: Gara-Crasnei. 11. Deleni, inel. ctunele: l. Bgu, 2. Golei, 3. Talaba i 4. Tetura-Barboi ; n 1930 ctunele Bgu i Tetura-Barboi, rec. separat ca sate; n 1912, toate aceste localiti erau ctune la Deleni, dar recensate separat.

www.cimec.ro

286

JUDETUL F ALCIU
Locuitori statornicA) 11130

Nr. -de cod

Numele localltAfll

ClAdiri
IIIU

(Populaie

19/JI

70 FI 71 FI 72 FI

73 FI 74 FI 75 FI 76 FI 77 FI 78 FI 79 FI 80 FI IH FI 82 FI 113 FI M FI 85 FI 86 Fl 87 Fl 88 FI 89 Fl 90 FI

Drnceni-Trg Duda Epureni 12) Foca 1 3)


Fundtura-Phneti 14)
Ggeti 15)

142 29!1

369
1.204 1.458 291 682 .'346 92 2.408 697 392

556
1.079 1.284 241

333
48 164 79 20

639
261 78 2.009 538 409 715 928 1.446 1.290 106 416 436 252

Gneti Ghermneti

570
150

Giurcani
Giurgeti

Gorban
Grozeti 1 6)

so

Grumezoaia
Gugeti Gura-Albeti

Gura-Bohotin Gura-ldrici Gura-Vii 1 7)


Guiei

Hoceni 18) Hurdugi 'O)

196 250 398 348 40 159 120 75 156 204 244

950
1.072 1.588 1.410 163 678 582 .'JI1 630 !!78

568 795
861

944

12. Epureni, inel. ctunul Valea-lui-Ivan. 13. Foca, inel. ctunele: 1. Lunea-Nou, 2. Pojereni i 3. Hrtop; n 1930 Lunea-Nou i Pojercni rec. separat

ca sate, iar rec. separat.

ctunul

Hrtop a fost nglobat la Poj'ereni.

14. Fundtura-Plmeti, n 1930: Fundtura. 15. Ggeti, inel. ctunul Hulub\, care n 1912 a fost 16 . Grozeti, inel. ctunu Copccanca, care n 1_912 a fost rec. separat ca sat; in 1912 inel. satul Zberoa1a. 17. Gura-Vii, inel. colon ia muncitoreasc Blneasa. 18. Hoceui, n 1912: Hocenii-Trg. 19. Hurdugi, inel. ctunul Guzari, n:c. separat n 1912.

www.cimec.ro

JUDETUL FALCIU

28T
Locuitori

Nr. de cod

Numele

locaiJUill

Clildlrl 1941

(Populaie statornlcil)

1941

1930

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI 107 FI 108 FI 1O!l FI Il O FI 111 FI 112 FI 113 FI 114 FI 115 FI


91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 20. 21. 22. 23.

ldrici 1. G. Duca 20) (sa ia 1vneti 21)

119

87 82 199 Jiglia 140 Leoti (Crligai) 2~-) 69 Leoti (Ttrani) 141 Lunea-Banului :13) 398 Manu 11 Mleti-Corbu 149 Mihail-Koglniceanu 24) 6-" Mona 597 Muata 176 Novaci 140 Olteneti 200 Ocleni 255 Oeoaia 128 Phna 61 Phneti :~ 18 Peicani 126 Pietri 25) 251 Plopi 158 Plotoneti 129 Podolenii-de-Jos 128 Podolenii-de-Sus 33i

460 .352 360 S07 5!J!) 301 592 1.662


4<)

447
284

347 787
!i.'ll{ 299 528:. 1.429 l'i 579 247 2.28!1 620

fi22

299 1.442 771 593

i44
1.1 :Jl 59:!

5.'W 713 1.121


37~J

273 981 612 l.li67


fii() 581 589 1.313

25:J 83!) 452.


1.04~

52!1
47~

541
1.1 Sl)

/. G. Lluca, n 1930 : Lohanui ; n 1912 : Satu-Nou.


lviineti, inel. ctunul l'odireni.

Leoti (Crligai), n 1930: Leo~ti. Lunea-Banului, inel. ctunele: 1. Rducani i 2. Scheiu,. rcc. separat n 1912. 24. Mihail-Koglniceanu, n 1912: Rpile. 25. Pietri, n 1912: Petriu.

www.cimec.ro

:288

JUDeTUL F ALCIU Locuitori (Populatie statornlclll


19~1

Nr de cod 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

Numele

locaUtllll

Clldlrl
1941

1930

Podu-Hagiului Podu-Oprii 26)


Pogneti

Popeni
Porcieni Pota-Elan Rducncni 27) Rnceni 28) Reti 21l)

185 83 228 13 103


4.3

72i
205 341 64 306 45 112 158 254 138 21

Rediu
Roieti 30) Roi ori Rou

Rusca Satu-Nou
Slgeni Sra tu

al)

Schiopcni Scoposeni
Stnilcti
Stroeti

556
146 476 96

-----

32) :J3)

777 357 1.116 80 405 197 2.894 924 1.422 276 1.349 11.!0 49!i 692 1.297 533 94 2..3~14 641 2.259 395

678 311 927 60 283 148 3.00h 82i 1.210 229 1.216
Hf!

392 629 1.091 4!.>1 72 2.1Sti 606 1.866 353

26. l'odu-Oprii, n 1912: Podul-Oprea. 27. Riiducneni, n 1912: Rducneni-Trg. 28. llnceni, inel. ctunul Gura-Srtii, rec. separat n 1912. 2!!. Reti, inel. ctunele: 1. Purcica i 2. oprleni, rec. st'parat n 1912. . 30. Roieti, inel. ctunul Bogheni, rec. separat n 1912. 31. Siilgeni, inel. ctunul Cotu-Bucureti, ngiobat dup 1912 la Slgeni. 32. Stnilcti, inel. fermele : 1. Aristar, 2. Cotu-Burdufului i 3. ctunul Colo-Stejarului; n 1912: Stlineti. 33. Stroeti, n 1930 inel. satul Valea-Seac,

www.cimec.ro

JUDEUL

FALCIU

289
Locuitori <Populalfe statornlcl)
l!loll

Nr.

de cod

Numele localltllll

Cll!llrl IMI

1930

137 t38 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Fl FI FI FI FI FI FI FI FI FI Fl FI 149 Fl 150 Fl 151 FI 152 Fl 153 FI 154 FI 155 FI 156 FI 157 Fl

Stuhuie icani 34) Tbleti Tipigeni


Tmeni Ttrani 31'>) Tihreti Trzii 36) Toma Tupiiai Urdeti-Sat U rdcti- Trg Urla i

Valea-Cnepei 37) Valea-Grecului Valea-lui-Bosie Vaiea-lui-Darie


Valea-Seac 38) Vleni 39)

Vetrioaia 40) Viltoteti

84 S09 127 12 167 296 56 271 51 128 43 26 131 92 198 79 178 22 102 324 109

350 827 526 68 686 1.19i 249 1.106 247 528 170 117 494 375 837 374 790 92 452 1.513 441

245 1!12 470


fi6

668 1.081 206 flfi4 210 489 166 103 506


34fi

671 317 708 469 1.446 454

34. ifcani, n 1912: icanilor. 35. Ttrani, inel. ctunul Valea-Stupilor, rcc. separat in 1912. 36. T rzii, inel. c tunul Petrileti, rec. separat n 1912, <:a sat. 37. Valea-Cnepei, n 1912: Cotu-Ghermneti. 38. Valea-Seac, n 1930 rec. la Stroeti. 39. Vleni, inel. ctunui Halta-Dodeti. 40. Vetrifoaia, inel. ctunui Rciuieti, rec. separat n 1912 ca sat.
19

www.cimec.ro

290

JUDEUL

FALCIU

Nr. de cod 158 FI 15~ FI 160 FI 161 FI 162 FI

Numele localltlfll

Clildlrl 19111

(Populaie

Locuitori sta torn lei)


19SI

19111

Vineeti 41)

Vulueni-Bogdana Vutcani Zberoaia 43) Zgura

42)

150 79 795 90 51

551 256 3.531 426 233

585 237 3.307 536 19l

41. Vineeti, n 1912: Vineti. 42. Vuluseni-Bogdana, n 1930: Volo~eni. ~::L Zberoaia, n 1912 rec. la Grozeti,

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod

GORJ
Cl4dfrl
lg41

Numele locallt4tll

Locuitori <Populatie stelornlc4)


1!141 1g3o

.~1

TOTAL GENERAL 60.968 Total urban 2.273 G Trgu.Jiu (capitala) 1) 2.2i.~ Total rural 58.695
G Albeni 2)

228.256 14.435
14.43!1

32 33 34 35

G Alexeni G Alimpeti G Andreeti G '\.niniu-din-Deal


Aniniu-din- Va),.

279
95

102 302
77

213.821 1.065 379 444 1.332 346


567

206.642 11.281 11.231 J95.4Jl 889 369 379


l.l51

36 G
38 G 39 G

37 G Aninoasa
Antoneti

3)

Arcani

160 3ll 16 317

l.l51 73 944

284 482 1.00b 68 961

1. T rgu- jiu, inel. Jocalitile: 1. Ulari i 2. Vrsturi, precum i o parte din satul Romneti i anume poriunea dda fosta barier a oraului pn la proprietatea Solomon Racoviceanu; localitile Ulari i Vrsturi, mpreun cu aceast poriune a satului Romneti, sunt nglobate la ora, ca suburbii. In 1930, satul ntreg Ro.mneti, rec. separat in 1912, era ngloba! la Tg.-Jiu, ca suburbie; tot aa erau inglobate, n 1930, ca suburbii, i localittile: Botorogi (Mahalaua llotorogi), Bucureasa, Ulari i Vrsturi. In 1930, oraul mai cuprindea i 2 comune suburbane : a) Preajba i b) Vdeni, cu satul icti. In 1912, localitatea VJSturi apare ca unitate distinct sub denumirea: Petreti- Vrsturi, cuprinznd i satul Ungureni (Drgoeni), rec. separat in 1930. In 1912, i loc;, litatea Bucureasa apare ca unitate distinct, adic sat. 2. Albeni, inel. ctunul Clnicu, rec. separat n 1912. 3. Antonefti, n 1912 nglobat la Raei.

www.cimec.ro

292

,!UDETUL GORJ
Locuitori ( Populalte statornicA) 1941 1930

Nr. de cod

Numele localltlllll

ClAdiri 1941

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51

52 53 54
55

56 57 58 59 6(1 61 62 63 64 65 66

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Arderea Ar joci Arsurile


Areni

Artanu
Araru
Atrnai

42 83 95 24 105 61;1
40

Baia-de-Fier Bala va Baniu 4) Barza


Bceti

Blani (Barseti)

Blani (Pociovalitea) Blceti (Bolboi)


Blneti Blceti Bleti Brbteti Blceti

11)

Blta Blteni
Bltioara

Brcaciu
Brleti Brseti

Brzeiu 8)

383 37 41 79 215 38 53 127 116 218 140 382 160 303 199 168 70 197 103 92

153 244 343 96 412 . 219:. 157 1.551 119 168 264 856 144 200 492 535 701 556 1.398 501 1.126 620 643 243 703 380 338

138 241 355" 87 365. 210 140 1.336 110 149 268 801 164 145 833 423 725 52:1 1.314 473 929 625 610 207 680 374 301

niu-c!e-Calopr, rec. separat in 1912.

4. Baniu, format din satul Baniu-de-Raci i ctunul Ba. 5. Blceti (Bolboi), inel. ,tunele : 1. Grosu I 2. Va lea erpilor; n 1912 ctunul Gro)SU a fost rec. separt. 6. Brzeiu, n 1912: Brzeiu-de-Pdure.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

Nr. de cod

ll!tld ' tPopiiJale statornlcl>


1941 1930

Locuitori

1"'1

67 G 68 G 69 G 70 G 71 G 72 G 73 G 74 G 75 G 76 G 77 G 78 G 79 G 80 G 81 G 82 G 83 G 84 G 85 G 86 G 87 G 88 G 89 G 90 G 91 G

Brzeiu-de-Gilort Bsnegi Becheni


Bengetii-de-Jos Bengetii-l:le-Mijloc Bengetii-de-Sus Berceti Bereti Berleti
Bibeti Bibuleti

T)

Bircei Blidari
Boaca

Bobaia
Boboeti 8) Bobu 9) Bohorelu 1 0) Boia

Bolboaa 11 ) Bolboceti Bolboi 12) Boroteni

Borscu

Botorogi

13)

25 104 25 107 116 140 128 61 184 59 126 79 19 152 40 82 247 9!1 54 !18 44 98 434 178 66

105 349 121 423 513 536 446 266 664 231 504 311 85 429 162 261 833 314 128 169 198 409 1.293 588 236

105
338

105
472 438

368 407 254 685 196 467 346 67 378 133 281 839 .'J03 129 167 68 1.283 569

7. Bengetii-de-Mijloc, n 19!10 inel. satul Vuvaru. 8. Boboeti, in 1912 : Bobetti. 9. Bobu, in 1912 inel. satul Clmpu-Mare. 1O. Bohorelu, n 1930 aparinea jud. Mehedini. 11. Bolboaa, in 1930 rec. la Bolboi. 12. Bolbosi. in 1930 ineL satul Bolboaa. . 13. Botorogi, in 1930: Botorogi sau Mahalaua-Botorogi. nglobat la Tg.-Jiu.

www.cimec.ro

294

JUDEUL

GORJ

Nr. de cod

Numele loc:alltllll

Clldlrl 19U

Locuitori (Populatie atatornJcl) 1941 1930

92 G 93 G 94 G 95 G 96 G 97 G 98 G 99 G 100 G 101 G 102 G 103 G 104 G 105 G 106 G 107 G l 08 G 109 G Il O G 111 G ll2 G 113 G 114 G 115 G 116 G 117 G

Boziana
Brdiceni Brneti Brmia-Lazu

82 292 213

14)

137

Brebenei
Broteni Bucana

103

97
15)

Bucureasa Budieni Buduhala


Buiceti

Bumbeti- Jiu Bumbeti-Piicu 16)

Burlani 17) Bustucheni Busuioci


Buzeti

143 97 279 127 131 618 119 29 134


113

Calopru-de- Jos
Calopru-de-Sus

140 107 52
114

260 845 739 461 414 318 622 314 908 518 486 2.114 508 135 500 466 471 403 167

274 866 718

447
408 297

494
883 345 460 1.223 434 100

454
434 452 343 188 420 496 237
373

Capu-Dealului Cartiu
Cieti Clugrcasa Crbuneti

Cineni
Clceti

137 71 10.'i 39 87 223

464 55i
268
4~3

110 285 557

117 296 632

14. Brtuiu- L.au, in 1930: Brtuia; format din satul Br tuia i ctunul Lazu : in 1912 ineL satul Trculeti. 15. Bucureasa, n 1930 nglobat la Tg.- Jiu, ca sububrie. 16. Bumbeti-Piicu ,inel. ctunul Bumbcti-Galbenu, rec. separat n 1912, ca sat. 17. Burlani, n 1930 inel. satul Curva.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

295
Locuitori (Populatie statornic>

Nr.
de cod

Numele locallttll

Clldlrl

IPII
169 212 20 101 37 194 129 147 381 108 36 87 124 104 41 63 60 87 74 248 100 24 71

191
581 619 81 433 137
778

1930
1.004 629 73 371 657 497 556' 1.312 372 144 608 319 173 231 222 264 192 939 29()
223

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14(\

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Clnicu Cmpu-Fomii Cmpu-Mare 18)


Cnepeti (Blceti) Cnepeti (Voeteti)
Crbei

10)

Crligei
Crpini

Ceauru 20) Celeiu Ceplea


Certu-de-Copcioasa21) Certu-de-Scoar 2"Z)
Cerndia

5i0 643 1.505

371
145

Cerndia

(Stneti)

Cetatea Chiliu Cilibii


Cioboi

Ciocadia
Cionteti
Cioni 23)

216 380 362 153 217 162 274 245 1.018


314

Ciorti

105 204

18. Cmpu-Mare, n 1912 nglobat la Bobu. 19. Cnepeli (Vocteti), in 1930 rec. la Voetetii-din

Vale (Voeteti). 20. Ceauru, in 1912: Ciauru. 21. Cerlu-de-Copcioasa, n 1930 rec. mpreun cu satul Ccrtu-de-Scoa1 ;i, sub denumirea: Ccrtu. 22. Certu-d3-Scoart, n 1930 rec. impreun cu satul Certu-de-Copcioasa, sub denumirea : Certu. 23. Cionti, n 1930 nglobat la Pojaru, ca simplu ctun.

www.cimec.ro

296

JUDEUL GORJ

Nr.
de cod

Numele localllltU

CllldJrl !Populalfe statornlcill 1950 1941 1941

Locuitori

141 141 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

Ciovei

106
17

G Ciucureti G Ciulava 24) G C1upercent 2~) G Ciuperceni (SArbctti) .


G

G G G G G
G

Ci uri Coasta Cocoreni Cojani Coli bai


Coleti

Comneti
Condeeti 26) Copceni Copcioasa 27)

G G G G
G

24 138 75 75 30 177 78 109 165 148 61 89 202 97 189 36 76 41 46 1CJ1 204

411 170 88 471J 262 240 101 . 779 265 366 665 404 197 288 628 371 707 120 304 168 187 651 783

330 161.
~33

230 208
112

644 235 342 592 536 186 237 655 357 737 121 305 129 280 622 690

Copcioasa (CapuDealului) 28) Cordeti 211)


Corneti Corniani Corobeti Cororu

G G G G
G G

Costeni
Costeti

Vianu, Vi"iu i Zorzila.

24. Ciulava, in 19SO rcc. la Curpenu. 25. Ciupercuei, n 191 'l ineL satele: F ometeti, Priporu, 26. Condeeti, in 1912 inglobat la Raei. 27. Copciorua, n 1CJ'O: Copcioasa (Drgocni). 28. Copcioasa (Capu-Dealului), n 1930 : Copcioasa

(l'urcenii-de-Sus). . , 29. Cordeti, tn 1CJ1! inel. satul Ppeti.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

297

Nr.
de cod

Numele JocalltiltU

Cl.dlrl IMI

(Populaie

Locuitori statornlcil)
111m

1941

164 G 165 G 166 G 167 G 168 G 169 G 170 G I'lG 172 G 173 G 174 G 175 G 176 G 177 G 17R G 179 G 180 G 181 G 182 G 183 G 184 G 185 G 186 G 187 G

Crasna-din-Deal Crasna-din-Vale Crasna-Ungureni


Crceti

Cnrpenelu Curpenu 30) Cursaru Curteana Curva Dai a


Curtioara 31)

Dneti 32)

Dmbova Dealu-Lcului Dealu-Viei Deleni


Didileti 33)

129 95 ISO 97 1114 108 67 96 121 29 66 119 77

481 284 488 278 437 250 34fl 415 135 316 374 281 205 49 250 281 211l 1.804 393 85 204 134 345

n2

438 269 336 246 71!1 524 261 320 414 293 345 259 192 38 217 210 253 1.713 399 97 573 120 409

5S
9 70 75
64

Do hrana
Dobria Dolceti

Doseni
Drgoeni 34)
Drgocni

(Budieni)

Drgoeti 35)

479 114 28 61 41 102

30. Curpenu, in 1:J.~O iucl. aatul Ciulava. 31. Curva, n 1930 rec. la Burlani. 32. Dneti, n 1Q.~O inel.. rrupul de case Urecheti, trecut n 1939 la satul Uretbetti. 33. Didileti, In 1:n2 tnd. 1atul Rudria. 34. Drgoeni, 1n 1')30 ind. 1atele: Moneti i PrcajbaMic.

!J5.

Drgoeti,

in 19'l0 ind. ..tul Hotin.

www.cimec.ro

298

JUDEUL GORJ

Nr.
de cod

Numele locaUUIJII

Clldlrl 1911

(Populaie

Locuitori statornlcl) 1930 1!141

188 G 189 G 190 G 191 G 192 G 193 G 194 G 195 G 19G G 197 G 198 G 199 G 200 G 201 G 202 G 203 G . 204 G 205 G 206 G 207 G 208 G 209 G 21(, G 211 G .212 G
21~

Drgoeti (Brdiceni)
Drgueti Dueti Frceti

F rc eti- Mooeni
Floreti Fometeti 36)

Frasinu
Frteti-Birnici Frteti-Moneni Frnceti Frumuei 37)
Furdueti

Gleoaia Gmani 38)


Gvneti

Glceti

Grbovu Ghebani Giurcu


Glvani

Glodeni
Godineti
Gornovia

Groerea

G Gruiu

214 G 36. 37. 38. 39.

Gura-Bujorcu 89)

162 80 81 53 124 150 34 108 101 62 110 74 94 159 27 77 91 210 39 140 48 150 562 152 171 114 13

527 283 270 159 492 525 134 435 326 227 392 284 372 538 107 241 385 791 139 545 203 477 1.964 491 684 359 50

497 260 295 152 472 498 186 419 326 204 383 223 330 531 128 229 368 691 129 459 166 466 1.953 484 62(1 299

Fometeti, in 1912 ln8'lobat la Ciuperceoi. Frumuei, :n 1912 ioel satul Totea-de-Frumuei. Gmani, in 1912 io8'lobat la Lzreti. Gura-Bujor.l.ICII, in 1930 rec. 1a Vrtopu, ca simplu ctun; in 1912 rec. !ieparat.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

299
Locuitori (Populatie slatornlcAI
19111 1930

Nr. de cod

Numele localltltll

ClAdiri
1!141

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Gura-Menii

Gur ani Gureni


Heti Heti

(Celeiu)
(M<~.ghereti)

Hrnea
Hirieti

Hobia

Hodoreasca Horezu Hot roasa Hotin 4G) Huluba Hurezanii-de-jos Hurezanii-de-Sus 41)
lai-Gorj

lezureni 42) lgirosu


Ilieti Ion eti

losa 43) lsvarna lsvoarele


Jilu jupneti

Larga

59 89 76 52 123 66 117 138 103 124 84 46 80 189 192 99 59 21 216 399 27 166 146 51 152 69

219 265 279 203 4:35 231 469 521 407 413 314 179 311 767 720 349 213 98 877 1.400 110 513 621 184 471 25.1

206 224 277 147 435 234 432 462 327 425 283 106 277 731 li53 299 184 86 932 1.342 102
445

526 174 435 216


Dr-

la 40. Hotin, ~at nou, inf. tn 19!J9; n 1930 rcc.


goeti.

41. Hurezanii-tlt!-S11s, in 1912 inel. satul Totca-dc-Hurczani. 42. lezureni, n l~l!:?: Ezurcni. 43. losa, in 1912 inglobat la .Piacurile.

www.cimec.ro

3)0

JUDETUL GORJ
Locuitori

Nr.

de cod

Numele locliUtQII

~l,dlrl . IPoptdale statornlcl)

1!141

1!141

1930

241 G 242 G 243 G 244 G 245 G 246 G 24 7 G 248 G 249 G :250 G 251 G 252 G 2S3 G 254 G 255 G 256 G 257 G 25!1 G 259 G 260 G 261 G 262 G 263 G 264 G

Lzreti 44) Leleti

Licuriciu
Lihuleti

Lintea
Logreti 411) Luculeti 48) Lupeti

89 !119 !139 142 79


110

299 1.116
1.077 594

256 1.108
1.035

Megheretii-din-Deal Magheretii-din- Vale


Mceu Mgura Mru 47) Merfuleti

7!1 16 79 145 56 57 115

Miclou

Minciune,ti Mirosloveni
Mogoani

Moii

Moneti 48)

Motorgi
Mototii Moeti

57 19 90 108 157 48 42 10
76 12

89

Murdari

49)

249 437 !140 81 309 437 198 251 399 296 228 91 321 434 526 162 144 40 282 51

254 245 348 221 76 269 426 188 245 317 276 282 83 318 439 487
135

37
219 44

44. Lzreti, n 1:;112 inel. satul Gmani. 45. Logreti, ind. dUunul Rchita; n 1930: LogretiMoteni; in 1912 inel. 1atul Popeti. 46. Luculeti, n 1912 : Leculeti. 47. Mru, n 1912 qlobat la Seaca. 48. Moneti, n 19!10 rec. la Drgoeni; n 1912 nglobat la Preajba-Mici. . 49. Murdari. n 1912 inrlobat li! Surupal.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

301
Locuitori (Popallatle statornlcl) i9'11 1930

Nt1

de cod

Num~le

localltiljll

Clildlrl 1941

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 27 5 276

G G G G G G G G G G G G 277 G 278 G 279 G


5180 G

Murgeti Musculeti Mueteti Nmetele 50) Negoeti Negomiru 51)

164
l.'i6 211

Negreni

52) Nistoreti

34 148 262 226


42

Ncvacii-Rornni
Novacii-Strini Ohria

281 282 283 284 285 286 287

G G Pajitele G Paltinu 5~) G Paschii G Ppeti 55) G Pru 56) G Pru-Boia

Obreja Obrejeni Ohaba 5a) Ohaba-Jiu Olari Orzu

263 289 214 61 27


116
323

665 532 730 159 461 1.0.23 85.4 183 925 1.084
896

581 469 628 125 409 887 781.


158

730
969

186 101 _q!!7


1.196

57)

171 58 20 73 78 .54 139 139

680 199 67 236 263 215 532 478

797 164 101 380 1.044 474 162


8.0

219 442 131


451

464

50. Nmctelc, n 1~12 inglobat la Zcvelceti. 51. Negomim, n 1912 fcea parte din jud. Mehedini . .52. Negreni, inel. ctunul Totea"de-Negreni. 53. Ohaba. inel. C":itunul Bosta. 54. Pa/tinu, n 1q12 inglobat la Raei. 55. Ppeti, n 1912 nglobat la Cordeti. 56. Paru; n HIJO: 1-'ru (Tg. Crbuneti), n pl. Gi. lortul. 57. Pru-Boi11, n 1930: Pru (Bibeti).

www.cimec.ro

302

JUDEUL

GORJ

Nr. de cod

Numele localltllfll

Cllldlrl
1941

(PoQulale statornlcll 1941 1930

Locuitori

288 289 290 291 292 293


~4

295 296 297 298 299 300 301 302 303


.304

305 306 307 308 309 310 311 312

G Pru-de-sub-Pripor 58) G Pru-de-Vale 69) G Prul-Viu G Prvuleti G Pegeni G Pereti G Peteana-de- Jos 60) G Peteana- Jiu G Peteana- Vulcan G Petiam G Petecei 61) G Petreti (Brbteti) G Petreti (Crasna) G Pieptani G Pinoasa G Piscoiu G Piscurile 62) G Pistetii-din-Deal 63) G Pistetii-din-Vale G Ploporu G Plopu G Plucu G Pociovalitea G Pocruia 64) G Poenari

JOI 267 43 43 131 137 331 378 204


378

353
Sll6
158

317 768 135


174

166 561
478

1.167 1.488 700 l.l99


168 793

512 446. 1.0851.327


718 l.IIO

44 251 llJ6 106 181 3L> 128 178 140 170


78

160

464
850 360 659 l.l32
430

476 420
641

9i 298 340 89

1.2!>3 541 538 455 71.3 319 357


J.)(JII

519
480

1.073

709 276 351?. 902 1.024


297

333

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Paru-dt1-sub-P,ipor, in l!H2: Pru-din-Vale. Prdu-de-i:'ule, iu 1930: Pru, n pl. Vulcan. Peteaun-de-fos, in 1930: Peteana. Petecei, in 1!.112: PO!tecu. Piscurile, in 1912 inel. satele: losa i Valea Rea. Pistetii-din-Deal, n 1930 : Pisteti. Pocmia, n 1930 (din greeal) : Puernia.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

303

Nr. de cod

Numele JocaJIUltll

Cll'ldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlcl'l)
1930

1941

313 314 315 316 1:!17 .318 '119 S20 321 322 323 S24 325 52t: 327 328 329

G Poeni 65) G Poenia 6&) G Poiana G Poiana-Seciurile G Pojarn 68) G Pojogen'. G Poiata G Polovragi G Ponoarele

67)

G
G G G

Popeti 6 9)

Porceni-Birnici
Porceni-Moneni

Preajba-Mare

70)

G Preajba-Mic 71) G Prigoria G Priporu 72)


Prundurei Prun eti Purcaru 73) Purceleni

49 u7 51 161 111 196 68 490 41 89 106 181 188 81 111 38


35

186 276 170


651)

447 525 237 1.886 175 400 459 746 619


232

142 209 123 472 41i 55j 244 1.684 176 365 417 701 584
31!5

G 3.'30 G 331 G

1132 G

109 104 45

508 132 144 412 413 134

117
113

402 370 122

65. Poeni, "Se mai numele : Poiana. 66. Poenia, se mai numete: Poenia-Seciuri '67. Poiana-Seciurile, in 1930: Poiana. 68. Pojaru, n 1930 inel. clunul Cioni, declarat ulterior ca sat.

69. Popeti, n 1912 nglobat J,a Logreti. 70. Preajba-iHare, n 19SO: Preajha, comun suburban la Tg.-Jiu. il. Preajba-Mic, in 19~0 rec. la Drgoeni: n 1912 inel. satul Moneti. 72. Priporu, n 1912 nglobat la Ciuperceni. 73. Purcaru, n 1912: Valea-Purcrii.

www.cimec.ro

304

JUDETUL GORJ
Locuitori Clldlrl ((Populalle statornlcl)
19-11 1941 1930

Nr. de cod

Numele

localltllll

333 G 334 G

Raba Raei H)

335 G Racoi 336 G Radoi 337 G Rasova


.~38

50 80 190
216

204 289 705


1.003

181 329 676 906


594 313

174
93

G 339 G

Rasovita
Rchii Rdineti Rina Rtezu Hi)

605 290
274

340 G 341 G 342 G


343 G 344 G

66 185 418
168 45 168

249
636 1.386

725 1.498
477

345 G 346 G 347 G


348 G 1!49 G

Rogociu Rogojelu Rogojeni Rogojina


Romneti 76) Roia-de-Jos Roia-de- Sus Roia- Jiu 77) Rotreti 78)

160 561
63 473 414

495 134
506

15 137 105 69
164

66 431 237
599

!t50 G 351 G

80 16
143

352 G Rovinari 353 G Rudria 79) 354 G Rugetu

164 75

260 740 267 45 432 625


312

230
50 397

201 333

74. Raei, n 1912 inel. satele: Antoneti, Condeeti, Paltinu i Valea-Racilor. 75. Rtezu, n 1912 fcea parte din jud, Mehedinti. 76. Rom11eti, in 1930 nglobat la Tg.-Jiu, ca suburbie; n 1941 numai o portiune a satului a rmas nglobat la Tg.-Jiu, ca suburbie. 77. Roia-fiu, in 1930: Roia. 78. Rotreti, n 1912 nglobat la Suleti. 79. Rudria, ineL chmul Vldoi, n 1912 inglobat .la
Didileti.

www.cimec.ro

JUDETUL GORJ

3o.3
Locuitori atatornlcil>]
1930

Nr. de cod
355 G

Numele

localltilll

Clildlrl
19U

(Populaie

1941

356 357 358 359 .<160 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 !!78 379 380 381 382

Rugi (Pojogcni) G Rugi (Turcineti) G Runcu G Sa tu-Nou G Scelu G Snteti G Srdneti 80) G Sseni G Suleti 81) G Smbotinu G Srbeti (Albeni) G Srbeti (Scelu) G Schela G Scoar~ G Scoica G Scoruu G Scrada G Scurtu G Seaca 82) G Seciurile 83) G Seu ca G Silitea G Sit eti G Slobozia G Socu G Sofriceni G Sohodolu (Baia) G Sohodolu (Pocruiil)

21 239 347 132 179 144 77 7.3 157 17:5 201 107 221 444
71

55

75 147 95 116 107 150 79 99 159 169 171 158 313

861 1.330 492 560 491 315 255 581 705 778 384 774 1.541 296 292 564 341 460 406 535 307 399 517 596 507 663 1.034

49 845 1.215 473


596

471 292 232 520 650 682 426 715 1.511 249 240 512' 258 360 336 499 291 343 486 596 489
566

935-

80, 81. 82. 83.

Srdneti, n 1912: Srdneti-Piscuri. Sauleti, n 1912 inel. satul Rotreti. Seaca, in 1912 inel. satul lvlru.

Seciurile, n 1912 : Seci-..rile-din-Vale.

www.cimec.ro

20

JUDEUL GORJ

Nr. c1il Locuitori Numele localltillll clirl (Populaie statornlcll) _d_e_c_o_d_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:l.:_9~:.::_ _ 194l 1930

383 G Spahii
384 G 385 G 386 G 389 G
Stnceti Stneti

Stejaru (Poiana) Sterpoaia Stolojani {Corneti) Stolojani (Turceni) Strmba-Jiu Strmba (Pojaru) 84) Strmba (Raei) s;;) Strmba (Srdneti) Strmba-Vulcan 86)
Stroeti Surupai 87)

387 G Stejaru (Urdari) 388 G Stejerci 390 G 391 G 392 G 393 G 394 G 395 G 396 G 397 G 398 G 399 G 400 G
401 G 402 G 403 G 404 G 405 G

139 123 206 26 111 123 212 271 157 345 125 69
8!:l

564 497 742 92 491 492 829 717 614 1.408 511 275 382
:534

522 552 674 101 460 422 777 713


518

1.264 430
214

153 195
18~

586 638
398

Suseni
asa 88) ipotu ieti 89) itoaia omncti tefneti

O)

406 G

uia 91)

91 174 216 102 49 80 142 101

338 460 592 597 370


.548

598 803 407 242 293 497 426

708
205

238 447 363

84. Strmba (Pojaru), in 1930: Strmba. 85. Strmba (Raei), n 1912: .Racii-de-Strmba. 86. Strmba-Vulcan, n 1912 Srdneti-Strmba. 87. Surupai, n 1912 inel. satul Murdari. 90. omneti, in 1912 inel. satul Valea-:;;erp1lor. -91. uia, n 1912 : Gu11a-uici.
88. asa, inel. ctunul Urzica. " " . 89. i eti, n 1930 rec. la comuna suburb~ana. Vadem.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

30T
Locullorl Clildlrl (Populatie statornlcill
1941 19U 19!0

Nr. de cod

Numele localltilfll
Tlpeti

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

G G G G G G G G G G G G G G G G G

92) Tmeti 93) Tlveti Tndleti


Trgu-Crbuneti Trgu-Logreti 04) Teleti-Birnici Teleti-Moteni 95) Temiani 96)

Tereujani Tetila Tismana


Topeti

97)

Totea-de-Frumuei 9!i)

151 149 189 174 221 253 117 370 258 58 114 252 231 64
56

Totca-deHurezani 99) Totea-de- Vicrani lOO) Totea-de-Vladimir tOl) G Trocani

G G G

Tuni Tupani Turbai

12 50 104 106 77 183

500 603 723 704 866 1.0SU 450 1.110 882 200 406 794 811 233 240 45 198 340 381 255 666

520 678: 658. 616 846 91S 392. 1.036 814 187 34(} 74(} 889 199. 184 39170311 371 255. 604

92. T lpeti, ind. ctunul ignia. 93. Tmeti, in 1930 inel. satul Uncioaia. 94. T rgu-Logreti, in 1912; Logreti-Birnici. 95. T eleti-Moteni, in 1930: Teleti. 96. Temiani, in 1912: Timi,ani. 97. T ereujani, in 1912 inel. satul Vicreti. 98. T otea-de-Frumuei, in 1912 nglobat la Frumuei. 99. Totea-de-Hurezani, in 1912 nglobat la Hurezaniide-Sus. 100. '[ otea-de-Vierani, in 1912 inglobat la Vierani. 101. Totea-dt~-Vladimir, in 1912: Totea.

www.cimec.ro

308

JUDEUL

GORJ

Nr.
deeod

Numele Jocalltilfll

Clldlrl
19tl

Locullorl ( PopulaJie slalornlcill


t!llll 1931i

428 G 429 G 430 G 431 G 432 G 433 G 434 G 435 G 436 G 437 G 438 G 439 G 440 G 441 G 442 G 443 G 444 G 445 G 446 G 447 G -448 G

Turburca-de-Jos Turburea-de-Sus Turcenii-de-Jos Turcenii-de-Sus


Turcineti Turci i Trcule~ti 102)

12t: 147
185

5'JI

Ticleni
Tooi

U!meni Unei oaia J 03) Ungurelu Ungureni Ungureni (Drgoeni)Hl4) 112 58 Ungureni (Peteana) 187 Urdarii-de-Jos HIO Urdarii-de-Sut
Urecheti 105)

190 201 71 104 258 31 19 .IJ2 99 106

323
75

Urs ai U rsei 1 06) Ursoaia 107)

152 161

620. 715 697 732 247 369 908 138 68 126 375 .306 407 221 735 736 1.053 269. 564 695

460 529 489


665

730 222 373 868 243 84 349 326 341 196 627 639 1.034 176 51.6 572

Vrsturi, sat inglobat ulterior ca suburbie la Tg.-Jiu fr Ungureni. 105. Urecheti, format din vechiul sat Urecheti i un grup de case cu acela nume, deslipite dela Dneti i contopite cu vechiul sat Urecheti. 106. Ursei; inel. ctunul Mogoen~. . . . 107. Ursoaia, in 1912 fcea ,parte dtn JUd. Mchedtnt.

102. Trculeti, n 1912 inglobat la Brtuia-Lazu (n 1930 i 1912: Brtuia). 103. Uncioaia, in 1930 rec. la Tmeti. 104. Ungureni (Drgoeni), in 1912 nglobat la Petreti

www.cimec.ro

JUDETUL GORJ

309
Locuitori . atatornlcl) 1930. bU 127 194 510 433 767 876 210 51 153 379 1.215 .312 481 348 288 582 691 145 2fi2 146 808 285

Nr.

1le eod 449 450 451 452 453 454 45S


45G

Numtle

Jocallllll

Oldlrl t9n 46 49 151 . 130 195 261 69 15 59 130 255 86 143 108 84 179 152 47 91 27 266 80

(Populaie

457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 461.469 470

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Uur~i

Vai-de-Ei Valea-Calului
Valea-cu-Ap

Val.:a-lui-Cine Valea-Mare Valea-Racilor 108) Valea-Rea 109)


Valea-erpilor 110)
Vcarca

Vdeni 111) Vianu 112)


Vlari Vleni

Vlceaua Vn ta Vrtopu 113)


Vru

Vidinu
Viereti 114) Vierani 111>)

Viezuri

164 185 610 464 749 918 220 57 214 413 1.070 .'110 486 506 298 591 597 173 325 110 775 286

Valea-RacilC>r, in 1912 nglobat la Raei. Valea-Rea, n 1912 nglobat la Piscurile. Valea-erpilor, n 1912 nglobat la omneti. Viideni, n 1930 inel. satul ieti, era comun suburban la Tg.-Jiu. 112. Vianu, n 1912 nglobat la Ciuperceni. 113. Vrtopu, n 1930 inel. satul Gura-Bujorscu, considerat simplu ctun. . . . 114. Viereti, n 1912 nglobat la TereujaDl. . . 115. Vierani, n 1912 inel. satul Totea-deNleranl.
10!1. 109. 110. 111.

www.cimec.ro

31.0

JUDETUL GORJ
Locuitori <Popula!le statoralcil)
!Sili

Nr. de cod

Numele

Jocalltilll

Clildlrl 19U

1930

471 472 473 471 475 476

477
478 4i9 480 481 482 483 484

G Vioiu 116) G Vladimiru G Vldoiu G Vlduleni G Voetetii-din-Deal G Voetetii-din- Vale G Voieu G Voinigeti G Vuvaru 118) G Ztreana G Zevelceti 119) G Zlteni G Zorleti G Zorzila 120)

35
516

98
114
117)

178 175 .52 16 30 53


85 tii

173

26

125 1.844 354 403 606 587 194 68 148 170 350 210 650 92

121 1.722 331 420 601 653 160 76 160 314 193 558
212~

116. 117. 118. 119. 120.

Vioiu, n 1912 nglobat Ia Ciupereeni. Voetetii-din-Vale, n 1930 inel. satul Cnepeh'~ Vuvaru, n 1930 rec .. la Bellgetii-de-Mijloc. Zevelceti, n 1912 inel satul Nmctele.

Zorzila, n 1912 inglobat la Ciuperceni.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. 1le cod

HOTIN
ClAdiri 1941 Locuitori (Populalle statornicA)
19U 1930

Numele locali IA 111

Ho 2 Ho
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Hu Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho

TOTAL GENERAL 98.925 5.533 Total orae Hotin (capitala) I) 3.069 Sulia 2) 2.464 98.392 Toial ru:ral Anadoli 147 116 Arestcuca 2i0 Atachi Atach1-Ctun 3) 65 779 Babin 323 Bauragii-Noui 24i Badragii-Vechi 375 Balamutovca 4)
Balasineti Blcui

368.546
15.516

392.430
27.-177

Blcuii-de- Jos 5) Blcuii-Noui 6)

481 462 347 30

7.579 7.937 3S3.030 751 508 875 :207 2.725 1.378 1.063 1.480 2.130 1.936 1.167 122

15.334 12.143 364.953 612 471 944 :251 2.804 1.386 977 i.:339 1.889 1.716 \.190

l_ Oraul Hotiu, inel. grupul de case Comeni-lar, care face parte integrant din ora, ca suburbie. 2. 'Oraul Sulia, format din localitile : 1. Marenia (Marinia), 2. Stroeti, 3. Sulia-Sat, i 4. Sulia- Trg, toate rec. separat in 1930, ca sate. 3. Atachi-Ctun, n 1930: Otace-Ctun. 4. Balamutovca, inel. grupurile de case: 1. Bucinschi i 2. Scleareva. 5. Blcuii-de-fos, n 1930 inel. satul Blcuii-Noui (n 1930: Bocicuii-Noui). w 6. Blcuii-Noui, in 1930: Bocicuii-Noui, rec. la Bal.cuii-de- Jos.

www.cimec.ro

312

JUDEUL

HOTIN

Nr,
de cod

Numele localltillll

CJildlrl l!Hl

CPopulale

Locuitori statornlcill 1941 1930

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
5g

54 55
56

57 58
59

60 61 62 63 64 65 66 67 6S

Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho

Brldeni

Brnova Belui 7) Beleusovca Berestea


Berlini

339 440 361) 721


.256

1.241 1.613 1.4.53


2.989 1.054

Bezeda
Bilv

Bliciadi Il) Bocicu~i


Bogdneti

Bolboaca
Brila

Briceni-Sat Briceni-Trg Burdiug


BurHineti

Buzdugeni
Buzovia

Capleuca
Caracueni

Cazimireni 9)
Celnu

Cepnoasa 1 O) Cep!'lui 11) Cepduii-Noui 12)

6j1 156 407 36 509 147 232 78 791 957 398 340 102 718 497 766 32 109 398

2.333 654 1.63S B!J 2.103

1.308 1.739 1.406 2.901 1.023 2.%2 608 1.534


2.054 412 1.110 213 3.160 5.625 1.448 1.22.)

489
1.137 32'i

3.287
231!

1.511 1.379 406 2.525 2.052 3.165 163 439


1.5~0

404
2.647 1.918 3.038
480 1.442
~:1!28

711
38

2.441 168

7. Belui, inel. ctunul Vornicenii-Vechi. 8. Bliciadi, n 1930 rec. la Onutul-Mic. 9. Cazimireni, n 1930 nglobat la Vscui. 10. Cepnoasa, in 1930: Ceponosa. 11. Cepelui, n 1930 inel. satele: Cepeluii-Noui i Rngacii-Noui. 12. Cepeleuii-Noui, in 1930 rec~ la Cepelui,

www.cimec.ro

JUDEUL HOTIN

313
. Locuitori sta torn lei) 19U 19.10
1.702 4.519 1.661 2.753 2.'>41 7.184 3 591 3.206 1.091" 5.023 2.507 2.685 1.061 2.145 4.371 2.085 1.169 1.061 2.092 :l.OSO 3.301 1.102

Nr. de cod 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho H3 Ho 84 Ho 85 Ho 86 Ho 87 Ho 88 Ho 89 Ho 90 Ho !li Ho 92 Ho 93 Ho

Numele

JocalltlU

Clldlrl
IMI

<Popiilafle

Cerlena-Marc
Chelmeni

Chirilovca

13) Chila-JS"edjimeni

Chila-Salieva Chila-Zamjeva Clicni 14)


Clicuii-Noui Hi) Clocuna

Coblceui Cofa
Colcncui Colicui

Comarova
Constanlincti

Corestui 18)
Corjcui

Cormani
Corncti 17)

Costiccni
Couleni

452 1.211 20 438 694 726 1.648 59 927 89l) 278 1.243 743 686 251 543 l.ll5 539 55 281
271

1.1:113 4.204 87 1. i74 VU7 2.6J.j 7.061 185 3.735 3.200 1.104 4.933 2.7l7 2.444 1.006 2.181
4.430

Cotcala Coteleu Cotiugeni


Cozreni

53S 518 838 332

2.052 239 1.204 1.091 2.279 2.221 3.569 1.381

13. Cftirilovca, in 1930: Chrilauca, rcc. la Halahorade-Jos. 14. Clicui, n 1930 inel. satul Clicuii-Noui. 15. Clicuii-Noui, sat nou, n 1930 rec. la Clicui. 16. C orntui, n 1930 inel. satul Stniletii-Noui. 17. Cometi, n 1930 nglobat la Racov, ca s'implu
ctun.

www.cimec.ro

314

jUDEUL

HOTIN

Nr. dec:od

Numele

locallt11U

ClAdiri 1941

(Populaie slatorlllc:11)

Loc:nltorl

19111

1930
).(j()S

H 95 96 97 98 99 100 llll 102 103 104

Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho 1()5 Ho 106 Hn 107 Ho l 08 Ho l 09 Ho Il O Ho 111 Ho 112 Ho 113 Ho ll4 Ho 115 Ho 1 16 Ho 117 Ho


t"'tun.

Cristineti

Criva Cruglig
Culicui

Curgani 18) Darabani


Dncui Dinui

Dolineni Doljoc
Drepcui 19)

Dumeni
Edinei-Sat Edmei-T.iq; Ioett:~ti Floreti 20)

460 561 410 355 19 217 374 750 493 293 600 248 827 860
542

1.648 2.25.) l.69i 1.315 65


1.2IG

2.197 l.4S7 1.369


~GS

1.444 2.949 1.915 1.243


2.47-l

1.110 3.112
8.'i~ 2.13.~

1.342 2.!hi.J l.955l.:!5j 2 -~(l'i 991


5.~(.1).

5.91 1)
1.92-l.

Forostna
Gaha 21) Ghincui

43 290 19
~~5

14'3 l.l70

l.l.":f

o:?
2.05:) 1.169 2.102 lH 595 2 3'34

Glina Gtina-Marc
Glina-Mic 2;1) Gordeu~i Gonlmeti ~3)

271 52:i 30
161

VlS'J 1.101 l.3ill.


566 2.555

653

18. Cutga11i, n 1930 nglobat la Tr~ui, ca simplu: 19. DrcfJcc"iu/i, n 1930 inel. satul erbneti. 20. Florcti, n 1930 nglobat la lanui, ca

simplu

ctun.

21. Gali, n 1930 nglobat la Neporotova, ca simplu

ctun.

22. Glina-Mic, n 1930 nglobat la Mihileni. 23. Gordi11eti, inel. ctunul Gordinetii-Noui.

www.cimec.ro

JUDEUL HOTIN

315
Locallorl Clldlrl (Populaie statoralcl)
1941
IW

Nr. de cod

Numele Jocalftltll

19U

1!130

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Ho Gritnnculi Ho Grimeti (Rjavini) Ho Grimeti (Tecani) Ho Grinut-Raia Ho Grineacica 24) Ho Grozini Ho Grubna Ho Grumzeni Ho Gruevia Ho Gvzdui Ho Hajdeu 2.Ll) Ho Halahora-de-Jos 26) Ho Halahora-de-Sus Ho Hrtop I-lo Hercdeuca Ho Hodrui Ho lachimeni 27) Ho Ianui 28) Ho Larga Ho Larga-Cmpului Ho Lcndi.ui Ho Levini Ho Lipcani-Sat Ho Lipcani-Trg

195 124
~14

46
484

502 187 592 755 361 196 274 67 70 723 50 1.003 1.267 2 810 419 450
1.5!>2

3.72! 754 499 1.182 204 2.005 1.887 792


2.00~

3.26u

685 472 1.077 176 2.053 1.916 708 2.067


3.023

3.012 1.566 727 1.307 277 2i9 2.6911 200 3.452 4.555 11 2.949 1673 1.765 l.ll!:7

1.553 739 1.185 193


293

2.498 3.728 4.712 17 .3.070 1,588 3.357 5 880

24. Grineacica, inel. grupul de case Podiliuc. 25. Hajdeu, format din satele : 1. Hajdeu-de-Jos i 2. Ha jdcu-de-Sus, n 1930 rec. separat. 26. Halnhura-de-Jos, n 1930 inel. satul Chirilovca (Chirilauca). 27. 1achimeni, n 1930 nglobat la T rinca. 28. lauui, inel. ctunul ndriceni; n 1930 inel. satul
Floreti.

www.cimec.ro

316

JUDETUL HOTI_N Locuitori Cllldlrl (Popuilltle atatornlclll

Nr. decoct
142 Ho 143 Ho 144 Ho 145 Ho 146 Ho 147 Ho 148 Ho 149 Ho 150 Ho 151 Ho 152 Ho 153 Ho 154 Ho 155 Ho 156 Ho 157 Ho 158 Ho 159 Ho 160 Ho 161 Ho 162 Ho 163 Ho

Numele Iocallb'lflt

194'i .

19U

11130.

Lomacinei 29)

Lop.:ltnic
Lucceni

Macareanca
Malini Mlineti Mmliga Mrcui JO) Mrc:iuii-Mici 31) Mcdveja-Ctun

Medveja-Mare
MeuvcJa-Mic Mendicui 32) Mendicuii-Noui Mihileanca Mihileanca (Levini) Mihileni 33) Mihleni

Mlinchi Moldova
Moanci

54)

Nagorcni

881 339 319 161 686 350 556 728 30 29 324 276 463 159 552 224 2::.!7 459 121 463 489 2i2

3.315 1.484 1.234 624 2.616 1.456 2.185 2.903 11G 1-'i.:l 1.272 997 1.795 682 2.209 857 839 1.792 494 1.683 1.997 854

3,346 1.320 1.194 688 2.787 1.395 2.157 2.851 86 1.275 915 1.539 634 2.187 784 976 1.610 479 1.745 2.000 922

rzboiul 1916-1918, era sat, situat n hotarul satului Lomacinei.

29. Lomacinei, inel. ctunul Viinoaia care, nainte de

30. Mrcui, n 1930 inel. 31. Mrcuii-Mici, in 1930 cui, ca simplu ctun. 32: Mendicui, inel. colonia 33. Mihileni, in 1930 inel. 34. Moldova, inel. ctunele : patnov.

satul Mrcuii-Mici. inglobat la satul MrGrozini. satul Glina-Mic. 1. 1. C. Brtianu i 2. Lo-

www.cimec.ro

JUDEUL.

HOTIN

317"

Nr,
de cod

Numele Jocalltiltll

Locuitori Clldlrl (PoJ)Illale stalornlc4t


191&1 1941 1!130

164 165 166 167 168 169 170 171 172 1i3 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 H!4 18.5 186 187

Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho

Nedbui

Negreni
Nclipui

Neporotova Nesfoaia
Noua-Suli Ocnia

Sli)

Ojeva Onutul-Mic Paladia Paveleanea


Peui

38)

66() 175 318 466 471 975 686 408 94 2613


4

Percui Perebicui 37)

442 492
556

Pererita Poiana (Ghincui) Poiana (Racov) Poleana Polivanov-Iar Pricina 3R) Prigorodoc Putrina Rachitna
Raeov 3~)

560 129 385 19 157


!:)

270 90 497 427

2.759 768 1.224 1.470 1.92fl 3.854 2.698 1.588 414 1.096 13 1.529 2.045 2.188 1.999 542 1.395. 93 594 33 1.080 361 2.027 1.634

2.653 719 1.188 1.819 1.998 3.843 2.704 1.630 366 1.086 49 1.478 1.9.30 2.352 2.049 373 1.351 66 731 1.140 253 1.854 1.637

35. Neporotova, n 1930 inel. satul Gali. 36. Onutul-Mic, n 1930 inel. satul Bliciadi. 37. Perebicui, n 1930 inel, satul Sra ta. 38. Pricina, n 1930 ngloba! la Vasilui (Vasileui) . ca simplu ctun. 39. Racov, inel. ctunul 1. Britchi i grupurile de case: 2. Hreada, 3. Marcoleinic, 4. Movila i 5. Nicoliuc; in 1930 inel. satul Corneti.

www.cimec.ro

:318

jUDETUL HOTIN
Locuitori

Nr.

de cod

Numele localltlfll

Clldlrl
1941

(Populaie statornlcl) 19111 1930

1Sll Hi<l .190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 '100 201 202 203 204 205 2(lli 207 20R 209 2!0 211 212

Ho Rspopini 40) Ho Rngaci 1-Io Rngacii-Noui 41) Ho Resteu-Atachi 42) Ho Rjavini 43) Ho Romancui Ho Rosoani Ho Rotunda Ho Rucin Ho Ruhotin 1 Ho Ruhotin II Ho Sncui Ho Sncui-Moara Ho Srata 44) Ho S:lnger Ho Secureni-Sat Ho Secu reni-Trg Ho Selit.ea 45) Ho Slobm.ia-Caracueni Ho Slobozia-Grozini Ho Slobozia-Malini Ho Slobozia-iruti Ho Slobozia-Vscui Ho Stlineti Ho Stlinctii-Noui 46)

315 394

1.147

68
.534 725 1.383

689 407 919 11.3 79 400 13 67 219 1.270 1.082 815 59 99 64 251 47 504 16

1.500 278 1.738 2.915 5.250 2.650 1.643 3.788 505 403
I.:J44

1.221 1.341 1.870 2.632 5.671 2.457 1.475

45
289 859 4.386 1.551

3.695 589 182 1.649 64


833 4.640 5.759 2.800

2.598 294 42J 302 1.044 214 2.250 85

Hll
325 187

970 119 2.200

40. 41. 42. 43. 44.


ctun.

Rspopini, n 1930: Respopini. Rngacii-Noui, in 1930 rec. la Cepelui. Resteu-A /achi, n 1930 : Otace-Rcstcu. Rjavin(i, inel. grupul de case Colodribschi. Sra/a, n 1930 inglobat la Perebicui, ca simplu

45. Selitea, inel. ctunul Pocrovca. 46. Stlinetii-Noui, in 1930 nglobat la Corestui ca simplu ctun.

www.cimec.ro

JUDEU~

HOTIN

319,

N Locuitori r. Namele Jocalltilfll Cildlrl (Popula!le statornlcil). _d_e_c_od ______________________l_~_l_____ l~l t~

213 Ho 214 Ho 215 Ho 216 Ho 217 Ho 218 Ho 219 Ho 220 Ho 221 Ho :222 Ho 223 Ho 224 Ho 225 Ho 226 Ho 227 Ho 22& Ho 229 Ho 23(; Ho 231 Ho 232 Ho 233 Ho 234 Ho 235 Ho 23ti Ho 237 Ho 2:~~ Ho 239 Ho

Stuceni ebutini endreni


erbneti 47) erbicepi erbini ilui irui iruii-de-Sus

468
558

2.197 2.063
1.577

359 19

1.961 2.227 1,409 1.681 1.221 2.922. 2.234 1.694 589. 505. 2.276. 4.602
1.857

40i
307 805 605 434 164 178 623 1.195 460 784
556

63 1.623
1.27~

icui icuii-Noui

Tabani
Tru~i 4~)

Trnova
Tecani Trebisui

Trestieni Trinca 49) Tulbureni


Vancicuii-Mari Vancicutii-Mici

Vancinc(
Varticui

Varticuii-de- jos Varticuii-de-Mijloc Varticuii-de-Sus Vasilui 50)

159 504 417 749 229 82 405 40 76 91


'369

3.112 2.459 1.62:5 605 820 :2.440 4.847 2.000 2.497 2.451 656 2.252 1.513
2.877 9t)9

2.569 2.275.
665

2.021
1.563'

267 1.501
L5G

2.745 853 315


1.557

328
.3!!1

1.401

141 245 281 1.433

4 7. erbiineti, n 19.30 nglobat la Drepc::ui, ca simplu ctun. 48. Tlniiiiui, n 1930 inel. satul Curgani. 49. Triuca, n 1930 inel. satul lachimeni. 50. Vasilui, n 1930: Vasileui, inel. satul Pricina.

www.cimec.ro

.320

JUDETUL HOTIN
Cljldlrl
1941

Nr. -de cod 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

Numele localllillll

(Populaie

Locuitori statornlcil) 1941 11150 !1.911 1.568 1.!155 1.687 1.981 127 1.459 775 1.064 544 2.624 2.650

Ho Vscui 51) Ho Viioara Ho Vitreanca Ho Vladicina Ho Volcinei lio Volcinei (Ocnia) Ho Volocova Ho Vorniceni Ho Voronovia Ho Zalucea Ho Zarojani 5:!) fio Zelena

ll2)

1.011 42!1 370 441 506 28 414 207 298 144 618 693

4.050 1.724 U93 1.619 2.025 1!17 1.468 793 1.111 599 2.446 2.862

51. Vscui, n 1930 inel. satul Cazimireni. 52. Volcinei (Ocnia), in 1930: Vancine. 53. Zarojani, inel. grupurile de case: l. Oceret i 2. Colonia-Fabricei-Zarojani.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod

HUNEDOARA
Cl4dlrl 1941 Locuitori (Populatie statornlcil)
l!i41

Numele localltiltll

1930

2 3 4 5 6 7
II

TOTAL GENERAL 76.321 339.062 Total urban 10.601 68.988 Hu Deva (Capital) 1) 2.019 15.585 Hu Brad2) 1.096 5.978 Hu Haeg') 771 4.035 1.280 6.024 Hu Hunedoara') Hu Lupeni 5) 1.521 12.59-5 1.606 9.751 Hu Ori tie 2.308 15.020 Hu Petroani 1 ) Localiti suburbane : 1-Iu Nala\-Vad 69 327

332.118 59.788 . 10.509 4.308 3.383 4.600 14.246 7.337 15.405 2!!2

1. Oraul Deva, cuprinde i suburbia Sntuhalm, care n 1910 era comun rural independent. 2. Oraul Brad, in 1930 comun rural, are urmtoarele ctune i crnguri: 1. Bratia, '.!. Clmreti-Colindeti, 3. Dealu-Racovei, 4. Dealu-Tului, 5. Frunz-Verde, 6. Goleti, 7. Goa, 8. Gura-Ruzii, 9. Herteti,10. Lunea, 11. M gura, 12. Preni, 13. Poenia, 14. Sveti i 15. Tudor
neti.

3. Oraul Haeg, inel. comuna suburban Nala-Vad. 4. Oraul Hunedoara, inel. suburbiile : 1. Buituri, 2. Teliucul-Mic i 3. Zlati. 5. Omul Lupeni, in 1930 comun rural, cuprinde i ctunele : 1. Andreoni, 2. Braia, '1. Dealu--Babii, 4. Sohodol i 5. Valea-Pielrii. Ctunul Dealu-Babii in 1930 era ccmun independent; inainte de 1941 acest ctun a trecut o parte la oraul Lupeni, iar cealalt la satul VulCll;ll; n 1910 Dealu-Babii era ctun la Vulcan. 6. Oraul Petroani, cuprinde i ctunele: l. Boli, 2. Booni, 3. Drneti, 4. Dlja, 5. Maleia ,i 6. Petera-Boli.
21

www.cimec.ro

322

JUDEUL

HUNEDOARA Locuitori statornfciJ


1!130

Nr. de cod

Numele localltlftl'

. CJidlrJ
1941

(Populaie

1941

Total tural 31 Hti Abucea 32 Hu Alma-Selite 3.'>.,Hu , Almaul-Mic 34 Hu AlmauhSec 35 Hu' Almel' : 36 Hu Alun 37. Hu' Ani~oasa 7) 38 Hu Arnie 39 Hu Archia 40-Hu Ard eu 41 Hu .Aurel- Vlaicu 8) 42 Hu Bacea 43 Hu Baia-de-Cri 44 Hu Baldovin 4.i Hu Balomir 46 Hu Balomirul-de-Cmp 4i Hu Bal a 48 Hu Banpotoc 49 Hu Bar bura 50' Hu Barul-Mare 51 1-lu Barul-Mic 5~ It~ Basarabasa 53 Hu Baftea 54 Hu Bati~ 55 Hu Bcinti 56 Hu Bcia 57 Jiu Bcia 58 Hu Bgara 59 Hu Bi eti
!l;

65.720 270.074 31 123 141 506 194 52 93 40\ 80 298 101 414 2;836 291 97 28. 163 41 261 72 223 782 627 ISi 877 220 254 59 366 109 859 218 1.415 424 . 204 754 357 114 553 118 357 79 9'9 479 18,S 46 696 176 717 179 3,36 96 189 692 130 583 566 17.7

272.8/JO 122 526 196 391 326, 438 3.896122 166 2i9 i80
591 893 263 359 859 1..434 7i3 331 507

326 502 205 697

.7\!.S 828
il li 605 594

7. Aninoasa, n 1910 rec. la Livezeni.

S. Aurel-Vlaicu, n

1~19: Binlni.

www.cimec.ro

JUDETUL HU:"iEDOARA
Nr. de cod .liO fol 62 63 64 65 66 67 liS 69 70 71 72 73 74 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu 75 Hu 76 Hu 77 Hu 78 Hu 79 Hu 80 Hu 81 Hu 82 Hu 83 Hu 84 Hu 85 Hu 86 Hu 87 Hu 88 Hu 89 Hu ClAdiri
1941

323
Locuitori (PopulaJle statorui;A)
19q1 1930

Numele

localltilll

Bi ta
Blata

U)

Bnia Brtii-Haegului Brtii-Iliei Brbtenii-de-Sus


Btrna

247 97 169 112

lua
259 238 80

713 325 781 166 469 1.267

656
307 1.250 1.166 238 286 835 494 684 406 570
~1.474

767 297 847 454 484 1.223 587


315

Blar Buarul- 1nf erior Buarui-Superior

287
244 ?9 80 23.3 120 188 100 134 725 226 152
(j{j

Brcea--Mare
Brcea-Mic Bar su

1.2611 1.093 277

Bejan Beriu Berthelot Birtin


Bljeni

293 tl05 480


664

1 '')

:369 541
:H63
~20

Bohlna Boholt Boiabrz


Boia

766

536
211 497 569 177 402

56(}
}.,;,)

Boiu Boiul-de-Jos Boiul-de-Sus


Bo~
Boorod

Boz
Boze Braeu

104 135 46 118 175 295 234 149 114

i32
1.308 81l

535
41)9

467 564 158 464 746 1.357 795 587 4 72'

9. Blata, n 1910 rec. la oimu. 10. Berthelot, n 1910: Frcdinul-de- Jos.


www.cimec.ro

:324

JUDEUL

HUNEDOARA
l:ocultorl statornlcl) 1941 1930

Nr. de cod

Nume 1e

locaUl4ll

Cladiri 1941

(Populaie

90 91 92 .93 94 95 96 !17 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu UO Hu l11 Hu 112 Hu Il3 Hu ll4 Hu 115 Hu l16 Hu l17 Hu l18 Hu ll9 Hu 120 Hu 121 Hu 122 Hu

Brdel Brnica

Brznic Breazova
Bretea-Muran Bretea-Romn

Bretea-Streiului Bretelin Brotuna


Buce

Bucium Bucova
Bucureti

Bulbuc
Bulzeti

Buni la Burjuc Buruene


Cbeti

Cenelul-de- Jos Cenelul-de~Sus


Clanul-Mic Coiu Craciu Crstu Crm:izineti
Crpini Cstu Czneti

Cmpu-lui-Neag Cmpuri-de-Sus Cmpuri-Surduc


Crjii

103 230 174 63 232 84 55 52 60 177 107 351 145 66 510 89 107 101 47 91 172 42 23 71 131 ll!l 70 271 146 126 78

372 797 525 231 829 321 196 209 304 849 504 1.500 571 319 2.389 341 309 404 221
3ll

427 770 61l'' 247 777 337 191 228 276 830 498 ;1.526 586
300

157
89

688 197 108 287 502 443 280 997 589 550 322 604 304

2.435 379 362 382 216 318 644 179 104 270 528 507 304 1.001 565 468 363 605 328

www.cimec.ro

JUDETUL HUNEDOARA

325
Locuitori (Populalle statornlc:A)
1941 1930

Nr. de cod 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 118 149 150 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu J'il Hu 152 Hu 153 Hu 11.

Numele localltAlll

ClAdiri
1941

Crn eti
Ccrbl

Cerb ia
Cerior

Cerna
Cernioara-Floreasa

Certcjul-de-jos Certe jul-de-Sus


Ceru-Bcini Chcrghe

Chim india
Chicdag>a

Chitid
Cigmu Cinci

Ciopea Ci ula-Mare
Ciula-Mic Ciulpz 11 )

Ciungani Clopotiva Coaja


Coroeti Coseti Cost eti

Covragiu Cozia
Crciuneti Crgui

169 132 91 102 46 71 104 212 102 91 101 155 179 125 106 87 66 67 31 239 321 83 92 63 161 100 117 14!1

41
325 198
ctun

Cristur
Cri:m

704 417 315 420 184 294 453 743 507 291 379 567 767 466 422 352 286 327 101 878 1.226 334 347 232 750 386 449 520 167 1.422 827

725 469 321 461 182 309 476 610 442 317 366 549 762 487 433 293 263 304 934 1.248 345 377 244 714 379 454 440 169
l.l91.1

78.2

Ciulpz,

in 1910

la

Gunoasa.

www.cimec.ro

326

JUDETUL HUNEDOARA Locuitori (Populatie statornldl)


1!141 19!0

Nr.

de cod

Numele

localltlltll

Cllldirl
1941

154 Hu Cricior 12) 155 Hu Crieni 13) l.'i6 Hu Crivadia 157 Hu Cugir 14) 158 Hu Cuie 159 Hu Curechiu 160 Hu Curpeni 161 Hu Curpenii-Silvaului 162 Hu Cutin 15) 163 Hu Dnuleti 164 Hu Dncul-Mare 165 Hu Dncul-Mic 166 Hu Dealu-Mare 167 Hu Demu 168 Hu Dobca 169 Hu Dobra 16) 170 Hu Dobro 171 Hu Dumbrvia 172 Hu Dumqti 173 Hu Dup-Piatr 174 Hu Fgeel 175 Hu Frcdin 17) 176 Hu Fcderi

578 355 70 1.4i0 45 205 77 50 32


(jj

1'10 JOI 101 203 102

475
71 87 77 436 47 85 109

2.646 1.716 263 7.712 168 817 319 250 89 275 7.37 3llti 449 792 414 1.710 311 274 293 2.186 163 382

2.026 1.499 237 4.674 159 Si.'> 338262 290 79:> 400 406 806 413 1.671 B:l2 29(} 308 2.1S7 1m 319 637

588

12. Cricior, ineL ctunele: 1. Grda, 2. Scoru-Cornet, S. Valea-Morii i 4. Valea-Ursului. 13. C1ieni, ineL satul Strei, ree. separat n 1910. 14. Cugir, ineL ctunele: 1. Bucuru, 2. Cleni, 3. Fee 'i 4. Mugeti-Recea. 15. Cutin, n 1930 ctun la Gunoasa. 16. Vobra, inel. ctunul Guradobra, care n 1910 era. unitate distinct. 17. Fiirtiidin, n 1910: Frcdinul-de-Sus.

www.cimec.ro

JUDEUL

HUNEDOARA
Locuitori

3Zl

Nr. de cod

Numele

localitii

Clldlrl
11141

(Populaie statornlcl)

11141

1930

177 17 8 179 180 181 182 18.3 184 185 11>6 187 188 189 19() 191 192 19.3 194 195 196 197 198 199 200 201

Hu Fcregi Hl) Hu Fintoag Hu Fize Hu Fizeti Hu Folt Hu Forndia Hu Furcoara Hu Galai Hu Gunoasa 19) Hu Guricea Hu Gnaga Hu Gelmar Hu Geoagiu ~O) Hu Geoagiu-Bi Hu Ghelar Hu Gialacuta Hu Glodghileti Hu Godineti Hu Gole Hu Gothatea Hu Govdia Hu Grditca-de-Munte Hu Grid Hu Grind Hu Grohot

59 169 129 150 78 150 124 153 46 51 127 102 634 108 487 76 liS 145 37 156 121 35 133 31 79

215 653 431 782 329 573 506 665 146 231 482 31:)3 2.445 260 1.581 276 643 645 156 497 349 155 525 112 299

228 660 426 708 337 592 538 652 357 224 468 391 2.497 260 1.726 279 698 667 154 514 362 160 548 127 303

18. Feregi, in 1910 inel. satul Poiana-Rechielii. 19. Giiwwasa, n 1930 inclusiv ctunele: Ciulpz i Cutin, declarate ulterior ca sate. 20. Geoagju, format prin contopirea satc:lor: 1. Geoagiul-de-Jos i 2. Geoagiul-de-Sus, care n 1910 erau uniti distincte.

www.cimec.ro

328

JUDETUL HUNEDOARA

Nr. de cod 202 ;?03 204 205 206 207 208 209 210 .211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Numele localltilpt

Cllldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornicA)
1930

1941

Groi 21)

Gruelaci Gurasada
Hru
Hrgani Hdat Hdu Hgel

Herepeia
Hobia Hobia-Grdite

Hol dea Homorod Hondol Ilia lscroni


Jeledini Jiu-Coroeti Jiu-Paroeni

Josani Junc
Lpugiul-lnferior Lpugiul-Superior Lpunic
Lsu Leau

Lele se
Lenic

Lingina Livadia-de-Cmp
Livadia-de-Coast

32 43 209 241 510 129 101 89 57 60 61 61 254 326 314 330 151 236 315 93 217 89 243 192 133 57 104 176 135 184 92

110 173 659 820 1.699 486 528 395 188 235 221 212 1.028 1.006 1.031 1.400 580 921 1.195 317 1.164 325 861 643 458 231 383 580 556 793 419
Zlati,

130 195 606 860 1.619 510 468 376 166 246 214 222 1.107 1.033 1.261 1.422 605 1.238 1.339 338 1.186 324 974 702 451 226 438 583 577 774 397

21. Groi, n 1910 ctun la satul ca suburbie la Hunedoara.

trecut ulterior

www.cimec.ro

JUDEUL

HUNEDOARA
Locuitori

329

Nr. de cod

Numele

localltilll

Clldlrl 1941

<Populaie statorulcl)

1941

1930

233 Hu 234 Hu 235 Hu 236 Hu 237 Hu 238 Hu 239 Hu 240 Hu 241 Hu 242 Hu 243 Hu 244-Hu 245 Hu 246 Hu 247 Hu 248 Hu 249 Hu 250 Hu 251 Hu 252 Hu 253 Hu 254 Hu 255 Hu 256 Hu 257 Hu 258 Hu

Livezeni
Ludeti

22)

Lunea Luncacernii-de-jos 23) Luncacernii-de-Sus 24) Luncani Luncoiul-de-Jos Luncoiul-de-Sus


Luncoara

Mada
Mceu

Mgura
Mgura-Toplia Mgureni Mleti Mneru Mrtineti
Meti

Meria
Merior Merioru-de-Munte

Merrnezeu- Vleni
Mesteacn
Micneti Miheti Mihileni

694 123 150 190 279 244 205 196 50 309 196 70 lll 27 57 103 86 53 164 127 30 151 193 95 134 152

2.788 540 607 1.278 1.882 1.164 847 772 221 1.047 719 253 364

95
262 402 408 243 1.107 550 122 682 811 329 476 716

2.806 590 599 977 2.068 Ll78 701 699 239 1.161 769 271 316 128 234
413

388 217 1.051 650 131 709 739 366 468 712

22. Livezcni, inel. ctunul Jiei; in 1910 inel. satul Aninoasa. 23. Luncacernii-de-Jos, inel. ctunul Mesteacan, rec. n 1930 la Luncacernii-de-Sus. 24. Luncacernii-de-Sus, n 1930 inel. ctunul Mesteacn, trecut ulterior la Luncacernii-de-Jos,

www.cimec.ro

33'l

JUDEUL

HUNEDOARA

Nr. de cod 259 260 261 262 26-' 264 265 266 267 268 269 270 271 272 27-' 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Numele Jocalitlfll

Locuitori Clldlrl (Populatie statornlcl)


IMI
1941 1930

Mintia Muncelu-Mare Muncelu-Mic Nandru


Ndtia-lnferioar

Ndtia-Superioar
Nevoe

Nojag
Nucoara OIJria Ocoliu-Mare
Ocoliu-Mic

Ohaba
Ohaba-de-sub-Piatr

Ohaba-Ponor
Ohaba-Sibiel

Ohaba-Streiului Ortioara-de- Jos


Ortioara-de-Sus

Ormindea Ostrov Pa ne
Panc-Selite Paro Pcii a Proasa Pucineti
Peteana Petenia Petera Petiul-Mare Petiul-Mic

133 51 50 72 130 144 200 156 188 93 163 160 95 97 81 96 40 129 172 356 182 129 53 115 86 49 137 142
III

424 196 162 276 4'>2 567 699 561 750 439 626 668 294 390 431
453

485 213 176 2!)() :i66 6J.'l


659

573 764 406 710 694 319


-~88

411
503

Petreni

115 225 69 113

151 542 796 1.191 759 352 220 539 322 223 524 559 507 368 804 258 49.'1

160 538 81:1 1.205 862 400 231 512 327 212 546 604 529 376 715 264 54.'!

www.cimec.ro

JUDETUL HUNEDOARA
1\r.
~ecod

331
Locuitori (Populatie statornlcl)
19U 1g3()

Numele locallllll.l

ClAdiri
1!141

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
30!~

304 305 306 307 308 309 310 311 312 :113 314 315

Hu Petreti Hu Petrila 2:;) Hu Petros Hu Pichini Hu Plop Hu Plopi 26) Hu Podele Hu Poeni Hu Poenia-Tomii Hu Poenia-Voinii Hu Pogneti Hu Poiana 27) Hn Poiana-Rechielii 28) Hu Ponor Hu Popeti Hu Porcurea Hu Potingani Hu Prevleni Hu Pricaz Hu Prihodite Hu Pui Hu Rapoltul-Marc Hu Rapoltcl Hu Rctia

46 1.897 229 123 59 95 131 67 39 69 64 146 78 121 91 125 50 201 212 109 233 298 110 227

189 10.555 1.252 428 210 341 513 289 163 285 214 547
34:j

489 338
4:j3

230 886 801 450 879 991 380 781

206 10,496 923 486 205 317 521 215 165 316 232 1.036 353 468 342 474 219 890

773
416 930 989 .'397 780

25. Petrila, inel. ctunele ~i coloniile de minieri: 1. BeJeoni, 2, Burdeti, 3. Cimpa, 4. Dobreti, 5. Lunea-de-Jos, 6. Ma le ia, 7. Predcni- Jie, 8. Rscoala, Q, Taia i 10. Tirici. 26. PlojJi, n 1930: Strei-Plopi. 27. Poiaua, n 1930 rec. mpreun cu satul Valea-Iepii" sub denumirea : Poiana-Valeaiepii. 28. Poiaua-Reclzielii, n 1910 rec. la Feregi.

www.cimec.ro

332

JUDEUL

HUNEDOARA Locuitori statoralcii)


1930

Nr. de cod 316 Hu 317 Hu 318 Hu 319 Hu 320 Hu 321 Hu 322 Hu 323 Hu 324 Hu 325 Hu 326 Hu 327 Hu 328 Hu 329 Hu !130 Hu 331 Hu 332 Hu .H3 Hu 334 Hu 335 Hu 336 Hu 337 Hu 338 Hu 339 Hu 340 Hu 341 Hu 342 Hu 343 Hu 344 Hu

Numele localllilfll

Qiidlrl
1941

(Populaie

1941

Rchitova 20)

Rduleti Rpa

Ru-Alb
Ru-Brbat

Ru-de-Mori Rea Renghet Ribicioara


Ribia Rica Riculia

Romos
Romoel

Rocani

Rovina Ruda Ruda-Brad


Runcor

Runcul-Mare Runcul-Mic
Rui Ruor

Sarmizegetuza 30)
Scma

Scrmbu S cel Slaul- Inferior Slaul-Superior 81)

409 80 28 101 83 231 86 236 124 216 132 227 446 328 235 133 108 153 66 90 24 72 119 230 120 258 105 112 287

1.965 296 117 379 276 978 343 842 571 817 536 1.094 1.591 1.219 828 618 403 555 221 350 77 338 462 975 397 723 444 476 1.149

2.085 343 130 36.5 309 962 310 807 595 828 480 1.131 1.511 1.232 843 649 426 481 234 403 99 335 441 972 462 664 426 443 1.020

29. Rchitova, inel. ctunul Negoi, numit i Lunca-Negoiului. 30. Sarmizegetuza, n 1930: Grdite. 31. Slaul-Superior, inel. ctunul Petera.

www.cimec.ro

JUDETUL HUNEDOARA

333
Locuitori (Populafle statornlcli)
t9U 1930

Nr. de cod

Numele locallt4tll

Cllidlrf
1941

345 Hu
346 347 348 349 Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu ilu Hu

Slite Slitioara Srcsu Suleti

350
351 352

Sncrai Snpetru Sntandrei


Sntrnria-de-Piatr

353 354 355 356 357 358 359


360 361 362 363 364
~65

Sntrnria-Orlea

169 104 109 118 136 132 186 114 137

565
402 410 480

556
376 425 492 523

459 563
810 414

589
847 443

567
961 266 1.121 794

Srbi Sere ca
Sibielul-"echiu Silvaul-Inferior Silvaul-Superior

252
79 315 188 139 927 118 44

595 945
271 1,148 810 511 3.897 572 195 230 40.'I 341 1.003 477 414 331

Sirneria Simeria-"eche Socet Sohodol Spini


Stnceti-Ohaba Stnija

574 5.256 453


171 225 376 336 1.042 482 431 328 374 315 767 99 237

51
97 94 218 110 107 89 80 79 197 30

366 367 368 369 370 371 372 373 374

Steia
Stcjrel 32)

Stoeneasa Strmba Strei 33)


Streiscel Strei~ngeorgiu

385
321 722 104 241

Stretea Strigoanca

59

32. Stejrel, n 1910: Scroafa. 33. Strei, rec. la Crieni; n 1910 rec. separat.

www.cimec.ro

334

JUDEUL

HUNEDOARA Locuitori statornlcl)


1!130

Nr. de cod

Numele locallti!U

Clildlrl IMI

(Populaie

19111

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
389

390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 40(1 401 402 403 401
405

Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu

Subcctate Sulighete
erel esuri i bot
oimu :J 4 )

teiu

Tmasa Tmeti Ttrti Ttrtii-dc-Cri

T5.mpa Trnava
Trnava-de-Cri Trnvi\a

Teiu Teliucul-lnf erior Teliucul-Superior Ti sa


Tiuleti

Toltia
Tometi

Tomnatec
Toplia Toplia-Mureului Totcti

210 198 191 214 319 277 149 83 78 140 69 151 137 154 141 135 172 60 197 68 66 98 186 114 88 !:16
159

847 1:126 825 800 1.218 916 730


359

818 790 797 830 l.l21\ 914 779


359

276 506 329 656 541 70:3 435 4:23 663 255 693 284 261 410 725 419 289 375
5!)1

!H7 55.3

3::?.'J
657

515 664
:1:32

46i) 626 249 785 289 318 405 800 439


31"2

Trestia
Turda Turma Tutca rel

181 32
152

694 137
5.~9

361 517 6:i3


1"~

316
Blata.

1.396

553 1.159

."H.

oimu,

n 1910 inel. satul

.i

www.cimec.ro

]iJDETUL HUNEDOARA
" ~['!

335
CJildltl , . ' . ' .~Q,Cuitorl (Pcipul fie stat~cfl
19CI IV41
! .

Nr. de'~od
406 Hu 407 Hu 408 Hu 409 Hu 410 Hu 411 Hu 412 Hu 413 Hu 414 Hu 415 Hu 416 Hu 417 Hu 418 Hu 419 Hu 420 Hu 421 Hu 422 Hu 423 Hu 424 Hu 425 Hu 426 Hu 427 Hu 428 Hu 429 Hu 430 Hu 431 Hu 432 Hu 433 Hu 434 Hu 435 Hu

Num~le localiJit~

Tebt:a
Uibreti Ulie

Ulm Unciuc Urie Uricani f Uroiu Vadu-Dobrii Vaidei Vaideii-de-Munte Valea-Bradului Valea-Dljii Valea-lepii 35)
Valea-Lung

Valea-Lupului Valea-Mare
Va!ea-Mare-de-Cri

364 75 83 24 61 93 308 140 67 393 62 208 118 117 88 96 99 24


84

1.241 . '337

290
S4 208 322 1.408 491 250 1.372 249 1.169 494 443 355 392 442 113 306 493
165

1.199 346 3U 93 229: 354 1,380

533
250 1.436 254 1.032 486 348 406 419: t21 .302 530 51(). 691 100
6~4

Valea-Nandrului Valea-Singeorgiului
Vaa-de-jos Vaa-de-Sus V! ar
Vlioara

,
1

Vlioara Vrmaga

V lcelele-Bune Vlcelele-Rele
Veel

Vie a

120 135 161 28 117 297 283 196 140 143 60

730 106 6ll 1.192 1.116 740 548 476 237

1.059 1.045 782 568


465

'227

35. Va/ea-lepii. n 19.30 rec. mpreun cu satul Poiana. sub denumirea: Poiana-Valea-it:pii.

www.cimec.ro

336

JUDEUL

HUNEDOARA

Nr. de cod 4.36 437 438 439 440 441 442 443 444

Numele Jocalltiltll

CUldlrl 1!141 583 248 1.33 12.3 1.289 80 279 264 101

Locuitori (Populat e slatornlc4)


1!141

1930

Hu Vinerea Hu V isca Hu Voia Hu Vora Hu Vulcan 36) Hu Vulcez Hu zam Hu Zdrapi Hu Zeicani

2.445 1.033 571 533 5.959 319 838 I.II2 415

2.194 1.061 57.3 55i11.100 342 896 965 411

36. Vulcan, inel. o parle din ctunul Dealul-Babii, care n 1930 a fost recensat separat, ca &at, iar n 1910 era c tun la Vulcan.

www.cimec.ro

JUDEUL IALOMI A
Nr. de cod Numele Jocalltlllll Cllldlrl
1941

Locuitori (Populatie statoruldl)


l!l41 1930

TOTAL GENERAL 71.559


Total
1 2 3 4
orae

350.388
46.711

293.352
.'37.110

8.893

lai Clrai (capitala) 1) 4.3.% lai Feteti 2 ) 2.023 lai Slobozia 3 ) 1.588 946 lai Urziceni 4 ) Localiti suburbane 681 11 lai Mircea- Vod 12 lai Slobozia-Nou 277 62.666 Total rural 315 31 lai Albeti

24.34.5 10.341 7.453 4.572 3.396 1.342


30.'3.677

18.053 8.315 6.781 3.961 2.567 1.244


256.242

1.401

1.322

1. Oraul Clrai, inel. suburbia Mgureni, care face parte integrant din ora, cuprinde i comuna suburban Mircea Vod. 2. Oraul F eteti, inel. localitile : 1. Buliga, 2. Coloniti, 3, Feteti-Gar i 4. Fetetii-Noui, oare fac parte integrant din ora ca suburbii ; n 1930 aceste localiti, inclusiv satul Feteti, au fost rec. separat, ca uniti distincte, adic sate. Oraul Fetcti, mai cuprinde i cartierele : ignia i Cartierul-Nou. 3. Oraul Slobozia, inel. comuna suburban SloboziaNou; n 1930 cuprindea i a 2-a comun suburban Bora, care n 1941 a fost rec. separat, ca unitate diotinct, adic sat. 4. Oraul Urziceni, inel. suburbiile : 1. Cotorca i 2. Pota ; n 1930 ind., comunele suburbane : 1. Brbuleti, 2. Cotorca i 3. Manasia. In 1941 localitile Brbuleti i Manasia, au fost rec. separat ca uniti distincte, adic sate.

22

www.cimec.ro

338

JUDETUL lALOMITA Locuitori statornlcil)'


1930

Nr.

ele cod
32 .!13 .'14 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Numele localltiltU

Cllldlrl
1941

!Populaie

1941

44
45 46 47 48 49 50 51

52 53

lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Alexeni 5) Amara Andolina


Andreti Armeti 6) Ar tari Axintele 7) Balaciu-de-.Jos Balaci u-de-Sus Barza Bataluri Bleti t!)

Brbtescu Brbuleti 9) Brcneti

fii O 686 189 295 179 293 333 148 147 345 42 18 146

395
527 243 127 202 109 178 391 fi33

Beilic 1 0) Bobu 1 1 ) Bogata Bogdana 1 ~) Bora


Borneti Bordnani

2.77S 3.336 934 1.313 1.058 1.289 1.659 686 716 1.610 189 98 721 2.038 2.596 1.112 659

2.482 2.596 698 1.108 807 1.245 1.526 570 708 1.330 149 :13 554 1.811 2.285 971 S80 383 810 1.449 2.683

925
462 791 1.772 3.151

5. Alexeni, inel. ctunul Popezeni. 6. Armeti, inel. coala de Agricultur; n 1912 inel. 1atul Cacalei. 7. Axintele, n 1930 inel. satul Cair. 8. Bleti, n 1930 : Sreni. 9. Brbu/eti, inel. ctunul Ursari ; n 1930 comun suburban la Urziccni. 10. Beilic, n l'll2 nglobat la Jeglia. II. Bobu, n 19.qo nglobat la Chioara. 12. Bogdana, n 1912 nglobat la Drago~ Vod.

www.cimec.ro

J~"l)E'fUL IALOMI A

339
Locuitori !Populalle statornldl
19111 1930

Nr. de cod
54 lai 55 lai 56 lai

Numele localltiiiJI

- Cliidlrl IMI

Borduelu-de- Jos Borduelu-de-Sus

. 51 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Ia! lai Ia! lai lai lai lai lai Ia! lai lai lai lai lai lai lal lai lai lal lal

235 124 Boneagu 1 :J) 193 Brilia 157 161 Brtia 728 Brtianu H) 114 Brtieni 333 Brotenii-Noui 145 Brotcnii- V cehi 1~) 91 Buca 435 Bucu 25 Bucu-Mtcti 16) 328 Bueti 224 Butoiu 52 Cacaki 171 563 Cacorncanca 29 Cair 18) 473 Carol 1 1 !J) 334 Ciraii- V cehi 468 Czneti Cea cu- Valca-Plopului20) 483 411 Ccgani 252 Chioara :!1)

1.100 601 1.001 704 836 3.448 621 1.663 764 407 1.962 101 1.676 1,056 :271 2.1184 143 2.31 l 1,645 2.27S 2.327 2.148 1.206

1.006 512 877 663 699 2.918 515 1.576 314 1.679 1.485 909 :;!17 2.420 1.895 1.541 2.037 2.186 l.CJ34 1.716

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


Vod.

Boneagu,

Brtianu, n 1930 inel. satul Bucu-Mteti. Brotenii-Vechi, n 1930 rec. la Principesa-Maria.


Bucu-Mtiieti, in 1930 rec. la Brtianu. Cacalei, n 1912 nglobat la Armeti.

n 1912;

Boneaga.

Cair (Ceair), n 1930 nglobat la Axintcle. Carol /, n 1912 : Podu-Lupi. Ceacu-Va/ea-Piojmlui, n 1912 nglobat la

Cuza-

21. Chioara, n 1930 inel. satul Bobu.

www.cimec.ro

341

JUDEUL IALOMIA

Nr. de cod 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 lai Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Numele localllillll

Locuitori Clildlrl (Populatie statoralcil>


l!ltl

1941

1930

Chirnogi Cioara 22)


Ciocneti

70 170

852
145 383

Ciocrlia Ciochina
Ciuinia

321 837 4.201 760

313 3.829 601 1.692 1.191 4.340 2.517 1.578 828 327 976 1.713 598 2.418 700 541 1.597 1.261

1.953
1.169 5.402 2.893 1.818 864 750 965 1.799 702 3.073 760 633 2.039 1.442 1.233 .!1.068 174 198 727

265
1.065 580 366 207
23)

Cocargeaua Cocora Coielia


Condeeti

88 lai ~9 lai 90 lai 91 lai 92 lai 93 lai 94 lai 95 lai 96 lai 97 lai 98 lai 99 lai 100 lai 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

ConstantinBrncoveanu Copuzu
Cosmbeti Cosiogeni 24)

Coereni 21>) Cranii-de- Jos

Cranii-de-Sus Crucia. 26)


Cruni

176 183 439 153 624 L'l2 111

385
267 262 628

Cuneti Cuza- Vod 27) Dlga-Mic Dibeti 28)

957
2.514 113

35
38 137

Dichiseni

659

Cioara, n 1930 rec. la Principesa-Maria. Constantin-Brncoveanu, infiintat dup 1912. Coslogeni, n 1912: Colegeni. Coereni, n 1912 : Coreni. Crucia, n 1912: Crucia-Giurc. Cuza-Vod, n 1912 inel. satul Ceacu-Valea-Piopului. Dibeti, n 1930 rec. la Sicioara.

www.cimec.ro

JUDEUL IALOMIA

341
Locuitori Clildlrl (Populaie statornlcil) 1941 tgQI 1930

Nr. de cod

Numele localllilfll

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
liS

119 120 121 122 123 124 125

lai lal lal Ial lal lal lai lai lal Ial lal lal lal lal lai lai lal lai lai lai lal lai lai lai lai

29) Domnia-Maria Dor-Mrunt 30) Dorobanu Drago-Vod 31)

Dimieni

Durnitreti Eliza-Stoeneti Fceni Furei

Ferdinand 1. Fleva Floroaica 32)


Frileti 33)

218 291 617 463 456 69 310 1.090 249 284 147
277 165

1.116 1.409 3.095 2.236 2.210 340 1.410 5.370 1.248 1.070 735 1.225 802
715

Frumui_ica
Gunoi Gldu

Grbovi General-Dragalina
Gheorghe-Lazr
Ghimpai

34)

Ghizdreti 31>) Gimbani

Giurgeni
Grindai

Grindu

144 150 373 973 742 571 133 10 288 260 265 753

713 1.827 4.952 3.547 *) 2.724 561 53 1.296 1.379 1.354 3.635

1.114 2.323 1.711 1.622 278 1.152 4.379 1.108 841 604 1.045 958 570 620 1.601 4.106 2.374 2.323 758 1.154 1.139 1.249 3.033

29. Dimieni, n 1930 rec. la Ograda. 30. Dor-Mrunt, inel. ctunul Sighireanu. 31. Drago-Vod, n 1912 inel. satul Bogdana. 32. Floroaica, n 1912, Ciocneti-Mihai-Vod, 33. Frileti, n 1930 inel. satul Ghizdreti i o poriune a satului Sveni. 34. General-Dragalina, nf. dup 1912. 35. Ghizdreti, n 1930 rec. la Frileti.

www.cimec.ro

342

jUDETUL

IALOMIA

Nr. de cod 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145

Numele localltltll

Clildlrl
1941

Locuitori (Popula!le statornlcll


1941 1930

146 14 7 148 149

lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Grivia 36)

Gura-Ialomiei Gura- Vii 37)

Hagieni Horia lazu


Independena

lon-Ghica lon-Lahovary
lvneti Jeglia

38)

3U)

jilavele
Lcusteni 40)

Lteni

Lehliu Luciu

41)

Lupanu

Maltezi Malu Manasia 4~) Marsilieni


Mrculeti

Mih,aii-Koglniceanu

Mihai-Viteazu

631 290 81 330 312 310 448 128 108 102 538 734 207 10 496 320 240 1!j6 127 658 279 416 576 396

3.127 1.440 291 1.410 1.537 1.57.5 2.322 698 501 488 3.202 3.581 935 84""*) 2.645 1.658 1.159 833 527 3.612 1.401 1.796 2.791 1.971

2.616 1.230 391 1.335 1.272 1.337 1.925 584 360 488 2.579 2.908 518 273 2.237 1.291 921 834 550 2.844 1.255 1.779 2.186 1.692

36. Grivia, inel. ctunul Lata-Nebunii. 37. Gura-Vii, nf. dup 1912. 31i. ion Lahovary, nf. dup 1912. 39. Jeglia, inel, Moia-Armatei i Ministerul Domeniilor ; n 1912 inel. satul Beilic. 40. Lcusteni, inf. dup 1912. 41. Lehliu, inel. ctunul Gara-Lchliu. 42. Manasia, n 1930 comun suburban la Urziceni.

www.cimec.ro

JUDEUL

IALOMIT A

343

Nr.

de cod

Numele localllillll

Clildlrl
1941

!Populaie

Locuitori atatornlcil>
1930

1941

150 151 152 15!3 J 54 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

lai lai lai lai Ia! lai lai lai Ia! lai lai lai lai lai Ia! Ia! la! lai lai lai la! lai

Mihai- Vod

43)

134
.~96

Miloeti Mircea-cel-Btrn

44)

Misleanu Model Moldoveni Motllva


Munteni-Bulu

118 159 444 418 102

755
167 160 215 130 174 167 148 189 130

Murgeanca
Nicoleti Nucetu 45)

Odaia-Protopopului Ograda 47) O!tina


Orbeeti

46)

458 1.85(1 479 722 2.73.'J 1.923 592 3.272 785 683 1.018 676

381 1.6ll4 4"".J:.> 701 l.i7l 1.657 333 2.468 776 765 809 1.640 681

915 795
772 880 639 520 1.302 321 1.119 1.878

665
i70 580 1.530 223 816 1.644

Ot-ezu Panduri
Panoiu 48) Patru-Frai 49)

l15
290
51

Prlitu Pelinu
Periei 50)

232 401

43.

Mihai-Vod.

nf.

aup

1912.
Pescria

44.

Mircea-cel-Btrn,

inel.

Statului.

45. Nuretu, n 1912: Nucetu-Culeti. 46. Odaia-Protopo;.:ui, sat nf. n 1932 ; n 1930 n-

globat la tefneti. 47. Ograda, n 1930 inel. satul Dimieni. 48. Panoiu, sat 'nf. n 1932 ; n 1930 nglobat la PatruFrai.

49. Patru-Frai, n 1930 inel. satul Panoiu. 50 Perie(i, ind. ctunul Poenaru-Bordea :Gar)

www.cimec.ro

344

JUDEUL lALOMIA

Nr. de cod 172 173 174 17 5 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Numele localltiiiU

Cllldlrl 1941 498 84 641 243 252 327 211 358 196 644 143 471 410 79 235 386 14 391 298 264

(Populaie

Locuitori atatornlcll)
1930

1~1

Perioru 51)

Piersica Pietroiu 52) Piua-Petrii


Piatoneti

Pievna Poiana Potcoava Pribegi Principesa-Eleoo 53) Principesa-Maria 54) Radu-Negru


Radu-Vod

Rainic G5) Rasa 56)


Rai

57)

Rata
Rduieti Rzvani 5B)

Regina-Maria 59)

2.249 437 2.961 I.l40 1.19(1 1.708 957 1.693 955 2.535 695 2.354 2.077 437 1.054 1.922 90 1.783 1.421 74.'1

1.437 377 2.637 1.201 899 1.339 1.091 1.552 844 1.971 1.922 1.951 1.469 343 930 1.541 121 1.469 1.09!:1 529

51. Perioru, inel. ferma Berceanu, Institutul coala de Moto-Cultur. 52. Pietroiu, inel. Aezmintele Brncoveneti.

Pasteur

53. Principesa-Elena, iof. dup 1912. 54. PrincijJesa-Maria, n 1930 inel. satele : BroteniiVechi i Cioara. 55. Rainic, n 1912: Rainicu. 56. Rasa, inel. ctunul Bejgani. 57. Rai, n 1930 s'au rec. separat: Raii-Noui i Raii Vechi. 58. Rzvani n 1912 : Culeti-Rzvoeni. 59. Regina-Maria, inf. dup 1912.

www.cimec.ro

JUDETUL IALOMIA

345

Nr. de cod

Numele

locallt!iU

CUldlrl
19U

<Populaie

Locuitori statornic!!)
1930

1941

192 lai 193 lai 194 lai 195 lai 196 lai 197 lai 198 lai 199 l:ai 200 lai 201 lai 202 lai 203 lai 204 lai 205 lai 206 lai 207 lai 208 lai 209 lai 210 lai 211 lai 212 lai 213 lai 214 lai 215 lai 216 lai

Retezatu 60) Reviga Ro se ti Ro vine Satnoeni


Slcioara 61)

S.'i

413 1.042 332 2ll0 293


21<1

426 2.216
5.673

34.r;

Spunari Sreni S veni

Sfntu-Gbeorghe Sfntu-Vasile
Sinteti Sitioarele

Smrdan Smirna Socoaieie Spetcni Steinica


Stocneti

62)

Strachina
Sudii ooariciu

367 781 254 71 84 167 294 365 215 311 286 94 283
576

778
353

Stefan-cel-Mare 83)
tefneti 84) tefan-Vod

214 514

1,669 1.021 1.501 1.537 U.'i7 1.486 1.792 2.fi~~ 3.340 l.Otil 1.260 317 283 322 384 604 714 1.195 1.337 1.791 1.604 1.021 857 1.371 1.334 1.272 1.321 511 481 814 1.438 *) 2.738 2.804 .3.229 3.769 1.303 1.566 1.715 1.099 2.138 2.754

1.881 4.666 1.32') 830 1.261

60, Retezatu, n 1930: Misleanu. 61. S/cioara, inel. ctunul Crui ; in 1930 inel. satul
Dibeti.

62. Socoalele, in 1912 : Socolele. 63. tefan-cel-Mare, nf. dup 1912; in 1930 rec sub denumirea Cocargeaua-Nou. 64. tefneti, n 1930 inel. satul Odaia-Protopopului.

www.cimec.ro

346

JUDEUL

IALOMITA

Nr. de cod

Numele

localltilU

Clldlrl 1!141

Locuilorl (Populatie statornic~) 1941 1930

21 i 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai

Tonea Traian
ndrei G~) ndrei-Gar 66)

Uieti

Uimu Vaidomir Vaiea-Ciorii G7)


Vaioa-Mcriuiui

Valea-Rusului
Valea-Seac Vrti Victoria-Mreti Viad-epe
Vldeni

Viiculeti

Zimbru

149 664 514 250 200 474 219 280 322 164 53 407 27 585 .''.70 151 113

764 3.254 2.353 1.091 889 2.387 1.026 1.418 1.660 763 224 1.879 151 2.886 1.823 651 531

574 2.708 2.933 787 2.013 846 1.114 1.326 715 225 1.648 92 2.514 1.619 609 411

65. 1ndrei, n 1930 inel. ndrei-Gar. 66. 7 iindrei-Gar, n 1930 rec. la Tndrei. 67. Valea-Ciorii, inel. c tunul Cioruca. *) Sporul excesiv al populaiei se datorete colonizr~lor fcute dup 1930 i anume : n satul General Dragahna. s'au adus coloniti din jud. Ilfov (corn. Grindu-Srindarele). iar la Str-achina, s'au mproprietrit mai multe familii de igani, venite din jud. Brila. **) Scderea excesiv a popul!liei satului Lteni se datorete faptului c din cauza inundaiilor braului Borcea, locuitorii din partea de sat situat pe terenul slbit a trebuit s fie evacuai i mutai n alte localiti.

www.cimec.ro

JUDEUL IAI
Nr.
de cod

Numele locallllllll

ClAdiri
19H

(Populaie

Locuitori slatornici!)
1930

JQqJ

TOTAL GENERAL

58.687
1S.8/i8

322.870
119.375

Total
1
2 l 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
l l l l l
l l l l l l l l l l

orae

277.837
108.956

Iai

(capitala) Trga-Frumosl) Total rural

14.407 1.451
42.829

111.669 7.706
20."1.495

102.8i2 6.084
168.881

Albeti

Alexandru-cel-Bun
Andrieeni

Arama Aroneanu Avntul :!) Balciu


Bal

Banu 3)
Bdri

Bdeni Biceni Blteni Blai Brbteti


Bftrleti

l l

4) Bmova

87 140 4.30 98 184 177 68 215 66 27 301 133 139 164 43 90 74

412 717 2.051 502 901 782 288 915 .B3 92 1.329 575 667 775 218 44!1
391>

323
567

1.623 453 761 493 239 6i9 283 90 1.171 504 521 606 190 366 2i8

1. Oraul T rgu-Frumos, inel. localitile : 1. Ddeti 2. Jora 3. Principele-Nicolae i 4. Rzboenii-Noui, care fac parte integrant din ora, ca suburbii ; n 1930 aceste localiti au fost recunoscute ca uniti distincte, adic sate, 2. Avutul, sat nou, inf. dup 1912. 3. Banu, n 1912: Ccrzeni. 4. Br/eti, n 1912: Brletii-Romni.

www.cimec.ro

348

jUDEUL

IAI

Nr. de cod

Numele

locallllll

Clldlrl 1941

Locuitori (Populatie stotornlcll 1941 1930


4.449

48 49 50 51 52 53
54 55 56

l l

Belceti-cu- Tansa

li)

l l l l
l

6) Bivolari Blaga 1)
Bocnia Bogdneti

Bcrcti

8)

Bogonos 9) Bojila
Borooaia Bora Bosia 10)

57 58 59 60 61 62 63 64
65

l l l l l l l l l l
l

Bran
Breti

13r{ttulcni
Brotcni

Buci urni Buda:


Budi 11)

930 67 666 36 68 132 89 54 269 192 201 20 287 ti6 19 106 70 39


59

310 3.226 170


.'318

602 442 252 1.222 !)30


1.0.~7

102 1.2.32
279

66 67 68

l l

Budeti Buhalnia Buheni

329 80

94 500 32(} 173 299 1.480 390

3.739 247 2.874 109 245 548 316 195 891 803 927 106 930 236 38
444

259 69 258 1.231


.'~22

5. Belceli-cu- T ansa inel. ctunele : 1. Cioreni 2. Principele Mircea 3. Rui 4. Vleni n 1930 : Belceti. 6. Bereti, n 1912 nglobat la Bosia, care la acea dat se numea : Bosia-Bereti. 7. Blaga, n 1912 fcea parte din jud. Vaslui. 8. Bogdneti, inel. ctunul Drjeni, rec. n 1912 ca unitate distinct, adic sat. 9. Bogonos, n 1912: Bogonos (Lecani). 10. Bosia, n 1912: Bosia-Bereti, compus din satele: Bosia i Bereti. 11. Budi, n 1912 : Budile.

www.cimec.ro

JUDEUL

IAI

349
Locuitori

Nr. de cod

Numele locallllfil

Clldlrl 1941

(Populaie statornlcl)

1941

1930

69 70 71 72 73 74 i5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

l l l l l l l

llulbucani
Burucneti lluuluc

1 ~)

Buznea 13) Capu-Rcdiului 14)


Cueti

162 40 44 184

821 168 177

742 144 121

26
136 350 64

774 114
668 1.669 322 1:157 1.504 1.519

GH
99 483 l.lH 230 890 1.308 1.325 208 . 588

l l l l l l l l l l I I I l
l

Cr joaia Crlig Crniceni


Crpii Ceplenia 15)

248
315 353 53 154 30 79 98 430

Cercul Chicerea
Chilioaia Chipereti Chiri Chicreni

247 715
132 398 504 2.19i 430

:no
398 1.1'59 345 191 366 769 5U 2.297

87

Cilibiu
Ciocrlcti lG) Ciulineti 11) Ciurbeti

95 49
86 104 188 122 586

211 445 479


932 636 2.67'3

Ciurea l Coada-Stncei l Coarnele-Caprei

impreun

12. Bulbucani, in 1912 inglobat la Gropnia, formnd satul : Gropnia-Bulbucani. 13. Buznea, inel ctunul Buznea-Nou. 14. Capu-Rediului, in 1912 : Copou-Rediului. 15. Ceplenia, inel. ctunul Petroia i conacul Zarifopol. 16. Ciocrleti, n 1930 fcea parte din jud. Vaslui. 17. Ciuline ti, in 1930 rec. impreun cu satul Probota, sub denumirea : Probota-Ciulineti.

www.cimec.ro

350

JUDEUL

IAI

Nr. de cod

Numele locaJJUlfll

Clldlrl WU

Locuitori (Populatie statornlcil)


1~1 ~lO

93 94 95 96 97
98

l l

Coasta-Mgurii

:)J
1 ~)

l l l
I

Cogeasca- Veche Comarna Copou-Trg


Corneti 20)

lli2 544

203 7:i3

19~!

(i33

2.566

Comndreti 19)

H5
).)4

440
1.212

99 I Corneti (Cucuteni) 100 l Cornu-Negru 101 l Cosieni 102 l Costuleni IO.'J l Cotrgaci 104 l Cotnari 105 l Cotu-lui-Ivan 106 l Cotu-Morii 21) 107 l Covasna ~2) 108 l Cristeti (Brcti) 109 l Cristeti (Holboca) 110 l Crucea III l Cucutcni 112 l Cucuteni (Cogeasca) li.'J l Curagu 114 l Curturi U5 l Cuza- Vod 116 l Damachi 117 l Danca

97 (il JOI 7fi 3:il :!.3

496
314

2.UH 3:19 1.07 .s367


25S.

462 :304
1.64(i

301
23(~

2n

163
1.150 :li7

1.411 149
884 302.

83 26 464 209
62
2~:)

121

2.068
979 297 1.074

Ui57 741 2639-13


597 58()-

140 162

40
66 123 112

678 671 165 287


569 501 I'9

122:
265.

416
419

35

173

18. Cogeasca-Veche, n 1930 : Cogeasca. 19. Comrindreti, n 1912: Comndretii-Noui, fcea. parte din jud. Botoani. 20. Corueti, n 1912 fcea parte din jud. S11ceava (Baia). 21. Cotu-Morii, n 1930 rec. la Popricani-Coarba (n 1930 : Popricani). 22. Covasna, n 1912 fcea parte din jud. Flciu.

www.cimec.ro

JUDETUL IAI

351
Locuitori (Populalle statornlcll 1941 1930

Nr. de cod

Numele locallt4111

Clildirl 1941

llt; 119 120 121 122

I I I

Dan cu
Dorobanu

Dorocani
Drgeni 2~)

l l l l l
l

99 18.3 176 .39 17.3 231 58 166 224 54 411


Il

486 804 784 21.3 87-1 l.l84 251 792

404 640 705 17.3 675 956 177 6.37 912 227 1.465 57 233
3:)8

Dumbrava-cu-BabaNicula 24)
Dumeti 25) Dumitreti ~6) Dumitreti-Glci 27)

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 1.33 134

l l l l l

Epurtni-lsvoarc ~Il) Epureni (Vldeni) ~V) Erbiceni


Ezreni Fcui
Fgt-cu- Vcria

l.IOO
236 1.962 62 266 451 2.088
6C)'>

:10)

l
l l

Fntnele al)
Fntnele-Anclrieeni Feteti

61 102 457 134 185

933

1.842 534 730

23. Drclgiieni, n 193iJ: Drgncti. 24. Dumbrava-cu-Baba-Nicu/a, format din satul Dumbrava i ctunul Baba-Nicula; ambele rcccnsatc ca uniti distincte n 1930. 25. Dumeti, inel. ctunul Damian. 26. Dumitleti, n 1912 fcea parte din jud. Vaslui. 27. Dunutrcti-Gliici, n 1912 Dumitrcti-Galai, fcea parte din jlld. Vaslui. ' 28. Efmreni-!svoare, n 19.30 : Epureni (ignai) ; D 1912 :lzvoarele-Epureni. 29. Epureni (Vldcni), n 1930: Epureni (Andrieeni). 30. Fgiit-cu-Vcria, format din satul : Fgt i ctu nul Vcria, rec. separat n 1930 ca sat; in 1912 satul F gt nglobat la Zbereni. 31. Frintnele, n 1930 : Fntnile-Gropnia.

www.cimec.ro

352
Cl4dlrl
19111

JUDEUL

IAI

Nr. de cod

Niunele locaUUlfU

(Populaie

Locuitori statornic!) l!IU 1!130

135 l 136 I 137 I 138 I 139 l 140 I 141 I 142 l 143 I 144 I 145 I 146 I 147 I .148 I 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l

Focuri
Forti Frsuleni Frumuele 32) Frumuica 33)

664 123 59
51

Gala ta
Ggeti 34)

Gneti Gureni (Uricani) Gureni (Vldeni) 31>) Glvnetii-Noui Glvnetii- Vechi 36) Goeti Goleti

Goruni G!'ajduri

37)

Gropnia 38)

Gugea Hadmbu
Hlceni

Hrpeti

Hsneni

69 215 8 193 69 95 120 80 2:i4 256 302 229 97 29 157 137 233 55

3.141 614 273 230 331 1.103 42 826 348 429 594 381 1.139 1.258 1.285 1.014 483 135 710 638 1.093 284

2.685 468 224 190 299 720 79 714 245 337 483 339 1.012 1.045 1.105 863 354 122 618 538 912 242

32. Frumue/e, n 1912: Frumuel ile-P opet i. 33. Frumuiw, n 1912: Frumuelile-Pueti. 34. Ggeti, sat nou nf. dup 1912. 35. Gureni (Vldeni), n 1930: Gureni. 36. Glvnetii-Vechi, n 1912: Glvneti. "17. Grajduri, inel. ctunul Crbunari, care 'n 1912 a fost rcc. ca unitate distinct, adic sat ; n 1930 fcea parte din jud. Vaslui. 38. Grofmia, n 1912: Gropnia-Bulbucani, cuprinzind i satul Bulbucani.

www.cimec.ro

.JUDEUL

IAI

353
Locuitori (Popula fie sta tornlcil) i!IU 1930

Nr. <de cod

Numele

Jocalltlll

Clildlrl 1941

--~----~-------------------

157 158 159 160 161 162 16<1 164 165 1G6 167 16!l 169 170 1i 1 172 173 174 17 5 176 177 178 179 180 181

I I I I
I I l I l I I I l l

Hermeziu
Hilia

Hlincea Hodora
Hoiseti

Holboca Holm
Horleti (Cogeasca) 31l) Horlcti (Vntori) 40)
Horoditea

268 212 120 272 1;o 203 31 90

1.231

1.005 567
1.257 845

975
168 473 1,.513 699 213 666 1.069 368 602

352 140
44 152 210 81 133 19 167 316 156 126 62 158 96 63 163

Horpaz Iacobeni Iazu-Nou lazu-Poreului


Icueni

1.074 868 307 1.009 645 719 152 341 1.281 582 164

615
715

l l l I I l l l l l l

300 503
70 638 1.182

Iosupeni Larga Lecani 41) Luceni Lunea


Lunea-Cetuia 42)

95
819 1.522 796 606 312 802 419 337 774

715
470

336
660 320 241 590

Lungani Lungani
Lupria
Lupria

(Voineti)

(Cotnari) (Plugari) 43)

39. 1912: 40. 41. 42.

llm1eti
Horlcti.

(Cogeasca), in 19.~0: Hodcti (Copou) ; in

Horleti (Vntori), in 1930: Horleti (Voineti).

Lrcani, inel. etunul Cogeasca-Nou. Lunca-Cetiuia, inel. etunul Zanea; n 1930: Cetuiei; n 1912: Lunea-Cetuii. 43. LujJria (Plugari), in 1930: Lupria.

Lunea-

www.cimec.ro

23

354

JUDE fUL

IAI

Nr. de cod

Numele locelltillll

Locuitori Clildlrl (Populaie stetornlcil)


l!IU 1941 1!130

182 l 18:1 l 184 l 185 l 186 l 11!7 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 20!"1 l 204 l 205 J 206 l

Marhonda
Mcreti Mdrjac 44) Mdrjeti Mleti Mnjeti Mnzteti

Medeleni Meletin 45)


Mihail-Koglniceanu 46)

Mironeasa 47) Miroslava Mitoc Moara-Prefectului


Mogoeti Moimeti 48)

38 244 149 53 140 179 129 42 125 93 328 61 102 53 502

195 1.093 714 207 638 859 652 202

119

565
451 1.583 376 418 237 2.316 294 469 1.138 142 397 233 825 435 2.125 635

55
99 266 37 96 49 176 84 463 127

Movileni Munteni (Belceti) Munteni (Copou) Obrijeni


Oneti Oprieni

Orzeni Osoiu Osoiu

(Sineti)

1.033. 486. 147 588 724 577 158. 417 330 1.695 375 337 224 1.909 237 425 949 152 302 249 676 289 1.815 532

44. Mdrjac, inel. ctunele: 1. Dealu-Mare i 2. Durmitoarea ; n 1930 : Mdrjac. 45. Meletin, sat inf. dup 1912; in 1930: Miletin. 46. Mihail-Koglniceanu, n 1912: Bserii. 47. Mironeasa, inel. ctunul Brustureti in 1912 fcea parte din jud. Vaslui. 48. Moimeti, in 1912 : Mimeti.

www.cimec.ro

JUDETUL

IAI

355

Nr. -de cod

Numele localllllfll

Locuitori CUidlrl (Populatie statornlcll)


1941 1941
1950

207 I Pcurei 49) 338 211 75 208 I Puleni 505 409 94 534 209 I Pun 662 129 893 1.039 210 I Pueti 227 211 I Perieni 1.515 345 1.828 212 I Petreti 76 368 297 213 I Petroica 90 101 19 512 214 I Piciorul-Lupului 621 128 250 387 215 l Pietrria 77 216 l Plu~ari 202 1.018 740 950 217 I Pocreaca 50) 1.078 236 919 218 I Podgori"a 129 1.289 3.887 3.783 219 I Podul-Iloaiei 768 228 240 220 I Podul-Jijiei 45 221 I Poeni 209 836, 876 250 222 l Poiana 51) 66 3ll 106 223 I Poiana-cu-Cetate 137 27 610 224 I Polieni 62) 149 754 1.336 225 I Popeti 53) 361 1.428 226 I Popricani-Coarba M) 196 940 I.l48 184 227 l Potngeni 889 734 123 714 564 228 l Prigorenii-Mari 55) 44 204 143 229 l Prigorenii-Mici 116) ----49. Pcurei, n 1912: Pcurari. 50. Pocreaca, n 1912 fcea parte din jud. Vaslui. 51. Poiana, n 1912 fcea parte din jud. Vaslui. 52. Polieni, n 1930: Ulmi-Polieni. 53. Popeti, inel. ctunele: 1. Rdeni i 2. Vama. 54. Popricani-Coarba, n 1930 : Popricani. 55. Prigorenii-Mari, n 1912: Prigorenii-Mari i Prigorenii-Mici, formau un singur sat : Prigoreni. 56. Prigorenii-Mici, n 1912 : Prigorenii-Mici i Prigorenii-Mari, formau un singur sat : Prigoreni.

www.cimec.ro

356

JUDEUL

IAI

Nr. de cod

Numele

localltllll

Cllldlrl
1941

(Populaie

Locuitori s.tatornlcl)
1950

1941

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24(1 241 242 243 244 245 246 247

l l l l l l l l l l l l l l l l I l

Principele-Carol
Priscani-Moreni 57)

Probota 58) Proselnici


Raiul-Blndeti 59)

Rdeni

Rediu-Aldei Rediu-cle-Sm (Glvuqti) UU) Rediu-Mitropoliei Rediu (Rsboeni) 61) Rediu- Ttar
Romneti Rocani Ruseni 62)

43 696 166 107 57 92 82


85
35

195 3,379 798 524 245 396 413


421 135

90 2.835 1.034 452 230 359 354 354 128 168 892 937 161 547 739 199 407 571 1930:

Satu-Nou S veni 63) Snger Srca inel.

31 231 248 37 153 193


65

114 145
c tunul

172 1.074 1.156 242 673 942 305 491 640


Moreni; n

57. Pri.1cani-Moreni, l'riscani.

58. Prohota, n 1930 rec. mpreun cu satul Ciulineti, 11ub denumirea: Probota-Ciulineti. !>9, Raiui-Blndeti, n 1912, satele: Blndeti i Raiu n;c. separat, primul ca sat, iar al doilea ca simplu c luu. 60. Rediu-de-Sus (Glvneti), n 1912 fcea parte din jud. Botoani; n 1930: Rediu. 61. Rediu (Rsboeni), sat nf. dup 1912. (i2. Ruseni, format din Rusenii-Noui i Rusenii-Vechi, rt~c. separat n 1912. 63. Siiveni, sat nou, nf. dup 1912.

www.cimec.ro

JUDEUL

IAI

357
Locuitori slalornlciiJ
1930

Nr. de cod

Numele localltftfll

Cllclfrl
t!ltt

(Populaie

1941

248 I 249 I 250 I 251 I 252 I 253 I 254 l 255 I 256 I 257 I 25tj I 259 I 260 l 161 I 262 l 263 l 264 l 265 I 266 I 267 I 268 l 269 I (i4.

Srca-Nou 64)

Srca (Sculeni)
Secreti

6fi)

Schitu-Duca 66) Schitu-Hadmbu Schitu-Stavnic


Scoblcni Scobini Scopoeni

Sculenii-Vechi
Silineti Sineti

67)

Slobozia (Buciumi)
Hoiseti Sloboz~a (Voineti)

68)

Socola . Solone llU)


Speriei 70)

Spineni Spinoasa Stnca-Sprinceana


Sticlria

71)

44 33 35 83 15 56 75 304 63 131 129 325 122 170 180 230 94 79 165 92 116 236

191 145 170 369 77 245 429 1.417 314 433 739 1.289
595

169 131 153 258 64 208 318 l.l43 218 571 563
l.l56

845 tj09 1.86S 489 431 766 486 522 1.195

4H 645 770 2.269 390 219 64S


.'360
31ll

9i3

sat nou nf. dup 1912. in 1930: Srca, 1912 fcea parte din jud. Vaslui. ()7. Sculenii-Vechi, n 1912: Sculeni. till. Slobozia (Bucium), n 1912 fcea parte din jud. Vaslui. (i9. Solune, inel. ctunul Edua. 70. Spe1iei, n 1930 fcea parte din jud. Vaslui. 71. Stnca-Sprinceana. format din satele: Stnca i Sprinn:ana, rec. separat n 1930; n 1912: Brletii-Unguri.
(i!i. Sci1La (Sculeni), (i(i. Sr.-hitu-Duca, n

Srw-Nou,

www.cimec.ro

358

JUDEUL IAI

Nr. de cod 270 l 271 l 272 l 273 l 274 l 275 l 276 l 277 l 278 l 279 l 280 l 281 l 282 l 283 l 284 l 28!> l 286 l 2&7 l 288 l 289 l 290 l 291 l 292 l 293 I 294 l 295 l

Numele locallllfll

ClAdiri
Jgtt

Locuitori (Populalle statornicA) 1930

Stolniceni
Storneti endreni etrreni

ipotele oldana
orogari
Tabra

Ttrui Tuteti

Todirel
Tometi Totoeti

Trestiana 72)
Trifeti ignai ipileti uora

73)

113 203 47 82 189 23 59 157 65 50 128 254 289 100 241 187 88

244
141 124 140 92 112

Ulmi-Liteni Ungheni-Prut 74) Uri cani Ursoaia 7~)


Uria 76 ) Valea-Adnc Valea-Lung

42
66 106

5.H 975 217 375 898 127 260 748 289 237 593 1.131 1.337 402 1.045 857 431 1.127 564 625 655 439 530 182
.~29

475 816 185 283 790 86 210 622 236 207 500 872 1.149 336 897 713 392 934 489 652 548 258 170 151 213 378

Valea-Lupului

481

72. 'Trestiana, n 1912. fcea parte din jud. Vaslui. 73. 'ignai, format din ignai i ignai-Trg, care 7n 1912 au fost rec. separat. i4. Ungheni-Prut, in 1912: Ungheni. -r. /,). Ursoaia, sat nou nf. dup 1912. 71i. Uria, inel. c tunul Lingurari; sat nou inf. dup 1912.

www.cimec.ro

JUDETUL

IAI

359

Nr. de cod

Numele lo:alltllil

Cllcllrl IMI

(Populaie

Locuitori statornlcll
11130

11141

296 l 297 l 298 l 299 l 30(' l 301 l 302 l 303 l 304 l 305 l 306 l 307 l 308 l 309 l 310 l 311 l 312 l 313 ~~ 314 l 315 l

Valea-Oilor Valea-Racului Valea-Satului 77) Valea-Ursului


Vntori
Vri

Vian

Vladomira
Vldeni Vldiceni Vocoteti Voineti Voroveti Vultur 79)

78)

Zaboloteni Zagavia Zahorna Zbercni 80) Zlodica Zmeu

119 49 214 16 138 162 54 73 191 79 65 .507 133 137 109 142 80 64 61 198

511 249 905 59 676 782 214 361 931 308 318 2.393 601 615 496 616 409 299 277 967

437 209 768 98 505 634 202 297 819 .318 244 1.612 527

462
358

505
371 306 241 996

77. codel sat; parte 78. 79. 80.

Valea-Satului, inel. ctunele: l. Cocoar, 2. Cori 3. Lunea; <"tunul Lunea n 1930 rec. separat ca n 1930: satul Valea-Satului, inel. ctunele, fcea. din jud. Vaslui. Vladomira, inel. ctunul Unghiul-lui-Pr. Vultur, n 1930: Vulturul; tn 1912: Vulturu. Zbereni, n 1912 inel. satul Fgt.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele
localliAll

ILFOV
ClAdiri
1941

Locuitori (Populaie statornicA) 1941 1!130

J3

----1. JH unici piui

TOTAL GENERAL 190.6131~407.935 1.000.167 Total orae 105,057 1.003.682 653.819 Bucureti (capitala) I) inel. suburbanele 102.559 992.536 64.3.430 (Municipiul Bucureti fr suburbane 71.539 805,001 570.881)

Bucureti, capitala rii, cuprinde i cartierele periferice (suburbii) : 1. Belu, 2. Ciurel. 3. Crngai, 4. Florcasca, 5. Her~stru, 6. Eliade-ntre-Vii, i. Principele Carol i 8. Vitan, nglobate dup 1912 la Bucureti. Carli.crul Eliade-ntre-Vii n 1912 a fost nglobat ca suburbie la Bucur eti, iar in 1930 s'a recensa t la comuna suburban Colentina. Comunele suburbane aparinnd municipiului Bucureti sunt : 1. Bneasa, 2. Chiajna, 3. Colentina, 4. Dudeti-Cioplea, 5. Gri via, 6. Militari, 7. Pantelimon (cuprinznd i fosta comun suburban PrincipeleNicolae, cu excepia a 53 cldiri, din care s'a format satul Prtrteipele-Nicolae, rec.: separat n 1941 ca unitate distinct, adic sat), 8. Popeti-Leordeni, 9. Rou, 10. erban Vod, 1 i. Tudor Vladirnirescu (Lupeasca) i 12. VoevodulMihai ; n 1930, comuna suburban Chiajna a fost recensat separat ca sat, formnd mpreun cu satul Dudu comuna rural Chiajna (pl. Domneti); n 1912, cartierele periferice (suburbiile) Belu, Ciurel, Crngai, Floreasca, Principele Carol i Vitan, au fost rec. separat ca uniti distincte i anume : I.Belu, sat aparinnd corn. rurale Jilava-Mierlari (pl. Vitan), 2. Ciurel, ctun i 3. PrincipeleCarol sat, ambele aparinnd corn. rurale Militari, (pl. Bneasa), 4. Crngai, sat aparinnd corn. rurale Rou (pl. Bneasa), 5. Herstru i 6. Floreasca, sate aparinand corn. rurale Bneasa (pl. Bneasa) i 7. Vitan, sat apari nnd corn. rurale Dudeti-Cioplea (pl. Pantelimon).

www.cimec.ro

JUDETUL ILFOV

361

Nr de cod
2 If

Numele locaiiUifll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori sta tornlcll)


1930

1941

Il If

12 lf 1.:1 If 14 If

2.498 (Total suburbane Buc. 31.020 Localit~i suburbane : Bneasa 3) 1.071 Chiajna 4) 888 ColentinaG) 3,080 Dudeti-Cioplea 6) 2.383

OltenUa 2 )

11.146 187.535
6.951

i0.389 i2.549) 3.228 4.097 6.243 6.993

4.542 18.873 15.679

2. Oltenita, inel. comuna ~uburban Oltenia-Rural cu


ctunul Atrnai. 3. Comuna suburban Bneasa, format dupa 1!:11~ dm satele: 1. Bneasa i 2. Herstru, acesta din urm nglobal ulterior, dup 1930, la Municipiul Bucureti, unde a devenit cartier. periferic. In 1912, comuna rural Bneasa era format din satele : Bneasa, Herstru, Floreasca (nglobat ulterior la municipiului Bucureti). Grefoaiccle :Bu-

curetii-Noui, i ctunul Dmroaia.

Satul Grefoaicele i

catunul

Dmroaia au trecut ulterior la comuna suburban Grivia, primul lund numel.e Bucuretii-Noui. 4. Comuna suburban Chiajna, format dup 1930 elin satele : 1. .hiajna, 2. Dudu i 3. Giuletii-Srbi, inel. c tunul Clinccanca; n 1930 era comun rural n plasa Domneti; n 1912 comun rural (n plasa Bneasa), format din urmtoarele sate: Chiajna, Catanele (n 1930 rec. la Rud"ni, Nota 59), Rudeni, Dudu, Giuletii-Srbi (n 1930: Giuleti) i ctunul Clinceanca, rer. separat. 5. Comuna suburban Colentina, format dup 1912 din

satele : Colentina, Andronache, Fundeni, Pipera (rec. separat n 1930), Plumbuita, tefnetii-Noui (nfiinat n 1937 i numit i Cetatea Voluntreasc sau Parcul Voluntarilor) i Teiu, rec. separat n 1912. 6. Comuna suburban Dudeti-Cioplea, format dup 1912, prin contopirea satelor .Dudeti, Cioplea i ctunul Brzeti; dup 1930 s'a mai nglobat la comuna suburban

www.cimec.ro

362

JUDETUL ILFOV Locuitori statornlciJ


1!130

Nr. de cod

Numele

localltlll

CIIdJrl
1941

(Populaie

1941

15 If Grivia 7) 16 If Militari 8) 17 If Pantelimon 9)

5.552 2.081 2.184

30.547 11.634 18.811

5.771 8.093 8,678

Dudeti-Cioplea i satul Celu, care n 1930 a fost rec. ca Bobeti ; in 1912: Dudeti-Cioplea, comun rural, format din satele : Dudctti, Celu, Cioplea, Vitanu i ctunul Brzeti.

sat la

7. Comuna suburban Grivia, format dup 1912, prin contopirea satelor Grivia ti Bucuretii-Noui (Grefoaicele) cu ciitunul Dmroaia; in 1912, satul Gri via aparinea comunei rurale Militari, iar satul Grefoaicele (Bucuretii Noui) i ctunul Dmroaia, comunei rurale Bneasa. 8. Comuna suburban Militari, format dup 1912 din satul Militari i ctunul Vatra Mnstirei Cotroceni, la care s'au adugat ulterior cartierele Crmidari, Pirotehnia i Furaj, precum i mai multe gospodrii rec. n 1931) la comuna suburban Tudor-Vladimirescu (Lupeasca), iar n 1!!12 la satul Milttari; n 1912, comuna rural Militari cuprindea satele : 1. Militari, 2. Grivia (din care s'a format comuna &uburban Grivia, Nota 7) i :3. PrincipeleCarol (nglobat ulterior la municipiul Bucureti) i ctu nele : 1, Vatra-Mnstirei-Cotroceni i 2. Ciurel (devenit apoi cartier periferic al municipiului Bucureti). 9. Comuna suburban Pantelimon, inel. cartierul periferic Balta-Alb, format prin contopirea comunelor suburbane : Pantelimon i Principele-Nicolae, rec. separat n 1930; n 1912: Pantelimon-Dobroeti, comun rural cuprinznd satele: 1. Pantelimon, 2. Dobroeti i 3. Mrcua; din satul Pantelimon s'a format dup 1912 comuna suburban Pantelimon, iar din satele Dobroeti i Mrcua s'a format comuna suburban Principele-Nicolae. Dup 1930 aceasta din urm a fost nglobat n comuna suburban Pantelimon.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

363
Locuitori (Populafle statornlcl)
1941 1930

----------------------------18 19 20 21 22

Nr. de cod

Numele Iocalltllfll

Cldlrl lil'l

If Popeti-Leordeni 10) 861 If Rou 11 ) 210 5.511 If erban- Vod 12) If Tudor-Vladimirescu 13) 4,929 2.270 If Voevodul-Mihai 14)

5.832 1.228 28.929 29.952 14.557

3,489 845 10.140 9.941 5.031

10. Comuna suburban Popeti-Leordeni, format dup 1912 prin contopirea satelor Leordeni, Popetii-Pavlicheni, Popetii-Romni i. a ctunului Cula, rec. se~arat n 1912, cnd aparinea comunei rurale Popetii-Leordeni (pl. Pantelimon). Il. Comuna suburban Rou, inel. ctunul Boja, rec. separat n 1912 sub denumirea: Bojea; format dup 1912; in 1912 comun rural cuprinznd satele : 1. Rou l devenit corn. suburban), 2, Giuleti-ignia, 3. Fundu-Crngai (Giulcti-ignia i Fundu-Crngai formeaz comuna suburban Voevodul-Mihai) i 4. Crngai, nglobat ulterior la municipiu, precum i ctunul Bojea, rec. separat. 12. Comuna suburban erban-Vod, format dup !912 n hotarul satului Progresu, care . in 1912 aparinea comunei Jilava-Mierlari (pl. Vidra) mpreun cu sate!.: Belu, Jilava, Mierlari i Odile, Satul Belu a fost nglobat dup 1912 Ia municipiul Bucureti ca suburbie (cartier periferic) ; satele Jilava, Mierlari i Odile, au rmas uniti rurale distincte. 13. Comuna suburban Tudor-Vladimirescu, n 19~il: Lupeasca; n 1912 sat Ia comuna rural Bragadiru (pl. Domneti). care la acea dat cuprindea si s'ltclc Bragadiru i Bulgaru, care au rmas uniti rurale distincte, 14. Comuna suburban Voevodul-Mihai, format dup 1912 prin contopirea satelor: 1. Giuleti-ignia i 2. Fundu-Crngai (rec. separat in 1912) ; n 1912, satele Crngai i Giuleti-ignia aparineau comunei rurale Rou (vezi nota Nr. 11).

www.cimec.ro

364
Nr, de cod 23 If 31 32 33 34
35

jUDEUL

ILFOV

Numele localltilfll

Clildlrl
19tl

(Populaie

Locuitori statornicA) 1!141 1930 2.805 846.848 3.266 1.522 1.566 1.782 1.327 345 788 1.456

Oltenia rural

'J otal rural If If lf lf If If If If If lf If lf If If


Afumai Alei 15)

Aprozi
Atrnai 16)

Balamuci

17)

36 37 38 39 40 41 42 43 44

Baloteti 18)

Balta-Neagr 10) Bcanu 20) Blceanca 21) Bloeni


Blteni 22)

Brbucean'u 23) Bcu 24) Belciugatele 25)

636 85.556 813 121 370 320 116 240 92 102 280 350 145 92 181 190

3.114 404.258 3,993 563 1.765 1.427 528 1.115 410 520 1.612 1.4 71
5311

322 920 960

l:i. Alei, n 1930 rec, la Urziceanca, 16. Atrnai, n 1930 rec. la Buftea. 17. Balamuci, n 1930 rec, mpreun cu satele Grecii-dejos i Grecii-de-Mijloc, sub denumirea : Greci. 18. Baloteti, n 1930 inel. satele 1. N. Lahovary (Gacalei), Preoeti i Sftica. 19. Balta-Neagr, n 1930 rec. la Micunetii-Moara. 20. Bcanu, n 1930 rec. la Tntava. 21. Blceanca, inel. ctunul Potoceanca, rec, separat n 1912 ca sat; in 1930 inel. satul Pota (Blceanca). 22. Blteni, in 1930 rec. la Cocioc. 23. Brbuceauu, n 1930 fcea parte din jud. Dmbovia. 24. Bcu, inel. ctunele : Arcuda i Ileana, rec. separat in 1912 i anume Ileana-sat ~i Arcuda-ctun; n 1912: Popetii-B.icu. 25. Belciugatele, format dup 1912 prin contopirea satelor : 1. Belciugatele-de-Jos i 2. Belciugatele-de-Sus ; n 1930 inel, satele: Cndeasca i Cojeti.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

365

Nr. de cod 45 4 47 48

Num~.le

localllllfl

Locuitori Cllldlrl (Populatie statornlclll


19111 1911 1930

49 50 51 52 53 54 55 56
57

If If If If If If If If If If If If If

Berceni 20) Berceni (Bolintin) Boanca 30")


Bobeti 31)

27) Biina-Pmnteni 28) Biina-Ungureni 2!1)

Bojdani 3~) Bolintin 33) Bo!intin-Vale 34) Bordeele 3o) Boteni 36) Bragadiru 37) Brneti 38)

752 229 87 70 64 149 240 494 1.050 65 113 299 811

!3.614 9!31 123 394 301 758 623 2.137 4.460 328 550 1.526 4.015

2.890 6R!i 1.259 2.758 5.064

1.630 3.796

26. Berceni, format dup 1912, prin contopirea satelor: l. Berceni ~ 2 Berceni-Dobreni. 27. Berceni (Bolintin), n 1930 rec. la Bolintin. 28. Biina-Piimtinteni, n 1930 rec. mprt!un cu ~~.lui Biina-Ungureni, sub denumirea: Biina. 29. Biina-Ungureni, n 1930 rec. mpreun cu satul Biina-Pmnteni, sub denumirea : Biina. 30. Boanra, In 1930 rec. la Drvari (Tmdu). SI. Boberti, n 1930 inel. satul Celu, care a trecut ulterior la corn. suburban Dudeti-Cioplea. 32; Bojdani, n 1930 rec. la Lipia. 33. Bolintin, n 1930 inel. satul Berceni (Bolintin). 34. Bolintin-Uale, In 1930 : Bolintineanu, inel. satul Crivina. 35. BDI'deele, n 1930 rec. la Ileana-Ghermani. 36. Boteni, n 1930 rec. mpreun cu satele: Chiroiu-P mnteni, Chiroiu-Satu-Nou i Chiroiu-Ungureni, sub denumirea : Chiroiu. 37. Bragudiru, n 1930 inel. satul Bulgaru. 38. Brneli, n 1930 inel. satul Vadul-Anei.

www.cimec.ro

366

JUDEUL

ILFOV

Nr. de cod

Numele IocalllltU

Locuitori CIAdiPI (Populatie statornicA) t!IU 1!141 1!130

58 59 60 61 62 63 64 65 66
6i

68 69 70

lf lf lf lf lf lf If lf If If If If If

Brtani 30) Brtuleti 40)

Brezoaia 41) Buciumeni Buciumeni (Buftea) Buda 43)


Budeti

42)

Buftea 44 ) Bulgaru 45)


Buriai 4G)

Butimanu 47) Butimanu-Mic 48) Buturugeni 4D)

37 507 406 223 169 260 622 337 75 346 98 80 159

188 2.128 1.733 990 829 1.090 2.927 1.526 348 1.423 362 319 718

709 2.949 2.103 7191.814 2.474 3.246

1.428 260 1.891: (n 1930 1930:


~

39. Brtani, n 1930 inel. satele Polceti Piteteanca-Polceti) i einoiu. 40. Brtuleti, in 1930 inel. satul Buriai (n lenii-Buriai). 41. Brezoaia, n 1930 inel. satul Cmrau.

V-

42. Bnciumeni (Buftea), n 1930 rec. La Buftea. Pota 43. Buda, n 1930 inel. satele: Drgnescu i (Buda). 44. Buftea, n 1930 inel. satele: Atrnai i Buciumeni (Buftea). . 45. Bulgaru, in 1930 rec. la Bragadiru. 46. Buriai, n 1930 rec. La Brtuleti, sub denumirea : 47. Butimanu, n 1930 inel. satele: Linia, (n 1930: Linia-Lucianca), Sterianu-de-Jos, Sterianu-de-Mijloc i Ster ianu-de-Sus. 48. Butimanu-Mic, n 1930: Butimanu, fcea parte din 49. Buturugeni, n 1930 inel. satele : Plopi, Prisiccni i Saxoni,
judeul Dmbovia.

Vlenii-Buriai.

www.cimec.ro

. JUDEUL ILFOV Locuitori

::167

Nr. 'CII! cod

Numele localltltll

Clldlrl l!Ml

(Populaie

mt
580 448 353 1.477 435 847 641 531 571 2.399 212 138 595 1.509 379 1.484

atatornlcl)
tg30

71 If Buzoeni 72 If Canela 50) 7.'1 If Caichea IH) 74 If Caciulai 7'i If Clrei 52) 76 If Cldraru 53) 771f Cldruani 54) 78 lf Cluna lil'i) 79 If Cmrau 56) 80 If Cscioarele r>7,) 81 lf Cascioarele (T,.estieni) '82 lf Ctanele 59) 83 If Ctruneti 60) 84 If Cmpurelu 85 If Cndeasca 61) 86 If Cernica

133 95 85 384 84 172 149 123 128 491 58) 49 26 127 296 77 27!1

477 1.434 1.062 98!

1,946

1.96!! 1.29!1
1.15(i

50. Cunela, n 1930 rec. la Moara-Srac. 51. Caichea, n 1930 rec. La Drvari \Domneti). 52. Clrei, n 1930 inel. satul Podari (n 1930: Od ile-Podari). 5.'1. Ciildraru, n 1930 inel. satul Manolache, .54. Cldruani, n 1930: Rduleti-Cldruani, rcc. mpreun cu satul Rduleti-Filitis, sub denumirea : R
duleti. 55. Cluna, n 1930 rec. la Domnetii-de-.Jos, sub denumirea : Domnetii-Cluna. 56. Ctimrau, n 1930 rec. la Brezoaia, 57. Cscioarele, n 1930 inel. ctunul Talaba declarat

ulterior ca sat.
~'>8. Cscioarele (Trestieni), n 1930 rec. la Trestieni. 59. Ctunele, n 1930 rec, la Rudeni. 60. Ctruneti, n 1930 inel. satele : Cloca, Livedca,

Mineasa i Sinetii-Noui

precum i ctunul Sinetii-Vechi. 61. Cndeasca, n 1930 rec, la Belciugatele.

www.cimec.ro

368

JUDEUL

ILFOV

Nr. de cod 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Numele locallti!IU

Clldlrl
1941

Locuitor! (PoplilatJe statornlcl).


J9U

1!31)

If If If If lf If If If If If If If If

Chirca 62) Chirnogi


Chiroiu-Pmnteni 63) Chiroiu-Satu-N 0 u 64)

Chiroiu-Ungureni
Chielet Chitila HO) Ciocnari G7) Ciocneti !l8)

65)

Ciocoveni GU) Ciofliceni 70) Ciolpani 71) Ciorogrla 72)

75 1.252 82 66 3i 667 230 185 629 164 237 448 456

365 6.542 328 313 175 3.185 2.252 874 2.823 848 1.049 1.836 2.057

5.147 1.224

2.(i89 1.626 2.725 1.363 1.577 1.754 1.840

62. Chirca, n 1930 rec. la Vrteju. 63. Chiroiu-Pmnteni, n 1930 rec. mpreun cu satele: Boteni, Chiroiu-Satu-Nou i Chiroiu-Ungureni, sub denumirea : Chiroiu. 64. Chiroiu-Satu-Nou, n 1930 rec. mpreun cu satele : Botcni, Chiroiu-Pmnteni i Chiroiu-Ungureni, sub denumirea : Chiroiu. 65. Chiroiu-Ungureni, n 1930 rec. mpreun cu satele: Boteni, Chiroiu-Pmnteni i Chiroiu-Satu-Nou, sub denumirea: Chiroiu. 66. Chitila, n 1930 ind. satul Regina-Maria. 67. Ciocnari, n 1930 rec. la Vulpeti, (n 1930: Poenari- Vulpeti) - 68. Ciocneti, n 1930 ind. satul Cocani. 69. Ciocoveni, n 1930 inel. satul Ghimpai. 70. Ciofliceni, n 1930 inel. satul Isvorani. 71. Ciolpani, inel. Mnstirea- igneti, rec. separat n 1912 ca sat, iar dup 1930 nglobat la Tigneti. 72. Ciorogrla, ind. aezrile gosp. Mnstirea-Cioro grla, numit i Ciorogrla-Mnstire, rec. separat io 1912.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

369
Locuitori (Populatie statornlcll) 1941 l!m

Nr. de cod 100 101 102 103 104 105 106 107 108 10!) 110 111 112 113

Numele localltlltU

Cllldlrl
1!1111

-------422 462
1.15!:1

If If If If If If If If If If If If If If 11-l. If 115 lf

Ciumai 73)

Ciurari (Domneti) 74) Ciurari (Isvoarele) 75) Ciutaci 76)


Clteti

Clinceni Clinciu 77)


Cloca 78)

Coadele 70) Cocani 80) Cocioc 8 1 ) Coconi Codreni 82)


Cojeti 83)

93 96 218 46 172 334 102 55 272 114 9.72 %6 63 105


:187

Coli bai
Copcenii-de- Jos 84)

142

202 765 1.195 569 307 1.226 550 1.168 1.787 299 531 2.847 659

596 1.363

1.526 1.225 1.450 2.645

73. Ciumai, n 1930 rec. la lsvoarele, 74. Ciurari (Domne,ti), n 1930 rec. la Slobozia, subdenumirea : Olteni, 75. Ciurari (lsvoarele), n 1930 rec. la Isvoarele. 76, Ciutaci, n 1930 rec. la Domnetii-de-Sus. 77. Clinciu, n 1930 rec. la Stancea. 78. Cloca, n 1930 rec. la Ctruneti. 79. Coadele, n 1930 inel. satul Fundu. 80, Cocani, inel. ctunul Cocanii-Brbtescu, inglobat in 1930 la Crevedia ; n 1930 rec. la Ciocneti. 81. C ocioc, n 1930 inel. satul Blteni. 82. Codreni, n 1930 rec. la Preasna. 83. Cojeti, in 1930 rec. la Belciugatele. 84. Copamii-de-fos, in 1930 rec. mpreun cu Cop ceoi-Mnstirea i Copceni-Sf. Ion, sub i:l.enumirea: Co-pceni.

www.cimec.ro

24

.370

JUDEUL

ILFOV

Nr. -de cod


116 If 117 If 118 If .119 If 120 If 121 If 122 If 123 If 124 If 125 If 126 If 127 If 128 If

Numele localiiAill
----------

ClAdiri
19tl

(Pop1dale

Locuitori statornicA)
1930

IMI 1.525 905 424 125 2.689 1.518


~ll6

Copceni-Mnstirea 85) 308 Copceni-Sf. Ion 86) 172 Corbeanca 87) 94 Corneti (Srindreanca) 88) 7 Cornetu 89) 616

2.771 1.398 2.429 1.299

Cosoba
Coofanca 90) Cozieni Dl) Crngu !l2) Creaa

Cre\eti n3) Creu 9 4 ) Creuleasca 95)

312 182 239 66 189 401 94 60

821 344 818 2.056 509

670 2.8"26

267

85, Copceni-Mnstirea, n 1930 pcenii-de-Jos i Copceni-Sf.-lon,


pceni.

rec. mpreun cu Cosub denumirea : Co-

86. Copceni-Sf.-lon, n 1930 rec. mpreun cu Cop ceni-Mnstirea i Copcenii-dc- Jos, sub denumirea : Copceni.

87. Corbeanca, n 1930 inel. satele: Mecheaua, Oracu. Ostratu i Petreti, precum i ctunul Srindreanca, deci. ulterior ca sat i numit Corneti. 88, Cometi (Srindreanca), n 1930 rec. la Corbeanca, ca simplu ctun, sub denumirea : Srindreanca. 89. Cornetu, n 1912 : Cornetu-din-Vale, inel. satul Glogoveanu. 90. Coofanca, n 1930 rec. la Gurbneti. 91. Cozieni, n 1930 rec. la Pasrea (Piteasca). 92. Crngu, n 1930 rec. la Fundulea. 93. Creeti, n 19.30 inel. satul Sbrcea. 94. Creu, n 1930 rec, la Urziceanca. 9!i. Creuleasca, n 1930: Creuleasca-Lipov, rec. mpreun cu satele : Pasrea-Boltai (n 1930 : tefnetii Pasrea i Boltai), tefnetii-dc- Jos i tefnetii-de-Sus, sub denumirea : tefneti.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

371

Nr. de cod

Numele locallllfll

Clldlrl
19U

Locuitori 1Populatie atalornlclD1941 1!130

129 1.30 131 1.32 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

If If If If If If If If If If If If If H

Crevedia
Criv

96)

314
599

Crivina 97) Cucueii-Moara OB) Cucueii-Sudii !!9) Cureti 100) Curcani


Dasclu t o 1) Dneti 102) Drti 1 o3) Drvari (Domneti) ll4) Drvari (Tmdu) 105)

Drza 106) Delcni 107)

234 39 140 79 803 224 108 629 281 126 Z93 144

1.424 2.770 1.065 169 633 379 3.916 1.070 621 3.113 1.196 503 1.415 652

1.614' 2.446

3.351 1.920 2.808 1.418 663 1.100

96. Crevedia, format dup 1912, prin contopirea satelor: Crevedia-de-Jos, Crevedia-de-Sus i ctunul Cocanii-Br btescu, trecut dup 1930 la satul Cocani. 97. Crivina, n 1930 rec. 1a Bolintin-Vale (n 1930: Bolintineanu). 98. Cucueii-Moara, n 1930 rec. la Podu-Pitarului. 99. Cucueii-Sudii, n 1930 rec. la Podu-Pitarului. 100. Cureti, n 1930 rec. la Triceni. 101. Dasclu, ind. ctunul Prlita, n 1930 ind. satele: Prlita i Vrti (n 1930 : Vrtii-de- Jos i Vrtii de Sus) precum i ctunul Runcu. 102. Dneti, n 1930 rec. la Frsinetul. 103. Drti, format dup 1912 prin contopirea ctunelor: 1. Asan, 2. Filipescu i 3. Mitropolia. 104. Drvari (Domneti), n 1930 mei. satul Caichea. 105. Darvari (Tmdu), n 1930 inel. satul Boanca. 106. Drza, inel. ctunul Creuletii-Drza, rec. separat n 1Q12, ca sat. 107. Deleni, n 1930 rec. la Trestieni.

www.cimec.ro

372

JUDEUL

ILFOV

Nr. -4e cod 143 144 1.45 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Numele Jocalltilfll

Clildlrl
1911

Locuitori (Populatie statornlcil)


1941 1930

lf Dimieni If Dobreni If Dobroeti (Snagov) 1 ~8) If Domnetii-de- Jos 109) If Domnetii-de-Sus 110) If Dorobanu 111) If Dragomireti-Deal lf Dragomireti- Vale 112) If Drgneasca 113) If Drgnescu 1 14) If Drgoetii-de- Jos 115) If Drgoctii-de-Sus 116) If Drgoeti-Meni 117)

157 390 349 382 410 184 297 173 189 124 105 97 152

714 1.869 1.175 1.647 1.556 936 1.566 961 676 572 490 418 781

649 1.796 1.084 2.381 2.307 1.253 1.380 1.270

1.834

108. Dobroeti (Snagov), n 1930 inel. satul Vlsia. 109. Domnetii-de-fos, inel. ctunul Domnetii-Srbi, rec. n 1912 ca sat: n 1930 inel. satele: Cltuna (n 1930: Domnetii-Cluna) i Olteni. precum i ctunul Domnrtii Srhi, rec. .~eparat n 1912, ca sat. 110. Domnetii-de-Sus, n 1930 ind. satele: Ciutaci i rec. separat n 19\~. 113. Dri'igneasca, n Hl30 rec. la Trestieni. 114. Drgnescu, in 1930 rec. la Buda. 115. Drgoctii-de-Jos, n 1930 rec. mpreun cu satele:
Drgoctii-de-Sus, Drgoeti-Meni i Drgoeti-Snagov,

Te~heu. 111. Dorobanu, n 1930 inel. satul Renaterea. 112. Dragomireti-Vale, n 1930 inel. satul Zurbaua,

sub denumirea : Drgoeti. 116. Dn'igoetii-de-Sus, n 1930 rec. mpreun cu satele : Drgoe~tii-de- ]os. Drl{octi-Meni i Drgocti-Snagov, sub denumirea : Drgoeti. 117. Drgoeti-Meni, in 1930 rec. mpreun cu satele D1 goetii-de- Jos, Drgoetii-de-Sus i Drgoeti-Snagov, sub denumirea : Drgoeti.

www.cimec.ro

JUDETUL ILFOV

373
Cl4dlrl
1941

Nr. de cod 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

NumeiR

localltllll

(Populal_e

Locuitori statornlc4) 191l1 1930

If If If If If If If If If If If If If

Drgoeti-Snagov 118)

Dridu-Movila 119) Dridu-Snagov Dumitrana 120)


Enu 121) Flcoianca

1 ~2)

Flcoianu 12a)

Fntna-Doamnei
Fierhinii-de-Jos Fierbinii-de-Sus 124)

Filipescu 125) Filistachc


Flmnda 12G)

110 369 131 175 106 219 11:3 174 364 364 132 184 35

491 1.676 607 830 523 890 536 859 1.620 1.791 745 926 143

490 1.333 1.752 1,232 632 1.497 2.116 777

118. Drgocti-Snagov, n 19.30 rec. mpreun cu satele: Drgoetii-de-Jos, Drgoetii-de-Sus i Drgoeti-Mcni, sub denumirea : Drgoeti. 119. Dridu-Movila, n 19.30 rec. la Srindaru-de-Jos. 120, Vumitrana, n 19.30 rec. mpreun cu satele : Ghcrman, Filipescu i Oteteleanu, sub denumirea : Mgurele. 121. Enu, n 19.30 : Poenarii-Enu, rec. mpreun cu satele . Florescu (Poenarii-Florescu), Moteni (PoenariiMotcni) i Spiridon (Bolintinu-Spiridon), sub denumirea : Poenari. 122. Flcoianca, inel. ctunul Bolovani; n 19.30 inel. satul Grdinari (n 19.30: Grdinari-Ciocanu) i ctunul Bolovani, rec. separat n 1912. 12.3. F/coianu, n 19.30: Creuletii-Flcoianca, rec. mpreun cu satele : Mnstirea-Creuleti (n 1930 : Creule tii Mnstirea) i Samurcai (n 19.30: Creuletii-Samur cai, sub denumirea : Creuleti 124. Fierbinii-de-Sus, n 1930 inel. satul Stroeti. 125, Filipescu, in 19.30 rec. mpreun cu satele: Dumitrana, Gherman i Oteteleanu, sub denumirea : Mgurele. 126. Flmnda, n 1930 rec, la Prundu.

www.cimec.ro

374

JUDEUL

ILFOV

Nr. de cod
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Numele locaUtiltll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlcll)
1930

1!141

If If If If If lf If If If If If If

Flmnzeni

Florescu 127) Floretii-de- Jos 1 ~8) Floretii-de-Sus 129) Florica 130)


Frsinetul131)

132) Frunzneti 133) Fundeni Fundu 134) Fundu-Danciului 13a) Fundulea 136)

Frumuani

365 48 516 2.51 124 135 323 212 55'3 196 99 465

1.481 234 2.070 l.l72 567 614 1.692 1.040 2.656 753 478 2.488

1.378 2.888 1.084 1.842 1.044 2.382 2.320

127. Florescu, in 1930: Poenarii-Florescu, rec. mpreun. cu satele : Enu (Poenarii-Enu), Moteni (Ponearii-Mo teni) i Spiridon (Bolintinu-Spiridon), sub denumirea : Paenan. 128. Floretii-de-fos, n 1930 rec. impreun cu satul Floretii-de-Sus, sub denumirea : Floreti. 129. Floretii-de-Sus, n 1930 rec. mpreun cu satul Flol'etii-de- Jos, sub denumirea : Floreti. 130. Florica, a luat fiin n anul 1928 prin colonizare; n 1930 rcc. la Ileana-Ghermani. 131. Frsinetul, inel. ctunele : Cioruelu i Mavrodinoaia; n 1930 inel. satele : Dneti i Valea-Cpitanului, i ctunul Mavrodinoaia. 1.32. Frumuani, n 1930 inel. satul Gutureni (Cutureni). 133. Frunzneli, inel. vatra ctunelor desfiinate : 1. Canda i 2. Lilieci; n 1930 inel. satele: Proaia i Piigaia. 134. Fundu, n 1930 rec. la Coadele. 135. Fundu-Danciului, n 1930 rec. la Trgu-Fierbini. 136. Fundulea, inel. grupurile de case : l. General Popescu, 2. Gheorghe-Rzorea, 3. Mardaloescu, 4. Mihilea nu i 5. Staia-Fundulea; n 1930 inel. satul Crngu.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

375
Locuitori (Populalle statoralcl)
I!Ml 1930

Nr. de cod

Numele localltlfll

CUidlrl
1941

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

If If If If If If If If If If If If If

Gagu

137)

Gara-Sruleti 138) Glbinai 139) Gneasa 140)

107 32 177

IlO
447 85 287 123 86 98
22.~

Gteti 141)

Gherman

142)

Ghermneti Ghimpai 143)

Ghionea 144) Glina-Gherman 145) Glogoveanu 146) Gostilelc Gostinarii-Belu 147)

489 166 831 589 1.977 464 1.166 569 412 462 l.l26 1.255

359 855 1.816 970 694 881 1.855

265

13i. Gagu, mei. ctunul Meriasca, rec, separat n 1912. 138, Gara-Sruleti, sat nou, n 1930 lnglobat la Sru
leti.

139. Glbinai, inel. ctunul Moara-Nou, rec. separat in 1912 ca sat; n 1930 rec. mpreun cu satul Lmoteti, sub denumirea : Lmoteti-Glbinai. 140. Gne.asa, inel. c tunul Aleii-Pasrea, rec .. separat In 1912; n 1930 inel. satul Moara-Domneasc. 141. Gteti, n 1912 fcea parte din jud. Vlaca, 142. Gherman, n 1930 rec. mpreun cu satele : Dumitrana, Filipescu I Oteteleanu, sub denumirea : Mgurde. 143. Ghimpai, n 1930 rec. la Cioco'veni, 144. Ghionea, n 1930 rec. la Ulmi. 145. Glina-Gherman, inel. vatra ctunului desfiinat Glma-Macri ; n 1930 : Glina, inel, satul erbnica. 146. G/ogoveanu, rec. la Cornetu; n 1912: Cornetudin-Vale. 14i. Gostinarii-Belu, n 1930 rec. mpreun cu satul Gohtinarii- Vcreti, sub denumirea : Gostinari.

www.cimec.ro

376

JUDEUL

ILFOV

Nr de cod

Numele Jocalllillll

CUidlrl

Locwtorl (Popala!le statornlt)


1941 1930

1941

194 If 195 If HJ6 If 197 If 198 If 199 If 200 If 201 If 202 If 203 If 204 If 205 If 206 If 207 If 208 If

Gostinarii- Vcreti
Grdinari 140)

148)

Grditca (Fierbini) 150) Grditca (Spanov) 1;;1)

Greaca Grecii-de-Jos 152) Grecii-de-Mijloc 13:!) Grecii-de-Sus 154) Gruiu (Budeti) Gruiu (Fierbini) Gulia
Gurbneti 155) Gurbnetii-Noui 156) Gutureni !57) Hagieti 158)

202 241 74 81 553 131 63 154 196 519 199 182 19


9~

919 943 409 418 2.579

1.491 2.199 1.381

556
314 710 1.087 2.357 8/i3 908 116

781 2.029 751 1.625

553
768 1.215

171

148. Gostinarii-Viiireti, n 1930 rec. mpreun ru satul Gostinarii-Belu, sub denumirea : Gostinari. 149. Crdinari, n 1930 rec. la Flcoianca. 150. Grditea (Fierbini), n 1930 inel. satele: Greciide-Sus i Mxineni, 151. Grditea (Spanov), n 1930 rec. la Tatina. 152. Grecii-de-jos, n 1930 rec. mpreun cu satele: Bale~muci i Grecii-de-Mijloc, sub denumirea : Greci. 153. Grecii-de-Mijloc, n 1930 rec, mpreun cu satele : Balamuci i Grecii-de-Jos, sub denumirea : Greci. 154. Grecii-de-Sus; n 1930 rec. la Grditea (Fierbini). 155, Gurbneti, n 1930 inel. satul : Coofanca i "aez rile gosp. Gurbnetii-Noui, din care s'a nf. n 1938 satul Gurbnetii-Noui. 156. Gurbnetii-Noui, sat nou nf. n 1938 ; n 1930 ngloLat la Gurbneti. 15i. Gutureni, n 1930: Cutureni, rec. la Frumuani. 158, Hugieti, n 1930 inel. satul : Mataraua. i ctunul Vrbilu, deci. ca sat n 1939.

www.cimec.ro

J~DEUL.
'

ILFOV . _,J.

377
Locuitori (Populatie statoralcil)
1!1111
~93Q

Nr. de cod
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 22::1

Nu~ele localitlll

Clildlrl
1941 .

If If If If If If If If If If If If If If lf

Herti 159)

Hobaia Hotarele 160) 1. 1. C. Brtianu 161) Icoana 162) lleana-Ghermani 103) 1. N. Lahovary 164) Islaz lsvoarele 16:>) lsvorani 166). ]ilava
.Joia
Lmoteti 167) Leile 1<l8)

Lilieci

443 250 980 546 134 70 70 189 349 187 -436 367 318 97 189

1.943 995 4.536 2.720 676 355 350 945 L816 708 2.546 1.671 1.556 436 925

2.217 963 5,026 2.587 1.352 . 875 3.086 2.458 1.464 2.037 691

----~n

159. Herti, n 1930 inel. ctunul Miloeti, deci. ca sat 1939. 160, Hotarele, in 1930 inel. satul Scrioara, 161. /. 1. C. Brtianu, n 1930: Brncoveni, inel. satul Vldiceasca (1. 1. C. Brtianu) 'ii rtunelc Oreni i Pr-

lieni.

162. Icoana, in 19.30 rec. la Trestieni . . 163 llerma-Ghennani, n 1930 : Ileana, inel. satele : Bordeele. Florica, Papadopol (n 19!'1'): Ileana-Papadopol) i
Rzoarele.

164, /. N. Lahovary, n 1930: Cacalei, rec, la Baloteti. lli:i. i ;voarcle, n 1930 inel. satele: Ciuma i i Ciurari (Isvoarele). 166. lsvomni, n 1930 rcc. la Ciofliceni. 167. Liimoteti, in 1930 rec. mpreun cu satul Glbi nai, sub denumirea : Lrnoteti-Glbinai. I6S Leilc, in 1930 rec. la Vntori.

www.cimec.ro

378

JUDETUL ILFOV Locuitori alatornlcl}


1!130

Nr. de cod
224 If 225 If 226 II 227 If 228 If 229 H 230 If 231 II 232 If 23.:l II 234 If 235 If 236 lf 237 If 238 If 239 lf

1\'umele localltltll

Ch1dlrl
l!ltl

(Populaie

l\141

Linia 169) Lipia 170) Livedea 171) Lucianca 172) Luiea 173)
Lupria 174)

101

:395
82 79 383

53
173 530 439

Lupttori

Maia Malu-Spart 175) Manciu 176) Manolaehe 177)


Mariua

388 1.793 404 351 1.883 212 946 2.489

2.490 721 1.532 733

1.995
2.079

1.950
129 361 1.106 524 498 3.506

28
65
224 118

920

Mataraua 178) Mineasa 179)


Mnstirea MnstireaCildruani 180)

95
670

2.397

169. Linia, n 1930 : Linia-Lueianea, rce. la Butirnanu. 170. Lipia. n 1931) inel. satul Hojdani ~i Mnstirea
Cldruani.

171. Livedea, n 1930 rec. la Ctruneti. 172. Lucianca, n 1930 inel. satul Pcneanca. 173. Luica, inel. ctunele: Slcioara i Luica-MihaiVod, rec. separat n 1912, ca sate. 17 4. LufJilria, n 1930 : Lupria-Srcineasca, ree. la i 17 5. Malu-Spart, n 1930 inel. satul Suseni, r<:c. separat. n 1912. 176. Manciu, n 1930 rec. la Solacolu. 177. Mano[ache, n 1930 rec. la Cldraru. 178. Mataraua, n 1930 rec. la Hagieti. 179. Miueasa, n 19.30 rec. b Ctrunc,: i. 180. Mnstirea-Cldruani, rec. la Lipia.
gneti.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

379

Nr. de cod

Numele

localltlll

Clldlrl 19U

(Populaie

1941

Locuitori statornlc:l) 1930

240 241 242 243 244 245 246 247


~48

249 250 251 252 253 254 255

If If If If If If If If If If If If If If If If

Mnstirea-Creuleti 181)
Mxineni 182)

Mecheaua 183) Merii-Petchii 184)


Micunetii-Mari Micunetii-Moara 185)

Mierlari 186) Mihai-Vod Miloeti 187) Mironeti


188) Moara-Domneasc 189) Moara-Srac 190) Mogoeti 191)
Mogooaia

Mit reni Mitropolia

73 116 74 248 247 172 147 483 101 279 293 211 94 348 137 382

308 590 414 1.047 1.000 636 809 1.898 394 1.291 1.444 902 573 1.548 664 1.967

2.093 853 850 1.179 1.833 1.169 1.087

1.665 1,012 1.472

181. Mnstirca-Crculeti, in 1930: Creuletii-Mnsti rea, rec. mpreun cu satele: Flcoianu (in 1930: Creu letii-Flcoianca) i Samurcai (n 1930 : Creuletii-Sa murcai), sub denumirea : Creuleti, 182, M;dneni, n 1930 rec. la Grditea. 18.'J, Mecheaua, n 1930 rec. la Corbeanca. 184. l\1erii-Petchii, n 1930 inel. satul Sudii. 185. Micunetii-Moara, in 1930 inel. satul Balta-Neagr. 186. Mierlari, n 1930 inel. satul Odile (Jilava). 187. Miloeti, sat nou, inf. n 1939; n 1930 nglobat la Herti, ca simplu ctun. 188. Mitropolia, in 1930 rec. la Tncbeti. 189. Moara-Domneasc, in 1930 rec. la Gneasa, 190. Moara-Srac, in 1930 inel. satul Canela, 191. Mogoeti, in 1930 inel. satul Varlaarn.

www.cimec.ro

380

JUDEUL ILFOV

Nr. de cod

Numele

localltAU

ClAdiri 1941

(Populaie

1941

Locuitori statornicA) 1930

256 257 :?58 259 260 261 262 263 264 265 266 267

Jf

Moteni 192)

If Movila 193) If Movileanca 194)

1f

Movilia-Nou 105)

If Movilita-Veche If Nana 197) If Negotti 198) If Nefliu IUU)

1D6J

82 123 28 293 146


())8:

1f

Netezeti 200)

If Niculcs<.u 201) If Noua" Vcreasc If N. T. Filitis 202)

175 128 150 108 181 89

389 576 123 1.477 660 2.987 803 714 716 470 994 501

L919 2.437
fi~6

868

192. _ll,foteni, n 1930 : Poenarii-Moteni, rec. mpreun cu sate!(' Enut (Pocnarii-Enut.l Flort'~cu :Poenarii-Flnrescu) i Spiridon (Bolintinu-Spiridon), sub denumirea: Poenari. 193. Movila, n 1930 rec. la Peri. 194. Movileanca, n 1930 rec. la Rsimnicea. 195, M ovilia-N ou, n 1930 rec. mpreun cu satele : Movilia- Veche i Valea-(l,lccagului (n 1930: Bla'u), sub denumrea : Movilia. 196. Movilia-Veche, n 1930 rec. mpreun cu satele: Movilia-Nou i Valea-Colceagului (Blau), sub denumirea : Movilia. 197. Nana, inel. ctunele: l. Lacul-Cocorului, 2. Silvestru i 3. Tejgheaua. 198, Negoeti, inel. ctunul Negoetii-Pota, rec. separat n 1912 ca sat. 199. Nefliu, n 19.~0 rec. la Vrteju. 200, Nettzeti, n 1930 rec. la Nuci. 201. Nicu/eseu, n 1930: Poenarii-Minculescu, rec. la Vulpeti (n 1930 Poenari-Vulpe~ti). 202. N. T. Filitis, sat nou, nf. n 1928 ; n 1930 rec. la
Trgu-Fierbini.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

381
Localtorl stotornlciJ),
1930

Nr. de cod

Numele

locoUtilll

CJildlrl
1941

(Populaie

1941

268 26!-J 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

lf Nuci 203) If Obedcni If Odaia- Vldichii 204) If Odile (Jilava) 20:i) lf Odile (Otopeni) 206) If Ogrezcui If Oltent 207) If Oracu 208) If Orti 209) If Ordoreanu 21'J) If Ostratu 211) If Oteteleanu 212) 280 If Otopenii-de-Jos 213) 281 If Otopenii-dc-S1s 214)

129 296 122

568
1.315. 644 388 452 2.854 272 !tiU 4.59 347 272 uu:; G98 ..! 4.)8

1.148 1.170 1.241

77
74 636 61 40 85 78 60 1111 153

2.572

859
2.912 3.lt7

535

~03. Xuci, n 1930 inel. satul Netezeti. ::?04. Odaia-Vldichii, n 1930 inel. satul Sultana. 205. Odile (Jilava), n 1930 rec. la Mierlari. 206. Odile (Otopeni), n 1930 rec. mpreun cu satele:

Otopenii-de-Jos i Otopenii-de-Sus, sub denumirea : Oto- pe ni. 207. Olteni, n 1930 rec. la Domnetii -de-Jos. 208. Oraw, n 1930 rec. la Corbeanca. 209. Orti, n 1930 inel. satul Postvari (n 1930: Postovari). 21 O. Ordoreamt, n 1930 rec. la Slobozia. 211. Ostratu, n 1930 rec. la Corbeanca. 212. Oteteleanu, n 1930 rec. mpreun cu satele : Dumitrana. Filipescu i Gherman, sub denumirea : Mgurele 213. Otopenii-de-/os, n 1930 rcc. mpreun cu satele: Odile i Otopenii-de-Sus, sub denumirea : Otopeni. 214. Otopenii-de-Sus, n 1930 rec. mpreun cu satele: Odile i Otopenii-de-Jos, sub denumirea : Otopeni.

www.cimec.ro

.:382

JUDETUL ILFOV
Locuitori (Populatie statornlel)
1941 1930

Nr. de eod
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 . 292 293 294

Numele JoeaUtlfll

CUldlrl
19U

If If If lf If lf lf H If If If If lf

Paicu 215) Palanca 216) Papadopol 217)


Pasrea
Pasrea-Boltai 219)

qg
471 116

Pasrea Pacani

(Piteasca)

219)

Proaia 220)

Pcneanca 221) Ptrimea-din-Lunc

Prlita 222) Prlita (Vasilai)


Peri 224)

223)

114 1.38 145 189 14 84 85 141 171 199

4i3 2.206 610 5b1 628 772 825 76 338 419 677 753 1.067

444 1,400 656

285 1.075 841 1.362

215. Paicu, n 1930 rec. la Principele-Mihai. 216. Pa/anca, n 1930 rec. la Stoeneti. 21 i. Papadopol, n 1930 : Ileana-Papadopol, rec. la Ileana-Gherman. 218. Pasrea-Boltai, format prin contopirea ~ateloc: Stefnetii-Pasrea i Boltai, rcc separat n 1912; in 1930 rec. mpreun cu satele: tefnetii-de-jos, tefne tii-de-Sus i Cretuleasca (n 1930: Crctuleasca-Lipovt) sub denumirea : tefneti. 219. Pasrea (Piteasca;, inel. Mnstirea-Pasrea, rec separat ,n 1912 ; n 1930 inel. satul Cozieni. 220. Proaia, n 1930 rec. la Frunzneti. 221. Pcneanca, in 1930 rec. la Lucianca, 222. Prlita, inel. vatra ctunului Chircua, care in 1912 .a fost rec. separat, iar ulterior a fost desfiintat ; n 193\l it,rl. aezrile gosp. din care s'a infiintat n 1939 noul sat
Sndulia.

22.!1 Prlita (Vasilai), n 1930 inel, satul Stneti. 224. Peri, in 1930 inel. satul Movila.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

383
Locuitori (Populatie statoralcl)
19.1 1930

Nr. de cod

Numele localltlfll

Clldlrl
19U

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

If If If If If If If If If If If If Il If If

Petrechioaia
Petreti 226) Piscu 227)

22~)

Piteasea
Piigaia Z28)

Pltreti 229)

Plopi 230) Plumbuita 231) Podari 232)


Podu-Gtii

Podu-Pitarului Polizu
Poleeti 234) 235)

233)

Popeti
Postvari 23G)

101 81 241 236 44 334 27 124 83 44 114 73 79 141 116

505 420 982 1.173 176 1.623 135 592 390 160
501

828 984 1.293675 132 1.110:

347 345 681 608

562

225. Petrechioaia, in 1930 : Creaa-Petrechioaia, rec. la. Surlari (Creaa-Leile). 226. Petreti, n 1930 rec. la Corbeanca. 227. Piscu, inel ctunul Piseu-Herasea. 228. Piigaia, in 1930 rec. la Frunzneti. 229. Pltreti, inel. ctunul Or>~sca, ree. sepdrat n 1912. 230. Plopi, n 1930 ree. la Buturugeni. 231. Plumbuita, n 1930 inel. satul Tmdul-Mie (T mdul-de- Jos). 232. Podari. n 1930 : Odile-Podari, rce. la Clret1. 2.~3. PodJt-Pitarului, n 1930 inel. satele: Cucueii-Moara
i Cueueii-Sudii. 234. Polceti, inel.

grupul de case Piteteanea ; n 1930 ree. la Brtani, sub denumirea : Piteteanca-Polc!~ti. 235. Polizu, n 1930: Poenarii-Polizu, rec. la Vulpeti, (n

Jg_go: Poenari-Vulpeti). 236. Postiivari, in 1930: Postovari. rcc. la Orti.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

Nr. de cod 310 :.311 312 313 314 .315 316 317. 318 319 320 321 322 323

Numele locaUtiiU

Locuitori Clldlrl (Populatie statomlcl) IMI 19.. 1~ 104 64 280 43 118 219 53 163 490 5ll 156 38 132 1.415 6.44 333 L358 204 645 895 239 650 2.538 2.398 663 206 62.4 6.764

If If If If If If If If If If If lf If
lf

Pota (Blceanca) 237)

(Buda) 238) Preasna 239) Prc:asna-Veche 240)


Preoeti 241)

Pota

1.547 1.004

Principele-Mihai 242) Principele-Nicolae 243) Prisiceni 244) Progresul 245) Prundu 24G) Prundu-Comeni 247) Pruni 248)
Puul-Grecii

2.019 2.958

Radovanu

499 6.100

237. Pota (Blceanca), n 1930 rec. la Blceanca. 238. Pota (Buda), n 1930 rec. la Buda. 239. Prcasna, n 1930 inel. satul Codreni. 240. PrPasna-Ucche, n 1930 rcc. la Valea-Presnei. 241. Preoeti, n 1930 rec. la Balpteti. 242. Principele-M.ihai, n 1930 inel. satul Paicu. 243. l'rimipele-Nico/ae, sat nou form. din 53 de case, deslipite dela fosta comun suburban Principele Nicolae, care a fost nglobat dup 1930, cu exceptia unui numr de 53 de case, la comuna suburban Pantelimon. 244. Prisiceni, n 1930 rec, la Buturugeni, 245. Progresul, inel. ctunul Puu-Dimii rec. separat n 1912, ca sat. 246. Pnmdu, n 1930 inel. satele Flmnda i PrunduComeni cu ctunul Flmnda-Vlaca. 247. Prundu-Come11i, inel, ctunul Flmnda-Vlaca, n 1930 rec. la Prundu; n 1912 fcea parte din jud. Vlaca. 248. Pmni, n 1930 rec. la Vrteju.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

385
Locuitori (Populafle statornlcll)
1941
1~0

Nr. de cod .324 lf 325 lf 326 If 327 If 328 If .329 lf .330 If 3.31 If .332 If S33 If 334 If .335 If 336 If

Numele localltllfU

Cllldlrl
19111

Rduleti~Filitis 249) Rsimnicea 250)


Rzoarele 251)

Regele-F erdinand Regina-Maria 252)


Renaterea 253) Roiori

Rudeni 254) Runcu 255)


Samurcai 256) Saxoni 257) Sbreni 258)
Sftica 259)

223 153 60 453 258 129 544 166 19 95 126 430 85

1.082 632 308 2.275 1.131 611 2.510 787 99 400 559 1.971 340

1.403 696 2.013 2.070 756

1.655

-----

249, Rduleti-Filitis, n 1930 rec. mpreun cu satul Cl


druani (n 1930: Rduleti-Cldruani), sub denumirea: Rduleti. 250. Rsimnicea, n 1930 inel. satul Movileanca. 251. Rzoarele, sat nou, nf. n 1928 ; n 1930 rec. la

lleana-Ghermani. 252 Rlgina-Maria, sat nou., nf. n 1923; n 1930 rec. la Chitila. 253. Renaterea, n 1930 rec. la Dorobanu. 254. Rudeni, n 1930 inel. satul Ctancle, 255, Runcu, n 1930 rec. la Dasclu. 256. Samurcai, n 1930 : Creuletii-Samurcai, rec. mpreun cu ~atele Flcoianu (n 1930: Creuletii-Flcoian ca i Mnstirea Creuleti (n 1930: Creuleti-Mnstirea), sub denumirea : Creuleti. 257, Saxoni, n 1930 rec. la Buturugeni. 258. Sbreni, inel. ctunul Popeti, care in 1912 a fost rec. separat ca sat, sub denumirea : Popetii-Manuc. 259. Sftica, n 1930 rec. la Baloteti.

www.cimec.ro

25

386

JUDEUL

ILFOV

Nr de cod
337 338 339 340 341 342 343 344 345 34G 347 348 349 350 351

Numele locallt41ll

CUidlrl
1941

(Populaie

Locuitori sta toralc4)


1930

1941

If Sndulia 260) If Srindaru-de- Jos 281) If Srindaru-de-Sus 262) If Sruleti 263) If Sruletii-Noui 264) If Sbrcea 26~) If Scrioara 266) Il Silitea 207) If Sinctii-Noui 268) If Sinetii- Vechi ~GU) If Sinteti If Slobozia 270) If Sohatu 271) If Solacolu 272) If Spanov

92 390 199 352 239 218 366 136 16 352 271 633 91 307

470 1.738 850 1.775 1.178 1.026 1.917 756 64 1.776 1,272 3.147 470 1.610

3.785 1.699

1.578.

1.727 1.865 2.641 433 1.372

260. Siindulia, sat nou, inf. in 1939; n 1930 inglobat la Prlita, ca simplu ctun. . 261. Sriudaru-de-fos, n 1930 ind. satele: Dridu-Movila i Sarindaru-de-Sus. 262. Srindaru-de-Sus, n 1930 rec. 1a Srindaru-de-Jos. 263. Sruleti, inel. satul Sruletii-Noui ; n 1930 inel satele : Srulctii-Noui, Gara-Sruleti i Sulimanu. 264. Sruletii-Noui, sat nou, rec. la Sruleti. 265. Sbrcea, n 1930 rec, la Creteti. 266. Scrioara, n 1930 rec. la Hotarele. 267. Silitea, inel. ctunul Milotina; in 1930: Obile~ti. 268. Sinetii-Noui, n 1930 rec. la Ctruneti. :!69. Sinetii-Vcchi, n 1930 rec. la Ctruncti. 2i0. Slobozia, n 1930 inel. satele: Ciurari '(Domneti). (n 1930: Olteni) i Ordoreanu. 271. Soltatu, inel. ctunul Dona, rec. separat n 191Z. 272. Solacolu, n 1930 inel. satul Manciu.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

387
Locuitori statornlcl)
1930

Nr. ~e cod
352 .!153 .!154 355 !156 357 gs8 .!159 360 361 .!162 363 364

Nume! e localltlfll

CildJrl
lg.i;l

\Populaie

Btl

If If If If If lf lf If If If lf If If

Spiridon 273) Stancea 274)


Stneti 27f>)

Sterianu-de-Jos 276) Sterianu-de-Mijloc 277) Sterianu-de-Sus 278)


Stoeneti 279)

67 228 24 71 103 443 121 143 289 59 187 241

343 1.218 115 305 451 1.788 624 640 1.275 333 901 1.201

1.444

3.601

Stoenoaia

280) Stroeti 281)


Sudii 282)

Sulimanu 283) Sultana 284) Surlari (Chielet)

1.285

273. Spiridon, n 1930 : Bolintinu-Spiridon, rcc. mprt.:un cu satele : Enu (Poenarii-Enu), Florescu (Poenarii-Florcscu) i Moteni (Poenarii-Moteni), sub denumirea : Poenari. 274. Stancea, n 1930 inel. satul Clinciu. 275. Stneti, n 1930 rec. la Prlita (Vasilai). 276. Sterianu-de-Jos, n 1930 rec. la Butimanu. 277. Sterianu-de-Mijloc, rec. la Ster ianu-dc-Sus ; n 1030 rec. la Butimanu. 278. Sterianu-de-Sus, inel. satul Sterianu-de-Mijloc; n 19'!1) rec. la Butimanu. 279. Stoe~teti, inel. ctunele : 1. Drugneti, 2. Gogora, 3. Palanga i 4. Plngua, care n 1930 erau sate rec. la
Stocneti

280. 281. 282. 283. 284.

Stoenoaia, n 1930 rec. la Surlari (Creaa-Le~ilc) Stroeti, n 1930 rec. la Fierbinit-de-Sus. Sudii, n 1930 rec. la Merii-Petchii. ~ulimanu n 193(\ n'f' la Srulet Sultana, n 19!10 rec. la Odaia- Vldichii.

www.cimec.ro

388

JUDEUL

ILFOV

Nr. de cod

Numele

localltllll

Clildlrl
1!141

Locallorl (Populatie slatoralciJ


1941 1930

365 If Surlari (Creaa-Leile28o) 366 If Su~eni 286) 1167 If anul-Floreti 36S lf einoiu 2117) 369 lf erbnica 288) 370 If indrilita 371 If oldanu 372 If tefnetii-de- Jos 289) 373 If tefne,tii-de-Sus 290) 374 If Talaba 291) 375 If Tamai 292) 376 If Tatina 293) 377 If Tmdul-Mare 2114)

185 101 205 57 103 183 375 222 171 6 268 119 193

936 427 784 268 512 830 1.929 l.U77 782 26 1.231 547 943

1.705 769 915 1.470 2.550 1.028 716 810

285. Surlari (Creaa-Leil.:), n 1930 inel. satele: Petrechioaia (Creaa-Petrechioaia) i Stoenoaia. 286. Suseni, n 1930 rec. la Malu-Spart. 287. einoiu, n 1930 rec. la Brtaani . . 288. erbnica, n 1a30 rcc la Glina-Ghuman (n 1930: Glina). 289. tefnetii-de-fos, n 1930 rec. mpreun cu satele: Cre~uleasca (n 1930 : Creuleasca-Lipov), Pasrea-Boltai (n 1930 : Creuletii-Pasrea i Boltai) i tefnetii-de Sus, sub denumirea : tefneti. 29U. tefnetii-d!!-Stts, n 1930 rec. mpreun cu satele: Crculcasca (n 193\J: Creuleasca-Lipovt), Pasrea-Bol lai (n 19,qo : tdnetii-Pasrea i Bolta~i) i tefnetii, de-Jos, sub denumirea: tefneti. 291. 7 ala ba, n 1930 rec. 1a Cscioarele. 292. 7 am ai, inel. c tunul Tamaii-Orscu, 'rec. separat n 1912 ca sat. 29~. 7 alina, n 1930 inel. satul Grditea (Grditea Noua). 294. Tmdul-Mare, inel. ctunul Slatina, rec. separat in 1912, ca sat.

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

389
Localtorl (Popa latle statornica)
1!141 1930

Nr.
d~

cod

Numele JocalltllfU

Clldlrl
1!141

!178 If .!179 If 880 If !181 Il 382. If 383 If 384 If 385 If 386 If 387 If 388 If 389 If 390 If

Tmdul-Mic 2911) Triceni 296) Trteti 297)


Tueanca 298) Tncbeti 290)

48 148

518
180 100 86!1 40 2!15 69 40 220

Tnganu-Mare 300) Tnganu-Moara 301) Tntava 302)


Trgu-Fierbini 303)

Traianu Trestieni Tunari


Turbai

304)

605
214

200 681 2.326 687 408 1.837 158 1.091 296 473 946 2.793

905
2.021 1.220 1.634 1.403 852 920 3.614 2.542 793.

835

29.'1. Tmdul-Mic, in 1930: Tmdul-de-Jos, rec. la Plumbuita. 296. T riceni, in 1930 inel. satul Cureti. 297. T rt5eti, format prin contopirea satelor : Bujoreanca, Clugru, Hanu-de-PmAnt ti Pajera, rec. separat in 1912. . 298. T ueanca, in 1930 rec. la Ulmeni. 299. T ncbeti, in 1930 inel. satele: Mitropolia i c tunul Vldiceasra- Tncbeti deci. ulterior ca sat. 300, 1 nganu-Mme, in 1930 : TAnganu, inel. ctunele: Tnganu-Moara i Tnganu-Nou ; ctunul Tnganu-Moara a fost decl. ulterior, ca ~at. 301. T tingauu-Moara, n 1!J30 ctun la Tanganu-Mare (in 1930 : Tnganu). 302. T ntava, format dup 1912 prin contopirea satelor: Tntava-Banului i Tntava-Bloaia; n 1930 inel. !latul Branu. 303. T rgu-Fierbini, n 1930 inel. satele : Fundu-Danciului i N. T. Filitis. 304. T restieni, n 1930 inel. satele : Cscioarele, Deleni. Drgneasca, Icoana i Vlsceni (in 1930: Cosoba-Cristii).

www.cimec.ro

390

JUDEUL

ILFOV

Nr. de cod

Numele JocalfiJIII

Clldarl
1941

Locuitori (Populatie stalorDic:ll


1941 1!130

.391 .392 393 394 395 396 397 398'

399
400 401 402 403 404

lf lf lf If lf If lf lf lf If If lf If lf

egheu 305) igneti 806)

Ulmeni 307) Ulmi 308) Urziceanca 309) Vadul-Anei 810) Valea-Bisericii 311)
Valea-Cpitanului 312) Valea-Colceagului B13)

Valea-Dragului Valea-lui-Soare BH) Valea-Popii Valea-Presnei 315)


Valea-Roie

156 282 590 192 69 61 122 77 59 533 275 198 154 358

764 890 3.074 925 343 297 577 353 296 2.646 1.47.3 86i 915 1.835

779 4.153 1.053 1.108 449 2.256 686 881 1.422

satele : Tucanca 'i Valea-lui-Soare. 308. UImi, n 1930 'inel. satul Ghionea. 309. Urziceanca, in 1930 inel. s,1tele: Alei (n 1930: Alcii-Ciocneti) i Creu.

305. 7'egheu, n 19!10 rec. la Domnetii-de-Sus. 306. 'igneti, inel. Mnstirea-1 igneti rec. n 1930 la Ciolpani, iar n 1912 rec. separat. In 1930 inel. satul Lupria (n 1930 : Lupria-Srcineasca). 307. Uimeni, format din satele: l. Ulmenii-Pmnteoi i 2. Ulmenii-U!!gureni, rec. separat n 1912 ; in 1930 inel

Vadul-Anei, in 1930 rec. la Brneti. Va/ea-Bisericii, in 1912 : Drgoetii- Valea-Bisericii. Valea-Cpitanului, n 1930 rec. la Frsinetul. Valea-Colceagului, in 1930: Blau, rec. mpreun cu satele : Movilia-Nou i Movilia-Veche, sub denumirea : Movilia. sr4. Valea-lui-Soare, in 19!10 rec. la Ulmeni. 31.'!. Valea-Premei, in 1930 ind. satul Preasna-VecheCiofhceni.
310. 311. 312. 313

www.cimec.ro

JUDEUL

ILFOV

391

Nr. de cod

Numele

JocaiiUill

Clldlrl
1!1111

(Populaie

Locullorl statornlcil)
1930

b41

405 If Valea-Stnii 406 If Varlaam 316) 407 lf Vasilai J17) 408 If Vrti 409 If Vrti (Dasclu) 318) 410 lf Vrbilu 310) 411 lf Vntori 320) 412 If Vrteju 321) 413 lf Vidra 322) 414 If Vldiceasca (1. 1. C. 415 If 416 If
Brtianu) 323) Vldiceasca (Tncbeti) 324) Vlsia 326)

189 105 647 715 2!18 32 61 182 759 78 17 24

1.017 509 3.183 3.508 1.156 137 284 906 3.500 401

762 2.641 3.013

:596 2.045 3.139

77 86

-----316. Varlaam, n 1930 rec:. la Mogoeti 317 Vasilai, inel. ctunul Prosanichiu, rec. separat in 1912, ca sat. 318. Vrti 'Dasd.lu), format prin contopirea satelor: Vrtii-de- Jos i Vrtii-de-Sua, rec. separat in 1912 : n 1!!30 rec. la Dasclu. 319. Vrbilu, aat nou, inf. in 19!19; in 1930 ctun la
Hagieti.

320. Vn/ori, n 1930 inel. satul Leile.

321. Vrteju, n 1930 inel. satele: Chirca, Nefliu i Pruni. :l2~ iJidra, inel. ctunul Bragadiru. 323. Vidiceasca (1. 1. C. Brtianu), inel. ctunul Mavrodinoaia; n 1930 rec. la 1. 1. C. Brtianu (in 1930: Brnrol"eni). 324. Vldiceasca (Tncbeti), sat nou, in 1930 inglobat la Tncabeli. :-125. Vl1ia, in 19.30 rec. la Dobroeti (Snagov).

www.cimec.ro

392

JUDETUL ILFOV Locuitori ClAdiri (Populatie atatornlc:IJ


l!Ml

Nr. de cod 417 418 419 420


If Il If Il

Numele localltiJU

1941

1930

Vlceni 828)

Vulpcti 327)

Zboiul Zurbaua 328)

152 223 95 129

670 1.013 534 584

2.363 393

.326. Vlceni, n 1930 rec. la Trestieni, sub denumirea: Cosl'ba-Cristii . .:i27. Vulpeti, in 1930 : Poenari- Vulpeti, inel. satele : Ciocnari, Niculescu (n 1930 : Poenarii-Minculescu) i Polizu (n 1930 : Poenarii-Polizu). 328. Zurbaua, n 1930 rec. la Dragomireti- Vale.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr.
de cod

ISMAIL
Cllldlrl l!iltt Locuitori (Populatie statornlell) 1941 1930

Numele localltlllll

TOTAL GENERAL 47.518


1 lsm 2 Ism 3 lsm 31 32 33 34
~5

206.921 208.736
86.283 17.569 10.713 8.001 170.638 3.462 2.223 2.504 1.620 3.757 1.776 2.645 1.614 3.186 163 3.928 2.858 2.688
1.559

36 37 38 3!l 40 41 42 4.3 44 45 46

lsm lsm lsm Ism lsm lsm lsm Ism 1sm Ism Ism Ism lsm Ism Ism Ism

Total orae lsmall (capitala) 1) Bolgrad Reni Total rural Alexandreti 2) Anadol Barta
Bneasa

9.994
5.050

Bolboao<L 3) Broasca Bulgrica 4) Cairaclia Caracurt 1>) Caracurtul-Nou 6) Caragacii-Vechi Carta!


Clia-Dunre Clia-Prut Ceamair
Ciiia

2.851 2 093 87,524 917 434 537 335 729 392 724 34!1 765 4!1
755

51.201 24.998 14.280 11.923 157.535 3.213 1.935 2.437 1.507 3.250 1.636 2.404 1.427 2.812
3.448 2.584 3,059 1.473 2.030 6.222

608 692 !1!19 425

7)

1.271

2.213 6.146

1. 2. jud. 3. 4. 5. 6. 7.
Alb.

Oraul lsmail, ioel suburbia Cetatea. Ale:~..andreti, n 1930: Satalc-Hagi, fcea Cetatea-Alb.

parte din

Bolboaca, n 1930 : Bolboca. Bulgrica, n 1930 fcea parte din jud. Cahul. Caracurt, n 1930 inel, satul Caracurtul-Nou. Caracurtul-Nou, n 1930 rec. la Caracurt. Ciiia, n 1930 fcea parte din judeul Cetatea-

www.cimec.ro

394

JUDEUL

ISMAIL

Nr. de cod 47 Ism 48 Ism 49 Ism .')(1 Ism 51 hm 52 lsm 53 Ism 54 Ism 55 Ism 56 lsm 57 lsm 58 lsm !i9 Ism (j(l lsm 61 lsm 62 Ism 63 lsm 64 lsm 65 lsm 66 lsm

1\'umele

locaUtlll

Clldlrl
1941

<Populaie

Locuitori statornlcl)
1930

19H

Cimeaua-Vruit Cimechioiu

8)

799
940

Cosa-Mare Cotul-Chitaiului 9) Curciu Cuza- Vod Dermendere Duluchioi Dumitretti 10)


Dunreanca

11)

Etulia Fntna-Znelor
Frectei

General-Averescu
Giurgiuleti Golia 12)

Hagi-Curda Hasan-Aspaga Hasan-Batr 18) 1. G. Duca lf)

111 731! 7&.3 720 369 797 1.040 779 514 524 611 !111 856 833 737
656

4.650 4.917 472 3.337 4.046


3.33~

1.683 3.820 5.3g7 2.939 2.292 2.511 2.853 4.023 1.562 3.305 3.280
?.749

1.027 794

4.776 3.820

4.679 4:261 390 3.113 3.329 2.894 1.472 3.554 4.801 2.857 1.969 2.564 2.632 3.310 1.944 3.388 2.834 2.565 4.185 3.291

8. Cimeaua-Vruit, inel. ctunul Caramanca, rec, set>arat n 1930 ca unitate distinct, adic sat. 9. Cotul-Chitaiului, in 1930 fcea parte din judeul
Cetatea-Alb.
Alb.

10. Dmnilreti, n 19:30 fcea parte ciin jud. Cetatea-

11. Duniireanca, n 1930 fcea parte din judeul Ceta12. Goli(a, n 1930 fcea parte din judeul Cetatea13. Hasrm-Batr, n 1930 fcea parte din judeul Ce-

tea-Alb. Alb.

tatca-,\lb.

14. /. G. Duca, tn 1930: Erdec-Burno.

www.cimec.ro

JUDETUL ISMAIL

395

Nr. de cod
67 Ism 68 lsm 69 Ism 70. lsm 71 lsm 72 Ism 73 lsm 74 lsm 75 Ism 76 lsm 77 lsm 78 Ism 79 Ism 80 lsm 81 Ism 82 lsm 8'! lsm 84 lsm 85 Ism

Numele

localltilll

Clldlrl tHt
S7S 642

(Populaie

Locullorl statornlcl)
1930

19U

Iserlia !5) l vnetii-Noui


Lrgeanca

Hl)

550

Marineanca Matroasca 17) Muravleanca

63 547 503 Necrasovca-Nou 614 N ecrosovca-Veche 513 Pandaclia 16) 1.092 Pocrovca-Nou 224 Regele-Mihai }10) 892 Satu-Nou 19 Satu-Nou (Cairaclia) 673 Slobozia-Mare 1.137 Sofian :!O) 485 Tabacu 59.!1 Tabunar 532 Traianul-Nou 21) 984 Traianul-Vechiu 626

2.778 3.202 2.529 3!1 2 191 2.357 2.295 2.403 5.o:w 1.072 4.389 94 3.402 5.010 2.163 2.220 2.534 4.883 2.687

2.580 2.908 2.127 299 2.142 2.138 2.378 2.089 4.365 985 4.457 79 2.933 4.315 2.560 1.908 2.415 4.754 2.591

15. lserlia, n 1930


Ivnetii-Noui, tatea-Alb.

fcea

16.

n 1930

parte din jud. Cetatea-Alb. fcea parte din judeul Ce-

17. Matroasca, n 1930 Matroasca-Cuhurului. 18. Pandaclia, n 1930 fcea parte din judeul Cetatea-Alb.

19. Regele-Mihai /., inel. ctunul ReD<4terea, rec. separat n 1930 sub denumirea : ichirlichitai-Noui ; n 1930 : i chirlichitai. 20. Sofian, n 1930 rec. mpreun cu satul Trubaiovca, sub denumirea: Sofian-Trubaiovca. 21. 7 raianul-Nou, n 1931) : Traian, fcea parte din judeul Cetatea-Alb.

www.cimec.ro

396
Nr. de cod

JUDETUL ISMAIL
Locuitori (Populalfe atatornlcll
19U

Numele localltllll

Cllldirl
1941

1930

86 87 88 89 90 91

lsm Trubaiovca 22) 66 Ism Vaisal 1.116 lsm Vaisalul-Nou 14 Ism Valea-Perjii-Noui 23) 818 lsm Valea-Perjii-Vechi 24) 214 lsm Vldiceni 21i) 486

310 4,522 47 3.118 773 2.196

3.923 38 3.370 820 1.892

22. Trubaiovca, n 1930 rec. mpreun cu satul Sofian, sub denumirea: Sofiaa-Trubaiovca. 23. Valea-Perjii-Noui, n 1930 fcea parte dia judeul Tighina. 24. Valea-Perjii-Vechi, in 1930 fcea parte din judeul Tighina. 25. Vldiceni, n 1930 : lmpuita.

www.cimec.ro

JUDEUL LPUNA
Nr. de cod Numele
JocalltllU

Clildlrl 19U

(Populaie

19U

Locuitori statornlcl'l) 1930

TOTAL GENERAL Total orae K Chiinu (capitala) 1) 2L Clral 2) Total rural 31 L Afumai 32 L Bahmut 33 L Bard ar 34 L Bcioi 35 L Bcioii-Noui 3) 36 L Bceni 87 L Blbneti 38 L Blneti 89 L Blureti 40 L Blceana 41 L Bla~a 4)

92.699 18.899 11.641 2.258 78.800 134 812

692 877 28 98 229 377 354 265 99

367.890 424.063 59.476 125.714 52.962 114.896 10.818 6.514 808.414 298.849 572 488 1.283 1.249 2.835 2.851 3.643 3.452 129 127 426 347 963 677 1.482 1.424 1.280 1.281 1.106 979 449 351

1. Municipiul Chiinu, inel. localitaile : 1. BarieraSculeni, 2. Botanica, 3. Cauoaz, 4. Costiugeni, 5. DrumulMunceti, 6. Frumuica, 7. Haritonovca, 8. Malina-Mare, 9. Malina-Mic, 10. Mcletiu, 11. Munceti, 12. Petricani, 13. Pota-Veche, 14. Schinoasa, 15. Sfnta-Vineri, 16. T bcria-Nou, 17. Tbcria- Veche, 18. Valea-Crucii, 19. Valea-Dicescul, 20. Valea-Mare-Buicani i 21. Visterniceni, care fac parte integrant din municipiu, ca suburbii. 2. Oraul Clrai, inel. localitile : 1. Bcueni (n 930: Oricova), 2. Clrai-Sat, 3. Novaci, 4. Selitea-Nou i 5. Tuzora, care fac parte integrant din ora ca ~nbur bii ; n 1930, aceste suburbii au fost rec. separat ca uniti distincte, adic sate. 11. Bcioii-Noui, sat nou nf. n 1919. 4. Blata, inel. ctunul Fundu-Toga tin, rec. separat n 1930. ca sat.

www.cimec.ro

398

'JUDEUL LAPUNA

Nr.

de cod

Numele

localllilll

Clildlrl
1941

IPopulalE

Locuitori slatornlcll)
1930

1941

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

L L L L L L L L L L L L L 55 L 56 L 57 L 58 L 59 L 60 L 61 L 62 L 63 L 64 L 65 L 66 L 67 L 68 L 69 L 70 L

Blai Brboieni

Bc Bzdga
Belieti

Bobeica Boghiceni
Boldureti Bolun

51 177 64 17 197 203 532


5)
i70

233 665 329


77
7!)()

Bozieni
Brila Brtuleanca Brtuleni

Broasca Bubueci 6)
Bucov

Buda Budei
Budeti

Buga Bujor Bursuc


Bueni

255 279 135 4 175 137 308 89 173 42 430 111 615 219 678
568

681 1.970 2.758 906 1.179


550

7 620 594 1.327 338 693 157 1.713 459


::!.51)4

775

2.535
1.952

Caracui Cart ua
Cbeti Climneti Cpriana 7) Crpineanca

101 250 122


586

8)

55

418 1.126 494 2.333 291

146 646 233 92 742 655 1.847 2.562 879 1.126 430 19 657 477 1.186 378 713 107 1.723 428 2.437 '?98 2.385 2.250 332 986 432 2.420 479

5. Boldureti, inel. ctunul Corneti. 6. Bubueci, n 1930 inel. satul Otovasca-Bc, 7. Cpriana, inel. Mnstirea Cpriana. 8. Crpineanca, n 1930 inel. satul Valea-Florilor.

www.cimec.ro

JUDETUL

LAPUNA

399

Nr. de cod

Numele

1oca1Will

Clild1r1 1941

(Populaie

Locuitori alalornlcll)
1!130

19111

71L 72 L 73 L 74 L 75 L 76 L 77 L 78 L 79 L 80 L 81 L 82 L 83 L 84 L 85 L 86 L 87 L 88 L 89 L 90 L 91 L 92 L 93 L 94 L 95 L 96 L 97 L 98 L 99 L

Crpineni Cleni

Crlani Crn eti Cheltuitor Chetrosu-Bc 9)


Chetrosu-Neam 10) Chetroenii-Noui

1.419 152 88 109 52 87 60 55 220 253 66 376 452 29 134 98 31 277 725 1.472 352 1.013 191 131 508 75 S9 1.078

Chetroenii- Vechi

Chir ca Chirianca Chiselari Cighirlt>ni


Cimieni

Cioara Ciobanoa
Ciocana-Nou

Ciocana-Veche Ciopleni
Ciorti

Ciuciuleni
Ciuteti Cojuna
Colonia

Condria-Sat

11)

Corjeva
Corneti Corncti-Gara Costeti

.5,180 5.678 567 612 362 397 397 412 234 180 389 215 -*) 229 203 22Q 174 230 783 949 879 862 280 241 1.464 1.434 1.548 1.760 123 104 515 500 376 472 146 159 1.036 1.147 2.872 2.658 :),86G 6.203 1.178 1.252 4.239 4.327 869 755 336 371 1.946 1.969 312 356
-"2:~
~21

4.766

4.407

------

9. Chetrosu-Bc, in 1930 : Chietros-Bc. 10. Chetrosu-Neam, rec. la Mereni ; n 1930 ChietrosNeam,

11 Condria-Sat, inel. Mnstirea-Condria.

rec. separat.

www.cimec.ro

400

JUDETUL LAPUNA

Nr. de cod 100 L 101 L 102 L 103 L 104 L 105 L 106 L 107 L 108 L 109 L 110 L ll1L 112 L 113 L 114 L 115 L ll6 L 117 L
liS L

Numele localltljll

Clldlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlrl), 1941 1930 1.939 1,269 649 858 681 56 ) 464 24 628 917 1.290 148 1.072 1.647
l.l99

Costuleni Cotu-Morii Cricova


Cristeti Cruzeti

Curenii-Noui Curluceni Custura


Cuza-Vod Dahaovi~i Dnceni

12)

Dobrogea-Nou 13)

Doina
Drguenii-Noui Draguemi- Vechi Drsliceni 14)

Drojdieni
Dubsari lG)

119 120 121 122 123 124 125 126 127

L L L L L L L L L

Durle ti Fnar
Frldani

Frsinesti

Fundu-Galbena
Fundu-Srici Gieti Gurenii-de- Jos

Gurenil-de-Sus

Grlea

443 272 179 251 137 27 124 10 13"4 246 295 45 261 422 21!7 432 57 1.267 1.014 60 207 180 445 14 482 124 197 319

1.7111
I.I63 626 879 558 136 500 6. 481 915 1.111 1.0241.671 l.l05 1.916 187 4.442 4.215 247 78( G64 1.785 61 1.975 468 528 1.256

1.742 233 4.748 4.376

232
836 748 1,647 65 2.002 475 692 1.398

12. Curenii-Noui, inel. grupul de case Strioa. 13, Dobrogea-Nou, sat nou, in 1930 nglobat la Snger a. 14. Drsliceni, in 1930, inel. satul Rato. 15. Dubsari, in 1930 fcea parte din jud. Tighin<l..

www.cimec.ro

JUDEUL LAPUNA

401
Locuitori statornic&)
1930

Nr. de cod 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150

Numele localltatn

Clldlrl
1!1111

!Populaie

19U

151 152 153

L Gheluza L Ghidighici 16) L Goiana-Nou L Goiana-Veche L Grtieti 17) L Grozeti L Grueva L Hanu-Vechiu L Hatmana L Hnceti 18) L Hrjauca 19) L Heletieni L Holboca L Horti L Horodca L Ho_roditea L Humuletii-Mici L Huzun L Ialoveni L 1. C. Brtianu 20) L lsaicani-Slgeni 21) L lurceni L Lpuna L Leordoaia L Leueni L Logneti (Drsliceni)

136 436

.as

81 344 356 112 144 22 1.462 193 64 142 634 157 770 53 207 1.086 41 102 392 975 88 303 49

3~366

545 1.787 183 339 1.360 1.445 447 664 149 4.571 657 233 63'! 2.489 589

237 807 3.567 152 402 1.326 3.714 353 1.331 177

537 1.847 138 317 1.276 1.386 387 661 124 6.338 581 205 538 2.408 574 2.988 159 730 3.650 394 1.439 3.849 271 1.196 166

----16. Ghidighici, inel. Gara-Ghidighici.


17. 18. 19. 20. 21.

Grtieti, inel. c tunul Bulboaca. H nceti, in 1930 inel. satul Srata-Mereti. HrJauca, inel. Mnstirea Hrjauca. /. C. Brtianu, in 1930 rec. la Srata-Galben, lsaicani-Slgeni, (in 1930 : lsaicani), inel, ctunul Slgeni, rec. separat in 1930, ca sat,

www.cimec.ro

26

402

JUDEUL LAPU~NA

Nr.

de cod

Numele Iocalltlfil

CI4diri
19111

(Populaie

Locuitori statornic.!)
1930

l9U

154 L Logneti (Hnceti) 658 1.365 155 L Lozova 389 156 L Malcoci 581 157 L Manoileti 627 158 L Mcreti 159 L Mgdceti 22) 123 160 L Mleti 213 .3() 161 L !V!nsti rea-l Iim cu 162 L Mnstirea-Rciula 23) '316 163 L Mrinici 91 164 L Mxineni 354 165 L Mndra 1.070 166 L Mereni ~4) 317 167 L Mcreeni 329 168 L Micui 323 169 L Miclu~eni 25) 51 170 L Mihai-Vitcazu 26) 729 171 L Miletii-Mari 500 172 L Miletii-Mici 147 173 L Mireti 91 174 L Mldincti 521 175 L Moleti Il 176 L Movilcni 268 177 L Negrca 164 178 L Negreti 465 179 L Nemeni 22.
ceti.

2.543 5.009 1.634 2.168 2.645 574 976 96 1.306 444 1.266 4.404 1.274 1.285 1.368 225 2.689
2.132 fi04

2.404 4.774 1.528 2.198 2.375 453 1.056 82 1.167 413 1.139 4.159 1.310 1.262 1.273 233 :2.670
2.01 'l

519

395 2.356 57 1.()43 612 1.906

394
2 027

54

990
675 1.813

Mgdceti,

inel.

ctunul

Fluture; n 1930: Magda-

23. Mnstirea-Rciula, rec. la Rciula. 24. Mereni, inel. ctunul Mereni-Gara i satul ChetrosuNeam, ambele rec. separat in 19110. 25. Miclueni, in 1930 : Micleueni. 26. Mihai-Viteazu, in 1930 : Cevcari.

www.cimec.ro

JUDETUL LAPUNA

4()3

Nr. de cod

Numele

Jocalltilll

Clildlrl
19~1

(Populaie

Locuitori statornlcil) 1941 1930

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
~05

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Nimoreni Nisporeni
N!cani

~7)

Obilenii-Noui Obilenii-Vechi
Onetii-Noui Onetii-Vechi

387 1.453 413 121 216


57

1.470
5.068 I.G2il :il3

1.451
5.975 1.566

447
824 282 263 238 1.095 273 487 1.937 1.201
I.9.'l.i

929 ) 36 *) 235 39 1.227 307 499 1.913 1.311 2.048 1.050 701 242 115 3.560 392 2.054 304 3.463 301 2.066

73
56
28)

Otovasca Otovasca-Bc Palanca Parcani


Pacani Pneti Pulcti

7 332
74

138 519 322


535

Prjolteni Pereni Peticeni Petricica Petrosu


Pituca

Pojoreni Principele-Carol Principesa-Elena 29) Puhoi


Rato 30) Rciula 81)

282 182 62 30 871 196 492 75 825 79 544

1.092 536 244 101 3.332 744 1.550 254 3.179 1.951

27. Nisporeni, inel. grupul de case Tnjeleti; in 1930 inel. satul tefan-cel-Mare. 28. Otovasca-Bc, in 1930 inglobat la Bucueci. 29. Principesa-Elena, sat nou, inf. in 1923. 30. Rato, in 1930 rec. la Drsliceni. 31. Rciula, inel. Mnstirea-Rciula.

www.cimec.ro

404

JUDEUL LAPUNA

Nr. de cod

Numele

localltAll

Clldirl 1941

(Populaie

Locuitori statorolcl)
1930

IIIU

206 L 207 L 208 L 209 L 210 L 211 L 212 L 213 L 214 L 215 L 216 L 217 L 218 L 219 L 220 L 221 L 222 L 223 L 224 L 225 L 226 L 227 L 228 L 229 L 230 L 231 L 232 L

Rdeni

Recea Regele-Carol Revaca Rezeni

32)

Rocani Rusetii-Noui Rusetii-Vechi

Saca Sadova Sahaidac


Screni

Srata-Galben 33) Srata-Mereeni 34)

Sngera 31i) Scoreni Selitea- Veche


Sirei

Sociteni Sofia
Soltneh Spriei Stucenii-Noui

as)

Stolniceni
Streni

172 767 33 136 875 187 773 60 55 802 108 155 914 96 504 827 755 740 180 267 173 146 84 405 1.294
8.3

783 2.918 129 612 3.627 748 2.367 239 227


3.0~!1

710 2.833 513 3,334 700 2.979 274 191 2.991 406 620 3,466 1.879 3.105 2.737 2.9,59 656 683 612 555 303 1.639 5.054 434 1.721

409 648 3,536 457 2.216 2.911 2.925 3.108 734 944 669 56i 449 1.729 5.157
6 )

Strmbeni Suruceni

400

1.687

32. Regele-Carol, n 1930 rec. la Srata-Galben. 33. Srata-Galben, n 1930 inel. satele : 1. C. Brtianu i Regele-Carol. 34. Srata-Mere1eni, n 1930 rec. la Hnceti. 35.. Sngera, inel. grupul de case Schinoasa; n 1930 inel, satul Dobrogea-Nou. 36. Stuunii-Noui, n 1930 : Stvcenii-Noui.

www.cimec.ro

JUDEUL LAPUNA

405
---------Locuitori statornlcl) 1!130 11141

~r.

de cod

Numele localltllfll

Clldlrl 1941

(Populaie

2.3.3 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 240 241 242 24.3 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256

257 258 259

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

apte-Sate
endreni icov

ipoteni tefan-cel-Mare 87) Tletii-Noui Tletii- Vechi Ttreti Temeleui

Togatin Topor Traian 38)


Tristeni 89)
Trueni ip ala

283 212 40 1.212 148 272 1.39 28.3 .324 77 91


71 bS

1.018 747 154 4.755 510 1.208 564 1.24.3 1.280 !344 .3.37 .307
3ll9

1.181 7.3.3 121 4.524 9.3.3 51.3 1.173 1.242 299 .315 244 214 4,559 1.791 .3.618 485 1.251 3.35 69 19 1G6 92 518 4.310

Ulmu Ursari V adu-lui-Vod Vadu-Nou 41)


Valea-Coloniei

<~O)

Valea-Florilor <12) Valea-Grajdului Valea-Paladi Valea-Satului (Boldurcti) 4fi Valea-Satului (Colonia) 33 204 Valea- Tristcni 1.171 Vlcinei

1.180 498 937 113 .300 46 73 42 12 2

4.821 2.028 3.772 488 1.103 206 .345 101 .35 ) 7 170 141 78:2 4.335

.37. 38, 39. 40. 41. 42.

tefan-cel-Mare, in 1930 inglobat la Nisporeni Traian, sat nou, inf. n 1924. T risteni, sat nou nf. n 1912. Vadu-lui-Vod, n 1930 inel. satul Vadu-Nou. Vadu-Nou, n 1930 inglobat la Vadu-lui-Vod, Valea-Florilor, n 19.30 inglobat la Crpineanca.

www.cimec.ro

406

JUDEUL LAPUNA

Nr. de cod 260 L 261 L 262 L 263 L 264 265 266 267 268 269 270 271 L L L L

Numele localllillll

CUid.lrl
1941

1Populatie

Locuitori statornlcil;
1930

1941

Vratic
Vrzreti 43) Vrz.retii-Noui (Boldureti) Vrzretii-Noui (Pituca) Vsieni Vntori Volc.neti

151 1.046

541 .3.796 228 1 642 1.562 1.206

147 3.831 201 1.536 1.665 1.344 482 3.542 871 943 1.419 3.170

58
408 439 314

85
913 220 244 416 846

356
3.560

Vorniceni
Zmoi

L.
L L L

957
1.033 1.635 2.952

Zberoaia Zembreni
Zubreti

43. Vr zreti. inel Mnstirea-Vrzreti. ) Scderea numrului locuitorilor s'a produs n anul 1940, n urma repatrierii populaiei germane.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele IOCIIJitllll

MEHEDINTI
Clldlrf
1941

Locuitori (Populalle st11tornlcl)


1941 1930

TOTAL GEJ.'lERAL 81.516 327.633 303.575 7.293 89.289 80.438 Total orae Me Tarnu-Severiu 21.107 (capitala) 1) 4.731 30.475 1.459 1.461 2 Me Baia-de-Aram 2) 431 7.870 7.305 2.131 3 Me Strehata :1) 74.223 288.394 2i 8.137 Total rural
31 Me 32 Me 3.3 Me 34 Me 35 Me 36 Me 37 Me 38 Me 39 Me 40 Me AJa-Kaleh
Adunaii-Tciului Albuleti
Almjel Apa-Neagr

4)

Arginteti Arvteti Atrna i

Aurora Bahna

216. 95 485 464 114 132 110 70 240 149

579 407 1.765 1.820 329 523 355 237 985 544

455 720 1.741 1.811 295


411~

407 244 949 549

1. Tumu-Severin, n 1912 inel. satul Cernei, considemt la acea dat ca suburbie a oraului. 2. Baia-de-Amm, inel. localitile : 1. Dealu-Mare, 2. l'cstria i 3. Tarnia, care fac parte integrant din oraf, ca suburbii. 3. Strelwia, inel. localitile : 1. Ciochiui, 2. Comanda, 3. Hurduceti, 4. Lunea-Banului i 5 Sltinicu-Mare, care fac parte intq;ranl din ora, ca suburbii; n 1930 i safac parte integrant din ora, ca suburbii ; n 1930 i sa.tele : Sltinicu-Mic i Stnceti erau nglobate la ora, ca suburbii. 4. Aduuaii-Tei,tlui, n 1930 inel. satele: Brgleasa i
Vldica (Rccoreni).

www.cimec.ro

408

JUDEUL MEHEDINTI

Nr de cod

Numele localltillll

CJ.Idlrl 1941

(Populaie statorafcil~

Locuitori

19111

1930

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

189 189 146 Baloteti 375 Balta Balta-Verde 341 Batoi 218 Bdieti 7) 101 613 Blcia Blaii-de- Jos (cu Faa) 145 43 Blaii-de-Mijloc 8) 103 Blaii-de-Sus 9) 36 Blua. 363 Brboiu Brzuica (Valea120 Perilor) 10) 30 55 Me Bsci 11) 144 56 Me Bseti 50 57 Me Bzvani 12) 557 58 Me Bcle 2'26 59 Me Bltanele 218 60 Mc Blvneti 57 61 Me Briacu 87 62 Me Brlogeni 13)

Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Bala-de-Jos 5) Bala-de-Sus 6)

584 618 629 1.247 1.359 940 421 2.363 535 185 386 169 1.345 500 119 451 209 2.023

722 874 589 1.180 1.277 910 2.261"

565
590 168 1.369 439 512 1.942 767 711 174 552

756
792 213 300

5. Bala-de-/ os, n 1930 inel. satul Cru. 6, Bala-de-Sus, n 1930 inel. satul Lturoasa. 7. Bdieti, n 1930 rec. mpreun cu satul Ciolani, suh denumirea : Ciolani-Bdieti. 8. B/aii-de-Mijloc, n 1930 rec. la Blaii-de-Sus. 9. Blaii-de-Sus, n 1930 inel. satul Blaii-de-Mijlor 10. Brzuica, n 1930 : Valea-Perilor. 11. Bsci, n 1930 rcc. Ia Floreti 12. Bzc'ivani, n 1930 rec. la irioiu. 13. Brlogeni, n 1930 inel. satul Cearngeni.

www.cimec.ro

JUDETUL MEHEDINTI

409
Locuitori slatornld) 19111 1!151

Nr. deco d

Nnmele localltlltll

Clildlrl 19U

(Populaie

6.3 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Mc Me Me Mc Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Brzescu 14)
Bereti 11>)

Biban

16)

Bistreu Bistria

Blidaru
Bobaia 17)

Boca Boceni Borogea


Branitea

75 80 89 189 379 41 281 63 172 88 4.30

Bratilovu 18)
Brativoeti
Brdetu 10)

55
84 190 47 56 34 64 41 484 336 21 577

Brduleu 20) Brgleasa 21)

Brnzeni Brebina Bresnicioara


Bresnia-Motru Bresnia-Ocol Brea 22)

Broscari

281 258 301 761 1.660 143 972 254 521 3.32 2.082 198 301 700 178 191 143 18'5 144 1.949 1.522 82 2.225

656 1.548 146 1.023 234 .637 334 1.889

287 788 1!10 202 148 1.876 1.333 2.095

14. B1'zescu, n 1930 rec. la lmoasa. 15. Be1'eti, n 1930 rec. la Rudina. 16. Biban, n 1930: Bibanu, rec. la Slaoma. 17. /Jobaita, inel. ctunele : 1. Brda i 2. icu-Rou. 18. B1'atilovu, in 1930 rec. la Mreti. 19. B1'detu, n 1930 inel. ctunul Brdeelu, deci. ca sat n 1939. 20. B1'deelu, n 1930 ctun la Brdetu. 21. B1'gleasa, n 1930 rec. la Adunaii- Teiului. 22. B1'e(a, n 1930 rec. la Cernaia.

www.cimec.ro

410

JUDEUL MEHEDINTI
Locuitori <Populatie statornlc4}
1Y41 1930

Nr.

de cod

Numele localll4111

Cl4dlrl
19tt

86 87 88 89 90 91 92

Me Broteni 23) Me Bucura Me Budneti Me Buicani :!4) Me Buiceti :la) Me Bunoaica Me Burila-Mare
Burila-Mic

93 Mc

94 Mc Buseti 95 Me Busu :!6) 96 Mc Busuleu 27) 97 Me Butoieti 98 Me Cacoi 99 Me Capu-Dcalului :!8) 100 Me Clieni 101 Me Clinetii-de- Jo~ 102 Me CJinetii-de-Sus JU3 Me Clugreni 104 bie Cmuicti 105 Me Cnicea 106 Me Cpineti 29))

35 143 168 16 270 164 285 237 139 155 139 214 226 46 21
3l)

106 568 585 53 900 615 1.154 970 518 604 520 792 881 159 52
!li

834 531 530 899' 568 \.122 879 455 9!"1 579 72!J 910 58 96 251 428
~33

83 141 95 209 26

271 480 388 726 97

(i98

~:~. llrotcu.", n 1<J30 Gleata i Orbcni.


'}j

ind. satele :

Cpincti, Condulcti,

24. Buicani, n 1930 rec. la Proite5ti. lJuiceti, format dup 1912 prin contopirea localitilor: Buiceti, comuna Gura-Motrului i Buiceti, comuna Pluta. 26. Bwu, h 19!30 ind. satul Grditea. 27. Bumleu, n 1930 inel. ctunul Gropanclc, deci. ca sat n 193!1, 28. Cafm-Dealului, n 1930 rec. la Ctunele. 29. CiifJt'i{iueti, n 1930 rec. la Broteni.

www.cimec.ro

JUDEUL MEHEDINTI

411

Nr.
:de cod

Numele localltlfll

CUidlrl
1941

(Populaie

Locuitori slaloralcl>
1930

19111

107 108 109 IlO lll 112 113 114 ll5 ll6 117 liS. ll9 120 121 122 123 124

Mc Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Crmidari 30) Ctunele 31) Czneti 32) Cmpu-Mare 33)

Crceni Crciu 34) Crjei


Crniceti 31>) Cru 3 6 )

Cearngeni 37) Cearngul Celnata Ceptureni 38) Cernaia :19) Cerna-Vrf


Cernei 40)

Chilia
Chiimii 41)

58 86 114 24 203 94 .53 62 38 61 94 91 58 110 149 280 184 45

274 383 454 88 698 345 205 247 109 241 413 276 222 374 454 1.118 773 148

956 527 687 205

359 307 423 441 1,551 667

30. Ciiriimidari, n 1930 rec. mpreun cu satul Noptea, sub denumirea : Noptea-Crmidari. 31. Ctunele, n 1930 inel. satele : Capu-Dcalului, Stcit-u si Valea-Perilor. 32. Cziineli, n 1930 inel. satul Jignia, 33. CmfJU-Mare, n 1930 rec. la lupca. 34. Crciu, n 1930 rec. la Vgiuleti. <15. Cmiceli, n 1930 rec. la Severineti. :lG. Cru, n 1930 rec. la Bala-de-]os. 37. Cearngeni, n 1930 rec. Barlogeni. 38. Cepiureui, n 1930 rec. la Cracu-Muntelui, ca simplu
ctun.

39. Ccmaia, n 1930 inel. satul Brea. 40. Cernei, n 1930 inel ctunul Tunari, decl. ca sat in 1939 ; n 1912 nglobat la Turnu-Sevcrin, .:a suburbie. 41. Chiimii, n 1930 rec. la Iupca,

www.cimec.ro

412

JUDEUL

MEHEDINTI

Nr. de cod

Numele JocalltiiJII Ciolani 42) Cioroboreni


Ciovrnani Cireu

Locuitori CUidlrl (Populatie statornicA}


1941
J9ql

1930

125 Me 126 Me 127 Me 128 Me 129 Me 130 Me 131 Me 132 Me 133 Me 134 Me 135 Me 136 Me 137 Me 138 Me 139 Me 140 Me 141 Me 142 Me 143 Me 144 Me 145 Me 146 Me 147 Me 148 Me 149 Me

Cleanovu
Cleneti

48)

Cloani

Cocorova
Cojmneti Colreu Colibau

Comneti
Conduleti

44)

Copcioasa (Floreti)
Copcioasa

72 320 267 224 580 93 193 165 149 138 194 119 29 224 118 376 172 269 95 226 108 39 123

317 1.364 956


()44

56 (Zegujani)45) 38

Corcoya Cord un
Corlelu Corobile

46)

Corzu Costeni H)
Costeti
Coovu

Cotoroaia-de-Jos 48) Cotoroaia-de-Sus

2.369 360 793 641 503 462 692 389 108 2!10 183 1.005 534 1.424 587 1.094 3'16 772 385 177 492

764 1.275 968 631 2.166 689


552

5!16 493 740

S58
216 782
525

1.366 727 1.025739 431 330 442

42. Ciolani, n 1930 rec. mpreun cu satul Bdicti, suh denumirea : Ciolani-Bdieti. 43. Clen'eti, n 1930 rec. la Olteanu. 44. Condu/eti, n 1930 rec. la Broteni. 45. CojJcioasa (Zegujani), n 1930 rec. la Zegujani. 46, Corobile, n 1930 inel. satul Trestioara. 47. Cosleni,. n 1930 rec. la Covrigi. 48. Cotoroaza-de-fos, n 1930 inel, satul Tiirigi.

www.cimec.ro

JUDETUL MEHEDINTI

413,

Nr.

de cod 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 161 165 166 167 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Numele

locallt4ll

Cl4dlrl
1941

(Populaie
lY~I

Locuitori statornicA)'
1930

Covrigi 49) Cozi a Cracu-Lung Cracu-Muntelui ~O) Crainici ~1) Crgueti 62) Cremenea-de-jos Cremenea-de-Sus Crivina Croicea liS) Croici Cujmiru ~4) Cujmiru-Mic ~~)
Dnceu Dlbocia ~6)

Dlma Drvari
Dedovia f>7)

144 222 73 60 199 125 167 103 522 34 153 659 98 392 177 153 511 65

535 1.049 2.!!0 249 712 447 603 362 1.1175 128 b35 2.991 457 1.649 627 468 2.367 255

1.570 972 143 418 673 1.023 621 369 1.911 556 3.299 1.528 763 462 2.044 597

49, Covtigi, inel. ctunul Valea-Hobiei, rec. separat cn sat n 1912; n 1930 inel. satele: Costeni i Hobia i c .. tunul Murgilcti, deci. ca sat n 1939. 50. Cracu-Muntelui, n 1930 inel. ctunul Ceptureni, deci. ca sat n 1939. 51. Cmini, inel. ctunul Valea-Plopului, rec. n 191~ separat ca sat ; n 1930 inel. satul Srdneti. 52. Crigueti, n 1930 inel. ctunul Prejneni, deci. ca sat n 1939. !i3. C1'0il'ea, n 1930 rec. la Mru-Rou. 54. Cujmiru, n 1930 inel. satul Cujmiru-Mic. 55. Cujmi1'!1-Mic, n 1930 rec. la Cujmiru. 56. Dlbocia, n 19.'JO inel. satul Firizu, 57. Dedovia, n 1930 inel. satele : Dcdovia-Nou (GuraPoroinii) i Valea Copcii.

www.cimec.ro

414

JUDETUL MEHEDINTI
Locuitori statornic!) 19U 1930

Nr.
de cod

Numele locallt6tll

Clldlrl IMI

1Populatie

168 Me 169 170 li1 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 18S 184 185 186 187
Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Dedovia-Nou

(Gura-Poroinei) r;e) Degera i Deleni De vesel Dobra o9)


Drghicti Drgoteti 60) Drgoteti (Fntna!)omul'tL~cZ"t~

S2 2S9

131
89S

so

47S j51 66 260

88 1.829 1.321 250 1.009


:::19

866 12S 1.780 l.S07 240 917 '361


86S

Drincea

88 218 40 Duculeti 61) 167 Dudai (Cernei) Dudai (Schela-Cladovei) 91 21 Dumbrvia 62) 308 Elisabeta 89 Ercea 63) 199 Erghevia 56 Faa-Cremcnei G4) 70 Fa.a-Motrului 6G) 140 Furoaia 228 Fntna-Domneasc

907 161 687 466


71 1.176

362 S78 1.048 568 667 211 198 488 781

351 701 204 240 472 808

58. Dedovia-Noui (Gura-Poroinii}, n 1930 rec. la Dedovia.

59. Dobra, inel. ctunul Costanda. 60. D1ilgoteti, J"ormat dup 1912, prin contopirea satelor . l. Drgolqtii-dc- Jos i 2. Drgotetii-dc-Sus. 61. lJuculeti, n 1930 rec. la irioiu. 62. Dumbn'via, n 1930 rec. la Negreti ; n 1912 nglobat la Oprncti. 63. Euea, n 1930 inel. satul Poiana. 64. Fua-Cremenei, sat nou nf. dup 1912. 65. Faa-Motmlui, n 1912 nglobat la satul Stngceaua.

www.cimec.ro

JUDErUL MEHEDINTI

41&

Nr. de cod 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Me Me Me

Numele locnlllllJI

Clldlrl
1941

Locuitori (Populatie statornicll


19111

1930

Fntna-Mare 66) Fntnele-Negre 67) Firizu 68)


Flmnda Floreti 69) Gleata 70) Grdneasa Grdoaia

Grbovul-de-] os Grbovul-de-Sus

Grla-Mare 71)
Grnia

Gemeni Ghelmegioaia
Gheorgheti Giura 72) Giureti 73) Glogova 7 4 )

167 183 40 313 54 23 108 124 141 157 689 89 517 111 59 41 28 205

675
677

847 906 1.189 338 360 405 534 563 2.967 326 1.969 419
13~

174 1.220 237 65 366 532 633 603 3.379 344 2.052 444 1i4 204 86 739

!111

(i87

----66. Futina-IHare, n 1930 inel. satul Valea-Prunio~ rului. 67. F<11i<nc:le-Ncgre, n 1930 ind. satul Valea-Porumluhn ; in 1~) 12 inel. satul Valea-Pruniorului, care n 1930 a fost rcc. mpreun cu satul Fntna-Mare. 68. Firiw, n 1930 rec. la Dlbocia. 69. Floreti, n 1930 inel. satul Bsci. 70. Giileata, n 1930 rec. la Broteni. il. Gr!a-Mmc, inel. c tunul Atrnai, nglobat dup 191 '2 la Grla-Mare. 72. Giura, n 1930 inel. satul Vluica (Blaii-de Sus). 74. Glogova, inel. ctunele : 1. Roghiceti i 2. ValeaBrtia.

www.cimec.ro

416

JUDEUL MEHEDtNI

~r.

de cod 206 207 208 209 210 211 212 213 . 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Numele

localltlJI

Clldlrl 11141

Locuitori (Populatie statornicA)


1941

1930

Goana

Godeanu
Gogou

Golineasa
Gorneni Gornovia

Govodarva 111)
Grditea 78) Greceti

Greci 7 7) Gropanele 78)


Grozeti

Gruia Gura-Motru
Gura-Vii
Guu Gvardenia

Halnga-Mare 79) Halnga-Mic BO) Higiu-Drgheti Higiu-Ursoaia 81) Hinova

160 203 423 22 273 203 149 66 260 399 20 205 418 148 139 92 598 194 32 44 148 3112

787 707 1.685 87 977 708 554. 285 919 1.594 79 726
1.774

664 649 1.654 91 897 706 691 911 1,558 741 1.604 543 655 317 2.288 775 160 562 1.272

582 668 290 2.396 855 114 165 566 1,378

75. Govodarta, n 1930 inel. satul Roia, i6. Griiditea, n 1930 rec. la Busu. 77. Greci, inel. ctunele: 1 Ctneti, 2.
Du(eti.

Creeti i

3,

78. Gropanele, n 1930 rec, la Busuleu, ca simplu ctun. 79. lfalnga-Mare, n 1930 rec. mpreun (U satul Ha lfmga-Mic, sub denumirea : Halnga. 80. l!alnga-Mic, n 1930 rec. mpreun cu satul Ha lnga-Mare sub denumirea : Halnga. 81. lligiu-Ursoaia, format din satele: l. Higiu i 2, lJr. soaia, rec. separat n 1912.

www.cimec.ro

JUDETUL

MEHEDINI

417

Nr. de cod

Numele Jocalltllll

Clldlrl l!MI

<Populaie

Locuitori

statornlcl)
1!130

I!Ml

228 229 230 231 232 233 2.34 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Hobia 82) Horti 83) Hotrani

Husnicioara lgiroasa
lablania 84) Ilovu 85)

Ilo via Ilovu 86) !moasa 87)


lnsurei-Cincirleti 88)

lsverna Isvoarele
Isvorul-Anetilor 89)

lsvorul-Brzei Isvorul-Frumos lupca 110 )


lzimea

lzvorlu

Jiana-Mare

83 52 206 146 432 173 428 222 75 120 28 284 398 199 200 184 27 309 203 3ll

348 168 835 546 1.564 493 1.561 855 290 465 91 905 1.628 760 844 703 103 1.485 777 1.380

365 789 527 1,603 603 1.527 799

750
741 1.485 1,066 807 738 628 1.275 785 1.305

Hobia, in 1930 rec. la Covrigi. Horti, inel. ctunul Brabei; n 1930 inel. satelr.' Prvneti i Scoara. 84. lgiroa.w, inel. ctunul Bltanele, nglobat dup 1911'

82, 83.

la lgiroasa. 85. llovu, inel. ctunul Borcneti. 86. /lovu, in 1930 rec. mpreun cu satul Suharu, sub denumirea : Suharu-Ilovu. 87. /moasa, n 1930 inel. satul B5.rzescu. 88 burei-Cincirleti, sat nou ; n 1930 rec. la Porc ata. 89. lsvo1ul-Anetilor, in 1930 inel. satul Petriu. 90, lupca, inel. ctunul Srdnetii-de-Sus ; n 1930 inel. &atele : Cmpu-Mare, Chitimii i Giureti.

www.cimec.ro

418
Nr. de cod
248 249 250 251 2b2 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

JUDETUL MEHEDINTI Locuitori (Populatie statornlcl1) 1930 1941


761 1.403 224 1.093 421 675 1.271 1.021 41S

Numele localltllfll

Clildlrl
19111

Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Jiana-Veche
Jidotia Jignia 91)

Jirovu

92) Jugastru-Nou 93) Jugastru-Vechiu 9~)


Jupneti

Jormneti

164 346 51 282 109 80 41 101

3ll
107 299 610 197 6.U 228 498 123

251
608 276 51S. 467 119 361

La cu Larga Lazu
Lturoasa 9~)

157 58
180 73 139 33 103 19f) 48 129 281 210

Leorda Ludu Lumnicu-de-Jos Lumnicu-de-Sus Lupoaia l7)


Lupoia

96)

358
116 726 190 498 1.013 591!

35

121
691 182. 384 965

Lupa-de- Jos Lupa-de-Sus Magheru 98)

584

91 Jignia, n 1930 rec. la Czneti. 92. jo1mneti, inel. ctunul Rcnei; n 1930 rec, la Oltcanu. 93. fugastru-Nou, n 1930 rec. mpreun cu satul Jugastru- V t.chiu, sub denumirea : Jugastru. 94. fugastru-Vechiu, n 1930 rec. mpreun ru satul jugastru-Nou, sub denumirea: Jugastru. 95. Lturoasa, n 1930 rec. la Bala-de-Sus, 96. Lumnicu-de-fos, n 1930 inel. satul Valea-Mare. 97. l,upoaia, inel. c tunul Cracu-Dealului. 98. Magheru, inel. ctunele: 1, Faa-Buliga i 2. PlaiuCertu- Vraiu.

www.cimec.ro

JUDETUL MEHEDINTI

419
Locuitori (Populatie statornld)
t!l4l 1930

.Nr. de cod

Nmele Jocallllfll

CJIIdld
l!jql

269 Me 2'i'O Me 271 Me 272 Me 2'13 Me 274 Me 27 5 Me 276 Me 277 Me 278 Me 279 Me 280 Me 281 Me 282 Me 283 Me 284 Me 285 Me 286 Me 287 Me 288 Me 289 Me 290 Me 291 Me 99.

Malovu

Malomnicu Manu Marga - Marman


Mlrica Mreti 99)
Mru-Rou 100) Mtsari 101) Menii-din-Dos Menii-din-Fa 1J2) Meriu
Miculeti

287 77 82 65 . 53 107 203


82

1.079 273 311


231

994
212

H3)

Mijarca Mileni
Milua Moiseti

24i 193 101 157 211 84

234 413 755 290 945 600 372


545 776

378 241 208 361 1.119 476 ..890


621

:332
584

147
177 113 33 41
186

Molani
Moneni

Motru-Sec
Murgileti H 4)

Nadanova
Negoeti tOl>)

110 124 213

711) 389 106 161 726 490


402

767 548 787 322 535 651 393 92 114 598

647

407 693
i Stneti.

Mreti,

n 1930 inel. satele : Bratilovu

100. Mnt-Rou, inc;l. ctunul Valea-Udri~tii ; n 1930

inel. satele : Croicea i' Pucau. 101. Mtsari, format din satele: Mtsarii-de-jos 'i Mtsarii-de-Sus, rec. separat in 1912. 102. Menii-din--Fa, n 1930 inel. satul Robeti. 103; Miculeti, inel. ctunul Ciorani ; in 1930 inel. satul tiucani,. 104. Murgi/eti, rn 1930 ctun la Covrigi. 105, Negoeti, inel. ctunul Mogoani, rec.separat in 1912, <a sat.

www.cimec.ro

420

JUDEUL

MEHEDINTI Locuitori statoralcl)


1930

Nr. de cod

Numele localltltll

Clldlrl
1!141

(Populaie

1941

292 Mc Negreti 108) !9.! Me Negrua 294 Me Noptea 107) 295 Me Obria-Cloani 296 Me Obria-de"Cmp 297 Me Ohaba 108) 298 Me Olteanca 299 Me Olteanu 109) 300 Me Oprneti 110) 301 Me Oprioru 302 Me Orbeni 111) 303 Me Orevia 112) 304 Me Orevia-Mic 113) .305 Me Orzeti .306 Me Ostrovu-Corbului 307 Me Ostrovu-Mare 308 Me Padeu 309 Me Padina-Mare 310 Me Padina-Mic

129 168 181 229 321 197

460

782

506
764

506
904 763 U2& 601 475 1.285 3.945 1.71!2 220 !123 740 1.281 68, 1.264 1.054

795
I.S98 617 492

125
143 .?4 1.011 138 362 68 91 171 331 220 320 254

526
212 4.222 440 1.884 250 368 737 1.334 668 1.211 1.043

106. Negre1ti, in 19!10 inel. satele : Dumbrvia oi Opr 107. Noptefa, n 1930 rec. mpreun cu satul Crmidari, 1ub denumirea : Noptea-Crmidari. 108. Ohaba, inel. ctunul Ppeti. rec. separat tn 1912, ca sat. 109. Olteanu, n 19.'10 inel. satele: Cleneti i Jorm neti cu ctunul Rcnei, nglobat dup 1912 la Jorm
neti.

Il O. Oprnefli, n 1930 rec. la Negreti ; n 1912 cuprindea i satul Dumbrvia. 111, Orbeni, n 1930 rec. la Broteni. 112. Orevia, n 1912 inel. Orevia-Mic. 1L1. Orevia-Mif, n 1912 rec. la Orevia,

neti.

www.cimec.ro

JUDI::l UL MEHeDINTI

421 Locuitori statorolcll


1930

Nr. de cod

Numele loc:alltltB

Clldlrl
1!1111

(Populaie

1941

311 312 313 314


315

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me

Pavu
Psrani 114)

Ptulele
Puneti

Prlagele Prli ta
Prvneti 115) Prvuleti

Peri
Peteana 116)

Petenua 117)

Petra
Petnu 1 H1)

Piatra-Alb

Piri a
Pitulai 119)

Plaiu Plopi
Plotina

Pluta Podeni Podu-Grosului Poiana 121) Poiana-Ciorei

120)

97 139 1.074 144 177 70 20 24 285 86 44 285 73 14!1 248 211 45 150 222 251 418 186 65 90

331 549 4.541


544

353

692 295 70 117 731 140 186 937 2!i4 604 949 875 16S 503 900 907 1.562 .529 241
416

4.305 540 611 294 91 787 885.


305 904 833 183
528

847 829 1.451 449 360

114. Psrani, n 1930 rec. la uia (Motru). 115. P1"vnefli, n 1930 rec. la Horti. 116. Peteana, n 1930 rec. la Stroetti 117 Peteuua, n 1930 rec. la Stroeti. 118. Petriu, n 1930 rec. la lavorul-Anetilor. 119. Pitulai, inel. ctunul Barda. 120. Podu-Grosului, inel. ctunul Podeni, nglobat 1912 la Podu-Grosului. 121. Poiaua, n 1930 rec. la Ercea.

dup

www.cimec.ro

422

JUDETUL MEHEDINTI
Locuitori

Nr. de cod

Numele localllltll

Clldlrl 1941

IPopalale statornlcl)

1941

19110

335 336 :337 338 339 340

Me Me Me Me Me Me 341 Me 342 Me 343 Me 344 Me 345 Me 346 Me 34 7 Me 348 Me 349 Me 350 Me 351 Me 352 Me 353 Me 354 Me 355 Me 356 Me 357 Me 358 Me

Ponoarele
Porcaa 122) Porceti

!.5
57

207

164
28~

213
112

34
135 208

148
542 829 774

Poroina Poroina-Mare
Poroinia
Pota-Veche 128)

514

811
749

189 34
204 157 83 139 230

98

136
704

Prejna Prejneni
Priboeti

126)
12~)

760
622

332
732

319
425

Principele-Mihai
Prisceana

Pristol
Proiteti 121) Prunior

416
53 205 366 26 122

1.040 1.883
204 753

908 1.720
272

Punghina 121)
Pucau 128) Puinei

Racova
Racovia Rdueti Reni Riculeti Rscoleti

167
36

1.51!6 77 523 641


146

784 1.496
412

635
120 279

79
29
32

309
105 126

40

139

105. 104 231

122. Porcaa, in 19!10 inel. ctunul lnsurei-Cincirlelll. deci. ulterior ca sat. 123. Pota-Veche, in 1912 lnglobat la Stngceaua 124. Prejneni, in 19.30 ctun la Crgueti. 125. Principele-Mihm, sat nou nf. dup 1912. 126. Proiteti, in 19!10 inel. satul Buicani. 127. Punghina, inel, ctunul Mgurcle, rec. separat n 1912, ca sat. 128. Pucau, in 19!10 rec. la Mru-Rou.

www.cimec.ro

JUDEUL MEHEDII'<I

423
Locuitori (Populaie statornicA) 1911 1930

Nr. de cod

Numele localltilfll

ClAdiri lMl

359 Me 360 Me 361 Me 362 Me 363 Me 364 Me 365 Me 366 Me 367 Me 368 Me 369 Me 370 Me 371 Me 372 Me 373 Me 374 Me 375 Me 376 Me 377 Me 378 Me 379 Me 380 Me .!181 Me 382 Me 383 Me

Rpa-de-Lupoaia Rpa-de-Zegujani Recea


Robeti 130)

129)

Rocoreni

Rogova
Roia 131) Roiori Roiua

Rudina 132) Runcurelu


Runcuoru

Ruptura Salcia
Samarineti Sltrucu Srdneti 133) Scpu

Schela-Cladovei
Schinteeti Schitu-Topolnia Scoara 134)

Scorila Secu 135) Securicea

36 2!1 222 86 203 415 67 373 238 130 209 117 81 854 224 129 53 285 248 122 116 32 124 202 101

137 106 917 353 725 1.616 290 1.736 736 500 799 390 234 4.236 709 509 210 1.153 1.099 524 478 126 570 888 438

142

769 782 1.381 1.600 811 1.001 778 362 279 3.820 i37 497 1.112 1.006 454
449

54:J

1.214 381

129. Rpa-de-Zegujani, in 1930 rec. la Zegujani. 130, Robeti, in 1930 rec, la Menii-din-Fa. 131. Roia, in 1930 rec. la Govodarva. 132. Rudina, n 1930 inel. satele: Bereti i Vidimireti. 133. Srdneti, n 1930 rec. la Crainici. 134. Scoara, n 1930 rec. la Hor,ti. 135. Secu, n 1930 inel. satul umandra.

www.cimec.ro

424

JUDEUL

MEHEDINTI

Nr. de cod
384 Me n85 Me
.%li

Numele

loealltlll

Clildlrl
19t1

Locuitori (Populatie slatomlcll


19U 19110

Selitea 188)

Seliteni
Sevcrineti 197)

Me

387 388 38!:) 390 391 392

Me Slodea Me Si roca Me Sltinicu-Mic la&) Me Slaoma 189) Me Slivileti 140) Me Smadovicioara-de Secu 141) 393 Me Smadovicioara-deSmadovia 142)
Srnadovia l U)

142 153 139 65 119 50 443 175 128 420 67 43

.S22 473 519 265 43-! 199 1.626 612 552 1.580 240 183

573 4!10 1.091 261 408 1.862 594 540 1.514 494 191

394 Me .'195 Me 396 Me

Socoleti 144)
Sperleti

136. Selitea, inel. ctunul Godeanu, rec. separat n 1930, ca sat. 137. Severineti, in 1930 inel. satele: Crcineti i ValeaAlunului. 138. Sltinicu-Mic, n 1930 nglobat la oraul Strehaia, ca suburbie. 139. Slaoma, n 1930 inel. satul Biban. 140. Slivileti, inel. ctunul Epuroaia, nglobat dup 1912 la Slivileti. 141. Smadovicioara-de-Secu, inel. ctunul Smadovia-de Secu, rcc. separat ca sat n 1912, nglobat ulterior la Sma dovicioara-de-Secu 142. Smadovicioara-de-Smadovia. rec. la Smadovia, in 1912 rec. separat ca sat. 143. Smado-:.~ia, inel. satul Smadovicioara-de-Smadovia, rec. separat in 1912. 144. Socoleti, in 1930 inel. satul Valea-Turcilor.

www.cimec.ro

JUDEUL

MEHEDINTI

425
Locuitori statorulcll
1930

Nr. de cod .!197 Me .!198 Me !J99 400 401 402 40.!1 404 405 406 407 408 409 410 411 412 41.!1

Numele localltlfB

ClldJrl l!Hl

(Populaie

1941

Me Me Me Steicu 148) Me Steajaru Me Stignia Me Stircovia Me Strrnptu Me Stroeti 149) Me Studioo l 50) Me Suharu 15 1 ) Me Sura 11> 2 ) Me iacu 153) Me imian Me ipotu (Ponoarele) Me ipotu (PoroianaMare)Hi 4 )

Stnceti (Corzu) Stnceti (Stngceaua) 141>) Stneti 146) Stngceaua 147)

96 92 82 216 7.!1 96 .!170 204 172


55

376 315 278 721 241 402 1.429 755 654 196 342 259 359 445 UH5 177 436

358

747 371 1.398 777 613


!i(i:l

92 56 82 117 456 56 105

471 691 1,740 166 487

145. Stnceti (Stngceaua), in 19.!10 nglobat la oraul Strehaia, ca suburbie. 146. St_neti, n 19.!10 rec. la Mreti. 147. Stngceaua, n 1912 inel. satele Faa-Motrului i Pota- Veche. 148. Steicu, n 1930 rec. la Ctunele. 149. Stroeti, n 1930 inel. satele: Peteana i Petenua, 150. Studina, n 1930 rec, la ovarna-de-Sus. 151. Suharu, n 1930 rec. impreun cu satul Ilovu, sub denumirea: Suharu-Ilovu. 152. Sura, n 19.!10 inel, satul ililcu, 153. iacu, in 1930 rec. la Sura. 154. ipotu (Poroina-Mare), tn 1930: ipotele, inel. c tunul Novaci.

www.cimec.ro

426

JUDEUL

MEHEDINTI

Nr. de cod 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Mc Me Me Me

Numele lo eaUtlltll

CllldJrl
1!141

Locuitori (Populatie statornicA)


1941 1!130

ietii-de- Jos ietii-de-Sm

ovarna-de- Jos ovarna-de-Sus 11115) tiucani 1118) umandra 1117) uia (Motru) 1158) uia

(Ocolu)

Tlpanu

Tmna Trsa Tegomiru Tismao,a


Titirleti

Traian Trestioara UD) Tunari 160) Turta ba


Tnaru ignai igreni Tirioiu 181)
iirigi 182)

289 143 200 201 42 72 138 140 39 116 116 132 131 106 209 67 91 74 183 194 41 61 47

1.037 .S45 801 762 151 .308 572 602 123 421 393 468 452 422 858 264 417 263

1.043 507 773 1,084 997 563 141 374 413 422 404 386 729

5i9
803 163 213 172

262 571 826 163 545

155. ovarna-de-Sus, inel. ctunul Runcu; n 1930 ind satul Studina. 156. tiucani, n 1930 rec, la Miculeti, 157. umandra, n 1930 ree. la Secu. 158. uia (Motru), in 1930 inel. satul Psrani. 159. Trestioara, in 1930 rec. la Corobile. 160. T unari, n 1930 ctun la Cerne i, 161. 1irioiu, inel ctunul Ptuleti; n 1930 inel. satele:
Bzvani i Duculeti. 162. Tiirigi, n 1930

rec. la Cotoroaia-de-Jos.

www.cimec.ro

JUDEUL

MEHEDINTI

427

Nr. de cod 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mc Me Me Me Me Me 455 Me 456-Me 457 458 459 460 Me Me Me Me

Numele loca lltilU

Locuitori Clldlrl (Populatie statornlcil) 1930 1941 IIMt 164 146 96 1109 65 184 160 . 71 178 128 19 96 80 29 109 117 56 50 82 6G6 4.88 !152 1.253 228 546 . 615 315 668 472 1'2 357 304 98 368 153 186 158 .306 98 564 .'191 .'168 184 603 526 1.182 220 486 574 692 489 323

iuleni

Ungureni Valea-Alunului Valea-Anilor Valea-Bisericii

168)

Valea-Boereasc Valea-Bun Valea-Copcii 164)

Valea-Hoului

Valea-Marcului Valea-Mare 166)


Valea-Mnstirii Valea-Perilor 166)

Valea-Petri (Greci) Valea-Petri (Peri) Valea-Poenii Valea-Porumbului 187)


Valea-Pruniorului 168) Valea-Turcilor 169)

80 418 132

Valea-Ursului (Ponoarele) 111 Valea-Ursului (Tmna) 164 Valea-Rea (Czneti) 106 Valea-Rea (Vgiuleti) 1!10 Va rod ia 48

108 521 429 434 161

163. Valea-Alunului, n 19.'10 rec. la Severineti. 164. Valea-Copcii, n 1930 rec. la Dedovia. 165. Valea-Mare, n 19.'10 rec. la Lumnicu-de-Jos. 166. Valea-Perilor, n 19.'10 rec. la Ctunele. 167. Valea-Porumbului, n 1930 rec, la Fntnele-Negre. 168. Valea-Pruniorului, n 1930 rec. la Fntna-Mare, n 1912 nglobat la Fntnele-Negre. 169. Valea-Turcilor, n 1930 rec. la Socoteti.

www.cimec.ro

428

JUDEUL

MEHEDINTI
Locuitori slatornlcl)
1930

Nr. de cod 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

Numele Jocalltltll

CUldlrl
1941

(Populaie

1941

Me Veni 90 Me Vgiulcti 170) 129 Me V argai 15 Me Vntori 412 350 Me Vnjuleu Me Vnju-Mare 698 118 Me Vrciorova Me Viau 233 Me Vidimireti 171) 99 Me Vldaia .'190 Me Vldeti 115 Me Vldica (Blaii-deSus) 172) 46 473 Me Vldica (Rocoreni) 1 Ta) 66 474 Mc Voloiacu 177 475 Me Voloicelu 43 476 Me Vrancea 178 477 Mc.- V rata 391 478 Me Zegaia 243 479 Me Zegujani 174) 182

275 465 52 1.794 1.371 2.771 439 876 296 1.621 396 166 230 674 156
6H!

287 796 52 1.663 1.374 2.539 570 92.'1 1.533 370

1.845 1.025 725

662 150 588 1.583 1.038 881

170. Vgiuleti, n 19110 inel. satul Crciu. 171. Vidimireti, n 1930 rec. la Rudina. 172. Vldica (Blaii-de-Sus), n 1930 rec. la Giura. 1711. Vldica (Rocoreni), n 1930 rc.-c. la Adunaii-Teiului. 174. Zegujani, inel. ctunul Brseti, n 1930 inel. satele: Copcioasa (Zegujani) i Rpa-de-Zegujani.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nt. lle cod Numele
locslltlll

MUSCEL
Clldlrl
19U
(Populaie

Locuitori ststornlcll
1930

1941

TOTAL GENERAL 41.720


1

166.332
16.872

149.797
13.86,'!

31 32 33 34

35
36 37 38 39 40 -41

Total orae Mua Cmpulung (capitala) 1) Total 1"1ral Mus Alb eti Mus Aninoasa Mus Balabani 2) Mus Bdeni 3) Mus Bdeti Mus Bila 4) Mus Bjeti Mus Blileti Mus Brzeti ~) Mus Belei Mus BerevoetiPrnnteni 6)

3.461
.3.461 S8.259 .'i34 259 144 242 332 94 293 217 204 195

1ti.b72 149.460 1.300 1.058 568 938 1.3fi5 421 1.186 753 630 762
1.499

13.868 H5.92.9 1.131 681 1.109 1.268 1.098 523

675
670
1.331

386

1. Oraul Cmpulung, inel. localitile: 1. Apa-Srat, cu 2. Brbua, 3. Drceti, 4. Livada, inel. ctunul Chilii, 5. Scheiu i 6. Vioiu, care fac parte integrant din ora, ca suburbii; in 1912 inel. satele Bugheade-Jos, Bughea-de-Sus i Malu. 2. Balabani, in 1930 rec. la Boteni. 3. Bdeni, format prin contopirea satelor : 1. Bdenii Pmnteni i 2. Silitea, rec. separat in 1912; in 1930 inel. satul Coteneti; in 1912: Bdenii-Prnnteni, nglobnd 'i dtunul Valea-Bdenilor. 4. Bila, in 1930 rec. la Buditeni. 5. Brzeti, inel. ctunul Albuleti, rec. separat in 1912. 6. Berevoeti-Pmnteni, inel. dtunul O~elu.
ctunul Mrcu,

www.cimec.ro

43')

JUDEUL

MUSCEL

Nr. de cod 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Numele localitAtii

Clildlrl
t!l41

(Populaie

1941

Locuitori statornicA) 1!1110 953 816 2.496 600 1.605 2.215 1.705 936 2.506 497 465 l.l51 538

Mus Berevoeti-Ungureni 7) Mus Bilceti 8) Mus Boteni 9) Mus Buceneti-Lotai Mus Buditeni 10) Mus Bughea-de-Jos 11) Mus Bughea-de-Sus 12) Mus Capu-Piscului Mus Clineti 13) Mu; Cndcti Mus Cetenii-din-Deal Mus Cetenii-din- Vale 14) Mus Ciocanu 15) Mus Ciocncti

24'1 264 528 177 109 680 517 281 405 139 140 309 61 133

1.492 1.032 2.105 693 -125 2.586 2.071 1.040 1.604 541 512 1.211 279 629

7. Berevoeti-Ungureni, inel. ctunele : 1. Gmceti i 2.


Mneti.

8. pirea 1930 9. 10.

format prin contoi elari, care n i 1912 au fost rec. separat ca sate. Boteni, in 1930 inel. satul Balabani. Buditeni, in 1930 inel. satele: Bila, Glodu i Schitu-

Bilceti, inel. ctunul clunelor : Bogteti,

Rdet[, Moroeti

Scoiceti.

11. Bughea-de-fos, inel. ctunele: 1. Hulubeti, 2. Mlci, 3. Plea. 4. Poenandre i 5. Valea-Caselor ; n 1912 nglobat la Cmpulung, ca suburbie. 12. Bughea-de-Sus, inel. ctunele : 1. Grui, 2, Mgura i 3. Mlin; n 1912 inglobat la Cmpulung, ca suburbie, 13. Clineti, format prin contopirea satelor : 1. Clineti i 2. Turculeti, rec. separat n 1912 ; n 193\l inel, satul
Viicheti. 14. Cetenii-din-Vale, format prin contopirea 1. Cetenii-din-Vale i 2. Diaconeti rec. separat

satelor: n 1912.

15. Ciocanll, in 1930 rec. la Dmbovicioara.

www.cimec.ro

JUDEUL

MUSCEL

431
Locuitori statornlcill
1930

Nr. de cod
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Numele localllilfll

Clildlrl tgqt
.'J68 254 471 243 492 242 252 222 260 263 143 302

(Populaie

19111
1.2~9

Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus

Ciulnia 18) Ciumeti 17) Coliba.i 18) Coneti 19) Corbi 20)

Corbori Coeti 21) Coteneti 22) Coteti Davideti

l.UlS 1.867 1,011 1.982 951 1.016 918 908 858

1.223 940 1.623 895 1.774 918 1.993 867 847 693 1.034

Dmbovicioara 23)
Drmoneti 24)

563
1.152

16. Ciulnia, format prin contopirea satelor : 1. Ciulnita i 2. Prundeni, rec. separat n 1912; n 19.30: Ciulnia Eustatiade. 17. Ciumeti, inel. c tunul Ulieasca ; format prin contopirea satelor : 1. Ciumeti i 2. Srreti, rec. separat in 1912. 18. Coliba,(i, inel. ctunul Pleaa; n 1941 satul Colibai cuprindea i satul Vieroi, rec. separat n 19.'30 i n 1912. 19. Coneti, format prin contopirea satelor: 1, Conetii de-Jos, 2. Conetii-de-Sus i 3. Corobei, rec. separat n 1912 ; n 1930 : Conetii-de- Jos. 20. Corbi, inel. ctunele : 1, Alexandria. 2. Piua i 3. Zghiab (Sghiab sau Zghiaburi), rec, separat n 1930 i 1912, ca sate. 21. Coeti, n 1930 inel. satul Petrcti. 22. Coteneti, n 1930 rec. la Bdeni; in 1912 inel. c tunul Silitea, trecut ulterior la Stoeneti, unde a fost rec. In 1930, i apoi la Bdeni, unde a fost rec. n 1941. 23. Dmbovicioara, n 1930 inel. satul Ciocanu. 24. Drmoneti, inel. ctunele: 1. Tmeti i 2. ValeaRizii, rec. separat n 1912, ca sate.

www.cimec.ro

432

JUDEUL

MUSCEL

Nr. de cod
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Numele locallt4111

Cl4dlrl
1941

Locuitori <Populalle statornlcl1


1941 1!1110 .

79
80 81 82

Mus Dobreti Mus Domneti Mus Dragoslavele 2~) Mus Drghici Mus Enculeti 26) Mus Fureti Mus Furnicoi 27) Mus Gneti 28) Mus Glmbocel Mus Glodu :! 11 ) Mus Godeni Mus Goleti :lu) Mus Goletii-Badii 31) Mus Goleti (Vulpai) Mus Gorganu 33)

348 768 509 353 172 147 123 136 319 113 418
.~74

32)

315 197

287

1.267 2.951 1.960 1.382 707 591 539 599 1.130 410 1.316 1.537 1.179 763 1.149

1.120 2.6091.714 1.296 589 518 370 1.110 1.239 1.428

1.051

25. DragoslaTJele, format prin contopirea satelor : 1. Dragoslavele, 2. Fundata i 3. Valea-Caselor, rec, separat n 1912. 26. Enculeti, format prin contopirea satelor: 1. Enculcti i Ploscaru (Ploscari n 1912), rec. separat n 1912. 27. Fumicoi, inel. c tunul Vldeni. 28. Gneti, n 19.~0 rec. la Retevoeti. 29. Glodu, in 1930 rec. la Buditeni. 30. Goleti, format prin contopirea satelor: l. Goleti i 2. Valea-Boereasc, rec. separat in 1912. 31. Goletii-Badii inel. ctunul (.,l:1mbo~el. rec. separat in 1912; n 1939 rec. mpreun cu satul Topoloveni, sub denumirea : Trgul-Crcinov. 32. Goleti (Vulpai), format prin contopirea satelor : 1. Goleti (Vulpai) i 2. Prihoaia, rec, separat in 1912 ; n 1930 : rec. la Poenia. 33, Gorganu, format prin contopirea satelor : 1. Or ghiceti i 2. Gorganu, rec. separat in 1912; n 1912 Gorganu-de-Jos.

www.cimec.ro

JUDETUL MUSCEL

Nr. de cod

Numele

localllilll

ClAdiri 1941

(Populaie

Loc:ultorl statornlc:ill 1930 1\141

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus ~i4 JVI us 9:'i Mus 96 Mus 97 Mus

Groani Hrtieti

Huluba Isvorani 34) Jugur 3o)


Jupneti 36)
Lici 37)

Lzreti
Leiceti 38) Leordeni 39) Lereti

Livezcni 40) Lucieni Malu 41) Malu-cu-Flori42)

120 304 56 141 406 315 229 337 392 557 674 297 10!! 130 249

540 1.154 223 796 1.614 1.159 886 1.369 1.601 1.893 2.970
l.Oli.S

441 510 871

475 1.181 192 796 1.495 1.089 909 965 1.012 1.869 2.609 1.0'}0 454 479 931

34. lsvorani. inel. ctunele : l. Chilimeni i 2. Florica ; n 1912 ctunul Florica, a fost rec. separat ca sat. 35. fugur, format prin contopirea satelor : 1. Jugur i 2. Valea-Itului, rec. separat n 1912, 1nglobnd i ctunul Valea-Dindrt-Mare . .%. fupuefli, inel. ctunele: 1. Pdureu i 2. Priseaca. 37. Lici, format prin contopirea satelor : 1. Lici i 2. Minciuneti, rec. separat n 1912; n 1912 inel. ctunul Pieti, trecut ulterior la satul M:tlu-cu-Flori (Runcea&a). 38. Leiceti, format prin contopirea satelor : 1. Corbu fi 2. Lpuani, rec. separat n 1912. 39. Leordeni, inel. ctunele: 1, Crciumreti i 2. MoaraMocanului, rec. separat n 1912, ca sate. 40, Livezeni, inel. ctunele: Cozmeti i Mateeti, format prin contopirea satelor : 1. Hrieti i 2. Livezeni. 41. Malu, n 1912 nglobat la Cmpulung, ca suburbie. 42. Malu-cu-Flori, inel. ctunele Pieti i Runceasa, primul ctun nglobat n 1912 la Lici; n 1930: Malul cu-Florile; n 1912: Malu-cu-Florile (Runceasa).

www.cimec.ro

28

JUDEUL

MUSCEL

Nr.

-de cod 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Numele locallti!UI

Clildlrl
1941

Locuitori (Populatie atatoralcil)


J9q1 1!130

Mus Mrcineni 43) Mus Mu 44) Mus Meioarele 45) Mus Mesteacnu Mus Miceti 46) Mus Micloani 47) Mus Miheti 48) Mus Mioveni 49) Mus Nmeti Mus Negreni Mus Negreti 50) Mus Nucoara 51) Mus Opreti fi2)

325 439 51 109 195 362 300 276 183 180 199 240

IlO

1.477 1.757 216 442 768 1.369 l.l02 1.042 642 717 866 908 446

1.123 1.699 176 484 1.032 1.359

l.llO
824 590 678 897 787

43. Mrcineni, inel. ctunul Lota; format prin contopirea satelor: 1. Gropeni i 2. Mrcineni, rec. separat in 1912. 44. Mu, inel. ctunde : l. Chilii i 2. Coceneti, rec. separat in 1912, ca sate. 45. Meioarele: n 1930: Meioare. 46. Miceti, inel. ctunele: l. Budeasa-Mic, rec. separat in 1912, ca sat, 2. Purcreni, rec. separat n 1912, ca sat i 3. Valea-Mirceti; in 1930 inel. satul Puleasa. 47. Micloani, format dup 1930 prin contopirea satelor:
Copceni, Micloanii-Mari i Micloanii-Mici.

48. Miheti, inel. ctunele : 1. Clceasca i Geabelca, i 3. Valea-llradului ; n 1930: Clceasca i Geabelea, rec. separat, ca sate; Valea-Bradului, rcc. separat in 1912; in 1930 era ctun la Clccasca. 4~. Mioveni, format prin contopirea satelor: 1. Miovcni i . 2. Preti (in 1912 Preti), rec. separat n 1912. 50. N egreti, inel. c tunul Lenea. 51. Nucoara, format prin contopirea satelor: l. Nucoara i 2. Secturi, rec. separat n 1930 i 1912. 52. Opreti, n 1930 rec. la Stlpeni.

www.cimec.ro

JUDEUL

MUSCEL

435.

Nr

de cod

Numele localillfU

Cllldlrl
1941

Locuitori (Populafle statornlcl)


1941 19a()

------Pcioiu
Puleasa 53) Petreti 64)

111 112 ll3 114 115 116 ll7 ll8 ll9 120 121 122 123

Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus

Piatra
Pietroani 55)

Piscani
Piigaia Podu-Dmboviei Poenari 57) Poenrei
Poenia 68)

5a)

Priboeni 59) Priboenii-de-Sus

GO)

183 ll7 263 131 385 1 i5 59 167 364 12() 247 394 481

683 411 l.l25 583


1.596

606 516 1.531 635 229 454 1.412 412 1,467 3.240

651 228 758 1.621 4El !)30 1.537 1.986

53. Puleasa, n 1930 rec. la Miceti; n 1912 ctun rcc. separat. 54. Petreti, n 1930 rec. la Coeti. 55, Pietroani, format prin contopirea satelor: l. Pietroani i 2. Vrzroaia, rec. separat n 1930 i 1912. 56. Podu-Dmboviei, format prin contopirea satului Podu-Dmboviei cu ctunul Dmbovia, numit i Stic i rec. separat n 1930, ca unitate distinct, adic sat; n 1912 ctunul Dmbovita (Stic) era ngloba! la Rucr. 57. Poenari, format prin contopirea satelor: l. Brebeneti, 2. Poenari i 3. Valea-Dindrt i a ctunului erbneti, rec, separat n 1912; n 1930, satele Brebeneti, Poenari i Valea-Dindrt deasemenea au fost recensate separat, ultimul sub denumirea: Valea-Dindrt-Mic. 58. Poenia, format prin contopirea satelor: 1. Poeni\a, 2. Grigoreni i 3. Ulita, rec. separat n 1912; n 1930: Poenia-Grigoreni, inel. satul Goleti-Vulpai cu ctunul Priboaia. 59. Priboeni, n 1930 inel. satul Priboenii-de-Sus. 60. Priboenii-de-Sus, n 19.30 rec. la Priboeni.

www.cimec.ro

JUDEUL

MUSCEL

Nr.

de cod

Numele localllillll

Clildlrl 1!141

Locuitori ( Populalle slatorDicil) 19U 1931.1

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Mus Pucheni 81) Mus Purcreni 82) Mus Racovia 83) Mus Radu-Negru Mus Rdeti Mus Rncciov 114) Mus Retevoeti llri) Mus Rucr 66) Mus Schitu-Goleti Mus Schitu-Scoiceti Mus Slatina Mus Slnic Mus Slobozia 88)

465 251 391 109 3.56 544 388 1.026


:~36

67)

133 90 234 140

1.806 946 1.489 454 1.181 2.229 1.461 4.339 1.291 539

1.747 856 1.543 484 1.136 1.921 1.884 3.i80 1.364 327 729 616

398
955 59i

eti;

61. Pucheni, format prin contopirea satelor : 1. Nicola2. Pucheni i 3. Valea-Larg, rec. separat n 1930 i 1912, satul Nicolaeti, n 1930: Neculeti. 62. Purcreni, inel. ctunele : 1. Caracal i 2. ValeaBadii-Piigaia, rec. separat n 1912 ca sat, sub denumirea: Piigoaia- Valea-Badei. 63. Racovia, format prin contopirea satului Racovia -de-Jos i a ctunelor Racovia-de-Sus i Clucereasa, rec. separat n 1930 ca sat; n 1912, ctunul Racovia-de-Sus, l'ec. separat ca sat. iar ctunul Clucereasa era nglobat la Racovia-de- Jos. 64. Rncciov, format prin contopirea satelor : Crstieni, Gorganul-de-Sus i Rncciov, rec. separat n 1912 c:a 3 uniti distincte. 65. Retevoeti, n 1930 inel. satul Gneti. 66. Rucr, n 1912 inel. ctunul Dmbovia (Stic), care in 1930 a fost rec. separat ca sat, iar ulterior s'a contopit cu satul Podu-Dmboviei. 67. Schitu-Scoiceti, n 1930 rec. Ia Buditeni. 68. Slobozia, inel. ctunul Lunca-Grtii, rec. separat n .J.930 ca sat i 1912, ca simplu ctun.

www.cimec.ro

JUDEUL

MUSCEL

437
Locuitori atatornlcl) 1930

Nr.
~ecod

Namele localltliJII

Cllcllrl 1Y41

!Populaie 1~41

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus

Stneti 69)

Stlpeni

70) Stoeneti 71) Sus1neti 72)

tefneti 73) 74) igneti 76) ieti 78) Udeni-Zvoiu 77)

Topoloveni

Valea-Marc-Bratia 78)

416 270 230 154 590 269 515 255 91 110

1.540 930 892 513 2.229 1.129 l.Y17 1.09.3 379 446

1.366 1.254 1.113 438 1.994 2.156 1.781 1.136 530

69. Stneti, inel. ctunul Poduri, format prin contopirea 1atelor: l. Preti i 2. Stneti; in 1930 i 1912 rec. separat. 70. Stlpeni, inel. ctunele : 1. Mateeti i 2. Surdeni, rec. separat n 1912, ca sate; n 1930 inel. satul Opreti. 71. Stoeneti, n 1930 inel. ctunele : 1. Silitea i 2. Valea-Bdenilor, trecute ulterior la Bdeni. 72. Suslneti, inel. ctunele : l. Ctuleti, rec. separat n 1912, i 2. Melceti. 73. tefneti, inel. ctunul Trgu Dealului, rec. separat n 1930 i 1912, ca unitate distinct, adic sat. 74. Topoloveni, inel. ctunul lnuri, rec. separat n 1912 ca sat; n 1930, satul Topoloveni a fost rec. mpreun cu aatul Goletii-Badii, sub denumirea : Trgu-Crcinov ; n 1912 poriunea de sat numit Crcinov, a fost rec. separat ca unitate distinct, adic sat. Toate localitile numite mai sus inel. ctunul Glmbocelu, formau n 1912 comuna Topoloveni, iar n 1930 comuna: Trgu-Crcinov. 75. Tigneti, inel, ctunul Linia. 76. 1 ieti, n 1930 inel. satul Valea-Mnstirii. 77. Udeni-Zvoiu, format din satul Zvoiu i ctunul Udeni, rec. separat n 1912; n 1930 rec. la Vrneti. 7!1, Valea-Mare-Bratia, format prin contopirea satelor : l. Romneti i 2. Valea-Mare; n 1930 rec. sub denumirea
Rumneti.

www.cimec.ro

43S

JUDETUL MUSCEL. Locuitori statoralclb l!lSI 1941

Nr. de cod 147 Mus 148 Mus 149 Mus 150 Mus 151 Mus 152 Mus 153 Mus 154 Mus 155 Mus 156 Mus 157 Mus 158 Mus 159 Mus 160 Mus

Numele

localltilft

Clldlrl

(Populaie

l9oll

Valea-MarePodgoria 79)
Valea-Mare-Prav 80) Valea-Mnstirii BI)

Valea-Nandrei 82) Valea-Popii


Valea-Rumnetilor83) Valea-Silitii 84)

Valea-Stnii
Vcarea
Vleni-Dmbovia 83) Vleni-Podgoria 8G) . Vieroi 87) Viicheti 88) Vldetii-de- Jos BU)

405 251 57 180 326 122 215 241 240 714 315 305 182

1,473 883
~64

1.317 928 696 1.126 529 1.138 892 746 2.694 1.057

716 1.181 474 865 927 830 2,682 1.182 1.027 702

79. Valea-Mare-Podgoria. inel. ctunul Valea-Popii. 80. Valea-Mure-Prav. n 1930: Valea-Mare-Dmbovia.

81. Valea-Mnstirii, n 1930 rec. la ieti. 82. Valea-Nandrei, inel. ctunul Zahareti. 83. Valea-Rumnetilor, inel. ctunul Rdeti. 84. Valea-Silitii, inel. ctunul Broteni, rec. n 1930 separat, ca unitate distinct, adic sat. 85. Vleni-Dmbovia, n 1930: Vleni. 86. Vleni-Podgoria, inel. Ctunul-din-Cmp. 87. Vieroi, rec. la Colibai; n 1930 i n 1912 rec. separat. 88. Viicheti, n 1930 rec, la Clineti, 89. Vldetii-de-fos, inel. aezrile gospodreti Putina; format prin contopirea localitilor : 1. Aurei, 2. Bhneni, 3. Valea-Ursului, 4. Negeti i 5. Vldetii-Pmnteni, rec. separat n 1912 i anume: primele 3 ca sate, iar ultimele 2 ca simple ctune ; n 1930 rec. la Vldetii-de-Sus ; la aceea dat ctunele Aurei i Valea-Ursului apar contopite. sub denumirea : A urei-Valea-Ursului.

www.cimec.ro

JUDETUL MUSCEL

439
Locuitori statorolcil)
U30

Nr. de cod 161 162 163 164 165 166 167 Mus Mus Mus Mus Mus Mus Mus

Numele locaUti1fll

Clldlrl 1!141

(Populaie

Jgqt

Vldetii-de-Sus 90) Voineti Dl)

Voroveni
Vrneti 92) Vultureti 93)

419 520 167 329


459

1.869 1.916 627 1.308 1.606


470 .

2.365 2.025
635

Zboghieti Zgripceti 94)

113 184

667

1.427 1.487 385 700

90, Vldetii-de-Sus, inel. ctunul Coteasa Prislop ; in 1930 inel. localitile : 1. Aurei, 2. Bhneni, .~. Valea-Ursului, 4. Negeti i 5. Vldetii-Pmnteni, din care s'a format satul Vldetii-de- Jos plus ctunele : 1. Coteasa i 2. Prislop, care n 1912 formau mpreun satul CoteascaPrislop. 91. Voineti, format prin contopirea satelor : Rceni i Valea-Foii, rec, separat n 1912. 92. Vrneti, inel. ctunul Bdeti, rec. separat n 1912 ca sat, n 1930 inel. satul Udeni-Zvoiu, format din satul Zvoiu i ctunul Udeni, rcc. separat in 1912. 93. Vultureti, inel. ctunele : 1. Btieti i 2. Vulturetii-dc- Jos, rec. separat n 1912, ca sate; n 1930 : Vulturetii -de-Sus. 94. Zgripceti, n 1930 : Sgripceti.

www.cimec.ro

JUDEUL NEAM
Nr. dec:od Numele Joc:alltilfll Clldlrl 1941 Locuitori !Populatie statornlc:ll 19U 1930

TOTAL GENERAL 51.770 9.835 Total orae Ne Piatra-Neam {capital) 1) 5.754 2 Ne Buhui 2) 1.760 3 Ne Trgu-Neam 3) 2.321

233.787 58.774 !14.896 8.669 10,209

198.223 49,669 31.539 8.655 9.475

1. Oraul Piatra-Neam, inel. cartierul Mrei, rec. separat n 1912 ca sat i inel. localitile: 1. Cindia, 2. Ciritei, 3. Drmneti, 4, Doamna, 5. Srata, 6. Ttrui i 7. Vleni, care fac parte integrant din ora ca suburbii; 01aul Piatra-Neam mai cuprinde i urmtoarele comune suburbane : a) Bistria, b) Dumbrava-Roie i c) Grcioa. {aceast din urm localitate n 1930 a fost rec. ca unitate distinct) ; n 1930 inel. suburbiile: 1. Cindia, 2. CiriteiiTtrui, 3. Drmneti, 4. Doamna, 5, Mrei, 6. Srata~ Vmtec i 7. Vleni, care fceau parte integrant din ora~. In 1930, oraul cuprindea i comunele suburbane: a) Bi~ stria i b) Dumbrava-Roie, In 1912 toate localitile numite mai sus au fost rec. separat ca uniti distinctf'. adic sate. 2. Oraul Buhui, inel. localitile : 1. Budeti, 2. Marginea, 3. Mocani-Cioplea i 4. Runcu, care fac parte integrant din ora, ca suburbii; n 1930 inel. suburbiile: 1. Budetii Buhu, 2, Cioplea, 3. Marginea, 4. Mocani, 5. Orbicu, 6. Pru-Runcu i 7. Schitu-Runcu ; n 1941, localitatea Orbicu a fost rec. separat ca unitate distinct, adic sat, iar suburbiile Pru-Runcu i Schitu-Runcu, unindu-se, au format suburbia Runcu; n 1912 toate aceste localiti au fost rec. separat ca uniti distincte, adic sate. 3. Oraul T rgu-Neam, inel, localitile : 1. Blebea, 2. Condreni, 3. Humuleti, 4. Pometea, 5. uueni, care fac.

www.cimec.ro

JUDETUL NEAMT

441
Locuitori (Populafle statoralcl)
1941 19ZO

Nr.
de cod

Numell! (OCIIJIIIfU

Clldlrl
1941

Il Ne

Localiti suburbane Bistria 4)

: 251 217 444


41,985

J! Ne
31 32 33 34 35 36 37 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Dambrava-Ro~fe

5)

1.3 Ne GrclnaS)

962 927 1.989


160.01:3

1.359 2.976 1.712


148.554

Total rural Agapia 7)


Agrcia B)
Alma

Aprodul-Purice
Armoaia Ardelua-Brate

9)

Aud ia

249 54 147 74 42 80 182

1.070 268 645 335 194 302 847

829 502 293 176 365 749

parte integrant din ora ca suburbii ; in 1912 localitile Blebea i Condreni, au fost recensate separat ca uniti distincte, adic sate i anume Blebea, aparinnd comunei Petricani i Condreni comunei Vntorii-Neamului, iar Humuletii, Pometea i uuenii sunt cartiere mai vechi alipite de ora. 4. Comuna suburban Bistria, in 1930 inel. satele: 1. Agrcia (Ogrcia) i 2. Viioara. 5. Comuna suburban Dumbrava-Roiie, n 1930 inel. satele : 1. Cut, 2. lsvoare i 3. Vntori. 6. Comuna suburban Grcina, n 1930 rec, separat ca unitate distinct, adic sat. 7. Agapia, inel. Mnstirea-Agapia-Veche, rec. separat n 1912. 8, Agrcia, in 1930 : Ogrcia, ioglobat la comuna suburban Bistria, ca suburbie. 9. Ardelua-Brate, inel, Schitu-Tarcu, care n 1912, era sat compus din lucrtorii dela exploatarea pdurilor ; ulterior ncetnd exploatarea pdurilor; populaia s'a redus i cele cteva case rmase au fost inglobate la, Ardelua-Brate.

www.cimec.ro

442

JUDEUL NEAM

Nr. de cod 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Numele localltlltll

Clildlrl
1941

<Populaie

Locuitori statornld)
1930

1911

Ne Bahna Ne Balcani Ne Blanu Ne Blneti 10) Ne Blteti Ne Blueti Ne Brcneti 11) Ne Brcu-Gomani Ne Brgoani Ne Brjoveni Ne Beeti Ne Bicaz 12) Ne Bistricioara Ne Boboeti 13) Ne Boboteni Ne Bodetii-de- Jos 14) Ne Bodetii-de-Sus 15) Ne Boitea Ne Borca 1 6)

26 1:52 74 144 398 55 274 349 356 215 118 185 19li 219 119 397 375 196 181

10.'i 581 298 691 1,708 9.80 997 1.548 1.519 929 454 834 840 930 549 1.830 1.8.'i4 844 760

111 751 262 614 1.379 224 769 1.271 1.327 795 399704 654 843 -443 1.590 1.361 708 64(}

10. Blneti, inel. ctunele : 1. Maxineti i 2. Baratu. rec. separat n 1912, primul ca sat, iar al doilea ca simplu
ctun.

Il. Brcneti, inel. ctunul Pdureni. 12. Bicaz, inel. ctunul Mrceni, rec. separat n 1930, ca sat. 13. Boboeti, inel. ctunul Dolia, rec. separat n 1912 n judeul Suceava (Baia) pl. Muntele, comuna Farcaa. 14. Bodetii-de-Jos, n 1912 rec. mpreun cu satul Bodetii-de-Sus. 15. Bodetii-de-Sus,

n 1912 sub denumirea: Bodetii Precistii, rec. mpreun cu satul Bodetii-de- Jos, sub denumirea : Bodetii-Precistii. 16. Borca, n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia).

www.cimec.ro

JUDETUL NEAM Nr.


de c:od

443

Numele localltiiU

CUldlrl

19,(
446 60 145 203 100 52 36 178 221 27 561 50 89 74 98 68 303 49 81 111 130 76 112

(Populaie

Locuitori statornld)
!!laii

19111

57 58 59 60 61. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Ne Borleti Ne Borni Ne Boreni 17) Ne Boeti Ne Brui Ne Brnzeni Ne Breaza Ne Broteni 18) Ne Buhalnia 19) Ne Bumei Ne Calu 20) Ne Capa Ne Cciuleti Ne Clugreni Ne Cria Ne C tuna Ne Cnd eti Ne Crnu Ne Certieni Ne Chilia 21) Ne Chintinici Ne Chitil 22) Ne Chisirig 23)

1.649 267 655 881 424 240 180 715 1.064 102 2.549 . 222 406 319 491 283 1.194 180 .382 490 557 26.4 540

1.459 268 509 729 345 202 162 634 885 88 2.110 150 367 271 389 215 1.15.'1 190 303 159 479 243 442

17. Boreni, n 1930 : Boreni-Tetura, format prin contopirea satelor Boreni i Tetura, rec. separat n 1912. 18. Broteni," in 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 19. Buhalnia, n 1912 inel. satul Rugineti. 20. Gaiu, n 1930 inel. satul Poeni. 21. Chilia, n 1930, o nsemnat poriune a satului a fost rec. la Talpa. 22. Chiril, n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 23. Chisirig, n 1930 : Neagra-Chisirig.

www.cimec.ro

JUDEUL

NEAMT

Nr. de cod

Numele loealltltll

Locuitori CJidlrl fPopalafle stalornlt:l)


19U
1941 1930

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Ciungi Cojoci 24)


Coneti

Comi 25) Coroiu Costi,a


Cotrgai 26) Cotreana Cracul- Negru Crcoani 27) Creti

Crucea 28) Cuejdiu


Curechitea Cut 29)

Davideni
Dneti

Drloaia Dobreni Dochia

56 66 127 171 73 175 166 67 281 494 23 206 177 121 364 299 93 75 13'/ 509

234 220 524 782 283 737 706 289


1.13:.1

245 186 465 622 264 573


5!>5

2.070 101 756 820 523


1.757

1.24ti 454 321 582 2.164

221 97R 1.77890 672. 710 406 474 1.064 411 255 553 1.870

24. Cojoci, n 1912 fcea parte din judeul Suceava_, (Baia). 25. Corni, inel. ctunul Bordea, rec. separat n 1912 ca sat; n 1912: Cornii-Strmbi. 26. Cotrgai, n 1912 fcea parte din j~deul Suceava (Baia). 27. Crcoani, inel. Mnstirea-Horaia, rec. separat in
fcea parte din (Baia). 29. Cut, n 1930 nglobat la comuna
brava-Roie.

1912. 28. Crucea, n 1912

judeul

Suceava. Dum-

suburban

www.cimec.ro

JUDEUL NEAM

445;

Nr, de cod

Numele localltiiU

Clldlrl 1911

(Populaie

Locullorl 1La tornlcl) l9Jii 1911


5!H

100 101 102 103 104 105

Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Doina
Dolheti Dorneti Dragomireti

Dreptu
Dumbrava-Roie-din-

122 196 99 105 76


56

871 437 462 331 267 379 268 171 375 884 135 805
314

483 749 369 442 393 185 261 147


300.

DealBO) 106 Ne 107 108 109 IlO III ii2 113 114 115 ll6 ll7 118
Dumbrava-Roie-dinVale 31) Dumbrvele 32) Dueti

Ne Ne Ne Fauri Ne Farcaa 33) Ne Frtigi Ne Fi li oara Ne Frasin 34) Ne Frumoasa Ne Frumosu Ne Frunzeni Ne Gaiu Ne Glbezeni

84 54 39 76 222 34 182 68 568 128 121 68 42

811
Il().

2,204 547 471 293 142

71!} 227 1.676 329 417 223 15$

30. Dumbrava-Ro1ie-din-Deal, n 1912 rec, mpreun cu. satul Dumbr.a.va-Roie-din-Vale, sub denumirea: Dumbrava-Roie.

31. Dumbrava-Roie-din-Vale, in 1912 rec. mpreun cu satul Dumbrava-Roie-din-Deal, sub denumirea : Dumbran 1930 rec. la Olobeni. -'3. Farcaa, in 1912 fcea jlarte din judetul Suceava (Baia), 34. Frasin, in 1912 fcea parte din judetul Suceava (Baia).
va-Roie. 32. Dumbrvele,

www.cimec.ro

446

JUDEUL NEAM

Nr.
de cod

Numele Jocalltlfll

Clldlrl 19U

Locuitori (Populajle statornlcl) 1941 19il0

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 1.30 131 1.32 1.33 1.34 1.35 136 137 138 1.39

Ne General-Averescu 3o) Ne Ghigoeti Ne Ghileti Ne Ghindoani 36) Ne Girov Ne Grai Ne Grinieul-Mare Ne Grinieul-Mic Ne Gropi Ne Grurnzeti 37) Ne Gura-Vii Ne Haleasa 3B) Ne Harnzoaia Ne Hangu 39) Ne Hrtop Ne Hreti Ne Hoiseti Ne Holda 40) Ne Holdia 41) Ne Horniccni Ne Iapa

606 256 79 625. 208 156 145 67 48 635 158 35 69 562 114 85 254 155 76 56 251

2.656 1.166 424 2.649 . 953 700 560 241 182 2.772 70.'3 133 312 2.402 539 338 1.120 614 32.3 247 1.040

2.224 984 355 2.277 879 659 411 270 175 2.311 593 157 250 2.001 529 274 990 506 319 199 93.3

35. Genetal-Averescu, in 1912: Uricheni. 36. Ghindoani, in 1930: Vasile-Conta. 37. Grumzeti, inel. ctunul Brtuleti, rec. separat n -1912 sub denumirea : Brtuleu. 38. Haleasa, n 1912 fcea parte din judeul Suceava {Baia). 39. Hangu, n 1912: Gura-Hangului. 40. Holda, n 1912 fcea parte din judeul Suceava {Baia). 41. Holdia,-n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia).

www.cimec.ro

JUDEUL NEAM

447
Locuitori statornicl>
1930

Nr. de cod 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Numele localltllfll

Cllldlrl
19U

(Populaie

l!i41

1. C.

Brtianu 42)

lngreti- Julfeni 43) Isvoare 44) Isvorul-Alb Isvorul-Muntelui

Itrineti

Jideti

Largu
Leeti

Lingurari Lunea Lunca-Strmbului Magazia Malu Mastacn (Calu)


Mastacn (Ghigoeti)
Mdei 45) Mnstirea-Agapia Mnstirea-Neam 46) Mnstirea- Vratic Mnioaia

Mrgineni

296 135 103 163 56 152 17 123 49 70 205 38 116 158 335 92 191 191 102 221 150 :585

1.311 672 493 652 257 594 90 487 185 312 889 152 431 742 1.349 452 802 567 525 463 685 2.290

1.053. 502 553 204 559

72
470 181 234 683 121 388 612 1.207 368 640 469

373 430
48S 2.076

42. 1. C. Brtianu, n 1912: Hlpeti. 43. lngreti-Julfeni, format prin contopirea satelor: lngreti i Julfeni, rec. separat n 1912. 44 lsvoare, n 1930 nglobat la comuna suburban Dumn 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 46. Mnstirea-Neam, inel. Mnstirea-Secu, SchituProcov, Schitu-Shstria, Schitu-Sihlea i Schi tu-Vovidcnia, rec. separat n 1912 ca tot attea ctune.
brava-Roie. 45. Mdei,

www.cimec.ro

448

JUDEUL NEAM

Nr. de cod
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Numele

localltlll

Ildlrl
1941

Locuitori (Populatie statornlcl)


1941 1930

Ne Ne Ne Ne Ne
~e

Mirueni

150

Mi tocul-Blan Neagra 47) Nechit


Negorti Negreti Negriteti Negulcti Nemioru

48
90 61 31 481

Ne Ne Ne Ne Oanu Ne O cea Ne Oglinzi Ne Orbicu 46) Ne Olobeni 49) Ne Pstrveni Ne Pngrai Ne Pngrciori Ne Prul-Crjei 50) Ne Prul-Fagului Ne Prul-Pntei 51) Ne Piligeni Ne Petric-ani 52)

94 11Z
~84
2~~ }.17

6l'i 24::! 36ti 206 133 2.061 407


A~

511 200 286 175 124 1.723 336


4411

4H 429 1ril 295 197 203 138 59 113 130 170

1,122 S7.'l !iS7 1.'153


1.!.184

1,000

iOO
i.l4
IC.~4

762 1.420
l,'llj

i56 671

253
443 !i37 702

9.55 1.136 670 625 5511 212 417

594
684

47. Neagra, n 1930: Neagra-Broteni; n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 48. Orbicu, n 1930 ngloba! la oraul Buhui, ca suburbie. 49. Olobeni, n 1930 inel. salul Dumbrvele. 50. Prul-Crjei, n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 51, Prul-Pntei, n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 52. Petricani, inel. ctunul Trgu-Nou, rec. separat n 1912.

www.cimec.ro

~4a~6f'oPidiiC't stator!l:a> lMl 19~1 fMIO 9b

Locuitori

:j,..

.;:--.

i:'J,J

rCJ-LJ:rJl~IILt/

: ..:::J;i:,

lH:i

':.,. 1

!-.\.
,

1/

::

fcea parte din judeul Suceava (Baia).

c.4.4y.,.f9'~:,o;\i~ri;igilr~. ,i9,.\9l~.iug~m1,-,.G~i~titi~l,li. 55. Poiana (Negreti), n 1912: Poiana-Almau. !;.: ;l -:JJ6-iJ,'9Jif,ti.r~Fan:~),1 . h~. l~l2: f<~pefj,,,.(CJ;~p~tu!:i1e},
:.::.H
qj,

,,;-53,.Jfgepi, g, 1WJ~,r~uJA: ,Cah~"''

li:.

.! .,.~- :... c,". : , , '

r . 1J

,,

- -~

. 1

uniti distincte.

~~;.R~~. rl+~rLUlj A?.3~- ~~ ifRt,t_.~e~,;;~IWIM-.

_;57wMib~~'1fi)Rii.m_il\rjp~nL!li>Ptopil~i!--, ~elq!i ;,,~rgige~

;;- 11 ;J;

-~ 1f)

ui '"iJ.orEcp"

J.

,_,

!.n

:~P~ll

L"~-LLn

www.cimec.ro

29

450

JUDEUL NEAM

Nr. de cod 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Numele localltltJI

Clldlrl
I!Ml

(Populaie

Locuitori sta toralel)


19Sl

I!Ml

Roznov
Rugineti 58)

Ruseni (Borleti) Ruseni (Gaiu) Sabasa 50)


Sclueti S rata Svineti (Gaiu)

Svineti

(Roznov)

Scricica 60) Schit 61) Secu (Buhalnia) Secu (Taca) Silitea

Slobozia Soc ea Soei (Borca) 62) Soei (tefan-cel-Mare)


Spieti

Stnca Stejarul

(Farcaa) 6S)

381 72 380 24 289 168 75 87 374 74 343 167 111 283 643 129 134 91 23 148 122

1.771 )

354
1.497 137 1.284 683 359 317 1_.588 511 1.163 720 527 1.268 3.062 530 648 405 93 617 ) 473

962 333 1.311 102 1.119 591 27& 307 l..'J8S 501 1.072. 711 370 996 2.427 420 543 325

95
373

441

58. Rugineti, n 1912 inglobat la Buhalnia. 59. Sabasa, n 1912 fcea parte din judeul Suceava (Baia). 60. Scricica, inel. ctunul Mnstirea-Bi.>ericani, rec. separat n 1912. 61. Schit, inel. ctunul Schitu-Duru, rec. separat in 1912 cnd Schitu-Duru fcea parte din judeul Suceava (Baia). 62. Soei (Borca), n 1912 fcea parte din jud~ul Suceava (Baia). 63. Stejarul (Farcaa), format prin contopirea satelor : 1. Stejarul din judeul Neam ~i 2. Stejarul din judeul Suceava (Baia), rec. separat n 1912.

www.cimec.ro

JUDEUL NEAM

451

----------------------------229 230 2.31 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

Nr. 4ecod

Numele localitAtii

ClAdiri 19111

Locuitori (Populatie statornlcll) 19111 1930

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Stejarul Straja

(Pngrai)

erbeti ovoaia 64) tefan-cel-Mare

6u)

Talpa 66)
Tarcu Taca Tazlu Tmpeti Trpeti Tico-Floarea

Topoliceni
Topolia Totoeti

Traian
Turtureti

Tibucanii-de-Jos
ibucanii-de-Sus olici 07)

Unghiu
Uscai OB)

Vad

0 0)

15.3 141 378 115 124 111 279 63 550 41 281 49 55 141 ll9 138 95 165 587 142 100 275 197

650 ) 683 1.714 502 511 459 1,164 315 1.803 186 1.202 257 245 629 505 609 417 733 2.556 607 406 1.167 908

397 692 1.491 443 428 622 991 270 1.855 135 1,069 170 211 599 418 510 368

G7i
2.146 466 389 852 1.036

64. ovoaia, n 1930 : Svoaia, 65. tefan-cel-Mare, n 1912 : Crligi. 66. 7 alpa, n 1930 inel. o nsemnat poriune a satului Chilia. 67. 7 olici, n 1930 : Tol ici. 68. U se ai, inel. c tunul Drmeti ; n 1930 rec. separat ca sat; n 1912 rec. separat ca simplu ctun. 69. Vad, inel. ctunul Partt-de-Uscai, rec. separat n <1 930, ca sat.

www.cimec.ro

452

JUDETUL

NEAM

Nr. de cod

Numele localltilfU

CUidlrt 1941

Locuitori IPopulafle statorald)


1941

1930

252 Ne Vaduri 253 Ne Valea-Arini 254 Ne Valea-Seac 255 Ne Viidurele (Cndeti) 70) 256 Ne Vdurele (Vaduri) 71) 257 Ne Vratec 258 Ne Vntori 72) 259 Ne Vntorii-Ncam 260 Ne Vereti 261 Ne Viioara 7:l) 262 Ne Vldiceni 263 Ne Zneti 264 Ne Zbereti

163 128 270 197 104 112 150 676 125 104 166 713 102

706

647

576
1.247 783

536
1,060

655
319 .!119 2.538

454 359
682 3.005

581
398 721 3.339 424

508
591 2.721 281

Vdurele (Cndeti), n 1930 : Vdurele (Podoleni). Vdurele (Vaduri), in 1930: Vdurele (Bicaz}. Vntori, n 1930 nglobat la comuna suburban Dumbrava-Roie. 73. Viioara, n 1930 rec. la comuna suburban Bistria. *') Sporul extraordinar de populaie se datorete : la Roznov i Stejarul (Pngrai), fabricilor de cherestea, care au atras. dup 1930, numeroi lucrtori din alte localiti ; la Stnca, nouilor aezri gospodreti creiate n urma mproprietririi n anul 1934 a unui nsemnat numr de familii de igani lingurari, cari inainte triau n bordec prin pdurile satelor nvecinate.

70, 71. 72.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de c:od

OLT
Loc:ultorl (Populatie statornlcll 1941 1930

Numele localltillll

Clldlrl 194

TOTAL GENERAL 48.646


1

31 32 33 34 35 .!16 .!17 38 39 40 41 42 43

Total orae 2.849 Olt Slatina (capitala) 1) 2..!149 Total rural 46.297 Olt Afumai 117 Olt Albeti 2) .!15 Olt Aldeti 69 Olt Alimneti 3) 434 Olt Aluniu-de- Jos 113 Olt Aluniu-de-Sus 172 Olt Arpadia 128 Olt Bac ea .!151 Olt Ba tia .!16 Olt Bceni 4) 4.!1 Olt Bdri 5) 21 Olt Bdicea 6) 62 Olt Bduleti 7) 45

208.800 13.918 13.918 194,882 408 133 291 1.937 484 689 600 1.375 184 171 86 265 189

183.595 10.851 10.851


172.744

418 272 1.687 465 659 355 1.185 129 170

1. Oraul Slatina, in 19.!10 inel. comuna suburban Proaspei i satul Prlii, considerat ca suburbie a oraului.

2. Albeti, inel. ctunul Dobrotine; n 1930 rec. la Valea-Secii, 3. Alimneti, n 1912 inel. satul Zidari. 4. Bceni, n 1930 inel. satul Ureoaia; n 1912 rec. mpreun cu satul Ursoai.a, sub denumirea : Bceni-Ur soaia, 5. Bdri, n 1930 rec, la Fedeleoiu, {Fedeleoiu-Cio mgeti, vezi notele Nr. 30 i 48) ; n 1912 rec. separat ca simplu ctun, 6. Bdicea, n 1930 rec. la Vaa. 7. Bduleti, n 1930 rec. la Rjleu-Govora.

www.cimec.ro

454

JUDEUL

OLT

Nr. de cod

Numele localltiiU

Clldlrl
1941

!Populaie statornicA)

Locuitori

1941

1930

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Bjeti-Lereti Blneti

Blteni Blai Brneti Brti Brtii-lcle-Cepturi


Brtii-de- V cde Brbli Brcneti Btreni

8)

9)

Brca
Brleti 10)

Brsetii-de-Jos 11) Brsetii-de-Sua 12)

"Beciu
Beculeti

Beria-de-]os 18) Beria-de-Sus U) Berindei Bircii

45 452 603 125 67 95 101 212 69 301 70 191 49 95 265 289 74 126 70 109 331

148 1,844 2.427 551 268 400 411 847 301 1.180 303 818 186 459 1.161 1.281 283 481 285 456 1.326

124 1.715 2.271 404 203 400

785
1.898 254 1.051 262 703 936 1.132 1.368 321 '414 238 364 1.101

8. Brtii-de-Cepturi, n 1930 inel. satele : Lzreti i Prodani. 9. Brtii-de-Vede, n 1930 inel. satele : Ciocneti,
Corneti i Popeti.

10. Brleti, in 1930: Brletii-Buzeti, rec. la Buzeti; n 1QJ2 rec. lmpreun cu satul Cerbeni, sub denumirea: CerBrlctii-Buzeti.

11. Brsetii-de-fos, n 1930 inel. satul Smrdan. 12. Brsetii-de-Sus, inel. ctunul Creeti, care n 1912 a fost recensat separat, ca sat. 13. Beria-de-Jos, n 1930: Beria-Mic. 14. Beria-de-Sus, In 19!10: Beria-Mare.

www.cimec.ro

JUDEUL

OLT

455
L'oeultorl Clldlrl (Populatie statornlcl) 1930 1941 l!ltl 46 10!1 20 64 158 200 !112 149 141 97 75 75 1!16 89 205 217 1!11 161 97 201 408 82 235
665

Nr. de cod
65 Olt

Numele loealltilfll

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Blejani Bob a Boboci 15)


Boroeti 16) Branitea 17)

225 363

Brebenii-Romni Brebenii-Srbi Broscari Buciumeni


Buiceti Burduleti 18)
Bureeti 19)

Buta
Buzeti 20)

Casa-Veche Catanele Il)


Clineti Clugreasca 22) Clugri

1183 1.431 556 622 418 275 310 525 361 855 1.030 624 680 402

670 1.318
550

590 340

433 1.668 699 1.816 718 384

15. Boboci, n 1930 i 1912 inglobat la Mooieti. 16. Boroeti, n 1930 rec. la Mirceti. 17. Branitea, n 1930 rec. la Srbii-Mgura. 18. Burduleti, n 1930 rec. la Buzeti. 19. Bureeti, n 1930 rec. la Fata. 20. Buzeti, n 1930 inel. satele : Brleti, Burduleti, Ciureti, Diconeti i Milcoveni ; n 1912 rec. mpreun cu satul Brleti, sub denumirea : Brleti-Buzeti. 21. Catanele, n 1930 rec. mpreun cu satul Mgura~ sub denumirea : Mierleti (numele comunei). 22. Clugreasca, sat nou, n 19!10 inglobat la Icoana, care n 1912 a fost rec. mpreun cu ctunul Clugreasca (declarat ulterior ca sat), sub denumirea : Icoana-C-.
lugrea.sc.

www.cimec.ro

hollu:lD'J ~.(.fCiil!10lBI2.~itI~,SQQl

de

\fd' L!!!U:..
84-~~It 85'ilBlt .800lt 8/0lt .as-olt
'89~"tJI.t

hlbll:l Nu"\~tJi IOC:alii~Jll! l


- ..

Clllfl"#u.d8D~Ul-1Statordrc::aJ 1941 l!IU INUl 9b

Lo~ultorl

.111...

Ct\HiUI-de-Sill
C:dlrleti

e.ut
00~

Ct?f~ni 2) 'Bel
CM~ti
Ceptir

C~eti 28'#'6

C~u-MareO~

iaf4uo~-iirso\J<H

215 i946Jlfl 133 5.WoH 133 ('~ 1 \9!6oH 76 (DI iJ~oti 68 (' 1 .s~lJifti;,U

ll865'-ll
1lUl:hJ JIIH.&il Jl2flf>,il 'lCW'il
Jl~jl'i

9ili Olt 91rl(j.J.t 92 110lt 93\lOit 94--olt 95-0lt 9& Olt


9Si!~t 99~@1t! 100.S0lt 101-Dlt
10~0lt

~re

Ce~i (Ote~~211) Ce~i (Smlthlreti)

Ch~btti

28) 'ie CheH~tii-di~l>eal

76h62-ii6!9ftnH 42 il.!J?!J.llll 29 imrq~uH iJ41)8i11H 105


106" i JP46ll'uH
1

JID fii' JIOJi d~~'f.'i JllUi' Jl~o i

Chcuietii-di~Yale

97"'@Ir

103 Olt

Che~etii-Mdiit!ni ChiHlf'. e8Ch~[~ti (R!jltu) . ChUf{b~i (V~ 27) Chi&oani 28) rer Chi(~iisca l!ll CiolM\i ie Ciocneti 29)

57 ('" i)(~!UH r/2281\ 91 394111n ~~~S:i 87 (''~ ig05'ui! Jl~> i 59 ~rb-Nz48E~) il (}'\ 63 (i< ~~-!~c~) Jl ...Jil' 82 ii<3441:,:) Ji(Ht (921;,nn'42!f<U Jl~t. 182 i<tV-..ftll,:J Jit\f.K 120 47()....________ _

104 Olt.iJf;;isfbMu.sl Jsdol-ao !1tetllP Ot.l'! ~p7,;-""\oH6~ .iJp:niM si .:>:Jl Of.\~! nl ,1\-pcnut\ .!l r -----,-t;. --w~GM-iidlfi2 si .::.011 fl('(l l n ,DC!li<un~\ 'i f .ii?OJWH si .:l:>l lJEI' l n .iVliHim,a .11 L 23. Cndeleti, in 1938"1 ret. .::tmpre\.lbuc~\<alloill"'GM!I slifti!I,8ubIHentudilii.:: \fala-LID,Urelii' l(nuinele"~~l. i;f.14;n(ldriftani! iill ll9!16i red.flloV!Ii{ci,i< i 1<"""" :el ' Ju< u1':> 25. ul!rh.rrii ~. ~.~-w.':ri!c.dla: Otie"iii;ae-Btls;1 iD' 19lii:JrA6. lla.pun ea!BIIi\d Otefllii.Jdc!'-Sus\' sub 'c:kt\umirta : Cerbeni. .(i:JnurnO) :Jhmun) ir(:'i ,.,;!/, : 1:'"'"'"'")[, du< .~.oOhelbeJtijul~nl988eieo;:lauV&aibi'; i'ft".191<2;:,,Glltrliijti. .sil'kr~i~ejtlul(Ma)p tir-H4a!\lib;raJ ltrn1Va~l P: ni Jlt:"J 128. dubidni, mti.B&hc. <la< Pio.ni. "{ GuriJ~Biouiilitl !il n L) 29. Ciocneti, n 1930 rec. la Brtii-de- V<tde\Jlfii\ul

www.cimec.ro

Locuitori 9A4~f 8 ,~QJlMll.t~ statoraieil) tM -f!l4r mg :;n


CitM!Iigeti SP:) 1 (IJB i89d)lnU-,10li: i q_9f. uh),2li4. CiotAca (Chilla) (~l~ i !~Jrl r l: ) 10+-- Olt Cuxlica (Valea-Unguij( 110 (Q<; in ,4-4.2-: i refii)l'al) lilt891l.: J 92 1<B 10lt Cii.icfil(ivu t)~J~ 42 ( 0 ~ iJ\5Vo') 10~ Olt Cilliu 11p, Pit Cipn~ti (Bu11~i) 82) ('~ fi'\~lm, 1111< Olt Ciurefi (Profll} (:: eu ?.9il1- i i'"' "J7t8- _, 100 1Hl- Olt Ciur:eti (Vata)lSS) ~li ,,tl..080 .. 11&0lt Coll)beti ~:o 252 d( :. 11fll0lt CciJflarli 695 li"<11.00rl; 115 Olt C~nia l .. l 1~ f,bu'i 1\!),_ 176H '''''838.( j 116 Olt Constantineti ,j\1 ;_- <27tl (! 68 117 Olt Corbn ll6i mi!J -I!M' i 118 Olt Corbuleu 34~ t 119 Olt Corbu-Nou 3\!J} 20&1"i ,n 1798' '

..

------

-.

10?il Olt
1~VIt

)( ~~- ~

-:,2-t~
!()
("\ 1

:(769<.
i<J~:

1(}89'
[!

---:'

:;288'
lir-+

il967<_: 2.1137,
d\73~
,il

7-t& '
~1

;:'23~

''936

dri, Fedeleoiu i R~dueti, 3ub denumi~e 1 t'Fede1eo'iu


Ciomgeti; satul Rdueti, a trecut ulterior la_jud. Ar~e; In 1912 : Fedeleii-Ciomgeti, fr satele Rdu~eti i B dr~, rec. seyarlltJ'ti ahumef-'R~eliti e~sat, iar Bdliri ca atmplu catunJ.JG '':;:~- ~-:.~r ,)o,l: ( ;,l \\\ 1\" .,. ' ~ 31. Ciorca '(Vill~ii~Un~n~i)itcf'itft8o:ind, >Satul Gojgrei. - i .d u~f"; 1J o.l.iidJt! U(J~ i :r! \',\ '1 ' , , ' \ 32. Ciure1ti (But~H),utn: t9llo-~ M Bm:e;H,' 'lmprelm cu satul Di!:tmeti; aan! f.a;ncc!e'~d'ati l el'li comlderat' e tun la Ciurel'iJ~Buzetik~uri><J :fi'""''"'' :. ,;,,_ 33. Ciureti (Vaa), n 1930 rec. la:Va't'."' 1 34. CtJOrbule,w, n;, 1930. tu; la -~-Noi'J'; ca simplu ctun ;,.in 1912 .catun' JtliglobM' satul Martalogi din

30.

Ciomgetf, n (~30 rec, (Cfufb8i~Jgl /~ii' -~~te~~\ ~.~

judeul Arge.

la

35. Corbu-Nou, n 1930 inel. satul Corbuleu, care n 1912 era nglobat la Martalogi din judeul Arge ; n 1912 : Corbu.

www.cimec.ro

JUDETUL OLT
Lo~ullorl

Nr. de ~od

Numele

lo~allllfll

ClldJrl (Populatie statornlcil) 1941 1~ 1 1!130

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Corbu-Ungheni
Cornelu 87) Corneti 38) Coereni 89)

88)

Coteana
Coteti ~O)

135 214 56 88 806 106 337 128 89 236 154 216 46 40 29 308

590 913 252 370 3.616

1.167 1.088 3,303 451 1.430 450 335 901 617 785 181 164 115 1.084

Cotorga ~1) Crciuneii-d~-Su1 Cre i


Cucuiei Curtioara Cuza-Vod ~8)

42)

515 1.732 530 399 1.024 648 947 209 160 139 1.389

Davideti

")

Dneasa Dealu-Bis~ricii

Dealu-Chinului Dealu-Tolcesii '&)


Dejeti

Cornelu, n 1930 inel. satul Seaca (Cornelu). Corneti, n 1930 rec. la B~tii-de- Vede. Coereni, n 1930 inglobat la Srbii-M~ura, Coteti, rec. la Satu-Nou; in 11J30 rec. separat. Cotorga, n 1930 rec. mpreun cu satele Ghioca ,i Vtai, sub denumirea: Crmpoia (numele rlin 1930 al

36. 37. 38, 39. 40. 41.

Corbu-Ungheni, tn 19!10 inel. satul Vitneti.

comunei Crmpoaia). 42. Crciuneii-de-Sus, se mai numete : Crciunei, 43. Cuza-Vod, inel. satul Davideti, rcc. separat n 1930, 44. Davideti, rec, la Cuza-Vod, n 1931J rec. separat. 45. Dealu-Tolcesii, in 1930: Dealul-Tolceti; n 1912: Dealul- oneti, ctun rec. separat.

www.cimec.ro

'JUDEUL

OLT

459
Locuitori (Populatie statornlcl) 1!61 19111

Nr. de cod

Numele localltlfll

Clldlrl 19111

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Deleni Dienci Dincani


Dobrineti

Diconeti (Corbu-Nou)'ll) Diconeti (Rjleu) 47)

150 16 40 369

IlO
78 220 105 108 1.185 888 185 891 U8 U4 43 217 89 68

Dobroteasa Do gari
Doneti Drgneti Drgoeti Dudu 48 ) Dumitreti

Fata

41l) Fgeelu Fedeleoiu IlO)

Floru
Frtici
Fripi III)

641 55 156 1.373 422 308 823 357 440 5.003 1.601 759 1.280 498 565 178 832 370 339

462 122 1.259 395 279 806 319 373 4.680 1.444 738 1.157 735 505 434 725 337

46. Diconeti (Corbu-Nou), n 1980 rec. la Buzcti, mpreun cu satul Ciureti, sub denumirea : Ciuretii-Di coneti; in 1912 ctun rec. separat. 47. Diconeti (Rjleu), sat nou format dup 1?12 prin contopir~a ctunelor Diconeti i Creeti. 48. Dudu, in 1912 inel. satul Pllviceni. 49. Fata, n 1930 inel. satul Burce~ti. 50, F edeleoiu, n 1930 rec. tmpreun cu satele Bd ri, Ciorngeti i Rdueti, sub denumirea : Fedeleoiu-Ciomgeti ; satul Rdueti a trecut ulterior la jud. Arge; in 1912: Fedelei-Ciomgcti, tii1 satele Rdueti i Bdri, ree. separat i anume : R.ldueti oa sat, iar Bdri ca simplu ctun. 51. Fripi, n 1930 ctun la Radomireti (Crciuneii-de
Jos-Radomireti).

www.cimec.ro

460

JUDETill.. OLT Locuitori statornicA)


1930

Nr.
de cod

Numele

locaUtlll

Clildlrl 1941

(Populaie

19111

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 1i5 176

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Frunzaru 112) Gldaele Glmeele 118) Grbaciu


Geamna Gherseti

11') Ghioca 1111) Gigrtu Gojgrei 118) Greci


Greereti Gueti

Gura-Boului 117)
!bneti

Icoana 118)
loniceti Ipoteti

lsaci
lsreti

lsvoarele

176 140 111 31 145 26 368 123 108 235 31 111 147 123 85 84 300 173 46 415

835 613 464 125 597 120 1.649 528 404 965 141 461 596 510 331 329 1.288 637 172 1.754

982 509 154 506 127 1.467 537 830 103 307 581 424 894 307 1.135 521 215 1,970

52. Frunzaru, n 1930 inel. satul Uria. 53. Glmeele, n 1930 rec. la Spdncenata. 54. Gherseti, n 1930 rec. mpreun C"U satul c:mdeleti, sub denumirea : Valea-Ungureni (numele comunei) ; n 1912 ctun rec. separat. 55. Ghioca, n 1930 rec, mpreun cu satele Cotorga i Vtai, sub denumirea: Crmpoia (numele din 1930 al comunei Crmpoaia). 56. Gojgrei, n 1930 rec. la Ciorca (\'alea Ungureni). 571. Gura-Boului, n 1930 inel. satul Lungani. 58. icoana, n 1930 inel. satul Clugreasca; n 1912, rec. mpreun cu ctunul Clugreasca (deci. ulterior ca sat), sub denumirea : lcoana-Clugreascii.

www.cimec.ro

JUDEUL

OLT

461
Locuitori (Populatie statornicA)
19111 1930
2.~3

Nr.
de cod

Numele locaUtltU

Clldlrl
ljlq,l

177 178 i 79 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Isvoru-de-Jos Isvoru-de-Sus
Jarcalei

Jitaru 59) Jugaru 60)


Lunele Lzreti

60 140 32 122 152 50

61)

59
161 37 109 118 162 57 67 234 53 230 164 67

Leleasca
Lereti 62 )
Lineti

2ll 565 168 471 607 210 229 658 .'!66 494 190 700 243 '299
96.~

55CJ 125 208 579 295 432 450 583 250 212 966 710 188

Li.llia-din-Vale Linia-Mare Lis a Lungani 64)


Malu-Rou Mgura 65)

63)

Mnuleti. Mrgineni-Slobozia G6) Mrunei

Mrunei (Brti)

223 968 732 219

59. fitaru, n 1930 rec. la Mo<;;"OC1ti. 60. ]ugaru, n 1930 rec. la Opta"ji. 61. Lzreti, n 19.30 rec. la Br~tii -de- Cepturi. 62. Lereti. rec. la Pielcani ; n 1930 formeaz mpreun cu satul Pielcani un singur sat: Lereti-Pielcani; n 1912:
Lereti-Pelcani.

63. Linia-din-Vale, inel. ctunul Dobrotine recensat separat n 1930, ca sat. 64. Lungani, n 1930 rec. la Gura-Boului. 65. Mgura, n 1930 rec. mpreun cu satul Catanele, sub denumirea : Mierleti (numele comunei). 66. Mrgineni-Slobozia, format rlin satcl~ : Mrgineni i Mrgineni-Siobozia, rec. separat n i930.

www.cimec.ro

462

JUDEUL

OLT

Nr. de cod

Numele

locaUtllll

Clldlri 1911o1

(Populaie

Locuitori atatornJcl) 1941 1930

197 198 199 200 201 202 203 204 i05 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Olt ~runei (~aldru) Olt ~ereni Olt ~esineti Olt ~ierletii-de-Sus Olt ~ierliceti Olt ~ieti Olt ~ihietii-de- Jos Olt ~ihietii-de-Sus Olt ~ihieti-Popeti Olt ~ijlocu (Proi) Olt ~ijlocu (Potcoava) Olt ~ilcoveni 67) Olt ~ilcovu-din-Deal Olt ~ilcovu-din- Vale Olt ~irceti 68) Olt ~ogoeti 60) Olt ~ogoeti (Brti) 70) Olt ~omaiu Olt ~orloveti Olt ~oteni Olt ~ooieti 71) Olt ~urgeti 72) Olt Nvrgeni 73) Olt Negreni

90 142 75 263 72 121 370 374 140 129 204 193 143 111 97 317 40 102 65 70 104 183 47 323

346 538 277 1.028 273 512 1.685 1.658 629 550 795 791 588 499 351 1.320 184 411 235 235 463 786 186 1.378

411 546 362 826 234 487 1.486 1.589 421 435 749
565

473 583 1.4 711 392 240 231 586 658 163 1.187

67. Milcoveni, n 1930 rec. la Buzeti. 68. Mirceti, n 1930 inel. satul Borocti. 69. Mogoeti, n 1930 inel. ~atu) Jitaru 70. Mogoeti (Brti), n 1930 I 1912 inglobat la Mooi eti.

71. Mooieti, n 1930 i 1912 inel. Mogoeti. 72. Murgeti, n 1912 : Mungeti. 73. Nvrgeni, n 1930: Nvrgei.

satele : Boboci

www.cimec.ro

JUDEUL

OLT

463

Nr. de cod 221 Olt 222 Olt 223 Olt 224 Olt 225 Olt 226 Olt 227 Olt 228 Olt 229 Olt 230 Olt 231 Olt 232 Olt 233 Olt 234 Olt 235 Olt 236 Olt 237 Olt 238 Olt 239 Olt 240 Olt %41 Olt 242 Olt

Numele localltilfD

ClldJrl
19U

!Populaie

Locuitori statornlcill
11130

1!1.111

Onceti. Optai H) Optani

Oporelu
Ordoreti Otetii-de- Jos Oteti.l-de-Sus 75) Pcal Puneti Prlii 76)
Perieii-de-Mijloc Perieii-de-Sus

Pestra Pielcani 77)


Pietriu

Piscani
Piigoeti Plviceni 78)

Poboru Poganu Poiana


Popeti (Brti) 79)

97 259 109 223 32 162 90 S6 40 65 164 124 152 93 151 60 46 173 237 188 197 129

414 960 431 825 143 578 340 360 174 308 637 481 690 361 678 239 187 737 919 1'111 899 507

355 1.759 392 751 138 552 469 319 143


596 426 574 327 610 197 207 671 827 697 766

74. Optai, n 1030 inel. satele : Jugaru i Zvoiu. 75. Otetii-de-Sus, in 1930 ind, satul Cerbeni (Otcti); n 1912 rec. mpreun~ cu satul Cerheni, sub denumirea: Cerbeni. 76. Prlii, n 1930 nglobat la oraul Slatina, ca suburbie. 77. Pielcani, inel. satul Lereti ; n 1930 rec. mpreun cu satul Lereti. sub denumirea : Lereti-Pielcani ; n 19~2 :
Lereti-Pelcani. 78. Plviceni, n 1912 79. Popeti (Brti),

nglobat la Dudu. n 1930 rec. la Brtii-de- Vede.

www.cimec.ro

Clldlrl

li!l!l" (P,opulafle atatornlcA) l!iltl .. BJO< !loll 1!13(1

Locuitori

243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt O{t ot Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

ll2 102 80) 209 Priseaca 81) 347 Proaspei 82) 101 37 Prodani (Brti) 83) Prodani (Gura-Boului)84) 52 102 Profeni Prooroci 85) 158 60 Purcreti 78 Puturoasa Radomireti 86) 490 90 Raiiu (DealiJ-Nucilor) 51 Rchicioara Rdeti 87) 196 21 Roiu Rjleu-Govora 88) 135 Rjleu- Vicroi 89) 380

Popeti (Spt~u) Popeti (Vleni) Pottoava-Flcoeni

445 435 897 1.477 498 136 224 405 697 267
.~73

399 329 731 1.687 392 319 280 696 257 339 2.302 339 210 709 91 967 767

2.282 380 2S1

iBI
95

5G7
1.261

Prodani (Gura-Boului), n 1930 inel. satul Chiani. Prooroci, n 1930 inel. satul Stejaru. Radomireti, format din satele : Crciuneii-de- ]os i Radomireti, rec. separat n 1930, cuprindnd i ctunul Fripi, declarat ulterior ca sat. 87. Rdeti, inel. ctunul Preoeti. 88. Rjleu-Govora, format din satele ~Ujleu i Govora, rec. separat n 1930 ; n 1930 inel. satul Bduleti. 89. Rjleu-Vieroi, n 1930: Linia-l\.Iare (Vata).

80. 81. 82. tina. 8.'3. turi. 84. 85. 86.

Potcoava-Flcoeni,

n 1930 : Flcoeni. Priseaca, n 1930 inel. satul Sltane~ti. Proaspei, n 1930 comun .mburoana la

ora~ul

Sla-

Prodani

(Brti),

n 1930 rec. la

B1ratii-de-Ccp-

www.cimec.ro

465

------261 262 263 264 265 266 267


26~

Lncultorl Clldlrl . (Populalle statorulcl) 1!lt1 1!141 1!150

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

Recea
Richieni

Rusciori Satu-Nou

90) Sltneti 91)

Srceti Smbureti Srbii-Mgura 92)

Schitu-Deleni Schitu-Greci
Scorniceti

93)

Seaca (Cornelu) 94) Seaoa (Drgneti) Siberia Sineti Or.) Smrdan 96)
Sptaru

Spineni Sprncenata
Stnislveti Stnuleasa Stejaru OB)

97)

43 19 74 124 100 59 72 142 114 87 128 81 747 192 220 209 46 161 134 86 101 30

171

77 219 513 424 250 319 579 449 384 513 .'!35 .3.444 817 850 899 180 688 661

136 76 243 421 228 301 1.057 422 316 488 2.971 660 1.603 187 650 895 336 318

356
369 131

90. Satu-Nou, inel. satul Coteti, rec. separat in '1930. 91. Sltneti, n 1930 rec. la Priseaca. 92. Srbii-Mgura, n 1930 inel. satele : Hranitea
Coereni.

93. 94. 95. 96. 97. 98.

Sr:hitu-Deleni, n 1930 : Schitu (Cucuei). Seaca (Cornelu), in 1930 rec. la Cornelu. Sineti, n 1930 inel. satul Valea-Merilor. Smrdan, n 1930 rec. la Dnetii-clc-Jos. Sprncenata, in 1930 inel. satul Glrnede. Stejaru, n 1930 rec. la Prooroci.

www.cimec.ro

30

466

JUDEUL

OLT

Nr.
~ecod

Numele localltllll

Locuitori Cllldlrl (Populalle statornlcil)


l9U l9U 1930

283 Olt 284 Olt 285 Olt 286 Olt 287 Olt 288 Olt 289 Olt 290 Olt 291 Olt 292 Olt 293 Olt 294 Olt 295 Olt 296 Olt 297 Olt 29S Olt 299 Olt 300 Olt 301 Olt 302 Olt 303 Olt 304 Olt 305 Olt 306 Olt 307 Olt
i

Stoicneti

Surpeni
erbnetii-de- Jos erbnetii-de-Sus tefneti
uica

99)

Ttri Ttuleti
100) Teiu Telemani

Tmpeni

Teslui
Tituleti
Toneti 101) Toneti- Vteti

Topana
Trufineti

Tufaru
Turbai

Turia Ungurei Ungureni Uria 102) Urluiasca Ursoaia 103)

702 45 542 153 119 149 186 411 603 126 126 131 186 52 62 241 69 56 40 211 191 140 64 230 31

3.474 196 2.492 719 480 595 728 1.702 2.608 468 470 597 806 209 262 969 317 242 139 917 878 :564 302 923 106

2.876 210 1.988 600 417 566 750 1.562 2.334 496 163 488 713 442 834 295 280 136 820 767 496 882

99. uica, format prin contopirea satelor : 1. uica-de- Jos 2. uioa-de-Sus. 100. 7 mpeni, format prin contopirea satelor : 1. Tmpenii-de-Jos i 2. Tmpenii-de-Sus, rec. separat n 1912. 101, Toneti, sat nou, nf. n 1931. 102. Uria, n 1930 rec. la Frunzaru. 103. Ursoaia, n 1930 rec. la Bce11i ; n 1912 rec. impreun cu satul Ursoaia, sub denumirea: Bceni-Ursoaia.

www.cimec.ro

JUDEUL

OLT

467
Locuitori statornicA) 1930

Nr. de cod

Numele JocalltiltJI

ClAdiri 1941

<Populaie

19111

308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325

Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt Olt

98 181 Valea-Mare-Nou 104) 211 Valea-Mare-Veche_105) 182 Valea-Merilor 106) 254 Valea-Secii 107) 48 Valea-Vai-de-Ei 43 Vaa 10B)_ 108 Vleni 892 Vtai 109) 137 Vlcelele-de-Jos 110) 378 Vlcelele-de-Sus 111) 42S Vlvoiu 78 Vneti 26 Vrseti (Brti) 52 Vrseti (Gura-Boului) 62 196 Verguleasa Veioara 112) 62

Valea-Fetii Valea-lui-Albu

415 740 788 744 989 178 192 481 4.049 641 1.602 1,700 283 99 196 252 786 249

367 678 1.336

307 219 1.745 3.415 509 3.137 169 89 190 194 671

104. Valea-Mare-Nou, n 1030 inel. satul Valea-MareVeche. 105. Valea-Mare-Veche, n 1930 rec, la Valea-MareNou,

106. Valea-Merilor, n 1930 rec. la Sineti. 107. Valea-Secii, n 1930 inel. satul Albeti. 108. Vaa, n 1930 inel. satele: Bdicea, Chirieti, (Va-

cu satele: Cotorga Ghioca, sub denumirea: Crmpoaia (numele din 1930 al comunei Crmpoaia). 110. Vlcelele-de-fos, inel. ctunul Olteni; n 1930 ineL satul Vlcelele-de-Sus. 111. Vlcelele-de-Sus, n 1930 rec. la Vlcelele-de-Jos. 112. Veioara, n 1930 rec. la Vaa.
i

a), Ciureti (Vaa) i Veioara. 109. Vtai, n 1930 rec. mpreun

www.cimec.ro

468

JUDEUL

OLT

Nr. de cod 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337

Numele localltillll

Clildlrl
1941

(Populaie

Locuitori statorolcil)
1930

1941

Olt Viespeti Olt Viioara Olt Vine i Olt Vitneti 113) Olt Vlaici 114) Olt Vlngreti Olt Vulpeti Olt Vultureti Olt Znoaga Olt Zvoiu 115) Olt Zidari 116) Olt Zorleasca

126 145 201 127 116 155 62 136 122 96 92 81

576 670 861 548 444 608 280 547 580


.~78

531 532 837 1.048 561 255 408 504 58 327

406 368

113. Vitneti, n 1930 rec, la Corbu-Ungheni. 114. Vlaici, n 1930 inel. satele : Crstani i Chelbeti ; n 1912 : Vlaicii-de-Sus. 115. Zvoiu, n 19.30 rec. la Optai. 116. Zidari, n 1912 nglobat la Alimneti.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele localltlllll

ORHEI
Clldlri 1941 Locuitori (Populalle statornlcll) 19U 1930

1 Or 2 Or
Il Or

31 32 33 34 35 36 37 38

Or Or Or Or Or Or Or Or

TOTAL GENERAL 69.730 4.939 Total orae 3.288 Orhei (capitala) 1) 1.392 Rezina-Trg) Localiti suburbane: Pelivan (Mitocul-Nou) '259 64.791 7 otal rural 447 Alcedar 104 Bahu
Bleeti Bnetii-Noui 3) Bnetii- Vechi 4)

276.944
15.61.9 10.504 -1.069

279.292
25.550 18.034 7.516

Berezlog Bezin
Bieti

!13 !17 331 '!(}2 1116 474

1.046 261.'125 1.797 450 140


.'i93

258.742 1.672 344 448

1.363 1.123 700 1.979

1.557
906

634
1.908

1. Oraul Orhei, inel. localitile : 1. Bolohani, 2. Budi NiColaevca, 3. Cimea, 4. Mitoc, 5. Slobozia-Doamnei, 6. Slobozia-Rca i 7. Stepi-Soci, care fac parte integl'ant din ora, ca suburbii i inel. comuna suburban Pelivan (Mitocul-Nou) ; n 1930 inel. suburbiile: 1. Mitoc, cu Mitocul-Nou, 2. Slobozia-Doamnei i 3. Slobnia-Rca, nglobate ulterior ca suburbii la ora, n afar <le Mitocul-Nou = Pelivan. 2. Oraul Rezina-7 rg, format din localitile : a) Rezina-Trg i b) Rezina-Sat inel. localitile: 1. Boernia, 2. Ciorna i 3. Stohnaia, care fac parte integrant din ora ca suburbii. _ 3. Bnetii-Noui, n 1930 rec. mpreun cu satul Bne tii-Vechi sub denumirea : Bneti. 4. Bnetii-Vechi, n 1930 rec. mpreun cu satul Bne tii-Noui, sub denumirea : Bneti.

www.cimec.ro

470

JUDEUL

ORHEI

Nr. de cod 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or

Numele localltAtll

ClAdiri
1941

(Populaie

Locuitori statornicA)
l!W

1941

Bogzeti Bocana

Bravicea 5) Braviceni
Brneti

Brnzenii-Noui Brnzenii-Vechi Breanova


Buciuca Budi 6)

Bularda
Buleti Buovca

Butuceni Camencea
Czneti

Cegoreni Chiperceni Chipe ca


Chitelnia Chicanii-Noui Chicanii-Vechi

Cinieui

Cioclteni
Cliova

Coblca
Coglniceni

Cornova 7) Coropceni

194 517 1.183 376 168 214 377 181 175 440 61 236 372 117 279 349 259 741 .%1 766 68 396 1.153 566 368 804 89 382 263

773 1.934 4.407 1.566 683 771 1.651


73.~

691 1.693 226 2.149 1.464 515 934 1.408 1.105 3.064 1.499 3.139 331 1.694 4.045 2.46.3 1.651 2.!\99 413 1.678 954

728 1.778 4.827 1.391 662 745 1.470 660 652 1.608 199 2.170 1.498 447 902 1.320 1.046 2.987 1.380 2.842 235 1.472 4.360 2.260 1.450 3.128 315 1 587 925

5, Bravicea, inel. ferma Pustaia. 6. Budi, inel. conacul Cravet. 7. Comova, inel. ctunul Cula.

www.cimec.ro

JUDETUL ORI-IEI

471 Locuitori (Populatie statornicA)


1941 1930

Nr. de cod
68 69 70 il 72 73 74

Numele localltltll

ClAdiri
1941

15
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or

Coernia Crsneni

Crihana 8) Criuleni Crugliuc Cucuruzeni 9) Cuizovca 10)


Curtura

162 417 108

612 1.518

503
1.429 357 2.663 1.797 1.888 1.702 818 676 1.473 114 2.054 196 2.283 410 567 1.292 1.412 446 1.166 1.1)15 473 1.461 1.354

465
1.852 1.903 1.969 1.585 828 681 1.478 135 2.040 207 2.554 495

560
467 438 381 206

Curleni
Dcova

155
364 39

Dealu-Nalt Dereneu Duma


Echimui Fureti

500
49 636 125 77 134 298

Fluturi 11) Frumoasa 12) Furceni Fuzovca Gavrilovca


Guzeni
Grbov 13)

346 569
1.330 U1!19 !>36 1.304

358
1.31 299
~50

Ghermneti

9R9
549 1.462 1.704

Ghetlova Ghiduleni 14)

125 .'J54 351

8. Crihana, sat nou, inf. in a. 1923, inel. grupul de case Scoala Cucuruzeni. 9. Cucuruzeni, inel. ferma Georgeti. 10. Cuizovca, inel. ctunul Rocana. 11. Fluturi, n 1930 rec, la Trieii-Noui. 12. Frumoasa, inel, Minstirea-Frumoasa, 13. Grbov, inel. Mnstir~a-Grbov. 14. Ghiduleni, ind. grupul el~ cas! Rocana.

www.cimec.ro

472

ffi.pfi fU~; f>Rtl~l'


------------

Nr. de cod
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ll7 118 119 120

Numele

Jocalltilll

CUidlrl

(Populaie stator~lll ~~ll:l:' 'Jjjljf' / !930'


Q? :;b

~oculforr-

Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or

Ghirieni

Ghirova Glingeni
Gordineh
Grebleti

Hjdieni

Hrtop-Mare Hrtop-Mic
Hogineti

Holercani
Horoditea

Hulboca
lgnei

lnculet 15) lndrpnici 18) lneti Isacova


lnovt

Ivancea
lzbetea

Izvoare .Jevreni Joloboc Jora-de-Jos .Tora-de-Mijloc Jora-de-Sus Lalova


Leueni

547 506 353 415 58 123 771 423 437 464 366 299 633 i05 303 414 7$6 254 359 705 196 321 140 387 272 221 259 424

' 1.!;1. ''"::r J.


1.638 21!) 5}.7 2.YU4
1.644

f. 905

;r

1.34~'

J~ ~
u;5P.. 15~ 452 2.950 1.476 1.763 1.819 1.272 1.255 2.548 361 1.094 1.432 2.789 1.045 1.339 2.664 732 1.187 493 1.528 1.021' 852 1.013 1.830

it ~~

1.745 I.B51 1,485 1.209 2.720 414 1.308 1.577 2.637 1.164 1.347 2.764 815 1.259 538 1.(533 1.032 899 1.029 1.814

15. lncule. sat nou, nf. n anul 1924. 16. lndrpnici, inel. grupul de case lndrpnicii-Noui, precum i ctunele: l. Cherac i 2. Dobrua, care n 1930 au fost rec. separat, ca sate.

www.cimec.ro

~{JHffhlt!OiiHMI
1'\q~toloJz 9ijs!uaoq) ilib:liJ Qt Nu~tM locallt-t

1178
~ltorl ~... statorir cllb ....J.nl 11Jsa 9

CI.IS?Po'li!
__19!U_

de eoll 121

12~;' r

12~.d r Lu~uca

124 ( . t 125- ~

12~~~ Mre~uti 127,~8~ Mar~p~ti 7


12~,:
129- r 13q o~

Lip~~~i'
Mapa ur

tJVf
0" .. c

2.33 ~
1

Lo)?<~.pa

:'f

Lu~~ce
1

ar
(

~ --~

(.(J'~

24inc;,,! -g~{' ,~J 1o5 f,):.r4s< u 104 '~1'4() 250 70 1.060 488 139
153

15 ~ 1 nc/, 61Jijn0
ccwsr:()
21f~;U
L

J;j;; 9 9t&" / r'!j51H


-~

IJ'!;

ti

1.'14q ': 135. r 11;11


l.3~r.Qr

.(. 1.3~-:gr

13~~ 13~ r

Ml;ti
1;

Ma'

MaAc<~uJi 1 ) c._ ' -,


t

f'd

<c

:4;~~~8
.59~jo
C'

l'i'l

Mf.2j~F' Mr"f.<)iti
l'lilc{l/-i,

1~1
\P~

Me~eni

l'' _/_
(_r'

23i

Mi~lftl
Mib~laa

-"

''( [

"34' ;, .~ 258 382 ir1 1Jr ''p~' ... 1-~:lr 174 7 i"3b 339 . 6 .. ,,l
158 ,.,,:JIHu'l 162,ul <,;, .7Mt:,cl
116,.u(:-~b-1MLi'T

1:

iob'c) .. i,~r: ~~~;


'-' .,_ 1

~ ~ff!
85~!

'i'r'
; o
~

gf ~- i

' 2tF 1

k,O~,:

,~9~,; ~1 o~<):
,(lG!u i
,(7,1~_;,!

c(~ :

1.37: 1Qr 1.3~ <:Or 13!hQr

Miq11l\:ni Mo~~?ta

Miq~ii-de-~ Mi~ii-de-~8{18)

P:[

l4~<J9r
14h~(lr

14::.f.J;)r 14$.<_0Q
IH,~q

(1; (- d ( More~aia Mof~nii-Ma)li 19) MorQ~{Iii-M~tlO) NegQ~e{lii-Nooic

14,,9r:

Ne![IUF~ii-Vef~f

il~~2iq 9 i in'Jc71~' i '1 ;~t/1 i, r1 :iH>rl i'l 266 l~IJlJ(.'l 117 tCI~tfi}~.J'j 83 .Bii~:o'l 389 ~:Z.lt6.:: '1

,f381Ji1:
,~6~()!

1J,\/.

87

~~2~()(
,C}8~l)

~GUa1
-,()~(!!

,1222: [

lNq:!

www.cimec.ro

474
Nr. de cod 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or Or

JUDEUL

ORHEI

Numele

localltl'lll

Locuitori CllldJrl (Populatie statornlclll 1930 1941 1!141 .'J90 89 ,,3 185 978 295 599 353 273 199 481 247 120 188 562 18!! 1.285 179 225 157 56 165 39 399 258 444 100 247 220 69 1.355 435 465 744 3.758 1.26'.! 2.133 1.488 1.106 789 1.876 1.014 440 775 2.538 810 4.879 694 874 586 243 682 203 1.678 l.lll 1.604 414 l.07i 901 287 1.408 370 134 663 3.857 1.277 2.296 1.540 1.090 775 1.661 964' 388 736 2.346 660 5.192 617 835 543 183 589 164 1.520 1.010 1.600 417 985 905 264

Nicolaevca 21)
Ocnia-Rzei Ocnia- rani

Ohrincea
Olicani
Oneli 22) Onicani 23) Onicani Ordei

O tac Oxintea Parc ani


Pacani Phrniceni Pecetia

Pe reni Peresecina Piatra-de-Jos Piatra-de-Sus


Piscreti

Pistruenii-Nou1 Pistruenii-Vechi
Poceti

Pogribeni Poiana
Popui

Pripiceni-Curch1
Pripiceni-Rzei Puinteii-M.ari Puinteii-Mici

~l. Nicolaevca, inel. Mnstirea-Hirova 22. Oneti, inel. Mnstin:a-igneti. 23, Onicani, inel. ctunul Sfrida.

www.cimec.ro

JUDEUL

ORHEI

475
Locuitori statornlc:ll
1t30

Nr. de cod 17(i Or 177 Or 178 Or 179 Or 180 Or 181 Or 182 Or 183 Or 184 Or 185 Or 186 Or 187 Or 188 Or 189 Or 190 Or 191 Or 192 Or 193 Or 194 Or 195 Or 196 Or 197 Or 198 Or 199 Or 200 Or 201 Or 202 Or 203 Or

Numele localltltll

Clldlrl
1941

<Populaie

1911

Rato 24) Rculeti Rspopeni 25)

Rcova

Redeni Saharna Samananca


Samacani Srenii-Noui Srenii- Vechi 26)
Sseni 27)

305 577 291 445 361 202


4.~5

Srcova Schinoasa
Scoreni Selitea

Sirota
Slobozia-Duca

Slobozia-Hodorogea
Slobozia-Hogineti Slobozia-Horoditea Slobozia-Selitea

Solonceni
Stecani

Stodolna Suhuluceni Susleni


arcani ipca

72 421 370 629 42 522 269 119 323 173 176 205 57 307 225 219 222 1.017 154 217

1.188 2,393 i 092 1.819 1.420 706 1,698 364 1.787 1.522 2.548 188 2.137 1.531 511 1.383 721 658 977 240 1.190 812 790 888 4.541 688' 866

1,146 2.480 1,090 1.732 1.523 705 1.747 286 1.717 1.525 2.395 183 1.998 1.459 433 1.212 708 649 929 252 1.034 770 821 855 4.288 546 798

24. Ratof, rec, la Verejeni; n 1930 Ratu, rec. separat. 25. Rspopeni, pn la 1924 inel, ctunul Slobozia, deci. ultrrior ca sat i trecut la jud. Soroca. 26. Srenii-Vechi, inel. conacul Ghinsburg. 27. Sseni, inel. ctunul Samachisca i conacul Dolina.

www.cimec.ro

476

JUDETUL ORHEl

Nr. de cod
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Numele Jocalltl'lfll

Locuitori Clildlrl (Populatie statoralcl)


tg41 1941 1930

Or oldneti Or Tabora 28) Or Tarasova Or Trieii-Noui 29) Or Trieii- Vechi Or Trzieni Or Teleneti-Sat Or Teleneti- Trg Or Teleeu 30) Or Trebujeni Or Trifeti Or ahnui Or reni Or nreni 31) Or ibirica Or igneti Or ipova 32) Or Ustia Or Vadu-Leea 33) Or Valea-Popii Or Vatici 34) Or Vsieni Or Vcui Or Vprova

370

250
225 2tl9 226 82 398

750
411 448 299 333 502 308 440 '338 105 626 279

77
203 262

.HO
289

1.242 808 947 940 951 308 1.. 524 944 1.529 1.982 1.344 1.318 2.078 1.344 2.073 1.0S3 474 2.474 1.081 311 845 1.074 1.289 1.210

1.432 830 873 1.065 860 270 1.506 3.803

1.5i5
1.776 1.192 1.228 1.957 1.258 1.854 1.283 43S 2.250 1.099 294 868 1.039 1.200 1.262

28. 29. 30. 31. 32.

T abf'm, inel. Mnstirea Tabra. TdrzfiNoui, n 1930 inel. ~atu! Fluturi. T ;!/eeu, inel. ferma Romneti. Tnt:mi, inel. ciitunul Codru-Nou (nrcnii-Noui). TipoTJa, ind Mnstirea ipova. .~3. Vadu-Leca, inel. Ctunul Odi. 34, Vatici, inel. Mnstirea-Curchi.

www.cimec.ro

JUDEUL

ORHEI

477

Nr.

de cod

Numele localitAtii

ClAdiri 19111

(Populaie

Locuitori atatornlcl) 19U 1!150

228 229 230 231 232 233 2s4 235

or

Or Or Or Or Or Or

Verejeni V oinova

35)

Vorote 36)

Zahaicana Zahaicanii-Noui 37) Zahaicanii-Vechi 38) Zaharovca 39) Or Zahoreni

460 463 326 350 44 195 33 267

2.063 1.7S4 1.396 1.587 188 819 102 1.433

1.851 :.688 1.218 1.454 199 624 106 1.310

35. Verejeni, inel. satul Rato, care n 1930 a fost rec. separat, sub denumirea : Ratu. 36. Vorote, inel. ctunele : 1. Alexandrovca, 2. Andrcevca, 3. Egorovca i 4. Elenovca. 37. Zaltaicanii-Noui, inel. c tunul Mandra. 38. Zahaicanii-Vechi, inel. ctunul Rtui. 39. Zaltrlrovca, inel. ctunul Dima.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. dec:od Numele localltlltll

PRAHOVA
Cllldlrl
l!ltl
(Populaie

Locuitori statoralcil)
1930

11141

TOTAL GENERAL 124.831 30.342 Total orae p 19.189 Ploeti(capitala) 1)


2 Pr Cmpina 2 ) 3 Pr Fiii peti- Trg 4 Pr Predeal 5 Pr Sinaia 1 ) 6 Pr Slnic') 7 Pr Urlai 1 ) 4.483 466 637 1.101 1.785 1.458

568.639
162.579 111.183 22.752 2.219 2.764 6.038

477.750
128,608 84.140 20.022 1.915 2.113 4.072 li.306 5.791S

0.514.
6.!>55

l. Or.aul Ploeti, mumcp!U, inel. localitile : 1. Bereasca, 2. Mooi i 3. Virtutea-Militar, care fac parte integrant din ora ca suburbii, precum i comunele suburbane: a} Corlteti, b) Puleti, c) Ploetiori (Ploetiori-Efo rie, nreni), d) Strejnicu i e) Ttrani ; n 1930 inel. suburba.nele : !. Ploetiori, care avea nglobat i populaia satului Moara-Nou, rec. n 1941 ca unitate distinct, adic sat, precum i Ploetiori-Eforie i Tnreni, iar celelalte suburbane, adic : Corltcti, Pulqti, Strcjnicu i Ttrani, au fost rec. ca uniti distincte, adic sate. 2. Oraul Cmpina, cuprinde i localitile : !. Broate, 2. Cmpinia, 3. Pwri i 4. Slobozia, care fac parte integrant din ora, ca suburbii, apoi comunele suburbane : a) Bneti, b) Cornu i c) Poiana-Cmpina ; n 1930 inel. suburbanele : Bneti i Poiana-Cmpina. 3. Oraul Sinaia, inel. suburbiile : !. Cumptul i 2. Sinaia-Izvor, care fac parte integrant din ora. 4. Orau Slnic, inel. suburbiile : Groani i Prjani, care fac parte integrant din ora. 5. Oraul Urlai, inel. localitile : l. Arionetii-Noui, 2. Arionetii-Vechi, 3. Jercli, 4. Orzoaia-de-Jos, 5. Orzoaia-de-Sus, 6. Valca-Cdngului, 7. Valea-Mieilor, 8. Valea Nucetului, 9. Valea-Pietrii, 10. Valea-Seimani i 11. Valea-Urloi, care fac parte integrant din ora, ca suburbii; n 1930 Valea-Mieilor, rec. separat i:a unitate distinct- a<lir sat.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA

479
Locuitori (Popalafle atatornlcl
1!141 1930

Nr. de cod
8 Pr
11 12 13 14 15 16 17 18

Numele locallllfll

Clldlrl
1!141

Vlenil-de-Munte
Localiti Bneti Corlteti

'J

1.223
531 178 781 297 509 578 677 466 9-1.489

4.554

4.237 2.138 702 3.104 1.066 1.889 2.999 1.871 1.352


349.147

suburbane:
2.424 8.38 3.711 1.283 2.221 2.925 3.093 1.994 406.060

Pr Pr Pr Cornu 7 ) Pr Puleti Pr Ploetiori 8) Pr Poiana-Cmpina 9) Pr Strejnicu Pr Ttrani Total rural

6. Oraul Vlenii-de-Munte, inel. localitatea Valea-Gardului, care face parte integrant din ora, ca suburbie (c tun); n 1930 avea nglobak i o parlt> din a~ezrilc gosp. ale satului Tulburea, inf. n anul 1939 pe teritoriul comunei l'rtdeal (Srori). 7. Cornu, comun suburban la oraul Cmpina ; in 1930 rec. ca unitate distinct adic sat, inel. localibatea Cmpinia, trecut ulterior, ca suhurbie, la Cmpina ; in 1912 : l. Cornu-de-Jos ~i 2. Cornu-de-Sus, rec. separat ca 2 uniti distincte; n 1912 localitatea Cmpinia, rec. separat ca unitate distinct, adic sat. 8. Ploetiori, comun suburban la municipiul Ploeti, cuprinznd i localitile : 1. Ploetiori-Eforie i 2. n reni ; n 1930, comuna suburban Ploetiori, cuprindea i ctunul Moara-Nou, devenit unitate distinct i recensat n 1941 ca sat, pendinte de comuna Berceni; n 1912 localitile Moara-Nou i nreni, rec. separat, ca sate, aparinnd comunei rurale Ploetiori. 9. Poiana-Cmpina, comun suburban la oraul Crnpina, inel. satele : l. Poiana, nglobat dup 1912 la PoianaCmpina, 2. Slobozia i 3. Vrjitoarea; in 1930 inel. satele: Bobolia, Poiana, Slobozia i Vrjitoarea, precum i ctunul Piatra-de-Sus, devenit unitate distinct, dup 1930 i rec. separat n 1941 ca sat, sub denumirea: Piatra.

www.cimec.ro

Locuitori uL C\llt'fl!'o'JtDgpalll16f statorbma)


1!141 11141

8119 9b

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA

481

Nr.

de cod
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Numele

localiUill

Clldlrl 1941

Loc:ullorl (Populalle statornicll (!jq( 1!130

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Belciug Berceni Bertea Bighilin 17) Blejoi


Bobiceti-Oprinari 18)

Bobolia 19)
Bodeti 20) Bogdneti

Bold eti Bordenii-Mari Bordenii-Mici ~1)


Boilceti 22)

Bozieni Brazii-de-Jos Brazii-de-Sus


Brdetu 23)

Brtanca Brteti

Breaza-de-Jos 24) Breaza-de-Sus 25)

242 340 1.035 74 422 77 137 118 36 351 450 164 42 88 134 192 47 119 11SU 681 826

1.002 1.499 3.671 281 1.951 340 704 368 148 1.7 07 1.823 601 177 360 62i 909 210 559 759 2.800 3.554

919 1.148 3.296 240 1.474

119 1.114 1.797 865 175 326

536
540 346
-~89

690 2.441 3.690

Predeal-Srari.

17. Bighilin in 1912 inglobat la Chiorani. 18. Bobice"jti-Oprinari, format prin contopirea satului Bobiceti cu ctunul Oprinari ; in 1930 i 1!J 12 nglobat la

19. Bobolia, n 1930 rec. la comuna suburban PoianaCmpina. 20. Bodeti, n 1930 rec. la Poseti (Posetii-Pmnteni). 21. Bordenii-Mici, in 1930 inel. satul Srca. 22. Boilceti, n 1912 nglobat la Butenari. 23. Brdetu, n 1930 inel. satele : Gresia i Smeuret. 24. Breaza-de-fos, n 1930 inel. satul Valea-Lung. 25. Bteaza-de-Sus, inel. ctunul Capu-Cmpului ; n 1930 inel. satul Gura-Beliei.

www.cimec.ro

31

482

JUDEUL

PRAHOVA

Nr. de cod

Numele

localltilll

Clildtrl 1941

!Populaie

Locuitori statornlc:il> 1941 1950

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Brebu-Mnstirii 26) Brebu-Megieesc 27) Buchilai

Bucov Buda-Palanca 28) Bughea-de-Jos Bughea-de-Sus


Butenari 29) Buteni

699 577 31 529 466 243 90 381 967


8.-j

Butuci Buzota 30)


Cap-Rou
Clin eti 31)

86
44

Clugreni Crbuneti Ctina 32)

Ctunul Ctunul

(Berceni) (Ogretin)

Crjari

74 6.32 439 193 127 220 121

2.896 2.312 148 2.516 2.296 906 36:3 1.291 4.625 377 401 222 311 3.050 1.647 827 520 859 523

4.589 117 2.005 2.000 787 357 Ui30 3.792 330 334 228 1.462 2.455 1.477 386 792
445

26. Brebu-Mnstirii, inel. ctunele : Podiacu i Seci ; in 1930 rec. mpreun cu Brebu-Megieesc, sub denumirea : Brebu. 27. Brebu-Megieesc, in 1930 rec. mpreun cu satul Brebu-Mnstirii, sub denumirea : Brebu. 28. Buda-Palanca, format dup 1912 prin contopirea localiltilor : 1. Buda, 2. Cocoei i 3. Palanca, rec. eeparat in 1912. 29. Butena'Ti, inel. ctunele: Doftnei i Toneti ; in 1912 inel. satul Boilceti, inglobat la aceea dat la Buttenari. 30. Buzota, in 1912 inglobat la Apostolache. 31. Cline~fi, n 1930 inel. satele: Ctina i Novcetti. 32. Ctina. n 1930 rec. la Clineti.

www.cimec.ro

JUDEUL

PRAHOVA
Locuitori

483

Nr. de cod

Numele loclilltlll

ClAdiri 19U

(Populaie stBioralcll)

1941

1930

94 Pr 95 Pr 96 Pr 97 Pr 98 Pr 99 Pr 100 Pr 101 Pr 102 Pr 103 Pr 104 Pr 105 Pr 106 Pr 107 Pr 108 Pr 109 Pr 11 O Pr 111 Pr 112 Pr 113 Pr 114 Pr 115 Pr 116 Pr

Ceptura-de-Jos Ceptura-de-Sus
Ceraul Cerneti Chenoiu 33)

523 204 622 79


11

2.019
R62

1.685
704

Chicioreni Chiojdeanca
Chirieti Chiorani

34)

71 299

45
3:>)
57 131 1.011 457 229 190 230 106 190 190 161 332 168 439 46

Cioceni Cioranii-de-Jos Cioranii-de-Sus


Ciurnai Ciupelnia

2.870 302 44 333 1.190 178 206 573 4.681 2.145 l.ll33

2.415 300

276
1.072 132 146 451 3.755 1.692
~24

777
930 427 847 849 732
1 .'~64

Coada-Izvorului Coada-Malului 36)


Cocorti-Capli Cocorti-Col 37) Cocorti-Grind Cocorti-Misli 88) Cocoeti

698 778 667 1.188 611 1.187 552 1 641 262

Colceag
Colul-de-Jos

644 1.997 196

33. Chenoiu, n 1930 rec. la Gocorti-Col. 34. Chiojdeanw, inel. ctunul Puteru, rec. separat in 1912, ca sat. 35. Chiorani, in 1912 inel. satul Bighilin, tnglobat la aceea daia la Chiorani. 36. Coada-Malului, n 1930 rec. la Mgurele. 37. Cocorti-Col, n 1930 inel. satele: Chenoiu, Ghioldum i Perunari. 38. Cocorti-Misli, inel. ctunul Zvooia.

www.cimec.ro

484

JUDETUL PRAHOVA
Locuitori ( Populaie atatornlcll)
1941
~

Nr. de cod

Numele

localltllll

Cllldfrl
1!141

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr 128 Pr 129 Pr 130 Pr 131 Pr 132 Pr 133 Pr 134 Pr 135 Pr 136 Pr 137 Pr 138 Pr 139 Pr 140 Pr 141 Pr 142 Pr

117 118 119 120 121 122 12.3 124 125 126 127

Comarnic SD) Conduratu


Copceni 40)

874

Cornu-de-Jos Cornu-de-Sus 41) Coslegi Cosmina-de-jos Cosmina-de-Sus Costeni


Coerelele

Cotoiu
Coofneti

Crivina Cuib Curcubeu


Dneti Drmneti

400 191 172 145 127 168 196 76 159 201 218 253 171 1.33
23

4.022 1.582
828

738 657 551


b2U

704 296 622 728 755


1.217

596 535 89
3.1J6

2.569 1.373 704 606 573 451 ll18 819 231 496 709 73.3 986 551
387

Dmbul Drvari
Degerai (Colceag) Degerai (Puleti) Dieti 42)

Dobrota Dosurile Drajna-de-Jos Drajna-de-Sus 43)

760 182 96 16.3 13 720 112 53 657 387

819 412

49 2.616 762
~37

757
52
3.179

538 185 2.632

632 42 2.562 494 173


2.333

ua3

1.458

39. Comarnic, in 1930 inel. ctunul Podu-Lung, declarat ca sat in 1939. 40. Copceni, in 1930 : Poiana-Copceni. 41. Cornu-de-Sus, inel. ctunul Valea-Oprii. 42. Dieti, inel. poriunea de sat numit Seaca. 43. Dmjna-de-Sus, inel. ctunul Podurile, rec. separat n 1912.

www.cimec.ro

JUDEUL

PRAHOVA

485
Locuitori (Populatie statornlcl)
1941 1930

Nr.
de cod 143 Pr 144 Pr 145 Pr 146 Pr lf7 Pr 148 Pr 149 Pr 150 Pr 151 Pr 152 Pr 153 Pr 154 Pr 155 Pr 156 Pr 157 Pr 158 Pr 159 Pr 160 Pr 161 Pr 162 Pr

Numele localltilll

Clldlrl
l!MI

Drgneasa 44) Drgneti Dumbrava 45) Dumbrveti

Edera.-rle-Jos Edcra-de-Sus Ezeni


Fceni Fget

46 ) 4 7)

Fnari (Ciumai) Fnari (Crivina) Fntnele 48)


Filipeii-de-Pdure 49) Floreti Frsinet 50)

Fricoasa 51) Fulga-de-Jos Fulga-de-Sus Fundeni


Ggeni 52)

340 314 275 147 281 168 61 111 1S8 139 60 29!1 526 !181 90 166 .!188 518 202 274

1.479 1.364 1.164 615 1.244 692 302 529 502 658 290 1.288 2.056 1.809 480 714 1.988 2.625 850 1.113

1.489 1.216 1.021 538 1.719 266 396 450. 546 239 1.783 1.830 1.762 646 1.49& 2.010 732 878

44. Drgneasa, format prin contopirea satelor : Mgu rele-Racoteti i Piatra, rec, separat n 1912, 8Ub denumirea : 1. Mgurelele-Racoteti-Drgnea,a i 2. Piatra. 45. Dumbrava, n 1912: Netoi. 46. Edera-de-/os, n 19.!10 inel. satul Edera-de-Sus. 47. Edera-de-Sus, n 19.!10 rec. la Edera-de-Jos. 48. Fntnele, n 1930 inel. satul Ungureni. . 49. Filipetii-de-Pdure, inel. ctunul Sili~tea-Dealului. 50. Frsinet. n 19.'!0 rec. la Nistoreti. 51. F1icoasa, inel. ctunele : 1. Rotarii i 2. Ciubucii. 52. Ggeni, sat n!. dup 1912 prin contopirea localit tilor: L Ggenii-de- Jos i 2. Ggenii-Mici, rec. separa In 1912.

www.cimec.ro

486

JUDETUL PRAHOVA
Locuitori sta tornlcl)
1930

Nr, de cod

Numele loc:aUIIfU

Clldlrl
1911i

(Populaie

19U

163 Pr Gvnel ~8) 164 Pr Gherghia 165 Pr Ghiaba 166 Pr Ghighiu ~~) 167 Pr Ghiocelu ~~) 168 Pr Ghioldum lUI) 169 Pr Ghioeti 170 Pr Ghirdoveni 171 Pr Goga 172 Pr Gogeasca 173 Pr Gorgota 174 Pr Gornet 175 Pr Gornetu-Cricov 176 Pr Goruna 177 Pr Gresia 117) 178 Pr Gura-Beliei 118) 179 Pr Gura-Crivului 180 Pr Gura- Viioarei 181 Pr Hbud 119) 182 Pr Htcru 183 Pr Hrsa
--~-

28 310 286 127 72 75 449 804


95

184 275 440 177 284 25


163

125 1.369 1.356 574 287 317 2.101 3,755 429 632 1.248 1,916 712 1.182 119
657

1.308 1,099 368 1.810 3.274 402 590 1.077 1.611 667 984 295 1.169 1.056 685 296

87 338 283 170


93

307 1.374 1.149 760 358

--

---

53, Gvnel, sat nou tnf. in 1939 ; in 19.~0 ctun ngloba! la Plopeni ; in 1912 cltun, rec. separat 54. Ghighiu, inel. ctunul Cartierul-Nou. 55. Ghiocelu, in 1950 rec. la Mehedina. 56. Ghioldum, in 1930 rec:. la Cocorti-Col; in 19~0: Ghioldun. 57. Gresia, n 1950 rec. la Brdetu; n 1912 ctun, rec. separat. 58, Gura-Beliei, n 1950 rec. la Breaza-de-Sus. 59. Hbud, inel. ctunul Coceana.

www.cimec.ro

JUDEUL

PRAHOVA

487
Locuitori stalornlcif> 1941 1930

Nr.
decad

Numele locaUtlltU

Qldlrl
l!MI

(Populaie

184 Pr

Homorciu-Ungureni 60 )

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Pr lndependen~a Pr lnoteti Pr lordcheanu Pr Iz eti Pr Izvoarele Pr Lacu-Turcului Pr Lilieti Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr


Pr_Lipneti 61) Livadea 62)

478 65 542

1.703
~09

112

58

Loloiasca Lunea-Mare Magula Malamuc


Malu-Rou Malu-Vnt
Matia 64)

63)

499 198 SS8 230 190 817 109 849 193 105 201 316

2.341 462 244 1.759 857 1.548


S77

Mgurele 6 1i) Mgureni Mleti

'

505
781 188

798 1.449 453 1.673 906 479 811 l.l82 2.105 3.351 653

1.501 234 2.007 430 197 1.750 861 1.104 1.198 717 1.084 394 1.273 697 413 700 1.025 2.542 2.861 462

60. Homorciu-Ungureni, format prin contopirea satelor : 1. Homorciu i 2. Homorciu-Pmnteni, rec. se parat n 1930 i n 1912. 61. Lipneti, n 1930 inel, aatele: Satu-r~ou t Zamfira. 62. Livadea, n 1912 inel. o parte a aatului PouulUraului. 63. Lunea-Mare, n 1912 inel. aatul Plaiul-Cmpir.ri, lnglobat la Lunea-Mare. 64. Matia, inel. ctunul Pieptnari. 65. Mgurele, in 1930 inel. aatele: Coada-Malului i Protosinghelu.

www.cimec.ro

488

jUDETUL PRAHOVA Locuitori statornlcil)


1930

Nr. de cod 204 205 206 '207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Numele 1ocalltilfU

Clildlrl
1!141

(Populaie

1!141

Mletii-de- Jos Mletii-de-Sus


Mneti 88)

Mrginenii-de- Jos Mrginenii-de-Sus Mneciu- Pmnteni

Mneciu-Ungureni Mrlogea Mehedinta 87)


Meliceti 88)

Merdelea 89) Meri


Mireu-Mare 70) Mireu-Mic 71) Miroslveti i2)

157 64 214 471 338 649 314 103 134 176 26 200 337

515

260 828 1.858 1.284 2.588 1.520 417 488 717 101
855

519 248 688 1.941 1.124 2,267 1.436 392 1.338 664 728 1.521 1.131 2.133 303 614
dup

IlO
306 359 88 162

Mislea Moara

73)

1.382 435 1.407 1.413


371

Moara-Domneasc

7ill nglobat

66. la

Mneti,

inel.

ctunul Comnacu,

1912

Mneti. 67. Mehedina, n teasca i Rahova, 68, Meliceti, inel.

1930 i!ncl. satele: Ghiocelu, Nevcsctunul Bobeti.

69. Merdetea, n 1930 : Merdeala, rec. la Poseti (Pose tii-Pmnteni), n 1912 : Merdelea, ctun rec. separat. 70. Mireu-Mare, in 1930 inel. satul Mireu-Mic : n 1912: Mireud~-Sus. 71. Mireu-Mic, n 1930 rec. la Mireu-Mare; n 1.112: Mireu-de- Jos, 72. Mitoslveti, n 1930 ti 1912 : Pucbeni-Mirosll'Citi. 73. Mislea, inel. ctunul Doftnet-Butenari, rec. separat n 1912, ca sat.

www.cimec.ro

JUDEUL

PRAHOVA

489
Locuitori (Populaie statornicA) 1941 1930

Nr. de cod

Numele

localltiill

Cllldlrl 19111

222 22/J 224 225 226 227 228 229 21JO 21J1 21J2 23/J 21J4 235 21J6 21J7 21J8 21J9 240 241 242

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Moara-Nou Moceti

60 282 Moreni !117 41/J Nedelea Negoeti 285 Nevesteasca 75) 116 Nisipoasa 15/J Nistoreli 7'6) lS6 N ovceti 7 7) 117 Nucet (Gornet-Cuib)78) 119 N ucet (Sngeru) 216 Nucoara 711 ) 227 Ocina-de-Jos 80) 144 Ocina-de-Sus 81) !J09
Odile

74)

265 1.214 4.559 1.999 1.1!:!2 486 629


7d0

984 4.806 1.555 970 520 888 439 811 796 1.546 537 1.091 792 1.729 552 772 1.011

501) 513
8:.) 1!:!.'3

137
284 216 196 134 176 279

Ogretinu Olari Olteni 82)


Opri i

Pantazi
Parepa-Ruani

641 1.22R 583 l.l27 979 719 641 905 U23

etiori.

74.

Moara-Nou,

n 19/JO rec. la comuna suburban Plo-

75. Nevesteasca, n 19/JO rec. la Mehedina. 76. Nistoreti, in 19/JO inel. satul Frsinet 77. Novceti, in 1930 rec. la Clineti. 78. Nucet (Gornet-Cuib), n 19/JO : Nucet-Blteti. 79. Nucoara, inel. ctunul Schi'tu, rec. separat n 1912. 80. Ocina-de-fos, n 19/JO rec. la Ocioo.-de-Sus. 81. Ocina-de-Sus, n 19/JO inel. satul Ocina-de-Jos. 82. Olteni, in l91JO inel. satele: tiubeiu i Valea-Stlpului.

www.cimec.ro

490

JUDEUL

PRAHOVA

Nr. de cod
243 Pr 244 Pr 245 Pr 246 Pr 247 Pr 248 Pr 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Numele localHifU

Locuitori Clldlrf (Populatie statornlcl)


1941 1941 1950

Pcloaia 88) Pcurei 8') Proasa

70 297 85 74 285 36 409 109 111 87 141 47 167 158 535 45 263

288 1.209 400 338 1.310 153 1.956 433 480 352 624 245 728 754 2.162 190 1.101

1.433 .!125 1.051

Perunari 8~)

Petriceaua Piatra (Poiana-Clmpina) 86) Pr Piatra (Popefti) 87) Pr Pietroani Pr Pioreti 88) Pr Pisculeti Pr Plaiul Pr Plaiul-Cmpinei 119) Pr Plaiul-C~rnului 80) Pr Plavia Pr Pleu Pr Pleaa Pr Pleaa (Stavropoleos) Pr Plopeni 81)

1.523 403 303 494 166 556 604 1.652 15.! 1.011

83. Pcloaia, in 19.!0 rec. la Podenii-Noui, 84. Pcurei, in 19.!10 inel. satul Brzila. 85. Perunari, in 19.!10 rec. la Cocorti-Col; in 1912:
Perinari.

86. Piatra (Poiana-Clmpina), n 1930 : Piatra-de-Sus, c tun la comuna suburban Poiana-Cmpina. 87. Piatra (Popeti), rec. la Popeti ; n 1930 rec. se-

parat.
Pioreti, n 1950 rec. la Poenarii-Burchi. Plaiul-Cmpinei, In 1912 nglobat la Lunea-Mare. Plaiul-Cornului, fn 1912 nglobat la Vistierul. Plopeni, in 19.!10 inel ctunul Gvnel, decl. ca sat n 1939.

88. 89. 90. 91.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA

491 Locuitori Slatornicil)


1950

Nr.
deeod

Numele loealltillll

Clldlrl
11111

(Populllle

1941

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Plopu 02) Podenii-Noui 03) Podenii-Vechi Podu-Corbului Podu-Cheii Podu-lui-Galben Podu-Lung 04) Podul-Ursului 05) Podu-Vad ului Podu- Vleni Poenari-Apostoli Poenarii-Burchi 06) Poenarii-Rali Poenarii-Vechi Poiana Poiana-de- Vrbilu Poiana-Mierlei Poiana-Trestiei

!161 170 471 56

87
51 126 98 824 49

1.152 648 1.911 241 172 212 564 439 1.417 210

847 615 1.637 658 149 258 348 1.226 300 1.168 2.063 1.297 t47 1.871

819 462 !179 44 556 216 101 15.!1 Po~ana-apului 46.!1 Popeti 97) 286 Popeti (Valea-Dulce)98) 185

1.335 1.810 1.476 158 2.468 860 359 572 1.584 1.077 766

757
384 503 1.113 952 636

92. Plopu, inel. ctunul Glmeia. 93. Podenii-Noui, n 1930 inel, satul Pcloaia. 94 .. Podu-Lung, sat nou nf. tn 19.!19 din aezrile gosp.

numite Podu-Lung de pe teritoriul comunei Comarnic ; in 1930 rec. la Comarnic. 95. Podul-Ursului, n 1912 o parte a satului Podul-Ursului era nglobat la satul Livadea. 96. Poenarii-Burchi, inel. ctunul Crbunari (rec. separat n 1930, ca sat) ; n 1930 i~l. satul Pioreti. 97. Popeti, inel. satul Piatra, rec. aepa,rat n 1930. 98. Popeti (Valea-Dulce), n 19.!10: Popeti (pl. Urlai).

www.cimec.ro

492

JUDEUL

PRAHOVA Locuitori statornlcl>


1930

Nr. de cod
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

Namele localltltll

Clldlrl
1!141

(Populaie

1941

Pr Posada 99) Pr Posetii-Pmnteni 100) Pr Posetii-Ungureni 101) Pr Potigraful Pr Predeal (Srari) 102) Pr Predeti Pr Priseaca Pr Protosinghelu 103) Pr Provia-de- Jos 104) Pr Provia-de-Sus tor;) Pr Puchenii-Mari (Crainici) 106) 293 Pr Puchenii-Mici 294 Pr Puchenii-Moneni 295 Pr Pucai

80 170 141 166 133 199 108 108 444 486 307 116 283 67

323 561 507 681 550 765 479 4.i9 1.844 2.130 1.364 558 1.300 308

919 2.599 560 930 689 418 1.610 2.991 1.149 433 1.183 256

99. Posada, inel. ctunele : l. Podu-lut-Neag i 2. Podul- Vrtos. 100. Posetii-Pmnteni, in 1930: Poseti, inel. satele: Bodeti, Merdeala, Posetii-Ungureni. Valea-Plopului, Valoa-Screzei i Valea-Stupinei ; in 1912, satul Merdeala se numia : Merdelea, era ctun i s'a rec. separat. 101. Posetii-Ungureni, in 1930 rec. la Poseti (Posetii Pmnteni), sub denumirea : Ungureni, 102. Predeal (Srari), inel. ctunul Vldari ; in 1930 : Predeal (pl. Vleni), inel. grupurile de case Bobiceti fi Tulburea, deci. ulterior (1939), ca sate, 103. Protosinghelu, in 1930 rec. la Mgurele; in 1912: Protosingber. ' 104. Provia-de-/os, format prin contopin:a satelor: Provia-de- jos t Mgurele-Negrului. rec. separat in 1912. 105. Provia-de-Sus, inel. ctunele: chiopota i ValeaPoenii, rec. separat n 1912, ca sate ; in 193U inel. satul
Secturi.

lO(i, Puclienii-Mari (Crainici), in 19.!!0: Puchenii-Crainici.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA
Locuitori

493

Nr. de cod

Numele lo:alltiUI

Clldlrl (Populaie statornicA) 19tl Jgq 1 1930

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 .'III 312 313 314 315 316 317

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Rachieri &adila Rahova 107) Rahtivan 108) Rfov Rncezi


Romneti

109) Slciile Srari (Zmbroaia) 110) Stucu 111) Sngeru 112)

Ratarea Ratari Salcia Satu-Nou

132 80 91 261 96 302 254 123 234 455 31 623 214


65

540

Srca

113)

Sceni Scioi

Scheau
Schiuleti Scoreni Scurteti 114)

443 97 282 215 82 254 434 188

361 337 1.146 438 1.045 1.2.30 537 1,039 1.938 137 2.991 953 272 1.894 385 1.436 896 247 989 1.687 857

506 280
407 967 1.020 450 769 1.656 2.506 832
244

1.630 984 788 219 848 1.898 620

107. Rahova, n 1930 rec. la Mehedina. 108. Rahtivan, in 19.30 rec. la Aricetii-de-Sus. 109. Satu-Nou, in 1930 rec, la Lipneti. IlO, Srari (Zmbroaia), n 1930 inel. satul Oprinari. 111. Stucu, inel. ctunul Crngu. 112. Sngeru, inel. grupurile de case Grlcni i Rudari. 113. Srca, in 1930 rec. la satul Bordenii-Mici; n 1912 din eroare : Trca, 114. Scurteti, in 1930 o parte a satului Scurteti, a fost rec. la tefeti.

www.cimec.ro

494

JUDEUL PRAHOVA

Nr. de cod

Numele localltill

Clildlrl 19U

(Populaie atatorJIJd)

Locuitori

1941

1930

318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
.~31

Pr Sectia Pr Secturi 1lfi) Pr Seciu Pr Seciuri 116) Pr Sfcrul Pr Sfrleanca Pr Sicria Pr Silitea-Dealului Pr Silitea (Filipetii-dePdure)

380 298 339 55 83 74 148 108 61 87 57 337 26 97


779

1.527 1.296 1.192 233 310 316 595 399 211 413 244 1.580 116
H~

1.281 976 225 337 279 493 385 :!02 350 178 1.304 341 2.877 3.835 739 1.079 397

332 333 334 335 336 337

Pr Silitea (Udreti) 117) Pr Slavu Pr Slonu Pr Smeuret llB) Pr Stnceti Pr Starchiojd Pr Sta vropoleos 11 u) Pr Stoeneti (ignia) 120) Pr Strmbeni Pr Stroti 121) Pr Stejarul
Secturi,

397 215 286 59 123

3.207 3.776 938 1.245 236 48R

Secturile.

115.

n 1930 rec. la Provia-de-Sus; n 1912:

116. Seciuri, n 1912 nglobat la Visticrul. 117. Silitea (Udreti), n 1912 nglobat la Vai-de-EL liS. Smcuret, n 1930 rec, la Brdetu, ulterior a trecut ca simplu ctun la Starchiojd, de care a fost deslipit n anul 1939 i declarat ca sat ; n 1912 ctun rcc. separat. 119. Stavropoleos, n 1930 inel. satul Tisa (Stavropoleos). 120. Stoeneti (ignia), n 1930 : ignia (pl. Fiiipeti).

121.

Stroti,

n 1930 rec. la Valea-Cucului.

www.cimec.ro

JUDEUL

PRAHOVA

495
Locuitori (Populatie sta toralcl)
19111 1!130

Nr. de cod

Numele localltlfll

Clldlrl
19U

338 Pr 339 Pr 340 Pr 341 Pr 342 Pr 343 Pr 344 Pr 345 Pr 346 Pr 347 Pr 348 Pr 349 Pr 350 Pr 3:'il Pr 352 Pr 353 Pr 354 Pr 355 Pr 356 Pr 357 Pr 358 Pr 359 Pr 360 Pr 361 Pr 362 Pr 363 Pr 364 Pr 365 Pr 122. 123. 124. 125. 126.

117 207 261 oimari 734 .oimeti 167 otrile 123) 280 tefeti 124) 187 tiubeiu 125) 160 urani 555 Ta lea 327 Triceni 649 Ttaru 322 Trgoru-Nou 262 Trgoru- Vechi 278 Trleti 248 Teiani 419 Teleajen (Cheia) 92 Telega 1.575 Teila 626 Tinosul 250 Tisa (Apostolache) 219 Tisa (Stavropoleos) 126) 46 Tomani 75 Trenul 260 Trestieni 388 Trestienii-de-Jos 147 Trestienii-de-Sus 74 Trestioara . 194
ipotu irna

Surdeti 122)

607 974 !).54 2.8.50 644 1.215 676 70.!1 2.216 1.037 2.519 1.292 1.189 1.867 869 1.6!6 391 6.612 2.927 1.130 934 176 355 1.041 1.903 613 363 670

1.081 729 887 2.456 668 984 848 2.021 882 2.357 1.319 1.419 945 876 1.581 212 6,674 2.361 859 862 269 949 1.523 499 289 601

otrile, n 1912: otrile-Cmpineanului. tefeti, ll 1930 inel. o parte a satului Scurteti. tiubeiu, n 1930 rec. la Olteni.

Surdeiti, n 1930 inel. satul Valea-Trsei.

Tisa (StavropOieos), n 1930 rec. la Stavropoleos.

www.cimec.ro

496

JUDEUL

PRAHOVA

Nr. de cod

Numele localltltU

Locuitori Cl4dlrl (Populatie statornicA)


1911 1941 1!150

366 367 368 369 370


371

372 373 374 375

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

Tufani Tufeni Tulburea 127)


rculeti ignia
intea

42 177 78 245
.37

128)

Tipreti uicani Udretl

494 1!2 76 105 121 192 151 264 !178 454 279 195 175

216 852 333 965 168 2.452 417 .536 461

203 735 953 154 "1.781 348 495 413 446 590 1.297 1.584 1.909 799 604

376 Pr 377 Pr 37 Pr 379 380 381 382 383


Pr Pr Pr Pr Pr

Ungureni (Brt!ianca) 129) Ungureni (Fntne le) 130) Ungureni (Gherghia) Ungurcni (V adu-Spat) 131) Urleta V adu-Prului Yadu-Spat 132) Vai-de-El133) Valea-Anei

451
856 684 1.039 1.584 2.053 1.084 853 701

127. 7 ulburea, sat nou nf. n anul 1939 din aezri le gosp. cu acela nume de pe teritoriul comunei PredeaiS.rari ; n 1930 a fost rec. o parte la Predeal-Srari i alta la Vlenii-dc-Munte. 128. 1intea, col. muncitoreasc: Mrgineanca. 129. Ungureni (Brtanca), n 1930: Brtanca-Ungu reni. 130. Ungureni (Fntnele), n 1930 rec. la Fntnele. 131. UngU1'eni (Vadu-Spat), n 1930 rec. la Vadu-Spat. 132. Vadu.-Spat, n 1930 inel. satul Ungureni. 133. Vai-de-El, n 1912 inel. satul Silitea, nglobat la aceea dat la satul Vai-de-El.

www.cimec.ro

JUDETUL PRAHOVA

497
Locuitori ClildJrl (Populatie statornicA)
1941 1941 1930

Nr.

de cod 384 Pr 385 Pr 386 Pr 387 Pr 388 Pr 389 Pr 390 Pr 391 Pr 392 Pr 393 Pr 394 Pr 395 Pr 396 Pr 397 Pr 398 Pr 399 Pr 400 Pr 401 Pr 402 Pr 403 Pr 404 Pr

Numele localltltJI

Valea-Boului
Valea-Clugreasc

Valea-Cucului Valea-Dulce
Valea-Larg

134)

Valea-Lung 1811)

Valea-Mantei Valea-Nicovani Valea-Orlei Valea-Poenii Valea-Popii Valea-Plopului 136) Valea-Scre,zei 137) Valea-Stlpului 138) Valea-Stupinei 139) Valca-Trsei 140) Valea-Ursoi
Varnia Vrbila Vrbilu Vlcneti

91 129 236 224 i02 101 120 154 14.8 73 178 141 53 137 131 173

411 478 991 946

376

455
1.022 812 265 504

398
493 611

598 547
321

673
425 339 561

895 555 255


602

562
704 .304 1.029 1.097 3.013 2.184 235 943 882 2.608 1.906

65
212 233 716 530

Pmnteni).

134. Valea-Cucului, in 19!10 inel. satul Stroti. 135. Valea-Lung, n 1930 rec. la Breaza-dc-Jos. 136. Valea-Plopului, n 1930 rec. la Poseti (Posetii

Pmnteni).

137. Valea-Screzei, in 1930 rec. la Poseti (Posctii-P- . mnteni). 138. Valea-Stdlpului, n 1930 rec. la Olteni. 139, Valea-Stupinei, n 1930 rec. la Poseti (Posetii 140. Vale~-Trsei, n 1930 rec. la Surdeti.

www.cimec.ro

498

JUDEUL

PRAHOVA

Nr. de cod 405 406 407 408 409 410 411 412

Numele

localltllll

Clldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornlcll)
1930

lil41

Pr Vistierull41) Pr Vitioara-de-Su& Pr Vldeni 142) Pr Vornicu-Mrgineanu 143) Pr Zahanaua 144) Pr Zalhanaua Pr Zamfira 145) Pr Znoaga

109 265

555
409 22 123 III 181

493 1.171 2.310 2.102 98 513

375 1.069 1.914 2.048 99 438 617

526
777

141. Vistierul, n 1912 : otrile- Vistierului, inel. satele : Plaiul-Cornului i Seciuri, nglobate n 1912 la otrile Vistierului. 142. Vldeni, format prin contopirea satelor: 1. Vldenii Frcani i 2. Vldcnii-Mrgincni, rec. scparat n 1912. 143.Vornicu-Mrgineanu, format prin contopirc:a satelor: 1. Branitea i 2. Haimanalele, rec. separat n 1912. 144. Zahanaua, n 1912: Zalhanaua. 145. Zamfi1a, n 1930 rec. la Lipneti.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele localllltll

PUTNA
Clldlrl
1941
tPopulale

Locuitori statornld)
1930

194.1

TOTAL GENERA,L
J. 2 S 4

Pu Pu Pu Pu 5 Pu

Total orae Focani (capitala) Adjad 2) .


Mireti Odobeti3)

1)

Pancin )
Localiti

51.274 11.645 6.506 865 1.114 1.638 1.522


269

223.931 62.785 37 .65.'J 4.174 5.753 7.458 7,697


1.107

194.105 54.225 32.481 4.059 4.532 6.337 6.816


1.60!!

11 Pu

suburbane : Cmpineanca li)


Focani,
Florc1i

1. Oraul ucanca, b)

n 1930 ind. comunele suburbane: a) Adjndu-Verhiu, b) Copceti, c) Slobozia i d) icani; in 1912 . Adjudu-Nou, corn. rural. 3, Oraul Odobeti, inel. comuna suburban Peti ; n 193() inel. comunele suburbane : a) Peti i b) Vrs tura-Pdureni, formata din satele : Pdureni i Vrstura (vezi notele 90 i 150). 4. Ora~ul Panciu, inel. localitile : 1. Crucea-de-Jos, 2. Crucea-de-Sus (Chicera) i 3. Dumbrava, care fac parte intPI'T~nt din ora, ca suburbii : oraul Panriu cuprinde i comunele suburbane: a) Neicu i uj Satu-Nou; n 1930, i suburbiile Crucea-de-Jos, Crucea-de-Sus (Chicera) i Dumbrava erau comune suburbane la oraul Panciu ; n 1912, toate aceste 5 localiti erau uniti distincte, adic sate. 5. Comuna suburban Cmpi11eanca, format din localilitile : 1. Cmpineanca (Slobozia), 2. Para&chiveni, 3. Pntictti i 4. Valcelele, rec. separat n 1912, ca sate, n plasa Grlele.

drctt-Moldova, Vntori. 2. Oraul Adjud,

inel. comunele suburbane : a) Cmpi(n 193() : Florctt-Siobozia), c) Milnd) Mndreti-Munteni, c) Pctreti i f)

www.cimec.ro

00

JUDETUL PUTNA Locuitori (Populalle statornlcl)


1941 1930

Nr. de cod
12 Pu

Numele

Jocalltlll

Clldlrl
1941

------

------354 6.5 162 274 463 135

13 Pu 14 Pu
15 Pu

Floreti 6) Mndreti- Moldova 7) Mndreti-Munteni 8)

Neicu
Peti 9) Petreti

16 Pu 17 Pu

353 149 Total rural 39.629 31 Pu Adjudu- Vechiu lO) 9.72 .!J2 Pu Andreiau-de- Jos Il) 136
Vntori

III Pu 19 Pu

Satu-Nou

1.324 341 791 1.102 1.670 629 1.524 716

699
266

6S3
974 1,504 476 1.216 60')

161.196 1.231 46g

189,880
I.OHS 1.095

6. Comuna suburban Floreti, format din localitile : l. Floreti, 2. Gugeti, 3. Pnticeti i 4. Slobozia-Vidracu, rec. separat n 1912, ca sate, n plasa Grlele. 7. Comuna suburban Mndreti-Moldova, ;n 1912:
Mndreti, sat aparinnd comunei Jorti din plasa Bilicti,

jud. Putna.

8. Comuna suburban Mndreti-Munteni, format din localitile : 1. Mndreti i 2. Mndretii-Noui, rec. separat n 1912, ca sate, aparinnd comunei Mndreti, plasa Coteti, jud. Rmni.:u-Srat; n 1912, de comuna
Mndreti (Mndrcti-Munteni) ineau i teti i Risipii : satul Lmoteti a trecut

satele: Lmo la jud. Putna,

iar satul Risipii, a rmas n jud. R.-Srat. 9. Comuna suhurban Peti, format din l>calitile : l. Boteti i 2. Peti, rec. separat n 1912, ca sate, n pl.tsa Grlt:le. 10. Adjudu-Vechiu, n 1930 comun suburban la oraul Adjud. . 11. Antlreia1u-de-jo.1 (Valea-Milcovului), n 1930_ ~~el. satele : Y.'etig, Rchitau i ipotelc; in 1912 : Andne1.

www.cimec.ro

JUDETUL PUTNA

501
Locuitori statomld)
19W

Nr.
de cod
3.'J Pu
~4 ~5

Numele localltlltU

Clldlrl

(Populaie

am
R4

19111

Andreiau-de-Sus 12)

305

'J6
~7

'JI!
IJ!)

40
41

42
t'l 44 H
~fi

47 48

Pu Angheleti Pu Aria 13) Pu Arva 14) Pu Balta-Raei Pu Blcua Pu Bncila 15) Pu Brti 16) Pu Btineti 17 Pu Blca Pu Brnova 18) Pu Brseti Pu Btcari 19) Pu Bereti Pu Bilicti Pu Bizigheti

251
75 67 258 112 12 163 200 .!13 291 7!>
.'l.~i

990
277 281 .1,157 471 30

627 R64 486 258


1 Of>7

695
938 1::!1 l.f54 298 1.340 1.786 484

1.197 8.'>1 886 1.1.'>8 1.283 282

345 112

12. Andreiafu-de-Sus, inel. satul Aria; n 1930 ind.


aezrile

Trtu, jud. R.-Srat, nf. n 1939 dintr'un grup de case 1ituatc n hotarul satelor Andreiau-de- Jos i Andreiau de-Sus ; rec. la Andreia~u-de-Sus. 14. Aroa. n 1930 rec. mpreun cu satul Cptanu, sub denumirea : Arva-Cptanu. 15. Bnci/a, n 1930 rec. la Boloteti. 16. Btirti, sat nou nf. n 1939 ; n 1930 rec, la Prahuda; in 1912 nglobat la Prahuda. 17. Bti11eti, n 1930 inel. satele : lgeti i Ptrcani. 18, Brnova, n 1930 rec. la Puneti, ca simplu ctun; .in 1912 ctun rec. separat. 19. Btcari, n 1930 rec. la Nistoreti.

drciai) a fost rec. la 13. Aria, sat nou

(1939) ca sate ; in 1912 : Andreiai, n jud. R.-Srat ; la rec. din 1912 o poriune a satului Andreiau-de-Sus (An ..

gosp.:

Aria,

Hotaru

Titila, deci. ulterior

www.cimec.ro

502

JUDEUL

PUTNA

Nr. de cod

Numele localltiJII

Clildlrl
J941

(Populaie

Locuitori statornlcl)
JgsQ

194J

49 50 51 52 53
54 55

56 57 58 59 60 61 62 6!1
64

Pu Blehani 20) Pu Bodeti Pu Boloteti 21) Pu Borani Pu Borlu Pu Bou 22) Pu Broteni 28) Pu Burca 2 4 ) Pu Burcioaia Pu Carsocheti 25) Pu Clienii-Noui 26) Pu Clienii- Vechi 27) Pu Climan Pu Climneti Pu Cptanu 28) Pu Cpoteti 29)

27 52 157 181 192 213 188 160 15')


44

126

204
714 824 969
:158

69 .,21 7!l 100 68 150

761; li9l 606 147 316 1.441


315 435

176 1.021 674 788 7!J5 680 782 576


1.425 259 357
571

300 63S

20. Blehani, n 1930 rec. la Nmoloasa-Sat. 21. Bololeti, n 1930 inel. satul Bncila. 22. lJore, inel. ctunul Brnova. 2.~. Braileni, n 1912 fcea parte din jud. R.-Srat. 24. Bwca, n 1931) inel. satul Cucuie~ii-de--sub-Mgur. 25. Carsocheli, n 1930 rec. la Spulber. 26. Clienii-Noui, sat nou desprins n 1939 din Clienii V r-<h i. n1 care n 19.,0 forma o sin~rur unitate : Clieni. 27. Ciilienii-Vechi, n 1930: Clieni, inel. satul Clienii Noui. 28. Ciipiitallu, n 1930 rec. mpreun cu satul Arva, sub denumirea: Arva-Cptanu; n 1912: Capotanu. 29. Ciipoteti, inel, satul Purceleti; n 1930 rec. mpreun cu satul Purceleti, sub denumirea : Cpotetti-Pur
celeti.

www.cimec.ro

JUDEUL PUTNA

503
Loeultorl Clldlrl (Pooalatle statoralcll 1941 1941 1!130
351 1429 8.495

Nr.
de cod

Numele

localltlll

65 Pu 66 Pu 67 Pu 68 Pu ~9 Pu 70 Pu 71 Pu 72 Pu i!J Pu 74 Pu 75 Pu 76 Pu 77 Pu 78 Pu 79 Pu 80 Pu 81 Pu 82 Pu

Cmpuri-de-Jos SO) Cmpuri-de-Sus 31)


Chicani 8:>) Ciolneti 33)

Ciorani Ciuruc 34)


Ciulea Clipiceti

3u) 3G)

Colacu
Coneti Copceti

Cornel
37) Coofneti

60 263 9.3 355 186 191 153 216 15!1

2'!4 1.101 .'15!9 1.525 698 61>5 706 871

1.000 1528 1.196 598 562 789 513 808 833 830

Costie11i

n:H
1.535

3.B
2.'1i 243 163 25S 108

Co1a
Cruceru Cucova
38)
Cucuiei 8!')

!)'"'
919

788
'H8 395

30. Cmpuri-de-jo.r, mei. noul sat Cmpuri-de-Sus, In 19110: Cmpur:Je. de-JrJs, ind. satele: Cmpuri-de-Sus, CiuIUC" Fel eti, Gura- Vii, Roculeti i Rotile~ti ; n 1912, 1atul Feteti a fost nglobat la Cmpuri-de-Jos. !H. Cmpuri-de-Sus, rrc la Cmpuri-de-Jos ; n 1930:

Cimpurile-de-Sus, nglobat la Cmpuri-de-Jos. !J2. Chicani, rcc. la Speriei , n 1912 rec. separat. !J!J. Ciolneti, n 1930 rec. la Mnstioara. !J.f. Ciuruc, n 1930 : Ciurucu, rec. la Cmp uri-de-Jos (n 19!JO: Cmpurile-de-Jos). !J5. Clipiceli, n 1930 inel. satul Vitneti. 116. Copiice~ti, n 1930 comun suburban la oraul Ad.jud. 117. Costieni, n 1930 rec. la Nmoloasa-Trg. !JS. Cruceru, n 1930 : Cluceru, rec. ld N moloasa-Sat. !J9, Cucuiei, n 1930 rec. la erbeti.

www.cimec.ro

5')4

JUDETUL PUTNA. Locuitori atatoralcl)


1!ISI

Nr. de cod
fl3 Pu

Numele locallllfU

Clldlrl
19111

(Populaie

1941

Cucuieii-de-sub- Miigur 40)

fi"1 Pu !l!i Pu Rli Pu ~7 Pu

Dimaciu
Dioehei

41)

Doaga
Domneti-Sat 42) Domneti-Trg 43) Dragosloveni 44) Drgueni 45)

88 Pu
H!J Pu q(l Pu

91 Pu 112 Pu 93 Pu
11 Pu
f)'J

Dumbrvia-Butuccni 46) fJumbrvia-Nou 47) Farca 48)

58 223 313 :'i9 22ti 68 551 315 88


5-l

334 983 l.l92 243 1.107 259 1.98.q 1 194 447


195

654 991 192


81.')

273 1.909 1.470 678 134 715 498

Pu
Pu

96 Pu

!n

Fiiurei 49) Fntnele (Pneeti) Fntnele (Sascut) Fcteti Gl)

:iO)

141 22 14.'J 107

628 94 572 514

40. Cucuieii-dl'-sub-Mgur, n I!l30 rec. la Burca. 41. Diochei, inel. satul Rediu, ree. separat n 1912. 42. Domneti-Sat, n 1912: Domneti. 43. Domneti-Trg, n 1912: Trgu-Domneti. 44. Dragosloveni, n 1930 rec. impreun cu satul Ruc rcni, .mb denumirea : Sovcja (numele comunei). 4!1. Drligueui, n 1930 : Dryu,ani, inel. satul Rdoaia. 41i. Dumbravia-Butuceni, inel. satul Dumbrvia-Nou rec. separat n 1912. 47. Dumbrvia-Nou, rec. la Dumbrvia-Butuceni; in 1912 rce. separat. 411. Furcu, in 1912 inglobat la Rcghiu. 49. Fiiurei, n 1930 inel. satul Precistanu. 50. Fntnele (Pnceti), n 1930 rec. la Pnceti. 51. feteti, n 1930 rec. la CUtpuri-de-Jos; n 1912' lnglohat la Cmpuri-de-Jos.

www.cimec.ro

JUDETUL PUTNA

505
Locuitori (Populatie statorntcl) l!IU 19110

Nr. de cod

Numele Jocalltilfll

Clildlrl 1941

98 99 100 &OI
102

103
104

105
106 107 lu8

109 IlO
lll

112

Pu Pu Pu J>u Pu l'u Pu Pu Pu Pu Pu l'u Pu Pu Pu

Fetig 112)
Fitione~ti
Frecei

4G 493
83

Ga) Fundtura r.4) Garoafa 11:.)

163 2.036 277

1.636

20

Ggeti :>H) Ginari 117) Guri ~t.)

114 .>J79 59
202
4(1

7o 447
1.7~18

:J37 2.!123
'185
529

187
!)1)5

~~~) Ghimiceh

Ghebari Gogoiu

157
5.'}

110 639

Grumzel i OO) Gura-Vii 61)


62) Hulica G3)

224
498

17ti

Haret

liS 1.50 101 166

611

.sos
726

440
772

52. Fetig, n 1930 rec. la Andreiau-dc-Jos; n 1912 n&lobat la Andreiau-de- Jos. 53. Frecei, n 1930 rec. la Movilia. 54. Fundtura, n 1930 rec. la Puleti ; n 1912 nglobat l.t. Puleti. 55. Garoafa, sat nou nf. dup 1912. 56. Ggeli, n 1930 inel satele : Pietroasa i Vitnetii
dc-sub-Mgur. 57. Ginari, inel. ctunul Colari;
$l('rc:"ti.

n 1930 rec. la Ni-

58. 60. 61.

Guri,

n 1912:

Gurile.

59. Ghebari, n 1930 rec. la Prahuda.

1930 rec. la Negrileti. 1930 rec. la Gmpuri-de-Jos. 62. Haret, n 1930 rcc. mpreun cu satul Modruzeni, sub 4cnumirea: Haret-Modruzeni. 63. Hulica, n 1930 inel. satul Plotina i aezrile gosp. -din care s'a nfiinat n 1939 noul sat Valea-Neagr.

G1umzeti, n Gura-Vii, n

www.cimec.ro

506

JUDEUL

PUTNA

Nr.
da cod

Numele localltiiiJI

Clldlrl
1941

Locuitori (Populafle statornlcl)


19" 19311

113 114 115 116 117 118 119 120


1~1

12:l 123 124 125 126 127


~28

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Holbncti

Hotaru 64) lgeti Ou)


Ireti
lvnceti

37 2.2

147 118
.?93

122

80
3:)1)

Ull
44~1

III
iiG)

Jaritea

Jghiaburi
Jorti

Lrnoteti 67) Lcpa as)

Lunea LuncaDoc:hiei
M.instioara 69)

7b9 50 258 156 121 72 84 1.'>7


199

3.326

1,213 436.ll.088
173

Hd
1.2.'!.? 844 191
210

1.02!} 654 181 298 699 765 810

Mt~ina

Mrsti

70) Mndrica 7 1)

69 243

3.i'i 59i :150 291 936

64, Hotaru, sat nou nf. n 19.19 dintr'un grup de oase situate n hotarul 8atelor Andreiau-de- Jos i Andreiao de-Sus ; n 1930 rec. la Andreiau-de-Sus.

65. lgeti, n 1930 rec. la Btineti. 66. Jghiaburi, n 1912 ~globat la Reghiu. 67. Lmoteti, n 1912 fcea parte din jud. R.-SraL 68. Lepa, n 1930 rec. la Tulnici; n 1912: Lepea. rec, separat ca simplu ctun. 69. Mnstioara, n 1930 inel, satul Ciolneti. 70, Mtcir1a, format din satul Mtcina i ctunul Gornet, rec. separat n 1912; n 1930 rcc. la Valea-Srii. 71. Mndri1ca, inel. satul oseaua-Naional; n 19 inel. cd.tunele oseaua-Naional i Targuor ; acesla din urm trecnd ulterior (1939) la Trgu-Pnceti ; in 1912 inel satul Plmida.

www.cimec.ro

JUDEUL

PUTNA

507
Locuitori (Populatie statorolcl)
1!141 1930

Nr. de ClOCI
129 Pu lltO Pu 1111 Pu

NWDele locautltU

Clldlrl 11141

Mera
Mircelii-Noui
Mircetii- Vechi

321
1!!3 4ti 10 46 646 12fi SUl
263

132 Pu llt.ll Pu 134 Pu 1115 Pu 136 Pu U7 Pu 138 Pu 1.119 Pu 140 Pu

Modruzeni

72)

Morreti 73) Movilia 74) Muncei 7f>)

Muncel NamoloasaSat 78) Nmoloasa- Trg 71)


Nneti 78) Nruja TB)

1.202 1.055 240 l8.'i 122 2.321 488 1.246 1.366


048

1.011 864 176

142
~~7

2.196 343 1.066 1.855 1.937

so

1.511 2t:J5

1.378
1.040

72. Modruzeni, n 1930 rec. mpreun cu satul Haret, !-Ub denumirea Harct-Modruzeni. 73. Morreti, sat nou nf. n 1939 cuprinznd i ctunul Dosu-Tojanului; n 1930 rec. la Spulber; n 1912 nglobat la Spulber. 74. Movilia, n 1930 inel. satul Frecei. 75. Muncei, n 1912 nglobat la Spineti. 76. Nmoloasa-Sat, n 1930 inel. satele: Blehani i Cruceru. 77. Nmoloasa-'l rg, n 19 110 inel. satul Costieni. 78. Nneti, format prin contopirea satelor Nneti ti Belciug-Nneti, rec. separat n 1930, ca dou uniti distincte. 79. Nruja, inel. ctunele : 1. Faa-Nrujei i 2. PrulOcii; in 1930 inel. satele. Podu-Stoica, Poenia, Reghiu tNruja),. Stroeti i .:tunul Podu-Nrujei, trecut in 19.39 dela comuna Nruja la comuna Nistoreti, unde a fost alipit la satul Pudu-Nrujei.

www.cimec.ro

508

JUDETUL PUTNA

Nr. de cod 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Numele

localltlll

Clldlrl
lgtl

(Populaii!

Locuitori atatorolcl)
tg!Q

19U

Negrileti 80)

Nereju-Mare 81) Nereju-Mic 82)


Nistoreti 83)

Ogoarele 84)
Oleeti

Orbenii-de- ]os 8r;) Orbenii-de-Sus 86) Paltin 87) Paraipani 88) Parava BB)
Pdureni

302 227 283 97 ) 60 152 609 342 234 Il i

1.263 788 1.001 82 245 GIO 2.363 9!)2 876


49!i

1.42! 1.086 839 1.232 460 2.108 997 851i 426

80. Negrileti, inel. satul Vrncioaia-Negrile~ti ; n 1930. inel. satele : Grumzeti i Vrncioaia-Ncgrileti. fii. Nereju-Mare, inel. ctunele: 1. Br.d(eti, 2. LuncaNerejului i .). Podu-Nerejului; n 1930 inel. a~ezrilc gosp. Sahastru. deci. ca sat in l 939. 82 Vc-reju-Mic, inel. ctunele: 1. Bezar1, 2. Chiricari i
,q,
Cofreti.

83 ... ) Nistoreti, n 193(1 inci. ~atele : Btcari, Gioari, Ogoarele, Rebegari i Romneti, precum i satul Podu-N rujei, care n 1912 era nglobat la Nistoreti. 84. Ogoarele, inel. ctunul Mereni ; n l93 1J rec. la Nistoreti mpreun cu satul Tepa, care a trecut ulterior la Paltin. 85. Orbenii-de-fos, ind. satul Orbenii-de-Sus, rec. separat n 1912 86. Orbenii-de-Sus, rec. la Orbenii-de-Jos; n 1912 rec. separat. 87. Paltin, inel. satul Tepa i ctunul Poduri ; n 1930 inel. satele : Tojani (Tojanul) i ipu. ;38. Paraipani, rec. la Rduleti. 89. Parava, n 1930 inel. aezrile gospodreti Rdoaia, trecute ulterior la satul Rdoaia.

www.cimec.ro

JUDEUL

PUTN A

509
Locuitori atatoralell
1930

Nr. de cod 1.53 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Numele localltltU

Clldlrl
1941

1Populatie

19111

Pdureni (Vrsttua) SO) 211 Plmida 91) 72 Pnceti 92) 68~ Prosu Ptrcani 93) Puleti 94) Puneti 95) Pvlari 96)

962
.~20

Prlita
Petreti

~7)

208 93 181 1.268 156 18 55

Pietroasa 98) Piscu-Radului


Pitulua 99) Plotina 100)

157
159 196 27

2.773 872 439 796 5.276 447 66 142 691 683 754 107

1.769 290 3.051 771 816 4.853 42 129 623 709

90. Padure11i (Vrstura), n 19.30 rec. mpreun cu satul Vrtura, formnd comuna suburban Pdureni-Vrstura. la
oraul Odobeti.

Pnceti.

91. Plmida, n 1912 nglobat la Mndrica. 92. Pnceti, n 1930 inel. satele: Fntnele i Trgu-

93. Ptrcrmi, n 1930 rec. la Btineti. 94. Puleti, n 1930 inel. satele Fundtura i Tauca. 95. Puneti, n 1930 inel. satul Brnova, rec. separat n 1912, ca simplu ctun. 96. Pt!lari, n 1930 rec. la Spulber ; n 1912 nglobat la Spulber. 97. Pdita, n 1912 nglobat la Reghiu. 9R. Pietroasa. n 1930 rec. la Ggeti. 99. Pitulua. n 1912 fcea parte din jud. R.-Srat. 100. Plotina, n 1930 rec. la Hulica; n 1912 nglobat la Hulica.

www.cimec.ro

510

JUDEUL

PUTNA

Nr. de cod
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Numele localllillll

Locuitori Cl!dlrl (Popu latle sta tor nici)


1941

1941

1Y311

Pu Podu-Nrujei 101) Pu Poduri Pu Podu-Stoica 102) Pu Podu-chiopului 103) Pu Poenia 104) Pu Poiana Pu Prahuda 101>) Pu Precistanu 106) Pu Prisaca Pu Pufqti Pu Purcei Pu Purceleti 107) Pu Rchitau 108) Pu Rchitosu 109) Pu Rcoasa

179 129 46
62

510
4~3

418 686 692 635 225 1.151 277 421i 1.294

143 278 148 44 60 290 79 152 147 392

1.36 215 325 852 423 214


26:~

1.220 3b1
4tJ4

5Sl 1.528

101. Podu-Nrujei, inel. satul Rebegari; fornat din grupul de tase Podu-Nruja, rec. n 1930 la Nruja i din satul Podu-Nrujei, rec. n 19'10 la Nistore~ti. 102. Podu-Stoica, sat nou nf. n 1939; n 1930 rec. la
Nruja.

103. Podu-chiopului, n 1930 inel. aezrile gosp. Vc ria, deci. ca sat n a. 1939. O parte din populaia satului Podu-chiopului i anume muncitorii forcstieri ai societ ii forestiere, au plecat dup desf. societii n alt parte. 104. Poenia, n 1930 rec. la Nruja. 105. Prahuda, n 1930 inel. satele Brti. Ghebari i \'lcani. . 10fi. Precistanu, n 1930 rec. la Furei. 107. Pu,celeti, rec. la Cpoteti, n 1930 rec. mpreun cu satul Cpotet1, s1.1b denumirea : Cpoteti-Purceleti. 108. Rchitau, numit i Rchiti, n 1930 rec. la Andreiau-de-Jos; n 1912 nglobat la Andreiau-de-Jos. 109. Rchitosu, n 1912 : Rchitosu.

www.cimec.ro

JUDEUL

PUTNA

511

Nr.

cod
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Numele locaHtltll

Locuitori Clldfrl .(Populaife statornlcl)


1!141 1!141 1!1110

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Rdoaia 110) Rduleti 111) Riu 112)

ilO
201 69 380

Rstoaca

494 888 208 1.9-14

699 190 1.503

Rebegari \13) Rediu 114) ' Reghiu 115) Reghiu (Nruja) Reped ea
Romneti 117)

116)

69 26
128
95

Roculeti 118) Rotileti 119) Rucreni 120)

Ruget

103 182 405 56

245 90 494 .'3.'18 464 679 1.712 2.32

240 447

1.889 193

110. Rdoaia, sat format din satul Rdoaia, rec. n 1930 la Drgucni (Drguani) i din aezrile gosp. cu acela nume (Rdoaia), situate pe teritoriul satului Parava. 111. Rdule1fi, inel. satul Paraipani. 112. Riu, n 1912 nglobat la Reghiu. 113. Rebegari, inel. ctunul Prul-Humei, rec. la PoduNrujei. n 1930 rec. la Nistoreti. 114. Rediu, rec. la Diochei; in 1912 rec. separat. 115. Reghiu, n 1912 inel. satele : Farca, Jghiaburi, Prtita, Riu, Ursoaia, Valea-Boului i Valea-Milcovului. 116. Reglziu (Nruja), sat nou 1nf. n 1939; n 1930 rcc. la Nruja; n 1912 ctun rec. separat. 117. Romne1ti, inel. ctunele : 1. Masa-Bra i 2. Olrqti ; n 1930 rec. la Nistoreti. 118. Rofcule1ti, n 1930 rec. la Cmpuri-de-Jos. 119. Rotile1ti, n 1930 rec. la Cmpuri-de-Jos. 120. Rucreni, n 1930 rec. mpreun cu satul Dragosloveni, ~ub denumirea : Soveja (numele comunei).

www.cimec.ro

-5-12

JUDEUL

PUTNA

Nr. de cod
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

Numele locautltll

Clldlrl
1!141

Locuitori (Populatie atatornlcl)


1!141 1!150

Pu Rugineti 121) Pu Sahastru 1 22) Pu Sascut-Sat Pu Sasu Pu Satu-Nou Pu Srbi Pu Scafari Pu Scnteia Pu Schineni Pu Scurta Pu Slobozia 123) Pu Speriei 124 ) Pu Spineti IZ5) Pu Spulber 126 ) Pu Stroane-de- Jos Pu Stroane-de-Sus Pu Strjescu Pu Stroeti 127) Pu Suraia Pu erbeti 128)

448 89 159 150 98 278 67 !j3 89 420 95 176 199 96 560 403
77

1.969 383 6'70 717 406 1.141 223 380 .'382 1.656 399 604 712 230
~.265

1.9:H 58!1 598 374 992 197 303 305 1.550 389 511 626 858 2.087 1.523 365 2.585 834

56 684 149

1.718 379 210 3.323 619

121. Rugineti, n 1930 inel, satul Vleni IRugineti). 122. Sakastru, sat nou ni. n 1939 ; in 1931) nglobat la Nereju-Mare oa simplu ctun. 123. Slobozia, n 1930 comun suburban la oraul Adjud 124. Speriei, inel. satul Chicani, rec, separat in 1912. 125. Spineti, in 1912 inel. satul Muncei. 126. Spulbr, inel. aezrile gospodrcti, Corbia dcel. <:a sat n 1939 i inel. ctunele: l. Poduri-de-jos i 2. Poduri-de-Sus; n 1930 ind. satele: Carsocheti, Morreti, Pvlari i Tojani, dintre care: Morreti i Pvlari n 1912 erau nglobate la Spulber; iar Carsocheti i ToJani fn 1912 s'au rec, separat. 127. Stroeti, n 1930 rec. la Niiruja. 128. erbeti, n 1930 inel. satul Cucuiei.

www.cimec.ro

JUDEUL

PUTNA

513

Nr.
de cod

Numele localltltU

Clldlrl IMI 263 70 121 13 19 76


71

(Populaie

Locuitori statornlcl) 11111 19110

216 217 218 219 220 221 222 223 224

225
226 227 228 229 230

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

indrilari
ipotele 129) icani 130)

855
195 547 42 67 263 338 402 396 499 297 40 82

778 423 41 210 447 418 372

oseaua-Naional 131)

Talapani Tauca 132)


Tmoaia Trgu-Pnceti 133)

Trgu-Sascut
Teiu

57 119 110 H 14 45

Tepa 134)
Tichiri Titila 135)

Tojani (Paltinu) 138) Tojani (Spulber) 137)

129. ipotele, in 1930 rec. la Andreiau-de- Jos; in 1912 nglobat la Andreiau-de- Jos. 130. icani, n 1950 comun suburban la oraul Adjud. 131. oseaua-Naional, rec. la Mndrica; ;n 1930 ctun la Mndrica. 132. 7 auca, n -1930 rec. la Puleti; in 1912 nglobat la
Puleti.

134~ 7 epa, rec. la Paltin; n 1930 inglobat la satul Ogoarele, care a fost rec. la Nistorc~ti. 135. 7itila, sat nou nf. in 1939 dintr'un grup de case situate n hotarul salor: Andreiau-de- Jos i Andrdau-de Sus ; n 1930 rec. la Andreiau-de-Sus. 136. 7 ojani (Paltinu), sat nou inf, n 1939, in 1930: Tojanul, rec. la Paltin. 137. Tqjani (Spulber), n \930 rec. la Spulber.

133 7 drgu-Piinceti, n 1930 rec. la Pnceti; TrguPnceti se contopete in 19.'39 cu ctunul Trguor dela Mndrica, unde a fost rec. in 1930,

www.cimec.ro

113

514

JUDETUL PUTNA.
Lot'allorl

Nr.

de' cod 231 232 233 234

Numele localltltll

Clldfrl 1!1111

(Popalatte atatoralcl)
lMl 1!130
574

235 236 237 238 239


240 241

242 243
244

24''

Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu

Topeti Trotuanu

188 114

637
424 991 1.324 474

Tufele Tuhiici
Tifeti

25fi
138)

310 906
1.574

ipu 1 39)

140) Urechetii-de-jos141) Ureche~tii-de-Sus Ull) Ursoaia 143)


Vadu-Roca

Ungureni

324 117 62 69 327 100 203 55 45 55

b49 102 1.081

163 236
1.318 283

883
182 168 244 41

258 738
152 141 218

Valea-Boului 144) Valea-Milcovului H~j Valea-Nacului


Valea-Neagr 148)

10

138. T ulnici, n 1930 inel. satul Lepa. 139. 7ipu, sat nou nf. n 1939 inel. ctunele: 1. DosuTipului i 2. Faa-ipului ; n 1930 rec. la Paltio. 140. Ungureni, ioel. ctunele: 1. Chiriac, 2. Diirieti i 3. Podu-Trdei ; n 1930 rec. sub denumirea : Herstru, care

nu este sat, ci e numele lOntunei de care a inut i ine satul Ungureni; o parte din satul Ungureni a fost rcc. in 1930 la Vetreti, care este satul reedin al comunei Herstru.

141 UreLhetii-de-fos, inel. satul Urechetii-deSils, rec. aeparat n 1912. 142. Ureche tii-de-Sus, rec. la Urechetii-de- jos; n 1912 rec. separat. 143. Ursoaia, n 1912 nglot-at la Reghiu. 144. Valea-Bnrllui, in 1912 nglobat la l<.eghiu. H.:>. Valea-M.ilcnvului, n 1912 inglobat la Rcghiu. 146. Valea-.Neag, sat nou inf. n 1939 din aczrile ~osp. cu acela . nume . de pe teritoriul comunei Puletti. m hotarul satnlUI Plotma, care n 1930 a fo~t rec la Hu lica, mpreun cu aceste aezri gosp. numite Valea-Neagr,.

www.cimec.ro

JUDETUL PUTNA

515

Mr.

ueod
246 247 248 249 250 251 252 253 254

Numele

localltlU

Locuitori Clldlrl (Popula ie statoratcl) 1930 1S41 lMt


395 524 2.182 454 212 283 123 915 150 1.053 130 1.021 580 959 333 676 1.980 355

255 256
257

258 259

100 Pu Valea-Rea 147) 106 Pu Valea-Srii 148) 582 Pu Valea-Seac 134 Pn Varnia 70 Pu Vcria 149 ) Pu Vleni (Rugineti) 1110) 66 Pu Valeni (Stroane-de- Jos) 35 242 Pn Vrstura l::il) 39 Pu Valcani H2) 252 Pu Verdca Pu Vetreti 153) !17 Pn Vidra 244 Pu Vitneti 154) 161 Pu Vitnetii-de-subMgur 1f>5) 250

104

900 214 841

147 Valec.-Rea, n 1912 fcea parte din jud. R.-Srat. 148. i.Jale~-S.zrii, n 1930 inel satul Mtcina i ctunul Gornt>t. 149. Vcria, sat nou nf. n 1939 din aezrile gosp. cu acela m1me, situate n hotarul satului Podu-chiopului, comuna Herstru ; n Hl.~O rec. la Podu-Schinpului. 150 Vleni (Rugineti), inel. ctunul Das!ige~Li ; n 1930 rec. la Rugine~ti. 151. Vntura, n 1930 rec. mpreun cu satul Pdureni, formnd corr.una suhurban Vrstura-Padureni, la oraul
Odobeti.

152. Vlcani, sat nou tnf. n 1939, n 1930: Vulcani, rec. la Prahuda. 153. Uetreti, n 1930 ind. o parte a satului Ungureni, rer. la acea dat 1uo denumirea Herstru (numele comunei). 154. Vitneti, n 1930 rec. la Clipiceti. 1.55. Vitnetii-de-1ub-Mgur, n 1930 rec. la Ggeti.

www.cimec.ro

516

JUDEUL

PUTNA

Nr. de cod

Numele localltlfU

Clildlrl
19111

(Populaie

Locuitori statornlcl)
1!130

19111

260 Pu Vizantea-Mnstircasc 337 261 Pu Vizantea-Rzeasc 227 262 Pu Volocanii-Mari 1i>O) 139 26~l Pu Volocanii-Mici 157) 264 Pu Vrncioaia-Negrileti 158) 265 Pu Vrncioaia (Vsui) 150) 215 266 Pu Vulcneasa 160) 222 2fi7 Pu Vulturul-de-Jos 111 L) 268 Pu Vulturul-de-Sus 1112) 7.'-37

1.420 963 581

1.169 783 505 573 651 2.919

651 759
3.575

156. Volocanii-Mari, inel. satul Volocanii-Mici; in 1930 ambele sate formau o singur unitate : Volocani. 157. Volocanii-Mici, rec. la Volocanii-Mari; in 1930, ambele sate formau o singur unitate : Volocani. 15'1. Vr,incioaia-Negrileti, rec. la Negrilqti; n 1912 rec. separat suh Jenumiro-:a : Vr.incioaia. 159. Vrncioaia (Vsuij, n 1930 : Vsui, care este numele adf'vrat al satului V;ncioaia, fiind denumirea oficial.

160. Vulcneasa, in 1912 fcea parte din jud. R.-Srat. ICI. llufturul-de-fos, rec. la Vulturul-de-Sus; n HH2 n c. separat. 162 Vulturul-de-Sus, inel. satul Vulturul-d.:-joo;, car:: n 1912 a fost rec. separat. ) Din 97 cldiri ale satului Nistoreii, numai 23 sunt case locuite, 6 cldiri nelocuite (inel. biserica), iar restul sunt tarie, cabane cioh."ineti, nelocuite i11 timpul recens i:ilantului.

www.cimec.ro

JUDEUL RDUI
Nr. de cod Numele JocalltiJll
Clldlrl 1941

Locuitori (Populatie statorul!=l) 1930 1941

TOTAL GENERAL
Total
orae

39.809
5.908 3.647 2.261

152.403
24.836 13.5.17 11.299

160.778
26.69!1 16.788 9.905

1 Rd Rdul(capitala) 2 Rd Sireti) Localiti suburbane : Il Rd Mnstioara 2) 349 12 Rd Vcui 3) 293 Total rural 33.901 31 Rd Baine 4 ) 238 32 Rd Bdeui 5) 364 33 Rd Bdeuii-Nou1 O) 34 Rd Bhrineti 7) 371

1.725 1.108 127.567 134.085 750*'*) 1.625 1.295**) 1.496

use

Ll76

1.344

1.635

1. Oraul Siret, inel. localitile : 1. Ruina, 2. Rui, 3. Tatardna i 4. Verpolea, care fac parte integrant din ora, ca suburbii ; oraul mai cuprinde i comunele suburbane: a) Mnstioara i b) Vcui; n 1930 i suburbia Verpole!!- era comun suburban; n 1910, localitatea Verpolea fcea parte din jud. Dorohoi (Moldova), avnd la data recensmntului din 1912 un numr de 438 locuitori, fa de 514 locuitori n 1930. 2. Mnstioara, comun suburban la oraul Siret ; n 1930 inel. satul Bnceti. 3. Vcui, inel. ctunele : 1. Laza i 2. Perjuleuca, comun suburban la oraul Siret. 4. Baine, n 1930 inel. satul Vicani, care n 1910 era ctun la Frtuii-Noui. 5. Bdeui, inel. satul Bdeuii-Noui, rec. separat n 1910. 6. Bdeuii-Noui, rec. la Bdeui; n 1930 nglobat la .Bdeui ; n 191 O rec. separat. 7. Bhrineti, inel. ctunele : 1. Fundtura i 2. Vleni.

www.cimec.ro

518

JUDETUL RADAUTI
Locuitori statoralcll) 1941 1930

Nr. de cod

Numele localltlllli

Cllldlrl 11141

(Populaie

35 36 37 38 39 40 41 42
4.~

Rd

Blcu~i
Bnceti

8)

513 1.014 259 158 289 546 476 296 226 381 242 329 130

2.034 4.174 1.2tl4 581 1.000*'*) 2.136 1.796

1.933 4.005 565 1.896 1.940 1.704


1.15-'

Rd Rd Rd Rd
Rd

9)

Bilca
Bivolria 10)

Botunita

Rd
Rd

Brodina 11) Burla 12)


Calafindt:ti

Rd Rd Rd Rd
Rd

Crnpulung-pe-Ceremu

*) 13)

1.225
895 1.354 900 1.327 453

44 45 46 47 48

Cnd eti
Cerepcui
Chiselieni Clirnu~i

) ) 14)
15)

Rd

Coniatin )

866 l.S37 90i 1..'139 1.2:!!

8. Blcui, inel. ctunul Rato. 9. /Jiinceti, rcc. la Muenia; n 1930 nglobat la comuna
suburban Mnstioara.

10. Bivolria, n 1930 rec. la Vicovul-de-Sus.' 11. Brodina, inc-I. ctunele i aezrile gospodreti : 1.

Brodina-de-Jos, 2. Cornul, 3. Cununschi, 4. Dubinschi, 5. Hepa, 6. Paltcn, 7. Plosci i 8. Sadu; n 1930 inel. satul Falcu; n 1910 nglobat la Seletin. 12. Burla, inel. ctunul Bodnareni. 13. Cmpulung-pe-Ceremu, inel. ctunele i afezrile gospodreti : l. Flesova, 2. Greblena, 3. Semnecolata. 4. Stnca, 5. ocole i 6. Zamobela. 14. Chiselieni, inel. ctunele i aezrile gospodre,ti : 1. Ceciulivschi, 2. Mistesco, 3. Plosci, 4. Racova i 5. Socole. 15. Coniatin, inel. ctunele i aezrile gospodreti : 1. Hliboca, 2. Pleta. i 3. Roinei.

www.cimec.ro

JUDEUL RADAUI

519

Nr.
-de cod

Numele localltlfll

Locuitori Clldlrl (Populatie atatornlciJ


1911 1941

1930

49 Rd 50 Rd

Costia 18) Dihtine )

17)

51 Rd Dorneti 52 Rd Falcu 18) -5!1 Rd Fntna-Alb ) 54 Rd Foschi ) 19) 55 Rd Frtuii-Noui 20) 56 Rd Frtuii-Vechi 21) 57 Rd Frtuii-pe-Succava 58 Rd Glneti 59 Rd Grbui ) 60 Rd Grnicch 61 Rd Greblena ) 22) 62 Rd Gropeni

592 272 1.045 119 218 1.185 735 284 247 229 409 158 104

2.495 1.127 4.296 344 841 4.776 2.804 . . ) 983U) 1.007 995 1.893 691 465

2.082 1.748 4.934 819 4.723 3.137 1.08!1 992 910 1.611 374

16. Costia, inel. ctunul Iaz. 17. Dihtine, inel ctunele i aezrile gospodreti : l. :Beciciuschi, 2. Besajen, 3. Mei, 4. Pru, 5. Racova i 6. Tarnia; n 1930 inel. satul Greblena. 18. Falcu, sat nou nf. n 1939 prin contopirea c tunelor Falcu i Frasin, cuprinznd i aezrile gospod reti Aria ; n 1930 rec. la Brodina. 19. Foschi, inel. ctunele i aezrile gospodreti : 1. Crasnodil, 2. Plea i 3. Surdin. rec. la Srghieni; in 19!10 ctun la Srghieni. 20. Frtuii-Noui, inel. ctunele : 1. Cmpu-Mare i t, Vuliva ; inel. ctunul Vicani, inglobat n 1930 la daine i deci. dup 1930 ca sat. 21. Frtuii- Vechi, n 1910 inel. satul Hurjueni. 22. Greblena, sat nou inf. in 1939, inel. ctunele ti --aezrile gospodreti ; l. Leta, 2. Lipov i .!J. Zamojera; tn 19!10 rec. la Dihtine. -

www.cimec.ro

520

JUDETUL RADAUI
Locuitori statornlcll) 19111 1930

Nr. de cod

Namele

Iocalltlll

Clldlrl l!ltl

(Populaie

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Rd Gura-Putilei ) 23) 237 Rd Gura-Putnei 370 Rd Horodnicul-dc-]os 24) 733 Rd Horodnicul-de-Sus 882 Rd Hurjueni 25) 209 Rd Iablonia 26) 157 Rd I alovicioara-de-Sus 21) Rd Isvcr (Isvorul-Sucevei 28) 372 Rd Laura 29) 646 Rd Marginea 1.086 Rd Mgura 30) Rd Mn eu i 569 Rd Miliui 769

844 997U) .3.018 3.615 895 587 1.282 2.786 4.tiR4


2.455 2.973

911 1.569 2.786 3,466 847 1.475

4.501 2.5!17 2.928

6. Roinei. 24. HorCJdniwl-de-fos, inel. ctunele: 1. Brdet, 2. C lugrita i 3, Codrul Voevodesei (Hadictal). 25. Hurjueni, n 1910 ngloba! la Frtuii-Vechi_ 26. lablonia, inel. ctunele : 1. Berdo, i 2. Hlibovschi ; n 1930 inel. satele Plaiu i Semacova. 27. lalovicioara-de-Sus, sat nou nf. n 1939, inel. c tunele: 1. Ialovicioara-de- ]os i 2. Iarovia, rec. la ipotele Sucevei; n 1930 ctun la ipotele-Sucevei. 28. 1svor (Isvorul-Sucevei), sat nou nf. n 1939 din ae

23. Gura-Putilei, inel. ctunele i aezrile gospodreti: 1. Bischiu, 2. Chize, 3. Cirepanca, 4. Horbei, 5. Retica i

gosp. cu acela nume, inel. ctunul Brodina ; n 193~ rec. la ipotele-Sucevei. 29. l,aura, n 1930 rec. la Vicovul-de-Sus. 30. Mgura, sat nou nf. n 1939 prin contopirea ctune lor Mgura i Lapcin, inel. aezrile gosp.: 1. Roinei i 2. Slai, rec. la Seletin; n 1930 ngloba! la Seletin, ca simplu ctun.

zrile

www.cimec.ro

JUDEUL

RADAUTI

521
Locultorf (Populatie statornlcl) 1950 19111

Nr, de cod

Numele locaUtltU

Clldlrl 19-11

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Si

Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd

Muenia 31)

253
490 211 480 169 341 207 557 641
306

Negostina Nisipitul 32) Oprieni ) 33) Plaiu *) 34} Plosca *) :J 5 ) Poieni*) Putila *) :>H) Putna 3 7 )
Rogojeti

977 1.959 721


1.750

459 1.957 531 1.800 1.211 754 1.810 2.990 1.209 2.781

Satu-Mare 38) Satu-Mare-Nou :JU)

558 143

793 1.101 773 1.425 1.968 U) 1.232 1.869 ... } 419

31. Muenia, inel. ctunul Hurjena i satul Bnceti, care n 1930 era nglobat la comuna suburban Mnsti<lara. 32. Nisipitul, inel. ctunele : 1. Ehrite i 2. Paltin ; n 1930: Nsipitul; in 1910 nglobat la Seletin. 33. Oprieni, inel. aezrile gospodreti : 1. Dolina, 2. Dumbrava i 3. Sanacia. 34. Plaiu, sat nou nf. n 1939, inel. ctunele i aezrile gospodreti : 1. Holoina, 2. Mariziuca, 3. Plai, 4. Rebineti i 5. taica ; n 1930 rec. la lablonia. 35. Ploua, inel. ctunele : 1. Borhenia, 2. Crasnodil, 3. Lustun i 4. Minte. 36. Putila, inel. ctunele i aezrile gospodrcti : 1. Hrabuna, 2. Hrobeti, 3. Porculcni, 4. Rija, 5. Vipcina i
6.
Zapa.

37. Putna, inel. Mnstirea Putna i ctunele i aezrile gospodreti: 1. Boderlu, 2. Glodul, 3. Putnioara, 4. Valea-Morii i 5. Viu. 38. Salu-Mare, inel. ctunul Perdeli; n 1930 inel. satul Satu-Mare-Nou. 39. Salu-Mare-Nou, n 1930 rec la Satu-Marc.

www.cimec.ro

522

JUDETUL RADAUl

Nr. de cod

Numele

loealltilll

Clildlrl 19111

(Populaie statornfel>

Locuitori

19111

1930

189 Rd Sleni ) 40) 635 Rd Srghieni ) 41) 687 Rd Seletin ) 42) 187 Rd Sernacova ) 43) 290 Rd Sinuii-de- Jos 118 Ud Sinuii-de-Sus ) 150 Rd Slobozia-Berlinilor ") Rd Stnetii-de- Jos-pc261 Siret ) 96 Rd Stnetii-de-Sus-peSiret *) 200 97 Rd Stftrcea *) 238 98 Rei Straja 44) 1.076 441 ~9 Rd Sucevia 100 Rd ipotelc-Sucevei ) 45) 550 88 89 90 91 92 93 94 95

747 2.080 1.784 740 1.158 479 534 949 670 932 4.608 1.194 1.597

693 2.342 4.157 1.149477 574. 955


715

984 4.662 1.519 2.850

40. Sleni, inel. ctunele : 1. Bucoveanca, 2. Hliboca ,i. .~. Plocer. 41. Srghieni, inel. ctunele i aezrile gospodreti : I. Hrebini, 2, Rija, 3. Ripcni, 4. Tesne\a, 5. Torovna i 6. Vipcina, cuprinzind i satul Foschi, care n 1930 era c tun la Srghieni. 42. Seletin, inel. ctunele i aczrile gospodreti : 1. Bahna, 2. Cheeera, 3. Costeleva, 4. Crasnodil, 5, Demen, 6. Haletiuea, 7. Lupcin, 8. Minte, 9. Plosca-de-Jos, 10. Porohna, 11, Ropocel, 12. Rusca i 13. Tonchci cuprinznd ,i satul Mgura ; in 1930 inel. satele Mgura i Ulma; tn 1910 inel. satele: Brodina i 2. Nisipitul (Nsipitul). 43. Semacova, sat nou inf. in 1939, inel. etunul Hrebeti, n 1930 ree. la lablonia. 44. Straja, inel. ctunele i aezrile gospodreti : 1. Aria, 2. Balma, 3. Boimac i 4. Strmtura. 45. ipotele-Sucevei, inel ctunele i aezrile gospod reti : 1. Chicea, 2. Hrodi, 3. Pru-Andrei, 4. Pru-Cor-

www.cimec.ro

JUDEUL RADUI

523

Nr. de cod 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Numele localltlltl1

C11dirl
19U

(Populaie

Locuitori statorn1cl 1
1930

1941

Rd Tereblecea *' 46) Rd Tereblecea-Nou *') Rd Torceni *') 48) Rd ibeni 49) Rd Ulma 50) Rd Vicovul-de-Jos Rd Vicovul-dc-Sus 51) Rd Vicani 52) Rd Voevodeasa Rd Voitinel Rd Volcinei *') 53)

1.002
47)

2.'152 *'*') 4.179

329 687 312 1.031 1.224 122 419 452 666

1.081 2.616 1.202 4.191 !i.O.S5 533 755 *'*') 1.937 2.410

1.043 3.239 4.180 8.552 1.908 1.800 2.438

ban i 5. Srata, precum i satul Ialovicioara-de-Sus ; in 1930 inel. satele : lalovicioara-de-Sus i lsvor (lsvorul-Sucevei); n 1910 inel. satul Moldova-Sulia, trecut ulterior la jud. Cmpulung. 46. T ereblecea, i-nel. c tunul Prisaca i satul TerebleceaNou.

47. Tereblecea-Nuu, inventariat la Tercblecea. 48. T orceni. inel. ctunele i aezrile gospodrcti : 1. Cucujlca, 2. Hodivschei, 3. Hrobesce, 4. Poliechilschi, 5. Roinei i 6. ecoi. 49. ibe7zi, inel. ctunele i aezrile gospodreti : 1. Burdujeni i 2. Pomete. 50. Ulma, inel. ctunul Opalnec, n 1930 nglobat la Seletin, ca simplu ctun. 51. Vicovul-de-~zts, inel. ctunul Pe~te-Ap ; n 1930 inel. satele Bivolria i Laura. 52. Vicani, sat nou nf. n 1939; n 1930 nglobat la Bainet, iar n 191 O la Frtuii-Noui, ca simplu ctun. 53. Volcinei, inel. aezrile gosp. Volcineii-Noui, deci. ca aat n 1939.

www.cimec.ro

524

JUDETUL

RADAUI

Nr.
de cod

Numele

localltlll

Clldlrl 15141

Locuitori (Populatie sta torni el) 19U 1g50

112 Rd 113 Rd

Volcineii-Noui Volov 55)

) 5f) 820
3.255

3,093

54. Volci11eii-Noui, sat nou nf. n 1939, rec. la Volcinei.

55. Volov, inel. ctunele : 1. Lupteni i 2. Vadul- Vl uichii. ) La data recensmntului (6 Aprilie 1941) ocupate de U. R. S. S. i inventariate n luna Septembrie 1941. **) Scderea numrului locuitorilor s'a produs n anul 1910, n urma repatrierii populaiei germani'.

www.cimec.ro

JUDEUL RMNICU-SRAT
Nr. de cod Numele localltiltU Clildlrl
19U
(Populaie

Locuitori stBtornlcill
1930

19111

TOTAL GENERAL
Total
1 RS
orae
Rmnicu-Srat

45.976 3.295
3.295 42.681 66 406 163 71 189 30 198 214 72 441 25

218.129 20.622
20,622 197.507 296 2.215

181.459 15.007
15.007 166.452

31 RS 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4:3 44

RS RS RS RS RS RS Bbeni RS Bile RS Bile-Cineni 3) RS Blceanu RS Blneti RS Bleti RS Blai RS Brti 45 RS Beciu 4)

{capitala) Total rural Alexandru-VaidaVoevod 1) Amara Ariciu Armeni Balta-Alb 2) Batogu

802
319 1.002 142 833 1.058 383 2.512 114 2.446 1,646 314 561

1.807 633 263 935 141 747 906


2.0~4

475
317 68 139

87 1,956 1.189 223 506

1. Ale:>candru-Vaida--Voevod, ~at nou, jnf. n 1933 in hotarul ~atului Gugeti ; in 1930 rcc. la Gugeti. :."!. Balta-Alb, n 1930 ind. satul Florica, nf. n 143') din mai multe aezri gospodreti, situate n hotarul satului Balta-Alb. 3. Bile-Cineni, numit i Cincni-Bile, sat nou, nf. in 1939 din mai multe aezri gospodrcti, din hotarul satului Cineni; n 1930 rec. la Cineni. 4. Beciu, n 1912 ~ncl. o par.te a satului Rmniceanca.

www.cimec.ro

526

JUDEUL RAMNICU-SARAT

Nr.

de cod
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
~9

Numele locaBtlfll

Clldlrl
1!141

Locuitori (Populatie statornlcl)


l!lql

1930

RS Belciugele ri) RS Bicetii-de-Jos 1) RS Bicetii-de-Su1 7) RS Bisoca 8) RS Blidari (Crligele) 11) RS Blidari (Dumitreti) 10) RS Boarca RS Bogza RS Bolboaca 11) RS Boldu 12) RS Boneti 13) RS Bordeasca-Nou 14) RS Bordeasca-Veche RS Bordc.>tii-de- Jos Iri)

85 173 271 212 198 96 90 306


2:JU

615 145 97 305 183

386 776 1.077 818 864 384 434 1.255 1.116 3.083 551 507 1.428 811

88
549 949 526 765 2511 1190 1.176 9511 2.8911 538 4211 1.161 688

------5. Belciugele, in 1930 : Belciug.

6. Bicetii-de-fos, inel. ctunele: 1. Ciucurile, 2. Gloeti, 3. Linia i 4. Lupoaia. 7. Bicetii-de-Srts, inel. ctunele : 1. Giurcari i 2. PeFa.

8. Bisoca, inel. ctunele : 1. Bltgari, 2. Bisocua i 11. Poiana-Boului. 9. Blidari (Crligele), in 1930 : Blidarile. 10. Blidari (Dumitre,ti) in 1912: Blidari. 11. Bolboaca, inel. ctunele : 1. Crngeni, 2. Grleasca i 3. Grdinele ; in 19!10 inel. satul Micneti ; in 1912 rec. mpreun cu satul Micneti, sub denumirea : Mi
cneti-Bolboaca.

s'a

12. Boldu, n 1930 inel. aezrile gospodreti din Clllre nfiinat, n anul 1932, satul lonel-Lupescu. 13, Boneti, n 1912 inel. o poriune a satului Dl 14. Bordeasca-No~ sat inf. dup 1912. 15. Bordetii-de-fos, in 1912 inel. o poriune a satului

hui.

Tmboeti.

www.cimec.ro

JUDEUL

RAMNICU-SARAT

527
Locuitori statornicA) 1!141 1930

Nr, de cod

Numele localltltll

Clldlrl

(Populaie

IMI 840 50 482 456 164

60 RS 61 RS 62 RS 68 RS 64 RS 65 RS 66 RS 67 RS 68 RS 69 RS 70 RS 71 RS 72 RS 78 RS 74 RS 75 RS 76 RS 77 RS 78 RS 79 RS

Bordetii-de-Sus

Brdeanca Buda 1 6 ) Budeti

Budrca Cal ieu


Ciata Crtnul-de-Sus Ctuti 17) Cineni 18)

58
194 38 192 77 189 425 866 176 73 151 61 547 61 128

Cmpulungcanca
Cndeti

Crligele
Ceauu 10)

Cerdacu Chiojdeni 20) Chiperu 21)


Ciort 1 22)

Cocoari Codreti

1.617 252 1.582 1.937 785 270 797 175 798 406 609 1.883 1.554 936 296 5!:11 302 2.672 270 624

l.S56 190 1,453 1.710 666 126 635 149 661 594 492 1.681 1.353 658 270 516 222 2.542 217 596

16. Buda, inel. ctunele : 1. Ceairul, 2. Fundul-Buclei i 8. Pt>troiu ; n 1912 cteva cldiri ale ctunului Petroiu, fceau parte din satul T oropleeti. 17. Ctui, inel. ctunele : 1. Fundtura, 2. Rpa-Lung, fi 8. Seciu; in 1912 : Ctutu. 18. Cineni, in 1930 inel. aezrile gospodreti din care e'a infiintat, n anul 1939, satul Bile-Cineni, 19. Ceauu, sat nou nf. dup 1912. 20. Chiojdeni, inel. ctunele : l. Mrcini i 2. Podurile; in 1!112: Chiojdenii-Mari, inel. satul Spidelc. 21. Chiperu, n 1912: Piperu. 22. Ciorti, n 1930 inel. aezrile gospodreti din care s'a infiintat, n anul 1989, satul Satu-Nou (Ciorti),

www.cimec.ro

528

JUDETUL RAMNICU-SRAT

Nr. de cod 80 81 82 83 84 115 86 117 88 89 90 !Il 92 93 94

Numele localitAJII

Clildlrl
1!141

(Populaie

Locuitori statornicA)
1930

1941

RS Colibai 23) RS Constandoiu 24) RS Corbeni RS Corbu-Nou 21>) RS Corbu-VechlU 26) RS Cornetu RS Coroteni RS Costienii-de-Jos 27) RS Costienii-Mari RS Costomiru RS Coteti 26) RS ) Coatcu RS Crngeni RS Crngu-Sihlea 29) RS Cristineti 95 RS Cuculeasa 1>0) 9ti RS Custura

103 213 127 391 80


12~

212 133 245 89 313 216 13 13 60 112 145

430 904 i19 1.812 3!!4 643 1.013 691'> 1.247 375 1.214
90.'l

149

355 701 597 1.525 313 484 817 1.069 1.040 331 1.220 920 72 266 673

55
216 5!9 748

23, Colibai, inel. ctunul Crngul-Ursului. 24. G'onstcmdoiu, n 1930: Costandoiu, ~n 1911. Lacu-luiBaban. 25. Corbu-Nou, in 191.2 rec. mpreun cu satul CorbuVechiu, sub denumirea: Corhu; inel. vatra satului Chioveanu, desfiintat n 1930. 26. Corbu-Vechiu, n UH2 rec. mpreun cu satul CorbuNou. ~ub denumirea : Corbu. 27. Costienii-de-fos, n 1930 rec. mpreun cu satul Orzneasca ; sub denumirea : Costienii-de- Jos-Orzneasca. 211. Coteti, n 1912 inel. satele: Odobasca-Coteti i Sluti. 29. Crngu-Sihlea, n 1930 rec. la Sihlea. 30. Cuculeasa, n 1930 rec, impreun cu satul Joia, sub denumirea: Joia-Cuculeasa; n 1912, satul Cucu leasa fcea parte din jud. Buzu.

www.cimec.ro

JUDEUL

RAMNICU-SARAT

629
Locuitori (Populatie statornlcl) 1!141 1930

Nr. de cod

Numele localltltll

Clldlrl 1!141 227 103 226 285 88 379 152 I5i 213
Il.~

97 RS 98 RS 99 RS 100 RS 101 RS 102 RS 103 RS 104 RS 105 RS 106 RS 107 RS 108 RS


109 IlO 1 Il 112 11.!1 114 115 RS

Dlhuti 31) Dnuleti 32) Drma ti Dscleti Dealu-Srii De.diuleti

964
471 1.096 1.468
31~

Domni ta Domnita-Ileana Dragosloveni


Drgheti

33)

Drogu
Dumilretii-de- Jos Sf) Dumitretii-de-Sus 35) Erculeti

RS
RS

RS RS RS RS 116 RS 117 RS

Farauanele Fl?\mnda Florica 36) Fotin 37) Galbenu Grlcasca 38)


Ghergheasa-Nou

219 171 122 206 252


13:i

18 48 316 18 176

1.4fl0 714 669 957 41!3 1.065 646 444 1,025 1.069 657 82 252 1.645 100 914

'

861 405 946 1.242 244 1.301 722 552 686 412 842 619 419 806 1.014 526 239 1.448 93 664

31. Dlhui, in 1912 o portiune a satului rec. la Bonteti, 32. Dnuleti, in 1912 7 cldiri din hotarul satului D
nuleti apartineau satului Pleeti. 33. Domnia-lleana, sat n11u nf. dup 1912. 34. Dumitretii-de- jos, inel. ctunul Rocari. 35. Dumitretii-de-Sus, inel. ctunele : 1. Blli

2.

Podul.
ezri gospodreti

36. Florica, sat nou inf. n anul 1939 din mai multe adin hotarul satului Balta-Alb ; n 1930

rec. la Balta-Alb. 37. Fotin, in 1912: Fotinu. 38. Grleasca, in 1912 : Grleti,

www.cimec.ro

34

530

JUDETUL RAMNICU-SARAT
Locuitori (Populatie statornlel)
1941

Nr. de cod 118 119 120 121 122 12.'1 124 125 126 127 128 129 130 131 IS2 133 134 135 136 137 138
1.~9

Numele localltlfU

Clldlrl
19111

19110

RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

Gher~hea~a- Veche Goleti Goletii-de-Sus 40)

31)

41) Grdinile Grditea-de- jos Grditea-de-Sus Grebnu

Gologanu

263 187 79 642 6 177 229 453

Groapa-Tufei
Gugeti 42)

26
439 65 163 2.31

Gugeti-Fabrica 43)

Guleanca
Gura-Caliei

Gura-Fgetului H) Hnguleti Hc!iade-Rdul~:scu Herti

4i
3.!17 240 152 68 \70 184 48 205

Hoinari
Hometi

lbrianu
J,mel-l.upe~cu 45)

1.362 834 366 3.020 29 921 1.220 2.104 102 2.027 32.'3 786 1,0(13 221) l.b69 1246 620 357 706 901 252

1.224 709 312


2.57~

37 777 1.027 1.963 10-l 1.809

&n
852. 154. 1.1189 913 532 316 666. 70'1 670

Jiuo!n;

738

39. Ghergheasa-Veche, n 1930 : Ghergheasa. 40. Goletii-de-Sus, n 1912: Goleti. 41. Gologanu, in 1930 inel. satul Jilite. 42. Gugeti, in 1930 md. aezrile g 1sp~dreti din cares'au infiin~at n anul 1939 nouile sate : Alexandru-VaidaVoievod i Gugeti-Fabrica. 43. Gugeti-Fabrica, sat nou, nf. n a. 1939 din mai multe aezri gospodreti, din hotarul satului Gugeti. 44. Gura-Fgetului, n 1912 era nglobat la Toropletti~ 45. lonel-Lupescu, sat nou nf. n 1932 n hotarul sata-lui Boldu; in 1930 rec. la Boldu.

www.cimec.ro

JUDEUL

RMNICU-SARAT

531
Locuitori atatornlcA)
1930

Nr.

de cod
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 150 RS 151 RS 152 RS 153 RS 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Numele localltltll

Clldfrl
1941

(Populaie

1941

Jilitt-.

(Zilite) 46)

Jirlu 47)

Jitia 48) Jitia .. de-Jos 41J) Joi(a 50)


Lstuni 61)

112 509 1.37


III

Lceti Loptreasa li2J Mahriu 53) Maluri-Putna 64) Maluri-R.5.mnic r>)

Maraloiu Marele-Voevod-Mihai (Regele-Mihai) li6)


Mcrina

i76 141 58 112 128 57 15(; 108 29 194

549 3.071 548 410 i95 654 233 476 552 289 782 577 167 982

2.461 836 1.188 518 171 472 448 240 563 444 908

46. jilite (Zilite), n 1930 rec, 1a Gologanu, 47. /irlu n 1912 : Jrlu. 48. /itia, n 1930 ind. aezrile gospodrcti din care 11'a nfiinat n anul 1939 noul sat Jitia-de-Jos; n 1912 populaia a 8 cldiri fcea parte din .~atul Neculelc. 49. Jitia-de-Jos, sat nou, inf. in 1939 din mai multe a,ezri gospodreti, situate in hotarul satului Jitia. 50. Joia, n 1930 rec. mpreun cu satul Cuculeasa, sub .denumirea : Joia-Cuculeasa . .?1. Lstuni, inel. ctunul Groapa.-Mare. 52. Loptreasa, inel. ctunele : 1. Coia i 2. Culta. 53, Mahriu, inel. ctunul Grebnoasa. 54. Maluri-Putna, n 1QJ2 fJcca parte din jud. Putna. 55, Maluri-Rmnic, n 1912 : Maluri. 56. Marele-Voevod-Mihai (Regele-Mihai), sat nou nf. n 1939 din aezrile gospodreti cu acela nume, situate in botarul satului Pitulaii-Noui ; n 1930 rec. la Pitulaii .Noui.

www.cimec.ro

532

JUDETUL RAMNICU-S~AT Locuitori ClAdiri (Populalle statornicA)


19U 191&1 1930

fNr. de cod 1.54 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 '163

Numele localltllll

RS Mgura RS Micneti 57) RS Mrcini 58) RS Mirgrite~ti 59) RS Mrtineti RS Mxineni RS Mihlceni R8 Mocani 60) RS Modreni 61) RS Moeti 6:!) RS Motnu 63) RS Motohani G4) RS Muceti-Buda 6:>) RS Muceti-Dnuleti 66) RS Murgeh

98 8 178 93 199 .';73 S09 79

IlO
229 125 148 129 167 137

8'l4 34 772 372 969 1.846 1.496 385 416 1.129 571 691 544 774 712

324 675 344 826 1.516 1.272 319 352 954 573 491 417 626 568

57. Mc'iicneti, n 1930 rec. la Bolboaca; n 1912 rec. mpreun cu satul Bolboaca, sub denumirea : Micneti
Bolboaca. 5s:-Mdrcini,-. 0T9f2~Mrcini-Olteni. 59. Mrgriteti, inel. ctunul Popesc.ari; n 1930 i 1912 (din greeal) : Mrgritreti. 60. Mocani, n 1912: Mocanu. 61. Modreni, inel. cituncle : 1. H;rja i 2. Slveanu. 62. Moeti, format prin contopirea, dup 1912, a satelor: Moetii-Noui i Moetii-Vechi. 63. Motnu, inel. ctunele : l. Siminoc i 2. Trestia. 64. Motohani, inel. ctunul Sudii. 65. Muceti-Buda, !n 191:! inel. populaia a 12 cldiri, care au trecut ulterior la Mucr:ti-Dnuleti. 66. Muceti-Dnuleti, inel. populaia a 12 cldiri, tre'-utc dup. .1~12 la Mu~etiDnuleti, dela Muceti-Buda.

www.cimec.ro

JUDEUL

R.\MNICU-SARAT
Locuitori rPopulatle slatornlcli) 1941 1930

Nr. de cod

Nu01ele loc:alltltll

ClAdiri 1941

169 170 171 172 173 174 li5 176 177 1711 179 11(0 181 182 183 184

RS RS RS RS RS RS RS RS RS
R~

Neculele
Nemari

67) 68)

Nicolae-Fleva
Nicule~ti 69)

Obiditi
Obileti Obrejia

Odobasca

RS RS RS RS RS RS ~85 RS 186 RS 187 RS

70) Odobasca-Coteti 71) Olnea~ca Olreni

Olteni
Oraia

Orcdvu
Orzneasca 72)

Pardo~i

Pntecani Peletic 73) Pctreanu 74)

337 17 210 2H4 169 344 262 126 173 133 .18 76 20!J 143 100 121 52 132 71

1.170 86 1.144 1.510 860 1.604 1.198 543 574

655
175 271 975 641

.soo

1.259 51 941 1.315 739 1.359 952 447 500 534 136 273 923 518 384 201 403 276

504 273 510 .310

67. Neculele, inel .. ctunele : 1. Bahnele, 2. Dup-M 3. Poiana-Stoica (Gurbneasa) i 4. Tnsoi; n 1930 inel. aezrile gospodreti din cari s'a nfiinat n anul 1939 noul sat Vintileasca; n 1912 inel. populaia a 8. cldiri, trecute ulterior la Jitia. 68. Nicolae-Flcva, n 1912: ocariciu. 69. Niculeti, n 1930: Nicoleti. 70. Odobasca, n 1930 : Odobasca-Muntele. 71. Odobasca-Coteti, in 1912 in~lobat la Coteti. 72. Orzneasca, n 19.30 rec. mpreun cu satul oshenii-de-Jos, sub denumirea : Costienii-de- Jos-Orzneasca. 73. Peletic, n 1912: Dealu-Lung (Peletic). 74. Petreanu, n 1912 o poriune a satului a fost rec. la Trtu,
gur,

www.cimec.ro

534

JUDEUL

RAMMCU-SARAT

Nr.
de cod

Numele localltiitll

CUldlrl 19U

Locuitori (Populalle statornlclll 19111 1930

1.88 RS 189 RS 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Petrior

185
:)!'i
70)

886 228 316 463 735 989 439 906 377 138 539 848 410 809 2.917 366

778 191 271 465 668 842

RS RS RS RS

Pietroasa (:Faraoanele) 7il) Pietroasa (Tmboeti) Pitulaii-Noui 70)


Pitulaii-Vechi 78)

70
83 141
Z19

Plaineti

(Tg.-Cuculu1) RS RS RS RS RS RS ~oo RS 201 RS ~02 RS 20.'1 RS


Ploi Pleeti SJ)

79)

77 201
!)lj

315
824 337 12.3 419 688 311 812 2.672 332

Plevna Plopi Plopu Podu-Lacului Poienile


Poienia 81)

28 130 212

96
190 W1 76

Popcli Pota

15, Pietroasa (Faraoanele), n 1930: Petroasa. 76. Pietroas(l (Tmboeti), n 1930 : Pietroasa. 77. Pitulaii-Noui, n 1930 inel. aezrile gospodreti din care s'a nfiinat n 1939 satul Marele-Voievod-Mihai ti inel. populaia ctu.:mlui Ciumai, distrus n timpul rs boiului 1916-1919. Vatra ctunului Ciuma1 se afl n hotarul satului Pitulaii-Noui. In 1912 ambele uniti fceau parte din jud.
Brila.

78. Pitulaii-Vechi, n 1912 fcea parte din jud. Brila. 79. Plaineti (Tirgu-Cucului), n 1930 : Trgu-Cucului ; n 1912 : Plagineti. 80. Pleeti, n 1912: Pleetii-Trileni inel. 7 cldiri dia 11atul Dnuleti. 81, Poienia, inel. ctunul Strmba.

www.cimec.ro

JUDEUL

RAMNICU-SARAT

531iLocuitori ststornlcl)'. 1~ 19t1

Nr. de cod

Numele locslltiiJII

Clldlrl 1941

(Populaie

l!04 205 206 207 20!1 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

Puietii-de- Jos Puietii-de-Sus

299 141

Putreda-Mare 82)
Putreda-Mic Racovia Racovieni 83) Raca Rduceti

269
57 264 273 62 87 80 444 135 244 199 438 174 179 103 153 77 122 162 90

Rmniceanca 84) Rmniceni Recea 86) Regele-Ferdinand


Retezai Risipii

88)

1.649 672 1.213 296 1.2i1 1.215 270 380 298 2.208 502 1.114
793

uns
617 1.099 223 1.184 1.085 292 310 300 1.854 404 877 7291.815 652 650 300 628 310 534 724 342

Robeasca
Roioru 87)

Rotreti

Rubla-Mare
Rubla-Mic

Runcu
Salcia-Nou

Salcia-Veche

2.128 841 853 349 745 376 5.33 877 435

82. Putreda-Mare, inel. c tunul Putreda-din-Deal. ll3. Racovieni, n 1912 : Racoviteni (Nisipeni) 84. Rmniceanca, n 1912 satul Rmniceanca s'a rec. parte la Vrtecoiu, parte la Beciu. 85. Recea, inel. ctunele : 1. Dosul-Schitului Gi 2. SubPiatra-Penei. 86. Regele-Ferdinand, sat nf. dup 1912. 87. Ro1ioru, n 1930 : Roiori ; n 1912 fcea parte dia jud. Buzu.

www.cimec.ro

536

JUDETUL RAMNICU-SARAT Loc:ultorl (Populatie statornlcl)


1941 1!130

Nr. de cod 226 227 228 229 230 231


23~

Numele localllllll

Clldlrl
19Q1

233 234 235 236 2.37 238 239 240 241 242 243

RS Satu-Nou (Ciorti) BS) RS Satu-Nou (Goleti) RS Slcioara RS Srile 89) RS Stuc 90 ) RS Sihlea 91) RS SI imnic RS Slobozia RS Slobozia-Boteti RS Slobozia-Ciorti 92) RS Slui 93) RS Spidele 94) RS Stvrti RS Stupina 9fi) RS chiopeni RS indrila 96) RS otrcari RS tiubei

51
240 311 106 207 485 172 165 180 366 140 31 75 68 140 141 13 166

246 1.091 1.705 547 1.066 2.203 733 635 824 1.698

561
107 358 317 619 -480 73 843

840 1.358 381 835 2.129 682 529 667 1.891 587 72 321 234 506 397 68 681

88. Satu-Nou (Ciorti), sat nou, nf. in 1939 din mai .multe aezri gospodreti situate in hotarul satului Ciorti; n 1930 rec. la Ciorti. 89. Srite, inel. ctunul Valea-Rea. 90 . .Stuc, n 1912 : Slobozia-Galbenu. 91. Sihlea, n 1930 : Sihlele, inel. ctunul Crngu-Sihlea, deci. ulterior ca sat; in 191~ rec. separat. C)2. Slobozia-Ciorti, ia fiin dup H''30, prin contopirea satelor : 1. Slobozia i 2. Cior~ti-Gologanu, rec. separat n 1930. 93. Slui, n 1912 nglobat la Coteti. C)4. Spidele, n 1912 nglobat la Chiojdeni (ChiojdeniiMari). 95. Stupina, sat nou nf. dup 1912. 96. indrila, inel. ctunul Plei.

www.cimec.ro

JUDEUL

RAMNICU-SARAT

537
Locuitori statornlcl)
1930

Nr. de cod
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

Numele localltltU

Clldlrl
19111

<Populaie

1!141

RS Tbcari RS Ttaru RS Ttranu RS Tmboeti 97) RS Trtu 98) RS Tercheti 99) RS Tigoiu RS Tinoasa RS Topliceni 100) RS Toropleti 101) RS Treisteni 102) RS Tulburea 103) RS Udretii- Vechi 104) RS Urecheti lOri)

45 142 249 282 66 201 195 76 270 ],)2 72 14!1 49 812

190 688 1.270 1.306 293 886 851 316 1.162 381 284 618 272 3.695

135 554 1.058 1.136 226 788 664 208 1.012 293 226 503 3.369

97. T mboeti, in 1912 o poriune din satul Tmboeti, fcea parte din satul Bordetii-de- ]os. q8. Trtu, in 1912 inel. o poriune a satului Petreanu i inel. o poriune a satului Andrei.au~de-Sus, trecut ulterior la jud. Putna. 99. Tercheti, in 1912: Trcheti. 100. T opliceni, in 1912 : Sgrcii ,Toplict:ni). 101. '[ oropleti, inel. un numr de 98 de cldiri, cari ht 1912 aparineau satului Toropleti, iar ulterior o parte a format satul Gura-Fgetului, o alt parte trecnd la ctunul Petroiu, rec. la satul Buda. 102. Treisteni, n 1930: Trestieni; in 1912: Tristeni. 103. Tulburea, inel. ctunele: 1. Lonia, 2. Lunci, 3. Mohrari i 4. Rotria; in 1912: Turburea. 104. Udretii-Vechi, in I931l rec. impreun cu satul Zamfireti, sub denumirea: Andreeti-Zamfireti (Udreti Zamfireti); n 1912: Andreeti (Hoinari). 105. Urecheti, inel. portiunile de sat : 1. Palanca, 2. Tei i 3. Toharca; in 1930, poriunea Palanca, rec. aeparat ca unitate distind, adic aat.

www.cimec.ro

-538

JUDEUL RAMNICU-SARAT

Nr.
,de cod

Numele localltl!ll

Clldlri
1941

<Populaie

Locuitori statornlcl)
1!130

1941

258 RS

Valea-Beciului
Valea-Larg-Buda

259 RS
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 -272 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

V alea-lui-Lai
Valea-Raei 106) Valea-Slciei Valea-chiopului Vjitoarea 10'1 J Vlcele 1 08) Vrtecoiu 109)

47 44 70 61 232 40

196 158 309 310 873 185

liG
354 206 97 412 30

576
1,818 810 349 2.382 127 1.560 307 209

182 149 231 244 705 165 517 1.478 741 1.914 107 1.256 468 158

Vintileasca 110) Vi a ni
Vlduleasa Voetinu 111) Zamfireti 112) Zplaz

354
60 51

106. Valea-Raei, inel. ctunul Funduri. 107. Vjitoarea, in 1912: Vrjitoarea, 108. Vlcele, in 1930: Villcclcle. 109. Vrte1coiu, in 1912 inel. o parte a satului Rmni-ceanca. 110. Vintileasca, sat nou, nf. n 1939 din mai multe aezri gospodreti situate n hotarul satului Neculele; ia 1930 rec. la Neculele. 111. Voetinu, in 1930: Voetin. . 112. Zam/ire1ti, in 1930 rec. mpreun cu Udretii-Vechi, ~ub denumirea : Andreeti-Zamfireti (Udreti-Zamfir_eti}.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. Numele Joc:aiiUtll

ROMAN
Clildlrl 1941
lPopulale

Locuitori statoralcll)
1950

dec:od

19~1

Ro
31 52 53 34 55 .36 .37 38 39 40 41 42 43

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

TOTAL GENERAL Total orae RomaD (capitala) 1) Total ru!"'al Adjudeni Aldeti 2) Alecsandri Armeti 3) Averetii-de- Jos 4)
Averetii-dc-Sus 5) Barticcti Bata Bbua Bceti 6)

38.741 !:1.708 3.708 35,0.H 387


7 12S 41 178 289

294 137 152 456


')
!31 :396 48

Bhnioara Blueti Blueti (Daga)

179.577 26.!:147 26.347 153.230 1.1:)40 :26 483 163 832 1.26S 1.26:5 576 581 1.978 542 1.533 201

151.335 21.09!:1 21.093 130.242 1.585


418 695 1.091 1.051 479 564 1.832 476 1.310 158

1. Oraul Roman, n 1930 inel. comunele suburbane : 1. Carol 1, 2. Cordun, 3. Cotu-Vame i 4. Elisabeta-Doamna, care n 1941 au fost rec. separat, ca uniti distincte. 2. Aldeti, n 1930 rec. la Onicani; in 1912 ctun rec, separat._ 3. Armeti, n 1930 rec. mpreun cu satul Liliacu, sub denumirea: Liliac-Armeti; n 1912: Armetii
Rzeti.

4. Averetii-de-/os, n 1912: Golani. 5. Averetii-de-Sus, n 1930 : Avcreti. 6. Bceti, format prin contopirea satelor : 1. Bceti Sat i 2. Bceti- Trg, care cuprinde ~i ctunele ; 1. Atreiaparte i 2. Cartierul-Nou ; n 1930 localitile B ce~ti-Sat i Bceti- Trg, rec. separat ca uniti distincte ; In 1912 i ctunul Atreiaparte rec. separat, ca sat. 7. Blueti (Daga), n 1930: Bluetii-Mici.

www.cimec.ro

540

JUDEUL

ROMAN

Nr.

<le cod 44 Ro 45 Ro 46 Ro 47 Ro 48 Ro 49 Ro 50 Ro 51 Ro 52 Ro 53 Ro 54 Ro 55 Ro 56 Ro 57 Ro 58 Ro 59 Ro 60 Ro 61 Ro

Numele localltllU

ClldJrl
19111

(Populaie

Locuitori statornlcl)
1930

1941

Bneasa

Btrneti

Bra (l. G. Duca) 8) Brjoveni


Boana 0 ) Boatca 10 )

Boghicea 11)
Bogzeti'

Boteti

Bozieni Bradu

12) Bozieni-Bal 13)


Brniteni 14) Brtianu 15) Brtuleti 16) Bricani

32 83 230 116 48 36 328 69 199 19-l 130 41 20.5


405 lG3

136 354 849 484 217 157 1.395 282 890 910 556 189 964 1.741

i24
215 645 1.083

Brottni

Buciumi

51 159 244

114 294 803 365 256 151 1.175 257 747 747 501 127 856 1.444 1.071 220

581
929

8. Bra (I. G. Duca), format prin contopirea satelor : 1. Bra-Sat, 2. Bra-Trg i 3. Balomireti, care in 1912 .au fost rec. separat. 9. Boana, o poriune a satului a fost rec, la Onicani. 10. Boatca, in 1912: Botca. 11. Boghicea, inel. aezrile gosp. La-Hogeni. 12. Bozieni, format prin contopirea localitilor: 1. Bozienii-Fundcescului i 2. Bozieni-Rzei. 13. Bozieni-Balf, in 1912 fcea parte din jud. Neam. 14. Brni1teni, in 1912 : Brnitenii-din-Sus. 15. Brtianu, fonnat prin contopirea sateloor : Brtianu (in 1930 : Brteanu) i Brteti, rec. separat in 1930. 16. Brtule1ti, in 1930 rec. impreun cu satul Fedele:eni, sub denumirea : Brtuleti-Fedeleeni.

www.cimec.ro

JUDF.UL

ROMAN

541
Locuitori (Populatie statornlcl) 19111 1930

Nr. de cod

Numele localltltU

CUidlrl 19111

62 Ro 63 Ro 61 Ro 65 Ro 66 Ro 67 Ro 68 Ro 69 Ro 70 Ro 71 Ro 72 Ro 73 Ro 74 Ro 75 Ro 76 Ro 77 Ro 78 Ro 79 Ro 80 Ro 81 Ro 82 Ro !l3 Ro 84 Ro 85 Ro

Budetii-Ghica

17)

Buhoanca 18) Bunghi


Burueneti

Butea
Butnreti 19)

Buzdug Carol 1 20)


Clineti Clugreni Clugria-Negrcti Caueni Cutieni-Burchi Cutieni-Rzei

321 99 66 417 591 240 29 480 42 113


S2

Crligi Crligu Chicerea Cichirdicu Chilii Ciornei Ciurea


Ciutureti Climeti 21) Coglniceanu 22)

57 27 23 281 199 89 41 239 22 127 130 125

1.468 432 280 1.842 2.338 1,093 154 2.135 219 615 281 262 142 104 1.276 822 344 148 1.081

BO
489 486 553 558

117

1.219 316 245 1.456 1.853 959 126 1.885 168 438 279 219 141 73 1.141 694 323 159 954 90 415 448 469 1.116

17. Budetii-Ghica, in 1912 fcea parte din jud. Neam. 18. Buhoanca, n 1930: Buhanca. 19, Butnreti, inel. ctunul Cucoi, rec. separat n 1930 i 1912, ca sat. 20. Carol /, inel. ctunul Stcrpu, rec. separat in 1912, ca sat; in 1930 comun suburban3. la oraul Roman. 21. Climeti, n 1912 fcea parte din jud. Neam. 22. Coglniceanu, in 1930 rec. mpreun cu satul Volintireti, sub denumirea : Coglniceanu- Volintireti.

www.cimec.ro

542

JUDETUL ROMAN
Locuitori

Nr. de cod

Numele

localltllil

Cllldlrl
t9qt

(Populaie statornlcl). 1941 1930

8b 87 88 89 90 91 92 93 94

95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

Cordun 2 3) Corhan.a
Corneti

444 116 30

Cotu-Grosu lui
Cotu-lui-Blan Cotu-Vame 24) Creti Criveti

59
37 486 118 104 165 37 207 234 218
4.~

l.977 549 170 278 170 2.128

565
463 785 159 927 1.052 1.022 197 1.421

Cuci Cucwa
Cuza-Vod Daga Dmieneti 25)

David
Doljeti 26 )
Drgeti Dulceti

Elisabeta-Doamna 27)
Frceni 28) Furei 20)

329 122 242 595 253 142

507
1.075 2.458 1.002
596

1.716 410 167 207 113 1.761 493 386 687 119 752 909 893 156 (290 469 897 2,368 796 553

23. Curdun, n 1930 comun suburban5. la oraul Roman ; in 1912 : Cordunu. 24. Cotu-Vame, n 1930 comun suburban la oraul Roman. 25. Dmieneti, format prin contopirea ~atelor : 1, D mieneti-Sat i 2. Dmieneti-Trg, rec. separat n 1912. 26. Doljeti, inel. ctunul Lica, rec. separat n 1930 i 1912, ca sat. 27. Elisabeta-Doamna, n 1930 comun suburban la oraul Roman. 28. Frceni, in 1912 : Frcpni. 29. Furei, in 1912 fcea parte din jud. Neam.

www.cimec.ro

.JUDEUL

ROMAN

543

Nr.

'lle cod
106 107 108 109 110 111 ll2

Namele locautltll

Clldlrl
1941

Locuitori (Populatie statorDicl>


19111

I!W

113
114

115
116 U7 118 119 120 121 122 123 124

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

Fedeleeni 30) Fiii peti Fundu-Poenii

Galbeni

Fundu-itarului 31)

Gure~na
Gdini Ghcreti

Ghidioni

3~) Giuletii-din-Deal 33)

Giuletii-din- Vale <14)

Giurgeni Golani 3ll) Gorovei 36)


Hbeti Hluceti Hrmn'asa 87) Hndreti Hrleti

112 111 96 38 310 37 416 625 110 32 30 217 54 7 174 675 110 360 124

492 464 377 147 1.363 157 1.731 2.622 515 153 116 854 253 31 744 3.224

277 360 99 1.256 132 1.469 2.233 413 143 102 697 211 662 2.637 1.307 449

.'l79
1.511

569

30. Fedeleeni, n 1930 rec. mpreun cu satul Brtu leti, sub denumirea : Brtuleti-Fedeleeni. 31. G1llbeni, format prn contopirea satelor: 1. Galbeni ti 2. Buciumii-Precistii, rec. separat n 1912. 32. Ghidioni, in 1912: Ghidionu. 33. Giuletii-din-Deal, in 1912 : juletii-din-Deal. !14. Giuletii-din-Vale, in 1912 : Juletii-din- Vale. 35. Golani, in 1930 : Muncel-Clcai. !16. Gorovei, in 1930 : lucetii-de-Sus, rec. mpreun .cu satul lcuet: (in 1930 i 1912 : lucetii-de-]o3), sub denumirea : luceti-Gorovei : in 1912 ; lucetii-de-Sus, c
~

rec. separat. sub denumirea :


Hdetieni-Hrmneasa.

!17. HTmneasa, in 1930 rec. mpreun cu satul Hel~


r~tieni,

www.cimec.ro

544

JUDETUL ROMAN
Locuitori (Populatie statornlcl) 1941 1930

Nr.

dec:od

Numele locaUIIIII

Clldlrl litt

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
13~

140 141 142 143 144

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

Heletieni 38~

Hociungi klolmu
ltueti SD)

Isvor
luca

jugani
l.ecueni 40)

J7S 386 52 200 122 92 202 ll2

827 1.829 210 917

495
398 876

1.073 1.493 167 679 418 333 716 400 205 309

525
269 135 253 4ll 717 5')3 311 1.058
42.~

Liliacu 41) Lingurari (Ur~ari)


Linseti

6i
42)

30

59
82 172 135
(j]

Lunea Lunea i
Luca

579
509 267 1.076 349 275 267 708.

Marginea
Mnstirea

Mrmureni

Mgla
Mesteacn Miclueni 43)

210 89 78 73 190

331 321 723

38, Heletieni, n 1930 rec. mpreun cu satul Hrm neasa, sub denumiroa : Heletieni-Hrmneasa. 39. lcueti, in 1930 rec. mpreun cu satul Gorovei (in 1930 : lucetii-de-Sus), sub denumirea : luceti-Go rovei; n 1912: lucetii-de-Jos. 40. Lecueni, n 1930 rec. mpreun cu ~atul Sboani, sub denumirea : Sboani-Lecueni, 41. Liliacu, in 1930 rec. mpreun cu satul Armeti sub denumirea: Liliac-Armeti ; n 1912 : Armetii-Boereti. 42. Lingu7'ari (Ursari), in 1930, rec. mpreun cu satul Zece-Prjini, sub denumirea: Ursari; in 1912 idem sub. denumirea: Lingurari-Ursari. 43, Miclueni, inel. aezrile gosp. Strcea.

www.cimec.ro

JUDETUL ROMAN

545
Locuitori atatornlcl)
1930

Nr. de cod

Numele

locaUtlll

CUidlrl
1941

(Populaie

1941

14j 146 147 148 149 150 151


l'i:ii
.153

154 155 156 157 158 15!1 160 161 162

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro H.o Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro R .

Micuncti Mirceti

44_!
45)

Miron-Costin
Misihneti Miteti 46)

Mogoeti

Moreui Movileni Muncelu-de-Jos Muncel u-de- Sus Muncelu-Durei Munteni 47) Negri
Negucni Nisporeti-Zpodia 48)

109 237 282 26 61 213 137


'J5

Nistrea Oborocenii-de-Jos 40) Oborocenii-de-Sus 50)

116 426 20 130 185 33 261 54 124


!)')

-102 1.027 1.363 76 30i 992 627 437 519 1.866 100 625 801 138 l.l44 224 G22 3')9

374 857 1.150 67 280 843 567 372 485 1.462 92 507 628 103
IHO

241 f!30

44. Micuneti, n 1912 fcea parte din jud. Neam. 45. Miron-Costin, inel. ctunul Ghinieti, rec, separat in 1912; n 1912: Brnitenii-de-Jos. 46. Miteti, n 1912 fcea parte din jud. Suceava (Baia). 47. Munteni, inel. ctunul Munteni-Vlcni, rec, separat n 1912 ca unitate distinct, adic sat; in 1930: Muntenii'Ghereti.

48. Nisporeti-Zpodia, inel. ctunul Zpodia, rec. ae[,arat n 1912, sub denumirea: Zepodia; in 19:JO: Nistoreti. 49. Oborocenii-'de-fos, n 1930 rec. mpreun cu satul Oborocenii-de-Sus, sub denumirea : Oboroceni. 50. Oborocenii-de-Sus, n 1930 rec. mpreun cu satul Oborocenii-de-Jos, sub denumirea : Oboroceni.

www.cimec.ro

35

546

JUDEUL

ROM !\N

Nr. de cod

Numele Jocalltllll

Clldld
1941

(Populaie

Locuitori statornlcl)
19Sl - - -

-------------------

1941

163 Ro Oniceni ~'~ 1 ) 164 Ro Onicani G2) 165 Ro Oeleni 166 Ro Patricheni 16i Ro Pdureni 168 Ro Pltini 169 Ro Pnce5ti 53) 170 Ro Pietrosu 171 Ro Pildeti 172 Ro Piscu-Rusului IH) 173 Ro Pocnari 174 Ro Poenile-c1e-Jo~ liS Ro Poenile Oancei 176 Ro Poenia 177 Ro Poiana tia) 178 Ro Poiana-Humei 179 Rr Poiana-Iuracu ~J)

107 93 48G 25 31 39 141 48 407

483 420 2.0!-16 140 134 13!1

558
197 1.9llJ
?.IlO l.!liO
G~'?

75
276 J (j7
122 YJ 67

527
27~

46 213

2fi?, 195

381 276 1.697 118 100 137 499 150 1.536 267 930 6.'H 4i6 217 203 IG4

95.3

77fl

51. Oniceni, ineL ctunul Naiman, rcc. separat n 1912 sub denumirea : Dodieti l Oniccnii-R~ei). 52. Onicani, compus dm localittlc : Onicani-Sat i 0nicani-Trg, inel. o poriune a satului Boana; n 1930 inel. satul Aldeti; n 1912, locaJitilc Aldcti i Oni$cani-Trg, ctune rec. separat. 53. Pnceti, ineL aczrile gosp. Horlai. 54. Pi>cu-Rusului, format prin :ontopirea aezril}r gosp.: Piscu-Rusului I (ctun) i Piscu-Rusului II (sat), rec. separat n 1912. 55. Poiana, sat nou nf. dup 1912, prin mproprietrirea cu loturi a veteranilor rsboiului pemru independen (1877). 56. Poiana-lurafCU, format prin contopirea satelor : 1. Poiana-Iurai:u i 2. Cutienii-Iura<'U, rec. ~eparat n 1912; n 1912 : Poiana-lui-Iuracu.

www.cimec.ro

JUDEUL

ROMAN

547

Nr. de cod

Numele localltllfl_l

CUldlrl 1!141

Locuitori 1Populaie statornicA) 1!130 I!IU

180 181 182 183 184 185


i u0

Ro Ro Ro Ro Ro R,.,
.1

Porceti

Prjeti

Principele-Carol Principele-Ferdinand Pricipesa-Maria 57) Pustieta


~~

489 76 . 113 133 97 b3


~00

2.272 .302 520 564 445 271


}._:/;

1.978 261 460 480 364 212


-' ~~ , )

~J

.... :...~'~'-''~

187 Ro 188 Ro
;.__,:i
! _/

Recea Rediu (Bta)


.!'.

98 147
(lt\

433 609
3')2

393 549
:;~(

~:l:;

' i rilqti)

,).")

190 191 192 193 194 195 196 197 198 .199 200

Ro Rocna Ro Roiori Gl'!) Ro Roiori (Dulceti) Ro Rotunda Ro Ruginoasa 59) Ro Ruptura Ro Sagna 60) Ro Sasa Ro Sboani 6.1) Ro Srleni 62\ Ro Sctura O:i)

62 100 64 194 388 369 454 29 1.073 154 '27

29() 391 311 894 1.833 1.690 2.02.5 144 4.698 717
li~!

237 927 270 760 1.467 1.420 1.689 13.5 H48 685 95

57. Principesa-Maria, n 1912: Principesa-Maria (SatuNou). 58. Roiori. n 1930 inel. satul Rui, care n 1912 a fost rec. mpreun cu satul Valea-Mare, sub denumirea: Rui. 59. Ruginoasa, n 1912 fcea parte din jud. Neam. 60. Sagna, inel. aezrile gosp. La-Duliba. 61. Sboani, n 1930 rec. mpreun cu satul Lecueni, sub denumirea Sboani-Lecueni. 62. Scleni, n 1912: Secleni. 63. Sctura, n 1912: Sec"tura. ctun rec. separat, la (:Omuna Oniceni.

www.cimec.ro

548

JUDETUL ROMAN
Locuitori (Populatie atatoralc:l) 1!141 1!130

Nr. de c:od

Numele

loc:a!Uill

CJidlrl 19'1

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

Scheia Secueni 64) Secuenii-Noui


Simioneti

260 27!1
611)

34
157 194 148 57 119 190 27 154 !50 24
14

Slobozia
Sofrceti 66)

Solca
Spiridoneti Stnia 67)

Strmba Strunga Sturza


erbneti Tabra Tarnia 68)
Tatomireti 60)

43 l2i

992 1.235 151 689 911 .')82 225 467 868 105 565 i31 132 54 191 536

893 1.117 601 875 654 195 403 701 96 464 584 109 40 199 484

64. Secueni, format prin contopirea satelor : 1. Se:cueni i 2. Mirceti i a ctunului Cciuleti, rec. separat n 1912, acesta din urm sub denumirea : Cuciula1 ; in 1930 : Secueni-Cuciulai, inel. aezrile gosp. SecueniiNoui, deci. ulterior ca sat. 65. Secuenii-Noui, sat nou nf. dup 1930, sub rlenumirea : Carol II, din aezrile gosp. ce au luat fiin pe loturile locuitorilor mproprietrii pe moia Brniteanu la 1928; n 1930 inglobate la Secueni-Cuciulai (vezi nota Nr. 64). 66. Sofrcefli, n 1912: Sofroceti. 67. Stnia, inel. aezrile gosp.: 1. Moceni i 2. Molfneti.

68. Tarnia, inel. ctunul Veja-Lingurari, rec. separat n 1912. 69. Tatomire1ti, n 1912 fcea parte din jud. Neam.

www.cimec.ro

JUDEUL

ROMAN

549

Nr.
de cod

Numele

Jocallt4U

Clldlrl
IMI
77

(Populaie

Localtorl statornic!)
11130

1941

217 218 219 220 221 222 223 224

Ro Tlpli 70) Ro Tmieni Ro Tecani Ro Todireni 7 1 ) Ro Traian Ro Trifeti Ro Tupilati Ro Tucanii .,fin-Deal
(ucanii-Deal) Tucanii-din- Vale (ucanii- Vale)

442
180

.!121 1.962

575
221 487 2.1.!16 2.021 122 528 299 169 162 626 392 61 266 1.229 6.!10 732 1.296 253 2!17

5S
115
495 4.!17

26.!1 1.661 446 176 407 1.804

1.651
97

25
124 71

225 Ro 226 227 228 229 230 231 2.!12 2.!13 234 2.!15 236 237 238

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro

Unceti Ursreti

Ursoaia Urzici Vadul Vadul-Vejei Valca-Enei Valea-Mare (Rui) 72) Valea-Ursului Vasile Gh. Morun 78)
Vleni

S4 S.!l
187 80 18 62 286 154 178 289

Veja H)
Vldnicele

5S 51

.!llffi. .!108 169 150 487 264. 72 284 418 602 6.!13 1.152 18.!1 2U

70. T lpti, inel. ctunul Zimbru, rec. separat 71. Todireni, n 1912: Todirenii-Ruei. 72. Valea-Mare (Rui), format prin contopirea 1. Rui i 2. Valea-Mare; in 19.!10, 1atul Rui era la Roiori, iar n 1912 satul Valea-Mare, a fost
preun

in 1912. satelor: nglobat rec. m-

cu satul

Rui,

sub denumirea :

Rui.

73. Va5i[e Gh. Morun, n 1912: Bahna. 74. Veja, n 1930: Veja-Clcati.

www.cimec.ro

550

. JUDETUL ROMAN
Locuitori (f'opulatte statornlcl)
1941 1!130

Nr.

de cod

Numele locatltlfll

ClldJrl
1941
15~

239 240 241 242

Ro Ro Ro Ro

Volintireti Vovrieti

111)

74.')

Vulpeti Zece-Prjini

134 305 (Ursari) 76) 78

521 1.127 321

.(52 1.023

257

75. Volintireti, In 1930 rec. mpreun cu satul Cogl niceanu sub denumirea: Coglniceanu-Volintireti. 76. Zece-Prjini (Ursari), In 193U rec. mpreun cu sa~ tul Lingurari (Ursari) sub denumirea: Ursari; n 1~11~ 1u~m sub denumirea Lingurari-Uraari.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele localltlfll

ROMANA I
Clldlrl
1!141

Locuitori (Populatie statornlcll


1941 1950

-------

TOTAL GENERAL 65.120 6.816 Toud ora!ile 1 R Caracal (capitala) 3.394 2 R Bal,l) 1.394 2.0~8 S Rt Corabfn 2 ) Total rupa) 58.S04 31 R Amrtii-de- jos 3) 810 32 Rt Amrtii-de-Sus .'358 33 R Apele-Vii 1)38 3'i Rt Arceti 211 35 Rt J\ rceti-Cotu 1S3 36 Rt Arget.oeni 33
37 39
R

302.74Q .)8.004 17.634 5.763 9.6u7 269.74.5 3.807 1.592 3.02i


.H~l

?.71.096 29.308 14.950 5.501 8.857 241.788 3.865 1.551

VH8
805
.525 129 .591
~fi7

:;s Rt
R
R

40 41

Arvteasca Atarnai \Greci) Atrnai (PrcaJba-dePdure) Baldovineti


Bbeni

160 72 23 201 86

561 137 789 288 9fi 867 3!H

4)

85 706 342

u,

1. Ora,ul Bal, inel. localitile : l. Corbeni, 2. Gorgna 3. Mineti, 4. Romana, 5. Spineni i 6. Vrtina, ca1e fac parte integrant din ora, ca suburbii; in 1912: Dalu, comun rural cu satele : Balu, Gorgnau, Mineti i Spineni, rec. separat ; tot aa i localitile Corbeni, Romna i Vrtina au fost rec. separat in 1912 ca sate, penclinte de comuna Vrtina. 2. Oraul Corabia. in 1912 inel. localitatea Principele-Mircea, nglobat la aceea dat la oratul Corabia, ca suburbie. 3. Amrtii-de- Jos, inel. Ferma-Ocolna; n 193') inel. aezrile gosp. din care s'a infiinat ulterior noul sat Odaia. 4. Bbeni, se mai numete i Bbeanu.

www.cimec.ro

552
Nr. de cod

JUDEUL

ROMANA I Locuitori statornlciJ


1930

Numele

localltlU

Clldlrl
1!141

(Populaie

1941

42 Rt Bbiciu-Episcopiei 43 R llbiciu-Motenesc 44 R Bi casa 45 R Brti 46 Rt Brza 4i R Brzuica 48 R Bzgrei 49 R Bcchetu-de-Jos 50 R Bechctu-de-Sua 51 R Beculeti 52 R Belgunu 53 R Berbeti 11) 54 R Blaj 55 R Baanta 56 R Bobiceti 57 R Bobu 58 R Bojoiu 59 R Bondrea 60 Rt Booteni 8) 61 R Brastavu 62 R Brneu 63 R Brncoveni 64 R Brezuica 65 R Broteni 66 R Buciniu 67 R Buciniu-Mic 68 R Butoiu 69 R Buz duc 70 R Castra-Nova T)

239 138 266 172 191 25 52 91 60 27

ss

189 75 157 223 60 63 74 120 745 233 295 13"/ 139 4iS2
lUI

1.056 645 1.077 694 768 102 205 337 224 110 !31!1 G70
!:120

696 874

28i
2)6 337 438 4.071 1.22f< l.46l 712 562 2.249 537 422
j4)

96 1i 7 5i4

2.529

925 702 936 568 714 115 208 387 222 103 343 592 263 626 839 238 251 .'303 406 3.464 1.082 1.423 653 495 2.055 424 327 521 2.230

Berbeti, in 1912: Berbeti-Melogeti. 6. Booteni, inel. ctunul Belcineanca, rec. sep3.rat 1912. 7. CastraNova, n 1912: Cacalei.

5.

in

www.cimec.ro

JUDETUL ROMANATI

553

Nr. de cod
11
R R R

Numele

localltilU

Clildlrl 1941 102 429 276 141 87 348 554 407 342 336

(Populaie

Locuitori statornicA)
19l0

1!141

72 73 74 75 76 77 78 79 RO 81
8~

Clineti Cluiu 8)

Cmpeni
Cmpu-Prului

Rt Rt
R

Rt
R

Rt
R

Rt

Cndeni Crlogani Celaru Cclem Cepari Cezieni Chilia 9) Chiliile


C!iintcti

60
63 74 705 207 193 267 90 81 202 211 268 60 116 210

426 1.793 1.104 709 392 1.402 2.694 2.152 1.374 1.660 288
~92

SS Rt
84 R~ 85 R

2~8

Cilieni
Ciocneti

116 87 88 !19 !10 91 92 93 94 95

R R

Cioroiau

Rt Rt Rt
R R

Cioroiu Ciunei 10) Ciupuria


Coc:orti

Colibau

Comanca
Comneti Corlte.ti 11) Corneiu 12)

Ri
R R

3 69'.) 916 888 1.071 460 3ll 861 911 1.313 22!.1 541 934

396 . 1.515 947 584 316 1.187 2.487 1.992 1.260 1.510 261 215 238 3.257 771i i!:l5 982 41i7 296 1)42 1170 1.214 186 488 823

8. C/uiu, inel. satul Gura-Cluiu ; recensa! separat n 1930; in 1912, din eroare, populaia satului Cluiu s'a trecut la satul Gura-Cluiu i viceversa, 9. Chilia. se mai numete i Chilii. 10. Ciunei, n 1912: Ciumei. II. Corlteti, n 1912 : Corltetii-Srbi. 12. Corneiu, n 1912 : Cornetu.

www.cimec.ro

554

JUDETUL ROMANA I Locuitori (Populatie statornlcl)


1941 1930

Nr. de cod
96 Rt 97 R 98 R
9~ R 100 R

Numele locelltil\11

Clildlrl
1941

Coereni lS)

Coteni
Cotorbeti

73 74

45
138 133 320 176 2.198 216 400 191 219 155 196 :L50 371 164 62 215 141i 257 176 548 219 213 65 224

Criva-de-Jos 14) Criva-de-Sua 111)


Cruovu Curti~oara Dbuleni

101 10::.! 103 104 105 106 107 108 109 IJU 111 ll2 113 114 1L> ll6 117 118 119 120 121 122

Rt
R

Rt
R R

Dcveselu
Dioti

R R R R i~1 R

Doanca De ba
Dobreu

Dobriceni
.LJoL.osJoveni
Dobroteti

Rt
R

Dobrunu Dosu-Sandii
Dranovliu

Rt
;(\
R R R

340 331 187 539 58M 1.667 611 11.797 1.1)57 1.803 917 855 580 ROO l.l05 1.772 712 303 873
ti:l<:>

348 ;31)0 1!11 5fi5 512 1.406 510 IO.:HO 775

l.i22
791) 837 498 686 'J75 1.735 624 256 831
.>~S

Onighicco1
Drgoteti Enoeti 16) Flcoiu Frcaul-de- Jos Frcaul-de-Sus

Rt Rt
R R

985 1.021 2.352 1.045


~6S

Fntnele
Fletenoaga

353 905

1.004 1,055 2.201 811 854 302 829

1.'!. Coereni, se mai numette i Cooreni. 14. Criva-de-jos, in 1912 rec. mpreun cu satul Crivade-Jos, sub denumirea : Criva. 15. Criva-de-Sus, n 1912 rec. mpreun cu satul Crivade-Jos, sub denumirea : Criva. 16. Enoeti, inel. clitunul Matei-Basarab.

www.cimec.ro

JUDEUL ROMANATI

Nr. de cod

Numele JocaUtlltll

Clldlrl 11141

(Populaie statornlcil) 19!11 19.W

Locuitori

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

R R R R R R R R
R R

Frsinetu 17)

Fundu-Vornirului Gabera
Gneasa Gnesuica Gavne-ti

Grcovu General-Dragalina
Ghimpai Ghioani

18)

R R R
R R R R R

Ghizdveti 19) Giuvrti Gogoeti

Golfinu
Goslavu

Govora
Grdinile Grditea

R~ R R R R

Greci Grojdibodu
Gropani Grozveti

Gubandru
Gura-Cluiu 20)

110 181 23 99 79 242 278 179 197 119 3'ti 319 88 202 290 25 131 159 220 634 340 130 125 376

531 1.055 97 4:32 339 975 1.474

480 891 90
-!02 33()

851
1.~47

893
872 566 1.5-15 1.827 327 764 1.456 91 648 586 934 3.231 1.286 527 522 2.027

837

821 404 1.530 1.622 2;-t


70.)
1..~73

74
59~

545

880
2.925

1.259 .517 494

Rt
R

Gura-Padinii

un

17. Frsinetu, n 1912: Frsinetu-de-Pdure. 18. General-Dragalina, in 1912: Nisipu (Urecheti). 19. Ghizdveti, inel. satul Lupnceti, rec. separ-tt in 1930 i 1912. 20. Gura-Cluiu, rec. 1a Cluiu ; in 1931) rec. st!parat ; in 1912, din eroare populaia satului Gura-Cluiu s'a tre-

cut la satul

Cluiu i

viceversa.

www.cimec.ro

556

JUDEUL

ROMANAI

Nr. de cod 148 R 149 R 150 R 151 R 152 R 153 R 154 R 155 R 156 R 157 Rt 158 R 159 R 160 R 161 R 162 R 163 R 164 R 165 R 166 R 167 Rt 168 R 169 R 170 R 171 R

Numele

localltlll

CUldlrl
1!141

Locuitori (Populatie statorulc:IJ


1941 1930

Horezu-Nou 21) Horezu-Vechiu 22) Hotaru


Hotrani Ianca 28) Ianca-Nou

lsbiceni Islaz hvoru Jieni


Lcoteti

Leu 24) Liiceni


Loloeti (Benetti) Luncoru Lupnceti 211)

149 82 176 156 744 165 820 1.215 298 261 137 1.267 127 95 111 4i 17 191 259 288 155 120 29!3

455 320 832 734 3.501 823 4.299 6.514 1.049 1.265 576 5.339 608 358 414 206 66 965 1.254 1.220 753 466 1,570

706 i80 666 3.U42 756 3.799 5.958

97i
1.074 498 4.731 556 324 384 181 48 915 1.196 1.017 637 404 1.1198

Mamura Mar dale Maro tinu-de-J 01 Marotinu-de--Sus


Mrgriteti Mrgheni

Miriia Moldoveni

21. Horezu-Nou, n 1930 rec, mpreun cu satul HorezuVechiu, sub denumirea: Horezu. 22. Horezu-Vechiu, n 1930 rec. mpreun cu satul Horezu-Nou, sub denumirea : Horezu. 23. /anca, n 1912 : lanca-din-Vale. 24. Leu, inel. ctunul Leu-de-Sus, rec, separat n 1912. 25. Lupnceti, rec. la Ghizdveti ; n 1930 rec. separat; n 1912 rec. separat la comuna Marotinu-de-Sus, iar nu la coniUna Ghizdvetti.

www.cimec.ro

JUDETUL ROMANAI

557
Locuitori statoralcl) 1941 1!130

Nr. de cod

Numele localltllll

Clldlrl 1941

(Populaie

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Moruneti

Rt Rt Rt
R R R

Morunglavu
Obria-Nou Obria- Veche 26)

Rt
R R

Rt
R R R

Oboga-de-Jos Oboga-de-Mijloc Oboga-de-Sus Ociogi Odaia 27) Olari ~8) Olteani (Boboaca) Ordoreanca Orlea
Orlea-Nou

177 405 324 220 118 89 201


1-45

20)

Rt

18i R

188 Rt 189 Rt Prcoveni 190 R Pescrefti 191 R Petriu 192 R Piatra I<J.'-3 Rt Plviceanca 194 R Plviceni 195 Rt Plc:oiu 196 R Poiana-Mare 197 Rt Popnzleti (Schit) 198 Rt Potelu

Osica-de-Jos Osica-de-Sus Ostrovu

71 173 99 67 475 216 391 798 34 483 131 131 486 102 14.5 167 109 98 377

727 1.649 ).635 1.094 478 372 872 653 390 771 381 344 2.515 1.079 1.709 3.435 174 2.157 480 614 2.363 524 725 704 467 419 1.869

632
l.5~fi

1.4.01 985 3&9 319 740 551 644 312 '346 2.365
IlO~~

1.642 3.087 134 1 927 386 53!1 2.090


448

623 65.5 403

355
1.708

2G. Obria-Veche, n 1912: Obria. 27. Odaia, sat nou nf. in 1939; in 1950 rec. la Amrtii-de- Jos. 28. Olari, in 1912 : Olari (Vlsneti). 29. Olteani (Boboaca), in 1912 : Boboar.a.

www.cimec.ro

558

JUDEUL

ROMANAI

Nr.
de cod
R R

Numele localltltJI

ClldJrl 1941

(Populaie

Locuitori statornlcil) 1941 1930

199 200

201 Rt 202 R 203 R 204 R

Potlogeni Potopinu Praporu Prcajba-de-Cmp Preajba-de-Pidure


Preoeti

30)

205

206 R 207 R 208 R 209 R 210 R 211 212 213 214 215
~IG R R R R R

Principele-Mircea Prisaca 32) Puricci


Racovia

31)

Rad om iru
Rtunda 33)

Redea
Redioara Reca Recua Robne~tii-de- Jos
Robnetii-de-Sus

313 135 321 158 6.3 73 140 103 120 198 198 780 714 144 128 154
132

1.613 577 1.572 768 275 258 619 394 484 7?<1 871 3.736 3.368 654 612

66i
590 70o 263 1.00i 3.895

1.41)2 523 1.423 731 264 '!.77 446 .399 3"18 ti58 77!. :1.320 .3.398 510 ()28 431

559
'22 211 897 3.340

Rt

157

217 R 218 R 219 Rt 220 Rt

Romna
Roieni 34) Roienii-.Mici 35)

6R
235 736

Rusnctii-de- Jos

.~0. ?7-eajba-de-Pdure, n 1912 : Preajba. 31. Principele-Mircea, n 1912 nglobat la Corabia, ca suburbie. 32. Prisaca, inel. satul Simniceni, rec. separat in 1930 i

1912. 33. Rtunda, format prin contopirea sateloJr : Rtunda i Rtunda-Nou, rec. separat n 1912. 34. Roieni, inel. satul Roienii-.Mici, care n 1930 i 1912

a fost rec, separat.


3~. Roienii-Mici,

rec. la

Roieni;

n 1930

1912 rec. &e-

parat.

www.cimec.ro

JUDETUL ROMANATI

559
Lo~ultorl (Populaie statornlcll

Nr. de ~od

Numele

lo~alltlll

ClAdiri 1941

1941

1930

221 222 223 224 225 226 22i 228 229 230 231 232 233 234 236 2'J7 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

Rt
R R R

Rusnetii-de-Sus

Runcu Sale ia
Strioara

Rt
R

Rt
R R R R

Schitu-din-Dcal Schi tu-din-Vale Scorbura Segarcea


Silitioara

41 185 106 46i 119

59

tn
182 148 .i45 274

205 693 421 2.159 493 280 35G 645


ii97

188 6H 416 :t047 4J9


;!.57

316 623 oj01

Simniceni
Sltioara Slveni Sohoteti

~6)

Rt
R R

39
240 74 2tiS 511 80
.'ii

z'J!i Rt
R R R R R R R R R

Sorcni Spurcati
Stvaru Stoeneti

Strmba (Bleasa) Strmba (Trlu) Strcjetii-de- Jos


Strejctii-de-Sus

Studina 37 )
Studinia

Stupina
oprlita
tefan-cel-Mare

Rt Rt Rt Rt Rt Rt

264 547 293 219 28 334

453
781 62 42 41s

tirbei

Tabaci Tabonu
Trbeti

2,355 1.278 225 1.032 357 1.296 2.463 '340 242 1.021 2.177 1,502 1.083 142 1.526 2.152 5.134 242 220 217
i

2.tll9 1.052 175 91)1 829 1.152 2.237 .i23 Z27 91)4 1.928
!.22"1
')9()

117
1..11\.1

1.837 2.878 .-195 141 213

36. Simniceni, rec, la Prisaca; n 1930 parat. 37. Studina, inel. Ferma-Studina.

1912 rec. se-

www.cimec.ro

560

JUDETUL

ROMANAI

Nr.
de cod

Numele localitAtii

Clldlrl
)gq)

<Populaie

Locuitori statornlcll)
1930

19ql

251 R Teiuu 38) 252 R Tia'-Mare 253 Rt Tomeni 254 R Traian 255 R rlu 256 R Ungureni 257 R Uricni 258 R Ursa
259
R
R

260 261 262 263 264 265


2f,G

R R R R R
R

Urzica Valea-Satului Valea-Soarelui


Vdastra Vdstria Vleni

Vartopu
Viio:ua- Clcai Viioara-Moneni Vijuleti Viina-Nou Viina- Veche 39)

267 268 269 27'J 271 272 273 274 275 276 277 278 279

R R

Rt
R R R R R

Vlaca
Vldila 40)

108 318 106 673 125 195 138 204 430 129 84 392 745 191 227 202 153 78 388 568 150 306
liS

522 1.581 459 3.022 558 781 545 I.l32 '2.02j 455 440 2.008 3.982 752 l.l83 821 629 325 1.875
.~.003

387 1.470 418


2.4~9

5iJ2

746
.H2

1.018 \.88.'1 'll6


Wi

:u:js

1.'! 1. 1

687 1.11.) ?99


.clJS

330
1.5i6

2.650
'>52

Vldila-Nou Vlduleni

Voinoasa-Mare
Voineasa-Mic

Rt Rt Rt
R

122 125 60
J(\0

Vulpeni
Znoaga z~orsca

444 211l

612 1.537 530 1)16 550 284 -146 1.954


l~!P

1.339
44!>

472 472 217 '23.1 1.749


1 i.)4

.':18.

39. 40.

n 19.50: Teiu. in 1912: Viina. Vldila, ~e mai nume~te i Vldila- Veche.


Viina-Veche,

Ttiuu,

www.cimec.ro

JUDEUL
Nt. de cod Numele
localltllll

SEVERIN
Cllldlrl
l!IU
(Populaie

Locuitori statornlcll)
1!130

1941

TOTAL GENERAL

Total
1 Sev 2 Sev 3 Sev 11 Sev 12 Sev 31 .32 33 34 35 36
!l7

orae

Lu;;!oj (capitala)
Carr.nebe Or>VJt 1)

56.996 7.764 4.197 1.894 Ui73 450 280


49.282

243.405 46.411 26.323 ll.J32 9.051 1.81.1 151


196.991

239.586 40.456 23.593 s.;u4 8.159 1.673 l.l36


199.MO

Localiti

suburbane :

]upalnic
Tufri-Coramnic

38
~9

40 41 42 4.3 44

Total rural Sev Armadia Sev Armeni Sev Baia-Nou 2) Scv Balin Sn Balocti Scv Bara Sev Bata Sev Bcul-dc-Mijloc Sev Bile-Hcrculane 3) Scv Bseti Sev llteti Sev Brna Sev Brza Scv Dcthauscn 4)

79 716 4ti ?.6'l 48 201 375 160 77 116 120 89 139 245

34) 2.!J:D 182 l.IO::!

394 3.043 642 l.l86


~40

235
877

1.292 593 442 ,j40 199 431

!Jb1 1.442 600 377 545

{%
413 li60 1186

591
858

1. Oraul Orova, inel comunele suburbane : l. ]upalnic ~i 2. Tufri-Coramnic, aceasta din urm format prin contopirea satelor: Tufri i Coramnic. In 1910, Orova era comun rural, iar satele nvecinate : 1. Coramnic, 2. Jupalnic i 3. Tufri erau uniti distincte, cu totul independente de Orova. 2. Baia-Nou, n 1910 ctun la Eibenthal. ~. Bile-Herculane, localitate balnear. 4. Bethausen, n 1910: Betlenhaza.

36

www.cimec.ro

562

JUDEUL

SEVERIN

Nr. de cod
45 Sev 46 Scv 47 Sev 48 Sev 49 Sev 50 Sev 51 Sev 52 Sev 53 Scv .'i4 Sev 55 Sev 56 Sev .'i7 Sev !iB Sev !:i9 Sev 60 Sev 61 Sev 62 Sev 63 Sev (i4 Sev 65 Sev fi(i Sev 67 Sev 68 i;)ev 69 Sev

Numele localltltll

Clldlrl
1941

Locuitori (Populatie sta lorolcl)


1941 1!130

Bichigi
Birchi~

Bodo 5) Bogoltin 6) Boldur


Bolvania

Borlova
Boteti Botineti Brneti

180 376 317 393 211 239 49i 48 98 I47


115

olO 1.440 1.0.54 1.576 887 748 1.695 187


408 1553

Breazova Brebu-Nou 7) Bruznic Buchin


Buconia Bucov

Bujor Bul ci Bulza Bunea-Mare S) Bunea-Mic 9)


Caranseheul-Nou Cni cea Cplna Cprioara

227 174 176 223 161 149 ll2 118 ISI 59 I87 89 386 226

470 1.045 7.58 711 1.004 780 644 414 '378 779
211

83.5 465
1.428

805

751 l.491 J.l84 1.642 908 796 1.627 215 432 670 464 1.059 845 705 917 774 620 462 448 8I3 257 792 470 1.407 862

5. Bodo, n 1910: Bodofalva. 6. Bogoltin, inel. ctunele i grupurile de case : I. Cerna, :!. Pogara i 3. ezna. i. Brebu-Nou, n I910: Waidental. 8. Bunea-Mare, n I9I O : Bunea-Romn. 9. Bunea-Mic, n I9IO: Bunea-Ungureasc.

www.cimec.ro

JUDEUL

SEVERIN

563

Nr. de cod Sev Sev Sev Scv Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv 8.~ Sev 84 Sev 85 Scv
70 71 72 7!1 74 7!1 76 77 78 79 80 81 82

Numele

localitlll

Clldlrl
1941

(Populaie

Locuitori statornicit)
1950

1941

Cvran

10)

Crpa Cicleni Ci rea


Cireu

201 2l.'i

54
11)

149 224

884 926 147 781 1.066

859 962 161} 583 1.365

Cireu-Mic

H)
167 156 213 202 44CJ 897 125 172 42 657 771 925 1.035 U.'i7 3.487 602 617 149 661 765 910 892 1.46CJ 3.718

Cireu-Nou 1~)

Ciuta Cladova Cliciova


Copcele a) Corn ea Cornereva 15)
Cornuel18)

Coava Coovita

655 159

10. Cvran, inel. ctunul Cuzni~ care n 1910 era un1 tate distinct, avnd i primrie proprie. 11. Cireu, inel. satul Cireu-Mic (Colonia 1 Rutean), considerat ctun i declarat ca sat n 1939. In 1930, satul Cireu mai cuprindea i Colonia- iganilor, trecut ulterior la Mguri. 12. Cireu-Mic, rec. la Cireu; n 1930 ctun la Cireu. 13. Cireu-Nou (Colonia II Rutean), rec. la Criciova ; n 1930 ctun la Criciova. 14. Copcele, n 1910 ctun la Ohaba-Mtnic. 15. Cornereva, inel. ctunele i grupurile de case : 1. Arsuri, 2. Bozia, 3. Carnena, 4. Cireele, 5. Cozia, 6. Dolina, 7. Frsinacea, 8, Gruni, 9. Hora-Mare, 10. Hora-Mic, Il. Isvorul, 12. Ohaba, 13. Ohabia, 14. Poiana-Lung, 15. Prislop, 16. Rusciu, 17. Stnite, 18, Subplaiu, 19. SubPogara, 20. Sudena, 21. Znogbie, 22. Zbegu i 2!1, Zoina. 16. Cornuel, sat nou n 1930 rec. la Ruginosu.

www.cimec.ro

JUDETUL SEVERIN
Locuitori statornlcl) 1!130 1941

Nr. 4ecod

Numele localltltll

ClldJrl 1!1t1

(Populaie

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 101l 109 IlO

Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Sev

Coteiu 17) Coteiul-de-Sus

Crjma Cririova 18) Crivina Crivina-de-Sus


Cruov

Cuptoare Curtea Cu tina Dalci Darova 19)


Dezeti Dobreti Domanea Dragomireti Drgineti

Drinova
Dubeti

Dubova Dumbrava 2f) Eibenthal ZI)


Fdimac F get Freti

370 140 174 230 114 76 172 227 288 186 124 459 272 135 487 134 71 91 232 120 387

1.388 522 63fi 1.003 482 276 734 957 1.131 874 480 1.985 887 599 1.927 574 321

1.516

555
661 994 497 309 705 935 1.234 876 482 1.916 950 597 1.963 621 322 374 915 508 1.487 590 779 2.978 493

355
921 50.5 1.354
50~

158
166 748 109

774 2.858 4:!1

17. Coteiu, format prin contopirea satelor : l. CoteiulMare i 2. Coteiul-Mic, care n 1910 erau uniti distincte, avnd fiecare i administraie comunal proprie. 18. Criciova, inel. satul Cireu-Nou (Colonia II Rutean). 19. Darova, n 1910 : Daruvar. 20. Dumbrava, n 1910 : lgazfalva. 21. Eibenthal, n 1910 inel. ctunul Baia-Nou, deci. ulterior ca sat.

www.cimec.ro

JUDETUL SEVERIN
Locuitori (Popalafle llatora.lcl)
1!141
19.Ji
8~7

Nr. de cod

Numele localltltll

CJidJrl
l!ltl

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Se\* Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev

Frdoa Frliug Fenq Ferdinand


Grna 23)

22)

Gvojdia 24) Gladna-Montan Gladna-Romn Glimboca 2!;)

196 717 248 427 234 303


71

875

Globucraiova
Globuru Goizeti

Goleti
Groi

Gruni

20)

Huzeti Herendeti Hezeri Hodo Homodia

Honorici 27) lablanita Iaz


Iernic Ieelnita 28)

191 526 360 203 45 224 86 166 65 205 12.5 137 82 17! 425 215 151 310

2.436 2.298 !164 980 2.133) 1.418 1.126 1.148 1.266 1.229 266 251 692 725 2.245 2.262 926 . . ) 843 574 568 192 181 78!1 795 357 379 672 710 29(1 279 930 949 521 511 575 610 823 326 743 .1.055 1.662 1.658 759 806 612 . 654 1.299 1.278

22. Ferdinand, n 1910: Ferdinandsberg. 23. Grna, in 1910: Wolfsberg. 24. Gvojdia, n 1930: Gvodia. 25. Glimboca, n 1910: Glmboaca. 26. Gruni, n 1910: Gruin. 27. Honorici, in 1930 inel. .:tunul Pdureni (Colonia Honorici), declarat ca sat n 1939. 28. leelnia, in 1930 : Eelnia.

www.cimec.ro

566

JUDETUL SEVERIN
Locuitori (Populatie statomfcl)
19U I!MO

Nr.

de cod

Numele localltllll

Clldlrl
1941

136 137 138 139


140

141
142

143 144
145

146
14 7 148

149 150 151 152


153

154
155

156 157 158


159

160 161

Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Sev Sev Scv Scv Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Sev Sev Sev Sev Sev

Ilova
Jabr

Jdioara Jena Jupa Jupani


Jupneti Jureti Lalain Lpunic
Lpunicel Leucueti

268 186 267 145 152 153


71

1.155

1.109
811

782 1.112
600

:591
755 311

57 273
113

Lindenfeld Lugojel Luncani Maciova Mal Marga Margina


Luncavia 29)

241 169 55 287 159 335 194


130

243 976 510 1.042 762 299 1.248


711

1.145 582 593 696 345 268


1.078

535 952 759 314


1.218 718 1.336

l.3i1 801 527


1.705

573 526
1.716

Mguri 30) Mntiur Mrul31)

451 187 154 193 412


165

797
685

914
207
778

Mtnicu-Mare Mtniru-Mic Mehadia

74 784
iganilor,

880 1.597 "722 360

1.632 790 353

29. Maciova, inel. Colonia


Petere.
reu.

rec. n 1930

la

30. Mguri, incf. Colon ia- iganilor, rec. n 1930 la Ci31. Mrul, materic).
inel.
ctunul Poiana-Mrului (staiune

eli-

www.cimec.ro

JUDETUL SEVERIN

567

Nr, de cod

Numele localllltll

Locuitori Clldlrl (Populalie statornlc.iiJ


19\t
1941

1930

162 Sev 163 Sev 164 Sev 165 Sev 166 Sev 167 Sev 168 Sev 169 Sev 170 Sev 171 Sev 172 Sev 173 Sev 174 Sev 175 Sev 176 Sev 177 Sev 178 Sev 179 Sev 180 Sev 181 Sev 182 Scv 183 Sev 184 Sev 185 Sev 186 Sev 187 Sev 188 Sev 189 Sev.

Mehadica
Ndrag Nemeeti

Nevrincea Obreja Ohaba-Bistra


Ohaba-Lung

478 290 46 155 612 423


155

Ohaba-Mtnic

32) Ohaba-Romn

Ogradena-Nou

Ogradena-Veche
Oloag

Ostrov
Pdurani
Pdureni

3:1)

Prul

Prvova
Pecenica Petere ~ 1 )

Petnic
Petronia

Pietroasa Pietroasa-Mare
Plavievia

163 209 64 199 150 149 131 76 138 375 209 124 403 373 111
29.)

1.:.::,.,

2.235 1.427 151 673 2.02!) 1.827*) 654 661 943 285 882 700 516 546 42:l 549 1.144 739 501 1.115 1.204 487

2.290 1.485 170 758 2.031 1.129 540 740 939 250 771 695 568 544 601 1.120 731 763 1.153 1.221 4,96
I._J_

Plugov.a
Pogneti

Poiana Poieni

138 408 92 263 124

530 1.395 413 1.116 516

534 1.367 416 1.144 644

S2. Oha ba Mtnic, in 1910 inel. satul Copcele. 33. Fiidurcui, n 19.30 ctun tt Honorici. 34. Petere, in 19.!10 inel. Colonia iganilor, trecut ulter:or la ~1a~iova, uuJe a contat i n 1~110.

www.cimec.ro

568

JUDETUL SEVERIN

Nr. de cod

Numele locaiiUJU

Clldlrl 19t1

(Populaie atatorolcl)

Locuitori

1941

1930

190 191 192 193 194


195

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

212
213

Sev Sev Sev' Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Scv Scv Sev Sev Scv Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev

Pojoga Povrgina Prisaca Prisian


Rchita Rdmneti Remetea-Lunc Remetea-Pognici Romneti

207 92 141

ll7
361 137 153 135 157 173 68 181 342

648 359 548 481

705 385 600


483

1.629
576 618

1.609

642 642
582 647

542
603 688 270

Rugi Ruginosu 35) Ruieni 36) Rusca


Rusca-Montan 37) Ruschia 38)

746
814 1.161 1.437 2.168 1.231 533 586

665
1.475 1.504 402 1.288

498
122

Sacul
Sadova-Nou

265
131 136 173 108

Sadova-Veche Satumic
Sceni Slbgel

523 565
781 493 650 389 527
484

653
449 652
404

133
101 165

Slbgelul-Nou
Slciva Srzani

101

610 490

S5. Ruginosu, in 1930 inel. d.tunul Cornuel, declarat casat n 1939. 36. Ruieni, n 1930 rec. mpreuna cu satul Turnu, sub denumirea : Ruieni-Turnu. 37. Rusca-Montan, inel ctunele: Lozna-Plc i Loznicioara; in 1930 inel satul Ruschia, considerat ctun la aceea dat. 3!>. Ruschia, in 1930 ctun la Ru~ca-Montan.

www.cimec.ro

JUDEUL

SEVERIN

569
Locuitori Clldlrl (Populatie statornicit
1941 1941 1930

Nr.

de cod 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev Sev

Numele localltltfl

Slha
Sciu

Sinteti

Slatina- Timiului Spata


Sudria

39)

Surducul-Mic Susani
Svinia tiuca 40) umia

Tap ia
Trgovite Temereti

Teregova Tincova
Tisovia
Tometi 41)

Topla
Tople

Tumu
ela

42)

i pari

Valea-Bistrei U)
Valea-Bolvania

262 494 227 525 83 141 157 148 335 219 120 122 196 196 814 192 87 154 63 520 124 275 386 127 375

941 1.815 . . ) 882 2.161 365 659 657 662 1.518 941 471 513 802 749 3.706 827 306 604 241 1.981 403 1.000 1.255 517 1.273

1.024 1.481 903 2.09-t 370 626 682 624 1.477 947 470 500 869 784 3.764 800 318 885 256 2.092 1.091 1.419 511 1.314

39. Slatina-Timi1ului, in I911l: Slatina. 40. tiuca, in 1910 : Ebendorf. 41. Tome1ti, inel. colonia muncitorilor dela Fabrica de Sticl, cu mult mai numeroi in 19j0 dect n 1941. 42. Tumu, in 1930 rec. tmprcun cu satul Ruieni, sub denumirea : Ruieni-Tumu. 43. Valea-Bistrei, in 1910 : Valea-.Mare.

www.cimec.ro

571

JUDETUL SEVERIN"

Nr.
de cod

Numele localltllll

Cladiri
1941

Locuitori (Populatie statornicA)


1!1111 1930

Valea-Mare (pl. Birchi) Valea-Mare (pl. Lugoj) 139 243 Sev Varna-Marga 22 244 Scv Var 240 245 Sev Vlioara 248 246 Sev Vrciorova 307 247 Scv Vcrendin 462 248 Sev Virirnort 4 ~) 69 249 Sev Visag 594 250 Sev Voislova 173 251 Sev Zbal 148 252 Sev Zgujeni 142 253 Sev Zvoiu 118 254 Sev Zerveti 173 255 Sev Zgribeti 4G) 202 256 Scv Zlagna 105 257 Sev Zolt 90 258 Sev Zorani 65 259 Sev Zorile 47) 234 260 Sev Zorlincior 10::i

239 240 241 242

Sev Sev Sev Sev

Valea-Boului
Valea-Lung

44)

180 127 1.32

766

559
411

780 519 447 624 97 1.014 1.076 1.383 2.222 248 1.822 702 684 567

598
86

995
1.069 1..'380 2.285 236 1.742

733 630 537 496


661 920

516
763 987 587 374 248 1.090

558
394

235
1.241 541

57(1

44, Valea-Boului. n 1910: Valeat)oul. 45. Viri,<uwrl. n 1'l l r) V cresm.)rt. 46. Zgli!Jcti, in 1910 inel. colonia rutean Zorile, declarat ulterior ca sat. 47. Zorile (colonie rutcan), in l'llO catun la Zgribeti. ) Sporul se datorete plusulni de lllllllcitori industriali i funcionari intrebuinai de Ulinde ele fier Ferdinand n 1941 ~a de 1930. ) Sporul se datorete numeroa~clor familii de igani nomazi (trari, corturari) gsii la data recensmntului din 1941 n hotarul satului.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. e cod Numele localllltll

SIBIU
l!IU
t!m

Locuitori Clldlrl 1Populaie statornlcl)


1930

31 32 33 34 35 36
37 38 39

40 41 42 4.3 44 45 46 47

7 Nal orae s Sibiu (capitala) Total rural Si A.:iliu Si Almor 1) Si Albi 2) Si Alina 3) Si Am na Si Apoldul-de-Jos Si Apoldul-de-Sus Si Armeni Si Avrig 4) Si Beneti 6 ) Si Bogatul-Romn Si Boia 6) Si Boz Si Bradu Si Bungard Si Cacova-Sibiului 7) Si L:arpen 8)

TOfAL GENERAL 43.017 215;570


6.792 6.792 !16.225 265 443 63.765 63.765 151.805 1.046 1.915

194.619
49}J45 49.34.'>
14/i.274

1.160 1.849 2.276 1.991 2.292 2.579 1.705 3.997 741 1.506 1.872 1.213 1.240 751 725

557 412 548 595 406 884 173 346 411 313 286 206 246

2.445 1.882 2.313 2.711 1.821 3.963 72; 1.602 2.087 1.241
1.2!H

762 727

1. Almor, inel. grupul de case Dealul-Almorului. 2. Albi, sat nou nf. n !939; in 1941 rec. la Slimnic; in 1!"130 ctun la Slimnic. 3. Alina, in~l. grupurile de case: 1. Androchel, 2. Hrla i 3. ctunul ignia. 4. Avrig. inel. ~rupul de cas.e Poia!lll-Ncamului. 5. Beneti, n 191 O 1 Bendorf. 6, Boia, inel. ctunul Turnu-Rou. 7. Cacova-Sibiului, in 1910: Cacova. li. Carp.-:n, sat non inf. tn 1939; in 19-11 rec. Ja prilig; in 1930 ctun la pring.

www.cimec.ro

572
Nr. de cod
48 49 50 51 52 5.!1 54 55

JUDEUL

SIBIU

Numele localltltll

Clldlrl I!MI

(Populaie

Locuitori statornlcl)
1930 876 95.!1 1,666 3.408 1.017 678 .!1.525 617 595 1.506 1.535 1.138 979 614 1.988 668 451 3.109 1.071 2.315 l.l45 1.199 1.115 466

19U

56
57

58
59

60 lil
62 63 64 65

66 67
68 69 70 71 i2

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Caol C.:rpini Chirpr Cisndie Cisndioara Cornel9) Cristian 10) Cuna

211
249 372 879 274 189 844 169 164 350 326 306 252 180 481 163 158 78G 229 589 285 258 292 130

990 969 1.761 'i.385 ) 1.06!) 615

3.57l
650 692 1,41;3 1.507 1.188 954 402U') 2.162 732 498 3.3f'il 961. '2.583 1.241

Da ia Dobrca Dobra 11)


Dotat Draov

Fofeldea
Gale

Grbova Ghijasa-de-Jos Glmboaca Gum-Rului Gusu


Guteria Hamba 12) Ha a~

1.2.32
1.206 521

Hosman Ilimbav

9. Cornel, inel. grupul de ca,e ~ot. 10. Cristian, ind. 11rupul de case p tini (staiune elimatcric).

11. Dobra, sat nou inf. in 1939 ; in 1941 rec. la Jina ; n 1930 ctun la ]ina. 12. Hamba, inel. grupurile de oase: 1. Grossau, 2. Pa- j~tc, 3. S.lrha 'i 4. Timban.

www.cimec.ro

JUDEUL

SIBIU

573
Locuitori Clldlrl (Populatie statorafcl) 1!150 l!Nl 1941

Nr. Ilie cod


7~

Numele localftltU

74 H 76 77 78 79 80
lll

82 83 &4

&5
86 Si 88 89 90 91 92

Si Jina 13) Si Loamne Si Ludo 14) Si Mag Si Marpod lb) Si Mndra Si Merr.urea 16) Si Mohu Si Nocrich 11) Si Noul Si Nucet 18) Si Obria 11!) Si Ocna -Sihiului Si Orlat Si Puca Si Poiana-Sibiului Si Poplaca Si Porceti Si Presaca Si Prislop 20)

1.019 127 525 199 319 70 504 269 2S1 340 186
l.O.S18 545 362
U~7

4.211 548 2.097 Uj 745 1,564 317 2.065 976 1.393 Ull 702 3.75:Z 2.489 1.757 4.463 2.1!67 1.919 1.!122

3.728 499 2.335 746 1.502 275 2.047 962 1.313 1.189 i31 3.969 2.229 1.525 4.678 2.744 1.491 961

721 4.'1.!1 207

13. fina, inel. dttunul Dobra, deci ca sat in 1939. 14. l.udo, n 1910: Ludoul-Mare. 15. Marpod, ir.d. grupul de rase- d.:la gara T1chindeal. 16. Mercurea, inel. grupul de case : Mereu rea-Bi, nu mit i Albele-Bi. 17. N ocrich, inel. grupurile de case : I. Androchel i 2. Gara-Petrc-L1ciu (Nouich). 18. Nucet, inel. grupul de ca'e Colibi. 19. Obria, sat nou inf. in 1939; in 1941 rec. la Slimnic; n 1930 ctun la Slimnic. 20. Prislop, sat nou nf. n 1939; in 1941 rec. la Ri nari : in 1930 ctun la R.qinari : in l!H J : Colonia Prislop.

www.cimec.ro

574

JUDEUL

SIBIU

Nr. de cod

Numele

locallt4ll

Cl4dfrl 1941

(Populaie

Locuitori statornfcll
1930

1!1111

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Racovia Rinari 21)

Rui-Sadului Redu Rod


Roia 23)

22)

Ruciori Rui

Sa du
Scdate Scel Slite Ssui
Sngtin 24)

425 1421 213 177 371 273 207 311 521 332 222 947 231 25.3

1.943 5.479 I/J20 761 1.146 1.090 836 1.41:! 2.463 1.177 743 3.087 737 1.054 1.:! 1() 1.083

1.720 5.281 904 788 1.187 1.050 852 1.291 2.333 1.172 762 3.767 801 1.074 1.081 L039 1.008 3.46.5 1.144

Scurta :.><)
Sebeul-dc- Jos Sebe_ul-de-Sus

346
26S 368 832 289

Sibiel Slimnic

936
3.753 1.276

si

26) .elimbar

21. Rinari, inel. aezrile gosp.: 1. Prislop i 2. Trainei, dcd. ca s:1te n 19.'!9; n 1910 ineL satul Rul-Sadului i grupul de case Valea-lui-lvan. '22. Rui-Sadului, inel. grupul de case Valea-lui-lvan; n l9H mpreun <U Valea-lui-lvau, ctun la Rinari. 2!i. Roia, n 1910 : Roia-Seasc. 24. Sngtin, ind. ctunul Valea-Si\ngtinului, decl. ca sat n 1939. ~!5. SniTta, sat nou nf. n 1939.: u 1941 rec. la Slimnic ; n 1930 ctun la Slimnic. 26. Slimnic, inel. ~oezrile gosp.: l. Albi, 2. Obria i 3. Scurta, deci. ca ,ate n 1939.

www.cimec.ro

JUDEUL

SIBIU

575
Locuitori (Poputatle atatornlcii)
1!141 19!10

Nr. de cod 113 ll4 115 ll6 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 Si Si Si 5i Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Numele

locaUtaU

Cliidlrl
1941

pring 27)

ura-Mare ura-Mk
Tlm:-~riu ~S)

Tlmcel Tilica

Toprcea Trainei 29)


Turnior ichindcdl

421 541l 387 327 403 .-544 391 849 135


!'53 351
30)

1,754 2.497 1.716 2.511 1.602 1,910 1251 4.004 507 1.493 8B 1.477 2.531)

1.697 2.343 1.633 2,070 1.503 1.824


1.7!.0

Ung-urei Vale Valea -Sngtinului


Vctem 3 1 ) Vurpr s2;

3.564 505 1.461 9811 1.408 2.399

370

557

27. pring, inel. ctunul Carpen, deci. ca sat n 1939. 28. Tlmaciu, inel. Fabrica Tlma(iu cu colonia forestier Feltrinclli. ~9. '1 1ainei, sat nou nf. n 1939 ; ln 1941 rcc. la R ~inari ; n 1%0 ctun la Rinari; n 19H!: Colmia Trainci, ngiCibat la Rinari. 30. Valea-Sngtinului, sat nou nf. n 1939; n 1941 rcc. la Sngtin ; n 1930 ctun la Sngtin 31. Uc,tem, inel. Colonia Bucc . .q2. Vurp1, inel. grupul de case: Paji5te. >!tJ Sporul mare de populaie se datorete nfiinrii de I>oui fabrici, care au atras lucrtori i funcionari din alte piirti. *'~') Scderea populatiei se datorete plecrii unei pri din locuitori, n special oieri, n alte regiuni ale rii, unde s'?lu tabilit definitiv.

www.cimec.ro

JUDEUL
Nr. de cod Numele
localltlll

SOROCA
Locuitori Clldlrl (Populatie statornlciJ 1!1111 1941 1930

Sor 31 Sor 32 Sor 33 Sor 34 Sor .'J!> Sor 36 Sor 37 Sur fiR Sor .'l!l Sor 40 Sor 41 Sor 42 Sor 4.~ Sor 44 Sor 45 Sor
46 Sor

TOT AL GENERAL 8i.012 2.840 Total orae Soror~t (capitala) 1) 2.840 Total rural 81.172 Alexandrcni 161 Alexandru-cel-Bun 46 Alexceni 255 Antoncni 201 Antoneti 23 Arioneti (Rvncti) 883
Bagrineti
Balini

314.440
8.042

316.368
15.001 15.001 .'301.867 577 71

!!.042
306.3.98 605 205

Q32 758 101


3.056 2.242

R77
656

93
2.956 2.015 660 1.970

ol!i l.S7

Baroncea 2) Baxani (Barani) 3) Bdiceni 4) Brnova Bezeni


Bobuleti

5HJ 43'1 774 729 169


188

654 2.218 1.611


2.!128
2.:i!)4

771 812

1.526 2.687 2.543 631 670 9.35


1.785

47 Sor 48 Sor

Bolbocii-Noui (Titireaza) Bolbocii-Vechi Boroscni


Bricu

101
468 94

424
2.027

209

382 760

371 725

L Oraul So1oca, inel. localitaile : 1. Bujorovca i 2. Zastfmca, oare fac parte integrant din ora. ca suburbii. 2. Baroncf.a, inel. ctunul Baroncea-Nou (Cioard). 3. Baxani {Barani), inel. ctunul Baxanii-Noui. 4. lidiuni, inel. calumle : Coropceni (Coco) i Voroncoveni ; in 1930, ctunul Voroncoveni a fost rec separat, ca sat,

www.cimec.ro

JUDEUL SOROCA

577
Locuitori stalornlciJ 1941 1!130

Nr. de cod

Numele

locaiiUill

----- - - - - Briceoi 5) Brictva


Bur~uc

Clldlrl 1941

(Populaie

49 Sor 50 Sor 51 Sor 52 Sor

53
54 55 56 57 58
59 IlO

~or

61 62 63 ii4

Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor Sor

Caraiman Carmen-Sylva 6) Cartofle'lnca


Caunca Celneti Cinarii- Vechi Clruca (Clrai) Cprcti-Sat Cpreh-Trg 7) Cenua

414 390 142 49 53 301 446 323 932 468 110 389
19S

65 Sor

Ccrlina Cernoleuca Chelrosu (Pietrosul-de-Sus) Chirileni


Ciornia Ciriptu Ciutulcti Climui Climuii-de- Jos Coblea-Nou

268 831) 1.155 138 364 411 664 628 192

1.734 297 5:S5 213 224 1.124 1:538 1.298 3.710 1,873 515 132 709 1.007 :l.962 4.954 491 1.399 1.494 2.5.54 2.252 1.654

1.607 2.735 517 164 1.020 1,411 1.141 3.297 2.075 407 1.998 604 899 2.894 4.365 46Q 1.368 1.380 2.339 2.096 1.505

ti6 Sor

67 68 69 70 71

Sor Sor Sor Sor Sor

(Coblea-dc-Sus 1
-----

B)

----

5. Briceni, inel. ctunul General-Dragalina, rec. separat n l !'!30, ca sat. 6. Carmen-Sylva, in 1930 inglobat la Otaci-Sat, 7. Cpreti- 7 rg, n 1930 : Cpreti-Colonie. 8. Coblea-Nou (Coblea-rle-Sus), inv. la Coblea-Veche; in 1930 rec. separat.

www.cimec.ro

81

578

JUDEUL

SOROCA

Nr. de cod

Numele Iocalltllll

Clldlrl
I!Ml

Locuitori (Populatie atatornlllll)


1941 1930

Coblea-Veche (Coblnea) 9) 868 .,51 7!3 Sor Codreni 7..j ~or Codreaii-Noui 98 75 Sor Coglnice.mu l<l J 24 475 76 ~or Corbu 707 i7 Sor C.:osui 11) 78 Sor Coemia 608 i9 Sor Cot (La Bordeiul-luiMeleotc) 122 80 Sor Cotiugenii-Mari 1.437 81 Sor Cotova 59.~ :82 Sor Cremene1uc 279 83 Sor Cremenea 83 1i4 Sor Cricui 594 85 Sor Cuhuretii-de- Jo H8 ~6 Sor Cuhuretii-dc-Sus jtil 87 Sor Cuoicea 6'17 llb Sor Curenia-1\c>u 70 89 Sor Cumirca :'S70 90 Sor Drcuti 542 91 Sor Dngenii-de-Jos (Moldova) $52 92 Sor Dn,geniide-Sus (Raia) 229 9.~ Sor Dominteni 12) 479 9~ Sor Domulugcni 34 7 95 Sor Donduani-Gar lil) 354
~i

3.702 1.420

430
~5

1.!'!04 2.744 2.418


556 4.642 2.228 1.086
.~26 2.23.~

3.470 1.493 140 69 1.960 2.583 2.223 546 4.740 1.881


l.l-69 287 2.083

1.704
2.248

2.992 324 2.626 2.166 1.842 806 2.059 1.287 1.184

1.948 2.105 !t726 125 2.250 1.874 1.743 786 1.789 1.185 953

9. Coblea-Veche (Coblnea), inel. ctunul Coblea-Gar satul Cobalea-Nou, care in 1930, a fost rec. separat. 10. Coglniceanu, sat nou, nf. \o 1926. 1J. Cusui, inel. ronacul Targasova-Sofia. 12. Dominteni, inel. clunul Mihileni 13. Dondu1ani-Gnrli, in 1930 : Dondo,ani-Gar.

www.cimec.ro

JUDEUL

SOROCA

579
Locuitori (Populatie 1t11tornld)
1941
Jga(l

Nr. de cod

Numele localitAtii

ClAdiri
19111

q6 Sor 47 Sor

98 99 100 101 102 10.3 1(14 Hl5 \06 \\17


lllli

109 :10 111 ll2 Jl.3 114 11!i 116 117

Dondutani-Sat ' 4 ) Drago- V od Sor Drochia Sor Drochia-Gar Sor Dubna Sor Dumbrveni Sor Dumitrcti Sor Oumitru-Niculc:scu Sor Egoreni 16 ; Sor l':lena-Doamna l T) Sor Elisabeta Sor Fcigdu Sor F\01 e,tii-Noui (Planul-Nou) Sor Floreti-Sat Sor Floriceni Sor Frasin Sor .humuica ISj Sor Fundoaia 111) Sor Gndeti Sur Grbova Sor Gcneral-Poeba Sor Ghita-Vod ISatu-Nou) 2J)

H2

54
bL9

25.'i
.'H3

lll)

229 208 177 209 5.3 1?4 25 311


4!56

1.796 238 2.617 950 1.256 .3.34 820 71.7


776

1..56S
74

2.269 595
l.26S

U7.3 730 650 167

22.3
65B

1a
66 l.l3.') 2.657
!H
1.93~

125
G'l2 1.777

55 48.3 44.3 78 221 35!1 412 380

241 2.047 1.852


37i

1.647 737
1.716

767 1.955 !.l77 1.557

1.215 1.007

14. Donduani-Sat, n 1930 : Dondoani. 15. Dumitru-Nicul<J.'Cfl, n 19!10 ~nglobat la Sloholia-Vorncu.

coleti.

16. li. 18. 1Y.

Egoreni, inel. conacul Hagicoli-Ioni. Elena-Doamna, sat nou, nf. n 1922. frumu1icfl, inrl. dtunul Frumuica-:"'lou. hmdoaia, n 1930 : Prncipesa- ~]cna, nglobat la N