P. 1
Elis Jaba_C2_Software Statistic SPSS

Elis Jaba_C2_Software Statistic SPSS

|Views: 26|Likes:
Published by Alina EM

More info:

Published by: Alina EM on Jun 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

STATISTICA ÎN AFACERI

C2. Software statistic SPSS
1. 2. 3. 4. Modulele SPSS Sesiune de lucru SPSS InterfaŃa WIMP SPSS Tipuri de fişiere

Introducere
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este cel mai puternic program statistic. Permite tratamentul datelor statistice fără a impune cunoaşterea formulelor de calcul (îmbină posibilităŃile de analiză statistică oferite de programele de calcul tabelar (Excel, Lotus, Quattro Pro) pentru a condensa datele în tabele şi în reprezentările lor grafice.

Bibliografie: Elisabeta Jaba, Ana Grama, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 14-44.
Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 1 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 2

2.1. Modulele SPSS (1)
SPSS conŃine mai multe module, din care cele mai utilizate sunt: Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul de baza– Base module Professional Statistics Advance Statistics Tables Exact Test CHIAD Categories Trends

2.1. Modulele SPSS (2)
Modulul de baza– Base module – permite gestiunea datelor şi a fişierelor, transformarea datelor, precum şi tratamentul statistic prin: calculul frecvenŃelor, a indicatorilor tendinŃei centrale, a dispersiei şi ai formei unei distribuŃii; calculul indicatorilor de asociere şi testarea independenŃei probabiliste pentru datele cuprinse tabelele de contingenŃă; compararea mediilor, proporŃiilor şi dispersiei eşantioanelor; analiza unifactorială a varianŃelor; calculul coeficienŃilor de corelaŃie Pearson, Kendall, Spearman; analiza de regresie; analiza de regresie liniară; analiza de regresie. Acest modul permite, de asemenea, reprezentarea grafică a datelor cu ajutorul histogramei, diagramei de structura şi norului de puncte.
3 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 4

Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan

Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 6 Profesor univ. Analiza factoriala. Analiza logliniară.1.). asupra două eşantioane. independente sau perechi. Elisabeta Jaba Lect. utilizănd următoarele metode: Analiza discriminant. dr. dr. două sau mai multe dimensiuni. Pe lângă valorile variabilelor. Dezvoltări ale analizei unifactoriale a varianŃei ANOVA. Analiza multifactorială a varianŃei MANOVA. Elisabeta Jaba Lect. 2. dr. Profesor univ. Modulele SPSS (4) Modulul Advance Statistics permite să se realizeze tratamente statistice avansate utilizând următoarele metode: Analiza de regresie logistică. fiecare dimensiune fiind definită printr-o variabilă sau printr-un grup de variabile. Christiana Balan 8 Profesor univ.1. Teste referitoare la relaŃiile dintre variabilele măsurate pe scală nominală sau pe scală ordinală. Teste de semnificaŃie pentru coeficienŃii de corelaŃie Pearson şi Spearman. 5 Profesor univ. Modulele SPSS (5) Modulul Tables permite cumularea datelor în tabele cu una. abatere standard etc.2. dr. Christiana Balan 7 . dr. tabelele pot conŃine frecvenŃe şi valori pentru indicatori statistici (medie. Analiza de regresie neliniară. Analiza de supravieŃuire Kaplan-Meier.1. Analiza de cluster. Modulele SPSS (6) Modulul Exact Test determina nivelul de semnificaŃie (valorile p sau Sig. Regresia ponderată. dr.) pentru: Teste neparametrice aplicate asupra unui eşantion. asupra a k eşantioane dependente sau independente. 2. Modelul liniar general. Christiana Balan 2. Scalarea multidimensională. Modulele SPSS (3) Modulul Professional Statistics cuprinde proceduri pentru cercetarea relaŃiilor dintre variabile. dr.1. Elisabeta Jaba Lect. Analiza probit şi logit. Teste aplicate asupra tabelelor de contingenŃă 2x2 şi r x c. Analiza fidelităŃii.

2. dr.1. Elisabeta Jaba Lect.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (1) După instalare. Procedee de descompunere sezonieră. dr. pachetul SPSS se poate lansa prin două procedee: utilizând pictograma SPSS de pe Desktop (vezi figura) dacă anterior a fost creată o scurtătură (Shortcut). pentru seriile de timp cu caracter sezonier. dr. dr. Analiza Box-Jenkins (ARIMA). Modulele SPSS (7) Modulul CHIAD (Chi-squared Automatic Interaction Detector) aplică algoritmi de segmentare pentru a diviza o populaŃie în grupe care diferă între ele în funcŃie de un criteriu precizat. grupele constituite sunt vizualizate sub forma dendrogramelor. dr. Modulele SPSS (8) Modulul Categories este utilizat pentru a determina influenŃa exercitată de caracteristicile produselor şi serviciilor asupra preferinŃei consumatorilor. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 11 Profesor univ. dr. Christiana Balan 9 Profesor univ. Profesor univ. Profesor univ. Analiza componentei aleatoare. Notă: Pentru identificarea asemănării sau deosebirii dintre obiecte. dr. Modulele SPSS (9) Modulul Trends permite analiza şi reprezentarea grafică a seriilor temporale.1. Elisabeta Jaba Lect. 2.1. dr. Elisabeta Jaba Lect. El face posibil să se estimeze coeficienŃii modelului de trend prin următoarele tehnici: Procedee de ajustare. acest modul vizualizează prin puncte obiectele analizate. Metode de regresie.2.2. La fiecare pas al algoritmului. Christiana Balan 12 . Christiana Balan 10 2. aditivă sau multiplicativă.1. pentru exploatare.

1.2. comanda Close (sau combinaŃia Alt+F4 ) din meniul de control al unei ferestre. dr. comanda Exit din meniul File. Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS 2. Elisabeta Jaba Lect.3. dr. la fiecare dintre ele se asociază un anumit tip de fişier. pictogramele (icons). Cele mai utilizate pentru analiza datelor sunt ferestrele Data Editor. SPSS lucrează cu mai multe ferestre.2. dr. grafice şi tabele. dr. Syntax Editor si Output Viewer. Christiana Balan .Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (2) Folosind din bara de taskuri butonul Start. mai există şi alte ferestre specializate pentru editarea de texte. Elisabeta Jaba Lect. Elisabeta Jaba Lect. Alături de aceste ferestre.2. Christiana Balan 14 2. dr. SPSS exploatează o interfaŃă WIMP (Window. Mouse. dr. dr.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (3) Când este activată pictograma Programs → SPSS for Windows (vezi figura) se deschide sesiunea de lucru SPSS şi apare un scrin ca cel de mai jos Profesor univ. 15 Profesor univ. Pulldown) ale cărei elemente de bază sunt ferestrele. Icon.2. InterfaŃa WIMP SPSS Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS poate fi realizată prin: butonul din bara de titlu a unei ferestre principale. din care se alege succesiv: 2. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 16 Profesor univ. şoricelul şi meniurile derulante (pulldown menus). dr. Christiana Balan 13 Profesor univ.2.1.

3. Christiana Balan 18 2. calculul unei noi variabile etc. transformarea datelor. Fereastra Data Editor (2) Această fereastră recunoaşte fişierele de date care au extensia implicită . Christiana Balan 19 Profesor univ.3. modificarea sau ştergerea datelor în format spreadsheet. Elisabeta Jaba Lect. Statistica).1. Excel. 2. 2. Elisabeta Jaba Lect. dr.2. Elisabeta Jaba Lect. Optiunile selectate în casetele de dialog sunt afişate în fereastra de sintaxă sub formă de comenzi. Christiana Balan 20 . Fişierele specifice din această fereastră au extensia . dr. dr. Fereastra de sintaxă (2) Profesor univ. dr. dr.1. dr. Într-o fereastră pentru editare se poate: prezenta conŃinutul unui fişier de date selecŃionat dintr-o listă de fişiere create anterior (en SPSS. Fereastra de sintaxă (1) Fereastra de sintaxă (Syntax Editor) este utilizată pentru a genera comenzi pe care dorim să le executăm asupra datelor (de exemplu. Christiana Balan 17 Profesor univ. Profesor univ. Fereastra Data Editor (1) Fereastra Data Editor se deschide implicit la lansarea SPSS Se utilizează pentru introducerea. Elisabeta Jaba Lect. crea o nouă foaie de date.3.sav. dr.3. dr.sps.2.2.

Elisabeta Jaba Lect.sps . dr.3.3. dr. dr. dr.2.spo .4. Christiana Balan 23 Profesor univ. Meniul SPSS 2. dr.cht Nume implicit Untitled Output Syntax Chart Ferestre asociate Data Editor Output Viewer Syntax Editor Chart Editor Descriere Fişier de date Fişier de rezultate Fişier de sintaxă Fişier de grafice 24 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 22 2.3. dr. Tipuri de fişiere SPSS Pictograme Extensie . Elisabeta Jaba Lect.3. Christiana Balan 21 Profesor univ. dr. dr. În această fereastră sunt prezentate rezultatele statistice Tabelele şi graficele au asociate ferestre distincte de editare (Pivot Table Editor şi Chart Editor ) 2. Elisabeta Jaba Lect.sav . Christiana Balan .3.4. Fereastra de rezultate (2) Fereastra de rezultate (Output Viewer) este structurată în două zone: Profesor univ. Fereastra de rezultate (1) Fereastra de rezultate (Output Viewer) devine disponibilă automat odată cu efectuarea unei comenzi de analiză a datelor în meniurile Analyze şi Graphs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->