Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume.. Data 16 03 2009 Clasa a VII-a Lucrare de control la istorie I. Incercuiti varianta de raspuns corecta. 1.

Cel de-al doilea razboi mondial s-a desfasurat intre anii: a) 1839-1845 b)1914-1918 c) 1939-1945 2. Cum se numea conducatorul Germaniei in cel de-al doilea razboi mondial? a) Stalin b) Hitler c) Musolini 3. Ce a insemnat solutia finala? a) exterminarea germanilor b) bombardarea evreilor c) exterminarea evreilor 4. Care a fost principala cauza a celui de-al doilea razboi mondial? a) neintelegerile dintre Germania, Italia si Japonia b) solutia finala c) lupta pentru reimpartirea lumii II. Trasati cu o linie corespondenta dintre evenimentele inscrise in coloanele A si B A B 1 septembrie 1939 Hiroshima Germania, Italia, Japonia Inceputul celui de-al doilea razboi mondial Nagasaki 9 august 1945 6 august 1945 Anglia, S.U.A, Rusia Carta Atlanticului Axa Berlin-Roma-Tokio Sfarsitul primului razboi mondial III. Completati spatiile libere din textul de mai jos cu termenii lipsa din lista de termeni. Un termen se poate folosi doar o singura data: La data de 1 septembrie .........................Germania a atacat ............................... . Asa a inceput cel de-al doilea ........................mondial. Inca din anul 1936 Germania, Italia si ..................................... au semnat un tratat prin care se infiinta Axa Berlin-Roma-Tokio. Conflictul acesta s-a incheiat in anul .................. cu victoria tarilor care au semnat in anul 1941 Carta ......................... . Lista de termeni: 1914, 1939, Pacific, 1945, Belgia, Franta, Polonia, Japonia, macel, razboi, congres, Impreuna. IV. Completati cu cuvintele voastre urmatorul enunt: Cel de-al treilea razboi mondial nu va mai exista niciodata sau .....................................