Sunteți pe pagina 1din 10

1.Calculul dimensiunilor fundamentale 1.

1 Date initiale: Sa se proiecteze un motor pentru actionarea unui autornobil cu urmatoarele date initiale: -puterea efeetiva Pe = 135 kW., timpi ciului v=4; turatia de putere np= 4100rot/min aprinderea combustibilului: mac-injectie electronica de motorina. Pe= 135 v=4

1.2 Indici constructivi 1.2.1 Puterea litric Pl [kw/l] Pl=30-45 kw/l: mas Pl=15-30 kw/l: mac Pl= 20 1.2.2 Puterea pe cilindru Pei[kw/cil] Pei=Pe/i Pei=7-20 kw/cil: autoturisme Pei=14-37 kw/cil: autocamioane, autobuze Pei=19 i= = = 7.10 i= 8

1.3 Calculul alezajului D[mm] si a cursei pistonului Sp[mm] Vs= Vt = i * Vs Vs= 0.84 Vt = 6.72 =1. 18 = 1.18

Se alege raport cursa-diametru

D=

D = 96.8 D= 100 sp= 118 sp:=120

Alejazul se alege D = 97 mm sp= rcd*D

Se alege cursa pistonului sp = 120 mm 1.4 Calculul volumului maxim si a volumului minim

Se alege raportul de comprimare = 23 Va= Va= 0.88 Vc= Vc= 0.038 0.88 l, volumul minim este 0.038 l

Volumul maxim este

1.5 Calculul parametrilor de stare ai punctelor caracteristice de la ciclul motor termic 1.5.1 Calculul parametrilor de stare a punctului a Se alege presiunea de admisie = 0,85 * N/ , temperatura mediului ambiant = 293 K, presiunea mediului ambiant = 1 * N/ , gradul de incalzire a incarcaturii proaspete = 1,06, presiunea gazelor de evacuare pg = 1,2 * N/ , coeficientul gazelor reziduale = 0,06. =0,85 * = 293 K =1* = 1,06 : = 1,2 * = 0,06

Temperatura incarcaturii proaspete este = * 314,25

Parametrii de stare a punctului a sunt: = 0,85 * N/

0.88 l 315 K Coeficientul de umplere = )* este:

1.5.2 Calculul parametrilor de stare a punctului c, ciclul fara aprindere. Se allege exponentul adiabatic =

Parametri de stare a punctului c sunt : 940 K

= 53,48*105 N/

, Vc = 0,038 l,

1.5.3 Calculul parametrilor de stare a punctului Se noteaza cu: = / . In jurul p.m.i, pentru se poate determina cu relatia liniarizata: a= 0.9 = 1+a*(-1)* p = pa*( *( pc = 5.112 x = 352 = 1.213 Tc= Ta* <60 RA, raportul de volum

T = 901.125

V = *Vc

1.5.4 Calculul parametrilor de stare a punctului c Se alege alege viteza medie de crestere a presiunii vpm 2 * vpm= 2* pc= p +vpm*(360) pc = 6.521 x

= 2.211 Tc= 1.122 x

Tc= T *

1.5.5 Calculul parametrilor de stare a punctului y Se noteza cu: = . In jurul p.m.i, pentru <60 RA, raportul de volum se

poate determina cu relatia liniarizata: a= 0.9 -1)*

= 1.7 = Vy= = 1.7 ncy= Ty= ncy= -2.181 Ty= 1.421 x

Vy= 0.042

1.5.6 Calculul parametrilor de stare a punctului Se alege: coeficientul de exces de aer a= 1.1, aerul minim necesar arderii L0= 14.96 [kg aer/kg cb], constanta aerului R= 0.29 [kJ/kgK], puterea caloric a combustibilului Hi= 44 [MJ/kg cb], coeficientul de pierderi de caldura r= 0,8, coeficientul de degajare a caldurii la arderea progresiva p= 0,5 = 1.3 u = 0.88 0= a= mcb= Qu= Qu= 2.410 x = 14.32 r = 0.5 0= 1.091 a= 1.064 mcb= 6.446 x Qcb= mcb*Hi R= 290 p = 0.6 dj= dj= 0.054 Hi= 42.5*

T = 2800 sol= root[ T T = 1.897 x ]

p =py

1.5.7 Calculul parametrilor de stare a punctului u Ku=

Tu= T Vu= Vu= 0.104 pu=

Tu= 1.897 x pu= 4.013 x

1.5.8 Calculul parametrilor de stare a punctului Se alege: exponentul politropic la destindere avansul la deschiderea supapei de evacuare (dse) = 60 RA si raportul dintre lungimea manivelei si lungimea bielei dse= xev= sp xev= 11.215 V V p p [ m= ke= 1.3 ]]]

T T pd= Td= 0.943 x p T V T Vd= Va Td= T

1.5.9 Calculul parametrilor de stare a pungctului g si Se alege: coeficientul de reducere a temperaturii la evacuarea fortata Tg= V 2. Diagrama indicate Timpul I Admisia pad(Vad)= if[ Timpul II Comprimarea pcp(Vcp)= if[ Timpul III Destinderea par(Var)= if[ Vdt= Vu, Vu + 0.001.Vd pdt(Vdt)= if[ ] Vad= Vg, Vg+0.001Va ] Vcp= Va, Va 0.00001.Vc ] Var= Vc, Vc + 0.00001Vu ] V T Tg= 846.162 T Vg= Vc

Timpul IV Evacuarea pev(Vev)= if[

Vev= Vd, Vd 0.001Vg ]

3. Calculul presiunii medii indicate La = Lcy= L L Li= La pi= pi= 9.125 x [

si a randamentului indicat L Ly Lu ] Li= 1.032 x

4. Calculul presiunii medii indicate

si a randamentului

Se alege: turatia la putere maxima np= 4100 rot/min, si turatia la momentul maxim . np= 4100 wpp= pmp= pep= pi-pmp pem= pi-pmm pep= 5.964 x pem= 6.843 x wpp= 16.400 a l= 0.9 wpm= b l= 0.125 wpm= 9.215

pmm=

5. Calculul puterii effective Pep= Pem= Pep= 136.931 Pem= 88.137

6. Calculul momentului motor efectiv

7. Calculul consumului orar de combustibil combustibil [g/kWh], la turatia si si

] si a consumului efectiv de

Numarul de cicluri

[cicl./h], la turatia

, sunt:

= 45.254

S-ar putea să vă placă și