Sunteți pe pagina 1din 1

1. Funct ii injective, surjective, bijective, inversabile, monotone: denit ii si exemple 2. Relat ii: denit ie, propriet a ti.

. Relat ii de echivalent a si relat ii de ordine. 3. Legi de compozit ie: denit ie si propriet a ti. Semigrupuri si monoizi. 4. Grupuri, subgrupuri, morsme de grupuri: denit ii si exemple. 5. Subgrupul generat de o submult ime: denit ie, structura elementelor, exemple. Sisteme de generatori pentru un grup. 6. Grupuri ciclice: denit ie, propriet a ti. Teorema de structur a pentru grupuri ciclice (enunt si demonstrat ie). 7. Ordinul unui element ntr-un grup: denit ie, propriet a ti. 8. Indicele unui subgrup, inclusiv demonstrat ia egalit a tii |(G/H )s | = |(G/H )d | pentru orice grup G si orice subgrup H al acestuia. 9. Teorema lui Lagrange: enunt si demonstrat ie. 10. Consecint e ale teoremei lui Lagrange: Ordinul unui subgrup divide ordinul grupului, ordinul unui element divide ordinul grupului, teoremele lui Euler si Fermat (ultimele dou a cu demonstrat ii). Indicatorul lui Euler: denit ie si formula de calcul. 11. Zmn Zm Zn dac a si numai dac a (m, n) = 1. 12. Subgrupuri normale: Denit ie, caracteriz ari (+demonstrat ie!), exemple. 13. Construct ia grupului factor (+ demonstrat ia corectei deniri a legii de compozit ie a acestuia). 14. Teorema fundamental a de izomorsm pentru grupuri: enunt si demonstrat ie. 15. Tipuri de grupuri cu 2-7 elemente (cu demonstrat ii). 16. Grupuri de permut ari: cunoa sterea tuturor not iunilor ce apar si demonstrat ii pentru urm atoarele fapte: Orice transpozit ie este permutare impar a. Sn = <(1, 2), (1, 3), . . . , (1, n)>. Sn = <(1, 2), (2, 3), . . . , (n 1, n)>. 17. Inel, subinel, ideal, morsme de inele, caracteristica unui inel: denit ii, exemple. 18. Elemente interesante din inele: denit ii, exemple. Inele integre si reduse, domenii de integritate: denit ii. 19. Inversabil nilpotent = inversabil (cu demonstrat ie). 20. Inel produs, inele de matrici, inele de polinoame: structura elementelor si denit ia operat iilor. 21. Structura elementelor interesante din Zn . 22. Structura elementelor interesante din R[X ] si a elementelor nilpotente si inversabile din R[[X ]]: enunt uri. 23. Ideale st angi, drepte si bilaterale: denit ii, exemple. Idealele inelelor Z, Zn , K [X ] (cu demonstrat ii). Idealele unui produs nit de inele unitare (enunt ). 24. Corp, subcorp, morsm de corpuri: denit ii, exemple. 25. Subcorpul prim al unui corp. Caracteristica unui corp este e zero, e num ar prim. Subcorpul prim al unui corp de caracteristic a p > 0 este izomorf cu Zp (cu demonstrat ii). 25. Corpul de fract ii al unui domeniu de integritate. Corpul cuaternionilor (structura elementelor, denit ia operat iilor). 24. Construct ia inelului factor (cu demonstrat ii si cu ,,formulele de trecere de la R la R/I ). 25. Teorema fundamental a de izomorsm pentru inele: enunt si demonstrat ie.