Sunteți pe pagina 1din 56

VIESMANN

Instruc iuni de proiectare

Cazane pe combustibil gazos, de la 27 pn la 66 kW

VITOCROSSAL 300

A se arhiva n: Mapa Documenta ia de proiectare, Registrul 4

VITOCROSSAL 300

Tip CU3

Cazan n condensa ie pentru gaz metan Cu arz tor modulant MatriX-compact, pe combustibil gazos (de la 9 pn la 66 kW), pentru func ionare cu i f r racord la co

5835 186-6 RO

3/2006

Cuprins Cuprins
1. Informa ii privind produsul 1.1 Informa ii privind produsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Avantajele la prima vedere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Valori limit prev zute n normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Distan e minime de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Recomand ri generale la instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Cnd atinge un cazan n condensa ie eficien a maxim ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Influen a supradimension rii suprafe elor de schimb de c ldur asupra utiliz rii c ldurii de condensare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Dotarea cu elemente de reglaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Puncte de conectare i limite de temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & nc lzire prin pardoseal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Protec ie la nghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Pompa circuitului de nc lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Condi ii de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Func ionare cu racord la co (Tipul de aparate B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Rezisten a la curgere pe circuitul agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Valori de referin pentru propriet ile apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Instala ii de nc lzire cu temperaturi de func ionare admise pn la 100 C . . . . . & Evitarea pagubelor provocate de coroziune pe circuitul secundar . . . . . . . . . . . . . 2.5 Evacuarea condensului i neutralizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Echipamentul de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Evacuarea condensului f r echipament de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Instala ii cu un cazan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Exemplul de utilizare 1 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan i un circuit de nc lzire racordat direct . . . . . . . . . . . . . . & Exemplul de utilizare 2 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan, un circuit de nc lzire cu van de amestec i un circuit de nc lzire racordat direct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Exemplul de utilizare 3 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan i dou circuite de nc lzire cu vane de amestec . . . . . . 3.2 Instala ii cu mai multe cazane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Exemplul de utilizare 4 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan, mai multe circuite de nc lzire i un circuit de nc lzire de temperatur joas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Sisteme de evacuare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Unitate tehnic complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Func ionare f r racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Func ionare cu racord la co (tip constructiv B 23 i B 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Termostat de siguran pentru gazele arse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Dispozitiv de protec ie mpotriva desc rc rilor electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Certificat de avizare pentru sistemele PPs de evacuare a gazelor arse pentru Vitocrossal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Variante posibile de instalare a instala iei de evacuare a gazelor arse . . . . . . . . . . . & Func ionare f r racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Func ionare cu racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Instruc iuni de proiectare i dimensionare pentru racordarea traiectului de evacuare a gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Func ionare f r racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Func ionare cu racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse din material plastic. . . . & Componente gaze arse/admisie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Componente pentru instalarea pe peretele exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Componente pentru sistem monotubular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Componente pentru c i separate pentru gazele arse i aerul de ardere . . . . . . . . & Elemente pentru acoperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Obturator pentru perete pentru evacuare gaze arse/admisie aer . . . . . . . . . . . . . . & Etaj n tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Normative i dispozi ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................ 3 3 3 3 4 6 7 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14

2.

Instalare

3.

Exemple de utilizare

15 16 18

18 20 20 20 21 21 21 22 22 22 24 25 25 35 39 39 44 46 50 51 52 53 53 5835 186-6 RO 55

4.

Sistem de evacuare gaze arse/ admisie aer

5. 6.

Anex Index alfabetic

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

Informa ii privind produsul 1.1 Informa ii privind produsul


Cazan n condensa ie pentru gaz metan. Puterea nominal este cuprins ntre 9 i 66 kW pentru instala ii cu circula ie for at a agentului termic conform EN 12828. Suprapresiune de lucru admis 3 bar. Vitocrossal 300 este un produs de calitate deosebit printre cazanele n condensa ie pe gaz, a ezate pe pardoseal . Datorit conceperii sale el utilizeaz n mod deosebit de eficient c ldura de condensa ie a gazelor de ardere. De scos n eviden este i func ionarea sa f r racord la co. Suprafa ele de schimb de c ldur Inox-Crossal din Vitocrossal 300 au fost combinate cu un nou element inovativ din tehnica de nc lzire elaborat de firma Viessmann: arz torul MatriX-compact. n felul acesta se economisesc cheltuieli de nc lzire i se asigur un nivel sc zut de emisii de substan e poluante - acestea sunt att de sc zute, nct Vitocrossal 300 se ncadreaz n limitele prev zute de certificatul ngerul albastru .

Avantajele la prima vedere:


& &

& &

Eficien energetic normat pn la 109 %. Corp compact al cazanului, cu volum mare de ap i suprafe e de schimb de c ldur Inox-Crossal din o el inoxidabil pentru utilizarea eficient a c ldurii de condensare. Func ionare cu racord la co sau func ionare f r racord la co . Suprafe e de schimb de c ldur Inox-Crossal dispuse vertical pentru func ionare sigur i de lung durat , condensul format se scurge neperturbat, nu cre te concentra ia printr-o nou vaporizare a condensului, efect amplificat de autocur ire prin suprafe e lustruite din o el inoxidabil.

&

&

&

&

&

&

Cu arz tor MatriX-compact pentru func ionare deosebit de silen ioas i care protejeaz mediul nconjur tor, cu domeniu mare de modula ie (33 % - 100 %). Unit i cu arz toare MatriX-compact cu componente pentru 230 V, complet montate i verificate la cald. Tirajul puternic asigurat la tu ul de evacuare a gazelor arse permite lungimi mari ale tubulaturii de evacuare a gazelor arse. Se poate instala sistemul coaxial de evacuare a gazelor arse 80/125 respectiv 100/150 de la Vitodens. Posibilit i variate de reglaj i transfer sigur de c ldur prin pere i de ap largi i volum mare de ap . Este indicat i pentru func ionare n instala ii cu mai multe cazane.

1.2 Valori limit prev zute n normative


Parametrii prev zu i de multe normative depind de puterile nominale ale cazanului. n general se indic parametrii considernd Ttur/Tretur 80/60 C. Parametrii preciza i n aceste instruc iuni de proiectare au fost stabili i considernd pentru cazanele n condensa ie T tur/Tretur 50/30 C. Parametrii corespunz tori pentru cele dou valori TV/TR se g sesc n tabelul al turat. Temperatura tur/retur TV/T R 50/30 C 80/60 C Putere nominal n kW

ntre 9 i 27 ntre 8 i 24

ntre 12 i 35 ntre 11 i 32

ntre 16 i 49 ntre 15 i 44

ntre 22 i 66 ntre 20 i 60

1.3 Distan e minime de amplasare


Pentru simplificarea montajului i pentru efectuarea lucr rilor de ntre inere trebuie respectate distanele men ionate. Dimensiunile cazanului se pot afla din Fi a tehnic . Pentru indica ii suplimentare cu privire la condi iile de amplasare, vezi pag. 11.

A inelor suport

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

Instalare 2.1 Recomand ri generale la instalare


Cazanele Viessmann n condensaie se pot monta de obicei n orice instala ie cu circula ie for at a agentului termic. Nu exist condi ii speciale. Conform EN 12828, se poate renun a la dispozitivul de siguran mpotriva lipsei de ap la cazane pn la 300 kW (cu excep ia centralelor termice instalate la mansard ), dac este asigurat faptul, c n cazul lipsei de ap , nu se poate produce o nc lzire neadmis a instala iei. Cazanele Viessmann Vitocrossal 300 sunt dotate cu termostate de lucru i termostate de siguran omologate. Prin verific ri s-a dovedit, c n cazul lipsei de ap datorit unor pierderi n instala ie i al func ion rii simultane a arz torului, acesta este oprit f r m suri suplimentare, nainte de a se produce o supranc lzire a cazanului i a instala iei de evacuare a gazelor arse. Datorit volumului mare de ap al cazanelor n condensa ie nu se impune o cantitate minim de ap care trebuie circulat (n combina ie de exemplu cu un comutator pentru debit) i nu este necesar un ventil bypass respectiv o supap diferen ial de presiune i nici decuplarea printr-un preselector hidraulic. Pierderile sc zute de presiune ale cazanelor Viessmann n condensa ie fac posibil i instalarea lor f r probleme i n instala ii cu volum mare de ap i instala ii de nc lzire cu o singur conduct . Experien a practic arat c instala iile executate nu sunt ntotdeauna astfel proiectate nct s utilizeze eficient c ldura de condensa ie i de aceea utilizarea c ldurii de condensa ie se realizeaz numai par ial. Cauze posibile n practic : & Instalarea de vane de amestec cu 4 c i & Ventile cu termostat cu 3 c i la suprafe ele de schimb de c ldur & Supap diferen ial de presiune/Element bypass pe circuitul de nc lzire i/sau aparat n condensa ie & Distribuitor f r diferen de presiune/cu diferen redus de presiune & Element de decuplare hidraulic cu pomp pentru agentul primar respectiv rezervor tampon & Instalarea unei pompe de circula ie pentru circuitul cazanului respectiv a unei pompe de amestec f r element de reglaj & Comutarea pe sisteme nchise recirculare prin conductele de tur i retur ale boilerului dup ndep rtarea vasului de expansiune deschis (protec ie la nghe ) & Pomp de circula ie supradimensionat la nc lzirea apei din boilerul pentru preparare de ap cald menajer .

Vanele de amestec/ventile de amestec cu 3 c i conduc apa de pe returul circuitelor de nc lzire direct, f r ridicarea temperaturii pe retur, la cazanul n condensa ie. n acest caz are loc condensa ia la parametri maximi i propriet ile pozitive ale unei vane de amestec pe circuitul de nc lzire pot fi utilizate i n cazul cazanelor n condensa ie. Vanele de amestec cu 4 c i regleaz temperatura pe turul circuitului de nc lzire i amestec n acela i timp pe returul circuitului cazanului ap cald de pe turul agentului termic. Ridicarea temperaturii pe retur reduce condensa ia posibil din cazanul n condensa ie.

A B C D E F

Van de amestec cu 3 c i F r ridicarea temperaturii pe retur Corect Van de amestec cu 4 c i Ridicarea temperaturii pe retur Gre it

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Instalare (continuare)
Ventilele cu termostat cu 3 c i la radiatoare ridic de asemenea temperatura pe retur. Ele modific debitul volumetric pe suprafa a de schimb de c ldur , dar debitul volumetric pe circuitul de nc lzire r mne constant. Se amestec agent termic de pe tur pe returul circuitului de nc lzire i astfel se realizeaz o ridicare a temperaturii pe retur. Urmarea este o utilizare sc zut a c ldurii de condensa ie. De aceea trebuie instalate ventile cu termostat cu 2 c i la radiatoare pentru reducerea debitului volumetric.

A B C D E

Robinet cu 2 c i pentru radiator Corect Robinet cu 3 c i pentru radiator Ridicarea temperaturii pe retur Gre it La Vitocrossal 300 se poate renun a la instalarea unui distribuitor f r diferen de presiune ca i a unui rezervor tampon. n plus cresc costurile de func ionare prin consumul de energie electric realizat de pompa pentru circuitul cazanului, care este necesar n mod suplimentar, i cresc i costurile de investi ie prin elementul necesar pentru decuplarea hidraulic sau rezervorul tampon. i sub aspect ecologic rezult un bilan negativ n comparaie cu instala ia care urmeaz .

A Gre it Aceast schem de instalare prezint integrarea eficient din punct de vedere al utiliz rii c ldurii de condensa ie a cazanelor n condensa ie n sistem. Condensarea gazelor arse se produce de ndat ce temperatura pe returul circuitul de nc lzire coboar sub temperatura punctului de rou .

5835 186-6 RO

A Corect

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

Instalare (continuare)
Cnd atinge un cazan n condensa ie eficien a maxim ?
Factorii care au o influen semnificativ asupra tehnicii de condensa ie sunt racordarea hidraulic a cazanului n condensaie i temperatura pe returul circuitului de nc lzire. Diagramele arat , ce influen au temperaturile din sistemul de nc lzire asupra utiliz rii efective a tehnicii de condensa ie la cazanele n condensa ie de la firma Viessmann. Devine evident faptul c la o temperatur a sistemului de nc lzire de 80/60 C i la o temperatur exterioar peste cca 10 C apare fenomenul de condensa ie, deoarece temperatura agentului termic pe retur coboar sub temperatura aburului la punctul de rou . Chiar i la o instala ie proiectat pentru 90/70 C este posibil condensa ia, n momentul n care temperatura exterioar dep e te cca 2 C. Condi ii optime ofer o instala ie de nc lzire de suprafa proiectat de exemplu pentru 50/30 C, rezultatul fiind func ionarea pe perioada ntregului an cu utilizarea c ldurii de condensa ie i atingerea unei eficien e energetice maxime.

Temperatura sistemului de nc lzire 50/30 C A Domeniu teoretic de condensa ie (sistem de nc lzire 50/30 C) B Temperatura punctului de rou (gaz metan cca 57 C)

Temperatura sistemului de nc lzire 80/60 C A Domeniu teoretic de condensa ie (sistem de nc lzire 80/60 C) B Temperatura punctului de rou (gaz metan cca 57 C)

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Instalare (continuare)

Temperatura sistemului de nc lzire 90/70 C A Domeniu teoretic de condensa ie (sistem de nc lzire 90/70 C) B Temperatura punctului de rou (gaz metan cca 57 C)

Influen a supradimension rii suprafe elor de schimb de c ldur asupra utiliz rii c ldurii de condensare
Sunt indicate i instala ii care func ioneaz cu temperaturi de regim mai ridicate, pentru instalarea unor cazane n condensa ie?
Exemplu: & puterea instalat a suprafe elor de schimb de c ldur conform calculului pentru determinarea necesarului de c ldur pentru un sistem de nc lzire cu temperatura 90/70 C i o temperatur exterioar de 15 C: 22 kW & temperatura exterioar medie m surat : 0 C & temperatura medie a agentului termic: cca 55/45 C 50 C Cu ajutorul diagramei se poate stabili: 1. supradimensionarea radiatoarelor cu factorul 1,4 (40%). Astfel se calculeaz necesarul de c ldur al cl dirii: 22 kW / 1,4 = 15,7 kW 2. Temperatura exterioar pn la care cazanul n condensa ie mai poate func iona m car n condensa ie par ial . Punctul de rou este de cca 57 C pentru gazl metan. (Deoarece temperatura gazelor arse este determinat la cazanele n condensa ie n mod semnificativ de temperatura pe retur a agentului termic, pn la aceast valoare este posibil cel pu in o condensa ie par ial . Limita de condensa ie pentru temperatura pe retur de 57 C este reprezentat n diagram .) Temperatura exterioar care corespunde limitei de condensa ie la o supradimensionare de 40%: 12,5 C. Prin supradimensionarea suprafe elor de nc lzire se deplaseaz temperatura exterioar la care mai apare fenomenul de condensa ie a gazelor arse de la 0 C la 12,5 C. n felul acesta se poate presupune c se poate utiliza c ldura de condensa ie pe perioada ntregului an.

Diagrama aflat n partea inferioar la pag. 7 arat c i la instala ii care sunt proiectate pentru temperaturi ale sistemului de 90/70 C, este posibil condensa ia. La multe instala ii de nc lzire (n special cele mai vechi), suprafe ele de schimb de c ldur ale radiatoarelor sunt dimensionate cu mult peste necesarul real de c ldur . Acest lucru se datoreaz pe de o parte suplimentelor mari luate n calcul la proiectarea suprafe ei radiatoarelor, iar pe de alta reducerii necesarului de c ldur ca urmare a unor m suri ulterioare cu privire la izolarea termic . Diagrama de mai jos permite evaluarea suprafe elor radiatoarelor n raport cu necesarul efectiv de c ldur la o instala ie cu radiatoare sau o instala ie cu radiatoare sau radiatoare n pl ci. Pentru evaluarea supradimension rii suprafe elor de schimb de c ldur i a necesarului real de c ldur trebuie cunoscute: & temperatura exterioar medie a unei zile n care se execut m surarea n timpul perioadei de nc lzire, & temperaturile instalate pe tur i retur (temperaturile sistemului) n aceea i zi. Temperaturile din sistem sunt cel mai u or de determinat prin deschiderea seara a tuturor ventilelor cu termostat i citirea temperaturilor pe tur i retur n dup -amiaza zilei urm toare. Temperatura medie a agentului termic pe tur poate fi determinat ca medie aritmetic ntre temperatura pe tur i cea pe retur.

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

Instalare (continuare)

A Limita de condensaie B Temperatura agentului termic pe retur

C Temperatura medie a agentului termic D Temperatura agentului termic pe tur

Dotarea cu elemente de reglaj


Instala ii cu un cazan
Automatiz ri comandate de temperatura exterioar Vitotronic 200 Vitotronic 200 Vitotronic 300 (Tip KW1) (Tip KW2) (Tip KW3) x x x x

Circuit de nc lzire racordat direct Circuit de nc lzire cu van de amestec n combinaie cu accesorii set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec (nr. de comand 7450 650) Circuit de nc lzire racordat direct i circuit cu van de amestec n combinaie cu accesorii set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec (nr. de comand 7450 650 resp. 7178 995) Dou circuite de nc lzire cu vane de amestec n combinaie cu accesorii set extensie pentru cte un circuit de nc lzire cu van de amestec (nr. de comand 7178 995) Circuit de nc lzire racordat direct i dou circuite cu vane de amestec n combinaie cu accesorii set extensie pentru cte un circuit de nc lzire cu van de amestec (nr. de comand 7178 995)

x*1

x*1

*1

Este posibil conectarea i a altor circuite de nc lzire cu vane de amestec cu Vitotronic 050(accesorii).

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Instalare (continuare)
Instala ii cu mai multe cazane

A Senzor de temperatur pe tur B Senzor de temperatur exterioar C Vitotronic 333 (tip MW1)

D sau E Tablou de comand Vitocontrol cu Vitotronic 333 (tip MW1S) F pn la 3 cazane cu Vitotronic 100 (tip GC1)

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

Instalare (continuare)
Puncte de conectare i limite de temperatur

A Reglaje posibile la termostatul de siguran al automatiz rii Vitotronic pentru circuitul cazanului (termostatul de siguran reglat la 110 C) B Reglaje posibile ale termostatului de lucru ale automatiz rii circuitului cazanului Vitotronic (starea de livrare 87 C, admis max. 95 C)

C Caracteristica de nc lzire reglat D Temperatura maxim reglat pentru apa din cazan

nc lzire prin pardoseal


Pentru nc lzirile prin pardoseal , recomand m utilizarea de conducte etan e la difuziune, pentru a mpiedica p trunderea de oxigen prin pere ii conductelor. La nc lzirile prin pardoseal cu conducte din material plastic care nu sunt etan e la p trunderea oxigenului (DIN 4726) se vor separa circuitele.

Protec ie la nghe
La instala ii de nc lzire, care nu se nc lzesc n mod continuu i la care exist pericol de nghe , se va ad uga agentului termic, agent de protec ie la nghe . Alte date se g sesc n normativele n vigoare.

La cazanul Vitocrossal a ezat pe pardoseal , pompa circuitului de nc lzire trebuie montat de instalator. Conform normativelor interna ionale la cazanele de la 25 kW trebuie instalat o pomp cu tura ie reglabil . 10

Automatiz rile pentru circuitele cazanelor sunt dotate cu un sistem de protec ie mpotriva bloc rii pompei, aceasta nsemnnd c dac timp de 24 de ore nu are loc nici o comand de c ldur , se porne te pompa pentru cca 10 secunde. VITOCROSSAL 300

VIESMANN

5835 186-6 RO

Pompa circuitului de nc lzire

Instalare (continuare)
Acest procedeu mpiedic blocarea pompei n cazul unui interval mai lung de nefunc ionare. Alte func ii ale pompei, de exemplu optimizarea func ion rii pompei circuitului de nc lzire respectiv cu/f r comand prioritar pentru preparare de ap cald menajer pot fi reglate n combina ie cu automatizarea circuitului cazanului.

2.2 Condi ii de amplasare


Func ionare cu racord la co (Tipul de aparate B)
Se vor respecta urmtoarele: prescrip ii tehnice ISCIR A!/2002 NT - DPE - 01/2004 - Norme tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

2.3 Rezisten a la curgere pe circuitul agentului termic


Cazanul Vitocrossal 300 este indicat numai pentru instala ii cu circula ie for at a agentului termic.

A Putere nominal de 27 i 35 kW B Putere nominal de 49 i 66 kW Putere nominal (kW) T = 10 K T = 15 K T = 20 K Debit de Rezisten (mbar) Debit de Rezisten (mbar) Debit de Rezisten (mbar) pompare pompare pompare (m 3/h) (m 3/h) (m3/h) 2,32 25,83 1,55 11,48 1,16 6,46 3,01 43,41 2,00 19,29 1,50 10,85 4,21 37,22 2,81 16,54 2,11 9,31 5,67 67,53 3,78 30,01 2,84 16,88

27 35 49 66 5835 186-6 RO T = TV - TR

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

11

Instalare (continuare) 2.4 Valori de referin pentru propriet ile apei


Durata de func ionare a oric rui cazan ca i a ntregii instala ii de nc lzire este influen at de propriet ile apei. Cheltuielile pentru tratarea apei sunt n orice caz mai sc zute dect cele pentru remedierea daunelor produse la instala ia de nc lzire. Respectarea condi iilor de mai jos constituie o premis necesar pentru acordarea garan iei. Garan ia nu include deterior rile produse la cazan prin depuneri de piatr . n continuare sunt enumerate condi iile cele mai importante pentru propriet ile apei. Pentru indicaii am nun ite, vezi instruc iunile de proiectare separate Valori de referin pentru propriet ile apei . Pentru umplerea i punerea n func iune se poate mprumuta de la firma Viessmann o instala ie mobil de tratare a apei.

Instala ii de nc lzire cu temperaturi de func ionare admise pn la 100 C

Trebuie evitat ca piatra (carbonat de calciu) s se depun n cantit i prea mari pe suprafe ele de de schimb de c ldur . Pentru sistemele de nc lzire cu temperaturi admise de pn la 100 C se aplica normativa VDI 2035, pag. 1, Evitarea pagubelor la instala iile de nc lzire cu ap - Depunerea de piatr n instala iile de preparare de ap cald menajer i de nc lzire cu ap cald cu urm toarele valori de referin (vezi i l muririle respective n textul original al normativei): Puterea termic total n kW 50 > 50 pn la 200 > 200 pn la 600 > 600 Suma substan elor alcalino-p mntoase mol/m 3 nici o condi ie * 1 2,0 1,5 < 0,02
& &

Duritatea total n d nici o condi ie * 1 11,2 8,4 < 0,11

*1

La instala iile de nc lzire cu ap recirculat i pentru sistemele cu elemente electrice de nc lzire valoarea de referin pentru suma substan elor alcalino-p mntoase este 3,0 mol/m 3, entsprechend 16,8 d.

12

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Pentru utilizarea valorilor de referin se pleac de la urm toarele premise: & Suma ntregii cantit i de ap de umplere i completare pe toat perioada de via a instala iei nu dep e te de trei ori volumul de ap al instala iei de nc lzire. & Capacitatea specific a instala iei este mai mic de 20 litri/kW capacitate de nc lzire. La instala iile cu mai multe cazane se ia n considerare puterea celui mai mic cazan. & Sunt luate toate m surile pentru evitarea coroziunii pe circuitul secundar conform normativei VDI 2035 pag. 2. La instala iile cu urm toarele caracteristici apa de completare i de umplere trebuie dedurizat : & Suma substan elor alcalino-p mntoase se afl peste valoarea de referin . & Sunt de a teptat cantit i mai mari de ap de umplere i completare. & Capacitatea specific a instala iei este mai mare de 20 litri/kW capacitate de nc lzire. La instala iile cu mai multe cazane se ia n considerare puterea celui mai mic cazan. Pentru proiectare trebuie inut cont de urm toarele: & Pe segmente trebuie montate supape de nchidere. Se evit astfel ca la fiecare repara ie sau extindere a instala iei s trebuiasc s fie evacuat ntreaga cantitate de ap . & La instala ii cu o putere > 50 kW trebuie montat un contor de ap pentru nregistrarea cantit ii de ap de umplere i completare. Cantitatea de ap nc rcat i duritatea apei trebuie notate n instruc iunile de service pentru cazan. & La instala iile cu un volum specific al instala iei mai mare de 20 litri/kW putere de nc lzire (la instala iile cu mai multe cazane se ia n considerare puterea celui mai mic cazan) se aplic normele grupei imediat superioare pentru puterea termic total (conform tabelului de la pag. 12). La dep iri flagrante (> 50 Liter/kW) se dedurizeaz pn la o sum a substan elor alcalino-p mntoase 0,02 mol/m 3. La instala iile de nc lzire cu ap recirculat cu o putere termic total < 50 kW i o sum a substan elor alcalino-p mntoase a apei de umplere i completare > 3,0 mol/m 3 trebuie luat una din urm toarele m suri:

de preferin , dedurizarea apei de umplere i completare. instalarea unui filtru sau a unui dispozitiv de cur ire pe turul circuitului de nc lzire. Instruc iuni de exploatare: & Punerea n func iune a unei instala ii trebuie s se fac treptat, ncepnd cu puterea cea mai mic a cazanului, la un debit mare de ap cald . Astfel se evit o concentraie a depunerilor de calcar pe supafe ele de schimb de c ldur ale generatorului de c ldur . & La instala iile cu mai multe cazane trebuie pornite simultan toate cazanele, pentru ca ntreaga cantitate de calcar s nu se depun doar pe suprafa a de transfer de c ldur a unui singur cazan. & n timpul opera iunilor de extindere i repara ie trebuie golit instala ia doar pe segmentele unde este absolut necesar. & Dac se impun m suri pe circuitul secundar, pentru punerea n func iune trebuie efectuat umplerea ini ial a instala iei de nc lzire cu ap tratat . Acest lucru e valabil i pentru fiecare nou umplere de ex. dup repara ii sau extinderi ale instala iei i pentru toate cantit ile de ap de completare. & Filtrele, colectoarele de impurit i sau alte dispozitive de purjare sau de cur ire pe circuitul agentului termic trebuie controlate, cur ite i ac ionate mai des dup prima instalare sau la reinstalare, iar mai trziu, la nevoie, n func ie de tratarea apei (de ex. tipul de duritate). Dac sunt respectate aceste indicatii, se reduce la minim formarea depunerilor de calcar pe suprafe ele de schimb de c ldur . La apari ia unor depuneri de calcar d un toare instala iei prin nerespectarea normativei VDI 2035, are loc n majoritatea cazurilor o reducere a duratei de via a cazanelor pentru nc lzire incorporate. ndep rtarea depunerilor de calcar poate fi o opiune pentru readucerea n stare de func ionare. Aceast m sur trebuie executat de c tre o firm . nainte de a fi repus n func iune, instala ia de nc lzire trebuie verificat s nu aib defec iuni. Pentru evitarea form rii n exces a unor noi depuneri de piatr , trebuie corecta i neap rat parametrii de func ionare necorespunz tori.

Instalare (continuare)
Evitarea pagubelor provocate de coroziune pe circuitul secundar
Rezisten a la coroziune a materialelor pe baz de fier, folosite pentru circula ia agentului termic n instalaii de nc lzire i cazane, se bazeaz pe absen a oxigenului din agentul termic. Oxigenul care p trunde la prima umplere i prin complet rile de ap n instala ia de nc lzire reac ioneaz cu materialele folosite la fabricarea instala iei, f r a cauza deterior ri. nnegrirea caracteristic a apei dup o anumit perioad de func ionare, indic c nu mai exist oxigen liber. De aceea se recomand ca instala iile s fie astfel executate i exploatate ca s nu fie posibil p trunderea permanent de oxigen n agentul termic. P trunderea de oxigen n timpul func ion rii instala iei poate n general s se produc numai: & prin vase de expansiune deschise & prin depresiune n instala ie & prin componente care nu sunt etan e la p trunderea gazului. Instala iile nchise de exemplu cu vase de expansiune cu membran reprezint , n cazul n care corespund ca m rime i presiune, un mijloc de protec ie eficient contra p trunderii oxigenului din aer n instala ie. Presiunea trebuie s fie n fiecare punct al instala iei de nc lzire, chiar i la racordul de aspira ie al pompei i n fiecare regim de func ionare mai mare dect presiunea atmosferic din locul respectiv. Presiunea preliminar din vasul de expansiune cu membran trebuie verificat cel pu in la revizia anual . Referitor la sisteme de men inere a presiunii i coroziune, vezi capitolul 2.1 Indica ii generale de proiectare. Se va evita folosirea de componente neetan e la p trunderea gazului, de exemplu conducte din material plastic pentru nc lzirile prin pardoseal . Dac totu i se utilizeaz asemenea materiale, atunci trebuie separate conductele. Apa care curge prin conductele din material plastic, trebuie s fie separat de celelalte circuite de nc lzire de ex. de cazan printr-un schimbtor de c ldur dintr-un material rezistent la coroziune. n cazul unei instala ii de nc lzire nchise din punct de vedere al protec iei mpotriva coroziunii la care sunt respectate punctele enumerate mai sus, nu sunt necesare m suri suplimentare de protec ie mpotriva coroziunii. Dac exist totu i pericolul p trunderii de oxigen, atunci trebuie luate m suri suplimentare de protec ie, de exemplu prin ad ugarea ca liant de oxigen a sulfitului de sodiu (5 - 10 mg/litru n exces). Valoarea pH a agentului termic trebuie s fie cuprins ntre 8,2 i 9,5. Dac exist componente din aluminiu, sunt valabile condi ii diferite. Dac se utilizeaz substan e chimice pentru protec ia mpotriva coroziunii, recomand m s se certifice de c tre produc torul acestora c substan ele respective nu sunt d un toare pentru materialele din care este fabricat cazanul ca i alte componente ale instala iei de nc lzire. Recomand m ca n cazul unor ntreb ri legate de tratarea apei, s v adresa i unei firme de specialitate. Informa ii mai am nun ite se g sesc n normativul ISCIR - C 22003 i EN 14868.

2.5 Evacuarea condensului i neutralizarea


Condensul format n timpul func ion rii nc lzirii, att n cazanul n condensa ie ct i n tubulatura de evacuare a gazelor arse, trebuie evacuat conform prescrip iilor. Conform normativelor n vigoare cu privire la apele reziduale, n cazul unei puteri nominale de pn la 200 kW, condensul provenit din cazanele n condensa ie pe combustibil gazos poate fi evacuat n re eaua de canalizare f r neutralizare. n cazul unor prevederi locale speciale poate fi totu i necesar instalarea unui echipament de neutralizare (accesoriu). Informa ii mai precise se ob in de la uzina de ap . Trebuie avut n vedere c sistemele de canalizare casnice trebuie s fie executate din materiale rezistente la condens acid. Conform normativelor n vigoare acestea sunt: & conducte din material ceramic & conducte rigide PVC conducte PVC conducte PE-HD (polietilen , compacte) & conducte PP & conducte ABS/ASA & conducte din font cu strat interior de email sau alt strat protector & conducte din o el cu strat protector din material plastic & conducte neoxidante din o el inoxidabil & conducte din sticl de borosilicat Pentru informare este recomandabil s se ia leg tura cu serviciul de canalizare competent, nainte de a ncepe lucr rile de instalare. Compozi ia condensului corespunde prevederilor din normativele interna ionale.
& &

Echipamentul de neutralizare
Cazanele Vitocrossal 300 se pot livra (dac este necesar) cu un echipament separat de neutralizare. Condensul produs la condensarea gazelor arse se evacueaz i se trateaz n echipamentul separat de neutralizare. Conducta de evacuare a condensului n gura de canalizare trebuie s fie la vedere. Conducta de evacuare trebuie s fie montat n pant , s fie prev zut cu un sifon i trebuie s fie dotat cu elementele corespunz toare pentru luarea de probe. n cazul n care cazanul Vitocrossal 300 se instaleaz sub nivelul de reten ie al apelor reziduale, trebuie montat o pomp pentru pomparea condensului. De exemplu sistem de neutralizare cu pomp pentru condens marca Eckerle, tip 15-25 NB sau marca Lomac GmbH, tip VCM-20 ULS (se procur n magazinele de specialitate). Deoarece consumul agentului neutralizant depinde de regimul de func ionare al instala iei, trebuie ca n primul an de func ionare s se stabileasc prin controale repetate cantit ile care trebuie ad ugate (este posibil ca o umplere s fie suficient pentru mai mult de un an).

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

13

Instalare (continuare)
Evacuarea condensului f r echipament de neutralizare
Conducta de evacuare a condensului n gura de canalizare trebuie s fie la vedere. Conducta de evacuare trebuie s fie montat n pant , s fie prev zut cu un sifon i trebuie s fie dotat cu elementele corespunz toare pentru luarea de probe. n cazul n care cazanul Vitocrossal 300 se instaleaz sub nivelul de reten ie de ape reziduale, trebuie instalat o pomp pentru condens (vezi Lista de pre uri Vitoset).

Exemple de utilizare 3 3.1 Instala ii cu un cazan


Exemplul de utilizare 1 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan i un circuit de nc lzire racordat direct
Instala ie
Instala ie cu un cazan cu: & Vitocrossal 300 & Vitotronic 200 (tip KW1)

Descrierea func ion rii

Vitocrossal func ioneaz cu temperatura apei din cazan reglabil liniar controlat, func ionare comandat prin automatizarea circuitului cazanului comandat de temperatura exterioar . Automatizarea comand arz torul n modula ie n func ie de necesarul de c ldur solicitat de instala ia de nc lzire n momentul respectiv.

Aparate necesare
Poz. 1 2 3 4 5 6 Denumire Cazan cu Vitotronic 200 (tip KW1) Telecomand Vitotrol 200 sau telecomand Vitotrol 300 Pies teu (f r clapet unisens) Pompa circuitului de nc lzire Grup de siguran pn la 35 kW sau Grup de siguran pn la 66 kW Sistem modular de leg turi Num r 1 1 1 2 1 1 1 Nr. com. vezi Lista de preuri 7450 017 7179 060 7336 644 vezi Lista de preuri 7143 779 7143 780 vezi Lista de preuri

14

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Exemple de utilizare (continuare)


Schema de instalare

3
A Boiler pentru preparare de ap cald menajer Vitocell B Circuit de nc lzire

Exemplul de utilizare 2 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan, un circuit de nc lzire cu van de amestec i un circuit de nc lzire racordat direct
Instala ie
Instala ie cu un cazan cu: & Vitocrossal 300 & Vitotronic 200 (tip KW2) Automatizarea comand arz torul n modula ie n func ie de necesarul de c ldur solicitat de instala ia de nc lzire n momentul respectiv. La regim de nc lzire se regleaz o temperatur a apei din cazan care este mai mare dect temperatura maxim pe turul circuitelor de nc lzire, diferen a dintre aceste temperaturi fiind reglabil . Circuitul de nc lzire cu van de amestec este reglat de o caracteristic de nc lzire proprie.

Descrierea func ion rii

Vitocrossal func ioneaz cu temperatura apei din cazan reglabil liniar controlat, func ionare comandat prin automatizarea circuitului cazanului comandat de temperatura exterioar .

Aparate necesare
Poz. 1 2 3 Denumire Cazan cu Vitotronic 200 (tip KW2) Telecomand Vitotrol 200 sau telecomand Vitotrol 300 Extensii pentru circuitul de nc lzire cu van de amestec n combina ie cu Vitotronic 200 (tip KW2) Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec sau servomotor pentru van de amestec cu flan i conector cu fi i Senzor de temperatur aplicat Pies teu (f r clapet unisens) Pompa circuitului de nc lzire Grup de siguran pn la 35 kW sau Grup de siguran pn la 66 kW Sistem modular de leg turi Num r 1 1 1 1 sau 2 1 sau 2 1 sau 2 1 2 1 1 1 Nr. com. vezi Lista de preuri 7450 017 7179 060 7450 650 vezi Lista de preuri 7183 288 7336 644 vezi Lista de preuri 7143 779 7143 780 vezi Lista de preuri

4 5 6 7

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

15

Exemple de utilizare (continuare)


Schema de instalare

A Boiler pentru preparare de ap cald menajer Vitocell B Circuit de nc lzire cu radiatoare C Circuit de nc lzire prin pardoseal

Exemplul de utilizare 3 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan i dou circuite de nc lzire cu vane de amestec
Instala ie
Instala ie cu un cazan cu: & Vitocrossal 300 & Vitotronic 200 (tip KW3) La regim de nc lzire se regleaz o temperatur a apei din cazan care este mai mare dect temperatura maxim pe turul circuitelor de nc lzire, diferen a dintre aceste temperaturi fiind reglabil .

Descrierea func ion rii

Avantaje
Cele dou circuite de nc lzire racordate la Vitotronic 300 (tip KW3) sunt comandate f r a depune un efort deosebit la instalare. Pentru fiecare circuit de nc lzire poate fi conectat o telecomand .

Vitocrossal func ioneaz cu temperatura apei din cazan reglabil liniar controlat, func ionare comandat prin automatizarea circuitului cazanului comandat de temperatura exterioar . Automatizarea comand arz torul n modula ie n func ie de necesarul de c ldur solicitat de instala ia de nc lzire n momentul respectiv.

Aparate necesare
Poz. 1 2 Denumire Cazan cu Vitotronic 300 (tip KW3) Extensii pentru circuitul de nc lzire cu van de amestec n combina ie cu Vitotronic 300 (tip KW3) Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec sau Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec i Servomotor pentru van de amestec cu flan i conector cu fi Distribuitor alimentare de la re ea Distribuitor de KM-BUS Grup de siguran pn la 35 kW sau Grup de siguran pn la 66 kW Num r 1 Nr. com. vezi Lista de preuri 7178 995 7178 996 vezi Lista de preuri 7415 030 7415 028 7143 779 7143 780 5835 186-6 RO 16

1 sau 2 1 sau 2 1 sau 2 1 1 1 1

3 4 5

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

Exemple de utilizare (continuare)


Schema de instalare

Conectori cu fi ! Senzor de temperatur exterioar ? M2 Senzor de temperatur pe turul circuitului cu van de amestec ? M3 Senzor de temperatur pe turul circuitului cu van de amestec Senzor pentru temperatura apei din cazan % Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator s M2 Pompa circuitului de nc lzire cu van de amestec s M3 Pompa circuitului de nc lzire cu van de amestec s A1 Circuit de nc lzire f r van de amestec (dac exist )

sA sK f fA l aVG aBH A B C

Pomp de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler Pompa de recirculare pentru apa cald menajer Alimentare de la re ea 230 V~/50 Hz ntrerup torul principal se monteaz conform normativelor Arz tor (treapta 1) Arz tor (treapta 2/modula ie) Distribuitor de KM-BUS Alimentare de la re ea pentru distribuitor Circuit de nc lzire cu van de amestec Echipament de neutralizare (vezi i pag. 14) Boiler pentru preparare de ap cald menajer

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

17

Exemple de utilizare (continuare) 3.2 Instala ii cu mai multe cazane


Exemplul de utilizare 4 - Cazan cu boiler pentru preparare de ap cald menajer a ezat lng cazan, mai multe circuite de nc lzire i un circuit de nc lzire de temperatur joas
Instala ie
Instala ie cu mai multe cazane cu: & Vitocrossal 300 (49 i 66 kW) & Vitotronic (tip GC1) pentru fiecare cazan din instala ia cu mai multe cazane i Vitotronic 333 (tip MW1) o dat pentru instala ia cu mai multe cazane sau Vitotronic 100 (tip GC1) pentru fiecare cazan dintr-o instalaie cu mai multe cazane cu tablou electric de comand Vitocontrol i automatizare comandat de temperatura exterioar & Vitotronic 050. Automatizarea comand arz torul n modula ie n func ie de necesarul de c ldur solicitat de instala ia de nc lzire n momentul respectiv. La regim de nc lzire se regleaz o temperatur a apei din cazan care este mai mare dect temperatura maxim pe turul circuitelor de nc lzire, diferen a dintre aceste temperaturi fiind reglabil .

Avantaje
Circuitele de nc lzire racordate la Vitotronic 333 respectiv la 050 sunt comandate f r a depune un efort deosebit la instalare. Pentru fiecare circuit de nc lzire poate fi conectat o telecomand .

Descrierea func ion rii

Vitocrossal func ioneaz cu temperatura apei din cazan reglabil liniar controlat, func ionare comandat prin automatizarea comandat de temperatura exterioar .

Aparate necesare
Poz. 1 2 3 Denumire Cazan cu Vitotronic 100 (tip GC1) i 333 (tip MW1) Cazan cu Vitotronic 100 (tip GC1) Extensii pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec n combina ie cu Vitotronic 333 sau 050 Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec sau Servomotor pentru van de amestec cu flan i conector cu fi i Senzor de temperatur aplicat sau senzor de temperatur imersat (cu teac de imersie) 4 Num r 1 ntre 1 i 3 coresp. circ. de nc lz. coresp. circ. de nc lz. coresp. circ. de nc lz. coresp. circ. de nc lz. coresp. circ. de nc lz. ntre 2 i 4 1 1 Nr. com. vezi Lista de preuri vezi Lista de preuri 7450 650

vezi Lista de preuri 7183 288

7450 641

Vitotronic 050 (necesar modulul de comunicare LON)

vezi Lista de preuri vezi lista de preuri Vitoset 7143 779 7143 780

5 6

Clapet de reglaj cu servomotor Grup de siguran pn la 35 kW sau Grup de siguran pn la 66 kW

18

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Exemple de utilizare (continuare)


Schema de instalare

5835 186-6 RO

Conectori cu fi ! Senzor de temperatur exterioar * 1 ? Tur Senzor de temperatur pentru turul comun* 1 ? M2 Senzor de temperatur pe turul circuitului cu van de amestec * 1 ? M3 Senzor de temperatur pe turul circuitului cu van de amestec * 1 ? Senzor de temperatur pe tur pentru Vitotronic 050 Senzor pentru temperatura apei din cazan % Senzor pentru temperatura apei din boiler * 1 s M2 Pompa circuitului de nc lzire cu van de amestec* 1 s M3 Pompa circuitului de nc lzire cu van de amestec* 1 s Pompa circuitului de nc lzire Vitotronic 050 sA Pomp de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler * 1 sK Pompa de recirculare pentru apa cald menajer * 1

Alimentare de la re ea 230 V~/50 Hz ntrerup torul principal se monteaz conform normativelor fA Arz tor (treapta 1) gS A1 Clapet de reglaj cu servomotor gS M2 Servomotorul vanei de amestec * 1 gS M3 Servomotorul vanei de amestec * 1 gS Servomotorul vanei de amestec la Vitotronic 050 l Arz tor (treapta 2/modula ie) aVD Conectare extern aVH Conectare extern LON Conectare LON-BUS (conexiuni libere cu rezisten terminal ) A Circuit de nc lzire cu van de amestec B Circuit de nc lzire de temperatur joas C Echipament de neutralizare (vezi i pag. 14) D Boiler pentru preparare de ap cald menajer

*1

Numai la Vitotronic 333.

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

19

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer 4.1 Sisteme de evacuare


Instala iile de evacuare a gazelor arse pentru cazane n condensa ie trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii speciale n ceea ce prive te execu ia i amplasarea. nainte de nceperea lucr rilor la instalaia de evacuare a gazelor arse firma specializat n instala ii de nc lzire trebuie s se consulte cu serviciul competent. Recomand m ca la ntlnirea cu serviciul competent s se ntocmeasc un protocol. Cazanele pe gaz trebuie racordate la co urile de fum, la acela i nivel la care au fost amplasate (nu se vor perfora plan eele). Dar trebuie s se fac o diferen iere, dac cazanul n condensaie a fost amplasat n zona locuibil (nc pere de locuit) sau n zona nelocuibil (nc pere de amplasare). Amplasarea Vitocrossal n zona locuibil este posibil , numai dac tubulatura de evacuare a gazelor arse din nc perea de locuit este condus printr-un tub de protec ie i nconjurat de aer (sistem de evacuare gaze arse/admisie aer, func ionare f r racord la co ).

Unitate tehnic complet


Sistemul de evacuare a gazelor arse (accesoriu) mpreun cu Vitocrossal sunt certificate CE i corespund normelor men ionate anterior. Certificarea sistemelor Viessmann de evacuare gaze arse/admisie aer (sisteme AZ) pentru func ionare f r racord la co n combina ie cu Vitocrossal ca unitate tehnic complet pentru: & evacuare vertical prin acoperi & evacuare prin peretele exterior n sistem de tuburi concentrice Avantajele unit ii tehnice complete: & Nu trebuie f cut un calcul de func ionabilitate pentru tubulatura de evacuare a gazelor arse conform EN 13384 n fiecare caz n parte. & Conform dispozi iilor legale, n unele ri nu trebuie s se efectueze de c tre serviciul competent testul de etan eitate nainte de punerea n func iune. & n viitor se va efectua de c tre serviciul competent, la fiecare doi ani, un control vizual simplificat. & Nu este necesar un certificat suplimentar de la produc torul tubulaturii de evacuare a gazelor arse. n nc peri nelocuibile tubulatura de evacuare a gazelor arse poate fi montat n nc perea de amplasare i f r ventilare posterioar . nc perea de amplasare trebuie s fie prev zut cu o gur de aerisire corespunz toare spre exterior (conform normativelor n vigoare). Putere termic nominal pn la 50 kW: 150 cm 2 sau 2 75 cm 2 Putere termic nominal peste 50 kW (de ex. Vitocrossal 300, 66 kW): 150 cm 2 i pentru fiecare kW peste puterea nominal de 50 kW cte 2 cm 2 a Fr die Aufstellung des Gertes gelten die landesgesetzlichen Bestimmungen bzw. die TR-Gas sowie die VGWRichtlinien. Tubulatura simpl de evacuare a gazelor arse trebuie s ndeplineasc condi iile impuse de STAS i normativele interna ionale (func ionare cu racord la co ). Tubulatura de evacuare a gazelor arse care se livreaz ca accesoriu este omologat cu certificatul de avizare Z-7.2-1104.

Autorizare de la oficiul de supraveghere a execu iei construc iilor

Certificarea instala iei de evacuare a gazelor arse

Certificarea sistemului conform DVGW VP 113 i a directivei CE pentru aparate pe gaz 90/396/CEE n combinaie cu tubulatura de evacuare a gazelor arse din material plastic de la firma Skoberne Vitocrossal 300 Vitodens 200, Tip WB2A Vitodens 300, Tip WB3A Vitodens 300 (instala ie cu mai multe cazane) Vitodens 333, Tip WS3A Vitolaplus 300 Vitoplus 300 CE-0085 BN 0570 CE-0085 BO 0342 CE-0085 BO 0338 VGW G 2.737 CE-0085 BO 0338 CE-0645 BO 0107 CE-0645 BM 112.2

Func ionare f r racord la co


Cazanele n condensa ie Vitocrossal sunt indicate pentru func ionare f r racord la co datorit camerei de ardere nchise. Acestea apar in tipurilor de aparate C 33x, C43x, C 53x sau C 63x conform TRGI '86/96. Pentru aceste tipuri de aparate exist o certificare comun pentru Vitocrossal i sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer (vezi de la pag. 22, Certificat de omologare CE). Pentru aceste tipuri constructive, n unele ri nu este necesar efectuarea de c tre serviciul de resort a testului de etan eitate (verificarea la suprapresiune) la punerea n func iune i nici prezentarea Aprob rii generale de la serviciul de construc ii a DiBt. Trebuie respectate condi iile referitoare la dimensionare de la pag. 25 pn la 33. Admisia aerului de ardere i evacuarea gazelor arse se realizeaz printr-un sistem de dou tubulaturi concentrice (sistem de evacuare gaze arse/admisie aer). Aerul de ardere este condus n rostul inelar dintre tubulatura exterioar din aluminiu, pentru admisie aer i tubulatura de evacuare a gazelor arse. Gazele arse se evacueaz prin tubulatura interioar din material plastic (PPs). n cazul cazanelor n condensa ie pe combustibil gazos, verificate mpreun cu sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer, n unele ri se admite renun area la efectuarea testului de etan eitate (verificare la suprapresiune) de c tre serviciul competent la punerea acestora n func iune.

20

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


n acest caz recomand m ca la punerea n func iune a instala iei, firma de instala ii de nc lzire s efectueze un test de etan eitate simplificat. Pentru aceasta este suficient s se m soare concentra ia de CO 2 din aerul de ardere n rostul inelar din tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer. Tubulatura de evacuare a gazelor arse este considerat etan , dac n aerul de ardere nu se m soar o concentra ie de CO2 peste 0,2 % sau o concentraie de O 2 sub 20,6 %. n cazul n care se m soar valori mai mari de CO 2 sau mai mici de O 2, trebuie verificat etan eitatea instala iei de evacuare a gazelor arse. n combinaie cu sistemul de tuburi concentrice (sistem evacuare gaze arse/admisie aer) nu se va dep i n nici un punct al cazanului Vitocrossal respectiv al sistemului evacuare gaze arse/admisie aer temperatura la suprafa de 85 C. Nu este necesar s se respecte distan ele fa de elementele constructive inflamabile. Pentru tipurile de aparate C 63 i C43x se pot folosi tuburile de evacuare a gazelor arse omologate de DiBt din cadrul gamei de produse Viessmann sau tuburile de evacuare a gazelor arse omologate de DiBt, fabricate de al i produc tori. Sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer este omologat cu certificatul de avizare Z-7.2-1104 (vezi pag. 22). Datorit carcasei cazanului se formeaz un sistem nchis i etan fa de nc pere. Eventualele evacu ri de gaze arse prin punctele de neetan eitate, se recircul prin aerul de ardere astfel nct acestea nu se pot scurge n nc perea de amplasare. La instalarea cazanului Vitocrossal n pivni sau la subsol, se poate utiliza un co de fum sau un aht existent i dimensionat corespunz tor pentru evacuarea gazelor arse/admisa aerului (tipul constructiv C43x). Conform normativelor n vigoare, tubulatura de evacuare a gazelor arse care perforeaz plan eele trebuie s fie condus printr-un aht care are o durat de rezisten la foc de 90 minute, iar n cazul cl dirilor cu nivel redus de n l ime, durata de rezisten la foc este de 30 minute. Admisia de aer/evacuarea gazelor arse se va efectua pn la co ul de fum respectiv pn la aht prin intermediul tubulaturii de evacuare gaze arse/admisie aer. n co ul de fum respectiv n aht, tubulatura de evacuare a gazelor arse este condus pn deasupra acoperi ului. Dac nu exist un aht corespunz tor, tubulatura de evacuare a gazelor arse poate fi condus pn la acoperi printr-un aht montat ulterior. Acest aht trebuie s fie avizat i s corespund claselor de rezisten la foc F 30 sau F 90.

Func ionare cu racord la co (tip constructiv B 23 i B 33)


Evacuarea gazelor arse se realizeaz prin conducte monotubulare din material plastic (PPs). Sistemul de evacuare gaze arse/ admisie aer este omologat cu certificatul de avizare Z-7.2-1104 (vezi pag. 22). Admisia de aer de ardere este asigurat prin intermediul rostului inelar dintre tubul de gaze arse i racordul pentru tubul de admisie aer de la racordul de gaze arse al cazanului Vitocrossal.

4
Termostat de siguran pentru gazele arse
Conform certificatului de avizare Z-7.2-1104 tubulatura din material plastic (PPs) poate fi utilizat pentru o temperatur a gazelor arse de max. 120 C (tip B). Prin dotarea elementelor instala iei se asigur faptul c temperatura gazelor arse nu poate dep i 120 C. n aceste condi ii nu este necesar un termostat de siguran pentru gazele arse.

Dispozitiv de protec ie mpotriva desc rc rilor electrice


n cazul n care a fost instalat un dispozitiv de protec ie mpotriva desc rc rilor electrice, atunci trebuie protejat i instala ia metalic de evacuare a gazelor arse.

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

21

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Certificat de avizare pentru sistemele PPs de evacuare a gazelor arse pentru Vitocrossal
Prelungirea certificatului de avizare trebuie solicitat firmei produc toare.

4.2 Variante posibile de instalare a instala iei de evacuare a gazelor arse


Func ionare f r racord la co
(nu sunt necesare guri separate de aerisire i de evacuare a gazelor arse)

22

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


n nc pere de locuit (zona locuibil ) cu unul sau mai multe niveluri deasupra
Conducerea printr-un aht (tip constructiv C 63x, conform TRGI '86/96) Generatorul de c ldur preia prin rostul inelar din aht (co de fum) aerul de ardere din exterior i evacueaz gazele arse prin tubulatura de evacuare a gazelor arse prin acoperi . Pentru cazane n condensa ie > 50 kW nc perea de amplasare trebuie s fie aerisit n cazul func ion rii f r racord la co . ahtul nu este inclus n setul de livrare. Descriere detaliat , vezi de la pag. 25. aht construit ulterior Montajul ntr-un aht construit ulterior din blocuri de beton, omologat conform normativelor n vigoare (de exemplu de la firma SIMO sau firma Skoberne) sau din pl ci minerale (de exemplu firma Promatect). Descriere detaliat a ahturilor, vezi pag. 33.

A Gaze arse B Admisie aer Evacuare prin peretele exterior (tip constructiv C 53x, conform TRGI '86/96) Generatorul de c ldur preia aerul de ardere din exterior prin intermediul a dou tuburi orizontale i concentrice, prin peretele exterior i evacueaz gazele arse prin acoperi , spre exterior. Pe vertical , tubul exterior al sistemului de tuburi concentrice, datorit stratului de aer, are rol termoizolant. Alimentarea cu aer de ardere se face prin elementul de aspira ie de aer din sistemul admisie aer/evacuare gaze arse. Descriere detaliat , vezi pag. 33.

A Gaze arse B Admisie aer

Mai multe cazane Vitocrossal n nc perea respectiv nc perile de locuit (putere nominal 50 kW)
Montajul la etaje diferite (tip constructiv C 43x, conform TRGI '86/96) Este necesar un co cu sistem de tuburi concentrice admisie/evacuare (depresiune) Mai multe generatoare de c ldur preiau aerul de ardere din exterior prin rostul inelar al co ului cu sistem de tuburi concentrice admisie/evacuare, i evacueaz gazele arse spre exterior prin tubul interior insensibil la umezeal , prin acoperi .

A Gaze arse B Admisie aer

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

23

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


n nc pere de locuit direct sub acoperi sau numai cu un pod deasupra (putere nominal 50 kW)
Evacuare vertical prin acoperi , n cazul n care nu exist aht (tip constructiv C 33x, conform TRGI '86/96) (diferite posibilit i de instalare) 1 evacuare vertical , direct prin acoperi nclinat 2 evacuare vertical , indirect prin acoperi nclinat cu tub de protec ie n pod (nu este amenajat) respectiv zidire de protecie mpotriva incendiilor (podul nu este amenajat) 3 evacuare vertical , direct prin acoperi teras Generatorul de c ldur preia aerul de ardere din exterior prin intermediul unuia din cele dou tuburi concentrice i evacueaz gazele arse prin acoperi , spre exterior. Descriere detaliat , vezi pag. 29.

A Gaze arse B Admisie aer C Tub de protec ie mpotriva deterior rilor mecanice

Func ionare cu racord la co


(gur separat pentru admisia aerului cu sec iune transversal necesar de 150 cm 2 sau 2 75 cm 2)

n nc perea de amplasare (zon nelocuibil ) cu unul sau mai multe niveluri deasupra (pentru Vitocrossal 300 de 66 kW obligatoriu)
Conducerea printr-un aht (tip constructiv B 23, conform TRGI '86/96) Generatorul de c ldur preia aerul de ardere din nc perea de amplasare i evacueaz gazele arse prin tubulatura de evacuare a gazelor arse prin acoperi (curent continuu). Descriere detaliat , vezi pag. 35.

A Gaze arse B Ventilare posterioar C Admisie aer

24

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Racordarea la un co de fum insensibil la umezeal (co de fum insensibil la umezeal ) (tip constructiv B 23, conform TRGI '86/96) Generatorul de c ldur preia aerul de ardere din nc perea de amplasare i evacueaz gazele arse prin co ul insensibil la umezeal , deasupra acoperi ului. Descriere detaliat , vezi pag. 38.

A Gaze arse B Ventilare posterioar C Admisie aer

4.3 Instruc iuni de proiectare i dimensionare pentru racordarea traiectului de evacuare a gazelor arse
Func ionare f r racord la co
Tubulatur de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) pentru evacuare printr-un aht (tip C63x conform TRGI '86/96)
Pentru func ionare f r racord la co este necesar un sistem de tuburi concentrice (tubul interior pentru gaze arse, tubul exterior pentru aerul de ardere) ca element de leg tur ntre Vitocrossal i aht. Vitocrossal pn la 35 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Diametru interior tubulatura pentru admisie aer Vitocrossal, 49 kW i 66 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Diametru interior tubulatura pentru admisie aer 7 80 mm 7 125 mm 7 100 mm 7 150 mm nainte de montaj se verific , dac ahtul este perfect drept de sus pn jos sau dac prezint o deformare (test cu oglinda). n cazul unei deforma ii, recomand m montajul unei tubulaturi flexibile de gaze arse (diametrul sistemului 80 mm). n nc perea de amplasare trebuie s fie instalat n instala ia de evacuare a gazelor arse cel pu in o gur de revizie pentru control i cur ire i pentru testul de etan eitate (dac este necesar). Dac instala ia de evacuare a gazelor arse nu este accesibil de pe acoperi , atunci trebuie prev zut nc o gur de vizitare dup u a de cur ire a co ului de la mansard . Pentru vizitarea dispozitivului de ventilare posterioar trebuie prev zut n soclul ahtului o gur de revizie. Scurgerea condensului din tubulatura de evacuare a gazelor arse la cazan trebuie s fie asigurat printr-o pant corespunz toare de minim 3 . Instala ia de evacuare a gazelor arse trebuie condus deasupra acoperi ului (n l imea deasupra acoperi ului conform normativelor n vigoare). Se pot utiliza i alte tuburi de evacuare a gazelor arse, aprobate de DiBt, dac de exemplu, datorit lungimii mai mari a tubulaturii de evacuare a gazelor arse este necesar un diametru mai mare de tub. n acest caz, certificatul de func ionare conform normativelor n vigoare, trebuie pus la dispozi ie de produc torul tubulaturii de evacuare a gazelor arse. Dac nu se utilizeaz tubulatura de evacuare a gazelor arse care se livreaz ca accesoriu (omologat mpreun cu Vitodens ca unitate tehnic complet ), atunci trebuie efectuat nainte de punerea n func iune un test de etan eitate de c tre serviciul competent. Acesta se poate realiza, conform certificatului de avizare al instala iei de evacuare a gazelor arse, prin m surarea con inutului de CO 2 sau O 2 n rostul inelar. Dac la aceast m surare rezult un con inut de CO 2 de peste 0,2 % respectiv un con inut de O 2 sub 20,6 %, atunci trebuie verificat instala ia de evacuare a gazelor arse.

Elementul de leg tur se racordeaz la racordul de gaze arse al cazanului i trebuie s fie prev zut cu o gur de revizie. Indica ie Cazanele n condensa ie cu o putere nominal total de peste 50 kW nu au voie s fie instalate dect n nc peri care pot fi aerisite. Pentru evacuarea prin ahturi sau canale aerisite longitudinal, care corespund normativelor interna ionale referitoare la co urile de fum conform DIN 18160-1 sau care au o durat de rezisten la foc de 90 minute (F 90/L90) sau o durat de rezisten la foc de 30 minute (F 30/L 30) la cl diri cu n l ime redus (max. 2 etaje). nainte de montaj trebuie verificat de serviciul de resort, dac ahtul respectiv ndepline te condi iile necesare pentru utilizare. ahturile la care nainte au fost racordate cazane pe combustibil lichid sau pe combustibil solid, trebuie bine cur ite. Nu au voie s r mn depuneri care se pot desprinde (n special reziduuri de sulf i funingine) pe suprafa a interioar a co ului de fum. Dac exist alte orificii de racordare, ele trebuie astupate etan cu materiale adecvate. Acest lucru nu este valabil pentru guri de cur ire i de verificare care sunt prev zute cu dispozitive de nchidere pentru cur irea co urilor de fum i pentru care s-a atribuit un certificat.

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

25

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Dimensiunile minime interioare al ahtului
Diametru sistem A Diametru exterior muf a mm Distan a minim interioar a ahtului b c p trat drepcircular mm tunghiu- mm lar (latura scurt ) mm 135 135 155 170 170 190

80 100

94 128

Indica ie Conform normativelor n vigoare se poate opta i pentru distan e mai mici, dac avizul de func ionare conform EN 13384 permite acest lucru. Se vor respecta datele cu privire la dimensiunile interioare ale ahtului din paginile urm toare.

26

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Tubulatura de evacuare a gazelor arse * 1, diametru sistem 80 und 100 (componente) (tip C 63x conform TRGI '86/96)
Putere nominal kW pn 49-66 la 35 Diametru sistem mm 80 100

A B C D

Admisie aer Gaze arse Gur de vizitare Element de leg tur = din lungimea vertical sau max. 3 m

1 Racordul de gaze arse al cazanului (inclus n setul de livrare al cazanului) 2 Sistem de baz pentru aht (rigid) Compus din: Cot de racordare in suport Capac aht Elemente de distan are (3 buc i) sau Pachet de baz pentru aht (PPs, rigid) pentru co uri de fum cu dou canale, unul pentru cazanul pe combustibil solid Compus din: Cot de racordare in suport Capac aht (aluminiu) Tub terminal (aluminiu) Elemente de distan are (3 buc i) Elemente de distan are (3 buc.) 3 Tub evacuare gaze arse 1,95 m lungime (2 buc. de 1,95 m = 3,9 m) 2 m lungime (2 buc. de 2 m = 4m) 1,95 m lungime (1 buc.) 2 m lungime (1 buc.) 1 m lungime (1 buc.) 0,5 m lungime (1 buc.) Cot evacuare gaze arse (pentru montajul n ahturi oblice) 30 (1 buc.) 15 (2 buc.) 4 Por iune de vizitare , dreapt (1 buc.) 5 Por iune de vizitare (gaze arse/ aer) , dreapt (1 buc.) 6 Element de mascare pentru perete 7 Tub evacuare gaze arse/admisie aer 1 m lungime 0,5 m lungime 8 Cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87 (1 buc.) 45 (2 buc.) sau Teu de vizitare gaze arse/admisie aer 87 (1 buc.) 9 Muf de mbinare evacuare gaze arse/admisie aer Brid de fixare, alb (1 buc.) (tubulatur evacuare gaze arse/admisie aer)

80

100

80

100

80 80

100 100

80

100

80 80 80 80

100 100 100 100

80/125

100/150

80/125

100/150

80/125 80/125

100/150 100/150

5835 186-6 RO

*1

Poate fi instalat i sistemul flexibil de evacuare a gazelor arse de la Vitodens (vezi Instruc iunile de proiectare Vitodens).

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

27

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Lungimea total max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse pn la racordul cazanului la diametrul tubulaturii de gaze arse de 80 sau 100
Putere nominal lungime max. diametru sistem 80 diametru sistem 100 kW m m 9-27 20 12-35 20 16-49 20 22-66 15

Se consider 2 coturi 87 (incl. coturi de racordare) sau 3 coturi 45, 0,5 m Lungimea elementului de leg tur D i diametrul interior al ahtului de & 150 150 mm la un diametru al sistemului 80 & 170 170 mm la un diametru al sistemului 100 n cazul unui num r diferit de coturi trebuie sc zut respectiv ad ugat la lungimea maxim prescris 0,5 m pentru coturi de 87 respectiv 0,3 m pentru coturi de 45 i 2,0 m pentru teuri.

n cazul unei alte lungimi a elementului de leg tur D trebuie sc zut respectiv adunat valoarea dubl a diferen ei existente. Exemplu: Vitocrossal 300, 9 - 27 kW cu 3 coturi de 87 i 2 m lungimea elementului de leg tur D: Din lungimea maxim a tubulaturii de evacuare a gazelor arse de 20 m trebuie sc zut o lungime de 0,5 m pentru cot i 3 m pentru elementul de leg tur . Lungimea maxim este n acest caz 16,5 m.

Vitocrossal n combina ie cu generatoare de c ldur pe combustibil solid


Montajul tubulaturii de evacuare a gazelor arse ntr-un aht cu dou c i de evacuare a gazelor arse Conform reglement rilor n vigoare este posibil s se monteze tubulatura de evacuare a gazelor arse din material plastic mpreun cu tubulatura de evacuare a gazelor arse a unui generator de c ldur cu func ionare pe combustil solid ntr-un co de fum cu dou c i de evacuare a gazelor arse. Pentru aceasta trebuie ndeplinite urm toarele condi ii.

Func ionarea cu racord la co respectiv aerul de admisie nu sunt conduse prin aht
Din motive de prevenire a incendiilor, gurile de evacuare ale conductelor de evacuare inflamabile trebuie montate sub gura de evacuare a ahtului realizat din material neinflamabil la o distan de cca 400 mm n cazul conductelor de evacuare normal inflamabile i cca 300 mm n cazul conductelor de evacuare greu inflamabile.

&

La folosirea unui capac de aht din material plastic: Co ul pentru combustibili solizi trebuie s se afle la cel pu in 1000 mm deasupra tubulaturii de evacuare Vitocrossal. Pentru prelungirea co ului trebuie folosite doar elemente componente rezistente la temperaturi ridicate ale funinginii.

A B C D E

Capac aht, aluminiu Element de cap t din material neinflamabil Ventilare posterioar Tubulatur de evacuare Vitocrossal Co ul de fum pentru generatorul de c ldur pe combustibil solid F Distana minim , ntruct tubulatura de evacuare Vitocrossal se afl pe o suprafa mare n apropierea elementelor inflamabile.

28

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Gurile sistemelor de aerisire i de evacuare a gazelor arse trebuie preg tite n a a fel, nct gazele arse s nu fie aspirat n ahtul de aer n cantit i care s reprezinte un pericol, iar varia iile de presiune provocate de vnt trebuie s influen eze uniform sistemul de aerisire/evacuare a gazelor arse.

Func ionare f r racord la co - Aerul de admisie este condus prin aht

A Prelungirea co ului din material rezistent la temperaturi foarte ridicate ale funinginii B Capacul ahtului, material plastic C Admisie aer/ventilare posterioar D Tubulatur de evacuare Vitocrossal E Co ul de fum pentru generatorul de c ldur pe combustibil solid F Distana minim , ntruct tubulatura de evacuare Vitocrossal se afl pe o suprafa mare n apropierea elementelor inflamabile.

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


&

La folosirea unui capac de aht din aluminiu: Co ul pentru combustibili solizi trebuie s se afle la cel pu in 2 x D deasupra tubulaturii de evacuare Vitocrossal. Pentru prelungirea co ului trebuie folosite doar elemente componente rezistente la temperaturi ridicate ale funinginii.
&

E Co ul de fum pentru generatorul de c ldur pe combustibil solid F Distana minim , ntruct tubulatura de evacuare Vitocrossal se afl pe o suprafa mare n apropierea elementelor inflamabile. La folosirea unui sistem comun de evacuare: Elementul terminal al tubulaturii de evacuare a gazelor arse i capacul ahtului trebuie realizate din material neinflamabil (de ex. aluminiu).

A Prelungirea co ului din material rezistent la temperaturi foarte ridicate ale funinginii B Capac aht, aluminiu C Admisie aer/ventilare posterioar D Tubulatur de evacuare Vitocrossal

A Prelungirea co ului din material rezistent la temperaturi foarte ridicate ale funinginii B Element de cap t din material neinflamabil C Capacul ahtului (de la instalator) D Admisie aer/ventilare posterioar E Tubulatur de evacuare Vitocrossal F Co ul de fum pentru generatorul de c ldur pe combustibil solid G Distana minim , ntruct tubulatura de evacuare Vitocrossal se afl pe o suprafa mare n apropierea elementelor inflamabile. Tubul terminal i capacul ahtului din aluminiu sunt livrate ca accesorii. Pachetul de baz pentru aht (con ine capacul ahtului): & Diametru sistem 80 (conduct rigid de evacuare a gazelor arse) Nr. de comand 7190 198 & Diametru sistem 100 Nr. de comand 7190 199

Tubulatur de evacuare a gazelor arse/admisie aer din material plastic (PPs) pentru evacuare vertical prin acoperi uri nclinate i acoperi uri teras (tip C 33x conform TRGI '86/96) Pentru evacuare vertical prin acoperi n cazul amplas rii cazanului Vitocrossal la mansard
Evacuarea prin acoperi se utilizeaz numai dac plafonul spa iului util formeaz n acela i timp acoperi ul sau dac peste plafon se afl direct podul (pod mic). n cazul evacu rii prin pod, trebuie ca sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer s fie condus printr-un tub metalic suplimentar de protec ie pentru a-l proteja de deterior ri mecanice (normative n vigoare). Ea poate fi condus i pe dup un c prior de sus inere sau un zid al unui spa iu amenajat la mansard , dac clasa de protec ie la foc a c priorului corespunde clasei plan eului (de ex. B30). De aceea nu se impune p strarea unei distan e minime fa de componentele inflamabile, att n nc perea de amplasare ct i la evacuarea prin acoperi .

5835 186-6 RO

Indica ie Cazanele n condensa ie cu putere nominal > 50 kW trebuie amplasate, conform normativelor n vigoare, ntr-o nc pere separat i aerisit (Vitocrossal 300 de 66 kW).

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

29

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Prin verific ri conform normativelor n vigoare s-a dovedit, c att la cazanul Vitocrossal ct i la sistemul de evacuare gaze arse/ admisie aer nu se nregistreaz n nici un punct al suprafe ei, temperaturi mai mari de 85 C. Vitocrossal pn la 35 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Diametru interior tubulatura pentru admisie aer Vitocrossal, 49 kW i 66 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Diametru interior tubulatura pentru admisie aer Certificarea evacu rii verticale prin acoperi (la tubulaturi concentrice evacuare gaze arse/admisie aer) ca unitate tehnic complet n combinaie cu cazane n condensa ie Vitocrossal a fost solicitat .

7 80 mm 7 125 mm 7 100 mm 7 150 mm

Evacuare vertical prin acoperi teras

Gulerul pentru acoperi ul teras se va prinde de nvelitoarea acoperi ului conform normativelor n vigoare referitoare la acoperi urile teras (vezi pag. 51). Evacuarea prin acoperi se introduce de sus i se fixeaz pe gulerul pentru acoperi ul teras . Indica ie Diametrul gurii din acoperi trebuie s fie de minim: & Diametru sistem 80 mm: 130 mm & Diametru sistem 100 mm: 160 mm Numai dup efectuarea montajului complet, se va fixa tubulatura de evacuare a gazelor arse cu o brid de construc ia acoperi ului. Dac exist mai multe evacu ri verticale prin acoperi a ezate al turi, trebuie p strate, conform normativelor n vigoare, distan ele minime corespunz toare ntre ele i fa de celelalte elemente constructive de 1,5 m.

Num r max. de coturi & 87: 2 buc i sau & 45: 3 buc i La num r diferit de coturi trebuie sc zut sau adunat la lungimea maxim a tubului, 0,5 m pentru coturi de 87 respectiv 0,3 m pentru coturi de 45. Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie s fie prev zut n camera de amplasare cu o gur de revizie pentru control i cur ire.

30

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Putere nominal kW pn 49-66 la 35 Diametru sistem mm 80 100

A Admisie aer B Gaze arse

1 Racordul de gaze arse al cazanului (inclus n setul de livrare al cazanului) 2 Evacuare prin acoperi gaze arse/ admisie aer cu brid de fixare Culoarea neagr sau c r mizie Prelungiri deasupra acoperi ului 0,5 sau 1,0 m lungime sunt livrabile la comand . 3 Panouri protectoare obi nuite 4 igl universal de acoperi pentru acoperi uri cu igl Culoarea neagr sau c r mizie sau pentru igle-solz, pl ci de ardezie i alte tipuri de acoperi Culoarea neagr sau c r mizie sau Guler pentru acoperi teras sau Element de trecere a tubului prin acoperi pentru igle Klber Culoarea neagr sau c r mizie ( igla Klber trebuie pus la dispozi ie de instalator) 5 Por iune de vizitare (gaze arse/ aer) , dreapt (1 buc.) 6 Muf de mbinare evacuare gaze arse/admisie aer 7 Cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87 (1 buc.) 45 (2 buc.) 8 Tub evacuare gaze arse/admisie aer 1 m lungime 0,5 m lungime Brid de fixare, alb (1 buc.) (tubulatur evacuare gaze arse/admisie aer)

80

100

80

100

80 80

100 100

80 80

100 100

4
80 80 80 100 100 100

80

100

80

100

Indica ie Se vor respecta normativele n vigoare. n special n Bavaria exist norme precise cu privire la evacuarea vertical prin acoperi . Dac o lungime de 400 mm perpendicular pe suprafa a acoperi ului nu este suficient conform unor normative speciale, se pot livra elemente de prelungire. Autorizarea acestora este asigurat cu sistemul de evacuare a gazelor arse.

Lungimea total max. a tubulaturii de evacuare gaze arse


Putere nominal a (lungime max.) b (distan a minim de amplasare) diametru sistem 80 diametru sistem 100 kW m m mm 9-27 10 400 13-35 8 400 16-49 10 400 22-66 6 1000

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

31

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Tubulatur de evacuare a gazelor arse/admisie aer din material plastic (PPs) pentru evacuare prin peretele exterior (tip C53x conform TRGI '86/96)
Cazanul Vitocrossal poate fi racordat i la o tubulatur de evacuare a gazelor arse f r aht, condus pe peretele exterior. Aspira ia aerului de ardere se realizeaz prin piesa de aspira ie. Tubul exterior vertical serve te ca tub de protec ie i datorit stratului de aer existent are rol termoizolant. Vitocrossal pn la 35 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Diametru interior tubulatur exterioar Vitocrossal, 49 kW i 66 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Diametru interior tubulatur exterioar

7 80 mm 7 125 mm 7 100 mm 7 150 mm

n func ie de n l imea acoperi ului exist diferite posibilit i de montare. Certificarea evacu rii prin peretele exterior (la tubulaturi concentrice evacuare gaze arse/admisie aer) ca unitate tehnic complet n combinaie cu cazane n condensa ie Vitocrossal a fost solicitat .

A B C D

Gaze arse n l ime max. 10 m lungime liniar Admisie aer lungime liniar kW pn 49 66 la 35 Diametru sistem mm 80/125 100/150

Putere nominal

32

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

1 Racordul de gaze arse al cazanului (inclus n setul de livrare al cazanului) Tub evacuare gaze arse/admisie aer (160 mm lungime) cu ghidaj pentru senzorul de temperatur a gazelor arse la Vitotronic. 2 Teu de vizitare gaze arse/admisie aer 87 (1 buc.) sau

80/125

100/150

80/125

100/150

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Putere nominal kW pn 49 66 la 35 Diametru sistem mm 80/125 100/150 Putere nominal kW pn 49 66 la 35 Diametru sistem mm 80/125 100/150

3 4 5

6 7

qP

qQ

Por iune de vizitare (gaze arse/ aer) , dreapt (1 buc.) i Cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87 (1 buc.) Muf de mbinare evacuare gaze arse/admisie aer * 1 Tub evacuare gaze arse/admisie aer 1,95 m lungime (1 buc.) 1 m lungime (1 buc.) 0,5 m lungime (1 buc.) Element de mascare pentru perete Brid de fixare, alb (1 buc.) (Tubulatur gaze arse/aer i tubulatur perete exterior) Por iune de vizitare (gaze arse/ aer) , dreapt (1 buc.) sau Por iune de vizitare pentru peretele exterior, dreapt (1 buc.) Pachet pentru perete exterior cu cot pentru peretele exterior element pentru admisia aerului man on dublu Element terminal pentru perete exterior (la n l ime redus peste acoperi ) Cot de evacuare gaze arse/admisie aer 87 (1 buc.) 45 (2 buc.) sau Cot pentru peretele exterior 87 (1 buc.) 45 (2 buc.)

80/125 80/125 80/125

100/150 100/150 100/150

80/125 80/125

100/150 100/150

80/125

100/150

80/125 80/125

100/150 100/150

80/125

100/150

80/125

100/150

qW Tub evacuare gaze arse/admisie aer 1,95 m lungime (1 buc.) 1 m lungime (1 buc.) 0,5 m lungime (1 buc.) sau Element de cap t pentru peretele exterior 1,95 m lungime (1 buc.) 1 m lungime (1 buc.) 0,5 m lungime (1 buc.) Panouri protectoare obi nuite qE Evacuare prin acoperi gaze arse/ admisie aer* 1 Perete exterior, cu brid de fixare (n caz de n l ime mare deasupra acoperi ului) Culoarea neagr sau c r mizie Prelungiri deasupra acoperi ului, 0,5 sau 1,0 m lungime pot fi livrate la comand qR igl universal de acoperi pentru acoperi uri cu igl Culoarea neagr sau c r mizie sau pentru acoperi uri cu igle-solz, pl ci de ardezie i alte tipuri de acoperi ) culoare neagr sau c r mizie sau Element de trecere a tubului prin acoperi pentru igle Klber Culoare neagr sau c r mizie ( igla Klber corespunz toare trebuie pus la dispozi ie de instalator)

80/125

100/150

80/125 80/125

100/150 100/150

80/125

100/150

80/125

100/150

4
80/125

80/125

100/150

Lungimea total max. a tubulaturii de evacuare gaze arse


Putere nominal lungime max. diametru sistem 80 diametru sistem 100 kW m m 9-27 12 13-35 9 16-49 9 22-66 9

Se consider 2 coturi 87 (incl. coturi de racordare) sau 3 coturi 45 i 2,5 m lungimea elementului de leg tur D. n cazul unui num r diferit de coturi trebuie sc zut respectiv ad ugat din lungimea maxim prescris 0,5 m pentru coturi de 87 respectiv 0,3 m pentru coturi de 45. n cazul unei alte lungimi a elementului de leg tur D trebuie sc zut respectiv adunat valoarea diferen ei existente.

Exemplu: Vitocrossal 300, 9-27 kW, cu 3 coturi de 87 i 3 m lungimea elementului de leg tur D: Din lungimea maxim a tubulaturii de evacuare a gazelor arse de 9 m trebuie sc zut o lungime de 0,5 m pentru cot i 0,5 m pentru elementul de leg tur . Lungimea maxim este n acest caz 8 m.

Sistem de evacuare gaze arse /admisie aer (AZ) din material plastic (PPs) pentru evacuarea printr-un aht din material u or
Dac la instalarea cazanului Vitocrossal ntr-un spa iu locuibil cu unul sau mai multe etaje deasupra, nu exist aht, atunci se poate monta ulterior un aht, care ocup pu in loc, n cazul solicit rii unor valori sc zute de temperatur . ahtul utilizat trebuie s ndeplineasc condi iile prev zute de DIN 18160-1 cu privire la co urile de fum sau s fie avizat.
*1

5835 186-6 RO

n cazul evacu rii prin acoperi (gaze arse/admisie aer) trebuie instalat la diametrul tubulaturii de 100 o muf de mpingere pentru inversarea direc iei de mbinare a tubulaturii pentru evacuare prin peretele exterior.

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

33

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Piese modelante pentru aht de la firma Skoberne (din beton u or) Ancorarea elementului de trecere prin acoperi n cazul pieselor modelante din beton u or pentru aht
(la montarea ahtului pn sub nvelitoarea acoperi ului)

mm

a mm 240 300

b mm 45 45

150 210

Durat de rezisten la foc 90 min 90 min

Elemente pentru aht Skobifix 90 de la firma Skoberne (din ceramic poroas )


A B C D

Se pot ob ine de la firma Skoberne: Evacuare prin acoperi Acoperi pentru igle obi nuite sau igle de plumb Ultima pies modelant pentru aht Ancorarea elementului de trecere prin acoperi

Ultimul element modular pentru aht C trebuie adaptat la nclinarea acoperi ului.

Elemente modulare pentru aht de la firma Promat

Un sistem de ahturi aprobate, din beton u or sau ceramic poroas se poate procura de la firma Skoberne. Adresa firmei Skoberne: Skoberne GmbH Technik und Vertrieb Ostendstrae 1 D-64319 Pfungstadt

A Muf PROMATECT B Pies fasonat PROMATECT C Tubulatura de evacuare a gazelor arse Diametru sistem mm 80 100 a mm b mm c mm d mm Durat de rezisten la foc 30 min 90 min 30 min 90 min

140 140 180 180

25 40 25 40

128 128 168 168

165 180 205 220

34

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Postfach 109 564 D-40835 Ratingen

Element de trecere prin acoperi n cazul ahtului cu elemente modulare Promat

A Muf PROMATECT B Pies fasonat PROMATECT C Tubulatura de evacuare a gazelor arse Un sistem de ahturi aprobat, din pl ci de protec ie mpotriva incendiului din silicat de calciu, se poate procura de exemplu de la firma Promat. Adresa firmei Promat: Promat GmbH

A Sistem de evacuare coaxial vertical prin acoperi B Acoperi pentru igle obi nuite sau igle de plumb C aht din material u or cu piese fasonate din fibre minerale PROMATECT Ultimul element modular trebuie adaptat la nclinarea acoperi ului.

Func ionare cu racord la co


Tubulatur de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) pentru evacuare printr-un aht (tip B conform TRGI '86/96)
Pentru func ionare cu racord la co este necesar o tubulatur de evacuare a gazelor arse ca element de leg tur ntre Vitocrossal i aht ca i pentru parcurgerea ahtului. Amplasarea este posibil numai n nc peri prev zute cu o gur de aerisire cu sec iune liber transversal de min. 150 cm 2 sau 2 75 cm 2 (conform TRGI '86/96). Indica ie Vitocrossal 300, 66 kW, trebuie amplasate, conform normativelor n vigoare, ntr-o nc pere separat i aerisit corespunz tor. Sec iunea transversal trebuie s fie de cel pu in 150 cm 2 i pentru fiecare cazan cu puterea nominal total de peste 50 kW, cte 2 cm 2 n plus pentru fiecare kW de putere nominal . Aceast sec iune transversal trebuie s fie realizat prin cel mult 2 guri de aerisire (se vor respecta normativele n vigoare). Sistemul de evacuare al gazelor arse se racordeaz la racordul de gaze arse al cazanului. Aerul de ardere se preia din nc perea de amplasare prin intermediul rostului inelar al piesei pentru racordarea cazanului. Pentru evacuarea prin ahturi sau canale aerisite longitudinal, care corespund normativelor interna ionale referitoare la co urile de fum conform DIN 18160-1 sau care au o durat de rezisten la foc de 90 minute (F 90/L90) sau o durat de rezisten la foc de 30 minute (F 30/L 30) la cl diri cu n l ime redus . nainte de montaj trebuie verificat de serviciul de resort, dac ahtul respectiv ndepline te condi iile necesare pentru utilizare. ahturile la care nainte au fost racordate cazane pe combustibil lichid sau pe combustibil solid, trebuie bine cur ite. Nu au voie s r mn depuneri care se pot desprinde (n special reziduuri de sulf i funingine) pe suprafa a interioar a co ului de fum. Dac exist alte orificii de racordare, ele trebuie astupate etan cu materiale adecvate. Acest lucru nu este valabil pentru guri de cur ire i de control care sunt prev zute cu dispozitive de nchidere pentru cur irea co urilor de fum i pentru care s-a atribuit un certificat. nainte de montaj se verific , dac ahtul este perfect drept de sus pn jos sau dac prezint o deformare (test cu oglinda). nainte de punerea n func iune a instala iei de evacuare a gazelor arse trebuie efectuat testul de etan eitate de c tre serviciul competent. Acest lucru se poate realiza la func ionare cu racord la co numai printr-o verificare cu presiune. n nc perea de amplasare trebuie s fie instalat n instala ia de evacuare a gazelor arse cel pu in o gur de revizie pentru control i cur ire i pentru testul de etan eitate.

Exemplu: Vitocrossal 300, 66 kW 150 cm 2 + 16 2 cm 2 = 182 cm 2 sau 2 91 cm 2 a Bei der Montage in sterreich sind die einschlgigen Sicherheitsbestimmungen der VGW-TR Gas (G1) 1985, VGW-TRF (G2), NORM, VGW, VE und die landesgesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 5835 186-6 RO Vitocrossal pn la 35 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse Vitocrossal, 49 kW i 66 kW: Diametru interior tubulatura de gaze arse

7 80 mm 7 100 mm

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

35

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Dac instala ia de evacuare a gazelor arse nu este accesibil de pe acoperi , atunci trebuie prev zut nc o gur de vizitare dup u a de cur ire a co ului de la mansard . Scurgerea condensului din tubulatura de evacuare a gazelor arse la cazan trebuie s fie asigurat printr-o pant corespunz toare de minim 3. Instala ia de evacuare a gazelor arse trebuie condus peste acoperi (por iunea de deasupra acoperi ului paralel cu nclinarea acoperi ului, conform normativelor n vigoare). Se pot utiliza i alte tuburi de evacuare a gazelor arse, aprobate de DiBt, dac de exemplu, datorit lungimii mai mari a tubulaturii de evacuare a gazelor arse este necesar un diametru mai mare de tub. n acest caz, certificatul de func ionare conform normativelor n vigoare, trebuie pus la dispozi ie de produc torul tubulaturii de evacuare a gazelor arse. Pentru Vitocrossal 300 se pot comanda tubulaturi de evacuare a gazelor arse cu diametrul de 80 i 100 mm. Dimensionarea ia n considerare pentru Vitocrossal 300 un debit masic de gaze arse de: 15 kg/h 20 kg/h 27 kg/h 39 kg/h de la 19 pn la 27 kW, de la 12 pn la 35 kW, de la 16 pn la 49 kW, de la 22 pn la 66 kW

Aici sunt luate n consideraie 3 coturi de 90. Rezisten a calculat pe traiectul gazelor arse din tubulatura de evacuare nu are voie s dep easc 30 Pa.

Dimensiunile minime interioare al ahtului


Diametru sistem A Diametru exterior muf a mm Distan a minim interioar a ahtului b c p trat drepcircular mm tunghiu- mm lar (latura scurt ) mm 135 135 155 170 170 190

80 100

94 128

Num r max. de coturi: & 87: 3 buc i sau & 45: 3 buc i sau & 30: 4 buc i sau & 15: 4 buc i L imea rostului inelar la intrarea n aht trebuie s fie de min. 3 cm.

36

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Tubulatura de evacuare a gazelor arse * 1, diametru sistem 80 und 100 (componente) (tip B 23/B 33 conform TRGI '86/ 96)
Putere nominal kW pn 49 66 la 35 Diametru sistem mm 80 100

A B C D E

Ventilare posterioar Gaze arse Gur de vizitare Admisie aer Element de leg tur = din lungimea vertical sau max. 3 m

5835 186-6 RO

1 Racordul de gaze arse al cazanului (inclus n setul de livrare al cazanului) 2 Sistem de baz pentru aht (rigid) Compus din: Cot de racordare in suport Capac aht Elemente de distan are (3 buc i) sau Pachet de baz pentru aht (PPs, rigid) pentru co uri de fum cu dou canale, unul pentru cazanul pe combustibil solid Compus din: Cot de racordare in suport Capac aht (aluminiu) Tub terminal (aluminiu) Elemente de distan are (3 buc i) Elemente de distan are (3 buc.) 3 Tub evacuare gaze arse 1,95 m lungime (2 buc. de 1,95 m = 3,9 m) 2 m lungime (2 buc. de 2 m = 4m) 1,95 m lungime (1 buc.) 2 m lungime (1 buc.) 1 m lungime (1 buc.) 0,5 m lungime (1 buc.) 4 Por iune de vizitare , dreapt (1buc.) 5 Cot evacuare gaze arse 87 (1 buc.) 45 (2 buc.) 6 Element de mascare pentru gura de aerisire (1 buc.) Cot evacuare gaze arse (pentru montajul n ahturi oblice) 30 (2 buc.) 15 (2 buc.) Teu de vizitare 87 (1 buc.) sau Cot pentru revizie 87 (1 buc.) Element de mascare evacuare gaze arse i alimentare cu aer din nc perile al turate 80/125 mm (tip B 33 conform TRGI '86/96) n cazul instal rii cazanului Vitocrossal 300 cu tubulatur de evacuare gaze arse/admisie aer pn la intrarea n aht ntr-o nc pere de locuit cu aerul de ardere asigurat din spa ii care comunic cu nc perea de amplasare a cazanului (vezi instruc iunile de proiectare) Racord de trecere de la Diametru sistem 80 la 100 mm

80

100

80

100

80 80

100 100

80 80

100 100

80 80

100 100

80

100

80 80

100 100

80

100

*1

Poate fi instalat i sistemul flexibil de evacuare a gazelor arse de la Vitodens (vezi Instruc iunile de proiectare Vitodens).

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

37

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Lungimea total max. a tubulaturii de evacuare a gazelor arse pn la racordul cazanului la diametrul tubulaturii de gaze arse de 80 sau 100
Putere nominal lungime max. diametru sistem 80 diametru sistem 100 kW m m 9-27 20 12-35 20 16-49 25 22-66 25

Se consider 3 coturi 87 (incl. coturi de racordare) sau 4 coturi 45, sau 4 coturi 30, sau 4 coturi 15.

n cazul unui num r diferit de coturi trebuie sc zut respectiv ad ugat la lungimea maxim prescris 0,5 m pentru coturi de 87 respectiv 0,3 m pentru coturi de 45. Exemplu: La lungimi mai mari ale tubulaturii de evacuare a gazelor arse poate fi instalat i sistemul de evacuare a gazelor arse cu diametrul DN 150 (vezi instruc iunile de proiectare Vitocrossal 300 de la 87 kW).

Racord cu tubulatur de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) la un co insensibil la umezeal (depresiune la co )
La co uri insensibile la umezeal conform EN 13384 au voie s fie racordate cazane n condensaie Vitocrossal 300, dac se confirm de c tre fabricantul co ului de fum, pe baza parametrilor de gaze arse respectivi i innd cont de condi iile de la fa a locului (de exemplu temperatura pe retur a agentului termic, tipul elementului de leg tur ) c acel co este indicat pentru instalaia respectiv . Ca element de leg tur trebuie s se utilizeze o tubulatur de evacuare a gazelor arse, conform normativelor referitoare la lucr ri de construc ii, etan i insensibil la umezeal . Pentru aceasta se poate utiliza sistemul de evacuare a gazelor arse din material plastic (PPs) livrat ca accesoriu pentru Vitocrossal 300. Racordul ntre tubulatura de evacuare a gazelor arse i co ul de fum insensibil la umezeal se poate procura de exemplu de la firma Plewa la comand respectiv de la firma Schiedel sub denumirea de Adaptor Schiedel . Adrese: Plewa-Werke GmbH D-54662 Speicher/Eifel Schiedel GmbH & Co. Hauptverwaltung Lerchenstrae 9 D-80995 Mnchen

A B C D E F G H

Adaptor Gaze arse Ventilare posterioar Co de fum insensibil la umezeal Gur de vizitare Admisie aer Adaptor cu fi Firma Schiedel Adaptor cu fi Firma Plewa

38

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare) 4.4 Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse din material plastic
Componente gaze arse/admisie aer
Tub evacuare gaze arse/admisie aer
(la nevoie se poate scurta) Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 150

c 40 40

Diametru sistem 80 mm

Diametru sistem 100 mm

Cot evacuare gaze arse/admisie aer (AZ) (87)


Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 150

c 40 40

d 120 170

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

39

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Cot evacuare gaze arse/admisie aer (AZ) (45)
Unitate de livrare 2 buc i Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 150

c 40 40

Por iune de vizitare evacuare gaze arse/admisie aer (dreapt )


Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 150

c 40 40

d 270 270

Diametru sistem 80 mm

Diametru sistem 100 mm

Teu de vizitare gaze arse/admisie aer (87)


Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b c 80 125 40 110 150 40

d 140 130

e 120 140

Diametru sistem 80 mm

40

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)

Diametru sistem 100 mm

Tub de evacuare gaze arse/admisie aer pentru senzor gaze arse


Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 150

c 40 40

d 42 35

4
Diametru sistem 80 mm

Diametru sistem 100 mm

Muf de mbinare evacuare gaze arse/admisie aer


Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 150

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

41

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Element de mascare pentru perete
Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 130 230 152 230

Brid de fixare

alb , pentru instalarea pe peretele interior i exterior Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a 125 150

b 100 100

42

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Evacuare prin acoperi gaze arse/admisie aer A
cu reduc ie B (numai diametru sistem 80) i cu brid de fixare

Diametru sistem 100 mm

Diametru sistem 80 mm

Element prelungitor deasupra acoperi ului

Diametru sistem 100 mm Diametru sistem 80 mm 5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

43

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Racord pentru peretele exterior evacuare gaze arse/admisie aer (inclusiv elemente de mascare)
Numai pentru diametru sistem 80 mm

Componente pentru instalarea pe peretele exterior


Pachet cu elemente pentru peretele exterior
Cot pentru peretele exterior A cu element admisie aer B , muf dubl C (numai pentru sistem 100) i element de mascare D Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b c 80 125 120 110 150 295

d 120 170

e 250 165

Diametru sistem 80 mm

44

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)

Diametru sistem 100 mm

Element de cap t pentru peretele exterior


Diametru sistem mm 80 * 1 100 Dimensiuni [mm] a b 110 150

c 40

Cot pentru peretele exterior (45)


Diametru sistem mm 80 * 1 100 Dimensiuni [mm] a b 110 150

c 40

5835 186-6 RO

*1

Se vor utiliza componente evacuare gaze arse/admisie aer (vezi pag. 39).

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

45

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Cot pentru peretele exterior (87)
Diametru sistem mm 80 * 1 100 Dimensiuni [mm] a b 110 150

c 40

d 170

Element de cap t pentru peretele exterior


Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 125 110 152

c 110 90

d 57 61

4
Element de vizitare pentru peretele exterior
Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 110 150

c 40

Componente pentru sistem monotubular


Tub evacuare gaze arse
(dac este necesar, tuburile se pot scurta) Diametru sistem mm 80 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a 80 110 125 160 184 b 94 128 145 184 227 c 57 72 75 83 122 d 500/1000/1950 500/1000/2000 500/1000/2000 500/1000/2000 500/1000/2000

*1

Se vor utiliza componente evacuare gaze arse/admisie aer (vezi pag. 39).

46

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Cot evacuare gaze arse (87)
Diametru sistem mm 80 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a b 80 94 110 128 125 145 160 184 200 227

c 60 72 75 83 122

d 94 130 150 170 350

e 94 130 150 170 310

Cot evacuare gaze arse (45)


Unitate de livrare 2 buc i Diametru sistem mm 80 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a b 80 94 110 128 125 145 160 184 200 227

c 60 72 75 83 122

Pachet de baz pentru aht

(compus din cot de sprijin, in suport, capac aht i elemente de distan are)

Cot de racordare
Diametru sistem mm 80 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a 80 110 125 160 200 b 94 128 145 184 227 c 60 72 75 83 122 d 80 112 120 137 153 e 210 245 264 296 490 f 120 120 147 163 310

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

47

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


in suport
Diametru sistem mm 80 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a b 350 50 350 50 400 50 400 50 400 50

c 50 50 50 50 50

Capac aht din material plastic (PPs)


(elementele de fixare sunt incluse n setul de livrare) Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a 80 111

b 198 201

Capac aht din aluminiu

pentru emineu cu dou canale (combustibil solid) Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] a b 80 328 110 270

Element de distan are


Set de livrare 3 buc i (pentru un diametru interior al ahtului 130 130 mm pn la 250 250 mm sau 150 mm pn la 300 mm). distan a max. 5 m.

48

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Element de vizitare, (drept)
Diametru sistem mm 80 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a b 80 94 110 128 125 145 160 184 200 227

c 60 72 75 83 122

d 210 201 205 225 300

Teu de vizitare
Diametru sistem mm 80 Dimensiuni [mm] a b c 80 94 60

d 142

e 130

Diametru sistem 80 mm

4
Cot de vizitare
Diametru sistem mm 100 125 150 200 Dimensiuni [mm] a b 110 128 125 145 160 184 200 227

c 72 75 83 122

d 143 148 159 350

e 142 148 163 310

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

49

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Diafragm pentru aerisire
Diametru sistem mm 80 100 Dimensiuni [mm] d 80 110

A Element de distan are

Dispozitiv de siguran mpotriva curentului invers de gaze arse

Componente pentru c i separate pentru gazele arse i aerul de ardere


Numai pentru diametru sistem 80 mm

Cot admisie aer (87)

Tubulatur de admisie aer

(dac este necesar, tuburile se pot scurta)

50

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Cot admisie aer (45)
Unitate de livrare 2 buc i

Protec ia admisiei de aer la curent

Teu gaze arse/admisie aer C 8

Elemente pentru acoperi


Acoperi pentru tigle obi nuite
(indicat pentru nclin ri ale acoperi ului de la 25 pn la 50)

Element de trecere a tubului prin acoperi pentru igle Klber


(numai pentru diametru sistem 80 mm) (indicat pentru nclin ri ale acoperi ului de la 20 pn la 50)

A Acoperi pentru igle obi nuite sau igle de plumb B Element de trecere a conductei de evacuare

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

51

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Guler pentru acoperi ul teras

A B C D

Umplutur de pietri Strat izolator Strat de aerisire Termoizola ie Dimensiuni [mm] a b 110 390 170 470

E Izola ie F Plan eu G Sistem de evacuare coaxial vertical prin acoperi

Diametru sistem mm 80 100

c 150 150

Obturator pentru perete pentru evacuare gaze arse/admisie aer


(numai pentru diametru sistem 80 mm)

52

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Sistem de evacuare gaze arse/admisie aer (continuare)


Etaj n tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer
(de exemplu n ahturi oblice) (2 cot evacuare gaze arse/admisie aer 45) Deviere minim & 100 mm la un diametru al sistemului 80 mm & 100 mm la un diametru al sistemului 100 mm Se mbin ntre ele dou coturi evacuare gaze arse/admisie aer 45 i se introduc n tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer. Deviere & peste 100 mm la un diametru al sistemului 80 mm & peste 120 mm la un diametru al sistemului 100 mm: n func ie de deviere (dimensiunea A) se instaleaz ntre cele dou coturi de 45 pentru evacuare gaze arse/admisie aer o prelungire evacuare gaze arse/admisie aer (dimensiunea B). Diametru sistem 80 mm Deviere A (mm) 150 Prelungire B (mm) 122 n l ime con- C (mm) 270 structiv

200 193 330

250 264 380

300 384 430

350 405 480

390 500 547

Diametru sistem 100 mm Deviere A (mm) 200 Prelungire B (mm) 170 n l ime con- C (mm) 320 structiv

250 240 360

300 310 410

350 380 400

390 440 505

Anex 5.1 Normative i dispozi ii


Cazanele n condensa ie pe combustibil gazos Vitocrossal 300 de la firma Viessmann corespund, din punct de vedere constructiv i al func ion rii, normativelor n vigoare. Cazanul este certificat CE. Se poate monta n instala ii de nc lzire cu circula ie for at a agentului termic cu temperaturi admise pe tur (= temperaturi de siguran ) de pn la 110 C, conform DIN 12828. Temperatura maxim ce poate fi atins pe tur este cu cca 15 K mai mic dect temperatura de siguran . Pentru conceperea i func ionarea instala iei trebuie respectate normativele n vigoare. Lucr rile de racordare a circuitului de gaz i a traiectului de evacuare al gazelor arse, de punere n func iune, de conectare electric i de ntre inere/repara ie trebuie efectuate de c tre firma de specialitate. Instalarea unui cazan n condensa ie trebuie aprobat de ROMGAZ. n unele ri sunt necesare aprob ri pentru instalaia de evacuare a gazelor arse i pentru evacuarea condensului n reeaua de canalizare. nainte de nceperea montajului trebuie anun ate serviciile competente. Recomand m ca ntre inerea i cur irea s se realizeze anual. Cu acest prilej trebuie verificat, dac ntreaga instala ie func ioneaz irepro abil. Deficien ele care apar trebuie ndep rtate. Cazanele n condensa ie se vor utiliza numai cu tubulaturi de evacuare a gazelor arse adecvate, verificate i omologate. Trecerea pe alt tip de gaz, dect cele trecute pe pl cu a cu caracteristici pentru rile de destina ie, trebuie realizat de c tre o firm de instala ii de nc lzire autorizat care solicit i omologarea conform legisla iei n vigoare n ara respectiv .

EnEV 1. BlmSchV FeuVo DIN 1986 DIN 1988 DIN 4701 DIN 4753 DIN 18160 DIN 18380 DIN 57116 EN 677 EN 12828 EN 13384 ATV-DVWK-A 251 DVGW G 260 DVGW G 600 VITOCROSSAL 300

Normativele cu privire la economia de energie Erste Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Normativ cu privire la instala iile de ardere mici i medii) Feuerungsverordnung der Bundeslnder Werkstoffe Entwsserungssystem Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstcken Regeln fr die Berechnung des Wrmebedarfes von Gebuden Wassererwrmer und Wassererwrmungsanlagen fr Trink- und Betriebswasser Hausschornsteine Heizungsanlagen und zentrale Wassererwrmungsanlagen (VOB) Elektrische Ausrstung von Feuerungsanlagen Cazan n condensa ie pe combustibil gazos Sisteme de nc lzire n cl diri Proiectarea instala iilor de nc lzire cu ap cald Instalaii de evacuare a gazelor arse Procedeu de calcul termic pe baz de c ldur i curgere Einleitung von Kondensaten aus gas- und lbetriebenen Feuerungsanlagen Gasbeschaffenheit Technische Regeln fr Gasinstallationen (TRGI) ISCIR PT A1/2002 NT - DPE 01/2004

5835 186-6 RO

VIESMANN

53

Anex (continuare)
Gasverbrauchseinrichtungen, Brennwerttechnik Technische Regeln Flssiggas (TRF) Systeme aus Gasfeuersttte und Abgasleitung Directive cu privire la mpiedicare producerii unor deterior ri cauzate de coroziune i depunere de piatr n instala ii de nc lzire cu ap cald VdTV 1466 Merkblatt Wasserbeschaffenheit VDE Vorschriften und Sondervorschriften der rtlichen Energieversorgungsunternehmen (Normative i normative speciale ale firmelor locale care furnizeaz energia electric ). DVGW G 668 DVGW/DVFG DVGW VP 113 VDI 2035

54

VIESMANN

VITOCROSSAL 300

5835 186-6 RO

Index alfabetic (continuare)


A Acoperi pentru igle obi nuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Agent termic, condi ii impuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Autorizare de la oficiul de supraveghere a execu iei construc iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Avantaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 C Cazan pe combustibil solid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Certificat de avizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Componente pentru sistemele de evacuare a gazelor arse . . . . . 39 Condensul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Condi ii de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 11, 20 Conducere prin aht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Conducerea prin aht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24 Coroziune pe circuitul secundar (evitare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Co de fum, cu dou c i de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Co de fum insensibil la umezeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Co insensibil la umezeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Co ul de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cot de vizitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 D Diafragm pentru aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Dispozi ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Distan e minime de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 E Echipamentul de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Elemente pentru acoperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Etaj n tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer . . . . . . . . . . . . 53 Evacuare prin acoperi , vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 24, 29 Evacuare prin acoperi uri teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Evacuare prin peretele exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Evacuare prin aht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Evacuare vertical ca sistem coaxial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 52 Evacuarea prin peretele exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Exemple, Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F Func ionare cu racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Func ionare f r racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 G Grupul de siguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-16, 18 Gulerul pentru acoperi ul teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Gur de aerisire n zid pentru alimentarea cu aer din nc perile al turate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 I nc lzire prin pardoseal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nc perea de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 nc perea de locuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Influen a supradimension rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Informa ii privind produsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Instala ia de evacuare a gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M Mod de func ionare cu racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 35 Mod de func ionare f r racord la co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 25 N Neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 53 P Pompa circuitului de nc lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pompa de circula ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 19 Posibilit i de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Propriet ile apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Protec ie la nghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 R Recomand ri, Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rezisten a la curgere pe circuitul agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . 11 S aht din material u or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16, 18 Sisteme de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sisteme de evacuare a gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22, 24-25, 35 Sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 T Telecomenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Termostat de siguran pentru gazele arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tipuri de automatiz ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 U Unitate tehnic complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Utilizarea c ldurii de condensaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5835 186-6 RO

VITOCROSSAL 300

VIESMANN

55

Firma Viessmann i rezerv dreptul de a efectua modific ri tehnice! 5835 186-6 RO VITOCROSSAL 300

Viessmann S.R.L. RO-507075 Ghimbav Bra ov E-mail: info-ro@viessmann.com www.viessmann.com

56

VIESMANN

Tip rit pe hrtie ecologic , albit f r clor