Sunteți pe pagina 1din 8

z

Structura
sistemelor de educatie din Europa
2009/10:
diagrame schematice

Aceste diagrame ofera o privire de ansamblu asupra structurii sistemelor


generale de educatie din fiecare tara, incepand cu nivelul invatamantului
prescolar, pana la nivelul invatamantului superior.

Ce este Eurydice
Reteaua Eurydice ofera informatii referitoare la sistemele europene de educatie, precum si
o analiza a acestora si a politicilor din domeniu. Se compune din 35 de unitati nationale cu
sediul in 31 de tari participante in cadrul programului Uniunii Europene in domeniul educatiei si formarii pe parcursul intregii vieti (statele membre ale UE, Spatiul Economic European si Turcia); este coordonata si gestionata de catre Agentia Executiva pentru Educatie,
Audiovizual si Cultura a Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, care elaboreaza publicatiile si bazele sale de date.
Toate publicatiile Eurydice sunt disponibile gratuit la adresa http://www.eurydice.org.

si

Ghid pentru intelegerea acestor diagrame


Pentru a sintetiza si facilita totodata comparatia dintre diferite structuri nationale de invatamant, au fost luate in considerare numai programele educationale cele mai reprezentative.
Studiile de doctorat nu au fost incluse. Invatamantul special, organizat in structuri distincte,
nu a fost luat in consideratie in aceste diagrame.
Informatiile prezentate aici sunt structurate pe nivelurile ISCED (a se vedea pagina 8 pentru
definitii). Pentru tarile in care structura sistemului de invatamant nu corespunde nivelurilor
ISCED, a fost adaugata o bara de ghidare suplimentara, ce corespunde nivelurilor ISCED 0, 1 si
2. Aceste detalii sunt deosebit de necesare in cazul tarilor care organizeaza invatamantul obligatoriu intr-o structura unica, nediferentiind, din acest punct de vedere, invatamantul primar
(ISCED 1) de cel secundar inferior (ISCED 2).
Linii verticale, negre, sunt trasate in bara de referinta pentru a marca diviziunea intre diferitele
cicluri ale nivelurilor ISCED 1-3, pentru tarile in care aceasta divi ziune exista, ca si pentru a indica durata programelor de calificare in ISCED 4 si 5.
Sunt prezentate numai institutiile prescolare cu ,,finalitate educationala, acelea care trebuie sa
angajeze personal (responsabil de un grup de copii) cu o calificare in domeniul educatiei, fie ca
sunt ori nu sunt in responsabilitate ministerului educatiei. Centrele de zi si cele dedicate activitatilor ludice (al caror personal nu are in mod obligatoriu o calificare pedagogica) nu sunt incluse.
Varstele reprezentate in grafic corespund varstelor ,,teoretice de admitere si duratei programelor. Nu sunt luate in calcul nici intrarile precoce ori tardive in sistem, nici duratele prelungite
ale scolaritatii (determinate de repetentie), nici intreruperile. Acest lucru se aplica, in special,
pentru invatamantul post-secundar (ISCED 4) si tertiar (ISCED 5A si 5B): varstele teoretic
preconizate de admitere si durata minima normala a programelor sunt orientative, deoarece acestea variaza. Pentru tarile in cazul carora aceste informatii nu se aplica majoritatii elevilor care-si
finalizeaza studiile, bara de referinta a fost lasata deshisa. In ceea ce priveste distributia pe varste a studentilor si ratele de participare in invatamantul superior in functie de varsta, a se vedea
Figurile C15 si C16 din documentul publicat tot de catre Eurydice, Date cheie referitoare la educatie in Europa.

UNIUNEA EUROPEANA
Belgia Comunitatea Franceza

W W

Belgia Comunitatea de limba germana

Belgia Comunitatea Flamanda

Bulgaria

Republica Ceha

_ S

_
S _

_ W

_ W

Danemarca

[

[

Germania

Estonia

K
K


D K K
K

D K
D

Irlanda

Grecia

Spania


O
F

O

O S

_ O

_ O
O

Franta

W W W

W W W

W W W

W

Italia

Cipru

Letonia

Lituania

Luxemburg

W

W
W
W

Ungaria

_
J W

_ _
_


J W

Malta

Olanda

AustriaJ
D

Polonia

Portugalia

p
_

p
_

S
S

_
W

M
S

Y ] M

Romania

Slovenia

Slovacia

_ _

_
_

_ _

Finlanda

\\

Suedia

Regatul Unit Anglia

Regatul Unit Tara Galilor

Regatul Unit Irlanda de Nord

Regatul Unit Scotia

TARILE AELS/SEE
Islanda

M JM

_ M
JM PM
WM

JM PM M

Liechtenstein

Norvegia

H
[
Z

TARI CANDIDATE
Turcia

Standardul International de Clasificare al Educatiei


(ISCED UOE, editia 1997)
ISCED 0: Invatamant prescolar

Acest nivel este definit ca prima etapa a educatiei organizata intr-o scoala sau un centru
si se adreseasa copiilor cu varste de cel putin 3 ani.
ISCED 1: Invatamant primar

Acest nivel este destinat copiilor cu varstele cuprinse intre 5 si 7 ani, este obligatoriu in toate
tarile si, de obicei, dureaza intre 4 si 6 ani.
ISCED 2: Invatamant secundar inferior

Acest nivel completeaza educatia de baza, care a inceput la nivel primar, prin utilizarea unei structuri orientate mai mult pe obiecte/materii de studiu. Sfarsitul acestui nivel
coincide adesea cu sfarsitul invatamantului obligatoriu.
ISCED 3: Invatamant secundar superior

Acest nivel incepe, in general, la sfarsitul invatamantului obligatoriu. Varsta de admitere este de obicei 15 sau 16 ani. Admiterea este conditionata, in general, de absolvirea
invatamantului obligatoriu dar pot exista si alte conditii (de regula, minimale). Continutul
este orientat de cele mai multe ori, spre aceleasi discipline predate si in invatamantul secundar inferior. Durata acestui nivel de invatamant variaza intre doi si cinci ani.
ISCED 4: Post-secundar non-universitar

Acest nivel cuprinde deopotriva, programe aflate de o parte si de alta a limitei dintre invatamantul secundar superior si cel universitar. Acestea permit sporirea cunostintelor absolventilor ISCED 3. Exemple tipice pentru acest nivel sunt prgramele ce permit celor ce le
urmeaza fie sa fie admisi in cadrul programelor univeristare (ISCED 5), fie sa se pregateasca pentru intrarea directa pe piata muncii.
ISCED 5: Invatamant superior - primul nivel

Admiterea la acest nivel presupune absolvirea cursruilor de nivel ISCED 3 sau ISCED 4.
Include programe educationale de orientare academica (tipul A) - axate pe cuostinte teoretice, si programe de formare practica si tehica (tip B), in general mai scurte decat primele si in care studentiii sunt pregatiti intr-un mod mai specific pentru a intra pe piata
muncii.
Detalii despre programele de cercetare avansata de tip doctoral (ISCED) sau despre cele de nivel
ISCED 5, pot fi gasite in urmatoarele publicatii:
Invatamantul superior in Europa - 2009: Evolutii in cadrul Procesului Bologna, Bruxelles:
Eurydice, 2009
Studiu asupra structurilor de invatamant superior din Europa 2006/2007: Evolutii nationale in
cadrul procesului de la Bologna, Bruxelles: Eurydice, 2007.

Pentru informatii detaliate privind sistemele de educatie prezentate aici, va rugam sa consultati
descrierile nationale complete din baza de date Eurybase de pe site-ul Eurydice:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php.
Explicatii privind termenii nationali utilizati in cadrul diagramelor pot fi consultate in publicatia de
pe site-ul Eurydice, Glosarul european in domeniul educatiei, volumul 2 - Institutii de invatamant,
disponibila la adresa:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/tools_en.php.

Octombrie