UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT „MARKETING ÎN AFACERI”

ANALIZA POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Candidat: Bârsan-Iosif M. Flavia Andra Evelin

Bucureşti, 2010

...................................................................................................................................................................................................3 Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României...............................9 Bibliografie .......................................CUPRINS Introducere ..................6 Concluzii ...................................................................4 Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României…………………................10 2 ..................................................................................................................................................

Trăim în era informaţiilor. Cărţile îţi hrănesc sufletul şi mintea. Bineînţeles. Biblioteca Naţională a României cuprinde un impresionant fond de carte. în special tinerii ar trebui să se reorienteze spre biblioteca fizică (sau digitală). cât şi pe cel extern – în cadrul procesului de închegare a unei organizări macroeconomice moderne. este mult mai simplu să găseşti informaţia căutată pe internet. iar atunci tot ce-ţi rămâne să faci este să cercetezi în continuare.000 de unităţi bibliografice care o situează printre primele zece biblioteci din lume. de 13.000. iar biblioteca un mijloc de a cunoaşte tot ce ne înconjoară. pentru a cunoaşte adevărata valoare a culturii ţării în care trăim. Din punctul meu de vedere. în timp un loc remarcabil. sectorul serviciilor va ocupa. pentru a descoperi secretele care se ascund într-o carte. Cultura reflectă modul unei ţări de a se dezvolta în timp. îţi îmbogăţesc vocabularul fiind şi un excelent mijloc de relaxare. iar promovarea în cadrul Bibliotecii Naţionale a României este crucială. Într-o societate care se bazează foarte mult pe informaţiile furnizate de mass-media.Introducere În momentul actual. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. dar de unde şti că este şi adevărată? Multe informaţii de pe net sunt eronate. de aceea promovarea la nivelul ei ar trebui să incite publicul la lectură. Presupunând că suntem o civilizaţie a epocii tipărite. cu atât mai mult cu cât biblioteca presupune cunoaştere la nivel superior. Este foarte important promovarea în instituţiile culturale. ca fiinţă superioară. 3 . În cadrul acestui nou tip de dezvoltare economică. România se confruntă cu o expansiune reală a activităţilor de servicii – atât pe plan intern. îţi vei dezvolta gândirea şi felul de a comunica. dar ea ne defineşte şi ca naţiune. cultura joacă rolul cel mai important în a da omenirii acei oameni de ştiinţă care vor aduce un beneficiu. iar tot ce contează este să te informezi corect. contribuind la buna dezvoltare şi evoluţie a rasei umane. în toate domeniile. cartea este o efigie a epocii. Şi unde altundeva ai putea căuta decât într -o carte? Iar studiul pe care ţi-l oferă o carte fizică nu-l poate contesta nimeni. Cu fiecare carte citită vei afla ceva nou.

având ca scop creşterea vizibilităţii României în peisajul European. Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural naţional. Crearea unei imagini pozitive a Bibliotecii Naţionale a României. cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice. Accesul se realizează prin intermediul portalului de bibliotecă digitală Manuscriptorium. creşterea prestigiului şi a vizibilităţii acesteia în rândul celor care frecventează târgurile de carte. precum şi cu două expoziţii virtuale: L'ami lointain: Eugen Ionescu şi generaţia sa şi Pitoresc şi gastronomie: 4 . Între 25 şi 29 noiembrie 2009 în Pavilionul Central Romexpo a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură. care cuprinde deja documente digitale din 46 de colecţii şi însumează aproape 85% din manuscrisele digitizate în cadrul bibliotecilor naţionale din Europa. acestea urmând a fi completate cu o cantitate substanţială de informaţii provenind din biblioteci universitare şi din alte instituţii. TelPlus sau Rediscover. oferind acces gratuit la documente de mare valoare. 2. prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor. Biblioteca Naţională a României a participat la proiecte internaţionale precum Manuscriptorium.Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României 1. Prin participarea la proiectele internaţionale Biblioteca Naţională contribuie la asigurarea accesului la imagini digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale europene. dar şi a incunabulelor. Prin participarea la aceste proiecte. Obiectivele specifice ale acestor programe este de a oferi un suport circulaţiei transnaţionale a operelor şi bunurilor culturale şi a promova dialogul intercultural. Biblioteca Naţională a României a participat cu un stand de prezentare a publicaţiilor reprezentative editate sau aflate în colecţiile sale. Biblioteca Naţională a României a contribuit la cunoaşterea patrimoniului cultural naţional în lume. organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. oricând şi de oriunde.

asigurând o cale pentru desfăşurarea rolului metodologic al bibliotecii şi o mai bună vizibilitate a instituţiei în ansamblu. serviciile BNR.meniu-uri şi dineuri oficiale din perioada interbelică. Deschiderea Internaţional În calitate de Centru Naţional de Schimb. în mediul virtual. În anul 2009. 6. parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene. pentru anul precedent. Arhivistică. existente în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României. Promovarea conceptului de biblioteconomie prin activităţi practice ale studenţilor.. odată cu implementarea noului soft integrat de bibliotecă. are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie. El reflectă. Biblioteca Naţională a României realizează în fiecare an. Promovarea Bibliotecii Digitale Naţionale Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale. este accesibil din site Catalogul Bibliotecii Naţionale a României online. Prin schimb internaţional în colecţiile BNR au intrat în anul 2009: carte străină -785 u. Academia de poliţie.Universitatea Ion Mincu . structura. 5.b. Universitatea Bucureşti. Academia de Studii Economice. în luna martie.au efectuat practică de specialitate în Biblioteca Naţională a României. internaţională prin valorificarea activităţii Biroului Schimb 5 . 4. Statistica privind Schimbul Internaţional de publicaţii la nivel naţional. un număr de 90 de studenţi aparţinând facultăţilor: Biblioteconomie. Facultatea de Arhitectură. activitatea. De asemenea. 3. periodice străine în format tradiţional 687 tit şi periodice străine în format online 71 de titluri. Dezvoltarea site-ului În martie 2009 a fost lansat noul site al bibliotecii.

cinematografele de artă. Bibliotecile reprezintă baza resurselor educative pentru copii. în presa scrisă şi virtuală măcar atunci când desfăşoară activităţi de o mare însemnătate. să vină în întâmpinarea solicitărilor acestora facilitându-le accesul la informaţie rapid şi în timp util. studierea acestora de către elevi. iar publicitatea ei trebuie să fie “agresivă” şi consistentă. prezentarea unor cărţi în şcoli/facultăţi. să-i seducă pe clienţi cu noi ispite. fotografie. ar trebui să colaboreze cu alte instituţii de cultură cum ar fi teatrele. trebuie să iasă în întâmpinarea trebuinţelor spirituale ale utilizatorilor reali şi potenţiali. etc. scopul final fiind întâlnirea acestora cu autorul respectiv. în vederea punerii în valoare a fondurilor de carte. tineri şi adulţi. au rol călăuzitor către cultură şi artă pentru toţi cetăţenii. Aceasta trebuie să devină producătoare de informaţii şi produse culturale competitive pe piaţa de profil. săli de expoziţii. iar datorită informaţiilor pe care le pot pune la dispoziţie. Biblioteca Naţională a colaborat cu diverse instituţii de cultură şi de învăţământ. Prin urmare. iar informaţia putere. în acest fel. să fie atractivă şi dinamică. fiind cel mai important centru cultural şi informaţional din ţară are o însemnătate deosebită pentru toate persoanele. să-şi diversifice cromatica acţiunilor. De-a lungul anilor. muzee. De exemplu.Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Naţională a României. Ele promovează lectura. pe plan naţional şi 6 . Biblioteca Naţională ar trebui să îşi orienteze activitatea spre partenerii de comunicare culturală. contactul bibliotecar-client având o importanţă strategică în asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. ştiind faptul că timpul înseamnă bani. De aceea Biblioteca Naţională. astfel încât acesta să se afle “în serviciul utilizatorului”. la televizor. aceasta ar trebui să se promoveze la radio. pentru a atrage şi cititorii mai tineri ar trebui să promoveze cărţile sau autorii în instituţiile de cultură. cu toate că bugetul alocat este mic. Biblioteca trebuie să fie interesată (prin intermediul compartimentului de marketing al produselos şi serviciilor) permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor bibliotecarului. dar ar fi interesant ca acest lucru să se realizeze la scară largă. cei tineri având posibilitatea să intre în contact direct cu scrisul şi să înţeleagă mai bine operele respective. şi atragerea a cât mai multor cititori.

În acest fel. În acest sens ar mai putea să colaboreze cu edituri. este foarte utilă o aplicaţie care măreşte imaginea de pe monitor. sponsori sau investitori.chiar internaţional. Există de asemenea. Pentru cei cu vederea slabă. imprimante braille. dar nu sunt promovate suficient de mult. a cărei opinie are un caracter stabil. 7 . elevii şi studenţii ar învăţa şi ceva folosit pentru buna formare a acestora pe viitor şi se pot alege şi cu noi prieteni. Aceste aplicaţii permit modificare culorilor. Să amenajeze spaţii în care se găsesc diverse reviste sau cărţi pentru diferite hobby-uri. a constrastului şi a luminozităţii. a vitezei de citire. Prestigiul şi vizibilitatea bibliotecii trebuie să fie în permanenţă în atenţia societăţii. care. dar de naţionalitate şi cultură diferite. Cititoarele de ecran redau vizual informaţia de pe ecran. librării şi alte biblioteci în vederea reeditării sau a punerii pe piaţă a unor titluri valoroase. O bună promovare ar putea fi cea de la început de an şcolar. Aceste facilităţi există în Bilbioteca Naţională a României. prin care Biblioteca Naţională ar putea organiza « Ziua porţilor deschise » care să se adreseze elevilor de liceu şi celor de facultate. Promovarea imaginii bibliotecii se bazează pe realitatea activităţilor din instituţie şi pe îndemânarea colectivului managerial de a arăta potenţialilor parteneri. cu tiraj limitat şi de foarte bună calitate sau pentru a organiza evenimente culturale puternice. o scrisoare de intenţie. într-o manieră convingătoare ce avantaje vor avea în cazul stabilirii unor relaţii de cooperare. prin care elevul/studentul să intre în contact direct cu alte persoane de aceeaşi vârstă. sunt de părere ca Biblioteca Naţională ar trebui să stabilească parteneriate cu instituţii publice sau de stat pentru editarea/tipărirea unor lucrări mai speciale. Pentru a se bucura de succes. Pentru a nu adânci discriminarea în ceea ce priveşte o persoană validă şi una cu dizabilităţi în ceea ce priveşte accesul în informaţie s-au creat programe sofisticate numite cititoare de ecran (screan-reader) care permit utilizatorilor nevăzători să se folosească de computer la fel de uşor ca şi un utilizator valid. permit modificarea intensităţii sunetului. o bibliotecă are nevoie de o imagine adecvată. a timbrulu vocal şi recitirea informaţiei. conectate la computer pot tipări un text pe hârtie specială în alfabetul braille. sau probleme sociale (de exemplu : cum să faci un cv. etc). prin organizarea de concursuri şi evenimente de scurtă şi lungă durată pentru a le stimula creativitatea şi a le induce dorinţa de a se informa despre valorile naţionale şi străine. De aceea.

O altă modalitate de promovare ar putea fi existenţa unor ludoteci şi ludotecari profesionişti şi a unor bibliobuze cu program bine definit 8 . De asemenea. agende. cum fac unele ţări nordice. prin servicii de chat şi e-mail de tipul întreabă bibliotecarul. să se adreseze aparatului bibliografic şi de informare şi să îşi ridice nivelul de educaţie şi de cultură. cultural şi etic. Ar putea oferi gratuitate la împrumutul de muzică pe Ipod. şi prin urmare. etc. de promovare a bibliotecii este furnizarea de referinţe prin poşta electronică. ci şi o serie de probleme la nivel de stat. ar trebui să pună la dispoziţie instrumente de comunicare electronice cum ar fi liste şi forumuri de discuţii.Un alt aspect al publicităţii constă în a incita cititorii să viziteze biblioteca. de optimizare a imaginii bibliotecii o constituie spaţiul internet. educaţional. formulare interactive şi chestionare online. În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi pentru a arăta utilizatorilor că opinia lor contează. pagina web a unei biblioteci reprezintă metoda cea mai eficientă de promovare şi un mijloc important de informare şi comunicare cu publicul. formatul flexibil. O modalitate eficientă de satisfacere a utilizatorilor. acest lucru fiind posibil datorită acordurior încheiate între biblioteci şi deţinătorii drepturilor de autor. Ele prezintă avantaje precum uşurinţa transmiterii. Biblioteca Naţională ar putea să-şi promoveze evenimentele culturale prin intermediul internetului si al retelelor de socializare. postere. eventual realizarea unor conturi pe Facebook şi alte reţele de acest gen. platforma paginii web poate fi un bun suport pentru buletine informative care. În acest fel vor fi soluţionate nu doar problemele bibliotecii. costul redus. prin serviciile de avertizare prin poştă electronică pot fi expediate direct beneficiarilor. să participe la manifestările culturale organizate de şi în incinta bibliotecii. O altă modalitate de promovare ar fi dialogul între bibliotecari şi utilizatori. Dat fiind că poate fi accesat indiferent de spaţiu şi timp. cu caracter umanitar. O modalitate modernă de promovare. care au inscriptionate sigla bibliotecii sau ceva reprezentativ pentru ea. Pentru aceasta ar putea edita produse de promovare cum ar fi pixuri.

cărţi vechi. expoziţiile tematice.). să contribuie la extinderea accesului la cultură.Concluzii Prin conferinţele. 9 . dar şi în iniţierea unor serii şi formate noi (de exemplu. de pildă. dar şi a identităţii culturale naţionale. seriile Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României. prin participările la târgurile de carte etc. care contribuie la definirea propriei identităţi. dar şi un public din ce în ce mai numeros şi mai divers (cum este. Filosofia care stă la baza elaborării agendei culturale şi profesionale a Bibliotecii Naţionale a României presupune conceperea unor evenimente care să pună în valoare instituţia în ansamblul său şi care. evenimentul Zilele Bibliotecii Naţionale a României. ajuns în 2009 la a XII-a ediţie). medii culturale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate etc. la stabilirea şi menţinerea dialogului cu societatea. de creştere a notorietăţii şi a vizibilităţii în rândul opiniei publice (mass media. instituţii publice. Noua interfaţă a site-ului Bibliotecii Naţionale a României este uşor de folosit şi reflectă adaptabilitatea la nou. hărţi. fotografii. Biblioteca Naţională a României a continuat în 2009 să-şi pună în practică politica de promovare a imaginii.. simpozioanele. Biblioteca Naţională a României şi-a conturat în ultimii ani o agendă culturală coerentă. activităţile culturale şi ştiinţifice incluse în agenda anuală concurând la conturarea şi la consolidarea mesajului şi a identităţii instituţiei. expoziţiile virtuale. Activitatea de promovare din 2009 a constat în continuarea unor serii de evenimente care şi-au creat deja o tradiţie. în egală măsură. activităţile culturale ce se desfăşoară precum şi despre Biblioteca Digitală Naţională. stampe şi documente din arhiva istorică. Aici utilizatorii pot citi despre istoricul Bibliotecii Naţionale. care pun în valoare bogatele sale colecţii de manuscrise. cu criticul literar Alex Ştefănescu şi Estival de chitară: în căutarea frumosului pierdut). produsele şi serviciile oferite.

Olteanu. 2001. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii.o abordare managerială. Valerică: Marketingul serviciilor . Revista Bibliotecii Naţionale a României. 10 .o abordare managerială. Editura Credis. Bucureşti. Editura Ecomar. 2005. Ed Centrului pentru Formare. Olteanu. Ionel: Managementul informaţiei şi biblioteca. 2004. Editura Ecomar. 6. 7. Philip: Managementul marketingului.BIBLIOGRAFIE 1.Papuc. Vasile: Management în cultură. Editura Universitară. Mihai: Tehnici promoţionale. Bucureşti. 5. 3. 2002. Valerică: Marketingul serviciilor . Teora. Bucureşti. 2. numărul 1/2009. Enache. 4. Tipografia BNR. Bucureşti. Zecheru. 2004. Kotler. 2001. Bucureşti. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful