UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT „MARKETING ÎN AFACERI”

ANALIZA POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Candidat: Bârsan-Iosif M. Flavia Andra Evelin

Bucureşti, 2010

.....................................................................6 Concluzii ................................................CUPRINS Introducere .............................................3 Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României.................10 2 ...........................................................................................................................................................................................................................................4 Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României…………………...................................................9 Bibliografie ...............................................

România se confruntă cu o expansiune reală a activităţilor de servicii – atât pe plan intern. dar ea ne defineşte şi ca naţiune. îţi îmbogăţesc vocabularul fiind şi un excelent mijloc de relaxare. dar de unde şti că este şi adevărată? Multe informaţii de pe net sunt eronate. iar tot ce contează este să te informezi corect. cât şi pe cel extern – în cadrul procesului de închegare a unei organizări macroeconomice moderne. iar promovarea în cadrul Bibliotecii Naţionale a României este crucială. iar atunci tot ce-ţi rămâne să faci este să cercetezi în continuare. În cadrul acestui nou tip de dezvoltare economică. Cu fiecare carte citită vei afla ceva nou. Trăim în era informaţiilor. de 13.Introducere În momentul actual. ca fiinţă superioară. Bineînţeles. contribuind la buna dezvoltare şi evoluţie a rasei umane. Într-o societate care se bazează foarte mult pe informaţiile furnizate de mass-media. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. Biblioteca Naţională a României cuprinde un impresionant fond de carte. Este foarte important promovarea în instituţiile culturale. în special tinerii ar trebui să se reorienteze spre biblioteca fizică (sau digitală). iar biblioteca un mijloc de a cunoaşte tot ce ne înconjoară. cultura joacă rolul cel mai important în a da omenirii acei oameni de ştiinţă care vor aduce un beneficiu.000.000 de unităţi bibliografice care o situează printre primele zece biblioteci din lume. cartea este o efigie a epocii. în toate domeniile. pentru a cunoaşte adevărata valoare a culturii ţării în care trăim. Cărţile îţi hrănesc sufletul şi mintea. este mult mai simplu să găseşti informaţia căutată pe internet. cu atât mai mult cu cât biblioteca presupune cunoaştere la nivel superior. îţi vei dezvolta gândirea şi felul de a comunica. pentru a descoperi secretele care se ascund într-o carte. Din punctul meu de vedere. sectorul serviciilor va ocupa. 3 . Şi unde altundeva ai putea căuta decât într -o carte? Iar studiul pe care ţi-l oferă o carte fizică nu-l poate contesta nimeni. Presupunând că suntem o civilizaţie a epocii tipărite. în timp un loc remarcabil. Cultura reflectă modul unei ţări de a se dezvolta în timp. de aceea promovarea la nivelul ei ar trebui să incite publicul la lectură.

Crearea unei imagini pozitive a Bibliotecii Naţionale a României. organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. Biblioteca Naţională a României a participat cu un stand de prezentare a publicaţiilor reprezentative editate sau aflate în colecţiile sale. dar şi a incunabulelor. Prin participarea la proiectele internaţionale Biblioteca Naţională contribuie la asigurarea accesului la imagini digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale europene. Accesul se realizează prin intermediul portalului de bibliotecă digitală Manuscriptorium. care cuprinde deja documente digitale din 46 de colecţii şi însumează aproape 85% din manuscrisele digitizate în cadrul bibliotecilor naţionale din Europa. Biblioteca Naţională a României a participat la proiecte internaţionale precum Manuscriptorium. TelPlus sau Rediscover. oferind acces gratuit la documente de mare valoare. 2.Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României 1. precum şi cu două expoziţii virtuale: L'ami lointain: Eugen Ionescu şi generaţia sa şi Pitoresc şi gastronomie: 4 . prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor. Prin participarea la aceste proiecte. cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice. Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural naţional. acestea urmând a fi completate cu o cantitate substanţială de informaţii provenind din biblioteci universitare şi din alte instituţii. creşterea prestigiului şi a vizibilităţii acesteia în rândul celor care frecventează târgurile de carte. având ca scop creşterea vizibilităţii României în peisajul European. Biblioteca Naţională a României a contribuit la cunoaşterea patrimoniului cultural naţional în lume. Obiectivele specifice ale acestor programe este de a oferi un suport circulaţiei transnaţionale a operelor şi bunurilor culturale şi a promova dialogul intercultural. Între 25 şi 29 noiembrie 2009 în Pavilionul Central Romexpo a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură. oricând şi de oriunde.

Prin schimb internaţional în colecţiile BNR au intrat în anul 2009: carte străină -785 u. odată cu implementarea noului soft integrat de bibliotecă. 6. Dezvoltarea site-ului În martie 2009 a fost lansat noul site al bibliotecii. are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie. De asemenea. în luna martie. Arhivistică. este accesibil din site Catalogul Bibliotecii Naţionale a României online. Biblioteca Naţională a României realizează în fiecare an. Deschiderea Internaţional În calitate de Centru Naţional de Schimb. activitatea. structura. Promovarea conceptului de biblioteconomie prin activităţi practice ale studenţilor. Universitatea Bucureşti. 3. internaţională prin valorificarea activităţii Biroului Schimb 5 . În anul 2009. Promovarea Bibliotecii Digitale Naţionale Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale.Universitatea Ion Mincu . asigurând o cale pentru desfăşurarea rolului metodologic al bibliotecii şi o mai bună vizibilitate a instituţiei în ansamblu.au efectuat practică de specialitate în Biblioteca Naţională a României. 5. serviciile BNR. existente în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României. 4.meniu-uri şi dineuri oficiale din perioada interbelică. un număr de 90 de studenţi aparţinând facultăţilor: Biblioteconomie. Academia de Studii Economice.b. Academia de poliţie.. în mediul virtual. periodice străine în format tradiţional 687 tit şi periodice străine în format online 71 de titluri. Facultatea de Arhitectură. Statistica privind Schimbul Internaţional de publicaţii la nivel naţional. parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene. pentru anul precedent. El reflectă.

De aceea Biblioteca Naţională. fiind cel mai important centru cultural şi informaţional din ţară are o însemnătate deosebită pentru toate persoanele. au rol călăuzitor către cultură şi artă pentru toţi cetăţenii. fotografie. iar informaţia putere. prezentarea unor cărţi în şcoli/facultăţi. etc. Biblioteca trebuie să fie interesată (prin intermediul compartimentului de marketing al produselos şi serviciilor) permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor bibliotecarului. cu toate că bugetul alocat este mic. contactul bibliotecar-client având o importanţă strategică în asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. De-a lungul anilor. la televizor. tineri şi adulţi. să-i seducă pe clienţi cu noi ispite. muzee. şi atragerea a cât mai multor cititori. Bibliotecile reprezintă baza resurselor educative pentru copii. în acest fel. Biblioteca Naţională ar trebui să îşi orienteze activitatea spre partenerii de comunicare culturală. scopul final fiind întâlnirea acestora cu autorul respectiv. trebuie să iasă în întâmpinarea trebuinţelor spirituale ale utilizatorilor reali şi potenţiali. iar datorită informaţiilor pe care le pot pune la dispoziţie. De exemplu. pentru a atrage şi cititorii mai tineri ar trebui să promoveze cărţile sau autorii în instituţiile de cultură. cei tineri având posibilitatea să intre în contact direct cu scrisul şi să înţeleagă mai bine operele respective. să vină în întâmpinarea solicitărilor acestora facilitându-le accesul la informaţie rapid şi în timp util. dar ar fi interesant ca acest lucru să se realizeze la scară largă. pe plan naţional şi 6 . în vederea punerii în valoare a fondurilor de carte. iar publicitatea ei trebuie să fie “agresivă” şi consistentă. astfel încât acesta să se afle “în serviciul utilizatorului”. cinematografele de artă. aceasta ar trebui să se promoveze la radio. să fie atractivă şi dinamică. în presa scrisă şi virtuală măcar atunci când desfăşoară activităţi de o mare însemnătate. să-şi diversifice cromatica acţiunilor. săli de expoziţii. Biblioteca Naţională a colaborat cu diverse instituţii de cultură şi de învăţământ. Prin urmare. Aceasta trebuie să devină producătoare de informaţii şi produse culturale competitive pe piaţa de profil. ştiind faptul că timpul înseamnă bani. studierea acestora de către elevi.Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Naţională a României. ar trebui să colaboreze cu alte instituţii de cultură cum ar fi teatrele. Ele promovează lectura.

Prestigiul şi vizibilitatea bibliotecii trebuie să fie în permanenţă în atenţia societăţii. sau probleme sociale (de exemplu : cum să faci un cv. În acest sens ar mai putea să colaboreze cu edituri. sunt de părere ca Biblioteca Naţională ar trebui să stabilească parteneriate cu instituţii publice sau de stat pentru editarea/tipărirea unor lucrări mai speciale. este foarte utilă o aplicaţie care măreşte imaginea de pe monitor. a vitezei de citire. Aceste aplicaţii permit modificare culorilor. 7 . prin organizarea de concursuri şi evenimente de scurtă şi lungă durată pentru a le stimula creativitatea şi a le induce dorinţa de a se informa despre valorile naţionale şi străine. Aceste facilităţi există în Bilbioteca Naţională a României. Există de asemenea. O bună promovare ar putea fi cea de la început de an şcolar. imprimante braille. Promovarea imaginii bibliotecii se bazează pe realitatea activităţilor din instituţie şi pe îndemânarea colectivului managerial de a arăta potenţialilor parteneri. Să amenajeze spaţii în care se găsesc diverse reviste sau cărţi pentru diferite hobby-uri. Pentru cei cu vederea slabă. Pentru a nu adânci discriminarea în ceea ce priveşte o persoană validă şi una cu dizabilităţi în ceea ce priveşte accesul în informaţie s-au creat programe sofisticate numite cititoare de ecran (screan-reader) care permit utilizatorilor nevăzători să se folosească de computer la fel de uşor ca şi un utilizator valid. În acest fel. elevii şi studenţii ar învăţa şi ceva folosit pentru buna formare a acestora pe viitor şi se pot alege şi cu noi prieteni. sponsori sau investitori. etc). a cărei opinie are un caracter stabil. a constrastului şi a luminozităţii. dar de naţionalitate şi cultură diferite. dar nu sunt promovate suficient de mult. prin care elevul/studentul să intre în contact direct cu alte persoane de aceeaşi vârstă. o bibliotecă are nevoie de o imagine adecvată. Pentru a se bucura de succes. a timbrulu vocal şi recitirea informaţiei. într-o manieră convingătoare ce avantaje vor avea în cazul stabilirii unor relaţii de cooperare.chiar internaţional. prin care Biblioteca Naţională ar putea organiza « Ziua porţilor deschise » care să se adreseze elevilor de liceu şi celor de facultate. care. cu tiraj limitat şi de foarte bună calitate sau pentru a organiza evenimente culturale puternice. o scrisoare de intenţie. conectate la computer pot tipări un text pe hârtie specială în alfabetul braille. permit modificarea intensităţii sunetului. Cititoarele de ecran redau vizual informaţia de pe ecran. De aceea. librării şi alte biblioteci în vederea reeditării sau a punerii pe piaţă a unor titluri valoroase.

Ele prezintă avantaje precum uşurinţa transmiterii. care au inscriptionate sigla bibliotecii sau ceva reprezentativ pentru ea. O altă modalitate de promovare ar fi dialogul între bibliotecari şi utilizatori. cu caracter umanitar. În acest fel vor fi soluţionate nu doar problemele bibliotecii. Ar putea oferi gratuitate la împrumutul de muzică pe Ipod. acest lucru fiind posibil datorită acordurior încheiate între biblioteci şi deţinătorii drepturilor de autor. ci şi o serie de probleme la nivel de stat. agende. Biblioteca Naţională ar putea să-şi promoveze evenimentele culturale prin intermediul internetului si al retelelor de socializare. postere. şi prin urmare. etc. cum fac unele ţări nordice. platforma paginii web poate fi un bun suport pentru buletine informative care. pagina web a unei biblioteci reprezintă metoda cea mai eficientă de promovare şi un mijloc important de informare şi comunicare cu publicul. educaţional. cultural şi etic. Pentru aceasta ar putea edita produse de promovare cum ar fi pixuri. O modalitate eficientă de satisfacere a utilizatorilor.Un alt aspect al publicităţii constă în a incita cititorii să viziteze biblioteca. prin servicii de chat şi e-mail de tipul întreabă bibliotecarul. să se adreseze aparatului bibliografic şi de informare şi să îşi ridice nivelul de educaţie şi de cultură. În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi pentru a arăta utilizatorilor că opinia lor contează. formatul flexibil. O modalitate modernă de promovare. ar trebui să pună la dispoziţie instrumente de comunicare electronice cum ar fi liste şi forumuri de discuţii. de optimizare a imaginii bibliotecii o constituie spaţiul internet. O altă modalitate de promovare ar putea fi existenţa unor ludoteci şi ludotecari profesionişti şi a unor bibliobuze cu program bine definit 8 . Dat fiind că poate fi accesat indiferent de spaţiu şi timp. formulare interactive şi chestionare online. să participe la manifestările culturale organizate de şi în incinta bibliotecii. costul redus. prin serviciile de avertizare prin poştă electronică pot fi expediate direct beneficiarilor. De asemenea. eventual realizarea unor conturi pe Facebook şi alte reţele de acest gen. de promovare a bibliotecii este furnizarea de referinţe prin poşta electronică.

seriile Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României. instituţii publice. evenimentul Zilele Bibliotecii Naţionale a României. Aici utilizatorii pot citi despre istoricul Bibliotecii Naţionale. în egală măsură. simpozioanele. ajuns în 2009 la a XII-a ediţie). cărţi vechi. activităţile culturale ce se desfăşoară precum şi despre Biblioteca Digitală Naţională. 9 . expoziţiile tematice. dar şi în iniţierea unor serii şi formate noi (de exemplu. medii culturale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate etc. care contribuie la definirea propriei identităţi. Biblioteca Naţională a României a continuat în 2009 să-şi pună în practică politica de promovare a imaginii. cu criticul literar Alex Ştefănescu şi Estival de chitară: în căutarea frumosului pierdut). care pun în valoare bogatele sale colecţii de manuscrise. de pildă.Concluzii Prin conferinţele.. fotografii. activităţile culturale şi ştiinţifice incluse în agenda anuală concurând la conturarea şi la consolidarea mesajului şi a identităţii instituţiei. dar şi a identităţii culturale naţionale. prin participările la târgurile de carte etc. Biblioteca Naţională a României şi-a conturat în ultimii ani o agendă culturală coerentă. Activitatea de promovare din 2009 a constat în continuarea unor serii de evenimente care şi-au creat deja o tradiţie. Filosofia care stă la baza elaborării agendei culturale şi profesionale a Bibliotecii Naţionale a României presupune conceperea unor evenimente care să pună în valoare instituţia în ansamblul său şi care. expoziţiile virtuale. la stabilirea şi menţinerea dialogului cu societatea. să contribuie la extinderea accesului la cultură.). dar şi un public din ce în ce mai numeros şi mai divers (cum este. hărţi. stampe şi documente din arhiva istorică. produsele şi serviciile oferite. de creştere a notorietăţii şi a vizibilităţii în rândul opiniei publice (mass media. Noua interfaţă a site-ului Bibliotecii Naţionale a României este uşor de folosit şi reflectă adaptabilitatea la nou.

6. 10 . Olteanu. Editura Universitară. Mihai: Tehnici promoţionale. Bucureşti. Enache. 2001. 2002. Valerică: Marketingul serviciilor . 4. 3. Bucureşti. 2005. Zecheru. Bucureşti. Editura Credis. 2004. Teora. Valerică: Marketingul serviciilor . 7. 2004. Bucureşti.Papuc. Kotler. Revista Bibliotecii Naţionale a României.o abordare managerială. Philip: Managementul marketingului. numărul 1/2009. Ed Centrului pentru Formare.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Ecomar. 5. Vasile: Management în cultură.o abordare managerială. 2001. 2. Bucureşti. Editura Ecomar. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii. Tipografia BNR. Ionel: Managementul informaţiei şi biblioteca. Bucureşti. Olteanu.