UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT „MARKETING ÎN AFACERI”

ANALIZA POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Candidat: Bârsan-Iosif M. Flavia Andra Evelin

Bucureşti, 2010

........................................................................................................................................................................................................................CUPRINS Introducere ................................................3 Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României..............................................10 2 .....6 Concluzii ..............................................................................................................9 Bibliografie ...........................4 Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României…………………............................................................

Este foarte important promovarea în instituţiile culturale. Cu fiecare carte citită vei afla ceva nou. cultura joacă rolul cel mai important în a da omenirii acei oameni de ştiinţă care vor aduce un beneficiu. sectorul serviciilor va ocupa. Cărţile îţi hrănesc sufletul şi mintea. În cadrul acestui nou tip de dezvoltare economică. în timp un loc remarcabil. de aceea promovarea la nivelul ei ar trebui să incite publicul la lectură. Trăim în era informaţiilor. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. dar ea ne defineşte şi ca naţiune. cartea este o efigie a epocii. cu atât mai mult cu cât biblioteca presupune cunoaştere la nivel superior. pentru a descoperi secretele care se ascund într-o carte. Bineînţeles. de 13.000 de unităţi bibliografice care o situează printre primele zece biblioteci din lume. iar tot ce contează este să te informezi corect. România se confruntă cu o expansiune reală a activităţilor de servicii – atât pe plan intern. contribuind la buna dezvoltare şi evoluţie a rasei umane. ca fiinţă superioară. cât şi pe cel extern – în cadrul procesului de închegare a unei organizări macroeconomice moderne. în toate domeniile. Biblioteca Naţională a României cuprinde un impresionant fond de carte. iar promovarea în cadrul Bibliotecii Naţionale a României este crucială. iar biblioteca un mijloc de a cunoaşte tot ce ne înconjoară. Şi unde altundeva ai putea căuta decât într -o carte? Iar studiul pe care ţi-l oferă o carte fizică nu-l poate contesta nimeni.Introducere În momentul actual. îţi îmbogăţesc vocabularul fiind şi un excelent mijloc de relaxare. 3 . Presupunând că suntem o civilizaţie a epocii tipărite. îţi vei dezvolta gândirea şi felul de a comunica. iar atunci tot ce-ţi rămâne să faci este să cercetezi în continuare. este mult mai simplu să găseşti informaţia căutată pe internet. Într-o societate care se bazează foarte mult pe informaţiile furnizate de mass-media.000. în special tinerii ar trebui să se reorienteze spre biblioteca fizică (sau digitală). Din punctul meu de vedere. Cultura reflectă modul unei ţări de a se dezvolta în timp. dar de unde şti că este şi adevărată? Multe informaţii de pe net sunt eronate. pentru a cunoaşte adevărata valoare a culturii ţării în care trăim.

Obiectivele specifice ale acestor programe este de a oferi un suport circulaţiei transnaţionale a operelor şi bunurilor culturale şi a promova dialogul intercultural. organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. creşterea prestigiului şi a vizibilităţii acesteia în rândul celor care frecventează târgurile de carte. oferind acces gratuit la documente de mare valoare. prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor. Accesul se realizează prin intermediul portalului de bibliotecă digitală Manuscriptorium. dar şi a incunabulelor. Prin participarea la aceste proiecte. având ca scop creşterea vizibilităţii României în peisajul European. Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural naţional. Biblioteca Naţională a României a participat cu un stand de prezentare a publicaţiilor reprezentative editate sau aflate în colecţiile sale. Biblioteca Naţională a României a participat la proiecte internaţionale precum Manuscriptorium.Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României 1. Între 25 şi 29 noiembrie 2009 în Pavilionul Central Romexpo a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură. Crearea unei imagini pozitive a Bibliotecii Naţionale a României. Prin participarea la proiectele internaţionale Biblioteca Naţională contribuie la asigurarea accesului la imagini digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale europene. 2. oricând şi de oriunde. care cuprinde deja documente digitale din 46 de colecţii şi însumează aproape 85% din manuscrisele digitizate în cadrul bibliotecilor naţionale din Europa. precum şi cu două expoziţii virtuale: L'ami lointain: Eugen Ionescu şi generaţia sa şi Pitoresc şi gastronomie: 4 . cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice. TelPlus sau Rediscover. Biblioteca Naţională a României a contribuit la cunoaşterea patrimoniului cultural naţional în lume. acestea urmând a fi completate cu o cantitate substanţială de informaţii provenind din biblioteci universitare şi din alte instituţii.

existente în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României. În anul 2009. în luna martie. Dezvoltarea site-ului În martie 2009 a fost lansat noul site al bibliotecii.b. structura.au efectuat practică de specialitate în Biblioteca Naţională a României. un număr de 90 de studenţi aparţinând facultăţilor: Biblioteconomie.. este accesibil din site Catalogul Bibliotecii Naţionale a României online.Universitatea Ion Mincu . De asemenea. Facultatea de Arhitectură. are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie. Promovarea Bibliotecii Digitale Naţionale Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale. Universitatea Bucureşti. 4. Biblioteca Naţională a României realizează în fiecare an. periodice străine în format tradiţional 687 tit şi periodice străine în format online 71 de titluri. internaţională prin valorificarea activităţii Biroului Schimb 5 . Academia de poliţie. Prin schimb internaţional în colecţiile BNR au intrat în anul 2009: carte străină -785 u. Academia de Studii Economice. Promovarea conceptului de biblioteconomie prin activităţi practice ale studenţilor. El reflectă. 3. parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene. serviciile BNR. Arhivistică. Deschiderea Internaţional În calitate de Centru Naţional de Schimb. în mediul virtual. Statistica privind Schimbul Internaţional de publicaţii la nivel naţional. asigurând o cale pentru desfăşurarea rolului metodologic al bibliotecii şi o mai bună vizibilitate a instituţiei în ansamblu. 5. 6.meniu-uri şi dineuri oficiale din perioada interbelică. activitatea. pentru anul precedent. odată cu implementarea noului soft integrat de bibliotecă.

cei tineri având posibilitatea să intre în contact direct cu scrisul şi să înţeleagă mai bine operele respective. muzee. trebuie să iasă în întâmpinarea trebuinţelor spirituale ale utilizatorilor reali şi potenţiali. De aceea Biblioteca Naţională. au rol călăuzitor către cultură şi artă pentru toţi cetăţenii.Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Naţională a României. ştiind faptul că timpul înseamnă bani. tineri şi adulţi. în presa scrisă şi virtuală măcar atunci când desfăşoară activităţi de o mare însemnătate. să-i seducă pe clienţi cu noi ispite. dar ar fi interesant ca acest lucru să se realizeze la scară largă. De-a lungul anilor. Ele promovează lectura. să-şi diversifice cromatica acţiunilor. la televizor. astfel încât acesta să se afle “în serviciul utilizatorului”. săli de expoziţii. De exemplu. pe plan naţional şi 6 . studierea acestora de către elevi. în vederea punerii în valoare a fondurilor de carte. pentru a atrage şi cititorii mai tineri ar trebui să promoveze cărţile sau autorii în instituţiile de cultură. prezentarea unor cărţi în şcoli/facultăţi. Biblioteca Naţională a colaborat cu diverse instituţii de cultură şi de învăţământ. să fie atractivă şi dinamică. aceasta ar trebui să se promoveze la radio. etc. contactul bibliotecar-client având o importanţă strategică în asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. scopul final fiind întâlnirea acestora cu autorul respectiv. ar trebui să colaboreze cu alte instituţii de cultură cum ar fi teatrele. în acest fel. Prin urmare. cu toate că bugetul alocat este mic. fotografie. cinematografele de artă. iar informaţia putere. iar publicitatea ei trebuie să fie “agresivă” şi consistentă. Bibliotecile reprezintă baza resurselor educative pentru copii. şi atragerea a cât mai multor cititori. Biblioteca trebuie să fie interesată (prin intermediul compartimentului de marketing al produselos şi serviciilor) permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor bibliotecarului. iar datorită informaţiilor pe care le pot pune la dispoziţie. Aceasta trebuie să devină producătoare de informaţii şi produse culturale competitive pe piaţa de profil. Biblioteca Naţională ar trebui să îşi orienteze activitatea spre partenerii de comunicare culturală. să vină în întâmpinarea solicitărilor acestora facilitându-le accesul la informaţie rapid şi în timp util. fiind cel mai important centru cultural şi informaţional din ţară are o însemnătate deosebită pentru toate persoanele.

O bună promovare ar putea fi cea de la început de an şcolar. Pentru a se bucura de succes. Cititoarele de ecran redau vizual informaţia de pe ecran. sponsori sau investitori. prin organizarea de concursuri şi evenimente de scurtă şi lungă durată pentru a le stimula creativitatea şi a le induce dorinţa de a se informa despre valorile naţionale şi străine. etc). De aceea. dar de naţionalitate şi cultură diferite. dar nu sunt promovate suficient de mult. imprimante braille. Aceste aplicaţii permit modificare culorilor. este foarte utilă o aplicaţie care măreşte imaginea de pe monitor. 7 . Pentru a nu adânci discriminarea în ceea ce priveşte o persoană validă şi una cu dizabilităţi în ceea ce priveşte accesul în informaţie s-au creat programe sofisticate numite cititoare de ecran (screan-reader) care permit utilizatorilor nevăzători să se folosească de computer la fel de uşor ca şi un utilizator valid. care. Există de asemenea. a timbrulu vocal şi recitirea informaţiei. Să amenajeze spaţii în care se găsesc diverse reviste sau cărţi pentru diferite hobby-uri. Prestigiul şi vizibilitatea bibliotecii trebuie să fie în permanenţă în atenţia societăţii.chiar internaţional. Aceste facilităţi există în Bilbioteca Naţională a României. a vitezei de citire. librării şi alte biblioteci în vederea reeditării sau a punerii pe piaţă a unor titluri valoroase. o bibliotecă are nevoie de o imagine adecvată. permit modificarea intensităţii sunetului. sau probleme sociale (de exemplu : cum să faci un cv. o scrisoare de intenţie. într-o manieră convingătoare ce avantaje vor avea în cazul stabilirii unor relaţii de cooperare. Promovarea imaginii bibliotecii se bazează pe realitatea activităţilor din instituţie şi pe îndemânarea colectivului managerial de a arăta potenţialilor parteneri. În acest sens ar mai putea să colaboreze cu edituri. Pentru cei cu vederea slabă. a cărei opinie are un caracter stabil. cu tiraj limitat şi de foarte bună calitate sau pentru a organiza evenimente culturale puternice. În acest fel. sunt de părere ca Biblioteca Naţională ar trebui să stabilească parteneriate cu instituţii publice sau de stat pentru editarea/tipărirea unor lucrări mai speciale. prin care Biblioteca Naţională ar putea organiza « Ziua porţilor deschise » care să se adreseze elevilor de liceu şi celor de facultate. elevii şi studenţii ar învăţa şi ceva folosit pentru buna formare a acestora pe viitor şi se pot alege şi cu noi prieteni. a constrastului şi a luminozităţii. prin care elevul/studentul să intre în contact direct cu alte persoane de aceeaşi vârstă. conectate la computer pot tipări un text pe hârtie specială în alfabetul braille.

acest lucru fiind posibil datorită acordurior încheiate între biblioteci şi deţinătorii drepturilor de autor. de promovare a bibliotecii este furnizarea de referinţe prin poşta electronică. să participe la manifestările culturale organizate de şi în incinta bibliotecii. agende. De asemenea. şi prin urmare. să se adreseze aparatului bibliografic şi de informare şi să îşi ridice nivelul de educaţie şi de cultură. Biblioteca Naţională ar putea să-şi promoveze evenimentele culturale prin intermediul internetului si al retelelor de socializare. Dat fiind că poate fi accesat indiferent de spaţiu şi timp. cultural şi etic. cu caracter umanitar. pagina web a unei biblioteci reprezintă metoda cea mai eficientă de promovare şi un mijloc important de informare şi comunicare cu publicul. Pentru aceasta ar putea edita produse de promovare cum ar fi pixuri. ar trebui să pună la dispoziţie instrumente de comunicare electronice cum ar fi liste şi forumuri de discuţii.Un alt aspect al publicităţii constă în a incita cititorii să viziteze biblioteca. În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi pentru a arăta utilizatorilor că opinia lor contează. educaţional. costul redus. postere. O modalitate modernă de promovare. cum fac unele ţări nordice. formatul flexibil. O modalitate eficientă de satisfacere a utilizatorilor. Ele prezintă avantaje precum uşurinţa transmiterii. O altă modalitate de promovare ar putea fi existenţa unor ludoteci şi ludotecari profesionişti şi a unor bibliobuze cu program bine definit 8 . prin serviciile de avertizare prin poştă electronică pot fi expediate direct beneficiarilor. formulare interactive şi chestionare online. platforma paginii web poate fi un bun suport pentru buletine informative care. de optimizare a imaginii bibliotecii o constituie spaţiul internet. etc. prin servicii de chat şi e-mail de tipul întreabă bibliotecarul. eventual realizarea unor conturi pe Facebook şi alte reţele de acest gen. În acest fel vor fi soluţionate nu doar problemele bibliotecii. ci şi o serie de probleme la nivel de stat. care au inscriptionate sigla bibliotecii sau ceva reprezentativ pentru ea. O altă modalitate de promovare ar fi dialogul între bibliotecari şi utilizatori. Ar putea oferi gratuitate la împrumutul de muzică pe Ipod.

seriile Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României. fotografii. care contribuie la definirea propriei identităţi. expoziţiile tematice. dar şi un public din ce în ce mai numeros şi mai divers (cum este. la stabilirea şi menţinerea dialogului cu societatea. de pildă. prin participările la târgurile de carte etc.). Biblioteca Naţională a României şi-a conturat în ultimii ani o agendă culturală coerentă. produsele şi serviciile oferite. cărţi vechi. cu criticul literar Alex Ştefănescu şi Estival de chitară: în căutarea frumosului pierdut). stampe şi documente din arhiva istorică. în egală măsură. Biblioteca Naţională a României a continuat în 2009 să-şi pună în practică politica de promovare a imaginii. 9 . activităţile culturale şi ştiinţifice incluse în agenda anuală concurând la conturarea şi la consolidarea mesajului şi a identităţii instituţiei. evenimentul Zilele Bibliotecii Naţionale a României.Concluzii Prin conferinţele. instituţii publice. Activitatea de promovare din 2009 a constat în continuarea unor serii de evenimente care şi-au creat deja o tradiţie. expoziţiile virtuale. hărţi. Filosofia care stă la baza elaborării agendei culturale şi profesionale a Bibliotecii Naţionale a României presupune conceperea unor evenimente care să pună în valoare instituţia în ansamblul său şi care. care pun în valoare bogatele sale colecţii de manuscrise. ajuns în 2009 la a XII-a ediţie). Aici utilizatorii pot citi despre istoricul Bibliotecii Naţionale.. activităţile culturale ce se desfăşoară precum şi despre Biblioteca Digitală Naţională. simpozioanele. de creştere a notorietăţii şi a vizibilităţii în rândul opiniei publice (mass media. Noua interfaţă a site-ului Bibliotecii Naţionale a României este uşor de folosit şi reflectă adaptabilitatea la nou. să contribuie la extinderea accesului la cultură. dar şi a identităţii culturale naţionale. dar şi în iniţierea unor serii şi formate noi (de exemplu. medii culturale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate etc.

Enache. Ionel: Managementul informaţiei şi biblioteca.BIBLIOGRAFIE 1. 3. 5. Valerică: Marketingul serviciilor . 2004. Olteanu. 6. 2. 2005. 10 . Vasile: Management în cultură.o abordare managerială. 2004. Mihai: Tehnici promoţionale. Bucureşti. Philip: Managementul marketingului. Bucureşti. Editura Ecomar. Valerică: Marketingul serviciilor .o abordare managerială. Tipografia BNR. Editura Ecomar. Olteanu. Kotler. Zecheru. 2001. Bucureşti. Teora. numărul 1/2009.Papuc. 7. 2001. 2002. Editura Universitară. Bucureşti. Editura Credis. 4. Bucureşti. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii. Ed Centrului pentru Formare. Bucureşti. Revista Bibliotecii Naţionale a României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful