UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT „MARKETING ÎN AFACERI”

ANALIZA POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Candidat: Bârsan-Iosif M. Flavia Andra Evelin

Bucureşti, 2010

.............................................................6 Concluzii ..................................................................................9 Bibliografie ....................................................................10 2 ....................................................................4 Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României…………………..................................................................................3 Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României.............................................................................................................................................CUPRINS Introducere ..........

Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. îţi vei dezvolta gândirea şi felul de a comunica. În cadrul acestui nou tip de dezvoltare economică.000 de unităţi bibliografice care o situează printre primele zece biblioteci din lume. pentru a descoperi secretele care se ascund într-o carte. dar de unde şti că este şi adevărată? Multe informaţii de pe net sunt eronate.000. cultura joacă rolul cel mai important în a da omenirii acei oameni de ştiinţă care vor aduce un beneficiu. Biblioteca Naţională a României cuprinde un impresionant fond de carte.Introducere În momentul actual. iar biblioteca un mijloc de a cunoaşte tot ce ne înconjoară. Şi unde altundeva ai putea căuta decât într -o carte? Iar studiul pe care ţi-l oferă o carte fizică nu-l poate contesta nimeni. Cultura reflectă modul unei ţări de a se dezvolta în timp. ca fiinţă superioară. pentru a cunoaşte adevărata valoare a culturii ţării în care trăim. Trăim în era informaţiilor. Cu fiecare carte citită vei afla ceva nou. în toate domeniile. în special tinerii ar trebui să se reorienteze spre biblioteca fizică (sau digitală). Într-o societate care se bazează foarte mult pe informaţiile furnizate de mass-media. iar promovarea în cadrul Bibliotecii Naţionale a României este crucială. de 13. îţi îmbogăţesc vocabularul fiind şi un excelent mijloc de relaxare. 3 . cu atât mai mult cu cât biblioteca presupune cunoaştere la nivel superior. de aceea promovarea la nivelul ei ar trebui să incite publicul la lectură. iar atunci tot ce-ţi rămâne să faci este să cercetezi în continuare. contribuind la buna dezvoltare şi evoluţie a rasei umane. iar tot ce contează este să te informezi corect. România se confruntă cu o expansiune reală a activităţilor de servicii – atât pe plan intern. cât şi pe cel extern – în cadrul procesului de închegare a unei organizări macroeconomice moderne. Cărţile îţi hrănesc sufletul şi mintea. în timp un loc remarcabil. Bineînţeles. cartea este o efigie a epocii. Este foarte important promovarea în instituţiile culturale. este mult mai simplu să găseşti informaţia căutată pe internet. Presupunând că suntem o civilizaţie a epocii tipărite. Din punctul meu de vedere. sectorul serviciilor va ocupa. dar ea ne defineşte şi ca naţiune.

Crearea unei imagini pozitive a Bibliotecii Naţionale a României. oferind acces gratuit la documente de mare valoare. Biblioteca Naţională a României a participat cu un stand de prezentare a publicaţiilor reprezentative editate sau aflate în colecţiile sale. Obiectivele specifice ale acestor programe este de a oferi un suport circulaţiei transnaţionale a operelor şi bunurilor culturale şi a promova dialogul intercultural. dar şi a incunabulelor. Biblioteca Naţională a României a participat la proiecte internaţionale precum Manuscriptorium. acestea urmând a fi completate cu o cantitate substanţială de informaţii provenind din biblioteci universitare şi din alte instituţii. oricând şi de oriunde. TelPlus sau Rediscover. având ca scop creşterea vizibilităţii României în peisajul European. 2. precum şi cu două expoziţii virtuale: L'ami lointain: Eugen Ionescu şi generaţia sa şi Pitoresc şi gastronomie: 4 . Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural naţional. Între 25 şi 29 noiembrie 2009 în Pavilionul Central Romexpo a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură. Biblioteca Naţională a României a contribuit la cunoaşterea patrimoniului cultural naţional în lume. creşterea prestigiului şi a vizibilităţii acesteia în rândul celor care frecventează târgurile de carte. Prin participarea la proiectele internaţionale Biblioteca Naţională contribuie la asigurarea accesului la imagini digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale europene. Prin participarea la aceste proiecte. cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice. care cuprinde deja documente digitale din 46 de colecţii şi însumează aproape 85% din manuscrisele digitizate în cadrul bibliotecilor naţionale din Europa. prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor. Accesul se realizează prin intermediul portalului de bibliotecă digitală Manuscriptorium. organizat de Societatea Română de Radiodifuziune.Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României 1.

activitatea. Promovarea conceptului de biblioteconomie prin activităţi practice ale studenţilor. Statistica privind Schimbul Internaţional de publicaţii la nivel naţional. Biblioteca Naţională a României realizează în fiecare an. 3. Arhivistică. este accesibil din site Catalogul Bibliotecii Naţionale a României online. are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie. Deschiderea Internaţional În calitate de Centru Naţional de Schimb. În anul 2009.meniu-uri şi dineuri oficiale din perioada interbelică. asigurând o cale pentru desfăşurarea rolului metodologic al bibliotecii şi o mai bună vizibilitate a instituţiei în ansamblu. 6. 5. Academia de Studii Economice. parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene. El reflectă. în luna martie.Universitatea Ion Mincu . periodice străine în format tradiţional 687 tit şi periodice străine în format online 71 de titluri. Dezvoltarea site-ului În martie 2009 a fost lansat noul site al bibliotecii.au efectuat practică de specialitate în Biblioteca Naţională a României. De asemenea.b. internaţională prin valorificarea activităţii Biroului Schimb 5 .. un număr de 90 de studenţi aparţinând facultăţilor: Biblioteconomie. 4. Promovarea Bibliotecii Digitale Naţionale Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale. existente în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României. Universitatea Bucureşti. în mediul virtual. Facultatea de Arhitectură. Prin schimb internaţional în colecţiile BNR au intrat în anul 2009: carte străină -785 u. Academia de poliţie. serviciile BNR. odată cu implementarea noului soft integrat de bibliotecă. structura. pentru anul precedent.

muzee. Bibliotecile reprezintă baza resurselor educative pentru copii. dar ar fi interesant ca acest lucru să se realizeze la scară largă. studierea acestora de către elevi. Aceasta trebuie să devină producătoare de informaţii şi produse culturale competitive pe piaţa de profil. fotografie. ştiind faptul că timpul înseamnă bani. în presa scrisă şi virtuală măcar atunci când desfăşoară activităţi de o mare însemnătate. Biblioteca trebuie să fie interesată (prin intermediul compartimentului de marketing al produselos şi serviciilor) permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor bibliotecarului. în vederea punerii în valoare a fondurilor de carte. Ele promovează lectura. cu toate că bugetul alocat este mic. contactul bibliotecar-client având o importanţă strategică în asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. să-şi diversifice cromatica acţiunilor. trebuie să iasă în întâmpinarea trebuinţelor spirituale ale utilizatorilor reali şi potenţiali. De exemplu. aceasta ar trebui să se promoveze la radio. Biblioteca Naţională ar trebui să îşi orienteze activitatea spre partenerii de comunicare culturală. Prin urmare. ar trebui să colaboreze cu alte instituţii de cultură cum ar fi teatrele. etc. să fie atractivă şi dinamică. tineri şi adulţi. De aceea Biblioteca Naţională. să vină în întâmpinarea solicitărilor acestora facilitându-le accesul la informaţie rapid şi în timp util. iar datorită informaţiilor pe care le pot pune la dispoziţie. în acest fel. iar publicitatea ei trebuie să fie “agresivă” şi consistentă. astfel încât acesta să se afle “în serviciul utilizatorului”. Biblioteca Naţională a colaborat cu diverse instituţii de cultură şi de învăţământ. şi atragerea a cât mai multor cititori. săli de expoziţii. iar informaţia putere. la televizor. fiind cel mai important centru cultural şi informaţional din ţară are o însemnătate deosebită pentru toate persoanele. De-a lungul anilor. scopul final fiind întâlnirea acestora cu autorul respectiv. cei tineri având posibilitatea să intre în contact direct cu scrisul şi să înţeleagă mai bine operele respective. prezentarea unor cărţi în şcoli/facultăţi. să-i seducă pe clienţi cu noi ispite. cinematografele de artă. pentru a atrage şi cititorii mai tineri ar trebui să promoveze cărţile sau autorii în instituţiile de cultură. au rol călăuzitor către cultură şi artă pentru toţi cetăţenii.Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Naţională a României. pe plan naţional şi 6 .

conectate la computer pot tipări un text pe hârtie specială în alfabetul braille. etc). prin care Biblioteca Naţională ar putea organiza « Ziua porţilor deschise » care să se adreseze elevilor de liceu şi celor de facultate. În acest fel. În acest sens ar mai putea să colaboreze cu edituri. De aceea. librării şi alte biblioteci în vederea reeditării sau a punerii pe piaţă a unor titluri valoroase. a timbrulu vocal şi recitirea informaţiei. a cărei opinie are un caracter stabil. sau probleme sociale (de exemplu : cum să faci un cv. prin organizarea de concursuri şi evenimente de scurtă şi lungă durată pentru a le stimula creativitatea şi a le induce dorinţa de a se informa despre valorile naţionale şi străine. dar nu sunt promovate suficient de mult. Pentru a nu adânci discriminarea în ceea ce priveşte o persoană validă şi una cu dizabilităţi în ceea ce priveşte accesul în informaţie s-au creat programe sofisticate numite cititoare de ecran (screan-reader) care permit utilizatorilor nevăzători să se folosească de computer la fel de uşor ca şi un utilizator valid. permit modificarea intensităţii sunetului. 7 . a constrastului şi a luminozităţii. Pentru a se bucura de succes. sunt de părere ca Biblioteca Naţională ar trebui să stabilească parteneriate cu instituţii publice sau de stat pentru editarea/tipărirea unor lucrări mai speciale. imprimante braille. Promovarea imaginii bibliotecii se bazează pe realitatea activităţilor din instituţie şi pe îndemânarea colectivului managerial de a arăta potenţialilor parteneri. Cititoarele de ecran redau vizual informaţia de pe ecran. Aceste aplicaţii permit modificare culorilor. dar de naţionalitate şi cultură diferite. într-o manieră convingătoare ce avantaje vor avea în cazul stabilirii unor relaţii de cooperare. O bună promovare ar putea fi cea de la început de an şcolar. o scrisoare de intenţie. Există de asemenea. Aceste facilităţi există în Bilbioteca Naţională a României. este foarte utilă o aplicaţie care măreşte imaginea de pe monitor.chiar internaţional. o bibliotecă are nevoie de o imagine adecvată. sponsori sau investitori. Să amenajeze spaţii în care se găsesc diverse reviste sau cărţi pentru diferite hobby-uri. a vitezei de citire. Pentru cei cu vederea slabă. prin care elevul/studentul să intre în contact direct cu alte persoane de aceeaşi vârstă. Prestigiul şi vizibilitatea bibliotecii trebuie să fie în permanenţă în atenţia societăţii. cu tiraj limitat şi de foarte bună calitate sau pentru a organiza evenimente culturale puternice. elevii şi studenţii ar învăţa şi ceva folosit pentru buna formare a acestora pe viitor şi se pot alege şi cu noi prieteni. care.

pagina web a unei biblioteci reprezintă metoda cea mai eficientă de promovare şi un mijloc important de informare şi comunicare cu publicul. costul redus. De asemenea. platforma paginii web poate fi un bun suport pentru buletine informative care. eventual realizarea unor conturi pe Facebook şi alte reţele de acest gen. O modalitate modernă de promovare. şi prin urmare. Dat fiind că poate fi accesat indiferent de spaţiu şi timp. O altă modalitate de promovare ar putea fi existenţa unor ludoteci şi ludotecari profesionişti şi a unor bibliobuze cu program bine definit 8 . prin serviciile de avertizare prin poştă electronică pot fi expediate direct beneficiarilor. de promovare a bibliotecii este furnizarea de referinţe prin poşta electronică. cum fac unele ţări nordice. prin servicii de chat şi e-mail de tipul întreabă bibliotecarul. În acest fel vor fi soluţionate nu doar problemele bibliotecii. Biblioteca Naţională ar putea să-şi promoveze evenimentele culturale prin intermediul internetului si al retelelor de socializare. O altă modalitate de promovare ar fi dialogul între bibliotecari şi utilizatori. etc. Pentru aceasta ar putea edita produse de promovare cum ar fi pixuri. acest lucru fiind posibil datorită acordurior încheiate între biblioteci şi deţinătorii drepturilor de autor. educaţional. care au inscriptionate sigla bibliotecii sau ceva reprezentativ pentru ea. În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi pentru a arăta utilizatorilor că opinia lor contează. ci şi o serie de probleme la nivel de stat. cultural şi etic. ar trebui să pună la dispoziţie instrumente de comunicare electronice cum ar fi liste şi forumuri de discuţii. formatul flexibil. Ele prezintă avantaje precum uşurinţa transmiterii. cu caracter umanitar. să participe la manifestările culturale organizate de şi în incinta bibliotecii. Ar putea oferi gratuitate la împrumutul de muzică pe Ipod. O modalitate eficientă de satisfacere a utilizatorilor. de optimizare a imaginii bibliotecii o constituie spaţiul internet. postere.Un alt aspect al publicităţii constă în a incita cititorii să viziteze biblioteca. să se adreseze aparatului bibliografic şi de informare şi să îşi ridice nivelul de educaţie şi de cultură. formulare interactive şi chestionare online. agende.

activităţile culturale şi ştiinţifice incluse în agenda anuală concurând la conturarea şi la consolidarea mesajului şi a identităţii instituţiei. la stabilirea şi menţinerea dialogului cu societatea. evenimentul Zilele Bibliotecii Naţionale a României. Biblioteca Naţională a României a continuat în 2009 să-şi pună în practică politica de promovare a imaginii.Concluzii Prin conferinţele.). ajuns în 2009 la a XII-a ediţie). în egală măsură. Activitatea de promovare din 2009 a constat în continuarea unor serii de evenimente care şi-au creat deja o tradiţie. care pun în valoare bogatele sale colecţii de manuscrise. Biblioteca Naţională a României şi-a conturat în ultimii ani o agendă culturală coerentă. care contribuie la definirea propriei identităţi. expoziţiile virtuale. activităţile culturale ce se desfăşoară precum şi despre Biblioteca Digitală Naţională. instituţii publice. de pildă.. Noua interfaţă a site-ului Bibliotecii Naţionale a României este uşor de folosit şi reflectă adaptabilitatea la nou. prin participările la târgurile de carte etc. să contribuie la extinderea accesului la cultură. Aici utilizatorii pot citi despre istoricul Bibliotecii Naţionale. dar şi a identităţii culturale naţionale. simpozioanele. stampe şi documente din arhiva istorică. dar şi un public din ce în ce mai numeros şi mai divers (cum este. Filosofia care stă la baza elaborării agendei culturale şi profesionale a Bibliotecii Naţionale a României presupune conceperea unor evenimente care să pună în valoare instituţia în ansamblul său şi care. medii culturale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate etc. hărţi. cu criticul literar Alex Ştefănescu şi Estival de chitară: în căutarea frumosului pierdut). dar şi în iniţierea unor serii şi formate noi (de exemplu. produsele şi serviciile oferite. de creştere a notorietăţii şi a vizibilităţii în rândul opiniei publice (mass media. cărţi vechi. fotografii. seriile Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României. 9 . expoziţiile tematice.

o abordare managerială. 6. Editura Ecomar. 10 . Editura Universitară. Olteanu. Revista Bibliotecii Naţionale a României.o abordare managerială. Valerică: Marketingul serviciilor . Editura Ecomar. Ionel: Managementul informaţiei şi biblioteca. Kotler. 2002. 2005. Teora. Editura Credis. Ed Centrului pentru Formare. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. 3. 5. Bucureşti. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii. Bucureşti. 2004. Vasile: Management în cultură. 7. Valerică: Marketingul serviciilor . Enache. 2. numărul 1/2009. Mihai: Tehnici promoţionale. Philip: Managementul marketingului. 2001. Zecheru. Bucureşti. Tipografia BNR. 2004. Bucureşti.Papuc. 4. Bucureşti. Olteanu. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful