UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT „MARKETING ÎN AFACERI”

ANALIZA POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Candidat: Bârsan-Iosif M. Flavia Andra Evelin

Bucureşti, 2010

........................................................................................................................................................................................................................................................3 Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României.......................CUPRINS Introducere ............................................4 Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României…………………..............................................6 Concluzii .........................................................................................................10 2 ......9 Bibliografie ........................................

3 . cât şi pe cel extern – în cadrul procesului de închegare a unei organizări macroeconomice moderne. iar tot ce contează este să te informezi corect. dar de unde şti că este şi adevărată? Multe informaţii de pe net sunt eronate. Bineînţeles. Biblioteca Naţională a României cuprinde un impresionant fond de carte. Cu fiecare carte citită vei afla ceva nou. cultura joacă rolul cel mai important în a da omenirii acei oameni de ştiinţă care vor aduce un beneficiu. este mult mai simplu să găseşti informaţia căutată pe internet.000 de unităţi bibliografice care o situează printre primele zece biblioteci din lume. în timp un loc remarcabil. Cultura reflectă modul unei ţări de a se dezvolta în timp. de 13. cu atât mai mult cu cât biblioteca presupune cunoaştere la nivel superior. îţi vei dezvolta gândirea şi felul de a comunica. pentru a descoperi secretele care se ascund într-o carte. ca fiinţă superioară. iar biblioteca un mijloc de a cunoaşte tot ce ne înconjoară. sectorul serviciilor va ocupa. Trăim în era informaţiilor. Este foarte important promovarea în instituţiile culturale. În cadrul acestui nou tip de dezvoltare economică. contribuind la buna dezvoltare şi evoluţie a rasei umane. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. în toate domeniile.000. iar promovarea în cadrul Bibliotecii Naţionale a României este crucială.Introducere În momentul actual. Şi unde altundeva ai putea căuta decât într -o carte? Iar studiul pe care ţi-l oferă o carte fizică nu-l poate contesta nimeni. Presupunând că suntem o civilizaţie a epocii tipărite. iar atunci tot ce-ţi rămâne să faci este să cercetezi în continuare. Cărţile îţi hrănesc sufletul şi mintea. în special tinerii ar trebui să se reorienteze spre biblioteca fizică (sau digitală). cartea este o efigie a epocii. România se confruntă cu o expansiune reală a activităţilor de servicii – atât pe plan intern. Din punctul meu de vedere. Într-o societate care se bazează foarte mult pe informaţiile furnizate de mass-media. de aceea promovarea la nivelul ei ar trebui să incite publicul la lectură. dar ea ne defineşte şi ca naţiune. pentru a cunoaşte adevărata valoare a culturii ţării în care trăim. îţi îmbogăţesc vocabularul fiind şi un excelent mijloc de relaxare.

2. Biblioteca Naţională a României a contribuit la cunoaşterea patrimoniului cultural naţional în lume. cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice. Crearea unei imagini pozitive a Bibliotecii Naţionale a României. Biblioteca Naţională a României a participat cu un stand de prezentare a publicaţiilor reprezentative editate sau aflate în colecţiile sale. Biblioteca Naţională a României a participat la proiecte internaţionale precum Manuscriptorium. acestea urmând a fi completate cu o cantitate substanţială de informaţii provenind din biblioteci universitare şi din alte instituţii. TelPlus sau Rediscover. precum şi cu două expoziţii virtuale: L'ami lointain: Eugen Ionescu şi generaţia sa şi Pitoresc şi gastronomie: 4 . Obiectivele specifice ale acestor programe este de a oferi un suport circulaţiei transnaţionale a operelor şi bunurilor culturale şi a promova dialogul intercultural. creşterea prestigiului şi a vizibilităţii acesteia în rândul celor care frecventează târgurile de carte. Prin participarea la proiectele internaţionale Biblioteca Naţională contribuie la asigurarea accesului la imagini digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale europene. dar şi a incunabulelor. oferind acces gratuit la documente de mare valoare. Între 25 şi 29 noiembrie 2009 în Pavilionul Central Romexpo a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură. organizat de Societatea Română de Radiodifuziune. având ca scop creşterea vizibilităţii României în peisajul European. Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural naţional.Obiective ale politicii de promovare ale Bibliotecii Naţionale a României 1. care cuprinde deja documente digitale din 46 de colecţii şi însumează aproape 85% din manuscrisele digitizate în cadrul bibliotecilor naţionale din Europa. prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor. Prin participarea la aceste proiecte. Accesul se realizează prin intermediul portalului de bibliotecă digitală Manuscriptorium. oricând şi de oriunde.

odată cu implementarea noului soft integrat de bibliotecă. serviciile BNR.. 6. parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene. În anul 2009. periodice străine în format tradiţional 687 tit şi periodice străine în format online 71 de titluri. De asemenea. Academia de Studii Economice. un număr de 90 de studenţi aparţinând facultăţilor: Biblioteconomie. Facultatea de Arhitectură.au efectuat practică de specialitate în Biblioteca Naţională a României. Biblioteca Naţională a României realizează în fiecare an. 5. Academia de poliţie. existente în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.meniu-uri şi dineuri oficiale din perioada interbelică. Promovarea conceptului de biblioteconomie prin activităţi practice ale studenţilor. internaţională prin valorificarea activităţii Biroului Schimb 5 .Universitatea Ion Mincu . Deschiderea Internaţional În calitate de Centru Naţional de Schimb.b. în mediul virtual. Prin schimb internaţional în colecţiile BNR au intrat în anul 2009: carte străină -785 u. Universitatea Bucureşti. El reflectă. este accesibil din site Catalogul Bibliotecii Naţionale a României online. în luna martie. 3. are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent în bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci precum şi promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie. 4. Promovarea Bibliotecii Digitale Naţionale Constituirea Bibliotecii Digitale Naţionale. pentru anul precedent. Dezvoltarea site-ului În martie 2009 a fost lansat noul site al bibliotecii. structura. Arhivistică. Statistica privind Schimbul Internaţional de publicaţii la nivel naţional. activitatea. asigurând o cale pentru desfăşurarea rolului metodologic al bibliotecii şi o mai bună vizibilitate a instituţiei în ansamblu.

etc.Posibilităţi de diversificare a politicii de promovare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Naţională a României. De-a lungul anilor. studierea acestora de către elevi. să fie atractivă şi dinamică. pentru a atrage şi cititorii mai tineri ar trebui să promoveze cărţile sau autorii în instituţiile de cultură. muzee. Ele promovează lectura. în presa scrisă şi virtuală măcar atunci când desfăşoară activităţi de o mare însemnătate. Biblioteca Naţională ar trebui să îşi orienteze activitatea spre partenerii de comunicare culturală. Bibliotecile reprezintă baza resurselor educative pentru copii. astfel încât acesta să se afle “în serviciul utilizatorului”. fotografie. iar informaţia putere. Biblioteca Naţională a colaborat cu diverse instituţii de cultură şi de învăţământ. la televizor. De exemplu. trebuie să iasă în întâmpinarea trebuinţelor spirituale ale utilizatorilor reali şi potenţiali. dar ar fi interesant ca acest lucru să se realizeze la scară largă. să-şi diversifice cromatica acţiunilor. să-i seducă pe clienţi cu noi ispite. De aceea Biblioteca Naţională. tineri şi adulţi. Prin urmare. săli de expoziţii. prezentarea unor cărţi în şcoli/facultăţi. scopul final fiind întâlnirea acestora cu autorul respectiv. ştiind faptul că timpul înseamnă bani. pe plan naţional şi 6 . Aceasta trebuie să devină producătoare de informaţii şi produse culturale competitive pe piaţa de profil. contactul bibliotecar-client având o importanţă strategică în asigurarea calităţii produselor şi serviciilor. fiind cel mai important centru cultural şi informaţional din ţară are o însemnătate deosebită pentru toate persoanele. cu toate că bugetul alocat este mic. Biblioteca trebuie să fie interesată (prin intermediul compartimentului de marketing al produselos şi serviciilor) permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor bibliotecarului. ar trebui să colaboreze cu alte instituţii de cultură cum ar fi teatrele. cinematografele de artă. să vină în întâmpinarea solicitărilor acestora facilitându-le accesul la informaţie rapid şi în timp util. cei tineri având posibilitatea să intre în contact direct cu scrisul şi să înţeleagă mai bine operele respective. în vederea punerii în valoare a fondurilor de carte. şi atragerea a cât mai multor cititori. aceasta ar trebui să se promoveze la radio. iar datorită informaţiilor pe care le pot pune la dispoziţie. au rol călăuzitor către cultură şi artă pentru toţi cetăţenii. în acest fel. iar publicitatea ei trebuie să fie “agresivă” şi consistentă.

sponsori sau investitori. sunt de părere ca Biblioteca Naţională ar trebui să stabilească parteneriate cu instituţii publice sau de stat pentru editarea/tipărirea unor lucrări mai speciale. a vitezei de citire. a cărei opinie are un caracter stabil. imprimante braille. care. a timbrulu vocal şi recitirea informaţiei. etc). Prestigiul şi vizibilitatea bibliotecii trebuie să fie în permanenţă în atenţia societăţii. Aceste facilităţi există în Bilbioteca Naţională a României. Să amenajeze spaţii în care se găsesc diverse reviste sau cărţi pentru diferite hobby-uri. În acest sens ar mai putea să colaboreze cu edituri. prin care elevul/studentul să intre în contact direct cu alte persoane de aceeaşi vârstă. prin care Biblioteca Naţională ar putea organiza « Ziua porţilor deschise » care să se adreseze elevilor de liceu şi celor de facultate. dar de naţionalitate şi cultură diferite. Pentru cei cu vederea slabă. De aceea. Aceste aplicaţii permit modificare culorilor. librării şi alte biblioteci în vederea reeditării sau a punerii pe piaţă a unor titluri valoroase. într-o manieră convingătoare ce avantaje vor avea în cazul stabilirii unor relaţii de cooperare. permit modificarea intensităţii sunetului. 7 . o bibliotecă are nevoie de o imagine adecvată. este foarte utilă o aplicaţie care măreşte imaginea de pe monitor. a constrastului şi a luminozităţii. Există de asemenea. În acest fel. dar nu sunt promovate suficient de mult. prin organizarea de concursuri şi evenimente de scurtă şi lungă durată pentru a le stimula creativitatea şi a le induce dorinţa de a se informa despre valorile naţionale şi străine. cu tiraj limitat şi de foarte bună calitate sau pentru a organiza evenimente culturale puternice. elevii şi studenţii ar învăţa şi ceva folosit pentru buna formare a acestora pe viitor şi se pot alege şi cu noi prieteni. sau probleme sociale (de exemplu : cum să faci un cv. O bună promovare ar putea fi cea de la început de an şcolar.chiar internaţional. Cititoarele de ecran redau vizual informaţia de pe ecran. conectate la computer pot tipări un text pe hârtie specială în alfabetul braille. Pentru a se bucura de succes. Promovarea imaginii bibliotecii se bazează pe realitatea activităţilor din instituţie şi pe îndemânarea colectivului managerial de a arăta potenţialilor parteneri. Pentru a nu adânci discriminarea în ceea ce priveşte o persoană validă şi una cu dizabilităţi în ceea ce priveşte accesul în informaţie s-au creat programe sofisticate numite cititoare de ecran (screan-reader) care permit utilizatorilor nevăzători să se folosească de computer la fel de uşor ca şi un utilizator valid. o scrisoare de intenţie.

costul redus. educaţional. O modalitate eficientă de satisfacere a utilizatorilor. acest lucru fiind posibil datorită acordurior încheiate între biblioteci şi deţinătorii drepturilor de autor. postere. etc. Ar putea oferi gratuitate la împrumutul de muzică pe Ipod. cum fac unele ţări nordice. ci şi o serie de probleme la nivel de stat. O altă modalitate de promovare ar fi dialogul între bibliotecari şi utilizatori. formatul flexibil. În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi pentru a arăta utilizatorilor că opinia lor contează. agende. O altă modalitate de promovare ar putea fi existenţa unor ludoteci şi ludotecari profesionişti şi a unor bibliobuze cu program bine definit 8 .Un alt aspect al publicităţii constă în a incita cititorii să viziteze biblioteca. eventual realizarea unor conturi pe Facebook şi alte reţele de acest gen. formulare interactive şi chestionare online. să se adreseze aparatului bibliografic şi de informare şi să îşi ridice nivelul de educaţie şi de cultură. de optimizare a imaginii bibliotecii o constituie spaţiul internet. De asemenea. Pentru aceasta ar putea edita produse de promovare cum ar fi pixuri. Ele prezintă avantaje precum uşurinţa transmiterii. cultural şi etic. care au inscriptionate sigla bibliotecii sau ceva reprezentativ pentru ea. de promovare a bibliotecii este furnizarea de referinţe prin poşta electronică. prin serviciile de avertizare prin poştă electronică pot fi expediate direct beneficiarilor. ar trebui să pună la dispoziţie instrumente de comunicare electronice cum ar fi liste şi forumuri de discuţii. Dat fiind că poate fi accesat indiferent de spaţiu şi timp. să participe la manifestările culturale organizate de şi în incinta bibliotecii. O modalitate modernă de promovare. În acest fel vor fi soluţionate nu doar problemele bibliotecii. Biblioteca Naţională ar putea să-şi promoveze evenimentele culturale prin intermediul internetului si al retelelor de socializare. şi prin urmare. prin servicii de chat şi e-mail de tipul întreabă bibliotecarul. pagina web a unei biblioteci reprezintă metoda cea mai eficientă de promovare şi un mijloc important de informare şi comunicare cu publicul. platforma paginii web poate fi un bun suport pentru buletine informative care. cu caracter umanitar.

ajuns în 2009 la a XII-a ediţie). medii culturale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate etc. Filosofia care stă la baza elaborării agendei culturale şi profesionale a Bibliotecii Naţionale a României presupune conceperea unor evenimente care să pună în valoare instituţia în ansamblul său şi care. de creştere a notorietăţii şi a vizibilităţii în rândul opiniei publice (mass media. activităţile culturale ce se desfăşoară precum şi despre Biblioteca Digitală Naţională. Biblioteca Naţională a României a continuat în 2009 să-şi pună în practică politica de promovare a imaginii. Biblioteca Naţională a României şi-a conturat în ultimii ani o agendă culturală coerentă.. Aici utilizatorii pot citi despre istoricul Bibliotecii Naţionale. prin participările la târgurile de carte etc. de pildă.Concluzii Prin conferinţele. evenimentul Zilele Bibliotecii Naţionale a României. instituţii publice. Activitatea de promovare din 2009 a constat în continuarea unor serii de evenimente care şi-au creat deja o tradiţie. care pun în valoare bogatele sale colecţii de manuscrise. să contribuie la extinderea accesului la cultură. care contribuie la definirea propriei identităţi. 9 . dar şi a identităţii culturale naţionale. cu criticul literar Alex Ştefănescu şi Estival de chitară: în căutarea frumosului pierdut). dar şi un public din ce în ce mai numeros şi mai divers (cum este. fotografii. produsele şi serviciile oferite. Noua interfaţă a site-ului Bibliotecii Naţionale a României este uşor de folosit şi reflectă adaptabilitatea la nou. dar şi în iniţierea unor serii şi formate noi (de exemplu. seriile Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României. activităţile culturale şi ştiinţifice incluse în agenda anuală concurând la conturarea şi la consolidarea mesajului şi a identităţii instituţiei. expoziţiile virtuale. expoziţiile tematice.). cărţi vechi. în egală măsură. simpozioanele. la stabilirea şi menţinerea dialogului cu societatea. hărţi. stampe şi documente din arhiva istorică.

10 . Vasile: Management în cultură. 4. Valerică: Marketingul serviciilor . 2001. Olteanu. Tipografia BNR. Editura Credis. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii. Ionel: Managementul informaţiei şi biblioteca. 2001. Valerică: Marketingul serviciilor . 2. Bucureşti.o abordare managerială. numărul 1/2009. Philip: Managementul marketingului. Bucureşti. Editura Ecomar. Editura Ecomar. 3. Bucureşti. Bucureşti. 6.o abordare managerială. Revista Bibliotecii Naţionale a României. 2002. 7. Teora. Bucureşti.Papuc. 2004. Kotler. Olteanu. Editura Universitară. Enache. 2005. Zecheru. 2004. Ed Centrului pentru Formare. 5.BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. Mihai: Tehnici promoţionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful