Sunteți pe pagina 1din 13

Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii

Nicolae D anet - METODE NUMERICE


Nicolae D anet - METODE NUMERICE 2
1 Num arul de conditionare al unei matrice
Fie sistemul liniar nesingular (det() ,= 0)
r = / (1)
Rezolvarea unui sistem de ecuatii liniare este o problem a stabil a sau corect pus a.
Aceasta nseamn a c a r. solutia sistemului r = /. depinde n mod continuu de vectorul terme-
nilor liberi /.
Mai precis, dac a /
/
/. iar r
/
este solutia sistemului r
/
= /
/
. atunci r
/
r.
ntr-adev ar, deoarece r =
1
/ si r
/
=
1
/
/
avem
|r
/
r| = |
1
(/
/
/)| _ |
1
||/
/
/|.
ceea ce justic a armatia de mai sus.
Deoarece |/| _ || |r| =
1
|r|
_
||
|/|
. obtinem
|r
/
r|
|r|
_
_
_

1
_
_
||
. .
co:d()
|/
/
/|
|/|
.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 3
O m asur a a stabilit atii, adic a a gradului de dependent a a solutiei r de vectorul termenilor liberi
/. este dat a de num arul de conditionare al matricei .
Denitie.
Se nume ste num ar de conditionare al matricei n raport cu norma | |
si se noteaz a cu co:d
||
() produsul |||
1
|.
co:d
||
() := |||
1
|.
Num arul de conditionare al unei matrice depinde de norma matriceal a utilizat a.
Notatii uzuale:
co:d1() - cnd este utilizat a norma unu | |
1
;
co:d2() - cnd este utilizat a norma doi | |
2
;
co:di() - cnd este utilizat a norma innit | |

.
Num arul de coditionare al unei matrice este ntotdeauna supraunitar.
1 = |1
:
| = |
1
| _ |||
1
| = co:d().
Se spune c a matricea este:
bine conditionat a dac a co:d()
~
= 1 si
prost conditionat a dac a co:d() 1 (mult mai mare ca 1).
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 4
Teorem a - Cazul n care este perturbat vectorul b
Fie o/ o perturbare a lui / si e r si r + or solutiile sistemelor
r = /.
(r + or) = / + o/.
Atunci
1
co:d()

|o/|
|/|
_
|or|
|r|
_ co:d()
|o/|
|/|
.
Ce spune aceast a inegalitate?
Dac a co:d() este un num ar n vecin atatea lui 1, rezult a
|or|
|r|

|o/|
|/|
.
adic a la variatii mici ale termenului liber / se obtin variatii mici ale solutiei r.
Dac a co:d() este un num ar mare, atunci la variatii mici ale lui / se obtin variatii mari ale lui r.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 5
Teorem a- Cazul n care este perturbat a matricea
Fie o o perturbare a matricei si e r si r + or solutiile sistemelor
r = /.
( + o)(r + or) = /.
Atunci
|or|
|r + or|
_ co:d()
|o|
||
Dac a, n plus,
|o| <
1
|
1
|
.
atunci
|or|
|r|
_
co:d()
1 |o| |
1
|

|o|
||
.
Ce spune aceast a inegalitate?
Dac a co:d() este un num ar n vecin atatea lui 1, atunci
la mici variatii n matricea corespund mici variatii ale solutiei r.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 6
Teorem a- Cazul n care este perturbat vectorul / si matricea
Fie o/ este o perturbare a lui / si o o perturbare a lui . Fie r si r + or solutiile sistemelor
r = /.
( + o)(r + or) = / + o/.
Dac a
|o| <
1
|
1
|
.
atunci
|or|
|r|
_
co:d()
1 |o| |
1
|

_
|o/|
|/|
+
|o|
||
_
.
Ce spune aceast a inegalitate?
Dac a co:d() este un num ar n vecin atatea lui 1, atunci la mici variatii n termenul liber /
si mici variatii n matricea corespund mici variatii ale solutiei r.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 7
Un num ar de conditionare al unei matrice care nu depinde de norma folosit a
co:d()
+
=
max
`o()
[`[
min
`o()
[`[
.
o() desemneaz a spectrul matricei . adic a multimea valorilor propri ale maticei .
Not am cu `
1
valoarea proprie a matricei care este cea mai mare n modul. Atunci [`
1
[ = max o().
max o() se nume ste raza spectral a a matricei si se noteaza cu :
o
().
Pentru orice norm a de matrice are loc inegalitatea:
|| _ [`
1
[ .
ntr-adev ar, e r vectorul propriu de norm a unu corespunz ator valorii proprii `
1
. Atunci avem
[`
1
[ = |`
1
r| = |r| _ |||r| = ||.
Revenind la num arul de conditionare al matricei rezult a
co:d() = |||
1
| _ [`
1
[ [j
1
[ . (2)
unde j
1
este valoarea proprie a lui
1
care este cea mai mare n modul, [j
1
[ = max o(
1
).
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 8
Valorile proprii ale matricei
1
sunt inversele valorilor proprii ale lui .
r = `r =
1
r = `
1
r.
Prin urmare
[j
1
[ = max o(
1
) =
1
min
`o()
[`[
si atunci inegalitatea
co:d() = |||
1
| _ [`
1
[ [j
1
[
devine
co:d() _
max
`o()
[`[
min
`o()
[`[
= co:d()
+
.
Num arul de conditionare co:d()
+
depinde numai de matricea prin valorile sale proprii.
co:d()
+
este mai mic dect orice al num ar de conditionare calculat cu ajutorul unei norme.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 9
Exemplu.
Fie sistemul de ecuatii liniare
_
7r
1
+ 10r
2
= /
1
.
5r
1
+ 7r
2
= /
2
.
Matricea sistemului este =
_
7 10
5 7
_
. iar
1
=
_
7 10
5 7
_
. Calcul am
||
1
= max7 + 5. 10 + 7 = 17. |
1
|
1
= max[ 7[ + 5. 10 + [ 7[ = 17.
||

= max7 + 10. 5 + 7 = 17. |


1
|

= max[ 7[ + 10. 5 + [ 7[ = 17.


Atunci
co:d()
1
= ||
1
|
1
|
1
= 17 17 = 289
co:d()

= ||

|
1
|

= 17 17 = 289
Calcul am acum ||
2
=
_
:
o
(
1
).

1
=
_
7 5
10 7
_ _
7 10
5 7
_
=
_
74 105
105 149
_
.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 10
Ecuatia caracteristic a a acestei matrice

74 ` 105
105 149 `

= `
2
223` 1 = 0
are solutile
`
1
=
223 +
_
223
2
+ 4
2
. `
2
=
223
_
223
2
+ 4
2
.
Prin urmare
||
2
=
_
`
1
=
_
223 +
_
223
2
+ 4
2
14. 933.
Calcul am si |
1
|
2
=
_
:
o
((
1
)
1

1
).
(
1
)
1

1
=
_
7 5
10 7
_ _
7 10
5 7
_
=
_
74 105
105 149
_
.
Aceast a matrice are ecuatia caracteristic a

74 ` 105
105 149 `

= `
2
223` + 1 = 0.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 11
Solutile sale sunt `
1
=
223 +
_
223
2
4
2
, `
2
=
223
_
223
2
4
2
. Prin urmare
|
1
|
2
=
_
`
1
=
_
223 +
_
223
2
4
2
14. 933.
Atunci
co:d() = ||
2
|
1
|
2
=
_
223 +
_
223
2
+ 4
2

_
223 +
_
223
2
4
2
223.
Pentru a calcula co:d()
+
determin am mai nti valorile proprii ale matricei . Acestea sunt solutiile
ecuatiei caracteristice a acestei matrice

7 ` 10
5 7 `

= `
2
14` 1 = 0.
Rezolvnd ecuatia obtinem `
1
= 7 + 5
_
2 = 14. 071 si `
2
= 7 5
_
2 = 0.071. Atunci
co:d()
+
=
max
`o()
[`[
min
`o()
[`[
=
7 + 5
_
2
[7 5
_
2[
=
7 + 5
_
2
5
_
2 7
=
(7 + 5
_
2)
2
(5
_
2)
2
7
2
198.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 12
Valorile numerelor de conditionare ale matricei calculate mai sus sugereaz a faptul c a sistemul dat
este sensibil la perturb arile membrului drept. Pentru a ilustra acest fapt consider am sistemul
_
_
_
7r
1
+ 10r
2
= 1.
5r
1
+ 7r
2
= 0. 7.
Acesta are solutia r
1
= 0. r
2
= 0.1. Perturb am apoi termenii liberi cu 0. 01.
_
_
_
7r
1
+ 10r
2
= 1. 01.
5r
1
+ 7r
2
= 0. 69.
Noul sistem are solutia r
1
= 0. 17. r
2
= 0. 22.
Exemplul arat a c a la o variatie de ordinul 10
2
a termenilor liberi se obtine o variatie de ordinul 10
1
a
solutiei sistemului.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii
Nicolae D anet - METODE NUMERICE 13
2 Probleme
1. Calculati pentru matricele de mai jos numerele de conditionare co:d1(). co:d2(). co:di().
co:d()
+
.
=
_
1 2
1. 0001 2
_
; =
_
1. 003 58. 09
5. 550 321. 8
_
; =
_
_
0. 04 0. 01 0. 01
0. 2 0. 5 0. 2
1 2 4
_
_
2. Fie sistemul liniar r = /. unde
=
_
1 2
1. 0001 2
_
. / =
_
3
3. 0001
_
.
Acest sistem are solutia r = (1. 1)
1
. Fie ~ r = (0. 96. 1. 02) o aproximare a acestei solutii.
Calculati |r ~ r|

si co:di()
|/ ~ r|

|/|

.
Calculul numeric al valorilor si vectorilor proprii