Sunteți pe pagina 1din 49

Problema 1 Metode de fundamentare a deciziilor multicriteriale A. Electre B. Utilitatii C.

K
Metoda Utilitatii Decizionale

O societate comerciala producatoare de echipamente industriale incorporeaza in produsele sale un anumit subansamblu pe care il poate procura de la unul din cei patru furnizori accesibili, notati cu

V1,V2,V3,V4.Criteriile de selectie ale furnizorilor sunt urmatoarele: x1 Pretul unitar al subansamblului (mil lei), x2 Nivelul calitativ, x3 Termenul de livrare.
Tabelul 1

Criterii de decizie (xi) Variante Vj x1 Pretunitar x2 Nivelulcalitativ x3 Termen de livrare

Max V1 V2 V3 V4 Ki Min 7 9 6 8 0,4 0,66 0 1 0,33 10 8 7 9 0,4 1 0,33 0 0,66 12 10 10 9 0,2 Min 0 0,66 0,66 1

Sa se aleagaordinea de preferinta a furnizoruluidupaefectuareacalculelor.

Metoda utilitatii decizionale Considerand umax = 1 si umin = 0, in cazul variatiei proportionale a utilitatii in functie de rezultate, utilitatea oricaror consecinte intermediare poate fi determinata prin interpolare liniara, folosindu-se relatiile:

ui Rj

Rj Rmin Rmax Rmin

unde: Rmax rezultate maxime

, pentrucrit

Rmin rezultate minime Rj rezultatul de la varianta Vj a carei utiltate nu o cunoastem si care

eriile de maxim;

ui Rj

Rmax Rj Rmax Rmin

, pentrucrit

trebuie calculata

eriile de minim.

u11

Rmax R j Rmax Rmin Rmax R j Rmax Rmin R j Rmin Rmax Rmin

R Rmin 97 2 97 2 0,66 u 24 j 0,66 96 3 Rmax Rmin 10 7 3 R Rj 9 8 1 12 10 2 0,33 u 32 max 0,66 96 3 Rmax Rmin 12 9 3 Rmax R j 87 1 12 10 2 0,33 u 33 0,66 10 7 3 Rmax Rmin 12 9 3

u14

u 22

Pebazaproprietatilor de activitatedecizionala, utilitateavarianteiVj din punct de vedere al tuturorcriteriilor de decizie U (Vj) va fi:

U V j

u V * k
i j i 1

, unde Ki coeficient de importanta al criterilui

U V1 u1 V1 k1 u 2 V1 k 2 u 3 V1 k 3 0,66 0,4 1 0,4 0 0, 2 0,66 U V2 u1 V2 k1 u 2 V2 k 2 u 3 V2 k 3 0 0,4 0,33 0, 4 0,66 0,2 0,22 U V3 u1 V3 k1 u 2 V3 k 2 u 3 V3 k 3 1 0,4 0 0,4 0,66 0,2 0,53 U V4 u1 V4 k1 u 2 V4 k 2 u 3 V4 k 3 0,33 0, 4 0,66 0,4 1 0,2 0,59

Estimand utilitatile ui (Vj) si U (Vj), si luand in considerare toate cele patru variante decizionale , se obtin valorile din tabelul 2. Tabelul 2 Variante Vj V1 V2 V3 V4 ui (Vj) u1 (Vj) 0,66 0 1 0,33 u2 (Vj) 1 0,33 0 0,66 u3 (Vj) 0 0,66 0,66 1 U (Vj) 0,66 0,22 0,53 0,59 Ordinea de preferinta I IV III II

Problema 2

Tehnicaarboreluidecizional Un manager al caruiproiect a iesit din planificareainitiala se vaconfrunta cudecizia de a alocasau nu fondurisuplimentareuneiactivitatipentru a reintra in graficul de timp. Fondurilesuplimentarenecesar a fi allocate se ridica la suma de 1000 USD, iarpenalitatilecevortrebuisuportate in cazuldepasiriitermenului final sunt de 3000 USD. Estimarileprivindsuccesulactiunii in urmaalocarii de fondurisunt de 60 %, iar in cazul in care nu s-aralocafondurilesuplimentare, sansele de a reintra in graphic sunt de doar 10 %. Cedecizievaluamanagerul :alocaresaunealocare ?
F = 1000 succes

Reintrare in grafic

cost

0,6
alocare

P=0 F = 1000

0,4
insucces

D
nealocare

inafaragrafic Reintrare in grafic

cost cost cost

P = 3000 F=0 P=0

succes

0,1 0,9

insucces

inafaragrafic

F=0 P = 3000

a) costurilecelor 2 alternative 1. varianta cu alocare de fonduri : S(s,a) = 0,6 * (1000 +0) = 600 S(s,i) = 0,4 * (1000 + 3000) = 1600 2. variantafaraalocare de fonduri S(n,s) = 0,1 * 0 = 0 S(n,i) = 0,9 * (0 + 3000) = 2700 Variantaoptima :alocare de costuri : 2200 fata de 2700

Problema 3

O societate comerciala are la dispozitie 3 variante de investitii in vederea extinderii unei capacitati de productie. Sa se aleaga varianta optima cu ajutorul indicatorilor : Investitie specifica , Durata de recuperare a investitiei si Randament economic, cunoscand faptul ca cele 3 variante se caracterizeaza prin urmatorii indicatori generali: Nr. crt. 1 2 3 4 5 Indicator Unitatea Variant Varianta Varianta de a II III masura I Mil. lei 500 700 900 Mii 300 500 700 buc/an Lei/buc. 1.000 900 800 Lei/buc. ani 1.500 15 1.500 12 1.500 10

Investitia totala Capacitatea de productie Cheltuieli unitare de productie Pret unitar Durata de functionare

Investiiaspecific(Is)

Is

It Q

Unde: It-valoarea investiiei; Q-capacitatea obiectivului de investiii (se exprimafizicsauvaloric) S1 = Inv/ Q = 500.000.000 / 300.000= 1.666 lei/buc S2 = 700.000.000/500.000 = 1.400 lei/buc S3 = 900.000.000/700.000 = 1.285 lei/ buc Durata de recuperare a investitiei (Dr) Dr =It / Pr anual Pranual=( Pret unitar Ch. Unitare de productie) * Q Dr1 = 500.000.000/ 500 x 300.000 =500.000.000 / 150.000.000 = 500/150 = 3,33 ani Dr2 = 700/300 = 2,33 Dr3 = 900 / 490 = 1,83

Randamentul economic al investitiei (Re) Re = (Prannual xDf) / It Re1=(1.500 1000)x300.000 x 15 / 500.000.000 = 150.000.000 x 15 / 500.000.000 = 4,5 Re2=600x500.000x12 /700 = 5,14 Re3 = 700 x 700.000 x 10 / 900 = 5,4 Varianta optima este3

Problema 4

Societatea comercial X S.A. a pregtit un proiect de investiii n valoare de 300.000 lei. Previzionarea veniturilor i cheltuielilor din exploatare pentru urmtorii ase ani este urmtoarea ): ( coloana 2 i 3

Cheltuie Venituri li din An de exploata calen exploata re d re ( Ve ) 1 2 ( Ce ) 3

Fluxuri de trezorerie

Profit net

Durata de recuperare

( Re ) 4 Re = Ve Ce (23) 500.000 403.000 = 97.000 550.000 430.000 = 120.000

Pn = Re - Ip 5 Pn = Re ( 16% Ip ) 97.000 ( 16% ) 97.000 15.520 = 81.480 120.000 ( 16% ) 120.000 19.200 = 100.800 125.000 ( 16% ) 125.000 20.000 = 105.000 130.000 ( 16% ) 130.000 20.800 = 109.200 100.000 ( 16% )

Dr = Vi / Pn 6 Dr = Vi / Pn

500.000 403.000

550.000 430.000

600.000 475.000

600.000 475.000 = 125.000

800.000 670.000

800.000 670.000 = 130.000 820.000 720.000 =

820.000 720.000

100.000

850.000 770.000

850.000 770.000 = 80.000

Total

652.000

100.000 16.000 = 84.000 80.000 ( 16% ) 80.000 12.800 = 67.200 652.000 / 6 ani = 108.667 108.667 ( 16% ) 108.667 17.386,72 = 91.280,28

Fluxurile de trezorerie estimate pe 6 ani sunt cele din coloana 1. Amortizarea este liniar iar, valoarea rezidual este 0. Rata de actualizare este de 15%.

S se calculeze: 1. Rezultatul din exploatare. 2. Durata de recuperare a investiiei ( Re ). 3. Rata intern de rentabilitate financiar.

Rezolvare: 1. Rezultatul din exploatare: ( Re ) Re = Ve Ce Se calculeaz coloana : Coloana 4 = Coloana 2 Coloana 3

2.

Durata de recuperare a investiiei =

Profitul net = Profitul net mediu pe perioada prognozat = Rezultatul din exploatare Impozitul pe profit.

3.

Rata intern de rentabilitate financiar: RIRF / C

RIRF / C : Este indicatorul utilizat n analizele efectuate asupra eficienei proiectului de investiii prin utilizarea tehnicii actualizrii. Exprim acel nivel al ratei dobnzii care egalizeaz veniturile actualizate rezultate n urma investiiei, cu cheltuielile / costurile actualizate implicate de investiie i care face ca valoarea venitului actualizat net VAN s fie egal cu zero. RIR se obine ca soluie a ecuaiei.

Unde: VAN venitul actualizat net. VR valoare rezidual = 0 I investiia iniial = 300.000 lei. CF1 = fluxuri de numerar anuale ( coloana 5 ). n durata de via a proiectului = 6 ani. RIR rata de actualizare pentru care VAN ( venitul actualizat net ) este 0. Rata de actualizare RIR este de 15 %,folosit pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. C costul investiiei.

Se calculeaz: Flux trezorerie An ( Cashflow ) 1 500.000 403.000 = 97.000 550.000 430.000 = 120.000 600.000 475.000 = 125.000 800.000 670.000 = 130.000 820.000 720.000 = 100.000 850.000 Amortizare anual ( Vi / 6 ) 300.000/6 = 50.000 2 Capital Cost de nerambursat oportunitate Vi Aa Cn rata 300.000 dobnzii ( 50.000 15%) = .. 3 4 300.000 300.000 15% = 45.000 300.000 50.000 = 250.000 250.000 15% = 37.500 Fluxuri nete de trezorerie (124 ) 5 97.00050.00045.000 = 2.000 120.00050.00037.500 = 32.500 125.00050.00030.000 = 45.000 130.00050.00022.500 = 57.500 100.00050.00015.000 = 35.000 80.00050.000-

250.000 50.000 = 200.000

200.000 15% = 30.000

200.000 50.000 = 150.000

150.000 15% = 22.500

150.000 50.000 = 100.000 100.000 50.000

100.000 15% = 15.000 50.000 15%

770.000 = 80.000

= 50.000

= 7.500

7.500 = 22.500

Rezolvare:

RIR este rata ipotetic de actualizare pentru care VAN = 0 V0 = I0 VAN = V0 I0 VANRIR = 0

Se aprob investiia care are un RIR > dect rata de referin a dobnzii.

Managementul investiiilor
Repere teoretice

Introducere
Investiiile au un rol hotrtor n realizarea obiectivelor Strategiei naionale de dezvoltare pe termen lung, n crearea premizelor unei creteri economice durabile, mbuntirii nivelului de trai al populaiei i dezvoltrii ntregului organism socio-economic. Modernizarea i extinderea infrastructurii, creterea numrului de locuri de munc i sporirea productivitii muncii sunt obiective realizabile numai printr -o politic judicioas de investiii, bazat pe metode moderne de management, pe instrumente i tehnici care permit pregtirea i fundamentarea unor decizii cu grad ridicat de obiectivitate, pe alegerea celor mai bune variante ale proiectelor de investiii i a soluiilor optime de realizare a acestora. Prezenta lucrare este subordonat tocmai acestui scop i pune la dispoziia studenilor un ansamblu coerent de concepte, metode, tehnici i procedee de fundamentare a deciziilor, de pregtire i implementare a proiectelor de investiii. Cele zece teme tratate se concentreaz pe investiiile de capital pentru realizarea de active fixe, n principal n domeniul infrastructurii, necesare asigurrii suportului material pentru depirea crizei i reluarea procesului de dezvoltare a economiei naionale. Folosirea eficient a fondurilor structurale i de coeziune puse la dispoziia rii noastre de ctre Uniunea European, creterea capacitii de absorbie a acestora, scurtarea perioadei necesare trecerii de la faza de identificare a proiectelor de investiii la cea de execuie a lucrrilor i de operaionalizare a noilor capaciti de producie realizate sunt deziderate comune ale tuturor factorilor de decizie care au responsabiliti n acest domeniu. Studenii pot gsi n lucrarea de fa un ndrumar preios n sistematizarea cunotinelor, n formarea deprinderilor necesare conceperii i promovrii unor proiecte, n creterea capacitii de management a contractelor i n general, n toate fazele procesului decizional din domeniul investiional.

Obiectivele cursului Cursul i propune s prezinte studenilor o serie de repere teoretice privind managementul investiiilor, pornind de la conceptele cu care opereaz aceast disciplin i continund cu aspecte legate de necesitatea i rolul investiiilor n creterea economic i dezvoltarea durabil, planificarea strategic i eficiena cheltuirii resurselor, fundamentarea deciziilor de

investiii i metode de optimizare a acestora, etapele procesului de pregtire a proiectelor i rolul diferitelor organisme cu atribuii n evaluarea, aprobarea i implementarea acestora. Parcurgnd unitile de studiu ale acestei discipline studenii vor dobndi competenele necesare nelegerii noiunilor specifice proceselor de investiii, explicrii i interpretrii noilor concepte nvate, aplicrii acestora n practic, elaborrii unor proiecte concrete din viaa real i urmririi modului de implementare a acestora. Competene conferite:

1. Cunoaterea i nelegerea - relaiilor i conexiunilor dintre investiii, progres i cretere economic, dezvoltare durabil; - conceptelor i termenilor de specialitate din domeniul pregatirii, promovrii, finanrii i implementarii proiectelor de investitiii; 2. Explicarea i interpretarea
fenomenelor ce caracterizeaza cresterea economica; metodologiei de organizare i planificare a proceselor, etapelor si activitilor cuprinse n ciclul de viata al proiectelor de investiii; mecanismelor investitionale; semnificaiei indicatorilor de eficien ai investitiilor.

3. Instrumental-aplicative - capacitatea de a transpune n practic cunotinele dobndite n cadrul cursului, de a concepe proiecte i de a derula activiti legate de managementul acestora;
capacitatea de a formula soluii la probleme legate de alegerea variantei optime, luarea deciziei de a investi i calcularea indicatorilor de eficienta. reacia pozitiv la sugestii, cerine i sarcini didactice, satisfacia de a rspunde la ntrebri si provocri din domeniul investiiilor; implicarea n activiti de cercetare tiinific; capacitatea de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea proiectelor de investiii; abilitatea de a face legturi cu problematica din alte domenii.

4. Atitudinale
-

Structura cursului: Cursul este compus din 8 uniti de studiu i anume: Unitatea de studiu 1: Noiuni introductive despre rolul investiiilor n

creterea economic; Unitatea de studiu 2: Strategii naionale, regionale i locale de investiii; Unitatea de studiu 3: Politici investiiionale privind modernizarea infrastructurii; Unitatea de studiu 4: Activitatea decizional privind investiiile; Unitatea de studiu 5: Actualizarea metod de evaluare dinamic a eficienei economice a investiiilor; Unitatea de studiu 6 : Managementul proiectelor de investiii; Unitatea de studiu 7: Elaborarea proiectelor de investiii n infrastructur; Unitatea de studiu 8: Evaluarea fezabilitii proiectelor de investiii.

Repere bibliografice:

Caracota Dimitriu, Maria. s.a. Evaluarea investitiilor de capital, Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 2004 Ciomos, V. Managementul investitiilor, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2009

Unitatea de studiu 1 NOIUNI INTRODUCTIVE DESPRE ROLUL INVESTIIILOR N CRETEREA ECONOMIC 1.1. Introducere Investiiile au un rol deosebit de complex i stau la baza dezvoltrii economico-sociale n general, a creterii capitalului agenilor economici n special. Noiunea de investiie este larg utilizat i de aceea poate avea nelesuri diferite, n funcie de context i punctul de vedere adoptat. 1.2. Obiectivele unitii de studiu Prin aceast unitate de studiu ne propunem s prezentm studenilor o serie de aspecte teoretice privind investiiile i modul de clasificare a acestora, rolul investiiilor n dezvoltarea economic i modele de cretere macroeconomic. Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea conceptelor i termenilor de specialitate specifici managementului investiiilor; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre investiii i creterea economic.

1.3. Teme propuse pentru aprofundare Tema 1. Conceptul de investiie La prima vedere, investiia ne apare n mod concret ca o operaiune de modificare a patrimoniului iniial prin achiziia sau realizarea unor active corporale (construcii industriale i civile, achiziia, montajul i instalarea unor echipamente industriale, cumprarea unor maini, utilaje, etc.), sau necorporale (fond de comer, brevete i invenii, studii de pia, etc.), precum i prin operaiuni de investiii financiare (titluri de participare, mprumuturi pe termen lung, etc.).

La o analiz mai aprofundat, investiia poate fi considerat ca o alocare a capitalurilor economisite n activiti cu caracter profitabil, care majoreaz valoarea capitalurilor iniial angajate. n concluzie, n sensul cel mai larg, prin investiie se nelege angajarea unei cheltuieli importante imediate n scopul obinerii probabile a unui beneficiu ulterior, iar n sensul cel mai restrns, prin investiii nelegem sumele bneti consumate pentru realizarea de mijloace fixe. Este important de precizat faptul c ntre investiii i creterea economic exist ntotdeauna o legtur biunivoc, ceea ce nseamn c: pe de o parte - prin investiii se poate asigura o cretere economic durabil, pe de alta parte - o cretere economic sntoas poate s asigure resursele necesare finanrii de noi investiii. Tema 2. Clasificarea investiiilor n general, investiiile pot fi clasificate dup mai multe criterii, cele mai importante dintre ele fiind: a) din punct de vedere al naturii lor; b) din punct de vedere al structurii; c) dup forma de proprietate; d) dup obiectul principal realizat; e) din punct de vedere al legturii cu obiectivul realizat; f) dup sursa de finanare; g) dup gradul de risc; h) dup anvergura investitorului.

Tema 3. Rolul investiiilor n dezvoltarea unei economii Investiiile au un rol hotrtor n dezvoltarea economic a unei ri. Astfel, dac privim rolul investiiilor n context retrospectiv putem constata c acestea sunt folosite ca prghii importante n influenarea direciilor de dezvoltare economico social a unei ri. Dac facem o analiz n context prospectiv putem vedea c, printr-o utilizare adecvat, investiiile pot constitui prghia esenial n procesul 5

de reform, pot asigura migrarea capitalurilor n profil teritorial, pot facilita reconstrucia economiei i infrastructurii profesionale. Creterea economic reprezint capacitatea unei ri de a furniza cantiti de bunuri i servicii n cretere de la o perioad la alta, pe baza unor investiii fundamentate corect, n acord cu cerinele economiei de pia i reflectat prin indicatori economici adecvai. Dezvoltarea economic surprinde aspecte cantitative, calitative i structurale ale evoluiei economice i proceselor investiionale, n corelaie cu evoluia demografic i cu problematica general a omului, adugnd la creterea economic - distribuia bogiei i a veniturilor, influena schimbrilor economice asupra nivelului de trai, a modului de via, de gndire, de comportament, eficiena utilizrii factorilor de producie, mecanismul de funcionare a sistemului economic. Progresul economic const n mbuntirea calitativ a factorilor de producie n procesul istoric de evoluie a economiei i implic progresul social, fr de care se consider c nu este justificat. Rezult astfel c exist o succesiune logic a proceselor economice de: Cretere Dezvoltare Progres. Tema 4. Investiiile i creterea economic Modelele de cretere economica au reprezentat dintotdeauna un domeniu incitant de analiz i investigare pentru specialiti. Literatura de specialitate prezint numeroase exemple de modele de cretere economic elaborate de diveri autori. Menionm cteva modele clasice care reflect modul n care este tratat relaia dintre creterea economic i procesul investiiional: a) Modelul elaborat de J. M. Keynes are la baz aciunea legilor psihologice fundamentale: i) legea nclinaiei spre consum; ii) legea imboldului spre investiii; iii) legea nclinaiei spre valori lichide. Raionamentul lui Keynes a fost urmtorul: Creterea gradului de folosire a minii de lucru duce implicit la suplimentarea veniturilor => care vor asigura 6

sporirea consumului, dar nu n aceeai msur n care au crescut veniturile; La o anumit mrime a consumului (numit nclinaie spre consum) => nivelul de echilibru va depinde de investiiile curente => iar acestea vor depinde de imboldul spre investiii => care la rndul lui depinde de eficiena marginal a capitalului. Prin eficiena marginal a capitalului se nelege cantitatea de efect viitor ce se obine la o unitate de efort. b) Modelul elaborat de economistul englez Roy Forbes Harrod (continuator al lui Keynes) cunoscut i sub denumirea de coeficientul capitalului; c) Modelul elaborat de E. Domar cunoscut i sub denumirea de productivitatea investiiilor; Modelul neo-clasic a lui Solow este o continuare a modelelor lui Harrod i Domar pentru care a primit premiul Nobel n anul 1987. n urma aprofundrii celor patru teme reinem urmtoarele concepte i termeni: - Investiie - Creterea economic - Dezvoltare economic - Progres economic - Modele de crestere macroeconomic

Unitatea de studiu 2 : STRATEGII NAIONALE, REGIONALE I LOCALE DE INVESTIII

2.1. Introducere
Conceptul de dezvoltare durabil a fost propus i dezvoltat n anii 70-80 i oficializat n anii 90, referindu-se la modul de utilizare al resurselor, inclusiv n procesele investiionale.

Modul de realizare a investiiilor i evaluarea fezabilit acestora n funcie de modul cum trateaz aspectele legate de protecia mediului sunt criterii importante n procesul de dezvoltare durabil.

2.2. Obiectivele unitii de studiu


Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind dezvoltarea durabil, strategiile naionale, regionale i locale de investiii i influena lor asupra procesului investiional.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea conceptelor i termenilor specifici dezvoltrii durabile; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre strategiile naionale i cele regionale de investiii; dobndirea capacitii de a elabora o
strategie local de investiii.

2.3. Coninutul unitii de studiu


Tema 1. Investiiile i dezvoltarea durabil Expresia "dezvoltare durabil" a devenit foarte popular dup ce a fost publicat Raportul Bruntland, elaborat n cadrul programelor O.N.U. Raportul prezint rezultatele activitii unei comisii de studiu prezidat de Gro Harlem Bruntland Primul Ministru al Norvegiei. Acest document, cunoscut sub numele de Viitorul Nostru Comun, a avut i continu s aib un important rol orientativ. Conform acestuia, dezvoltarea este durabil numai dac satisface nevoile generaiilor prezente, fr a compromite posibilitile generaiilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi. n dezvoltarea conceptului de dezvoltare durabil n U.E. exist urmtoarele momente cheie: Summit-ul Pmntului de la Rio de Janeiro (1992); Tratatul de la Maastricht (1993) care a stabilit c UE trebuie s ajung la stabilitate i dezvoltare durabil; Consiliul de la Gteborg (2001) care a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabil a UE; Summitul Mondial de la Johannesburg (2002) unde UE i Statele Membre au fost semnatare ale Planului de Implementare. Summitul Rio+20 care se va desfsura n iunie 2012 la Rio de Janeiro.

Tema 2. Strategiile naionale i influena lor asupra procesului investiional Prin strategii naionale se neleg documente ntocmite de factorii de decizie la nivel naional care cuprind obiectivele generale i specifice de dezvoltare pe termen mediu i lung a unei ri, prin luarea n considerare a prioritilor rezultate dintr-o analiz atent a situaiei existente, a resurselor disponibile, a mecanismelor de pia. n acest context, n anii democratei, n ara noastr au fost elaborate dou documente strategice importante pentru direcionarea dezvoltrii pe termen mediu i lung: a) Strategia de dezvoltare durabil (1999) b) Strategia de dezvoltare durabila orizont 2013 2020 - 2030 Obiectivul fundamental definit n cadrul actualei strategii de dezvoltare este creterea bunstrii i prosperitii individuale i a ansamblului social la nivel naional, urmrind o dezvoltare economic n limitele de suportabilitate ale Capitalului Natural, ntr-un mod care s garanteze calitatea vieii generaiilor viitoare. Graficul poziionrii acestor obiective strategice pe termen scurt, mediu i lung este urmtorul: Orizont 2013: ncorporarea organic a principiilor i practicilor dezvoltrii durabile n ansamblul programelor i politicilor publice ale Romniei ca stat membru al Uniunii Europene. Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al rilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltrii durabile. Orizont 2030: Apropierea semnificativ a Romniei de nivelul mediu din acel an al rilor membre ale Uniunii Europene din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltrii durabile. n acest fel se va asigura ndeplinirea obligaiilor asumate de Romnia n calitate de stat membru al Uniunii Europene, n conformitate cu Tratatul de aderare, precum i implementarea efectiv a principiilor i obiectivelor Strategiei de la Lisabona i Strategiei rennoite pentru Dezvoltare Durabil a UE (2006).

Tema 3. Strategii regionale i locale de investiii Conform reglementrilor Comisiei Europene privind stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unitilor teritoriale, Romnia cuprinde 8 regiuni de dezvoltare, incluznd fiecare ntre 4 i 7 judee (cu excepia regiunii Bucureti-Ilfov). Ele corespund nivelului NUTS II, potrivit clasificrii EUROSTAT i reprezint cadrul de colectare a datelor statistice specifice n profil teritorial. Consiliile de Dezvoltare Regional (CDR) grupeaz reprezentani ai autoritilor judeene i locale i au drept organisme executive Ageniile de Dezvoltare Regional (ADR). Obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare regional au fost definite pe baza analizelor economice i sociale la nivel naional precum i la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, pe cele trei orizonturi de timp: Orizont 2013. Obiectiv naional: Sprijinirea dezvoltrii economice i sociale echilibrate teritorial i durabile a regiunilor Romniei, corespunztor nevoilor i resurselor lor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de cretere; mbuntirea condiiilor infrastructurale i a mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romniei, n special cele rmase n urm, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi i a munci. n scopul realizrii acestui obiectiv central se va pune accentul principal pe creterea rolului economic i social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordri policentrice n vederea unei dezvoltri mai echilibrate a regiunilor, pe urmtoarele axe prioritare tematice: (i) Investiii pentru sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor ca poli urbani de cretere (ii) Investiii pentru mbuntirea accesibilitii regiunilor prin modernizarea infrastructurii regionale i locale de transport (iii) Investiii pentru mbuntirea infrastructurii sociale a regiunilor. (iv) Consolidarea mediului de afaceri regional i local. (v) Investiii pentru promovarea turismului De asemenea, o serie ntreag de consilii locale i-au elaborat i aprobat propriile strategii de dezvoltare durabil. S lum, spre exemplificare dou astfel de strategii locale: Strategia de dezvoltare local a municipiului Vatra Dornei (http://www.vatra-dornei.ro) Strategia de dezvoltare local a oraului Vulcan (http://www.strategvest.ro)

10

n urma aprofundrii celor trei teme reinem urmtoarele concepte i termeni:


Dezvoltare durabil Strategia rennoit de Dezvoltare Durabil pentru o Europ Extins Strategii naionale de investiii Strategiile regionale de dezvoltare Strategii locale de dezvoltare

Unitatea de studiu 3: POLITICI INVESTIIONALE PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII


3.1. Introducere Politicile investiionale constituie ansamblul de msuri, metode, mijloace i experimente utilizate n vederea realizrii obiectivelor cuprinse n strategiile de dezvoltare. Politica de investiii are valene macro- i microeconomice, are caracter dinamic i se integreaz ca o component major n politica general economicosocial. n acelai timp, politica de investiii comport o anumit specificitate, n ceea ce privete nfptuirea obiectivelor proprii, la un anumit nivel de referin. 3.2. Obiectivele unitii de studiu Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind politicile investiionale n perioada de tranziie, coninutul Planului Naional de Dezvoltare, politicile de amenajare a teritoriului i de dezvoltare urban, politicile de finanare a investiiilor n infrastructur.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea conceptelor folosite n cadrul politicilor investiionale din perioadele de tranziie;nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre PNDR, CSNR i politicile regionale de investiii;
dobndirea capacitii de a elabora planul de finanare a unui program local de investiii.

11

3.3. Coninutul unitii de studiu Tema 1. Politicile investiionale n perioadele de tranziie La nivel macroeconomic politica de investiii din ara noastr se coreleaz cu orientrile economice i sociale stabilite de autoriti prin intermediul strategiilor naionale pe termen mediu i lung. Coordonatele n care se ncadreaz i se adapteaz la mecanismele de pia politica de investiii din Romnia n aceast perioad de tranziie sunt: Adaptabilitate redus la criza economic i mutaiile corespunztoare ale pieei; Reconsiderarea relaiilor de proprietate i reorganizarea modului de administrare a proprietii statului prin societi comerciale i regii autonome; Creterea preurilor, a dobnzilor, a impozitelor i taxelor; Creterea concurenei. Pentru depirea efectelor crizei i creterea ratei de investiii pe termen mediu i lung vor trebui gsite soluii de atragere a investiiilor strine directe, creterea treptat a ratei economisirii interne, dezvoltarea parteneriatelor p ublicprivate, utilizarea complet i eficient a fondurilor alocate prin programele UE. n acest context, n perioada de tranziie, n ara noastr au fost elaborate cteva documente importante pentru direcionarea dezvoltrii pe termen scurt si mediu, n vederea implementrii politicilor de guvernare. Dintre acestea trebuiesc menionate : Planul Naional de Dezvoltare (PND 2007-2013); Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR); Planurile operaionale sectoriale. Tema 2. Planul Naional de Dezvoltare (PND 2007-2013) Planul Naional de Dezvoltare este documentul de planificare strategic i programare financiar multianual, ce orienteaz i stimuleaz dezvoltarea economic i social a rii n concordan cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. De asemenea, Planul Naional de Dezvoltare este primul document comprehensiv care fundamenteaz accesul Romniei la Instrumentele Structurale ale UE (fonduri structurale i de coeziune), dup data aderrii, n calitate de Stat Membru.

12

Pe de alt parte, Planul Naional de Dezvoltare este instrumentul de prioritizare a investiiilor publice i urmrete maximizarea impactului pe care l va avea sprijinul financiar comunitar n aceast perioada de programare. Prioritile i obiectivele PND 2007-2013 se concentreaz pe domeniile eligibile pentru interveniile structurale. El aduce cu sine o nou dimensiune a sprijinului financiar acordat de Uniunea European, cifrat la cca. 4% din PIB-ul anual al Romniei, la care se adaug cofinanarea naional. Aceasta nseamn o asisten nerambursabil anual de circa trei ori mai mare dect asistena financiar de pre-aderare acordat prin programele PHARE, ISPA i SAPARD. Prioritile naionale stabilite prin Planul Naional de Dezvoltare 20072013 sunt urmtoarele: Creterea competitivitii economice i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere; Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport; Protejarea i mbuntirea calitii mediului; Dezvoltarea resurselor umane, creterea gradului de ocupare i combaterea excluziunii sociale; Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivitii n sectorul agricol; Sprijinirea participrii echilibrate a tuturor regiunilor Romniei la procesul de dezvoltare socio-economic. Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR), stabilete prioritile de intervenie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune) n cadrul politicii de coeziune economic i social i face legtura ntre prioritile Planului Naional de Dezvoltare 2007-2013 i cele ale UE stabilite prin Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea i Strategia de la Lisabona revizuit. Tema 3. Politici sectoriale de investiii Conform celor convenite cu Comisia Europeana, Romnia a elaborat i implementeaz urmtoarele Programe Operaionale Sectoriale: Programul Operaional Sectorial de Mediu Programul Operaional Sectorial de Transport Programul Operaional Sectorial Competitivitate Planul Naional de Dezvoltare Rurala Programul Naional de Dezvoltare Regionala

13

Programul Operaional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane Programul Operaional Sectorial de Dezvoltare a Capacitaii Administrative.

Programele operaionale sunt documente care detaliaz obiectivele i prioritile de dezvoltare, precum i etapele de realizare a acestora prin intermediul investiiilor publice i private. Angajamentul principal al Romniei n domeniul mediului const n respectarea acquis-ului comunitar cu privire la protecia solului, apei i aerului, n condiiile mbuntirii semnificative a nivelului de via al populaiei. n acest scop, pn n 2015 vor fi realizate investiii semnificative pentru: mbuntirea accesului la infrastructura de ap, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu ap i canalizare n majoritatea zonelor urbane; Ameliorarea calitii solului, prin mbuntirea managementului deeurilor i reducerea numrului de zone poluate istoric n minimum 30 de judee; Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi n cele mai poluate localiti; Protecia i mbuntirea biodiversitii i a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reelei Natura 2000; Reducerea riscului la dezastre naturale care pot afecta populaia, prin implementarea msurilor preventive n cele mai vulnerabile zone. Domeniile majore de intervenie prevzute n documentele strategice elaborate de organismele de specialitate sunt: i). Lucrri complexe de investiii n sistemele de alimentare cu ap i canalizare pentru: Reabilitarea/modernizarea staiilor de tratare a apei potabile; Reabilitarea/extinderea reelelor de ap i canalizare; Construcia/reabilitarea staiilor de epurare a apelor uzate ii). Investiii n sistemele de management a deeurilor pentru: Construcia unor noi staii de transfer i a unor noi faciliti de eliminare a deeurilor municipale; Construcia facilitilor de sortare, compostare i reciclare; Achiziionarea vehiculelor de transport a deeurilor; Construirea unor faciliti adecvate pentru deeurile periculoase i alte tipuri specifice de deeuri. iii). Investiii n sistemele de termoficare, pentru: introducerea contorizrii; reabilitarea depozitelor de zgur i cenu;

14

reabilitarea reelelor de distribuie a apei calde i a cldurii; introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru reducerea SO2, NO2 i pulberilor. iv). Investiii pentru prevenirea dezastrelor: lucrri de construcie pentru prevenirea inundaiilor i reducerea consecinelor distructive ale inundaiilor; elaborarea unor hri de pericol i risc a inundaiilor; reabilitarea litoralului Mrii Negre afectat de eroziune. Politicile cuprinse n Programul Operaional Sectorial de Transport au ca obiectiv general promovarea n Romnia a unui sistem de transport care s permit deplasarea rapid, eficient i n condiii de siguran a persoanelor i bunurilor, cu servicii de un nivel corespunztor standardelor Europene (la nivel naional; n cadrul Europei; ntre i n cadrul regiunilor Romniei). Politicile prioritare de investiii n sectorul transporturi sunt: Modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare TEN-T pentru asigurarea sustenabilitii sistemului de transport integrat n reelele de transport UE; Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii naionale de transport n afara Axelor prioritare TEN-T pentru asigurarea sustenabilitii sistemului naional de transport; Modernizarea materialului rulant de cale ferat dedicat cltorilor pentru reelele de cale ferat naional i TEN-T; Modernizarea sectorului de transport pentru asigurarea unui grad ridicat de protecie a mediului, sntate i siguran a pasagerilor;

Tema 4. Politica de investiii n domeniul amenajrii teritoriului La fel ca n celelalte ri ale Uniunii Europene i n Romnia fundamentarea socio-economic a programelor de investiii publice trebuie s se bazeze pe un concept cuprinztor de amenajare optim a teritoriului. Planurile de amenajare a teritoriului constituie fundamentarea tehnic i asumarea politic necesar n vederea accesului la finanrile naionale i europene, n particular prin Programul Naional de Dezvoltare Regional. n cadrul aciunii de aplicare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naional au fost aprobate prin lege cinci seciuni: reele de transport, ap; arii protejate, reeaua de localiti; zone de risc natural.

15

Conceptul de planificare spaial reprezint un ansamblu de metode, programe, proiecte i aciuni prin care se realizeaz dezvoltarea direcionat a spaiului fizic, pentru a echilibra componentele economice, sociale, culturale i istorice, de peisaj i mediu natural, ale unui teritoriu. Planificarea spaial presupune demersuri interdisciplinare i include paliere diferite de analiz i proiectare, constituind baza conceptual a politicilor de dezvoltare regional i intervenind pentru corectarea anomaliilor i disfuncionalitilor care pot s apar n proiectele de investiii. Tema 5. Politici de finanare a programelor de investiii n infrastructur Pentru realizarea celor trei obiective prin care Uniunea European intenioneaz s contribuie la reducerea disparitilor ntre Statele Membre, precum i ntre diverse regiuni ale acesteia (convergen; competiti vitate regional i ocupare; cooperare teritorial european) sunt alocate resurse financiare semnificative prin intermediul fondurilor structurale i de coeziune. Acestea sunt: i) Fondul European de Dezvoltare Regional FEDR, fondul structural care finaneaz n principal infrastructura, investiiile generatoare de locuri de munc, proiectele de dezvoltare local i ajutoarele pentru ntreprinderile mici i mijlocii; ii) Fondul Social European FSE, fondul structural care promoveaz reintegrarea n munc a omerilor i a grupurilor defavorizate prin finanarea activitilor de formare profesional i asisten n procesul de recrutare; iii) Fondul de Coeziune FC, instrumentul structural ce cofinaneaz mari proiecte n materie de mediu, reele de transport transeuropene i domenii de dezvoltare durabil ce aduc beneficii proteciei mediului (eficien energetic i energie regenerabil, transport inter-modal, transport urban i transport public ecologic). n concluzie fundamentarea opiunilor de investiii trebuie s rezolve neaprat corelarea proiectului de investiii cu mediul social economic. Formularea opiunilor de investiii este mai simpl sau mai complex, n corelaie cu natura i amploarea investiiei, precum i n raport cu regimul juridic n care se ncadreaz investitorul (instituie public, societate comercial cu capital de stat, sector privat). n cadrul investiiilor private pregtirea proiectelor de investiii se poate realiza cu sau fr studii de fezabilitate. n cazul investiiilor publice de natur corporal asemenea studii de fundamentare sunt ntotdeauna obligatorii. Romnia a transpus aquis-ul comunitar n legislaia naional privind achiziiile publice, astfel nct investitorii care utilizeaz bani publici n finanarea proiectelor de investiii pot urma reglementrile romneti n acest domeniu.

n urma aprofundrii celor trei teme reinem urmtoarele concepte i termeni: 16

Politici investiionale Programul Operaional Sectorial de Mediu Programul Operaional Sectorial de Transport Programul Operaional Sectorial Competitivitate Planul Naional de Dezvoltare Rurala Programul Naional de Dezvoltare Regionala Programul Operaional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane Programul de Dezvoltare a Capacitaii Administrative. Fonduri structurtale i de coeziune Fondul European de Dezvoltare Regional Fondul Social European Fondul de Coeziune

Unitatea de studiu nr.4: ACTIVITATEA DECIZIONAL PRIVIND INVESTIIILE. ROLUL DEZVOLTATORILOR, AL AUTORITILOR I AL FINANATORILOR N INIIEREA I APROBAREA PROIECTELOR DE INVESTIII 4.1. Introducere
Element esenial al procesului de conducere - decizia reprezint actul de trecere de la gndire la aciune. Caracteristic deciziei este faptul c ea reprezint expresia unui act raional, coerent, bazat pe interpretarea judicioas a unor date i informaii ce se culeg i se prelucreaz n scopul gsirii unei soluii, care s conduc la realizarea obiectivului fixat.

4.2. Obiectivele unitii de studiu


Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind coninutul deciziei de investiii, modaliti de fundamentare ale acesteia, practica social - economic din ara noastr n luarea deciziilor de investiii i agenii procesului investiional.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea procesului de luare a deciziilor i modul de fundamentare a acestora; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre 17

metodele obiective de alegere a variantei optime i practica social economic n luarea deciziilor de investiii; dobndirea capacitii de a diferenia rolul i atribuiile agenilor implicai n pregtirea i implementarea proiectelor de investiii.

4.3. Coninutul unitii de studiu


Tema 1. Coninutul deciziei de investiii Decizia de investiii se prezint ca o suit de aciuni i reacii, fiecrei aciuni posibile putnd s-i corespund diferite reacii probabile. Prin coninutul i gradul su de complexitate decizia de investiii necesit o abordare multidisciplinar n privina selectrii alternativei optime i a realizrii acesteia. n fundamentarea i luarea deciziilor referitoare la proiectele de investiii finanate din fonduri publice sunt implicai i au responsabiliti cel puin urmtorii factori: Autoritile publice n cazul investiiilor finanate din bugetul de stat sau bugetele locale; Operatorii sau dezvolttorii, care preiau o parte din responsabilitile autoritilor; Proiectanii generali sau de specialitate, furnizorii; Finanatorii, donatorii, etc. Tema 2. Modaliti de abordare Procesul de fundamentare a deciziilor de investiii poate fi abordat, dup caz, n: a) context teoretic general, b) ntr-o schem logic i c) n context procesual. Tema 3. Decizia de investiii n practica social - economic din ara noastr Mutaiile social-politice din ara noastr, n special cele din perioada de tranziie, au determinat schimbri i asupra practicilor social -economice de luare a deciziilor de investiii. A avut loc un proces de descentralizare decizional, de autonomizare a investitorului decident i de corelare a opiunii de a investi cu potenialul de a finana. n cazul investiiilor publice, decizia de investiii se ia de ctre ordonatorul de credite (principal, secundar sau teriar), competenele fiind stratificate n funcie de valoarea investiiilor i natura acestora.

18

n cazul investiiilor unor societi comerciale decizia de investiii aparine adunrii generale a acionarilor sau conductorului unitii, n funcie de nivelul de delegare practicat. n toate aceste cazuri, n fundamentarea deciziilor privind varianta optim a unei investiii se folosesc o serie de indicatori care msoar eforturile i efectele obinute, n valori absolute sau relative: Indicatori cu caracter general; Indicatori de eficien economic. Tema 4. Agenii procesului investiional n procesul decizional din domeniul investiiilor se implic diferii ageni. n cazul investiiilor corporale avem n vedere: investitori, proiectani, antreprenori, bnci comerciale, furnizori i alte entiti. Locul i rolul agenilor implicai n procesul decizional din domeniul investiional este reglementat (cu deosebire n cazul investiiilor publice) sau cel puin procedurat. Realizarea procesului investiional presupune organizarea activitii la nivelul fiecruia dintre factorii sau agenii implicai, dar cu deosebire la investitori beneficiari de investiii unde este necesar organizarea unor compartimente (direcii sau servicii) specializate. Proiectanii realizeaz activitatea de elaborare a documentaiei tehnico-economice, o etap important n procesul pregtirii investiiilor. Antreprenorilor le revine rolul de a nfptui lucrrile de construcii-montaj i instalaii la noile obiective de producie i social-culturale, execuie lucrri de dezvoltare i modernizare la obiectivele existente, etc. Rolul bncilor se manifest pe tot parcursul derulrii procesului investiional prin constituirea i pstrarea resurselor financiare; acordarea creditelor necesare pentru finanarea investiiilor; decontarea lucrrilor de investiii executate; recuperarea resurselor mprumutate dup punerea n funciune a obiectivelor de investiii. Furnizorii au rolul de a asigura materialele de construcii necesare, utilajele i echipamentele ce urmeaz a fi integrate n oper. n concluzie, modul de fundamentare a deciziei de investiii este hotrtor n asigurarea anselor de succes ale unui proiect. Anvergura resurselor necesare pentru realizarea obiectivului de investiii i impactul socio-economic al acestuia sunt elemente determinante n ceea ce privete gradul de implicare al factorilor de decizie, nivelul de detaliere al analizei i procedurile ce trebuiesc urmate.

19

n urma aprofundrii celor trei teme reinem urmtoarele concepte i termeni:


Decizie Soluii alternative Metoda rangurilor Metode de decizie multicriteriale Criterii de decizie n condiii de risc i incertitudine. Schem logic de decizie Practica social-economic de luare a deciziilor de investiii Indicatori cu caracter general Indicatori de eficien economic

Unitatea de studiu nr 5: ACTUALIZAREA METODA DE EVALUARE DINAMIC A EFICIENEI ECONOMICE A INVESTIIILOR

5.1. Introducere
Tehnicile de actualizare a valorilor unui proces investiional au fost dezvoltate de-a lungul timpului n rile cu economie de pia. Ptrunderea lor n practica economic a fost legat de clarificarea naturii proceselor care explic influena factorului timp asupra valorii bunurilor obinute (efecte) sau a resurselor consumate (eforturi) n momente diferite pe axa timpului, a modalitilor de cuantificare i a rolului lor n exprimarea eficienei economice a investiiilor.

5.2. Obiectivele unitii de studiu


Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind necesitatea actualizrii i elementele acestui proces, fundamentele actualizrii i tehnicile folosite.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea procesului de acualizare a valorilor ce caracterizeaz o investiie; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre elementele i fundamentele actualizrii; dobndirea capacitii de a face
calcule de actualizare a valorilor la diferite momente de referin ale unui proiect de investiii.

20

5.3. Coninutul unitii de studiu


Tema 1. Coninutul actualizrii Operaia prin care o cheltuial sau un venit din anul de desfurare al unei aciuni se recalculeaz n uniti monetare dintr-un an de referin, se numete actualizare. Conform acestei accepiuni, actualizarea este un mod de a raiona, o metod de calcul prin care se faciliteaz msurarea gradului n care fraciunea de munc social investit ntr-o anumit aciune va ine pasul sau va devansa ritmul general de cretere economic, aa cum este de dorit. Etalarea valorilor pe axa timpului, se poate face n dou sensuri (direcii). Primul sens surprinde direcia nspre viitor pe axa timpului, iar al doilea sens surprinde direcia dinspre viitor pe axa timpului. Tema 2. Elementele actualizrii Aplicarea tehnicii de actualizare implic cel puin trei elemente importante i anume: i). irul de valori supuse actualizrii pot avea semnificaii, coninut i determinri variate. Pentru domeniul investiiilor se remarc: valoarea investiiilor ealonate pe ani; costurile anuale i veniturile anuale aferente exploatrii obiectivului; amortismentul; profitul din exploatare sau fluxurile de lichiditi (de trezorerie) sau de numerar. ii). Rata de actualizare reprezint expresia numeric cu care se opereaz n calculele de actualizare, exprimat sub form de procent sau coeficient. Ea reflect gradul sau potenialul de fructificare a unei uniti bneti pe parcursul unei perioade de timp, de regul un an. Rata de actualizare are un dublu rol, avnd n vedere c: permite compararea valorilor (cheltuieli i venituri) din perioade de referin diferite, ca fluxuri actualizate la un anumit moment pe axa timpului; servete la exprimarea eficienei economice a proiectului (cu deosebire prin intermediul Ratei interne de rentabilitate) ntruct investitorul poate face comparaia cu exigenele sale minimale i deci poate accepta sau poate respinge un proiect. iii) Momentele de referin cele mai reprezentative pentru calculele de actualizare i analiza economic sunt: i) momentul deciziei, ii) momentul nceperii construciei obiectivului de investiii i iii) momentul scoaterii din funciune a activelor exploatate.

21

Tema 3. Fundamentele actualizrii n general, este acceptat faptul c valoarea unui activ variaz n timp i de aceea, n funcie de momentul de referin, se folosesc expresii financiare diferite: valoarea nominal, valoarea actual i valoarea viitoare. Astfel: Valoarea nominal este valoarea activului financiar n ziua la care se efectueaz calculul i constituie baz pentru determinarea dobnzilor; Valoarea actual este egal cu valoarea nominal diminuat cu dobnda corespunztoare dintre momentul de referin i momentul actual; Valoarea viitoare reprezint valoarea nominal influenat cu dobnda aferent perioadei viitoare, pn la momentul de referin. Relaiile dintre valori, ratele dobnzii i timp evolueaz i se prezint diferit n cazul actualizrii prin compunere (acumulare), fa de cazul actualizrii prin discontare. n concluzie, putem formula urmtoarele aprecieri: actualizarea fondurilor bneti se poate face n momente diferite din ciclul de via al proiectului; indiferent de momentul ales pentru actualizare, indicatorii propriu-zii de eficien economic au in urma actualizrii aceeai mrime.

n urma aprofundrii celor trei teme reinem urmtoarele concepte i termeni:


Tehnicile de actualizare irul de valoriRta de actualizare Momentele de referin Rata intern de rentabilitate

Unitatea de studiu nr.6:MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII


6.1. Introducere Managementul proiectelor de investiii a cptat o importan foarte mare n ultima perioad. Pregtirea i implementarea unor proiecte complexe de investiii nu se poate realiza astzi fr a recurgere la metode, instrumente i sisteme informaionale de management a proiectelor. Matricea logic, arborele decizional, analiza SWOT, tehnicile de luare a deciziilor n grup, modelele de programare liniar, softuri specializate sunt resurse la care managerul trebuie s apeleze pentru a putea asigura succesul proiectului su de investiii.

22

6.2. Obiectivele unitii de studiu Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind managementul de proiect, elementele cheie ale proiectelor de investiii, ciclului de proiect i instrumentele folosite n acest domeniu.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea conceptului de management de proiect; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre elementele cheie ale proiectului de investiii; dobndirea capacitii de a folosi instrumente moderne de
management de proiect.

6.3. Coninutul unitii de studiu


Tema 1. Contextul dezvoltrii conceptului Managementul modern al proiectelor a cptat o dezvoltare deosebit la sfritul anilor 60, bazndu-se pe Managementul prin obiective (MPO) i pe o serie de instrumente de planificare dezvoltate anterior, cum ar fi graficul GANTT, produsele PERT i MCP. Schimbrile intervenite n societatea romneasc dup 1989 au afectat i evoluia managementului proiectelor de investiii. Astfel, odat cu nceperea pregtirii pentru privatizare i pentru investii strine, au fost redescoperite preocuprile din metodologia Bncii Mondiale legate de fezabilitatea tehnic, financiar i economic a investiiilor. Tema 2. Definiia i elementele cheie ale proiectelor de investiii Exist multe definiii ale proiectului, dar nici una nu este universal acceptat. n general, orice propunere pentru o nou investiie poate fi considerat un proiect. Proiectul poate fi cel mai bine neles ca o soluie a unei probleme sau o schem de lucru. De obicei, termenul se foloseste pentru o investiie de capital fcut pe timp limitat pentru a crea active. O caracteristic important a proiectelor de investiii este aceea c ele trebuie s asigure realizarea obiectivului specific plecnd de la o situaie dat, ntr-o perioad de timp limitat i cu anumite resurse materiale, financiare i de personal.

23

Prin urmare, putem defini un proiect de investiii ca fiind un ansamblu de activiti interdependente, cu urmtoarele caracteristici: perioad de timp limitat (o dat de nceput i una de sfrit); un buget stabilit; activiti n afara muncii curente de zi cu zi; un ciclu de via. n activitatea practic putem ntlni mai multe tipuri de proiecte, unele private, altele publice. Proiectele de investiii private au un parcurs specific n funcie de investitor, sursa de finanate, sectorul n care se realizeaz. Gradul de procedurare i standardizare al acestei categorii de proiecte este redus, ceea ce ngreuneaz tratarea lor unitar. n ceea ce privete proiectele de investiii publice, acestea sunt, n general, mai complexe i necesit un volum mai mare de resurse, drept pentru care, au un parcurs reglementat, fiind subiectul unor reglementri i proceduri speciale de planificare, evaluare i aprobare. Proiectele pot varia considerabil ca dimensiune i complexitate, att din punct de vedere tehnic, ct i din punct de vedere al finanrii. La o extrem se afl proiectele complexe de infrastructur, care implic asisten financiar din partea Instituiilor Financiare Internaionale (ex: un program de mbuntire a calitii apei ntr-un bazin hidrografic), la cealalt extrem se afl proiectele mici, focalizate numai pe o zon mic i care implic fonduri de la o singur agenie, n cele mai multe cazuri de la organizaia care a propus proiectul.

Tema 3. Managementul Ciclului de Proiect Managementul Ciclului de Proiect (MCP) reprezint un set de instrumente folosite pentru elaborarea i managementul proiectului, bazat pe metode de Analiz a Cadrului Logic (Matricea Logic), larg folosite de instituiile / organizaiile finanatoare din lume, inclusiv din statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivul introducerii MCP a vizat mbuntirea managementului proiectelor/programelor de toate tipurile prin luarea n considerare a tuturor aspectelor eseniale, deopotriv n elaborarea i n implementarea proiectelor sau programelor. n mod obinuit, Ciclul Proiectului cuprinde mai muli pai: Identificarea problemei, Formularea soluiei (pregtire, planificare), Finanare (gsire fonduri/negociere), Implementare i Evaluare periodic. Aceste etape pot fi considerate ca fiind secveniale, n sensul c, pentru implementarea unui proiect, fiecare faz o urmeaz n mod natural pe precedenta i este continuat cu urmtoarea:

24

Prin urmare, durata i importana fiecrei etape a MCP pot fi diferite, dar procesul de baz este acelai pentru toate proiectele i programele, indiferent de domeniu (resurse umane, infrastructur, agricultur, mediu, turism, dezvoltarea sectorului de IMM-uri, etc). MCP aduce la un loc principiile manageriale, instrumentele i tehnicile analitice i le aplic n procesul decizional structurat al proiectului pentru a ne asigura c: Proiectele sunt relevante pentru strategia aprobat i pentru nevoile reale ale beneficiarilor; Proiectele sunt fezabile, iar obiectivele pot fi realizate, n cadrul restriciilor impuse de mediul de aciune i de capabilitatea ageniilor de implementare; Proiectele sunt durabile.

Tema 4. Instrumente folosite n Managementul proiectelor de investiii n Managementul proiectelor de investiii se folosesc o serie ntreag de instrumente specifice, menite s uureze, s clarifice i s dea consisten activitilor realizate de membri echipelor de proiect. Dintre acestea exemplificm: Arborele problemei - tehnic analitic de reprezentare grafic a problemelor i de ierarhizare a acestora folosind logica cauza-efect; Arborele alternativelor - metod analitica care genereaz soluii alternative asociate scopului proiectului n forma ipotezelor cauza-efect; Matricea logic a proiectului un tabel cu 4 linii si 4 coloane care rezum elementele cheie de ale unui proiect i modul lor de inter relationare; Analiza factorilor interesai - matrice care prezint grupurile cheie de factori implicai, interesele asociate proiectului (avantajai sau dezavantajai) si identific strategiile de ctigare a sprijinului acestora; Analiza multicriterial i analiza incremental

n urma aprofundrii celor patru teme reinem urmtoarele concepte i termeni:


Proiect de investiii Infrastructur Managementul Ciclului de Proiect Arborele problemei Arborele alternativelor Matricea logic a proiectului

25

Analiza multicriterial Analiza incremental

Unitatea de studiu nr. 7: ELABORAREA PROIECTELOR DE INVESTIII N INFRASTRUCTUR

7.1. Introducere
Nu este simplu de dat un rspuns la ntrebarea: Cum se nasc proiectele? Diferite persoane vor da raspunsuri diferite la aceasta intrebare. Cele mai multe proiecte de investiii pleac de la nevoia gsirii unei soluii pentru o problem specific. Aceasta va trebui ncadrat n context i tratat corespunztor cadrului legal, instituional i socio-economic aferent perioadei n care este identificat i soluionat, prin intermediul unui proiect.

7.2. Obiectivele unitii de studiu


Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind paii parcuri n elaborarea proiectului de investiii, evaluarea n etapele intermediare ale proiectului, tehnici i instrumente utilizate, principalele documente rezultate.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea procesului de elaborare a unui proiect de investiii; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre etapele elaborrii unui proiect de investiii; dobndirea capacitii de a folosi tehnicile moderne
de elaborare a proiectelor de investiii.

7.3. Coninutul unitii de studiu Tema 1. Identificarea proiectului de investiii


Pe parcursul etapei de identificare sunt inventariate ideile pentru proiecte poteniale i sunt explorate alternativele. n faza de identificare a proiectului de investiii trebuie gsite rspunsuri la urmtoarele ntrebri: Care sunt asteptrile diferiilor factori interesai? Cum se vor realiza acestea? Ce prezumii au fost fcute?Care sunt alternativele? Ct

26

cost fiecare dintre ele?Cine va finana proiectul? Sunt factorii-cheie interesai s sprijine proiectul? Rspunsurile la aceste ntrebri i ncurajeaz pe investitori s intuiasc rezultatele finale avute n vedere n urma realizrii proiectului. Proiectul astfel identificat trebuie nzestrat cu elemente precum: relevana, eficiena, eficacitatea, implementabilitatea i durabilitatea, pentru a putea asigura atingerea rezultatelor ateptate. Tema 2. Paii parcursi n elaborarea proiectelor de investiii Urmtoarele etape sunt obligatoriu de parcurs n pregtirea i implementarea unui proiect de investiii: evaluarea nevoii sociale i cuantificarea acesteia operaiune realizat de oricare din factorii interesai (autoriti centrale sau locale, ageni economici, comuniti locale, structuri de specialitate, etc.); formularea opiunii de a satisface nevoia social prin intermediul unei investiii - care aparine dezvoltatorului / investitorului / beneficiarului; fundamentarea opiunii de investiii i alegerea variantelor alternative care se realizeaz de ctre investitor, direct sau cu implicarea proiectantului. n cazul investiiilor publice complexe, implic succesiv elaborarea, avizarea i aprobarea studiului de pre-fezabilitate i respectiv de fezabilitate prin care se stabilesc parametri proiectului i se argumenteaz oportunitatea i eficiena acestuia; stabilirea anvelopei financiare a investiiei - care revine investitorului, eventual cu implicarea consultantului; adoptarea deciziei finale privind varianta optim (capacitate, tehnologie, locaie, etc.) i planificarea modului de implementare (buget, achiziii, grafice de realizare, etc.), sunt activiti ce revin n principiu entitii care finaneaz proiectul de investiii; elaborarea proiectului tehnic i a caietelor de sarcini se realizeaz din iniiativa investitorului prin uniti specializate de proiectare; organizarea licitaiei de execuie a lucrrilor de investiii, are caracter obligatoriu n cazul investiiilor publice ale instituiilor statului i ale regiilor autonome sau societilor comerciale cu capital de stat. Se realizeaz de ctre investitor n cadrul unor proceduri impuse de reglementrile legale actuale; elaborarea detaliilor de execuie reprezint, n fapt, continuarea activitii de proiectare, n funcie de varianta constructiv i funcional pentru care s-a acceptat oferta; organizarea i nfptuirea lucrrilor de investiii este partea cea mai important n procesul de implementare a unui proiect i are loc cu

27

aportul nemijlocit al antreprenorului care a ctigat licitaia sau n regia proprie a investitorului; finanarea i decontarea investiiilor are drept scop onorarea drepturilor i obligaiilor ce deriv din derularea procesului investiional; recepia i punerea n funciune a obiectivelor de investiii constituie momentul care atest finalizarea procesului investiional, genernd o serie de rspunderi pentru toi factorii implicai.

Tema 3. Tehnici i instrumente folosite n elaborarea proiectelor Practicienii managementului de proiect utilizeaz mai multe tehnici i instrumente n cadrul etapelor de elaborare a proiectelor, dintre care amintim: i). Identificarea factorilor implicai. ii). Analiza SWOT iii). Analiza multicriterial iv). Analiza incremental Tema 4. Principalele documente rezultate n etapele de identificare i formulare a proiectului Lucrrile de proiectare executate n etapele de identificare i formulare se materializeaz ntr-o serie de documente care depind de tipul, dimensiunea i complexitatea proiectului, dar n principiu sunt: i). Profilul proiectului Un raport concis cunoscut sub numele de Profilul proiectului sau Rezumatul proiectului este realizat n timpul fazei de identificare. Acesta va conine obligatoriu matricea logic revizuit a proiectului. El poate fi folosit ca justificare i element de documentare pentru asistena tehnic. Fiecare finanator potenial poate avea propriul format standard pentru rezumatul propunerii de proiect. ii). Studiul de prefezabilitate Rezultatul final al fazei de identificare este studiul de prefezabilitate, care conine elemente mai detaliate din conceptul proiectului. Studiul de prefezabiliate va fi evaluat n ceea ce privete relevana, viabilitatea i durabilitatea. iii). Studiul de fezabilitate n Romnia studiul de fezabilitate pentru proiectele de investiii finanate parial sau total din fonduri publice se elaboreaz n concordant cu proceduri reglementate ( hotrri de guvern i ordine ministeriale).

28

iv). Alte documente specifice proiectelor de investiii

n urma aprofundrii celor patru teme reinem urmtoarele concepte i termeni:


Identificarea proiectelor Pregtirea proiectelor de investiii Studiu de prefezabilitate Studiu de fezabilitate Identificarea factorilor implicai Analiza SWOT Analiza multicriterial Analiza incremental Analiza cost-beneficiu

Unitatea de studiu nr. 8: EVALUAREA FEZABILITII PROIECTELOR DE INVESTIII 8.1. Introducere Evaluarea fezabilitii proiectului de investiii se realizeaz pe toat durata ciclului de proiect. Criteriile care trebuiesc avute n vedere difer de la o etap la alta i uneori, de la un tip de proiect la altul. ndeplinirea cerinelor de fezabilitate din punct de vedere tehnic, financiar, socioeconomic, legal, instituional i de mediul sunt condiii implicite pentru
asigurarea condiiilor minimale de succes ale oricrui proiect de investiii. 8.2. Obiectivele unitii de studiu Prin aceast unitate de studiu ne propunem s familiarizm studenii cu o serie de aspecte teoretice i practice privind paii parcuri n evaluarea proiectelor de investiii, criteriile de evaluare folosite, analiza de senzitivitate i managementul riscurilor.

Competenele ce trebuiesc dobndite de ctre student prin documentare sunt: cunoaterea procesului de evaaluare a proiectelor de investiii; nelegerea relaiilor i conexiunilor dintre criteriile de evaluare a unui proiect de investiii; dobndirea capacitii de a folosi tehnicile de
analiz cost-beneficiu, de senzitivitate i de management a riscurilor n evaluarea fezabilitii proiectelor de investiii.

29

8.3. Coninutul unitii de studiu Tema 1. Obiectivele urmrite n procesul de evaluare a proiectului Obiectivul evalurii proiectului este acela de a verifica dac acesta corespunde unui numr de aa-numite criterii de evaluare. Primul pas const n revizuirea cuprinztoare a tuturor aspectelor relevante de ctre persoane care nu au luat parte la pregtirea proiectului. Pentru fiecare tip de evaluare este de preferat s se realizeze un raport separat. Pe baza acestor rapoarte poate fi luat o decizie fundamentat dac proiectul se continu sau nu. Pentru fiecare proiect, n procesul de evaluare, ar trebui luate n considerare cel puin trei alternative: alternativa a nu face nimic; alternativa a face minimum; alternativa a face ceva (o alternativa rezonabil, bazat pe un nou concept sau soluie tehnologic). Tema 2. Criterii de evaluare a proiectelor de investiii n cazul investiiilor din infrastructur evaluarea va acoperi cel puin ase domenii, fiecruia acordndu-i-se atenia cuvenit, nc din faza de formulare a proiectului. Acestea sunt: a) Evaluarea tehnic; b) Evaluarea financiar; c) Evaluarea socio-economic; d) Analiza factorilor implicai; e) Analiza instituional; f) Studiul de impact asupra mediului. Toate aceste criterii sunt luate n consideraie n evaluarea fezabilittii unui proiect de investiii, dar depinde de finanator asupra crora dintre ele va insista mai mult. i) Evaluarea tehnic Este foarte important asigurarea funcionrii viitoare a proiectului din punct de vedere tehnic, n mod deosebit n cazul proiectelor hard. Evaluarea tehnic cuprinde un numr de verificri ce vor fi fcute pentru asigurarea funcionrii noii capaciti i vor include cel puin urmtoarele aspecte: Dac soluiile tehnice sunt de ultim generaie;

30

Dac planurile i materialele utilizate corespund standardelor tehnice i de protecie a mediului, aflate n vigoare; Dac amplasarea i planurile sunt corespunztoare; Dac tehnologia, echipamentele i procesele tehnologice corespund condiiilor locale; Dac exploatarea i ntreinerea pot fi realizate corespunztor; Dac au fost luate n considerare i alte alternative tehnice; Dac planurile de achiziii sunt conforme cu cerinele sau procedurile finanatorului; Dac materiile prime i materialele consumabile necesare pentru funcionarea noii capaciti sunt disponibile la nivel local i la preuri acceptabile; Dac estimrile costurilor pentru materiale i servicii sunt realiste i dac sunt incluse cheltuielile neprevzute. ii) Evaluarea financiar

n scopul evalurii viabilitii financiare a proiectului propus, este necesar s efectum o analiz a costurilor de investiii i a beneficiilor viitoare ce vor fi realizate ca urmare a funcionrii noii capaciti, respectiv, s efectum analiza cost-beneficiu a proiectului. Evaluarea financiar va da rspuns urmtoarelor ntrebri: Dac exist suficiente fonduri disponibile pentru a termina proiectul n timpul planificat? Dac veniturile sunt sigure (n cazul proiectelor generatoare de venituri)? Dac pot fi respectate toate obligaiile financiare? Dac bilanul, contul de profit i pierderi i fluxurile de numerar sunt realiste (trebuie fcute o serie de ajustri n structura preurilor)? Dac veniturile proiectului acoper investiia i costurile de operare? Dac, n cazul introducerii unui nou tarif, acesta este suportabil (acest element este inclus i n analiza instituional)? Cel mai adesea, indicatorii de eficien utilizai pentru analiza financiar sunt Valoarea actualizat net a proiectului i Rata intern a rentabilitii financiare. Valoarea actual net (VAN), reflect masa efectelor financiare totale nete actualizate aferente proiectului de investiii. Se calculeaz ca diferen ntre valoarea actual a excedentelor nete obinute din exploatare i cea a capitalului investit, dup urmtoarea relaie:
VAN

h 1

( 1 r )h
Fh

It

31

unde: VAN It n Fh r

- valoarea actualizat net - investiia total, - durata de via a obiectivului n ani, - fluxul net de trezorerie din exploatare n anul h - rata de actualizare, egal cu costul capitalului.

Rata intern de rentabilitate (RIR) reflect pragul eficienei proiectului de investiii dat de egalitatea dintre veniturile i costurile actualizate, n raport cu un anumit moment de referin. Rata intern de rentabilitate (RIR) este deci acea rat de actualizare (r) pentru care Valoarea actual net (VAN) a unui proiect este egal cu valoarea capitalului investit (I) - respectiv valoarea investiiei i se calculeaz dup urmtoarea relaie:

RIR
unde: RIR It n Fh r

Fh It 0 1 r )h h 1 (

- rata intern de rentabilitate - investiia total, - durata de via a obiectivului n ani, - fluxul net de trezorerie din exploatare n anul h - rata de actualizare- egal cu costul de oportunitate al capitalului.

n practic, pentru determinarea RIR la un proiect de investiii se impune "sondarea" terenului, prin stabilirea VAN la cel puin dou rate de actualizare: una minim, care va indica devansul veniturilor asupra costurilor actualizate i alta maxim, care va indica situaia invers, devansul costurilor asupra veniturilor actualizate, determinarea efectiv a RIR fiind fcut prin interpolare. Aprecierea eficienei proiectului de investiii cu ajutorul Ratei interne de rentabilitate (RIR) impune comparaia acestuia cu Rata normat (Rn) i se apreciaz favorabil varianta care indic: RIRRn iii) Analiza socio-economic n cadrul evalurii socio-economice vom cuta rspuns la urmtoarele ntrebri: Dac proiectul se nscrie printre obiectivele sectorului i care este legtura cu alte investii planificate n domeniu?

32

Dac s-a acordat suficient atenie aspectelor specifice, care nu pot fi cuantificate n termeni financiari? Dac exist suficiente resurse pentru a atenua impactul asupra mediului i impactul social?

Spre deosebire de analiza financiar, analiza economic trateaz ntr-o manier diferit efectele externe ale proiectului (costuri i beneficii), respectiv, ncearc s cuantifice efectele pozitive asupra sntii publice, pierderile tehnologice de agent termic, etc. Principala diferen ntre analiza financiar i cea socio-economic este aceea c: Analiza financiar se concentreaz asupra fluxurilor de numerar ale proiectului; Analiza socio-economic se concentreaz asupra costurilor i beneficiilor proiectului n sens economic mai larg. Tema 3. Analiza senzitivitii i managementul riscului Analiza riscului const n studierea probabilitii ca un proiect s dein o performan satisfctoare sub aspectul variabilitii rezultatului, n comparaie cu cea mai bun estimare fcut. Procedura recomandat pentru evaluarea riscului se bazeaz pe : O analiz a senzitivitii - reprezentnd o evaluare a impactului pe care schimbrile presupuse ale variabilelor care determin costuri i beneficii le au asupra indicatolor economici calculai (Rata intern a rentabilitii i Valoarea actualizat net); Studierea distribuiilor probabile ale variabilelor selectate i calcularea valorii ateptate a indicatorilor de performan ai proiectului. i) Analiza senzitivitii Scopul analizei senzitivitii este acela de a selecta variabilele critice ale modelului, cele ale cror variaii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizat ca fiind cea mai bun estimare n cazul de baz, au cel mai mare efect asupra Ratei interne a rentabilitii sau asupra Valorii actualizate nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difer n funcie de proiect i trebuie s fie corect evaluate, de la caz la caz. Se recomand s se ia n consideraie acei parametri pentru care o variaie (pozitiva sau negativ) de 1 % provoac creterea cu 1% a Ratei interne a rentabilitii sau cu 5% a Valorii actualizate nete.

33

Considerarea combinat a anumitor valori optimiste sau pesimiste ale unui grup de variabile ar putea fi util pentru a realiza diferite scenarii, n cadrul unor ipoteze prestabilite. n scopul definirii scenariilor optimiste i pesimiste este necesar s se aleag pentru fiecare variabil critic valorile extreme din domeniul definit, printr-o distribuie probabilistic. Indicatorii de performan ai proiectului sunt calculai de asemenea, pentru fiecare ipotez n parte. ii) Analiza probabilitii riscului Odat ce au fost identificate variabilele critice, pentru realizarea analizei de risc este necesar s se asocieze o distribuie a probabilitii pentru fiecare dintre ele, definit ntr-un domeniu precis de valori, n jurul celei mai bune estimri utilizate n cazul de baz, n scopul calculrii indicilor evalurii. Distribuia probabilitii pentru fiecare variabil poate s provin din diferite surse. Stabilindu-se distribuia probabilitii n cazul variabilelor critice, se continu cu calcularea probabilitii Ratei interne a rentabilitii (RIR) i a Valorii actualizate nete (VAN) a proiectului. In cel mai simplu dintre cazuri, este posibil s se calculeze prin utilizarea metodelor analitice de calcul a probabilitilor, compuse dintr-un numr de evenimente independente. Avnd n vedere complexitatea crescnd a modelului analizei cost-beneficiu, numrul de combinaii devine mult prea mare pentru o tratare direct. De exemplu, n cazul n care exist doar patru variabile, pentru fiecare dintre acestea fiind luate n considerare cte trei valori (cea mai bun estimare i dou deviaii, una pozitiv i una negativ), vom avea de analizat 81 de combinaii posibile. n concluzie, evaluarea proiectelor este o activitate complex i se realizeaz n general de ctre specialiti bine pregtii profesional i care au la ndemn instrumente i tehnici de lucru adecvate. Realizarea unei evaluri corespunztoare a proiectelor de investiii, din perspectiva tuturor criteriilor prezentate, asigur evitarea unor cheltuieli ulterioare nejustificate, conduce la reducerea riscurilor i creterea anselor de succes. Pe baza acestor evaluri se obin avizele necesare lansrii proiectului spre execuie.

n urma aprofundrii celor patru teme reinem urmtoarele concepte i termeni:


Fezabilitate Criterii de evaluare Fezabilitate financiar Fezabilitate economic Analiz de risc i senzitivitate Rata intern de rentabilitate (RIR) Valoarea actualizat neta (VAN)

34

ntrebri recapitulative i teme de dezbatere

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Ce sunt investiiile? Care sunt criteriile de clasificare ale investiiilor? Care este relaia ntre investiie i creterea economic? Care sunt cele mai cunoscute modele de cretere economic? Care sunt momentele cheie n evoluia conceptului de dezvoltare durabil? Care este relaia dintre procesul investiional i dezvoltarea durabil? Care sunt principalele documente strategice de dezvoltare? Ce investiii prevd strategiile naionale de dezvoltare? Ce investiii sunt prevzute n strategiile regionale i locale de dezvoltare? Ce sunt politicile investiionale? Care sunt documentele relevante pentru politicile investiionale? Care sunt caracteristicile investiiilor n infrastructur? Cum sunt direcionate fondurile structurale i de coeziune pe principalele tipuri de investiii? Cum se ia decizia de finanare a unei investitii publice? Care este practica social-economic de luare a deciziilor de investiii? Care sunt indicatorii de eficien economic? Care rolul dezvoltatorilor n procesul de fundamentare a deciziei n cazul unei investiii publice? De ceste necesar actualizarea? Care sunt elementele actualizrii? Care sunt fundamentele actualizrii? Cum a evoluat conceptul de MCP la noi n tar? Care sunt instrumente care se aplic n cadrul procesului structurat de decizie al ciclului de proiect? Care sunt etapele obligatorii n pregtirea i implementarea unui proiect de investiii? Ce tehnici i instrumente se utilizeaz n cadrul etapelor de elaborare a proiectelor? Cum se realizeaz analiza cost-beneficiu (ACB)? Care sunt documentele generate de lucrrile de identificare i formulare ale proiectelor de investiii? Care sunt criteriile de evaluare a fezabilitii unui proiect de investiii? Cum se deosebete analiza financiar de cea economico social?

35

29. Ce este analiza de risc i senzitivitate? 30. Cum se calculeaz principalii indicatori de eficien ai unui proiect de investiii?

Modele de bilet de examen

Exemplul nr.1 I. V rugm s rspundei concis la urmtoarele ntrebri? Ce nelegem prin investiii ? Care sunt principalele criterii de clasificare a investitiilor? Ce sunt politicile investiionale si cine le elaboreaz? Care sunt caracteristicile deciziei de investitii si cine sunt principalii decidenti? Cand este fezabil un proiect de investitii din punct de vedere financiar? Ce etape presupune executia unui proiect de investitii? II. V rugm s rezolvati urmatorul studiu de caz: O societate comerciala are la dispozitie 3 variante de investitii in vederea extinderii unei capacitati de productie. Sa se aleaga varianta optima cu ajutorul indicatorilor Investitie specifica si Durata de recuperare a investitiei, cunoscand faptul ca cele 3 variante se caracterizeaza prin urmatorii indicatori generali: N Indicator r. cr t. 1 Investitia totala 2 Capacitatea de productie 3 Cheltuieli unitare de productie 4 Pret unitar 5 Durata de functionare Unitatea de masura Varianta I Variant a II 700 500 900 1.500 12 Variant a III 900 700 800 1.500 10

Mil. Lei Mii buc/an Lei/bucata Lei/bucata Ani

500 300 1.000 1.500 15

36

Exemplul nr. 2

I. V rugm s rspundei concis la urmtoarele ntrebri? Ce investiii prevd strategiile naionale de dezvoltare? Care sunt documentele relevante pentru politicile investiionale? Cum sunt direcionate fondurile structurale i de coeziune pe principalele tipuri de investiii? De ceste necesar actualizarea? Care sunt criteriile de evaluare a fezabilitii unui proiect de investiii? Cum se calculeaz principalii indicatori de eficien ai unui proiect de investiii?

II. V rugm s rezolvai urmtoarea problem decizional: Managerul unui proiect de investiii constat c a ieit din planificarea iniial i, prin urmare, se confrunt cu problema lurii unei decizii cu privire la variantele de a aloca sau nu fonduri suplimentare unei activiti pentru a reintra n graficul de timp. Fondurile suplimentare necesare n varianta alocrii se ridic la suma de 10.000 Lei, iar penalitile ce vor trebui suportate n cazul depirii termenului final sunt de 30.000 Lei. Estimrile sale privind succesul aciunii n varianta alocrii de fonduri sunt de 60 %, iar n cazul n care nu s-ar aloca fondurile suplimentare, ansele de a reintra n grafic sunt de doar 10 %. Ce decizie va lua managerul: alocare sau nealocare?

37