Sunteți pe pagina 1din 4

FISCALITATE 1.Se consider urmtoarele date:- capitalul social al unei ntreprinderi este de 250.

000 lei, iar mrimea rezervelor legale existente10.000 lei;- pe parcursul exerciiului financiar N ,s-au nregistrat venituri totale de 1.100.000 lei, din care venituri neimpozabile 20.000 lei, iar cheltuielile totale (altele dect cele cu impozitul pe profit)sunt n sum de 800.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei.Se cere: a) mrimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N; b) calculul rezultatului impozabil, impozitului pe profit i a rezultatului net n situaia constituirii numai rezervelor legale determinate la punctul precedent.Codul fiscal :Art . 19 (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri , dintr-un an fiscal , din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga Art. 22 (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor , numai inconformitate cu prezentul articol, astfel :Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului contabil ,inainte de determinarea impozitului pe profit , din care se scad veniturile neimpozabile si seadauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile , pana ce aceasta va atinge a cincea partedin capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu , dupa caz , potrivit legilor de organizaresi functionare .Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16 % .Determinam suma maxima admisa a rezervei legaleLimita = 5% x (Profitul contabil - Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente acestor veniturineimpozabile Cheltuieli deductibile )pana la 1/5 x capitalul social Profit contabil = Total Venituri - Total Cheltuieli= 1.100.000 lei 800.000 lei = 300.000 lei.Calculam cele 2 limite :Limita 1 = 5% x ( Profitul contabil - Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile )= 5% x (300.000 20.000 + 30.000 ) = 5% x 310.000 = 15.500 leiLimita 2 = 1/5 x Capitalul social= 1/5 x 250.000 = 50.000 lei.Pentru rezerva legala se va alege minimul dintre 5% x310.000 = 15.500 lei si 20%(1/5)x250.000lei = 50.000 lei , deci 15.500 lei .Marimea rezervei legale maxime admise = 15.500 lei.Marimea rezervei legale existente = 10.000 lei.Marimea rezervei legale care se constituie pentru anul N = 15.500 10.000 = 5.500 leiDeterminam impozitul pe profit anual :Profit impozabil = Venituri realizate Cheltuieli efectuate - Venituri neimpozabile + CheltuielinedeductibileProfit impozabil = (300.000 -20.000 + 30.000 ) Rezerva legala = 310.000 5.500 = 304.500 lei.Rezultatul impozabil = 304.500 lei.Impozit pe profit anual = 16 % x Profit impozabil = 16%x304.500 = 48.720 lei.Rezultatul contabil = Total venituri Total cheltuieli.Profitul impozabil = Total venituri Total cheltuieli - Venituri neimpozabile + Cheltuielinedeductibile Rezerva legalaRezultatul net = Rezultatul contabil Rezerva legala Impozit pe profit. 2. O entitate dispune de urmtoarele informaii:- venituri totale 3.980.000 lei, din care venituri din anularea datoriilor n schimbul titlurilor de participare la o persoan juridic 110.000 lei;- cheltuieli totale (fr cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.720.000 lei, din care:cheltuieli nregistrate n contabilitate care nu au la baz documente justificative 12.000 lei;cheltuieli cu sponsorizrile 4.300 lei;cheltuieli cu taxa pe valoare adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub formaunor avantaje n natur 4.930 lei, fr ca valoarea bunurilor s fi fost impozitat prinreinere la surs;penaliti prevzute n cadrul contractelor economice 2.300 lei;amenzi datorate autoritilor romne 8.000 lei;- cifra de afaceri 1.800.000 lei.

Se cere stabilirea impozitului pe profit de pltit de ctre entitate.Veniturile din anularea datoriilor in schimbul titlurilor de participare la o persoana juridica= 110.000 lei = Venituri impozabile Codul fiscal :Art. 21 (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile :f)cheltuielile inregistrate in contabilitate , care nu au la baza un document justificativ , potrivit legii , prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune , dupa caz , potrivit normelor . Cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza documente justificative = 12.000 lei =Cheltuieli nedeductibile .Codul fiscal :Art. 21 (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile :d)cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura , daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa Cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura = 4.930 lei , fara ca valoarea bunurilor sa fi fost impozitata prin retinere la sursa= Cheltuieli nedeductibile .Codul fiscal :Art. 21 (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:b)dobanzile/majorarile de intarziere , amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane potrivit prevederilor legale . Amenzi datorate autoritatilor romane = 8.000 lei = Cheltuieli nedeductibileCodul fiscal :Art. 21 (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile :p)cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private ,acordate potrivit legii , contribuabilii care efectueaza sponsorizari , potrivit prevederilor legii nr.32/1994 privind sponsorizarea ,se scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente , daca totalul acestor cheltuieli indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :Este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri Nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat .Cheltuielile cu sponsorizarile = 4.300 lei diminueaza impozitul pe profit de plata in limita minimului dintre cele 2 limite mai sus mentionate .Limita 1 = 3/1000 x 1.800.000 (CA) = 5.400 lei Calculam limita 2 Calculam impozitul pe profit datorat .Impozitul pe profit datorat = 16% x Profit impozabil.Profit impozabil = Venituri realizate Cheltuieli efectuate - Venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile.Venituri realizate = 3.980.000 lei.Cheltuieli totale = 2.720.000 lei.Cheltuieli nedeductibile = 12.000 lei + 4.300 lei + 4.930 lei +8.000 lei = 29.320 lei.Profitul impozabil = 3.980.000 lei 2.720.000 lei + 29.320 lei = 1.289.320 lei.Impozit pe profit = 16% x 1.289.320 lei = 206.291 lei.Limita 2 = 20% x impozitul pe profit datorat = 20 % x 206.291 = 41.258 lei Limita 1 = 5.400 lei Deci cheltuielile cu sponsorizarile sunt integral deductibile (4300 lei ) Impozitul pe profit de platit de catre entitate = 41.258 -4.300 = 36.958 lei . 3.O persoan fizic este salariat al S.C. X S.A., productor de produse alimentare, cu contract individual de munc cu timp normal pe termen nelimitat. Se cunosc urmtoarele informaii aferente lunii ianuarie 2009:a) salariul de ncadrare 1250 lei i sporul de vechime 20% din salariul de ncadrare; b) n luna

ianuarie primete o prim pentru realizri deosebite n valoare brut de 400 lei;c) ca urmare a unei deplasri n interes de serviciu de 4 zile n luna ianuarie, primete o indemnizaie de deplasare n sum de 1000 lei;d) este membru de sindicat i pltete o cotizaie n sum de 50 lei lunar;e) salariatul folosete autoturismul societii att n scop de serviciu, ct i n scop personal, fiindu-i atribuit un avantaj n valoare de 150 lei;f) salariatul primete 21 de tichete de mas n valoare de 8,41 lei fiecare;g) pe data de 28 ianuarie primete un stimulent sub forma a 10 kg de carne de vit evaluat la un pre unitar de vnzare de 15 lei/kg, fr TVA;h) salariatul are n ntreinere 2 copii minori i pe mama sa care realizeaz un venit lunar din pensii de 1000 lei. Venit brut = 1.250 + 1.250x20% +400+150+10x15x1,24=2.236 lei CAS = 10,5% X 2.236 =235 lei CASS = 5,5 % X 2.236 = 123 lei Somaj = 0,5 % x 2.236 = 11 lei Venit net = 2236 235-123-11 = 1.867 leiDeducerea personala =450 x (1 (2.236-1000)/2000) = 450x (10.618)=450x0,382=171,90 =180leiVenit impozabil = 1.867 180- 50 =1.637 lei.Impozit = 1.637 x 16%= 262 lei.In conformitate cu prevederile art. I pct. 15 dinOrdonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, de la 1 iulie 2010, tichetele de masa acordate salariatilor sunt venituri impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii.Impozit tichete = 21 x 8,41 = 176,61 x 16% = 28 lei 4.Rezolvati urmatorul caz: Societatea INA SA cumpara din import 100 bucati echipamente sportive, valoarea pe bucata este de 150 EUR. Cu ocazia intocmirii declaratiei vamale de import se calculeaza i se platesc in vama: taxa vamala 10%, comision vamal 0.5% i TVA 24%. Cursul valutar de schimb la data ntocmirii declaraiei este de 3,5 lei/ EUR, la 31.12.N este de 3,6 lei/EUR, iar la data platii (10.01.N+1) este de 3,3 lei/EUR.Valoarea echipamentelor in vama (100x150 Eur x 3,50 lei/EUR)52.500 leiTaxa vamala 10% (52.500 x10%) 5.250 leiComision vamal (0,5 %x 52.500) 263 leiTotal baza de impozitare 58.013 leiTVA (58.013 x 24%) =13.923 lei4. Un furnizor livreaza unui client marfuri in valoare de 623.000 lei , TVA 24%. Pentru marfurilefurnizate se acorda clientului la data livrarii o remiza de 5 % .Sa se calculeze taxa pe valoare adaugata colectata /deductibila aferenta marfurilor livrate/ primite .Art. 125 Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului .Conform Codului Fiscal , art 137 , baza de impozitare a TVA pentru livrarile de bunuri si / sau prestarile de servicii este formata din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau careurmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului , beneficiarului sau a unuitert , inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni , exclusiv taxa pe valoare adaugata .Art 137 (3) Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele :a)rabaturile , remizele , risturnele si alte reduceri de prt , acordate de furnizori direct clientilor ladata exigibilitatii taxei .Remiza este o reducere comerciala ce se acorda asupra pretului pentru vanzari superioarevolumului cuvenit sau pozitia de transport preferentiala a cumparatorului .Deci remiza este o reducere comerciala si d.p.d.v. al TVA nu intra in baza de impozitare .~Marfuri 623.000 lei~Remiza 5% 31.150 lei Net comercial 591.850 lei (baza de impozitare tva = 623.000-31150)

TVA = 24 % 142.044 lei TVA colectata / deductibila aferenta marfurilor livrate / primite = 142.044 lei5.Rezolvati urmatorul caz : Societatea INA SA cumpara din import 100 bucati echipamentesportive , valoarea pe bucata este de 150 EUR . Cu ocazia intocmirii declaratiei vamale de importse calculeaza si se platesc in vama : taxa vamala 10% , comision vamal 0,5% si TVA 24% .Cursul valutar de schimb la data intocmirii declaratiei este de 3,5 lei/EUR, la 31.12.N este de 3,6lei / EUR , iar la data platii (10.01.N+1) este de 3,3 lei/EUR .In cazul importului de marfuri , baza de impozitare este constituita din valoarea in vama ,determinata potrivit legii , la care se adauga taxele vamale , comisionul vamal , accizele si alte taxedatorate potrivit legii .Valoarea in vama a marfurilor = 100 buc x 150 EUR/buc = 15.000 EUR Taxa vamala = 10% x 15.000 EUR = 1.500 EUR Comision vamal = 0,5 % x 15.000 EUR = 75 EUR Total baza de impozitare TVA = 15.000 + 1.500 + 75 = 16.575 EUR TVA = 24% X 16.575 EUR = 3.978 EUR Valoarea creantei clienti = 20.553 EUR La data intocmirii declaratiei :Valoarea in vama = 20.553 EUR X 3,5 LEI/EUR Valoarea creantei clienti = 71.935,5 lei.La data 31.12 .N evaluam creanta client Curs vechi = 3,5 lei/eur Curs la 31.12.N = 3,6 lei/euro diferenta de curs = 0,1 lei/euro (=2055,3 lei) Valoarea creantei clienti la 31.12.N = 73.990 ,8La data platii Curs = 3,3 lei/euro diferenta de curs = 0,3 lei/eur Valoarea creantei clienti efectiv platita furnizorului = 78.101,4 (6.195 lei = diferente