Sunteți pe pagina 1din 2

Metode didactice

A. Metode de transmitere si insusire a cunostintelor: A.1. Metode de comunicare orala: A.1.1. metode de comunicare orala expozitiva: expunerea, expunerea cu opponent, povestirea, descrierea, explicatia, informarea, prelegerea scolara, prelegerea-dezbatere, conferinta-dezbatere, cursul magistral; A.1.2. metode de comunicare orala interactive/conversativa: conversatia, discutia, dezbaterea, asaltul de idei, colocviul, metoda problematizarii. A.2. Metode de comunicare scrisa: lectura (explicative, dirijata), activitatea/munca cu manualul si alte carti, metoda compunerii, referatele, proiectele A.3. Metode de comunicare la nivelul limbajului intern : reflectia personala, auto-observatia, introspectia A.4. Metode de comunicare interpersonal: invatatarea prin cooperare, munca in grup B. Metode de explorare/cercetare a realitatii:

B.1. Metode de explorare/cercetare directa (nemijlocita) a realitatii: observatia sistematica si independent, experimental, invatarea prin cercetarea documentelor si vestigiilor istorice, abordarea euristica (in plan material), invatarea prin descoperire (in plan material) B.2. Metode de explorare/cercetare indirect (mijlocita) a realitatii: abordarea euristica (in plan interior), invatarea prin descoperire (in plan interior), demonstratia, modelarea C. Metode bazate pe actiunea practica: C.1. Metode de actiune reala: exercitiul, rezolvarile de problem, algoritmizarea, lucrarile practice, lucrarile experimenatale, studiul de caz, proiectele, jocurile didactice

C.2. Metode de actiune simulata: metoda jocurilor (jocurile didactice, jocurile de simulare), metoda dramatizarii, invatarea pe simulatoare didactice D. Metode de rationalizare a predarii si invatarii: algoritmizarea, instruirea programata, instruirea asistata pe calculator, invatarea multimedia.