Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE I PERSOANELOR VRSTNICE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere Domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare profesional Titlul proiectului Perfecionarea cadrelor didactice, din nvmntul liceal, care predau discipline economice Contract POSDRU/87/1.3/S/63908

Nr. ________ / ________

Tema nr. 1 Indentificati trei atitudini educative recomandate in relatia cu elevii de liceu, care invata discipline de marketing, luand in considerare toate informatiile stiintifice accesate.

A indentifica doar trei atitudini educative recomandate in relatia cu elevii de liceu, care studiaza disciplina marketing, e ca si cum ai incerca sa ordonezi in functie de importanta lor, cele mai bune 50 manuale de marketing , scrise de-a lungul timpului, si sa acorzi primele trei premii. A fi profesor este o arta si o stiinta, deopotriva. O arta a transmiterii informatiilor, astfel incat sa fie accesibile, specifice varstei, cu finalitati educationale, relevante pentru tineri si masurabile in timp. Totodata, din punct de vedere stiintific, meseria de profesor se confrunta cu o parte exacta de transmitere a informatiilor , mai exact: Ce trebuie, Cand trebuie, Cat trebuie si De cate ori trebuie sa faci un anumit lucru ( referitor la transmiterea cunostintelor , parte integranta a procesului didactic de predare / invatare/ evaluare). Ca si cadrul didactic in invatamantul preuniversitar, consider de datoria mea, sau altfel spus obligatia mea morala fata de societate si fata de mine personal , de a influenta si modifica atitudinile comportamentale ale elevilor, astfel incat rezultatele concrete, finalitatile educationale sa fie la standardele urmarite de societate. Tinerii din ziua de azi vin cu bagaje atitudinal - comportamentale preluate din mediul sau familial, din cercul de prieteni/cunostinte, peste care isi lasa puternic amprenta mass-media. Clasa de elevi care studiaza marketing este un univers complex in care se dezvolta relatii si interactiuni elev-profesor si elev-elev, din care tinerii vor deprinde si dezvolta pe viitor o serie de norme, principii si valori etice si morale. In baza acestor considerente putem spune ca profesorul care preda discipline de marketing trebuie sa fie o prezenta semnificativa atat in viata scolara e elevului cat si in viata extrascolara a acestuia. Avand in vedere ca atitudinea profesorului influenteaza comportamentul elevilor si comportamentul acestora influenteaza atitudinea lor ulterioara, este de dorit, pentru a fi un cadru didactic performant, ca in setul de atitudini educative sa se regasesca atitudini sociale, atitudini de motivare si incurajare, atitudini proactive pozitive si de sprijin, dar si atitudini de lider, de autoritate , atitudini democratice. Pentru profesor, legatura dintre atitudine si comportament trebuie sa stea la baza alegerii strategiei didactice in predarea disciplinelor de marketing si sa tina cont de influenta reciproca a acestora. In definitiv, daca elevii vor aprecia pozitiv atitudinea si comportamentul profesorului de marketing, vor urma exemplul acestuia si vor aprecia mai mult acesta disciplina, cautand sa-i descopere utilitatea si frumusetea ei.

Data,
22.05.2013 Bibliografie selectiv

Cursant,
Violeta-Georgeta Pastean

Dru, M. E. (2000). Psihologia educaiei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, Diaconu, M.; Jinga, I.; Ciobanu, O. (2004). Pedagogie, Editura ASE, Bucureti, Burja, V.; Burja, C.; Voiculescu, F.; Voiculescu, E. (2006). Didactica tiinelor economice, Editura IRECSON

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 1/1