P. 1
Impactul Turismului Asupra Mediului Ilie Andrei

Impactul Turismului Asupra Mediului Ilie Andrei

|Views: 69|Likes:
Published by madalinnad

More info:

Published by: madalinnad on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Argument Cap. 1. Turismul şi calitatea mediului înconjurător …………………….4 1.1 Aspecte privind raporturile dintre turism şi mediul înconjurător …….4 1.2 Factorii de degradare a mediului înconjurator şi a potenţialului turistic………………………………………………………………………...5 1.3 Unele acţiuni de protecţie a mediului înconjurător şi a potenţialului turistic ………………………………………………………………………..8 1.4 Turismul în arii protejate ……………………………………12 Cap. 2. Factorii de degradare a mediului încojurător ………………….15 2.1 Poluarea ……………………………………………………………..15 2.2 Aspecte ale degradării mediului prin turism ………………………..17 Cap. 3. Turismul şi protecţia mediului înconjurator …………………...19 3.1 Analiza impactului produs de activităţile turistice asupra parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naţionale şi a rezervaţiilor biosferei …………………………….………………………………………………19 3.2 Analiza avantajelor socio-economice ale dezvoltării turismului în zonele naturale protejate ……………………………………………………20 3.3 Analiza dezavantajelor şi efectelor negative ale activitaţilor turistice asupra parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor biosferei ……………………..21 3.4 Modul de realizare a turismului durabil în zonele naturale protejate ………………………………………………………………………………22 3.5 ........23 Cap. 4. Ecoturismul în România …………………………………………24 Bibliografie Anexă
1

Recomandări

generale

pentru

realizarea

turismului

durabil ................................................................................................................

Argument
Patrimoniul turistic actual al României se poate dezvolta şi moderniza şi prin activităţile de valorificare şi promovare a zonelor turistice în contextul adoptării principiilor de dezvoltare durabilă şi a globalizării serviciilor turistice. Cu cât aceste resurse sunt mai variate şi mai complexe, dar mai ales nealterate de activităţile antropice, cu atat interesul turistic pentru ele este mai mare, iar activităţile turistice pe care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, raspunzând multor motivaţii turistice. Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca formă deosebită de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, a identităţilor culturale în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turisti, amatori de natură şi cultură autentică. Valorificarea prin turism şi promovarea celor mai originale şi pitoreşti zone turistice au în vedere armonizarea formelor de turism şi a tuturor activităţilor turistice în contextul dezvoltării economice regionale şi locale. Întregul studiu arată preocupările specialiştilor din turism în exploatarea durabilă a resurselor turistice şi devansează prin conţinutul său modul de prezentare, preocupările din domeniul economiei turismului, protecţiei mediului şi al amenajării teritoriului unde, în ciuda unor începuturi de analiză şi iniţiative legislative, se remarcă lipsa unui suport legislative, mai deschis spre problemele de factură administrativă, financiară, care sunt elemente de maximă importanţă pentru investiţiile indirecte. În aceasta lucrare am vrut sa urmaresc şi să scot in evidenţă unele cauze care afecteaza intr-o mare măsură mediul inconjurător şi potenţialul turistic din tara noastră. Pentru a valorifica obiectivele turistice este nevoie de o atentă educaţie a turiştilor cu ajutorul autorităţilor de mediu şi a voluntarilor care lucreaza la diferite activitati pentru un mediu curat, şi anume prin materiale publicitare, cataloage, broşuri, casete video cu zone poluate. Orice turist şi-ar dori ca atunci cand merge intr-o excursie sa aiba parte de toate frumusetile naturii si de un mediu curat şi de aceea trebuie să aibă grija de mediul inconjurător. Realizarea unor amenajări şi dotări turistice adecvate va determina, în timp şi spaţiu, o diversificare a turismului românesc şi insuşirea acestuia în circuitul turismului european şi internaţional.

2

Capitolul 1 TURISMUL ŞI CALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1.1 ASPECTE PRIVIND RAPORTURILE DINTRE TURISM ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Turismul, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate, este dependent de mediul înconjurător, aceasta reprezentând ”materia sa primă”, obiectul şi domeniul de desfaşurare a turismului, fiind suportul său cadru, purtătorul resurselor sale. Turismul se desfaşoară în mediu şi prin mediu, calitatea acestuia putînd favoriza sau nega activitaţile turistice. Relieful, padurile, râurile, lacurile, marea, monumentele naturii sau de artă şi arhitectură, aerul sau apele minerale, componente ale mediului ,se constituie şi ca resurse turistice ce favorizează desfăşurarea turismului de odihnă şi recreere, de tratament balnear , de litoral sau cultural, drumeţii. Cu cât aceste resurse sunt mai variate şi complexe şi, mai ales, nealterate, cu proprietăţi cât ,mai apropiate de cele primare, cu cât interesul lor turistic este mai mare ,iar activităţile pe care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, răspunzând unor foarte variate motivaţii turistice. Cu cât degradările produse acestuia ia o amploare mai mare , cu atât serviciile turistice sunt mai afectate. Din punct de vedere economic ,neajunsurile semnalate, ca urmare a existenţei de resurse turistice , degradate se reflectă, în primul rând în imposibilitatea valorificării lor turistice ca surse de venituri, constituind, astfel o pierdere definitivă pentru economie. Deosebirea de acestea, produsele turistice care includ resursele degradate îşi micşorează din valoare, consecinţele fiind directe, materializate în diminuarea cererii turistice şi implicit, utilizarea mai redusă a bazei materiale turistice şi scăderea încasărilor provenite din comercializarea lor. Sub aspect socio-cultural, efectele negative sunt, de asemenea, importante.Dacă se acceptă ca cele mai importante funcţii ale turismului modern sunt cele recreativ-recuperatitive şi instructiv-educative se întelege mai uşor raportul dintre turism şi mediul înconjurător. Afectarea, chiar şi mica măsură, a acestuia reduce posibilitatle de refacere a sănătăţii şi a forţelor umane, prin diminuarea calităţii factorilor terapeutici sau a celor ce favorizează 3

turismul are asigurat. 1. în general. amplificarea circulatţei şi a sistemelor de transport şi comunicaţii. deci. rezultaţi. că degradarea mediului înconjurător şi a resurselor turistice provine de la două mari grupe de factori :. o componentă sau alta a mediului înconjurător ca. se degradează.odihna şi. în general un cadru corespunzîtor desfăşurării sale. turismul poate fi o soluţie practică pentru păstrarea nealterată a mediului. peisajul. legislaţia ce se va adopta cuprinzând numeroase reglementări eficiente care implică apariţia conflictului turism-natură. din intensificarea activităţilor industriale. şi alta. în principal. un "barometru" al calitiiţii acestuia: se practică intens acolo unde sunt întrunite condiţii bune sau se diminuează şi dispare treptat în zonele unde. În acelaşi timp. de exemplu. Prima:. Potenţialul turistic fiind o parte integrantă a mediului înconjurător.2. din diverse motive. care decurge din folosirea mediului înconjurător pentru activităţi de turism şi agrement . 1. De aceea se admite. exploatării intensive şi extensive a resurselor naturale. factori care provin din folosirea mediului ambiant pentru turism şi agrement. şi. altfel spus. agricultură şi alte domenii de activitate. Datorită ansamblului de măsuri luate în ţara noastră pentru protecţia mediului înconjurător. poate fi considerat un posibil indice de calitate pentru mediul său. recreerea ca şi a posibilitaţilor de satisfacere a necesitiiţilor de cultură şi educaţie a oamenilor. FACTORII DE DEGRADARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI A POTENŢALULUI TURISTIC Dezvoltarea societăţii supune mediul înconjurător la două tipuri principale de presiuni: una care este urmarea directă a exploziei demografice şi a expansiunii oraşelor.grupă de factori activitatilor turistice. aerul sau apa. agricole şi transport. acţiunile întreprinse în acest sens concurând la protecţia potentialului turistic. Iată de ce ocrotirea naturii şi conservarea calităţilor sale devin pentru turism o necesitate. 2. factori care sunt urmare directă a dezvoltării economice. existenţa şi dezvoltarea lui depind în mod obiectiv de calitatea acestuia. afectează atât mediul cat şi cadrul general de desfăşurare a 4 . prin "exigenţele" pe care le revendică. ritmului rapid şi creşterii considerabile înregistrate de industrie. mult mai putin gresivă şi cu caracter predominant sezonier.

Aceste atribute fac ca pădurile.Pădurea prezintă interes pentru turism prin funcţiunile social-recreative şi esteticopeisagistice. unele de interes turistic. în ordinea descrescătoare a activităţii: industria energetică. vânătorii şi pescuitului sportiv. excavarea versanţilor.Dintre aceştia. cazuri întalnite în Munţii Apuseni. indiferent de locul 5 . de lângă Peştera Muierii. Vâlcea). petrochimică. tocmai acolo unde este mai cautată pentru frumuseţea ei. să fie considerate. Neajunsurile dintre cele mai serioase sunt provocate de construcţiile de drumuri forestiere. gaze nocive. sau cariere de pe Valea Ilvei din Muntii Bârgăului. de la Mintia. prelucrarea lemnului.a peisajului se regăsesc în ansamblul factorilor cu actiuni distructive asupra elementelor sale componente (vegetaţie.substanţe iritante şi mirositoare produse de unităţiale acestor industrii pot polua resursele ce stau la baza desfăşurării de activităţi specifice turismului balnear. Bucegi. materiale de construcţie. în general. cultural. Emisiile mixte de pulberi. în cele mai multe situaţii. reţea hidrografică. în timpul executării sau la terminarea lucrărilor nu se respectă măsurile de protejare a peisajului sau de refacere a degradărilor suferite de acesta.. faună. chimică. metalurgică. monument al naturii şi obiectiv turistic cu caracter de unicat al zonei turistice Porţile de Fier. o problemă deosebită o pune poluarea aerului produsă de industrie. alimentară. în rezervaţia Bila-Lala din Muntii Rodnei etc. aici. realizarea de construcţii neaspectuoase sau neadecvate locului (prin neutilizarea judicioasă a culorilor si a volumelor) acestea fiind numai câteva aspecte dintre cele ce urâţesc natura. defolierea copacilor. de odihnă şi recreere. aflate într-o zonă de intensă circulaţie turistică. sursele de impurificare cu repercusiuni asupra potenţialului turistic fiind considerate. Degradarea pădurilor reprezintă un alt exemplu de afectare a potenţialului turistic.. Degradări ale peisajului sunt provocate şi de cariere de calcar. Deosebit de gravă este poluarea peisajului unul dintre cele mai valoroase resurse ale potenţialului turistic. depozitarea necontrolată a deşeurilor industriale şi menajere.) In care se adaugă tăierile nedirijate de păduri. Semnificative în acest sens sunt degradările peisajului. de pe Valea Lotrului etc. de haldele de steril depozitate în preajma exploatărilor miniere. sau de alte obiective prezente îndeosebi în unităţi montane cu peisaje pitoreşti. grădinilor etc. produse de şantierele de construcţii hidroenergetice şi de drumuri industriale. cum sunt cele din Cheile Corcoaia. etc. de la intrarea în Băile Herculae şi de la PietreniCosteşti (jud. de la Pecinişca. Factorii de degradare. odata cu care se produc defrişări. depozitele de deşeuri menajere sau ale diferitelor întreprinderi frecvente în preajma centrelor urbane. unde au luat locul pădurilor. cum sunt cele de la Băile Harghita şi Santimbru unde îngreunează accesul în staţiuni.

atât prin substanţele poluante ce atacă. turismul ca oricare activitate umană. în prezent. fie prin presiunea directă a turiştilor asupra peisajului. Muntii Rodnei. la munte. disparitia unor monumente ale naturii de interes ştiinţitic şi turistic etc. diminuându-se potenţialul de debitare pană la disparitie. Muntii Retezat. (frescele exterioare ale unor biserici sau fatadele unor monumente din unele centre urbane industriale). cat şi prin alţi factori antropici sau naturali. al unor obiective cu caracter de unicat sau de rară spectaculozitate sau a unor habitate naturale care au păstrat un echilibru biologic. cognitiv-educativ. peşterile . artistică sau culturală durate de oameni cu veacuri în urmă. drept obiective care întregesc valoarea potenţialului turistic al tării. de-a lungul traseelor. Cozia. în zone preoraşăneşti etc. au degradat peisajul carstic din Platourile Padiş şi Lumea Pierdută. participă implicit la degradarea şi poluarea mediului înconjurător şi a potenţialului turistic. afectarea lor adunând prejudicii incalculabile atât sub aspect ştiinţific. turbariile Poiana Stampei şi Borsec etc. fără să conţină elemente intentionale. în apropierea statiunilor balneo climatice.). ciment etc. Cladirile din zonele impurificate. sumbril. Prin tăieiea pădurilor se poate produce declanşarea unor procese de degradare a solului ce au drept urmare afectarea peisajului respectiv. se deteriorează.unde sunt amplasate. Gutâi. Degradarea acestor monumente şi rezervaţii naturale existente în număr apreciabil în ţara noastră. florei şi faunei sau a altor 6 . iar în cazul staţiunilor balneare se pun în pericol şi zăcămintele hidrominerale. se şterg sau îşi schimbă aspectul luând o culoare întunecată. cât şi economic. Muntii Gutâi) în cazul tăierii pădurilor din preajma staţiunilor balneo climatice şi. în general. Exploatările forestiere realizate până în prezent în Munţii Apuseni. a căror atracţie turistică a constat şi în frumuseţea pădurilor care le-au acoperit. se diminuează cu mult posibilităţile de autopurificare a atmosferei din jurul acestora. prin diminuarea posibilităţilor de valoriticare turistică a lor (Delta Dunării. (Muntii Cillimani. carbune. fiind un consumator de spaţiu şi resurse turistice. în mare parte tăiate ras. cu fum.monumente ale naturii.. În ceea ce priveşte cea de-a doua grupă de factori. Degradarea rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii prejudiciază de asemenea potenţialul turistic pe care lipseşte de aportul ştiinţific. Parcul Naţional Retezat. a localitătilor. Aspecte nefavorabile se întalnesc şi în cazul degradării obiectivelor turistice antropice. degradeaza şi scurteazş viata celor mai rezistente şi mai durabile materiale. estetic. urmare fiind şi dispariţia unor monumente de rezonanţă istorică. pe langă alte consecinţe. poate fi provocată în mare măsura de activităţile economice necontrolate. rezervaţiile din Bucegi.

Dispariţia unor specii floristice poate fi datorată şi de colectarea abuzivă a florei. vizitarea intensivă. datorită numeroaselor urme reziduale lăsate la întamplare de turişti în locurile pe unde au poposit. desprinderea de roci etc. sau lacurilor. necontrolată efectuată la obiectivele turistice naturale sau antropice în ambianţa amenajăirilor pentru vizitare a acestora. Astfel de situaţii se întalnesc în toate locurile destinate turismului de recreere şi odihnă. astfel. ocrotite de lege. fie prin concepţia greşită de valorificare a unor zone.cu varietatea ei endenica Garofiţa de Piatră Craiului şi alte specii de plante sunt pe cale de dispariţie fiind.obiective turistice pe care le poate deteriora parţial sau total. mai ales din preajma centrelor urbane. aducându-se astfel prejudicii potenţialului turistic şi bunurilor culturale naţionale. îndeosebi. Ele sunt provocate de circulatia turistică necontrolată în zonele sau la obiectivele turistice aflate în afara traseelor marcate. distrugerea puieţilor sau a seminţişului natural. pe malul râurilor. împiedicarea regenerării plantelor terasarea solului. şi lipsa unor dotări tehnice de aerisire sau de poluare au condus la degradarea unor fresce. ca în Bucovina. în special a plantelor declarate monumente ale naturii. la ruperea copacilor. provoacă de cele mai multe ori distrugerea ireversibilă a unora din elementele ce le-au. consacrat ca atracţii turistice. mergând uneori până la distrugerea unor specii. picturi din interiorul unor monumente istorice şi de artă. pentru vizitarea acestora. Problema devine tot mai acută. braconajului şi tulburarea biotopurilor specifice vânatu1ui şi în general faunei. mai ales în zonele sau la obiectivele la care se conturează o evidentă concentrare turistică şi în condiţiile în care nu se realizează dotări sau amenajări speciale necesare practicării diferitelor activitaţi turistice. Lipsa în zonele şi de-a lungul traseelor turistice sau în apropierea unor obiectiveturistice a unor locuri amenajate destinate popasului sau instalării de corturi provoacă inevitabil degradarea peisajului şi a altar componente ale mediului înconjurător. în apropierea cabanelor. Alte prejudicii sunt aduse prin declanşarea de incendii. uneori cu caracter de unicat. 7 . Aşa se explică de ce floarea de colţ Leontopoclium alpinum . în munţi. puncte şi obiective turistice. urmare a insuficienţei popularizării a plantelor ocrotite şi necunoaşterii de către turişti a gravelor implicaţii ce le pot avea acţiunile lor necontrolate asupra factorilor de mediu.garofita de munte. Activităţile distructive pot fi numeroase. în condiţiile în care turismul cunoaşte o cantinuă dezvoltare în întreaga lume actiunea distructivă a turiştilor asupra resurselor turistice prezentând o intensitate şi varietate sporite de la an la an. Dar. iluminatul cu lumânări. ducând la distrugerea vegetaţiei şi florei. Circulaţia turistică.

turiştii abatandu-se de la drumurile principale de acces pe văi lăturalnice. oprindu-se în poieni. arbuşti prin strivire sau sub influenta gazelor de eşapament. din nerespectarea principiilor generale de protecţie şi exploatare a lor care impun: limitarea. aşa cum s-a întâmplat la Tekirghiol. dacă nu ar fi fost vorba de zăcăminte putenic alimentate. lacurile Negru şi Ursu din Sovata şi Săcele-Gorj. de asemenea. în care caz se alterează calitaţile aerului. calitatea potenţialului turistic poate fi afectată şi printr-o concepere greşita de valorilicare a resurselor sale turistice rezultată fie printr-o exploatare neştiinţifică şi neraţională a acestora. Fenomenele de degradare intânite în cazul substanţelor minerale balneare. influentându-se şi tratamentele balneare specifice statiunilor. cu deosebire a apelor minerale si termominerale.la limita de exploatare a zăcământului hidrotermomineral. conducând la deprecierea zăcământului. exploatarea ratională. b) şi. evitareaexploatării zăcămintelor până la epuizare. fenomenele de degradare ar fi fost iremediabile. c) Nerespectarea (şi uneori chiar nestabilirea) perimetrelor hidrogeologice şi sanitare şi permiterea activităţilor economice poluante în limitele acestora duc. şi distrugând în calea lor pajişti. supraîcărcarea staţiunii. a factorilor de cură. diminuarea cantităţii de CO2). ci o exploatare ratională. de cele mai multe ori. pitoreşti. a dus la o intensificare a exploatării apelor pană. pe baza cărora au fost declarate resurse terapeutice. semnificative fiind cazul zăcamintelor hidrominerale Covasna şi Buziaş la care exploatarea defectuoasă a acestora a dus la apariţia de fenomene de degradare (scăderea potenţialului resurselor. rezultă. fără o corelaţie cu rezervele de apă minerală. la 8 . exploatării zacămintelor în raport cu rezervele omologate de substanţe minerale balneare. în cazul nămolurilor terapeutice. orice intervenţie nefavorabila asupra lor putând provoca schimbarea parametrilor fizici şi chimici. floră. Cu toate măsurile întreprinse în ultimul timp pentru protecţia resurselor balneare se pot semnala totuşi unele cazuri de degradare a acestora. Deosebit de nefavorabilă sub aspectul poluării aerului o reprezintă intensificarea circulatiei turistice automobilistice în stataţiunile balneo climaterice şi lipsa parcărilor. a) o situaţie specială o au substanţele minerale balneare caracterizate printr-o mare vulnerabilitate la factorii exogeni. La Băile Felix. utilizarea şi tratarea corespunzătoare ca şi protejarea acestora uneori nu sunt luate în considerare. executarea lucrărilor geologice în conformitate cu prevederile cercetărilor şi proiectelor de specialitate . stiinţifică a acestora. fie din realizarea neorespunzatoare a obiectivelor de investiţii cu caracter turistic.Fenomenul poluării naturii a căpătat forme mai complexe prin pătrunderea turismului automobilistic în locuri până nu demult inaccesibile. în cazul acestor staţiuni. Aşa cum am mai menţionat.

stabilirea de amplasamente neadecvate pentru baza materială turistică. 1. conduce la o circulatie anarhică. Această acţiune poate avea o eficienţă satisfăcătoare numai în condiţiile asigurării unui cadru juridico9 . datorită irigaţiilor. această ultimă situaţie putând afecta chiar echilibrul ecologic al teritoriului respectiv.. d) În plan general. degradarea mediului şi a potenţialului pot fi determinate şi de dezvoltarea nesistematizată a localitaţilor (şi mai ales a celor care înglobează staţiuni balneate). proiectarea necorespunzatoare a obiectivelor de investiţii cu caracter turistic. indicatoare). iar lipsa dotărilor specifice (scări. Aceasta face ca. în primul rând. absenţei sau nivelului scăzut al amenajărilor pentru exploatare turistică (vizitare. aşa cum s-a întamplat cu lacurile Tekirghiol. Dar. dispersează turiştii pe suprafeţe întinse. e) Nici Parcul National Retezat.. Amara. dar îndeosebi la unităţile montane. desfăşurare de acţiuni specifice). UNELE ACŢIUNI DE PROTECŢIE A MEDIULUl ÎNCONJURĂTOR ŞI A POTENŢIALULUI TURISTIC Protecţia şi conservarea potenţialului turistic se conturează ca o activitate distinctă având probleme specifice care solicită colaborarea specialişti1or din domenii variate. în unele statiuni balneare prin realizarea unei baze materiale şi tehnice disproporţionate ca volum şi structură cu capacitatea de primire a teritoriului şi a rezervelor hidrominerale. care este declarat din 1936. Astfel de situaţii s-au creat. Balta Alba şi Lacul Sărat. chimizării şi apelor reziduale industriale. neadaptarea specificului etilografic sau natural al unei zone turistice. de exemplu. mergându-se până la o urbanizare a staţiunii (Băle Felix şi parţial Sovata). lipsa sau starea necorespunzătoare a drumurilor de acces sau de circulaţie la un obiectiv. Astfel de situaţii se întâlnesc în cazul majorităţii atracţiilor turistice din ţara noastră. sub impactul turistic. realizarea de construcţii inestetice. parapete. Astfel.degradarea resurselor balneare. rezervaţie naturală etc. Rezultatul a fost o "supraîncarcare" a teritoriului cu instaltii turistice. cu toate măsurile de protecţie luate de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Romane. degradările produse obiectivelor turistice ce se datorează. şi nici celelalte parcuri sau rezervaţii naturale nu sunt până în prezent organizate pentru vizitare. într-o zonă montană. ocuparea intensivă a unui spaţiu cu construcţii turistice.3. la producerea de accidente şi la stirbirea mesajului cultural-educativ recreativ al zonelor sau obiectivelor respective. aflate în stare de echilibru natural. aceste resurse să fie supuse unei continue degradări cu consecinţe dintre cele mai grave asupra unor teritorii cu elemente de originalitate şi real interes ştiinţific.

traseelor sau obiectivelor turistice. în principal. Această corelare se realizează teoretic în cadrul studiilor de amenajare teritorială care devin. cunoaşterea aprofondată a problemelor pe care le ridică păstrarea echilibrelor ecosistemelor în plan global teritorial. Dezvoltarea în perspectivă al turismuIui de munte necesită organizarea corespunzătoare a zonelor montane prin cunoaşterea manunţită a tuturor peisajelor şi domeniilor schiabile. 10 . imbogăţind şi diversificând oferta turistică romanească cu noi produse turistice. localităţi şi pe trasee turistice în legătură cu care se impune o echipare turistică adecvată unui turism modern şi ecologic. eficient şi o sustinută activitate de educaţie cetăţenească. astfel. ea impunând organizarea administrativă. exploatarea ştiinţifică şi raţională a resurselor turistice. adecvat. a altor resurse care să ofere baza de proiectare a amenajărilor turistice viitoare (poteci. Măsurile ce se impun pe linia protecţiei potenţialului turistic şi a prevenirii degradărilor lui urmăresc. replantări de păduri etc. instrumentul principal în mâna organelor de decizie şi documentul de bază în amenajarea stiintifică. Una dintre măsurile importante de protejare şi conservare a potenţialului turistic o reprezintă: amenajarea şi organizarea adecvată şi la un nivel superior. astfel încât rata de exploatare a acestora să nu depăşească rata lor de reciclare şi regenerare. marcaje. amenajarea de puncte de privelişte. ca obiective turistice de atracţie deosebită.). O altă grupă de măsuri este legată de reulizarea menajărilor cu caraeter turistic în zone. conservarea pădurilor. iar intensitatea relaţiilor directe sai indirecte a turismului cu factorii de mediu să nu depăşească limitele capacităţii de suport a acestora analizarea relaţiei dintre activitatea de turism şi activităţile economice poluante în vederea prevenirii degradărilor provocate de factori din alte sectoare de activitate prin semnalarea organelor în drept a surselor de poluare şi a acţiunilor nocive asupra resurselor turistice. printr-o analiză temeinică şi o mai bună gestionare ratională a resurselor turistice ale ţării sau pe teritorii mai restranse (judete. un suport legislativ.administrativ de desfăşurare. zone) în aşa fel încat valorificarea turistică a acestora să fie solutionată în contextul valorificarii tuturor resurselor naturale şi a protecţiei mediului înconjurător. resurse economice. dotări pentru sporturi de iarnă. instalare de scări sau cabluri in porţiuni dificile. sensibilizarea unităţilor economice a căror activitate poluantă afectează potenţialul turistic. ratională şi eficientâ a teritoriului. Printre aceste acţiuni sunt necesare organizarea şi exploatarea turistică a parcurilor nationale şi rezervaţiilor naturale cu asigurarea protecţiei şi conservării lor ca şi amenajarea pentru vizitarea şi exploatarea peşterilor. a zonelor.

Pe plan internaţional. . care impune organizarea administrativă. tări cu vechi tradiţii turistice adoptă o planificare turistică la nivel naţional fundamentată pe aspectul protejării resurselor turistice proprii. dar este important să înceapă din copilarie. care solicită colaborarea specialiştilor din domenii variate. actiune care trebuie să se facă la nivelul întregii naţiuni.social. prin insuflarea unei atitudini de respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor. În vederea dezvoltării unui turism durabil. dar privită regional şi examinează problemele dezvoltării şi creşterii economiei în funcţie de ocrotirea mediului. presa. un suport legislativ eficient şi o sustinută activitate de educaţie cetatenească. susţinerea practicării unor meserii traditionale şi atragerea populaţiei în practica turismului. valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor turistice. naţionale în rezolvarea tuturor aspectelor de poluare. Analizând toate aspectele privind mediul înconjurător ca potenţial turistic se poate stabili ca protecţia ţi conservarea lui se realizeză în cadrul unei concepţii de ansamblu a dezvoltării economice a ţării. numai în condiţiile asigurării unui cadru de desfăşurare juridico-administrativ adecvat. Ea cuprinde principalele probleme ale protecţiei într-o perspectivă mondială. Educatia ecologică pentru ocrotirea naturii şi a potenţialului turistic trebuie facută permanent pentru toate vârstele. ca un proces continuu şi o parte integrantă a educaţiei în general.Intrega muncă de educare în materie de ocrotire şi protecţie a mediului şi a potenţiulului turistic este concepută interdisciplinar.esential în identificarea. insistând asupra cooperării locale. Aceasta se poate realiza printr-o susţinută acţiune de educaţie cu privire la mediul şi potentialul turistic. asociaţii pentru turism şi ocrotirea naturii etc. excursii. existenţa unor resurse economice. având probleme specifice. regionale. Activitatea de educaţie ecologică se poate desfăşura prin conferinţe. .Protecţia mediului înconjurător şi a patrimoniului turistic este influenţată în mare măsură şi de constiinţa ecologică a populaţiei şi a1 sentimentului de dragoste şi respectul acestei pentru natura patriei a locurilor istorice şi a monumentelor de artă şi arhitectură create de-a lungul timpurilor. 11 . Această acţiune poate avea o eficienţa satisfăcătoare. expuneri. s-au luat în calcul trei obiective principale: . concepţie situată la acelaşi nivel de importante ca şi problemele de dezvoltare generală a economiei. prin radio şi TV.deosebit prin permanentizarea populaţiei.economic .! Protecţia şi conservarea potenţialului turistic şi a mediului se conturează ca o activitate distinctă. creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. proiecţii.

a ideii de conservare a mediului. .creşterea nivelului de trai al comunitatilor locale. pe forme de turism. amenajarea şi 12 . realizate pe termen mediu (patru-cinci ani) sau scurt (unui trei ani). concepţie situată la acelaşi nvel de importanţă ca şi problemele de dezvoltare generală a economiei. Valorificarea lor îmbracă forme diferite. de condiţiile existente. sunt fundamentate pe standardele şi normele europene privind exploatarea resurselor turistice. unele cu caracter de unicat pe plan national şi international. acolo unde este necesar). zona de acces şi loisir.mai buna cunoaştere şi conştientizare. Analizând toate aspectele privind mediul ambient. iar amenajarea pentru turism ridică unele probleme legate de statutul special al ariilor protejate. a poluării mediului şi asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe lermen lung a resurselor turistice. complexe. parcurile naţionale şi rezervaţiile biosferei (Delta Dunării) constituie resurse apreciabile pentru turism. în concordanţă cu tendinţele pieţelor externeşi planuri concrete. cât şi de vizitatori. zone sau forme de turism.4. se constituie ca obiective turistice de importanţă deosebită. TURISMUL ÎN ARII PROTEJATE În ultimele decenii. . Din totalitatea ariilor protejate existente la noi. elaborate pe regiuni. 1. globale.. o adevarată industrie a vacanţelor şi loisirului. zona de tampon. Planurile de dezvoltare turistică care au la bază prognoze pe termen lung. între altele: . Elaborarea prognozelor şi a planurilor de dezvoltare turistică reprezintă principalul punct de sustinere a strategiei de realizare a unui turism durabil care presupune. a cautat să atragă în sfera sa de acţiune ariile naturale de exceptie prin valenţele lor recreative. zona de restaurare.În funcţie de suprafaţa fiecarui parc. dezvoltarea şi modernizarea structurilor şi serviciilor turistice.conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul unei utilizari continue şi în perioada viitoare. atat de populaţia locala. de dezvoltare echilibrată şi durabilă în plan regional. ca potenţial turistic. educationale.. cu conditia ca amenajarea şi exploatarea lor să fie în armonie cu politica de ansamblu.se poate stabili ca protecţia şi conservarea Iui se realizează în cadrul unei concepţii de ansamblu a dezvoltării economice a ţării.ecologic . ştiinţifice. estetice. Valorificarea turistică trebuie să ţină cont de structura acestor arii protejate (zona intangibila sau stinţifică.important pentru evitarea degradării.

acoperind un areal de circa 4 milioane kmp în 124 tari.definitivarea statutului de arii protejate. Ideea organizării parcurilor nationale şi naturale. poteci. lipsa unui suport legislativ. suprafeţele amenajate s-au extins pe plan internaţional. refugii. sate de vacanţă s. acesta fiind determinate în mare masură de specificul obiectivelor sale naturale.sistematizarea lor turistică trebuie să fie un proces dinamic. -organizarea punctelor de intrare a turiştilor în parcuri şi rezervaţii . pârtii de schi. indiferent de gradul de dotare a acestor parcuri. constituit din instalaţii.). Situatia actuală a ariilor protejate în Romania se caracterizează prin incertitudine. financiar concret. a clasificărilor conform ultimelor listinguri propuse de DICM. cu posibilitatea de reevaluare la fiecare patru-cinci ani. Toate aceste deziderate trebuie să includă integrarea estetico-ambiantă a obiectivelor turistice propuse în cadrul peisajului natural înconjurator. În timp. caracteristice fiecarui loc. şi de educaţie ecologică în rândul tinerilor. -refacerea peisajelor şi obiectivelor turistice degradate. cabane. administrativ. Sistematizarea turistică a acestor spaţii naturale ocrotite variază de la o ţară la alta. alei marcate. tabere de tineret. Valorificarea prin turism a ariilor protejate din România trebuie să aibă clarificate urmatoarele probleme: . Valorificarea prin turism a ariilor protejate menţionate presupune urmatoarele actiuni : -organizarea circulaţiei turistice . vile. a căror depăşire poate perturba echilibrul lor. dotările existente încadrându-se cantitativ. hoteluri. corturi. a aparut mai întâi în ţările dezvoltate din punct de vedere industrial. călărie şi alte dotări de divertisment. asa cum diferă şi echipamentele turistice ale fiecarui parc. a inclus doar organizarea unor simpozioane şi consfătuiri pe teme de mediu şi încercare a de consolidare a rolului ON 6 în plan regional. Anul 1995. Dotările turistice cuprind în ansamblu baze de cazare foarte diversificate (terenuri de campare. instalaţii sportive. a rezervaţiilor biosferei. în limitele impuse de ecosistemele respective. cu specific). declarat ca "Anul european al conservării naturii". piste patinaj. -amenajarea de baza materială turistică . sau rezervaţii ale biosferei. baze de alimentaţie publică (restaurante moderne. 13 . ca o motivaţie socială şi educativă. locuri de odihnă şi amenajări pentru vizitarea diferitelor obiective naturale.a. Dar. astfel acum ONU. -amenajarea pentru vizitare a obiectivelor turistice . aflate pe tot cuprinsul parcului. fiecare dintre ele trebuie să aibă un echipament minim de bază. piscine. sunt înregistrate peste 2600 parcuri naţionale şi naturale.

realizarea şi stabilirea normelor şi standardelor pentru planurile de amenajare şi valorificare turistică a ariilor protejate. asigurând o gospodărire durabilă. 14 . apoi treptat de administraţiile locale şi din resurse proprii prin valorificarea economică.realizarea unei politici de promovare şi marketing specific ariilor protejate.activităţile turoperatorilor şi ale ghizilor ţî arealele protejate trebuie să fie în concordanţă cu normele de protecţie a mediului. . bazatî pe o echipă de specialişti. care se cer ocrotite în mod expres. favorabilă unei exploatări echilibrate a ariilor protejate. a tuturor atracţiilor turistice.lărgirea cooperării cu autorităţile şi populaţia locală privind arealele protejate. ele pot contribui nemijlocit la constituirea unei oferte turistice competitive şi la atragerea unui număr sporit de turişti. care să poată coordona unitar întrega funcţionalitate a ariilor protejate. Astfel. vor fi date de stabilirea şi asulmarea responsabilităţilor de ciăte o administratie unică. .asigurarea suportului şi echilibrului financiar necesar punerii în practică a proiectului ales.. Ariile protejate şi îndeosebi parcurile nationale şi rezervaţiile biosferei capătă o valoare reală în turism numai în condiţiile în care va dispune de 0 clarificare reală a problemelor enunţate anterior.realizarea unui cadastru la zi cu delimitarea cartografică reală a hotarelor limitelor şi a zonelor interioare componente. -revizuirea propunerilor celor 11 parcuri naţionale conform normelor DICM. Solutia cea mai armonioasă. .asigurarea unui mod de gestionare a acestor arii cu resurse financiare. în raport cu gradul de dezvoltare economică a regiunii sau unităţii administrative din care face parte. îndeosebi a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor biosferei. . . şi includerea unora ca rezervaţii ale biosferei. . La baza dezvoltării activitaţilor turistice în perspectivă trebuie să stea: -amenajarea şi valorificarea ariilor protejate şi îndeosebi a parcurilor naţionale.creşterea contribuţiilor financiare şi practice din partea firmelor şi agentilor de turism la protecţia ariilor protejate.alegerea şi punerea în practică a celor mai bune proiecte de valorificare şi amenajare turistică. care se va reflecta în ultima instanţă şi în calitatea serviciilor oferite turiştilor. în mod global şi integrator. pentru început asigurate de stat. naturale şi a rezervaţiilor biosferei. Cunoaşterea resurselor ce pot fi valorificate în plan turistic conduce la dezvoltarea unui turism durabil care să asigure integritatea peisajului. . . cu un maximum de eficienţă generală. .stabilirea pentru fiecare arie pretejată a obiectivelor naturale de excepţie. pentru crearea unui turism durabil pe termen lung.

Poluarea apelor mai este produsa şi prin turismul neorganizat prin campare în locuri situate pe malurile apelor. Cel mai recent exemp1u îl constituie moartea puietului de peşte din păstrăvăria de la Slănic din vara anului 1999. atat în structurile de cazare. aparatelor şi dotărilor medicale. Faţă de activităţile industriale. prin gunoaiele lăsate. lacurilor sau în perimetrul apelor freatice cu caracter mineral. Astfel. poluarea apei este mult mai prezentă deoarece foarte multe activităţi turistice nu se pot derula în lipsa unor resurse de apă.Capitolul 2 FACTORII DE DEGRADARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 2. utilizate la diferite proceduri medicale duc mai devreme sau mai tarziu la eroziunea conductelor.1Poluarea aerului Activităţile turistice grupate pe forme de turism sau luate independent pot conduce la reducerea calităţii aerului. nămoluri. cele turstice au un impact mai redus asupra alterării calităţii aerului.1. numarul mare de autocare. Derularea activitaţilor la nivelul structurilor de cazare şi alimentaţie publică presupune un consum de energie mai ridicat şi ca urmare exista o poluare produsa de centralele termice care deservesc staţiunile turistice.frecvenţa ridicată a curselor de avioane de tip charter. ca urmare a intrării în bazinele piscicole a unor ape poluate de turista prin gunoaiele depuse şi detergenţii folosiţi la spalarea maşinilor.diferite proceduri pe bază de plante medicinale. În plus. cînd circulaţia turistică se află la cote maxime. se poate produce poluarea aerului prin gazele de eşapament produse de autoturismele turiştilor. iar prin evacuare conduc la poluare. în sezonul turistic. Consumul de apă calculat pentru fiecare turist este destul de ridicat. poate produce 2.2Poluarea apei Faţă de poluarea aerului. ca urmare inregistrîndu-se un volum mai mare de ape uzate evacuate pe lîngă cele provenite din partea localitaţii urbane sau rurale. unde turişti. mai ales cînd este vorba de starea de igiena şi calitatea serviciilor turistice oferite. lipsa unor amenajări adecvate privind depozitarea deşeurilor menajere. Unele ambarcaţiuni turistice utilizate 15 poluare olfactivă a aerului din localităţile turistice. .1 POLUAREA 2. a gunoaielor. In tratamentele balneare pe bază de substanţe chimice existente în apele minerale.1. pot contribui la scăderea calităţii apelor de suprafată sau subterane. cît şi în cele de alimentaţie publică. alte substanţe etc.

ape curgatoare.staţiile de epurare nu au capacitate de prelucrare a unor volume mai mari sau nu deţin sisteme de filtrare performante şi. conduce la creşterea concentraţiei de bacili coliformi care pot fi vectorii de producere a unor afecţiuni. îndeosebi cu păduri. a clorului . prin anumite procese fizice şi chimice. ape cu diferite grade de poluare ajung în apele naturale. Amenajările turistice pot contribui prin practica defrişărilor la reducerea spaţiilor acoperite cu vegetaţie naturală. spaţii deltaice. Un aspect deosebit este dat de exploatarea plajelor care trebuie curaţate periodic cu mijloace mecanice specifice pentru păstrarea calitaţii igienice a nisipului. În general. solurile sunt afectate şi de multitudinea structurilor de agrement -terenuri de sport. În hotelurile moderne ca de exemplu cele din Franţa. Japonia.1.3Poluarea solului Această formă de poluare afectează mai ales prin extinderea amenajărilor turistice şi de transporturi. De asemenea se impune utilizarea cît mai redusă a detergenţilor cu fosfaţi.1.pentru albirea lenjeriei şi tuturor ţesăturilor folosite în structurile de cazare şi alimentaţie publică. prin scurgeri de combustibil. ape marine.). Comportamentul turiştilor de arunca oriunde gunoaiele şi propriile dejecţii. Solurile sunt afectate indeosebi de cantitaţile de deşeuri solide care. Vegetaţia arbustivă şi ierboasă naturală prin varietatea speciilor componente aduc o mai mare varietate peisajelor naturale. Modul de colectare şi de depozitare a deşeurilor solide provenite din activitaţi1e turistice va asigura şi menţinerea curata a solurilor. pot afecta calitatea acestora. sporind caracterul de atractivitate. pot declanşa procese de erodare a acestora. 2.Activităţile turistice pot determina. uleiuri conduc la poluarea apelor. avănd un rol recreativ şi de agrement recunoscut. care produc tasari. instalaţii de transport pe cablu etc.cu deosebire in lacuri. care determina scoaterea din circuitul forestier şi agricol a unor importante suprafeţe (realizarea de parcări. Poluarea apelor mai poate fi produsa şi de apele menajere evacuate de structurile turistice care nu deţin microstaţii de epurare sau dacă sunt deversate la reţeaua de canalizare şi epurare a localităţii. atenuează efectul de seră. 2. prin 16 .4 Poluarea vegetaţiei Speciile vegetale sunt tot mai valoroase pentru păstrarea parametrilor de calitate a mai multor componente ale mediului înconjurator. ape curgătoare. ca atare. Pădurile deţin supremaţia prin faptul că reduc poluarea aerului. pîrtii de schi.pe lacuri. deoarece preţul acestei resurse este relativ ridicat. staţii de alimentare cu combustibil etc. HongKong exista un control riguros al cantităţilor de apă folosite.

restaurantelor sau al statiunilor turistice. Comportamentul zgomotos al turiştilor. 2. în principal. de staţiile de amplificare ale orchestrelor .de câinii vagabonzi din jurul hotelurilor. functionarea defectuoasă a instalatiilor sanitare. comportamentul necivilizat al multor turişti. Practicarea braconajului. motoarele de pompare ale apei reci şi calde. ruperea de specii valoroase ca suveniruri. mai frecvent.6 Poluarea fonică Activităţile turistice deţin mai multe surse prin care produc zgomote cu caracter discofortant. camparea libera a corturilor au un impact negativ asupra mediului de viaţă al multor specii de animale multe dintre acestea foarte sensibile la orice modificare adusă biotopului lor. De asemenea. Astfel de cazuri se întalnesc. în scopuri recreative şi de agrement. a pescuitului şi vânătorii necontrolate poate conduce la scăderea dramatică a efectivelor de faună sălbatică. 2. Extinderea amenajărilorturistice. sau în imediata apropiere a marilor aglomerari urbane. însoţite de o monitorizare a zonei sau obiectivelor.1.. degradarea vegetaţiei existente-colectare de lemn de foc pentru picnic. rampele de aprovizionare cu materii prime din structurile de alimentatie publică.1. 2.atitudinile consumatorilor.2 ASPECTE ALE DEGRADĂRII MEDIULUI PRIN TURISM Acţiunile distructive ale unor activităţi turistice se manifestă. absenta unor reglementări privind comportamentul vizitatorilor. favorizează desfaşurarea activitaţilor care afectează calitatea mediului şi pun în pericol integritatea şi conservarea obiectivelor. aparatele frigorifice. şi evacuare a deşeurilor.5Poluarea faunei Speciile faunistice sunt valoroase sub aspectul rarităţii pentru domeniul ştiinţific şi ecologic sau pentru domeniul pescuitului şi al vânătorii sportive. Zgomotele sunt produse de marile lifturi de marfă. campare haotica a corturilor etc. Aceste practici nocive se întâlnesc mai ales în zonele (sau la obiectivele) de mare atractivitate. situate în spaţiile populate. prin folosirea necorespunzatoare a mediului ambiant. instalaţiile de aer conditionat. parcare direct pe iarbă. circulaţia turistică intensă determină reducerea habitatelor naturale pentru multe dintre animalele sălbatice. în urmatoarele situaţii: 17 . Toate aceste surse de zgomot sunt puncte negative în funcţionarea structurilor turistice care pot afecta liniştea clienţilor şi care pot să determine scurtarea sejurului acestora. dublată de o intervenţie brutală a omului asupra peisajului şi resurselor naturale.

Garofiţa de Munte cu varietatea ei Garofita de Piatra Craiului ş. tulburarea biotopului specifice vanatului şi. care. În această situaţie se află o serie de specii de plante ocrotite de lege şi aflate pe cale de dispariţie. Tot la acest capitol se înscrie şi inexistenţa în zonele (sau de-a lungul traseelor)turistice. adesea. în apropierea cabanelor. prin strivirea acesteia sau sub influenta gazelor de eşapament. În absenţa unor restrictii de acces în staţiuni. desprinderea de roci. a urmelor reziduale lasate la întamplare de turişti la locurile de popas. în special. şi totodată de necunoaşterea. în general.a. pot avea un caracter ireversibil. terasarea solului. disparitia unor specii floristice cauzată de colectarea abuzivă a florei.) a condus la degradarea frescelor de mare valoare a unor mănăstiri. mergând uneori până la dispariţia unor specii. oprindu-se în poieni pitoreşti şi provocând distrugerea pajiştilor. Fenomenul poluării naturii s-a amplificat o data cu pătrunderea turismului automobilisticîin locuri până nu demult inaccesibile pentru acest mijloc de transport. în final.a picturilor din cadrul unor monumente istorice şi de artă. Prejudiciile pricinuite sunt profunde şi. turiştii pătrund pe drumuri ocolite. care atrag fluxuri importante de vizitatori. de obicei. de catre turişti. 2. în special a plantelor declare monumente ale naturii. inevitabil. braconajul. ruperea copacilor şi în special a puieţilor. florei. distrugerea fotmaţiilor carstice din interiorul peşterilor etc. de asemenea. Efectul nociv al turismului automobilistic se face resimtit şi prin Intensificarea circulatiei în staţiunile balneoclimaterice. în general. lipsa dotărilor tehnice de aerisire sau de poluare etc. in principal în perioadele de week-end. in special. Staţionarea pentru picnic sau instalarea de corturi în zone de mare atractivitate provoacă. de cele mai multe ori. distrugerea ireversibilă a unora dintre elementele care Ie-au consacrat ca atracţii turistice. arhitectonice şi de artă în condiţii improprii (iluminat cu lumanari. în preajma statiunilor şi a centrelor urbane şi. ca urmare a tasării solului şi. cum sunt: Floarea de Colt. pe pajiştile montane. uneori având caracter de unicat. distrugerea seminţişului natural. Astfel de situatii se întalnesc. pe . a arbuştilor şi a florei. Dintre acestea pot fi mentionate: distrugerea vegetatiei. a gravelor implicaţii pe care Ie pot avea acţiunile necontrolate asupra factorilor de mediu. Vizitarea intensivă a unor monumente istorice. a unor zone amenajate de 18 şi recreere.a unor demarcari precise a locurilor de popas şi campare. dar care Ie asigură valoarea intrinsecă. În zonele sau la obiectivele turistice situate în afara traseelor marcate şi special amenajate. a faunei.1. scurgerilor de ulei. în zonele destinate turismului de odihnă malul râurilor sau lacurilor etc. Circulaţia turistică necontrolată efectuată la obiectivele turistice nalturale sau antropice provoacă. Este de semnalat. Abătându-se de la traseele amenajate de acces. şi iunde se derulează o circulatie turistică necontrolată. degradarea peisajului şi a altor componente ale mediului ambiant. au ca rezultat impiedicarea regenerării plantelor.

cum ar fi: limitarea zăcămintelor în raport cu rezervele omologate de substanţe minerale balneare.supradimensionarea staţiunilor din punctul de vedere al capacitaţilor de primire şi tratament. protejarea şi evitarea altor acţiuni care pot conduce la degradarea factorului de cură (exemplu. . turismul automobilistic alterează calităţile aerului ori ale factorilor de cură.parcare.nerespectarea principiilor generale de protecţie şi exploatare a Substantelor minerale balneare. evitarea exploatării zăcămintelor până la epuizarea. cu deosebire a apelor minerale şi termominerale. Concepţia greşită de valorificare a resurselor naturale şi. influenţând negativ şi tratamentele balneare specifice. executarea lucrărilor geologice în conformitate cu prevederile cercetarilor şi proiectelor de specialitate. nămolurile terapeutice). prin exploatarea Neştiinţifică şi neratională a acestuia şi realizarea necorespunzatoare a obiectivelor de investiţii cu caracter turistic. 3. comparativ cu capacitatea potenţialului resurselor destinate unei exploatări rationale. în special a factorilor naturali de cură afectează potenţialul turistic. asigurarea perimetrelor hidrogeologice şi sanitare ale resurselor împotriva unor agenţi poluanţi etc. 19 . care se concretizează prin: .

Turismul iubitoritor de natură. monitorizare a tuturor infoimatiilor. -Interzicerea şi amendarea culegerii de plante declarate monumente ale naturii şi a vânătorii neautorizate. -Îmbunătăţirea instalaţiilor de ardere din unităţile de prelucrare a metalelor şi alte domenii industriale.Cap 3. . sticlă. -Reciclarea deşeurilor menajere şi stradale. În prezent ele sunt sub coordonarea ocoalelor silvice judeţene. instalaţii de desprăfuire. . textile. guri de aspirare a prafului. moteluri. la care se pot adăuga şi elemente cu caracter cultural. refacerea traseelor. -Redresarea terenurilor afectate de rupturi şi doborâturi de vânt din domeniul silvic. -Pentru zonele de tampon şi preparc este nevoie să se diminueze încarcatura cu animale în concordantă cu potenţialul fâneţelor şi păşunilor pentru regenerarea vegetaţiei şi asigurarea protecţiei solului. au fost decretate cele 12 parcuri naţionale. -Unităţile economice producătoare de materiale de construcţii să fie dotate cu filtre. zgură. În cadrul acestor parcuri naţionale nu există un sistem de organizare. admira şi de a se bucura de peisaje de floră şi faună intacte. -Valorificarea echilibrată a tuturor resurselor naturale. metal. cu scopul de a studia. este un fenomen relativ recent care reprezintă un segment al industriei turistice. prin Ordinul 711990. amenajarea locurilor de campare. -Interzicerea păşunatului în golurile alpine şi în refacerea jnepenişului. -In zonele rurale şi urbanese impune sortarea deşeurilor de hârtie. gestionare. -Interzicerea tuturor activităţilor de exploatare a lemnului neautorizate şi a braconajului. dar nu s-a legiferat încă o lege a mediului şi a zonelor protejate. La ora actuală. ciment. 20 . -Reorganizarea activităţilor de turism. marcajelor. popas şi refugii. din domeniul agricol şi forestier. -Redresarea terenurilor afectate de torenţi. cunoscut şi sub numele de ecoturism. -Sisteme de desprafuire la mijloacele de transport pentru praful de cărbune. TURISMUL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. abanedin parcuri naţionale. -Rezolvarea problemelor legate de epurarea apelor uzate evacuate de hoteluri. Lista principalelor mijloace de reducere a impactului socio-economic asupra mediului din parcurile naţionale şi rezervaţiile biosferei din Romania. El este definit ca un turism dezvoltat inclusiv în zone naturale protejate.

cunoasterea tuturor aspectelor impactului acestuia cu mediul joacă un rol important în stabilirea strategiei de protecţie pentru fiecare zonă protejată în parte. -planificarea echilibrată potrivit capacităţilor de încărcare. asigurarea monitoringului. Aceste avantaje pot fi exprimate prin prezentarea următoarelor aspecte: -turismul creează în plan local buna valorificare a potenţialului natural şi cultural şi contribuie la creşterea locurilor de muncă direct în sectorul turistic şi în alte sectoare auxiliare de servicii şi gestionare a resurselor locale. s-au analizat problemele ce le ridică dezvoltarea turismului în zonele naturale protejate şi au fost comparate soluţiile practice aplicate în ţările participante. Realizarea acestor deziderate asigură evidenţierea avantajelor ce le poate oferi turismul în dezvoltarea economică regională şi o gestionare exemplară a parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei care fac parte integrantă din patrimonial natural mondial. 3. -realizarea cadrului instituţional si legăturilor cu comunităţile locale. S-a confirmat înca o data că turismul joacă un rol esenţial pentru valorificarea siturilor naturale protejate. Chiar dacă în parcurile naţionale şi rezervaţiile biosferei din ţara noastră nu există un turism bine organizat.2 ANALIZA AVANTAJELOR SOCIO-ECONOMICE ALE DEZOLTĂRII TURISMULUI ÎN ZONELE NATURALE PROTEJATE Pentru o bună desfăşurare a unor activităţi turistice diversificate se cere rezolvarea urmatoarelor probleme: -analize şi propuneri privind dezvoltarea activităţilor şi echipamentelor turistice. 21 . 3. -organizarea marketingului şi industriei de turism în forme compatibile cu statutul de zone naturale protejate.-Instituirea unor amenzi sunt substanţiale pentru toate incălcările normelor de vizitare din parcurile naţionale.1 ANALIZA IMPACTULUI PRODUS DE ACTIVITĂŢILE TURISTICE ASUPRA PARCURILOR NAŢIONALE ŞI A REZERVAŢIILOR BIOSFEREI La ultima reuniune internationala de la Dakar-Senegal. din 22-26 noiembrie 1993.

convingînd funcţionarii locali. Se pot menţiona câteva activităţi turistice cu mai mare influenţă negativă asupra peisajelor naturale din parcurile naţionale şi rezervaţii ale biosferei: * acordarea unor facilităţi prea largi. regionali. şi publicul. comunicaţi. ceea ce permite păstrarea intactă a suprafeţelor ocupate cu vegetaţie naturală. mai ales când nu se respectă capacitatea de încărcare ecologică şi particularităţile ecologice ale fiecărui parc. reţea de transport activităţi artizanale. 3. -contribuie la ameliorarea infrastructurii locale în materie de transport. -turismul încurajeaza utilizarea productivă a terenurilor slabe ca randamen. activităţile turistice pot avea şi efecte nedorite.3 ANALIZA DEZAVANTAJELOR ŞI EFECTELOR NEGATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ASUPRA PARCURILOR NAŢIONALE ŞI A REZERVAŢIILOR BIOSFEREI Pentru multe parcuri naţionale şi. lipsa cadrului legislativ şi a reglementărilor de funcţionare pot permite dezvoltarea unui turism "greu" şi cu caracter de masă. una din principalele probleme este aceea de a găsi modalităţi ca un număr cât mai mare de turişti. despre importanţa zonelor naturale protejate. în general. restaurante. 22 . iubitori de natură. În timp şi spatiu. servicii ghizi etc. -stimulează economia rurală printr-o cerere suplimentară de produse agricole şi aport de capital financiar.-stimulează activităţi naţionale rentabile (hotelărie. -diversifică economia locală. să se bucure de un cadru natural deosebit.). -realizarea de echipamente si amenajări turistice adecvate pentru zonele naturale protejate care pot fi utilizate atat de populaţia locală. cît şi de turişti interni şi externi. -activităţile turistice diversificate pot conduce la creşerea interesului pentru protecţia mediului. * un număr mare de turişti prin circulaţie şi zgomot pot perturba viaţa florei şi faunei naturale. mai ales acolo unde agricultura nu are posibilităţi de dezvoltare.agricol. îndeosebi a zonelor rurale adiacente. -ecoturismul practicat favorizează întelegerea intercu1turala şi comunicarea libera între locuitori şi turisti.tehnicoedilitare cu avantaje pentru populaţia locală. alte zone naturale protejate.

* identificarea tuturor valorilor şi gasirea tuturor posibilităţilor ce pot sta la baza turismului durabil în zone naturale protejate.* existenţa unui număr mare de trasee şi poteci. *necesitatea unui management specific. *existenţa unui management adecvat în circulaţia şi dezvoltarea sistemelor de transport durabile. * aprecierea capacităţii de sustinere a diferitelor areale componente ale zonelor naturale protejate.astfel încât. * practicarea pe areale extinse. * urmărirea şi analiza pieţei interne şi internationale şi a cerinţelor turistice pentru diversificarea şi dezvoltarea activitatilor turistice. *reducerea la minimum a activitatilor recreative motorizate poate conduce la perturbări asupra ecosistemelor existente. * acordarea unei consultante de specialitate. a sporturilor de vară şi iarnă şi o prea mare diversificare a activităţilor sportive poate conduce la distrugeri a solurilor. în areale sensibile din parcurile naţionale. consecintele şi revizuirea periodică a planurilor de dezvoltare turistică în vederea respectării standardelor de calitate a mediu1ui. faunei. didactic şi ştintific. cu o mai bună colaborare cu populaţia locală. drumuri de circulaţie şi acces şi vizitarea în grupuri de peste 25-30 persoane. *initierea în zonele naturale protejate a unui nou produs turistic pe baza amplificării rolului educational. în funcţie de zonarea interioară a parcurilor naţionale. 23 . în contextul realizării de noi produse turistice. *expunerea completă a strategiei promoţionale şi de comunicare pentru promovarea ideii de zonă naturală protejată. să se aleagă acele activităţi turistice care să aibă tangenţă în interpretare şi educatie. florei.şi a aplicării unui nou management tehnic. *aprecierea finală asupra tuturor aspectelor de impact rezultate din propunerile şi proiectele propuse a fi realizate. în sprijinirea agentilor de turism. interesate în dezvoltarea de activităţi care să fie compatible cu politica naţională şi locală de protecţie a mediului. *stabilirea programelor de monitorizare a informatiilor despre zonele naturale protejate privind circulaţia turistică. * asigurarea condiţiilor de lucru în parteneriat şi în echipe pluri disciplinare. sau economici. produce perturbări ale echilibrului ecologic. cu organizaţiile regionale şi locale interesate de turism. pentru asigurarea calităţii mediului la nivelul standardelor internationale.

Fotografierea. doar pentru scopuri economice. . . 24 . împletitul. . umane şi culturale. . Vizite la obiective culturale.). Principiul director al dezvoltarii turistice a zonelor protejate trebuie sa fie acela de exploatare ratională a tuturor resurselor naturale. Ciclism şi canotaj în grupuri mici. . într-un mod care să asigure satisfacţii deosebite turiştilor şi posibilităti de dezvoltare echilibrată a aşezărilor rurale afectate. gestionarea eficace trebuie să devina punctul forte pentru păstrarea integrităţii ecologice a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor biosferei. Studierea naturii. . Drumeţii montane. pictura pe sticlă etc. . stiinţifice privitoare la zonele protejate în cadrul centrelor de primire a turistilor. . Se poate concluziona că o amenajare şi valorificare turistică adecvate şi prudente. şi etnografice din asezările în vecinate. . . care să sprijine satisfacerea cerintelor şi nevoilor turiştilor şi să înteleagă ca aceasta activitate este în propriul lor interes. Lista activităţilor turistice compatibile cu zonele protejate . Traversari ale regiunii pe jos vara. Cunoasterea şi învăţarea unor meşteşuguri tradiţionale (olăritul. . Vizitarea de ecomuzee în incinta zonelor protejate. . Administraţiile locale şi cele ale parcurilor nationale nu trebuie să încurajeze dezvoltarea turistică a acestor zone naturale protejate. Vizionarea de filme. consultarea de materiale documentare. deoarece o dorinta excesiva de rentabilitate şi exploatare va conduce la degradări ireversibile. Activitati de alpinism. . Practicarea scufundărilor. florei şi faunei. Activitate de speologie. prelucrarea artistică a lemnului.Întreaga activitate turistică practică în zonele naturale protejate trebuie să aibă accepţiunea populatiei locale. istorice.cu schiul iarnă. pictura peisajelor. iar refacerea ecologica poate deveni extrem de costisitoare.

în ţarile europene dezvoltate. între factorii chemaţi să ia principalele decizii privind realizarea acestui deziderat. -urmărirea şi analiza pieţei interne şi internationale şi a cerinţelor turistice pentru diversificarea şi dezvoltarea activităţilor turistice. 25 . de la început. a scopurilor de protecţie pentru fiecare parc naţional în parte.proiectelor de amenajare şi valorificare turistică a zonelor naturale protejate are un rol important pentru amenajatea turistică a parcurilor nationale din Romînia. -identificarea tuturor valorilor şi gasirea tuturor posibilităţilor ce pot sta la baza turismlui durabil în zone naturale protejate. cu organizaţiiIe regionale şi locale interesate de turism. Actualmente. nu întruneste atributele unui turism durabil. ce pot constitui baza potenţialului turistic şi analiza tuturor informaţiilor obtinute.3. Prezentarea principiilor care stau la baza.4 MODUL DE REALIZARE A TURISMULUI DURABIL ÎN ZONELE NATURALE PROTEJATE Turismul durabil are la bază o actiune comună de parteneriat. -inventarierea tuturor particularităţilor naturale şi culturale. -aprecierea capacităţii de sustinere a diferitelor areale componente a zonelor naturale protejate. mai ales pentru a se evita laturile negative prezente în alte ţari. sau economici. turismul practicat în parcurile naţionale şi rezervaţii ale biosferei. pentru asigurarea calităţii la nivelul standardelor internationale. interesanţi în dezvoltarea de activităţi care să fie compatibile cu politica naţională şi locală de protecţie a mediului. în sprijinirea agenţilor de turism. Planurile de acţiune comune privind rezvoltarea durabilă a turismului în zone naturale protejate presupun cunoaşterea şi rezolvarea urmatoarelor probleme: -stabilirea clară. legate de exploatarea economică a acestora. -acordarea unei consultanţe de specialitate. -analiza gradului de exploatare a resurselor şi cu luarea în consideraţie a cerinţelor de protecţie. cu participarea specialiştilor şi a tuturor celor interesaţi în valorificarea turistică a acestora. cu o mai bună colaborare cu populaţia locală. -asigurarea condiţiilor de lucru în parteneriat şi în echipe pluridisciplinare.

Acţiunile izolate de amenajări parţiale exclud realizarea unui turism durabil.cele naţionale si locale. lucru deosebit de util pentru cerinţele de dezvoltare a generaţiilor viitoare.tipuri de vacanţe. care să. şi realizarea treptată a unui mod de viată compatibil cu normele internaţionale de protecţie a mediului.în deplină armonie.5 RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU REALIZAREA TURISMULUI DURABIL Păstrarea tuturor funcţiunilor turistice ale parcurilor naţionale. care să dovedească eficienţa turistică şi ecologică a acestui tip de turism. ale rezervaţiilor biosferei trebuie sa aibă la bază elaborarea unor planuri de dezvoltare turistică. Se impune pentru viitor. cu mediul local. . Din aceste activităţi de parteneriat se pot elabora următoarele măsuri utile pentru realizarea unui turism durabil pentru zone naturale protejate: . real. prin utilizarea unor surse de energie alternative. este important să li se explice rolul şi modul de punere în practică a turismului durabil. non-poluare.3. elaborarea unui Program de Acţiune Europeană pentru turismul durabil. prin utilizarea unor materiale de construcţii locale. Vor trebui dezvoltate mijloace de transport cît mai silenţioase.care cer cheltuieli energetice reduse. realizarea unui sprijin financiar. economică a tuturor factorilor interesaţi de dezvoltarea turismului.deschiderea colaborărilor intre organismele internaţionale. acte şi dispoziţii legislative riguroase privind consolidarea statutului juridic de funcţionare a parcurilor naţionale si rezervaţiilor biosferei. Pentru turişti. tradiţionale. Respectarea acestor minime cerinte cere o angajare politică. Toate dotările şi echipamentele turistice ce se vor realiza într-un stil. care să nu se limiteze la aceste spaţii naturale şi să se înscrie într-un context regional mai larg. 26 . cat si pentru populaţia locală. la o scara.includă punerea în practică a unor priorităţi-pilot.şi care să exploateze la minimum resursele existente şi care să contribuie la conservarea si protecţia mediului.

ceea ce înseamnă de aproape 5 ori mai mult decât populaţia judeţului. omul redescopera natura pentru a se elibera. care sa "aducă" valută si profituri considerabile. sticle. încât în acest elan se uită primejdiile şi dezavantajele. bazinelor de înot. ş. televiziune). distrugerea vegetaţiei naturale şi adeseori înlocuirea acesteia cu specii mai decorative importante. 4. Creşterea spectaculoasă a numărului turiştilor a atras după sine o dezvoltare dinamică a unei noi industrii. pe care le comportă o atât de rapidă dezvoltare. în amplasarea şi amenajarea hotelurilor şi vilelor. el poate da naştere unor tulburări sociale foarte serioase şi în ce priveşte conservarea mediului. În prezent putem vorbi de o presiune turistică. borcane.a. campingurilor. dezvoltarea deosebita a transporturilor. primeşte anual cca. Avantajele şi foloasele sociale.Cap. desecarea unor spaţii umede.cu un peisaj frumos şi numeroase monumente de arhitectură medievală ce se suprapun în bună măsură cu teritoriul judeţului Suceava. Infernul mecanizat si. gazele de eşapament ale din ce în ce mai 27 . cresterea nestăvilita a mijloacelor de comunicare in masa (presa. radio. Printre principalii factori care au favorizat acest proces se număra desigur cresterea veniturilor pe cap de locuitor. ECOTURISMUL ÎN ROMÂNIA TURISMUL a devenit un fenomen de masă de-abia în a doua jumatate a secolului nostru. Unele efecte negative ale exploziei turistice tin în primul rând de organizarea şi planificarea dezvoltării turismului. de mare însemnătate biologica. a afectat monumente arhitectonice si istorice.având aproape invariabil prioritate considerentele financiare. cresterea substantială a timpului liber. monotonia vietii urbane determina tot mai mulţi orăşeni sa dorească spatiu.. parkingurilor etc. a poluat în bună măsură apele litorale. natura. Creşterea vertiginoasă a numărului turiştilor care îsi petrec vacanţele în unele regiuni a distrus aproape total farmecul vechilor frumuseţi naturale. terenurilor de distracţie. atragerea a cât mai multot turişti. Pe de alta parte nu trebuie să-i uităm pe turistii înşişi care lasă în urma lor tone de deşeuri (hartii. căilor de acces. Toate acestea semnifică de fapt o gravă degradare a mediului geografic. În numele turismului uneori are loc distrugerea unor peisaje naturale încântătoare. ambalaje din plastic). precum si cele economice. Prizonier al orasului. veniturile din turism fiind în continuă creştere. sunt atât de însemnate şi evidente. Zona Podişului Sucevei şi Obcinele Bucovinei . libertate de miscare. Dacă turismul nu e planificat şi controlat cu grijă.300. îndeosebi straini. mai precis în ultimii 20-30 ani.000 turişti interni şi internaţionali.

în loc sa atragă resping vizitatorii.o splendidă plantă cu aspect catifelat şi floare de forma unei stelute galben-verzui numită încă si floarea reginei. a fost înlocuit cu cel al cailor putere şi al tranzistorilor. zgarieturile facute pe fresca Manastirea Humor. cum ar fi. să refacă. care sa-l binecuvanteze cu darurile lor de preţ. spre exemplu. Dezvoltarea societăţii umane a dus la extincţia multor specii de plante şi animale. vulturul negru (Aegypus monachus). natura în esenta sa. prin crearea unor ecosisteme naturale care păstrează. să reimprospateze ceea ce a distrus mai înainte.numeroaselor autovehicule cu care se pătrunde în natură în zona monumentelor arhitectonice si istorice. din contra fac notă distonantă în respectivul peisaj. Flora şi fauna trebuie salvate prin însuşirea unei educatii şi unei etici ecologice adecvate. Inscriptiile şi semnaturile au desfigurat numeroase monumente arhitectonice. capra de munte a fost stârpita în Carpatii Meridionali la începutul secolului al XIX-lea. Pentru ca omul să se poată bucura în continuare de multiplele bine faceri ale naturii el trebuie. imediat dupa ce aceasta fusese reconditionata cu mari sacrificii şi ansamblul de pictura de la Cetatea Coltului din judetul Hunedoara. numeroase alte plante sunt amenintate cu disparitia.Pentru a 28 . La mijlocul secolului trecut au pierit ultimele exemplare de marmota alpina (Marmota marmota) în Muntii Făgăraş şi Muntii Rodnei. în 1762 în Munţii Bîrgău a fost împuşcat ultimul zimbru de la noi. Este necesară ocrotirea unor specii rare (monumente ale naturii) întrucat evolutia find ireversibilă. Ca sa nu mai vorbim de introducerea unor plante aşa zis decorative. lebăda de iarna (Cygnus cygnus). Dintre animalele aflate sub protectia mentionată: broasca testoasa dobrogeana (Testudo graeca ibera). ocrotita din anul 1931. Iată câteva dintre plantele şi animalele ocrotite de lege din ţara noastra: bujorul rom. în afara acestor vietati pierdute fără urmă.brânduşa galbena. Murmurul tonic al naturii. nu numai. salvia (salvia rigens). speciile odată dispărute nu se mai refac. cocorul mare (Grus grus). alunul turcesc (corylus colurna). locul de petrecere al weekend-ului. la îngustarea zestrei genetice a biosferei. încat. monumente degradate de inscripţii şi semnături. Printre speciile disparute mentionam :bourul (moldova). La fel în ceea ce priveşte anumite peisaje naturale care s-au degradat atat de mult. egreta mica (Egreta gazelta). suprafete mai mici sau mai mari devastate în vederea colectarii anumitor flori. ci totodată să amenajeze. ce nu se integrează.iar frumusetea şi/sau varietatea florilor. dropia (Otis tarda). Zonele prea frecventate de turişti şi-au pierdut mult din farmecul initial. arbuştilor şi arborilor ce nu se armonizează cu cadrul natural şi cu deseurile ce "marchează". să pătrundă în regiuni noi. pelicanul cret (Pelicanus crispus). floarea de colt (Leontopodium alpinum) .

pe o suprafata de 54. când s-au înfiintat "Braniştile". Acestea erau teritorii în care nu se putea recolta iarbă. Primul parc national a fost înfiintat în 1935 în Muntii Retezat. Sub acest apect ele pot oferi adevărate comori ale naturii unui turism civilizat. El este actualmente una dintre perlele siragului de parcuri europene.oferi posibilitatea ca toate plantele si animalele sa se perpetueze s-au înfiintat rezervatii şi mari parcuri în care ocrotirea naturii e obiectivul prioritar. iar vanatul şi pescuitul erau total interzise . lemn sau alte asemenea produse. Actiuni de protejare totală a naturii au avut loc încă de pe vremea lui Stefan cel Mare (1457-1504) In Moldova. Iar mai presus de toate să nu uităm ca parcurile şi rezervatiile păstreaza aer curat şi ape limpezi pentru întreaga lume.căldările Gemenele. Rezervatiile naturale şi parcurile nationale contribuie la mentinerea în natura a unui status quo aparent (comparativ cu evolutia rapidă determinata de activitatea umană) şi la pastrarea unui rezervor de florii si faună care sa poata oricând repopula. cuprinzand peste 60 varfuri care trec de 2200 m. Piatra Iorgovanului. Cascada Bîlea sau pesterile din Dîlma şi Brazi.400 ha. 29 . alte regiuni săracite.ceea ce le aseamănă în multe privinte cu actualele noastre rezervatii naturale. peste 80 lacuri cele mai multe de origine glaciara cu zone de mare atractie ca avenul plin de zăpada de la Piule.

Ion Istrate. T. Editura didactică şi pedagogică. 1998. Ecoturism.Neacşu. Economia turismului.Lupu.Petre Baron.Stănciulescu. Florina Bran. G.Neacşu. 9. Economia turismului şi a mediului înconjurător. Bucureşti.Minciu. Editura Uranus.Simion. 2001. Editura Expert.R. Editura Economic.Florina Bran.Minciu. Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi în turism. Terra-izvor de viaţă şi bogăţii. Economia turismului. Bucureşti. P. 6. P. Economia turismului.Neacşu. Universitatea Independentă D.Baron. Tamara Simion. 10. Pini Nistor.Claudiu Giuvăreanu. 2.Baron. Snak. Anca Gabriela Roşu. 3.Editura Expert. Servicii şi turism. V. Editura All Educational. Bucureşti. Editura Economică. Economia turismului şi a mediului înconjurător. 2003.1993.Florina Bran.1996. N.Ţigu. N. 4.BIBLIOGRAFIE 1. 5. N.G.Dinu.O. Bucureşti. M. Bucureşti. Bucureşti 1998. Bucureşti. 2000 30 .Cantemir. Bucureşti 2000. N.Neagu. Economia turismului. Editura Economică. Bucureşti.R. 2000 8. Editura Expert. 1982. 7.

ANEXE Imagini cu zone poluate de deşeuri Poluarea cu substanţe organice pe raul Sebeş 31 .

Dunarea poluată cu deşeuri 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->