Sunteți pe pagina 1din 10

FORMELE TIMPULUI DE ODIHNA, ALTELE DECAT CONCEDIUL

FORMELE TIMPULUI DE ODIHNA, ALTELE DECAT CONCEDIUL

Consideratii generale - Importanta reglementarii timpului de munca si a timpului de odihna


Desfasurarea activtatii cu respectarea unui anumit program de lucru reprezinta una din trasaturile specifice ale raportului juridic izvorat din incheierea contractului individual de munca. Intrucat munca efectuata presupune cheltuirea fortei vitale a omului, este necesar in mod obiectiv ca ziua de munca sa se incadreze in anumite limite, sa fie numai o parte dintr-o zi naturala de viata. Legislatia noastra cuprinde prevederi referitoare nu numai la reglementarea timpului de lucru si a timpului de odihna, ci si la asigurarea folosiri timpului liber (art 128 din Codul muncii)1 Potrivit art. 133 din Codul Muncii, perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca, dar care are o legatura indisolubila cu perioada destinata indeplinirii sarcinilor de serviciu de catre angajati si care are drept scop refacerea capacitatii biologice de a munci si acoperirea unor nevoi fiziologice si biologice ale fiecarei persoane incadrate intr-un raport juridic de munca sau de serviciu. Pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca. Timpul de odihna se prezinta sub urmatoarele forme : pauza pentru masa, repausul zilnic ( timp de odihna ntre doua zile de munca ), repausul saptamnal, pauzele si perioadele de odihna pentru conducatorii auto, zilele de sarbatori legale i concediile.

Alexandru Ticlea Contractul individual de munca, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2003

1. PAUZA DE MASA
Conform art.130 alin.1 din Codul Muncii, in cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil si prin regulamentul intern.. Legal, pauzele astfel stabilite nu se includ in durata zilnica normala a timpului de munca. Totusi, prin dispozitie contrara, favorabila salariatilor, cuprinsa in contractul colectiv sau in regulamentul intern, pauzele de masa se pot include in timpul normal de munca. Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de cel putin 30 de minute daca durata zilnica a timpului lor de munca este mai mare de 4 ore si jumatate. Partenerii sociali au posibilitatea de a negocia prin contractele colective de munca sau se pot stabili prin regulamentele interne pauze de masa a caror durata poate varia in functie de specificul activitatii. Astfel, in art.54 al.2 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national se prevede ca repausul pentru servirea mesei, daca are o durata de 15 minute, se include in programul normal de lucru.2 Evident, in cazul tinerilor, daca sunt intrunite conditiile legale (varsta sub 18 ani si un program zilnic de munca mai mare de 4 ore si jumatate), partenerii sociali sunt obligati sa respecte durata zilnica de cel putin 30 de minute (pe care o pot include sau nu in timpul normal de lucru).

2. REPAUSUL ZILNIC
Directiva nr. 2003/88/ C.E privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru stabileste ca statele sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a asigura fiecarui lucrator dreptul la o perioada minima de repaus zilnic de 12 ore consecutive intr-un interval de 24 de ore.
2

Lect. Univ. Dr. Septimiu Panaite Suport curs

Se pot stabili derogari: In cazul lucrului in schimburi, de fiecare data cand lucratorul isi schimba tura si nu poate beneficia de perioadele de odihna zilnica intre sfarsitul unui schimb si inceputul urmatorului schimb; In alte situatii cum ar fi activitatile care presupun perioade de lucru fractionate pe parcursul zilei, in special ale personalului de curatenie, activitatile de paza si supraveghere s.a Repausul zilnic, respectiv intervalul dintre doua zile de munca trebuie sa fie, conform art.131 al.1 din Codul muncii, de minimum 12 ore consecutive si este cuprins intre sfarsitul programului de lucru dintr-o zi si inceputul programului de lucru din ziua urmatoare. In mod exceptional, art.131 al.2 dispune ca atunci cand nu se lucreaza in schimburi, repausul zilnic poate fi mai mic, dar nu sub 8 ore intre schimburile in care intra la lucru acelasi salariat

3. REPAUSUL SAPTAMANAL
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile, stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In situatia prezentata mai sus, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. In situatii de exceptie, zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 15 zile calendaristice, cu autorizarea ITM si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.3 Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in aceste conditii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art.120 al.2 din Codul
3

Lect. Univ. Dr. Septimiu Panaite Op. cit.

muncii. In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirii unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat in aceste conditii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art.120 al.2. Textul adauga faptul ca, in cazuri exceptionale, impuse de conditiile in care se desfasoara activitatea pe santiere, repausul saptamanal poate fi acordat prin cumulare, intr-o perioada mai lunga, cu consimtamantul salariatilor.4 Ca si stabilirea duratei maxime a zilei de munca si reglementarea concediilor platite, legiferarea repausului saptamanal a constituit in trecut un obiectiv statornic urmarit de salariati.

4. PAUZELE

SI

PERIOADELE

DE

ODIHNA

PENTRU

CONDUCATORII VEHICULELOR
Avand in vedere specificul muncii lor, in cazul conducatorilor de vehicule se prevad pauze i perioade de odihna intercalate timpului de conducere. Astfel, conform Ordonanei Guvernului nr. 17/2002, dupa operioada de conducere de 4 ore i jumatate conducatorul auto trebuie sa ia o pauza de cel puin 45 de minute, exceptand cazul in care incepe o perioada de odihna. Aceasta pauza se poate nlocui cu pauze de minimum 15 minute distribuite pe parcursul perioadei de conducere respecte prevederile de mai sus.5 Prin excepie, n cazul transporturilor de calatori prin servicii regulate, pauza minima poate fi de 30 de minute dupa o perioada de conducere de maximum 4 ore, insa numai n conditiile in care pauzele in conducere mai lungi de 30 de minute ar stanjeni traficul urban sau imediat dupa aceasta, fiecare,

astfel incat sa se

4 5

Ion Traian Stefanescu Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2010 Alexandru Ticlea Op. cit.

sau daca conducatorii auto nu au posibilitatea sa ia o pauza de 15 minute in timpul celor 4 ore si jumatate de condus, anterior pauzei de 30 de minute (art. 5). In fiecare interval de 24 de ore conducatorul auto trebuie sa beneficieze de o perioada zilnica de odihna de cel putin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori saptamanal la minimum 9 ore consecutive, cu condiia ca o perioada de odihna echivalenta sa fie acordata in compensaie inainte de sfarsitul saptamanii urmatoare. In zilele n care perioada de odihna nu se reduce, aceasta se poate lua in doua sau trei perioade separate, in decursul a 24 de ore, una din ele fiind de cel puin 8 ore consecutive. In acest caz perioada minima de odihna trebuie marita la cel putin 12 ore. Pe parcursul fiecarui interval de 30 de ore in care vehiculul cel puin 8 ore consecutive. In cursul fiecarei saptamani una dintre perioadele de odihna trebuie extinsa, prin este condus de cel putin

doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie sa beneficieze de o perioada de odihna de

intermediul perioadei saptamanale de odihna, la un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de odihna poate fi redusa la minimum 36 de ore consecutive, daca este luat n calcul locul unde vehiculul este parcat sau unde conducatorul auto isi are domiciliul, ori minimum 24 de ore consecutive, daca se ia n alta parte. Fiecare reducere trebuie compensata printr-o perioada de odihna echivalenta luata o data, nainte de sfarsitul celei de-a treia saptamani care urmeaza saptamanii n discuie. O perioada saptamanala de odihna care incepe intr-o saptamana si se termina in saptamana urmatoare poate fi atasata oricareia dintre aceste saptamani (art. 6). In cazul n care conducatorul auto care efectueaza transportul de marfuri sau de calatori insoteste un vehicul transportat pe feribot sau in tren, perioada zilnica de odihna poate fi intrerupta o singura data, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele condiii: - intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut pe uscat trebuie sa fie luat nainte sau dupa intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut la bordul feribotului sau n tren;

- timpul dintre cele doua intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna prevazute la lit.a) trebuie sa fie ct mai scurt posibil si nu poate depasi in nici un caz o ora inaintea imbarcarii sau dupa debarcare; - pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna conducatorul auto trebuie sa poata avea acces la cabina de dormit sau la o cueta. Perioada zilnica de odihna intrerupta n acest mod trebuie marita cu doua ore (art. 7)

5. ZILELE DE SARBATOARE LEGALA SI ALTE ZILE IN CARE, POTRIVIT LEGII, NU SE LUCREAZA


Conform art.134 din Codul muncii, sunt considerate sarbatori legale in care nu se lucreaza: 1 si 2 ianuarie Prima si a doua zi de Paste 1 mai, Ziua International a Muncii, sarbatorita pentru prima data in Romania in anul 1890 Prima si a doua zi de Rusalii 15 august - Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie - Sf. Andrei 1 decembrie - Ziua Nationala Prima si a doua zi de Craciun 2 zile pentru fiecare dintre sarbatorile religioase anuale, declarate astfel de cultele reliogioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.6 Se remarca faptul ca zilele de sarbatoare legala au fie caracter laic, fie caracter religios.7 Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. Aceste dispozitii nu se aplica in in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului serviciului. Ministerul Sanatatii Publice si autoritatile administrative
6 7

Dr. Cosmin Cernat Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011 Ion Traian Stefanescu Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2010

publice locale trebuie sa ia masuri pentru stabilirea unui program de lucru adecvat in cazul unitatilor sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate. Salariatilor care lucreaza in unitatile unde, prin Hotarare a Guvernului, se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necessitate, a caror aplicare este obligatorie, cat si in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca din motive justificate nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala de un spor la salariul de baza care nu poate fi mai mic de 100 % din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. Salariatii beneficiaza si de compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Acordarea zilelor libere se face cu consultarea sindicatelor. Daca din motive justificate nu se pot acorda aceste zile, salariatii beneficiaza de un salariu majorat cu 100% sau de cel stabilitit prin contractual colectiv de munca8 Nimic nu se opune ca prin negociere colectiva si/sau individuala sa se stabileasca solutii mai favorabile pentru salariati. Se remarca faptul ca, pe de o parte, textul circumstantiaza obiectul unui astfel de act normativ in ce priveste unitatile de alimentatie publica numai la cele care comercializeaza produse alimentare de stricta necessitate, iar pe de alta parte, o atare hotarare de Guvern este ex lege obligatorie pentru toti angajatii (nominalizati categorial de Guvern) fie ca sunt personae juridice de drept privat, fie de drept public.9 In sfarsit, art. 134 (care stabileste zilele de sarbatori legale) nu se aplica, potrivit art.136, in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita specificului ei sau caracterului procesului de productie ( in unitatile cu foc continuu)

8 9

Dr. Cosmin Cernat Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011 Ion Traian Stefanescu Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2010

Guvernul poate stabili si alte zile libere sub conditia ca timpul de munca neefectuat sa fie compensat anterior sau ulterior. Fireste, prestarea muncii in scop de compensare a timpului liber acordat nu confera dreptul la plata suplimentara. Prin contractele colective de munca pot fi stabilite si alte zile ca nelucratoare (de exemplu, cu prilejul zilei unei profesiuni sau a zilei unitatii in cauza) O reglementare speciala este cuprinsa in H.G. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange. Art.1 din aceasta hotarare dispune transant ca donarea de sange este anonima, voluntara si neremunerata. Cel in cauza este indreptatit sa primeasca tichete de masa pentru produse alimentare si sa i se deconteze cheltuielile de transport. Din perspective dreptului muncii, intereseaza faptul ca donatorul , daca este salariat, are dreptul sa primeasca, la cerere, o zi libera de la locul de munca- ziua donarii de sange. Este, asadar, o zi libera neplatita, pe care angajatorul daca i se cere - este obligat sa o acorde salariatului - donator. In sectorul public, conform art. 20 din Legea nr. 330/ 2009 Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100 % din salariul de baza al funcitei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator. Rezulta ca, spre deosebire de regimul din dreptul comun (art. 137 din Codul muncii), in cazul functionarilor publici si al salariatilor din sectorul public, pentru munca prestata in zilele libere avute in vedere de art. 20 din Legea nr. 330/2009, nu li acorda timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, ci un spor de 100% din salariul de baza. Fiind un spor fix stabilit de lege - de 100% - care nu poate fi negociat nici colectiv, nici individual in sectorul public, s-a renuntat la precizarea ce nu poate fi mai mic de 100 % existenta in Codul muncii (art. 137 al.2) care ramane aplicabila in sectorul privat, unde este posibila negocierea unui spor superior ca nivel. Mentionam ca derogarea de mai sus este aplicabila ca atare deoarece Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1415/2009 s-a referit in considerentele de la pct.7 numai la aplicarea Codului muncii in ipoteza orelor suplimentare .

BIBLIOGRAFIE

Dr. Cosmin Cernat Dreptul Muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011 Lect.univ.dr. Septimiu Panaite - Suport curs Alexandru Ticlea - Contractul individual de munca, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2003 Ion Traian Stefanescu Tratat teoretic si practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2010 Codul Muncii