Sunteți pe pagina 1din 3

Lector Sergiu Sanduleac www.psihologie-engleza.blogspot.com sergiusanduleac@gmail.com

Tematica cursului Istoria Psihologiei

1. Istoria psihologiei obiecŃii şi metode

Poveste despre psyche

Psihic şi psihologie

2. Începuturile psihologiei în Grecia Antica

Filosofii presocratici: Protagoras, Gorgias

Socate „Omul şi filosoful”

Platon „Al doilea mare filosoful al antichităŃii”

Date biografice despre Aristotel „De anima” prima carte de psihologie

3. Idei psihologice la medicii antichităŃii

Medicii antici şi problemele de psihologie

Preocupările lui Hipocrate pentru medicină

Galenius – continuatorul lui Hipocrate

4. Evul mediu şi psihologia

Plotin

Sfântul Augustin

Roger Bacon

Toma D’Aquino

5. Coordonate ale renaşterii

Dante Aligheri

Francis Bocacio

Nicolo Machiaveli

Jordano Bruno

6. Reforma influenŃe asupra psihologiei

Orientări în cadrul acestei perioade

Lutheranismul

Calvinismul

ReprezentanŃii acestei perioade

Francis Bacon

Leonardo Da Vinci

Micheliangelo Buonaroti

7. Alte personalităŃi ale perioadei de tranziŃiei spere iluminism

Galileo Galilei

Rene Descartes

Blaise Pascal

Thomas Hobbes

8. Iluminismul european şi psihologia

Iluminismul francez

La Mettrie / Joulien Offrae de La Mettrie (1709-1751)

Cabanis / J.G. Cabanis (1756 – 1808)

Condillac / Bonnot de Condillac (1715 – 1780)

Baron d’Holbach

Helvetius

Diderot

Charles Montesquieu

Iluminismul în Anglia

AsociaŃionismul

Empirismul

John Locke

David Hume

David Hartley

Iluminismul în Germania

G. Leibniz

Christian Wolff

Nicolas Tetens

Immanuel Kant

9. Psihologia în secolul XIX

Pozitivismul, A. Compte, creatorul pozitivismului

AlŃi contemporani cu Auguste Compte

Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

J. Herbert

R. Lotze

10. Experimentalismul (metoda experimentală)

IntrospecŃia ca metodă

Experimentalismul şi promotorii săi

G. T. Fechner

H. Von Helmholty

Wilhelm Woundt

Harold Hoffding

Herman. Ebbinghaus

Ivan Petrovici Pavlov

Alfred Binet

11. Psihologia patologică

Caracterizarea generală a metodei

Jean Martin Charcot (29 November 1825 – 16 August 1893)

Th. Ribot

P. Janet

Georges Dumas

12. Psihanaliza

Sigmund Freud – întemeietorul psihanalizei

Alfred Adler

Wilhelm Stekel

K. G. Jung

13. Behaviorismul sau psihologia comportamentului – caracterizare generală

J.B. Watson

E. L. Thorndike

B. Skinner

Neobehavioriştii

Mc Dougall

Tolman

C. Hull

Wilfred Hudson Osgood 6 decembrie 1875 – d. 20 iunie 1947

14. Psihologia gestaltistă sau a formei

Caracteristica generala. EsenŃa gestaltismului

G. Allport

H. Ey

15. Neofreudismul

E. Fromm Texte Alese

J. Piaget Structuralismul genetic