Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA CRITICA A UNUI MANUAL

ISTORIE-Manual pentru clasa a VI-a Editura ALL EDUCATIONAL,1998 Autori: Liviu Burlec Liviu Lazar Bogdan Teodorescu

A.CONTINUTUL MANUALULUI
Continuturile sunt exacte, precise, variate, redand corect informatia stiintifica. In conformitate cu prevederile programei, continuturile sunt organizate pe 3 capitole: Lumea Medievala, Nasterea Lumii Moderne si Epoca Moderna. Fiecare capitol integrand si teme pentru segmentul curriculum la decizia scolii (extindere), in vederea adaptarii curricumului categoriilor de elevi cu interese in studiul aprofundat al istoriei. In scopul imbogatirii cunostintelor si pentru stimularea intereselor cognitive ale elevilor, dupa fiecare tema se prezinta Cuvinte cheie, Cronologie, Idei esentiale, Sa reflectam, Exercitii, Idei esentiale.

B.PRELUCRARE PEDAGOGICA
Conceptia pedagogica ce fundamenteaza manualul in discutie este una moderna, centrata pe elev; chiar daca informatiile de detaliu sunt mult prea numeroase, fiecare informatie, fiecare cunostinta noua pare a sugera elevului o solutie pentru rezolvarea unor probleme ce pot aparea in mediul casnic ori profesional sau pentru descifrarea unor curiozitati. Pentru intelegerea unor cunostinte noi se face apel la reprezentarile elevilor, multe din imaginile prezentate pe fiecare pagina indeplinind acest rol. Daca tinem cont ca la varsta de 13-14 ani, multi elevi inca mai au un mod de operare al gandirii concret-intuitiv, prezenta schemelor si a imaginilor este deplin justificata. Manualul propune activitati de cautare la elevi, proiecte de grup, aplicatiile fiind inserate la sfarsitul fiecarei teme. De exemplu, proiectul de grup Rolul identitatii nationale in istorie. De altfel, in scopul consolidarii cunostintelor, elevii au prilejul de a raspunde la intrebari sau sa rezolve exercitii la fiecare lectie, cu grade de dificultate variabile. De asemenea, pentru controlul achizitiilor si pentru autoevaluare sunt inserate teste de cunostinte, atat cu itemi cu raspuns scurt sau ce solicita recunoasterea unor cunostinte, dar si itemi de rezolvare de probleme cu grad de dificultate mare.

C.FORMA DE REDACTARE
Manualul prezinta organizare logica in redactare: Prezentare. Textul principal este impartit in capitole si subcapitole conform temelor programei. Cuvinte-cheie. Exercitii. Sa reflectam.Cronologie. Idei esentiale. Dupa un grupaj de lectii este inserata o proba de evaluare. Interesante sunt temele propuse pentru proiectele individuale sau de grup. Pentru realizarea acestora sunt formulate cerintele obligatorii si li se sugereaza elevilor resurse bibliografice. Ideile principale si cuvintele cheie sunt tehnoredactate cu caractere ingrosate de alta culoare, iar explicatiile si aplicatiile sunt prezentate in tabele pe un fond colorat atractiv. Prin marimea literelor si contrastele cromatice realizate, textul asigura o buna receptare de catre elevi, pe langa lizibilitatea asigurata, se stie ca, in general elevii de varsta mica opereaza o corelatie dintre marimea manualului si importanta acestuia. Vocabularul specific disciplinei este astfel conceput incat sa poata fi inteles prin definitiile si explicatiile propuse, insa volumul informatiilor noi este mare, in raport cu varsta elevilor si importanta temelor tratate.

D.ILUSTRAREA
Manualul prezinta un bogat material ilustrat care este in concordanta cu continutul temelor; ilustratiile sunt sugestive, corect amplasate, iar prin calitatile estetice si de noutate, atrag interesul elevilor. Ilustratiile, hartile, si imaginile sunt numeroase.

PUNCTE TARI:
bogata ilustrare sistematizarea continutului aplicatii cu valente formative prezenta probelor de evaluare

PUNCTE SLABE:
densitatea mare a textelor cu caracter informativ.

CONCLUZII
Manualul poate fi recomandat claselor de elevi cu interese umaniste sau cu elevi cu interese cognitive variate si bune abilitati de invatare, acesta propunand o explicare detaliata a temelor recomandate de programa scolara, un bogat continut informational care sa fie abordat in numarul maxim de ore (2 ore) prevazut in planul de invatamant si teme pentru activitati de investigare ce realizeaza corelatii intre teorie si practica. Pentru clasele cu elevi fara interese scolare ori cu dificultati de invatare, profesorul poate realiza o sintetizare, o selectie a informatiilor care ar putea asigura atingerea standardelor minimale prevazute in programa scolara a disciplinei.