ÎNVĂŢAREA EFICIENTĂ: TEORII, MECANISME ŞI CONDIŢII DE MANIFESTARE

CONF DR MIHAI MIRCESCU

Învăţarea constă în a dobândi sau a modifica o reprezentare a mediului (F. N. Pieron). Învăţarea constituie procesul de dobândire a experienţei individuale de comportare (A. Mercier).CÂTEVA DEFINIŢII ALE ÎNVĂŢĂRII Învăţarea reprezintă o modificare adaptativă a comportamentului (autoreglat) rezultând din experienţă (H. Dors. . Leontiev). P.

.

metode şi reguli fixe pentru a face faţă unor situaţii cunoscute. prognoze. Devine un pilon al învăţării prin: proiecte. Investigarea a ceea ce este verosimil să se întâmple.Învăţarea de menţinere = achiziţii de norme. Evită lecţiile prin şoc traumatizante. Învăţarea prin şoc = evenimentele şi crizele au catalizat învăţarea. modelare. înţelege şi reformula problema. De a explica efecte secundare. surpriză. . Calitatea de a evalua consecinţele de durată ale deciziilor. Experimentarea situaţiilor substituite sau imaginare. . Încurajează direcţiile dezirabile contra catastrofelor. simulare. Aptitudinea de a întâmpina viitorul. recurente. dar consumator de timp al experienţei trăite. acolo unde nu erau. planuri. Învăţarea inovatoare este: Anticipativă. scenarii. Identifica.şocul s-ar putea să fie fatal. cultivând aptitudinea de a: Lua iniţiative şi de a participa activ. cultivând: Capacitatea de a face faţă situaţiilor noi. Participativă. Economiseşte procesul valoros. Inventează şi creează alternative noi. .principiul „Tot păţitul e învăţat”.

Condiţii interioare: trebuie să existe un act terminal care produce satisfacţie (cuvânt de laudă bine). Stingerea legăturii (clopoţel fără întărire). Stingerea: se omite întărirea. Condiţii externe: Continuitatea: cu cât este mai scurt timpul dintre apariţia răspunsului învăţat şi apariţia întăririi. Tipul II.5 – 1.5 sec. Discriminarea stimulului: se dau doi stimuli apropiaţi  unul întărit.  altul neîntărit. tresărire etc). supărare. ÎNVĂŢAREA STIMUL-RĂSPUNS: ieşirea din cuşcă (ţinerea corectă a creionului) Thordike  învăţarea prin încercare şi eroare. Generalizarea stimulului – apariţia răspunsului la alţi stimului asemănători.CONDIŢIILE ÎNVĂŢĂRII Tipul I. plăcere. . ÎNVĂŢAREA DE SEMNALE: „A” a învăţat să se sperie de iepure (lovirea unei bare la apariţie) Condiţii interne (ce ţin de cel ce învaţă): Să existe un răspuns emoţional reflex tipic (frică. Skinner  învăţarea operantă. Repetarea perechilor de stimuli. cu atât mai repede se va produce învăţarea. Sunt diferenţe în însişirea legăturilor stimul – răspuns (cei anxioşi formează mai repede reflexe). Kimble  învăţarea instrumentală. Condiţii externe: Continuitatea: stimulii: semnalizator şi cel necondiţionat în succesiune strânsă 0. Repetarea: situaţiei stimulului are funcţie de selecţie a stimulilor ce urmează a fi discriminaţi.

Tipul IV. Executarea lor în succesiune temporară. Condiţii exterioare: Respectarea ordinii – a verigilor.Generalizarea: legăturii învăţate la stimuli care seamană cu setul de stimuli folosiţi la învăţare. Repetiţia. Discriminarea: întărirea diferenţiată este necesară pentru stabilirea discriminării stimulilor. încheierea nasturilor. utilizarea foarfecelor etc). Dormir = a dormi Roi = Rege . Tipul III. Condiţii interioare: învăţarea prealabilă a fiecărei conexiuni stimul-răspuns. Veriga terminală să conducă la o stare de satisfacţie. ASOCIAŢIA VERBALĂ: Învăţarea asociaţiilor în perechi: a da = donner Învăţarea eficientă necesită o verigă intermediară care deţine funcţia de mediere – codificare: Ex: A da – a dona – donner Picior – jambieră – jambe Pâmânt – terestru – terre Eficacitatea imaginilor vizuale ca intermediari. ÎNLĂNŢUIREA MOTORIE ŞI VERBALĂ: conectarea într-o succesiune a unui ansamblu de stimuli-răspuns (efectuarea nodurilor.

culoare.budism). Concilierea integrativă (armonizarea) (similitudini şi diferenţe). Ex: Figuri asemănătoare Figuri foarte neasemănătoare Condiţii interioare: elevul să-şi fi însuşit. evenimente. Opuse. Tipul V. text. imagini. ÎNVĂŢAREA DISCRIMINĂRII: în interiorul a 5 medii: obiecte. în prealabil. separat fiecare dintre lanţurile ce alcătuiesc ansamblul de învăţat. cu atât va fi învăţarea mai rapidă (LILI .. mărime. Copilul învaţă să răspundă diferenţiat acelor caracteristici ale obiectelor care servesc la distingerea lor: formă.. Condiţii exterioare: .Metoda părţilor progresive: se adaugă o nouă parte (un vers) pe măsură ce se repetă.CARDINAL). simboluri. Idei ancoră discriminate... Diferenţiere progresivă: întâi ideile generale şi apoi detaliile progresive. clare.(nervi cranieni olfactivi. Învăţarea este susţinută de stimuli exterior „Olimpul.. optici)”.. Ideile cu sens se subsumează unei structuri cognitive existente (creştinism . slabile. Cu cât este mai mare rezerva codificatoare. Învăţarea verbală cu sens: necesită prelucrare interioară Învăţarea substanţei (ideilor) unui material se face mai repede decât a unui material fără sens. Efectul interferenţei – retro sau proactivă. spaţiu.

reguli) sunt mult mai rezistente la uitare decât formele simple ale capacităţilor învăţate. Cere-i elevului să relizeze o formulare verbală a regulii Formele mai complexe (noţiuni. Noţiuni: Concrete: pot fi indicate prin arătare. Învăţarea unei reguli = problema de învăţare a unei succesiuni. Un alt mod constă în a încadra obiectele într-o clasă şi să răspundă acestei clase ca întreg. Cere-i elevului să demonstreze una dintre cele mai concrete exemplificări ale regulii. Foloseşte enunţuri (puncte de sprijin verbal) care-l vor duce pe elev la construirea regulii ca lanţ de noţiuni în ordine corectă. ultima fiind în mod predictibil legată de prima printr -o clasă de relaţii.perfect). ÎNVĂŢAREA DE TIP REZOLVARE DE PROBLEME . Tipul VI. = o înlănţuire de noţiuni. temperatură. noţiuni din care se formează regula. mânios . Numărul repetiţiilor creşte cu numărul lanţurilor ce urmează a fi discriminate. Tipul VII.Stimulii ce urmează a fi asociaţi unor diferite lanţuri să fie prezentaţi ca unul. Informează-l pe elev cu privire la forma performanţei aşteptate la finele perioadei de învăţare. Tipul VIII. număr prim etc. ÎNVĂŢAREA NOŢIUNILOR DEFINITE ŞI A REGULILOR O regulă = capacitate internă care-i oferă individului posibilitatea de a răspunde la o clasă de situaţii – stimuli cu o clasă de performanţe. Întreabă-l într-un mod care solicită actualizarea noţiunilor învăţate anterior. ÎNVĂŢAREA NOŢIUNILOR Un mod în care individul poate învăţa să răspundă la grupuri de obiecte este prin discriminare. furios – regal. Abstracte: care implică relaţii dintre obiecte: masă. Dificultatea învăţării este influenţată şi de gradul de similitudine dintre sensurile termenilor din lanţuri (ca într -o listă de tipul: supărat – zăpăcit.

Repetiţia: asigură învăţarea temeinică şi reţinerea sigură a conţinutului („Repetitio mater studiorum est”). Gagne. Învăţarea este facilitată de un anumit gen de strategii de automanagement care guvernează comportamentul elevului în obţinerea. ce trebuie formate. În învăţare sunt solicitate anumite deprinderi intelectuale. Actul învăţării impune prezenţa unei varietăţi de situaţii intrne care au fost învăţate anterior.P.PRINCIPII ALE ÎNVĂŢĂRII Continuitatea: stimulul la care dorim să ni se răspundă trebuie să fie continuu în timp cu răspunsul. Principii de design al instruirii.D. 1977 . trebuie să fie reactualizate deprinderile intelectuale necesare învăţării şi să fie activizate strategiile. stocarea. Leslie J. Pentru ca învăţarea să aibă loc. E.. Briges. Robert M. de o recompensă. Întărirea: învăţarea unui act nou este întărită când acel act este urmat de o satisfacţie. Bucureşti. regăsirea informaţiei şi în organizarea procesului de rezolvare de probleme. Motivaţia şi atitudinea de încredere în învăţare sunt esenţiale pentru succesul învăţării.

coordonatori: Andrei Cosmovici. Bucureşti. Jerome. Iaşi. Psihologie şcolară. Editura Didactică şi Pedagogică. De la educaţia narativă la cea dialogică. Mircea Maliţa. x x x. Editura Polirom. 1979. Iaşi. 2008 Freire Pauolo. Editura Didactică şi Pedagogică. Robinson. Lichidarea decalajului uman. coordonatori: Liliana Ciascai. Editura Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti. Floyd G. Neacşu Ioan. Bucureşti. Învăţarea eficientă şi rapidă. Bucureşti. 1970. Optimizarea procesului de învăţământ. K. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.. Instruirea asistată de calculator. Învăţarea în şcoală – O introducere în psihologia pedagogică. 2005 Thorndike L. Orizontul fără limite al învăţării. Pentru o teorie a instruirii. Bucureşti. Iaşi. 1988. Mahdhi Elmandjra. Editura Politică. Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky . Editura Polirom. 2007 Ausubel David P. Botkin James W. Presa Universitară Clujeană. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Învăţarea umană.BIBLIOGRAFIE: Adăscăliţei Adrian. 2009 x x x. Teorii ale limbajului. 1977 Mureşan Pavel. Bucureşti. Luminiţa Iacob. Ion-Ovidiu Pânişoară. Cluj. Maria Eliza Dulamă. x x x. . Bucureşti. 2010 Negreţ-Dobridor Ion. 2008 Cojocaru Venera Mihaela. 1998. 1981 Ciolan Lucian. Editura Polirom. Editura Polirom. Editura Ceres. Oana-Ramona Ilovan. Teorii ale învăţării. Edward. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Teoria şi metodologia instruirii. Ştiinţa învăţării. Iaşi. Învăţarea eficientă: actualitate şi perspective. 1981 Babanski I. Editura Politică. Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării. 1983. Editura Didactică şi Pedagogică. Bruner S. Iaşi. 1990. Editura Polirom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful