Sunteți pe pagina 1din 14

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG

Remus Mihai FERARU


nc de la ntemeierea cet ilor greceti religia p trunde n toate formele vie ii lor oficiale i private. Aceast situa ie este general valabil att pentru marile cet i din Grecia continental i Asia Mic , ct i pentru celelalte aezri ntemeiate pretutindeni n lumea greac ; printre acestea din urm se num r i coloniile greceti din Pontul Stng1, ctitorii ale Miletului, Megarei i Heracleei Pontice. n cet ile greceti din Pontul Stng inscrip iile documenteaz srb torile organizate n cinstea divinit ilor adorate aici. La loc de mare cinste se afl srb torile dionysiace; acest fapt se explic prin larga r spndire a cultului lui Dionysos n cet ile vest-pontice, probabil nc de la ntemeierea lor. Documentele epigrafice, numismatice i arheologice atest din plin existen a unui cult public i a unui cult tainic al fiului Semelei n epoca elenistic i mai ales n primele veacuri ale erei noastre (secolele I-III p. Chr.). Cultul dionysiac public este bine atestat n primul rnd prin multitudinea epiclezelor pe care le poart Dionysos n dedica iile care i sunt consacrate2; n plus, n aproape toate cet ile vest-pontice se constat existen a unui sacerdo iu public regulat 3 i a unor temple sau sanctuare nchinate zeului vinului4. Cultul tainic al fiului Semelei este practicat n
1 rmul vestic al Pontului Euxin, de-a lungul c ruia se n ir cet ile vest-pontice milesiene (Olbia, Tyras, Histria, Tomis, Dionysopolis, Odessos, Apollonia Pontica), se identific din punct de vedere geografic cu ceea ce grecii denumeau prin Pontul Stng ; denumirea a fost dat n raport cu intrarea n Marea Neagr dinspre sud, prin strmtoarea Bosfor, perspectiv din care rmul de vest se situeaz la stnga; ne-am permis s integr m Olbia i Tyras printre cet ile Pontului Stng pentru c , de i situate n nordul respectiv nord-vestul M rii Negre, cele dou ctitorii milesiene au avut un destin istoric asem n tor, precum i rela ii economice, politice, culturale cu celelalte cet i vest-pontice situate la sud. 2 D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice , Bucure ti, 1998, p. 294-295. 3 Ibidem , p. 292-293; vezi, de asemenea, Inscrip iile din Scythia Minor grece ti i latine , Bucure ti, vol. I: Histria i mprejurimile , (ed. D. M. Pippidi), 1983; vol. II: Tomis i teritoriul s u , (ed. Iorgu Stoian i Alexandru Suceveanu), 1987; vol. III: Callatis et vicinia , (ed. Alexandru Avram), Bucure ti-Paris, 1999, (de acum nainte abreviate ISM , I, II, III), ISM , I, 203, 204, 205, 206 de la Histria i Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae , (ed. G. Mihailov), Sofia, I 2 : Inscriptiones orae Ponti Euxini , (edi ia a II-a), 1970, (de acum nainte abreviat IGB , I 2 ) , IGB , I 2 , 13, 14, 15bis de la Dionysopolis. 4 Vezi ISM , I, 373 (Histria), ISM , III, 35 i 47, (Callatis), IGB , I 2 , 308ter, (Mesambria).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

240

REMUS MIHAI FERARU

snul unor cercuri dionysiace men ionate n inscrip ii sub denumirea de sau . Sursele pe care se ntemeiaz documentarea noastr sunt de factur epigrafic i literar ; la acestea se adaug i cteva documente arheologice. nc de la nceput se cuvine s precizm c informa iile pe care ni le ofer sursele noastre despre manifest rile culturale dionysiace n Pontul Stng sunt n majoritatea cazurilor lacunare. De aceea, n cele mai multe situa ii, am presupus existen a s rb torilor dionysiace n cet ile vest-pontice pornind de la atestarea lunilor corespunztoare n calendarele acestora din urm , deoarece este un fapt verificat c numele fiec rei luni calendaristice a derivat din denumirea s rb torii desfurate n luna respectiv, de vreme ce la origine calendarul grecesc reprezenta un ansamblu de date rituale5. Totodat, trebuie s precizm c reconstituirea desf ur rii srb torilor dionysiace din Pontul Stng s-a realizat pe baza analogiilor cu s rb tori similare bine documentate la Athena, n alte cet i din bazinul Pontului Euxin sau din Asia Mic . Studierea s rb torilor dionysiace organizate n cet ile vest-pontice este cu att mai important cu ct de aceste ceremonii s-au legat ntotdeauna evenimentele cele mai semnificative ale grecilor din Pontul Stng, de la dansuri la procesiuni i spectacole de teatru, de la banchetul n comun la concursurile muzicale. n timpul iernii se desfurau la Olbia , 6 srb torile tescuitorilor care aveau rituri legate de caracterul chtonian al lui Dionysos. n acest sens pledeaz men ionarea timpurie (aproximativ 450 a. Chr.) a lunii (ianuarie-februarie), alturi de celelalte luni ale calendarului olbian, pe un graffiti scris n spiral pe suprafa a median a fundului unui vas dedicat ca ofrand lui Apollo7. Cu aceast ocazie avea loc obinuita procesiune n cinstea zeului, nso it de sacrificii; la sfrit se desfurau reprezenta ii dramatice: tragedii, comedii, concursuri dithyrambice8. n cet ile milesiene din Pontul Stng erau celebrate probabil n timpul prim verii , cele mai vechi srb tori dionysiace urbane9. Celebrarea Anthesteriilor poate fi dedus la Olbia, Histria, Odessos, Apollonia pornind de la
5 Vezi, Anna Ferrari, Dic ionar de mitologie greac i latin , (traducere de Drago Cojocaru, Emanuela Stoleriu, Dana Z mosteanu), Ia i, 2003, p. 162, (s. v. Calendar ). 6 Numele s rb torii provine de la cuvntul -teasc i se pare, dup unii nv a i, c ea a fost instituit la Athena n amintirea stabilimentului primului teasc; la Athena Leneele aveau loc ntre 8 i 11 ale lunii Gamelion (ianuarie-februarie) n cartierul de la sud de Acropole, unde se afla sanctuarul lui Dionysos Leneos , vezi Anna Ferrari, op. cit , p. 291, (s. v. Dionisia ); de asemenea, vezi Jules Girard, s. v. Dionysia , n Dictionnaire des antiquits grecques et romaines , (ed. G. Daremberg, E. Saglio, E. Pottier), Paris, 1877-1919, vol. II, 1, 1892, p. 240. 7 Laurent Dubois, Inscriptions grecques dialectales dOlbia du Pont , Genve, 1996, p. 161, nr. 99; cf. V. Latysev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae , vol. I: Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae , (edi ia a II-a), St. Petersburg, 1965, (de acum nainte abreviat IOSPE , I 2 ), IOSPE , I 2 , 45, r. 2. 8 Jules Girard, op. cit. , p. 241. 9 Vezi, Tucidides, II, 15: .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG 241


atestarea lunii (februarie-martie) n calendarele acestor cet i10. Cea mai veche atestare a srb torii Anthesteriilor o avem la Olbia i asta nainte de nceputul epocii elenistice (prima jum tate a secolului al V-lea a. Chr.)11. n ceea ce privete data de organizare a acestei srb tori, documentele epigrafice ne permit s stabilim o coinciden ntre Milet i coloniile sale vest-pontice; ea era celebrat n zilele de 12 i 13 ale lunii Anthesterion la Milet i Histria12; n aceast din urm cetate prima zi de celebrare a Anthesteriilor coincide cu s rb toarea zilei eponime ( ), favoare pe care triburile histriene i-au acordat-o binefc torului lor Meniskos 13. Adunarea triburilor histriene a hotrt ca ziua de 12 a lunii Anthesterion s fie consacrat n fiecare an cinstirii lui Meniskos care i-a manifestat nentrerupt m rinimia sa fa de cet eni: [ ] [] [][ ] [ ][ ] [][][ ], (Triburile s decid ca, n fiecare an, ziua a doisprezecea a lunii Anthesterion s fie nchinat cinstirii lui)14. La aceeai dat se s rb toreau Anthesteriile i la Athena15. Desfurat pe durata a trei zile (1113 ale lunii Anthesterion), Anthesteria , srb toarea florilor, era n acelai timp o srb toare a naturii care renate dar i a vinului fermentat n butoaie. n cursul primei zile se desfura ceremonia de deschidere a butoaielor, ( ) unde se p stra vinul care urma s -i fie adus ca ofrand lui Dionysos. A doua zi, numit i ziua pocalelor ( ) marcheaz intrarea solemn a lui Dionysos n cetate; acest moment este simbolizat la Athena de celebrarea nun ii sacre a zeului cu so ia arhontelui-rege (hierogamia )16, dup care se organiza un banchet cu ocazia c ruia comesenii se ntreceau la b utul vinului nou. se deschideau vasele unde se p stra vinul. A treia zi se desf ura srb toarea marmitelor (); ea i datora numele unui tip de vase de p mnt utilizate la fierberea legumelor ce urmau s fie oferite drept ofrand lui Hermes i Dionysos. Aceast ultim zi avea un caracter funebru, ritualurile svr ite acum avnd legtur cu cultul mor ilor. Lui Hermes, venerat ntr-o form specific de zeitate infernal i sufletelor celor mor i li se aduceau ca
Vezi, IOSPE , I 2 , 33, r. 2 (Olbia), ISM , I, 58, r. 16 (Histria), IGB , I 2 , 182, r.1 (Odessos, aici existen a lunii Anthesterion poate fi presupus prin atestarea numelui propriu Anthesterios ), IGB , I 2 , 407, r. 1, (Apollonia, existen a lunii dedus pe baza atest rii numelui Anthesterios ); numele proprii masculine provin adesea de la numele lunilor anului; de aceea, acestea din urm pot fi cu u urin presupuse, pornind de la onomastic , n cet ile unde ele nu sunt atestate n mod direct, vezi N. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien. Vergleichende Untersuchung der kultischen und politischen Einrichtungen, vol. I, (edi ia a II-a), Frankfurt am Main, Bern, New-York, 1988, p. 113. 11 Vezi Laurent Dubois, op. cit. , p. 161, nr. 99, cf. IOSPE , I 2 , 33, r. 2. 12 N. Ehrhardt, op. cit. , p. 122; ntr-un decret descoperit la Kyzikos se prevede cinstirea unui binef c tor n zilele de 12 i 13 ale lunii Anthesterion , cu ocazia desf ur rii n cetate a s rb torii Anthesteria . 13 ISM , I, 58, r. 5-6, (datat n secolul al II-lea a. Chr.). 14 ISM , I, 58, r. 15-17. 15 Vezi, Anna Ferrari, op. cit. , p. 163, (s. v. Calendar ). 16 Vezi Jules Girard, op. cit. , II, 1, p. 238; la Athena so ia arhontelui-rege reprezenta cetatea. n numele cet ii ea ndeplinea ritualurile la s rb torile Anthesteriilor ; ceremonia hierogamiei simbolizeaz acceptarea deplin a lui Dionysos n cetate, altfel spus contractul ncheiat de cetate cu zeul vinului pentru anul care se rennoie te.
10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

242

REMUS MIHAI FERARU

ofrande gru i legume fierte n oale mari. Pe de alt parte, srb toarea Chytrelor comemora uciderea lui Dionysos Zagreus de c tre titani, raportndu-se n acest fel la teologia orfic 17. Acum i erau oferite zeului numeroase sacrificii, dup care aveau loc concursuri ntre actorii comici, nvingtorii fiind desemna i s participe la reprezenta iile dramatice organizate cu ocazia Marilor Dionisii 18. Din p cate inscrip iile nu ne ofer detalii cu privire la desfurarea Anthesteriilor n Pontul Stng. n acest sens dispunem doar de o informa ie singular de la Olbia care atest n mod direct srb toarea marmitelor (), celebrat n a treia zi a Anthesteriilor19. Cele mai r spndite dintre s rb torile dionysiace erau Marile Dionysii ( ), care aveau loc la nceputul prim verii. n toate poleis-urile vest-pontice Dionysiile sunt documentate aproape exclusiv prin decrete onorifice datnd din epoca elenistic n care se men ioneaz lcaul teatrului i spectacolele dramatice. Marile Dionysii au fost instituite ini ial la Athena de c tre Pisistrate (nceputul secolului al VI-lea a. Chr.) care astfel a urm rit s opun Panatheneelor de tradi ie aristocratic , o srb toare de factur popular . Din aceste s rb tori s-au nscut la Athena primele forme de reprezenta ii teatrale. nainte de 530 a. Chr. i este atribuit unui anume Tespis prima reprezentare de tragedie, urmnd ca, doar cu c iva ani nainte de r zboaiele persane s fie jucate pe scen i comedii20. Acum se desfura o procesiune care celebra epifania zeului i aveau loc sacrificii urmate de aezarea statuii lui Dionysos Eleuthereus n teatru, unde patrona timp de trei zile reprezenta iile de tragedie, comedie i concursurile dithyrambice21. Extinderea cultului dionysiac n ntreaga lume greac , ncepnd din epoca elenistic (a doua jum tate a secolului al IV-lea a. Chr), a atras dup sine r spndirea s rb torilor bachice i multiplicarea teatrelor. De vreme ce Dionysos era zeul care patrona tragedia, srb torile dionysiace ce i erau nchinate pretutindeni erau nso ite de spectacole de dram care aveau loc n localul teatrului. Mai bine zis, vitalitatea teatrului n epoca elenistic se datoreaz n primul rnd marii popularit i i largii r spndiri a cultului zeului vinului, de care sunt legate la nceput manifest rile teatrale. A a se ntmpl i n cet ile vest-pontice de unde avem men iuni cu privire la existen a unor teatre. Cea mai timpurie atestare a unui astfel de edificiu o avem de la Olbia ntr-o inscrip ie din secolul al IV-lea a. Chr.. Documentul men ioneaz cinstirile oferite de c tre cetate unui binefc tor cu ocazia Dionysiilor desfurate
17 Ibidem , p. 238; misterele orfice au derivat din cultul lui Dionysos, iar instituirea lor n secolul al VI-lea a. Chr., era atribuit legendarului cnt re trac Orpheus; n mitul orfic al lui Dionysos Zagreus , Dionysos apare ca fiul lui Zeus i al Persephonei; el a fost sf iat i devorat de c tre titani, iar oamenii s-au n scut din cenu a acestora, mo tenind n consecin o component rea, al turi de una bun , de natur divin , cf. Mario Vegetti, Omul i zeii , n vol. Omul grec , (coord. Jean-Pierre Vernant), traducere de Doina Jela, Ia i, 2001, p. 253-256. 18 Ibidem , p. 239. 19 N Ehrhardt, op. cit , I, p. 170. 20 Anna Ferrari, op. cit. , p. 291, (s. v. Dionisia ). 21 Ibidem ; Marile Dionysii erau celebrate la Athena la nceputul prim verii, ntre zilele de 8 i 13 (sau 16) ale lunii Elafebolion (martie-aprilie).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG 243


n localul teatrului: [ ] [ ] / [ ] [ ] / , [] / , ( poporul a hot rt s fie ludat Kallinichos fiul lui Euxenos, pentru vitejia i binefacerile sale fa de popor i s fie r spltit cu numeroase cununi de aur i cu o statuie, iar recompensa s fie anun at n timpul desfur rii srb torilor lui Dionysos n teatru)22. Din p cate, cldirea teatrului nu a fost identificat pe teren, fiind posibil s fie distrus n ntregime. ns fr ndoial, reprezenta iile de tragedie erau deja cunoscute la Olbia din prima jum tate a secolului al V-lea a. Chr.; ele ar putea fi puse n legtur cu serb rile n cinstea lui Dionysos despre care ne relateaz Herodot23. Se pare c n localul teatrului olbian au fost puse n scen i numeroase comedii care au avut o puternic influen asupra versurilor nensemnate compuse de c tre poe ii localnici la ospe e vesele24. ns nu ne putem pronun a n mod decisiv dac aceste reprezenta ii de comedie aveau legtur i cu serb rile dionysiace. La Histria, localul teatrului este atestat la nceputul secolului al III-lea a. Chr, n decretul emis n cinstea solilor trimii la Zalmodegikos; ca r splat pentru serviciile aduse ob tii, se hot r te ncununarea cu coroane de aur a solilor i urmailor lor, n cadrul spectacolelor anuale de dram ce au loc n teatru: [] , ( s fie ncununa i ei i urmaii lor, cu cunun de aur, la toate spectacolele de teatru, pentru b rb ia i rvna lor fa de popor)25. Alte dou inscrip ii pomenesc, la rndul lor, teatrul histrian 26; din nefericire, edificiul su nu a fost pn acum localizat prin sp turi arheologice, cu toate c jil uri de piatr din componen a construc iei sale, au fost ncastrate n zidul de incint posterior distrugerii gotice din 248 p. Chr., la poarta cea mare a cet ii27. La Tomis, o inscrip ie fragmentar men ioneaz cldirea teatrului: ] [ 28. Fr ndoial c localul teatrului gzduia desfurarea reprezenta iilor dramatice jucate de diverse trupe de actori, fie cu prilejul Dionysiilor sau a altor s rb tori, de vreme ce un colegiu de actori
22 IOSPE , I 2 , 25, r. 6-9; cf. V. Tomescu, Musica Daco-Romana. Prmisses, la musique et la vie, lart vocal, lart coregraphique , vol. II, Bucure ti, 1982, p. 231; teatrul olbian mai este atestat n dou inscrip ii descoperite recent, vezi n acest sens Jurij G. Vinogradov, Kiklische Dichtung in Olbia , n Pontische Studien . Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes, Meinz, 1997, p. 390 i nota 44. 23 Vezi, Herodot, IV, 79, 2-3. 24 Ju. G. Vinogradov, op. cit. , p. 392; este vorba de o serie de graffiti atribui i a a numi ilor poe i olbieni; ace ti graffiti au un caracter simposiac i un con inut de multe ori obscen, prezentnd o versifica ie metric specific comediei vechi grece ti; vezi, de asemenea, Laurent Dubois, op. cit. , p. 72, nr. 30 i p. 73, nr. 31. 25 ISM , I, 8, r. 15-18. 26 ISM , I, 25, r. 4, (secolele III-II a. Chr.); ISM , I, 65, r. 28-30, (prima jum tate a secolului ai III-lea a. Chr., decret descoperit la M n stirea Dragomirna). 27 D. M. Pippidi, Contribu ii la istoria veche a Romniei , (edi ia a II-a), Bucure ti, 1967, p. 533, (= Idem, Studii de istorie i epigrafie , Bucure ti, 1988, p. 140-141). 28 ISM , II, 4, r. 12, (sfr itul secolului al II-lea a. Chr.); vezi de asemenea, D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra nota 27, Contribu ii 2 ), p. 534.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

244

REMUS MIHAI FERARU

dramatici, ( ) este atestat n cetate29. De altfel, b nci din componen a teatrului tomitan au fost identificate ca spolii ncastrate n incinta de lng poarta cet ii romano-bizantine30. La Callatis men ionarea teatrului se face n acela i context ca i n celelalte cet i vest-pontice. Pe de o parte, el gzduiete spectacolele dramatice organizate cu prilejul s rb torii de ntmpinare a lui Dionysos: [ ] [ ] 31; pe de alt parte, localul teatrului reprezint locul de ntlnire al thiasos-ului callatian cu dionysismul public, de vreme ce acesta are o contribu ie important la organizarea srb torilor publice. Inscrip iile de la Mesambria atest localul teatrului, unde, cu ocazia Dionysiilor, principele trac Sadalas este cinstit printr-un decret onorific, n calitate de everget al oraului: [ ] / [] / / / , ( acesta [Sadalas] s fie ncununat cu cunun de aur, n calitate de binefc tor al cet ii, la srb toarea Dionysiilor n teatru; s -i fie acordat lui i urmailor si cet enia i calitatea de proxen i un loc de onoare la concursuri)32. Dionysiile constituiau una din principalele ocazii solemne cnd cet ile din Pontul Stng proclamau meritele binefc torilor lor prin decretele onorifice emise de c tre Sfatul i Adunarea Poporului. La documentele citate mai sus se adaug un decret emis la Apollonia n cinstea generalului histrian Hegesagoras fiul lui Monimos, care proclam onorurile acordate acestuia de c tre cetate cu ocazia Dionysiilor, pentru ajutorul acordat apollonia ilor n r zboiul mpotriva Mesambriei: 33. Prin urmare, n coloniile vest-pontice exist o strns legtur ntre teatru i cultul dionysiac public. Prin faptul c gzduiete serb rile citadine ale Dionysiilor, care erau pentru cetate o ocazie de a-i da o dimensiune spectacular i de a se ar ta naintea alia ilor i a cet ilor vecine, teatrul i definete caracterul s u public i n aceast regiune ndep rtat a lumii elene. La Callatis, erau organizate n luna , (cu certitudine n timpul prim verii)34, , a c ror particularitate consta n rituri care
29 ISM , II, 70(36), r. 8-9, (inscrip ie datat din timpul domniei lui Marcus Aurelius i Lucius Verus, 161-169 p. Chr.); vezi, de asemenea, Iorgu Stoian, Tomitana. Contribu ii epigrafice la istoria cet ii Tomis , Bucure ti, 1962, p. 176. 30 Alexandru Avram, n Istoria Romnilor. Mo tenirea timpurilor ndep rtate , vol. I, (coord. M. P. Dmbovi a i Al. Vulpe), Bucure ti, 2001, p. 584. 31 ISM , III, 3, r. 4-5, prima jum tate a secolului al III-lea a. Chr.; de asemenea, vezi ISM , III, 5, r. 8-9. 32 IGB , I 2 , 307, r. 2-7; cf. IGB , I 2 , 308bis, r. 7-8; 308ter, r. 4-5; inscrip iile n care este men ionat localul teatrului mesambrian dateaz din secolul al III-lea a. Chr.. 33 IGB , I 2 , 388, r. 34-36 = ISM , I, 64, r. 34-36, secolul al II-lea a. Chr.. 34 Vezi, Alexandru Avram, KA ATIANA (III). Calendarul callatian , SCIVA 46 (1995), 2, p. 115; luna era a opta lun a calendarului callatian, corespunznd lunii mai din calendarul iulian.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG 245


celebrau osp tarea zeului la un banchet sacru ( )35. Invitarea de c tre credincioi a zeilor la banchete organizate n cinstea lor este atestat pretutindeni n lumea greac . Ac iunea de a organiza asemenea banchete solemne este indicat de multe ori n inscrip ii prin sintagma 36. n numeroase cet i greceti srb toarea osp t rii unui zeu poart numele de . Cu aceast ocazie se organizau mese festive la care participau numeroi credincioi, iar bucatele erau arse i oferite n chip de jertf divinit ilor poftite la osp . Astfel de festivit i periodice sunt atestate la Paros, Tenos, Akragas, Delfi sau Pellene n Achaia37. Caracterul public al s rb torii de ntmpinare a lui Dionysos rezult limpede din mprejurarea c ntr-o anume zi a ceremoniilor se proceda la ncununarea binefc torilor cet ii n lcaul teatrului callatian: [ ] [ ] 38; firete c teatrul gzduia i spectacolele dramatice organizate cu acest prilej. Dup cum era de ateptat, majoritatea s rb torilor dionysiace atestate n Pontul Stng au un caracter public. Documentele epigrafice nu ne ofer informaii detaliate despre srb torile specifice asocia iilor dionysiace care au legtur cu cultul tainic al fiului Semelei. Desfurarea unor astfel de festivit i poate fi presupus la Olbia n secolul al V-lea a. Chr. Din relatarea lui Herodot aflm despre existen a n cetatea de pe malul Bugului a misterelor dionysiace practicate n snul thiasos-ului bachic local din care fcea parte i regele scit Skyles39. Ini ierea n misterele lui Dionysos presupunea organizarea unor serb ri cu caracter orgiastic i mistic la care se pare c nu lua parte toat popula ia ci numai membrii ini ia i ai thiasos-ului olbian; de vreme ce n aceast comunitate a fost primit i regele scit Skyles, se poate presupune c ea era format mai ales din fruntaii aristocra iei olbiene40. Srb tori specifice unor asocia ii dionysiace sunt atestate la Callatis i asta pentru c aici exist un thiasos foarte activ ( ) care situa ie foarte rar ntlnit n epoca elenistic , are un pronun at caracter public. Thiasos-ul callatian a emis mai multe decrete ncepnd din secolul al III-lea i pn spre nceputul erei cretine; decretele sale sunt concepute dup formularul decretelor Sfatului i ale Adun rii poporului callatian i acord
35 ISM , III, 3, r. 4-6; inscrip ia dateaz din prima jum tate a secolului al III-lea a. Chr.; vezi, de asemenea, Alexandru Avram, op. cit. , (supra, nota 30, Istoria Romnilor , I, 2001), p. 582; [ ] nu sunt s rb torile n cinstea lui Dionysos, speciale, ale str inilor, cum sus ine A. Aricescu, StCls., 5 (1963), p. 315-317 i nici die fremden Dionysien in Kallatis, cum traduce M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion. Die Hellenistische und Rmische Zeit , vol. II, (edi ia a II-a), Mnchen, C. H. Beck sche Verlagsbuchhandlung, 1961, p. 358, nr. 5. 36 Vezi, D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra nota 2), p. 146 i nota 86. 37 Ibidem , p. 146-147. 38 ISM , III, 3, r. 4-5; ntr-un decret n cinstea unui gymnasiarch din Abydos este atestat obiceiul de a ncununa pe binef c tori la s rb torile Dionysia i Xenia (ultima desigur o serbare de tipul celor cunoscute i n alte locuri sub numele de Xenika sau Teoxenia ): [ ] , apud D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra , nota 2), p. 145, nota 84. 39 Vezi Herodot, IV, 79, 2: [ ] , ([Skyles] a dorit s fie ini iat n misterele lui Dionysos). 40 Jurij G. Vinogradov, I. D Kryjiski, Olbia. Eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum , Leiden, New-Zork, Kln, 1995, p. 116-117.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

246

REMUS MIHAI FERARU

onoruri specifice thiasos-ului binefc torilor cet ii care au fost declara i deja sau de c tre autorit ile publice41. n dou decrete emise de thiasos-ul callatian sunt men ionate s rb torile trieterice celebrate n luna Dionysios, cu ocazia c rora se proclam ntre altele, coroanele acordate de c tre thiasos-ul unor binefc tori ai cet ii42. Alte srb tori specifice thiasos-ului sunt men ionate n regulamentul sacru din secolul al II-lea a. Chr., emis de aceeai asocia ie; aici aflm detalii despre sacrificiile care se svr eau cu aceast ocazie. Astfel, n a dousprezecea zi a lunii Dionysios i se sacrifica lui Dionysos o capr, a c rei piele, cap i picioare erau depuse n sanctuarul numit 43. Scopul acestui ritual era reconstituirea animalului sacrificat n circumstan ele unei aa numite comedii a inocen ei, n timpul c reia, persoana care a sacrificat animalul se strduia s -i redea victimei sale un aspect asem n tor cu cel pe care animalul sacrificat l-a avut pe cnd era viu i s-l ofere sub aceast form zeilor 44. Acelai regulament sacru prescria s se sacrifice n cinstea lui Dionysos un ap, i asta la o dat neprecizat , ns ulterioar zilei de 12 a lunii Dionysios45; sacrificiul apului este posibil s fi avut loc cu ocazia srb torilor locale Agrionia 46. A adar, thiasos-ul callatian a avut o contribu ie important la reuita srb torilor dionysiace publice la care putea participa orice adorator al lui Dionysos din cetate; n acelai timp, el organiza propriile sale srb tori la care luau parte doar membrii si. Aportul thiasos-ului la organizarea s rb torilor publice nu prea avea de-a face cu propriile sale ntruniri. Fr ndoial c unele dintre s rb torile specifice thiasos-ului se desfurau n localul teatrului callatian care a devenit pe aceast cale locul de ntlnire al thiasos-ului cu dionysismul public, pe cnd ceremoniile care cuprindeau mistere se derulau fie n exteriorul cet ii, fie n interiorul sanctuarelor care imitau n mod inten ionat grota mitic 47. n sprijinul unei astfel de ipoteze pot fi aduse datele oferite de inscrip ii cu privire la edificiile de cult consacrate lui Dionysos. Ritualurile religioase celebrate de c tre membrii thiasos-ului callatian n cinstea lui Dionysos n ziua de 12 a lunii Dionysios aveau loc n sanctuarul public al lui Dionysos - Dasyllios ()-, situat n exteriorul oraului48. Un alt decret emis de acelai thiasos men ioneaz un templu n l at n urma unei subscrip ii spre sfritul secolului al III-lea a. Chr. 49, care, odat nzestrat cu o incint n epoca lui Tiberius, 50 a devenit
Alexandru Avram, ISM , III, ( tude introductive ), p. 98. ISM , III, 35, r. 19-20 i 44, r. 2. 43 ISM , III, 47, r. 5-6; vezi Alexandru Avram n ISM , III, ( tude introductive ), p. 99-100. 44 Cf. P. Stengel, Opferbruche der Griechen , 1910, p. 87; K. Meuli, Griechische Opferbruche n Phyllobolia fr Peter von der Mll, 1946, p. 242, apud , Alexandru Avram n ISM , III, ( tude introductive ), p. 99, nota 444. 45 ISM , III, 47, r. 2-3 i r. 11-12. 46 Vezi Alexandru Avram n ISM , III, ( tude introductive ), p. 100 i nota 445. 47 Ibidem , p. 100. 48 ISM , III, 47; a ezarea sanctuarului callatian consacrat lui Dionysos ( Dasyllieion ) n afara ora ului este sugerat , a a cum a remarcat pe bun dreptate Alexandru Avram, n ISM , III, ( tude introductive ), p. 100, nota 447, de utilizarea n regulamentul sacru a verbului care ne determin s consider m c ar fi vorba de o procesiune desf urat pe o lung ntindere de drum. 49 ISM , III, 35, r. 4-6. 50 ISM , III, 46, r. 6-8.
41 42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG 247


un sanctuar (), fiind locul unde erau expuse i decretele thiasos-ului51; acest templu este desemnat ntr-o alt inscrip ie ca 52 i pare s imite o grot dionysiac pregtit s ad posteasc ceremoniile nso ite de mistere53. Cu ocazia srb torilor dionysiace nu lipseau din program dansurile sacre i concursurile muzicale. Dansul era o component esen ial a spectacolelor de tragedie i a ceremoniilor religioase. Inscrip iile atest pretutindeni n lumea greac desfurarea s rb torilor bienale n cinstea lui Dionysos (), care reprezentau un bun prilej pentru executarea dansurilor dionysiace ritmate de sunetul instrumentelor de percu ie. O inscrip ie din Pergam i men ioneaz pe , o grup de dansatori apar innd asocia iei bouarilor dionysiaci ( ), care particip la srb torile bienale n cinstea lui Dionysos54. Principala lor ndatorire era probabil s danseze la festivalurile bienale ale zeului alturi de menade. Dionysius Periegetul amintete de dansurile corale dionysiace ale femeilor din Efes55. Lucian din Samosata vorbete despre pasiunea grecilor din Pont i Ionia pentru dans: , , , , . , , (Dansul bacchic este foarte gustat ndeosebi n Ionia i n Pont, dei este un dans satiric. ntr-att i-a subjugat el pe oamenii de acolo, nct la vremea rnduit pentru aa ceva to i uit de orice alt grij i stau jos zile ntregi, privind la titani, coriban i, satiri i p stori. i execut aceste dansuri oamenii cei mai de neam i fruntaii din fiecare cetate; ei nu numai c nu se ruineaz, dar se i mndresc cu isprava asta mai mult dect s-ar mndri cu neamul lor ales, cu dregtoriile ori cu vrednicia str moilor.)56. Dansurile pe care le men ioneaz Lucian, erau vrednic executate n cadrul unor ceremonii religioase i constituiau o atrac ie general, la ele participnd chiar i fruntaii cet ilor. Fr ndoial c era
ISM , III, 46, r. 18. ISM , III, 44. 53 Vezi, Alexandru Avram n ISM , III, ( tude introductive ) p. 100; vezi, de asemenea, D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra , nr. 2), Grote dionysiace la Callatis , p. 137-138. 54 Inscrip ia din Pergam a fost publicat n Athenische Mitteilungen des Deutschen Archologischen Instituts , XXIV (1899), 179, 31, apud D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra , nota 27, Contribu ii 2 ), p. 462, nota 61. 55 Martin P. Nilsson, The Dionysiac Misteries of the Hellenistic and Roman Age , Lund, CWK Gleerup, 1957, p. 59 i urm; idem, op. cit. , (supra, nota 35), vol. II2 , p. 361 i urm.; menadele erau femei adoratoare a lui Dionysos, c rora zeul le insufla st ri de entuziasm frenetic i de extaz divin, ce se manifestau prin muzic , dansuri i participarea la orgii ( ), acestea din urm implicnd adesea alerg ri dezl n uite n p duri i vn tori de c priori, cerbi sau iepuri, cf. E. R. Dodds, Grecii i ira ionalul , Ia i, 1998, p. 231 i urm. 56 Vezi Lucian din Samosata, De saltatione , 79 n Fontes Historiae Daco-Romaniae Izvoarele istoriei Romniei , vol. I, (ed. Vladimir Iliescu, Virgil G. Popescu, Gheorghe tefan) Bucure ti, 1964, p. 612-615.
51 52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

248

REMUS MIHAI FERARU

vorba de dansuri pantomimice foarte apreciate n epoc 57. A adar putem presupune c dansurile, muzica i pantomima erau nelipsite din programul srb torilor dionysiace n Pontul Stng, la fel ca n ntreaga lume greac . Srb torile dionysiace organizate n Pontul Stng cuprindeau n programul lor ntreceri muzicale, avnd n vedere rolul muzicii n cadrul ritualurilor dionysiace58; asta ne las s n elegem mai multe inscrip ii histriene care atest existen a unor grup ri corale care-i proclamau implicit legtura cu cultul lui Dionysos; este vorba despre cntre ii de imnuri n general religioase, , organiza i n asocia ii, care asigurau asisten coral la srb torile n cinstea zeului i n acelai timp se ntreceau n cadrul concursurilor muzicale i poetice organizate cu aceast ocazie n cetate59. Despre o grupare coral a hymnozilor dionysiaci ( ) ne informeaz i o inscrip ie de la Dionysopolis60. Concursurile constituiau un prilej de ntrecere ntre asocia iile de hymnozi apar innd diferitelor speirai dionysiace. Activitatea acestor asocia ii corale, dep ea n acest caz domeniul religios, constituind o adev rat manifestare cultural. Asemenea manifest ri cunoatem la Histria n cursul secolului al II-lea i la nceputul secolului al III-lea p. Chr.. Un album agonistic datat n secolul al IIlea p. Chr., ne-a p strat numele nvingtorilor la un concurs sacru de muzic dionysiac organizat n cetate: [] 61. n acelai sens se poate invoca m rturia unui alt document histrian, i anume un fragment dintr-un vas de calcar de mari propor ii ce trebuie s fi fost oferit ca premiu tot unei echipe de hymnozi biruitoare la un concurs de cnt dionysiac. Acest fapt rezult din decorul sculptat pe gtul vasului curpeni de ieder mpodobi i cu frunze i corymbi stiliza i i din inscrip ia gravat pe buz:
57 Cf. Martin P. Nilsson, op. cit. , (supra, nota 54, Dionysiac Misteries ), p. 60; vezi, de asemenea, m rturia lui Philostratos (IV, 21) despre executarea unor astfel de dansuri pantomimice, cu ocazia Dionysiilor celebrate la Athena: Damis mai spune c Apollonios a adus dojan atenienilor n leg tur cu Dionysiile pe care ei le s rb toresc n anotimpul lunii Anthesterion. El crezuse c , ntr-adev r, va auzi monodii, cntece de procesiune ori coruri bine ritmate, aidoma celor din comedii i tragedii, de vreme ce lumea se gr bea spre teatru. Dar cnd i-a auzit pe athenieni povestind c acolo se interpreteaz dansuri lascive n sunet de flaut i c pe fondul unui acompaniament care amintea de crea ia epic i de imnurile sacre ale lui Orfeu, se mimeaz cnd dansul Orelor, cnd cel al Nimfelor, cnd al bacchantelor, el i oc r, vezi Philostratos, Via a lui Apollonios din Tyana , (traducere de Marius Alexianu), Ia i, 1997, p. 98, (IV, 21). 58 Trebuie s men ion m c n afar de concursurile periodice, a a numitele , chiar i ceremoniile obi nuite ale cultului dionysiac impuneau participarea unui cor specializat, dup cum ne putem da seama din rndurile unui regulament sacru de la Teos: [ ] [ ] [ ] [ ], vezi D. M. Pippidi, Scythica Minora. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la Mer Noire , Bucarest-Amsterdam, 1975, p. 233, nota 11. 59 Vezi ISM , I, 98; ISM , I, 100, r. 3-4; ISM , I, 167, r. 5-10; ISM , I, 208 i 221. 60 IGB , I 2 , 17, r. 3-4 (nceputul secolului al III-lea p. Chr.). 61 ISM , I, 207, r. 2 i r. 15-16; potrivit afirma iilor lui Dio Cassius, LI, 1, 2, s-ar fi numit sacre, n vorbirea curent , concursurile nso ite de un banchet sau de o distribu ie alimentar : ( ) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG 249


[ ] / []62. Un al treilea document histrian, de aceast dat de la nceputul secolului al III-lea p. Chr., pomenete victoria unei echipe de cntre i de imnuri la un concurs despre care putem afirma cu certitudine c a fost organizat cu ocazia unei s rb tori n cinstea zeului vinului63. Inscrip iile ne ofer numele instructorilor artistici care s-au ocupat cu pregtirea hymnozilor i care au avut o contribu ie decisiv la biruin ele dobndite de c tre diferitele grup ri corale n timpul desfur rii agonelor 64; numele instructorilor artistici ( , , ), figureaz la loc de cinste n dedica ii, alturi de numele demnitarilor grup rii () i al coritilor care au participat la ntrecere ( )65. A a cum las s se b nuiasc etimologia i cum dovedete un pasaj din Pliniu cel Tn r n legtur cu lecturile literare din vremea lui66, are sensul probabil, de conduc tor al corului, dirijor sau director muzical al unei echipe de cntre i, la fel ca i . n opozi ie cu acetia, pare s indice pe instructorul poetic al grup rii n ciuda faptului c termenul nu se ntlnete n nici un text literar sau epigrafic 67. Este uor de presupus c n asocia iile de tipul celei ce ne re ine aten ia, alturi de maestrul de cnt propriu-zis, au trebuit s existe autori ai textelor cntate. Se putea ntmpla n multe cazuri ca func iile de conduc tor al corului i instructor poetic s fie de inute de c tre una i aceeai persoan. n alte cet i instructorul poetic care alc tuiete textele cntate de c tre cor este men ionat cu numele de ntr-o inscrip ie din Nyssa sau , n cazul imnografului i dasc lului de lir Amphicles onorat de c tre delieni printr-un decret 68. Inscrip iile care comemoreaz victoria grup rilor corale dionysiace de la Histria men ioneaz de dou ori demnitatea de 69. n aceste cazuri avem de-a face cu demnitari nsrcina i cu organizarea ntrecerilor la care luau parte propriile lor asocia ii70. Avnd n vedere marea popularitate de care se bucur cultul lui Dionysos la Histria, putem trage concluzia c cele mai numeroase ntreceri sacre desfurate aici n primele veacuri ale erei noastre erau ntreceri dionysiace. O dovad n plus n acest sens, o constituie num rul mare de grup ri corale dionysiace atestate n
62 ISM , I, 98; hymnozii sunt numi i aici , biruitori la un concurs sacru, la fel ca ntr-o alt inscrip ie histrian , ISM , I, 167, r. 7. 63 ISM , I, 100. 64 Inscrip iile descoperite n diferite locuri ale lumii grece ti men ioneaz profesorii de cnt care se ocupau de instruirea hymnozilor; ei se ntlnesc sub diferite nume: n asocia ia atenian a nchin torilor zei ei Belela ( Syll 3 , 1111, r. 4), , n asocia ia bouarilor dionysiaci din Pergamon ( Syll 3 , 1115, r. 27), sau la Tomis, vezi D. M. Pippidi, op. cit. ( supra , nota 27, Contribu ii 2 ), p. 457, nota 41. 65 ISM , I, 100, r. 5 i 10-14; ISM , I, 207, r. 3 i 14-18. 66 Cf. Epistulae II, 14, 7: hoc infiniti clamores commoventur, cum mesochorus dedit signum , apud, D. M. Pippidi, op. cit. ( supra , nota 27, Contribu ii 2 ), p. 459, nota 48. 67 D. M. Pippidi, op. cit. ( supra , nota 27, Contribu ii 2 ), p. 459. 68 Ibidem , p. 459-460. 69 ISM , I, 100, r. 9 (secolul al III-lea p. Chr.) i ISM , I, 207, r. 2, (jum tatea secolului al II-lea p. Chr.). 70 Vezi, D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra nota 27, Contribu ii 2 ), p. 460-461.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

250

REMUS MIHAI FERARU

cetate, mai numeroase dect n oricare alt ora vest-pontic. Prin urmare, la Histria se prefigureaz o strns rela ie ntre cultul lui Dionysos i concursurile organizate n cetate, prin participarea constant la aceste ntreceri a grup rilor de hymnozi, majoritatea afiliate la asocia iile dionysiace atestate din plin n ora, spre sfritul secolului al II-lea i nceputul secolului al III-lea p. Chr.. Srb torile speciale n cinstea lui Dionysos organizate la Callatis ( s rb torile de ntmpinare a lui Dionysos), erau nso ite fr ndoial de concursuri la care participau localnicii, dei inscrip iile nu le men ioneaz explicit; astfel de ntreceri pot fi deduse prin analogiile cu festivit i similare organizate n cinstea diferitelor divinit i ale cet ii, atestate pretutindeni n lumea greac . De exemplu la Delphi, deprinderea de a invita pe Apollon la banchetul sacru se repeta anual, comportnd i un program muzical executat sub conducerea unui . ntr-un cadru identic i tot n cinstea lui Apollon se celebrau Theoxeniile la Pelene, n Achaia, prilej cu care localnicii participau la concursuri nzestrate cu premii n bani71. Concursuri similare, probabil cu caracter muzical, se desfurau cu ocazia Dionysiilor i la Mesambria, precum rezult din decretul de cinstire a regelui trac Sadalas, care primete cu aceast ocazie onoruri specifice unui binefc tor al cet ii72. n urma analizei materialui epigrafic pe care l-am avut la dispozi ie putem afirma c , pe bun dreptate, lui Dionysos i erau nchinate n Pontul Stng cele mai multe i mai str lucitoare srb tori. Unele dintre aceste srb tori erau celebrate de ntreaga comunitate, altele erau proprii asocia iilor de nchin tori ai zeului, fiindu-le rezervate doar celor ini ia i. La fel ca pretutindeni n lumea greac , srb torile dionysiace din cet ile vest-pontice erau nso ite de sacrificii, banchete, spectacole de tragedie i comedie i concursuri cu caracter muzical. n cet ile vest-pontice ioniene sunt relativ bine documentate srb torile dionysiace urbane (Leneele , Anthesteriile, Marile Dionysii); Leneele i Anthesteriile se celebrau la Olbia ncepnd din prima jum tate a secolului al V-lea a. Chr.. Marile Dionysii nso ite de reprezenta ii dramatice desfurate n localul teatrului sunt atestate deja n secolul al IV-lea a. Chr. la Olbia i n secolele III-II a. Chr. la Histria, Tomis, Mesambria. Srb torile dionysiace se vor bucura de o mare popularitate n primele dou secole ale erei noastre. Inscrip iile documenteaz n aceast perioad activitatea sus inut a unor grup ri corale apar innd unor speirai cu caracter dionysiac care particip la ntrecerile muzicale organizate n cinstea zeului vinului cu ocazia diferitelor srb tori publice sau private. Se poate presupune c n epoca roman srb torile dionysiace publice vor fi la fel de str lucitoare ca n perioada autonomiei cet ilor vest-pontice i asta n condi iile ncuraj rii oficiale a cultului dionysiac de c tre mp ra ii din dinastiile Antoninilor i Severilor. Dup cum era de ateptat, documentele epigrafice nu ne furnizeaz informa ii despre srb torile specifice thiasos-urilor dionysiace (exceptnd Callatis) i asta din motive lesne de n eles, dac ne gndim c aceste
71 Vezi Pausanias, VII, 27, 4: , , , apud , D. M. Pippidi, op. cit. , ( supra , nota 2), p. 147. 72 IGB , I 2 , 307, r. 5-7.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SRBTORI DIONYSIACE N CETILE GRECETI DIN PONTUL STNG 251


srb tori se adresau doar membrilor ini ia i n cultul tainic al fiului Semelei. ntr-un cuvnt, s rb torile dionysiace celebrate n cet ile greceti din Pontul stng n mijlocul bucuriei generale se num rau printre cele mai nsemnate ale anului religios. Ele fac dovada marii popularit i de care se bucur Dionysos n aceast regiune marginal a lumii greceti.

DES FTES DIONYSIAQUES DANS LES CITS GRECQUES DU PONT GAUCHE


Rsum
Les ftes de Dionysos ont exist dans tous les lieux o le dieu a t honor, cest--dire dans tout le monde grec. Pendant lhiver Olbie taient clbres les Lnennes comme lindique lattestation du mois dans une inscription en spirale de la surface mdiane du fond dun skyphos attique du second quart du Ve sicle av. J.- Chr.. taient les ftes du pressoir en lhonneur de Bacchus. Les Lnennes se composaient dune procession, dun sacrifice, de concours dithyrambiques et dramatiques. Dans les cits milsiennes du Pont Gauche (Olbie, Histria, Odessos, Apollonia) taient clebres probablement pendant le printemps les Anthestries, fte des fleurs. Milet et dans ses colonies ouest-pontiques les Anthestries duraient trois jours, du 11 au 13 du mois , qui leur devait son nom. Chacun de ces jours avait un nom particulier: la pithoigia ( ) - la fte de louverture des tonneaux do lon tirait le vin nouveau, les Choes ( ) - la fte des Conges, les Chytres () - la fte des Marmites. Une inscription olbienne atteste le troisime jour des Anthestries, les Chytres. Les Grandes Dionysies se clbraient dans les cits ouest-pontiques. Ces ftes taient accompagnes de reprsentations dramatiques qui avaient lieu dans le local du thtre. Olbie le thtre est attest par un dcret datant du IV e sicle av. J.- Chr.. Histria les documents pigraphiques attestent lexistence dun thtre ds le dbut de lpoque hellnistique (le dbut du III e sicle av. J.- Chr.). Bien que ldifice du thtre histrien nait pas encore t dcouvert, des vestiges matriels conservs fragmentairement attestent son existence; il sagit de bancs en pierre encastrs dans lenceinte construite aprs la cathastrophe gothique (248 ap. J.- Chr.). Une inscription datable vers la fin du IIe sicle av. J.- Chr., dcouverte Tomis, mentionne ici ldifice du thtre. Le conseil et lassemble du peuple callatien dcident un couronnement au thtre lors des . Aussi, Callatis le thtre tait le lieu de rencontre du thiase avec le dionysisme public. Enfin, Mesambria, loccasion des ftes dionysiaques, la cit dcide daccorder au prince thrace Sadalas lhonneur dtre couronn au thtre. Quelques ftes consacres Dionysos sont connues Callatis. Il sagit tout dabord des ftes tritriques clbres au mois Dionysios, loccasion desquelles on proclame entre autres les couronnes accordes par un thiase dionysiaque. Il y a ensuite les clbres au mois Lykeios qui ne signifie pas les

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

252

REMUS MIHAI FERARU

ftes dionysiaques trangres, mais les ftes o lon accomplit le de Dionysos. Au 12e jour du mois Dionysios on sacrifiait Dionysos une chvre dont la peau, la tte et les jambes taient dposes dans le sanctuaire dsign comme Dasyllieion (peut-tre le principal sanctuaire bachique de Callatis). une date non prcise, mais ultrieure au 12e Dionysios, il tait prescrit de sacrifier un bouc. Il est fort possible que les ftes, loccasion desquelles le jeune bouc tait sacrifi Dionysos soient les Agrionies locales. La danse, la musique et la pantomime dtiennent un rle trs important dans le cadre des ftes dionysiaques du Pont Gauche. Il existe des donnes sur certains concours musicaux lis au culte de Dionysos, qui se tenaient Histria aux IIe IIIe sicles ap. J.- Chr. Donc, les ftes dionysiaques viennent confirmer limmense popularit du dieu dans les cits grecques du Pont-Gauche.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com