Sunteți pe pagina 1din 22

STUDIU DE FEZABILITATE

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITUSATELE EREMITU SI MATRICI

JUD. MUREs

Autoritatea contractanta: Primaria Comunei
Eremitu
Elaborator : E.X. coHAAN Xovoutiv
E... T9PNENI
Elaborator Analiza Cost Beneficiu: SC Universum
Consulting SRL
BORDEROU

A. PARTE SCRIS
- Pagina de titlu
- Date Generale
- Informatii generale privind proiectul
- Costurile estimative ale investitiei
- Analiza Cost-Beneficiu
- Sursele de finantare ale investitiei
- Principalii indicatori tehnico-economici
- Avize si acorduri


B. PARTE DESENAT
- Plan de ncadrare n
zona sc . 1 : 100.000
- Plan general sc. 1
: 10.000
- Profile transversale tip sc. 1 : 50
C. ANEXE
- ANEXA 1. Studiu Topografic
- ANEXA 2. Studiu Geotehnic
- Suport fotografic

PAGINA DE TITLU
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE
INVESTIII:
MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA EREMITU
SATELE EREMI TU SI MATRI CI
AMPLASAMENTUL :

J ud. Mures Comuna EREMITU, Satele Eremitu si
MatriciTITULARUL
INVESTITIEI : PRIMARIA
COMUNEI EREMITU
BENEFICIARUL INVESTITIEI : PRIMARIA
COMUNEI EREMITU
ELABORATORUL
STUDIULUI : E.X. coHAAN Xovout
iv E... T9PNENI
ELABORATORUL ANALIZEI COST -
BENEFICIU: SC Universum
Consulting SRL
LISTA DE SEMNTURI:
sEF PROI ECT : ing. BRDOSI
SNDOR _________________________
REDACTAT : BRDOSI
ENIK _________________________
COST-BENEFI CI U: MENYHRT
CSABA _________________________
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE
INVESTIII:
MODERNIZAR
E STRAZI IN COMUNA EREMITU
SATELE EREMI TU SI MATRI CI
1.2. AMPLASAMENTUL :

J ud. Mures Comuna EREMITU, Satele Eremitu si
Matrici1.3. TITULARUL
INVESTITIEI : PRIMARIA
COMUNEI EREMITU
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI : PRIMARIA
COMUNEI EREMITU
1.5. ELABORATORUL
STUDIULUI :

E.X. coHAAN Xovoutiv E... T9PNENI
1.5.1.ELABORATORUL ANALIZEI COST
BENEFICIU:
S.C. Universum
Consulting SRL
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. SITUATIA ACTUALA

Comuna EREMITU se situeaza n partea de est a judetului Mures, pe valea Nirajului
pe
cursul superior al acestuia.
Ea se nvecineaza din punct de vedere administrativ;
- la est cu orasul Sovata;
- la sud est cu comuna Magherani;
- la sud cu comuna Bereni
- la sud vest cu comuna Vargata;
- la vest cu comuna Hodosa;
- la nord cu comuna Chiheru de Jos;
Principalele cai de comunicatie terestra care strabat comuna sunt :
- DJ 153A ( Ernei Icland Damieni - EREMITU )
- DJ153 ( Reghin - EREMITU Sacadat Sovata )
DJ 153A traverseaza partea de vest a comunei din directia sud-vest spre centrul
comunei avind ca destinatie satul Eremitu.
DJ 153 traverseaza partea de nord si partea de est a comunei din directia nord spre
sud pana la intersectia cu DJ153A dupa care isi schimba directia spre vest cu
destinatia Sovata.
Cele 5 strazi care fac obiectul prezentului studiu sunt situate in satele Eremitu
si Matrici fiecare cu cite 2 strazi la care se adauga inca o strada care asigura
legatura intre cele doua localitati. Traseul strazii de legatura este paralel cu cel al
drumului judetean DJ153A.
Avind in vedere faptul ca nu toate strazile din lucrare au denumiri, acestea au fost
numerotate conventional de la 1-5.
Strada Nr. 1 are o lungime de L1=170m, se desprinde din DJ153 si face legatura
intre drumul judetean si partea de nord-vest a satului Eremitu locuit de rromi.
Strada Nr. 2 are o lungime de L2=1415m, se desprinde din DJ153 si face legatura
intre drumul judetean si partea de sud-est a satului Eremitu locuit de rromi.
Strada Nr. 3 are o lungime de L3=1175m, se desprinde din Strada Nr.2 si are ca
destinatie intersectia cu Strada Nr.4 din Matrici.
Strada Nr. 4 are o lungime de L4=900m, se desprinde din DJ153A si face legatura
intre drumul judetean si partea de sud a satului Matrici locuit de rromi.
Strada Nr.5 are o lungime de L5=545m, se desprinde din DJ153A si face legatura
intre drumul judetean si partea de nord a satului Matrici locuit de rromi.
Toate cele 5 strazi intra in categoria strazilor secundare
Din punct de vedere administrativ toate cele 5 strazi sunt pe teritorul administrativ al
comunei
Eremitu si sunt incluse in intravilanele localitatilor Eremitu resp. Matrici mai putin un
sector de
490 de metri din mijlocul traseului strazii Nr.3 care este in extravilan.
Din punct de vedere topografic, zona studiata este caracteristica celor de deal, cu
rampe si
pante de diferite lungimi care se succed pe intreg traseul.

Din punct de vedere economic, dezvoltarea localitatilor Eremitu si Matrici sunt strns
legate de
mai multe asezari urbane cum sunt Tg. Mures, Reghin, Sovata si Miercurea Nirajului.
Distanta relativ mica si posibilitatile acceptabile de naveta au ncurajat n mod
permanent
migrarea fortei de munca spre intreprinderile si societatile comerciale din asezarile
urbane mai
sus mentionate inhibnd astfel dezvoltarea industriala puternica. Cu toate acestea in
cele
doua sate functioneaza in jur de 16 firme, dintre care 5 in domeniul industrializarii
lemnului iar
restul in domeniul agro-zootehnic si alimentatie publica.
In ultimii ani a inceput sa se dezvolte si turismul rural.
Strazile vor deservi in total 2678 de locuitori din care 719 rromi si vor asigura acesul
pe linga institutiile administratiei publice locale si de stat si la scoli, gradinite, biserici
etc. conform tabel:
Localitatea Numar Din care Scoli Gradinite Biserici Case de Dispensar Dispensar Farmacie Numar
locuitori rromi cultura uman veterinar societ-com
Eremitu 1800 416 1 1 1 1 1 1 1 10
Matrici 878 303 1 1 1 1 0 0 0 6
TOTAL: 2678 719 2 2 2 2 1 1 1 16
Din punct de vedere al componentei traficului, acesta este caracterizat pe de o parte
de
cresterea numarului de autoturisme proprietate personala a localnicilor si cresterea
numarului
de utilaje agricole cu tractiune mecanica achizitionate si folosite de localnici in
agricultura.
Traficul greu in zona este reprezentat de mijloacele de transport care deservesc
temporar
diferite lucrari de constructii.
Starea tehnica actuala a drumului
Starea tehnica generala a strazilor denota o degradare continua a suprafetelor de
rulare acumulate in decursul timpului care in pofida lucrarilor de intretinere executate
de primaria comunei nu satisfac conditiile minime de confort si siguranta circulatiei
impuse de normele nationale in vigoare.
Neajunsurile de ordin general constatate se concretizeaza prin:
- lipsa amenajarii traseelor stadale in plan si spatiu;
- baltirea apei provenite din precipitatii pa calea de rulare;
- existenta gropilor, fagaselor longitudinale si transversale;
- lipsa de intretinere a santurilor de pe marginea strazilor;
- diferentele de nivel si gradul de colmatare al podetelor de acces la
proprietate

Datele tehnice care descriu starea tehnica actuala a strazilor se regasesc in Fisele
Tehnice completate pentru fiecare strada in parte.
2.2. DESCRIEREA INVESTITIEI
Necesitatea si oportunitatea investititei
Modernizarea strazilor face parte din programul de modernizare a infrastructurii
comunei
EREMITU demarat de primaria comunei si se inscrie in strategia de integrare sociala
si
culturala a comunitatilor de rromi de pe raza celor doua sate.
Starea de degradare a drumurilor si lipsa amenajarilor au ca rezultat discomfort
accentuat in
trafic ( praf pe timp uscat / noroi pe timp cu precipitatii ) si duc la solicitari dinamice
majore si
cheltuieli suplimentare la intretinerea autovehiculelor participante la trafic.
Avnd n vedere starea tehnica necorespunzatoare si importanta pe care o au aceste
cai de
comunicatie in viata de zi cu zi a localnicilor si in special in cazul comunitatilor de
rromi care
constituie o majoritate in aceste zone prin asigurarea accesului la biserica, scoala ,
gradinita, camin cultural, se considera necesara si oportuna modernizarea acestor
strazi.
Lucrarile de modernizare propuse a se executa, au menirea de a ridica conditiile de
trafic si
siguranta circulatiei la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva.
In vederea atingerii obiectivului de a elimina neajunsurile cu privire la starea tehnica
actuala a
strazilor se poate opta pentru mai multe solutii tehnice cu privire la alcatuirea
sistemului rutier.
1. Sistem rutier alcatuit dintr-o imbracaminte bituminoasa compusa din
4cm Ba8 + 5cm Bad25 + 10cm Macadam +15cm Balast
Avantaje:
- capacitate portanta corespunzatoare traficului actual si de
perspectiva
- rugozitate ridicata
- durata de viata medie ( 7-10 ani )
- posibilitatea ranforsarii in vederea adaptarii la un trafic
sporit
- posibilitatea de a executa lucrari de tratamente
bituminoase pt. impermeabilizare si marire a rugozitatii
suprafetei de rulare ceeace duce la marirea durabilitatii in
timp a imbracamintii rutiere
Dezavantaje:
- cheltuieli initiale mari care depasesc cadrul finantarii
actuale,
Pret aproximativ : 97 RON / mp
2. Sistem rutier alcatuit dintr-o imbracaminte compusa din 12cm Piatra
Sparta + 15cm Balast amestec optimal
Avantaje:
- cheltuieli initiale mai reduse care nu depasesc cadrul
finantarii
actuale;
- costuri de intretinere scazute;
- straturile de agregate asternute vor constitui o fundatie
corespunzatoare unor viitoare lucrari de consolidare si
impermeabilizare;
Dezavantaje:
- lipsa de impermeabilitate;
- este mai expusa degradarilor rezultate din inghet-
dezghet;
- durata de viata mai redusa;
- degradarile de pe suprafata de rulare vor reaparea relativ
repede;
Pret aproximativ / mp : 23 RON / mp
SISTEMUL RUTIER RECOMANDAT A SE EXECUTA ESTE REALIZAT DIN:
12cm Piatra Sparta
15cm- Balast amestec optimal
20-30cm- Pietruire existenta

Descrierea functionala, constructiva si tehnologica
- Atit Strazile Nr.1 si Nr.2 din satul Eremitu cat si Strazile Nr.4 si Nr.5 din
Matrici leaga cate doua zone cu populatie predominant rroma cu drumul
judetean DJ153 resp. DC153A
- Strada Nr.3 face legatura intre comunitatile de rromi din Eremitu si cel din
Matrici.
- Strazile 1-5. asigura acesul la cea mai apropiata statie de cale ferata cu
ecartament normal de la Sovata sau Reghin.
( Linia de cale ferata cu ecartament ingust care deservea valea Nirajului nu
mai
functioneaza din anul 1997.)
- Tot asa se asigura si accesul la reteaua de drumuri judetene si nationale din
judet.
Lungime totala a retelei stradale care face parte din lucrare: =
4,205 km
Toate cele 5 strazi fac parte din categoria IV si functional sunt strazi secundare.
In vederea ridicarii conditiilor de trafic la cerintele actuale, in cadrul elaborarii
studiului
de fezabilitate s-au avut in vedere:
- asigurarea unei cai de rulare corespunzatoare din punct de vedere tehnico-
economic ;
- amenajarea curbelor n plan si spatiu ;
- asigurarea scurgerii apelor provenite din precipitatii de pe platforma drumului;
- curatirea si reprofilarea santurilor laterale colmatate,
- decolmatarea podetelor colmatate;
- reparatii la podetele existente;
- refacerea acostamentelor cu un strat drenant din balast,
- amenajarea drumurilor laterale;
- amenajarea unor platforme de intalnire acolo unde sunt necesare si limita de
proprietate permite;
- amenajarea racordurilor la drumurile judetene DJ153 si DJ153A
Procesul tehnologic de realizare a sistemului rutier va avea urmatorele faze de
executie:
1. Scarificarea, nivelarea si profilarea pietruirii existente pe intrega
platforma a drumului.
2. Asternerea stratului de balast de 15cm (atit pe carosabil cat si pe
acostamente)
care va fi cilindrat pana la atingerea gradului de compactare
corespunzator.
3. Asternerea stratului de piatra sparta pe o grosime de 12 cm.
4. Cilindrarea si se stropirea alternativa a suprafetei pana la atingerea
gradului de compactare prescris.
In cadrul amenajarii dispozitivelor de scurgere a apelor si a podetelor se
vor executa
urmatoarele tipuri de lucrari:
1. Sapatura mecanica si manuala
2. Taluzare manuala a peretilor de sapaturii
3. Cofrare si turnare betoane in timpane

2.3. DATE TEHNICE ALE LUCRRII
2.3.1. Zona si amplasamentul
Strazile Nr.1 - 5 se afla in comuna EREMITU situat in partea de est a jud. Mures si
fac legatura intre zonele locuite de rromi in si intre satele Eremitu si Matrici.
2.3.2.Statutul juridic a terenului care urmeaza sa fie ocupat
Toate cele 5 strazi pe intreaga lor lungime si suprafata de teren ocupata se afla pe
teritoriul administrativ al comunei EREMITU si fac parte din domeniul public al
comunei.
Realizarea investitiei nu necesita exproprieri.
2.3.3.Situatia ocuparilor definitive de teren
Suprafata ocupata de ampriza strazilor , aprox. 42.000 mp, se afla pe domeniul
public. 4 900mp in extravilan restul de 37.100mp in intravilan. Din suprafat totala se
vor pietrui :
Strada Nr.1 L=170m S=645mp
Strada Nr.2 L=1415m S=8043mp
Strada Nr.3 L=1175m S=5130mp
Strada Nr.4 L= 900m S=5260mp
Strada Nr.5 L= 545m S=2218mp
Nota: Suprafetele de mai sus includ pe linga suprafata carosabilului si supralargirile si
suprafata
racordurilor la alte drumuri
2.3.4. STUDIU TOPOGRAFIC ( ANEXA 1. )
2.3.5. STUDIU GEOTEHNIC ( ANEXA 2. )
2.3.6. Caracteristicile principale ale drumului proiectat
Caracteristicile tehnice principale proiectate ale fiecarei strazi precum si cantitatile de
lucrari necesare a se executa in vederea realizarii parametrilor tehnici si functionali
urmariti in cadrul proiectului se regasesc in FISA TEHNICA a fiecarei strazii, dupa
cum urmeaza:
Pct. B.- Date tehnice care descriu situatia proiectata
Sistem rutier Lungime traseu
Viteza de proiectare Nr. benzi de circulatie
Amenajare in plan (Rmin/max) Latime carosabil /
acostamente
Amenajare in spatiu (Decliv min/max) Pante transversale

Pct. C.- Lista cantitatilor de lucrari necesare
Subpuncte: - Sistem rutier
- Scurgerea apelor
- Platforme de intalnire
- Drumuri laterale
- Siguranta circulatiei
- Lucrari diverse
2.3.6.1. FISE TEHNICE
2.3.7. Recomandari privind exploatarea
Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului pe durata unui interval de
exploatare, este necesara executarea n bune conditii si la timp a lucrarilor de
ntretinere si reparatii curente si periodice.
Lucrarile de ntretinere se executa n tot cursul anului, au caracter continuu si
preventiv.
Lucrarile de reparatii se executa periodic n scopul compensarii partiale sau totale a
uzurii produse asupra drumului.
Este absolut necesara ca print-o ntretinere corespunzatoare a dispozitivelor de
evacuarea a apelor (santuri, drenuri, podete etc) sa se asigure n permanenta
ndepartarea apelor de pe platforma, santuri,taluzuri etc.
Lucrarile de evacuare a apelor au o importanta deosebita si trebuie sa
constituie preocu-parea de baza .
2.3.8. Avantaje si influente socio-economice
Prin realizarea lucrarilor propuse n prezenta documentatie se vor obtine urmatoarele
avantaje:
- reducerea cheltuielilor de exploatare al autovehiculelor;
- marirea sigurantei si vitezei de circulatie.
- va scadea gradul de poluare al aerului si al apei;
- se va reduce poluarea fonica;
Influente socio-economice
- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
- cresterea vitezei de rulare si reducerea duratei de transport pentru transportul de
persoane si
marfuri;
- reducerea consumului de carburanti si economie la costul transporturilor;
- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto,
- atragerea investitiilor cu capital autohton si strain;
- dezvoltarea globala economica a zonei.
2.3.9. Principalele utilaje de dotare a constructiei
Nu este cazul.
2.3.10. Instalatiile aferente constructiilor
Nu este cazul
2.3.11. Utilitati
Nu este cazul
2.3.12. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului
In urma evaluarii impactului asupra mediului lucrarea a fost incadrata in categoria
lucrarilor cu impact redus asupra mediului.
2.3.13. Durata de realizare a lucrarii: 4 luni
2.3.14. Legislatia nationala n vigoare :
- O.G.R. nr. 43 / 1997 aprobata prin L 82 / 1998 , republicata , privind regimul juridic al
drumurilor ;
- O.M.T. nr. 44 / 1998 , pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a
impactului drum mediu nconjurator ;
- O.M.T. nr.45 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea , construirea si
modernizarea drumurilor ;
- O.M.T. nr.46 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice ;
- O.M.T. nr.50 / 1998 , pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor n localitatile rurale ;
- L 50 / 1991 , modificata si completata cu L 453 / 2001 , privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;
- L 137 / 1995 , legea mediului ;
- L 2 / 1968 , privind administrarea teritoriului Romniei ;
- L 107 / 1996 , legea apelor ;
- O.M.F. si O.M.L.P.T.L. 1013 / 873 / 2001 , privind aprobarea structurii , continutul si modul
de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitiile publice de servicii ;
- L 71 / 1996 , privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea I
Cai de comunicatii ;
- O.G. 19 / 1997 , privind transporturile ;
- L 10 / 1995 , privind calitatea n constructii ;
- H.G. 273 / 1994 , privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora ;
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 11 / N / 1994 privind metodologia de calcul al onorariilor si
preturilor pentru proiectare;
Sunt respectate prevederile Directivei Consiliului nr. 85 / 337 / EEC modificata prin Directiva
Consiliului nr. 97 / 11 / EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului.
Transpunerea legislatiei comunitare de mediu a fost aprobata n sedinta de guvern din data
de 20.06.2002 si are corespondent n urmatoarele acte normative din legislatia romnesca :
- OUG de amendare a Legii 137 / 1995 ;
- OM nr. 125 / 1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor social
economice cu impact asupra mediului nconjurator ;
- OM nr. 278 / 1996 pentru aprobarea regulamentului de atestare pentru elaborarea
studiilor de impact asupra mediului si bilanturilor de mediu ;
- L nr. 86 / 2000 pentru ratificarea conventiei privind accesul la informatie, participare a
publicului la luarea deciziei si accesul la justitie n probleme de mediu ( conventia Aarhus
) ;
- L nr. 293 / 2002 de aprobare a OUG 93 / 2001 pentru modificarea L 73 / 2000 privind
FONDUL de MEDIU ;
- L nr. 22 / 2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului
n context transfrontier ( Conventia ESPOO ) ;
- OUG nr. 76 / 2001 pentru simplificarea unor formalitati administrative la nregistrarea si
autorizarea comerciantilor ;
- HG nr. 625 / 2001 pentru aprobarea procedurii de autorizarea a
functionarii comerciantilor.
De asemenea proiectul respecta prevederile Directivei nr. 75 / 440 / EEC privind calitatea
ceruta apelor de suprafata destinata prelevarii de apa potabila.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
.

4. ANALIZA COST-BENEFICIU
5. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
- din fondul bugetului local: ___________________ RON / _____________________
Euro
- din fondul bugetului de stat: ___________________ RON / _____________________
Euro
- credite bancare: ___________________ RON / _____________________
Euro
- fonduri externe nerambursabile: ___________________ RON / _____________________
Euro
6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI
6.1. numar de locuri de munca create in faza de
executie: 4
6.2. numar de locuri de munca create in faza de
operare: 0
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI
7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( in preturi 20.08.2008, 1 euro= 3,5238 lei curs
BNR ) :
836,86 mii lei

din care Constructii Montaj :
715,67 mii lei
7.2. Esalonarea ( INV/C+M ):
ANUL I. 836,86 mii lei / 715,67 mii
lei
7.3. Durata de realizare a lucrarii: 4 luni
7.4. Capacitati
Capacitati UM Str.1 Str.2 Str.3 Str.4 Str.5 Total
Lungime drum m 170 1415 1175 900 545 4205
Numar benzi de circ. buc 1 2 1 2 1
Latime platformei m 4.5 7 4.5 7 4.5
Latime parte carosabila m 3.5 5.5 3.5 5.5 3.5
Clasa Teh./Categ str. IV IV IV IV IV
Santuri de pamint m 340 2560 2050 1680 980 7610
Reparatii podete buc 0 7 6 6 3 22
7.5. Numarul de potentiali beneficiari : 2678 locuitori
7.6. Costul / km de drum: 237,49 euro / 4,205 km = 56.478,002 euro / km
8. Avize si acorduri de principiu
8.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei.
8.2. Certificatul de urbanism
8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor
8.4. Acordul de mediu
ntocmit,
ing. BRDOSI SNDOR