Sunteți pe pagina 1din 2

Practic de specialitate la ING Bank

Grup int: studenii anului III ciclu licen studenii anului I ciclu master studenii anului II ciclu master

Numr de locuri: 10 Beneficii: posibilitatea efecturii practicii n cadrul unei bnci de renume burs - premiu Detalii: la prezentarea ce va avea loc n primele dou sptmni de la nceperea semestrului II

www.fin.ase.ro , www.ase.ro/profin/

TITLU PROIECT :
P RO FI N Meto d e i n o va t i ve pen t r u p ro f esi o n al i z ar e a v i i to ri l o r s p eci a l i s t i din d om eni ul fin a n ci ar ban c ar

PROIECT POSDRU AXA PRIORITAR 2 Corelarea nv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii DOMENIU MAJOR DE INTERVENIE 2.1 Tranziia de la coal la o via activ COD PROIECT:
PO S DRU/ 109/ 2. 1/ G/ 81455