Sunteți pe pagina 1din 38

Dreptul Familiei 10.10.2011.

Curs 1
(2 sub teoretice si speta.-nu se face prezenta la curs)

Raporturile de familie - rap privind casatoria, rudenia, filiatia, adoptia -are un obiect de reglementare propriu ce este dat de aceste raporturi ale familiei Metoda de reglemenare -toate normele sunt imperative (nu se poate deroga de la ele) -relatiile de ocrotire a minorului interesul superior al minorului -in anumite sit este reglementata doar generic conduita partilor Principii generale ale dr familiei - p.egalitatii intre barbat si femeii, p.monogamiei, p.ocrotirii minorului, Calitatea subiectelor de drept - pers fizice si mai putin pers juridica Izvoarele dr familiei ( in sens formal izvor inseamna forma in care sunt exprimate normele acelei ramuri de drept) Interne - codul civil este principalul izvor Internationale -o multime de conventii si tratate (in materie de adoptie,rapire etc.) Cutuma -obicei,are un element obiectiv adik regula de drept si un element subiectiv adica credinta celor care respecta cutuma,este combinatia acestor doua elemente Analogia legii Relatiile de familie Familia = 2 sau mai multe pers legate prin relatii de familie (de casatorie, rudenie, adoptie). Familia este o entitate care a aparut intr-o anumita etapa a dezvoltarii. Notiunea juridica a familiei :

Functiile familiei 1. functia biologica sau demografica 2. functia economica-bugetul familiei,obligatia d intretinere 3. functia educativa

Uniunea libera sau concubinajul Concubinajul - este convietuire de fapt sau menajul comun dintre o femeie si un barbat pe o perioada relativ indelungata fara ca acestia sa fie casatoriti nici intre ei nici cu alte persoane. Mai este socotit ca o casatorie de proba si ceea ce este semnificativ sunt 2 elemente: stabilitatea si continuitatea relatiei dintre cele doa persoane. Conditiile concubinajului : 1. sa fie liber consimtit, 2. -nu trebuie sa incalce ordinea publica sau dr altor persoane 3. -nu trebuie sa fie fondat concubinajul pe o cauza ilicita 4. -poate fi dovedit prin orice mijloc de proba Efectele concubinajului o stare de fapt copii nu beneficiaza de prezumtia de paternitate -concubinii nu pot fi obligati la intretinere -nu pot adopta impreuna un copil-adoptia presupune doar casatoria -daca cumpara bunuri impreuna dreptul comun-sunt socotite dobandite pe cote parti

Logodna de la ebraicul aras angajament. Este reglementata de Codul Civil art 266-270 este definita ca promisiunea reciproca de a incheia casatoria, -starea juridica ce se naste intre cele doua persoane

-actul sa nu fie confundat cu un contract,logodna este un act juridic cu o semnificatie speciala care naste anumite efecte juridice -logodna este facultativa ,nu obliga la incheierea casatoriei, -definim o stare juridica facultativa, premergatoare casatoriei, izvorata din promisiunea reciproca intervenita intre un barbat si o femeie cu scopul de a incheia casatoria. Caractere juridice ale logodnei reperezinta o uniune intre 2 persoane Se poate incheia numai intre un barbat si o femeie Este liber consimtita Este consensualalegea nu impune vro cerinta de forma Se incheie pana la casatorie Se intemeieze pe egalitatea in drepturi a persoanelor logodite Se incheie in scopul incheierii casatoriei

Conditiile de fond pozitive - negative 1.varsta necesara pentru ani 18 ani pt ambii soti (codu nou civil emanciparea minoruluisituatia minorului kre a implinit varsta de 16 ani si care solicita instantei de tutela sa ii acorde acel beneficiu de a obtine capacitatea totala de exercitiu) si ca se pot logodii pers k efect al emanciparii au dobandit capacitatea deplina de exercitiu.Casatoria minorului mai este un caz de a obtine cap de exercitiu deplina. 2.incuvintarea parintilor este un act juridic unilateral ,poate avea forma scrisa sau orala,chiar daca au fost parintii de acord isi pot revoca acest act de vointa,dar sa nu fie abuziva.,in cazul in care este abuziva minorul poate reclama. 3.logodna sa fie numai intre persoane de sex diferit 4.consimtamantul la logodna - conditii-sa provina de la o pers cu discernamant (capacitate intelectiva si bolitiva)

-sa fie exprimat personal -sa fie liber -sa fie neafectat de moralitati -sa fie serios si neindoielnic 5.inexistenta starii civile 6.inexistenta rudeniei firesti 7.inexistenta rudeniei civile ceea prin adoptie 8.inexistenta tutelei 9.inexistenta alienatului si debitului mintal Formalitatile pt incheierea logodnei nu se cere conditiile de forma Dovada logodnei - prin orice mijloc de proba admis de lege Efectele logodnei - comun acord Obligatii reciproce respect, fidelitate, sprijin moral -posibilitatea de a alege regimul -bunirile dobandite in timpul logodnei bunuri de drept comun pe cote parti, pot sa isi faca daruri prin donatie, manual -obligatia de sprijin material reciproc

Dreptul familiei curs 2


Nulitatea logodnei este sanctiunea care intervine atunci cand nu sunt respectate cerintele prevazute de lege pt logodna. Sunt cazuri de nulitate absoluta a logodnei urmatoarele incalcarea dspozitiilor legale privitoare la varsta incheierii logodnei

-Logodna incheiata intre pers de acelasi sex -Nerespectarea dispozitiilor privitoare la consimtamant Pers logodita era casatorita Neresectarea dispozitiilor legale privitoare la rudenie (rudele in linie dreapta se trag unele din altele) Pers logodita era alienat sau debil mintal

Nulitatea presupune 3 aspecte in cazul nulitatii absolute - actiunea este imprescriptibila,nulitatea poate fi invocata de orice pers interesata si de regula nu se acopera cauza de nulitate. In mod exceptional daca pana la ramanerea definitiva a hot judecatoresti de constatare a nulitatii pers respectiva a implinit varsta legala,nulitatea se acopera. Cazurile de nulitate relativa -lipsa incuvintarii prevazute de lege pt minorul care a implinit varsta de 16 ani -vicierea consimtamantului prin eroare,dol sau violenta -lipsa vremelnica a discernamantului -logodna incheiata cu tutorele persoanei respective Actiunea are un caracter pers,poate fi invocata numai de cel care Actiunea in anulare poate fi intentata in termen de 6 luni,care curge de la date diferite in raport de cauza de nulitate.dreptul la actiune nu se transmite mostenitorilor insa acestia pot continua actiunea deja exercitata. -este desfiintata retroactiv in urma nulitatii Incetarea logodnei in ses restrans intervine in 2 situatii - decedeaza unul dintre logodnici si in urma casatoriei incheiata In caz de deces legea prevede dispensa de la restituirea darurilor pe care logodnicii le-au primit

In sens larg intelegem ruperea logodnei.Poate interveni prin act bilateral sau prin act unilateral.

Efectele ruperii logodnei inceteaza dr si obligatiile ce deriva din logodna celor doua pers -pers care a rupt logodna nu poate fi obligat sa se casatoreasca Logodnicii sunt obligati sa restituie darurile pe care le-au primit in considerarea logodnei sau in timpul logodnei.Sunt exceptate darurile obisnuite Actiunea in restituirea darurilor se prescrie in termen de un an,care curge de la data ruperii logodnei.Restituirea se poate face si pe cale voluntara. Plata de despagubiri angajarea raspunderii intervine in urmatoarele situatii Daca o parte rupe logodna in mod abuziv Daca o parte in mod culpabil a determinato pe cealalta sa rupa logodna

Partea in culpa poate fi obligata la despagubiri pt cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei ,precum si pt alte prejudicii cauzate Termenul in care poate fi exercitata actiunea este de un an de la data ruperii logodnei. Clauza penala(intelegerea conventia dintre parti in care acestia isi cuantifica suma in caz de desfiintare ) stipulata pt ruperea logodnei este considerata nescrisa.Partile nu au voie sa incheie o clauza penala. CASATORIE Semnificatii drept fundamental al unei pers de a se casatorii -act juridic incheiat intre 2 pers - institutia juridica a casatoriei ansamblul de norme -sit juridica a celor care s-au casatorit -formalitatile incheierii casatoriei Dpdv al naturii juridice : Caracteristici - Bilateral,solemn si irevocabil

Caracterelei juridice -casatoria este o uniune dintre un barbat si o femeie -este liber consimtita intre soti -casatoria este monogama -este solemna -este laica -se intemeiaza pe egalitatea in drepturi dintre soti -este pt viata -se incheie in scopul intemeierii unei familii Conditiile de fond ale incheierii casatoriei 1) varsta matrimoniala se mai numeste si varsta nubila Regula dpdv al varstei 18 ani atat pt femeie cat si pt barbat Exceptia este cu privire la minorul care a implinit varsta de 16 ani -pt dispensa-sa existe un aviz medical-acest aviz treb sa ateste aptitudinea persoanei de a se casatori. -sa existe incuvintarea parintilor,a tutorelui sau persoana sau inst care exercita autoritatea parinteasca.incuvintarea se da in forma scrisa la instanta competenta sa incheie casatoria.ea reprezinta un act juridic unilateral care poate fi revocat pana in momentul in care se incheie casatoria.de asemenea este un act personal. Acordarea dispensei instanta de tutela Varsta minima 16 ani Varsta maxima nu exista o limita de varsta maxima. Daca dif de varsta intre soti este prea mare se poate vb eventual despre o casatorie fictiva fiind caz de nulitate absoluta a casatoriei.

2) Diferenta de sex 3) Consimtamantul la casatorie - trebuie exprimat personal si impreuna de catre viitorii soti fiind exclusa casatoria prin reprezentare.Trebuie exprimat expres prin raspunsuri succesive si afirmative ale viitorilor soti la intrebarea ofiterului de stare civila.Trebuie exprimat in mod public in prezenta a doi martori.Trebuie sa fie constatat in mod direct de catre ofiterul de stare civila. Lipsa consimtamantului poate fi materiala sau psihica.Lipsa materiala intervina atunci cand ofiterul de are civila se afla in eroare la raspunsul unuia dintre cei doi.Lipsa psihica intervine atuni cand raspunsul este afirmativ dar nu are discernamant,nu are capacitate de exercitiu. Viciile de consimtamant ale casatoriei -eroare are un cam de aplicare restrans,in sensul ca vizeaza doar identitatea fzica a celuilalt viitor sot. -dolul (viclenie) este o eroare provocata.elementul subiectiv eroare iar elementul obiectivAre un camp mai larg decat eroarea insa trebuie sa vizeze elemente care sunt necesare pt incheierea unei casatorii. -dolul poate imbraca si forma reticentei omiti ceva -violenta poate imbraca forma de violenta fizica si violenta psihica. Simpla temere reverentiara nu constituie viciu de consmtamant. 4) Inexistenta bigamiei 5) inexistenta rudeniei firesti in linie colaterala pana la gradul 4 6) inexistenta rudeniei civile se naste din adoptie 7) inexistenta tutelei 8) inexistenta alienatiei sau debilitatii mintale

9) aprobarea prealabila a conducatorului institutiei in care este angajat preotul militar legea 195/2000 casatoria preotului militar cu o pers apatrida sau care nu are cetatenie romana.

Dreptul familiei - curs III 17.10.2011

4. Persoana logodita era casatorita 5. Nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la rudenie. 6. Persoana logodita era alienat sau debil mental. Nulitatea are un regim juridic care in esenta presupune 3 aspecte: -Actiunea este imprescriptibila -Nulitatea poate fi invocata de orice persoana interesata -De regula, nu se acopera cauza de nulitate In mod exceptional daca pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de constatare a nulitatii persoana respectiva a implinit varsta legala, nulitatea se acopera.

Cazurile de nulitate relativa 1. Lipsa incuviintarii prevazute de lege pentru minorul care a implinit varsta de 16 ani. 2. Vicierea consimtamantului prin eroare dol sau violenta. 3. Lipsa vremelinica a discernamantului. 4. Logodna incheiate cu tutorele persoanei respective. Actiunea in anulare poate fi intentata in termen de 6 luni, care curge de la date diferite in raport de cauza de nulitate. Dreptul la actiune nu se transmite mostenitorilor, insa acestia pot continua actiunea deja exercitata.

Incetarea logodnei Sens restrans, intervine in 2 situatii si anume cand a fost incheiata casatoria persoanelor respective, devin soti. A 2-a situatie, Decedeaza unul dintre logodnici, moartea fizic constatata, certificat de deces, declararea judecatoreasca a mortii a unuia dintre logodnici legea prevede dispensa de la restituirea darurilor pe care logodnicii i-au primit. In sens, larg incetarea logodnei, include si ruperea logodnei. Poate interveni prin act bilateral sau prin act unilateral. Cand vorbim de rupere prin act unilateral facem distinctia cand ruperea se produce din motive intemeiate si neantemeiate. Ruperea logodnei presupune regula simetriei juridice. Efectele ruperii logodnei Inceteaza regulile si obligatiile ce deriva din statutul unei persoane logodite. Efecte patrimoniale. Restituirea darurilor si obligarea la despagubiri pentru ruperea abuziva. Logodnicii sunt obligati sa restituie darurile pe care le-au primit in considerearea logodnei sau pe timpul logodnei, sunt exceptate de la obligatia de restituire darurile obisnuite, ex. un buchet de flori. :) Sumele de bani primite cu titlu de dar se restituie la valoarea actualizata fara dobanzi, dobanzile se platesc doar de la data cererii de chemare in jduecata. Daca bunul nu mai exista . Actiunea in restituirea darurilor se prescrie in termen de un an care curge de la data ruperii logodnei. Restituirea se poate face si pe cale voluntara. Al 2-lea efect patrimonial, angajarea raspunderii intervine in urmatoarele situatii, 1. Daca o aprte rupe logodna in mod abuziv. 2. Daca o parte in mod culpabil a determinat-o pe cealalta sa rupa logodna. Natura juridica, forma intermediara de raspundere, raspunderea pentru exercitarea abuziva a unui drept. Cat priveste intinderea raspunderii, partea in culpa paote fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei precum si pentru orice alte prejudicii cauzate.

Termenul in care poate fie exercitata actiunea, este de un an de la data ruperii logodnei. Clauza penala stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa.

CASATORIA Notiunea de casatorie casa = coliba sau bordei, torus = pat conjugal. Notiunea de casatorie are mai multe semnificatii, drept fundamental al unei persoane de a se casatori. Act juridic care intervine intre persoanele respective. Instituita juridica a casatorie, ansamblul de norme juridice care reglementeaza casatoria. Statutul legal al persoanelor care s-au casatorit. Formalitatile incheierii casatoriei. Din punct de vedere al naturii juridice, casatoria este act juridic sui generis de dreptul familiei, bilateral, solemn si irevocabil.

Caracterele juridice ale casatoriei, Casatoria este o uniune dintre un barbat si o femeie. liber consimtita intre soti. monogama. solemna, se incheie dupa anumite formalitati in anumit cadru. laica, produce efecte casatoria civila. se incheie pe viata. se intemeiaza pe egalitatea in drepturi dintre soti. se incheie in scopul intemeierii unei familii.

Conditiile de fond ale incheierii casatoriei.

1. Varsta matrimoniala(nubila), casatoria se poate incheia de la varsta de 18 ani, atat pentru barbati cat si pentru femei, din pct de vedere biologic atunci cand respectivele persoane au ajuns la pubertate. Exceptie, minorul care a implinit varsta de 16 ani, acest minor se poate castori daca a obtinut dispensa de varsta: sa existe motive temeinice pentru respectiva casatorie, exista un aviz medical, acest aviz trebuie sa ateste aptitudinea persoanei pentru a se casatori atat fizica cat si psihica, exista incuviintarea parintilor, a tutorelui, a persoanei sau institutiei care exercita drepturile parintesti, incuviintarea se da in forma scrisa la Primaria competenta sa incheie casatoria, ea reprezinta un act juridic unilateral care poate fi revocat pana in momentul in care se incheie casatoria, de asemenea este un act personal. Daca exista neantelegeri intre parinti sau daca refuza in mod abuziv, minorul se poate adresa instantei de tutela, se pronunta o hotarare judecatoreasca ina cest sens, sau daca parintii au revocat in mod abuziv. Varsta maxima, nu exista o limita de varsta maxima. Diferenta de varsta dintre soti, nu exista o astfel de cerinta, daca diferenta dintre soti este prea mare, se poate vorbi despre o casatorie fictiva. 2. Diferenta de sex. 3. Consimtamantul la casatorie, liber, serios, exprimat in cunostinta de cauza, emane de la o persoana cu discernamant. Consimtamantul trebuie exprimat de ambii soti, este exclus consimtamantul printr-o reprezentare, trebuie exorimat exprimat prin raspunsuri succesive si afirmative ale viitorilor soti la intrebarea ofiterului de stare civila daca vor sa se casatoreasca. Consimtamantl trebuie exprimat in mod public in prezenta a 2 martori. Consimtamantul trebuie constatat direct de catre ofiterul de stare civila. Lipsa consimtamantului poate fi materiala sau psihica. Materiala, atunci cand ofiterul de stare civila se afla ine eroare, lipsa psihica in situatia in care persoana raspunde afirmativ dar este lipsit de capacitatile mintale, alienat mintal, debil mintal, sau o stare vremelnica de

Viciile consimtamantului la casatorie - Eroarea, dolul si violenta.

Eroarea are un camp de aplicare restrans, in sensul ca vizeaza doar indentitatea fizica a celuilalt sot. Dolul se mai numeste si viclenie, 2 elemente, elementul subiectiv - eroarea, si elementul obiectiv manierele dolosive. Trebuie sa vizeze elementele care sunt necesare pentru incheierea unei casatorii. Dolul poate imbraca si forma reticentei, spre ex. comunicarea starii de sanatate o boala care ar avea consecinte asupra casatoriei. Violenta poate imbraca forma de violenta fizica si violenta psihica. Simpla temere referentiara nu constituie viciu de consimtamant, (respectul pe care il ai fata de parinti sau fata de alti reticienti). 4. Inexistenta bigamiei, este interzisa casatoria persoanei care este deja casatorita. 5. Inexistenta rudeniei firesti, interzisa casatoria in linie dreapta indiferent de grad, in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv. 6. Inexistenta rudeniei civile. 7. Inexistenta tutelei. 8. Inexistenta alienatiei sau debilitatii mentale. Aprobarea prealabila institutiei in care este angajat a protului militar legea 195/2000 care prevede aceasta conditie la casatoria preotului militar cu o persoana apatrida sau cetatenie romana.

Dreptul familiei 24.10.2011

Casatoria - Formalitatile pt incheierea casatoriei 1.formalitati premergatoare este prevazuta o obligatie pt ambii soti,de a-si comunica starea de sanatate.-aspect pulmonar,serologic,veneric si neuro-psihic.

-Declaratia de casatorie-este actul prin care viitorii soti isi manifesta vointa in vederea incheierii casatoriei. -semnarea -Publicarea declaratiei de casatorie in extras la sediul primariei si pe pagina de internet al acesteia.in extras si la resedinta unuia dintre soti.date-date civile ale sotilor,incuvintarea parintilor sau tutorelui in cazul minorului,instintarea ca orice persoana poate face opozitie la casatorie in termen de 10 zile de la afisarea si data afisarii. Reinoirea declaratiei de casatorie este necesara in urmatoarele situatii cand viitorii sot doresc sa modifice declaratia initiala si cand acea casatorie nu a fost incheiata in 30 de zile de la afisarea declaratiei. -Opozitia la casatorie actul prin care o persoana aduce la cunostina ofiterului de stare civila existenta unei imprejurari de fapt sau de drept care impiedica incheierea casatoriei.

Conditii - sa fie facuta in scris,sa arate imprejurarea care se opune la incheierea casatoriei,sa arate dovezile pe care se sprijina,semnatura persoanei respective. Este o informare pt ofiterul de stare civila. Daca din dovezi rezulta ca nu este intemeiata incheie casatoria. Dovezi insufieciente-amana casatoria Daca opozitia este intemeiata nu va incheia casatoria 2.formalitati Privind incheierea casatoriei sunt guvernate de solemnitate si publicitate. Solemnitatea rezulta din mai multe elemente se incheie in fata unei autoritati, -Se incheie in prezenta a doi martori - intr-un anume loc -in prezenta efectiva si concomitenta a viitorilor soti

-viitorii soti trebuie sa isi exprime personal consimtamantul Publicitatea casatoriei rezulta din faptul ca este permis accesul publicului la incheierea casatoriei. Locul si timpul incheierii casatoriei Loc-localitatea incheierii casatoriei,la alegerea viitorilor soti.La sediul primariei.concordanta intre codul civil si legea 119/1996 permite casatoria pe o nava sub pavilion romanesc daca viitorii soti sunt cetateni romani iar nava se afla intr-o calatorie inafara apelor teritoriale romane. La starea civila actul de stare civila si certificat al starii civile Timpul incheierii casatoriei data incheierii casatoriei se stab de ofiterul starii civile la expirarea termenului de 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie.Daca exista motive intemeiate se poate deroga de la aeasta regula..daca depaseste 14 zile se reinoiesc analizele iar mai lunga de 30 de zile se reface tot. Momentul incheierii atunci cand ofiterul starii civile ia consimtamantul viitorilor soti si ii declara casatoriti. Persoana care incheie casatoria ofiterul starii civile primar,sefii misiunilor diplomatice ,comandantii de nave. Competena ofiterului de stare civila competenta materiala este determinata de calitatea persoanei respective si de atributiile ce i-au fost conferite.Casatoria incheiata de catre o pers care nu avea abilitare legala,este in principiu lovita de nulitate. -competenta teritoriala determinata de limitele unitatii administrativ teritoriale respective Martorii la casatorie 2 martori,sa ateste ca sotii si_au exprimat consimtamantul in public.nu pot fi martori minorii ce nu au implinit varsta de 14 ani,persoanele puse sub interdictie judecatoreasca,persoanele care datorita unei deficiente fizice sau psihice nu au aptitudinea de a atesta exprimarea consimtamantului. Celebrarea casatoriei 1.verifica identitatea viitorilor soti

2 verifica prezenta a doi martori 3.constata ca sunt indeplinite conditiile legale pt incheierea casatoriei 4 ia consimtamantul viitorilor soti 5 declara incheiata casatoria 6 citeste sotilor dispozitiile legale privind drepturile si obligatiile acestora 7 intocmeste actul de casatorie Intocmeste actul de casatorie civila in doua exemplare originala Cei doi martori si ofiterul de stare civila se semneaza Pe actul de casatorie ofiterul de stare civila va mentiona regimul matrimonial ales de catre soti,de asemenea ofiteerul de stare civila trebuie sa comunice din oficiu la registru national matrimonial la regimurilor matrimoniala si la notarul public care a autentificat conventia matrimoniala ,o copie de pe actul de casatorie .se elibereaza certificatul de casatorie si livretul de familie ( arata componenta respectivei familii).De asemenea ofiterul anuleaza actul de identitate al sotului care si-a schimbat numele prin casatorie. Dovada casatoriei certificatul de casatorie,iar in situatii prevazute de lege (reconstituire sau intocmire ulterioara a actelor) se poate admite orice mijloc de proba stabilit de lege. Celebrarea religioasa a castoriei Efectele casatoriei - principalul efect Nasterea unei familii Relatiile personale intre soti principiul egalitatii intre soti. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor indatorirea de respect reciproc, indatorirea de fidelitate sau de credinta, indatorirea de sprijin reciproc, indatorirea de coabitare sau de convietuire,indatorirea conjugala, indatorirea sotilor cu privire la nume unul dintre soti sa ia numele celuilalt-sa aleaga ca nume comun numele lor reunite, in aceasi ordine-unul dintre soti isi pastreaza numele dinaintea casatoriei iar celalalt sot poarta numele lor reunite.

Efectele casatoriei cu privire la capacitatea deplina de exercitiului a sotului minor

Efectele cu privire la relatiile patrimoniale regimul matrimonial se alege din cele trei forme.

-anumite dispozitii care se aplica in orice casatorie regimul primar acesta impreuna cu regimul matrimonial ales de catre soti formeaza carta patrimoniala a casatoriei.

CURSUL 5 Regimul patrimonial al casatoriei Dispozitiile aplicabile in perioadele normale ale casatoriei: Reprezentarea intre soti, un sot poate sa dea mandat celuilalt sot, sa il reprezinte atunci cand este nevoie de consimtamantul sau pentru incheierea de acte juridice. Mandat special asupra unui anumit act, fiecare act in parte. Locuinta familiei(locuinta comuna a sotilor sau locuinta unde se afla copiii comuni ai sotilor). Locuinta familiei poate fi bun comun in devalmasie sau coproprietate, bun exclusiv al unuia dintre sot, bun inchiriat de catre unul sau ambii dintre soti, sau un orice alt titlu. Aceasta locuinta a familiei poate fi notata in cartea funciara si poate cere efectuarea acestei operatiuni. Normele prin care aceasta locuinta este protejata. Prima categorie de norme, niciunul dintre soti nu poate dispune de drepturile privind locuinta familiei si nici nu poate incheia acte de afecatare a folosintei acesteia fara consimtamantul scris al celuilalt sot chiar daca este proprietarul exclusiv al acelui imobil. A doua categorie de norma care asigura protectie locuintei familiei, niciunul dintre soti nu poate dispune de bunurile care mobileaza sau decoreaza locuinta familiei si nici nu le poate deplasa din locuinta fara acordul scris al a celuilalt sot chiar daca este proprietarul lor exclusiv. Incalcarea acestor dispozitii atrage anularea actului daca a fost realizata notarea in cartea funciara, in caz contrar sotul care nu si-a dat acordul poate cere doar daune interese, evident daca actul la prejudiciat. Sotul interesat se poate adresa instantei de tutela pentru a fi

autorizat de a incheia acte in legatura cu locuinta sau cu mobilarea locuintei. Daca locuinta familiei se afla intr-un imobil inchiriat se asigura locuinta ambilor soti chiar daca numai unul este titular al contractului sau acel contract a fost incheiat inainte de casatorie. O a treia categorie de dispozitii vizeaza cheltuielile casatoriei, cheltuielile pentru menajul si intretinerea copiilor. Ambii soti au obligatia sa suporte cheltuielile casatoriei. Sotii au libertatea de a conveni prin conventie matrimoniala asupra cuantumului contributiei la cheltuielile casniciei. Contributia la cheltuielile casniciei poate fi in bani sau in natura fiind considerata o asemenea contribuitie inclusiv munca in gospodarie sau pentru cresterea si ingrijirea copiilor. In lipsa unei prevederi in sens contrar contributia trebuie sa fie in functie de mijloacele fiecarui sot. Situatia unor acte juridice intre soti: Sotii pot incheia intre ei orice tip de acte juridice privind bunurile lor, vanzare, donatie, schimb, etc. Operatiunile bancare: oricare dintr soti poate face singur depozite bancare si realiza operatiuni in legatura cu acestea fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt(cand banii sunt sume de bani proprii). Exercitarea unei profesii: Sotii au libertatea alegerii profesiei fara a fi nevoie de consimtamantul celuilalt in aceleasi conditii pot schimba profesia si pot inceta raporturile de munca prin demisie. Sotii au libertatea de a dispune de veniturile incasate din exercitarea profesiei cu respectarea obligatiei de a contribui la cheltuielile casatoriei. Natura juridica a acestor venituri depinde de regimul patrimonial ales de soti. Comunitate conventionala, soarta salariului depinde de conventia partilor. Dreptul la compensatie: atunci cand un sot contribuie la exercitarea profesiei de catre celalalt sot, C. Civil ii acorda posibilitatea de a fi compensat. Participarea efectiva a unuia dintre soti la activitatea profesionala a celuilalt in masura in care depaseste obligatia de a contribui la intretinerea familiei si sprijin material reciproc , genereaza dreptul la compensatie al sotului respectiv in masura imbogatirii sotului beneficiar. Dreptul la informare: Codul Civil prevede dreptul fiecarui sot de a cere celuilalt sa-l informeze in legatura cu bunurile veniturile si datoriile sale iar in cazul unui refuz nejustificat se poate adresa instantei de tutela. Cea de-a 2 categorie de norme imperative aplicabile pe perioada de criza conjugala:

Extinderea judiciara a...: Codul Civil instituie mandatul judiciar care reprezinta solutia aflata la indemana unuia dintre soti in situatia in care celalalt este in imposibilitatea de a-si manifesta vointa. In aceste situatii, sotul celui aflat in imposibilitatea mentionata poate cere instantei de tutela incuviintarea de a-l reprezenta pe acesta pentru exercitarea drepturilor potrivit regimului matrimonial. Limitarea judiciara a puterilor unuia dintre soti: In cazul in care interesele familiei sunt puse in pericol grav prin incheierea unor acte juridice de catre unul dintre soti, celalat sot poate cere instantei de tutela ca pentru o perioada determinata care nu poate depasi 2 ani dreptul de a dispune de anumite bunuri sa se faca numai in baza consimtamantului sau expres. Incalcarea acestor dispozitii este sanctionata cu nulitatea relativa. Regimurile matrimoniale regelementate de Codul Civil: Potrivit reglementarii in vigoare sotii au 3 variante cu privire la regimurile matrimoniale, comunitate conventionala, . Princioiul mutabilitatii, posibilitatea de schimbare a regimului matrimonial in timpul casatoriei. Viitorii soti isi stabilesc prin acordul lor regimul matrimonial aplicabil sau modofoca acest regim. Aceasta conventie matrimoniala are o cauza juridica specifica (afectio conjugalis). Caracterele juridice ale conventiei patrimoniale: 1. Este un act juridic bilateral 2. Un act solemn 3. Un act complex, care poate include mai multe acte juridice, ce isi pastreaza fiecare individualitatea. 4. Este un act sinalagmatic 5. Este un act accesoriu casatoriei 6. Este un act public fiind supus unor formalitati menite sa asigure opozabilitatea fata de terti 7. Nu este susceptibila in principiu de afecatare de modalitati (termen, conditie, sarcina) exceptie, partile pot sa stabileasca prin conventia matrimoniala un termen pe perioada .

Conditiile de valabilitate a conventiei matrimoniale: Conditiile de fond (obiect, cauza, consimtamant si capacitate) Din pct de vedere al capacitatii opereaza un principiu, ca poate incheia conventie matrimoniala doar persoana care are capacitate de a se casatori. Minorul de 16 ani poate incheia conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului legal si cu autorizarea instantei de tutela, nerespectarea acestor dispozitii este sanctionata cu nulitatea relativa.

Consimtamantul este supus regulilor generale in materie de acte juridice. Consimtamantul trebuie dat in fata notarului public de ambii soti personal, sau prin mandatar cu procura speciala si autentica si cu un continut predeterminat. Consimtamantul poate fi viciat prin eroare dol sau violenta (excludem leziunea) iar spre deosebire la incheierea casatoriei, eroarea nu este limitata doar la identitatea fizica a celuilalt. Obiectul conventiei matrimoniale este supus atat unor limite generale constand in dispozitiile imperative ale legii si bunele moravuri cat si unor limite speciale si anume: 1. Interzicerea derogarii de la regimul matrimonial ales. 2. Interzicerea derogarii care aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti si devolutiunii succesorale legale. Aceasta conventie poate include o clauza de preciput, ce reprezinta acordul de vointa a viitorilor soti sau dupa caz al sotilor cuprins in conventia matrimoniala in virtutea careia sotul supravietuitor este indrituit sa preia fara plata inainte de partajul mostenirii unul sau mai multe bunuri comune aflate in devalmasie sau in coproprietate, ea poate fi stipulata in beneficiul ambilor soti sau doar unuia dintre ei. Cauza conventiei matrimoniale, este una speciala, afectio conjugalis care presupune ca partile intentioneaza sa se casatoreasca, sau dupa caz doresc sa-si modeleze viata de familie in raport de regimul patrimonial ales.

CURSUL 6

Efectele patrimoniale ale casatoriei Conventia matrimoniala: aceasta conventie se poate incheia de catre viitorii soti sau de catre soti, in timpul casatoriei acestero. Conventia este lovita de caducitate in situatia in care respectiva casatorie nu se mai incheie si atunci cand instanta de tutela a dispus modificarea judiciara a regimului matrimonial. Aceasta conventie se incheia la notarul public printr-un inscris autentificat, nu e neaparat personal, se poate face prin mandatar cu procura speciala, autentica. Publicitatea conventiei matrimoniale este determinata de asigurarea opozabilitatii fata de terti. In primul rand mentiunea pe actul de casatorie facuta de ofiterul de stare civila, inscrierea in registrul national notarial. In al 3-lea rand de natura bunurilor si ocupatia

acestora, inscriere in cartea funciara sau in registrul comertului daca unul dintre soti este comerciant sau alte registre prevazute de lege. In situatia in care unul sau ambii dintre soti simuleaza conventia matrimoniala, actul secret este valabil numai intre parti. Modificarea conventiei matrimoniale, 1.inainte de incheierea casatoriei si 2.dupa incheierea casatoriei. 1. Se poate face oricand in totalitate sau in parte cu respectarea cerintelor prevazute de lege. 2. Dupa incheiera casatoriei modificarea conventiei matrimoniale poate interveni doar dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei. Atat incheierea cat si modificarea conventiei matrimoniale se cere incuviintarea instantei de tutela. Cand se produc prejudicii pentru terti acestia au 2 instrumente juridice: pot invoca inopozabiltiatea, cand nu s-au indeplinit formele de publicitate 2. Au la dispozitie actiunea revocatorie sau pauliana, cand nu s-au indeplinit formele de publicitate. Nulitatea conventiei matrimoniale nulitate absoluta si nulitatea relativa. Nulitatea absoluta intervine in urmatoarele situatii: 1. Cand lipseste consimtamantul 2. Cand se adopta clauze prin care se deroga de la dispozitiile imperative 3. Cand se aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti si devolutiunii succesorale legale 4. Cand nu s-a respectat forma impusa de lege 5. Cand conventia a fost incheiata de minorul sub 16 ani. Nulitatea relativa intervine in umratoarele situatii: 1. Vicierea consimtamantului prin eroare dol sau 2. Lipsa incuviintarii sau autorizarii prevazute de lege Incetarea regimului matrimonial, regula este ca regimul matrimonial se aplica pe toata durata casatoriei el putand fi modificat sau schimbat prin conventia partilor daca a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei, in cazul desfacerii casatoriei, regimul matrimonial

inceteaza la data introducerii cererii de divort. La cererea partilor instanta de tutela poate hotara incetarea regimului matrimonial la data separarii in fapt a sotilor. Lichidarea regimului matrimonial, este operatiunea juridica prin care sotii isi separa patrimoniile. Presupune in principiu urmatoarele; 1. Preluarea bunurilor proprii de fiecare dintre soti. 2. Impartirea sau partajul bunurilor comune daca exista. 3. Regularizarea datoriilor

Regimul comunitatii legale, este aplicabil ori de cate ori sotii nu au incheiat conventie matrimoniala. 1. comunitatea legala. Identificam 3 mase de bunuri bunurile prorpii ale sotului, ale sotiei si bunurile comune. Ceea ce se dobandeste pe parcursul acestui regim, bunurile respective se prezuma a fi comune. Masa bunurilor comune ale sotilor se compune din urmatoarele: veniturile din munca, banii cuveniti cu titlu de pensii in cazul asigurarilor sociale si alte asemena venituri precum si veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala daca creanta privind incasarea lor este scadenta in timpul comunitatii. 2. Bunurile mobile dobandite inainte de casatorie pentru care nu s-a intocmit un inventar. 3. Toate celelalte bunuri care nu fac parte din categoriile de bunuri proprii expres prevazute de lege, comunitate patrimoniala in devalmasie.

Categoriile de bunuri proprii sunt urmatoarele: 1. Bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune. 2. Bunurile de uz personal (imbracaminte, incaltaminte)

3. Bunurile destinate exercitarii profesiei unui sot, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri. 4. Drepturile patrimoniale de... asupra creatiei sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat. 5. Bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literale, schitele sau proiectele artistice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri. 6. Indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu materiala sau moral adus unuia dintre soti. 7. Bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu precum si bunul dobandit in schimbul acestora (subrogatie reala). 8. Fructele bunurilor proprii, (naturale, industriale si civile) 9. Bunurile dobandite anterior incheierii casatoriei sau aplicarii comunitatii legale pentru care s-a intocmit inventarul prevazut de lege. Dovada burilor, calitatea de bun comun nu trebuie dovedita iar pentru bunurile proprii dovada se face prin orice mijloc de proba prevazuta de lege. In cadrul regimului comunitatii legale datoriile comune ale sotilor sunt expres si limitatiiv prevazute de lege. Datoriile comune sunt expres si limitatiiv...sunt datorii comune urmatoarele: 1. Cheltuielile facute in legatura cu administrarea conservarea sau dobandirea bunurilor comune 2. Obligatiile contractate de soti impreuna 3. Obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei. 4. Repararea prejudiciului cauzat prin insusirea de catre unul dintre soti a bunurilor unui tert daca prin aceasta a sporit valoarea bunurilor comune. Asa cum bunurilor pot fi proprii sau comune inseamna ca sotii au 2 categorii de creditori, creditori proprii si creditori comuni,

-din punct de vedere al regimului juridic diferenta daca masa bunurilor comune nu este suficienta pentru acoperirea datoriilor comune creditorul comun urmareste bunurile proprii pentru indestularea creantei sale. Noul C.C. insitituie solidaritatea. Datoria comuna este acoperita prin urmarirea bunurilor comune in subsidiar pentru completarea creantei sotii raspund solidar cu bunurile proprii. (Drept de retentie) beneficiu de discutiune Datoria proprie este achitata cu bunuri proprii daca acestea sunt insuficiente se poate cere partajul bunurilor comune in limita necesara acoperirii creantei. Gestiunea bunurilor sotilor la comunitatea legala, gest bunurilor sotilor are la baza egalitatea acestora si se realizaeaza prin urmatoarele sisteme: 1. Gestiunea paralela (concurenta) 2. Gestiunea comuna (cogestiunea) 3. Gestiunea exclusiva Regula este gestiunea paralela in virtutea careia fiecare dintre soti are in principiu puterea de a gestiona singur comunitatea de bunuri incheind acte de conservare, de administrare, de folosinta, de dobandire a bunurilor comune, acte de instrainare cu titlu oneros sau de grevare a bunurilor mobile a caror instrainare nu este supusa unor forme de publicitate precum si daruri obisnuite, toate aceste acte le realizeaza singur in virtutea legii. II. Gestiunea comuna sau cogestiunea impune ca incheierea unor acte de dispozitie cu privire la anumite bunuri comune sa aiba loc doar in baza consimtamantului expres al almbilor soti. Sunt vizate urmatoarele acte: 1. Acte de instrainare si de grevare a imobilelor. 2. Acte de dispozitie cu titlu oneros cu privire la bunurile mobile supuse unor forme de publicitate. 3. Acte cu titlu gratuit intre fii privind bunurile mobile cu exceptia darurilor obisnuite. 4. Schimbarea destinatiei bunului comun.

5. Acte de dispozitie cu privire la bunurile comune constituite ca aport la o societate comerciala. III. Gestiunea exclusiva presupune ca pentru incheiera anumitor acte intervine doar unul dintre soti. Bunurile comune destinate exercitarii profesiei, depozitele bancare, etc. Sub imperiul C. fam. Se imparteau la desfacerea casatoriei si in mod exceptional pentru motive temeinice si in timpul castoriei. Oricand in timpul comunitatii sotii isi pot imparti in totalitate sau in parte bunurile comune. Acest partaj al bunurilor comune se poate realiza sub 2 formalitati: partaj voluntar facut la notarul public sau prin hotarare judecatoreasca. Hotararea de partaj are efect constitutiv noul C.Civ. Regimurile matrimoniale conventionale II. Regimul matrimonial al separatiei de bunuri, in cadrul acestui regim nu exista bunuri comune. Dispare acea prezumtie de la comunitatea legala. Bunuri proprii ale sotului si ale sotiei. Indiferent de regimul matrimonial ales de catre soti se aplica si regimul primar. Aceasta situatia a separatiei bunurilor aparent ca o solutie echitabila, munca in gospodarie si pentru cresterea copilului nu-i confera nici un drept pentru bunurile celuilalt sot. Datoriile sotilor in cadrul acestui regim patrimonial, sunt datorii proprii. Incetarea si lichidarea regimului separatiei de bunuri. Incetarea intervine in urmatoarele situatii: 1. La schimabrea conventionala 2. La incetarea, nulitatea sau desfacerea casatoriei Lichidarea implica urmatoarele operatiuni: 1. Identificarea bunurilor proprii ale fiecaruia dintre soti 2. Partajul evenutalelor bunuri dobandite in coproprietate 3. Plata reciproca a eventualelor creante intre soti precum si plata creditorilor Regimul matrimonial al participarii la achizitii 71/2001 este o varianta a regimului separatiei de bunuri la care se aplica regulile mentionate anterior, anumite particularitati exista in ceea ce priveste lichidarea acestui regim care presupune urmatoareale operatiuni:

1. Determinarea patrimoniului initial al fiecaruia dintre soti 2. Determinarea patrimoniului final al fiecaruia dintre soti 3. Stabilirea valorii maselor de achizitii nete ale fiecaruia dintre soti 4. Stabilirea creantei de participare 5. Plata creantei de participare. III. Regimul matrimonial al comunitatii conventionale se construieste prin derogare de la dispozitiile comunitatii legale. Presupune 2 categorii de bunuri respectiv bunuri comune si bunuri proprii. Prin conventia matrimoniala sotii pot mari sau restrange sfera bunurilor comune si pot conveni in acelasi mod cu privire la datoriile comune. De asemeana a fost stabilit reguli derogatorii cu privire la gestiunea bunurilor comune in situatia lichidarii regimului matrimonial partile pot sa convina asupra unor clauze inegale de partaj, asupra atribuirii cu preferinta a unor bunuri sau asupra unei clauze de preciput. Mai sunt efectele casatoriei cu privire la capacitatea de casatorie a sotului minor, casatoria conduce la dobandirea capacitatii depline de exercitiu de catre minor.

CURSUL 7 Nulitatea cstoriei: n general, nulitatea intervine n cazul nerespectrii unor condiii de lege. Nulitatea prezint o serie de particularitti:

Intervine n cazul unei cstorii lipsite de valabilitate inc de la nceput. Nulitatea, produce efecte retroactiv. dup modul stab de lege: nulitate expres si virtual.

nulitate absolut: cstoria ncheiat n cazul lipsei vrstei matrimoniale. n aceasta situaie, nulitatea poate fi acoperit dac pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, dac apar urmtoarele situaii: 1- persoana respectiv a mplinit vrsta prevzut de lege, persoana a ramas insrcinata sau a dat natere unui copil. 2- cstoria unei persoane deja cstorit.(BIGAMIE) 3- cstoria ncheiat intre rude - n linie dreapt sau n linie colateral pana la gradul 4. 4- ntre persoanele de acelai sex. 5- lipsa diferenierii sexuale. 6- lipsa consimmntului exprimat personal i liber.(absenta materiala: absenta persoanei) 7- cstoria ncheiat de alienatul sau debilul mental. 8- lipsa solemnitii celebrrii cstoriei. 9- lipsa de publicitate la ncheierea cstoriei. 10- Necompetena ofierului de stare civil. (inclcarea competenei materiale) 11- frauda la lege (la ncheierea cstoriei, soii urmresc un alt scop dect acela de a ntemeia o familie i anume s se sustrag rigorilor legii.) 12- cstoria fictiv: 1- consimmntul exprimat de unul sau de ambii soi, s nu reflecte voina real 2- scopul urmarit de unul sau de ambii soi sa fie de obtinerea unor efecte secundare ale cstoriei sau de a eluda unele dispoziii imperative ale legii.

Nulitatea se acopera dac pn la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti apar urmtoarele situatii: 1- soia a nscut sau a ramas insarcinata 2- a intervenit convietuirea soilor 3- au trecut 2 ani de la ncheierea cstoriei. 13- cstoria de convenien : este o varianta a cstoriei fictiv ncheiat doar pentru anumite interese de regula materiale. 14- lipsa aprobrii prealabile a conductorului instituiei n care este angajat preotul militar.

Nulitatea relativ: 1- lipsa incuviinrilor sau a autorizrii n cazul minorului.(a parintilor..etc) 2- vicierea consimmntului( eroarea, dolul- nu poate sa vizeze decat aspecte care sunt necesare pt respectiva cstorie., violenta) 3- lipsa discernmntului.( betie, etc) 4- cstoria ncheiat ntre tutore i persoana aflat sub tutel.(conf. noului cod civil)

Regimul nulitii cstoriei:

n cazul nulitii absolute, aciunea pentru constatarea nulitii poate fi intentata de orice persoana interesat, inclusiv de ctre procuror. Aciunea n anulare, are un caracter personal, putnd fi pornit n principiu, doar de ctre cel protejat de norma inclcat. La aciunea n anulare cu titlu de exceptie, mostenitorii reclamantului pot continua exercitarea aciunii.

n ce termen? La nulitatea absolut, aciunea este imprescriptibil. (prescriptive extinctiv) La nulitatea relativ, aciunea este imprescriptibila n termen de 6 luni. Poate fi sau nu acoperit: Nulitatea absolut n principiu, nu poate fi acoperit. Nulitatea relativa, de regul , poate fi acoperit, iar n cazul vicierii consimmntului, sau lipsei discernamantului, cstoria nu poate fi anulat, dac soii au convietuit 6 luni de la ncetarea violentei, sau dupa caz, descoperirea erorii, a dolului, sau a lipsei vremelnice a facultilor mintale.(lipsa de discernmnt)

Efectele nulitii cstoriei: Efectele se produc retroactiv, cu dou exceptii: 1- n cazul copiilor. 2- n cazul cstoriei putative Efectele nulitii n cazuri obisnuite: 1- cu privire la relaiile dintre soi, se consider ca acestia nu au fost niciodata casatoriti.=> nu au obligatii ce deriv din cstorie=>nu poate fi tras la raspundere pentru bigamie. Ca o particularitate, n cazul nulitii, soii revin la numele anterior ncheierii cstoriei. n cazul soilor minori, nulitatea cstoriei, duce la anularea capacitatii de exercitiu totala,dobandita o data cu cstoria. 2- Cu privire la soii parinti i copii, copii respectivi, nu suport nicio consecin ca urmare a nulitii cstoriei. Acestia din urma, rmn cu aceeasi parinti, nefiind cazul restabilirii filatiei.

Efectele nulitii n cazul cstoriei putative:

Cstoria putativ, este acea cstorie, care dei a fost constatata nul, sau dupa caz, anulat, produce efecte fa de sotul care a fost de buna credina la ncheierea ei. Efecte: 1- cnd ambii soi au fost de buna credina, sau 2- cnd doar unul a fost de buna credina 1- Hotrrea produce efecte numai pentru viitor => obligatii patrimoniale i personale. 2- Cnd unul din soi este de buna credina, hotararea produce efecte atat pentru trecut, ct i pentru viitor, fiind considerat ca a avut calitatea de so, doar cel care a fost de buna credina. Doar cel de buna credina a avut obligatii ce deriva dintr-o cstorie valabil. Dac soul de rea credina, s-a casatorit, el nu respecta norma de bigamie, pentru ca pt el cstoria nu s-a incheiat.

n privinta regimului patrimonial, in cazul comunitii de bunuri, acesta fiind aplicabil i sotului de rea credina. ncetarea cstoriei: interinve n urmtoarele situatii: 1- Decesul unuia dintre soi 2- Declararea judecatoreasca a morii unuia dintre soi.

Cu titlu de exceptie de la regula incetarii cstoriei, prin moartea unuia dintre soi, codul civil prevede o exceptie n cazul divorului din culpa pentru motive temeinice,potrivit careia, dac reclamantul moare n timpul procesului, mostenitorii sai pot continua aciunea de divor care va fi admis numai dac se constat culpa exclusiv a prtului. n aceasta situatie, cstoria se socotete desfacut i nu incetata la data decesului.

Efectele incetrii cstoriei, se produc pentru viitor: 1- Pastrearea numelui sotului supravietuitor. 2- Dac soul supravietuitor, nu implinise 18 ani la ncetarea cstoriei, se mentine capacitatea deplina de exercitiu. 3- Inceteaza regimul matrimonial 4- Dac soii au copii, autoritatea parinteasc va fi exercitata de printele ramas n via. 5- Inceteaza obligaia de intretinere ntre soi. 6- Se naste dreptul la mostenire a sotului supravietuitor.

Desfacerea cstoriei: Def: Msura de separare definitiv pronunat n conditiile legii. Formele divorului potrivit codului: 1- Divorul pe cale judiciar. 2- Divorul pe cale administrativ 3- Divorul pe cale notarial 4- Desfacerea de drept a cstoriei.

Divorul pe cale judiciara,imbrac urm. forme: 1- divorul prin acordul soilor,

2- Divorul din culpa unuia sau a ambilor soi 3- Divorul din culpa strii snttii unui so.

1- ( Divorul prin acord )Prin acord presupune urmtoarele conditii: - cstoria este valabil incheiat. Capacitatea deplina de exercitiu a soilor Existena consimmntului liber i neviciat al soilor cu privire la divor.

2- (divorul din culpa unuia sau a ambilor soi) Poate fi impartit n divor pentru cauze nedeterminate Necesita urmtoarele conditii: a) existenta unor motive temeinice b) Vatamarea grava a unuia dintre soi din cauza acestor motive. c) Imposibilitatea continurii cstoriei. d) Existenta culpei unuia sau a ambilor soi n destrmarea cstoriei. Divor pentru separare n fapt. Presupune urmtoarele conditii: a) Exista o separare n fapt a soilor de cel puin 2 ani. b) Exista culpa unuia sau ambilor soi pentru separarea n fapt.

3- (Divorul din cauza starii sanatatii unuia dintre soi) presupune o singura conditie i anume ca starea de sanatate a soului care solicit divorul s fac imposibil continuarea cstoriei.

CURSUL 8

Divortul pe cale judiciara. Procedura divortului pe cale judiciara Competenta instantei, instanta competenta este instanta de tutela, in prezent de catre judecatorie in prima instanta. Sub aspectul comeptentei teritoriale, normele de competenta teritoriala sunt imperative, cererea de divort se introduce la judecatoria de la ultimul domiciliu comun al sotilor sub conditia ca macar unul dintre ei sa locuiasca sub circumscriptia acelei instante. Daca sotii nu au avut domicliu comun sau nici unul nu locuieste in circumscriptia teritoriala, competenta apartine instantei de la domiciliul paratului. Daca paratul nu domiciliaza in Romania competenta apartine instantei de la domiciliul reclamantului. Din punct de veder al calitatii procesuale active, actiunea de divort are un caracter personal. Cu titlu de exceptie in cazul divortului pentru motive temeinice daca reclamantul decedeaza in cursul procesului mostenitorii sai pot continua actiunea iar casatoria va fi desfacuta numai daca se constata culpa exclusiva a paratului. Calitatea procesuala pasiva o are sotul impotriva caruia se introduce actiunea de divort. Prin actiunea de divort prin acord nu vom avea cale contencioasa. Alti participanti la divort: -procurorul poate pune concluzii intr-un proces de divort daca este necesar pentru apararea ordinii de drept. -Intervenientii,

Cererea de divort, are continutul obisnuit al unei cereri de chemare in judecata la care se adauga mentiunea cu privire la copii minori ai sotilor.

Partile, domiciliul acestora, obiectul cererii, valoarea obiectului cererii, mijloacele de proba si semnatura. Intr-un proces de divort putem avea si capete accesorii de cerere, copii minori-modul de exercitare a autoritatii parintesti, contribuitia parintilor la intretinerea copiilor minori, numele dupa divort, partajul bunurilor comune, folosinta locuintei, ... Sunt capete de cerere asupra carora instanta trebuie sa se pronunte din oficiu, cu privire la minori si cu privire la numele sotilor. La cererea de divort se anexeaza inscrisurile prevazute de lege, originalul certificatului de casatorie,... Aceasta cerere de divort impreuna cu inscrisurile doveditoare trebuie depuse personal, odata cu primirea cererii trebuie sa dea sfaturi de impacare, este posibila depunerea cererii de catre ambii soti. Dupa depunerea cererii se stabileste nr. dosarului termenului si completul. Paratul poate face cerere reconventionala(cerere de chemare in judecata) sau poate depune o singura intampinare(raspuns la chemarea in judecata). Intampinarea nu mai este obligatorie. Prezenta sotilor la procesul de divort, la instanta de fond se prevede ca prezenta trebuie sa fie personala, exceptii, boala grava, domiciliul in strainatate, executarea pedepsei, se poate prezenta si prin mandatar sau avocat, la caile de atac apel, recurs, este posibila reprezentarea. Daca lispeste reclamantul si vine paratul se respinge cererea ca nesustinuta, daca nu se prezinta nici o parte procesul se suspenda. De regula divortul se judeca in sedinta publica, daca se apreciaza in aceste sens este posibila judecarea in camera de consiliu. In camera de consiliu se judeca divortul prin acord. Hotararea se pronunta insa intotdeauna in sedinta publica (teorie), in practica sunt putine cazurile care se pronunta hotararea in sedinta publica. Masuri provizorii pentru procesul de divort. (masuri vremelinice)ele sunt reclamante de urgenta situatiilor respective Pe cale de ordonanta presedintiala (de regula presedintele instantei se pronunta, acum orice judecator) se pot lua in timpul procesului de divort masuri provizorii cu privire la

stabilirea locuintei minorului, folosirea locuintei familiei, obligatia de intretinere a minorului si alocatia de stat pentru minori. Proba cu martori(testimoniala), in procesul de divort pot fi audiati ca martori rudele si afinii pana la gradul 3 cu exceptia descendentilor. Instanta este obligata sa audieze minorul care a implinit 10 ani, pentru cei care nu au impinit 10 ani instanta poate dispune audienta daca instanta crede necesara acest fapt. Este prevazuta posibilitatea reclamantului de judecare a cererii in fata instantei de fond chiar daca paratul se opune. Un alt aspect este acela ca actiunea de divort se stinge prin impacarea partilor chiar in fata instantelor de apel sau de recurs inclusiv in cazul netimbrarii acestor cai de atac. Decesul sotilor in timpul procesului de divort atrage ca regula incetarea casatoriei si inchiderea dosarului, ca exceptie la divortul pentru motive temeinice mostenitorii reclamantului pot continua actiunea de divort. Posibilitate de solutionare a unui divort se poate solutiona si pe calea medierei. Se pronunta solutia de admintere sau de respingere a cererii de divort. In hotararea de divort se arata culpa sotilor la divorttul prin acord,. Nu se arata Nu se motiveaza hotararea de divort, in interesul celor 2 soti. Hotararea are efect constitutiv de drepturi si produce efecte erga omnes. Se poate ataca hotararea in ape sau recurs, este prevazut un alt termen de atac decat in dreptul comun(15 zile), in termen de 30 de zile de la comunicarea respectivei hotarari. Apelul se solutioneaza de tribunal, recursul la Curtea de apel. Caile de retractare, contestatia in anulare(nu sunt diferente fata de dreptul comun) si revizuire (inadmisibila in actiunea de divort numai la capetele principale de cerere daca sun si capete accesorii pot fi revizuite) data desfacerii hotariii este ziua cand hotararea a ramas definitiva. Dupa ce s-a pronuntat hotararea si a ramas definitiva se indeplinesc o serie de formalitati: hotararea se comuica la primarie si daca sotul este comerciant la camera de comert. Divortul pe cale administrativa: (ofiterul de stare civila) 1. Casatorie valabil incheiata 2. Sotii au capacitate deplina de exercitiu 3. Existenta consimtamantului liber si neviciat al sotilor cu privire la divort

4. Inexistenta copiilor minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati. 5. Exista invoiala sotilor cu privire la numele de familie dupa divort. Ofiterul de stare civila comeptent, de la locul incheierii casatoriei sau de la ultima locuinta a sotilor. Sub aspect procedural cererea se face in scris si se depune si se semneaza de catre ambii soti in fata ofiterului de stare civila competent, nu este permisa depunerea cererii de reprezentant. Cererea de divort trebuie insotita de o serie de acte, ofiterul de stare civila primeste si inregistreaza cererea, fixeaza un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala retragere a acesteia, dupa ce a expirat acest termen de 30 de zile, trebuie sa verifice daca isi mentin cererea de divort, daca consimtamantul lor este liber si neviciat. Daca sotii sau prezentat continuarea procedurii ofera ofiterului de stare civila una dintre 3 solutii: 1. Clasarea cererii 2. Admiterea cererii 3. Respingerea cererii. Impotriva solutiei de respingere nu exista cale de atac insa sotii se pot adresa instantei de judecata cu o noua cerere de divort, de asemenea C.Civ acorda posibilitatea de a introduce actiune impotriva ofiterului de stare civila cu acest obiect, pentru unele prejudiici. Daca a admis aceasta cerere, emite un certificat de divort. Divortul prin acord pe cale notariala Presupune urmatoarele conditii: 1. Casatorie valabil incheiata 2. Capacitatea deplina de exercitiu a sotilor 3. Consimtamant liber si neviciat al acestora cu privire la divort 4. Exista invoiala partilor cu privire la urmatoarele cereri accesorii: Numele dupa divort Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti Stabilirea locuintei copilului Modalitatea de exercitare a legaturii dintre parinte si copilul separat de el Pensia de intretinere fata de copil

Sub aspectul competentei, este competent notarul public de la locul incheierii casatoriei sau de la ultimul domiciliu al sotilor. Sub aspect procedural, cererea se depune de catre soti sau de catre un reprezentant la notarul public, si actele necesare. Notarul stabileste acelasi termen de 30 de zile, verifica existenta consimtamantului sotilor si staruinta acestora in divort, este obligatorie ascultarea de catre notar a minorilor cu privinta la masura luata fata de acestia, minorul de peste 10 aniobligatorie, mai putin de 10 ani facultativa. Notarul se pronunta printr-o incheiere de admitere sau respingere a cererii de divort. Emite certiifcat de divort, desfacerea casatoriei are loc la data emiterii certificatului de divort. Pot introduce actiune daca considera abuziva pozitia notarului de respingere a cererii de divort. Efectele desfacerii casatoriei Divortul produce efecte numai pentru viitor. Efecte cu privire la relatiile dintre soti: Dispar obligatiile dintre soti Anumite aspecte ridica numele sotilor dupa divort, in primul rand sotii pot conveni ca acela dintre ei carfe a luat numele celuilalt sa pastreze numele si dupa casatorie, daca sotii nu s-au inteles cu privire la acest subiect, instanta poate sa incuviinteze ca numele sa fie pastrat de sotul dobanditor pentru motive temeinice. Daca nu exista invoiala, sotii isi reiau numele avute inainte de incheierea casatoriei. Relatiile patrimoniale dintre soti; Incetarea regimului matrimonial, regula este ca acest regim in raporturile dintre soti inceteaza la data introducerii cererii de divort, ca exceptie la cererea unuia sau ambilor soti, instanta care solutioneaza divortul poate stabili ca data a incetarii regimului matrimonial, data separarii in fapt. In raporturile cu tertii este necesara indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute pentru regimul matrimonial. Locuinta familiei Daca acea locuinta este bun propriu nu este nici un fel de problema, daca este bun comun legea prevede posibilitaeta de folosinta exclusiva a unuia dintre soti pana al partaj.

Obligatia de a suporta cheltuielile casatoriei si obligatia de sprijin material. Dreptul la despagubiri, daca divortul se pronunta din culpa exclusiva a unui sot iar sotul nevinovat a fost prejudiciat prin desfacerea casatoriei, acesta poate cere instantei sa-l oblige pe celalalt la plata de despagubiri, prejudiciul poate fi de natura materiala sau morala. Aceste despagubiri pot fi acordate numai prin hotararea de divort. Prestatia compensatorie In situatia in care divortul a produs dezechilibre patrimoniale in ce priveste nivelul de viata al fostilor soti, legea prevede la rpestatia compensatorie daca sun indeplinite urmatoarele conditii: 1. Divortul a fost pronuntat din culpa exclusiva a sotului parat 2. Casatoria a durat cel putin 20 de ani Aceasta prestatie compensatorie se paote acorda prin hotararea de divort si nu poate fi cumulata cu pensia de intretinere intre fostii soti. Ea poate fi stabilita in bani sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere sau in natura.