Sunteți pe pagina 1din 9

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I

1. Dac se poate determina valoarea patrimonial a unei ntreprinderi, care este aceasta, dispunnd de urmtoarele informatii: capital social 3.000.000; rezerve 10.000.000; alte fonduri proprii 15.000.000; imobilizri necorporale (cheltuieli de nfiintare) 5.000.000: a) da, 23.000.000; b) da, 33.000.000; c) nu.
Activul net corijat se calculeaz prin doua metode: 1. metoda aditiva ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2. metoda substractiva ANC = ACTIVE REEVALUTE DATORII

2. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 mii lei, iar rulajul creditor anual al acestora este de 186.150 mii lei. Care a fost durata n zile a ncasrii clientilor? a) 15 zile; b) 45 de zile; c) 30 de zile.

3. Se dau urmtoarele elemente de bilant: total activ = 425.000 mii lei; cheltuieli constituire = 2.500 mii lei; cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei; brevete proprietate = 125.000 mii lei. Exist un cumprtor pentru o parte din brevete care ofer 75.000 mii lei. Stabilind bilantul economic al ntreprinderii, bilantul contabil va fi ajustat (corijat) n minus cu: a) 93.000 mii lei; b) 143.000 mii lei; c) 118.000 mii lei.
Valoarea ntreprinderii = Activ net contabil = Total Activ (Datorii + Active fr valoare) Sunt considerate active fr valoare: cheltuieli de constituire cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciii diferene de conversie activ.

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I

4. Bilantul economic se prezint cu un: a) activ net corijat de 23.000 mii lei; b) pasiv net corijat de 23.000 mii lei, din care datorii totale de 5.000 mii lei. Valoarea patrimonial a ntreprinderii va fi de: a) 18.000 mii lei; b) 20.000 mii lei; c) 19.000 mii lei.
Valoarea ntreprinderii = Activ net contabil = Total Activ (Datorii + Active fr valoare)

5. Se constat c o hal industrial, n valoare rmas de 145.000 mii lei, nu mai are utilizare de peste trei ani, iar situarea ei n partea periferic a uzinei face posibil vnzarea terenului nc liber de orice sarcin. Cheltuielile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei, iar transportul si taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeaz obtinerea din vnzarea acestora a sumei nete de 45.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce sum urmeaz a fi ajustat (corijat) n minus, bilantul contabil: a) 265.000 mii lei; b) 75.000 mii lei; c) 220.000 mii lei. 6. Activul net corijat al ntreprinderii este de 22.000 lei, capacitatea beneficiar de 3.000 lei, iar rata neutr de 20%. Superprofitul va fi de: a) plus 2.000 mii lei; b) minus 1.400 mii lei; c) plus 1.400 mii lei. Sp= RCI CCI = RCI ixCI unde Sp - superprofit RCI - rentabilitatea capitalurilor investite CCI - costul capitalurilor investite CI - capitaluri investite i - rata de rentabilitate a pietii Sp= 3.000- 22.000x20% = -1.400 7. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor nchiriate este de 105.000 mii lei, iar valoarea bunurilor ntreprinderii nchiriate la terti este de 75.000 mii lei. Valoarea substantial brut a ntreprinderii va fi de:

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I

a) 455.000 mii lei; b) 320.000 mii lei; c) 350.000 mii lei. Prin valoare substantiala bruta (VSB) se intelege activul reevaluat in ipoteza continuitatii activitatii, plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care desi sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii nu sunt folosite din diverse cauze (inchiriate etc.) VSB= 425.000+105.000-75.000 = 455.000 lei 8. Capacitatea beneficiar a ntreprinderii este de 8.000 mii lei, iar dobnda la certificatele de depozit ale trezoreriei statului este de 30%. Valoarea ntreprinderii, utiliznd valoarea de rentabilitate sau metoda de capitalizare a veniturilor, va fi de: a) 25.600 mii lei; b) 26.500 mii lei; c) 26.667 mii lei.
Metoda de capitalizarea a veniturilor se bazeaza pe raportarea unui flux constant si reproductibil de venit (de regula, profit net sau dividende) la o rata de capitalizare. Capacitatea beneficiara nseamn aptitudinea unei ntreprinderi de a genera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in condiii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitarii capitalurilor care finaneaz ntreprinderea Capacitatea beneficiara se poate exprima prin urmtorii indicatori: - profit brut (diagnosticul financiar-contabil); - profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor; - dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului; - prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de ntreprindere.

9. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiar este de 1.000 mii lei, rata neutr de plasament (i) este de 11%, iar rata de actualizare (c) este de 25%. Valoarea ntreprinderii prin metoda bazat pe goodwill este de: a) 8.800 mii lei; b) 8.600 mii lei; c) 8.480 mii lei.
Goodwill = (Capacitatea beneficiara - ( Activ net corectat * Rata dobanzii )) / Rata de actualizare= 480

10. O ntreprindere neredresabil, cu un activ net pozitiv, intr n lichidare avnd urmtoarele date estimative: activ net contabil = 120.000 mii lei;

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I

plus valoarea imobilizrilor = 5.000 mii lei; minus valoarea imobilizrilor = 6.000 mii lei; (plusul si minusul sunt estimate a fi rezultate n urma lichidrii vnzrii imobilizrilor); cheltuieli de dezafectare si functionare n timpul lichidrii = 2.000 mii lei. Valoarea estimat a trezoreriei disponibil dup lichidare este de: a) 117.000 mii lei; b) 118.000 mii lei; c) 116.000 mii lei.
Valoare estimate trezorerie = active net contabil + plus valoare imobilizari minus valoare imobilizari cheltuieli de dezafectare

11. n cte grupe se pot mprti metodele de evaluare combinate? a) 3; b) 2; c) 4.


Metodele de evaluare combinate pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile aplicate: - tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate; - tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intangibile

12. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 lei, capacitatea beneficiar este de 1.000 lei, rata neutr (i) este de 11%, iar rata de actualizare a superprofitului este 25%. Valoarea global a ntreprinderii va fi de: a) 8.600 lei; b) 8.800 lei; c) 8.480 lei.
Vg = ANC + GW GW =( CB-ANC x i)/t =(1.000-8.000 x 11%) / 25 % = 480 Vg = 8.000 + 480 = 8.480 Pragul de rentabilitate al intreprinderii = ANC X i = 880 lei Renta de goodwill se determina astfel: CB-ANCxi = 120 lei Actualizarea rentei de goodwill cu rata de actualizare: | (c) = 25%| 120 x 25%= 480 Valoarea globala a intreprinderii (Vg)= 8480 lei CB= capacitatea beneficiara a intreprinderii exprimata prin profitul net; i = rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara; ANC x i = pragul de rentabilitate al intreprinderii CB ANC x i = superprofitul, superbeneficiul renta de goodwill

13. Relund informatiile de la ntrebarea 72, precizati care este valoarea goodwill-ului aplicnd o rat de actualizare de 30%: a) 4.666 lei;

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I

b) + 6.666 lei; c) + 4.666 lei.


Vg = ANC + GW GW =( CB-ANC x i)/t =(1.000-8.000 x 11%) / 30 % = 400 Vg = 8.000 + 400 = 8.400 Pragul de rentabilitate al intreprinderii = ANC X i = 880 lei Renta de goodwill se determina astfel: CB-ANCxi = 120 lei Actualizarea rentei de goodwill cu rata de actualizare: | (c) = 30%| 120 x 30%= 360 Valoarea globala a intreprinderii (Vg)= 8400 lei CB= capacitatea beneficiara a intreprinderii exprimata prin profitul net; i = rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara; ANC x i = pragul de rentabilitate al intreprinderii CB ANC x i = superprofitul, superbeneficiul renta de goodwill

14. Aveti urmtoarele informatii despre ntreprindere: cheltuieli de nfiintare 5.000; licente 10.000; cldiri 50.000; echipamente 100.000; stocuri 200.000; creante 300.000; bnci 10.000; venituri n avans 80.000; capital social 125.000; rezerve 5.000; furnizori 250.000; mprumuturi bancare 150.000 (din care 75.000 pe termen lung); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000. Eliberati bilantul contabil n principalele sale mase, bilantul financiar si bilantul functional, si explicati rolul acestora n cadrul diagnosticului de evaluare.
Bilantul contabil: Bilanul este documentul contabil de sintez, prin care se prezint activul i pasivul unitii patrimoniale la nchiderea exerciiului, precum i n celelalte situaii prevzute de Legea Contabilitii Bilantul contabil contribuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala, care presupune: -respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului; -respectarea principiilor: prudentei, permanentei metodelor, continuitatea activitatii bilantului de deschidere cu cel de inchidere, a noncompensarii; -posturile inscrise in bilant trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu inventarul. ACTIV Cheltuieli de infiintare Licente Cladiri Echipamente Stocuri Creante 5.000 10.000 50.000 100.00 0 200.00 0 300.00 PASIV Capital social Venituri in avans Rezerve Furnizori Imprumuturi Provizioane 125.000 80.000 5.000 250.000 150.000 65.000

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I 0 Banci Total ACTIV 10.000 675.00 0 Total PASIV 675.000

Bilantul financiar: Bilantul financiar reprezinta un instrument de analiza realizat prin retratarea bilantului contabil. Problemele principale ale analizei pozitiei financiare a intreprinderii rezolvate prin apelarea la bilantul patrimonial sunt: determinarea patrimoniului net; analiza structurii financiare; determinarea lichiditatii si solvabilitatii; stabilirea gradului de indatorare . Imobilizari = Echipamente 100.000 + Cladiri 50.000 = 150.000 Stocuri+Creante = Stocuri 200.000 + Creante 300.000 = 500.000 Disponibilitati = Banci 10.000 Capitaluri permanente = Capital social 125.000 + Rezerve 5.000 + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000 + Corijare pozitivaa contului de rezultate 65.000 + Imprumuturi bancare peste un an 75.000 = 335.000 Furnizori 250.000 Imprumuturi bancare 75.000 ACTIV Imobilizari Stocuri&Creante Disponibilitati Total ACTIV 150.000 500.000 10.000 660.000 PASIV Capitaluri perm. Furnizori Imprumuturi Total PASIV 335.000 250.000 75.000 660.000

Fond de rulment net global = Capitaluri permanente-Imobilizari Necesarul de fond de rulment = Stocuri+Creante-Furnizori Trezoreria = Disponibilitati-Imprumuturi financiare pe termen scurt Fond de rulment net global = 335.000 150.000 = 185.000 Rezulta ca din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii si datoriile financiare pe termen lung se acoperaactivele imobilizate ramanInd o resursade 185.000 pentru finantarea activitatii curente (activele circulante) Necesarul de fond de rulment = 500.000 250.000 = 250.000 Rezulta ca stocurile si creantele sunt finantate doar In parte din obligatiile nefinanciare pe termen scurt, ramanand o diferentaneacoperita250.000 care trebuie acoperitadin alte surse, fie din surse de capital permanent, fie din Imprumuturi financiare pe termen scurt. Trezoreria = 10.000 75.000 = -65.000 Iar echilibrul financiar al firmei: Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria Intreprinderii 185.000 - 250.000 = -65.000

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I Bilantul functional Bilantul functional reflectaIn activ functiile de investitii, exploatare si trezorerie ale intreprinderii, iar In pasiv reflecta functia de finantare a intreprinderii (din surse proprii sau din imprumuturi bancare). Pentru determinarea bilantului functional este necesar a se elimina influentele elementelor de activ fictive, prin corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Se va corija contul de rezultate cu valoarea activelor fictive (-15.000) si a veniturilor In avans (+80.000). Imobilizari = echipamente 100.000 + cladiri 50.000 = 150.000 Stoc+Creante-Obligatii nefinanciare = stocuri 200.000 + creante 300.000 - furnizori 250.000 = 250.000 Disponibilitati = disponibilitati 10.000 = 10.000 Capitaluri proprii = capital social 125.000 + rezerve 5.000 + provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65000 + corijare pozitiva a contului de rezultate 65.000 = 260.000 Obligatii financiare = imprumuturi bancare 150.000 ACTIV Investitii Exploatare PASIV Capitaluri proprii Obilg finaniciare Total PASIV

Imobilizari Stocuri&Creante-Furniz.

150.000 250.000 10.000 410.000

260.000 150.000 410.000

Trezorerie Disponibilitati Total ACTIV

15. Determinati activul net corijat al unei ntreprinderi, prin ambele metode, cunoscnd urmtoarele elemente din bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de nfiintare 15.000; cldiri 200.000; echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; mprumuturi bancare t.l. 200.000; capital social 100.000; reserve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000.
Metode: 1. metoda aditiva ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2. metoda substractiva ANC = ACTIVE REEVALUTE DATORII

Met aditiva Capitaluri Proprii 110.000 Cap social 100.000 Rezerve 10.000 Profit 55.000 Ch infiintare 15.000 ANC 150.000 Met substractiva Cladiri 200.000 Echipamente 250.000

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I Stocuri 300.000 Casa 10.000 Banca 150.000 Total active 910.000 Furnizori 400.000 Creditori 80.000 Imprum 200.000 Ven anticip 80.000 Oblig 760.000 ANC 150.000

16. Se dau urmtoarele informatii: imobilizri corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri 20.000; creante 50.000; disponibilitti 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare 25.000; obligatii nefinanciare 25.000 si mprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiar exprimat prin profitul previzional net 1.000/an; rata de actualizare este de 12%. Se cere s evaluati ntreprinderea calculnd o rent a goodwillului redus la 5 ani.
GW = ANC + (CB ANC* i) (1+t) n ANC = ACTIVE DATORII = ( 29.000 + 20.000 + 50.000 + 5.000) (25.000 + 5.000) = 74.000 CB = capacitatea beneficiara a intreprinderii exprimata in profit net = 1.000 i = rata neutra de plasament = 15 % t = rata de actualizare = 12 % GW 1 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 9.017,86 (1+ 0,12) 1 1,12 GW 1 = 64.982,14 GW 2 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 8.051,66 (1+ 0,12) 2 1,12 2 GW 2 = 65.948,34 GW 3 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 7.188,98 (1+ 0,12) 3 1,12 3 GW 3 = 66.811,02

EXERCITII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV ANUL II CATEGORIA XII : Evaluarea ntreprinderilor Stagiar: Emilia Oana BOBOC An II Semenstrul I GW 4 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 6.418,73 (1+ 0,12) 4 1,12 4 GW 4 = 67.581,26 GW 5 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 5.731,01 (1+ 0,12) 5 1,12 5 GW 5 = 68.268,99

S-ar putea să vă placă și