Sunteți pe pagina 1din 8

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea Babe-Bolyai Psihologie i tiine ale Educaiei Psihologie Psihologie Licen Psiholog

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Psihologie Organizaional II 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Sofia Chiric 2.3 Titularul activitilor de seminar Asist. univ. drd. Ctlina Ooiu; Asist. univ. dr. Lucia Raiu 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: participare la studii i cercetri 3.7 Total ore studiu individual 111 3.8 Total ore pe semestru 175 3.9 Numrul de credite 7

2 28 Ore 55 22 34 3 3 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Psihologie organizaional I, Psihologie cognitiv, Psihologia social, Psihologia personalitii, Psihologie Experimental 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Sala de curs cu minim 200 locuri, calculator i videoproiector Sala cu minim 50 locuri, calculator i videoproiector

Competene transversale

6. Competenele specifice acumulate Cunoatere i nelegere Cunoaterea principalelor teorii i modele ale deciziei nelegerea problemelor deciziei n grup Cunoaterea aplicabilitii i a limitelor modelului tradiional (care definete comunicarea ca transmitere de informaii) n explicarea comunicrii n organizaii Familiarizarea cu noile abordri ale comunicrii, definit ca emergen a structurii sociale Cunoaterea abordrii cognitive a procesului organizrii i a conceptului de memorie organizaional nelegerea conceptului de nvare organizaional Familiarizarea cu diagnoza capacitii de nvare a organizaiei Cunoaterea variaiilor transculturale ale structurii organizaionale, ale comportamentului managerial i ale stilurilor de conducere, ale procesului de luare a deciziei, ale valorilor legate de munc i ale motivaiei muncii Cunoaterea bazelor teoretice ale managementului culturii nelegerea culturii organizaionale ca mod nvat de gndire Explicare i interpretare Aprecierea aplicabilitii modelelor la diferite tipuri de decizie individuale i organizaionale, programate i neprogramate Utilizarea experimental a schemelor de decizie social i aprecierea eficienei lor difereniate Contientizarea aportului mai curnd redus al cercetrii psihologiei sociale n introducerea tehnologiei informaiei ca infrastructur a proceselor de comunicare organizaional Familiarizarea cu diagnoza capacitii de nvare a organizaiei Familiarizarea cu procesul diagnozei i schimbrii culturii organizaiilor Instrumental aplicative Aplicarea altor direcii de cercetare psihologic (nelegerea mesajului, credibilitatea informaiei, etc.) aprecierea eficienei comunicrii n organizaii Aplicarea conceptului de memorie organizaional n nelegerea funcionrii sistemelor complexe, organizaionale Recunoaterea tipurilor nvrii organizaionale n situaii concrete de rezolvare a problemelor interne i de adaptare a organizaiilor la mediul relevant pentru ele Aplicarea modelelor n studiul unor cazuri individuale i de grup Atitudinale Cultivarea i promovarea criteriilor de deontologie profesional care fundamenteaz diagnoza i intervenia n organizaii Cultivarea responsabilitii personale n ceea ce privete dezvoltarea profesional n domeniu Manifestarea unei atitudini responsabile privind proiectarea i desfurarea cercetrii n domeniu Managementul timpului Abiliti de prezentare i comunicare verbal i scris Munca n echip Abiliti de metanvare Competene profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea studenilor cu principalele procese organizaionale i cu modele teoretice de diagnoz i intervenie organizaional nelegerea teoriilor i modelelor care explic fenomenele i procesele organizaionale nelegerea rolului comportamentului individual n meninerea, dezvoltarea i schimbarea performanei organizaionale. nsuirea modalitilor de recunoatere i interpretare a fenomenelor organizaionale prin perspectivele teoriilor i modelelor studiate Familiarizarea cu cele mai importante tehnici utilizate n diagnoza i intervenia organizaional

8. Coninuturi 8.1 Curs Decizia managerial Tipuri de decizie Teorii i modele ale deciziei Decizia managerial Preferina pentru risc, diferene individuale n procesul deciziei

Metode de predare prelegerea interactiv

Observaii

Decizia managerial Preferina pentru risc, diferene individuale n procesul deciziei

Comunicarea organizaional Direciile comunicrii organizaionale Roluri speciale de comunicare n organizaii

Comunicarea organizaional Problemele comunicrii mesajului

analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea

Comunicarea organizaional Impactul tehnologiei informaiei asupra comunicrii organizaionale Comunicarea ca emergen a structurii sociale

Memoria i nvarea organizaional Originea subiectiv a realitilor organizaionale

Memoria organizaional Modaliti de adaptare la diversitate

nvarea organizaional Teorii implicite i declarate ale aciunii

nvarea organizaional Tipuri de nvare organizaional

nvarea organizaional Condiii care limiteaz nvarea organizaional

auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea

Cultura organizaional ca mod nvat de gndire Mecanismele crerii unei culturi organizaionale

Cultura organizaional ca mod nvat de gndire Creatorii culturii organizaionale Transmiterea culturii

Cultura organizaional ca mod nvat de gndire Managementul i schimbarea culturii

auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea analiza, interpretarea, inferena dirijat, explicarea, ghidarea auto-refleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat, evaluarea

Bibliografie Chiric, S. (1996). Psihologie organizaional. Modele de diagnoz i intervenie. Casa de editur i consultan Studiul Organizrii, Cluj-Napoca. (accesibil la biblioteca Facultii de Psihologie i tiine ale Educaiei) Chiric, S. (2003). Inteligena organizaiilor. Rutinele i managementul gndirii colective. Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca. (accesibil la biblioteca Facultii de Psihologie i tiine ale Educaiei) Chiric, S., Andrei, D.M., & Ciuce, C. (2009). Aplicaii practice ale Psihologiei Organizaionale, Editura ASCR & Cognitrom, Cluj-Napoca !!! Not: din lucrrile menionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor predate la curs Bibliografia opional Baldwin, M.W. (1999). Relational schemas. Research into social-cognitive aspects of interpersonal experience. n D. Cervone, Y. Shoda (Eds.) The Coherence of Personality. SocialCognitive Bases of Consistency, Variability, and Organization. (pp. 127-154). New-York: Guilford Press. Chiric-Neme, S. (1993). Repression, dissociation and sensitivity to inconsequence. Studia

Universitatis Babe-Bolyai. Psychologia-Paedagogia. XXXVIII (1-2): 79-86. Chiric, S. (2000). Collective construction of the self in Romanian culture. Studia Universitatis Babe-Bolyai. Psychologia-Paedagogia. XLV (1): 39-52. Chiric, S. (2001). Coerena personalitii n orientarea social-cognitiv: cazul psihologiei culturale. Studia Universitatis Babe-Bolyai. Psychologia-Paedagogia. XLVI (1-2). Galegher, J. (1990). "Intellectual teamwork and information technology: The role of information systems in collaborative intellectual work". In: J.S. Carroll (Ed.) Applied social psyclogy and organizational settings, Hillsdale, New Jerey, Lawrence Erlbaum Associates. Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D.D., Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative/quantitative study across twenty cases. Administrative Sciences Quarterly, 35, 286-316. Mischel, W. i Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics, and invariance in personality structure. Psychological Review. 102: 246-268. Walsh, J.P. i Ungson, G.R. (1991). Organizational memory. Academy of Management Review. 16: 57-91 8.2 Seminar / laborator Abordarea diagnozei proceselor organizaionale Metode de predare clarificarea conceptual, exemplul demonstrativ, descoperire dirijat exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat Observaii

Diagnoza procesului de decizie organizaional

Studenii se vor pregti nainte de seminar parcurgnd notiele luate la curs i capitolul aferent extras din minim una din lucrrile/articolele recomandate la seciunea bibliografie

Identificarea diferitelor tipuri de decizie n situaii din realitatea organizaional

Recunoaterea modelelor de comunicare n organizaii i explicarea rolului acestora n activitatea persoanelor i a grupurilor

exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat

Studenii se vor pregti nainte de seminar parcurgnd notiele luate la curs i capitolul aferent extras din minim una din lucrrile/articolele recomandate la seciunea bibliografie

Diagnoza comunicrii organizaionale

Aplicarea conceptului de memorie organizaional n nelegerea funcionrii sistemelor complexe, organizaionale

exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor,

Studenii se vor pregti nainte de seminar parcurgnd notiele luate

descoperire dirijat

la curs i capitolul aferent extras din minim una din lucrrile/articolele recomandate la seciunea bibliografie

Identificarea elementelor organizrii n situaii din realitatea organizaional

Diagnoza capacitii de nvare a organizaiilor

exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat

Diagnoza culturii organizaionale

exemplul demonstrativ, sinteza cunotinelor, descoperire dirijat

Studenii se vor pregti nainte de seminar parcurgnd notiele luate la curs i capitolul aferent extras din minim una din lucrrile/articolele recomandate la seciunea bibliografie Studenii se vor pregti nainte de seminar parcurgnd notiele luate la curs i capitolul aferent extras din minim una din lucrrile/articolele recomandate la seciunea bibliografie

Aplicarea modelelor proceselor organizaionale n diagnoza funcionrii grupurilor de proiect

ghidarea autorefleciei i autoreglrii, sinteza cunotinelor, evaluarea

Bibliografie Chiric, S. (1996) Psihologie organizaional. Modele de diagnoz i intervenie. Casa de editur i consultan Studiul Organizrii, Cluj-Napoca. (accesibil la biblioteca Facultii de Psihologie i tiine ale Educaiei) Chiric, S. (2003) Inteligena organizaiilor. Rutinele i managementul gndirii colective. Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca. (accesibil la biblioteca Facultii de Psihologie i tiine ale Educaiei) Chiric, S., Andrei, D.M., & Ciuce, C. (2009). Aplicaii practice ale Psihologiei Organizaionale, Editura ASCR & Cognitrom, Cluj-Napoca 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ din domeniul psihologiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele recente din literatura de specialitate. De asemenea, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante pentru aplicaiile psihologiei cerute pe piaa muncii i pentru standardele comunitii profesionale.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare Examen proiect

10.3 Pondere din nota final 60 % 40 %

10.6 Standard minim de performan Pentru promovarea acestei discipline trebuie ndeplinite simultan urmtoarele condiii: Punctajul la examenul scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 4.5), indiferent de celelalte note obinute la proiecte Punctajul final calculat prin nsumarea rezultatului la examen i proiect s reprezinte o not de promovare (minim 4,5).

Data completrii 01.02.2013

Semntura titularului de curs ...............................

Semntura titularului de seminar ...................................

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament ............................

...........................................